Winamp Logo
Radio Maria Kosovë Cover
Radio Maria Kosovë Profile

Radio Maria Kosovë

Kosovo, Albanian, Christianity
About Radio Maria Kosovë
Radio Maria Kosovë është shoqatë jo-fitimprurëse dhe jo-politike. Veprimtaria e saj themelore është radiofonike.. Qëllimi kryesor është promovimi i vlerave më të larta njerëzore me qëllim ndërtimin e një shoqërie demokratike e të hapur ndaj solidaritetit dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor.