Winamp Logo
Tjenesten og Truslerne Cover
Tjenesten og Truslerne Profile

Tjenesten og Truslerne

Danish, National/National politics/National assembly, 1 season, 14 episodes, 6 hours, 26 minutes
About
Tjenesten og Truslerne er en podcast lavet af Politiets Efterretningstjeneste (PET) med PET-ansatte som kilder og værter. Vi tager dig med ind i tjenesten. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nu engang kan. Selvom en stor del af PET’s arbejde bygger på hemmelige metoder og en høj grad af fortrolighed, får du her et indblik i de dele af vores arbejde, vi godt kan fortælle om. Du vil høre om de kræfter, der truer Danmarks sikkerhed og er ude på at underminere vores demokrati med både sprængstoffer og spionage. Vi taler om truslerne, som er mange og i konstant forandring, og vi giver råd til, hvordan du selv kan ruste dig mod dem. Du vil også møde nogle af de mennesker, der arbejder for tjenesten – og som er en del af den helt særlige arbejdsplads, som PET er.
Episode Artwork

Spionage- og cybertruslen mod Danmark

Fremmede efterretningstjenester har blikket rettet mod Danmark. De forsøger at påvirke den danske befolkning, og de er på jagt efter sensitive informationer fra både centraladministrationen og virksomheder. Det sker både ved hjælp af menneskelige kilder, men også i cyberspace, hvor fremmede stater på tusindvis af kilometers afstand forsøger at hacke sig til informationer i danske systemer. I denne særudgave kan du høre et interview med PET’s kontraspionagechef Anders Henriksen og vicedirektør Mark Fiedel fra Center for Cybersikkerhed om efterretningstjenesternes arbejde for at modvirke spionage og cyberspionage. Interviewet blev lavet af journalist Frederik Kulager på Forsvarets scene på Folkemødet på Bornholm i juni.
7/11/202449 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Livvagt i demokratiets tjeneste

Med et trusselbillede der hele tiden udvikler og forandrer sig, er behovet for beskyttelse af personer og institutioner kun blevet vigtigere. Det er Livvagtsstyrken i PET, der blandt andet beskytter medlemmer af kongehuset, politikere og det officielle Danmark. Det er et alsidigt job, der foregår på alle tider af døgnet og over hele verdenen. I dette afsnit af ’Tjenesten og truslerne’ er Maria gæst. Hun er livvagt i Livvagtsstyrken i PET, og i afsnittet kan du høre hende fortælle mere om sin vej ind i PET, og hvordan en hverdag som livvagt kan se ud.
6/22/202431 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Terrortruslen mod Danmark er skærpet

En række forhold har siden sommeren 2023 medvirket til, at terrortruslen mod Danmark er skærpet. Sådan lyder det fra Center for Terroranalyse (CTA) i den årlige ’Vurdering af terrortruslen mod Danmark’. I denne episode er Michael Hamann, der er chef for CTA, endnu engang gæst i podcasten. Han uddyber, hvorfor terrortruslen fortsat er alvorlig, og hvordan blandt andet konflikten mellem Israel og militante grupper i Palæstina har medvirket til at skærpe terrortruslen inden for det aktuelle niveau. Konflikten har fået en afledt betydning for trusselsbilledet i Danmark, og rummer samtidig et væsentligt radikaliserings- og mobiliseringspotentiale, som kan aktivere en række trusselsaktører til spontane eller planlagte reaktioner - herunder terrorangreb. Du kan også høre mere om, hvordan opfattede krænkelser af islam har betydning for trusselsbilledet og om organiserede kriminelles tilknytning til terror. Endelig kommer vi også ind på antimyndighedsekstremisme, der blev introduceret af CTA for et par år siden i forbindelse med coronaepidemien. Det handler blandt andet om konspirationsterorier, og du kan i episoden blive klogere på, hvordan antimyndighedsekstremisme lever videre, selvom vi er på den anden side af epidemien.
5/18/202432 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Godkendt til statens hemmeligheder

Over 36.000 danskere blev sidste år sikkerhedsgodkendt. Men hvad bliver de egentlig godkendt til? Hvorfor skal de sikkerhedsgodkendes? Og hvad kræver det at blive godkendt til at få indsigt i statens hemmeligheder? De får du blandt andet svar på i denne episode, hvor vi stiller skarpt på sikkerhedsgodkendelser. For at gøre os klogere har vi inviteret Lærke i studiet. Hun er chef for den sektion i PET, som foretager sikkerhedsundersøgelser. Det er sikkerhedsundersøgelsen, der danner baggrund for den endelige sikkerhedsgodkendelse. Lærke kommer blandt andet ind på, at det er afgørende, at de mennesker, som skal håndtere klassificeret information, er loyale personer med en sund dømmekraft, som ikke kan blive afpresset. For hvad nytter det, at vi har stærke IT-systemer og solid fysisk sikring, hvis en person ikke kan holde på en hemmelighed? Du kan også finde information om sikkerhedsgodkendelserne på pet.dk/sikkerhedsgodkendelse.
4/3/202425 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Hvordan håndterer Danmark truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede?

De seneste 10 år er antallet af terrordømte og radikaliserede i danske fængsler og arrester steget til et historisk højt niveau. I samme periode har tidligere fængslede personer udført terrorangreb i Vesten, herunder i Danmark. Terrordømte og andre radikaliserede løsladte udgør en sikkerhedsrisiko og er en væsentlig faktor i det aktuelle trusselsbillede. Det gælder også i Danmark. En indsatsgruppe (den såkaldte Bjelke-gruppe) har netop afleveret anden og sidste delrapport med 15 overordnede anbefalinger og 39 delinitiativer ti at styrke indsatsen omkring løsladelse og i tiden derefter, herunder indsatsen over for terrordømte og radikaliserede udlændinge på udrejsecentre. Indsatsgruppen har haft deltagelse af Kriminalforsorgen, Hjemrejsestyrelsen, PET, Justitsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Herudover har Rigspolitiet bidraget til indsatsgruppens arbejde. Indsatsgruppen ledes af PET’s tidligere kontraterrorchef, Henrik Bjelke Hansen, som i denne epiosde gør os klogere på de konkrete anbefalinger.
3/14/202431 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Sådan foregår økonomisk støtte til terror

Økonomisk støtte er med til at holde terrorgrupper aktive, fremme deres virke og forbedre deres mulighed for at rekruttere og fastholde medlemmer. Nogle terrorangreb er ligefrem afhængige af økonomisk støtte for at kunne føres ud i livet. I Danmark er der de senere år faldet flere domme efter straffelovens bestemmelser om finansiel støtte til terror – og terrorfinansiering er fortsat et betydeligt problem både i udlandet og herhjemme. I denne episode har vi besøg af Anders, som leder PET's indsats mod terrorfinansiering og har været en af penneførerne på rapporten ”Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering”, som du kan finde på PET’s hjemmeside www.pet.dk. Hør blandt andet om, hvordan økonomisk støtte til terrorgrupper foregår og hvorfor oplysning er et af de vigtigste værktøjer til at bekæmpe terrorfinansiering.
2/7/202429 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

De ekstremistiske unge

I denne episode stiller vi skarpt på ekstremistiske unge. En række terrorsager i Vesten de seneste år har involveret unge personer til og med 18 år, og både antallet af afværgede og gennemførte terrorangreb i Vesten, der involverer unge, er steget de seneste år. I en ny analyse om terrortruslen fra ekstremistiske unge konstaterer PET’s Center for Terroranalyse (CTA), at de unge i stigende grad optræder i ekstremistiske, virtuelle miljøer i Vesten. For at gøre os klogere på emnet har vi strategisk analytiker fra netop CTA, Marie, i studiet. Vi kommer blandt andet ind på, hvem de unge er, hvordan de havner i de ekstremistiske, virtuelle miljøer – og hvordan fx algoritmer har indflydelse på den eksponering af ekstremistiske materiale, de unge bliver udsat for online. Marie er desuden én af penneførerne på den netop offentliggjorte analyse, som du kan finde på PET’s hjemmesiden www.pet.dk.
12/13/202329 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Aktionsstyrken: Specialenheden, der løser de farligste opgaver

Terrorbekæmpelse, gidseltagninger og særligt farlige anholdelser. Aktionsstyrken er en operativ specialenhed i PET, som rykker ud til de sværeste og farligste opgaver. De er landets operative anti-terrorberedskab og hjælper også det øvrige politi med vanskelige indsatser. Styrken består af politifolk, der er særligt udvalgte og trænede. Arbejdet stiller nemlig både store mentale og fysiske krav. Én af dem, der sammen med resten af Aktionsstyrken altid holder sig klar, hvis det værste skulle ske, giver i denne episode et indblik i, hvordan det er at være en del af Aktionsstyrken. Hvordan ser hverdagen ud i styrken? Hvordan er det at have et arbejde, hvor man aldrig ved, hvad der kommer til at ske? Og hvad tænker man, når man det ene øjeblik sidder med familien og fejrer børnefødselsdag, og det næste øjeblik står i forreste linje ved en farlig anholdelse eller et muligt terrorangreb? Hør også mere om Aktionsstyrkens opgaver anno 2023, der kræver unikke specialkompetencer, og om at træne, træne og træne for at holde sig klar og kunne løse enhver tænkelig opgave. Hvis du selv går med drømmen om at blive optaget i Aktionsstyrken, får du også gode råd med på vejen. Du kan læse mere om Aktionsstyrken på PET’s hjemmeside www.pet.dk.
10/3/202332 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Er vores forskning i fare?

Danmark er på en række områder førende i verden inden for teknologi, innovation og forskning. Det gør bl.a. danske forskningsinstitutioner og virksomheder til et attraktivt mål for spionage fra fremmede staters efterretningstjenester. Hvordan undgår vi, at vores viden havner i de forkerte hænder? Og hvor bekymrede skal vi være? Til at besvare spørgsmålene har vi Karen Lund Petersen i studiet. Hun er chef for Center for Innovations- og Videnssikkerhed i PET og tidligere professor ved Stavanger Universitet, seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier og har forsket i national og international sikkerhedspolitik. Hør blandt andet om, hvordan udviklingen på den globale scene har indflydelse på truslen mod dansk forskning, og bliv klogere på hvilket fokus Kina og Rusland har. Du vil også få en forståelse for forskellen på klassisk spionage, ulovlig samt uønsket vidensoverførsel og hvordan vi bedst ruster os imod det. Vil du vide mere, kan du desuden læse PET’s folder ”Er jeres forskning i fare? – Gode råd til forskere og medarbejdere om at forebygge spionage”: https://pet.dk/publikationer/vejledninger-angaaende-spionage-og-terror.
9/4/202324 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Sådan ender dansk teknologi i de forkerte hænder

Hvordan undgår vi, at danske produkter, teknologi og viden ender hos fjendtlige stater? En række aktører er meget interesserede i at få fingre i nogle af Danmarks højteknologiske produkter. Produkter, der kan indgå i landendes militære opbygning og bruges til eksempelvis missiler eller masseødelæggelsesvåben og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. Rusland er et af de lande, som trods skærpede sanktioner fortsat anskaffer sig udenlandsk teknologi. Men også lande som Iran og Nordkorea lægger pres på den danske eksportkontrol. I denne episode har vi besøg af Frederik, der leder en enhed i PET, som arbejder med at forhindre, at dansk teknologi ender i de forkerte hænder. Her fortæller han om blandt andet ulovlig anskaffelsesvirksomhed, eksportkontrol, gråzoner og omdirigeringslande. Du kan også læse publikationen ”Rusland fører krig med dansk teknologi” (pdf): https://pet.dk/-/media/mediefiler/pet/dokumenter/vejledninger/pet_fakta_rusland_teknologi.pdf.
7/4/202325 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Dus med desinformation

Fake news, misinformation, desinformation. Hvad er forskellen, og hvor nervøse skal vi være, når fremmede efterretningstjenester gør information til et våben, der skal svække os? I denne episode har vi inviteret en ekspert fra PET i studiet for at blive klogere på det, som kaldes ulovlig påvirkningsvirksomhed. Hør blandt andet om Ruslands forsøg på at styre narrativet efter et passagerfly blev skudt ned over det østlige Ukraine, om hvordan COVID-19-pandemien kunne bruges til at splitte befolkning og myndigheder, og hvordan et påstået ”grønlandsk” brev skulle slå skår i forholdet mellem Grønland, USA og Danmark. Du kan læse mere om ulovlig påvirkningsvirksomhed i PET’s ”Vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Grønland og Færøerne” på vores hjemmeside www.pet.dk.
6/2/202321 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Spionagetruslen i lyset af krigen i Ukraine og storstatskonkurrence

I denne episode bliver du klogere på spionagetruslen. PET har netop udgivet rapporten ”Vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland”. Derfor har vi inviteret PET’s chef for kontraspionage, Anders Henriksen, i studiet. Her stiller vi blandt andet skarpt på, hvor stor truslen er, hvem der spionerer mod os, og hvilken rolle krigen i Ukraine spiller. I episoden fortæller Anders også, hvilke mål de fremmede efterretningstjenester går efter, hvilke metoder de bruger, og hvordan truslen har udviklet sig. Du kan læse hele vurderingen på PET’s hjemmeside www.pet.dk.
5/4/202320 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Terrortruslen mod Danmark er præget af nye tendenser

I første udgave af ”Tjenesten og truslerne” er Michael Hamann, chef for PET’s Center for Terroranalyse (CTA), i studiet. Emnet er terrortruslen mod Danmark, og anledningen er, at CTA netop har udgivet den årlige rapport ”Vurdering af terrortruslen mod Danmark”, der kan findes på PET’s hjemmeside pet.dk. I podcasten kan du blandt andet høre om truslen fra højreekstremister og militante islamister. Derudover bliver du præsenteret for nogle af de tendenser, CTA ser i det nuværende terrortrusselsbillede. Det gælder for eksempel hybridisering, der grundlæggende dækker over, at terrortruslen bliver mere kompleks, normalisering af konspirationsteorier og øget polarisering af flere vestlige landes politiske systemer. Endelig kan du høre om, hvordan terrortruslen fra militant islamisme historisk set har fulgt en cyklus med bølgetoppe og bølgedale – og her er spørgsmålet, hvad fremtiden bringer. Lyt med!
3/31/202330 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Trailer

"Tjenesten og truslerne" er en podcast lavet af Politiets Efterretningstjeneste med PET-ansatte som kilder og værter. Vi tager dig med ind i tjenesten. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nu engang kan. Selvom en stor del af PET’s arbejde bygger på hemmelige metoder og en høj grad af fortrolighed, får du her et indblik i de dele af vores arbejde, vi godt kan fortælle om. Du vil høre om de kræfter, der truer Danmarks sikkerhed og er ude på at underminere vores demokrati med både sprængstoffer og spionage. Vi taler om truslerne, som er mange og i konstant forandring, og vi giver råd til, hvordan du selv kan ruste dig mod dem. Du vil også møde nogle af de mennesker, der arbejder for tjenesten – og som er en del af den helt særlige arbejdsplads, som PET er. Vi lyttes ved.
3/28/20231 minute, 15 seconds