Winamp Logo
Tomas Performance Podcast Cover
Tomas Performance Podcast Profile

Tomas Performance Podcast

English, Fitness / Keep-fit, 3 seasons, 58 episodes, 4 days, 10 hours, 13 minutes
About
Tomas Performance Podcast is a podcast about performance, understood as: the process of finding, facing and overcoming the limits of our body, mind and soul.
Episode Artwork

TPP #Pilot - Zdravko Spasev

In this premiere/pilot/final-rehearsal episode I discuss with Zdravko Spasev. А long-time friend of mine, training partner and even a former colleague. We talk about his earliest memories related to sport and outdoor activities. His experience as an alpine/ice climber, ultra trail runner, cyclist etc… What sport means to him and how he handles sport, career, life and lots of other stuff. A huge thank you to him for accepting to come as a premiere guest, completely accepting it may be an utter failure :)))    Во оваа премиерна/генерална проба епизода разговараме со Здравко Спасев. Долгогодишен мој близок друга, тренинг партнер и дури и поранешен колега. Дискутираме за неговите најрани сеќавања поврзани со спорт и активности во природа. Неговите искуства како алпинист, ултра-тркач, велосипедист итн… Што спортот него му значи и како успева да ги координира кариерата, спортот, животот и многу други работи. Посебно големо и искрено благодарам од мене до него што прифати да учествува како премиерен гостин, комплетно прифаќајќи ја можноста дека епизодата може да биде целосна “утка” :)))   Social: Instragram - https://www.instagram.com/tomasperformance/ Twitter - https://twitter.com/TomasPerforman1 Youtube - https://youtu.be/-aPGhtf2jas   Timestamps: (00:00) - Наместо интро (05:20) - Рани сеќавања / Здраво тело, здрав дух / Лето на планина (25:25) - Први "запознавања со сопствените граници" (28:50) - Алпинизам / тренинг / подвизи (45:01) - Соочувања со стравот (55:05) - Првенствени насоки (56:40) - Ice climbing (1:01:30) - Експедиција во Австрија (1:07:45) - Завист од допамин (1:14:30) - Ултра тркачки искуства (1:31:20) - Припреми за Фрушка Гора Ултра Маратон (1:37:35) - Натпревар со себе (1:42:25) - Што се случи за време на трката во мракот во шумата? (1:47:50) - Транзиција кон велосипедизам (1:50:25) - Зошто мора? (1:55:30) - Спорт и кариера и завршни мисли   One more huge thank you goes to David Petrushevski for recording, editing and producing this episode. Уште едно големо благодарам оди до Давид Петрушевски за снимање, едит и продукција на оваа епизода.   @davidpetrusevski https://www.instagram.com/davidpetrusevski/   Please note that while I am a life-long athlete in many sports and disciplines and a performance coach on-the-side, I don’t consider myself an expert in anything and I never intend to impose my own beliefs and opinions on anyone. Although I sometimes may offer advice and suggestions it is every individual’s own responsibility to rationally decide whether or not to accept them. And with all that said, I hope you enjoy this episode.   Ве молам имајте на ум дека како долгогодишен спортист во повеќе спортови и дисциплини и понекогаш performance coach, сепак не се сметам себеси за било каков есперт и никогаш немам намера да ги наметнам своите верувања и мисли на друг. Иако некогаш давам совети и сугестии, одговорност е на секоја индивидуа да рационално одлучи дали ќе ги прифати. Со сето ова речено, се надевам дека ќе уживате во епизодата.  
2/13/20222 hours, 4 minutes, 42 seconds