Winamp Logo
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔ (แผ่นที่ ๑-๒) Cover
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔ (แผ่นที่ ๑-๒) Profile

ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔ (แผ่นที่ ๑-๒)

Thai, Buddhism, 1 seasons, 29 episodes, 23 hours 58 minutes
Episode Artwork

2551.12.21 แช่อยู่ในธรรมชาติ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201444 minutes 8 seconds
Episode Artwork

2551.11.16 เอาสุนัขเป็นอาจารย์ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201445 minutes 1 second
Episode Artwork

2551.11.18 หลักหมื่นชั่วโมง (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/20141 hour 14 minutes 34 seconds
Episode Artwork

2551.10.05 คิดว่า (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201442 minutes 17 seconds
Episode Artwork

2551.11.30 ชีวิตมีเข็มทิศ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201445 minutes 16 seconds
Episode Artwork

2551.09.21 ตัวรู้ สิ่งรู้ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201445 minutes 46 seconds
Episode Artwork

2551.10.19 รู้คิด รู้หยุดคิด (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201446 minutes
Episode Artwork

2551.09.07 ระงับอธิกรณ์ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201440 minutes 56 seconds
Episode Artwork

2551.05.19 สูงสุดในจักรวาล (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201434 minutes 41 seconds
Episode Artwork

2551.04.19 รู้จักตน (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/20141 hour 37 minutes 44 seconds
Episode Artwork

2551.01.07 บุพนิมิตแห่งมรรค (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/201431 minutes 11 seconds
Episode Artwork

2551.01.07 ดีที่สุดสำหรับลูกหลาน (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/20141 hour 3 minutes 21 seconds
Episode Artwork

2551.05.19 วุฒิทางธรรม (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๒/๔
22/08/20141 hour 34 minutes 55 seconds
Episode Artwork

2551.08.03 เราทำได้ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201449 minutes 33 seconds
Episode Artwork

2551.06.14 ซูม (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201446 minutes 29 seconds
Episode Artwork

2551.08.17 เปรียบเทียบ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201451 minutes 33 seconds
Episode Artwork

2551.07.06 ฟอกจิต ย้อมใจ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201441 minutes 43 seconds
Episode Artwork

2551.07.20 ไม่มีเจ้าของ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201439 minutes 40 seconds
Episode Artwork

2551.05.04 สวรรค์อยู่ในตู้รก (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201446 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2551.04.20 เรื่องของกรรม (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201446 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2551.05.18 ศาสนาแห่งการศึกษา (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201447 minutes 37 seconds
Episode Artwork

2551.03.02 ยินร้าย ยินดี (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201449 minutes 14 seconds
Episode Artwork

2551.02.03 คิดกุศล (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201445 minutes 8 seconds
Episode Artwork

2551.02.17 สติดี ไม่มีเรา (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201446 minutes 2 seconds
Episode Artwork

2551.04.06 เห็นโทษจริง จึงทิ้งได้ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201445 minutes 30 seconds
Episode Artwork

2551.03.16 ตัวอย่าง (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201443 minutes 46 seconds
Episode Artwork

2551.02.21 ใหม่ตลอด (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201439 minutes 58 seconds
Episode Artwork

2551.01.06 เก่า ใหม่ ใน นอก (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201444 minutes 58 seconds
Episode Artwork

2551.01.16 ครูอุดมสมบูรณ์ (เสียง)

ธรรมเทศนาปี ๒๕๕๑ แผ่นที่ ๑/๔
22/08/201448 minutes 19 seconds