Winamp Logo
Truyện cổ tích Zangthalpa Cover
Truyện cổ tích Zangthalpa Profile

Truyện cổ tích Zangthalpa

Vietnamese, Old Time Radio, 1 season, 12 episodes, 3 hours, 40 minutes
About
Kho tàng truyện cổ tích Zangthalpa
Episode Artwork

Phần 12 - Đức Quán Thế Âm chỉ dạy cách nhẫn nhục thứ sáu

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaYoutube: https://youtu.be/1Edw4lai5Go
3/18/202225 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Phần 11 - Được thế thì còn gì bằng

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaYoutube: https://youtu.be/6Ab39SKeWTI
3/11/202230 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Phần 10 - Năm cách thực hành nhẫn nhục

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaYoutube: https://youtu.be/zkmXtsIXeaI
3/4/202231 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Phần 9 - Cốt tuỷ của giữ giới

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaYoutube: https://youtu.be/M0r6c3d4s6E
2/28/202219 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Phần 8 - Đến thần linh cũng phải giữ giới

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaPhần 8 - Đến thần linh cũng phải giữ giớiYoutube: https://youtu.be/iCFjsWRmXPE
2/10/202211 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Phần 7 - Căn bản của giữ giới

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaPhần 7 - Căn bản của giữ giớiYoutube: https://youtu.be/ihc368N2GKs
2/3/202212 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Phần 6 - Mọi lời chúc đều thành sự thật

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaPhần 6 - Mọi lời chúc đều thành sự thật Youtube: https://youtu.be/CuqxGhegJC4
1/31/202227 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Phần 5 - Lời chúc thầm bí mật

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaPhần 5 - Lời chúc thầm bí mậtYoutube: https://youtu.be/0WpHeu1KLLA
1/29/202212 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Phần 4 - Con quỷ hay Bồ Tát

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaPhần 4 - Con quỷ hay Bồ TátYoutube: https://youtu.be/ylnSq9IVACo
1/27/202218 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Phần 3 - Nhìn mỗi người ta gặp như một vị Bồ Tát

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaPhần 3 - Nhìn mỗi người ta gặp như một vị Bồ TátYoutube: https://youtu.be/4iKBSicjdQs
1/26/20228 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Phần 2 - Hòn đá đặt chân

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaPhần 2 - Hòn đá đặt chânYoutube: https://youtu.be/RINqWUUxb2c
1/25/202212 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Phần 1 - Tu sĩ chỉ biết kiếm tiền và du lịch

Kho tàng truyện cổ tích ZangthalpaPhần 1 - Tu sĩ chỉ biết kiếm tiền và du lịchYoutube: https://youtu.be/zp2DKypt4DY
1/24/20228 minutes, 6 seconds