Winamp Logo
==="Суханҳои зиндагӣ", "Хабари хуш", "Сурудҳои Инҷил" - Забонҳои асосии гуфтугӯ дар Тоҷикистон / "Слова жизни", "Благая вест", "Евангельские песни" - Основные языки, на которых говорят в Таджикистане === Cover
==="Суханҳои зиндагӣ", "Хабари хуш", "Сурудҳои Инҷил" - Забонҳои асосии гуфтугӯ дар Тоҷикистон / "Слова жизни", "Благая вест", "Евангельские песни" - Основные языки, на которых говорят в Таджикистане === Profile

==="Суханҳои зиндагӣ", "Хабари хуш", "Сурудҳои Инҷил" - Забонҳои асосии гуфтугӯ дар Тоҷикистон / "Слова жизни", "Благая вест", "Евангельские песни" - Основные языки, на которых говорят в Таджикистане ===

tg, Religion, 1 season, 120 episodes, 1 day, 15 hours, 22 minutes
About
===="Суханҳои зиндагӣ", "Хабари хуш", "Сурудҳои Инҷил" - Забонҳои асосии гуфтугӯ дар Тоҷикистон ==== (Забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ, қирғизӣ, туркманӣ, шуғнӣ, рушонӣ, инглисӣ, арабии Осиёи Марказӣ, тоторӣ, бухорӣ, украинӣ, санглечӣ, ишкошимӣ, чинӣ (мандарин)) //====“Слова жизни”, “Благая весть”, “Евангельские песни” — основные языки, на которых говорят в Таджикистане ==== (таджикский, русский, узбекский, киргизский, туркменский, шугнанский, рушанский, английский, среднеазиатский арабский, татарский, бухорский, украинский, санглечский, ишкашимский, китайский (мандарин) // ==== "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - Main Languages Spoken in Tajikistan==== (Tajik, Russian, Uzbek, Kyrgyz, Turkmen, Shughni, Rushani, English,  Central Asian Arabic, Tatar, Bukhori, Ukrainian,  Sanglechi, Ishkashimi, Chinese(Mandarin)) //
Episode Artwork

Забони тоҷикӣ - Инҷили Марқӯс 15: 1-23.mp4 / Tojik tili - Mark Xushxabar 15: 1-23.mp4

Таджикский язык - Евангелие от Марка 15:1-23.mp4 / Tajik Language - Gospel of Mark 15: 1-23.mp4  
1/24/20234 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Забони тоҷикӣ - Инҷили Марқӯс 15: 24-47.mp4 / Tojik tili - Mark Xushxabar 15: 24-47.mp4

Таджикский язык - Евангелие от Марка 15:24-47.mp4 / Tajik Language - Gospel of Mark 15: 24-47 .mp4  
1/24/20234 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

==="Суханҳои зиндагӣ", "Хабари хуш", "Сурудҳои Инҷил" - Забонҳои асосии гуфтугӯ дар Тоҷикистон / "Слова жизни", "Благая вест", "Евангельские песни" - Основные языки, на которых говорят в Таджикистане ===

==== "Hayot so'zlari", "Yaxshi Yangiliklar", "Xushxabar qo'shiqlari" - Tojikistonda Gapiriladigan asosiy tillar / "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - Main Languages Spoken in Tajikistan ====
9/8/20225 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

[1]. "Худо бо моct" - 2017-Пурраи Точики.mp4 / "Бог с нами" - 2017-Таджикский Полнометражный фильм.3gp

[1]. "Xudo biz bilan"-2017-Tojikcha to'liq film.mp4 / "God with Us" - 2017-Tajik Full Movie.mp4
9/8/20221 hour, 28 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Суруди Библия точики - "Ба суруд омода шав".mp4 / Таджикская евангельская песня - "Приготовься петь".mp4

Tojikcha Injil qo'shig'i - "Qo'shiq aytishga tayyorgarlik ko'ring".mp4 / Tajiki Gospel Song - "Prepare to Sing"-"Oed, Oed".mp4 / 1 БА ҚӮРИНТИЁН 15 - Эҳьёи мурдагон.1. Ҳақиқӣ будани эҳьёи Масеҳ. 1Ва ман, эй бародарон, ба шумо Инҷилро хотиррасон мекунам, ки онро ба шумо башорат додаам, ва шумо онро қабул кардаед, ва дар он устувор ҳастед,2Ва дар он наҷот меёбед, ба шарте ки он чиро, ки ба шумо башорат додаам, риоя кунед, ба шарте ки имонатон бар абас набошад.3Зеро ки дар аввал он чиро, ки низ қабул кардаам, ба шумо супурдаам, ки яъне Масеҳ, мувофиқи Навиштаҳо, барои гуноҳҳои мо мурд,4Ва Ӯ дафн карда шуд ва, мувофиқи Навиштаҳо, дар рӯзи сеюм эҳьё шуд,5Ва ба Кифо ва баъд ба он дувоздаҳ нафар зоҳир шуд;6Пас аз он ба зиёда аз панҷсад нафар бародарон дар як вақт зоҳир шуд, ки қисми зиёди онҳо то ҳол зиндаанд, вале баъзе вафот кардаанд;7Пас аз он ба Яъқуб, инчунин ба ҳамаи ҳаввориён зоҳир шуд;8Ва пас аз ҳама ба ман низ, ки гӯё тифли хоме будам, зоҳир зуд.9Зеро ки ман хурдтарини ҳаввориёнам, ва сазовори он нестам, ки ҳавворӣ номида шавам, чунки калисои Худоро таъқиб мекардам.10Аммо ба файзи Худо он чи ҳастам, ҳастам; ва файзи Ӯ дар ман бар абас набуд, лекин ман аз ҳамаи онҳо зиёдтар меҳнат кардам; аммо на ман, балки файзи Худо, ки бо ман аст.11Хуллас, хоҳ ман ва хоҳ онҳо, ҳамин тавр мавъиза мекунем, ва шумо ҳамин тавр имон овардед.
9/8/20222 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Суруди Ибодати Точики - "Қуддус".mp4

Таджикская песня поклонения - "Куддус".mp4 / Tajik Worship Song -"Quddus".mp4
9/8/20223 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Сурудхои Ибодати Точики - "Ин қадар зебо".mp4 / Таджикские песни поклонения - "Так мило".mp4

Tojik ibodat qilish Qo'shiqlari - "Juda shirin".mp4 / Tajik Worship Songs - "So Sweet".mp4
9/8/20223 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Ҳикояи Мавлуди Исо - "Таваллуди Исо".mp4 / Рождественская история - ”Рождение Иисуса“.mp4

Rojdestvo hikoyasi - "Isoning tug'ilishi".mp4 / The Christmas Story - “Jesus‘ Birth”.mp4
9/8/20222 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Тоҷикӣ - "Нақшаи наҷоти Худо бар барои ман".mp4 / Таджикский - "Божий план спасения за меня".mp4

Tojikcha - "Menga Uchun Xudoning qutqarish rejasi".mp4 / Tajik - "God's Rescue Plan Versus Me".mp4
9/8/20223 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Точики - "Интихоби шумо".mp3 / Таджики - "Твой выбор".mp3

Tojikcha - "Sening tanloving".mp3 / Tajiki - "Your Choice".mp3 // ЮҲАННО 1 - Каломи ҳаёт1Дар ибтидо Калом буд ва ин Калом бо Худо буд ва Калом Худо буд.  2Вай дар аввал бо Худо буд  3ва ҳама чиз ба воситаи Ӯ офарида шуду бе Ӯ ҳеҷ чизе аз офариниш пайдо нашуд.  4Дар Ӯ ҳаёт буд ва ин ҳаёт барои одамон равшанӣ буд.5Равшанӣ дар торикӣ медурахшад ва торикӣ онро фаро гирифта наметавонад.6Марде бо номи Яҳё аз тарафи Худо фиристода мешавад,  7ки дар бораи равшанӣ шаҳодат диҳаду ҳама ба воситаи Ӯ имон оваранд.  8Яҳё худ равшанӣ набуд, вале барои он омад, ки дар бораи равшанӣ шаҳодат диҳад.  9Он равшании ҳақиқие, ки ба ҳамаи одамон медурахшад, ба ҷаҳон омаданӣ буд.10Калом дар ҷаҳон буд ва мардуми ҷаҳон ба воситаи Ӯ офарида шуда бошанд ҳам, Ӯро нашинохтанд.  11Вай ба назди қавмаш омад, вале онҳо Ӯро қабул накарданд.  12Аммо ба касоне, ки Ӯро қабул карданд ва ба Ӯ имон оварданд, ҳуқуқ дод, ки фарзандони Худо шаванд.  13Онҳо на ба таври табиӣ ва на аз рӯи хоҳиши инсонӣ, балки аз Худо таваллуд ёфтаанд.14Инак, Калом инсон шуд ва дар миёни мо истиқомат дошт. Мо шӯҳрату ҷалоли Ӯро дидем, ки мисли ҷалоли фарзанди ягонаи Падар пур аз марҳамату ростӣ буд.  15Яҳё дар бораи Ӯ шаҳодат доду бо овози баланд гуфт: «Ман Ӯро дар назар дошта ба шумо гуфта будам, ки баъд аз ман каси аз ман бузургтаре меояд, чунки Вай пеш аз ман вуҷуд дошт».16Аз фаровонии файзи Ӯ ҳамаи мо баракат аз паси баракат ёфтаем.  17Худо шариатро ба воситаи Мӯсо додааст, вале файзу ростӣ ба воситаи Исои Масеҳ омад.  18Худоро ҳеҷ гоҳ касе надидааст. Ӯро фақат Писари яккаву ягона, ки ҳамеша бо Падар аст, барои мо ошкор кардааст.
9/8/20223 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Tоҷикӣ - "Калимаҳо аз Хаёт Не. 1". 3gp / Tаджикский - "Слова из ЖизньНет. 1". 3gp

Tojikcha - "So'zlar ning Hayot № 1".3gp / Тajiki - "Words of Life No. 1".3gp // 1 БА ҚӮРИНТИЁН 13 - Муҳаббат аҷоибтарин бахшоиши рӯҳонист.1Агар ба забонҳои одамон ва фариштагон сухан ронам, лекин муҳаббат надошта бошам, — ман миси ҷарангосзанандае ё санҷи садодиҳандае гардидаам.2Агар бахшоиши нубувват дошта бошам, ва тамоми асрорро донам, ва дорои ҳар гуна дониш ва тамоми имон бошам, ба тавре ки кӯҳҳоро кӯчонида тавонам, лекин муҳаббат надошта бошам, — ман ҳеҷ ҳастам.3Ва агар тамоми дороии худро тақсим кунам ва ҷисми ҳудро ба сӯхтан диҳам, лекин муҳаббат надошта бошам, — ҳеҷ манфиате намебинам.4Муҳаббат пуртоқат ва бошафқат аст, муҳаббат ҳасад намебарад, муҳаббат бо худ намеболад, мағрур намешавад,5Бадкирдорӣ намекунад, нафъи худро толиб нест, ба хашм намеояд, ба дил кина намегирад,6Аз зулм шод намешавад, балки аз ростӣ хурсанд мешавад;7Ҳама чизро рӯпӯш мекунад, ба ҳама чиз боварӣ дорад, ба ҳама чиз умед мебандад, ба ҳама чиз тоб меоварад.8Муҳаббат ҳаргиз хотима намеёбад, гарчанде ки нубувватҳо хотима хоҳад ёфт, забонҳо хомӯш хоҳад шуд ва дониш ботил хоҳад гашт.9Зеро ки мо ба таври ҷузъӣ медонем ва ба таври ҷузъӣ нубувват мекунем;10Аммо вақте ки камол меояд, он чи ҷузъӣ буд, хотима меёбад.11Вақте ки кӯдак будам, кӯдаквор гап мезадам, кӯдаквор фикр мекардам, кӯдаквор муҳокима мерондам; аммо вақте ки мард шудам, кӯдакиро тарк кардам.12Зеро ки мо ҳоло дар оина, ба таври муаммо мебинем, лекин он вақт рӯ ба рӯ хоҳем дид; ҳоло ман ба таври ҷузъӣ медонам, лекин он вақт хоҳам донист ба монанди он ки худам низ дониста шудаам.13Аммо ҳоло ин се чиз боқӣ мемонад: имон, умед, муҳаббат; вале муҳаббат калонтарини онҳост.
9/8/20221 hour, 3 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Tоҷикӣ - "Калимаҳо аз Хаёт Не. 2".3gp / Tаджикский - "Слова из Жизнь Нет. 2"..3gp

Tojikcha - "So'zlar ning Hayot № 2".3gp .3gp / Тajiki - "Words of Life No. 2".3gp 
9/8/20221 hour, 1 minute, 1 second
Episode Artwork

[2]. Русская евангельская песня- "Я нуждаюсь в Тебе мой Спаситель".mp4 / Суруди Инҷили русӣ "Ман ба ту ниёз дорам Наҷотдиҳандаи ман".mp4

[2]. Rus Injil qo'shiq-"Menga Sen Najotkorim keraksan".mp4/Russian Gospel Song-"I need You my Savior".mp4 // 1-Е КОРИНФЯНАМ - ГЛАВА 151 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5 и что явился Кифе, потом двенадцати; 6 потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; 7 потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 11 Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
9/8/20222 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Сурудҳои православии қадимии славянӣ - Ps140. - "Бигзор дуои ман бархезонад".mp4 / Qadimgi slavyan pravoslav qo'shig'i - Ps140. - "Mening ibodatim ko'tarilsin".mp4

Старославянский православный распев - Пс 140. - "Да исправится молитва моя".mp4 / Old Slavic Orthodox Chant- Ps140. - "May My Prayer Arise".mp4
9/8/20223 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Русский язык - "Две дороги".mp3 / Забони русӣ - "Ду роҳ".mp3

Rus tili - "Ikki yo'l".mp3 / Russian Language - "The Two Roads".mp3 // ГЛАВА 1 1 Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, 17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. 18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
9/8/20221 minute, 22 seconds
Episode Artwork

Русский язык - "Хабари Хуш".3gp / Забони pусӣ - "Хабари Хуш".3gp

Rus Tili - "Xushxabar".3gp / Rissian Language - "Good News".3gp
9/7/202259 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Русский - "Почему Иисус должен был умереть?".3gp / Тоҷикӣ - "Чаро Исо бояд мурд?".3gp

Rus tili - "Nima uchun Iso o'lishi kerak edi?".3gp / Russian - "Why Did Jesus Have to Die?".3gp
9/7/20222 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Русский - "Иисус: Господь и Спаситель".3gp / Русӣ - "Исо: Худованд ва Наҷотдиҳанда".3gp

Ruscha - "Iso: Rabbiy va Najotkor".3gp / Russian - "Jesus: Lord and Saviour".3gp // 1-Е КОРИНФЯНАМ - ГЛАВА 131 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я--медь звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, --то я ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы 4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 9 Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 10 когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-- младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. 12 Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
9/7/202255 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Русский - "Иисус: Учитель и Целитель".3gp / Русский(Русский) - "Исо: Устод ва Табиб".3gp

Ruscha - "Iso: Ustoz va tabib".3gp / Russian - "Jesus: Teacher and Healer".3gp 
9/7/202256 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

[3]. Ozbek Masihiy Hamdu Sano - "Sen Buy".mp4 / Ўзбек христиан нуфуз Забур - "Ту мехарӣ".mp4

[3]. Узбек христианин Престижность Псалом - "Вы покупаете".mp4 / Uzbek Christian Prestige Psalm - "You buy".mp4 // 1 KORINFLIKLAR 15 - Iso Masih oʻlikdan tirilgani haqida1Birodarlarim, men oʻzim sizlarga yetkazgan Xushxabarning mohiyatini yana bir bor eslatib oʻtmoqchiman. Sizlar bu Xushxabarni qabul qildingiz, u imoningizning asosidir. 2Oʻsha Xushxabar orqali najot topasiz, ammo sizlar men aytgan oʻsha Xushxabar orqali yetishgan imoningizda mahkam turishingiz kerak, aks holda, imoningiz bekor boʻladi. 3Menga berilgan eng muhim taʼlimotni sizlarga yetkazdim. Bu taʼlimot quyidagichadir: Muqaddas bitiklarga muvofiq, Masih gunohlarimiz uchun oʻlgan. 4Keyin U dafn qilindi, uchinchi kuni esa tirildi. Bularning hammasi Muqaddas bitiklarga muvofiq sodir boʻldi. 5Avval U Butrusga, soʻngra oʻn ikki shogirdiga koʻrindi. 6Undan keyin bir vaqtning oʻzida besh yuzdan koʻproq birodarlarga koʻrindi. Ularning aksariyati hozirga qadar tirik, baʼzilari esa dunyodan koʻz yumib ketganlar. 7Undan soʻng Masih Yoqubga va qolgan barcha havoriylarga koʻrindi. 8Men rivojlanmay qolgan bir homiladay boʻlsam–da, nihoyat menga ham koʻrindi. 9Axir, men havoriylarning eng arzimasiman, havoriy deb atalishga ham loyiq emasman, chunki men Xudoning jamoatini quvgʻin qilardim. 10Ammo Xudoning inoyati tufayli endi havoriyman. Uning menga koʻrsatgan inoyati zoye ketmadi, zero, men havoriylarning hammasidan ham koʻproq mehnat qildim. Lekin aslida mehnat qilgan men emas, balki Xudoning inoyatidir. 11Sizlar Xushxabarni mendan eshitdingizmi yoki boshqalardanmi, farqi yoʻq, chunki biz bir Xushxabarni vaʼz qilamiz, sizlar esa oʻsha Xushxabarga ishongansiz.======= 1 КОРИНФЛИКЛАР 15 - Исо Масиҳ ўликдан тирилгани ҳақида1Биродарларим, мен ўзим сизларга етказган Хушхабарнинг моҳиятини яна бир бор эслатиб ўтмоқчиман. Сизлар бу Хушхабарни қабул қилдингиз, у имонингизнинг асосидир.  2Ўша Хушхабар орқали нажот топасиз, аммо сизлар мен айтган ўша Хушхабар орқали етишган имонингизда маҳкам туришингиз керак, акс ҳолда, имонингиз бекор бўлади.3Менга берилган энг муҳим таълимотни сизларга етказдим. Бу таълимот қуйидагичадир: Муқаддас битикларга мувофиқ 15:3 Муқаддас битикларга мувофиқ — Луқо 24:25-27, 32, 44-48 га қаранг. Одатда Эски Аҳд китоблари тўпламига нисбатан Муқаддас битиклар ибораси ишлатилган., Масиҳ гуноҳларимиз учун ўлган. 4Кейин У дафн қилинди, учинчи куни эса тирилди. Буларнинг ҳаммаси Муқаддас битикларга мувофиқ содир бўлди. 5Аввал У Бутрусга 15:5 Бутрус — юнонча матнда Кифас, Бутруснинг орамийча исми (Юҳанно 1:42 га қаранг)., сўнгра ўн икки шогирдига кўринди. 6Ундан кейин бир вақтнинг ўзида беш юздан кўпроқ биродарларга кўринди. Уларнинг аксарияти ҳозирга қадар тирик, баъзилари эса дунёдан кўз юмиб кетганлар. 7Ундан сўнг Масиҳ Ёқубга 15:7 Ёқуб — Исонинг шогирди Ёқуб эмас, балки Қуддусдаги жамоатнинг етакчиси ва Исонинг укаси Ёқуб назарда тутилган (Марк 6:3, Ҳаворийлар 15:13, 21:18, Галатияликлар 1:18-19 га қаранг). ва қолган барча ҳаворийларга кўринди. 8Мен ривожланмай қолган бир ҳомиладай бўлсам–да, ниҳоят менга ҳам кўринди 15:8 Мен ривожланмай қолган бир ҳомиладай бўлсам–да, ниҳоят менга ҳам кўринди — Исо Масиҳ ер юзида фаолият олиб борганда, унинг ўн иккита танлаб олган шогирди бор эди. Улар ҳаворий деб ном олган. Аммо Павлус ўша дастлабки ҳаворийлардан бири эмас эди. У фавқулодда ҳаворийлар қаторига қўшилган. У жамоатни қувғин қилиб юрган пайтларда, кутилмаганда ва ғаройиб тарзда имонга келган. Ҳаворийлар 9:1-19 га қаранг.. 9Ахир, мен ҳаворийларнинг энг арзимасиман, ҳаворий деб аталишга ҳам лойиқ эмасман, чунки мен Худонинг жамоатини қувғин қилардим.  10Аммо Худонинг инояти туфайли энди ҳаворийман. Унинг менга кўрсатган инояти зое кетмади, зеро, мен ҳаворийларнинг ҳаммасидан ҳам кўпроқ меҳнат қилдим. Лекин аслида меҳнат қилган мен эмас, балки Худонинг иноятидир.  11Сизлар Хушхабарни мендан эшитдингизми ёки бошқаларданми, фарқи йўқ, чунки биз бир Хушхабарни ваъз қиламиз, сизлар эса ўша Хушхабарга ишонгансиз.
9/7/20222 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

O'zbek Tili Xushxabar qo'shig'i.mp4 / Узбек Суруди Инҷили Забон.mp4

Узбекский Язык Евангелие Песня.mp4 / Uzbek Language Gospel Song.mp4
9/7/20223 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

O'zbek Shimoliy -" The Ikki yo'l".mp3 / Узбеки шимолй - "Ду роҳ".mp3

Узбекский Северный - "Две дороги".mp3 / Uzbek Northern - "The Two Roads".mp3 // YUHANNO 1 - Kalom va Nur1Azalda Kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi, Kalom Xudo edi.2Azalda U Xudo bilan birga edi.3Butun borliq Kalom orqali yaratilgan, Usiz yaratilgan biron narsa mavjud emas.4Kalom hayot manbai edi, Bu hayot insonlarning Nuri edi.5Nur zulmatda porlaydi, Axir, zulmat Nurni yengolmadi.6Xudo Yahyo ismli bir odamni yubordi.  7Yahyo Nur haqida shahodat qilgani kelgan edi, toki hamma uning shahodati orqali imon keltirsin. 8Yahyoning oʻzi Nur emas edi, u faqat Nur haqida shahodat qilgani kelgandi.  9Har bir odamni yoritadigan haqiqiy Nur dunyoga kelayotgan edi.10Ha, Kalom dunyoda edi, Dunyo U orqali yaratilgandi, Biroq dunyo Uni tanimadi.11U Oʻz yurtiga keldi, Lekin Oʻz xalqi Uni qabul qilmadi.12Ammo Uni qabul qilganlarning hammasiga, Unga imon keltirganlarga, U Xudoning farzandi boʻlish huquqini berdi.13Ular tana xohishidan emas, Er xohishidan ham emas, Tabiiy yoʻl bilan emas, Balki Xudodan tugʻilgan farzandlardir.14Kalom inson boʻldi, Oramizda yashadi. U inoyat va haqiqatga toʻlgandi. Biz esa Uning ulugʻvorligini koʻrdik. Bu ulugʻvorlik Otadan kelgan yagona Oʻgʻilga mansub edi.15Yahyo U haqda guvohlik berib, baland ovozda dedi: “Mening ketimdan kelayotgan Zot mendan ulugʻdir, chunki U mendan oldin mavjud boʻlgan, deb mana shu Kishi haqida aytgan edim.”16Uning cheksiz inoyati tufayli Biz hammamiz baraka ustiga baraka oldik.17Xudo qonunni Muso orqali berdi, Inoyat va haqiqatni esa U Iso Masih orqali koʻrsatdi.18Hech kim hech qachon Xudoni koʻrgan emas, Samoviy Otaning bagʻridagi, Aslida Xudo boʻlgan yagona Oʻgʻil Uni bizga tanitdi.============== ЮҲАННО 1 - Калом ва Нур1Азалда Калом 1:1 Калом — юнонча матнда логос. Бу юнонча сўз яҳудийлар учун ҳам, юнонлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Юнон файласуфлари бу сўзни ишлатганларида нафақат оғиздан чиққан сўзни, балки ҳали тилга олинмаган, хаёлдаги фикрни ҳам назарда тутганлар. Улар бу сўзни коинотга нисбатан ишлатганларида, бутун коинотни бошқариб турган, борлиқ асосидаги илоҳий онгни назарда тутганлар. Баъзи юнонлар логос сўзини коинот манбаи ва ижодкори бўлган бош Худога нисбатан ишлатганлар. Кўп юнонзабон яҳудийлар логос сўзини Худонинг донолигига ёки Худонинг каломига нисбатан ишлатганлар, баъзан эса Худонинг бу дунёдаги ишларини амалга оширадиган илоҳий зот тимсолида тасаввур қилганлар. Шулардан кўриниб турибдики, Юҳанно бу ўринда яҳудийларга ҳам, юнонларга ҳам тушунарли бўлган сўзни ишлатган. бор эди.Калом Худо билан бирга эди, Калом Худо эди.2Азалда У Худо билан бирга эди.3Бутун борлиқ Калом орқали яратилган 1:3 Бутун борлиқ Калом орқали яратилган — Забур 32:6, 9, Колосаликлар 1:15-17, Ибронийлар 1:2-3 га қаранг., Усиз яратилган бирон нарса мавжуд эмас.4Калом ҳаёт манбаи эди, Бу ҳаёт инсонларнинг Нури эди.5Нур зулматда порлайди, Ахир, зулмат Нурни енголмади.6Худо Яҳё исмли бир одамни юборди. 7Яҳё Нур ҳақида шаҳодат қилгани келган эди, токи ҳамма унинг шаҳодати орқали имон келтирсин. 8Яҳёнинг ўзи Нур эмас эди, у фақат Нур ҳақида шаҳодат қилгани келганди. 9Ҳар бир одамни ёритадиган ҳақиқий Нур дунёга келаётган эди 1:9 Ҳар бир одамни ёритадиган ҳақиқий Нур дунёга келаётган эди — ёки Бу Нур ҳақиқий Нур эди, У дунёга келган ҳар бир одамни ёритарди. Бу ўриндаги юнонча гапни юқоридагидай икки хил маънода тушуниш мумкин, аммо китобнинг кейинги оятларидан кўриш мумкинки, муаллиф дунёга келаётган ибораси остида, ҳақиқий Нурга, яъни Исо Масиҳга ишора қилган (12:46 га қаранг, яна 6:14, 9:39, 11:27, 16:28 га қаранг)..10Ҳа, Калом дунёда эди, Дунё У орқали яратилганди, Бироқ дунё Уни танимади.11У Ўз юртига келди, Лекин Ўз халқи Уни қабул қилмади.12Аммо Уни қабул қилганларнинг ҳаммасига, Унга имон келтирганларга, У Худонинг фарзанди бўлиш ҳуқуқини берди.13Улар тана хоҳишидан эмас, Эр хоҳишидан ҳам эмас, Табиий йўл билан эмас 1:13 …Табиий йўл билан эмас… — юнонча матнда …Қондан эмас…. Ота–онадан туғилишга ишора., Балки Худодан туғилган фарзандлардир.14Калом инсон бўлди, Орамизда яшади 1:14 яшади — бу ўринда ишлатилган юнонча сўз чодир ўрнатиш маъносини ифодалаб, Эски Аҳддаги Муқаддас чодирни, Худо Ўз халқи орасида яшайдиган жойни эслатади (Чиқиш 25:8 га қаранг).. У иноят ва ҳақиқатга тўлганди. Биз эса Унинг улуғворлигини кўрдик. Бу улуғворлик Отадан 1:14 Ота — Худога ишора. Бу унвон Муқаддас Китобдаги бошқа ҳамма китобларга қараганда Юҳанно китобида кўп ишлатилган. Тўлиқроқ маълумотга эга бўлиш учун луғатдаги ХУДОНИНГ НОМЛАРИ ибораси остида берилган ОТА сўзига қаранг. келган ягона Ўғилга 1:14 Ўғил — Исо Масиҳнинг унвони. Тўлиқроқ маълумотга эга бўлиш учун луғатдаги ХУДОНИНГ ЎҒЛИ иборасига қаранг. мансуб эди.15Яҳё У ҳақда гувоҳлик бериб, баланд овозда деди: “Менинг кетимдан келаётган Зот мендан улуғдир, чунки У мендан олдин мавжуд бўлган, деб мана шу Киши ҳақида айтган эдим.”16Унинг чексиз инояти туфайли Биз ҳаммамиз барака устига барака олдик.17Худо қонунни Мусо орқали берди, Иноят ва ҳақиқатни эса У Исо Масиҳ орқали кўрсатди.18Ҳеч ким ҳеч қачон Худони кўрган эмас, Самовий Отанинг бағридаги, Аслида Худо бўлган ягона Ўғил 1:18 Самовий Отанинг бағридаги, Аслида Худо бўлган ягона Ўғил — юнонча матндан. Баъзи юнон қўлёзмаларида самовий Отанинг бағридаги ягона Ўғил. Уни бизга танитди.
9/7/20221 minute, 43 seconds
Episode Artwork

Uzbek Northern(Ўзбек) - "Yaxshi xabar".3gp / Шимолии Узбеки(узбеки) - "Хабари хуш".3gp

Узбекский северный(Ўзбек) - "Хорошие новости".3gp / Uzbek Northern - "Good News".3gp
9/7/202242 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Uzbek Shimoliy(Ўзбек) - "Iso: Rabbiy va Najotkor".3gp / Узбеки Шимолй - "Исо: Худованд ва Начоткор".3gp

Узбекский северный - "Иисус: Господь и Спаситель".3gp / Uzbek Northern - "Jesus: Lord and Saviour" // 1 KORINFLIKLAR 13- Sevgi — eng oliy xislat1Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam–u, lekin sevgim boʻlmasa, jaranglaydigan mis cholgʻu, yangraydigan zil boʻlib qolaman. 2Agar menda Xudoning soʻzini yetkazish inʼomi boʻlsa, butun sirlardan voqif boʻlib, har qanday bilimga ega boʻlsam, agar togʻlarni koʻchiradigan imonga ega boʻlsam–u, lekin sevgim boʻlmasa, men hech narsaga arzimas inson boʻlib qolaman. 3Bor mulkimni muhtojlarga taqsimlab bersam, menga sharaf keltirsin deb, hatto qiynoqlarga rozi boʻlsam–da, lekin sevgim boʻlmasa, bularning menga foydasi yoʻq. 4Sevgi sabr–toqatli va mehribondir. Sevgi hasad qilmaydi, maqtanmaydi, kekkaymaydi. 5Sevgi odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achchiqlanmaydi, kek saqlamaydi. 6Sevgi nohaqlikdan sevinmaydi, aksincha, haqiqat qaror topganda shodlanadi. 7Sevgi har narsani koʻtaradi, hech qachon ishonchini yoʻqotmaydi, har qanday sharoitda umid saqlaydi, har narsaga toqat qiladi. 8Xudoning soʻzini yetkazish inʼomi ham, nomaʼlum tillarda gapirish inʼomi ham yoʻq boʻladi, bilim ham bartaraf boʻladi. Sevgi esa aslo ado boʻlmaydi. 9Mana, hozir bilimimiz toʻliq emas, Xudoning soʻzini yetkazish qobiliyatimiz ham cheklangan. 10Kamolot zohir boʻlganda esa toʻliqsiz narsalar bartaraf boʻladi. 11Bolalik paytlarimda men bola kabi gapirardim, bola kabi fikr qilardim, bola kabi mulohaza qilar edim. Voyaga yetgach, bolalikni tashladim. 12Shu singari, biz hozir xira oyna orqali koʻrganday boʻlyapmiz, ammo vaqti kelganda aniq koʻramiz. Hozirgi bilganlarim toʻliq emas. Oʻsha paytda esa Xudo meni toʻliq bilgani kabi men ham hamma narsani toʻliq tushunaman.13Mana bu uch narsa bor: ishonch, umid va sevgi. Sevgi esa eng aʼlosidir.=============== 1 КОРИНФЛИКЛАР 13 - Севги — энг олий хислат1Агар мен инсонларнинг ва фаришталарнинг тилларида гапирсам–у, лекин севгим бўлмаса, жаранглайдиган мис чолғу, янграйдиган зил бўлиб қоламан. 2Агар менда Худонинг сўзини етказиш инъоми бўлса, бутун сирлардан воқиф бўлиб, ҳар қандай билимга эга бўлсам, агар тоғларни кўчирадиган имонга эга бўлсам–у, лекин севгим бўлмаса, мен ҳеч нарсага арзимас инсон бўлиб қоламан. 3Бор мулкимни муҳтожларга тақсимлаб берсам, менга шараф келтирсин деб, ҳатто қийноқларга рози бўлсам–да 13:3 …менга шараф келтирсин деб, ҳатто қийноқларга рози бўлсам–да… — юнонча матндан. Баъзи юнон қўлёзмаларида баданимни ёндиришга топширсам–у., лекин севгим бўлмаса, буларнинг менга фойдаси йўқ.4Севги сабр–тоқатли ва меҳрибондир. Севги ҳасад қилмайди, мақтанмайди, кеккаймайди.  5Севги одобсизлик қилмайди, худбинлик қилмайди, аччиқланмайди, кек сақламайди.  6Севги ноҳақликдан севинмайди, аксинча, ҳақиқат қарор топганда шодланади.  7Севги ҳар нарсани кўтаради, ҳеч қачон ишончини йўқотмайди, ҳар қандай шароитда умид сақлайди, ҳар нарсага тоқат қилади.8Худонинг сўзини етказиш инъоми ҳам, номаълум тилларда гапириш инъоми ҳам йўқ бўлади, билим ҳам бартараф бўлади. Севги эса асло адо бўлмайди.  9Мана, ҳозир билимимиз тўлиқ эмас, Худонинг сўзини етказиш қобилиятимиз ҳам чекланган. 10Камолот зоҳир бўлганда эса тўлиқсиз нарсалар бартараф бўлади.  11Болалик пайтларимда мен бола каби гапирардим, бола каби фикр қилардим, бола каби мулоҳаза қилар эдим. Вояга етгач, болаликни ташладим.  12Шу сингари, биз ҳозир хира ойна орқали кўргандай бўляпмиз, аммо вақти келганда аниқ кўрамиз. Ҳозирги билганларим тўлиқ эмас. Ўша пайтда эса Худо мени тўлиқ билгани каби мен ҳам ҳамма нарсани тўлиқ тушунаман.13Мана бу уч нарса бор: ишонч, умид ва севги. Севги эса энг аълосидир.
9/7/202229 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Uzbek Shimoliy(Ўзбек) - "Iso: Ustoz va Tabib".3gp / Узбеки шимолй -"Исо: Устод ва Табиб".3gp

Узбекский северный - "Иисус: Учитель и Целитель".3gp / Uzbek Northern - "Jesus: Teacher & Healer".3gp
9/7/202229 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

[4]. Кыргыз тили - "Исаны таанып-билүүгө чакыруу лично".3gp / Забони қирғизӣ - "Даъват барои шахсан шинохтани Исо".3gp

[4]. Кыргызский язык - "Приглашение узнать Иисуса лично".3gp / Qirg'iz tili - "Isoni shaxsan bilishga taklif" .3gp / Kyrgyz Language - "Invitation to Know Jesus Personally".3gp
9/7/20225 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Кыргыз Рухий Ыры - "Кудайдын ырайымы төгүлдү".mp4 / Суруди Рухонии Киргизи - "Рахмати Худо рехт".mp4

Кыргызская духовная песня - "Излилась Божья благодать".mp4 / Qirg'iz ma'naviy qo'shig'i - "Allohning inoyati to'kildi".3gp / Kyrgyz Spiritual Song - "God's grace has poured out".mp4 // Корунттуктарга жазылган биринчи кат 15 1 Эми, боордоштор, эсиңерге өзүм жарыялаган Жакшы Кабарды салгым келет. Силер аны кабыл алып, ага ылайык жашап келатасыңар. 2 Эгер мен жарыя кылган Жакшы Кабарга ылайык жашасаңар, ошол аркылуу куткарыласыңар. Антпесе ага ишенгениңер куру бекер. 3 Адегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген ошол кабардын ток этер жери мындай. Ыйык Жазууда убада кылынгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн курман болгон. 4 Анын көргө коюлуп, үчүнчү күнү кайра тирилери да Ыйык Жазууда алдын ала айтылган. 5 Андан кийин Ал Петирге, анан он эки элчисине көрүнгөн. 6 Андан соң, Аны бир эле убакта беш жүздөн ашык боордошторубуз өз көзү менен көрүшкөн; алардын айрымдары көз жумганы менен, көбү али да тирүү. 7 Андан соң, Ал Жакыпка жана элчилердин баарына көрүндү. 8 Эң акырында болсо, Аны маалынан өтүп туулган балага окшогон мен көрдүм. 9 Өзүмдү мындай дегеним, мен элчилердин катарында эң акыркы болуп турам, атүгүл элчи болуп аталууга да татыксызмын, себеби Кудай жыйынын куугунтуктагам. 10 Бирок Кудай мага ырайым этип, азыркы даражага жеткирди. Кудайдын мага кылган ырайымы текке кетпестен, мен кайра алардын баарына караганда көбүрөөк мээнеттенип иштедим. Арийне, эмгектенген мен өзүм эмес, мени колдогон Кудайдын ырайымы. 11 Ошентип, мен боломбу, же аларбы, биз жарыялап, силер ишенген кабар ушул.
9/7/20224 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Кыргыз Инжил ыры - "Алкыш Сага kудуреттүү Теңирим".mp4 / Суруди хушхабари киргизй - "Рахмат ба ту, Худованди Мутаъол".mp4

Кыргызская евангельская песня - "Благодарю Тебя, Всемогущий Господь".mp4 / Qirg'iz xushxabar qo'shig'i - "Senga shukur, Qodir Rabbim".mp4 / Kyrgyz Gospel Song - "Thank You, Almighty Lord".mp4
9/7/20222 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Кыргыз тили - "Аты жок".mp3 / Забони қирғизӣ - "Беном".mp3

Кыргызский язык - "Без названия".mp3 / Qirg'iz Tili - "Nomsiz".mp3 / Kyrgyz Language - "Untitled".mp3 // Жакандын Жакшы Кабары 1 1 Адегенде Сөз болгон, Сөз Кудайда болгон жана Сөз Кудай болгон. 2 Сөз башынан эле Кудай менен болгон. 3 Кудай баарын Сөз аркылуу жараткан жана жаратылган нерсенин бири да Ансыз пайда болгон эмес. 4 Сөз өмүрдүн башаты болгон. Ошол өмүр адамзатка жарыгын төктү. 5 Жарык караңгыда жаркырады, караңгы болсо жарыкты жеңе албады. 6 Кудай жиберген Жакыя аттуу бир адам болгон. 7 Ал Жарыкка күбө болуп, бардык адамдарды Ошого ишендирүү үчүн келген. 8 Жакыя өзү Жарык болгон эмес, ал Жарык тууралуу кабарлоо үчүн гана келген болчу. 9 Ар адамга жарыгын төкчү чыныгы Жарык бул дүйнөгө келе жатты. 10 Ал Өзү бул дүйнөдө бар эле, дүйнөнү Ошол жараткан болчу, бирок дүйнөдөгүлөр Аны тааныбады. 11 Өзү тандаган элге келди, бирок алар кабыл алышпады. 12 Ал эми кабыл алып, Ага ишенгендердин баарына Кудайдын балдары болуу укугун берди. 13 Алар табигый жол менен же пенденин каалоосу менен эмес, Кудай аларга чыныгы өмүр бергендиктен гана Анын балдары боло алышты. Алар түп аталары ким болгонунан же адамдардын каалоосунан эмес, Кудай Өзү аларды балдары кылган. 14 Сөз адам болуп, арабызда өмүр сүрдү. Ошондо биз Кудай Атанын жалгыз Уулунун чексиз улуулугун көрдүк. Кудайдын болгон ырайымы менен акыйкаты Анда эле. 15 Жакыя Ал жөнүндө мындай деп жар салды: «“Аркамдан келе жаткан менден улуу, анткени ал мен төрөлө электе эле бар болгон” деген кишим ушул». 16 Анын чексиз ырайымынан баарыбыз батанын үстүнөн батага ээ болуп келе жатабыз. 17 Муса пайгамбар аркылуу мыйзам берилсе, Ыйса Машаяк аркылуу ырайым менен акыйкат берилди. 18 Кудайды эч ким, эч качан көргөн эмес, Аны бизге Атасына эң жакын болгон жалгыз Уулу таанытты
9/7/20223 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Кыргыз Кытай - "Жакшы кабар".3gp / Қирғизистон Чин - "Хабари хуш".3gp

Кыргызский Китай - "Хорошие новости".3gp / Qirg'iziston Xitoy - "Yaxshi xabar".3gp / Kyrgyz China - " Good News".3gp 
9/7/202253 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Кыргыз тили - "Курмандык".3gp / Забони Kирғизӣ - "Қурбонӣ".3gp

Кыргызский - "Жертвоприношение".3gp / Qirg'iz - "Qurbonlik".3gp / Kyrgyz - "The Sacrifice" // Корунттуктарга жазылган биринчи кат 13 1 Адамдык тилде сүйлөп, ал гана эмес, Периштелер тилинде сүйлөп жатып, Ал эми башкаларды сүйө албасам, Каңгыраган жездин же даңгыраган Темирдин доошунан эмнем артык? 2 Пайгамбар касиетин Кудай берип, Түшүнүп турсам дагы бүт сырларды, Билимдин чокусуна жетип барып, Тоолорду козгой алган ишенимге Ээ болуп, ошондо да сүйө албасам, Анда мен эч нерсеге татыбаймын. 3 Таратып колумдагы мал-мүлкүмдү Жардыларга, денемди азаптарга, Бүтүндөй өрттөлүүгө берип салып Дагеле башкаларды сүйө албасам, Анымдан түк пайда да болбойт мага. 4 Сүйүүнүн чыдамы мол, кайрымы зор, Кызганбайт, мактанбайт ал, бой көтөрбөйт. 5 Адепсиздик кылбайт сүйүү, керт башынын Пайдасын көздөбөйт да ачуусуна Алдырбайт, башкаларга кек сактабайт. 6 Сүйүүнү кубандырбайт адилетсиздик, Акыйкат өкүм сүрсө сүйүнөт ал. 7 Баарына болот сүйүү көтөрүмдүү, Эч жазбайт ишенимден, колун үзбөйт Үмүттөн, бардыгына чыдап келет. 8 Пайгамбарлык сөз айтуу токтойт бир күн, Сүйлөнбөй кала берет бөтөн тилдер, Жоюлат билим дагы. Бирок сүйүү Жок болбой, түбөлүккө өмүр сүрөт. 9 Азыртан биле албайбыз бардыгын биз, Чектелген пайгамбарлык касиет да. 10 Ал эми жеткилеңдик келген кезде Чектелүү бүт нерселер артта калат. 11 Кичинемде балача сүйлөп мен да, Балача баамдап баарын, ой жүгүрткөм. Ал эми эр жеткенде таштап салдым Мурдагы жаш балалык адатымды. 12 Азыртан көргөнүбүз – элес-булас, Күзгүнүн күңүрт тарткан айнегине Чагылышкан. Ал эми келечекте Бардыгын биз бетме-бет көрө алабыз. Чектелген ушул чакта билгендерим, Ал эми келечекте билип калам, Кудай мени дайыма тааныгандай, Мен дагы бүт бардыгын толугунан. 13 Ошентип, үч нерсе бар ушул тапта: Ишеним, үмүт, сүйүү. Бул үчөөнөн Баарынан улуусу бар. Ошол – сүйүү.
9/7/202252 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Кыргыз тили - "Иса окуясы".3gp / Забони қирғизӣ - "Қиссаи Исо".3gp

Кыргызский язык - "История Иисуса".3gp / Qirg'iz Tili - "Iso qissasi".3gp / Kyrgyz  - "Jesus Story".3gp
9/7/20221 hour, 33 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

[5]. Инҷили туркмании Юҳанно - боби 19 .mp4 / Türkmen Johnahýanyň Hoş Habary - 1-nji ba .mp4

[5]. Туркменское Евангелие от Иоанна - Глава 19.mp4 / Turkman Yuhanno Xushxabari - 19-bob.mp4 / Turkmen Gospel of John - Chapter 19.mp4
9/7/20226 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Инҷили туркмании Юҳанно - боби 1.mp4 / Türkmen Johnahýanyň Hoş Habary - 1-nji bap .mp4

Туркменское Евангелие от Иоанна - Глава 1.mp4 / Turkman Yuhanno Xushxabari - 1-bob.mp4 / Turkmen Gospel of John - Chapter 1.mp4 1 КОРИНТОСЛЫЛАР 15 - Дирелиш барадакы Хош Хабар1. Инди болса, эй, доганлар, сизе вагыз эден Хош Хабарымы ятладып гечмекчи. Сиз оны кабул эдип, онда берк дурсуңыз. 2. Сизе вагыз эден Хош Хабарымы гайым тутсаңыз, ол аркалы халас боларсыңыз. Тутмасаңыз, бидерек ере иман этдигиңиз болар. 3. Чүнки мен кабул эденими өрән ваҗып хабар хөкмүнде сизе-де говшурдым. Бу хабар, ине, шундан ыбарат: Мукаддес Язгылара гөрә, Месих бизиң гүнәлеримиз үчин өлди. 4. Ол җайланып, Мукаддес Язгылара гөрә хем үчүленҗи гүн дийленде дирелди. 5. Онсоң Иса Месих Петруса 15:5 Петрус – грекче Кепас, бу Петрусың бейлеки ады., соң Онкилере гөрүнди. 6. Мундан соң Ол шол бир вагтың өзүнде бәш йүзден-де говрак догана гөрүнди. Бу доганларың кәбири эййәм арадан чыкды, йөне аглаба бөлеги хәзир хем дири. 7. Соңра Ол Якуба гөрүнди, соң ресулларың әхлисине гөрүнди. 8. Иң соңунда болса маңа, ягны шейле дереҗә асла мынасып болмадыга гөрүнди. 9. Чүнки мен ресулларың арасында иң кичисидирин. Мен хатда ресул адыны алмага-да мынасып дәл, себәби Худайың йыгнагына азар берипдим. 10. Эмма мен нәхили болсам-да, диңе Худайың мерхемети аркалы шейле болдум. Онуң маңа эден мерхемети пуҗа чыкмады: мен хеммелерден-де көп зәхмет чекдим. Аслында муны мен дәл-де, маңа яр болан Худайың мерхемети этди. 11. Шунлукда, исле мен болайын, исле-де бейлеки ресуллар болсун – тапавуды ёк: биз бу Хош Хабары вагыз эдйәрис, сиз-де оңа ынандыңыз.
9/7/20227 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Türkmen - "The Agzybirlik of Hudaý (M)".3gp / Туркман - "Ваҳдати Худо (М)".3gp

Туркменче - "Единство Бога (М)".3gp / Turkman - "The Birlik ning Xudo (M) ".3gp / Turkmence - "The Oneness of God (M)".3gp  // 1 KORINTOSLYLAR 15 - Direliş baradaky Hoş Habar1Indi bolsa, eý, doganlar, size wagyz eden Hoş Habarymy ýatladyp geçmekçi. Siz ony kabul edip, onda berk dursuňyz. 2Size wagyz eden Hoş Habarymy gaýym tutsaňyz, ol arkaly halas bolarsyňyz. Tutmasaňyz, biderek ýere iman etdigiňiz bolar. 3Çünki men kabul edenimi örän wajyp habar hökmünde size-de gowşurdym. Bu habar, ine, şundan ybarat: Mukaddes Ýazgylara görä, Mesih biziň günälerimiz üçin öldi. 4Ol jaýlanyp, Mukaddes Ýazgylara görä hem üçülenji gün diýlende direldi. 5Onsoň Isa Mesih Petrusa, soň Onkilere göründi. 6Mundan soň Ol şol bir wagtyň özünde bäş ýüzden-de gowrak dogana göründi. Bu doganlaryň käbiri eýýäm aradan çykdy, ýöne aglaba bölegi häzir hem diri. 7Soňra Ol Ýakuba göründi, soň resullaryň ählisine göründi. 8Iň soňunda bolsa maňa, ýagny şeýle derejä asla mynasyp bolmadyga göründi. 9Çünki men resullaryň arasynda iň kiçisidirin. Men hatda resul adyny almaga-da mynasyp däl, sebäbi Hudaýyň ýygnagyna azar beripdim. 10Emma men nähili bolsam-da, diňe Hudaýyň merhemeti arkaly şeýle boldum. Onuň maňa eden merhemeti puja çykmady: men hemmelerden-de köp zähmet çekdim. Aslynda muny men däl-de, maňa ýar bolan Hudaýyň merhemeti etdi. 11Şunlukda, isle men bolaýyn, isle-de beýleki resullar bolsun – tapawudy ýok: biz bu Hoş Habary wagyz edýäris, siz-de oňa ynandyňyz.
9/7/20221 hour, 5 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Türkmenler - "Injile ynanyp bolarmy?".3gp / Туркманхо - "Инчил бовар кардан мумкин аст?.3gp

Туркменский - "Можно ли верить Библии?".3gp / Turkmancha - "Injilga ishonish mumkinmi?".3gp / Turkmen - "Can the  Bible be Trusted?".3gp // ЁХАННА 1 - Сөз1. Овал-башда Сөз барды, Сөз Худай биленди, Сөз Худайың Өзүди. 2. Овал-башда Ол Худай биленди. 3. Тутуш барлык Сөз аркалы ярадылды, ярадылан затларың хич бири Онсуз ярадылмады. 4. Сөз яшайыш чешмесидир, бу яшайыш ынсанларың Нуры болды. 5. Нур түмлүкде парлаяндыр, түмлүк болса Оны еңип билмеди. 6. Худай тарапындан Яхя атлы бир адам иберилди. 7. Яхя Нур барада шаятлык этмәге ве өз шаятлыгы аркалы хеммелери ынандырмага гелди. 8. Яхяның өзи Нур дәлди, ол диңе Нур барада шаятлык этмәге гелди. 9. Хер бир ынсаны нурландырян хакыкы Нур дүнйә гелди. 10. Ол дүнйәдеди, дүнйә Ол аркалы ярадылыпды, эмма дүнйә Оны танамады. 11. Ол Өзүниңкилере гелди, эмма олар Оны кабул этмеди. 12. Ол Өзүни кабул эдип, адына иман эденлериң хеммесине Худайың перзентлери болмак хукугыны берди. 13. Олар не тен, не ынсан ислегинден, не-де әр хөвесинден доглупдылар. Олар Худай тарапындан доглан перзентлердир. 14. Сөз ынсан болуп, арамызда яшады. Ол мерхеметден ве хакыкатдан долуды. Биз Онуң шөхратыны, ягны Атадан гелен Еке-тәгиң шөхратыны гөрдүк. 15. Яхя Иса барада шаятлык эдип, батлы сес билен: «Ине, Менден соңра гелҗек Менден үстүндир, себәби Ол менден хем овал барды диеним Шудур» дийип гыгырды. 16. Бизиң хеммәмиз Онуң чәксиз мерхемети аркалы ялканыш үстүне ялканыш алдык. 17. Чүнки Мукаддес Канун Муса аркалы берилди, мерхемет ве хакыкат болса Иса Месих 1:17 Месих – еврейлер бу сөзи Худай тарапындан вада берлен Патыша бабатында уланярдылар, хениз хем уланярлар. Сөзлүге серет. аркалы пейда болды. 18. Худайы хич ким асла гөрен дәлдир. Бизе Оны Атасының гуҗагындакы, Өзи-де Худай болан еке-тәк Оглы 1:18 Огул – Көне Әхтде патышалар «Худайың оглы» дийип атландырылярды. Тәзе Әхтде болса бу ат Худай тарапындан сайланып-сечилен диймеги аңладяр. Сөзлүкде «Худайың Оглы» сөзүне серет. 1:18 Атасының гуҗагындакы, Өзи-де Худай болан еке-тәк Оглы – кәбир голязмаларда Атасының гуҗагындакы еке-тәк Оглы. танатды.
9/7/20222 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Türkmen - "Isa: Reb we Halasgär".3gp Туркманӣ - "Исо: Худованд ва Наҷотдиҳанда".3gp

Туркменце - "Иисус: Господь и Спаситель".3gp / Turkmancha - "Iso: Rabbiy va Najotkor".3gp / Turkmence - "Jesus: Lord and Saviour".3gp // 1 KORINTOSLYLAR 13 - Söýgi1Ynsanlaryň we perişdeleriň dillerinde gürläp-de, söýgim bolmasa, güňleç seslenýän misdirin ýa-da jyňňyrdaýan kimwaldyryn. 2Eger pygamberlik peşgeşim bolup-da, ähli syrlary we ylymlary bilip-de, daglary süýşürjek güýçli imanym bolup-da, söýgim bolmasa, men hiçdirin. 3Eger men tutuş emlägimi garyp-gasarlara paýlap-da, magtanyp bilerim ýaly tenimi gurban edip-de, söýgim bolmasa, bularyň maňa hiç peýdasy ýokdur. 4Söýgi sabyrlydyr, mähirlidir. Söýgi bahyllyk edýän däldir, özüni beýgeldýän däldir. Söýgi gopbamsyramaýar, 5biabraýlyk etmeýär. Söýgi öz bähbidini aramaýar, gaharlanmaýar, öýke-kine saklamaýar. 6Söýgi ýamanlyga şatlanmaýar, ol hakykata şatlanýandyr. 7Söýgi hemme zady bagyşlaýandyr, elmydama ynanýandyr. Söýgi hiç haçan umytdan düşýän däldir, hemme zada çydaýandyr. 8Pygamberlikler tamamlanar, diller ýiter, bilim gutarar, söýgi bolsa asla tükenmez. 9Çünki biz häzir bölekleýin bilýäris, bölekleýin pygamberlik edýäris. 10Kämillik gelende, bölekleýin zatlar tamamlanar. 11Men çagakam, çaga ýaly gürleýärdim, çaga ýaly oýlanýardym, çaga ýaly pikir ýöredýärdim. Emma ulalyp kemala gelenimde, çagalyk ýörelgelerini taşladym. 12Şindi ähli zady öçügsi aýnadan gören ýaly görýäris. Emma soňra ähli zady ýüzbe-ýüz göreris. Men şindi bölekleýin bilýärin, ýöne şonda Hudaýyň meni bilşi ýaly doly bilerin. 13Häzir şu üçüsi galýar: iman, umyt we söýgi. Bularyň iň ulusy bolsa söýgüdir. ================1 КОРИНТОСЛЫЛАР 13 - Сөйги1. Ынсанларың ве перишделериң диллеринде гүрләп-де, сөйгим болмаса, гүңлеч сесленйән мисдирин я-да җыңңырдаян кимвалдырын. 2. Эгер пыгамберлик пешгешим болуп-да, әхли сырлары ве ылымлары билип-де, даглары сүйшүрҗек гүйчли иманым болуп-да, сөйгим болмаса, мен хичдирин. 3. Эгер мен тутуш эмләгими гарып-гасарлара пайлап-да, магтанып билерим ялы теними гурбан эдип-де 13:3 Магтанып билерим ялы теними гурбан эдип-де – бу җүмле кәбир голязмаларда теними якмага берип-де дийип душ гелйәр., сөйгим болмаса, буларың маңа хич пейдасы ёкдур. 4. Сөйги сабырлыдыр, мәхирлидир. Сөйги бахыллык эдйән дәлдир, өзүни бейгелдйән дәлдир. Сөйги гопбамсырамаяр, 5. биабрайлык этмейәр. Сөйги өз бәхбидини арамаяр, гахарланмаяр, өйке-кине сакламаяр. 6. Сөйги яманлыга шатланмаяр, ол хакыката шатланяндыр. 7. Сөйги хемме зады багышлаяндыр, элмыдама ынаняндыр. Сөйги хич хачан умытдан дүшйән дәлдир, хемме зада чыдаяндыр. 8. Пыгамберликлер тамамланар, диллер йитер, билим гутарар, сөйги болса асла түкенмез. 9. Чүнки биз хәзир бөлеклейин билйәрис, бөлеклейин пыгамберлик эдйәрис. 10. Кәмиллик геленде, бөлеклейин затлар тамамланар. 11. Мен чагакам, чага ялы гүрлейәрдим, чага ялы ойланярдым, чага ялы пикир йөредйәрдим. Эмма улалып кемала геленимде, чагалык йөрелгелерини ташладым. 12. Шинди әхли зады өчүгси айнадан гөрен ялы гөрйәрис. Эмма соңра әхли зады йүзбе-йүз гөрерис. Мен шинди бөлеклейин билйәрин, йөне шонда Худайың мени билши ялы долы билерин. 13. Хәзир шу үчүси галяр: иман, умыт ве сөйги. Буларың иң улусы болса сөйгүдир.
9/7/202224 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Türkmen - "Isa: Mugallym we Şypa beriji ".3gp / Туркманй — «Исо: Муаллим ва Шифокор".3gp

Туркмендже - «Иисус: Учитель и Целитель ".3gp / Turkmancha - "Iso: Ustoz va tabib" .3gp /Turkmence - "Jesus: Teacher and Healer".3gp 
9/7/202224 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

[6a]. Забони Шуғнӣ - "Даъват барои шинохти шахсан Исо".3gp / Шугнанский язык - "Приглашение узнать Иисуса лично".3gp

[6a]. Shug'niy tili - Taklif Isoni shaxsan bilish”.3gp / Shughni Language - "Invitation to Know Jesus Personally".3gp
9/7/20225 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Забони Шуғнӣ - "Нӯҳ".mp3 / Язык шугни - "Ной".mp3

Shug'ni tili - "Nuh".mp3 / Shughni Language - "Noah".mp3
9/7/20223 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Забони ри зиндагӣ".3gp / Шугнанский язык - "Слова жизни".3gp

Shug'niy tili - "Umr so'zlari".3gp / Shughni Language  - "Words of Life".3gp
9/7/20229 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Шуғнӣ - "Инҷили Луқо (Қисмҳо)".3gp / Шугни - "Евангелие от Луки (Части)".3gp

Shug'niy  - "Luqo Xushxabari (Porsiyalar)".3gp / Shughni - "Gospel of Luke (Portions)".3gp
9/7/202232 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

[6b]. Шуғни Рушонӣ - "Инҷили Луқо - Боби №2".mp3 / Шугни Рушани - "Евангелие от Луки - Глава №2."mp3

[6b]. Shugni Rushani - "Luqo Xushxabari - 2-bob".mp3 / Shughni Rushani - "Gospel of Luke - Chapter No.2".mp3
9/7/202211 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Episode 3: [6b]. Шуғни Рушонӣ - "Инҷили Луқо - Боби №2".mp3 / Шугни Рушани - "Евангелие от Луки - Глава №2."mp3

[6b]. Shugni Rushani - "Luqo Xushxabari - 2-bob".mp3 / Shughni Rushani - "Gospel of Luke - Chapter No.2".mp3
9/7/202211 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Шуғнӣ: Рушонӣ - "Инҷили Луқо (Қисмҳо)".3gp / Шугни: Рушани - "Евангелие от Луки (Части)".3gp

Shug'niy: Rushaniy - "Luqo Xushxabari (Porsiyalar)".3gp / Shughni: Rushani - "Luke Portions".3gp
9/7/202252 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

[6c]. Шугни Кушони - "Беном".mp3 / Шугни Кушани - "Без названия".mp3

[6c]. Shug'ni Kushoniy - "Nomsiz".mp3 / Shughni Kushani - "Untitled".mp3
9/7/20223 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Шуғни Кушонӣ - "Суханҳои зиндагӣ".3gp / Шугни Кушани - "Слова жизни".3gp

Shug'ni Kushoniy - "Umr so'zlari".3gp / Shughni Kushani - "Words of Life".3gp
9/7/20229 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

[6d]. Шуғнӣ Ғӯронӣ - "Нӯҳ".mp3 / Шугни Горани - "Ной".mp3

[6d]. Shug'ni G'oroniy - "Nuh".mp3 / Shughni Ghorani - "Noah".mp3 
9/7/20223 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Шуғни Ғаронӣ - "Суханхои хаёт".3gp / Шугни Горани - "Слова жизни".3gp

Shug'ni G'oroniy - "Hayot so'zlari".3gp / Shughni Ghorani - "Words of Life".3gp
9/7/20229 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

[7]. English Hymn - "There Is a Longing in Our Hearts For You, O! Lord".mp4 / "Эсть а Тоска в наших сердцах по тебе, о! Господь" - Суруди Инҷили англисӣ.mp4

[7]. Английская евангельская песня - "Есть а Тоска в наших сердцах по тебе, о! Господь".mp4 / Ingliz Xushxabar qo'shig'i - "U yerda a Yuragimizda Senga intiqlik, oh! Lord".mp4
9/7/20223 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

English USA - "The Two Roads".mp3 / Aнглисӣ ИМА - "Дар Ду рох".mp3

Английский США - "Две дороги".mp3 / ingliz AQSH - "The Ikki yo'l".mp3 // John 1 – New International Version (NIV)The Word Became Flesh1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2He was with God in the beginning. 3Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4In him was life, and that life was the light of all mankind. 5The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.6There was a man sent from God whose name was John. 7He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. 8He himself was not the light; he came only as a witness to the light.9The true light that gives light to everyone was coming into the world. 10He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. 11He came to that which was his own, but his own did not receive him. 12Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God— 13children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God.14The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.15(John testified concerning him. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. 17For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 18No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.
9/7/20221 minute, 29 seconds
Episode Artwork

English USA - "Good News(М)".3gp / Англисӣ ИМА - "Хабари хуш(M)".3gp

Английский США - "Хорошие новости(М)".3gp / Inglizcha AQSh - "Yaxshi xabar(M)".3gp // 1 Corinthians - Chapter 15 (Verse 1 to Verse 11)1 I want to make quite clear to you, brothers, what the message of the gospel that I preached to you is; you accepted it and took your stand on it,2 and you are saved by it, if you keep to the message I preached to you; otherwise your coming to believe was in vain.3 The tradition I handed on to you in the first place, a tradition which I had myself received, was that Christ died for our sins, in accordance with the scriptures, 4 and that he was buried; and that on the third day, he was raised to life, in accordance with the scriptures;5 and that he appeared to Cephas; and later to the Twelve;6 and next he appeared to more than five hundred of the brothers at the same time, most of whom are still with us, though some have fallen asleep; 7 then he appeared to James, and then to all the apostles.8 Last of all he appeared to me too, as though I was a child born abnormally.9 For I am the least of the apostles and am not really fit to be called an apostle, because I had been persecuting the Church of God; 10 but what I am now, I am through the grace of God, and the grace which was given to me has not been wasted. Indeed, I have worked harder than all the others -- not I, but the grace of God which is with me.11 Anyway, whether it was they or I, this is what we preach and what you believed.
9/7/202239 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

English USA - "Comfort for the Heart".3gp / Англисӣ ИМА - "Роҳат барои Дил".3gp

Английский США  - "Комфорт за в Сердце".3gp / Ingliz AQSH -"Yurak uchun Qulaylik".3gp // 1 Corinthians - Chapter 131 Though I command languages both human and angelic -- if I speak without love, I am no more than a gong booming or a cymbal clashing. 2 And though I have the power of prophecy, to penetrate all mysteries and knowledge, and though I have all the faith necessary to move mountains -- if I am without love, I am nothing. 3 Though I should give away to the poor all that I possess, and even give up my body to be burned -- if I am without love, it will do me no good whatever. 4 Love is always patient and kind; love is never jealous; love is not boastful or conceited, 5 it is never rude and never seeks its own advantage, it does not take offence or store up grievances. 6 Love does not rejoice at wrongdoing, but finds its joy in the truth. 7 It is always ready to make allowances, to trust, to hope and to endure whatever comes. 8 Love never comes to an end. But if there are prophecies, they will be done away with; if tongues, they will fall silent; and if knowledge, it will be done away with. 9 For we know only imperfectly, and we prophesy imperfectly; 10 but once perfection comes, all imperfect things will be done away with. 11 When I was a child, I used to talk like a child, and see things as a child does, and think like a child; but now that I have become an adult, I have finished with all childish ways. 12 Now we see only reflections in a mirror, mere riddles, but then we shall be seeing face to face. Now I can know only imperfectly; but then I shall know just as fully as I am myself known. 13 As it is, these remain: faith, hope and love, the three of them; and the greatest of them is love.
9/7/202217 minutes
Episode Artwork

[8]. من هو الله" - اللغة العربية?".mp3 / "Худо кист" - Забони Араби.mp3

[8]. "Кто такой Бог" - Арабский язык.mp3 / "Xudo kim" - Arabcha.mp3. // ١ كورنثوس 15 1 واعرّفكم ايها الاخوة بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه 2 وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به الا اذا كنتم قد آمنتم عبثا. 3 فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. 4 وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. 5 وانه ظهر لصفا ثم للاثني عشر. 6 وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لاكثر من خمس مئة اخ اكثرهم باق الى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا. 7 وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين. 8 وآخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا. 9 لاني اصغر الرسل انا الذي لست اهلا لان أدعى رسولا لاني اضطهدت كنيسة الله. 10 ولكن بنعمة الله انا ما انا ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل انا تعبت اكثر منهم جميعهم. ولكن لا انا بل نعمة الله التي معي. 11 فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم
9/7/20221 minute, 59 seconds
Episode Artwork

Aрабӣ тоҷикӣ [Тоҷикистон] [Афғонистон] - "Нух".mp3 / Aрабский Таджики [Таджикистан] [Афганистан] - "Ной".mp3

Arabcha Tojiki [Tojikiston] [Afg'oniston] - "Nuh".mp3 /  Arabic Tajiki [Tajikistan] [Afghanistan] - "Noah".mp3
9/7/20222 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Тоҷики арабӣ [Афғонистон] - "Суханҳои зиндагӣ".3gp / Арабский таджики [Афганистан] - "Слова жизни".3gp

Arabcha tojiki [Afg'oniston] - "Hayot so'zlari".3gp / Arabic Tajiki [Afghanistan] - "Words of Life".3gp  // ١ كورنثوس 131 ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن.2 وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا.3 وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا.4 المحبة تتأنى وترفق. المحبة لا تحسد. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ5 ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء6 ولا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق7 وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء.8 المحبة لا تسقط ابدا. واما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل.9 لاننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبوء.10 ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.11 لما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم وكطفل كنت افطن وكطفل كنت افتكر. ولكن لما صرت رجلا ابطلت ما للطفل.12 فاننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه. الآن اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ساعرف كما عرفت.13 اما الآن فيثبت الايمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن اعظمهن المحبة
9/7/20228 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

[9]. Тотори Қрим - "Даъват барои шинохтани Исо".3gp.3gp / Kрымский Татарский - "Приглашение узнать Иисуса лично".3gp.3gp

[9]. Qrim Tatarcha - "Isoni shaxsan bilishga taklif".3gp /  Crimean Tatar - "Invitation to Know Jesus Personally".3gp // 1 КОРИНТЛИЛЕРГЕ 15 - Павел Къуванчлы Хабер акъкъында1. Дин къардашлар, мен сизлерге бильдирген Къуванчлы Хаберни акълынъызгъа кетирмеге истейим. Сизлер оны къабул этип, онъа къатты инандынъыз, 2. Гал 3.4ве, эгер меним сёзлеримни бутюнлей тутсанъыз, оларнынъ ярдымынен къуртулыш тапарсыз. Акис алда иманынъыз бошуна олур.3. Еш 53.1-12; Лк 24.27Биринджиден мен къабул эткен хаберимни сизлерге айттым: Языда язылгъаны киби, Месих бизим гуналарымыз ичюн ольди, 4. Збр 15.10; Еш 53.11дефн этильди ве, Языда язылгъаны киби, учюнджи куню тирильди. 5. Лк 24.34, 36Бундан сонъ Кифагъа, сонъра он эки эльчиге корюнди. 6Ондан сонъ бир вакъытта б. еш юзден зияде дин къардашлар Оны корьди. Олардан чокъусы шимдиге къадар тири, базылары исе дюньядан козь юмып кеттилер. 7. Лк 24.50; Фаал 1.3-4; 12.17Ондан сонъ Якъуп, сонъра эписи эльчилер Оны корьди. 8. 2 Кор 12.11Эписинден сонъ исе, вакътындан эвель догъгъан балагъа ошагъан мен де Оны корьдим. 9. Фаал 8.3; Эф 3.7-8Мен эльчилернинъ энъ кичкенесим, эльчи адыны ташымагъа ляйыкъ дегилим, чюнки мен Алланынъ джемиетини къувалай эдим. 10. 2 Кор 11.23; Кол 1.29Энди не олгъан олсам, Алланынъ эйилигинен олдым. Онынъ манъа косьтерген эйилиги бошуна чыкъмады, чюнки мен эльчилернинъ эписинден чокъ чалыштым. Даа догърусы чалышкъаным озюм дегиль, манъа берильген Алланынъ эйилиги чалышты. 11. Не де олса, мен бильдирдимми я да олар бильдиргенлерми, биз эпимиз айны шу хаберни бильдирдик, ве сиз онъа инандынъыз.
9/7/20226 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Тоторҳои Қрими Афғонистон - "Писари саркаш".mp3 / Крымскотатарский Афганистан - "Блудный сын".mp3

Qrim-Tatar Afg'oniston - "Adashgan o'g'il".mp3 / Crimean Tatar Afghanistan - "The Prodigal Son".mp3 // ЮХАН 1 - Аят Сёзю1. Баш 1.1; Юх 20.28; 1 Юх 5.20; Флп 2.6; Сыр 19.13Башта Сёз бар эди, ве Сёз Алланен бирликте эди, ве Сёзнинъ Озю – Алла эди. 2. О башта Алланен бирликте эди. 3. бр 32.6; 1 Кор 8.6; Кол 1.16; Еуд 1.2Эр бир шей Онынъ ярдымынен яратылгъан эди, ич бир яратылгъан шей Онсуз яратылмагъан эди. 4. Юх 5.26; 8.12; 9.5; 11.25; 12.46; 1 Юх 1.2; 5.11Онда омюр бар эди, ве бу омюр инсанларгъа ярыкъ эди. 5. Ярыкъ къаранлыкъта парылдай. Къаранлыкъ исе ярыкъны къаплап оламады.6. Мт 3.1; Мк 1.4; Лк 1.80; 3.2Куньлернинъ биринде бир адам пейда олды. Оны Алла ёллагъан эди. Ады Ягъядыр. 7. Юх 3.26; 5.33; 10.41; 20.31; Фаал 19.4Ягъя, адамларнынъ эписи онынъ ярдымынен имангъа кельсин деп, ярыкъ акъкъында шаатлыкъ этмеге кельди. 8. О озю ярыкъ дегиль эди, амма ярыкъ акъкъында шаатлыкъ этмек ичюн кельди. 9 Збр 35.10; Еш 49.6; 1 Пётр 2. 9. Адамларнынъ эписини ярыкълатаджакъ акъикъий ярыкъ исе дюньягъа келеята эди. 10. О, дюньяда бар эди. Дюнья Онынъ ярдымынен яратылгъан олса да, Оны танымады. 11. Юх 5.43О, Озюнъкилерине кельди, лякин Озюнъкилери Оны къабул этмеди. 12. Мт 5.9; 1 Юх 3.1; 5.1; Рим 8.14Оны къабул эткенлерге исе, – Адына иман эткенлернинъ эписине, – О, Алланынъ эвляды олмакъ чаресини берди. 13. Юх 3.3; Якъ 1.18Олар не къарындан, не бедений истек ичюн, не акъайнынъ къарары ичюн догъдылар. Лякин олар Алладан догъды.14. 1 Юх 4.2; 2 Юх 1.7; 1 Тим 3.16; Еуд 2.14Сёз джан-тен олды ве бизим арамызда яшап башлады. Биз Онынъ шерефли ишлерини корьдик, Бабасынынъ бирден-бир Олгъанынынъ шерефли ишлерини. О, яхшылыкъкъа ве акъикъаткъа толу эди.15. Мт 3.11Ягъя О акъкъында шаатлыкъ эте ве къычырып айта эди: – Мен: «Меним артымдан Келеяткъан менден буюк, чюнки О менден эвель бар эди», – дей эдим. Буны мен бу адам акъкъында айттым.16. Онынъ ачыкъ къоллулыгъындан биз эпимиз яхшы бахшышлар бир-бири артындан алдыкъ. 17. Текр 33.4; Юх 7.19; 14.6Алла Озь Къануныны Мусанен берген эди, эйилигини ве акъикъатыны исе Иса Месихнен ачып косьтерди. 18. Чыкъ 33.20; Юх 6.46; 1 Юх 4.12; Кол 1.15; 1 Тим 6.16Ич кимсе ич бир вакъыт Алланы корьмеген; тек Бабасына энъ якъын, бирден-бир Алла, О, Озю Оны танытты.
9/7/20222 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Қримӣ Тотори Афгонистон - "Суханони хаёт".3gp / Kрымский Татарский Афганистан - "Слова жизни".3gp

Qrim Tatar Afg'oniston - "Hayot so'zlari".3gp / Crimean Tatar Afghanistan - "Words of Life".3gp // 1 КОРИНТЛИЛЕРГЕ 13 - Севги акъкъында1. Эгер мен адамларнынъ ве мелеклернинъ тилинде лаф этсем, амма севмеге бильмесем, мен тек шатырдагъан бакъыр я да янъгъырагъан зиль киби олурым. 2. Мт 17.20; Мк 11.23; Фаал 2.18; 1 Кор 12.9Эгер пейгъамберлик япмагъа къабилиетим олса, эр бир сырны ве эр бир шейни бильсем, я да иманнен дагъларны кочюрип олсам, амма севмеге бильмесем, мен ич бир шей дегилим. 3. Эгер мен бутюн байлыгъымны алып, фукъарелерге берсем, атта макътав къазанмакъ ичюн беденимни якъмагъа берсем 13.3 Бу аетнинъ башкъа терджимеси ола биле: «Эгер мен бутюн байлыгъымны алып, фукъарелерге берсем, атта беденимни къурбан оларакъ берсем, бунен макътанып олурым»., амма севмеге бильмесем, манъа ич бир файдасы олмаз.4. Севги чокъ сабырлы ве мераметлидир. Севги пахылламаз, макътанмаз ве къопаймаз. 5. О, къаба олмаз, озь файдасыны къыдырмаз, къозгъалмаз, онъа къаршы япкъан яманлыкъны акълында тутмаз. 6. Севги акъсызлыкъкъа севинмез, аксине, акъикъаткъа севинир. 7. Севги эр шейни багъышлар, эр шейге инаныр, эр вакъыт умют этер, эр шейге даяныр.8. Пейгъамберликлер битеджек, тиллер токътайджакъ, бильги ёкъ оладжакъ, севги исе ич бир вакъыт гъайып олмаз. 9. Биз бильген ве пейгъамберлик эткен шейлер – бутюннинъ тек бир къысмыдыр. 10. Бутюнлик пейда олгъанда исе, къысмен олгъан шейлер битеджек. 11. Эф 4.14Мен кучюк бала олгъанымда, бала киби лаф эте, бала киби фикир юрсете, бала киби тюшюне эдим. Акъай олгъан сонъ, бала ишлерини къалдырдым. 12. Мт 5.8; 1 Юх 3.2; 1 Кор 8.3; Гал 4.9Шимди биз эр шейни бунарлы кузьгюде киби коремиз, амма о вакъытта бет-бетке кореджекмиз. Шимди мен къысмен билем, амма о вакъытта Алла мени бильгени киби, озюм ойле де биледжегим.13. Дюнья тургъандже бу учь шей турар: иман, умют, севги. Ве оларнынъ арасында энъ буюги – севгидир.
9/7/20228 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Забони Санглечи - "Суханхои зиндаги".3gp

Язык санглечи - "Слова жизни".3gp / Sanglechi tili - "Hayot so'zlari".3gp
9/7/20229 minutes, 1 second
Episode Artwork

[13]. Забони Санглечи - "Нӯҳ".mp3

[13]. Язык Санглечи - "Ной".mp3 / Sanglechi tili - “Nuh”.mp3
9/7/20223 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

[11]. Бухорӣ -" Дар Ду роҳ".mp3 / Бухарский - " Две дороги".mp3

[11]. Buxorcha - "The Ikki yo'l".mp3 / Bukharian - "The Two Roads".mp3 
9/7/20222 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

бухори - "Хабари хуш".3gp / бухарский - "Хорошие новости".3gp

Buxoriy - "Xushxabar".3gp / Bukharian - "Good News".3gp // يوحنا 11 في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله.2 هذا كان في البدء عند الله.3 كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان.4 فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس.5 والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه6 كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا.7 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته.8 لم يكن هو النور بل ليشهد للنور.9 كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم.10 كان في العالم وكوّن العالم به ولم يعرفه العالم.11 الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله.12 واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه.13 الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله14 والكلمة صار جسدا وحلّ بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.15 يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي يأتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي.16 ومن ملئه نحن جميعا اخذنا. ونعمة فوق نعمة.17 لان الناموس بموسى اعطي. اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. 18 الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّر
9/7/202250 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

[12]. Українська дзвонова колядка - "Колядка з в Дзвони".mp4 / Украина Белл Кэрол - "Кэрол аз ба Занги".mp4

[12]. Украинская Белл Кэрол - "Кэрол из в Колокола".mp4 / Ukraina Bell Kerol - "Kerol ning the Qo'ng'iroqlar".mp4 / Ukrainian Bell Carol - "Carol of the Bells".mp4 // 1 Corinthians 15(Verse 1 to Verse 11)-Ukrainian 1. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, 2. Якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп. 3. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, 4. і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, 5. і що з'явився Він Кифі, потім Дванадцятьом. 6. А потім з'явився нараз більше як п'ятистам браттям, що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. 7. Потому з'явився Він Якову, опісля усім апостолам. 8. А по всіх Він з'явився й мені, мов якому недородкові. 9.Я бо найменший з апостолів, що негідний зватись апостолом, бо я переслідував був Божу Церкву. 10. Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені, не даремна була, але я працював більше всіх їх, правда не я, але Божа благодать, що зо мною вона. 11. Тож чи я, чи вони, ми так проповідуємо, і так ви ввірували.
9/7/20221 minute, 51 seconds
Episode Artwork

Українська - "Загублена монета і загублений син".mp3 / Украина - "Тангаи гумшуда ва писари гумшуда".mp3

Украинский - "Потерянная монета и потерянный сын".mp3 / Ukrain - "Yo'qotilgan tanga va yo'qolgan o'g'il".mp3
9/7/20223 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Українська - "гарні новини".3gp .3gp / Українською - "Добра новина".3gp

Украинский - "Благая весть".3gp / Ukraina - "Yaxshi xabar".3gp // John 1 - Ukrainian 1. Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. 2. Воно в Бога було споконвіку. 3. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. 4. І життя було в Нім, а життя було Світлом людей. 5. А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. 6. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. 7. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про Світло, щоб повірили всі через нього. 8. Він тим Світлом не був, але свідчити мав він про Світло. 9. Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. 10. Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. 11. До свого Воно прибуло, та свої відцурались Його. 12. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його, 13. що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога. 14. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця. 15. Іван свідчить про Нього, і кликав, говорячи: Це був Той, що про Нього казав я: Той, Хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я. 16. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. 17. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. 18. Ніхто Бога ніколи не бачив, Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив був.  
9/7/202235 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Українська - "Гось любить вас".3gp / Украина - "Гос туро дӯст медорад".3gp

 Украинский - "Гос тебя любит" - / Ukraina - "Gos sizni sevadi".3gp // 1 Corinthians 13 - Ukrainian 1. Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий! 2. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо! 3. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю, то пожитку не матиму жадного! 4. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, 5. не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, 6. не радіє з неправди, але тішиться правдою, 7. усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! 8. Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. 9. Бо ми знаємо частинно, і пророкуємо частинно; 10. коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. 11. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. 12. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя; тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. 13. А тепер залишаються віра, надія, любов, оці три. А найбільша між ними любов!
9/7/202232 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

[14]. Забони Ишкошимӣ - "Нӯҳ".mp3

 [14]. Ишкашимский язык - "Ной".mp3 / Ishkashimi tili - "Nuh".mp3
9/7/20223 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Забони Ишкошимӣ - “Суханҳои зиндагӣ”.3gp

Ишкошимский язык - "Слова жизни".3gp / Ishkashimi tili - “Hayot so'zlari”.3gp 
9/7/20229 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

[15]. 中文普通话诗歌 - "野地的花".3gp / Суруди Инҷили Мандарин - "гулхо аз ба Майдон".3gp

[15]. Евангелие на китайском языке - "Полевые цветы".3gp / Mandarin Injil qo'shig'i - "Gullar ning the Maydon".3gp / Mandarin Gospel Song - "Flowers of the Field".3gp // 格林多前書:Chapter 15 | Next1弟兄們!我願意你們認清,我們先前給你們所傳報的福音,這福音你們已接受了,且在其上站穩了; 2假使你們照我給你們所傳報的話持守了福音,就必因這福音得救,否則,你們就白白地信了。 3我當日把我所領受而又傳授給你們的,其中首要的是:基督照經上記載的,為我們的罪死了, 4被埋葬了,且照經上記載的,第三天復活了, 5並且顯現給刻法,以後顯現給那十二位; 6此後,又一同顯現給五百多弟兄,其中多半到現在還活着,有些已經死了。 7隨後,顯現給雅各伯,以後,顯現給眾宗徒; 8最後,也顯現了給我這個像流產兒的人。 9我原是宗徒中最小的一個,不配稱為宗徒,因為我迫害過天主的教會。 10然而,因天主的恩寵,我成為今日的我;天主賜給我的恩寵沒有落空,我比他們眾人更勞碌;其實不是我,而是天主的恩寵偕同我。 11總之,不拘是我,或是他們,我們都這樣傳了,你們也都這樣信了。
9/7/20223 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

中文普通话 - ”两条路".mp3 / Мандарини чинӣ - " Дар Ду роҳ ".mp3

Китайский мандарин - "Две дороги".mp3 / Xitoy Mandarin - "The Ikki yo'l".mp3 / Chinese Mandarin - "The Two Roads".mp3 // 若望福音:Chapter 1 1在起初已有聖言,聖言與天主同在,聖言就是天主。 2聖言在起初就與天主同在。 3萬物是藉着他而造成的;凡受造的,沒有一樣不是由他而造成的。 4在他內有生命,這生命是人的光。 5光在黑暗中照耀,黑暗決不能勝過他。 6曾有一人,是由天主派遣來的,名叫若翰。 7這人來,是為作證,為給光作證,為使眾人藉他而信。 8他不是那光,只是為給那光作證。 9那普照每人的真光,正在進入這世界; 10他已在世界上,世界原是藉他造成的;但世界卻不認識他。 11他來到了自己的領域,自己的人卻沒有接受他。 12但是,凡接受他的,他給他們,即給那些信他的名字的人權能,好成為天主的子女。 13他們不是由血氣,也不是由肉慾,也不是由男慾,而是由天主生的。 14於是,聖言成了血肉,寄居在我們中間;我們見了他的光榮,正如父獨生者的光榮,滿溢恩寵和真理。 15若翰為他作證呼喊說:「這就是我所說的:那在我以後來的,成了在我以前的,因他原先我而有。」 16從他的滿盈中,我們都領受了恩寵,而且恩寵上加恩寵。 17因為法律是藉梅瑟傳授的,恩寵和真理卻是由耶穌基督而來的。 18從來沒有人見過天主,只有那在父懷裏的獨生者,身為天主的,他給我們詳述了。
9/7/20222 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

中文普通话 - "耶稣:主和救主".3gp / Мандарини чинӣ - "Исо: Худованд ва Наҷотдиҳанда" .3gp

Китайский мандарин - "Иисус: Господь и Спаситель".3gp / Xitoy Mandarin - "Iso: Rabbiy va Najotkor" .3gp / Chinese Mandarin - "Jesus: Lord and Saviour“.3gp
9/7/202230 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

中文普通话 - “耶稣:老师和治疗师”.3gp / Мандарини Чин - "Исо: Муаллим ва Табиб".3gp

Chinese Mandarin - "Jesus: Teacher and Healer".3gp // 格林多前書:Chapter 13 | Next1我若能說人間的語言,和能說天使的語言;但我若沒有愛,我就成了個發聲的鑼,或發響的鈸。 2我若有先知之恩,又明白一切奧秘和各種知識;我若有全備的信心,甚至能移山;但我若沒有愛,我什麼也不算。 3我若把我所有的財產全施捨了,我若捨身投火被焚;但我若沒有愛,為我毫無益處。 4愛是含忍的,愛是慈祥的,愛不嫉妒,不誇張,不自大, 5不作無禮的事,不求己益,不動怒,不圖謀惡事, 6不以不義為樂,卻與真理同樂: 7凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。 8愛永存不朽,而先知之恩,終必消失;語言之恩,終必停止;知識之恩,終必消逝。 9因為我們現在所知道的,只是局部的;我們作先知所講的,也只是局部的; 10及至那圓滿的一來到,局部的就必要消逝。 11當我是孩子的時候,說話像孩子,看事像孩子,思想像孩子;幾時我一成了人,就把孩子的事丟棄了。 12我們現在是藉着鏡子觀看,模糊不清,到那時,就要面對面的觀看了。我現在所認識的,只是局部的,那時我就要全認清了,如同我全被認清一樣。 13現今存在的,有信、望、愛這三樣,但其中最大的是愛。
9/7/202228 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Episode 1: ==="Суханҳои зиндагӣ", "Хабари хуш", "Сурудҳои Инҷил" - Забонҳои асосии гуфтугӯ дар Тоҷикистон / "Слова жизни", "Благая вест", "Евангельские песни" - Основные языки, на которых говорят в Таджикистане ===

==== "Hayot so'zlari", "Yaxshi Yangiliklar", "Xushxabar qo'shiqlari" - Tojikistonda Gapiriladigan asosiy tillar / "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - Main Languages Spoken in Tajikistan ====
7/3/20225 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Episode 1: [1]. "Худо бо моct" - 2017-Пурраи Точики.mp4 / "Бог с нами" - 2017-Таджикский Полнометражный фильм.mp4

[1]. "Xudo biz bilan"-2017-Tojikcha to'liq film.mp4 / "God with Us" - 2017-Tajik Full Movie.mp4
7/3/20221 hour, 28 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Суруди Библия точики - "Ба суруд омода шав".mp4 / Таджикская евангельская песня - "Приготовься петь".mp4

Tojikcha Injil qo'shig'i - "Qo'shiq aytishga tayyorgarlik ko'ring".mp4 / Tajiki Gospel Song - "Prepare to Sing"-"Oed, Oed".mp4 // 1 БА ҚӮРИНТИЁН 15Эҳьёи мурдагон.1. Ҳақиқӣ будани эҳьёи Масеҳ.1Ва ман, эй бародарон, ба шумо Инҷилро хотиррасон мекунам, ки онро ба шумо башорат додаам, ва шумо онро қабул кардаед, ва дар он устувор ҳастед,2Ва дар он наҷот меёбед, ба шарте ки он чиро, ки ба шумо башорат додаам, риоя кунед, ба шарте ки имонатон бар абас набошад.3Зеро ки дар аввал он чиро, ки низ қабул кардаам, ба шумо супурдаам, ки яъне Масеҳ, мувофиқи Навиштаҳо, барои гуноҳҳои мо мурд,4Ва Ӯ дафн карда шуд ва, мувофиқи Навиштаҳо, дар рӯзи сеюм эҳьё шуд,5Ва ба Кифо ва баъд ба он дувоздаҳ нафар зоҳир шуд;6Пас аз он ба зиёда аз панҷсад нафар бародарон дар як вақт зоҳир шуд, ки қисми зиёди онҳо то ҳол зиндаанд, вале баъзе вафот кардаанд;7Пас аз он ба Яъқуб, инчунин ба ҳамаи ҳаввориён зоҳир шуд;8Ва пас аз ҳама ба ман низ, ки гӯё тифли хоме будам, зоҳир зуд.9Зеро ки ман хурдтарини ҳаввориёнам, ва сазовори он нестам, ки ҳавворӣ номида шавам, чунки калисои Худоро таъқиб мекардам.10Аммо ба файзи Худо он чи ҳастам, ҳастам; ва файзи Ӯ дар ман бар абас набуд, лекин ман аз ҳамаи онҳо зиёдтар меҳнат кардам; аммо на ман, балки файзи Худо, ки бо ман аст.11Хуллас, хоҳ ман ва хоҳ онҳо, ҳамин тавр мавъиза мекунем, ва шумо ҳамин тавр имон овардед.  
7/3/20222 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Суруди Ибодати Точики - ”Quddus“ - ”Қуддус“.mp4 / Таджикская песня поклонения - "Иерусалим".mp4

Tojik ibodat qo'shig'i - "Quddus".mp4 / Tajik Worship Song - "Jerusalem".mp4
7/3/20223 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Сурудхои Ибодати Точики - "Ин қадар зебо".mp4 / Таджикские песни поклонения - "Так мило".mp4

Tojik ibodat qilish Qo'shiqlari - "Juda shirin".mp4 / Tajik Worship Songs - "So Sweet".mp4
7/3/20223 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Ҳикояи Мавлуди Исо - "Таваллуди Исо".mp4 / Рождественская история - ”Рождение Иисуса“.mp4

Rojdestvo hikoyasi - "Isoning tug'ilishi".mp4 / The Christmas Story - “Jesus‘ Birth”.mp4
7/3/20222 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Тоҷикӣ - "Нақшаи наҷоти Худо бар барои ман".mp4 / Таджикский - "Божий план спасения за меня".mp4

Tojikcha - "Menga Uchun Xudoning qutqarish rejasi".mp4 / Tajik - "God's Rescue Plan Versus Me".mp4
7/3/20223 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Точики - "Интихоби шумо".mp3 / Таджики - "Твой выбор".mp3

Tojikcha - "Sening tanloving".mp3 / Tajiki - "Your Choice".mp3 // ЮҲАННО 1Каломи ҳаёт1Дар ибтидо Калом буд ва ин Калом бо Худо буд ва Калом Худо буд.  2Вай дар аввал бо Худо буд  3ва ҳама чиз ба воситаи Ӯ офарида шуду бе Ӯ ҳеҷ чизе аз офариниш пайдо нашуд.  4Дар Ӯ ҳаёт буд ва ин ҳаёт барои одамон равшанӣ буд.5Равшанӣ дар торикӣ медурахшад ва торикӣ онро фаро гирифта наметавонад.6Марде бо номи Яҳё аз тарафи Худо фиристода мешавад,  7ки дар бораи равшанӣ шаҳодат диҳаду ҳама ба воситаи Ӯ имон оваранд.  8Яҳё худ равшанӣ набуд, вале барои он омад, ки дар бораи равшанӣ шаҳодат диҳад.  9Он равшании ҳақиқие, ки ба ҳамаи одамон медурахшад, ба ҷаҳон омаданӣ буд.10Калом дар ҷаҳон буд ва мардуми ҷаҳон ба воситаи Ӯ офарида шуда бошанд ҳам, Ӯро нашинохтанд.  11Вай ба назди қавмаш омад, вале онҳо Ӯро қабул накарданд.  12Аммо ба касоне, ки Ӯро қабул карданд ва ба Ӯ имон оварданд, ҳуқуқ дод, ки фарзандони Худо шаванд.  13Онҳо на ба таври табиӣ ва на аз рӯи хоҳиши инсонӣ, балки аз Худо таваллуд ёфтаанд.14Инак, Калом инсон шуд ва дар миёни мо истиқомат дошт. Мо шӯҳрату ҷалоли Ӯро дидем, ки мисли ҷалоли фарзанди ягонаи Падар пур аз марҳамату ростӣ буд.  15Яҳё дар бораи Ӯ шаҳодат доду бо овози баланд гуфт: «Ман Ӯро дар назар дошта ба шумо гуфта будам, ки баъд аз ман каси аз ман бузургтаре меояд, чунки Вай пеш аз ман вуҷуд дошт».16Аз фаровонии файзи Ӯ ҳамаи мо баракат аз паси баракат ёфтаем.  17Худо шариатро ба воситаи Мӯсо додааст, вале файзу ростӣ ба воситаи Исои Масеҳ омад. 18Худоро ҳеҷ гоҳ касе надидааст. Ӯро фақат Писари яккаву ягона, ки ҳамеша бо Падар аст, барои мо ошкор кардааст.
7/3/20223 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Tоҷикӣ - "Калимаҳо аз Хаёт Не. 1". 3gp / Tаджикский - "Слова из ЖизньНет. 1". 3gp

Tojikcha - "So'zlar ning Hayot № 1".3gp / Тajiki - "Words of Life No. 1".3gp // 1 БА ҚӮРИНТИЁН 13Муҳаббат аҷоибтарин бахшоиши рӯҳонист.1Агар ба забонҳои одамон ва фариштагон сухан ронам, лекин муҳаббат надошта бошам, — ман миси ҷарангосзанандае ё санҷи садодиҳандае гардидаам.2Агар бахшоиши нубувват дошта бошам, ва тамоми асрорро донам, ва дорои ҳар гуна дониш ва тамоми имон бошам, ба тавре ки кӯҳҳоро кӯчонида тавонам, лекин муҳаббат надошта бошам, — ман ҳеҷ ҳастам.3Ва агар тамоми дороии худро тақсим кунам ва ҷисми ҳудро ба сӯхтан диҳам, лекин муҳаббат надошта бошам, — ҳеҷ манфиате намебинам.4Муҳаббат пуртоқат ва бошафқат аст, муҳаббат ҳасад намебарад, муҳаббат бо худ намеболад, мағрур намешавад,5Бадкирдорӣ намекунад, нафъи худро толиб нест, ба хашм намеояд, ба дил кина намегирад,6Аз зулм шод намешавад, балки аз ростӣ хурсанд мешавад;7Ҳама чизро рӯпӯш мекунад, ба ҳама чиз боварӣ дорад, ба ҳама чиз умед мебандад, ба ҳама чиз тоб меоварад.8Муҳаббат ҳаргиз хотима намеёбад, гарчанде ки нубувватҳо хотима хоҳад ёфт, забонҳо хомӯш хоҳад шуд ва дониш ботил хоҳад гашт.9Зеро ки мо ба таври ҷузъӣ медонем ва ба таври ҷузъӣ нубувват мекунем;10Аммо вақте ки камол меояд, он чи ҷузъӣ буд, хотима меёбад.11Вақте ки кӯдак будам, кӯдаквор гап мезадам, кӯдаквор фикр мекардам, кӯдаквор муҳокима мерондам; аммо вақте ки мард шудам, кӯдакиро тарк кардам.12Зеро ки мо ҳоло дар оина, ба таври муаммо мебинем, лекин он вақт рӯ ба рӯ хоҳем дид; ҳоло ман ба таври ҷузъӣ медонам, лекин он вақт хоҳам донист ба монанди он ки худам низ дониста шудаам.13Аммо ҳоло ин се чиз боқӣ мемонад: имон, умед, муҳаббат; вале муҳаббат калонтарини онҳост.
7/3/20221 hour, 3 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Tоҷикӣ - "Калимаҳо аз Хаёт Не. 2".3gp / Tаджикский - "Слова из Жизнь Нет. 2"..3gp

Tojikcha - "So'zlar ning Hayot № 2".3gp .3gp / Тajiki - "Words of Life No. 2".3gp 
7/3/20221 hour, 1 minute, 1 second
Episode Artwork

Episode 1: [2]. Русская евангельская песня- "Я нуждаюсь в Тебе мой Спаситель".mp4 / Суруди Инҷили русӣ "Ман ба ту ниёз дорам Наҷотдиҳандаи ман".mp4

[2]. Rus Injil qo'shiq-"Menga Sen Najotkorim keraksan".mp4 /Russian Gospel Song-"I need You my Savior".mp4 // 1-Е КОРИНФЯНАМ - ГЛАВА 151 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5 и что явился Кифе, потом двенадцати; 6 потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; 7 потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 11 Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
7/3/20222 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Русское Православие - "Ps140. Да исправится mолитва моя".mp4 / Qadimgi slavyan pravoslav qo'shig'i - Ps140. - "Mening ibodatim ko'tarilsin".mp4

Старославянский православный распев - Пс140. - "Пусть моя молитва восстанет".mp4 / Old Slavic Orthodox Chant- Ps140. "Let My Prayer Arise".mp4
7/3/20223 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Русский язык - "Две дороги".mp3 / Забони русӣ - "Ду роҳ".mp3

Rus tili - "Ikki yo'l".mp3 / Russian Language - "The Two Roads".mp3 // ГЛАВА 1 1 Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, 17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. 18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
7/3/20221 minute, 22 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Русский язык - "Хабари Хуш".3gp / Забони pусӣ - "Хабари Хуш".3gp

Rus Tili - "Xushxabar".3gp / Rissian Language - "Good Newс".3gp
7/3/202259 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Русский - "Почему Иисус должен был умереть?".3gp / Тоҷикӣ - "Чаро Исо бояд мурд?".3gp

Rus tili - "Nima uchun Iso o'lishi kerak edi?".3gp / Russian - "Why Did Jesus Have to Die?".3gp
7/3/20222 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Русский - "Иисус: Господь и Спаситель".3gp / Русӣ - "Исо: Худованд ва Наҷотдиҳанда".3gp

Ruscha - "Iso: Rabbiy va Najotkor".3gp / Russian - "Jesus: Lord and Saviour".3gp // 1-Е КОРИНФЯНАМ - ГЛАВА 131 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я--медь звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, --то я ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы 4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 9 Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 10 когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-- младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. 12 Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
7/3/202255 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Русский - "Иисус: Учитель и Целитель".3gp / Русский(Русский) - "Исо: Устод ва Табиб".3gp

Ruscha - "Iso: Ustoz va tabib".3gp / Russian - "Jesus: Teacher and Healer".3gp 
7/3/202256 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Ozbek Masihiy Hamdu Sano - "Sen Buy".mp4 / Ўзбек христиан нуфуз Забур - "Ту мехарӣ".mp4

Узбек христианин Престижность Псалом - "Вы покупаете".mp4 / Uzbek Christian Prestige Psalm - "You buy".mp4// 1 КОРИНФЛИКЛАР 15 - Исо Масиҳ ўликдан тирилгани ҳақида1Биродарларим, мен ўзим сизларга етказган Хушхабарнинг моҳиятини яна бир бор эслатиб ўтмоқчиман. Сизлар бу Хушхабарни қабул қилдингиз, у имонингизнинг асосидир.  2Ўша Хушхабар орқали нажот топасиз, аммо сизлар мен айтган ўша Хушхабар орқали етишган имонингизда маҳкам туришингиз керак, акс ҳолда, имонингиз бекор бўлади.3Менга берилган энг муҳим таълимотни сизларга етказдим. Бу таълимот қуйидагичадир: Муқаддас битикларга мувофиқ 15:3 Муқаддас битикларга мувофиқ — Луқо 24:25-27, 32, 44-48 га қаранг. Одатда Эски Аҳд китоблари тўпламига нисбатан Муқаддас битиклар ибораси ишлатилган., Масиҳ гуноҳларимиз учун ўлган. 4Кейин У дафн қилинди, учинчи куни эса тирилди. Буларнинг ҳаммаси Муқаддас битикларга мувофиқ содир бўлди. 5Аввал У Бутрусга 15:5 Бутрус — юнонча матнда Кифас, Бутруснинг орамийча исми (Юҳанно 1:42 га қаранг)., сўнгра ўн икки шогирдига кўринди. 6Ундан кейин бир вақтнинг ўзида беш юздан кўпроқ биродарларга кўринди. Уларнинг аксарияти ҳозирга қадар тирик, баъзилари эса дунёдан кўз юмиб кетганлар. 7Ундан сўнг Масиҳ Ёқубга 15:7 Ёқуб — Исонинг шогирди Ёқуб эмас, балки Қуддусдаги жамоатнинг етакчиси ва Исонинг укаси Ёқуб назарда тутилган (Марк 6:3, Ҳаворийлар 15:13, 21:18, Галатияликлар 1:18-19 га қаранг). ва қолган барча ҳаворийларга кўринди. 8Мен ривожланмай қолган бир ҳомиладай бўлсам–да, ниҳоят менга ҳам кўринди 15:8 Мен ривожланмай қолган бир ҳомиладай бўлсам–да, ниҳоят менга ҳам кўринди — Исо Масиҳ ер юзида фаолият олиб борганда, унинг ўн иккита танлаб олган шогирди бор эди. Улар ҳаворий деб ном олган. Аммо Павлус ўша дастлабки ҳаворийлардан бири эмас эди. У фавқулодда ҳаворийлар қаторига қўшилган. У жамоатни қувғин қилиб юрган пайтларда, кутилмаганда ва ғаройиб тарзда имонга келган. Ҳаворийлар 9:1-19 га қаранг..9Ахир, мен ҳаворийларнинг энг арзимасиман, ҳаворий деб аталишга ҳам лойиқ эмасман, чунки мен Худонинг жамоатини қувғин қилардим.  10Аммо Худонинг инояти туфайли энди ҳаворийман. Унинг менга кўрсатган инояти зое кетмади, зеро, мен ҳаворийларнинг ҳаммасидан ҳам кўпроқ меҳнат қилдим. Лекин аслида меҳнат қилган мен эмас, балки Худонинг иноятидир.  11Сизлар Хушхабарни мендан эшитдингизми ёки бошқаларданми, фарқи йўқ, чунки биз бир Хушхабарни ваъз қиламиз, сизлар эса ўша Хушхабарга ишонгансиз.
7/2/20222 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Episode 1: O'zbek Tili Xushxabar qo'shig'i.3gp / Узбек Суруди Инҷили Забон.3gp

Узбекский Язык Евангелие Песня.3gp / Uzbek Language Gospel Song.3gp 
7/2/20223 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Episode 1: O'zbek Shimoliy -" The Ikki yo'l".mp3 / Узбеки шимолй - "Ду роҳ".mp3

Узбекский Северный - "Две дороги".mp3 / Uzbek Northern - "The Two Roads".mp3 // ЮҲАННО 1Калом ва Нур1Азалда Калом 1:1 Калом — юнонча матнда логос. Бу юнонча сўз яҳудийлар учун ҳам, юнонлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Юнон файласуфлари бу сўзни ишлатганларида нафақат оғиздан чиққан сўзни, балки ҳали тилга олинмаган, хаёлдаги фикрни ҳам назарда тутганлар. Улар бу сўзни коинотга нисбатан ишлатганларида, бутун коинотни бошқариб турган, борлиқ асосидаги илоҳий онгни назарда тутганлар. Баъзи юнонлар логос сўзини коинот манбаи ва ижодкори бўлган бош Худога нисбатан ишлатганлар. Кўп юнонзабон яҳудийлар логос сўзини Худонинг донолигига ёки Худонинг каломига нисбатан ишлатганлар, баъзан эса Худонинг бу дунёдаги ишларини амалга оширадиган илоҳий зот тимсолида тасаввур қилганлар. Шулардан кўриниб турибдики, Юҳанно бу ўринда яҳудийларга ҳам, юнонларга ҳам тушунарли бўлган сўзни ишлатган. бор эди.Калом Худо билан бирга эди, Калом Худо эди.2Азалда У Худо билан бирга эди.3Бутун борлиқ Калом орқали яратилган 1:3 Бутун борлиқ Калом орқали яратилган — Забур 32:6, 9, Колосаликлар 1:15-17, Ибронийлар 1:2-3 га қаранг., Усиз яратилган бирон нарса мавжуд эмас.4Калом ҳаёт манбаи эди, Бу ҳаёт инсонларнинг Нури эди.5Нур зулматда порлайди, Ахир, зулмат Нурни енголмади.6Худо Яҳё исмли бир одамни юборди. 7Яҳё Нур ҳақида шаҳодат қилгани келган эди, токи ҳамма унинг шаҳодати орқали имон келтирсин. 8Яҳёнинг ўзи Нур эмас эди, у фақат Нур ҳақида шаҳодат қилгани келганди. 9Ҳар бир одамни ёритадиган ҳақиқий Нур дунёга келаётган эди 1:9 Ҳар бир одамни ёритадиган ҳақиқий Нур дунёга келаётган эди — ёки Бу Нур ҳақиқий Нур эди, У дунёга келган ҳар бир одамни ёритарди. Бу ўриндаги юнонча гапни юқоридагидай икки хил маънода тушуниш мумкин, аммо китобнинг кейинги оятларидан кўриш мумкинки, муаллиф дунёга келаётган ибораси остида, ҳақиқий Нурга, яъни Исо Масиҳга ишора қилган (12:46 га қаранг, яна 6:14, 9:39, 11:27, 16:28 га қаранг)..10Ҳа, Калом дунёда эди, Дунё У орқали яратилганди, Бироқ дунё Уни танимади.11У Ўз юртига келди, Лекин Ўз халқи Уни қабул қилмади.12Аммо Уни қабул қилганларнинг ҳаммасига, Унга имон келтирганларга, У Худонинг фарзанди бўлиш ҳуқуқини берди.13Улар тана хоҳишидан эмас, Эр хоҳишидан ҳам эмас, Табиий йўл билан эмас 1:13 …Табиий йўл билан эмас… — юнонча матнда …Қондан эмас…. Ота–онадан туғилишга ишора., Балки Худодан туғилган фарзандлардир.14Калом инсон бўлди, Орамизда яшади 1:14 яшади — бу ўринда ишлатилган юнонча сўз чодир ўрнатиш маъносини ифодалаб, Эски Аҳддаги Муқаддас чодирни, Худо Ўз халқи орасида яшайдиган жойни эслатади (Чиқиш 25:8 га қаранг).. У иноят ва ҳақиқатга тўлганди. Биз эса Унинг улуғворлигини кўрдик. Бу улуғворлик Отадан 1:14 Ота — Худога ишора. Бу унвон Муқаддас Китобдаги бошқа ҳамма китобларга қараганда Юҳанно китобида кўп ишлатилган. Тўлиқроқ маълумотга эга бўлиш учун луғатдаги ХУДОНИНГ НОМЛАРИ ибораси остида берилган ОТА сўзига қаранг. келган ягона Ўғилга 1:14 Ўғил — Исо Масиҳнинг унвони. Тўлиқроқ маълумотга эга бўлиш учун луғатдаги ХУДОНИНГ ЎҒЛИ иборасига қаранг. мансуб эди.15Яҳё У ҳақда гувоҳлик бериб, баланд овозда деди: “Менинг кетимдан келаётган Зот мендан улуғдир, чунки У мендан олдин мавжуд бўлган, деб мана шу Киши ҳақида айтган эдим.”16Унинг чексиз инояти туфайли Биз ҳаммамиз барака устига барака олдик.17Худо қонунни Мусо орқали берди, Иноят ва ҳақиқатни эса У Исо Масиҳ орқали кўрсатди.18Ҳеч ким ҳеч қачон Худони кўрган эмас, Самовий Отанинг бағридаги, Аслида Худо бўлган ягона Ўғил 1:18 Самовий Отанинг бағридаги, Аслида Худо бўлган ягона Ўғил — юнонча матндан. Баъзи юнон қўлёзмаларида самовий Отанинг бағридаги ягона Ўғил.Уни бизга танитди.
7/2/20221 minute, 43 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Uzbek Northern(Ўзбек) - "Yaxshi xabar".3gp / Шимолии Узбеки(узбеки) - "Хабари хуш".3gp

Узбекский северный(Ўзбек) - "Хорошие новости".3gp / Uzbek Northern - "Good News".3gp
7/2/202242 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Uzbek Shimoliy(Ўзбек) - "Iso: Rabbiy va Najotkor".3gp / Узбеки Шимолй - "Исо: Худованд ва Начоткор".3gp

Узбекский северный - "Иисус: Господь и Спаситель".3gp / Uzbek Northern - "Jesus: Lord and Saviour" // 1 КОРИНФЛИКЛАР 13 - Севги — энг олий хислат1Агар мен инсонларнинг ва фаришталарнинг тилларида гапирсам–у, лекин севгим бўлмаса, жаранглайдиган мис чолғу, янграйдиган зил бўлиб қоламан. 2Агар менда Худонинг сўзини етказиш инъоми бўлса, бутун сирлардан воқиф бўлиб, ҳар қандай билимга эга бўлсам, агар тоғларни кўчирадиган имонга эга бўлсам–у, лекин севгим бўлмаса, мен ҳеч нарсага арзимас инсон бўлиб қоламан. 3Бор мулкимни муҳтожларга тақсимлаб берсам, менга шараф келтирсин деб, ҳатто қийноқларга рози бўлсам–да 13:3 …менга шараф келтирсин деб, ҳатто қийноқларга рози бўлсам–да… — юнонча матндан. Баъзи юнон қўлёзмаларида баданимни ёндиришга топширсам–у., лекин севгим бўлмаса, буларнинг менга фойдаси йўқ.4Севги сабр–тоқатли ва меҳрибондир. Севги ҳасад қилмайди, мақтанмайди, кеккаймайди.  5Севги одобсизлик қилмайди, худбинлик қилмайди, аччиқланмайди, кек сақламайди.  6Севги ноҳақликдан севинмайди, аксинча, ҳақиқат қарор топганда шодланади.  7Севги ҳар нарсани кўтаради, ҳеч қачон ишончини йўқотмайди, ҳар қандай шароитда умид сақлайди, ҳар нарсага тоқат қилади.8Худонинг сўзини етказиш инъоми ҳам, номаълум тилларда гапириш инъоми ҳам йўқ бўлади, билим ҳам бартараф бўлади. Севги эса асло адо бўлмайди.  9Мана, ҳозир билимимиз тўлиқ эмас, Худонинг сўзини етказиш қобилиятимиз ҳам чекланган. 10Камолот зоҳир бўлганда эса тўлиқсиз нарсалар бартараф бўлади.  11Болалик пайтларимда мен бола каби гапирардим, бола каби фикр қилардим, бола каби мулоҳаза қилар эдим. Вояга етгач, болаликни ташладим.  12Шу сингари, биз ҳозир хира ойна орқали кўргандай бўляпмиз, аммо вақти келганда аниқ кўрамиз. Ҳозирги билганларим тўлиқ эмас. Ўша пайтда эса Худо мени тўлиқ билгани каби мен ҳам ҳамма нарсани тўлиқ тушунаман.13Мана бу уч нарса бор: ишонч, умид ва севги. Севги эса энг аълосидир.
7/2/202229 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Uzbek Shimoliy(Ўзбек) - "Iso: Ustoz va Tabib".3gp / Узбеки шимолй -"Исо: Устод ва Табиб".3gp

Узбекский северный - "Иисус: Учитель и Целитель".3gp / Uzbek Northern - "Jesus: Teacher & Healer" .3gp
7/2/202229 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Episode 1: [4]. Кыргыз тили - "Исаны таанып-билүүгө чакыруу лично".3gp / Забони қирғизӣ - "Даъват барои шахсан шинохтани Исо".3gp

[4]. Кыргызский язык - "Приглашение узнать Иисуса лично".3gp / Qirg'iz tili - "Isoni shaxsan bilishga taklif" .3gp / Kyrgyz Language - "Invitation to Know Jesus Personally".3gp
7/2/20225 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Кыргыз Рухий Ыры - "Кудайдын ырайымы төгүлдү".3gp / Суруди Рухонии Киргизи - "Рахмати Худо рехт".3gp

Кыргызская духовная песня - "Излилась Божья благодать".3gp / Qirg'iz ma'naviy qo'shig'i - "Allohning inoyati to'kildi".3gp / Kyrgyz Spiritual Song - "God's grace has poured out".3gp // Корунттуктарга жазылган биринчи кат 15 1 Эми, боордоштор, эсиңерге өзүм жарыялаган Жакшы Кабарды салгым келет. Силер аны кабыл алып, ага ылайык жашап келатасыңар. 2 Эгер мен жарыя кылган Жакшы Кабарга ылайык жашасаңар, ошол аркылуу куткарыласыңар. Антпесе ага ишенгениңер куру бекер. 3 Адегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген ошол кабардын ток этер жери мындай. Ыйык Жазууда убада кылынгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн курман болгон. 4 Анын көргө коюлуп, үчүнчү күнү кайра тирилери да Ыйык Жазууда алдын ала айтылган. 5 Андан кийин Ал Петирге, анан он эки элчисине көрүнгөн. 6 Андан соң, Аны бир эле убакта беш жүздөн ашык боордошторубуз өз көзү менен көрүшкөн; алардын айрымдары көз жумганы менен, көбү али да тирүү. 7 Андан соң, Ал Жакыпка жана элчилердин баарына көрүндү. 8 Эң акырында болсо, Аны маалынан өтүп туулган балага окшогон мен көрдүм. 9 Өзүмдү мындай дегеним, мен элчилердин катарында эң акыркы болуп турам, атүгүл элчи болуп аталууга да татыксызмын, себеби Кудай жыйынын куугунтуктагам. 10 Бирок Кудай мага ырайым этип, азыркы даражага жеткирди. Кудайдын мага кылган ырайымы текке кетпестен, мен кайра алардын баарына караганда көбүрөөк мээнеттенип иштедим. Арийне, эмгектенген мен өзүм эмес, мени колдогон Кудайдын ырайымы. 11 Ошентип, мен боломбу, же аларбы, биз жарыялап, силер ишенген кабар ушул.
7/2/20224 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Кыргыз Инжил ыры - "Алкыш Сага kудуреттүү Теңирим".mp4 / Суруди хушхабари киргизй - "Рахмат ба ту, Худованди Мутаъол".mp4

Кыргызская евангельская песня - "Благодарю Тебя, Всемогущий Господь".mp4 / Qirg'iz xushxabar qo'shig'i - "Senga shukur, Qodir Rabbim".mp4 / Kyrgyz Gospel Song - "Thank You, Almighty Lord".mp4
7/2/20222 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Кыргыз тили - "Аты жок".mp3 / Забони қирғизӣ - "Беном".mp3

Кыргызский язык - "Без названия".mp3 / Qirg'iz Tili - "Nomsiz".mp3 / Kyrgyz Language - "Untitled".mp3 // Жакандын Жакшы Кабары 11 Адегенде Сөз болгон, Сөз Кудайда болгон жана Сөз Кудай болгон. 2 Сөз башынан эле Кудай менен болгон. 3 Кудай баарын Сөз аркылуу жараткан жана жаратылган нерсенин бири да Ансыз пайда болгон эмес. 4 Сөз өмүрдүн башаты болгон. Ошол өмүр адамзатка жарыгын төктү. 5 Жарык караңгыда жаркырады, караңгы болсо жарыкты жеңе албады. 6 Кудай жиберген Жакыя аттуу бир адам болгон. 7 Ал Жарыкка күбө болуп, бардык адамдарды Ошого ишендирүү үчүн келген. 8 Жакыя өзү Жарык болгон эмес, ал Жарык тууралуу кабарлоо үчүн гана келген болчу. 9 Ар адамга жарыгын төкчү чыныгы Жарык бул дүйнөгө келе жатты. 10 Ал Өзү бул дүйнөдө бар эле, дүйнөнү Ошол жараткан болчу, бирок дүйнөдөгүлөр Аны тааныбады. 11 Өзү тандаган элге келди, бирок алар кабыл алышпады. 12 Ал эми кабыл алып, Ага ишенгендердин баарына Кудайдын балдары болуу укугун берди. 13 Алар табигый жол менен же пенденин каалоосу менен эмес, Кудай аларга чыныгы өмүр бергендиктен гана Анын балдары боло алышты. Алар түп аталары ким болгонунан же адамдардын каалоосунан эмес, Кудай Өзү аларды балдары кылган. 14 Сөз адам болуп, арабызда өмүр сүрдү. Ошондо биз Кудай Атанын жалгыз Уулунун чексиз улуулугун көрдүк. Кудайдын болгон ырайымы менен акыйкаты Анда эле. 15 Жакыя Ал жөнүндө мындай деп жар салды: «“Аркамдан келе жаткан менден улуу, анткени ал мен төрөлө электе эле бар болгон” деген кишим ушул». 16 Анын чексиз ырайымынан баарыбыз батанын үстүнөн батага ээ болуп келе жатабыз. 17 Муса пайгамбар аркылуу мыйзам берилсе, Ыйса Машаяк аркылуу ырайым менен акыйкат берилди. 18 Кудайды эч ким, эч качан көргөн эмес, Аны бизге Атасына эң жакын болгон жалгыз Уулу таанытты
7/2/20223 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Кыргыз Кытай - "Жакшы кабар".3gp / Қирғизистон Чин - "Хабари хуш".3gp

Кыргызский Китай - "Хорошие новости".3gp / Qirg'iziston Xitoy - "Yaxshi xabar".3gp / Kyrgyz China - " Good News".3gp 
7/2/202253 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Кыргыз тили - "Курмандык".3gp / Забони Kирғизӣ - "Қурбонӣ".3gp

Кыргызский - "Жертвоприношение".3gp / Qirg'iz - "Qurbonlik".3gp / Kyrgyz Language - "The Sacrifice" // Корунттуктарга жазылган биринчи кат 13 1 Адамдык тилде сүйлөп, ал гана эмес, Периштелер тилинде сүйлөп жатып, Ал эми башкаларды сүйө албасам, Каңгыраган жездин же даңгыраган Темирдин доошунан эмнем артык? 2 Пайгамбар касиетин Кудай берип, Түшүнүп турсам дагы бүт сырларды, Билимдин чокусуна жетип барып, Тоолорду козгой алган ишенимге Ээ болуп, ошондо да сүйө албасам, Анда мен эч нерсеге татыбаймын. 3 Таратып колумдагы мал-мүлкүмдү Жардыларга, денемди азаптарга, Бүтүндөй өрттөлүүгө берип салып Дагеле башкаларды сүйө албасам, Анымдан түк пайда да болбойт мага. 4 Сүйүүнүн чыдамы мол, кайрымы зор, Кызганбайт, мактанбайт ал, бой көтөрбөйт. 5 Адепсиздик кылбайт сүйүү, керт башынын Пайдасын көздөбөйт да ачуусуна Алдырбайт, башкаларга кек сактабайт. 6 Сүйүүнү кубандырбайт адилетсиздик, Акыйкат өкүм сүрсө сүйүнөт ал. 7 Баарына болот сүйүү көтөрүмдүү, Эч жазбайт ишенимден, колун үзбөйт Үмүттөн, бардыгына чыдап келет. 8 Пайгамбарлык сөз айтуу токтойт бир күн, Сүйлөнбөй кала берет бөтөн тилдер, Жоюлат билим дагы. Бирок сүйүү Жок болбой, түбөлүккө өмүр сүрөт. 9 Азыртан биле албайбыз бардыгын биз, Чектелген пайгамбарлык касиет да. 10 Ал эми жеткилеңдик келген кезде Чектелүү бүт нерселер артта калат. 11 Кичинемде балача сүйлөп мен да, Балача баамдап баарын, ой жүгүрткөм. Ал эми эр жеткенде таштап салдым Мурдагы жаш балалык адатымды. 12 Азыртан көргөнүбүз – элес-булас, Күзгүнүн күңүрт тарткан айнегине Чагылышкан. Ал эми келечекте Бардыгын биз бетме-бет көрө алабыз. Чектелген ушул чакта билгендерим, Ал эми келечекте билип калам, Кудай мени дайыма тааныгандай, Мен дагы бүт бардыгын толугунан. 13 Ошентип, үч нерсе бар ушул тапта: Ишеним, үмүт, сүйүү. Бул үчөөнөн Баарынан улуусу бар. Ошол – сүйүү.
7/2/202252 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Кыргыз тили - "Иса окуясы".3gp / Забони қирғизӣ - "Қиссаи Исо".3gp

Кыргызский язык - "История Иисуса".3gp / Qirg'iz Tili - "Iso qissasi".3gp / Kyrgyz  - "Jesus Story".3gp
7/2/20221 hour, 33 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Episode 1: [5]. Günorta Türkmenler - Johnahýanyň Hoş Habary (19-njy bap).mp4 / Туркмани Ҷанубӣ - Инҷили Юҳанно (Боби 19).mp4

[5]. Южно-Туркменский - Евангелие от Иоанна (Глава 19).mp4 / Туркмани Ҷанубӣ - Инҷили Юҳанно (Боби 19).mp4 / Southern Turkmen - Gospel of John (Chapter 19).mp4
7/2/20226 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Инҷили туркмании Юҳанно - боби 1.mp4 / Türkmen Johnahýanyň Hoş Habary - 1-nji bap .mp4

Туркменское Евангелие от Иоанна - Глава 1.mp4 / Turkman Yuhanno Xushxabari - 1-bob.mp4 / Turkmen Gospel of John - Chapter 1.mp4 1 КОРИНТОСЛЫЛАР 15 - Дирелиш барадакы Хош Хабар1. Инди болса, эй, доганлар, сизе вагыз эден Хош Хабарымы ятладып гечмекчи. Сиз оны кабул эдип, онда берк дурсуңыз. 2. Сизе вагыз эден Хош Хабарымы гайым тутсаңыз, ол аркалы халас боларсыңыз. Тутмасаңыз, бидерек ере иман этдигиңиз болар. 3. Чүнки мен кабул эденими өрән ваҗып хабар хөкмүнде сизе-де говшурдым. Бу хабар, ине, шундан ыбарат: Мукаддес Язгылара гөрә, Месих бизиң гүнәлеримиз үчин өлди. 4. Ол җайланып, Мукаддес Язгылара гөрә хем үчүленҗи гүн дийленде дирелди. 5. Онсоң Иса Месих Петруса 15:5 Петрус – грекче Кепас, бу Петрусың бейлеки ады., соң Онкилере гөрүнди. 6. Мундан соң Ол шол бир вагтың өзүнде бәш йүзден-де говрак догана гөрүнди. Бу доганларың кәбири эййәм арадан чыкды, йөне аглаба бөлеги хәзир хем дири. 7. Соңра Ол Якуба гөрүнди, соң ресулларың әхлисине гөрүнди. 8. Иң соңунда болса маңа, ягны шейле дереҗә асла мынасып болмадыга гөрүнди. 9. Чүнки мен ресулларың арасында иң кичисидирин. Мен хатда ресул адыны алмага-да мынасып дәл, себәби Худайың йыгнагына азар берипдим. 10. Эмма мен нәхили болсам-да, диңе Худайың мерхемети аркалы шейле болдум. Онуң маңа эден мерхемети пуҗа чыкмады: мен хеммелерден-де көп зәхмет чекдим. Аслында муны мен дәл-де, маңа яр болан Худайың мерхемети этди. 11. Шунлукда, исле мен болайын, исле-де бейлеки ресуллар болсун – тапавуды ёк: биз бу Хош Хабары вагыз эдйәрис, сиз-де оңа ынандыңыз.
7/2/20227 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Türkmen - "The Agzybirlik of Hudaý (M)".3gp / Туркман - "Ваҳдати Худо (М)".3gp

Туркменче - "Единство Бога (М)".3gp / Turkman - "The Birlik ning Xudo (M) ".3gp / Turkmence - "The Oneness of God (M)".3gp 
7/2/20221 hour, 5 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Türkmenler - "Injile ynanyp bolarmy?".3gp / Туркманхо - "Инчил бовар кардан мумкин аст?.3gp

Туркменский - "Можно ли верить Библии?".3gp / Turkmancha - "Injilga ishonish mumkinmi?".3gp / Turkmen - "Can the  Bible be Trusted?".3gp // ЁХАННА 1 - Сөз1. Овал-башда Сөз барды, Сөз Худай биленди, Сөз Худайың Өзүди. 2. Овал-башда Ол Худай биленди. 3. Тутуш барлык Сөз аркалы ярадылды, ярадылан затларың хич бири Онсуз ярадылмады. 4. Сөз яшайыш чешмесидир, бу яшайыш ынсанларың Нуры болды. 5. Нур түмлүкде парлаяндыр, түмлүк болса Оны еңип билмеди. 6. Худай тарапындан Яхя атлы бир адам иберилди. 7. Яхя Нур барада шаятлык этмәге ве өз шаятлыгы аркалы хеммелери ынандырмага гелди. 8. Яхяның өзи Нур дәлди, ол диңе Нур барада шаятлык этмәге гелди. 9. Хер бир ынсаны нурландырян хакыкы Нур дүнйә гелди. 10. Ол дүнйәдеди, дүнйә Ол аркалы ярадылыпды, эмма дүнйә Оны танамады. 11. Ол Өзүниңкилере гелди, эмма олар Оны кабул этмеди. 12. Ол Өзүни кабул эдип, адына иман эденлериң хеммесине Худайың перзентлери болмак хукугыны берди. 13. Олар не тен, не ынсан ислегинден, не-де әр хөвесинден доглупдылар. Олар Худай тарапындан доглан перзентлердир. 14. Сөз ынсан болуп, арамызда яшады. Ол мерхеметден ве хакыкатдан долуды. Биз Онуң шөхратыны, ягны Атадан гелен Еке-тәгиң шөхратыны гөрдүк. 15. Яхя Иса барада шаятлык эдип, батлы сес билен: «Ине, Менден соңра гелҗек Менден үстүндир, себәби Ол менден хем овал барды диеним Шудур» дийип гыгырды. 16. Бизиң хеммәмиз Онуң чәксиз мерхемети аркалы ялканыш үстүне ялканыш алдык. 17. Чүнки Мукаддес Канун Муса аркалы берилди, мерхемет ве хакыкат болса Иса Месих 1:17 Месих – еврейлер бу сөзи Худай тарапындан вада берлен Патыша бабатында уланярдылар, хениз хем уланярлар. Сөзлүге серет. аркалы пейда болды. 18. Худайы хич ким асла гөрен дәлдир. Бизе Оны Атасының гуҗагындакы, Өзи-де Худай болан еке-тәк Оглы 1:18 Огул – Көне Әхтде патышалар «Худайың оглы» дийип атландырылярды. Тәзе Әхтде болса бу ат Худай тарапындан сайланып-сечилен диймеги аңладяр. Сөзлүкде «Худайың Оглы» сөзүне серет. 1:18 Атасының гуҗагындакы, Өзи-де Худай болан еке-тәк Оглы – кәбир голязмаларда Атасының гуҗагындакы еке-тәк Оглы. танатды.
7/2/20222 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Türkmen - "Isa: Reb we Halasgär".3gp Туркманӣ - "Исо: Худованд ва Наҷотдиҳанда".3gp

Туркменце - "Иисус: Господь и Спаситель".3gp / Turkmancha - "Iso: Rabbiy va Najotkor".3gp / Turkmence - "Jesus: Lord and Saviour".3gp // 1 KORINTOSLYLAR 13-  Söýgi1Ynsanlaryň we perişdeleriň dillerinde gürläp-de, söýgim bolmasa, güňleç seslenýän misdirin ýa-da jyňňyrdaýan kimwaldyryn. 2Eger pygamberlik peşgeşim bolup-da, ähli syrlary we ylymlary bilip-de, daglary süýşürjek güýçli imanym bolup-da, söýgim bolmasa, men hiçdirin. 3Eger men tutuş emlägimi garyp-gasarlara paýlap-da, magtanyp bilerim ýaly tenimi gurban edip-de, söýgim bolmasa, bularyň maňa hiç peýdasy ýokdur. 4Söýgi sabyrlydyr, mähirlidir. Söýgi bahyllyk edýän däldir, özüni beýgeldýän däldir. Söýgi gopbamsyramaýar, 5biabraýlyk etmeýär. Söýgi öz bähbidini aramaýar, gaharlanmaýar, öýke-kine saklamaýar. 6Söýgi ýamanlyga şatlanmaýar, ol hakykata şatlanýandyr. 7Söýgi hemme zady bagyşlaýandyr, elmydama ynanýandyr. Söýgi hiç haçan umytdan düşýän däldir, hemme zada çydaýandyr. 8Pygamberlikler tamamlanar, diller ýiter, bilim gutarar, söýgi bolsa asla tükenmez. 9Çünki biz häzir bölekleýin bilýäris, bölekleýin pygamberlik edýäris. 10Kämillik gelende, bölekleýin zatlar tamamlanar. 11Men çagakam, çaga ýaly gürleýärdim, çaga ýaly oýlanýardym, çaga ýaly pikir ýöredýärdim. Emma ulalyp kemala gelenimde, çagalyk ýörelgelerini taşladym. 12Şindi ähli zady öçügsi aýnadan gören ýaly görýäris. Emma soňra ähli zady ýüzbe-ýüz göreris. Men şindi bölekleýin bilýärin, ýöne şonda Hudaýyň meni bilşi ýaly doly bilerin. 13Häzir şu üçüsi galýar: iman, umyt we söýgi. Bularyň iň ulusy bolsa söýgüdir.============== 1 КОРИНТОСЛЫЛАР 13 - Сөйги1. Ынсанларың ве перишделериң диллеринде гүрләп-де, сөйгим болмаса, гүңлеч сесленйән мисдирин я-да җыңңырдаян кимвалдырын. 2. Эгер пыгамберлик пешгешим болуп-да, әхли сырлары ве ылымлары билип-де, даглары сүйшүрҗек гүйчли иманым болуп-да, сөйгим болмаса, мен хичдирин. 3. Эгер мен тутуш эмләгими гарып-гасарлара пайлап-да, магтанып билерим ялы теними гурбан эдип-де 13:3 Магтанып билерим ялы теними гурбан эдип-де – бу җүмле кәбир голязмаларда теними якмага берип-де дийип душ гелйәр., сөйгим болмаса, буларың маңа хич пейдасы ёкдур. 4. Сөйги сабырлыдыр, мәхирлидир. Сөйги бахыллык эдйән дәлдир, өзүни бейгелдйән дәлдир. Сөйги гопбамсырамаяр, 5. биабрайлык этмейәр. Сөйги өз бәхбидини арамаяр, гахарланмаяр, өйке-кине сакламаяр. 6. Сөйги яманлыга шатланмаяр, ол хакыката шатланяндыр. 7. Сөйги хемме зады багышлаяндыр, элмыдама ынаняндыр. Сөйги хич хачан умытдан дүшйән дәлдир, хемме зада чыдаяндыр. 8. Пыгамберликлер тамамланар, диллер йитер, билим гутарар, сөйги болса асла түкенмез. 9. Чүнки биз хәзир бөлеклейин билйәрис, бөлеклейин пыгамберлик эдйәрис. 10. Кәмиллик геленде, бөлеклейин затлар тамамланар. 11. Мен чагакам, чага ялы гүрлейәрдим, чага ялы ойланярдым, чага ялы пикир йөредйәрдим. Эмма улалып кемала геленимде, чагалык йөрелгелерини ташладым. 12. Шинди әхли зады өчүгси айнадан гөрен ялы гөрйәрис. Эмма соңра әхли зады йүзбе-йүз гөрерис. Мен шинди бөлеклейин билйәрин, йөне шонда Худайың мени билши ялы долы билерин. 13. Хәзир шу үчүси галяр: иман, умыт ве сөйги. Буларың иң улусы болса сөйгүдир.
7/2/202224 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Türkmen - "Isa: Mugallym we Şypa beriji ".3gp / Туркманй — «Исо: Муаллим ва Шифокор".3gp

Туркмендже - «Иисус: Учитель и Целитель ".3gp / Turkmancha - "Iso: Ustoz va tabib" .3gp /Turkmence - "Jesus: Teacher and Healer".3gp 
7/2/202224 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Episode 1: [6a]. Забони Шуғнӣ - "Даъват барои шинохти шахсан Исо".3gp / Шугнанский язык - "Приглашение узнать Иисуса лично".3gp

[6a]. Shug'niy tili - Taklif Isoni shaxsan bilish”.3gp / Shughni Language - "Invitation to Know Jesus Personally" .3gp
7/2/20225 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Забони Шуғнӣ - "Нӯҳ".mp3 / Язык шугни - "Ной".mp3

Shug'ni tili - "Nuh".mp3 / Shughni Language - "Noah".mp3
7/2/20223 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Забони шуғнӣ - "Гуфтори зиндагӣ".3gp / Шугнанский язык - "Слова жизни".3gp

Shug'niy tili - "Umr so'zlari".3gp / Shughni Language  - "Words of Life".3gp
7/2/20229 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Шуғнӣ - "Инҷили Луқо (Қисмҳо)".3gp / Шугни - "Евангелие от Луки (Части)".3gp

Shug'niy  - "Luqo Xushxabari (Porsiyalar)".3gp / Shughni - "Gospel of Luke (Portions)".3gp
7/2/202232 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Episode 1: [6b]. Шуғни Рушонӣ - "Инҷили Луқо - Боби №2".mp3 / Шугни Рушани - "Евангелие от Луки - Глава №2."mp3

[6b]. Shugni Rushani - "Luqo Xushxabari - 2-bob".mp3 / Shughni Rushani - "Gospel of Luke - Chapter No.2".mp3
7/2/202211 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Шуғнӣ: Рушонӣ - "Инҷили Луқо (Қисмҳо)".3gp / Шугни: Рушани - "Евангелие от Луки (Части)".3gp

Shug'niy: Rushaniy - "Luqo Xushxabari (Porsiyalar)".3gp / Shughni: Rushani - "Luke Portions".3gp
7/2/202252 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Episode 1: [6c]. Шугни Кушони - "Беном".mp3 / Шугни Кушани - "Без названия".mp3

[6c]. Shug'ni Kushoniy - "Nomsiz".mp3 / Shughni Kushani - "Untitled".mp3
7/2/20223 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Шуғни Кушонӣ - "Суханҳои зиндагӣ".3gp / Шугни Кушани - "Слова жизни".3gp

Shug'ni Kushoniy - "Umr so'zlari".3gp / Shughni Kushani - "Words of Life".3gp
7/2/20229 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Episode 1: [6d]. Шуғнӣ Ғӯронӣ - "Нӯҳ".mp3 / Шугни Горани - "Ной".mp3

[6d]. Shug'ni G'oroniy - "Nuh".mp3 / Shughni Ghorani - "Noah".mp3 
7/2/20223 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Episode 1: Шуғни Ғаронӣ - "Суханхои хаёт".3gp / Шугни Горани - "Слова жизни".3gp

Shug'ni G'oroniy - "Hayot so'zlari".3gp / Shughni Ghorani - "Words of Life".3gp
7/2/20229 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Episode 1: [7]. English Hymn - "There Is a Longing in Our Hearts For You, O! Lord".mp4 / "Эсть а Тоска в наших сердцах по тебе, о! Господь" - Суруди Инҷили англисӣ.mp4

[7]. Английская евангельская песня - "Есть а Тоска в наших сердцах по тебе, о! Господь".mp4 / Ingliz Xushxabar qo'shig'i - "U yerda a Yuragimizda Senga intiqlik, oh! Lord".mp4
7/2/20223 minutes, 9 seconds