Winamp Logo
ZDA reformatie | Bijbelstudies Cover
ZDA reformatie | Bijbelstudies Profile

ZDA reformatie | Bijbelstudies

Dutch, Religion, 3 seasons, 212 episodes, 4 days, 10 hours
About
Wekelijkse bijbelstudies en p reken
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 20 April - De jonge Timótheüs

Wekelijkse Bijbelstudie van 20 April - De jonge Timótheüs
4/16/202431 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie 13 april 2024 | De eerste afgevaardigdenvergaderingen

In Jeruzalem vond de allereerste afgevaardigdenvergadering plaats. Hier kwamen broeders uit verschillende gemeenten samen om belangrijke geloofskwesties te bespreken en beslissingen te nemen. Tijdstempels van specifieke gebeurtenissen: 3:40: Streng gelovige joden uiten zorgen over de besnijdenis van heidenen. 6:00: Reactie van Paulus en Barnabas op het probleem. 11:44: Heftige discussie tussen de joden ontstaat. 17:58: Reactie van de menigte na de toespraak van Petrus. 20:00: De impact van de toespraak van Petrus wordt gevoeld. 27:35: Hoe het besluit wereldwijd bekendgemaakt wordt.
4/7/202434 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 6 April - Prediken onder de Heidenen

Wekelijkse Bijbelstudie van 6 April - Prediken onder de Heidenen
4/4/202427 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie 30 maart 2024 | Een vrezende jongeman

Deze les belicht het verhaal van een jonge man genaamd Marcus, die aanvankelijk vastbesloten was om God te dienen. Echter, tijdens zijn zendingsreizen wordt hij ontmoedigd door moeilijkheden en weigert hij verder te gaan. Ook wordt besproken hoe Paulus onvriendelijk en streng reageert wanneer Marcus weer bij hen wil aansluiten. 0.00 Inleiding 3:05 Paulus en Barnabas worden gekozen 5:18 Ontmoeting met de stadhouder en de tovenaar 9:55 Tegenslagen en moeilijkheden tijdens de zendingsreizen 12:40 Paulus' reactie nadat Marcus opgaf 14:40 Meningsverschil tussen Paulus en Barnabas 19:53 Verzoening tussen Marcus en Paulus
3/27/202424 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 23 maart 2024 - Dienende geesten

In deze prachtige ervaring Petrus waarin hij bevrijd werd van de gevangenis, zien we het werk van de engelen. Zij worden gestuurd door God om Zijn kinderen te helpen en beschermen.
3/20/202431 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie 16 maart 2024 | Verstrooid omwille van het evangelie

3/14/202433 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 9 maart - Niets is toeval

Wekelijkse Bijbelstudie van 9 maart - Niets is toeval
3/6/202427 minutes
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 2 maart - Van vervolger tot discipel

In een dramatische ommekeer werd de apostel Paulus, ooit bekend als Saulus van Tarsus, op weg naar Damascus verblind door een verblindend licht. Hij hoorde een stem die zei: "Saul, Saul, waarom vervolg je mij?" Het was Jezus zelf die tot hem sprak. Overweldigd door deze ontmoeting, werd Saulus vervolgens geleid naar een Damascus waar hij drie dagen lang blind bleef. Tijdens deze periode werd hij bezocht door Ananias, die hem de handen oplegde en bad, waardoor Saulus weer kon zien en de Heilige Geest ontving. Saulus, nu Paulus genoemd, ervoer een radicale bekering en wijdde zijn leven volledig toe aan Jezus Christus. Hij werd een van de meest invloedrijke figuren in het vroege christendom, verspreidde het evangelie met passie en leidde een leven van toewijding aan zijn Heer en Verlosser. 00:00 Intro 04:10 Met welk doel reisde Saulus naar Damascus en wie ontmoette hem onderweg? 10:14 Wat ervoeren de mannen die Saulus vergezelden? 14:30 Impact op Saulus en reactie van Ananias 19:23 Wat vonden de gelovigen van Saulus’ bekering? 22:11 Hoe werd Paulus ontvangen door de discipelen 25:32 Hoe het oorspronkelijke doel van Paulus werd veranderd 26:25 Wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden
2/27/202430 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 24 februari - Evangeliekansen te midden van gewelddadige vervolging

Wekelijkse Bijbelstudie van 24 februari - Evangeliekansen te midden van gewelddadige vervolging
2/23/202427 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 17 februari 2024 - De benoeming van de zeven diakenen

In deze podcast analyseren we waarom 7 diakenen werden uitgekozen om de gemeente te ondersteunen terwijl de apostelen en anderen zich richtten op de verkondiging van het evangelie. We zullen ook zien de toespraak van Stefanus, de steniging en de gevolgen daarvan.
2/14/202429 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 10 februari - Bedroef de Heilige Geest niet

Wekelijkse Bijbelstudie van 10 februari - Bedroef de Heilige Geest niet
2/9/202425 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 3 februari 2024 - Door Christus veranderd

De discipelen worden gevuld door de Heilige Geest, en met dapperheid spreken ze voor de Sanhedrin en hen duidelijk maken dat zij niet zullen stoppen met praten over Jezus. Zij geven aan dat zij God meer zullen gehoorzamen dan men.
1/30/202425 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 27 Januari - De Heilige Geest werkte in Petrus

Wekelijkse Bijbelstudie van 27 januari - De Heilige Geest werkte in Petrus
1/24/202420 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie 20 januari 2024 - Handelingen door de Heilige Geest

In deze podcast analyseren we wat de Heilige Geest heeft gedaan voor de eerste gemeente
1/18/202426 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 13 Januari - Een vervanger kiezen

Wekelijkse Bijbelstudie van 13 Januari - Een vervanger kiezen
1/12/202428 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie van 6 januari 2024 - De oproep

Wekelijkse bijbelstudie van 6 januari 2024 - De oproep
1/2/202429 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 30 December 2023 | Het net

Wekelijkse Bijbelstudie van 30 December - Het net
12/26/202325 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie van 23 december 2023 | De rijke man en Lazarus

Wekelijkse bijbelstudie van 23 december 2023 | De rijke man en Lazarus
12/20/202338 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 16 December 2023 | Talenten - Deel 2

In deze Bijbelstudie gaan we verder waar we gebleven waren in de gelijkenis van de talenten. Vooral over de talenten van Geld en vriendelijkheid, wat er gebeurt als we onze talenten niet gebruiken en wat de beloning is van Gods kinderen, die zijn talenten wel gebruiken
12/15/202329 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Talenten – deel 1

Mattheüs 25:14-15 vertelt over een gelijkenis die Jezus deelde. Hierin gaat een man op reis en vertrouwt zijn dienaren geld toe. Hij verdeelt een specifieke hoeveelheid geld onder hen, gebaseerd op hun individuele capaciteiten. De eerste krijgt vijf talenten, de tweede twee talenten en de derde één talent, elk naar vermogen. Daarna vertrekt de man op reis.
12/6/202332 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 2 December 2023 | De tien maagden

De gelijkenis van de tien maagden uitgelegd. Wat betekent de bruiloft en de dames
11/28/202322 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie van 25 november | Arbeiders in de wijngaard

Wekelijkse bijbelstudie van 25 november | Arbeiders in de wijngaard
11/21/202336 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 18 November - Het verloren munt

In deze Bijbelstudie, leren wij de betekenis van de gelijkenis van de verloren munt, wat de eigenschappen zijn van zo iemand en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we niet in zo'n situatie terechtkomen.
11/17/202334 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie 11 november | De verloren schapen

Wekelijkse bijbelstudie 11 november | De verloren schapen
11/6/202335 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 4 november 2023 | De verloren zoon

De gelijkenis van de verloren zoon
11/3/202325 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie 28 oktober | De barmhartige Samaritaan

Jezus werd door een wetgeleerde verzocht met de vraag: 'Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?' Zijn tweede vraag was: 'Wie is mijn naaste?' Deze les bespreekt wie onze naasten zijn en sluit af met het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Wij maken gebruik van een lesboekje. U kunt een digitaal exemplaar downloaden op: https://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2023_04_met.pdf
10/24/202331 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 21 Oktober 2023 | De gelijkenis van de ontrouwe landlieden

De gelijkenis van de ontrouwe landlieden
10/19/202327 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie van 14 oktober 2023 | De Farizeeër en de tollenaar

"In Lukas 18:10-11 wordt een gelijkenis verteld over twee mensen die naar de tempel gaan om te bidden: een tollenaar en een Farizeeër. We zullen hun verschillende houdingen en gedragingen onderzoeken om lessen te trekken over nederigheid en trots in gebed." 0:00 - Groet  1:30 - Waarom schijnen velen te denken dat een verantwoordelijke positie de mens verheft?3:50 - Basistoestand van de mens9:14 - Doel gelijkenis 16:30 - Verschil tussen de twee mannen 22:07 - Wat verheerlijkten en geloofden de Farizeeën?27:25 - Houding tollenaar31:37 - Hoe kunnen we verandering tot stand brengen? 34: 55 - Wat kan Jezus in ons doen Wij maken gebruik van een lesboekje. U kunt een digitaal exemplaar downloaden op: https://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2023_04_met.pdf
10/10/202339 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 7 oktober 2023 - De splinter en de balk

In deze les wordt behandeld de vergelijking van Jezus over de splinter in het oog van de andere en de balk in onze eigen ogen.
10/6/202324 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 30 september 2023 | Het bruiloftsmaal

Wekelijkse Bijbelstudie van 30 september 2023 | Het bruiloftsmaal
9/29/202330 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 23 September 2023 | De Twee zonen

In deze les wordt er besproken over de tegenstelling die als rode lijn in de Bijbel voorkomt over twee zonen, de ene die oprecht is en doet wat God zegt, en de andere die het niet doet
9/25/202332 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 16 september 2023 | Het huis op de rots

In deze les behandelen we de gelijkenis van de verstandige man die zijn huis op de rots bouwt. Deze gelijkenis is te vinden in Matthéüs 7:24, 25.
9/25/202333 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 9 September 2023 - De Parel van grote waarde

De belangrijke lessen van de gelijkenis van Jezus - De parel van grote waarde.
9/4/202333 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 2 september 2023 | Een verborgen schat

In deze gelijkenis analyseren we het feit dat de Bijbel een verborgen schat is dat gezocht en onderzocht dient te worden. Jezus is ook een verborgen schat die in de Bijbel gevonden wordt. Aan de andere kant is de mens voor God een verborgen schat, waarvoor Hij alles heeft overgegeven om de mens te zoeken en te vinden.
8/29/202329 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 26 Augustus 2023 | Het Mosterdzaad

In deze Bijbelstudie leren we iets meer over de gelijkenis van het mosterdzaadje en wat voor impact het heeft op ons geloofsleven
8/29/202323 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 19 augustus 2023 | De sterke man

In deze les wordt besproken wie de sterke man is en hoe we bevrijding kunnen vinden in ons geestelijk leven.
8/29/202331 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 12 augustus 2023 | De schuldenaren

In deze Bijbelstudie gaan wij dieper in de gelijkenis van de schuldenaren, waarom wij onze eigen zonden niet kunnen terugbetalen en hoe wij als christenen een waar voorbeeld kunnen zijn.
8/29/202332 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 5 augustus 2023 | De wijn en de wijnzakken

In deze les wordt de symbolische betekenis van nieuwe en oude wijn uitgelegd. Het is essentieel om geen oude wijn in nieuwe leren zakken te doen, omdat dit leidt tot breuk en belemmering van groei. De les waarschuwt om niet dezelfde fout te maken als de Farizeeën.
8/29/202330 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 29 Juli 2023 | Het zuurdeeg

Het werk van zonde in ons hart
8/29/202327 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 22 juli 2023 - Het symbool van de lamp in de Bijbel

Het symbool van de lamp in de Bijbel
7/17/202333 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 15 Juli 2023 - De zaaier

In deze Bijbelstudie gaan we kijken naar een van de bekendste gelijkenissen die Jezus heeft verteld, en hoe deze simpele gelijkenis op ons van toepassing is.
7/17/202325 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie - 8 juli 2023 - De tarwe en het onkruid

Wat is de tarwe en de onkruid?
7/17/202332 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 24 juni 2023 - Noach en dronkenschap

Deze les behandelt de zonde van dronkenschap en de parallel tussen de dagen van Noach en onze tijd.
6/25/202339 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 17 juni - Reuzen en geestelijke Gezondheid

Deze preek behandelt de vraag wie de reuzen (Nephilim) van Genesis waren en welke les we eruit kunnen halen.
6/15/202327 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 10 juni 2023 - Túbal-Kaïn en moderne afgoden

Deze les bespreekt over moderne afgoden die ook aanwezig waren vóór de zondvloed
6/8/202332 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 3 juni 2023 - Jubal en wereldse muziek

Deze les spreekt over de gevaren van wereldse muziek
6/8/202332 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse 27 mei 2023 - Jabal en vleesconsumptie

In deze les bespreken we over Jabal, de eerste persoon in de Bijbel die vee hield om te slachten.
5/22/202335 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 20 Mei - Henoch en oefening

Deze les behandelt het leven van Henoch, zijn geheim in het wandelen met God en het werk dat hij deed
5/17/202328 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse 13 mei 2023 - Lamech en immoraliteit

Belangrijke principes van moraliteit en Gods wil in het huwelijk
5/8/202329 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 6 mei 2023 - Seth en genezend gebed

In deze les bespreken we wie Seth was en welke de kracht van het vertrouwen in God in gebed is
5/5/202329 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 29 april 2022 - Abel en Gehoorzaamheid

De voordelen van gehoorzaamheid
4/27/202331 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 22 April 2023 - Kaïn en de verdorven steden

In deze les wordt gesproken over de verleidingen van de grote steden en het grote zegen van het platteland leven.
4/19/202332 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 15 Februari 2023 - God en de Sabbatsrust

In deze les wordt gesproken over de sabbat in het Oude Testament en ook in de Nieuwe Testament
4/11/202332 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 8 April 2023 - Eva en goddelijke kleding

Deze les behandelt Gods wil in verband met kleding
4/7/202330 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 1 April 2023 - Adan en Vegetarianisme

In deze les wordt behandeld de oorspronkelijke dieet van de mensheid gegeven aan Adan en Eva
3/30/202331 minutes, 1 second
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 23 Maart 2023 - Geestelijke ijver tegenover het wereldlijke

Deze les behandelt wat werelds is en hoe wij met de hulp van God de wereld kunnen overwinnen
3/23/202329 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 18 Maart 2023 - IJver tegenover luiheid

Deze les behandelt het probleem van de gemeente van Thessaloniki, waarbij sommige mensen die naar de gemeente waren gekomen niet wilde werken omdat zij geloofde dat Jezus in hun tijd zou komen.
3/15/202333 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 11 maart 2023 - Matigheid tegenover losbandigheid

In deze les studeren we de zegen van matigheid en de gevolgen van onmatig zijn
3/9/202325 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse bijbelstudie 4 maart 2023 - Zachtmoedigheid tegenover trots

In deze les zien wij de tegenstelling van het lot van een trotse farao en de beloning van de zachtmoedigheid van Mozes
3/2/202330 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 25 Februari 2023 - Geloof tegenover ongeloof

De ervaring van Abraham, de Vader van het geloof en hoe zijn geloof sterker werd.
2/24/202335 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 18 februari 2023 - Vrijgevigheid tegenover hebzucht

Het trieste verhaal van Ananias en Safira in tegenstelling tot de vrijgevigheid van de rest van de broeders en zusters in de eerste christelijke gemeente.
2/14/202334 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 11 Februari 2023 - Vriendelijkheid tegenover onverschilligheid

Het verhaal van de Barmhartige samaritaan en zijn onvoorwaardelijke vriendelijkheid voor een leviet tegenover de onverschilligheid van de Joodse leiders.
2/7/202334 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 4 februari 2023 - Geduld tegenover ongeduld

De geduld van David tegenover de ongeduld van Saul als vrucht van de Geest
1/30/202329 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 28 januari 2023 - Vrede tegenover boosheid

Het verhaal van de wijsheid van Abigaïl tegenover de dwaasheid van Nabal.
1/23/202345 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 21 januari 2023 - Vreugde tegenover verdriet

Deze les gaat over de moeilijke situatie van Hannah, haar intens verdriet en de manier hoe zij haar verdriet aan God heeft gegeven en blijdschap heeft gevonden door geloof
1/18/202334 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 14 januari 2023 - Liefde tegenover verliefdheid

Het trieste verhaal van Tamar, de enige dochter van David
1/10/202332 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 7 januari 2023 - De geest tegenover het vlees

De  strijd tussen de geest en het vlees in het leven van Kan en Abel
1/5/202327 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 31 December 2022 - Wij zullen Zijn aangezicht zien

De belofte van Jezus dat Hij terug zou komen.  Willen wij Hem ontmoeten?
12/29/202227 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 24 december 2022 - Wij hebben een Voorspraak

De goed nieuws dat wij een advocaat hebben, geeft ons rust en vertrouwen dat onze zaligheid verzekerd is.  Belangrijk is om al onze zonden te belijden.
12/19/202229 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 17 December 2022 - Het uur van het oordeel

Wat gebeurt er tijdens het oordeel in de hemel en wanneer neemt dat plaats?  Als wij eenmaal weten wat dat inhoudt zullen wij meer geneigd om te doen en handelen naar Gods wil
12/16/202235 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 10 december 2022 - Het dienstwerk van de grote Hogepriester

Samenvatting van het werk van Jezus in het hemelse Heiligdom
12/8/202225 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 3 December 2022 - Een eeuwige offer

Het offer van Jezus reikt tot in eeuwigheid
11/28/202222 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 26 november 2022 - Het Heiligdom dat door de Heere werd gebouwd

Vergelijking tussen het heiligdom op aarde en dat van de hemel.
11/25/202227 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 19 November 2022 - De hemelse Heiligdom

Welke lessen kunnen wij leren uit het Heiligdom?  Wat betekent voor ons de belangrijkste elementen van het Heiligdom?  Laten wij samen hierover bestuderen
11/18/202235 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 12 november 2022 - Het einde van het aardse heiligdom

In dit studie gesprek behandelen wij hoe, waarom en wanneer het heiligdom op aarde tot een einde is gekomen.
11/11/202231 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 5 November 2022 - De 2300 jaar en 70 weken profetie van 8 en Daniel 9

De profetie van de 2300 jaar uitgelegd
11/3/202234 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 29 oktober 2022 - Het heiligdom op grove wijze niet gerespecteerd

De profetie van Daniël 8 uitgelegd
11/3/202226 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 22 Oktober 2022 - Waarom God Salomo’s tempel verliet

In deze les wordt het volgende behandeld:   0:00 - Groet 2:44 - Wie was Ezechiël? 4:18 - Een gruwel uit de visioen van Ezechiël 8 8:15 - Afbeeldingen op de muren van de tempel 9:12 - 70 oudsten met wierookvat 13:24 - Tammuz aanbidding in de tempel 15:32 - Zonaanbidding   17:41 - God verlaat de tempel 22:16 - De ark verdwijnt uit de tempel 25:03 - De vernietiging van de eerste tempel 27:59 - God kiest Kores vóór zijn geboorte om de tempel te herbouwen   Wij maken gebruik van een lesboekje. U kunt een digitaal exemplaar downloaden op: https://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2022_04_met.pdf
10/19/202234 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 15 oktober 2022 - Hulp vanuit het heiligdom

Hulp vanuit het heiligdom
10/13/202231 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 8 oktober 2022 - Van een tent naar een Tempel

Wekelijkse Bijbelstudie van 8 oktober - Van een tent naar een Tempel
10/6/202223 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 1 oktober 2022 - De decennialange reis van de ark: van Gilgal tot Jeruzalem

Wekelijkse Bijbelstudie 1 oktober - Van Gilgal naar Jeruzalem
9/29/202236 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 23 September 2022 - De jaarlijkse reiniging van het Heiligdom

Wekelijkse Bijbelstudie van 23 September - De jaarlijkse Reiniging van het Heiligdom
9/22/202227 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 17 september 2022 - De dagelijkse dienst

Wekelijkse Bijbelstudie 17 september - De dagelijkse dienst
9/14/202229 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 10 September 2022 - In het midden van het kamp

Wekelijkse Bijbelstudie van 10 September 2022 - In het midden van het kamp
9/7/202222 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 3 september 2022 - Het dienstwerk van de priesters

Deze les behandelt het werk van Hogepriester, priesters en levieten in het Heiligdom en tijdens optrek en nederzetting van de kamp. 
8/31/202232 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 27 augustus 2022 - Wat bekent de zoenoffers in het Oude Testament?

Wij maken gebruik van een lesboekje. U kunt een digitaal exemplaar downloaden op: https://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2022_03_met.pdf
8/29/202227 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 20 augustus 2022 - De bouw en inwijding van het Heiligdom

In deze studie bespreken wij hoe het Heiligdom gebouwd werd, van welke materiaal de gordijnen en de dekking was en hoe God de goedkeuring en Zijn aanwezigheid heeft laten zien.
8/15/202226 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 13 augustus 2022 - Het Heilige der Heiligen

Deze studie behandelt het tweede gedeelte van het Heiligdom, n.l. de binnenste ruimte waar God woonde.
8/11/202232 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 9 August 2022 - Het heilige

Deze les spreekt over de eerste afdeling van de Tabernakel. 
8/3/202219 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 30 juli 2022 - De voorhof van het Heiligdom

Wekelijkse Bijbelstudie 30 juli 2022 - De voorhof
7/26/202222 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 23 Juli 2022 - “Zij zullen Mij een heiligdom maken”

Wekelijkse Bijbelstudie 23 Juli 2022 - “Zij zullen Mij een heiligdom maken”
7/21/202222 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 16 juli 2022 - Het bloed van het verbond

Wekelijkse Bijbelstudie 16 juli 2022 - Het bloed van het verbond
7/14/202232 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 9 Juli 2022 - Het bloed van het Lam

Wekelijkse Bijbelstudie 9 Juli 2022 - Het bloed van het Lam
7/4/202225 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 2 Juli 2022 - Aankondiging van het Lam van God

Wekelijkse Bijbelstudie 2 Juli 2022 - Aankondiging van het Lam van God
7/2/202228 minutes
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 25 juni 2022 - Zijn wederkomst in kracht en glorie

Wekelijkse Bijbelstudie 25 juni 2022 - Zijn wederkomst in kracht en glorie
6/21/202226 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 18 juni 2022 - Het koninkrijk van de Messias

Wekelijkse Bijbelstudie 18 juni 2022 - Het koninkrijk van de Messias
6/17/202226 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 11 juni 2022 - Heer en dienstdoende Priester

Wekelijkse Bijbelstudie 11 juni 2022 - Heer en dienstdoende Priester33.3 MB | 34:28
6/10/202234 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 4 juni 2022 - Licht van de Heidenen

Wekelijkse Bijbelstudie 4 juni - Licht van de Heidenen
5/31/202223 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 28 mei 2022 - Zijn opstanding en hemelvaart

Zijn opstanding en hemelvaart
5/27/202229 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 21 mei 2022 - Veracht, maar verhoogd

Wekelijkse Bijbelstudie 21 mei 2022 - Veracht, maar verhoogd
5/18/202227 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 14 mei 2022 - Zijn dienstwerk, dood en voorbede

Wekelijkse Bijbelstudie 14 mei 2022 - Zijn dienstwerk, dood en voorbede
5/10/202224 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 7 Mei - Gebeurtenissen tijdens zijn grote offer

Gebeurtenissen tijdens zijn grote offer
5/5/202223 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 30 april 2022 - Verraden en doorboord

Les 18
4/25/202229 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 23 April - De lijdende dienstknecht - Deel 2

Wekelijkse Bijbelstudie 23 April - De lijdende dienstknecht - Deel 2
4/21/202230 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 16 april 2022 - De lijdende Dienstknecht – deel 1

Wekelijkse Bijbelstudie 16 april 2022 - De lijdende Dienstknecht – deel 1
4/11/202234 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 9 April 2022 - De mishandeling van de Messias - Deel 2

Wekelijkse Bijbelstudie 9 April 2022 - De mishandeling van de Messias - Deel 2
4/6/202227 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 2 april 2022 - De mishandeling van de Messias – deel 1

Les 14
3/30/202226 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 26 maart 2022 - Oneerlijke Procedures

Beluister de onrechtvaardige oordeel van Jezus
3/20/202226 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 19 maart 2022 - Verraden door een vriend

Wekelijkse Bijbelstudie 19 maart 2022 - Verraden door een vriend
3/16/202226 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 12 maart 2022 - De ware Dienaar

Wekelijkse Bijbelstudie 12 maart 2022 - De ware Dienaar
3/9/202225 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 5 maart 2022 - Een uniek dienstwerk

Les 10
3/1/202228 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 26 februari 2022 - Hij kwam om te dienen

Les 9
2/23/202234 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 19 februari 2022 - Jezus Zijn leven en werk

Les 8
2/16/202229 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 12 Februari 2022 - Menselijke en Goddelijke natuur

Les 7
2/8/202229 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 5 februari 2022 - Bevelhebber en geestelijke Koning

Les 6
2/3/202227 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 29 Januari 2022 - Symbolen en Profetieën van de Messias

Les 5
1/27/202227 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 22 januari 2022 - Toevluchtssteden

Les 4
1/19/202230 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 15 Januari 2022 - Vertegenwoordigingen van Christus

Les 3
1/13/202223 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 8 januari 2022 - De Verlosser in het boek Éxodus

Les 2.  Kijk met ons mee in de verschillende symbolen van het boek van Exodus de verwijzingen naar de Messias.
1/3/202228 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 1 Januari 2022 - De Messias aangekondigd in Genesis

Eerste les van het nieuwjaar. De symbolen van Jezus in het boek van Genesis
12/31/202132 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie december 25 2021 - Een volk met een opdracht

Les 25
12/23/202137 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 18 December 2021 - Een overblijfsel zal gered worden

Les 25
12/17/202122 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 11 december 2021 - Het lichaam van Christus

Les 24
12/9/202132 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 4 December 2021 - De Gemeente als lichaam

Les 23
12/3/202128 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 26 november 2021 - De gemeente als de bruid

Les 22
11/27/202123 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 20 November 2021 - De Gemeente als een Tempel

Les 21
11/17/202126 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 13 November 2021 - Als een olijfboom

Les 19
11/8/202123 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie oktober 30 2021 - Gods volk als Zijn kudde

Les 18
10/28/202130 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 23 Oktober 2021 - De vroege gemeente

Les 17
10/20/202123 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie oktober 16 2021 - De opdracht van de gemeente

In deze les over de opdracht van de gemeente gaan wij zien dat het initiatief bij Jezus vandaan komt. Hij roept ons om te dienen. Zo deed Hij dat met de 12 en met de 70 die hij als wegvoorbereiders uitzond. Zendingswerk is inspiratie, maar vooral vlijtig werken. Dan wordt er ook resultaat bereikt. Wij hebben als gemeente en dus als persoon de grote opdracht gekregen het evangelie aan alle mensen in de hele wereld te brengen. Met de kracht van de Heilige Geest is dat mogelijk.
10/14/202129 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 9 Oktober 2021 - De oprichting van de gemeente

Les 15
10/7/202137 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 3 oktober 2021 - Zijn oogappel

Het volk van God is waarachtig Zijn oogappel. Israël wordt als zodanig genoemd en God verbindt er wel de voorwaarde aan dat het volk Zijn geboden in acht neemt. Het is mooi om te lezen hoe God over Zijn volk denkt en spreekt, als Zijn persoonlijk eigendom, een Zoon. Gelet hierop zien wij ook dat God voor Zijn kinderen zorgt en hen beschermt. Veel wonderen hebben wij kunnen zien vanuit de uittocht uit Egypte, het niet slijten van de kleding in 40 jaar tot het zes dagen per week voorzien van hemels voedsel, het manna. Zoveel liefde vraagt om het teruggeven van liefde aan God door het houden van Zijn geboden, de Heere lof te zingen en onderling verbonden te zijn.
10/1/202123 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 25 September - Het overblifsel en een nieuw begin

Les 12
9/22/202134 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 18 september 2021 - Ongehoorzaamheid en de gevolgen

Les 12
9/16/202130 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 11 september 2021 - De gelijkenis van de wijngaard

Les 11
9/8/202129 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie september 4 2021 - Scheuring in Israël

Les 10
9/8/202133 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 28 Augustus 2021 - De oorsprong van de monarchie

Les 9
8/24/202134 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 21 augustus 2021 - Onder Gods regering

In deze les gaan wij zien wat het betekent als God onze feitelijke koning is. Dan zijn wij Zijn onderdanen. In deze Theocratie heeft Gods volk bij gehoorzaamheid, alle zegeningen die het maar kan wensen, en meer. Bij het oude Israël was God aanwezig, zichtbaar door de Sjechina. Dat wilde niet zeggen dat alles ook geregeld was. Mozes werd geholpen door de adviezen van zijn schoonvader Jethro om te delegeren en zo het volk beter te leiden. Een bijzondere plaats in de leiding namen de 70 oudsten in. Zij werden door God ingezegend. Opvolgers werden niet door het volk gekozen, maar door God. Zo ook Jozua en daarna de richters.
8/17/202123 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 14 augustus 2021 - De priesterlijke bediening

Les 7
8/13/202131 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 7 augustus 2021 - Geplaatst rond het heiligdom

In deze les gaan wij in op het eerste aardse heiligdom en hebben het ook over de betekenis voor nu in 2021. God vroeg aan Zijn volk om voor Hem een heiligdom te maken, zodat Hij bij hen kon wonen. Zo zal het straks ook zijn op de nieuwe aarde, geen heiligdom, maar wel dat God bij ons komt wonen. Bij het volk Israël kreeg het de naam ‘het huis van de Heer’ of ‘de tent van ontmoeting’. Het heiligdom had een belangrijke plek in de schaduwdienst van het offeren. In het kamp van de Israëlieten nam het een centrale plaats in. Zo was alles verbonden met een les, de orde, het neerzetten, etc. God was zichtbaar aanwezig na de inwijding met de wolk en Zijn heerlijkheid. Ook vandaag is God bij ons met de Heilige Geest.
8/8/202128 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 31 juli 2021 - Gods verbond met Zijn volk

Les 5
8/2/202126 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 24 Juli 2021 - Het geschenk van de wet

Les 4
8/2/202124 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 17 Juli 2021 - Reizen onder Goddelijke bescherming

Les 3
7/12/202134 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 10 Juli 2021 - Wonderbaarlijke verlossing

Les 2
7/6/202131 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 3 Juli 2021 - Goddelijke belofte en oorsprong

Les 1
7/2/202134 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 26 juni 2021 - Daniëls laatste visioen

In deze laatste les van 26 lessen over het boek Daniël, gaan wij in op het laatste visioen van Daniël in hoofdstuk 11 en 12. Het gaat in de pauselijke vervolging van de 1.260 jaren die eindigen in het jaar 1798. Jezus heeft zelf aangegeven dat deze tijd ingekort zou worden, anders zou er geen levende gelovige meer zijn. De grote helper van de pauselijke macht Frankrijk kreeg te maken met de revolutie. Dan brengt het visioen ons naar de toekomst. Waar de koning van het Noorden, Turkije in de eindtijd zijn zetel zal verplaatsen naar Jeruzalem. Als opmaat van de laatste plagen van Openbaring 16. Daarvoor is de genadetijd geëindigd. En is ieders lot beslist. Vlak voor de komst van Jezus tijdens de 6e plaag van Openbaring 16, zal zoals voorzegt in Daniël 12 de voor-opstanding zijn. Deze profetie is belangrijk om te begrijpen, zodat wij ons op de wederkomst kunnen voorbereiden.
6/23/202131 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 19 Juni 2021 - Oorlog in een onzichbare wereld

Les 25
6/17/202126 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 12 juni 2021 - De ure van Zijn oordeel is gekomen

Les 24
6/8/202123 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 5 juni 2021 - Licht meegedeeld aan een nederige vrager

Les 23
6/3/202130 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 29 mei 2021 - Respons op een nederig gebed

Les 22
6/3/202121 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 22 mei 2021 - De opkomst van het pausdom

Les 21
5/19/202128 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 15 mei 2021 - Een strijd om macht

Les 21
5/14/202126 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 8 mei 2021 - De kleine hoorn

Les 19
5/7/202134 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 1 mei 2021 - Een andere macht

Deze studie gaat over de droom van Daniël over de vier dieren. Ook hierin wordt veel beeldspraak gebruikt zoals voor wind, oorlog en voor water volken en voor de dieren, koningen. In de volgorde van het beeld uit hoofdstuk 2 van Daniël komen de dieren aan de orde. Het eerste dier een leeuw met arendsvleugels stelt Babylon voor. Het tweede een beer voor het Medo-Perzische rijk, het derde een luipaard met vier vleugels voor Griekenland en het vierde schrikwekkende dier voor het wereldse Rome. Tijdens deze periode wordt de Verlosser Jezus geboren. Wat Daniël bezig hield was de kleine hoorn die oprees op de plek van 3 hoorns en ogen had als mensenogen en grootspraak had. Dat is de andere macht volgens de titel van deze les, het pausdom. In de volgende les gaan wij uitgebreid in op deze kleine hoorn.
4/28/202119 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 24 abril 2021 - In de leeuwenkuil

Les 17
4/23/202136 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 17 april 2021 - Belsazars heiligschennis

Als het leven overheerst wordt door eten en drinken kan het slecht met je aflopen. In deze les zien wij het dramatische einde van koning Belsazar. Wijn, cocktails, sterke drank zorgen voor overmoed, spotten en nog veel meer. Onder invloed van alcohol liet Belsazar tijdens een groot feest de gouden en zilveren voorwerpen uit de tempel van God halen. Zij toasten op hun afgoden. Direct verscheen er een vinger aan de muur die Mene Mene Tekel Ufarsin schreef. Niemand, behalve Daniël kon het lezen en uitleggen. Daniël vertelde dat God het koningschap van Belsazar gewogen had en het te licht was bevonden. In dezelfde nacht werd hij door de binnenvallende Meden en Perzen gedood.
4/15/202127 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 10 april 2021 - Nebukadnezar's trots en vernedering

Les 15
4/7/202141 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 3 april 2021 - Een prachtige openbaring van goddelijke macht

Deze 6e les laat zien dat als wij God eren God ook ons eert. Wij zien uit het voorbeeld van Daniël dat zij eensgezind in gebed gingen om het antwoord te krijgen van de verborgen droom van Nebukadnezar. Geloof aan de Almachtige was hun drijfveer. Zij kregen ook niet direct antwoord. Pas in de nacht toen zij sliepen openbaarde God in een droom aan Daniël het verborgene. Allereerst dankte Daniël God voor het voorrecht en het verhoren van hun gebeden. Vervolgens ging hij naar Arioch om het eventuele uitmoorden van de wijzen te staken en de koning te melden dat er een uitleg was. De koning was onzeker over de uitkomst. En Daniël spreekt dat er een God in de hemel is die verborgenheden openbaart en niet mensen. In alle nederigheid doet Daniël zijn verhaal.
4/1/202124 minutes, 1 second
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 28 maart 2021 - Een Vurige Beproeving

Les 13
3/25/202134 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 20 maart 2021 - Het eeuwigdurend Koninkrijk

Na de tijdelijke aardse koninkrijken gaan wij in de les in op een eeuwig durend koninkrijk. Niet door mensenhanden gevormd. In de droom van Nebukadnezar gesymboliseerd door de afgehouwen steen, die Jezus voorstelt. Bij Zijn wederkomst zal Hij dat koninkrijk vestigen. Deze wederkomst kan de grote bedrieger niet nadoen wel zal Satan proberen zich als Jezus voor te doen. En als wij niet beter door studie zouden weten, zouden wij ook verleid worden. Deze volledige uitleg maakte een enorme indruk op Nebukadnezar en hij gaf God de eer door Daniël.
3/17/202120 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 13 maart 2021 - De val van het Romeinse rijk

Het Romeinse rijk werd geregeerd met een ijzerhard bestuur. De Geest der Profetie voorzag dat dit rijk de Griekse macht zou opvolgen. Maar ook het tijdperk van Rome zou een einde zou hebben. In deze les staan we stil bij de val van het Romeinse rijk.
3/11/202134 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 6 maart 2021 - Opeenvolgende rijken

Les 10
3/2/202126 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 27 Februari 2021 - Het Joodse volk in het Medo-Perzische Rijk

Nadat Kores het Babylonische rijk had overwonnen, gaf hij het bevel dat het Joodse volk terug mocht gaan naar Juda en Gods tempel moest herbouwen. Het overblijfsel dat terugkeerde kreeg echter veel tegenslagen te verduren en liet daardoor na om God als hun eerste prioriteit te maken. Maar God liet Zijn volk niet alleen en bleef hen ondersteunen en aansporen door het dienstwerk van Zijn profeten.
2/23/202138 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 20 februari 2021 - De profetische droom (vervolg)

In deze studie gaan wij verder met de uitleg van de droom van Nebukadnezar. Onder het gouden hoofd bevond zich zijn borst en armen van zilver. Daniël legt uit dat het koninkrijk van de Babyloniërs zal worden opgevolgd door Medo-Perzië. Dit was niet nieuw. Ook Jesaja had dit al bijna 200 jaar daarvoor geprofeteerd net als Jeremia 70 jaar daarvoor. Wij zien dat koningen worden aangesteld door God. God noemt Kores Mijn herder en gezalfde. Ook dat werd 100 jaar vooraf aangekondigd. Direct toen Kores dit hoorde toen hij koning was geworden, voerde hij de opdracht van God uit en gaf het bevel in 538 voor Chr om de tempel weer op te bouwen, 42.360 mensen gaven hieraan gehoor. Aangekomen in Juda wilden de Samaritanen schijn baar helpen. De leider Zerubbabel doorzag hun opzet en weigerde hun hulp. Zij waren immers een heilig en afgezonderd volk. Zo geldt ook voor ons dat wij geen vertrouwelijke verbintenissen kunnen aangaan met ongelovigen. Het zou ons van het goede pad afleiden.
2/16/202125 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 14 Februari 2021 - Een profetische droom (Deel 1)

Les 7
2/11/202129 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 6 februari 2021 - God eert degenen die Hem eren

Les 6
2/1/202124 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 30 januari 2021 - Een panoramische droom

Les 5
1/29/202122 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 23 januari 2020 - Aan het Babylonische hof

In les 4 komen wij aan bij Daniël. Hij en zijn drie vrienden worden geselecteerd voor een speciale opleiding van een aantal jaren om daarna te kunnen dienen als top ambtenaren in Babel. Als eerste kregen zij nieuwe namen. Hun eigen Hebreeuwse namen verwezen naar God, hun nieuwe namen naar afgoden. Daniël nam in zijn hart voor zich niet te verontreinigen met het aan afgoden gewijde eten en ging het gesprek aan met Aspenaz het hoofd van de hovelingen voor een test van 10 dagen op plantaardige voeding en water. God zegende Daniël en zijn vrienden hierin. En gedurende de komende jaren bleef hun voeding plantaardig. Het resultaat was door Gods zegen fantastisch. De koning testte hen en niemand had meer kennis en inzicht dan zij.
1/19/202129 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van Sabbat 16 januari - De ballingschap van Juda

De geschiedenis van Juda laat zien dat God lang geduld heeft met Zijn kinderen. Jarenlang riep God Zijn kinderen om terug te keren naar Hem, maar het volk luisterde niet naar Gods boodschappers. Zo was ook de ballingschap van Juda een van Gods middelen om Zijn overblijfsel op aarde te bewaren en Zijn heerlijkheid over heel de aarde te verkondigen.
1/12/202130 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 9 januari 2020 - Een gemiste kans en de gevolgen daarvan

Deze tweede les laat ons vooral zien dat als God ons helpt, steunt of zegent, dat wij Hem de eer moeten geven. Het voorbeeld van koning Hizkia laat zien dat hij wonderlijk wordt genezen van een dodelijke ziekte en dat er 15 jaar aan zijn leven wordt toegevoegd. Het wonder dat de tijd 10 treden terug ging, trok de aandacht van de sterrenkundigen in Babel. Toen zij ook nog van zijn genezing hoorden, werd een delegatie door de koning van Babel naar Juda gestuurd. Een gouden gelegenheid voor koning Hizkia om te getuigen van de grootheid van God, in plaats daarvan liet hij hen zijn eigen verdiensten zien, alle rijkdommen in de schatkamers. Een fatale fout. Zoals de profeet Jesaja tegen hem zei, zou na zijn dood de koning van Babel Juda en Jeruzalem veroveren en alle rijkdommen meenemen.
1/8/202128 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van 2 Januari - Het Profetisch woord is een Licht

Wat er in de toekomst gebeurt is voor de mens onzeker. Als het op de toekomst aankomt lopen de meeste mensen in duisternis. Maar God heeft ons een lamp gegeven, het profetisch woord dat “vast en zeker is”. Terwijl het einde van deze wereld steeds dichterbij komt, zouden we nog meer de profetieën die God ons heeft gegeven moeten bestuderen, zodat we Gods plannen de wereld mogen begrijpen. Dat geldt nog meer voor het boek Daniël, dat juist voor deze tijd is geschreven.
1/1/202137 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Sabbatschoollessen van 19 December 2020 - Lydia en de Naleving van de Sabbat

Les 25
12/15/202032 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 12 december 2020 - Saffira en de schudding

De les over Saffira en de schudding is een ernstige les. Aan het voorbeeld van de bijna instante dood van Ananias en zijn vrouw Saffira kunnen we zien dat bewuste overtreding van Gods wet heel erge gevolgen heeft. In hun geval kwam de doodstraf direct. In ons geval is het nog uitgesteld en lijkt het alsof we ons zonden kunnen permitteren. Het verhaal is bekend van de eerste gemeente. Om de gemeenteleden die zelf geen inkomen meer hadden te kunnen voeden en huisvesten gaven degenen die wel goederen en geld hadden dit aan de leidende broeders die voor de verdeling zorgden. Niemand had zo gebrek. Annanias en Saffira deden dit ook, echter viel de opbrengst veel hoger uit van het verkochte land dan zij vooraf dachten. Een zegen van God. Zij besloten een deel zelf te houden, terwijl zij voordeden dat zij de 100% gaven. Ook in onze tijd kan het snel gaan. De zondagswetten kunnen sneller worden ingevoerd dan voor mogelijk gehouden, zoals we ook zien aan de corona crisis. Laten wij daarom waken en bidden en ons vastklemmen aan het geloof van Jezus.
12/8/202038 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van Sabbat 5 december - Mary Magdalena en de opstanding

Het verhaal van Maria Magdalena is een van de meest ontroerende in de Bijbel. Een vrouw die ooit bezeten was door zeven demonen en werd verstoten door de maatschappij, werd door Jezus bevrijd en bekeerd. Ze werd een van de meest trouwe volgelingen van haar Verlosser.  Link naar bestand over Maria Magdalena/van Bethanië en de zalving: https://drive.google.com/file/d/1tCrDUFmE5U5ZEjjGcjywiX9bJWNWEnnB/view?usp=sharing
12/3/202044 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 28 november 2020 - Salome en de verlossing van onze kinderen mp3

De 22e les gaat over de moeder van Johannes en Jakobus, genaamd Salomé. Zij behoorde net als Johanna tot de groep vrouwen uit Galilea die Jezus en Zijn volgelingen dienden met hun goederen. Zij wilde het beste voor haar twee zonen en vroeg dan ook aan Jezus om hen aan Zijn linker en rechterkant te zetten in Zijn koninkrijk. Zij volgden Jezus in Zijn lijden. Jakobus werd al snel gedood door Herodes en Johannes leefde het langst en heeft zo lang vervolging en lijden gehad. Hun namen zullen wij in eeuwigheid zien op de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Salomé was moedig en bleef ook bij Jezus toen Hij aan het kruis hing. Zij mocht zich verheugen in het geloof van haar kinderen. Haar opvoeding en voorbeeld heeft mede gezorgd voor deze gelovige mannen.
11/26/202020 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van Sabbat 21 November 2020 - De Syro-Fenicische vrouw en het geloof van de Heiligen

Les 21
11/19/202032 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 14 november 2020 - Johanna en welwillendheid

Les 20
11/12/202027 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van Sabbat 7 November - De Samaritaanse vrouw uit Sichar en de luide roep

Les 19
11/4/202031 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van Sabbat 24 oktober - De maagd Maria en Pinksteren

Les 17
10/21/202034 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 17 oktober 2020 - Esther en de Zondagswet

Van het verhaal Esther leren wij dat we soms op een belangrijke positie komen en dan onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Zoals haar neef Mordechai tegen Esther zei:’Wie weet of je niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt?” Ook als konigin kon zij niet op eigen initiatief naar de koning toegaan, ze kon hiervoor gedood worden. Toch deed ze het om haar volk te redden. De wet waarin bepaald werd dat alle Joden op een bepaald moment gedood mochten worden kon niet veranderd worden. Wel kon er een nieuwe tegenwet gemaakt worden, en zo gebeurde. Zo zal ook in (nabije) toekomst de zondagswet komen en een ieder tot de keuze dwingen voor de Sabbat te zijn of voor de zondag. Een doodsdecreet zal daarna volgen. Jezus zal met Zijn komst de voltrekking hiervan voorkomen.
10/14/202033 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie van Sabbat 10 oktober 2020 - Hulda en de gave van profetie

Les 15
10/6/202035 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 3 oktober 2020 - De koningin van Sheba en het oordeel

Bij deze 14e les gaan de parallel zien tussen de koningin van Sheba en het oordeel. Jezus geeft zelf aan dat zij, net als alle geredden, mee oordeelt in de 1.000 jaar. In de tijd van Salomo gaat zijn roem van wijsheid over de toenmalige wereld. De koningin van Sheba is benieuwd naar deze wijze koning. Het bezoek aan Salomo ging met veel pracht en praal gepaard, tegenwoordig noemen we dat een staatsbezoek. Zij test Salomo eerst met raadsels, alles en meer weet Salomo. Uiteindelijk geeft zij God de eer van alle wijsheid van Salomo. Bij haar vertrek kreeg zij materieel meer mee dan ze had meegenomen als gift.
10/1/202032 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 29 September - De wijze vrouw en de dood van de oude man

In deze les behandelen we het verhaal over de wijze vrouw uit de stad Abel-Beth-Maächa en Davids generaal Joab. In de les zien we dat we alleen met Gods wijsheid en kracht onze oude mens kunnen laten sterven.
9/24/202028 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 19 september 2020 - Debora en Armageddon

De overeenkomst tussen Debora en Armageddon is dat de strijd tussen de Israëlieten en de Kanaänieten plaats-vonden en vinden in het dal van Josafat. Debora is als gelovige vrouw de rechter van het volk tijdens 40 jaar. Eerst laat God haar met Barak de strijd tegen het leger van generaal Sisera winnen. God laat het stortregenen en zo zijn de strijdwagens nutteloos door de modder en winnen de Israëlieten. Ook Sisera wordt gedood door een vrouw met de naam Jaël. De strijd die ons te wachten staat, Armageddon, is een geestelijke en een fysieke oorlog. Als de genadetijd is afgelopen, tijdens de 6e plaag, komt deze strijd op haar hoogtepunt. Ook dan grijpt God weer letterlijk in met hagelstenen van ruim 50 kilo per stuk. De verlosten mogen dan in de hemel het lied van Mozes zingen, net zoals Debora in haar lied de overwinning toeschreef aan God.
9/16/202028 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 12 September 2020 - Rachab en de val van Jericho en Babylon

Les 11
9/9/202031 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 5 september 2020 - De dochters van Zeláfead en de eeuwige erfenis

Deze les over de dochters van Zeláfead laat ons de gelijkwaardige rechten van vrouwen zien in Gods ogen. Als voorbeeld en afspiegeling van de rechten die wij in de eeuwigheid krijgen door het bloed van Jezus. De vijf dochters gingen na de dood van hun vader naar Mozes en de hogepriester Eleázar om hun geërfde bezit te claimen. Mozes bracht deze zaak voor God en God gaf de vrouwen gelijk. De familiehoofden uit hun stam van Manasse maakten zich echter zorgen over de uitwerking als de vrouwen zouden trouwen met iemand van een andere stam en zo via de man het bezit in een andere stam kwam in het jubeljaar. God gaf daarom nadere wetgeving aan Mozes dat deze vrouwen of toekomstige andere vrouwen, mannen uit hun eigen stam moesten trouwen die gelovig in de Here zijn. Door onze grote broer Jezus hebben wij zo recht op de eeuwige erfenis.
9/2/202026 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 29 Augustus - Zippora en het bloed verbond

De 9e les gaat over de vrouw van Mozes, Zippora. Dat betekent vogeltje. Haar naam symboliseert de vrijheid van een vogel bij het ritueel van een genezen melaatse. Zippora is een afstammeling van Abraham via Ketura. Wij zien in deze les het mooie zachte karakter van Zippora. Ook haar sterke geloof hoe zij haar oude fout van het niet laten besnijden van hun 2e zoon Eliëzer, zelf herstelt als een engel Gods Mozes voor deze zonde met de dood bedreigt. Zoals de besnijdenis essentieel was om bij het volk Israël te horen, zo is de doop door onderdompeling essentieel om bij het geestelijke Israël te horen.
8/27/202027 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 22 augustus - Mirjam en het lied van de verlosten

In deze les worden wij aan de hand van het voorbeeld van Mirjam, de oudere zus van Mozes, meegenomen over het gebruik van muzikale talenten. Ook wat het betekent om stilletjes kwaad te spreken uit jaloezie over haar broer en leider van het volk Mozes. Met vreselijke gevolgen voor haarzelf. De parallel met Maria de moeder van Jezus (dezelfde naam, alleen in het Latijn) en Gods gemeente in de laatste tijd wordt gemaakt. Dan kan gezongen worden het overwinningslied van de doortocht door de Schelfzee en het overwinningslied van 144.000 en het lied van de grote schare. Laten wij onze talenten inzetten voor het werk van God en Hem de eer geven.
8/21/202035 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 15 Augustus 2020 - Sifra en Pua (de vroedvrouwen) en het doodsdecreet

In sommige periodes van de geschiedenis mondde satans haat voor Gods volk uit in bloedvergieten. Zo verleidde hij de Farao van Egypte om te bevelen dat alle pasgeboren Hebreeuwse jongens direct gedood moesten worden. In deze les zien we hoe Sifra en Pua - de twee vroedvrouwen voor het gehele volk van God - met dit bevel omgingen en hoe zij zich tegenover deze aards machthebber opstelden.
8/13/202036 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 8 Augustus - Dina en de Hoererij van de Laatste Dagen

De les van deze week gaat over de enige dochter van Jacob, Dina. De les laat zien dat vriendschappen met ongelovigen grote en slechte gevolgen kunnen hebben. Dina werd verkracht door Sichem en ook al wilde Sichem met haar trouwen, liep het slecht af. De vader van Sichem, Hemor, had overigens slechte bedoelingen met het huwelijk. Hij wilde zo het bezit van Jacob onder zijn controle krijgen. Jakob wist wat er met Dina gebeurd was, maar gaf er geen ruchtbaarheid aan. Haar broers Simeon en Levi en gingen door het lint toen zij het bericht hoorden en met een list slachten zij alle mannen af in de stad. De les voor 2020 is om niet in de verleidingen van wereldse zaken, vriendschappen en dergelijke te vallen.
8/13/202034 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 1 augustus 2020 - Lea en de vermoeiden

In deze les bestuderen we het leven van Lea. Hoe ze een uitweg vond in bedrog en drugs om Jacob te winnen. Ook wordt het leven van Laban besproken.  Hoe kunnen we omgegaan met vermoeidheid en wat dienen we te doen als er strijd is? In deze les zien we dat er een uitweg is als we zwak en vermoeid zijn, en naar rust verlangen.
7/29/202032 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 25 juli 2020 - Rachel en de Martelaren

Deze vierde les gaat over hen die voor hun geloof moeten of al hebben geleden. Velen ook hun leven voor hebben gelaten. Rachel wordt hierbij als metafoor aangehaald. Op het eerste gezicht niet Voor de hand liggend, echter als wij zien hoe ook Rachel haar zonden en zwakheden overwon en stierf bij de geboorte van haar tweede kind, zien we dat foute opvoeding en voorbeeld overwonnen kunnen worden in Gods kracht.   Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen http://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2020_03_met.pdf
7/23/202037 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 18 juli 2020 - Rebekka en de verkiezing

De kwestie van de uitverkiezing is er een die sommige christenen kunnen verdelen. Op basis van de Bijbel geloven wij dat iedereen door God is geroepen tot verlossing, maar dat slechts uitverkozen worden die deze roep aannemen en geloven dat Jezus hun verlosser is. Dit komt ook tot uiting in het verhaal van Rebekka, de hoofdpersoon van deze les. Zij was door God geroepen om Izaks vrouw te worden en de voorouder van een groot volk, maar aan haar was de keuze om deze roeping te aanvaarden of af te wijzen. Zij nam deze roeping aan en werd daarom door God uitverkozen om een matriarch te worden voor Gods volk op aarde.
7/23/202029 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 11 juli 2020 - De Vrouw van Lot en het vertrekken uit de Grote Steden

Deze les gaat over welke lessen wij kunnen leren van de vrouw van Lot. Haar naam kennen wij niet wel kunnen wij in de les zien dat ook Jezus oproept om aan haar te denken als voorbeeld. De keuzes die wij maken in ons leven voor vrienden, levenspartner, omgeving waar wij gaan wonen, heeft een enorme impact op de rest van ons leven, ons gezin en daarna. Zoals de vrouw van Lot haar leven en een aantal van haar kinderen moest laten door haar liefde voor de wereld, zo kan het ook ons vergaan als wij meer gehecht zijn aan het aardse. De woonomgeving van rust en natuur brengt ons dichter bij God. Het wonen in de steden laat ons juist afdwalen.
7/9/202027 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 4 juli 2020 - Sara en de kinderen van de vrijen

De eerste les van dit nieuw kwartaal 
7/1/202034 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 27 juni 2020 - Strijd en overwinning

Een les over de strijd tussen de krachten van goed en kwaad. Hoe we kunnnen overwinnen in de strijd tussen de slechte engelen en slechte mensen aan de ene kant, en heilige engelen en ware gelovigen aan de andere kant.    3.25 Hoe Christus vijandschap bracht tussen satan en de gemeente van God  7.00 Escalatie in conflict tussen goede en kwade krachten 11.40 We strijden niet tegen vlees en bloed  14:05 Engelen die ons bijstaan in de strijdt  17:35 Uitstoring Heilige Geest voor Jezus wederkomst  20:30 Jezus wil ons bij Hem hebben  26:30 Mooie belofte voor na de strijd
6/26/202029 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 20 juni 2020 - In gevaar temidden van broeders

Aan het einde van zijn derde zendingsreis keert Paulus terug naar Jeruzalem om de gemeente aldaar te bezoeken. Op aandringen van zijn broeders bezoekt Paulus de tempel, een beslissing die ertoe leidde dat hij voor de rest van zijn een gevangene zou zijn. In deze les bespreken we waarom Paulus deze keuze maakte en hoe een aantal van zijn tegenstanders die gelegenheid gebruikten om de hele stad tegen hem op te zetten. Maar Paulus gebruikt deze levensgevaarlijke situatie om tegenover duizenden toehoorder in de tempel te getuigen van het evangelie en zijn roeping als apostel.   Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen http://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2020_02_met.pdf
6/16/202029 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 13 juni 2020 - Strijden voor het geloof

Een les waar we de strijd en tegenslagen van Paulus werkzaamheden in Efeze bestuderen. “Gedurende meer dan drie jaren was Efeze het middelpunt van Paulus’ werkzaamheden. Demetrius en zijn vakgenoten zagen dat door de prediking en de verspreiding van het evangelie, het werk van de beeldjesfabricage in gevaar was gebracht. Het inkomen van de heidense priesters en handwerkslieden stond op het spel. Om deze oorzaak verwekten zij tegen Paulus de meest bittere tegenstand.”
6/11/202027 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 6 juni 2020 - Het drinken van de bittere beker

Deze les gaat over de laatste nacht voor de kruisiging in Gethsemané. Jezus werd gekweld door een strijd met Satan en Zijn menselijke natuur. Hij doorstond de angst dat Hij voor eeuwig van de Vader zou worden gescheiden, het leed dat Zijn eigen volk hem zou willen doden en het verraad van een van Zijn meest nabije volgelingen. Hij had de keuze om de drinkbeker te weigeren, om niet te sterven en de mensheid achter te laten in haar ellende. Maar uit liefde voor ons dronk Jezus de drinkbeker leeg.
6/4/202034 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 30 mei 2020 - Overwinning over verzoeking

In deze les gaan wij over van de oude bedeling naar de nieuwe bedeling, van schaduw naar werkelijkheid. Na de doop van Jezus wordt Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn gedreven. Daar vast Jezus 40 dagen en gedurende die 40 dagen probeert de duivel Jezus te verleiden. De mens was zwak in zijn eetlust en zo is één van de eerste verleidingen dan ook om van stenen, brood te maken. Wij lezen over drie verleidingen en Jezus pareert deze met het geschreven Woord. De laatste poging om de duivel te aanbidden en zo te ontsnappen aan het aardse lijden, maakt dat Jezus met heilige verontwaardiging de duivel weg jaagt. Deze les laat zien dat wij slechts in de kracht van de Heer kunnen wij standhouden, nooit uit eigen kracht. Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen http://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2020_02_met.pdf
5/25/202027 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 23 mei 2020 - Verdedigd en gereinigd

Deze les gaat over een visioen van de profeet Zacharia waarin hij de hogepriester Jozua ziet voor de Engel des Heeren. Naast hem staat satan, “de aanklager van onze broeders” (Openbaring 12:10). Hij meet alle zonden van Jozua en het Joodse volk breed uit en klaagt hem aan. Maar de zonden van Jozua en zijn volk zijn vergeven, en als symbool voor die vergeving krijgt hij nieuwe kleren, kleren die hij niet heeft verdiend. Het visioen laat zien dat God onze zonde wil vergeven, maar dat dit onverdiend is. Onze eigen werken kunnen ons niet helpen. We kunnen alleen Jezus aannemen als onze Verlosser en ons kleden met Zijn kleed van gerechtigheid dat gewassen is in Zijn bloed (Openbaring 7:14).   Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen http://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2020_02_met.pdf
5/20/202033 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 16 mei 2020 - Succes ondanks elke bedreiging

Deze les neemt ons mee als Nehemia de muren van Jeruzalem wil herstellen. Zijn tegenstanders Saballat, Tobia en Gesem willen dat verhinderen. Toen de muur af was, maar er nog geen poorten in waren bedachten zij een sluw plan om Nehemia uit te schakelen. Dat mislukte. Met bangmakerij, listen en zogenaamde vrienden probeerden zij hun doel te bereiken. Zonder succes, omdat Nehemia zijn vertrouwen volledig op God stelde en zijn focus richtte op zijn opdracht. Zoals wij dat ook moeten doen in deze tijd.   Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen http://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2020_02_met.pdf
5/15/202034 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 9 mei 2020 - Wederopbouw, waakzaamheid en verdediging

Wanneer Gods volk aan het werk is, blijft satan niet stilzitten. Zo ook in het verhaal van Nehemia en de bedreigingen die hij moest verduren bij de wederopbouw van de stadsmuur van Jeruzalem. Sanballat, Tobia en Gesem deden alles in hun macht om de teruggekeerde ballingen te ontmoedigen. Nehemia nam die dreiging serieus, maar hij vertrouwde ook op God, nam maatregelen en stond niet toe dat Gods werk werd tegengehouden.
5/5/202029 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 25 april 2020 - Samenzwering en de oprichting van de tempel

In de geschiedenis van Gods volk zien we vaak moeilijkheden en hindernissen.  God brengt beproevingen en tegenslagen op ons pad zodat we leren op Hem te vertrouwen en er met een sterker geloof uit komen. In deze les zien we hoe God Zijn belofte is nagekomen en op het bevel van koning Kores na 70 jaar de eerste Joden mochten terugkeren naar Jeruzalem. Daar komen ze aan bij verwoeste stad met een verwoeste tempel. Het volk begint met de wederopbouw van de tempel, maar ondervindt tal van tegenslagen daarbij.   Aanvullende lessen in deze video:  3:18 - Spieroefening als metafoor voor beproevingen  6:05 - Profetie over koning Kores vóórdat hij geboren werd  11:12 - Het gevolg van velen in ballingschap achterbleven  13:57 - De tempeldienst werd als eerst hersteld  14:49 - Een groot feest toen de hoeksteen geplaatst werd  19:57 - Het gevaar van vereniging met anders denkende gelovigen.   25:32 - De vijanden van God hebben het werk laten stoppen   Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen http://www.zdareformatie.org/multimedia/sabbatschoollesboek/Sabbatschoollesboek_2020_02_met.pdf
4/20/202030 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 18 april 2020 - Valse beweringen en toetsingen van de profeten

Jezus heeft ons gezegd, dat valse profeten zullen opstaan en velen zullen verleiden. (Matthéüs 24:11).   Maar wij behoeven niet verleid te worden, want Gods Woord vertelt ons hoe we een ware en een valse profeet kunnen herkennen.
4/17/202024 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 11 april 2020 - Jeremía staat tegenover Hananja

‘Een profeet is nooit geëerd in eigen land.’ Dit gold zeker voor Jeremia. Hij moest het volk van Juda waarschuwen om geen weerstand te bieden tegen het juk van Babylon en de naderende ballingschap. Hij werd door zijn volksgenoten gezien als een landverrader, doemdenker en valse profeet. In deze les zien we hoe God de zijde kiest van zijn ware profeet Jeremia in zijn geestelijke strijd tegen de valse profeet Hananja.
4/6/202036 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 4 april 2020 - Tegenstand van eigen landgenoten

In deze les gaan wij zien op welke vreselijke manier de profeet Jeremia wordt tegengewerkt en belaagd. Jeremia komt uit een priester geslacht en stad. Zijn oproepen hebben op deze 'gelovigen' het effect dat zij Jeremia als medeburger en familie willen doden. God laat Jeremia zien dat als je denkt dat het erg is, het nog erger kan worden. Echter als wij bereid zijn  ons door God te laten leiden komt er uitkomst.
4/1/202031 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 28 maart 2020 - Waarschuwing voor Hizkía van Jesája

In deze les zien we hoe koning Hizkia vertrouwt op God en een wonder meemaakt. Toch maakt hij een fout. Wanneer God hem een kans geeft om over dit wonder te getuigen, zoekt Hizkia vooral zijn eigen eer.   Aanvullende lessen in deze video:  2:43 - Onze invloed op andere mensen  9:37 - Het ongelofelijk vertrouwen van Hizkia  12:27 - Eenvoudige behandeling voor genezing als test van het geloof  14:30 - Bevestiging van Gods belofte te zien in de zonsschaduw   16:24 - De Babyloniers willen meer weten van de God van wonderen  17:55 - Hizkia laat de kans voorbij gaan.  Hij laat alle rijkdom zien  23:33 - Gevolgen die niet terug kunnen draaien  25:26 - Een toets komt onverwachts  27:41 - God is genadig  28:32 - Op God blijven vertrouwen ongeacht de val   Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen. http://zdareformatie.org/index.php/tijdelijke-mediatheek.html
3/26/202030 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 21 maart 2020 - De bevrijding van Jeruzalem uit de belegering

In deze 12e les zien wij de belegering van Jeruzalem door de Assyriërs van Sanherib. Samaria is inmiddels al gevallen. Hizkia is koning van Juda en als enige uitweg went hij zich met het volk tot God. Bij de tweede bedreiging en daarmee gaande beledigingen van God in de brieven van Sanherib, legt Hizkia de brieven open voor God en smeekt om verlossing. God verhoort de gebeden van Hizkia en in de nacht doodt de Engel des Heren 185.000 soldaten. Jeruzalem en Hizkia zijn gered. Het geloof en aanhoudende gebed van Hizkia zijn ons tot voorbeeld om alles in Gods handen te leggen.   Aanvullende lessen in deze Podcast:  7:15 - Verleiding om niet op God te vertrouwen  8:34 - Het gebruik van propaganda  10:03 - Een profeet heeft een respectvolle positie  13:44 - Volharding in gebed  17:04 - Het voorrecht om onze problemen bij God in gebed te brengen  20:20 - God strijdt voor Zijn volk   Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen. http://zdareformatie.org/index.php/tijdelijke-mediatheek.html
3/17/202024 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Wekelijkse Bijbelstudie 22 februari 2020 - De koning uitdagen

Deze les gaat over de vermaningen van Elia aan koning Achab over de zonden van de koning en het volk Israël. De droogte en hongersnood van 3,5 jaar stopten pas na de bekering van het volk tot de ware God en daarna de zeven gebeden van Elia. de les laat zien welke verantwoording leiders hebben en wat de impact is van slecht leiderschap. tevens zien we grote hand van God aan zijn trouwe dienaar Elia.   Aanvullende lessen in deze video:  3:38 - Mensen reageren vaak op basis van gevoelens.  Intolerantie 17:51 - De kunst van vermaning van Elia  29:35 - De afgod van onze tijd is eigen mening  33:53 - Een oproep tot vurig gebed   Open hier het bijbehorende Sabbatschoollesboekje om mee te lezen. http://zdareformatie.org/index.php/tijdelijke-mediatheek.html
2/19/202044 minutes, 15 seconds