Winamp Logo
Rádio Logos Cover
Rádio Logos Profile

Rádio Logos

Slovakia, Slovak, Christianity
About Rádio Logos
Patrí medzi evanjelikálne, medzidenominačné, misijné organizácie zamerané predovšetkým na rozhlasové vysielanie. Kladie dôraz na zvestovanie a vyučovanie Božieho Slova na základe biblického odkazu.