Winamp Logo
Ýörite gepleşikler - Azat Ýewropa / Azatlyk Radiosy Cover
Ýörite gepleşikler - Azat Ýewropa / Azatlyk Radiosy Profile

Ýörite gepleşikler - Azat Ýewropa / Azatlyk Radiosy

tk, Political, 1 season, 401 episodes, 5 hours, 6 minutes
About
Azat Ýewropa Radiosy / Azatlyk Radiosy Merkezi we Gündogar Ýewropa, Kawkaz,Merkezi Aziýa,Orsyýet, Orta Gündogar hem Balkan ýurtlara gulluk edýän halkara täzelikler we efire berýän gurama.
Episode Artwork

DT: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy bellenilýär (2-nji bölüm)

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanýan gepleşikler tapgyrynyň ikinji bölümini diňlemäge çagyrýarys.
5/19/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/19/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/18/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/18/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/12/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/12/202423 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

DT: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy bellenilýär

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanýar.
5/12/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/12/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/11/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/11/202424 minutes
Episode Artwork

Salam Dogan!: Aýallaryň çaga dogrup-dogurmazlyk kararynyň elinden alynmagy we munuň täsirleri

Abort gadagançylygy jemgyýete nähili täsir edýär? Programamyzyň şu günki sanynda gadagançylyk ýolunyň, adamlary kanun taýdan saýlamak we öz maşgalasyny planlaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum etmegiň maşgalalara täsiri we jemgyýet üçin döredýän uzakmöhletleýin howplar barada gürrüň ederis.
5/10/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/5/202430 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/5/202424 minutes
Episode Artwork

Myrady: Türkmenleriň sesi bogulýar - DT

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Owganystanda “Talyban” astynda ýaşaýan etniki türkmenleriň täze döwürdäki durmuş aladalaryna we türkmen diasporalarynyň sesiniň sem edilmegine gönükdirilýär.
5/5/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/5/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/4/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/4/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/28/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/28/202424 minutes
Episode Artwork

DT: Harasadyň dördünji ýyl dönümi howanyň global üýtgemegi bilen bagly aladalary ýene bir gezek gozgaýar

Programmamyzyň nobatdaky sany Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlarynda 2020-nji ýylda bolup geçen harasadyň dördünji ýyl dönümine gönükdirilýär.
4/28/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/28/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/27/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/27/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/21/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/21/202424 minutes
Episode Artwork

DT: ABŞ-da ýaşaýan owganystanly türkmen žurnalistiniň 'täze dünýädäki' durmuş tejribeleri

ABŞ-da ýaşaýan owganystanly türkmen žurnalisti Şamerdanguly Myrady özüniň täze ýurdundaky durmuş tejribeleri barada Dünýä Türkmenleri programmasyna gürrüň berdi.
4/21/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/21/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/20/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/20/202424 minutes
Episode Artwork

'Salam Dogan!': Abort - açyk gürrüňi edilmeýän gozgalmaly agyr mesele

Azatlyk Radiosynyň "Salam Dogan" rubrikasynyň nobatdaky sany abort ýagny göwreliligi togtatmak meselesine bagyşlanýar. Gepleşigiň hemişeki myhmany "Saglyk programmasynyň" we "Progres" fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa.
4/20/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/14/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/14/202424 minutes
Episode Artwork

DT: 'Açyk pikir alyşmalar syýasy doňakçylygy eredip, raýat jemgyýetiniň kemala gelmegine ýardam berer'

Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň söz-beýan azatlygyny we maglumat azatlygyny berk çäklendirmekde ýyllarboýy tankyt edilýär. Ýöne ýurduň çäginde berk petik astynda galýan sosial ulgamlardaky soňky “açyk pikir alyşmalar” ýerli synçylarda “umyt uçgunlaryny” döredýär.
4/14/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/14/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Türkmençilik türkmenleri abadançylykda saklaýarmy ýa ösüşden saklaýar?

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy; Türkmençilik barada döreýän dürli soraglara bagyşlanan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
4/13/202430 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/13/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/13/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/7/202430 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/7/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/7/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/6/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Boýun alynmaýan işsizlik öňki tussaglaryň azatlygyny sorag astyna alýar

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy; Türkmenistanyň işsizlik we öňki tussaglar meselesine bagyşlanan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
4/6/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/6/202424 minutes
Episode Artwork

Diňle: Salam, Dogan! Türkmen zenanlarynyň hukuk ýagdaýy näme üçin ýaramazlaşýar?

4/5/202416 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/31/202430 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/31/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/31/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/30/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/30/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/24/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/24/202424 minutes
Episode Artwork

DT: Türkmen wekiliýetiniň Brýussele amala aşyran sapary we Hazarüsti taslamasynyň mümkinçilikleri

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany türkmen resmileriniň ÝB paýtagtlaryna amala aşyran saparlaryna we Hazarüsti gaz geçiriji taslamasynyň mümkinçiliklerine ser aýlaýar.
3/24/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/24/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/23/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/23/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/17/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/17/202424 minutes
Episode Artwork

DT: Koş Tepa kanalynyň gurluşygy serhetaşa derýalardan peýdalanmagyň halkara kadalaryna ünsi çekýär

Dünýä Türkmenleriniň bu sanynda AÝ/AR-yň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Brýus Panniýer suw hojalygy pudagyndaky türkmen-owgan geňeşmelerine syn berýär.
3/17/202417 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/17/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/16/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/16/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/10/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/10/202424 minutes
Episode Artwork

Dilçi: Adam daşary ýurt dillerini öwrenip, täze dünýäleri açýar - DT

Dünýä Türkmenleri programmamyzyň geçen sanlary Türkmenistanda rus diliniň häzirki ýagdaýyna gönükdirildi. Biz bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyryny türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen jemleýäris.
3/10/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/10/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/9/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/9/202424 minutes
Episode Artwork

'Salam Dogan!': Prezentiň aýallara pul sowgady däbiniň maksady we täsiri

'Salam Dogan!': Prezentiň aýallara pul sowgady däbiniň maksady we täsiri
3/8/202414 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/3/202430 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/3/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/3/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/2/202430 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/2/202424 minutes
Episode Artwork

Salam, Dogan! 'Söýgi, halaşmak' könelen gepe öwrülýär

Hünärmen özünde “Serdar Berdimuhamedow şu günki medeni, syýasy güýçlere garşy çykyp bilermi; öz ýurdunyň taryhynda döwrebaplyga garşy çykýan lider hökmünde ýatlanylarmy?” diýen soraglaryň döreýändigini aýdýar. Aýal-gyzlaryň hukuklaryna bagyşlanan ýörite gepleşigimizi diňläň, pikirleriňizi paýlaşyň!
2/26/202417 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/25/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/25/202424 minutes
Episode Artwork

Türkmenistanda rus dili: Täze meýiller, köne tejribeler (3-nji bölüm) - DT

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany rus diliniň Türkmenistandaky ýagdaýy barasyndaky gürrüňi dowam edýär. Bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 1-nji we 2-nji bölümlerini Azatlyk Radiosynyň web sahypasynda diňläp, ýa-da okap bilersiňiz.
2/25/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/25/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/24/202430 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/24/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/18/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/18/202424 minutes
Episode Artwork

Türkmenistanda rus dili: Täze meýiller, köne tejribeler (2-nji bölüm) - DT

Dünýä Türkmenleri programmamyzyň nobatdaky sany rus diliniň Türkmenistandaky ýagdaýyna ser aýlamagy dowam etdirýär.
2/18/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/18/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/17/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/17/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/11/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/11/202424 minutes
Episode Artwork

Türkmenistanda rus dili: Täze meýiller, köne tejribeler (1-nji bölüm) - DT

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany rus dili bilen bagly Türkmenistandaky täze meýillere we köne tejribelere nazar aýlaýar.
2/11/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/11/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/10/202430 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/10/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/4/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/4/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/4/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/3/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
2/3/202424 minutes
Episode Artwork

Diňle: 'Salam Dogan!': Türkmenistanda gender deňligi barmy?

1/30/202414 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/28/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/28/202424 minutes
Episode Artwork

Sungat işgärleriniň hormatly atlary we rus aýdymçysynyň Aşgabatdan alan sylagy

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Türkmenistanda halk artistiniň sungat älemine goşýan goşantlaryny we rus aýdymçysynyň türkmen-rus gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda bitiren işlerini ara alyp maslahatlaşýar.
1/28/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/28/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/27/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/27/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/21/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/21/202424 minutes
Episode Artwork

Elipbiý reformalary: Türkmen elipbiýindäki 'ç' we 'g' harplarynyň özboluşlylygy - DT

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany türkmen elipbiýiniň käbir meselelerine gönükdirilýär.
1/21/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/21/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/20/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/20/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/14/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/14/202424 minutes
Episode Artwork

DT: Osmakçy, sözaýdyjy we sawçy: Türkmenleriň gudaçylyk dessurlary

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany ylmy çeşmelere, şol sanda ýerli etnologiýa işlerine salgylanyp, türkmenleriň gudaçylyk we toý däplerini öwrenýär.
1/14/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/14/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/13/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/13/202424 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/7/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/7/202424 minutes
Episode Artwork

DT: Täze ýyl baýramyny bellemelimi, ýa-da bellemeli dälmi?

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany türkmenleriň täze ýyl däplerinden söhbet açýar.
1/7/202415 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/7/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/6/202429 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
1/6/202424 minutes
Episode Artwork

Ýylyň jemleri: 2023-nji ýylyň möhüm wakalaryna syn (2-nji bölüm)

Programmanyň dowamynda 2023-nji ýylda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen käbir möhüm wakalar boýunça synlary diňläp bilersiňiz.
1/1/202430 minutes
Episode Artwork

Ýylyň jemleri: 2023-nji ýylyň möhüm wakalaryna syn (1-nji bölüm)

Programmanyň dowamynda 2023-nji ýylda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen käbir möhüm wakalar boýunça synlary diňläp bilersiňiz.
12/31/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/31/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/31/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/31/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Öňki prezident oglunyň kitabynyň ilatyň ‘ýan kitaby’ boljakdygyny aýdýar

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, 2023-nji ýylyň durmuş, ýasaýyş kynçylyklaryna bagyşlanan synymyzy, hakyky eserler we syýasatdaky ‘kitap hassalygy’ diýilýän barada dissident ýazyjy bilen geçiren söhbetdeşligimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
12/30/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/30/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/30/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/24/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/24/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Eýran türkmenleriniň ýer meseleleri bilen bagly arz-şikaýatlarynyň netijeleri

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany eýran türkmenleriniň ýer meseleleri bilen bagly seslenmelerine ser aýlaýar.
12/24/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/24/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/23/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/23/202324 minutes
Episode Artwork

HJ: Türkmenleriň medeni ojagy Aşgabat radiosynyň hyzmatlaryny ýatlaýar

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmen radiosynyň 96 ýyllygyna bagyşlap, onuň öňki hyzmatlary we soňky ýagdaýy barada gurnan söhbetdeşligimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
12/23/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/17/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/17/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/17/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

DT: Gyrgyz eleçegi, özbek keramikasy, täjik atlasy we türkmenleriň atçylyk sungaty UNESCO sanawyna girdi

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky käbir maddy däl medeni gymmatlyklaryň ÝUNESKO sanawyna girizilmegine bagyşlanýar.
12/17/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/16/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/16/202324 minutes
Episode Artwork

Diňle: Eýranyň bir obasynda etniki türkmenler özleriniň öri meýdanlarynyň ellerinden alynýandygyny aýdýar

Eýranda etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Gülistan welaýatynyň bir obasynda ýerli ýaşaýjylar özleriniň öri meýdanlarynyň ellerinden alynýandygyny, ol ýerlerde täze gurluşyk taslamalarynyň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar.
12/16/20239 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/10/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/10/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Adam hukuklarynyň ähliumumy jarnamasy 75 ýaşady

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany 10-njy dekabr – Adam hukuklarynyň gününe bagyşlanýar bagyşlanýar.
12/10/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/10/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/9/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/9/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/3/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/3/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Türkmen edebiýatynda we jemgyýetçilik aňynda uruş we parahatçylyk temalarynyň şöhlesi

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany uruş we parahatçylyk temasynyň türkmen edebiýatyndaky şöhlelerine syn edýär.
12/3/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/3/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/2/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
12/2/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/26/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/26/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Sowet hökmürowanlygynyň türkmen çäginde miras galdyran 'kolonial pikirleri'

Sowet Soýuzy rus kolonizasiýasynyň dowamy boldumy, ýa-da öňki sowet ýurtlary bu soýuza meýletin goşuldymy? Sowet häkimiýetleri türkmen aňynda nähili kolonial pikirleri miras goýdy? Programmamyzyň nobatdaky sany şeýle soraglaryň töwereginde diskusiýa guraýar.
11/26/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/26/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/25/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Annasoltan Kekilowanyň janköýerleri onuň işiniň ýaşaýandygyny aýdýarlar

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda aýal-gyzlaryň mertebesi ugrunda göreşen şahyr Annasoltan Kekilowanyň doglan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
11/25/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/25/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/19/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/19/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Owgan bosgunlarynyň Pakistandan köpçülikleýin deportasiýa edilmegi we etniki türkmenleriň meseleleri

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany owgan bosgunlarynyň Pakistandan deportasiýa edilmegine we bu ýagdaýyň fonunda bu ýurtlardaky etniki türkmenleriň meselelerine gönükdirilýär.
11/19/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/19/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/18/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/18/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/12/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/12/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Türkmen resmileri Ženewada adam hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýyny nähili düşündirdi?

Gepleşigimiziň nobatdaky sany BMG-niň Adam hukuklary geňeşinde Türkmenistana bagyşlanan Ähliumumy döwürleýin syna gönükdirilýär.
11/12/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/12/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/11/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/11/202324 minutes
Episode Artwork

HJ: Türkmen edebiýatyndaky çekişme 'garyplygy'

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmen edebiýatyndaky çekişme garyplygy ýa-da ‘suwsuz degirmen’ meselesine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
11/11/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/5/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/5/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/5/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/4/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
11/4/202324 minutes
Episode Artwork

HJ: Türkmen manadynyň 30 ýyllyk ýoly ýa-da milli pul nädip ‘garamaňlaý’ edildi?

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmen manady we onuň düşen ýagdaýy barada taýýarlan ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
11/4/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 29, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/29/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 29, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/29/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 29, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/29/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Türkmen diliniň il arasyndaky hormat-sylagy we ähmiýeti näme üçin azalýar? - Oktýabr 28, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda berk döwlet senzurasy astynda çäklendirilen we esasan şahsyýet kulty, adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny ýaşyrmak we ähli zada ‘gülala-güllük’ edip görkezmek üçin ulanylýan döwlet diliniň düşen ýagdaýy barada taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
10/28/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 28, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/28/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 28, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/28/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 22, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/22/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 22, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/22/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Bazarlardaky bahalar ilatyň gapjygyna agram salýar - Oktýabr 22, 2023

Biz geçen gepleşigimizde bu çaprazlyklara syn etdik, nobatdaky gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň toplan maglumatlarynyň esasynda azyk howpsuzlygynyň ýagdaýyna we bazarlardaky bahalara nazar aýlaýar.
10/22/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 22, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/22/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Gender deňligi we ezilýän gelinleriň görülmedik görgüleri - Oktýabr 21, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda kanundaky gender deňligi we ezilýän gelinleriň ‘baş galdyrylmaýan’ ýagdaýy barada halk içinden alnan maglumatlar esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
10/21/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 21, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/21/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 21, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/21/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 15, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/15/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 15, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/15/202324 minutes
Episode Artwork

DT: HPG-niň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine berýän bahasy türkmen hökümetiniň sanlaryna gabat gelmeýär - Oktýabr 15, 2023

Programmamyzyň nobatdaky sany halkara maliýe guramalarynyň Türkmenistan babatdaky statistakalary bilen türkmen hökümetiniň resmi sanlarynyň arasyndaky çaprazlyga syn etmäge çalyşýar.
10/15/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 15, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/15/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Pukara maşgalalar saglyk hyzmatlaryny almakda ‘görülmedik kynçylyklar’ bilen ýüzbe-ýüz bolýar - Oktýabr 14, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanyň saglyk pudagynda emele gelen agyr ýagdaý we ilatyň aglaba köplüginiň saglyk hyzmatlaryny almakda çekýän ‘görülmedik’ kynçylyklary barada halk içinden alnan maglumatlar esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
10/14/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 14, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/14/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 14, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/14/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 08, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/8/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 08, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/8/202324 minutes
Episode Artwork

'Talyban' astyndaky durmuş: Etniki türkmenleriň Koştepa kanaly bilen bagly gorkulary we umytlary - Oktýabr 08, 2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany owgan türkmenleriniň durmuşyndan söhbet açýar
10/8/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 08, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/8/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Ýaşaýjylar Halk maslahatynda halkyň hal-ýagdaýynyň soralmaýandygyny aýdýarlar - Oktýabr 08, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda 32 ýyl bäri geçirilýän Halk maslahatlary we bu ‘maslahatlaryň’ halkyň durmuşynda oýnaýan roly barada halk içinden alnan pikirler esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
10/7/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 07, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/7/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 07, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/7/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 01, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/1/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 01, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/1/202324 minutes
Episode Artwork

DT: ‘Dünýä türkmenleriniň 24-nji ynsanperwer duşuşygy dünýä türkmenleriniň meselelerini gozgamady’ - Oktýabr 01, 2023

Programmamyzyň nobatdaky sany dünýä türkmenleriniň Aşgabatda geçiren maslahatyna gönükdirilýär.
10/1/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Oktýabr 01, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
10/1/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 30, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/30/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 30, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/30/202324 minutes
Episode Artwork

HJ: Arhiwleriň açylmazlygy milli taryhyň dogruçyl öwrenilmegini çäklendirýär - Sentýabr 30, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda sowet döwrüniň repressiýa pidalarynyň ‘jenaýat işleri’ baradaky arhiw ýazgylarynyň jemgyýetçilik üçin doly elýeterli edilmezliginiň mümkin bolan sebäplerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
9/30/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 24, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/24/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 24, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/24/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Aşgabatdaky robot ýaryşlary we dünýädäki emeli intellekt ‘aljyraňňylygy’ - Sentýabr 24, 2023

Programmamyzyň nobatdaky sany dünýädäki emeli intellekt ‘aljyraňňylygyna’ hem-de  bir emeli aň tilsiminiň bazasynda Türkmenistandaky syýasat we jemgyýet barasynda bar bolan käbir maglumatlaryň öwüşginlerine syn edýär.
9/24/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 24, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/24/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 23, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/23/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 23, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/23/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 17, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/17/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 17, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/17/202324 minutes
Episode Artwork

Pyragynyň şygyr dünýäsini aňlamaklyk: "Sözüm aňlan ýok diýp ümsüm oturma!" - Sentýabr 17, 2023

Nobatdaky programmamyz Magtymguly Pyragynyň käbir goşgularyna edebiýatçynyň nazary bilen aň etmäge çalyşýar.
9/17/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 17, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/17/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Garagumda Gyzyl goşuna garşy duran gozgalaňçylaryň 92 ýaşan kyssasy - Sentýabr 16, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Garagumda sowet häkimiýetlerine garşy söweşen gozgalaňçylaryň 92 ýaşan kyssasy; Gyzyllara garşy göreşip, 100 ýyl mundan öň öldürilen Hojaguly han barada taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
9/16/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 16, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/16/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 16, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/16/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Magtymguly Pyragynyň eserleri "gowgaly döwürde türkmenleriň ruhy dünýäsini ýagtyltdy" - Sentýabr 11, 2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň öňüsyrasynda, onuň türkmen dünýäsindäki sarpasy barasyndaky söhbetdeşlige gönükdirilýär.
9/11/202314 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 10, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/10/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 10, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/10/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Magtymguly Pyragynyň eserleri 'gowgaly döwürde türkmenleriň ruhy dünýäsini ýagtyltdy’ - Sentýabr 10, 2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň öňüsyrasynda, onuň türkmen dünýäsindäki sarpasy barasyndaky söhbetdeşlige gönükdirilýär.
9/10/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 10, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/10/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 09, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/9/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 09, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/9/202324 minutes
Episode Artwork

HJ: Bolşewik ideologiýasyny ‘ýeňip ýeňlen’ ‘basmaçylar’ barada kim näme pikir edýär? - Sentýabr 09, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, sowet häkimiýetlerine garşy ýaragly gozgalaňa gatnaşan we ‘basmaçy’ diýlip atlandyrylan adamlar barada ýönekeý ýaşaýjylaryň, taryhçylaryň, ýazyjylaryň pikir-garaýyşlary, goňşy Özbegistanda aklanýan ‘basmaçylaryň’ Türkmenistanda aklanylmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
9/9/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 03, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/3/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 03, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/3/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Täze okuw ýylynyň bosagasynda, türkmenleriň bilim mümkinçilikleri üns merkezinde - Sentýabr 03, 2023

Täze okuw ýylynyň bosagasynda, Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Türkmenistanyň bilim syýasatynyň meselelerine gönükdirilýär, şeýle-de, türkmen diaspora wekilleriniň bilim mümkinçiliklerine ser aýlaýar.
9/3/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 03, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/3/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 02, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/2/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Sentýabr 02, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
9/2/202324 minutes
Episode Artwork

HJ: Türkmenistanlylaryň arassa agyz suwy meselesi ‘agyr’ bolmagynda galýar - Sentýabr 02, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek barada berlen wadalar we olaryň ýerine ýetmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada ýurt içinden alnan maglumatlar esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
9/2/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 27, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/27/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 27, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/27/202324 minutes
Episode Artwork

Anne Applebaum: 'Putin, hakykatdan-da, häzirki zaman Russiýany weýran edýär' - Awgust 27, 2023

Dünýä Türkmenleriň şu sany türkmen temalaryna sähel salym arakesme berip, halkara arenasynda bolup geçýän möhüm waka ser aýlaýar.
8/27/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 27, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/27/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 26, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/26/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 26, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/26/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 20, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/20/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 20, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/20/202324 minutes
Episode Artwork

DT: Liwanly aşpeziň dograma wideosy TikTok-da meşhur boldy, Aşgabat ÝUNESKO bilen 30 ýyllyk belleýär - Awgust 20, 2023

Dünýä Türkmenleriniň şu sany türkmen dogramasynyň meşhurlygyny we ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ýyl dönümini ara alyp maslahatlaşýar.
8/20/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 20, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/20/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Bilimdäki paranyň adaty zada öwrülmegi ýurduň kadr üpjünçiligini sorag astyna alýar - Awgust 19, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda bilim pudagynda dörän we barha çuňlaşýan çökgünlik, onuň ýurduň kadr üpjünçiligine ýetirýän täsirleri barada ýerli maglumatlar esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, zerur hasaplasaňyz, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
8/19/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 19, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/19/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 19, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/19/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 13, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/13/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 13, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/13/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 13, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/13/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Jemgyýetdäki ‘adalatsyzlyklar’ maşgala gymmatlyklaryny synaga salýar - Awgust 12, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň maşgala gymmatlyklaryna ýetirýän täsirleri barada taýýarlan gepleşigimizi diňläp, zerur hasaplasaňyz, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
8/12/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 12, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/12/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 12, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/12/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 06, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/6/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 06, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/6/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 06, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/6/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 05, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/5/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HJ: Türkmen telekeçiligindäki çäklendirmeler, ýapyklyk ilatyň garyplaşmagyna sebäp bolýar - Awgust 05, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda erkin telekeçilige döredilýän emeli kynçylyklar, ‘arkaly’ telekeçiler we ‘hasapsyz’ döwlet serişdeleri, işgärlere berilýän aýlyklar... barada taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
8/5/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Awgust 05, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
8/5/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 30, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/30/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 30, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/30/202324 minutes
Episode Artwork

Türkmen mediasynyň propaganda tärleri - Iýul 30, 2023

Dünýä Türkmenleriniň şu sany Türkmenistanyň media serişdelerinde özüni görkezýän propaganda tärlerine gönükdirilýär.
7/30/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 30, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/30/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 29, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/29/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aýratyn adamlara berilýän pullar giň ýaýran garyplygy ýapýarmy? - Iýul 29, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda aýratyn alnan adamlara berilýän at-derejeleriň, goşmaça pullaryň jemgyýetiň abadançylygyna, ilat arasyndaky jebisligiň pugtalanmagyna, agzybirlige ýetirýän ýa-da ýetirmeýän täsirleri barada ýaşuly ýazyjy bilen eden söhbedimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
7/29/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 29, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/29/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 23, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/23/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 23, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/23/202324 minutes
Episode Artwork

Türkmenistanda ýyllarboýy media serişdeleriniň 'jylawy çekilýär' - Iýul 23, 2023

Dünýä Türkmenleriniň şu sany Türkmenistanyň media giňişligindäki meýilleri öwrenmäge, meseleleri anyklamaga we çykalgalar boýunça pikir ýöretmäge çalyşýar.
7/23/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 23, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/23/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 22, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/22/202330 minutes
Episode Artwork

HJ: Aşgabadyň azyk aladalary: Açlyk näme - iýdirmez - Iýul 22, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda ‘adam eli bilen döredilen’ azyk krizisi barada ýerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň pikirleri, maglumatlary esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
7/22/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 22, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/22/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 16, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/16/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 16, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/16/202324 minutes
Episode Artwork

Türkmen maşgalasynda çaga terbiýesi, çagalar bilen bagly däp-dessurlar we toýlar - Iýul 16, 2023

Türkmenistanda çagalaryň hukuklary we olaryň tomusky dynç alyş möwsümi barasyndaky aktual habarlaryň fonunda, Dünýä Türkmenleriniň şu sany türkmen maşgalasynda çaga terbiýesine, çagalar bilen bagly däp-dessurlara we toýlara gönükdirilýär.
7/16/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 16, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/16/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Öňküler başarmady, täze bellenen wise-premýer uzaga çeken çörek meselesini çözüp bilermi? - Iýul 15, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanyň oba hojalygynda dörän agyr ýagdaý we onuň sebäpleri, mümkin bolan çözgüt baradaky ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
7/15/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 15, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/15/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 15, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/15/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 09, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/9/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 09, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/9/202324 minutes
Episode Artwork

Dünýä Türkmenleri: Amerikan alymy Türkmenistan ýatlamalary, türkmen dili we 'türkmençilik' barada - Iýul 09, 2023

Dünýä Türkmenleriniň şu sany amerikan alymy, taryhçy we ýazyjy Wiktoria Klement bilen türkmen dili, türkmençilik we Türkmenistanyň dil syýasaty barada elektron hat arkaly geçirilen söhbetdeşligi hödürleýär.
7/9/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 09, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/9/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Döwlet metbugatynda ‘unudylan’ Gazawat urşy 150 ‘ýaşady’ - Iýul 08, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Gazawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
7/8/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 08, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/8/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 08, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/8/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 02, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/2/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 02, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/2/202324 minutes
Episode Artwork

Synçy: Türkmen jemgyýetinde esasan 'ilçilik kadalary' adam gatnaşyklaryny kadalaşdyrýar - Iýul 02, 2023

Dünýä Türkmenleri geçen gepleşiklerimiziň iki sanynda yzly-yzyna täze türkmen jemgyýetinde emele gelen sosial synplary öwrenmäge çalyşdy. Biz bu tema boýunça taýýarlanýan iň soňky gepleşigimiziň üçünji sanyny siziň dykgatyňyza ýetirýäris.
7/2/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 02, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/2/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Russiýada bolan ýaragly pitnäniň Türkmenistanda döreden ‘ýaňlary’ - Iýul 01, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Russiýada bolan ýaragly pitnäniň Türkmenistanda döreden ‘ýaňlary’ baradaky ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.
7/1/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 01, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/1/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýul 01, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
7/1/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 25, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/25/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 25, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/25/202324 minutes
Episode Artwork

Täze türkmen jemgyýetinde emele gelen ‘sosial synplar’ (2-nji bölüm) - Iýun 25, 2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany täze türkmen jemgyýetinde emele gelen sosial synplar baradaky söhbeti dowam etdirýär.
6/25/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 25, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/25/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 24, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/24/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Medeniýet hepdeligi: “Arkaç” operasy ýurtdan aýrylanlaryň ykbalyna ‘ünsi çekýär’ - Iýun 24, 2023

6/24/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 24, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/24/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 18, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/18/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 18, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/18/202324 minutes
Episode Artwork

Täze türkmen jemgyýetinde emele gelen ‘sosial synplar’ (1-nji bölüm) - Iýun 18, 2023

Dünýä Türkmenleri synpy jemgyýetleriň geçmişini, adamyň il içindäki statusyna goşant goşýan üç sany kapitaly we täze türkmen jemgyýetinde emele gelen 'sosial synplary' öwrenýär.
6/18/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 18, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/18/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 17, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/17/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #24 (17.06.2023 ý.) - Iýun 17, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda ýazyjylar we döredijilik erkinliginiň bogulmagyna getiren ýagdaýlar baradaky ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
6/17/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 17, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/17/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 11, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/11/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 11, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/11/202324 minutes
Episode Artwork

Edebiýat we sungat: Hyýaly giňişliklerden dörän ýadygärlikler we çeper hakykat - Iýun 11, 2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany edebiýat dünýäsine syýahat edýär we hyýaly giňişliklerden dörän çeper hakykat we edebi ýadygärlikler barada gürrüň gozgaýar.
6/11/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 11, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/11/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #23 (10.06.2023 ý.) - Iýun 10, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Sowet döwründe ‘halky aldan’ ‘el çarpylýan goşgular’ we olaryň saklanyp galýan ‘meşhurlygynyň’ syry, edebiýatyň halk aňynyň ösüşindäki roly baradaky ýörite gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
6/10/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 10, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/10/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 10, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/10/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 04, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/4/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 04, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/4/202324 minutes
Episode Artwork

Eýran türkmenleri 'türkmen lideriniň' Tähran saparyndan teselli tapmady - Iýun 04, 2023

Programmamyzyň bu sany Eýranda režim sakçylary tarapyndan ýyllarboýy basyşlara duçar edilýän etniki türkmenleriň meselelerine hem-de şeýle basyşlaryň arasynda "türkmen lideriniň" Tährana amala aşyran saparyna gönükdirilýär.
6/4/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 04, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/4/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #22 (03.06.2023 ý.) - Iýun 04, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda çagalaryň goraglylygy ýa-da hökümetiň göz ýumýan garyplygynyň ýaş nesliň ykbalyna ýetirýän täsirleri barada taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
6/3/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 03, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/3/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Iýun 03, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
6/3/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 28, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/28/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 28, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/28/202324 minutes
Episode Artwork

Görnükli gündogarşynasyň türkmenler barada gündeliginde galdyran ýatlamalary (2-nji bölüm) - Maý 28, 2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany XX asyryň başlarynda türkmen diliniň täzeden şekillenmegine, türkmen edebiýatyndaky nusgawy eserleriň ýüze çykarylmagyna we türkmen medeniýetiniň, halk döredijiliginiň ylmy taýdan öwrenilmegine goşant goşan gündogarşynaslar baradaky söhbetdeşlige gönükdirilýär.
5/28/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 28, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/28/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #21 (27.05.2023 ý.) - Maý 27, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligiň kynçylyklary we ‘para çözgüdi’ barada taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
5/27/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 27, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/27/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 27, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/27/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 21, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/21/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 21, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/21/202324 minutes
Episode Artwork

Görnükli gündogarşynasyň türkmenler barada gündeliginde galdyran ýatlamalary - Maý 21, 2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany geçen asyryň başlarynda birnäçe gezek Türkmenistana sapar edip, türkmenleriň arasynda ýaşan we türkmen medeniýetini hem-de edebiýatyny ýakyndan öwrenen asly ukrainaly rus alymynyň türkmen topragyndaky başdan geçirmelerini ýatlaýar.
5/21/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 21, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/21/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 20, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/20/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #20 (20.05.2023 ý.) - Maý 20, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistandaky teatr bolçulygynda dörän tomaşaçy gytçylygy; Türkiýedäki prezident saýlawlaryny gören türkmenleriň pikir-düşünje tejribeleri we türkmen reallyklary barada taýýarlan gepleşiklerimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
5/20/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 20, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/20/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 14, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/14/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 14, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/14/202324 minutes
Episode Artwork

Köne we täze diasporalar: Mejbury migrasiýa, meýletin göçe-göçlük (2-nji bölüm) - Maý 14, 2023

Dünýä Türkmenleriň bu sanynda Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally diasporalar baradaky pikir garaýyşlaryny diňleýjilerimiz bilen paýlaşýar.
5/14/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 14, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/14/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 13, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/13/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #19 (13.05.2023 ý.) - Maý 13, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda togtadylýan dekolonizasiýa prosesi; ykdysady kynçylyklaryň ýaşlaryň tutmagynda döredýän kynçylyklary barada synçylaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşiklerimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
5/13/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 13, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/13/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 07, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/7/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 07, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/7/202324 minutes
Episode Artwork

Köne we täze diasporalar: Mejbury migrasiýa, meýletin göçe-göçlük - Maý 07, 2023

Dünýä Türkmenleri diasporalaryň görnüşlerini öwrenýär, şeýle-de, mejbury migrasiýanyň hem-de meýletin göçe-göçlügiň esasy sebäplerini seljerýär.
5/7/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 07, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/7/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 06, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/6/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #18 (06.05.2023 ý.) - Maý 06, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmen metbugatyndaky ‘öwünjeňlik medeniýeti’ we onuň Türkmenistanyň halkara abraýyna ýetirýän täsirleri barada ýerli ýaşaýjylaryň, synçylaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
5/6/202330 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Maý 06, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
5/6/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 30, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/30/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 30, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/30/202324 minutes
Episode Artwork

Döwlet nyşanlaryndaky şekilleriň many-mazmuny we gelip çykyşy - Aprel 30, 2023

Dünýä Türkmenleri gepleşigi Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen Türkmenistanyň döwlet nyşanlarynyň many-mazmuny barada söhbetdeşlik geçirdi.
4/30/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 30, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/30/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 29, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/29/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #17 (29.04.2023 ý.) - Aprel 29, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistandaky howa şertleri, ykdysady kynçylyklar bilen baglylykda adam ömrüniň ortaça uzaklygy, tomus aýlarynda ýaşuly adamlaryň öňünde durýan synaglar hakynda ýerli ýaşaýjylaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
4/29/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 29, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/29/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 23, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/23/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 23, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/23/202324 minutes
Episode Artwork

Taryh sahypalaryna syýahat: Beýik Seljuk döwletinden söz açýan möhüm eserler (2-nji bölüm) - Aprel 23, 2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sanynda Beýik Seljuk döwleti baradaky söhbetdeşligiň dowamyny diňleýjilerimiziň dykgatyna ýetirýäris.
4/23/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 23, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/23/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 22, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/22/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #16 (22.04.2023 ý.) - Aprel 22, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda ýramazlaşýan howa, ýer-suw şertleri, ýerden we mallardan alynýan önümleriň azalmagy bilen ilatyň ýyl-ýyldan garyplaşmagynyň arasyndaky arabaglanyşyk hakynda ýerli ýaşaýjylaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
4/22/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 22, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/22/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 16, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/16/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 16, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/16/202324 minutes
Episode Artwork

Taryh sahypalaryna syýahat: Beýik Seljuk döwletinde haýsy dil ýörgünli bolupdyr? (1-nji bölüm) - Aprel 16, 2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany orta asyr türkmen taryhynyň özenini emele getiren Seljuk imperatorlygy  döwründe türkmenleriň eýe bolan ýaşaýyş medeniýetine, sungatyna we edebiýatyna nazar aýlamaga synanyşýar.
4/16/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 16, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/16/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #15 (15.04.2023 ý.) - Aprel 15, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda alnyp barylýan sagdyn durmuş ýörelgeleri wagzy we hakykatda saklanyp galýan ýaramaz endikler, olaryň mümkin bolan sebäpleri barada taýýarlan gepleşiklerimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
4/15/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 15, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/15/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 15, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/15/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 09, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/9/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 09, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/9/202324 minutes
Episode Artwork

Türkmen topragyndaky taryhy tapyndylar ‘gadymy geçmişiň ýaňyny ýatladýar’ - Aprel 09, 2023

Dünýä Türkmenleriniň nobatdaky sany Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän taryhy we medeni ýadygärliklere we arheologik gözleglere nazar aýlaýar.
4/9/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 09, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/9/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #14 (08.04.2023 ý.) - Aprel 08, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda prezident tarapyndan wezipä bellenýän kazylar, redaktorlar we kazylaryň garaşsyzlygy, metbugatyň azatlygy barada bildirilýän halkara aladalary; Türkmen Mejlisine agza saýlanan 32 zenan we ýurtdaky aýal-gyzlaryň ‘hakyky’ ýagdaýy barada taýýarlan gepleşiklerimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
4/8/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 08, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/8/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 08, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/8/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 02, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/2/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 02, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/2/202324 minutes
Episode Artwork

Türkmen saýlawlary raýat işjeňliginiň derejesini ýene-de bir gezek açyp görkezdi - Aprel 02, 2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen saýlawlaryna gönükdirilýär.
4/2/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 02, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/2/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 01, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/1/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Aprel 01, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
4/1/202324 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Mart 26, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/26/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Mart 26, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/26/202324 minutes
Episode Artwork

Eýran türkmenleriniň Nowruz medeniýeti - Mart 26, 2023

Dünýä Türkmenleriniň bu sany eýran türkmenleriniň Nowruz medeniýetine we halklaryň gadymy Nowruz däplerine gönükdirilýär.
3/26/202315 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Mart 26, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/26/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Mart 25, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/25/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Hepdäniň jemi #12 (25.03.2023 ý.) - Mart 25, 2023

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Azatlyk Radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler toparyndan ‘Azatlygyň dürli ykbally tankytçylary, habarçylary we hyzmatdaşlary’ barada taýýarlan söhbedimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.
3/25/202330 minutes
Episode Artwork

Hepdäniň jemi - Mart 25, 2023

Tutuş geçen bir hepdäniň dowamynda Türkmenistanda we halkara arenasynda bolup geçen möhüm wakalara syn. Bu ýörite programmanyň dowamynda hepdäniň möhüm wakalary barada synlar, analizler, söhbetdeşlikler we kommentariýalar berilýär.
3/25/202324 minutes