Winamp Logo
True Life in God Radio - Filipino Cover
True Life in God Radio - Filipino Profile

True Life in God Radio - Filipino

Switzerland, Filipino, Christianity
About True Life in God Radio - Filipino
Ibonobrodkast ang mga mensahe na tinatanggap ni Vassula Ryden mula sa Diyos sapol 1985.