Winamp Logo
Radio Ključ Cover
Radio Ključ Profile

Radio Ključ

Bosnia and Herzegovina, Bosnian, Freeform-Eclectic, Public-Community
About Radio Ključ
Radio Ključ služi pravovremenom, istinitom i kvalitetnom informisanju građana općine Ključ. Radio Ključ je slobodom govora i izražavanja, kvalitetnim i blagovremenim informisanjem, kvalitetom edukativnih i zabavnih sadržaja, medij od javnog interesa koji poštuje i promiče najviše standarde i pravila struke, komu­nikacijska prava građana, kulturu i demokratsku orijentaciju društva.