Winamp Logo
Stori Tic Toc Podcast Cover
Stori Tic Toc Podcast Profile

Stori Tic Toc Podcast

English, Children Stories, 1 seasons, 225 episodes, 18 hours 50 minutes
About
Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.
Episode Artwork

Sŵn Siwsi yn Hedfan

Mae Siwsi ar fin dathlu ei phenblwydd yn bum mlwydd oed ac yn gobeithio cael anrheg anghyffredin iawn. Rebecca Harries sydd yn adrodd stori gan Rhiannon Lloyd Williams
14/11/20235 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Y Dant Wibli Wobli

Mae dant Anest yn dechrau dod yn rhydd ond yn gwrthod dod allan, mae hi angen help! Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Leo Drayton.
31/10/20235 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Sioe Dalent Cwm Deiliog

Mae pawb yn barod ac yn edrych ymlaen at y sioe dalent fawr, pawb heblaw Lewsyn, ond pam? Rebecca Harries sydd yn adrodd stori gan Arddun Arwel.
10/10/20235 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Idris yr Ebol

Ebol bach busneslyd sy’n ysu i gwrdd â’r ceffyl mawr yn y cae drws nesaf yw Idris. Rebecca Harries sydd yn adrodd stori gan Mel Owen.
26/09/20235 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Gwarchod

Mae Eryl y llew yn hapus iawn helpu edrych ar ôl Meilyr y mwnci, ond mae Meilyr yn dipyn o lond llaw. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Anona Thomas.
05/09/20235 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Gwledd yn y Jwngl

Mae Eryl y llew am goginio gwledd blasus i’w ffrindiau, ond dydy e erioed wedi coginio o’r blaen! Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Anona Thomas.
18/07/20235 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Cadi'r car bach coch

Mae Cadi wrth ei bodd yn mynd am dro gyda’i pherchennog Siencyn, ond heddiw mae ei injan yn sâl. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Twm Ebbsworth.
04/07/20235 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Ffion y Brif Ffidil

Noson fawr y gyngerdd ac mae pawb yn barod am sioe wych, wel pawb heblaw Ffion y Brif Ffidil. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Chris Harries.
13/06/20235 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Blodwen Yn Mynd I'r Traeth

Dewch i wrando ar stori am ddafad ddireidus yn mynd am drip ar fws i’r traeth. Sion Pritchard sy'n adrodd stori gan Casia Wiliam.
30/05/20235 minutes 3 seconds
Episode Artwork

NiNi a Cwlffyn 3

Dewch i wrando ar stori am ddau ffrind, NiNi a Cwlffyn, yn golchi car eu Nain. Sion Pritchard sy'n adrodd stori gan Sioned Wyn Roberts.
16/05/20234 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Ni Ni a Cwlffyn

Dewch i wrando ar stori am ddau ffrind, NiNi a Cwlffyn, yn chwarae cuddio gyda’u Nain. Sion Pritchard sy'n adrodd stori gan Sioned Wyn Roberts.
09/05/20235 minutes 1 second
Episode Artwork

Ni Ni a Cwlffyn

Dewch i wrando ar stori am Ni Ni a Cwlffyn. Mae Ni Ni yn fach a Cwlffyn yn gawr, ac mae'r ddau yn ffrindiau mawr. Sion Pritchard sy'n darllen stori gan Sioned Wyn Roberts.
02/05/20235 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Ola ym myd y Gwrachod

Pan mae Ola’n cymryd un llwy de o fêl cyn mynd i’r gwely, mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Sioned Erin Hughes.
04/04/20235 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Stori Cleo

Mae Cleo’r ci a’i pherchennog Cadi yn ffrindiau mawr iawn, ac mae gan Cadi syrpreis arbennig i Cleo. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Melanie Owen.
13/03/20235 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Stori Llion

Mae pawb yn yr ysgol yn hoffi gwallt Llion, ac mae gan Mam Llion stori ddifyr amdano. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Melanie Owen
05/03/20235 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Elsi a'r Pren Mesur

Dewch i wrando ar stori am Elsi a’r anrheg gorau erioed, pren mesur. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Anni Llyn.
22/01/20235 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Yr Uncorn Blewog

Dewch i wrando ar stori am uncorn blewog iawn. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Anni Llyn.
15/01/20235 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Olwen yr Orca

Dewch i wrando ar stori Olwen yr Orca oedd yn meddwl nad oedd hi angen ffrindiau. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Anna Lisa Jenaer
01/01/20235 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Helpu Iolo

Dewch i wrando ar stori am Gwern sy’n helpu ei frawd bach ar ddiwrnod ei barti. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Aled Richards.
18/12/20225 minutes 1 second
Episode Artwork

Cochyn a’r Gystadleuaeth Cuddliw

Er bod Cochyn yn gameleon ychydig yn wahanol i bob cameleon arall, mae ganddo ddoniau arbennig! Rebecca Harries sy'n darllen stori gan Sioned Wyn Roberts.
13/11/20225 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Cochyn

Cameleon bach anghyffredin iawn yw Cochyn, ond mae’n breuddwydio am gael bod yr un fath â phob cameleon arall. Rebecca Harries sy'n darllen stori gan Sioned Wyn Roberts.
06/11/20225 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Y Tŷ Adar

Mae Daniel a Nansi yn efeilliad ac yn gorfod trio rhannu pob dim, hyd yn oed y tŷ adar. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Rhiannon Wyn.
02/10/20225 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Martha a’r Wenynen

Mae Martha yn cael gwers arbennig iawn yn yr ysgol heddiw, mae hi’n dysgu sut i deimlo curiad ei chalon. A story for young listeners.
25/09/20225 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Delyth y Draenog

Mae Delyth y Draenog yn ysu am wyliau tawel, ond yn anffodus mae Wini’r Wiwer am ddod gyda hi. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Miriam Sautin
18/09/20225 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Caffi Tecs

Dewch i wrando ar stori am Jaco yn y caffi, lle cafodd fwyd doedd o ddim yn ei hoffi.
14/09/20225 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Penblwydd Dewi

Ar ei ben-blwydd mae Dewi eisiau parti môr ladron. Tybed a ddaw e o hyd i drysor go iawn yn ei barti? Dewi wants a pirate-themed birthday party. Will he find treasure at the party?
14/09/20225 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Nansi Natur a'r Sioe Ffasiwn

Mae Nansi druan yn sâl ac yn methu cynnal y sioe ffasiwn, ond mae Persi Pry Cop yn barod i’w helpu. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Martha Ifan
28/08/20225 minutes
Episode Artwork

Nansi Natur a'r Siop Elusen

Mae Nansi wrth law i helpu Persi Pry Copyn ffeindio gwisg arbennig i’r ddawns pryfaid cop. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Martha Ifan.
19/08/20225 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Lleu y Llew

Dewch i wrando ar stori am Lleu y Llew â’r broblem wynebodd cyn mynd i gysgu. Rhian Blythe sydd yn adrodd stori gan Chris Harris
14/08/20224 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Pêl Droed i Bawb

Dewch i wrando ar stori Gwen, oedd wrth ei bodd yn chwarae pêl-droed. Rhian Blythe sydd yn adrodd stori gan Carwyn Eckley.
07/08/20224 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Beic Mari

Dewch i wrando ar stori Mari a’i phrofiad hudol wrth fynd ar ei beic. Rhian Blythe sydd yn adrodd stori gan Miriam Sautin.
08/07/20224 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Y Trip

Dewch i wrando ar stori am Lora a’i Mam yn mynd am drip i Lundain. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Casia Wiliam.
03/07/20224 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Dewin Dawnsio

Dewch i wrando ar stori am Dewi, y dewin dawnsio. Rebecca Harries sy'n adrodd stroi gan Sioned Evans
19/06/20225 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Iolo'n Cwrdd â'r Brenin

Dewch i wrando ar stori am fachgen bach o’r enw Iolo, a’i goron hud. Rebecca Harries sydd yn adrodd y stori gan Glesni Haf.
12/06/20225 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Begw

Dewch i wrando ar stori am Begw oedd eisiau byw y tu allan gyda’r adar a’r mwydod. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Mali Tudno.
29/05/20225 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Ci Erin

Dewch i wrando ar stori am ferch fach o’r enw Erin a’i ffrind newydd, Ceridwen y ci. Rebecca Harries sydd yn adrodd stori gan Glesni Haf.
08/05/20225 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Y Siop Gwerthu Popeth

Mae Nansi wrth ei bodd yn gwibio drwy’r awyr ar feic hudol Tad-cu, ond i ble mae Nansi yn mynd heddiw tybed? Stori gan Martha Ifan ac yn cael ei adrodd gan Rhian Blythe
06/03/20225 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Y Llofft Flera ‘Rioed

Mae Bobi Wyn yn fachgen blêr iawn iawn, hyd nes un dydd mae’n gorfod tacluso ei stafell wely er mwyn dod o hyd i’w hoff degan. Stori gan Lleucu Lynch yn cael ei adrodd gan Rhian Blythe.
27/02/20224 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Cysgu Mewn Pabell

Mae Aled wedi cyffroi achos mae ei dad wedi gosod pabell yn yr ardd, er mwyn iddyn nhw fynd yno i gysgu drwy’r nos, am gyffrous! Stori gan Nia Morais ac yn cael ei adrodd gan Rhian Blythe.
23/01/20225 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Mamgu-eddfa

Dewch i wrando ar stori am amgueddfa arbennig iawn, y Mamgu-eddfa! A story for young listeners.
16/01/20225 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Y Grochan Hud

Dewch i wrando ar stori am Elsi, Magli a’r crochan hud. A story for young listeners about Elsi, Magli and a magic cauldron.
26/12/20214 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Morlo

Dewch i wrando ar stori am forlo bach unig yn aros gyda’i ffrindiau i’w fam ddychwelyd. A story for young listeners about a baby seal and his friends.
19/12/20215 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Eryl ac Efan

Dewch i wrando ar stori am Eryl a’i frawd bach Efan. The story about Eryl and his little brother, Efan.
12/12/20214 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Cinio Gwlyb

Mae Aled wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr at gael mynd i lan y môr gyda’i Dad. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Nia Morais.
07/11/20215 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Y Mwng Ffantastig

Dymuniad Eryl y Llew yw tyfu mwng anferth, ond sut yn y byd mae gwneud hynny? Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Anona Thomas.
31/10/20215 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Tatws Taid

Cyfle i wylwyr Cyw wrando ar stori hyfryd, dychmygus a direidus gan amryw o awduron mewn rhaglen newydd sbon. A series of stories for the younger audience.
24/10/20214 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Y Goeden Unig

Mae Rhian yn ysu i wybod pa fath o goeden ydy hi, ac yn gofyn i’w ffrindiau yn y parc am help. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Sion Tomos Owen.
26/09/20215 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Megan a’i Thegan

Dewch i wrando ar stori am ferch fach o’r enw Megan a sut gollodd ei hoff degan. A story for young listeners.
19/09/20215 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Parti Pen-blwydd Y Wrach Fach Flêr

Dewch i wrando ar stori am Martha’r Wrach a’i holl ffrindiau newydd, mawr a bach. A story for young listeners.
12/09/20215 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Methu Breuddwydio

Dewch i wrando ar stori am fachgen bach o’r enw Bobi Wyn a’r freuddwyd flasus a gafodd un noson. A story for young listeners.
15/08/20215 minutes 1 second
Episode Artwork

Iwan yr Octopws

Hoff beth Iwan yr Octopws yn y byd i gyd ydy ei sanau lliwgar, ond pam mae pawb yn chwerthin am ei ben?
08/08/20214 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Sioned yn y Sied

Mae Sioned yn darganfod rhywbeth dieithr yn y sied ar waelod yr ardd, ond tybed beth yw e?
01/08/20215 minutes
Episode Artwork

Dafydd yn mynd am dro

Mae Dafydd wrth ei fodd gyda’i gymdogion i gyd, ac am drefnu syrpreis bendigedig iddyn nhw.
04/07/20214 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Y Gacen Foron

Mae Nain Ninja yn byw yng nghartref henoed Heulfre ac yn cadw llygad barcud ar bopeth sy’n digwydd yno.
27/06/20215 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Lleu y Lleidr Llwglyd

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Dewch i wrando ar stori am nain anhygoel Sam a’r lleidr a ddaeth i ddwyn ei siocled hi. A story for young listeners.
13/06/20214 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Dangos a Dweud

Dewch i wrando ar stori am Oli a’r trysor arbennig y daeth o hyd iddo ar gyfer diwrnod Dangos a Dweud yn yr ysgol.
23/05/20215 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Dychmyga Hyn

Dewch i wrando ar stori am Math a Greta a’r crochan fawr hud yng ngwaelod yr ardd sy’n mynd â nhw am antur ar hyd a lled y byd.
16/05/20215 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Y Llew Oedd Ddim yn Gallu Rhuo

Dewch i wrando ar stori am Llywelyn y Llew oedd ddim yn gallu rhuo.
02/05/20215 minutes 1 second
Episode Artwork

Lora yn Colli ei Llais

Mae Lora wrth ei bodd yn canu drwy’r dydd, ond mae’r canu yn tewi pan mae hi’n mynd i’r ysgol feithrin am y tro cynta. A story for young listeners.
28/03/20215 minutes 1 second
Episode Artwork

Llinos a'i Llyfrau

Dewch i wrando ar stori am ferch o’r enw Llinos sy’n hoffi darllen yn fwy na chwarae. A story for young listeners.
21/03/20214 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Bryn Bach a’i Byd Ben ei Waered

Mae Bryn yn ysu i fod yn dal, ond pan mae e’n cael ei ddymuniad dydy e ddim yn siwr ydy bod yn dal yn beth da wedi’r cyfan.
14/03/20215 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Sara Mai Ceidwad y Sêr

Dewch i wrando ar stori am forlo anhapus sydd wedi brifo’i hun ar greigiau peryglus. A story for young listeners.
07/03/20215 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Antur Fawr y Ci Bach Coch

Dewch i wrando ar stori am gi bach o’r enw Magi Mai sy’n gallu gweld dau o bob dim!
28/02/20215 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Nicw a Begla

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Dewch i wrando ar stori am fachgen bach o’r enw Nicw a’i ffrind Begla.
21/02/20215 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Y Llygoden Fach

Dewch i wrando ar stori am Loti a’i pharti a’i ffrind bach newydd oedd hefyd eisiau dathlu. A story for young listeners.
14/02/20215 minutes
Episode Artwork

Anturiaethau Macsen

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Dewch i wrando ar stori am Macsen y ci sy’n hoffi chwarae a gwneud pob math o ddrygau.
07/02/20215 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Wps

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Mae chwarae’n troi’n chwerw i Mari a Rhiannon pan maen nhw’n ‘menthyg’ goriadau car Mam. A story for young listeners.
31/01/20215 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Y Gofod

Mae Elin yn breuddwydio am gael mynd am daith i’r gofod, tybed a ddaw ei breuddwyd yn wir? Elin dreams of a trip to space, will her dream come true?
24/01/20215 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Madlen a'i Ffrind Dychmygol

Mae gan Madlen llawer iawn o ffrindiau, ond mae Bob yn ffrind arbennig iawn. A story for young listeners about Madlen and her imaginary friend.
17/01/20215 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Siwsi y Seren Wib

Dewch i wrando ar stori am Siwsi y seren wîb, y seren fwyaf disglair yn y gofod i gyd. A story for young listeners.
10/01/20215 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Y Twll

Dewch i wrando ar stori am Carys a’i ffrind gorau Sion a aeth i fyw yn Awstralia. A story for young listeners.
03/01/20215 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Achub Carlo

Mae hi wedi bod yn bwrw glaw yn drwm ar Fferm Tyddyn Ddol a mae Carlo’r ceffyl mewn trafferth, pwy ddaw i’w achub?
27/12/20205 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Mae’r Pensil Hud ar Goll

Dewch i wrando ar stori am ferch fach o’r enw Betsan a’i phensil hud.
13/12/20205 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Maldwyn a’r Sŵ

Dewch i wrando ar stori am Maldwyn a’r halibalŵ yn y sŵ. A story for young listeners about Maldwyn's visit to the zoo.
06/12/20204 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Y Ffliw

Dewch i wrando ar stori am ddau efaill, Daniel a Math, a’r ffliw a stopiodd eu cynlluniau ar gyfer y gwyliau.
01/11/20205 minutes 1 second
Episode Artwork

Nedw'n Mynd i Nofio

Dewch i wrando ar stori am Nedw’n dysgu nofio gyda help Mr Fflôt. A story about Nedw learning to swim.
25/10/20205 minutes
Episode Artwork

Martha, Bwni a'r Blaidd

Stori ddirgel sydd gan Sali Mali y tro hwn. Bob tro mae Martha a Bwni yn  mynd am dro i ben y mynydd mae hi’n clywed sŵn udo, pwy yn y byd sy’n gwneud y sŵn tybed?
18/10/20205 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Y Piano yn y Goedwig

Sali Mali sy'n darllen stori am Ani ac Efan. Er bod ganddi biano, dydy Ani ddim yn gwybod sut i’w chwarae, ond mae Efan ei ffrind yn llenwi’r tŷ gyda sŵn hyfryd.
11/10/20205 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Cai yn y Gofod

Sali Mali sy'n adrodd stori am Cai. Un noson, pan mae Cai yn trio ei orau glas i fynd i gysgu, mae e’n mynd ar antur arallfydol gydag anghenfil y dŵfe.
04/10/20205 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Anghenfil Anhapus

Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw. Mae Wmffra yr anghenfil yn anhapus ac er ei fod yn anghenfil mawr, mae e ofn cathod.
29/09/20205 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Siop Pob Dim

Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw. Dewch i wrando ar stori am Meira a’i Siop Pob Dim.
15/03/20204 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Y Botel Sos Coch

Mae gan Daniel ffrind anghyffredin iawn i gadw cwmni iddo wrth y bwrdd bwyd. Daniel has a very unusual friend to keep him company at the dinner table.
08/03/20205 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Y Mabolgampau

Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw. Dewch i wrando ar stori am Hari’r Hwyaden a’i ffrind Pitw Llygoden.
01/03/20205 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Esgidiau Newydd

Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw. Dewch i wrando ar stori am Iwan a’i ‘sgidiau newydd llachar.
23/02/20204 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Dannedd Disglair Delyth

Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw. Dewch i wrando ar stori am Delyth a’r dolffiniaid. A story for infants.
16/02/20205 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Y Ffrind Ffyddlon

Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw. Dewch i wrando ar stori am falwoden a broga yn helpu ei gilydd am eu bod yn ffrindiau.
12/01/20204 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Yr Ynys

Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw. Dewch i wrando ar stori am ferch o’r enw Leusa sydd ddim yn edrych ymlaen i fynd ar ei gwyliau.
05/01/20205 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Smotiau Nedw a Begw

Dewch i wrando ar stori am Nedw a’i ffrind bach smotiog oedd yn byw i lawr ochr y soffa.
08/12/20195 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Jona a Mam yn Ffraeo

Dewch i wrando ar stori am Jona a’i ffrind newydd Bedwyr y bochdew.
01/12/20194 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Anifail Anwes Sali

Dona Direidi sy'n adrodd y stori hon am Sali. Mae gan bob un o ffrindiau Sali anifail anwes, ac mae hi eisiau un ei hun. All of Sali's friends have a pet, and she wants one too.
10/11/20194 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Hari'r Hwyaden

Sut mae helpu cranc i chwarae pêl droed heb dorri’r bêl? Mae’r ateb gan Hari’r hwyaden. A story for infants.
27/10/20194 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Y Garafan Lwcus

Dewch i wrando ar stori am wyliau haf Tomos a Carys mewn carafan yn Llangrannog. A story about Tomos and Carys' holiday in a caravan.
20/10/20195 minutes
Episode Artwork

Steffan a'r Ystlumod

Sali Mali sy'n adrodd hanes Steffan a'i ffrindiau yn chwilio am ystlumod, sy'n greaduriaid llawn rhyfeddod.
22/09/20195 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Y Brenin Blin

Stori am y Brenin Blin, sydd ddim yn gwybod sut i fwynhau ei hun. Story for young listeners about a king who doesn't know how to have fun.
15/09/20194 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Antur Steff

Stori am antur Steff ar gefn cath o’r enw Pws. The adventures of Steff and Pws the cat.
08/09/20195 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Dymuniad Lowri a Lewis

Mae dymuniad Lowri a'i brawd, Lewis, yn dod yn wir. Lowri and Lewis' wish comes true.
01/09/20195 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Nel a Lili

Stori am Lili, chwaer fach Nel, yn rhoi'r gorau i'w dwmi. A story for infants about Nel's little sister, Lili, giving up her dummy.
04/08/20194 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Clawdd Pigog

Stori am Jac yn gwrthod rhannu ei deganau, cyn ymuno i chwarae â Gwion a Gruff drws nesaf. A story for infants.
28/07/20194 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Owi a'i Broblem Odli

Mae Owi wrth ei fodd yn gwneud pob math o bethau yn yr ysgol, heblaw am farddoni ac odli. Owi enjoys all kinds of things at school, but doesn't like composing poetry and rhyming.
16/06/20195 minutes
Episode Artwork

Tedi Drwg

Dewch i wrando ar stori am Cadi a Tedi, sydd eisiau chwarae cyn mynd i'r gwely. Cadi and Tedi want to play before bedtime.
09/06/20195 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Huw Bob Lliw

Mae Caradog y Coblyn yn genfigennus o Huw Bob Lliw, sy'n lliwio popeth yn y byd. A story about Huw Bob Lliw, whose job is to colour everything in the world.
12/05/20195 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Lleucu

Stori am Lleucu'r Lleuad sy'n hoffi gwenu, a bachgen bach sydd arno ofn mynd i'w wely. A story for infants.
05/05/20195 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Mochyn yn y Tŷ

Stori am antur Osian wrth chwarae cuddio gyda'i frawd, Moi. A story about Osian's adventure when playing hide-and-seek with his brother, Moi.
28/04/20195 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Moi y Mochyn Mentrus

Stori am Moi y mochyn mentrus a'i frawd bach Osian, bob amser mor ofalus. A story for infants.
26/04/20195 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Siriol

Dewch i wrando ar stori Siriol, sy'n ysu i gael tegan meddal a ffôn fel ei ffrindiau. Huw reads a story about Siriol, who wants a squashy toy and a phone like her friends.
24/03/20195 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Byrti Bach

Elin sy'n darllen y stori hon am Sion a Sian yn chwarae pêl yng ngardd nain a taid. A story for infants.
10/03/20195 minutes 1 second
Episode Artwork

Nos Da Mabon

Huw sy'n adrodd hanes Mabon a'i dad yn paratoi i ddarllen stori cyn cysgu. A story for infants about Mabon and his dad getting ready to read a story before going to sleep.
07/02/20195 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Penri Pen yn y Cymylau

Pam nad yw Aled yn cofio ei freuddwydion yn y bore? Mae Mr Pen yn y Cymylau yn gwybod! A story for infants about Aled, who can never remember his dreams in the morning.
27/01/20195 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Ffred a Casi

Mae'n wyliau ysgol, a mae Ffred a Casi yn cael helpu dad yn ei siop lyfrau. A story for infants. It's a school holiday, and Ffred and Casi get to help dad in his bookshop.
20/01/20195 minutes 1 second
Episode Artwork

Malan a Trystan a Brech yr Ieir

Er bod Malan yn y gwely gyda brech yr ieir, mae Beti'r iâr yn dod i'w gweld hi. Even though Malan is in bed with chicken pox, Beti the hen comes to see her.
17/12/20185 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Eira Mân, Eira Mawr

Dyw Beca erioed wedi gweld eira o'r blaen, ac mae ganddi ffrind newydd i chwarae gyda hi. Beca sees snow for the first time ever, and has a new friend to play with.
09/12/20185 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Brenin y Laladwndwns

Jim Pob Dim sy'n darllen stori Brenin y Laladwndwns yn gwneud sŵn rhyfedd iawn. Does neb yn gwybod beth yw e, nac o le mae e'n dod. Oes rhywun yn medru ei helpu?
18/11/20185 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Nain a Taid Wil

Jim Pob Dim gyda stori am Wil, sydd ddim yn hoffi ymweld â'i nain a'i daid. A story for young listeners. Wil doesn't like visiting his grandparents.
11/11/20185 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Prys y Penbwl Penstiff

Elin Haf sy'n adrodd hanes Prys y penbwl penstiff yn tyfu i fyny a throi'n llyffant. This is the story of Prys, a stubborn tadpole who becomes a frog.
04/11/20185 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Malan a Trystan a'r Iar Gludiog

Elin sy'n darllen y stori hon am Malan a'i brawd bach, Trystan, yn helpu mam-gu i goginio tarten driog.
01/11/20185 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Betsan a'r Pensil Hud

Huw Cyw sy'n darllen y stori hon am Betsan yn cael anrheg pen-blwydd anarferol iawn gan ei thad-cu, sef pensil hud coch.
21/10/20185 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Symud Tŷ

Dydi Leusa ddim eisiau symyd tŷ, ond mae'n newid ei meddwl ar ôl dod o hyd i lythyr arbennig yn y tŷ newydd. Leusa doesn't want to move home, but then she finds a special letter.
30/09/20185 minutes 1 second
Episode Artwork

Yr Hwfer Hud

Elin Haf sy'n adrodd y stori hon am Elsi a Medwyn ap Fflwff yn defnyddio hwfer hud. A story for young listeners about Elsi and Medwyn ap Fflwff using a magic hoover.
25/09/20185 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Cynffon

Dona Direidi sy'n adrodd y stori hon am Jona yn eistedd yn y bath, ac wrth ei fodd yn gweld am y tro cyntaf fod ganddo gynffon pysgodyn.
09/09/20185 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Mari a Dewi

Dyw Mari ddim yn hoffi chwarae gyda'i brawd bach o hyd, ond dyw chwarae ar eich pen eich hun ddim wastad yn hwyl chwaith, ac wedyn mae cael brawd bach yn hwyl.
02/09/20184 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Drwm Jini

Dona Direidi sy'n adrodd y stori hon am Jini, sy'n gweld drymiwr dawnus ar ymweliad â'r syrcas, ac yn ysu am gael dysgu sut i ddrymio.
29/07/20185 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Yr Addewid

Dona Direidi sy'n adrodd hanes aderyn bach wrth ddrws tŷ, yn poeni am y gaeaf. Beth ddigwyddith pan ddaw y rhew a'r eira? Dona Direidi reads a story for young listeners.
22/07/20185 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Antur Archfarchnad Albi

Antur Archfarchnad Albi: Wrth fynd i siopa gyda mam un diwrnod, mae Albi yn crwydo ac yn mynd ar goll. Sut yn y byd fydd e'n dod o hyd iddi? Albi wanders off and gets lost.
08/07/20184 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Rhed Edryd Rhed

Mae Edryd a'i ffrindiau yn cymryd rhan mewn triathlon. Stories for the young. Edryd and his friends take part in a triathlon.
01/07/20185 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Goleuo'r Garafan

Sali Mali sy'n adrodd hanes Awel a'i modryb arbennig iawn, Modryb Jo, sy'n byw mewn carafan. Mae'r tywyllwch yn codi ofn ar Awel, ac mae'r ddwy yn mynd ar daith hudolus i'r lleuad.
17/06/20185 minutes
Episode Artwork

Y Dorth Flasus

Sali Mali sy'n adrodd y stori hon am Lilian a Glenys, y ddwy chwaer ddiriedus, a'u taith i gasglu torth fawr gan Mam-gu ar gyfer swper y cynhaeaf.
10/06/20185 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Tigo a Bobo yr Wmffifflwffs

Sali Mali sy'n darllen stori am Tigo a Bobo o blaned yr Wmffifflwffs yn teithio i'r Ddaear i weld Cadi, eu ffrind gorau, ar ddiwrnod ei phen-blwydd. Beth all fynd o'i le?
03/06/20185 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Mali a'r Môr

Mae Mali yn mwynhau gwylio rhaglenni am fywyd y môr, ond ofn mynd i nofio yn y pwll. Mali enjoys watching programmes about sea life, but is too scared to go swimming in the pool.
06/05/20184 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Siwsi y Seren Wib

Mae Siwsi y seren wib wrth ei bodd yn hedfan, ac un diwrnod mae'n cyfarfod â seren arbennig iawn sydd angen gwersi hedfan. Siwsi the shooting star meets a very special star.
22/04/20184 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Aled a'r Trysor

Bob haf, mae Aled yn treulio ei wyliau ar Ynys Môn gyda Taid. Mae Taid yn adrodd stori iddo bob nos cyn iddo fynd i gysgu, am ei hanes yn dal pysgod anferth, stormydd gwyllt ar y môr, neu hoff stori Aled am y Royal Charter.
15/04/20185 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Y Blaidd Dŵr

Mae Bryn y Brithyll a'i ffrindiau yn gwybod yn iawn nad ydyn nhw i fod i nofio'n agos at y Pwll Dwfn ond un drwg ydy Dilys, mae hi wastad yn denu'r criw i drafferthion. A dyna sut mae'r ffrindiau yn dod wyneb yn wyneb â'r Blaidd Dŵr.
01/04/20184 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Henri a Gu

Mae Henri wrth ei fodd yn mynd am drip gyda'i famgu, a wastad yn cael diwrnod cyffrous. A series of stories for the young. Henri always enjoys trips with his grandmother.
25/03/20185 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Siop Sgidiau Siôn

Mae Siôn yn caru pob math o 'sgidiau. Welis, bwts, sandalau. Pob esgid yn y byd. Ar ôl i bawb yn ei ddosbarth gwneud hwyl am ei ben, mae'n cael syniad sy'n siwr o newid meddyliau pawb am ei 'sgidiau.
11/03/20185 minutes 1 second
Episode Artwork

Alun yr Wylan

Mae Alun yr wylan wrth ei fodd yn dwyn pysgod a sglodion pawb ar draeth Llansgodynsglodyn, ond un diwrnod mae'n dysgu nad yw gormod o sglodion yn eich gwneud yn hapus.
04/03/20184 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Sgrechian

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
18/02/20185 minutes
Episode Artwork

Nain Cacan

Llongyfarchiadau i Efa Fflur Williams ar ennill cystadleuaeth Tic Toc i ddod o hyd i gymeriad newydd. Mae'r stori yma am Nain Cacan. Hi ydi hoff nain pawb yn y pentref, ond mae'n sâl. Sut mae gwneud iddi deimlo'n well?
11/02/20185 minutes
Episode Artwork

Gemma a'r Hances Hud

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
04/02/20184 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Ianto a'r Sŵp Tomato

Mae Ianto wrth ei fodd gyda sŵp tomato Nain, ond be wneith e pan does dim tomatos ar ôl yn y siop? Ianto loves tomato soup, but there are no tomatoes in the shop. What will he do?
28/01/20185 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Magi Dlos o Blaenau Ffos

Dyw Magi Dlos ddim yn hoffi rhedeg yn gyflym, hyd nes y daw diwrnod mabolgampau'r ysgol. A story for infants about Magi Dlos, who doesn't like to run fast.
21/01/20184 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Edryd ac Wmffra

Mae Edryd a'i ffrind Wmffra'r eliffant eisiau gweld os ydi dillad ysgol Edryd yn gweithio. Edryd and his friend Wmffra the elephant put Edryd's school clothes to the test.
14/01/20185 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Tedyl y Tedi

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
07/01/20184 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Ffrindiau

Stori i blant bach am Bedwyr a Heini'r sebras. Mae'r ddau yn ffrindiau mawr, ond yn ofnus pan ddaw Llywelyn y Llew y i chwarae. Two zebras are scared when a lion comes to play.
03/01/20185 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Noson Nadolig Tegid

Mae Tegid eisiau cyfarfod Sion Corn, ac ar Noswyl Nadolig mae’n penderfynu gosod trapiau o gwmpas y tŷ. A fydd o'n llwyddo? Series of stories for the young.
17/12/20174 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Bili Bala

Llongyfarchiadau i Cain Gruffydd Williams ar ennill cystadleuaeth Tic Toc i ddod o hyd i gymeriad newydd. Mae'r stori hon am ei gymeriad, Bili Bala. Bachgen cyffredin ydi Bili, sy'n mwynhau chwarae gyda'i ffrindiau, ond mae ganddo gyfrinach anhygoel.
03/12/20175 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Newid Gwyn

Dydi Gwyn ddim yn hoffi pethau newydd – dillad, bwyd na gemau newydd - felly pan mae'n clywed fod Dad yn symud i dŷ newydd, mae'n dychryn yn ofnadwy.
26/11/20174 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Capten Cnec

Mae mabolgampau'r môr-ladron wedi cyrraedd, ond pwy fydd yn ennill y trysor? A series of stories for the young. Everyone wants to win the treasure at the pirates' sports day.
19/11/20175 minutes 1 second
Episode Artwork

Yr Wyddor

Mae'r llythrennau eisiau newid trefn yr wyddor, ond a fydd y drefn newydd yn plesio pawb? A story for young listeners. The letters of the alphabet wish to change their order.
12/11/20174 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Claddu Cwstard

Mae Cadi'n caru hufen iâ a siocled, ac yn casáu pethau iach fel moron a thomatos. Ar ôl cael brocoli gan ei mam i'w fwyta, rhaid iddi feddwl am gynllun i gael gwared ohono.
31/10/20175 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Cysgod Carwyn

Mae gan bawb gysgod, ond dyw Carwyn ddim yn garedig iawn wrth ei gysgod ei hun. A short story for young listeners. Everyone has a shadow, but Carwyn isn't very kind to his.
22/10/20175 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Bobi'r Broga Hip Hop

Mae Bobi'n froga talentog iawn, ond nid yw'n hapus iawn. A story for young children about Bobi, who is a very talented frog but not a happy one.
15/10/20174 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Del y Ditectif

Mae Del yn dod o hyd i esgid fach liwgar wrth chwarae'n y stryd, ond pwy yw'r perchennog? A story for young children. Del traces the owner of a shoe.
08/10/20175 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Del y Ditectif a'r Pethau Coll

Mae bwyd yn diflannu o'r gegin, ond mae Del yn barod i geisio datrys y dirgelwch. A story for children. Del tries to solve the mystery of the disappearing food.
01/10/20175 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Y Corrach Bach Mawr

Mae Dafydd yn dal iawn, ac yn chwerthin am ben Cai oherwydd ei fod yn fyr iawn, felly mae Caradog y Corrach yn dod i chwilio amdano. A short story for young listeners.
24/09/20174 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Y Seren

Wrth i Harri a Greta gael ffrae fawr, mae rhywbeth hudol a rhyfeddol yn digwydd i'r ddau. A short story for young children.
18/09/20175 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Mali - Merch Fach Lwcus Iawn

Ar ddiwrnod anffodus gyda phopeth yn mynd o'i le, mae Mali yn teimlo'n anlwcus iawn. A short story for young listeners about Mali, who feels very unlucky when she has a bad day.
10/09/20174 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Amser Bath Albi

Dydy Albi ddim yn hoffi mynd i'r bath tan iddo gael antur anghyffredin iawn. Albi who does not like baths, until he has an unusual adventure.
31/07/20175 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Y Laladwndwns a'r Gyfrinach

Mae argyfwng ym myd y Laladwndwns, ond mae Lara a'i thad a'r dylluan ddoeth yn gwybod sut i achub y dydd. A story for young children about a crisis in the world of the Laladwndwns.
23/07/20175 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Ffrindiau Gorau Albi

Jim Pob Dim sy'n dweud y stori am Albi sydd â thri ffrind da o'r enw Ela, Popi a Ned, ond dyw hynny ddim yn ddigon iddo, Ydi, mae Albi eisiau un ffrind arall.
19/06/20175 minutes 1 second
Episode Artwork

A'i Wynt yn ei Fol

Stori i'r plant lleiaf yn cael ei darllen gan Jim Pob Dim, un o gymeriadau Cyw. Mae Ben Dant eisiau iddo fe a Capten Cnec fod yn ffrindiau, ond mae ganddo un amod. A fydd Capten Cnec yn cytuno?
11/06/20174 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Moc a'r Cyfrifiadur

Mae Moc wrth ei fodd yn chwarae gemau cyfrifiadur, ond mae gêm heddiw yn un hudolus a chyffrous iawn. Moc loves to play computer games, and this game is very exciting.
04/06/20175 minutes 1 second
Episode Artwork

Yr Hudlath Hudol

Ar benblwydd Anwen y dylwythen deg, mae mam a dad wedi rhoi hudlath hudol newydd sbon iddi. Wrth fynd i chwarae gyda Gwydion a Llew yn y goedwig, mae'n gorfod dysgu ei defnyddio ar frys mawr.
14/05/20175 minutes 1 second
Episode Artwork

Tŷ Newydd

Dyw Gweno ddim eisiau symud tŷ, ond mae'n newid ei meddwl wrth weld beth sydd yn yr ardd. Gweno doesn't want to move house, but changes her mind on seeing the garden.
07/05/20174 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Alun y Draenog

Mae'r amser wedi dod i Alun y draenog fynd i gysgu am y gaeaf, ond dyw e ddim wedi blino. Stories for the young. It is time for Alun the hedgehog to hibernate, but he is not tired.
30/04/20174 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Cochyn y Clown

Mae Cochyn y Clown yn dod i barti Mari heddiw, ac mae pawb wedi cyffroi. Ond dyw Cochyn ddim yn hapus, achos mae e wedi colli ei drwyn coch swnllyd.
19/03/20175 minutes 1 second
Episode Artwork

Derfel Ddrwg

Mae Derfel wastad yn cael bai am fod yn ddrwg yn yr ysgol, dyna pam mae'n cael ei alw'n Derfel Ddrwg. Ond mae Nain yn gwybod fel arall, mae Derfel yn fachgen ffeind iawn.
12/03/20175 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Heti A'r Het Hudolus

Merch fach anniben iawn ydy Heti, ond wrth glirio ei stafell un diwrnod mae’n dod i hyd i het anghyffredin, un sy’n mynd a hi ar daith hudolus.
05/03/20175 minutes
Episode Artwork

Lleucu Llygoden

Stori i blant wedi ei darllen gan gymeriadau CYW. Mae Lleucu wedi anghofio ei bod hi’n ddiwrnod penblwydd arni, ond mae ei ffrindiau wedi trefnu sawl syrpreis hyfryd iddi.
26/02/20175 minutes
Episode Artwork

Cracyr o Ddiwrnod

Hoff ddiwrnod Joseff yw Dydd Nadolig, heblaw am un peth - cracyrs. Christmas Day is Joseff's favourite day of the year, except for one thing - crackers.
24/01/20175 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Beca Fach A'r Briodas

Mae Beca'n benderfynol o wisgo ei welis ar ddiwrnod mawr priodas Anti Elin. Beca is determined to wear her wellies to Auntie Elin's wedding.
25/09/20165 minutes
Episode Artwork

Menna Malwoden

Dyw Menna Malwoden ddim eisiau chwarae cuddio oherwydd ei bod yn gadael llwybr ar ei hôl. Story for young children. Playing hide and seek is no fun for a snail like Menna Malwoden.
04/09/20165 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Cadog a Gwilym

Stori i blant bychain am Cadog y pry copyn sy'n byw yn rhif 3, Llwybr Llawen. A story for young children about Cadog the spider who lives at number 3, Llwybr Llawen.
24/07/20165 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Cynog y Cogydd

Cynog yw'r cogydd gwaethaf erioed, ond heddiw mae'n cael cyfle i fod yn arwr a helpu Ben Dant i lywio ei long yn saff. A short story for young children.
03/07/20165 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Bolgi yn Chwarae Mig

Mae Criw Cyw eisiau mynd allan i'r ardd i chwarae yn yr heulwen braf ond mae Bolgi'n dwli chwarae cuddio yn y tŷ. A series of stories for the younger audience.
19/06/20164 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Tedyl a'r Oen

Tegan meddal bach melyn yw Tedyl. Tedi yn ystod y dydd ond pan fydd pawb yn cysgu mae'r tedi bach yn troi'n geffyl sy'n helpu pawb mewn trafferth. Stories for the young.
12/06/20165 minutes
Episode Artwork

Eil O Man

Dyw Efan ddim yn deall pam mae ei fam yn hoffi mynd am dro i’r traeth mewn tywydd oer a gwyntog, ond heddiw mae'n cael antur gyffrous iawn yn y tywydd garw.
29/05/20164 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Brechdan Tiwna

Mae Meg yn cael brechdan tiwna bob un dydd yn yr ysgol, ond ar ôl trip i’r traeth mae'n newid ei brechdan am frechdan môr-forwyn.
17/05/20164 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Pwmps Dewi

Mae Dewi druan a'i bwmps yn broblem. Ydi, mae e wrth ei fodd yn bwyta ffa pob. Ffa pob i frecwast gyda'i dost, hefo taten i ginio, mewn brechdan i swper, a chacen ffa pob i bwdin.
08/05/20165 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Traed Moch

Stori i blant bach am Gwili yn deffro un bore ac yn darganfod ei fod wedi troi yn fochyn. A story for young ones about Gwili waking up and discovering that he's turned into a pig.
01/05/20165 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Y Peiriant Anhygoel

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
17/04/20164 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Trystan Trwstan

Heddiw mae Trystan yn chwarae gyda'i ffrind Jac yn y parc ac yn ceisio mynd yn uwch na Jac ar y siglenni. A series of stories for the younger audience.
20/03/20165 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Ceffyl Hana Mair

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
06/03/20164 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Cemlyn y Cwmwl

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
21/02/20165 minutes
Episode Artwork

Dagrau Deian

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. "Ti'n rhy fawr i ddod i ganol y coed a'r anifeiliaid bach" yw cri yr anifeiliaid wrth Deian y Deinosor. Ond mae Deian druan yn unig ac eisiau ffrindiau. Wrth lwc mae Dan Deryn yn cael syniad ardderchog.
14/02/20165 minutes
Episode Artwork

Smwtyn a'r Drych

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. Mae llanast difrifol yn stafell wely newydd Mam a Dad ac mae Smwtyn y ci ar fin cael y bai, ond tybed ai Smwtyn sydd yn gyfrifol?
07/02/20165 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Ffrindiau Bach

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
31/01/20164 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Glyn y Bws Bach Glas

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
28/01/20165 minutes
Episode Artwork

Beti'r Bwystfil

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
17/01/20165 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Deri Draenog

Mae draenogod bach yn cysgu trwy'r gaeaf, ond dydy Deri Draenog ddim wedi dod o hyd i rywle clud i aeafgysgu. Tybed a ddaw e o hyd i rywle mewn pryd?
10/01/20165 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Carwyn y Pry Copyn

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
03/01/20165 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Tomi Twrch

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
27/12/20154 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Noswyl Nadolig Tegid

Mae Tegid eisiau cyfarfod Sion Corn, ac ar Noswyl Nadolig mae’n penderfynu gosod trapiau o gwmpas y tŷ. A fydd o'n llwyddo?
20/12/20155 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Yr Angenfilod

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
13/12/20154 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Waldo'r Gath

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
29/11/20154 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Y Botel Sos Coch

Does gan rieni Daniel ddim amser i eistedd gyda fe wrth y bwrdd bwyd, mae'n nhw'n llawer rhy brysur, ond mae gan Daniel ffrind anghyffredin iawn yno i gadw cwmni iddo.
22/11/20155 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Y Gragen Hud

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
15/11/20155 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Dymi Mabon

Mae Mabon yn sugno ei ddymi o fore gwyn tan nos ac yn gwrthod yn lân a rhoi'r gorau iddo – dim nes iddo fynd am dro o gwmpas y fferm gyda Nain.
08/11/20155 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Y Casglwr

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
01/11/20155 minutes
Episode Artwork

Diwrnod Prysur

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. Mae pawb yn nhŷ Cyw yn dda am wneud rhywbeth, pawb ond Jangl – wel dyna mae Jangl yn ei feddwl beth bynnag. Ond ydy hynny'n wir tybed?
18/10/20155 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Sgwter Newydd i Rhys

Mae sgwter Rhys wedi torri a mae e’n dwli mynd ar ei sgwter, ond does dim gobaith cael un newydd, felly oes nad ydy Mam yn fodlon helpu Rhys i gael un newydd wneith Rhys feddwl am gynllun arall.
11/10/20155 minutes 1 second
Episode Artwork

Tatws Taid

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
26/09/20154 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Glyn a'i Gysgod

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. Mae Glyn yn unig, does ganddo ddim brawd na chwaer fel sy' gan ei ffrindiau yn yr ysgol. Ond mae Mamgu yn dangos tric arbennig i Glyn sy'n golygu nad oes rhaid iddo fod yn unig byth eto.
20/09/20154 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Mic y Ci

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. Wrth aros yn amyneddgar y tu allan i'r siop am ei berchennog mae Mic y ci yn cwrdd â ffrind newydd annisgwyl iawn - bag plastig sy'n siarad ac yn dawnsio yn y gwynt!
13/09/20154 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Help Llaw

Mae Rhodri yn fachgen bach prysur iawn yn chwarae gemau a chwarae ar ei gyfrifiadur, ac yn rhy brysur i helpu Mam a Dad i glirio'r llestri a thacluso ei stafell wely. Ond mae Mam yn gwybod sut i newid ei feddwl am hynny.
06/09/20154 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Bolgi yn Chwarae Mig

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
30/08/20154 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Ben Dant A'r Ynys Bellenig

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
23/08/20155 minutes
Episode Artwork

Bobi Busneslyd

Mae Bobi'n blentyn bach busneslyd iawn ond yn hapus iawn ei fyd. A dweud y gwir dim ond un peth sy'n gwneud Bobi'n anhapus, caws. Ie, caws. Mae Bobi'n methu diodde ei gyffwrdd, ei arogli heb sôn am ei fwyta!
16/08/20155 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Gwibio Drwy'r Gofod

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
09/08/20155 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Penblwydd Nia a Non

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
02/08/20155 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Mari a Dewi

Dyw Mari ddim yn hoffi chwarae gyda’i brawd bach o hyd, ond dyw chwarae ar eich pen eich hun ddim wastad yn hwyl chwaith, ac wedyn mae cael brawd bach yn hwyl.
19/07/20154 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Anti Jini

Cyfres o straeon o bob math i'r plant lleia. A series of stories for the younger audience.
12/07/20154 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Cadi A'r Wmfflifflwffs

Mae Wncwl Ben sy’n ofodwr, yn mynd a Cadi ar antur gyffrous drwy’r gofod am fod angen ei help hi arno i wneud i’r Wmfflifflwffs - sy’n byw ar blaned arall - wenu eto!
28/06/20155 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Tesni a Dad yn Siopa

Pan mae Tesni a Dad a Taran y bochdew yn mynd i siopa un bore Sadwrn, mae Tesni yn mynd i grwydro, cyn i Taran y bochdew fynd i grwydro hefyd.
31/05/20154 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Cacen Fwd Swyn

Mae Dad Swyn yn dda iawn am goginio ond dydy Mam Swyn ddim cystal. Ar ddiwrnod penblwydd Dad Swyn, mae Swyn yn penderfynu helpu Mam i wneud cacen penblwydd iddo, ond mae coginio yn fusnes anodd iawn.
24/05/20154 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Lowri a Dona

Mae Lowri yn ffan mawr iawn o Dona Direidi ac wrth ei bodd pan mae'n cael cyfle i fynd i un o gyngherddau Dona a chyfarfod â hi.
17/05/20154 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Huw a Dewi

Mae Huw yn gorfod symud o'r wlad i fyw yn y dre a dydy ddim yn edrych ymlaen i wneud hynny o gwbl achos mae'n gwneud ffrindiau newydd wastad yn anodd mewn ysgol newydd.
10/05/20154 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Antur yn yr Amgueddfa

Mae Cyw a’i ffrindiau yn mynd ar drip i’r amgueddfa ac yn cwrdd â ffrind newydd anghyffredin iawn.
03/05/20154 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Golchi Clustiau'r Capten

Pan mae Dan y Don yn galw i weld ei ffrind Ben Dant, mae Ben Dant yn methu ei glywed, ac mae Benji’r parot a Dan y Don yn cael trafferth mawr i esbonio i Ben Dant beth sydd wedi digwydd.
26/04/20154 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Symud Tŷ

Dydy Leusa ddim eisiau symud i fyw i hen dŷ ei Nain o gwbl , ond ar ôl cyrraedd y tŷ newydd mae’n darganfod cyfrinachau cyffrous sy’n newid ei meddwl hi’n llwyr .
19/04/20154 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Huw Bob LLiw

Gwaith Huw Bob lliw yw lliwio popeth yn y byd, gwneud y glaswellt yn wyrdd, y môr yn las, a'r haul yn felyn, ond mae Caradog y Coblyn cas yn genfigennus ohono ac creu swyn i ddwyn y lliw o'r byd .
12/04/20154 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Tomos ac Alffi

Pan mae tad Tomos yn cael damwain ddifrifol wrth fynd i gerdded un dydd, mae Tomos ac Alffi’r ci bach yn llwyddo i gael help i achub Dad o’r glogwyn .
05/04/20154 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Trwyn Taid

Mae gan Ianto lawer o ffrindiau, ond un o'i ffrindiau gorau yw ei daid. Un diwrnod, pan aeth Ianto i weld Taid er mwyn cael gêm bêl-droed, doedd na ddim llawer o hwyliau arno ,roedd yn rhaid i Ianto helpu Taid.
29/03/20154 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Triciau Ben Dant a Benji

Mae Ben Dant yn for leidr drygionnus ac yn dwli chwarae triciau ar bawb ond mae Benji ei barot ffyddlon wedi cael llond bol ar ei driciau ac am chwarae tric yn ôl ar Ben Dant .
22/03/20154 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Tesni a Taran

Mae Tesni yn ysu am frawd neu chwaer, neu hyd yn oed ci bach i ddod i chwarae ac i fod yn ffrind iddi. Ond mae gan Dad syrpreis iddi sy’n well na chael brawd, chwaer na chi .
15/03/20154 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Eisteddfod y Pysgod

Mae hi'n ddiwrnod braf o haf ac yn amser Eisteddfod y Môr. Eisteddfod i bysgod yw e, ac mae’n cael ei gynnal ar ddechrau mis Awst bob blwyddyn am ddiwrnod yn unig.
08/03/20154 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Ela a'r Afr

Er bod Ela yn byw ar fferm gyda bob math o anifeiliaid, cŵn, cathod, ieir a defaid, mae'n ysu am gael anifail anwes. Dydy ei rhieni ddim eisiau mwy o anifeiliaid ar y fferm ond yn annisgwyl iawn, mae Ela yn dod o hyd i ffrind bach newydd.
01/03/20154 minutes 56 seconds