Winamp Logo
Umhlobo Wenene FM Indaba / news bulletins Cover
Umhlobo Wenene FM Indaba / news bulletins Profile

Umhlobo Wenene FM Indaba / news bulletins

Zulu, News magazine, 1 seasons, 3030 episodes, 4 days 21 hours 23 minutes
About
Umhlobo Wenene FM Indaba / news bulletins
Episode Artwork

08 11 2021 07h00

Bazakufumana isitofu sokomeleza amajoni omzimba abasebenzi bempilo ebebeyinxalenye yokulingwa kwamachiza okugonyel' iCOVID19.
08/11/20216 minutes 42 seconds