Winamp Logo
Spòrscast Podcast Cover
Spòrscast Podcast Profile

Spòrscast Podcast

Scottish Gaelic, Sports, 1 season, 539 episodes, 2 days, 10 hours, 4 minutes
About
"Spòrs, ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta fon phrosbaig. A spotlight on the world of sport.
Episode Artwork

Beachdan agus blas air na tha dol sa Ghearmailt aig farpais Euro 2024,

an cuideachd sgioba Spòrs.
6/22/202450 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Sgioba spòrs lem beachdan air a' ghèam

a bh'aig Alba an aghaidh na h-Eilbheis aig farpais Euro2024.
6/20/202430 minutes
Episode Artwork

Alasdair, Allan is Calum le sùil air adhairt chun dàrna gèam

aig Alba ann am farpais Euro2024, an aghaidh sgioba na h-Eilbheis.
6/19/202429 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Farpais Euro 2024

Javen Houston a' bruidhinn ri luchd-taic na h-Alba às dèidh a' chiad gheama aig Alba
6/18/202431 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Sùil air ais, agus air adhart air iomairt sgioba ball-coise na h-Alba aig farpais Euro 2024.

Rugbaidh, iomain agus farpais an Celtman cuideachd.
6/15/202453 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Cò an sgioba a chuireas Steve Clarke a-mach an aghaidh na Gearmailt?

A bheil am freagairt aig Ali agus Allan?
6/14/202419 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Ali, Dòmhnall agus Dòmhnall Angaidh le'm beachdan

air thoiseach air farpais Euro2024!
6/13/202430 minutes
Episode Artwork

Cuairt Dheireannach Cupa MhicThàmhais, sgioba ball-coise nam fear aig Alba a' dèanamh deiseil airson farpais Euro 2024,

farpais fhosgailte teanas na Frainge, rugbaidh agus ball-coise aig ìre ionadail.
6/8/202457 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a' bruidhinn ri Daibhidh Boag

mun phàirt a th' aig spòrs na bheatha.
6/6/202443 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail

còmhla ri Calum MacAmhlaigh
6/1/202457 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Derek 'Pluto' Moireach a' còmhradh ri

seann mhanaidsear sgioba ball-coise Nis, Tormod 'Squiggles' MacCoinnich
5/30/202456 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Sgiobaidhean nam fear agus nam ban agus ceithir sgiobaidhean a' farpais airson Cupa na h-Alba aig Hampden thairis

air an deireadh sheachdain. Cupa Lava, ball-coise ionadail, iomain agus an Giro d'Italia.
5/25/202454 minutes
Episode Artwork

Alasdair, Ruairidh Alastair agus Fine Mayer

a' coimhead air adhart ri farpais EURO 2024.
5/23/202457 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Cupa Mholdòbha, far an do rinn Am Bac a chuis air Nis. Na geamannan mu dheireadh anns a' phrìomh lìogan.

Iar chuairtean dheireannaich Cupa MhicThàmhais agus Cuach Chomunn Cheilteach Ghlaschu.
5/18/202454 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Ruairidh MacCarmaig a' còmhradh ri Joe MacNèill agus Sam MacAoidh mu ball-coise ionadail sna h-eileanan agus Loch Abar

Ruairidh MacCarmaig a' còmhradh ri Joe MacNèill agus Sam MacAoidh mu ball-coise ionadail
5/16/202443 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus

bho air feadh an t-saoghail.
5/11/202457 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Javen Houston agus Derek 'Pluto' Moireach a' toirt sùil air an t-seusan snùcair a dh'fhalbh

Javen Houston agus Derek 'Pluto' Moireach a' bruidhinn mu snùcair
5/9/202444 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ball-coise aig ìre a' phrìomh lìog, lìog nam ban agus ball-coise aig ìre ionadail. San iomain a' chiad

chuairt de Chupa MhicAmhlaigh, farpaisean rothaireachd an UCI agus an Giro d'Italia.
5/4/202457 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Gilleasbuig MacDhòmhnaill, Kate Bradley is Somhairle MacThòmais

a' toirt sùil air dè tha a' tachairt ann an saoghal na h-iomain
5/2/202430 minutes
Episode Artwork

Iar-chuairt dheireannaich Cupa Alba nam ban gu prìomh lìog nam fear agus na lìogan aig ìre ionadail.

Farpais snùcair na cruinne, rugbaidh, iomain agus farpais rothaireachd Etape.
4/27/202457 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Aonghas Moireach ag innse mun trèanadh

aige air thoiseach air rèis an Celtman san Ògmhìos.
4/25/202430 minutes
Episode Artwork

Iar-chuairtean dheireannach Cupa na h-Alba gus tòiseachadh aig Pàirce Hampden

Ball-coise, rugbaidh, iomain, snùcair
4/20/202452 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhomhnaill a’ bruidhinn ri Dawn Nic a’ Ghobhainn agus Maureen NicLeòid mu maratonan ann an Tokyo agus New York

Eileen NicDhomhnaill a’ bruidhinn ri Dawn Nic a’ Ghobhainn agus Maureen NicLeòid.
4/18/202430 minutes
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail le Alasdair MacIllinnein

Ball-coise nàiseanta agus ionadail, rugbaidh agus iomain le Alasdair MacIllinnein
4/13/202456 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Derek 'Pluto' Moireach a' còmhradh ri Iain Tormod 'Corrags' MacLeòid,

cathraiche sgioba ball-coise an Taobh Siar.
4/11/202438 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Sgioba ball-coise nam ban aig Alba a' cluich a' chiad gheama aca ann am farpais dearbhaidh Euro 2025

Kara Hanlon a' gabhail pàirt ann am farpais snàimh Bhreatainn, rugbaidh agus iomain.
4/6/202456 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a’ còmhradh ri Calum Moireach mu Camanachd Leòdhais an an ùidh aige ann am ball-coise agus ball-basgaid.

Javen Houston a’ còmhradh ri Calum Moireach mu iomain, ball-coise agus ball-basgaid
4/4/202431 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Ball-coise, farpais rugbaidh Sia Dùthchannan nam ban,

iomain agus ball-basgaid bhon phrosbaig.
3/30/202456 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Sùil air a' chiad mhìos de seusan na h-iomain le

Dòmhnall MacLaomainn, Eòghan Stiùbhart is Somhairle MacThòmais.
3/28/202435 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail

Bho ball-coise nam fear 's nam ban, gu iomain, badmantan, rugbaidh agus F1.
3/23/202456 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Murchadh 'Mindy' MacLeòid

mu bhith a’ ruith sna beanntan agus a' leantainn sgioba ball-coise na h-Alba.
3/21/202450 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

An deireadh sheachdain mu dheireadh de dh'fharpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan,

ball-coise nam fear agus nam ban, iomain, goilf agus rèis XC nan Eileanan an Iar.
3/16/202457 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Alasdair MacLeòid

mun ùidh aige ann an rugbaidh.
3/14/202438 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan,

ball-coise nam fear agus nam ban, iomain agus farpais snàimh Dhùn Èideann.
3/9/202457 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Shona NicEanruig a‘ còmhradh ri Mairead Chaimbeul agus Emma NicLaomainn

mu bhith tilleadh gu eacarsaich às dèidh leanabh a bhith agad.
3/7/202430 minutes
Episode Artwork

Sùil air adhart gu toiseach seusan ùr na h-iomain aig gach ìre.

Bithear a' coimhead ri dè tha a' tachairt ann an saoghal ball-coise agus rugbaidh.
3/2/202445 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn is Aonghas MacAonghais

a' coimhead air adhart ri seusan na h-iomain.
2/29/202430 minutes
Episode Artwork

Farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan,

ball-coise nam fear agus nam ban agus Kara Hanlon a’ snàmh aig farpais BUCS.
2/24/202455 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' còmhradh ri Ceit Bradley mu seusan ùr iomain nam ban.

Javen Houston a' còmhradh ri Ceit Bradley mu seusan ùr iomain nam ban agus fàs san spòrs
2/22/202437 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Ball-coise nam fear agus nam ban,

rugbaidh, iomain 's farpaisean lùth-chleasachd.
2/17/202456 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Seumas Dòmhnallach a' bruidhinn ri Iain Tormod MacLeòid

mun phàirt mhòr a th' aig spòrs na bheatha.
2/15/202442 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Farpais Cupa na h-Alba nam fear, geamannan ann am prìomh lìog nam ban agus an Superbowl.

Farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan 's an ath ghèam aig Alba an aghaidh na Frainge.
2/10/202457 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Javen a’ còmhradh ri Iona NicIlleBhàin 's Fionn MacIlleBhàin mu Sgioba Rugbaidh na h-Alba aig Farpais nan Sia Dùthchannan

Javen Houston a’ còmhradh ri Iona 's Fionn MacIlleBhàin mu Sgioba Rugbaidh na h-Alba
2/8/202430 minutes
Episode Artwork

Farpais nan Sia Dùthchannan air tòiseachadh,

tha Gàidheal òg a' glacadh aire ann an saoghal squash agus farpais darts nan Eilean Siar.
2/3/202457 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a’ còmhradh ri Màrtainn Mac an t-Saoir mu a bhith a’ tilleadh gu ruith às dèidh dha bhith air a ghoirteachadh.

Javen Houston a’ còmhradh ri Màrtainn Mac an t-Saoir mu cho cudromach sa tha ruith dha.
2/1/202432 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Geamannan ball-coise nam ban agus nam fear a tha a' tachairt air an deireadh seachdain.

Tha rugbaidh, teanas agus iomain fon phrosbaig cuideachd.
1/27/202456 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn ann an còmhradh ri Aonghas Dòmhnallach a bha mar phàirt den sgioba a thòisich

ag aithris mu spòrs air Radio nan Eilean agus an uair sin air Radio nan Gàidheal.
1/25/202443 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Ball-coise nam ban agus nam fear, rugbaidh, rèis XC air tràigh Lìonacleit,

farpais badmantan nan Eilean Siar agus farpais fhosgailte teanas Astràilia.
1/20/202456 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Josie Burgess mu na diofar spòrsan a bhios i a' leantainn,

feadhainn às ùr nam measg, fhad 's a tha i a' siubhal timcheall Astràilia.
1/18/202444 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Sùil air ball-coise nam fear san Championship agus tha aire nam ban a' tilleadh gu farpais na lìog.

Cuideachd rugbaidh, snùcair agus hocaidh deighe am measg na spòrsan eile fon phrosbaig.
1/13/202457 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' còmhradh ri Dòmhnall Pollock

Javen Houston a' còmhradh ri Dòmhnall Pollock mu sgeulachd eachdraidheil
1/11/202434 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Tip neo dhà againn dhuibh airson tilleadh gu beagan gluasad agus eacarsaich.

Ball-coise, rugbaidh agus teanas.
1/6/202457 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Derek 'Pluto' Moireach a' bruidhinn ri Dòmhnall 'Dano' MacDhòmhnaill

mu bheatha ann an spòrs.
1/4/202452 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Sùil air adhart ri na cothroman a th' aig sgioba ball-coise na h-Alba

aig farpais Euro 2024 sa Ghearmailt.
12/30/202356 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn le sùil air ais air na cuairtean deireannach iomain

mu dheireadh air an robh Ùisdean MacIllFhinnein ag aithris ann an 2023.
12/28/202337 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Derek 'Pluto' Moireach le sùil air na thachair aig

Geamannan Eadar-nàiseanta nan Eilean ann an Guernsey am-bliadhna.
12/23/202357 minutes
Episode Artwork

Shona NicEanruig a' còmhradh ri Ingrid NicEanruig

mun phàirt a th' aig spòrs na beatha.
12/21/202342 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Cuairt Dheireannach Cupa Lìog na h-Alba eadar Rangers agus Obar Dheathain aig Hampden.

Ball-coise san lìog, an Championship, SWPL nam ban, rugbaidh is goilf.
12/16/202355 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' còmhradh ri Gary Fearghastan mu sreap thall-thairis

Javen Houston a' còmhradh ri Gary Fearghastan mu sreap thall-thairis
12/14/202336 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein le spòrs ionadail, nàiseanta

agus bho air feadh an t-saoghail.
12/9/202357 minutes
Episode Artwork

Javen Houston a' còmhradh ri Seona McClintock mun ùidh aice ann am ball-coise agus rothaireachd.

Javen a' còmhradh ri Seona McClintock mun ùidh aice ann am ball-coise agus rothaireachd.
12/7/202336 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Taghadh Euro 2024, ball-coise nam ban agus 100 bliadhna do chraoladh gàidhlig

Iain Moireasdain san sgioba le naidheachdan spòrs na seachdain
12/2/202356 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Alasdair MacIllinnein a' bruidhinn ri Joe MacNèill

mu bheatha ann an spòrs.
11/30/202344 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Ball-coise nam fear agus nam ban, iomain, teanas, farpais F1

agus iomradh air geamannan rugbaidh san fharpais an URC.
11/25/202356 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Donaidh Forbeis agus Seumas Moireasdan

mun obair aca ann an saoghal ball-coise na h-Alba.
11/23/202354 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Farpais Euro2024, Alba an aghaidh Nirribhidh, ball-coise nam ban,

iomain, rugbaidh agus F1 uile bhon phrosbaig.
11/18/202356 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Derek 'Pluto' Moireach agus Ceit Bradley

le sùil air ais air seusan iomain nam ban.
11/16/202330 minutes
Episode Artwork

Spòrscast: Ball-coise agus prìomh lìog nam fear agus geamannan Cupa Lìg na boireannaich.

Sgiobaidhean iomain Cholmcille an Èirinn, rugbaidh, criogaid 's rothaireachd lìog an UCI.
11/11/202357 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Dòmhnall MacLaomainn agus Gilleasbuig MacDhòmhnaill

a' toirt sùil air ais air seusan iomain nam fear.
11/9/202332 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast : Geamannan iar-chuairt dheireannach Cupa Lìog na h-Alba is ball-coise SWPL nam ban.

Rugbaidh agus iomain le Ceann a' Ghiùthsaich a' togail duais a' phrìomh lìog.
11/4/202356 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Javen, Murray is Marie a' còmhradh mun fharpais

rugbaidh Cupa na Cruinne a thachair san Fhraing.
11/2/202334 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Spòrscast

Ball-coise nam fear 's nam ban, rugbaidh, iomain is bogsadh fon phrosbaig.
10/28/202356 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' bruidhinn ri Coinneach MacLeòid mu a bhith a' cluich agus a' coidseadh teanas-bùird

Javen Houston a' bruidhinn ri Coinneach MacLeòid mu teanas-bùird
10/26/202346 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ball-coise na deireadh sheachdain aig sgiobaidhean nam fear agus nam ban.

Rugbaidh, Formula 1 agus farpais eadar-nàiseanta iomain eadar Èirinn agus Alba.
10/21/202357 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' bruidhinn ri Pàdruig MacAmhlaigh

Javen Houston a' bruidhinn ri Pàdruig MacAmhlaigh mu a bhith a' leantainn Ross County
10/19/202333 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Sgiobaidhean a' farpais airson duaisean spòrs a' Mhòid,

ball-coise, rugbaidh, ball-basgaid is goilf uile bhon phrosbaig.
10/14/202356 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Iain agus Norrie a' beachdachadh air buaidh farpais Cupa Ryder

air Raibeart 'Bob' Mac an t-Saoir agus an dìleab dhan spòrs ann an Alba
10/12/202339 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Rugbaidh 's Alba an aghaidh Èirinn ann am farpais Cupa na Cruinne

Ball-coise, iomain, badmantan 's seachdain chlann-nighean agus bhoireannaich ann an spòrs
10/7/202355 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' còmhradh ri Jonathan Moireach

mu bheatha ann an spòrs.
10/5/202332 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Ruairidh Alastair MacillFhinnein

Sùil air Cupa Rugbaidh na Cruinne, Cupa Ryder agus gu leòr eile.
9/30/202356 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' bruidhinn ri Alasdair MacMhaoirn mu a bheatha ann an Karate

Javen Houston a' bruidhinn ri Alasdair MacMhaoirn mu a bheatha ann an Karate
9/28/202332 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan

Naidheachdan spòrs na seachdain le ball-coise, rugbaigh agus iomain fo'n phrosbaig.
9/23/202355 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a’ bruidhinn ri Karen Mhoireasdan agus Calum McConnell mu teanas.

Javen Houston a’ bruidhinn ri Karen Mhoireasdan agus Calum McConnell mu teanas
9/21/202344 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Cuairt Dheireannach Cupa na Camanachd, sùil air ball-coise bho phrìomh lìog nam fear

agus nam ban, 's na tha a' tachairt sna farpaisean ball-coise ionadail.
9/16/202356 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ùisdean MacIllFhinnein a' còmhradh ri

Ceit Bradley, Fionnlagh MacIllFhinnein agus Somhairle MacThòmais.
9/14/202347 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Ball-coise, rugbaidh, iomain, bogsadh agus teanas

am measg nan cuspairean spòrs aig Iain agus an sgioba.
9/9/202355 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Calum MacFheargais

mun turas aige a Chanada le iomairt FC Sonas
9/7/202335 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ball-coise agus gèam mòr ann eadar Rangers agus Celtic 's aig ìre ionadail tha Cuairt dheireannach Cuach a' Cho-op

Cuairt dheireannach Cupa Valerie Fhriseil san iomain, rugbaidh agus gu leòr spòrs eile.
9/2/202356 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Jo NicMhèin

mun spòrs spèileadh-surfaidh.
8/31/202330 minutes
Episode Artwork

Spòrs bho Scalpaigh gu Santa Barbara,

bho ball-coise, goilf, iomain, lùth-chleasachd gu rugbaidh.
8/26/202356 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Dolina Ros ag innse do Màiri Rodgers

mun phàirt a tha an spòrs Karate a cluich na beatha.
8/24/202335 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Cuairt Dheireannach Cupa MhicAmhlaigh eadar Camanachd an Òbain agus Ceann a' Ghiùthsaich san iomain

Ball-coise 's Cupa na Cruinne nam ban, Cupa Lìog na h-Alba is Cupa a' Cho-op.
8/19/202356 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Ailean, Iain agus Calum le'm beachdan air

'sportwashing' agus na dh’ fhaodadh e ciallachadh dha ball-coise san dùthaich seo.
8/17/202330 minutes
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus an sgioba le'm beachdan air na tachartasan spòrs,

bho chuairt dheireannach chupa Eilean an Fhraoich, chun a’ rothaireachd.
8/12/202356 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Javen Houston Houston a' bruidhinn ri Fionn MacGilleBhàin

Javen Houston a' bruidhinn ri Fionn MacGilleBhàin mu a bhith a' cluich rugbaidh.
8/10/202330 minutes
Episode Artwork

Ball-coise, Farpaisean Rothaireachd na Cruinne,

rugbaidh agus iomain bhon phrosbaig.
8/5/202357 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Kerry Nic a' Phì a' bruidhinn ri Javen Houston

mun t-samhradh iongantach aice, làn spòrs.
8/3/202330 minutes
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus an sgioba le taghadh de spòrs.

Bho rugbaidh is ball-coise gu iomain, Formula h-aon agus farpais snàmh an t-saoghail.
7/29/202356 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Calum MacAmhlaigh a’ bruidhinn ri Derek MacAoidh

mu bheatha a' cluich agus ag aithris air iomadh spòrs.
7/27/202344 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan a' coimhead air farpais fhosgailte a' ghoilf a tha a' tachairt ann an Liverpool,

Cupa na Cruinne nam ban 's ball-coise ionadail, Kara Hanlon, iomain 's an Tour de France.
7/22/202356 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Karen Elder a' bruidhinn ri Iagan MacNèill mu cho cudromach sa tha eacarsaich dha

Karen Elder a' bruidhinn ri Iagan MacNèill
7/20/202336 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Derek Moireach còmhla ri sgioba spòrs ann an Guernsey.

Sùil air ais air Geamannan nan Eilean 2023.
7/15/20231 hour, 56 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' bruidhinn ri Eve Carrington-NicÌomhair agus Norrie ‘Tomsh’ Dòmhnallach

Javen Houston a' bruidhinn ri Eve Carrington-NicÌomhair agus Norrie Dòmhnallach mu WIIGA
7/13/202350 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Derek 'Pluto' Moireach agus an sgioba a' coimhead air adhart ri

Geamannan Eadar-nàiseanta nan Eilean ann an Guernsey agus gu leòr spòrs eile.
7/8/202356 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus Dòmhnall Angaidh Moireasdan

a' cnuasachadh air na naidheachdan a tha a' nochdadh ann an saoghal goilf.
7/6/202339 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan agus an sgioba.

Iomain na deireadh seachdain, ball-coise, triathlon, criogaid agus teanas.
7/1/202356 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' bruidhinn ri Sam MacAoidh agus Gillies O'Hanlon

Javen Houston a’ bruidhinn ri Sam MacAoidh agus Gillies O’Hanlon mu ball-coise juniors
6/29/202329 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

A' coimhead air adhart ri Cuairt Dheireannach Cupa Comann Ceilteach Ghlaschu a' tachairt eadar

Camanachd an Òbain agus Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal, ball-coise agus criogaid.
6/24/202356 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Spòrscast

Eileen Nic Dhòmhnaill a’ bruidhinn ri Dawn Nic a’ Ghobhainn mun mharaton aice ann an Sierra Leone.
6/22/202337 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail

còmhla ri Iain Moireasdan agus an sgioba.
6/17/202354 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Derek 'Pluto' Moireach ann an còmhradh le Iain MacÌomhair, a bha os cionn sgioba shoirbheachail ball-coise Nis anns na

h-ochdadan 's a stèidhich sgioba ball-coise Watsons Utd ann an Uibhist sna seachdadan.
6/15/20231 hour, 6 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta

agus bho air feadh an t-saoghail.
6/10/202356 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' bruidhinn ri Iain Moireasdan mun ùidh aige ann am ball-coise.

Javen Houston a' bruidhinn ri Iain Moireasdan mun ùidh aige ann am ball-coise.
6/8/202334 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

RA agus Innes le beachdan mu Cuairt Dheireannaich Cupa na h-Alba,

farpais Cupa Amaitearachd na Gàidhealtachd, iomain agus Pickle Ball!
6/3/202353 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Eilidh Ghrannd a' bruidhinn ri luchd-taic Caley Thistle Inbhir Nis agus ri cluicheadair san sgioba mu

dhòchasan ICT 's iad a' coinneachadh ri Celtic ann an Cuairt Dheireannach Cupa na h-Alba.
6/1/202334 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Cuairt Dheireannach Cupa na h-Alba nam ban, an SPL agus geamannan ball-coise ionadail.

Maraton Steòrnabhaigh, Giro d’Italia 's an dàrna cuairt de gheamannan Cupa na Camanachd.
5/27/202356 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Sùil air a' chiad trì mìosan de sheusan na h-iomain.

Dòmhnall MacLaomainn, Gilleasbuig MacDhòmhnaill 's Fionnlagh MacIllFhinnein le'm beachdan
5/25/202330 minutes
Episode Artwork

Calum MacAmhlaigh le sùil air ball-coise, iomain agus rugbaidh

Calum MacAmhlaigh a' toirt sgrìob tro spòrs na seachdain
5/20/202357 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Raonaid Kellow, a fhuair an duais Tosgaire Òg na Gàidhlig aig Duaisean na Gàidhlig 2023,

mu na cur-seachadan spòrs anns a bheil i an-sàs.
5/18/202339 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Derek Macaoidh le spòrs ionadail, nàiseanta

agus bho air feadh an t-saoghail
5/13/202357 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a' bruidhinn ri Tormod MacLeòid, mun ùidh a th’ aige ann an teanas,

sreap nam beann, falbh a-mach air a' bhaidhsagal agus ag iomradh.
5/11/202349 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Alasdair agus Mirren le sùil air ball-coise, iomain, Formula 1

agus rugbaidh.
5/6/202355 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Coinneach a' cumail rian air sgioba Nis

Sgeulachd Coinneach 'Flip' MacLeòid aig sgioba ball-coise Nis
5/4/20231 hour, 2 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail!

Bho Nis gu Uibhist, Port Rìgh, An Rubha, Inbhirnis, Glaschu gu Astràilia!
4/29/202356 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' bruidhinn ri Ross Christie agus Somhairle MacIain, dithis a bhios a sreap beanntan

na h-Alba an dà chuid mar chur-seachad agus mar phàirt de na h-obraichean aca.
4/27/202352 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Calum MacAmhlaigh le taghadh de spòrs

ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail!
4/22/202356 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Ailig John Moireasdan ann an còmhradh le Luke MacAoidh mu bheatha ann an spòrs, bhon Taobh Siar gu triathlon gu Èirisgeigh

agus Athletic Inbhir Nis, an dùil an e ball-coise an spòrs as fheàrr leis?
4/20/202352 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Derek MacAoidh le sùil mhionaideach air ball-coise agus seusan ùr a' tòiseachadh aig ìre ionadail le lìogan Leòdhais agus

na Hearadh is Uibhist is Bharraigh a' faighinn gu dol. Iomain agus rugbaidh cuideachd!
4/15/202357 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Karen Elder ann an còmhradh ri Eilidh Daniels, a tha ag obair do chompanaidh riochdachaidh spòrs,

mu na tachartasan mòra spòrs anns a bheil i air a bhith an sàs na h-obair làitheil.
4/13/202335 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Tha Iain, Alasdair agus aoighean a’ bruidhinn air ball-coise, goilf, iomain,

rugbaidh agus farpaisean snàmh Bhreatainn.
4/8/202355 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

A' coimhead air adhart ri seusan ùr ball-coise Leòdhas agus na Hearadh còmhla ri

Alex John, Dòmhnall 'Sweeny', Colin George, Sarah agus Calum.
4/6/202339 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Iain agus DJ le Spòrs na Seachdain

Sùil air ais air seachdain eachdreidheil do sgioba na h-Alba am measg gu leòr eile!
4/1/202353 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Iomairt dearbhaidh Euro 2024 a dol gu math!

Oidhche ionghtach aig Hampden, is Alba a' dèanamh a chùis air an Spàin 2-0
3/30/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain le Iain Moireasdan

Sùil air adhart ri farpais dearbhaidh Euro 2024 agus farpais Sia Dùthchanan nam ban
3/25/20231 hour, 21 seconds
Episode Artwork

Ruairidh Alasdair a' bruidhinn mu Partick Thistle

Alasdair is Ruairidh Alasdair a' bruidhinn mu bhith leantail Partick Thistle
3/23/202333 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain le Iain agus Fionnlagh

Seachdain mhòr anns an SPFL agus boireannaich Steòrnabhagh aig an taigh sa rugbaidh
3/18/202357 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Ailig O'Henley a' bruidhinn mu bhith ag aithris air ball-coise

Ailig O'Henley a' bruidhinn ri Alasdair MacIllinnein mu bhith ag aithris air ball-coise
3/16/202348 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain le DA Moireasdan

Sùil air Cupa na h-Alba, toiseach iomain nam ban agus farpais nan Sia Dùthchanan
3/11/202357 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Paul Duke anns an Dubh is Gorm

Sgeulachd Camanachd Leòdhais bho Paul Duke a tha air cluich dhaibh bho thòisich a chluba
3/9/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Iain Moireasdan

Sùil air adhart ri seusain ùr na h-iomain, cuicheachd, ball-coise, rugbaidh is F1
3/4/202356 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

'Anyone but Solas' le Calum MacAmhlaigh

Calum MacAmhlaigh a' bruidhinn air mar a thòisich e ann an craoladh spòrs
3/2/202332 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Iain Moireasdan agus Calum MacIllinnein

Sùil air adhart ri Cuairt dheireannach Cupa Lìog na h-Alba
2/25/202357 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Ball-coise nam ban an Alba

Ailean is Mairi Anna Chaimbeul le beachd air dè tha an dàn do bhall-coise nam ban an Alba
2/23/202329 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan

Sùil air ball-coise, rugbaidh, lùth-chleasachd agus rothaireachd.... ach air loidhne!
2/18/202357 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Spòrscast - Gòrdan Camshron

Gòrdan Camshron a' còmhradh ri Dòmhnall MacLaomainn mu rothaireachd.
2/16/202338 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Iain is Ailean le sgrìob tro naidheachdan spòrs na h-Alba & gu h-eadar-nàiseanta
2/11/202356 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Calum, Colin George is Dòmhnall

Sùil air an Super Bowl, agus dè dìreach a tha tarraingeach do chuid mun NFL
2/9/202330 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain le DA agus Iona

Sùil air adhart ri farpais nan Sia Dùthchanan agus Geamannan nan Eilean
2/4/202359 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

RA agus Iain Mac a' Phearsain air mar a tha spòrs air buaidh a thoirt air a bheatha

RA agus Iain Mac a' Phearsain a' bruidhinn mu ruith,hocaidh-deighe agus ball-coise
2/2/202336 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain le Iain Moireasdain

Iain is Innes le suil air naidheachdan spòrs ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta
1/28/202357 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Ailean is Iona le beachdan air farpais nan Sia Dùthchanan

Sùil air adhart ri farpais rugbaidh nan Sia Dùthchanan
1/26/202333 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, Rugbaidh, Badminton, agus teanas à Astràilia fon phrosbaig.
1/21/202356 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Spòrscast - a bheil feum ann an VAR?

Javen, Iain agus Calum a deasbad àite VAR ann am ball-coise na h-Alba
1/19/202337 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain le Iain Moireasdan

Iain is Mirren le sgrìob tro naidheachdan spòrs na h-Alba
1/14/202358 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Spòrscast

Alasdair MacIllinnein a' faighinn comhairle goilf bho Dhòmhnall Angaidh Moireasdan.
1/12/202330 minutes
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Derek MacAoidh

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Derek MacAoidh.
1/7/202357 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Nicole Mhoireach, a' bruidhinn mu triathlon

Eileen NicDhòmhnaill a' bruidhinn ri Nicole Mhoireach is i air a beò-glacadh le triathlon
1/5/202343 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus an sgioba a' coimhead air adhart ri

na tachartasan ann an saoghal spòrs sa bhliadhna 2023
12/31/202257 minutes
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus Derek Moireach le sùil air ball-coise aig iomadh ìre ann an Alba.

Farpais rugbaidh Cupa 1872 cuideachd.
12/24/202255 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Iain is John Angus le beachd air am bogsair Albannach as fheàrr riamh...

Iain Moireasdan agus John Angus Dòmhnallach a beachdachadh air am bogsair as fheàrr riamh
12/22/202257 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Derek MacAoidh le sùil air geamannan prìomh lìog ball-coise na h-Alba nam ban agus nam fear, rugbaidh,

agus cò a ghleidheas Cupa na Cruinne?
12/17/202257 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Sporscast le Derek is Calum Murdo

Cabadaich mu sgioba na Lochan, Dundee United agus Jim Mac'Illeathain
12/15/202251 minutes
Episode Artwork

Cupa na Cruinne 2022, ball-coise nam ban an Alba 's tha cuairt dheireannach Cupa lìog ann eadar Rangers agus Hibernian,

soirbheachas do Kara Hanlon aig farpais snàimh ann an Dùn Èideann.
12/10/202254 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Marie NicMhathain agus Iona NicIlleBhàin lem beachdan

air a' bhliadhna a th’ air a bhith aig sgiobaidhean rugbaidh na h-Alba.
12/8/202230 minutes
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail

còmhla ri Iain Moireasdan agus an sgioba.
12/3/202255 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Seumas Dòmhnallach agus Ruairidh MacCarmaig

le sùil air ais air seusan ball-coise an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse .
12/1/202230 minutes
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail

còmhla ri Iain Moireasdan
11/26/202256 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a’ còmhradh ri Peigi Barker, cluicheadair ball-coise do sgioba nam ban aig Caley Thistle Inbhir Nis,

mun phàirt mhòr a th’ aig spòrs na beatha.
11/24/202230 minutes
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail

còmhla ri Derek MacAoidh
11/19/202257 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Calum Dòmhnallach agus Darren Linc le’n cuimhneachan

air ball-coise na h-Eadailt ‘s na naochadan.
11/17/202233 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Tachartas eadar-nàiseanta Iomain Cholm Chille a' tilleadh a Ghlaschu airson a' chiad uair bho Chovid-19.

Ball-coise, rugbaidh agus nighean à Beinn na Faoghla a' dèanamh math san amar-snàimh.
11/12/202257 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Kerry Nic a’ Phì a’ còmhradh ri Ishi NicIllEathain mun a' bhuaidh a thug

Covid-19 orra agus na comasan aice bhith ri spòrs.
11/10/202228 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Ball-coise nam fear 's nam ban, rugbaidh & iomain

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail
11/5/202256 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Calum MacFhearghais mun chluba ball-coise ùr aige anns A' Chòrn, Mousehole AFC

agus mu na ceanglaichean a tha e a' dèanamh eadar Gàidhlig agus Còrnais.
11/3/202230 minutes
Episode Artwork

Ball-coise nam fear 's nam ban, rugbaidh, rothaireachd agus iomain. Am bòrdair-sneachda Anndra MacLeòid

air innse gu bheil e a' leigeil seachad a' bhith farpais, airson greis co-dhiù.
10/29/202257 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnall a còmhradh ri Joan Duncan mun phàirt a tha

spòrs, reiki agus reflexology, a cluich na beatha.
10/27/202230 minutes
Episode Artwork

Ball-coise nam fear 's nam ban, farpais rugbaidh cupa na cruinne nam ban, badmantan,

iomain agus snùcair
10/22/202255 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Calum MacAmhlaigh a' còmhradh ri Coinneach MacFhraing mun spòrs as cudromaiche na bheatha,

sreap sna beanntan 's air stacan
10/20/202230 minutes
Episode Artwork

Rugbaidh 's cupa na cruinne nam ban a' tachairt ann an Seallain Nuadh. Ball-coise, iomain, goilf agus

tha farpaisean iomain agus ball-coise a' Mhòid a' tachairt ann am Peairt.
10/15/202257 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Derek Moireach a' còmhradh ri Christine NicMhathain

mun ùidh a th' aice ann an iasgach.
10/13/202230 minutes
Episode Artwork

Ball-coise, iomain, rugbaidh agus gu leòr eile comhla ri Calum MacAmhlaigh

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail
10/8/202256 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Ball-coise, iomain, rugbaidh, hocaidh-deighe agus

fios mu Campa Spòrs Òigridh.
10/1/202257 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Javen Houston, Mirren Nic a’ Bhàird agus Ruairidh MacCarmaig a’ bruidhinn air na

sia latha cudromach a bh’aig sgioba ball-coise na h-Alba.
9/29/202230 minutes
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail

còmhla ri Iain Moireasdan.
9/24/202254 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn, Gilleasbuig MacDhòmhnaill agus Fionnlagh MacIllinnein

le'm beachdan air seasan na h-iomain agus farpais Cupa na Camanachd.
9/22/202230 minutes
Episode Artwork

Là mòr na camanachd agus Cuairt Dheireannach Cupa na Camanachd eadar Lòbhat agus Ceann a' Ghiùthsaich.

Ball-coise nam ban 's nam fear sa phrìomh lìog, rugbaidh agus bogsadh
9/17/202256 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a’ còmhradh ri Stiùbhart Urchadan

mu bheatha a' cluiche ball-coise aig ìre proifeiseanta.
9/15/202241 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Ruairidh A MacIllFhinnein a' còmhradh ri Iain Caimbeul mun phàirt a tha spòrs a' cluich na bheatha,

bho aois òg sa Chabhlach Rìoghail chun latha an-diugh.
9/6/202240 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Geamannan ball-coise na deireadh seachdain, farpais mhòr iomain nam ban agus Cuairt dheireannach Cupa Valerie Fhriseil

a' tachairt eadar an Eilein Sgitheanaich agus Bàideanach, le rugbaidh 's teanas cuideachd
9/3/202256 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Derek ‘Pluto’ Moireach a’ còmhradh ri Dòmhnall MacLeòid

mun phàirt a tha spòrs a cluich na bheatha.
9/1/202248 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Cuairt dheireannach Cuach a' Cho-op ann an Leòdhas eadar Nis agus An Taobh Siar.

Ball-coise nam fear agus nam ban aig ìre nàiseanta, iomain agus farpais goilf Aisgearnais
8/27/202256 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan a' còmhradh ri Coinneach 'Kuna' Moireasdan agus e

ag innse mun phàirt mhòr a tha spòrs a cluich na bheatha, gu sònraichte goilf.
8/25/202230 minutes
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta 's bho air feadh an t-saoghail

còmhla ri Alasdair MacIllinnein
8/20/202256 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Marie NicMhathain a' còmhradh ri Màiri Ross mun dùbhlan as ùire aice,

an t-each aice Niveau!
8/18/202236 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Geamannan ball-coise nam fear agus nam ban, aig ìre nàiseanta agus ionadail. Hearach aig farpais goilf Phoenix ann am

Birmingham, farpais fhosgailte goilf na Hearadh a' tachairt agus Iomain.
8/13/202256 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill agus Alasdair MacIllinnein le sùil air ais air

Geamannan a' Cho-Fhlaitheis a ghabh àite ann am Birmingham.
8/11/202229 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Tachartasan spòrs Geamannan a' Cho-Fhlaitheis, ball-coise 's Nis an aghaidh Pentland Utd san iar chuairt dheireannach de

Cupa Amaitearachd na Gàidhealtachd, prìomh gheamannan nam ban agus nam fear agus iomain.
8/6/202252 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Derek 'Pluto' Moireach ann an còmhradh le Eàirdsidh 'Doods' MacCòrcadail

mun phàirt mhòr a tha ball-coise air cluich na bheatha.
8/4/202256 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan le prògram sònraichte a' coimhead air na ciad làithean de Gheamannan a' Cho-fhlaitheis,

le Eileen NicDhòmhnaill agus Alasdair MacIllinnein a bhios ag aithris bho na Geamannan
7/30/202252 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Calum MacAmhlaigh a' còmhradh ri Ceitlin L Ruiseal Nic a' Ghobhainn

mun phàirt chudromach a th' air a bhith aig spòrs na beatha bho aois òg.
7/28/202229 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Prìomh lìog na h-iomain, ball-coise aig diofar ìrean bho thuath gu deas, rèisean 'Tràigh Hard', paddleboarding agus

cluinnear cuideachd mun Tour de France agus mun rèis an Tour de Femmes.
7/23/202256 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus Aonghas MacCumhais a' beachdachadh

air na tachartasan sònraichte ann an goilf an Alba sa chola-deug a chaidh seachad.
7/21/202229 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan le sùil air na naidheachdan as ùire bhon 'Open' agus an fharpais a' comharrachadh 150 bliadhna.

Euro 2022 nam ban 's Nis v Abhach. Iomain agus Camanachd Leòdhais a' dìon Cupa HebCelt.
7/16/202256 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall Angaidh Moireasdan, còmhla ri Pat NicLeòid agus Tom MacIllFhinnein, aig raon goilf Preastabhaig

far an robh a' chiad fharpais fhosgailte air a chluiche ann an 1860.
7/14/202237 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail

còmhla ri Derek MacAoidh agus an sgioba.
7/9/202257 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ruairidh Alastair MacIllFhinnein a' còmhradh ri Anton di Cristina, agus na bheachd-san

"chan eil mi a' lorg ùine airson spòrs, tha mi a’ dèanamh ùine airson spòrs".
7/7/202235 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Derek MacAoidh le sùil air dè tha a' tachairt aig farpais teanas Wimbledon, geamannan lìog san iomain, an Tour de France agus

geama càirdeil ball-coise eadar Clach agus sgioba WIIGA ann an Inbhir Nis.
7/2/202256 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Calum Dòmhnallach a’ còmhradh ri Joe MacNìll,

manaidsear Saints an Iochdair, mu farpaisean ball-coise Uibhist is Bharraigh
6/30/202233 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn agus a' sgioba a' toirt sùil mionaideach air

latha mòr Cuairt Dheireannach Cupa Comann Ceilteach Ghlaschu.
6/25/202256 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

R A MacIllFhinnein a' còmhradh ri Morris MacÌomhair, a tha a' fuireach ann am Melbourne, mu na spòrsan Astràilianach

a tha e a' leantainn agus mun ghaol mòr a th' aige air sgioba ball-coise Liverpool.
6/23/202236 minutes
Episode Artwork

Tha geamannan lìog agus cupa a' tachairt san iomain agus gheibh sinn a-mach na tha tachairt ann an saoghal a' bhuill-coise aig

ìre nàiseanta agus ionadail. Cluinnear mu farpais ruith 'Traigh Hard', teanas, NHL is F1.
6/18/202256 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a' còmhradh ri Katty Siebert mu na dìfir cuir seachdan spòrs a bhios i ris,

bho dannsa pòla is sìoda gu clasaichan HIT, airson i fhèin a chumail fiot is fallain.
6/16/202237 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus an sgioba le sgeulachdan

ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail.
6/11/202256 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Beachdan Calum MacAmhlaigh agus sgioba spòrs air

a' chiad gheama aig Alba an aghaidh Armenia ann am farpais Lìog nan Dùthchannan
6/9/202230 minutes
Episode Artwork

Derek is Ailean le sùil air naidheachdan spòrs na maidne

Sùil air teanas agus iomain, is sùil air ais air droch sheachdain sa bhall-coise
6/4/202254 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a’ còmhradh ri Carina NicLeòid agus i a' mìneachadh

cho cudromach sa tha eacarsaich na beatha làitheal.
6/2/202235 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus an sgioba le taghadh spòrs ionadail, nàiseanta

agus bho air feadh an t-saoghail
5/28/202256 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ruairidh MacCarmaig agus Seumas Dòmhnallach a’ beachdachadh mu

ball-coise lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse.
5/26/202237 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Cuairt Dheireannach Cupa na h-Alba eadar Hearts 's Rangers, rugbaidh 's Dùn Èideann a' cluich Warriors Ghlaschu san fharpais

airson Cupa 1872, iomain agus an ath iar chuairt dheireannach airson Cupa MhicThàmhais
5/21/202256 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus an sgioba le'm beachdan air mar a thachair aig

Cuairt Dheireannach Lìog Europa eadar Eintracht Frankfurt agus Rangers ann an Seville.
5/19/202224 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Soirbheachas do sgioba Celtic a bhuannaich tiotal prìomh lìog ball-coise na h-Alba, Rangers air lìog nam ban a thogail airson

a' chiad turas, Cupa Amaitearachd na Gàidhealtachd, Iomain, Cuach na Cloinne is bogsadh.
5/14/202253 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Javen Houston a' còmhradh ri Iain MacDiarmaid

mu staid sgioba ball-coise Obar Dheathain an-dràsta...
5/12/202225 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Spòrscast

Alasdair MacIllinnein agus an sgioba a' toirt sùil air naidheachdan spòrs na seachdain
5/7/202257 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Ball-coise a' Phrìomh Lìog an Alba agus cuideachd ball-coise ionadail. Rugbaidh an URC agus Sia Dùthchannan nam ban,

na Dundee Stars a' cluiche ann am farpais playoff hocaidh-deighe, snùcair agus iomain.
4/30/202256 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn agus Alex J Moireasdan a' beachdachadh air ball-coise ionadail,

a' tòiseachadh le seusan Leòdhais agus Na Hearadh gu ruige seo.
4/28/202231 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Ball-coise nam fear sa Phrìomh Lìog agus san Championship agus Prìomh Lìog nam ban.

Rugbaidh, snùcair, iomain agus F1, uile bhon phrosbaig aig Iain Moireasdan sa sgioba.
4/23/202257 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a' còmhradh ri Koren Pickering mu snàmh agus caidheagadh

gu leum a-mach à plèana, spòrs a tha uile a' toirt toileachas mòr dhi.
4/21/202232 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Iar-chuairtean dheireannaich Cupa na h-Alba - Hearts v Hibernian agus Celtic v Rangers, an SWFL, lìogan

ball-coise ionadail, farpaisean Iomain, snùcair agus rugbaidh.
4/16/202257 minutes, 1 second
Episode Artwork

Seachain am brot aig am lòn ma tha thu a' dol gu math san fharpais goilf!

Iain Moireasdan ann an còmhradh le Fiona Nic a' Phì mu beatha ann an spòrs.
4/14/202231 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Geamannan ball-coise ionadail, le lìog Leòdhas agus Na Hearadh agus lìog Uibhist is Bharraigh a' tòiseachadh, prìomh lìog

na h-Alba, goilf na Masters is Kara Hanlon a' snàmh aig farpais Bhreatainn
4/9/202257 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a' còmhradh ri Andaidh MacLeoid mu thurus gu Beijing agus e a' gabhail pàirt

ann am farpais bòrdadh-sneachda aig Geamannan Geamhraidh Paralimpigeach 2022.
4/7/202238 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Ball-coise an SPL agus lìog ball-coise an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse a tha a' tòiseachadh, boireannaich rugbaidh

na h-Alba ann am farpais nan Sia Dùthchannan agus dè tha tachairt san iomain.
4/2/202257 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Farpais nan Sia Dùthchannan, nam fear agus nam ban, bhon phrosbaig

aig Javen Houston, Iona Nic 'IlleBhàin agus Murray MacLeòid
3/31/202234 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Iain Moireasdan: farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan,

ball-coise nam fear 's nam ban, farpais ruith agus iomain uile bhon phrosbaig.
3/26/202256 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill ann an còmhradh le Pat NicLeòid mu beatha ann an spòrs.

Bho ball-coise gu ball-lìn gu golf is yoga agus iad uile a' toirt tlachd dhith.
3/24/202236 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan; geamannan ball-coise prìomh lìog nam fear 's nam ban agus taghadh Lìog Europa. Iomain,

farpais nan Gàidheal 's Cupa iomain na h-òige, F1 's farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan
3/19/202257 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

".tha mise an-còmhnaidh a' faicinn eacarsaich mar dhoigh airson cuideachadh leis an inntinn agus bhith dha do chumail rèidhe.."

Javen a' còmhradh ri Eòghan Stiùbhairt mu spòrs 's cho cudromach 's a tha e na bheatha.
3/17/202234 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain

Derek agus DJ le sùil air farpais nan 6 Dùthchanan agus Andaidh MacLeòid beò à Beijing
3/12/202256 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Laura is Eileen

Laura is Eileen a' bruidhinn mu mar a tha Laura ann an gaol le baidhsagalan
3/10/202237 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Geamannan Paralimpigeach a' Gheamhraidh, farpaisean iomain nam fear agus nam ban 's na camain air ghleus, a’ chiad railidh

càir dhen bhliadhna a' Snowman a' tòiseachadh is sùil air ball-coise nam fear 's nam ban.
3/5/202257 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast le Dòmhnall MacLaomainn

Sùil air adhart ri seausan ùr na h-iomain
3/3/202219 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Sgrìob tro na rugbaidh agus ball-coise na h-Alba, le sùil air an t-sabaid aig Josh Taylor
2/26/202254 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le RA MacIllFhinnein

RA, Daibhidh, Coinneach agus Lena a' bruidhinn mu ball-coise aig ìre coimhearsnachd.
2/24/202234 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Na Geamannan Geamhraidh ann am Beijing, ball-coise nam fear agus nam ban, farpais rugbaidh an URC agus

cluinnear mu ciamar a tha a' dol don snàmhaiche Kara Hanlon aig farpais BUCS.
2/19/202257 minutes, 1 second
Episode Artwork

Ailean MacLeòid, Iain MacDiarmaid, Alasdair Moireasdan agus Coinneach MacMhathain a’ cuimhneachadh air ais 10 bliadhna

gu 14.02.2012, an latha a chuir am fear-gnothaich Craig Whyte, Rangers ann an rianachd
2/15/202235 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Na Geamannan Geamhraidh, farpaisean airson Cupa na h-Alba, na Sia Dùthchannan, an SuperBowl, farpaisean ruith is cluinnear bho

thè às a' Ghearastan a bhios a' bogsadh ann am farpais novice na h-Alba bhon phrosbaig.
2/12/202256 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a’ còmhradh ri Kerry Nic a’ Phì mun dùbhlan às ùire a tha ma coinneamh

agus cluinnear mun ath rèis mhòr air a bheil Kerry ag amas air ann an 2023 cuideachd.
2/10/202234 minutes
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein le sùil air na Geamannan Oilimpigeach Geamhraidh, ball-coise nam ban 's nam fear,

gainnead rèitearan san iomain is rugbaidh le Farpais nan Sia Dùthchannan a' tòiseachadh.
2/5/202254 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

An t-ionnsachadh òg; an t-ionnsachadh bòidheach, abairt a tha firinneach mu Janni NicUilleim agus an ceangal a

tha aice ri spòrs, mar a chuala Eileen NicDhòmhnaill air Spòrscast.
2/3/202235 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan le sùil air adhart gu na cuairtean deireannach aig farpais fhosgailte teanas Astràilia. Ball-coise, rugbaidh is

ball-lìn agus cluinnear bho fhear à Leòdhas a tha a' coidseadh teanas-bùird aig àrd-ìre.
1/29/202257 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Eileen NicDhòmhnaill a’ cluinntinn bho Maureen NicLeòid mu dè tha spors a’ ciallachadh dhith. A' ruith 10k agus marathon,

trèanadh aig acadamaidh teanas an Astràlia agus a coimhead Boca Juniors ann am Braisil.
1/27/202245 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus an sgioba le sùil air dè tha a' tachairt aig farpais fhosgailte teanas Astràilia agus farpaisean rugbaidh.

Ball-coise; farpais Cupa na h-Alba, SWPL1 agus cluinnear bho Rachel Johnstone aig Celtic.
1/22/202257 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Javen Houston agus Ruth Gòrdan le’m beachdan air na goireasan a tha ri fhaicinn ‘s ri fhaighinn air loidhne agus na meadhanan

sòisealta airson ar cuideachadh fuireachd fut is fallain, aig toiseachd bliadhna eile.
1/20/202221 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Derek MacAoidh le beachdan air ball-coise nam fear agus nam ban, snùcair, rugbaidh, teanas, Barrathon

agus Andaidh MacLeòid aig farpais Para Spòrs Sneachda na Cruinne ann an Nirribhidh.
1/15/202256 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Ailean Macleòid a’ còmhradh ri Andaidh Macleòid mu Farpais Spòrs Sneachd Para na Cruinne, a tha tachairt ann an Nirribhidh,

agus an cothrom a th’aige fhèin ‘s na farpaisean bòrdadh-sneachda
1/13/202213 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Spòrscast

Alasdair MacIllinnein agus an sgioba a’ toirt sùil air na sgeulachdan spòrs as motha
1/8/202256 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Javen Houston agus Calum MacFheargais a' faighneachd an ceist; an e na meadhanan sòisealta an cuideam as motha

a tha a' toirt buaidh air saoghal agus beatha cluicheadairean ball-coise an diugh?
1/6/202228 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus sgioba spòrs le sùil air ais

air bliadhna iongantach de spòrs.
1/1/202257 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus Dòmhnall Angaidh Moireasdan a’ gabhail ceum mu chuairt farpaisean goilf na bliadhna sa,

agus a' beachdachadh air na goilfearan a bhuannaich na duaisean.
12/30/202130 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Alasdair MacIllinnein agus Ailean MacLeòid a' coimhead tro uinneagan mìosachan na Nollaig,

faic dè na sgeulachdan bho saoghal spòrs ann an 2021, a nochdas!
12/23/202139 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Derek Moireach le sùil air adhairt gu

cuairt dheireannach Cupa Lìog na h-Alba, rugbaidh, criogaid agus F1.
12/18/202156 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn, Kerry Nic a’ Phì agus Gòrdan Camshron

a’ coimhead air ais air bliadhna iongantach ann an rothaireachd.
12/16/202139 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Iain Moireasdan agus an sgioba le sùil air ball-coise nam ban 's nam fear, criogaid,

farpais snàmh na h-Alba agus Formula1.
12/11/202156 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

RA MacIllFhinnein agus DJ Mac an t-Saoir a' beachdachadh air na sgiobaidhean

anns an lìg as farpaisiche an-dràsta, Championship na h-Alba.
12/9/202127 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Iain Moireasdan agus an sgioba le sùil air Ball-coise nam ban 's nam fear, ball-lìn, snùcair, rugbaidh, rèis Cheann a Tuath

Leòdhais agus cuideachd dragh air muinntir sgìre Nis mu cuin a dh’fhosglas an amar-snàmh.
12/4/202156 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn, Aonghas MacAonghais 's Dòmhnall Pollock a’ cnuasachadh air ceistean a' buntainn ri sgiobaidhean iomain,

's carson nach eil atharrachadh sam bith air tighinn air cruth traidiseanta sgiobaidhean?
12/2/202143 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan; Ball-coise is sgioba nam ban aig Alba an aghaidh An Ucràin le sgioba nam fear aig Alba

a' coinneachadh ris An Ucràin 's na play-offs, rugbaidh, sniucair agus iomain cuideachd.
11/27/202158 minutes
Episode Artwork

Javen Houston a' còmhradh ri Gilleasbuig Fheargastan mu na cur-seachadan spòrs aige

agus cho cudromach 's a tha snàmh agus togail chuideaman dha, na bheatha làitheil.
11/25/202124 minutes, 1 second
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan; iar chuairtean deireannach Cupa Lìog na h-Alba, sgioba rugbaidh na h-Alba an aghaidh Iapan

Dithis à SGG air an taghadh airson Sgioba Ball-lìn na h-Alba is farpais snàmh BUCS
11/20/202156 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan, Josie Burgess, R A MacIllFhinnein, Marina Mhoireach, Stuart Urchardan,

Alasdair MacIllinnein agus Calum Dòmhnallach, le'm beachdan air Alba v An Danmhairg WCQ22
11/16/202120 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan. Sgioba ball-coise na h-Alba 's geamannan dearbhaidh Cupa na Cruinne 2022,

rugbaidh, le sgioba nam fear an aghaidh Afraga a Deas is sgioba nam ban an aghaidh Iapan
11/13/202155 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Javen Houston agus Alasdair MacIllinnein, 's iad a' beachdachadh air an doigh-obrach aig Steve Clarke agus

an fheallsanachd a tha a' ruith agus a' snìomh tro sgioba ball-coise na h-Alba an-dràsta.
11/11/202124 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

T20 criogaid, deuchainn an fhoghair ann an rugbaidh, bogsadh is ball-coise.
11/6/202156 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Javen Houston agus Calum Macilleathain

a' còmhradh mu na dùbhlain atharrachadh an gnàth-shìde air muir agus tìr,
11/4/202131 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Iain Moireasdan

Luaidh ga dhèanamh air Walter Smith, agus an iad Ceann Loch Seile as fheàrr an Alba?
10/30/202156 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Javen Houston

Beachdan Kerry Nic a' Phì is Iona NicIlleBhàin air Spòrs is COP26
10/28/202126 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan: Ball-coise nam ban, Alba an aghaidh An Ungair, Criogaid,

Cuairt Dheireannach Cupa MhicThàmhais, Rugbaidh, Rothaireachd na Cruinne 2021 is F1.
10/23/202155 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Bhon phrosbaig an-diugh aig Javen Houston agus Màiri Anna Chaimbeul, tha ball-coise an SWPFL

agus sgioba nàiseanta nam ban aig Alba.
10/21/202125 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Derek Moireach

Ball-coise, rugbaidh, iomain, sgeòil Andy MacLeòid 's cluinnidh sinn mu cùrsaichean spòrs
10/16/202157 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Ball-coise an t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse; an t-seusan bho'n phrosbaig aig Ruairidh MacCarmaig

agus e a' còmhradh ri Javen Houston.
10/14/202121 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Alba an aghaidh Israel, farpaisean ball-coise is iomain Cupa a' Mhòid 's Ralaidh Mhuile.
10/9/202156 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: RA MacIllFhinnein a' còmhradh ri Dòmhnall Pollock, neach naidheachd agus eòlaiche spòrs, mu sgioba ball-coise Alloa,

slighe manaidsearan òga, pàircean inntinneach agus cuimhneachan prìseil.
10/7/202134 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Iain Moireasdain

Ball-coise, rugbaidh agus Iomain is Camanachd Lunnainn a' comharrachadh 125 bliadhna
10/2/202156 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Cupa Ryder, ball-coise, seusan ùr rugbaidh, bogsadh 's tha rèis rallycross aig Knockhill
9/25/202157 minutes, 1 second
Episode Artwork

SpòrsCast: Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Calum MacFheargais mu cò ris a bha e coltach a cluich

ball-coise do sgioba na Erie Commodores, Lake Erie agus a' fuireach san sgìre.
9/23/202141 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Cuairt dheireannach Cupa na Camanachd, ball-coise, rugbaidh agus criogaid.
9/18/202156 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn agus Uisdean MacIllinnein le sgeulachdan co-cheangailte ri Cuairt Dheireannaich Cupa na Camanachd.

Thathair a' comharrachadh 125 bliadhna bho chaidh a chiad chuairt dheireannach a chluich.
9/16/202130 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan togail air geamannan ball coise nam fear agus nam ban, iomain

agus rèisean leth-maraton a' tachairt sa Chaisteal Nuadh agus san Eilean Sgitheanach
9/11/202157 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Calum MacAmhlaigh agus Iosaph MacNìll le’m beachdan air seasan ball-coise...

Uibhist is Bharraigh 2021
9/9/202128 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Cuairtean Dearbhaidh Cupa na Cruinne 2022, iomain, 's ball-coise nam ban is teanas.
9/4/202151 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Alasdair MacIllinnein agus Dòmhnall MacLaomainn le sùil air ais air seasan ball-coise Leòdhais agus na Hearadh 2021.

A' bhliadhna far an do thog sgioba An Rubha Cupa an Lìg 's sgioba Am Bac, Cupa Jock Stein
9/2/202137 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Derek MacAoidh

Ball-coise, iomain, goilf 's na geamannan Paralimpigeach ann an Tokyo.
8/28/202155 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Calum MacAmhlaigh a' còmhradh ri Ellen Nic Dhòmhnaill

Calum 's Ellen ag innse mun tlachd a tha iad a' faighinn a' ruith agus ag eacarsaich.
8/26/202124 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Alasdair MacIllinnein

Cuairt Dheireannach Cupa MhicAmhlaigh, ball-coise nàiseanta is ionadail 's Etape Loch Nis
8/21/202156 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein a' còmhradh ri Seumas Mac an Tagairt

mu bheatha ann an spòrs agus mar a thog e ùidh a bhith a' snàmh sa mhuir.
8/19/202129 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Kerry Nic a’ Phì mu tubaistean,

farpaisean, podcastan agus biadh math, fallain, blasta agus bog!
8/12/202123 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Geamannan Oilimpigeach Tokyo, ballcoise, iomain agus rugbaidh.
8/7/202144 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Iain Moireasdan a' còmhradh ri Alasdair MacNèill mu na Geamannan Gàidhealach, far am biodh e a' ruith 's a leum,

's na cuimhneachain aige air Geamannan a' Cho-fhlaitheis agus na Geamannan Oilimpeach.
8/5/202136 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Derek MacAoidh le Na Geamannan Oilimpigeach, seusan ùr ball-coise na h-Alba a' tòiseachadh,

Christina NicChoinnich, Cuairt Dheireannach Cupa Jock Stein, rugbaidh agus iomain.
7/31/202148 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Ruairidh A MacIllFhinnein a' còmhradh ri Coinneach MacLeòid mu ball-coise ionadail, an ceangal dlùth, sgeulachdan 's

an cruinneachadh iongantach de leabhraichean is irisean a th'aige air lorg mun chuspair.
7/29/202141 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Derek MacAoidh

Na Geamannan Oilimpigeach, Rugbaidh, Ball-coise, Camanachd agus beagan 100 criogaid.
7/24/202150 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Iain Moireasdan a' còmhradh ri Calum Dòmhnallach agus e coimhead air adhairt

ri na Geamannan Oilimpigeach, a tha tachairt ann an Tokyo, Iapan.
7/22/202122 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais Fhosgailte a' Ghoilf; ball-coise, rugbaidh, na Oilimpigs agus an Tour de France.
7/17/202156 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Às dèidh sia seachdain de gheamannan camanachd, tha Dòmhnall MacLaomainn agus Uisdean MacIllinnein

a’ beachdachadh air na tha dol air agus far na pàirce gu ruige seo.
7/15/202120 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan, a' toirt sùil air

Wimbledon, farpais Euro 2020, iomain, Tour de France 's farpais fhosgailte golf na h-Alba
7/10/202154 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Teanas cuspair na podcast an diugh, le R A MacIllFhinnein a' còmhradh ri Daibhidh Byrne

Tha e a cluich 's a' leantainn an spòrs, ag aithris 's a' coinneachadh ri na rionnagan.
7/8/202135 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Leòmhainn Bhreatainn is Èirinn an aghaidh Iapan, EURO 2020, ball-coise ionadail 's iomain
6/26/202154 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast a' toirt sùil air ais air geamannan sgioba ball-coise na h-Alba aig farpais EURO 2020

Còmhla ri Iain Moireasdan, sgioba Spòrs, eòlaichean agus luchd-taic.
6/23/202155 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Sgioba spòrs a' toirt sùil air ais agus air adhart air farpais UEFA EURO 2020
6/19/202154 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein, Hannah McKirdy agus Alasdair MacIllinnein le'm beachdan air farpais Euro2020

"...aisling, aineolas agus amaideas...."
6/17/202126 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

UEFAEURO 2020, na cothroman a th' aig Alba agus beachdan bhon luchd-taic, teanas 's goilf
6/12/202157 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Iain Moireasdan agus Aonghas Pàdraig Caimbeul a' còmhradh mu ball-coise, a' tòiseachadh ann an Uibhist a Deas.

Mar ballet neo dannsa, dh'fhaodar gum biodh ball-coise mar obair-ealain tro shùilean sa.
6/10/202140 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Derek MacAoidh

Cothrom aig Glasgow City tiotal am prìomh lìog a thogail, seusan ùr na h-iomain 's teanas
6/5/202156 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Dòmhnall MacLaomainn agus Somhairle MacDhòmhnaill le'm beachdan air camanachd.

"...chaneil cuimhne agam air àm far nach robh caman agam.."
6/3/202129 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Sùil air ais air na tachartasan ann am prìomh lìog na h-Alba thairis air an t-seusan seo.
5/29/202156 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Alasdair MacIllInnein: sùil air ais air seusan a bhuill-coise ann an Alba

Ruairidh Alastair agus Alasdair a' coimhead air ais air seusan 2020/2021.
5/27/202128 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Cuairt Dheireannach Cupa na h-Alba, prìomh lìog ball-coise nam ban agus Josh Taylor a' sabaid an aghaidh Jose Carlos Ramirez

am measg na cuspairean air SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan.
5/22/202155 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

A bheil do shròin a' cur dragh ort? Tha Alasdair MacIllinnein a' cluinntinn bho Derek ‘Pluto’ Moireach, air SpòrsCast..

..mun ullachadh a bhios e a’ dèanamh ro gheamannan Cuairtean Dheireannaich Cupa na h-Alba
5/20/202136 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise nam ban is nam fear, rugbaidh 's farpais Cupa Bogha-Froise agus Giro d’Italia
5/15/202153 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh MacCarmaig a' còmhradh ri Rut Gòrdain mu snàmh is camanachd am measg eile.

Ruairidh a' faighinn a-mach co as a thanaig 'Ms Fit G' 's dè eile a tha ma choinneamh Rut
5/13/202122 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Derek MacAoidh

Iar-chuairtean deireannach Cupa na h-Alba, ball-coise SWPFL, rugbaidh 's an Giro d’Italia
5/8/202155 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Calum Dòmhnallach agus Iosaph MacNìll le’m beachdan air ball-coise.

Saints an Iochdair, Celtic agus beagan fàidheadaireachd mu Alba aig farpais na Euro's
5/6/202129 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Derek MacAoidh

A-mach air ball-coise nam fear 's nam ban, Cuach na Cloinne, rothaireachd agus snùcair
5/1/202156 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Ailean MacLeòid agus Derek MacAoidh a' còmhradh mu criogaid.

'S iad a' gabhail air an socair tro na geamannan 's na cluicheadairean as fheàrr leotha.
4/29/202142 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan

Geamannan nan cairteal cuairtean deireannach de Chupa na h-Alba, rugbaidh agus snùcair.
4/24/202154 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Kerry Nic a’ Phì agus Calum MacFheargais le’m beachdan.

Biadh fallain, peasraichean-mìne, lusan 's measan is gu leòr eile air an clàr-bidhe aca.
4/22/202131 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise 's Cupa na h-Alba, Kara Hanlon a' snàmh ann am farpais Bhreatainn 's rugbaidh
4/17/202154 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Dòmhnall A Moireasdan agus Iain Moireasdan a' coimhead air ais air deireadh sheachdain eachdraidheil aig Augusta.

Farpais goilf na Masters sònraichte aig Hideki Matsuyama agus Raibeart Mac an t-Saoir.
4/12/202134 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais goilf nam Masters, ball-coise lìog nam ban 's nam fear 's iomairt Kara Hanlon.
4/10/202158 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Dòmhnall A Moireasdan agus Iain Moireasdan a' còmhradh mu fharpais goilf na Masters a tha a' tachairt ann an Augusta

DA 's Iain a' togail air na ceangalan Gàidhealach ris a' chursa, am measg eile.
4/8/202136 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan

Cupa na h-Alba, farpais Sia Dùthchannan nam ban agus fear às an Òban, aig na Masters
4/3/202154 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Spòrscast: Iain Moireasdan agus an sgioba le sùil air ais air geamannan dearbhaidh Cupa na Cruinne 2022

Trì puingean air an gleidheadh agus ceithir tadhal air an cuir an aghaidh na Fàrothaiche!
4/1/202122 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais nan Sia Dùthchannan, goilf, F1, geamannan dearbhaidh Cupa na Cruinne 's ball-lìn.
3/27/202156 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Iain Moireasdan a' còmhradh ri Rob Dunbar mu na diofair spòrs a tha e a' leantainn.

Bho sràidean Toronto a' cluich hocaidh-rathaid gu sgiobaidhean ainmeil ball-coise Braisil
3/25/202144 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Spòrscast le Iain Moireasdan

Seachdain mhòr ann an saoghal spòrs na h-Alba
3/20/202156 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Spòrscast Rugbaidh

Iona NicIlleBhàin agus Marie NicMhathain le beachdan air saoghal rugbaidh na h-Alba
3/18/202137 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Spòrscast còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan, ball-coise nam ban agus nam fear agus Camanachd.
3/13/202156 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SpòrsCast: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Dòmhnall 'Sweeny' MacSuain le'm beachdan.

RA is Sweeny a' còmhradh mu ball-coise ionadail, geama Serbia agus an turus sa phlèana.
3/11/202126 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, rugbaidh, criogaid 's Camanachd Leòdhais a’ comharrachadh 10 bliadhna sa lìg
3/6/202156 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Iain Moireasdan agus Kerry Nic a’ Phì le’m beachdan

Iain agus Kerry a’ freagairt ceistean, agus a’ sgaoileadh comhairle mu rothaireachd.
3/4/202145 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Cuairt Dheireannach Cupa Lìog na h-Alba, cò ghabhas àite Lennon 's na Sia Dùthchannan
2/27/202153 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Ishi NicIlleathain le’m beachdan

Kerry a' còmhradh ri Ishi mu na diofair spòrs a tha a' toirt tlachd dhi.
2/25/202136 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise nam ban 's nam fear, farpais Teanas Astràilia, goilf, rugbaidh 's rothaireachd
2/20/202155 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Ruairidh MacCarmaig le'm beachdan

RA agus Ruairidh a' cumail sùil air am ball-coise agus dè tha dol san Champions lìog.
2/18/202122 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Marina Mhoireach le’m beachdan

Kerry a' còmhradh ri Marina mu spòrs 's cho cudromach 's a tha ruith na beatha làitheil.
2/11/202127 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan, ball-coise na h-Alba agus an Super Bowl.
2/6/202157 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Dòmhnall Angie Moireasdan agus Colin George Moireasdan le’m beachdan

DA agus Colin George a' bruidhinn air ball-coise Aimeireaganach agus Super Bowl LV.
2/4/202132 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, an tarraing a th’ ann siubhal timcheall Glaschu air baidhsagal, 's criogaid
1/30/202156 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Ruairidh MacCarmaig le'm beachdan.

RA agus Ruairidh a' toirt sùil air lìog ball-coise Shasainn.
1/28/202120 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Iar-chuairtean deireannach Cupa Lìog na h-Alba, Andy MacLeòid 's farpais Eòrpach goilf.
1/23/202156 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Dòmhnall MacLaomainn agus Eòghan Stiùbhart le'm beachdan air camanachd.

Dòmhnall 's Eòghan a' cnuasachadh air dè seòrsa cruth a chith sinn air iomain ann an 2021
1/21/202121 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, rugbaidh, snùcair 's cò thèid an taghadh mar choidse sgioba nam ban aig Alba
1/16/202155 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Ionatan MacLeòid le'm beachdan.

RA a' còmhradh ri Ionatan mu bheatha ann an spòrs agus gu sònraichte, ball-basgaid.
1/14/202121 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Iain Moireasdan a' còmhradh Mata MacÌomhair mu bheatha ann an spòrs.

Iain a' cluinntinn bho Mata mun ùidh aige ann am ball-coise agus criogaid.
12/31/202059 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Ailean MacLeòid le'm beachdan.

Alasdair 's Ailean a' còmhradh mu siubhail 's na h-Eileannan inntinneach far an robh iad.
12/24/202029 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Sùil air adhart gu Cuairt Dheireannach Cupa na h-Alba Celtic v Hearts, rugbaidh 's darts
12/19/202056 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein, Calum Fearghasdan agus Donnie Forbeis le'm beachdan.

RA a' cluinntinn bho Calum 's Donnie mu FCSonas, tha brosnachadh Gàidhlig tro ball-coise
12/17/202024 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, rugbaidh 's beachdan mun cron a nì buillean-cinn do chluicheadairean rugbaidh
12/12/202055 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Mairi NicRisnidh còmhla ri na peathraichean Nic a’ Phì; Kerry is Kirsty

Mairi a' cluinntinn direach dè cho farpaiseach sa tha Kerry agus Kirsty Nic a’ Phì
12/10/202025 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, rugbaidh, snùcair agus cò na lùth-chleasaichean a thèid an taghadh airson GCF
12/5/202056 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Dòmhnall MacLaomainn agus Uisdean MacIllinnein le'm beachdan.

Dòmhnall a' còmhradh ri Uisdean mu Fergie an còidse, Francey an tidsear agus na 'gaffes'!
12/3/202043 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise nam ban 's nam fear, a’ cuimhneachadh air Maradona, iomain, rugbaidh, snùcair.
11/28/202052 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Calum MacIlleathain le’m beachdan

Kerry 's Calum a' còmhradh mu snàmh a-muigh sa gheamhradh, an àrainneachd 's baidhsagalan
11/26/202032 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Geamaichean ball-coise nam ban agus nam fear; rugbaidh agus farpais teanas an ATP
11/21/202054 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Ruairidh MacCormaig le'm beachdan.

RA agus Ruairidh le’m beachdan air cluicheadairean agus cruth sgioba ball-coise na h-Alba
11/19/202024 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise nam ban agus nam fear, rugbaidh le Alba an aghaidh na h-Eadailt agus goilf.
11/14/202054 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Ruairidh Alastair MacIllFhinnein le'm beachdan.

Alasdair 's RA a' toirt sùil gheur air cothrom Alba faighinn troimhe gu farpais EURO 2020
11/12/202023 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise SPFL 's SWPL1, Vuelta a España, rugbaidh Pro14 's cumail fiot sa gheamhradh.
11/7/202055 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì a’ còmhradh ri Murchadh MacSuain mu na chuir e roimhe a dhèanamh air a’ bhliadhna seo.

Kerry agus Murchadh a’ còmhradh mun cuideam a chaill e agus nuair a ruith e 10k.
11/5/202035 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise; farpais na Sia Dùthchannan, Vuelta 's rèis bhiortail Ceann a Tuath Leòdhais.
10/31/202056 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Anne Louise Stiùbhart le'm beachdan.

Alasdair a' còmhradh ri Anne Louise mun spòrs as fheàrr leatha, ball-coise!
10/29/202026 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

A’ chiad gheama aig sgioba nam ban aig Alba on Mhàirt, SPFL, Pro14, F1 's Giro d’Italia.
10/24/202054 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Dòmhnall MacLaomainn agus Gòrdan Camshron le'm beachdan

Dòmhnall agus Gòrdan ann an còmhradh mu saoghal mòr nam baidhsagal; bho'n #TdeF gu Lance!
10/22/202051 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Lìog an Championship 's ball-coise nam ban a’ tòiseachadh is Celtic 's Rangers a' cluich.
10/17/202055 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Ruairidh Alastair MacIllFhinnein, Alasdair MacIllinnein agus Calum Dòmhnallach a' còmhradh mu sgioba ball-coise na h-Alba

RA, Ali 's Calum a' beachdachadh air na trì geamannan a' chluich an sgioba san Dàmhair.
10/15/202027 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, teanas, geamannan rugbaidh PRO14, Giro d'Italia agus spòrs bhiortail a' Mhòd.
10/10/202055 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì ann an còmhradh ri Marion Steele, à Uibhist a Deas

Kerry a' còmhradh ri Marion mu beatha a' teagaisg agus a' brosnachadh dhaoine tro spòrs.
10/8/202029 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, farpais fhosgailte goilf na h-Alba, rugbaidh 's farpais teanas na Frainge.
10/3/202055 minutes, 1 second
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Norrie Dòmhnallach le'm beachdan.

Alasdair a' còmhradh ri Norrie mu bheatha ann an spòrs; ball-coise, golf 's na Geamannan!
10/1/202038 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, Josh Taylor a' sabaid 's tè a tha air tòiseachadh air na Rothaich a shreap.
9/26/202056 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Alasdair MacIllinnein le'm beachdan.

RA agus Ali le sùil air na sgiobaidhean Albannach a tha an sàs ann am farpais Lìog Europa
9/24/202029 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise na deireadh seachdain, farpaisean goilf, snàmh agus farpaisean rothaireachd.
9/19/202056 minutes
Episode Artwork

Spòrs Beò: Dòmhnall MacLaomainn agus Aonghas MacAonghais le'm beachdan.

Dòmhnall agus Aonghas a' còmhradh mun ceanglaichean sònraichte a th'aige ri iomain.
9/17/202037 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise aig Tuath is Deas, Formula 1, Tour de France 's seinneadair a' fuireachd fiot.
9/12/202055 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Andy MacLeòid a' còmhradh mu bheatha ann an spòrs.

Kerry 's Andy a' còmhradh mu bòrdadh-sneachda 's Geamannan Parailimpeach Beijing 2022.
9/10/202026 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

A' coimhead air ais air an geam eadar Alba 's Israel ann am farpais Lìog Nàiseanta 20/21
9/5/202053 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Alasdair MacIllinnein le'm beachdan.

RA 's Ali a' bruidhinn mun chiad geama aig sgioba na h-Alba ann an corr 's naoi miosan.
9/3/202026 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain

Naidheachdan spòrs aig ìre ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.
8/29/202054 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì ann an còmhradh ri Alison NicDhòmhnaill à Carnach, Uibhist a Tuath

Kerry a' bruidhinn ri Alison, a' chluich do sgiobaidhean rugbaidh nam ban aig Alba 's RHC
8/27/202030 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Naidheachdan spòrs aig ìre ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.
8/22/202054 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Josie Burgess ann an còmhradh.

Josie ag innse do RA mun turus aice, nuair a' choisich i Slighe na Gàidhealtachd an Iar.
8/20/202030 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise prìomh lìog na h-Alba; Glasgow City ann an Champions Lìog nam Ban 's snùcair.
8/15/202055 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Iain Aonghas Dhòmhnallach le'm beachdan.

RA ann an còmhradh le Iain Aonghais, sgrìobhaiche bogsadh, mun spòrs san latha an-diugh.
8/13/202031 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Derek MacAoidh

Ball-coise Eòrpach agus an dàrna seachdain de gheamannan Prìomh Lìog na h-Alba.
8/8/202056 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Iain MacDiarmaid le'm beachdan.

RA agus Iain a' còmhradh mu ball-coise na h-Alba agus an suidheachadh ann an Sasainn.
8/6/202030 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Derek MacAoidh

Sùil air a' chiad deireadh seachdain de bhall-coise aig ìre a' phrìomh lìog ann an Alba.
8/1/202056 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Dòmhnall MacLaomainn agus Eanraig MacAonghais le’m beachdan

Dòmhnall agus Eanraig a' còmhradh mun spòrs air a bheil iad gu math dèidheil, camanachd
7/30/202023 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Sùil air adhart gu toiseach seusan ball-coise lìog na h-Alba, snàmh a-muigh 's iomain.
7/25/202057 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Ruairidh Alastair MacIllFhinnein le'm beachdan.

Ali 's RA a' còmhradh mu seusan ùra ball-coise na h-Alba; geansaidhean 's neach-glèidhidh
7/23/202030 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, Geamannan a’ Cho-fhlaitheis 1970 's a' bhuaidh bhith a' cur geall air spòrs.
7/18/202055 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Niall Iain Dòmhnallach le’m beachdan

Kerry agus Niall Iain a' bruidhnn mun doigh siubhail as fheàrr leotha, am baidhsagal!
7/16/202031 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

A' coimhead air ais air Geamannan Eadar-nàiseanta nan Eilean.
7/11/202055 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacFhillinnein agus Calum MacIlleathain le'm beachdan.

RA agus Calum a bruidhinn mu dheidhinn an àrainneachd, snàmh agus meanbh-chuileag!
7/9/202031 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, Tour de France agus na cuimhneachan spòrs a tha daoine air cruinneachadh.
7/4/202055 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Calum MacAmhlaigh le'm beachdan.

Alasdair 's Calum a' còmhradh mu biadh, Barrathon 's ball-coise, am measg eile.
7/2/202027 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Liverpool air buannachadh tiotal lìog Shasainn agus daoine bhios cumail cuimneachan spòrs
6/27/202056 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Kerry Nic a’ Phì le'm beachdan.

Ali agus Kerry a' bruidhinn mu dheidhinn baidhsagalan, biadh agus beeswax.
6/25/202024 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Naidheachdan ball–coise na seachdain, rèis bhiortal baidhsagal, rugbaidh agus teanas.
6/20/202054 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Ruairidh MacCarmaig le'm beachdan.

Ali 's Ruairidh toilichte 's ball-coise a' tilleadh, ach am bi feum air tbh eile 'staigh?
6/18/202022 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Spòrs na seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Sùil air far a bheil sinn leis a' bhall-coise ann an Alba, Sasainn agus san Roinn Eòrpa.
6/13/202057 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Calum Dòmhnallach le'm beachdan

Ali agus Calum a’ coimhead air adhart ri geamannan ball-coise fhaicinn, VAR agus 7-a-side
6/11/202025 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

30 bliadhna bho thog sgioba Camanachd an Eilean Sgitheanaich Cupa na Camanachd.
6/6/202054 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Calum Dòmhnallach le'm beachdan

Ali agus Calum a’ còmhradh mun cluicheadair ball-basgaid Mìcheal Jordan am measg eile.
6/4/202017 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Dè cho math ‘s a bhios sgilean goilf dhaoine nuair thilleas iad chun raointean a-rithist?
5/30/202059 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein, Derek MacAoidh agus Ruairidh Alastair MacIllFhinnein le'm beachdan

Ali, Derek agus RA a’ còmhradh mu lìogan ball-coise Bundesliga nam ban agus nam fear.
5/28/202023 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Celtic faighinn duais prìomh lìog na h-Alba, FC Sonas 's seachdain aire slàint' inntinn.
5/23/202056 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

A' coimhead air na h-adhartasan a th' air a bhith ann an saoghal spòrs nam ban.
5/16/202056 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Sùil air ais air Cuairtean Deireannach Cupa na h-Alba a tha a' seasamh a-mach.
5/9/202053 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Iain Moireasdan ann an còmhradh le Coinneach MacMhathain mu bheatha ann an spòrs.
5/2/202055 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Beachdan bho luchd-leantainn ball-coise na h-Alba às dèidh am beachd as ùire bho UEFA.
4/25/202056 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Suidheachadh ball-coise na h-Alba ‘s na thachair air an t-seachdain a chaidh seachad.
4/18/202057 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Iain Moireasdan ann an còmhradh ri Kerry Nic a' Phì mu beatha ann an spòrs.
4/11/202056 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

A’ còmhradh mu camanachd, craoladh agus coimhearsnachd còmhla ri Ùisdean MacIllFhinnein.
4/4/202056 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Sgiobaidhean ball-coise eadar-nàiseanta na h-Alba bho'n phrosbaig.
3/28/202054 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain

Tha na geamannan dheth, ach gu leòr ri bruidhinn mu dheidhinn fhathast a dh' andeoin CB
3/21/202056 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Dòmhnall MacLaomainn agus Derek MacAoidh le'm beachdan

Dòmhnall agus Derek a toirt sùil air am buaidh aig COVID-19 air saoghal spòrs.
3/18/202015 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Spòrsan air a chuir dheth air sgath an Corònabhìoras. Dè bhuaidh a bhios air clubaichean?
3/14/202056 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Ruairidh MacCarmaig le'm beachdan.

RA 's Ruairidh le'm beachdan mu spòrs na seachdain, bho ball-coise gu rugbaidh gu iomain!
3/12/202020 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais rugbaidh na Sia Dùthchannan, ball-coise, hocaidh-deighe 's rallaidh an Snowman.
3/7/202057 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Ruairidh Alastair MacIllFhinnein le'm beachdan.

Ali agus RA a beachdachadh mu dè tha dol ann an saoghal ball-coise air an sheachdain seo.
3/5/202018 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain

Iain Moireasdan a' toirt sùil air spòrs aig ìre ionadal, nàiseanta & eadar nàiseanta.
2/29/202055 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò

Ali & Ruairidh a' cainnt mu chuid de na naidheachdan as motha ann am ball-coise na h-Alba
2/27/202021 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain

Iain is Ailean a' coimhead air adhart ri ball-coise an SPFL, rugbaidh agus #WilderFury2
2/22/202057 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

SpòrsBeò

Ailean is Kerry a' cabadaich mu spòrs.
2/20/202025 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
2/15/202056 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò

Ali MacIllinnein agus Sammy Mac an Tòisich a' cabadaich mu bhall-coise na h-Alba.
2/13/202013 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Alasdair MacIllinnein

Cupa na h-Alba agus Alba an aghaidh Sasainn ann am farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan.
2/8/202059 minutes, 1 second
Episode Artwork

SpòrsBeò

Ali is Hannah a' bruidhinn mu Chupa na h-Alba, Morelos is gu leòr eile!
2/6/202015 minutes
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais rugbaidh na Sia Dùthchannan, ball-coise, teanas, darts agus farpais an Super Bowl
2/1/202057 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Calum McConnell le'm beachdan.

Ruairidh Alastair agus Calum 's farpais teanas Àstralia air an aire.
1/30/202019 minutes, 1 second
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Alasdair MacIllinnein

Ball-coise, teanas ann an Astràilia, farpais snàimh sgoiltean na h-Alba 's Guernsey 2021.
1/25/202056 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Ruairidh MacCarmaig le'm beachdan

Alasdair agus Ruairidh le ball-coise air an aire!
1/23/202020 minutes, 1 second
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Derek MacAoidh

Cupa na h-Alba, rugbaidh, farpais iomain nan Gàidheal, Strathpuffer agus sniucair.
1/18/202057 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Kerry Nic a’Phì le'm beachdan

Alastair agus Kerry le baidhsagalan air an aire!
1/16/20208 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Geamannan ball-coise 's rugbaidh agus Malin Wilson air gluasad dhan Spàinn airson Judo.
1/11/202056 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Ruairidh Alastair MacIllFhinnein le'm beachdan

Ali agus RA leis a phrosbaig air saoghal spòrs na seachdain seo.
1/9/202026 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Sgioba spòrs aig Geamannan Eadar-nàiseanta nan Eilean 2019 ann an Gibraltar.
1/4/202057 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Sgioba spòrs le sùil air ais air bliadhna shònraichte ann an spòrs.
12/28/201954 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Ball-coise, rugbaidh, bogsadh, bòrdadh-sneachda, ball-basgaid agus tha Nevis Range 30!
12/21/201957 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein, Hannah McKirdy agus Calum MacAmhlaigh le'm beachdan

Alasdair, Hannah agus Calum le Spòrs Beò na Nollaige! Cò dha a thug iad prèasant?
12/19/201925 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Geamannan Ball-coise, rugbaidh, farpais snàmh Short Course na h-Alba agus snùcair.
12/14/201956 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein, Gillian NicNèil agus Stuart Urchardan le'm beachdan

Alasdair, Gillian 's Stuart le sùil air geamaichean Celtic agus Rangers san lìog Europa.
12/12/201918 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Alasdair MacIllinnein

Cuairt Dheireannach Cupa Lìog na h-Alba: Rangers v Celtic, Rugbaidh 's hocaidh-deighe.
12/7/201956 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Calum McConnell

Alasdair agus Calum a’ bruidhinn mu teanas agus Anndra Moireach.
12/5/201925 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

A cur a’ phrosbaig air na h-àireamhan de dhaoine a tha a' gabhail pàirt ann an spòrs.
11/30/201956 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh MacIllFhinnein, Hannah McKirdy agus Ruairidh MacCarmaig le'm beachdan

RA, Hannah agus Ruairidh a' bruidhinn mu Ole, Manchester Utd 's geamannan Eòrpach eile.
11/28/201920 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Cuairt Dheireannach Cupa Alba nam Ban, farpais teanas an Davis Cup a' tachairt 's goilf.
11/23/201956 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacFhillinnein, Calum MacAmhlaigh agus Alasdair MacIllinnein le'm beachdan

RA, Calum agus Alasdair a' bruidhinn mun 'fear sònraichte' a tha air nochdadh aig Spurs.
11/21/201919 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain

Sùil air geamaichean na h-Alba an aghaigh Cìopras & Casagstan, rugbaidh & tennis.
11/16/201957 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Niall Iain Dòmhnallach

Alasdair agus Niall Iain a' còmhradh mu ball-coise, iomradh, 's a' tilleadh gu eacarsaich
11/14/201922 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Spòrs na Seachdain còmhla ri Calum Dòmhnallach

Ball-coise nam ban 's snàmhaichean òga na h-Eileanan an Iar a' farpais an Obar Dheathain.