Winamp Logo
VOV Mekong Cover
VOV Mekong Profile

VOV Mekong

Vietnam, English, Traffic
About VOV Mekong
VOV Mekong là kênh phát thanh chuyên biệt về đời sống của đồng bào ở Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ riêng cho 20 triệu thính giả ở 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ. Với khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, trước đây, giao thông đường thuỷ là chủ yếu, nhưng hiện nay các tuyến đường bộ rất phát triển và nhu cầu di chuyển, cũng như thông tin về đường bộ cần được phổ biến tới người tham gia giao thông ở khu vực này; đồng thời, mang lại những thông tin hữu ích về giao thông, văn hoá, giải trí cũng như những thông tin về đời sống xã hội.