Winamp Logo
Sotataidon ytimessä Cover
Sotataidon ytimessä Profile

Sotataidon ytimessä

Finnish, Sciences, 1 season, 61 episodes, 1 day, 15 hours, 15 minutes
About
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä -podcastissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Jaksoissa käsitellään muun muassa strategiaa, kyberiä, operaatiotaitoa ja -taktiikkaa, Venäjää, Kiinaa, Natoa ja ilmapuolustuksen tulevaisuutta. Tutkitulla tiedolla Maanpuolustuskorkeakoulu on tulevaisuuden sotataidon ytimessä myös muutosten keskellä.
Episode Artwork

MPKK x The Ulkopolitist: Turvallisuusjännite -podcast – Kuka kantaa vastuun kansallisesta turvallisuudesta?

Turvallisuusjännite -podcastin viidennessä ja viimeisessä jaksossa kysymme, miten Suomi torjuu Venäjän informaatiovaikuttamista ja mistä voi tunnistaa vakoojan. Vieraina ovat Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja, eversti Aki-Mauri Huhtinen ja suojelupoliisin tiedusteluosaston päällikkö Pekka Hiltunen. Juontajina Tuomas Lähteenmäki ja Annastina Haapasaari. Ohjelman tuottavat yhteistyössä The Ulkopolitist ja Maanpuolustuskorkeakoulu.
4/5/20241 hour, 7 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

MPKK x The Ulkopolitist: Turvallisuusjännite -podcast – Miten käy, kun tekoäly astuu palvelukseen?

Turvallisuusjännite -podcastin neljännessä jaksossa kysymme, miten turvallisuusympäristö ja sodankäynti muuttuvat tekoälyn aikakaudella. Vieraina ovat maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Petteri Hemminki ja Tampereen yliopiston työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo. Juontajina Tuomas Lähteenmäki ja Annastina Haapasaari. Ohjelman tuottavat yhteistyössä The Ulkopolitist ja Maanpuolustuskorkeakoulu.
3/28/202458 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

MPKK x The Ulkopolitist: Turvallisuusjännite-podcast – Miten Venäjä varustautuu Suomen rajalla?

Turvallisuusjännite -podcastin kolmannessa jaksossa kysymme, miten Venäjä varustautuu itärajan tuntumassa ja miten Nato-maat ovat ottaneet vastaan Venäjän kasvavan aggression. Vieraina ovat Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, majuri Juha Kukkola, Ylen Nato-erikoistoimittaja Maria Stenroos ja Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen ICDS:n varajohtaja Kristi Raik. Juontajina Tuomas Lähteenmäki ja Annastina Haapasaari. Ohjelman tuottavat yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulu ja The Ulkopolitist.
3/21/202453 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

MPKK x The Ulkopolitist: Turvallisuusjännite-podcast – Onko konflikti arktisella vain ajan kysymys?

Turvallisuusjännite -podcastin toisessa jaksossa kysymme, miksi Kiina ja Venäjä havittelevat laajempaa liikkumatilaa arktisella alueella – ja miten Nato tähän suhtautuu. Vieraina Maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula, tohtorikoulutettava Heljä Ossa ja erikoistutkija Pentti Forsström. Juontajina Tuomas Lähteenmäki ja Annastina Haapasaari. Ohjelman tuottavat yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulu ja The Ulkopolitist.
3/14/202456 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

MPKK x The Ulkopolitist: Turvallisuusjännite -podcast – Ajautuuko Venäjä nurkkaan Itämerellä?

Turvallisuusjännite -podcastin ensimmäisessä jaksossa kysymme, mitä seurauksia Venäjän vaikutusvallan vähentyminen Itämeren alueella tarkoittaa ja siintääkö myrsky jo horisontissa. Vieraina Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu ja MPKK:n sotilasprofessori Marko Palokangas, juontajina Tuomas Lähteenmäki ja Annastina Haapasaari. Ohjelman tuottavat yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulu ja The Ulkopolitist.
3/7/202454 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

54 Miten maa-, meri- ja ilmavoimien kadettien opinnot eroavat toisistaan?

Miten maa-, meri- ja ilmavoimien kadettien opinnot eroavat toisistaan? Millaista on opiskella Maanpuolustuskorkeakoulussa verrattuna yliopistoon tai ammattikorkeakouluun? Tässä jaksossa kadetit kolmesta eri puolustushaarasta kertovat tähänastisista opiskeluistaan ja vertailevat eri koulutusohjelmia. Keskustelijoina kadetit Heikki Kuoppala ja Tuuli Vasikkaniemi. Moderaattorina kadetti Eeli Jämsä. --- Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun hakuaika on 13.3.-27.3.2024. Lue lisää sotatieteiden kandidaatin tutkinnon koulutusohjelmiin hakeutumisesta: upseeriksi.fi
2/28/202440 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

53 Disinformaation havaitseminen ja vastatoimet

Nykyaikaisessa informaatioympäristössä tiedon levittäminen ja vastaanottaminen on entistä helpompaa. Tämä koskettaa lähes kaikkia kansalaisia, sillä muun muassa sosiaalisen median kautta tieto tavoittaa suuretkin massat nopeasti. Millaisia ongelmia kansalaisten kokema informaatiotulva voi aiheuttaa? Miten väärää tai virheellistä tietoa voidaan tunnistaa? Entä miten väärän tiedon leviämiseen voidaan vastata? Keskustelijoina IRWIN-hankkeen tutkijat Maro Ketola ja Silvia Sommarberg. Moderaattorina tutkija Pekka Koistinen. IRWIN-hanke on Suomen Akatemian rahoittama kolmevuotinen ja poikkitieteellinen hanke, joka toteuttajina ovat Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. IRWIN-hankkeessa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä. MPKK tarkastelee hankkeessa viranomaisten päätöksentekoa ja viestintää puutteellisen tiedon ja disinformaation kontekstissa aikakriittisissä tilanteissa.
2/16/202421 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

52 Russia Seminar 2024

The Finnish National Defence University’s Russia Seminar, Russia research in Finland and Russias war on Ukraine are discussed in the new episode of Sotataidon Ytimessä -podcast by Bettina Renz, Jonna Alava and Janne Pukkila.   The Finnish National Defence University hosts the sixth annual Russia Seminar on 14-15 February 2024.
1/31/202437 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

51 Uudet teknologiat Ukrainan sodassa

Ukrainan sodassa on hyödynnetty tehokkaasti uusia teknologioita: droneja, kybersodankäyntiä, ohjelmistoja ja avaruutta. Näiden uusien teknologioiden käytön, vaikutusten ja mahdollisen potentiaalin ymmärtäminen on keskeistä tulevaisuuden kansallisen puolustuksen toimivuudelle. Miten droneja on hyödynnetty Ukrainan sodassa? Missä roolissa tekoäly ja data ovat nykyisessä sodassa? Mitkä ovat sodan keskeiset opit liittyen tekniikkaan ja sen käyttöön? Entä miten taistelukenttä on muuttunut, mitä on säilynyt ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Jaksossa aiheista keskustelemassa everstiluutnantti Petteri Hemminki ja kapteeniluutnantti Lauri Vasankari Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitokselta. Moderaattorina tutkimuskoordinaattori Kalle Saastamoinen.
1/17/202456 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

50 Nato-sanasto

Suomen Nato-jäsenyys näkyy lukuisten muiden osa-alueiden lisäksi myös kielessä. Miten ja kenen toimesta Nato-terminologiaa edistetään suomen kielessä? Miksi Nato-termistöä on ylipäätään tarpeellista kääntää suomeksi ja ruotsiksi? Entä millaisia haasteita käännöstyöhön on liittynyt? Jaksossa aiheista keskustelemassa terminologi Niina Elomaa valtioneuvoston kansliasta, sekä sektorijohtaja Annastiina Reims Puolustusvoimien kielikeskukselta. Moderaattorina kielten asiantuntija Laura Murto Puolustusvoimien kielikeskukselta.
1/3/202436 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Mistä teemasta haluaisit kuulla jakson vuonna 2024?

Mistä yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvästä teemasta haluaisit kuulla jakson vuonna 2024? Voit kertoa ehdotuksesi kysymyksiä ja vastauksia osioon, jonka löydät Spotifysta tämän jakson kuvaustekstin alapuolelta. Antoisia kuunteluhetkiä Sotataidon ytimessä -podcastin parissa.
12/21/202331 seconds
Episode Artwork

49 Venäjä-tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulussa

Miksi ja mistä lähtökohdista Venäjä-tutkimusta tehdään Maanpuolustuskorkeakoulussa? Millaisia tavoitteita tutkimukselle on asetettu ja onko Suomen Nato-jäsenyys tuonut muutostarpeita tutkimuksen toteuttamiseen? Keskustelijoina erikoistutkija Pentti Forsström ja apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Moderaattorina Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu. --- Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää 6. vuosittaisen Venäjä-seminaarin 14.-15. helmikuuta 2024. Kansainvälisen seminaarin tavoitteena on lisätä keskustelua Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan ja tuottaa uutta tietoa Venäjän sotilaspolitiikasta, sotilaallisesta ajattelusta ja voimasta. Seminaaria on mahdollista seurata Maanpuolustuskorkeakoulun Youtube-kanalta suorana tai myöhemmin sinne tallennettuna. Lue lisää: maanpuolustuskorkeakoulu.fi/venaja-seminaari
12/14/202332 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

48 Onko johtaminen helppoa vai vaikeaa? Oppeja Ukrainan sodasta

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jumiutunut kuluttavaan asemasotavaiheeseen, jossa suurempia läpilyöntejä ei ole näköpiirissä. Onko nykyaikainen taistelukenttä niin digitaalisesti läpivalaistu, että voimakkaampia vaikutuksia on mahdotonta saada aikaan? Vai onko kyse vain joukkojen ja johtajien osaamattomuudesta? Tässä jaksossa tarkastellaan sotilasjohtamisen oppeja Ukrainan sodasta. Suurennuslasin alla ovat niin Venäjän kuin Ukrainan johtamisen onnistumiset ja epäonnistumiset sodassa. Lisäksi pohdinnassa on, minkälaisia vaikutuksia sodasta tehdyillä havainnoilla on suomalaiseen johtamisen opetukseen ja koulutukseen. Keskustelijoina ovat sotataidon laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jarmo Mattila sekä majuri Otso Sutela Maavoimien esikunnan suunnitteluosaston strategiselta sektorilta. Moderaattorina eversti Aki-Mauri Huhtinen.
12/8/202341 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

47 Perheiden ja kotien varautuminen kriiseihin ja poikkeusoloihin

Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja rakentamiseen osallistuvat viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi yhtä lailla yhdistykset ja järjestöt, eli niin sanottu kolmas sektori. Liian vähälle huomiolle usein kuitenkin jää neljäs sektori, eli perheet, kodit ja yksittäiset kansalaiset. Mikä on perheiden ja kotien rooli varautumisessa kriiseihin ja poikkeusoloihin? Miten kotien turvallisuusosaamista sekä erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumista tuetaan? Entä voidaanko kotien ja kansalaisten tietoisuutta sekä harjaantumista parantaa ja millä keinoin? Jaksossa vieraana aktiivimartta Marjukka Mikkola Marttaliitosta. Moderaattorina sotilasprofessori Marko Palokangas. Jakso on viimeinen osa 11-osaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
11/22/202335 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

46 Kuka puolustaa bitti-Suomea?

Jakson aiheena on Suomen kyberturvallisuus ja sen yhtenä osana Puolustusvoimien vastuulla oleva kyberpuolustus. Kybertoimintaympäristö on luonteeltaan täysin erilainen, kuin perinteinen fyysinen toimintaympäristö. Siinä missä fyysisessä toimintaympäristössä valtio vetää selvät rajat maastoon ja luo pelisäännöt siihen, kuka saa tuon rajan ylittää ja miten, kybertoimintaympäristössä tämä on paljon haastavampaa. Miksi kyberturvallisuuden rakentamiseen tarvitaan koko yhteiskunta – niin viranomaiset, kaupalliset yritykset kuin kansalaisetkin? Mitä tarkoittaa viranomais-siviiliyhteistyö, mitä se mahdollistaa ja mitä rajoituksia sillä on? Entä miten kurotaan umpeen tekninen ja strateginen näkökulma kyberturvallisuuteen ja -puolustukseen? Jaksossa keskustelemassa ovat väitöskirjatutkija, majuri Maria Keinonen sekä Oulun yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteinen kyberturvallisuuden professori Kimmo Halunen. --- MPKK:n Sotataidon laitos järjestää kybersotataidon seminaarin 30.11.2023 webinaarina. Seminaarissa keskustellaan sotilas-siviili-kyberoperaatiotaidosta ja Puolustusvoimien roolista kyberturvallisen Suomen rakentamisessa. Seminaarin kohderyhmää ovat kyberpuolustuksen ja -turvallisuuden parissa työskentelevät viranomaiset ja yritysten edustajat sekä kyberalan opiskelijat. Lue lisää seminaarista ja ilmoittaudu mukaan 26.11. mennessä: maanpuolustuskorkeakoulu.fi/kybersotataidon-seminaari
11/15/202347 minutes
Episode Artwork

45 Mitä Nato merkitsee Suomelle?

Mitä Nato-jäsenyys merkitsee Suomelle ja mitä Suomi merkitsee Natolle? Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Hyökkäyksen jälkeen Suomi arvioi turvallisuuspoliittista tilannettaan uudelleen ja haki Naton jäsenyyttä. Suomesta tuli Naton täysjäsen 4. huhtikuuta 2023 ja on siten puolustusliiton perustamissopimuksen 5. artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä. Miten Suomi toimii osana Naton yhteistä puolustusta? Miten Suomi on päättämässä Naton jäsenenä Suomelle keskeisistä turvallisuuspoliittisista kysymyksistä? Millä tavalla Suomen Nato-jäsenyys vahvistaa sekä Suomen että Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta? Entä kuinka Suomen vahva puolustus- ja kriisinsietokyky vahvistaa myös Natoa ja liittokunnan yhteistä puolustusta? Sotilasprofessori Marko Palokankaan kanssa Nato-jäsenyyden vaikutuksista keskustelemassa on eversti Petteri Kajanmaa, joka toimii Suomen sotilasedustajana Naton operaatiojohtoportaan johtoesikunnassa SHAPE:ssa.
11/8/202352 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

44 Energia aseena ja kansainvälisen turvallisuuden horjuttajana

Miltä näyttää energian saannin turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa? Entä miten energiaa on käytetty välineenä tai jopa aseena kansainvälisen turvallisuuden horjuttamiseksi? Sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana näistä teemoista keskustelemassa on Turun yliopiston professori Kari Liuhto. Jakso on äänitetty 10.10.2023. Jakso on kymmenes osa 11-osaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
10/27/202331 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

43 Sopimuspalokunnat osana Suomen kokonaisturvallisuutta

Suomen kokonaisturvallisuus perustuu erilaisten toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi turvallisuuden ylläpitoon, varautumiseen ja valmiuteen osallistuu myös kolmas ja neljäs sektori, eli järjestöt, yhdistykset ja viime kädessä yksittäiset kansalaiset. Suomessa sopimuspalokunnat ovat osa maan pelastuslaitosten organisaatiota ja vastuussa paikallisesta pelastustoiminnasta ja hätätilanteiden hallinnasta. Tässä podcastissa kysytään, ovatko sopimuspalokunnat kansallisen turvallisuuden kannalta niin sanottu ”radiolla käskettävä joukko”, jonka suorituskykyä ei voida menettää? Jaksossa vieraana Suomen sopimuspalokuntien liiton varapuheenjohtaja Juho Luukko. Moderaattorina sotilasprofessori Marko Palokangas. Jakso on yhdeksäs osa kymmenosaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
10/10/202333 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

42 Siviili-sotilasyhteistoiminnan merkitys varautumisessa

Väestönsuojelu on laaja kokonaisuus, jossa eri viranomaiset varautuvat toimintaan poikkeusoloissa etukäteissuunnitelmin ja harjoittelemalla väestön suojaamista eri toimenpitein. Mitä tarkoitetaan siviili-sotilasyhteistoiminnalla? Minkälaisia muotoja tällä yhteistoiminnalla on ja miten vastuu jakautuu viranomaisten kesken siviilien suojaamisessa, varautumisessa ja valmiudessa nykyaikaisten uhkakuvien näkökulmasta? Sotilasprofessori Marko Palokankaan kanssa aiheesta keskustelemassa on väestönsuojelun erityissuunnittelija Pasi Raatikainen Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Jakso on kahdeksas osa kymmenosaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
9/27/202330 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

41 Tekoäly sodankäynnissä

Tekoälyn käyttöönotolla odotetaan olevan merkittävä vaikutus tulevaisuuden sodan ja taistelun kuvaan, kansalliseen puolustukseen ja johtamiseen. Tekoälyllä on potentiaalia parantaa kykyä ja päätöksentekoprosesseja, mutta se herättää myös tärkeitä eettisiä, oikeudellisia ja turvallisuusongelmia, joihin on puututtava. Miten tekoäly vaikuttaa upseerikoulutukseen? Miten tekoälyä voidaan hyödyntää sodankäynnissä? Entä mitä uhkia tekoäly tuo mukanaan? Jaksossa vieraina everstiluutnantti Petteri Hemminki ja kapteeniluutnantti Lauri Vasankari Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitokselta. Moderaattorina tutkimuskoordinaattori Kalle Saastamoinen.
9/13/202352 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

40 Miten kriiseistä toivutaan?

Miten kriiseistä toivutaan ja millä tavalla kriisinsietokykyä voidaan kasvattaa? Kuinka Suomen kansantalous ja koko yhteiskunta on varautunut kriiseihin ja niistä toipumiseen? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan kanssa vastauksia näihin kysymyksiin on pohtimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö, dosentti Juha Honkatukia. Jakso on seitsemäs osa kymmenosaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
8/30/202337 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

39 Taisteluita edeltävät tappiot sodassa

Sotilaallisen operaation alkuvaiheen tappioista merkittävän osan on havaittu johtuvan varsinaiseen taistelutoimintaan liittymättömistä syistä. Mistä nämä niin kutsutut inertiatappiot johtuvat? Sotilasprofessori Marko Palokankaan kanssa aiheesta keskustelemassa on Metropolia ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori Jukka I. Mattila. Jakso on äänitetty 9.5.2023. Jakso on kuudes osa kymmenosaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
8/16/202331 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

38 Maavoimien taistelutapa ja taktiikka

Millainen on Suomen maavoimien taistelutapa ja miten sitä koulutetaan asevelvollisille? Miten taistelutapaa on tutkimuksen avulla viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty? Entä ovatko Ukrainan sodasta tehdyt havainnot aiheuttaneet tarvetta hienosäätää suomalaista taistelutapaa? Aiheesta keskustelemassa ovat everstiluutnantit Marko Palokangas ja Sami Koverola. Jakso on viides osa kymmenosaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
8/2/202340 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

37 Joukkotuhoaseet ja asevalvonta

Asevalvonnan tämänhetkinen tila on huolestuttava. Ydinaseiden rajoitussopimusjärjestelmä on murentunut tai murenemassa, ja ydinasevaltiot modernisoivat aseitaan. Tarve uusille sopimuksille on kriittinen, mutta poliittinen ilmapiiri niiden syntymiselle ei ole suotuisa. Kiristynyt tilanne ei myöskään lähetä kannustavia viestejä ydinaseettomille valtioille. Mitkä asiat ovat johtaneet tilanteen viimeaikaiseen huonontumiseen, ja miltä asevalvonnan tulevaisuus vaikuttaa? Uusimassa podcast-jaksossa professori Tommi Koivula haastattelee aiheesta dosentti Katariina Simosta, jonka uusin julkaisu ”Joukkotuhoaseet ja asevalvonta. Asevalvonnan arkkitehtuurin kehitys ja kriisiytyminen” käsittelee joukkotuhoaseiden ja niiden sopimusjärjestelmien tilannetta.
7/19/202343 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

36 Laajan reservin hyöty maanpuolustuksen tukena

Miten laajaa reserviä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin tulevaisuudessa? Entä millaisia esimerkkejä vastaavasta toiminnasta löytyy muualta maailmasta? Muuttunut turvallisuustilanne on herättänyt keskustelua reserviläisten hyödyntämisestä maanpuolustuksen tukena. Miten se voitaisiin toteuttaa tehokkaasti ja turvallisesti? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana asiaa on mukana pohtimassa Suomen Sotilas -lehden päätoimittaja Jaakko Puuperä. Jakso on neljäs osa kymmenosaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
7/5/202337 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

35 Venäjä arktisella alueella 2020-luvulla

Mitkä ovat Venäjän tavoitteet arktisella alueella? Millaisilla keinoilla se pyrkii lisäämään sotilaallista toimintakykyään ihmisen toiminnan kannalta osittain jopa vihamielisissä olosuhteissa? Tässä jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu, erikoistutkija Pentti Forsström ja korkeakouluharjoittelija Jonna Niskanen tarkastelevat sitä, onko Venäjän toimissa arktisella alueella tapahtunut muutoksia vuoden 2020 jälkeen. Lisää aiheesta voit lukea Venäjä-ryhmän verkkosivuilta: Venäjä arktisella alueella (rusmilsec.blog)
6/21/202344 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

34 Laaja-alainen vaikuttaminen osana nykyaikaista sodankäyntiä

Sotilaallisen voimankäytön ohella yhteiskuntaan ja poliittisiin päättäjiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan vihamielisesti monin eri tavoin. Minkälaisia ovat laaja-alaisen vaikuttamisen keinot ja ilmentymät? Entä miten laaja-alaiseen vaikuttamiseen voi varautua tai miten sitä voi torjua? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana aiheesta on keskustelemassa erityisasiantuntija Mari Aro Turvallisuuskomitean sihteeristöstä. Jakso on kolmas osa kymmenosaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
6/7/202342 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

33 Strateginen kulttuuri ja sen tutkimus

Miten EU-maiden yhä syvenevä puolustusyhteistyö onnistuu, kun niiden välillä on niin suuria eroja? Muuttuvatko valtiot keskenään samankaltaisiksi yhteistyön johdosta? Entä ovatko samanlainen politiikka ja ajattelu yhteistyön edellytyksiä, vai yhteistyön seurauksia? Strategisen kulttuurin murros Euroopassa (STRAX) -tutkimushanke luo uuden lähestymistavan strategisen kulttuurin muutoksen analysointiin. Jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Antti Seppo ja Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Hanna Ojanen kertovat, mitä STRAX-hanke pitää sisällään ja mitä strateginen kulttuuri tarkoittaa.
5/24/202347 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

32 Sodankäyntiä talouden ehdoilla

Minkälaisia vaikutuksia vahvalla taloudella on puolustusvalmiuteen ja puolustushaluun? Miten epävakaa tai heikko kansantalous vaikuttaa kykyyn puolustautua laaja-alaista vaikuttamista vastaan? Entä mikä on rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin merkitys erilaisissa kriiseissä ja purevatko talouspakotteet? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan kanssa vastauksia näihin kysymyksiin on pohtimassa Nordean lakiasiainjohtaja, dosentti Sakari Wuolijoki. Jakso on toinen osa kymmenosaista podcast-sarjaa, jossa sotilasprofessori Marko Palokangas syventyy eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa sodankäynnin laaja-alaiseen luonteeseen. Sodankäynti mielletään usein aseiden tai asevoimien väliseksi kamppailuksi, mutta entistä enemmän sodan rintamat ovat muualla kuin varsinaisissa taisteluissa. Nykypäivänä sotaa käydään niin informaatio- ja kyberulottuvuudessa, rahoitusmarkkinoilla kuin myös ihmisten mielissä.
5/10/202331 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

31 Sotilaallisen valmiuden edellytykset

Todellinen sotilaallinen valmius luo pidäkkeen, koska hyökkääjä tietää joutuvansa sotimaan yrittäessään yllätyshyökkäystä. Mistä eri osatekijöistä sotilaallinen valmius koostuu ja miten sitä voidaan kehittää sekä tehostaa? Mitkä ovat varautumisen ja valmiuden eroavaisuudet? Sotataidon ytimessä -podcastissa käynnistyy uusi sodankäynnin laaja-alaisuuteen pureutuva kymmenosainen sarja, moderaattorinaan sotilasprofessori Marko Palokangas. Sarjan ensimmäisessä jaksossa hän keskustelee sotilaallisen valmiuden edellytyksistä väitöstutkimusta aihepiiristä tekevän everstiluutnantti Ilkka Tuomiston kanssa.
4/26/202343 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

30 The Russian Military and Way of War, with Michael Kofman

Why didn’t Russia fight according to its own doctrinal thinking and training when invading Ukraine? In this episode Michael Kofman, director of the Russia Studies Program at CNA, joins Lt. Col. Simo Pesu and senior researcher Pentti Forsström from the Finnish National Defence University’s Russia Research Group to discuss about Russia’s journey to war and fighting in the invasion of Ukraine. They debate on the consequences of Russian military culture, doctrines and force structures and also touch on Russia’s training to the fighting and adapting for the war. About the podcast: Sotataidon ytimessä (At the Core of Warfare) is a podcast series produced by the Finnish National Defence University (FNDU). In its episodes Finnish military experts discuss issues related to war and security. The Russia Research Group operates as a unit of FNDU's Department of Warfare, and was established in 2017 to facilitate research and education involving Russian military thought and strategic thinking, as well as changes in Russian military power and art of war.
4/12/202351 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

29 Panssarivaunut museoissa

Jaksossa Sotamuseon näyttelypäällikkö Lauri Haavisto ja panssarivaunujen asiantuntija Esa Muikku keskustelevat Vickers-panssarivaunujen historiasta sekä siitä, miten ja miksi panssarivaunuja säilytetään museoissa.
3/29/202337 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

28 Hakeutuminen upseerikoulutukseen

Upseerin uralle? Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on alkanut ja jatkuu 30.3. asti. Jaksossa kadetit Juhani Juujärvi ja Väinö Kieleväinen sekä kapteeni Esko Äärynen keskustelevat siitä, mitä hakeutuminen Maanpuolustuskorkeakouluun pitää sisällään. Käsittelyssä ovat hakukelpoisuusehdot, pääsykoepäivän sisältö ja kokeisiin valmistautuminen. Lisäksi kadetit kertaavat omia kokemuksiaan ensimmäisen vuoden opinnoista sekä pohtivat, miten ne ovat vastanneet ennakko-odotuksia.
3/15/202345 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

27 Nuoret ja maanpuolustustahto

Jaksossa käsitellään nuorten suhtautumista maanpuolustukseen, asevelvollisuuteen ja Suomen turvallisuuteen. Lisäksi jaksossa avataan mitä varusmiespalveluksen suorittaminen erityistehtävissä tarkoittaa. Äänessä ovat Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Miina Kaarkoski sekä erityistehtävissä tutkimusavustajina palvelevat kaartinjääkärit Silvia Sommarberg ja Milla Lonka.
3/1/202321 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

26 Vuosi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa

ERIKOISJAKSO: Vuosi sitten 24.2.2022 Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Tässä jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja Santeri Kytöneva, everstiluutnantti Simo Pesu ja erikoistutkija Jukka Viitaniemi keskustelevat sodan nykytilanteesta sekä pohtivat, millä tavalla Venäjän asevoimat ovat käyneet taisteluja Ukrainassa, mistä Venäjän sodankäynnin tavat juontavat juurensa ja millaisia oppeja se on ottanut sodan tähänastisista tapahtumista.
2/24/202336 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

25 Sotilasjohtaja taistelussa

Tässä jaksossa sotatieteiden tohtorit, everstiluutnantti Juha Hollanti ja majuri Mika Penttinen keskustelevat juuri julkaistusta Sotilasjohtaja taistelussa -artikkelikokoelmasta. Aiheina ovat sotilasjohtaja taistelussa ja alivoimaisen taktiikka. Moderaattorina toimii apulaissotilasprofessori, everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka.
2/15/202331 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

24 Kadettien Vuosangan ampumaharjoitus

Tässä jaksossa keskustellaan Maanpuolustuskorkeakoulun kolme viikkoa kestäneestä ampuma- ja taisteluharjoituksesta Vuosangassa ja harjoituksen pedagogisista tavoitteista osana kadettien koulutusta. Tämän lisäksi jaksossa puhutaan laajemmin kadettien ensimmäisen opiskeluvuoden opintojen sisällöistä ja vaatimuksista. Keskustelemassa ovat sotilaspedagogiikan apulaissotilasprofessori, everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka sekä johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja, everstiluutnantti Pekka Halonen. Jakso on äänitetty 15.1.2023.
2/1/202325 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

23 Maanpuolustuskorkeakoulu 30 vuotta

Erikoisjaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa ja oppilaskunnan puheenjohtaja, yliluutnantti Antti Nissinen keskustelevat 30 vuotta täyttäneen korkeakoulun juhlavuodesta, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.
1/25/202324 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

22 Sotilaan fyysinen toimintakyky

Vuoden ensimmäisessä jaksossa keskustellaan sotilaan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja kehittämisestä sotilaskoulutuksessa sekä erilaisista fyysisistä rasitteista ja vaatimuksista tositilanteessa. Äänessä ovat kapteeni, liikuntatieteiden maisteri Joonas Helén ja apulaisprofessori, liikuntatieteiden tohtori Jani Vaara.
1/4/202335 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

21 Sotamuseon värikäs historia

Tässä jaksossa Sotamuseon näyttelypäällikkö Lauri Haavisto ja dokumentoija Toni Tuupanen keskustelevat siitä, mitä Sotamuseo tarkkaan ottaen tekee, miten se liittyy Puolustusvoimiin ja missä roolissa Sotamuseo on ollut eri historian vaiheissa Suomessa.
12/21/202238 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

20 Informaatioherruus ja Kiinan sotilasstrategia

Kiinan sotilasstrategian ydin on pysynyt pitkään samana, mutta viime vuosikymmeninä on muodostunut yhä keskeisemmäksi ajatus informatisoituneesta sodankäynnistä. Tässä jaksossa keskustellaan Kiinasta Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Matti Purasen uuden kirjajulkaisun, Informaatioherruus, kautta. Aiheina ovat muun muassa Kiinan hallinnon tavoitteet nopeasti muuttuvassa maailmassa, kiinalaisen sotataidon kehittyminen länsimaisen sotataidon rinnalla sekä myös Kiinan strateginen aikaikkuna. Matti Purasen kanssa keskustelemassa on professori Tommi Koivula.
12/7/202228 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

19 Venäjän valtiollinen mobilisaatio

Toisen tuotantokauden avaavassa jaksossa valokeilassa on Venäjän valtiollinen mobilisaatio. Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu sekä erikoistutkijat Jukka Viitaniemi ja Pentti Forsström avaavat, mitä mobilisaatio Venäjällä konkreettisesti tarkoittaa, mitä se sisältää ja miten se eroaa Suomen valmiuden sekä mobilisaation määritelmistä. Tämän lisäksi jaksossa arvioidaan Venäjän onnistumista mobilisaatiossa, valmiuden nostamisessa sekä resurssien hallinnassa Ukrainan sodan kontekstissa.
11/23/202243 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

18 Venäläinen sotataito Ukrainan sodassa

ERIKOISJAKSO: Ukrainan sotaa on kestänyt jo puoli vuotta. Ukrainan itsenäisyyspäivänä äänitetyssä erikoisjaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja Santeri Kytöneva, everstiluutnantti Simo Pesu sekä erikoistutkijat Jukka Viitaniemi ja Pentti Forsström analysoivat Venäjän toimintaa Ukrainassa sekä sodan pitkittymisen syitä Venäjän sotatieteiden näkökulmasta.
9/13/202253 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

17 Sotataitoa ja taidottomuutta maalla, merellä ja ilmassa

Ukrainassa käydään sotaa maalla, merellä ja ilmassa. Viimeisessä  Ukrainan sotaa käsittelevässä podcast-jaksossa everstiluutnantti Jarmo Mattila, komentaja Iiro Penttilä, everstiluutnantti Inka Niskanen sekä sotilasprofessori Marko Palokangas keskustelevat asiantuntijoita kiehtoneista vastoinkäymisistä ja menestymisistä Ukrainan sodassa.
6/10/202237 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

16 Sotilasstrategia valtiollisen tavoitteen saavuttamiseksi Ukrainan sodassa

Valtiollisia tavoitteita, strategiaa ja sotilaallista voimankäyttöä. Eversti Petteri Kajanmaa sekä Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas ja apulaissotilasprofessori Antti Paronen keskustelevat Ukrainan sotaa ohjanneista valtiollisista ja sotilashallinnollisista seikoista.
6/6/202241 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

15 Sodan usvaa ja sumua Ukrainan sodassa

Preussilainen kenraali Carl von Clausewitz esitteli 1800-luvulla konseptin, jota hän kutsui sodan usvaksi. Tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa, apulaissotilasprofessori Antti Paronen ja sotilasprofessori Marko Palokangas keskustelevat sodan usvan luonteesta ja miten sen vaikutukset esiintyvät Ukrainan sodassa.
6/3/202239 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

14 Yksityiset toimijat ja sodankäynnin yksityistäminen

Ukrainan sotaan keskittyvän sarjan uusimmassa osassa sotilasprofessori Marko Palokangas ja sotatieteiden tohtori Markus Häyhtiö keskustelevat sodan yksityistämisestä ja yksityisten toimijoiden vaikutuksesta sotaan Ukrainassa.
5/30/202240 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

13 Epätavanomaista sotataitoa Ukrainan sodassa

Ukrainan sotaan keskittyvä podcast-sarja jatkuu syventymällä epätavanomaiseen ja epäsymmetriseen sodankäyntiin. Jaksossa keskustellaan Kremlin laaja-alaisesta vaikuttamisesta ja tiedonhallinnasta sekä odottamattomista piirteistä Venäjän sotatoimissa. Jaksossa vieraina everstiluutnantti Elias Oikarinen ja everstiluutnantti Pasi Autio. Moderaattorina sotilasprofessori Marko Palokangas. 
5/27/202236 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

12 Taistelutahto

Jaksossa kontra-amiraali (evp) Timo Junttila haastattelee sotilassosiologian dosenttia, eversti Mikael Saloa taistelutahdon ja maanpuolustustahdon eroista, ryhmäkiinteyden merkityksestä sekä maanpuolustus- ja taistelutahdon vaikutuksista Ukrainan sotaan. 
5/24/202225 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

11 Avaruusulottuvuus ja informaatiovaikuttaminen

Uusi Ukrainan sotaan keskittyvä podcast-sarja alkaa! Apulaissotilasprofessori majuri Antti Paronen, sotilasprofessori everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja Sotatekniikan laitoksen tutkimusryhmän johtaja insinöörimajuri Mika Nieminen keskustelevat modernin informaatiovaikuttamisen ja avaruudessa tapahtuvan toiminnan vaikutuksista sodankäyntiin ajankohtaisessa Ukrainan sodan luomassa kontekstissa.
5/20/202257 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

10 Operaatiotaidon ja taktiikan opetus ja opiskelu

Operaatiotaidon ja taktiikan -podcast-sarjan päättävän jakson aiheena on operaatiotaidon ja taktiikan opetus ja opiskelu. Sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana komentaja Ville Vänskä. Jakso on nauhoitettu 17.12.2021. 
3/7/202239 minutes, 1 second
Episode Artwork

09 Tutkijapolku Maanpuolustuskorkeakoulussa

Miten upseerina voi suuntautua tutkijaksi? Operaatiotaidon ja taktiikan -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa keskustellaan tutkijapolusta ja väitöstutkimuksen tekemisestä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana on tutkijaesiupseeri, everstiluutnantti Janne Tähtinen, joka valmistelee väitöskirjaansa operaatiotaidon ja taktiikan aihepiiristä.
2/28/202236 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

08 Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus

Sotilasprofessori Marko Palokankaan luotsaaman Operaatiotaidon ja taktiikan podcast-sarjan toisessa jaksossa keskustellaan operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksesta. Tieteenala on suomalaisessa korkeakouluympäristössä vielä varsin nuori - miten tämä näkyy alan tutkimuksessa? Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksesta sekä alan kansainvälisistä ja kansallisista trendeistä keskustelemassa on Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo.
2/21/202238 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

07 Mitä on taktiikka ja mitä tarkoittaa taktinen äly?

Sotataidon ytimessä -podcastissa käynnistyy Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokankaan luotsaama Operaatiotaidon ja taktiikan sarja. Ensimmäisessä jaksossa pohditaan mitä on taktiikka ja mitä tarkoittaa taktinen äly. Marko Palokankaan vieraana jaksossa on sotahistorian sekä taktiikan professori emeritus, kenraalimajuri (evp.) Vesa Tynkkynen.
2/11/202236 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

06 Kiina

Jaksossa käännetään katseet kohti Kiinaa, ja analysoidaan miltä näyttää tämän päivän ja huomisen Kiina sotilaallisesti. Onko Kiina nyt tosi voimissaan? Vieraana Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Matti Puranen, toimittaja Harri Vänskä haastattelee.
2/2/202231 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

05 Nato

Jakson aiheena on tällä kertaa Nato ja sen tulevaisuus. Toimittaja Harri Vänskän vieraana Maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula. Jakso on äänitetty 2.12.2021.
1/17/202227 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

04 Eurooppalainen puolustusyhteistyö

Neljännen jakson aiheena EU ja eurooppalainen puolustusyhteistyö. Toimittaja Harri Vänskän vieraana Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, everstiluutnantti Jukka Heinänen. 
1/5/202234 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

03 Venäjän strateginen pidäke

Jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu sekä erikoistutkija Pentti Forsström keskustelevat Venäjästä ja sen strategisesta pidäkkeestä. Haastattelijana toimittaja Harri Vänskä.
12/14/202158 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

02 Kyber

Toisen jakson aiheena on kyberturvallisuus ja sen tulevaisuus. Toimittaja Harri Vänskän vieraana Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija ja väitöskirjaansa valmisteleva majuri Maria Keinonen.
12/2/202131 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

01 Strategia

Ensimmäisessä jaksossa toimittaja Harri Vänskä haastattelee Sotataidon laitoksen johtajaa, eversti Petteri Kajanmaata, aiheena strategia ja miksi sotia käydään.
11/26/202127 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

00 Intro

Maanpuolustuskorkeakoulun uuden Sotataidon ytimessä -podcastin esittelyjakso.
11/26/20211 minute, 10 seconds