Winamp Logo
SBS Bulgarian - SBS на Български Cover
SBS Bulgarian - SBS на Български Profile

SBS Bulgarian - SBS на Български

English, Current Affairs, 1 season, 536 episodes, 3 days, 5 hours, 20 minutes
About
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Bulgarian-speaking Australians. - Независими новини и информация за връзка с живота в Австралия и говорещите на български австралийци.
Episode Artwork

Ian Stefanoff : Why will Bulgarians in Australia miss SBS's Bulgarian program? - Иан Стефанов: Защо българската програма на SBS ще липсва на българите в Австралия?

Bulgarians in Australia continue to look for other media platforms to maintain the connections between them - Българите в Австралия продължават да търсят други медиини платформи, които да подпомагат връзките между тях
4/29/20233 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Dr. Maria Staykova - program contributor for 17 years - Д-р Мария Стайкова - сътрудник на програмата от 17 години

Final episode of "Oddities & Curiosities" with Dr. Maria Staykova - Sex in plants - Заключителен епизод на рубриката "Знаете ли, че" с д-р Мария Стайкова - Секс при растенията
4/29/202313 minutes, 1 second
Episode Artwork

Plamen Asenov says goodbye to the Bulgarian program of SBS Radio - Пламен Асенов се сбогува с българската програма на радио SBS

I will never forget our first show together. It was exactly on January 1, 2007, when Bulgaria officially became a member of the EU. - Никога няма да забравя първото ни съвместно предаване. То беше точно на 1 януари 2007, когато България официално стана член на ЕС.
4/29/202312 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

History of the Bulgarian language program on SBS radio - История на българската програма в радио SBS

For 46 years, Bulgarians living in Australia enjoyed a program in their mother tong - 46 години в националния ефир на Австралия звучеше български език
4/29/20236 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

How will presenters Filli Ladgman and Diana Koprinkova remember their work at SBS radio? - С какво водещите Фили Ладжман и Дияна Копринкова ще запомнят работата си в SBS радио?

Both the good and the hard times in our work were a lesson for which we are grateful. - И хубавите и трудните моменти в работата ни бяха урок, за който сме благодарни.
4/29/202319 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Workshop on Easter bread with master-chef Eva Dubleva - a long-standing tradition in Melbourne - Работилница за Великденски козунаци с майстор-готвач Ева Дублева - дългогодишна традиция в Мелбърн

"Thank you to Eva Doubleva for her dedication to this bulgarian tradition" - 'Благодарим на Ева Дублева за нейната посветеност на тази хубава традиция"
4/21/20239 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Is the cooperation between the leading coalitions in Bulgaria possible? - Вижда ли се път на сътрудничество между водещите коалиции в България?

There is a platform for long-term cooperation, which is also confirmed by the budget agreement reached between GERB-SDS and PP-DB - Има платформа за дългосрочно сътрудничество, което се потвърждава и от постигнатата договореност за бюджета между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
4/21/20237 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Ognyan Ganchev and Georgi Peev with medals from the World Transplant Games Perth - Огнян Ганчев и Георги Пеев с медали от световното първенство в Пърт за хора с трансплантирани органи

Georgi Peev: "If at least one person has felt that there is a chance to move forward no matter what their health problems are, then I have succeeded." - Георги Пеев: "Ако поне един човек е почувствал, че има шанс да продължи напред без значение какви са здравословните му проблеми, значи съм успял."
4/21/202311 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 21st April 2023 - Радио SBS новини на български език – 21-ви април 2023

Weekly Bulgarian News – 21st April 2023 - Новини на български – 21-ви април 2023
4/21/20235 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Good Friday celebratory address by Father Velin from Melbourne - Празнично обръщение на Разпети Петък от отец Велин от Мелбърн

During the evening service, the Lord's prayer is performed before the shroud. - По време на вечерното богослужение се извършва опелото на Господа пред плащаницата.
4/14/20235 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Interview with Marwin Shaw ' Disciple Roasters' - What does 'good coffee' mean? - Интервю с Марин Шоу 'Disciple Roasters' - Какво значи 'хубаво кафе'?

We choose the coffee we import from regions where it's in season. - Избираме кафето, което внасяме, според сезона и районите където зрее
4/14/20237 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Neven Ivanov: Welcome to OkHistory - Online history club for children - Невен Иванов: Заповядайте в ОкейИстория - Онлайн клуб по история за деца

Children are taught through the method of Romanticism in Historiography - Децата се обучават чрез метода Романтизъм в Историографията
4/14/20239 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 14th April 2023 - Радио SBS новини на български език – 14-ти април 2023

Weekly Bulgarian News – 14th April 2023 - Новини на български – 14-ти април 2023
4/14/20236 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Отец Велин от Мелбърн: За символа на Лазаров ден и Цветница

На цветница Христос влиза в Йерусалим, където е приветстван с палмови клонки
4/7/20237 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 7th April 2023 - Радио SBS новини на български език – 7ми април 2023

Weekly Bulgarian News – 7th April 2023 - Новини на български – 7-ми април 2023
4/7/20238 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Prof. Dora Marinova: How our community benefited from the Bulgarian program on SBS radio - Проф Дора Маринова за ползите от българската програма на радио SBS

Professor Dora Marinova from Perth, Western Australia: All generations of Bulgarians in Australia will miss a program in Bulgarian language. - Професор Дора Маринова от Пърт, Западна Австралия, споделя че различните генерации българи в Австралия имат потребност от програма на български език.
4/7/20233 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Will GERB and the Democratic Coalition be able to form a coalition and a stable government? - Ще успеят ли да се обединят ГЕРБ и Демократичната коалиция в стабилно правителство?

The question is, will there be a permanent government within the new Parliament? - Въпросът е дали ще има редовно правителство в рамките на новия Парламент?
4/7/20238 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

What was the vibe on Election Day, April 2, 2023, in Melbourne? - Какви бяха настроенията по време на изборният ден, 2 април 2023, в Мелбърн?

Vox pop: What motivates Bulgarians in Melbourne to vote? - Анкета: Какво мотивира българите в Мелбърн да гласуват?
4/7/202318 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Encounters on the Ways of Resonance - Срещи по Пътищата към Резонанса

The town of Ballan is only the first stop of the exhibition with Bulgarian participation "Ways of Resonance" - Градчето Балан е само първата спирка на изложбата с българско участие 'Пътища към Резонанса'
4/1/202315 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Tanya Dobson: 'Rodina' Perth - We will miss the Bulgarian program on SBS radio - Таня Добсън: 'Родина' Пърт - Ще ни липсва българската програма на радио SBS

For 46 years Bulgarian program on SBS radio was connecting and uniting our community - Българската програма на радио SBS беше връзка между българите в Западна Австралия
3/31/20233 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Sofia University signed a Memorandum with the University of Central Queensland - Софийският Университет подписа Меморандум с Университета на Централен Куинсланд

The Memorandum of Understanding (MOU) signed by the two universities sets out a number of key focus areas related to community engagement, sustainability, innovation and future workforces. - Меморандумът за разбирателство определя редица ключови области на сътрудничество между двата университета, свързани с ангажираността на общността, устойчивостта, иновациите и бъдещата работна сила.
3/31/20238 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Are the bomb threats in Bulgaria connected to the upcoming parliamentary elections on April, 2? - Свързани ли са бомбените заплахи в България с предстоящите на 2 април парламентарни избори?

Two days before election day, almost equal result is expected between the leading coalitions - PP - DB and GERB - SDS. - Два дни преди изборния ден, нагласите, отчитани от социолозите са същите като месец по-рано. Отчита се почти равен резултат между водещите коалиции – ПП – ДБ и ГЕРБ – СДС.
3/31/20238 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 31th March 2023 - Радио SBS новини на български език – 31-ви март 2023

Weekly Bulgarian News – 31th March 2023 - Новини на български – 31-ви март 2023
3/31/20237 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Rumen Radev: Bulgaria is not part of the overall European agreement for the supply of ammunition to Ukraine - Румен Радев: България не е част от общата европейска поръчка за доставка на снаряди на Украйна

Europe has already refused to negotiate and has taken a position - there can be peace in Ukraine when Russia withdraws its troops completely - Европа вече се отказа да преговаря и зае позиция - мир в Украйна може да има, когато Русия изтегли войските си изцяло
3/29/20237 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

March 25 - Annunciation is on the same date every year - 25 март - Благовещение всяка година е на една и съща дата

Annunciation is a feast that is defined as "half Easter": pre-Easter address of Father Velin - Благовещение е празник, който е определян като „половин Великден“: обръщение-проповед на отец Велин
3/29/20237 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Creation can be depicted through flowers - Сътворението може да бъде изобразено чрез цветя

Phyto-designer Gantcho Taskov with a large-scale composition at the International Flower Show in Melbourne - Фито-дизайнер Ганчо Тасков с мащабна композиция на Международното цветно изложение в Мелбърн
3/24/20236 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Post-Covid, I'm looking forward to playing to a live audience in Melbourne - След Ковид , с нетърпение очаквам да свиря пред жива публика в Мелбърн

Магдалена е базирана в Лондон и концертира в Англия, Австралия, Европа и Китай - Магдалена е базирана в Лондон и концертира в Англия, Австралия, Европа и Китай
3/24/202311 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 24th March 2023 - Радио SBS новини на български език – 24-ти март 2023

Weekly Bulgarian News – 24th March 2023 - Новини на български – 24-ти март 2023
3/24/20236 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

What can animal sex amaze us with? - С какво секса при животните може да ни удиви?

Oddities and Curiosities with D-r Maria Staykova - "Знаете ли че?" с д-р Мария Стайкова
3/17/20238 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

How was the campaign to remove the monument to the Soviet army in Sofia renewed? - Как бе подновена кампанията за премахване паметника на съветската армия в София?

Sofia Municipal Council issued a previous decision to remove the monument, taken back in 1993, but not implemented for 30 years. - Столичния общински съвет извади предишно решение за премахване на паметника, взето още през 1993, но неизпълнено цели 30 години.
3/17/20237 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 17th March 2023 - Радио SBS новини на български език – 17-ти март 2023

Weekly Bulgarian News – 17th March 2023 - Новини на български – 17-ти март 2023
3/17/20238 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Why is the election campaign in Bulgaria going very slowly? - Защо предизборната кампания в България върви много вяло?

In the center of Plovdiv, the pre-election campaigning points along the central street are not yet open. - В центъра на Пловдив още не са отворени предизборните агитационни пунктове по централната улица.
3/15/20237 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Lazar Petkantchin: Uzbekistan is very attractive destination - Лазар Петканчин: Узбекистан е очарователна дестинация

Young people in Uzbekistan are not keen on a long term migration - Младите в Узбекистан не мислят за дългострочна емиграция
3/14/202310 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

SBS Radio has announced decommissioning of the Bulgarian program from May 1, 2023 - SBS радио обяви закриване на Българскта програма от 1 май 2023

Interview with David Hua - Director of SBS Audio and Language Content - Интервю с директора на SBS Аудио и Езикови програми Дейвид Хуа
3/10/202310 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 10th March 2023 - Радио SBS новини на български език – 10-ти март 2023

Weekly Bulgarian News – 10th March 2023 - Новини на български – 10-ти март 2023
3/10/20238 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Is the atmosphere festive in Bulgaria on the occasion of the national holiday March 3? - Празнична ли е атмосферата в България по повод националният празник 3-ти март?

Debates about the date of March 3rd - За дискусиите около датата 3ти март
3/3/20237 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Father Velin is the new priest in the Bulgarian Orthodox Church in Melbourne - Отец Велин е новият свещеник в Българската православна църква в Мелбърн

Father Velin Iliev is the new Bulgarian priest in Melbourne. He addresses the Bulgarian parish on the occasion of the national holiday of Bulgaria, March 3. - Отец Велин Илиев - Очаквам с нетърпение да се запозная с българите в Мелбърн
3/3/20236 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Dessie Hristova - What are the post-covid changes in the conditions for some Australian visas? - Деси Христова - Какви са след-ковидните промени в условията за някои Австралийски визи?

Students, skilled migrants and temporary workers will be affected by the latest changes to Australian visas. - Студенти, специалисти и временно-работещите ще бъдат засегнати от най-новите промени в Австралийските визи
3/3/20237 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Радио SBS новини на български език – 3-ти март 2023 - Радио SBS новини на български език – 3-ти март 2023

Weekly Bulgarian News - Новини на български – 3-ти март 2023
3/3/20238 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Come to celebrate March 3rd together in Melbourne - Заповядайте да отбележим заедно 3ти март в Мелбърн

Maya Wallner: We are preparing for the celebration on March 5, dedicated to Bulgaria's National Day - Мая Уолнър: Приготвяме се за тържеството на 5 март, посветено на националният празник на България
2/24/20236 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 24th February 2023 - Радио SBS новини на български език – 24-ти февруари 2023

Новини на български – 24-ти февруари 2023 - Новини на български – 24-ти февруари 2023
2/24/20236 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

President Rumen Radev was in Warsaw for a meeting of Eastern European leaders with Joe Biden - Президентът Румен Радев бе във Варшава за среща на източно-европейски лидери с Джо Байдън

Weekly Political Highlights 17-24.02.2023 - Политически Акценти на Седмицата 17-24.02.2023
2/24/20238 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Where in Australia can you mine rubies, sapphires and emeralds? - Къде в Австралия може да си изкопаете рубини, сапфири и емералди?

A trip with Dr. Maria Staykova from the village of "Sapphire" to the village of "Rubivale" - Пътуване с д-р Мария Стайкова от селището “Сапфир” към селището “Рубин”
2/17/20239 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Why are the forecasts for the electoral support of the new democratic coalition in Bulgaria still fluid? - Защо прогнозите за електоралната подкрепа на новата демогратична коалиция в България са все още флуидни?

Trend Agency points out that the new democratic coalition mechanically collects the percentages of PP and DB - 24.8% - Aгенция „Тренд“ сочи, че новата демократична коалиция практически механично събира процентите на ПП и ДБ - 24.8%
2/17/20237 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 17th February 2023 - Радио SBS новини на български език – 17-ти февруари 2023

Новини на български – 17-ти февруари 2023 - Новини на български – 17-ти февруари 2023
2/17/20236 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Is election fever already felt in Bulgaria? - Усеща ли се вече предизборна треска в България?

Which parties and formations would join the PP and DB coalition? - Кои партии и формации биха се присъединили към коалицията ПП и ДБ?
2/10/20238 minutes
Episode Artwork

Dr. Maria Staykova: You can use a bat as a mosquito repellent - Д-р Мария Стайкова: Вземете си прилеп срещу комари

Oddities and Curiosities from around the world, selected and presented by Dr. Maria Staykova - Знаете ли че? Любопитни факти и истории от цял свят
2/10/202312 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 10th February 2023 - Радио SBS новини на български език – 10-ти февруари 2023

Weekly Bulgarian News – 10th February 2023 - Новини на български – 10-ти февруари 2023
2/10/20237 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 3d February 2023 - Радио SBS новини на български език – 3-ти февруари 2023

Weekly Bulgarian News – 3d February 2023 - Новини на български – 3-ти февруари 2023
2/3/20239 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Evgeni Veselinov: About the Bulgarian churches in California and the tribulations of father Hristo Tzankov - Евгени Веселинов: Колко са и как функционират българските църкви в Калифорния

The story of the "Californian Pop" - Father Hristo Tsankov - Историята на „Калифорнийски Поп“ – отец Христо Цанков
2/3/202313 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

For the sixth time Bulgarian festival "Zdravei" in Adelaide - За шести път Български фестивал "Здравей" в Аделаида

Interview with Ian Stefanoff - President of the Bulgarian Association in South Australia - Интервю с Иан Стефанов - президент на българската асоциация в Южна Австралия
2/3/20236 minutes, 1 second
Episode Artwork

President Rumen Radev dissolved the 48th National Assembly and scheduled early elections for April 2 - Президентът Румен Радев разпусна 48-то Народно събрание и насрочи извънредни избори за 2 април

Weekly Political Highlights 28.01-03.02.2023 - Политически Акценти на Седмицата 28.01-03.02.2023
2/3/20238 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Bulgaria’s election merry-go-round continues to spin - Пето завъртане за две години на изборната въртележка в България - 2 април 2023

President Rumen Radev announced that he is dissolving Parliament on February 3 and scheduling elections for April 2, 2023 - Президентът Румен Радев обяви, че разпуска Парламента на 3 февруари и насрочва избори за 2 април 2023
1/27/20237 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Exclusive for SBS: Ilian Radulov in AO Junior Quarterfinals - I'll be playing men's tournaments this year - Ексклузивно: Илиян Радулов на четвъртфиналите на AO Junior – Тази година ще играя повече турнири при мъжете

I work on both physical and mental stability - Работя както върху физическата, така и върху психическата стабилност
1/27/20235 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Evgeni Veselinov - The spiritual is leading us in life, not the material - Евгени Веселинов - Духовното е водещо, а не материалното

Meet the founder of a Bulgarian school and creator of the Bulgarian online media BULGARICA in the USA - Среща с родолюбеца, основател на училище и създател на българското интернетно издание BULGARICA в САЩ
1/27/202313 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 27th January 2023 - Радио SBS новини на български език – 27-ти януари 2023

Weekly Bulgarian News – 27th January 2023 - Новини на български – 27-ти януари 2023
1/27/20238 minutes, 1 second
Episode Artwork

In Bulgaria, the saga continues with the attempts to form a government - В България продължава сагата с опитите за съставяне на правителство

By all accounts, it seems that Bulgaria is going to another early election - По всичко изглежда, че България отива на поредните предсрочни избори
1/20/20237 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 20th January 2023 - Радио SBS новини на български език – 20-ти януари 2023

Weekly Bulgarian News – 20th January 2023 - Новини на български – 20-ти януари 2023
1/20/202312 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

The lesser-known Australia with Dr. Maria Staykova - По-малко познатата Австралия с д-р Мария Стайкова

A virtual trip to Port Douglas - Една виртуална разхода до Port Douglas
1/20/20239 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Grigor Dimitrov makes to the third round оof AO defeating comprehensively the Serb Laslo Djere - Григор Димитров с блестяща победа във втория кръг на Australia Open

His favorite school subject was History - says Grigor's school teacher Tanya Topalova from Haskovo - След спорта Григор най-много обичаше историята - Таня Топалова, класната на Григор Димитров
1/20/202320 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

How the engineer and the artist complement each other in the life of Daniela Ratcheva from Perth - Как се допълват инженерът и художникът в живота на Даниела Рачева от Пърт

I like to paint trees with their roots - they represent strength and stability - Обичам да рисувам дървета с корени - в тях има сила и стабилност
1/13/20239 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 13th January 2023 - Радио SBS новини на български език – 13-ти януари 2023

Weekly Bulgarian News – 13th January 2023 - Новини на български – 13-ти януари 2023
1/13/20238 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

The lesser-known Australia with Dr. Maria Staykova - По-малко познатата Австралия с д-р Мария Стайкова

A virtual trip to the Whitsundays Islands - Виртуална разхода из островите Whitsundays
1/13/20238 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

The party We Continue the Change could not form a cabinet. What's next? - А сега накъде? - И партия Продължаваме Промяната не успя да състави кабинет

Weekly Political Highlights 07-13.01.2023 - Политически Акценти на Седмицата 07-13.01.2023
1/13/20237 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

We inspired strength and confidence for the victory of the Bulgarian team over Belgium at the United Cup - Вдъхнахме сили и увереност за победата на българския отбор над Белгия на United Cup

Lyubomir Stoyanov - every day we were the loudest and most colourful group of fans. - Любомир Стоянов - всеки ден бяхме най-шумната и цветна агитка
1/6/20237 minutes, 1 second
Episode Artwork

How to bequeath the pension funds, insurances and other financial assets? - Как да завещаем пенсионния фонд, застраховките и други финансови авоари?

Advice on family financial matters by Val Antoff, director at Crystal Lawyers - Адвокат Вал Антов - съвети по семейни финансови въпроси
1/6/20239 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

What to expect from the political 2023 in Bulgaria - forecast by Plamen Asenov - Какво да очакваме от политическата 2023та – прогноза на Пламен Асенов

Will Bulgaria enter Schengen and the Eurozone in 2023? - Ще влезе ли България в Шенген и Еврозоната рез 2023?
1/6/20238 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 6th January 2023 - Радио SBS новини на български език - 6-ти януари 2023

Weekly Bulgarian News – 6th January 2023 - Новини на български 6-ти януари 2023 г.
1/6/202310 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Val Antoff - How do we prepare the right will? - Вал Антов: Как за да изготвим правилното завещание?

Make different wills for your assets in Australia and in Bulgaria. - Направете си различни завещания за имуществата в Австралия и България.
12/30/202210 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

How New Year is celebrated around the world and in Bulgaria - Как се празнува Нова Година по света и България.

Oddities and curiosities with Dr. Maria Staykova - Любопитни факти с д-р Мария Стайкова
12/30/202210 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Why the bulgarian investigative journalist Hristo Grozev is included in a list of persons wanted by Russia? - Защо българският разследващ журналист Христо Грозев е включен в списък с издирвани от Русия лица?

Weekly Political Highlights 24-30.12.2022 - Политически Акценти на Седмицата 24-30.12.2022
12/30/20227 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 30th December 2022 - Радио SBS новини на български език – 30-ти декември 2022

Weekly Bulgarian News – 30th December 2022 - Новини на български – 30-ти декември 2022
12/30/20228 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 23d December 2022 - Радио SBS новини на български език – 23-ти декември 2022

Weekly Bulgarian News - Новини на български – 23-ти декември 2022
12/23/202210 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

The history of New Year and Christmas celebrations - Историческите метаморфози на Коледния празник?

In the pre-Christian era the New Year was celebrated on December 25. - Новогодишното и Коледно съдържание на празника на 25 декември идва от предхристиянската епоха.
12/23/202226 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Some of the most impressive science achievements in 2022 - За някои от най-интересните научни постижения през 2022

Oddities and curiosities with Dr. Maria Staykova - Знаете ли че? Любопитни факти с д-р Мария Стайкова
12/23/202210 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

How are Bulgarians copping with the hustle and bustle of Christmas? - Какво е предколедното настроение в България?

Weekly Political Highlights 16-23.12.2022 - Политически Акценти на Седмицата 16-23.12.2022
12/23/20228 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

What kind of cabinet will Prof. Gabrovski form? - Какъв кабинет ще състави проф. Габровски?

The parties in the parliament are дисцуссинг possible names in the Gabrovski draft cabinet - Партриите в парламента коментират евентуалните имена в проекто-кабинета Габровски
12/19/20229 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Something new about the old traditional Bulgarian cheese pie - Още за традиционната българска баница

Oddities and Curiosities with Dr Maria Staykova - Знаете ли че? - с д-р Мария Стайкова
12/19/20226 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Dr. Silvia Lozeva - how ancient beliefs shaped the way of life (part 2) - Д-р Силвия Лозева - как вярванията в древността са формирали начина на живот (част 2)

On the symbolism of Incas sacrifices - За символиката на жертвоприношенията при древните инки
12/19/20226 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Iliya Iliev - Bulgarian food is a picture like - Илия Илиев - български гозби като на картинка

Why Bulgarian food is not only delicious, but also very attractive to the eye? - Защо българските гозби са не само вкусни, но и красиви?
12/19/20228 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Martin Stoyanov - what the areas with most corruption and what measures are taken to limit it - Мартин Стоянов - за сферите с най-много корупция и програмите за ограничаването й

Anti-corruption programs are constantly being improved - Механизмите за борба с корупцията непрекъснато се подобряват
12/19/202214 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Izabela Shopova - a step closer to Mars - Изабела Шопова - още една крачка по-близо до Марс

Where and how are future visitors to Mars trained? - Къде и как се подготвят бъдещите посетители на Марс?
12/19/20229 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Boriana Todorova - the magic of Bulgarian national costumes - Боряна Тодорова - За магията на българските носии

Bulgarian national costumes - an universe of colours and ornaments - Българските носии са вселена от багри и мотиви
12/19/20228 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

My dream trip - Silvia Lozeva (part 1) - Пътешествие-мечта - разказва Сивия Лозева (част 1)

Dr Silvia Lozeva from the Department of Anthropology at the University of Western Australia talks about a dream come true. - Д-р Силвия Лозева от Департамента по Антропология в Университета в Западна Австралия разказва за една сбъдната мечта.
12/16/202212 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 16th December 2022 - Радио SBS новини на български език – 16-ти декември 2022

Weekly Bulgarian News – 16th December 2022 - Новини на български – 16-ти декември 2022
12/16/20229 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Samovila – a theatrical journey through the cultural heritage of Bulgaria and North Macedonia - Самовила – театрално пътешествие из културното наследство на България и Северна Македония

Interview with the theatrical Director Bagryana Popov - Интервю с режисьора Багряна Попова
12/16/202216 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Bulgaria has its Noah in the 21st century! - България има своя Ной в 21 век!

Did you know? Oddities and curiosities with Dr. Maria Staykova - Знаете ли че? Любопитни факти с д-р Мария Стайкова
12/16/20228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Oddities and Curiosities with Dr Maria Staykova - Знаете ли че? с д-р Мария Стайкова

Is life more interesting when it's cold outside? - Дали живота е по-интересен когато е студено?
12/15/20227 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Bulgarian Parliament did not approve Budget 2023 - България ще посрещне 2023 година с бюджета за 2022

The Finance Committee postponed by 24 hours the vote on the extension of the Budget2022 into the next year. - Финансовата комисия отложи с 24 часа гласуването на второ четене на удължаването на действието на Бюджет2022 и през следващата година.
12/15/20229 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Stop The Cycle of Violence and Become a Positive Role Model - Спрете цикъла на насилието и станете положителен модел за подражание

Violence against women starts with disrespectful behaviour - Всяко насилие срещу жени започва с неуважително поведение
11/29/20228 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

145 years since the graduation of the first high school Bulgarian students in the Ottoman Empire - 145 години от завършването на първите гимназисти от българско училище в Османската империя

Principal Raicho Karolev ceremoniously presents the diplomas to the first graduates with the words: "As more educated than others, be also more ethical." - Райчо Каролев връчва тържествено дипломите на първите випускници с думите: „Като по-образовани от другите, бъдете и по-нравствени"
11/25/20228 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Why does resident Radev continue to delay awarding a government mandate? - Защо резидента Радев продължава да бави възлагане на правителствен мандат?

If no one can form a coalition government in Bulgaria, early parliamentary elections are likely to be in April, and could even be May 2023. - Ако никой не състави правителство с някой от трите мандата, предсрочните парламентарни избори вероятно ще са през април, а може да прескочат дори в май 2023
11/25/20228 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 25th November 2022 - Радио SBS новини на български език – 25-ти ноември 2022

Weekly Bulgarian News – 25th November 2022 - Новини на български – 25-ти ноември 2022
11/25/20227 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Bulgarian students sweped the gold medals from international Olympiads - Вълна от успехи на български ученици в международни олимпиади

Oddities and Curiosities with Dr. Maria Staykova, neuro-immunologist at the Australian National University, Canberra - Знаете ли че...? с д-р Мария Стайкова, невроимунулог в астралийския Национален Университет в Канбера
11/18/202212 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 18th November 2022 - Радио SBS новини на български език – 18-ти ноември 2022

Weekly Bulgarian News – 18th November 2022 - Новини на български – 18-ти ноември 2022
11/18/20228 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

The tension in Europe and Bulgaria decreased after the case of the rocket that killed two people in Poland became clear - Напрежението в Европа и България спадна след като се изясни случая с ракетата убила двама души в Полша

Weekly Political Highlights 12-18.11.2022 - Политически акценти на седмицата - 12-18.11.2022
11/18/20227 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Sensitive Personal information of nine million Medibank customers stolen by hackers - Ще даде ли откуп Medibank на хакерите откраднали медицинските досиета на милиони австралийци?

Medibank shares have plunged after purported cybercriminals threatened to publish the personal data and health information of over 9 million Australians. - Акциите на Medibank паднаха, след като киберпрестъпници заплашиха да публикуват личните данни и здравната информация на над 9 милиона австралийци.
11/11/20226 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 11th November 2022 - Радио SBS новини на български език – 11-ти ноември 2022

Weekly Bulgarian News – 11th November 2022 - Новини на български – 11-ти ноември 2022
11/11/202211 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Why is President Radev holding up the mandate to form a government? - Защо президентът Румен Радев все още не връчва мандат за съставяне на правителство в България?

Weekly Political Highlights 05-11.11.2022 - Политически Акценти на Седмицата 05-11.11.2022
11/11/20228 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 4th November 2022 - Радио SBS новини на български език – 4-ти ноември 2022

Weekly Bulgarian News – 4th November 2022 - Новини на български – 4-ти ноември 2022
11/4/20229 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

What is the Role of the British Monarchy in Australia? - Каква е ролята на Британската монархия в управлението на Австралия?

Many people feel that Australia already projects the spirit of a republic - Много австралийци вярват, че Австралия е готова да стане република
11/4/20229 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Dimitar Bakalov and "The Jokes God plays on us" - Димитър Бакалов и „Шегите които Бог си прави“

A show that makes us laugh, but also makes us reflect on important things in life - Театър на живо или театър онлайн? - разговор с режисьора-актьор Димитър Бакалов преди гостуването му в Австралия и Нова Зеландия
11/4/20229 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

GERB is considering a program government - Ще предложи ли ГЕРБ програмно правителство?

Weekly Political Highlights 29.10-04.11.2022 - Политически Акценти на Седмицата 29.10-04.11.2022
11/4/20228 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 28th October 2022 - Радио SBS новини на български език – 28-ми октомври 2022

Weekly Bulgarian News – 28th October 2022 - Новини на български – 28-ми октомври 2022
10/28/20226 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Will GERB form a minority government? - Ще състави ли ГЕРБ правителство на малцинството?

Weekly Political Highlights 22-28.10.2022 - Политически Акценти на Седмицата 22-28.10.2022
10/28/20227 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

The Benefits and Dangers of Online Shopping - За опасностите при онлайн пазаруването

Online shopping saw an explosion following the COVID-19 pandemic lockdowns - Онлайн пазаруването експлодира след локдауните по време на пандемията от COVID-19
10/28/20229 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 21st October 2022 - Радио SBS новини на български език – 21-ви октомври 2022

Weekly Bulgarian News – 21st October 2022 - Новини на български – 21-ви октомври 2022
10/21/20226 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Will there be a third stage of tax cuts in Australia? - Ще има ли трети етап на намаляването на данъците в Австралия?

To be or not to be the third stage of the tax cuts? That is the question. - Да го бъде или да не го бъде третият етап от съкращенията на данъците – това е въпросът?
10/21/20227 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Why Bulgaria’s fragmented parliament fails to elect new speaker? - Защо Българският парламент трети ден е без председател?

Weekly Political Highlights 15-21.10.2022 - Политически Акценти на Седмицата 15-21.10.2022
10/21/20228 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 14th October 2022 - Радио SBS новини на български език - 14-ти октомври 2022

Weekly Bulgarian News – 14th October 2022 - Новини на български език – 14-ти октомври 2022
10/14/20226 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Bulgaria says truck that blew up on Crimea bridge was never on its territory - Замесена ли е България във взривяването на Кримския мост?

Weekly Political Highlights 07-14.10.2022 - Политически Акценти на Седмицата 07-14.10.2022
10/14/20228 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Optus Faces Millions of Dollars in Fines - OPTUS може да бъде глобен милиони заради пробива в системата му за сигурност

The security breach and data leak affected thousands of customers - Хиляди клиенти са засегнати от пробивът в системата за сигурност на OPTUS
10/14/20225 minutes, 1 second
Episode Artwork

Second All-Bulgarian Folklore Festival in Melbourne - Завърши Втория общобългарски фолклорен фестивал в Мелбърн

A wonderful and unforgettable experience - Прекрасно и незабравимо преживяване
10/7/20227 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Gancho Taskov from Melbourne tells about a charity tour of the world - За една благотворителна обиколка на света разказва Ганчо Тасков от Мелбърн

We must live together and help each other - Трябва да живеем заедно и да си помагаме
10/7/20228 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Actions for uniting the Bulgarian communities in Australia - Действия за обединяване на българските общности в Австралия

In a large country-continent like Australia, the distances prove to be a huge obstacle for uniting the efforts of the Bulgarians living on the territory of Australia in order to have a common goal and a platform for actions. The acting Ambassador of the Republic of Bulgaria in Canberra, Svetlozar Panov, used the participation of representatives of the Bulgarian communities in Australia at the All-Bulgarian Folklore Festival in Melbourne as the beginning of the idea to unite the Bulgarians and their efforts to maintain the good name of Bulgaria in their new homeland, Australia. Conversation with Svetlozar Panov. - В една голяма държава-континент като Австралия разстоянията се оказват огромна пречка за обединяването на усилията на българите живеещи на територията на Австралия да имат обща цел и платформа за действие. Изпълняващият длъжността посланик на република България в Канбера Светлозар Панов използва участието на представители на българските общности в Австралия на Общобългарския Фолклорен Фестивал в Мелбърн за начало на идеята си да обедини и българите и техните усилия да поддържат доброто име на България в своята нова родина Австралия. Разговор със Светлозар Панов.
10/7/20226 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Hidden Waiting Lists - Скрит лист на чакащите в общественото здравеопазване в Австралия

Thousands of elective surgery patients are waiting for their procedures for much longer than is actually reported - Пациенти с планирана хирургия чакат своите процедури много по-дълго, отколкото всъщност се съобщава
10/7/20228 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News - 7-th October 2022 - Радио SBS новини на български език - 7-ми октомври 2022

Weekly Bulgarian News – - 7-th October2022 - Радио SBS новини на български език - 7-ми октомври 2022
10/7/20227 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Who did Bulgarians abroad and in Australia vote for in the snap elections on October 2, 2022 - За кого гласуваха българите в чужбина и в Австралия в извънредните избори провели се на 2 октомври 2022

There is about a 40% drop in voter turnout among Bulgarians abroad. - Отчита се около 40% спад в избирателната активност на българите в чужбина.
10/7/20228 minutes, 1 second
Episode Artwork

GERB party won the Bulgaria election - the results point to difficult coalition talks - ГЕРБ спечели изборите на 2 октомври 2022, но ще успее ли да състави правителство?

Strong support for the pro-Moscow far-right party Revival (Vazrajdane). - Наблюдава се сериозен прилив на подкрепа като брой гласове за крайно лявата, проруска партия „Възраждане“.
10/7/20228 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

По пътя на имиграцията

Имиграцията в чужда страна винаги е свързана с много препятствия и вълнуващи истории. Какви бяха перипетиите и предизвикателствата, с които трябваше да се справи след бягството си от България по пътя към своята имиграция в Австралия ни разказва спомените си отпреди 72 години сега 92 годишният българин от Сидни Стоян Стоянов.
10/7/202213 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

"Zdravetz" is not only a tradition, but also love - "Здравец" не е само традиция, но и любов

Returning to Bulgarian folk dances and rhythms is not a mass event among Bulgarians living in Brisbane, but a small quartet dance group "Zdravetz" fills this missing gap with great pleasure, confidence and pride. About the group and its activities, a conversation with Yordanka Kolarska, head of the dance group "Zdravetz" from Brisbane. - Връщането към българските народни танци и ритми не е масово мероприятие сред българите живеещи в Бризбан, но една малка квартетната танцова група "Здравец" запълва тази липсваща празнина с голямо удоволствие, увереност и гордост. За групата и нейната дейност разговор с Йорданка Коларска, ръководител на танцова група "Здравец" от Бризбан.
10/7/20225 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 30th September 2022 - Радио SBS новини на български език - 30-ти септември 2022

Weekly Bulgarian News – 30th September 2022 - Новини на български – 30-ти септември 2022
9/30/20228 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Australia will soon be hit with a peak allergy season - how to prepare for it? - Очаква се пиков сезон на алергиите в Австралия - как да се подготвим?

Australians who suffer from asthma need to prepare for a thunderstorm allergy season - Алергиите при гръмотевични бури може да представлява сериозна заплаха за страдащите от астма
9/30/20226 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Exclusive interview with Prof. Mihail Nedelchev - Ексклузивно интервю с проф. Михаил Неделчев

The literary historian and critic prof. Mihail Nedelchev , descendant of Kolyo Ficheto and of Gen. Ivan Fichev, talks about the future of Bulgarian literature - С литературния критик проф. Михаил Неделчев, потомък на Кольо Фичето и на ген. Иван Фичев, разговаряме за настоящето и бъдещето на българската литература
9/30/202212 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

What are the chances of a stable government in Bulgaria after the elections on October, 2? - Има ли шанс в България да се сформира правителство след парламентарни избори в неделя, 2 октомври 2022?

Weekly Political Highlights24-30.09.2022 - Политически Акценти на Седмицата 24-30.09.2022
9/30/20228 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Посланик на българската народна песен и фолклор

Една странна и неочаквана любов свърза новозеландката с френски и маорски корени Туи Мамаки със силната магия на българската народна песен. Как Туи открива едно толкова голямо място в сърцето си за тази толкова далечна за нея самата и за нейните корени певческа традиция и я съхранява и популяризира ще разберете от разговора със самата Туи Мамаки от Нова Зеландия.
9/21/202214 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

To conquer the waves and whisper to the wind - Да покоряваш вълните и да си шепнеш с вятъра

Sailing is not for everyone, but the one who likes to ride the waves and listen to the stories and the melody of the wind is in love with it. What it is like to compete in sailing regattas, to unite with the wind and conquer the waves, tells Dessie Hristova from Melbourne. - Ветроходството не е за всеки, но този който обича да пори вълните и да слуша историите и мелодията на вятъра е влюбен в него. Какво е да се състезаваш във ветроходни регати, да се съюзяваш с вятъра и да побеждаваш вълните, разказва Деси Христова от Мелбърн.
9/21/20227 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

The story of a drinking fountain - Историята на една чешма

A Bulgarian tradition dictates "to do good to the stranger, to give water to the thirsty and to feed the hungry". Building a drinking fountain is an important part of this tradition. Hear about the idea behind the drinking fountain of the Melbourne-based master Mincho Kisyov. - Българска традиция повелява „да сториш добро на странника, да напоиш жадния и да нахраниш гладния“. Градежът на една чешма е важна част от тази традиция. За чешмата на Минчо Кисьов от Мелбърн чуйте от самия него.
9/21/20228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

What to expect from a sluggish election campaign? - Какво да очакваме от една вяла предизборна кампания?

The pre-election campaign for the upcoming elections on October 2 in Bulgaria in just a few weeks does not sufficiently excite the participating Bulgarian political parties and their opponents, and the Bulgarian citizens themselves - comment of the political analyst Plamen Asenov - Предизборната кампания за предстоящите само след броени седмици избори на 2 октомври в България не въодушевява достатъчно участващите български политически партии и техните опоненти, а и самите български граждани - коментар на политическия анализатор Пламен Асенов
9/21/20228 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

For a long-awaited meeting at the all-Bulgarian festival in Melbourne - За една дългоочаквана среща на общобългарския фестивал в Мелбърн

After a three-year hiatus, the All-Bulgarian Folklore Festival in Melbourne will once again bring together the Bulgarian communities in Australia and New Zealand. With memories from the first festival and expectations from the second, we talk to one of the participants of the festival, folk singer Reni Bozhilov from Brisbane. - След три годишно прекъсване Общобългарският фолклорен фестивал в Мелбърн отново ще събере българските общности в Австралия и Нова Зеландия. Със спомен от първия фестивал и очакванията от втория, разговяряме с един от участниците на фестивала фолклорната певица Рени Божилов от Бризбан.
9/20/20225 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Let's remember 9/11 - Да си спомним 11 септември

We all remember the 9/11 attacks, a series of hijackings and suicide attacks carried out in 2001 by 19 militants linked to the Islamic extremist group Al Qaeda against targets in the United States. With the memory of the events report by Filli Ladgman. - Всички си спомняме атаките от 11 септември, серия от отвличания на самолети и самоубийствени атаки, извършени през 2001 г. от 19 бойци, свързани с ислямската екстремистка групировка Ал Кайда срещу цели в Съединените щати. Със спомен от събитията репортаж на Фили Ладжман.
9/20/20229 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

A 72-years odyssey in Australia - За една 72 годишна одисея в Австралия

Many things have changed in Australia for people, and for Stoian Stoianoff for the last 72 years of living in Sydney. He arrived on the ship "Nellie" in 1950 at the age of 20. Stoian gets involved in mapping the terrain for the construction of Snowy Hydro, the construction of the sewers in Sydney for the then Water Board, in the construction of houses for Social Housing, drived a tram and became a hero. For all this, listen to the story of Stoian Stoianoff from Sydney, who celebrated his 92nd anniversary on September 11. - Много неща се промениха в Австралия за хората, а и за Стоян Стоянов за последните 72 години живот в Сидни. Той пристига на кораба "Нели" през 1950-та година на 20 годишна възраст. Стоян се включва в картографирането на терена за изграждането на Snowy Hydro, на изграждането на канализацията в Сидни за тогавашния Water Board, в строежа на къщи за Social Housing, кара трамвай и става герой. За всичко това от разказа на Стоян Стоянов от Сидни, който отпразнува своята 92-ра годишнина на 11 септември.
9/15/202213 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

How Australia plans to fill in skilled migrant shortages? - Как Австралия планира да запълни недостига на мигранти с умения?

Australia needs more skilled migrants. Every state and territory is relaxing visa requirements to create new opportunities and attract skilled workers from overseas. About the new opportunities - a conversation with immigration lawyer Desi Hristova from Assent Migration Lawyers in Melbourne. - Австралия се нуждае от повече квалифицирани мигранти. Всеки щат и територия облекчава визовите условия, за да създаде нови възможности и да привлече квалифицирани работници от чужбина. За новите възможности - разговор с имиграционния адвокат Деси Христова от Assent Migration Lawyers в Мелбърн.
9/15/20227 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Do you know that the oldest working journalist turned 98 years? - Знаете ли че най-възрастният действащ журналист навърши 98 години?

Сред най-възрастните мъже в света е и най-възрастният действащ журналист. Повече подробности за него и за останалите дълголетници от разговора с Др Мария Стайкова, невроимунулог от Австралийския Национален Университет в Канбера. - Сред най-възрастните мъже в света е и най-възрастният действащ журналист. Повече подробности за него и за останалите дълголетници от разговора с Др Мария Стайкова, невроимунулог от Австралийския Национален Университет в Канбера.
9/15/20227 minutes, 1 second
Episode Artwork

Празници и Съединение

Септемврийските празници обединиха българите, но дали Съединението постигна силата, нужна на България да се справи с важните за страната проблеми - коментар на политическия анализатор Пламен Асенов.
9/14/20229 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

The Dos and Don'ts of Australian etiquette, how to avoid the pitfalls - Какво трябва да знаем за австралийския етикет и как да избегнем неудобна ситуация?

As one of the most multicultural nations on Earth, Australia presents a unique blend of unspoken rules of etiquette. Learning the local protocols of 'good manners' is vital for migrants looking to strengthen their communication skills. - Като една от най-мултикултурните нации на Земята, Австралия представя уникална комбинация от негласни правила по отношение на етикета на поведение. Изучаването на местните протоколи и правила за „добри обноски“ е жизненоважно за имигрантите, които искат да подобрят своите комуникационни умения.
9/7/202211 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Following the condor's shadow (Part 2) - Подир сянката на кондора (Част 2)

What does it cost a person to travel 6 thousand kilometers chasing the shadow of the majestic condor, meet interesting people and encounter nature untouched by human hands. A conversation with the Brisbane-based author Izabela Shopova about her latest book, "Following the Condor's shadow", based on her journey with her daughter in Latin America. - Какво струва на човек да измина 6 хиляди километра преследвайки сянката на величествения кондор, да срещне интересни хора и да се сблъска с недокосната от човешката ръка природа. Разговор с писателката от Бризбан Изабела Шопова за найната нова книга базирана на пътешествието й със дъщеря й в Латинска Америка "Подир сянката на Кондора".
9/7/20229 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Following the Condor's shadow (Part 1) - Подир сянката на Кондора (Част 1)

What does it cost a person to travel 6 thousand kilometers chasing the shadow of the majestic condor, meet interesting people and encounter nature untouched by human hands. A conversation with the Brisbane-based author Izabela Shopova about her latest book, "Following the Condor's shadow", based on her journey with her daughter in Latin America. - Какво струва на човек да измина 6 хиляди километра преследвайки сянката на величествения кондор, да срещне интересни хора и да се сблъска с недокосната от човешката ръка природа. Разговор с писателката от Бризбан Изабела Шопова за найната нова книга базирана на пътешествието й със дъщеря й в Латинска Америка "Подир сянката на Кондора".
9/6/202213 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

About some puns in Bulgarian politics - За каламбурите в българската политика

What is happening in Bulgarian politics before the elections on October 2? Why political parties and leaders stepped up to give all sorts of proposals to change the status quo - comment by political analyst Plamen Assenov - Какво се случва в българската политика преди изборите на 2 октомври. Защо политически партии и лидери се засилиха да дават всевъзможни предложения за промяна на статуквото - коментар на политическия анализатор Пламен Асенов
9/6/20228 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

What is it like to live with a Bulgarian father? Part 1: Ben Krastev - Какво е да живееш с български баща? Част 1: Бен Кръстев

What is it like to be a Bulgarian father seen through the eyes of their children? This is what the second generation of Bulgarian immigrants from Sydney say. We are listening to the school student Ben Krastev. - Какво е да си български баща погледнато през очите на децата им? За това разказват второто поколение на българските имигранти от Сидни. Слушаме ученика Бен Кръстев.
9/6/20222 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

What is it like to live with a Bulgarian father? Part 2: Mia Bojidarov - Какво е да живееш с български баща? Част 2: Миа Божидаров

What is it like to be a Bulgarian father seen through the eyes of their children? This is what the second generation of Bulgarian immigrants from Sydney say. We are listening to the student Mia Bojidarov. - Какво е да си български баща погледнато през очите на децата им? За това разказват второто поколение на българските имигранти от Сидни. Слушаме студентката Миа Божидаров.
9/6/20222 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

What is it like living with a Bulgarian father? Part 3: Professor Natalie Stoianoff - Какво е да живееш с български баща? Част 3: Професор Натали Стоянов

What is it like to be a Bulgarian father seen through the eyes of their children? This is what the second generation of Bulgarian immigrants from Sydney say. We are listening to Professor Natalie Stoianoff. - Какво е да си български баща погледнато през очите на децата им? За това разказват второто поколение на българските имигранти от Сидни. Слушаме професор Натали Стоянов.
9/6/20222 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Do you know that people can live in three centuries? - Знаете ли, че хората могат да живеят в три века?

Do you know that gummy bears can be consumed in space and people can live in three centuries? We will find out about all these from Dr Maria Staykova, a neuroimmunologist at the Australian National University in Canberra. - Знаете ли, че желираните мечета могат да се консумират в Космоса и хората да живеят в три века. За всичко това ще разберем от Др Мария Стайкова, невроимунулог в астралийския Национален Университет в Канбера.
9/6/20224 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Fiji and its cheerful people - Фиджи и неговите весели хора

The Fiji Islands in the South Pacific Ocean are not only an attractive and beautiful vacation destination, but they are home to scenic natural wonders and are the cradle of ancient and modern myths. More about life there from the conversation with the traveler Martin Stoyanov from Canberra. - Островите Фиджи в южната част на Тихия океан не са само привлекателна и красива ваканционна дестинация, но техните острови са дом на живописни природни чудеса и са люлка на древни и съвременни митове. Повече за живота там от разговора с пътешественика Мартин Стоянов от Канбера.
8/30/202214 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Eternal memory of Father Alexander who left a huge spiritual legacy in our hearts - Вечна памет на Отец Александър, оставил в сърцата ни едно огромно духовно наследство

Father Alexander Popov left us. He served in the church "St. St. Cyril and Methodi" in the city of Melbourne for over 50 years until his last days. Father Alexander Popov died on August 22, 2022 at the age of 86. About Father Alexander and his affairs, a conversation with the treasurer and member of the Church Board Mancho Manev. - Напусна ни Отец Александър Попов. Той служи в храм "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Мелбърн над 50 години до последните си дни. Отец Александър Попов почина на 22 август 2022 г. на 86 години. За отец Александър и за неговите дела, разговор с касиера и член на Църковното Настоятелство Манчо Манев.
8/30/20225 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Is a real gas crisis looming? - Задава ли се истинска газова криза?

Everything about the gas crisis, possible negotiations with Gazprom and the outcome for Bulgaria and Bulgarian people - comment by political analyst Plamen Asenov. - Всичко за газовата криза, евентуални преговори с Газпром и изхода за България и българите - коментар на политическия анализатор Пламен Асенов.
8/30/20228 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Do you know that even the longest road hides its secrets - Знаете ли, че и най-дългият път крие свои тайни

If you like interesting facts about everything related to roads, now together with Dr. Maria Stajkova, a neuroimmunologist from the Australian National University in Canberra, we tell you about some of the most unusual roads in the world. - Ако харесвате интересни факти за всичко свързано с пътищата, сега заедно с Др Мария Стайкова, невроимунулог от Австралийския Национален Университет в Канбера ви разказваме за едни от най-необичайните пътища в света.
8/30/20224 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Is there a prospect for a Bulgarian church in Sydney? - Има ли перспектива за българска църква в Сидни?

About the efforts of the Rodina association to return the church services to Sydney again after the death of the beloved father Sasho Manasiev and about other upcoming events for the Bulgarian community living in Sydney - a conversation with the president of Rodina Sydney Lidia Donkova-Macri. - За усилията на асоциация Родина да върне отново църковните служби в Сидни след кончината на обичания отец Сашо Манасиев и за други предстоящи събития за българите живеещи в Сидни - разговор с президентката на Родина Сидни Лидия Донкова-Макри.
8/29/20225 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

The Second All-Bulgarian Folklore Festival opens its doors in September - Втори Общобългарски Фестивал отваря врати през септември

The second All-Bulgarian Festival of Bulgarian societies, schools and folklore formations on the territory of Australia and New Zealand will be held in Melbourne on the occasion of the 50th anniversary of the establishment of official diplomatic relations between Bulgaria and Australia. The festival will be held at Kensington Town Hall on September 17 - Sofia Day. The initiator and organizer is the Folklore Group "Bulgari" from Melbourne. More about the festival from the artistic director of the group, Sonya Arabadzhieva. - Втори Общобългарски фестивал на българските дружества, училища и фолклорни формации на територията на Австралия и Нова Зеландия и ще се проведе в Мелбърн по случай 50-годишнината от установяването на официални дипломатически отношения между България и Австралия. Фестивалът ще се проведе в Kensington Town Hall на 17 септември – Денят на София. Инициатор и организатор е Фолклорна група „Българи“ от Мелбърн. Повече за вестивала от художествения ръководител на групата Соня Арабаджиева.
8/29/20228 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

The environmental consequences of the "special operation" in Ukraine - Екологичните последствия от „спецоперацията“ в Украйна

Military actions, in addition to thousands of human victims, lead to many other irreversible consequences. About the environmental consequences of the "special operation" in Ukraine: radiation, oil spills, dangerous air, slaughtered animals, we talk to Professor of Sustainability from Curtin University, Western Australia, Professor Dora Marinova. - Военните действия освен хиляди човешки жертви водят и до много други необратими последствия. За екологичните последствия от „спецоперацията“: радиация, нефтени разливи, опасен въздух, избити животни, разговаряме с професора по Устойчиво Развитие от Университета Къртин, Западна Австралия, професор Дора Маринова.
8/24/202213 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Photography - not just an image but an art - Фотографията - не просто имидж а изкуство

August 19 marks 183 years since photography was recognized by the French Academy of Sciences and Fine Arts. On this day today the world celebrates World Photography Day. What does photography give us and what does it teach us today? About the lens, which is not just a technical tool for "photo enlargement" of the visible, but another expertise in the aesthetics of the imaginary, a conversation with the award-winning Sydney photographer for her brilliant photography, Neli Raycheva. - На 19 август се навършват 183 години, откакто фотографията е призната от Френската академия на науките и изящните изкуства. На този ден днес светът празнува световния ден на фотографията. Какво ни дава и на какво ни учи фотографията днес? За обектива, които не е просто техническо средство за „фотоувеличение” на нагледното, а друга опитност в естетиката на въображаемото, разговор с многократно изявената и награждавана за своята брилянтна фотография, фотографката от Сидни Нели Райчева.
8/24/20228 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Do the upcoming parliamentary elections in Bulgaria portend a political crisis? - Политическа криза ли вещаят предстоящите парламентарни избори в България?

On a political crisis that the early parliamentary elections on October 2 in Bulgaria can deepen and on the attitudes and unrest among Bulgarians and political parties in the country - comment by political analyst Plamen Asenov - За политическа криза, която предсрочните парламентарни избори на 2 октомври в България могат да задълбочат и за нагласите и вълненията сред българите и политическите партии в страната - коментар на политическия анализатор Пламен Асенов
8/24/20228 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Why should we take our bone health seriously? - Защо трябва да се отнясяме сериозно към здравето на нашите кости?

The health of our entire body depends on the health of our bones. Heredity is an important factor determining 60-80% of a person's bone mass, but the remaining percentages are entirely up to us and our lifestyle. Why it's important to take care of our bone health, we talk to Dr. Bilyana Konstantinova, a specialist in internal medicine and gerontology at the University Medical Hospital in Gosford, New South Wales. - Здравето на цялото ни тяло зависи от здравето на нашите кости. Наследствеността е важен фактор определящ от 60-80% от костната маса на човек, но останалите проценти изцяло зависят от самите нас и начина ни на живот. Защо е важно да се погрижим за здравето на нашите кости, разговяряме с Др Биляна Константинова, специалист по вътрешни болести и геронтология в Университетската медицинска болница в Госфорд, щата Нов Южен Уелс.
8/24/202212 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Who runs the new caretaker government in Bulgaria - the prime minister or the president? - Кой управлява новото служебно правителство в България – премиера или президента?

Weekly political highlights with Plamen Asenov 06-12.08.2022 - Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов 06-12.08.2022
8/12/20228 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 12th August 2022 - Радио SBS новини на български език - 12-ти август 2022

Weekly Bulgarian News – 12th August 2022 - Новини на български – 12-ти август 2022
8/12/20228 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

How does Australia plan to reduce the queue of one million visa applications? - Как Австралия планира да намали опашката от един милион молби за визи?

Migration lawyer Desi Hristova gives some insights on priority visa processing. - Разяснения на миграционен адвокат Деси Христова
8/12/20226 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Will the End of Wine in glass bottles ever come? - Ще дойде ли някога краят на виното в стъклени бутилки?

Wine packaging could become more important than its quality - Пакетирането на виното може да се окаже по-важен фактор от качеството му
8/12/20226 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Elena Brooks - the Wine Queen of South Australia - Елена Брукс - Кралица на виното в Южна Австралия

The wines of the Bulgarian Elena Brooks are fascinating - Завладяващи са вината на българката Елена Брукс
8/12/202213 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Радио SBS новини на български език - 5-ти август 2022

Новини на български – 5-ти август 2022
8/5/20225 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

What are the priorities of the new Bulgarian caretaker government? - На къде гледа новият български служебен кабинет, воден от Гълъб Донев?

Weekly Political Highlights30.07-05.08.2022 - Политически Акценти на Седмицата 30.07-05.08.2022
8/5/20227 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Why Europe hosted some of 20th century dictators? - Защо Европа е дом на някои от най-големите диктатори на 20 век?

Nikoleta Atanasova from BNR presents the series "Dictators of the 20th century in Europe" - Журналистката от БНР Николета Атанасова за поредицата "Диктаторите на ХХ век в Европа"
8/4/202212 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Bulgarians in Adelaide celebrated Christmas in July. What's next? - Българите в Аделаида празнуваха Коледа през юли

The prezidernt of the Bulgarian Association in South Australia, Ian Stefanoff, is inviting us to Cooking classes at the Bulgarian Club. - Президента на Българската Асоциация в Южна Австралия, Иян Стефанов, кани на готварски класове в българския клуб.
8/1/20225 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Bulgarians in Adelaide celebrated Christmas in July. What's next? - Българите в Аделаида празнуваха Коледа през юли

The prezidernt of the Bulgarian Association in South Australia, Ian Stefanoff, is inviting us to Cooking classes at the Bulgarian Club. - Президента на Българската Асоциация в Южна Австралия, Иян Стефанов, кани на готварски класове в българския клуб.
8/1/20225 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 29nd July 2022 - Радио SBS новини на български език - 29-ти юли 2022

Weekly Bulgarian News – 29nd July 2022 - Новини на български – 29-ти юли 2022
7/29/20227 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 29nd July 2022 - Радио SBS новини на български език - 29-ти юли 2022

Weekly Bulgarian News – 29nd July 2022 - Новини на български – 29-ти юли 2022
7/29/20227 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Nikoleta Atanasova - Kovid-19 doesn't affect the summer holidays in Bulgaria - Николета Атанасова - Ковид не отказа българите от летните почивки

Everybody on the beach talks politics.. - Под всеки чадър на плажа се говори за политика.
7/29/202210 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Nikoleta Atanasova - Kovid-19 doesn't affect the summer holidays in Bulgaria - Николета Атанасова - Ковид не отказа българите от летните почивки

Everybody on the beach talks politics.. - Под всеки чадър на плажа се говори за политика.
7/29/202210 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Why Bulgarian Socialists Pary returned the third mandate to form a new cabinet within the current Parliament - БСП върна третия мандат, с който се опита да състави нов кабинет в рамките на настоящия Парламент

Weekly Political Highlights 23-29.07.2021 - Политически Акценти на Седмицата 23-29.06.2021
7/29/20226 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Why Bulgarian Socialists Pary returned the third mandate to form a new cabinet within the current Parliament - БСП върна третия мандат, с който се опита да състави нов кабинет в рамките на настоящия Парламент

Weekly Political Highlights 23-29.07.2021 - Политически Акценти на Седмицата 23-29.06.2021
7/29/20226 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

CSIRO publishes the seven science megatrends of the future - CSIRO публикува седемте научни мегатенденции на бъдещето

CSIRO outlines a series of both frightening and promising forces set to reshape Australia over the next 20 years - CSIRO очертава серия от както плашещи, така и обещаващи процеси, които ще променят Австралия през следващите 20 години
7/29/20228 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

CSIRO publishes the seven science megatrends of the future - CSIRO публикува седемте научни мегатенденции на бъдещето

CSIRO outlines a series of both frightening and promising forces set to reshape Australia over the next 20 years - CSIRO очертава серия от както плашещи, така и обещаващи процеси, които ще променят Австралия през следващите 20 години
7/29/20228 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 22nd July 2022 - Радио SBS новини на български език - 22-ри юли 2022

Weekly Bulgarian News – 22nd July 2022 - Новини на български – 22-ри юли 2022
7/22/202210 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 22nd July 2022 - Радио SBS новини на български език - 22-ри юли 2022

Weekly Bulgarian News – 22nd July 2022 - Новини на български – 22-ри юли 2022
7/22/202210 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Dr Nikolai Mihailov - 45 years of Bulgarian language program on SBS Radio - Д-р Николай Михайлов - 45 години програма на български език в ефира на Австралия

Bulgarians abroad are chasing unconditional happiness - Д-р Николай Михайлов – интелект, който провокира
7/22/202214 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Dr Nikolai Mihailov - 45 years of Bulgarian language program on SBS Radio - Д-р Николай Михайлов - 45 години програма на български език в ефира на Австралия

Bulgarians abroad are chasing unconditional happiness - Д-р Николай Михайлов – интелект, който провокира
7/22/202214 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Bulgaria Faces Risk of Political Instability this Summer - Очертава ли се в България отново динамично политическо лято?

Weekly Political Highlights 16-22.07.2022 by Plamen Asenov - Политически Акценти на Седмицата 16-22.07.2022 с Пламен Асенов
7/22/20227 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Bulgaria Faces Risk of Political Instability this Summer - Очертава ли се в България отново динамично политическо лято?

Weekly Political Highlights 16-22.07.2022 by Plamen Asenov - Политически Акценти на Седмицата 16-22.07.2022 с Пламен Асенов
7/22/20227 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Skilled labour shortages - a problem for Australia - Недостига на квалифицирана работна ръка продължава да е проблем за Австралия

"Everyone is experiencing staff shortages and its increasingly difficult to find the right staff and to retain them" - Наемането на специализирани ИТ инженери става все по-трудно в последно време
7/22/20225 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Skilled labour shortages - a problem for Australia - Недостига на квалифицирана работна ръка продължава да е проблем за Австралия

"Everyone is experiencing staff shortages and its increasingly difficult to find the right staff and to retain them" - Наемането на специализирани ИТ инженери става все по-трудно в последно време
7/22/20225 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 15th July 2022 - Радио SBS новини на български език - 15-ти юли 2022

Weekly Bulgarian News – 15th July 2022 - Новини на български – 15-ти юли 2022
7/15/20226 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 15th July 2022 - Радио SBS новини на български език - 15-ти юли 2022

Weekly Bulgarian News – 15th July 2022 - Новини на български – 15-ти юли 2022
7/15/20226 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Is Bulgaria headed for new early elections in October? - Трябва ли да очакваме нови избори в България наесен?

Weekly Political Highlights 09-15.07.2022 - Политически Акценти на Седмицата 09-15.07.2022
7/15/20227 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Is Bulgaria headed for new early elections in October? - Трябва ли да очакваме нови избори в България наесен?

Weekly Political Highlights 09-15.07.2022 - Политически Акценти на Седмицата 09-15.07.2022
7/15/20227 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Did you know that 50 million years old rocks from Canada are found in Australia? - Знаете ли че Канадски скали от преди 50 милиона години са намерени в Австралия?

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от цял свят, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
7/15/20229 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Did you know that 50 million years old rocks from Canada are found in Australia? - Знаете ли че Канадски скали от преди 50 милиона години са намерени в Австралия?

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от цял свят, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
7/15/20229 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 8th July 2022 - Радио SBS новини на български език - 8-ми юли 2022

Weekly Bulgarian News – 8th July 2022 - Новини на български – 8-ми юли 2022
7/8/20228 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 8th July 2022 - Радио SBS новини на български език - 8-ми юли 2022

Weekly Bulgarian News – 8th July 2022 - Новини на български – 8-ми юли 2022
7/8/20228 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

What are the changes in the migration policy of the new federal government of Australia? - Какви са промените в миграционната политика на новото федерално правителстгво на Австралия?

Interview with migration agent Lazar Petkantchin - Разговор с миграционен агент Лазар Петканчин
7/8/202211 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

What are the changes in the migration policy of the new federal government of Australia? - Какви са промените в миграционната политика на новото федерално правителстгво на Австралия?

Interview with migration agent Lazar Petkantchin - Разговор с миграционен агент Лазар Петканчин
7/8/202211 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Did you miss the World Chocolate Day? - Празнувахте ли световният ден на шоколада?

All about chocolate: from ancient Indians to chili chocolate - Всичко за шоколада: от древните индианци до люта чушка
7/8/20227 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Did you miss the World Chocolate Day? - Празнувахте ли световният ден на шоколада?

All about chocolate: from ancient Indians to chili chocolate - Всичко за шоколада: от древните индианци до люта чушка
7/8/20227 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Continuing the Change is trying to form a second cabinet within the current Parliament - Дали Продължаваме Промяната ще успее да състави второ правителство в рамките на настоящия Парламент

Weekly Political Highlights 02-08.07.2022 - Политически Акценти на Седмицата 02-08.07.2022
7/8/20227 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Continuing the Change is trying to form a second cabinet within the current Parliament - Дали Продължаваме Промяната ще успее да състави второ правителство в рамките на настоящия Парламент

Weekly Political Highlights 02-08.07.2022 - Политически Акценти на Седмицата 02-08.07.2022
7/8/20227 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Plamen Asenov - 45 Years Bulgarian Program on Radio SBS - Пламен Асенов - 45 години Българска програма по радио SBS

Plamen Asenov - political commentator for the Bulgarian Program - Пламен Асенов - дългогодишен политически кореспондент за Българската програма на радио SBS
7/1/202211 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Plamen Asenov - 45 Years Bulgarian Program on Radio SBS - Пламен Асенов - 45 години Българска програма по радио SBS

Plamen Asenov - political commentator for the Bulgarian Program - Пламен Асенов - дългогодишен политически кореспондент за Българската програма на радио SBS
7/1/202211 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 1st July 2022 - Радио SBS новини на български език - 1-ви юли 2022

Weekly Bulgarian News – 1st July 2022 - Новини на български – 1-ви юли 2022
7/1/20228 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 1st July 2022 - Радио SBS новини на български език - 1-ви юли 2022

Weekly Bulgarian News – 1st July 2022 - Новини на български – 1-ви юли 2022
7/1/20228 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Bulgaria expels 70 Russian diplomats for espionage - Кабинетът в оставка изгони 70 руски дипломати, обвинени в шпионска дейност

Weekly Political Highlights 24.06-01.07.2022 - Политически Акценти на Седмицата 24.06-01.07.2022
7/1/20227 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Bulgaria expels 70 Russian diplomats for espionage - Кабинетът в оставка изгони 70 руски дипломати, обвинени в шпионска дейност

Weekly Political Highlights 24.06-01.07.2022 - Политически Акценти на Седмицата 24.06-01.07.2022
7/1/20227 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Do you know what is the loudest sound ever recorded on earth? - Знаете ли кой е най-силният звук регистриран на земята?

All about sounds from erupting volcanoes to the loudest human voice - Всичко за звуците от изригването на вулкани до най-силния човешки глас
7/1/202212 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Do you know what is the loudest sound ever recorded on earth? - Знаете ли кой е най-силният звук регистриран на земята?

All about sounds from erupting volcanoes to the loudest human voice - Всичко за звуците от изригването на вулкани до най-силния човешки глас
7/1/202212 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

45 years Bulgarian Program on SBS Radio – Viktor Markov - 45 години българска програма в ефира на Австралия - Виктор Марков

Viktor Markov – one of the most innovative local contributors: 2006-2011 - Виктор Марков – един от най-иновативните сътрудници на прогамата: 2006-2011
7/1/20226 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

45 years Bulgarian Program on SBS Radio – Viktor Markov - 45 години българска програма в ефира на Австралия - Виктор Марков

Viktor Markov – one of the most innovative local contributors: 2006-2011 - Виктор Марков – един от най-иновативните сътрудници на прогамата: 2006-2011
7/1/20226 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

How many Bulgarians live in Australia according to Census 2021? - Колко са българите в Австралия според последното преброяване на населението ?

The 2021 Census paints an interesting picture of the modern Australia - Преброяването от 2021 г. рисува интересна картина на съвременна Австралия
7/1/202210 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

How many Bulgarians live in Australia according to Census 2021? - Колко са българите в Австралия според последното преброяване на населението ?

The 2021 Census paints an interesting picture of the modern Australia - Преброяването от 2021 г. рисува интересна картина на съвременна Австралия
7/1/202210 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Is Bulgaria facing another summer of protests? - Очаква ли я България поредното лято на протести?

Bulgaria has raised hopes of lifting its veto on North Macedonia's EU accession. - Кирил Петков:"Лично Еманюел Макрон и Олаф Шолц стоят плътно зад мене. Ще го приемем членството на Македония, и след това падаме и продължаваме".
6/17/20227 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

45 year Bulgarian program on SBS - Alexandrina Issaylova - 45 години Българска програма по радио SBS - Александрина Исайлова

Alexandrina Issaylova - our first correspondent from Bulgaria - 1993-1995 - Александрина Исайлова - Дано пред България няма повече кризи
6/17/202212 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 17th Jun 2022 - Радио SBS новини на български език - 17-ти юни 2022

Weekly Bulgarian News – 17th Jun 2022 - Новини на български – 17-ти юни 2022
6/17/20229 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 10th Jun 2022 - Радио SBS новини на български език - 10-ти юни 2022

Weekly Bulgarian News – 10th Jun 2022 - Новини на български – 10-ти юни 2022
6/10/20229 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Women who can code have great carrier opportunities - Жените които могат да кодират са с големи възможности за успешна кариера

A four-month course, run by “Code like a Girl” turns inexperienced coding participants into young web professionals - Четиримесечен курс на „Code like a Girl“ превръща участничките без опит в кодирането в млади уеб специалисти
6/10/20225 minutes, 1 second
Episode Artwork

What are the reasons for Slavi Trifonov's party "There is such a people" to leave the ruling coalition? - Защо партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ напусна управляващата коалиция?

Weekly Political Highlights 04-10.06.2022 - Политически Акценти на Седмицата 04-10.06.2022
6/10/20228 minutes, 1 second
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 3rd June 2022 - Радио SBS новини на български език - 3-ти юни 2022

Weekly Bulgarian News – 3rd June 2022 - Новини на български – 3-ти юни 2022
6/3/20228 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

45 Years Bulgarian Program on SBS Radio - Ivan Bedrov - 45 години българска програма в ефира на Австралия - Иван Бедров

Ivan Bedrov - director of RFE/RL's Bulgarian Service - Иван Бедров - директор на българската служба на Радио Свободна Европа
6/3/202211 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

About Fire-dancing - a Fascinating Ritual - За нестинарството: скучно-научно

Dr. Maria Staykova won an award at the competition "Fire-dancing - the Burning Heart of Bulgarian Spirit." - Д-р Мария Стайкова печели награда на конкурса „Нестинарството – живия въглен на българския дух“ в Чикаго и от Съюза на българските творци
6/3/202212 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Bulgaria Ends the Program for Accommodation of Ukrainian Refugees - Криза с настаняването на украинските бежанци в България

Weekly Political Highlights 28.05-03.06.2022 - Политически Акценти на Седмицата 28.05-03.06.2022
6/3/20227 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Спазване на културните протоколи на коренното население на Австралия

Спазването на културните протоколи признава непрекъснатата връзка, която коренните австралийци имат със земята и техните древни практики
6/3/20229 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Спазване на културните протоколи на коренното население на Австралия

Спазването на културните протоколи признава непрекъснатата връзка, която коренните австралийци имат със земята и техните древни практики
6/3/20229 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 27th May 2022 - Радио SBS новини на български език - 27-ми май 2022

Weekly Bulgarian News – 27th May 2022 - Новини на български – 27-ми май 2022
5/27/20229 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Why Germany and Italy allow companies to pay in rubles for Russian gas? - Защо Германия и Италия плащат за газ по странна руска схема?

Weekly Political Highlights 21-27.05.2022 - Политически Акценти на Седмицата 21-27.05.2022
5/27/20227 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

45 years Bulgarian program on SBS radio - Dr Maria Staykova - 45 години българска програма в ефира на Австралия - Д-р Мария Стайкова

Interview with Dr. Maria Staykova - program contributor since 2012 - Разговор с Мария Стайкова, сътрудник на програмата през последните 10 години
5/27/20228 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Friendship Festival 2022 - Sydney - Фестивал на приятелството 2022 - Сидни

Interviews with Petyo Mitsovski (organiser), Mincho Kisyov (participant) and Doncho Velkov (spectator) - Среща с Петьо Мицовски (организатор), Минчо Кисьов (участник) и Дончо Велков (зрител)
5/27/202212 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

45 years Bulgarian program on SBS Radio - Biliana Ivanova - 45 години българска програма в ефира на Австралия - Биляна Иванова

Interview with Biliana Ivanova - program contributor 1993-1998 - Разговор с Биляна Иванова, сътрудник на програмата 1993-1998
5/20/202212 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 20th May 2022 - Радио SBS новини на български език - 20-ти май 2022

Weekly Bulgarian News– 20th May2022 - Новини на български – 20-ти май 2022
5/20/20228 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 13th May 2022 - Радио SBS новини на български език - 13-ти май 2022

Weekly Bulgarian News – 13th May 2022 - Новини на български – 13-ти май 2022
5/13/20227 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

45 years Bulgarian program on SBS radio - Yavor Dachkov - 45 години българска програма в ефира на Австралия - Явор Дачков

Interview with Yavor Dachkov - SBS correspondent 2001- 2006 - Разговор с Явор Дачков - коментатор за българската програма на SBS 2001-2006г.
5/13/202215 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Are the young people ready to cast their vote in the 2022 Australian elections? - Защо е важно младите австралийци да гласуват на федералните избори 2022?

It' the first opportunity for young people aged 18 to 20 to take part in the elections at national level - За младежите от 18 до 20 години това ще бъде първа възможност да участват в избори на национално ниво
5/13/20227 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

What's the outcome of Kiril Petkov's visit to the United States - Какви са резултатите от посещението на Министър-Председателят на България Кирил Петков в САЩ?

Weekly Political Highlights 07-13.05.2022 - Политически Акценти на Седмицата 07-13.05.2022
5/13/20227 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Eurovision 2022 - The Sound of Beauty - Може ли австралийското участие в Евровизия 2022 да спечели голямата награда?

Turin’s theme is a visual representation of The Sound of Beauty - 'Звукът на красотата' е темата на Евровизия 2022
5/9/20228 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 6th May 2022 - Радио SBS новини на български език - 6-ти май 2022

Weekly Bulgarian News – 6th May 2022 - Новини на български – 6-ти май 2022
5/6/20227 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

How to Vote Before the Election Day 21st May 2022? - Как може да гласувате предварително във Австралийските федерални избори

The early voting period will run for two weeks leading up to election day - Периодът на предварително гласуване започва две седмици преди изборния ден
5/6/20224 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

45 years Bulgarian program on SBS radio - Diana Koprinkova - 45 години българска програма в ефира на Австралия - Дияна Копринкова

Interview with the current co-host and contributor Diana Koprinkova. - Разговор с настоящият сътрудник на програмата Дияна Копринкова
5/6/202210 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Eurovision 2022 - Stundji: I like the Bulgarian song "Intention" - Евровизия 2022 – Стунджи за парчето „Intention“

Stoyan Yankulov - Stundji talks about the rock band "Intelligent Music Project" and the song "Intention" - Стоян Янкулов - Стнджи разказва за рок групата Intelligent Music Project и тяхното парче „Intention“
5/6/202217 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Bulgarian Parliament approves Repairs to Ukrainian military equipment - Българският парламент гласува за Ремонтна Дейност на украинска военна техника

Weekly Political Highlights 30.04 - 06.05.2022 - Политически Акценти на Седмицата 30.04 - 06.05.2022
5/6/20227 minutes
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 29th April 2022 - Радио SBS новини на български език - 29-ти април 2022

Weekly Bulgarian News – 29th April 2022 - Новини на български – 29-ти април 2022
4/29/20228 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Election time - What exactly do the commonly used political jargons mean? - Предизборно - Какво точно означават често-използваните политически жаргони?

For many political lingo can sound like a foreign language - За мнозина политическият жаргон звучи като чужд език
4/29/202210 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

45 years Bulgarian program on SBS radio - Milen Minchev - 45 години българска програма по радио SBS - Милен Минчев

Interview with Milen Minchev - program contributor 2009-2010 - Разговор с Милен Минчев - бивш сътрудник на програмата 2009-2010
4/29/202210 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

What's behind Russia cutting off natural gas to Bulgaria and Poland? - Как ще се отрази на България съобщението че Русия спира снабдяването с газ?

Weekly Political Highlights 23-29.04.2022 - Политически Акценти на Седмицата 23-29.04.2022
4/29/20227 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Easter baking workshop at the Bulgarian church, Melbourne - Заповядайте на Работилница за козунаци в българската църква в Мелбърн

Eva Dоubleva will guide you to bake the perfect Easter bread - Ева Дублева отново ви дава шанс да омесите перфектните козунаци
4/22/20222 minutes
Episode Artwork

45 years Bulgarian program on Radio SBS - 45 години български език в ефира на Австралия

Elena Kamburoff shares her memories of how it all began... - Елена Камбурова разказва за началото на програмата...
4/22/202212 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Volunteers in Plovdiv take care of refugees from Ukraine - Доброволци в Пловдив се грижат за бежанците от Украйна

Interview with Nataliya Ellis, Coordinator at the Refugee Center - Plovdiv - Интервю с Наталия Елис – Координатор в бежански център - Пловдив
4/22/20228 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Is the coalition government in Bulgaria stable? - Клати ли се управляващата коалиция в България?

Weekly Political Highlights 16-22.04.2022 - Политически Акценти на Седмицата 16-22.04.2022
4/22/20228 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 22nd April 2022 - Радио SBS новини на български език - 22-ри април 2022

Weekly Bulgarian News – 22nd April 2022 - Новини на български – 22-ри април 2022
4/22/20226 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 15th April 2022 - Радио SBS новини на български език - 15-ти април 2022

Weekly Bulgarian News – 15th April 2022 - Новини на български – 15-ти април 2022
4/15/20227 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

How to Protect Ourselves from Covid-19 Scams? - Какви измами процъфтяха по време на пандемията от COVID-19

The pandemic has created the “perfect storm” — from both a socio-psychological and economic perspective — for scammers to find easy prey in our society - Пандемията създаде „перфектната среда“ за измамниците да намерят лесна плячка както от социално-психологическа, така и от икономическа гледна точка
4/15/20229 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

The president and BSP threaten Bulgarian political stability - Двете теми по които президента и БСП заплашват българското правителство с разпад

Weekly Political Highlights 08-15.04.2022 - Политически Акценти на Седмицата 08-15.04.2022
4/15/20227 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

How Orthodox Christians celebrate Lazarus Saturday - Как православните християни отбелязват Лазаров ден

On the day of the holiday, maidens go around the houses and sing songs for each member of the household - В деня на празника лазарки обикалят къщите и пеят различни песни за всеки един от домакинството
4/15/20227 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 8th April 2022 - Радио SBS новини на български език - 8-ми април 2022

Weekly Bulgarian News – 8th April 2022 - Новини на български – 8-ми април 2022
4/8/202210 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

How to enrol to vote in the 2022 Australian federal elections - Как да се регистрирате за да може да гласувате в Австралия?

Register on time to vote for the 2022 federal election - Регистрирайте се навреме за федералните избори 2022 г.
4/8/20227 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

50 years Australian-Bulgarian diplomatic relations - 50 години дипломатически отношения между България и Австралия

Interview with Ambassador Svetlozar Panov, Charge d’Affaires a.i. of the Embassy of the Republic of Bulgaria in the Commonwealth of Australia - Разговор с временно управляващия българското посолство в канбера г-н Светлозар Панов
4/8/20229 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Bulgaria still hesitant on military aid to Ukraine - България все още не е решила дали да изпрати военна помощ на Украйна

Weekly Political Highlights 02-08.04.2022 - Политически Акценти на Седмицата 02-08.04.2022
4/8/20227 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Phyto-designer Gantcho Taskov - 25th participation in the Melbourne International Flower and Garden Show - Фито-дизайнера Ганчо Тасков за 25-то си участие в международно изложение на цветя в Мелбърн

The message "Space for peaceful collaboration" is the theme of the flower arrangement "Orion Constellation" - Посланието „Космосът за мирни цели“ е темата на композицията от цветя „Съзвездието Орион“
4/8/20226 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 1st April 2022 - Радио SBS новини на български език - 1-ви април 2022

Weekly Bulgarian News – 1st April 2022 - Новини на български – 1-ви април 2022
4/1/202213 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Six ex-defence ministers call on Bulgaria to give arms to Ukraine - Декларация на шестима български бивши военни министри за Украйна

Weekly Political Highlights 26.03-01.04.2022 - Политически Акценти на Седмицата 26.03-01.04.2022
4/1/20227 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Skilled migration supported by 2022-23 Budget to drive a stronger Australian economy - Професионалната имиграция е подкрепена в бюджет 2022-23 г., за да стимулира австралийската икономика

Interview with migration agent Lazar Petkanchin - Интервю с миграционен агент Лазар Петканчин
4/1/20227 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

More Australian visas in Family and Humanitarian Programs according to Budget 2022-23 - Бюджет 2022-23 планира повече семейни и хуманитарни австралийски визи

Conversation with migration lawyer Dessie Hristova - Разговор с миграционен адвокат Деси Христова
4/1/20228 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 25th March 2022 - Радио SBS новини на български език - 25-ти март 2022

Weekly Bulgarian News – 25th March 2022 - Новини на български – 25-ти март 2022
3/25/202210 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Volunteers from Varna continue to process the largest number of Ukrainian refugees - Доброволците от Варна продължават да обработват най-много бежанци от Украйна

Interview with Todor Yordanov, a businessman from Toronto, Canada, who returned to his hometown to help refugees - Разговор с Тодор Йорданов, бизнесмен от Торонто, Канада, завърнал се в родния си град за да помага на бежанците
3/25/202210 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Volunteers in Sofia are ahead of the state with their timely help and tireless work - Доброволците в София изпреварват с навременната си помощ, труд и усилие държавните организации

Interview with Polly Troyanova from the “For the Good” Foundation, which helps refugees in need - Поли Троянова от фондация „За доброто“, разказва за грижите за децата-бежанци
3/25/202211 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

How is Petkov's cabinet assessed after the first 100 days in office? - Как се оценява кабинета Петков след първите 100 дни от неговата работа?

Weekly Political Highlights 19-25.03.2022 - Политически Акценти на Седмицата 19-25.03.2022
3/25/20227 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 18th March 2022 - Радио SBS новини на български език - 18-ти март 2022

Weekly Bulgarian News – 18th March 2022 - Новини на български – 18-ти март 2022
3/18/202211 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Folklore group "Bulgari" at the Moomba Festival in Melbourne - Фолклорна група „Българи“ оцвети парада Мумба в Мелбърн

Sonya Arabadjieva: The adrenalin was very high - Соня Арабаджиева: Адреналина на всички беше много висок...
3/18/20226 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Center for Ukrainian Refugee in Varna has processed over 12,000 people - Центърът за украински бежанци във Варна е обработил над 12,000 души

Journalist Tatiana Christy, a volunteer at the Center, unveils poignant stories about the refugees from Ukraine. - Журналистката Татяна Кристи - доброволец в центъра - споделя каква помощ се предоставя на бежанците от войната в Украйна
3/18/202212 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

61% of Bulgarians do NOT approve of the war in Ukraine - 61% от българите НЕ одобряват войната в Украйна

Weekly Political Highlights 12-18.03.2022 - Политически Акценти на Седмицата 12-18.03.2022
3/18/20227 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 11th March 2022 - Радио SBS новини на български език - 11-ти март 2022

Weekly Bulgarian News – 11th March 2022 - Новини на български – 11-ти март 2022
3/11/202213 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Freindship Festival in Sydney - Фестивал на приятелството в Сидни

Tania Grogorova: A great celebration of friendship and multiculturalism - Таня Григорова: Истински празник на приятелството и мултикултурализма
3/11/20228 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Due to the war in Ukraine, Bulgaria has to make painful decisions - Заради войната в Украйна, България трябва да взима болезнени решения

Weekly Political Highlights 05-11.03.2022 - Политически Акценти на Седмицата 05-11.03.2022
3/11/20227 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 4th March 2022 - Радио SBS новини на български език - 4-ти март 2022

Weekly Bulgarian News – 4th March 2022 - Новини на български – 4-ти март 2022
3/4/202212 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Happy 3rd of March, Bulgaria's National Day, from Melbourne, Australia! - Честит 3-ти март от Мелбърн, Австралия!

In Melbourne and all capital cities in Australia, Bulgarians celebrated the National Day, March 3rd. - В Мелбърн, както и в другите столични градове на Австралия българите отбелязаха Националния празник на България
3/4/202212 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Waking up on 3rd of March with a horo dance in Australia - Пробуждане с хоро на 3ти март в Австралия

Bulgarians in Melbourne and Orkeztra Glasso Bashalde woke up the city and invited it on a horo ... - Българите в Мелбърн и Orkeztra Glasso Bashalde поканиха всички на хоро
3/4/20223 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

If you have a job in Australia your visa can get priority extension - Ако имате работа в Австралия може приоритетно да получите виза

Migration lawyer Desi Hristova on visa changes related to the military conflict in Ukraine and labor shortages in Australia - Миграционен адвокат Деси Христова - за последните промени във визовия режим по повод недостига на работна ръка в Австралия, а също и с военния конфликт в Украйна
3/4/20226 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Bulgarian Defence minister sacked over comments on Ukrainian crisis - Военният министър на България уволнен за коментар по Украинската криза

Weekly Political Highlights 26.02-04.03.2022 - Политически Акценти на Седмицата 26.02-04.03.2022
3/4/20227 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Did you know that there is a star whose core is a diamond with a diameter of 4 thousand kilometres? - Знаете ли че има звезда чиято сърецевина е диамант с диаметър 4 хиляди километра?

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected and presented by Dr Maria Staykova. - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
3/4/20227 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 25th February 2022 - Радио SBS новини на български език - 25-ти февруари 2022

Weekly Bulgarian News – 25th February 2022 - Новини на български – 25-ти февруари 2022
2/25/202211 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Bulgaria’s PM: ‘We strongly condemn Russia’s military aggression against Ukraine’ - Как реагираха българските политици на руското нахлуване в Украйна?

Weekly Political Highlights 19-25.02.2022 - Политически Акценти на Седмицата 19-25.02.2022
2/25/20226 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Australians are unaware of the benefits of genetic testing for cancer - Защо е важно да сме информирани за ползите от генетично тестване за рак?

Experts see genetic testing as one way to save lives - Експертите виждат генетичните тестове като един от начините за спасяване на живота на много хора
2/25/20225 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Bulgarian poetry at Canberra's celebration of Mother Language Day - Българска поезия в Канбера на международният Ден на майчиния език

Dr Maria Staykova - International Mother Language Day recognises that languages and multilingualism advance inclusion - Д-р Мария Стайкова - Международният ден на майчиния език потвърждава, че езиците и многоезичието насърчават обединяване на общностите
2/25/20227 minutes, 1 second
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 18th February 2022 - Радио SBS новини на български език - 18-ти февруари 2022

Weekly Bulgarian News – 18th February 2022 - Новини на български – 18-ти февруари 2022
2/18/202210 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

How expensive are the most expensive diamonds in the world? - Колко са скъпи скъпоценностите?

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
2/18/202211 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

What are the reasons your Australian visa to be cancelled? - При какви условия може да бъде анулирана Австралийската виза?

Migration Lawyer Dessie Hristova, Director of Assent Migration Lawyers, discusses various reasons for canceling visas for Australia - Миграционен адвокат Деси Христова, Директор на адвокатската кантора Assent Migration Lawyers, обсъжда различните причини за анулирането на издадени Австралийски визи
2/18/20228 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

In Bulgaria President Radev's National Security Advisory Council discussed the Ukrainian crisis - Как Консултативният Съвет по Национална Сигурност при президента Радев определи украинската криза

Weekly Political Highlights 12-18.02.2022 - Политически Акценти на Седмицата 12-18.02.2022
2/18/20227 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Should we expect interest rates in Australia to rise this year? - Да очакваме ли покачване на лихвите в Австралия тази година?

Interest rates in Australia may raise by 1.75 percent by March 2024 - Австралия може да увеличи лихвения процент с 1,75 процента до март 2024 г.
2/18/20225 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 11th February 2022 - Радио SBS новини на български език - 11-ти февруари 2022

Weekly Bulgarian News – 11th February 2022 - Новини на български – 11-ти февруари 2022
2/11/202212 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

More changes to the Australian visa policies - Още промени в законите за Австралийски визи

Migration lawyer Dessie Hristova, Director at Assent Migration Lawyers, talks about what's new in the Australian visa policies at federal and state levels - Миграционен адвокат Деси Христова, Директор на адвокатската кантора Assent Migration Lawyers, разказва за най-новите промените във визовата политика на Австралия
2/11/202214 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

5th Bulgarian Festival “Zdravei” will be held on 13 February 2022 in Adelaide - Петият Български фестивал „Здравей“ се провежда в Аделаида на 13-ти февруари 2022г .

Interview with Ian Stefanoff - President of the “Bulgarian Educational and Friendly Society” , South Australia - Разговор с Иан Стефанов - президент на българската асоциация в Южна Австралия
2/11/20226 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Will Bulgarian Minister of Justice ask the Attorney General to resign? - Дали министърът на правосъдието на България ще поиска оставката на главния прокурор?

Weekly Political Highlights 05-11.02.2022 - Политически Акценти на Седмицата 05-11.02.2022
2/11/20227 minutes, 1 second
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 4th February 2022 - Радио SBS новини на български език - 4-ти февруари 2022

Weekly Bulgarian News – 4th February 2022 - Новини на български - 4-ти февруари 2022
2/4/20229 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

The Bulgarian government approved budget 2022 - Българското правителство прие бюджет 2022

“This budget is a budget of growth,” Prime Minister Kiril Petkov - Кирил Петков: Това е Бюджет на растежа
2/4/20226 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Baby dinosaur Johnny Walker footprints discovered in Bolivia - Знаете ли че са намерени отпечатъци от стъпки на бебето-динозавър Джони Уокър

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected and presented by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
2/4/20225 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

The leatherback sea turtle is the largest of all living turtles, reaching lengths of up to 2 metres - Кожената морска костенурка няма черупка и тежи до 900кг

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
1/28/20226 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

How Japan is managing Covid-19 pandemic? - Как Япония отговаря на Ковид пандемията ?

Migration agent Lazar Petkantchin explanis some of the latest changes to visa restriction in Australia - Имиграционен агент Лазар Петканчин коментира от Япония промените в ограниченията за пътуване.
1/28/202212 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Bulgaria stakes on diplomacy for the settlement of the Ukraine crisis - Каква е позицията на Българското правителство по напрежението на Украйнската граница?

Bulgaria continues to insist on a diplomatic settlement of the Ukraine crisis and remains a loyal and predictable NATO partner. - Ще важи ли формулата на цар Борис: „Винаги с Германия, никога против Русия“?
1/28/20227 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 28th January 2022 - Радио SBS новини на български език - 28-ми януари 2022

Weekly Bulgarian News – 28th January 2022 - Новини на български – 28-ми януари 2022
1/28/202211 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Folk Group 'Vito Horo' - Perth, turns 10 - Фолклорна група Вито Хоро - Пърт, стана на 10г.

Our children follow in our steps - Сега и децата ни се хванаха на хорото...
1/23/202212 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

I'm attracted by the elements of nature: earth, water, wind - Привлича ме всичко свързано с вятър, вода, природа...

Meet the extreme sports enthusiast Ivaylo Gregory - Среща с любителя на екстремни спортове Ивайло Грегори
1/23/20229 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

World's most expensive cognac - Кой е най-скъпият коняк в света?

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
1/23/20227 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

How to look after our hearing? - Как да се грижим за слуха си?

Ana Marinova - audiologist: Use year plugs when you vacuum - Ана Маринова - аудиолог: Слагайте си тапи за уши когато чистите с прахосмукачка.
1/23/202211 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Bulgaria and North Macedonia agree to improve relations after talks - Първото задгранично посещение на Крил Петков бе в Северна Македония

Bulgaria will work towards launching an air link between Sofia and Skopje - Самолетна линия ще свързва София и Скопие
1/23/20228 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Whole Bulgarian leadership quarantined due to COVID-19 contact - Целият държавен елит на България е в карантина

Bulgaria’s president, the prime minister, some key ministers, and most parliamentary political party leaders were quarantined - Президентът и премиерът се самоизолираха заради заразения с COVID-19 председател на парламента
1/19/20228 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

About the link between income, meat consumption and environment - Каква е връзката между доходи, консумация на месо и парникови газове?

Interview with professor of Sustainability Dora Marinova - Curtin University, WA - Интервю с професора по устойчиво развитие Дора Маринова от университета Къртин, Западна Австралия
1/19/20229 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Folk Group Bulgari stole the show at Harmony Festival in Melbourne - Фолк-група 'Българи' обра овациите на фестивала на Хармонията в Мелбърн

Interview with Sonya Arabadzhieva - leader of Folk Group Bulgari, Melbourne - Соня Арабаджиева - ръководител на фолклорна група 'Българи'
1/19/20229 minutes, 1 second
Episode Artwork

2021 was a very successful year for 'Rodina'Sidney - 'Родина' Сидни отчита 2021 като много успешна година

Interview with 'Rodina' Syndey prezident - Lidia Doncova-Macri - Интервю с президента на 'Родина' Сидни - Лидия Донкова - Макри
1/19/20229 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Scientists from the Schmidt Ocean Institute captured exceptionally rare footage of the elusive glass octopus - Забелязан бе особено редкия прозрачен стъклен октопод в Централен Тихи океан

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
1/19/20227 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

50 YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN BULGARIA AND AUSTRALIA - 50 години дипломатически отношения между България и Австралия

Ambassador Svetlozar Panov presents the project ‘50 Stories’ - Г-н Светлозар Панов за проекта ‘50 истории’
1/12/202212 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

45 years Bulgarian radio programs in Australia - 45 години български език в ефира на Австралия

SBS Bulgarian and Bulgarian 5EBI Adelaide turn 45 - 45 години Българска програма по националното радио SBS и по радио 5EBI - Aделаида
1/12/202210 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

"Hope" will be the word for Bulgaria in 2022 - "Надежда" е думата с която българите ще преминат през 2022 г.

People can't live without hope, especially after nearly two years of Covid restrictions - Хората не могат да живеят без надежда, особено след почти две години на ограничения
1/12/20227 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Bulgarian success stories in arts and science during 2021 - За българската наука и култура през 2021

Dr Maria Staykova brings back the memory of some successful events and stories in 2021 . - Д-р Мария Стайкова представя успехи в културата и науката на България през 2021.
1/12/20228 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Bulgarian community in Perth is small but united - Българите в Пърт останаха сплотени въпреки Ковид

Interview with Boriana Todorova - Vice President ‘Rodina’ Perth - Интервю с Боряна Тодорова - вицепрезидент на дружество Родина - Пърт
1/12/20227 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 31st December 2021 - Радио SBS новини на български език - 31-ви декември 2021

Weekly Bulgarian News – 31st December 2021 - Новини на български – - 31-ви декември 2021
12/31/20217 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Alexander Poplilov's project for a modern Bulgarian anthem - Александър Поплилов - Предложение за модерен химн на България

Song 'Balgarche-Yunache' spreads the message about old and new Bulgarian values. - Песента 'Българче-юначе' е послание за основните добродетели на българите.
12/31/202115 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Is "inflation" the word of 2021 in Bulgaria? - Дали „инфлация“ е думата на политическата 2021г. в България?

Which political formations in Bulgria lost and which won in 2021? - Кои български политически формации загубиха и кои спечелиха през 2021г ?
12/31/20217 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Bulgarian Christmas Party in Melbourne - Какво си пожелаха за Коледа българите в Мелбърн?

Maia Wallner: Our community is a small Bulgaria in Melbourne. - Мая Уолнър: Ние сме една малка частица от България.
12/25/202112 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

How great is "Charlie's Shell" in Marina Zlatanova's book? - Колко е прекрасна "Черупката на Чарли" в книгата на Марина Златанова?

"Charlie's Shell", written and illustrated by Marina Zlatanowa won 2020 Speach Pathology Book of the Year. - Авторска книга с илюстрации на Марина Златанова "Черупката на Чарли" спечели наградата на Организацията за Патология на говора за 2020г.
12/24/20215 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

The new Bulgarian government is moving from good intentions to reality - Как новото българско правителство преминава от фазата на добрите намерения в реалността?

Prime Minister Petkov introduced a "green certificate" for the government - Премиерът Петков въведе „зелен сертификат“ в Министерския съвет
12/24/20217 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 24th December 2021 - Радио SBS новини на български език - 24-ти декември 2021

Weekly Bulgarian News – 24th December 2021 - Новини на български – 24-ти декември 2021
12/24/20218 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Magdalina Dilley - Bulgarian Success Story - Магдалина Дили - Българска История на Успеха

I try to inject more confidence in Bulgarians living abroad. - Опитвам се да инжектирам повече самочувствие у българите.
12/17/20218 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 17th December 2021 - Радио SBS новини на български език - 18-ти декември 2021

Weekly Bulgarian News – 17th December 2021 - Новини на български – 18-ти декември 2021
12/17/202110 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Izabela Shopova take us South of Reason - С Изабела Шопова пътуваме на Юг от Разума

Antarctica - the coldest, windiest, most deserted and most inaccessible continent. - Антарктида - най-мразовития, най-ветровития, най-пустинния и най-недостъпния континент.
12/17/202110 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Bulgaria has a new centrist government - България има редовно правителство

Kiril Petkov: If we want a better future for Bulgaria, we must work together. - Кирил Петков: Ако искаме по-добро бъдеще за България трябва да работим заедно.
12/17/20217 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 10th December 2021 - Радио SBS новини на български език - 10-ти декември 2021

Weekly Bulgarian News – 10th December 2021 - Новини на български – 10-ти декември 2021
12/10/202114 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Chloe Dilley is seeking talents! - Клоуи Дили - Моят подкаст е за детски таланти

More then 1,000 people per month listen to my podcast. - Над 1,000 души на месец слушат моите подкасти.
12/10/20215 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

East and West of Eden with Izabela Shopova - На Изток и на Запад от Рая с Изабела Шопова

I dreamed of becoming the first Bulgarian woman-astronaut. - Мечтаех да стана първата българска жена космонавт.
12/10/20219 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

After three parliamentary elections in one year, Bulgaria will have a regular government - След три парламентарни избора България ще има редовно правителство

The four political forces are expected to govern according to the formula 10-4-4-3. - Четирите партии, които ще участват в кабинета – ПП, ИТН, БСП и ДБ - вече постигнаха съгласие и по програмата.
12/10/20217 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

47th Bulgarian Parliament commenced work today - 47-то Народно Събрание започна работа

Traditionally, representatives of political parties will make statements and then the chairman of the 47th National Assembly will be elected. - 34 годишният юрист Никола Минчев ще бъде предложението на "Продължаваме промяната" за председател на Народното събрание.
12/3/20217 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Svetlozar Panov - Early Christmas present for Bulgarian Community in Melbourne - Светлозар Панов - Пред-Коледен подарък за българите в Мелбърн

Bulgarian government awarded 30,000 EUR grant to the Bulgarian parish in Melbourne. - Българското правителство изпрати 30 хил. евро за ремонт на църковния имот в Мелбърн.
12/3/20216 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Yavor Konstantinov - Big Thank you to Bulgaria for the generous grant! - Явор Константинов - Много сме благодарни на България за щедрата помощ

Bulgarian community in Melbourne received a 30,000 EUR grant to renovate the church estate. - Българската общност в Мелбърн получи 30 хил. евро за ремонт на църковният имот.
12/3/20214 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 3rd December 2021 - Радио SBS новини на български език - 3-ти декември 2021

Weekly Bulgarian News – 3d December 2021 - Новини на български – 3-ти декември 2021
12/3/20218 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Yoana Pashova - Radio 5EBI Adelaide - Йоана Пашова - Радио 5EBI Аделаида

Bulgarian program in Adelaide is 44 years old. - Българска радиопрограма в Аделаида съществува от 1977г.
12/3/20219 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Silvia Petkova - Radio 5EBI Adelaide - Силвия Петкова - Радио 5EBI Аделаида

Bulgarian folk and pop music is an important part of our program. - В програмата включваме българска музика за всеки вкус.
11/26/20218 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 26th November 2021 - Радио SBS новини на български език - 26-ти ноември 2021

Weekly Bulgarian News – 26th November 2021 - Новини на български – 26-ти ноември 2021
11/26/202110 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Lazar Petkantchin - Australia is set to make a major change to its border rules - Лазар Петканчин – Австралия облекчава визовият режим от 1-ви декемрви

Fully vaccinated visa holders and international students will be allowed to enter Australia from December,1st - Напълно ваксинирани международни студенти и квалифицирани работници може да пристигат в Австралия
11/26/20219 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Interview with Valentina Milanova from Radio 5EBI Adelaide - Интервю с Валентина Миланова - Радио 5EBI - Аделаида

Bulgarian history is my preferred topic. - За мен българската история е повод за гордост.
11/19/20216 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Ambassador Svetlozar Panov - Charge d’Affaires a.i. of the Embassy of the Republic of Bulgaria - Интервю с г-н Светлозар Панов - управляващ българското посолство в Канбера

Bulgaria and Australia are negotiating Pension and Trade agreements. - България и Австралия преговарят за пенсионни и търговски спогодби.
11/19/202111 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

On November,14 Bulgarians in Australia overwhelmingly voted for We Continue the Change - За кого гласуваха българите в Австралия на 14ти ноември?

I voted for Bulgaria's better future! - Гласувах за по-добро бъдеще на България!
11/19/20217 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 19th Nov 2021 - Радио SBS новини на български език - 19-ти ноември 2021

Weekly Bulgarian News – 19th Nov 2021 - Новини на български – 19-ти ноември 2021
11/19/20219 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Will Bulgaria get a stable government after November14, elections? - След изборите на 14 ноември 2021 - Ще има ли България стабилно правителство?

Weekly Political Highlights 13-19.11.2021 - Политически Акценти на Седмицата 13-19.11.2021
11/19/20217 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

8 YO Anthony Davis - How does COVID-19 affect students in Australia? - Антъни Дейвис, на 8г. - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

8 YO Anthony: I want to become a famous artist who gives away his paintings. - Искам да стана известен човек, който рисува и раздава картините си на хората.
11/12/20218 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 12th November 2021 - Радио SBS новини на български език - 12-ти ноември 2021

Weekly Bulgarian News – 12th November 2021 - Новини на български – 12-ти ноеммври 2021
11/12/20217 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

What are the forecasts for the election results on November,14? - Какви са прогнозите за изборите в България според последните проучвания?

Weekly Political Highlights 6-12.11.2021 - Политически Акценти на Седмицата 6-12.11.2021
11/12/20217 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Kiril Petkov - Exclusive for SBS Bulgarian - Кирил Петков - Специално за българите в Австралия и Нова Зеландия

Bulgaria needs a proper government, not a government at any cost. - България има нужда от истинско правителство, а не от правителство на всяка цена.
11/10/202119 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Niko Manev - How does COVID-19 affect students in Australia? - Нико Манев - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Niko Manev - 17 YO, year 11 student. - Нико Манев - 17 годишен, ученик в 11 клас
11/5/20219 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Yavor Konstantinov - Lets vote in the Bulgarian parliamentary and presidential elections - Явор Константинов - Изборните секции в Австралия и Нова Зеландия са готови за 14 ноември

Six polling stations in Australia and two in New Zealand will be open on November, 14. - Шест секции в Австралия и две в Нова Зеландия ще отворят врати на 14 ноември 2021г.
11/5/202111 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Bulgarian Presidential Candidate Charged Over Violent Attack On LGBT Center - Кандидатът за президент Боян Станков - Расате е арестуван за хулиганство

Weekly Political Highlights 30.10 - 05.11.2021 - Политически Акценти на Седмицата 30.10 - 05.11.2021
11/5/20217 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 5th November 2021 - Радио SBS новини на български език - 5-ти ноември 2021

Weekly Bulgarian News – 5th November 2021 - Новини на български – 5-ти ноември 2021
11/5/20219 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 29th October 2021 - Радио SBS новини на български език - 29-ти октомври 2021

Weekly Bulgarian News – 29th October 2021 - Новини на български – 29-ти октомври 2021
10/29/20218 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Gabriel Sebastian - How does COVID-19 affect students in Australia? - Габриел Себастиан - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Gabriel Sebastian, an 14 YO student from Melbourne - Габриел Себастиан - 14-годишен ученик в девети клас
10/29/20215 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Andrey Sebastian - How does COVID-19 affect students in Australia? - Андрей Себастиан - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Andrey Sebastian, 11 YO student from Melbourne - Андрей Себастиан - 11-годишен ученик в пети клас
10/29/20216 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

In overall happiness Bulgaria ranks 88th out of 104 countries - По щастие България е на 88-мо място от 104 държави

Weekly Political Highlights 23-29.10.2021 - Политически Акценти на Седмицата 23-29.10.2021
10/29/20217 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 22nd October 2021 - Радио SBS новини на български език - 22-ри октомври 2021

Weekly Bulgarian News – 22nd October 2021 - Новини на български – 22-ри октомври 2021
10/22/20217 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

NATO-Russia rift - is this a new Cold War? - Кремъл изтегля мисията си от НАТО - нова Студена Война или...

Weekly Political Highlights 16-22.10.2021 - Политически Акценти на Седмицата 16-22.10.2021
10/22/20217 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Magdalena Nikolova - How does COVID-19 affect students in Australia? - Магдалена Николова - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Magdalena Nikolova - 11 years-old , year five student - Магдалена Николова – на 11 години, ученичка в пети клас
10/22/20215 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Elena Nikolova - How does COVID-19 affect students in Australia? - Елена Николова - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Elena Nikolova - 14 years old, student in year seven - Елена Николова – на 14 години, ученичка в седми клас
10/22/20215 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Zdravko Stoimenov from Perth - WA is without COVID restrictions - Здравко Стоименов от Пърт за пандемията в Западна Австралия

Western Australia free of COVID-19, but isolated from the world - Западна Австралия свободна от КОВИД -19, но изолиранa от света
10/22/20218 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

What is the latest recognition for Bulgarian mathematical science? - Кое е най-новото признание за българската математическа наука?

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
10/22/20218 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 15th October 2021 - Радио SBS новини на български език - 15-ти октомври 2021

Weekly Bulgarian News – 15th October 2021 - Новини на български – 15-ти октомври 2021
10/15/202112 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Daniel Ilinov - How does COVID-19 affect students in Australia? - Даниел Илинов - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Daniel Ilinov – 12 years old - Даниел Илинов от Мелбърн - ученик в седми клас
10/15/20216 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Do you know what makes us feel happy? - Знаете ли какво ни кара да се чувстваме щастливи?

Curiosities and oddities from Australia and around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
10/15/20218 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Bulgarians prepare to vote in pandemic - Каквa избирателна активност се очаква в България на 14 ноември?

Weekly Political Highlights 09-15.10.2021 - Политически Акценти на Седмицата 09-15.10.2021
10/15/20217 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Two strong presidential candidates will challenge Rumen Radev - Двама сериозни кандидати ще се конкурират с Румен Радев

Lozan Panov, the outgoing chairmen of the Supreme Court of Cassation and Sofia University Rector prof. Anastas Gerdjikov will run for president - Ректора на Софийския Университет, проф. Анастас Герджиков и Председателя на ВКС Лозан Панов са издигнати от инициативни комитети
10/8/20217 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 8th October 2021 - Радио SBS новини на български език - 8-ми октомври 2021

Weekly Bulgarian News – 8th October 2021 - Новини на български – 8-ми октомври 2021
10/8/20218 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Adrian Evans - How does COVID-19 affect students in Australia? - Адриан Еванс - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Interview with Adrian Evans a 12-year-old student in grade seven. - Разговор с Адриан Еванс от Мелбърн - ученик в седми клас.
10/8/20219 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Did you know that the marsupials animals in Australia glow in the dark? - Знаете ли че Австралийските двуутробни животни светят в тъмнината?

Curiosities and oddities from around the world and Australia, selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от Австралия и света, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
10/8/20214 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

The next review of the language programs on SBS radio begins - Започва поредния преглед на езиковите програми на радио SBS

SBS seeks community feedback to help shape the future of SBS Radio and language services - SBS очаква мнението на общностите за да планира бъдещето на езиковите радио програми
10/8/20215 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Darina Stefanova - How does COVID-19 affect students in Australia? - Дарина Стефанова - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Interview with Darina Stefanova, year 12 student - Разговор с Дарина Стефанова от Сидни – ученичка в 12 клас
10/1/202112 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

No serious contestant to Rumen Radev’s second term nomination so far - Ще има ли Румен Радев конкурент за втория президентски мандат?

Weekly Political Highlights 24.09-01.10.2021 - Политически Акценти на Седмицата 24.09-01.10.2021
10/1/20217 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 1st October 2021 - Радио SBS новини на български език - 1-ви октомври 2021

Weekly Bulgarian News – 1st October 2021 - Новини на български – 1-ви октомври 2021
10/1/20219 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 24th Sep 2021 - Радио SBS новини на български език - 24-ти септември 2021

Weekly Bulgarian News – 24th Sep 2021 - Новини на български – 24-ти септември 2021
9/24/20217 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Home quarantine trials for returning Australians - Има ли бъдеще домашната карантина в Австралия?

Using facial recognition technology to keep an eye on people in home quarantine - Технологията за разпознаване на лица може да контролира местонахождението на хората поставените под карантина
9/24/20219 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Alex Bogeff - How does COVID-19 affect students in Australia? - Алекс Богев - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Interview with 16-year-old student Alexander Bogeff - Разговор с Александър Богев, ученик в десети клас
9/24/20217 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

"We continue the change" could become the game-changer in Bulgaria - Политически проект „Продължаваме промяната“ набира популярност

Weekly Political Highlights 18-24.09.2021 - Политически Акценти на Седмицата 18-24.09.2021
9/24/20215 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 17th Sep 2021 - Радио SBS новини на български език - 17-ти септември 2021

Weekly Bulgarian News – 17th Sep 2021 - Новини на български – 17-ти септември 2021
9/17/202110 minutes
Episode Artwork

Elena Sarandeva - How does KOVID-19 affect students in Australia? - Елена Сарандева - Как КОВИД-19 се отразява на учениците в Австралия?

Interview with 15-year-old student in grade nine Elena Sarandeva - Среща с 15-годишната Елена Сарандева, ученичка в 9ти клас.
9/17/20214 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

President Rumen Radev called the early election for November 14, the same day as Bulgaria's next presidential election - Президентът Румен Радев насрочи парламентарните избори за 14 ноември, заедно с първия тур на президентския вот

Weekly Political Highlights 11-17.09.2021 - Политически Акценти на Седмицата 11-17.09.2021
9/17/20217 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Universities around the world have reported a spike in cases of academic cheating during COVID-19 pandemic - Защо университетите в Австралия и по света отчитат увеличение на академичните измами?

Websites in US and Europe offer for a fee to write student essays - Сайтове базирани в САЩ и Европа предлагат срещу заплащане да напишат курсовите работи на студенти.
9/17/20215 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 10th Sep 2021 - Радио SBS новини на български език - 10-ти септември 2021

Weekly Bulgarian News – 10th Sep 2021 - Новини на български – 10-ти септември 2021
9/10/20217 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Manol Atanasov - How Covid-19 restrictions affect schools children in Australia? - Манол Атанасов -Как Ковид-19 се отразява на учениците в Австралия?

Interview with 13 yo Manol Atanasov - Среща с Манол Атанасов – 13 годишен, ученик в седми клас
9/10/20214 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Bulgaria is facing again snap elections for government and parliament - България отново пред извънредни избори за правителство и парламент

Weekly Political Highlights 03-10.09.2021 - Политически Акценти на Седмицата 03-10.09.2021
9/10/20217 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

National Women’s Health Week - Национална седмица на женското здраве

Prioritise your self-care this National Women’s Health Week - В какво се изразява грижата за себе си при жените от различни култури?
9/10/20218 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 3d September 2021 - Радио SBS новини на български език - 3-ти септември 2021

Weekly Bulgarian News – 3d September 2021 - Новини на български – 3-ти септември 2021
9/3/20218 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

20 years since the terrorist attacks on the World Trade Center in New York and the Pentagon - 20 годин от терористичните атаки над световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона

What really happened? - Какво наистина се случи?
9/3/20219 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

The book "WI-FI BG BAR" is gaining popularity in Australia - Книгата „WI-FI BG BAR“ набира популярност и в Австралия

Interview with the writer Svetoslav Todorov - Интервю с писателя Светослав Тодоров
9/3/202124 minutes
Episode Artwork

Bulgaria will continue to be without an elected government - България ще продължи да бъде без редовно правителство

Weekly Political Highlights 27.08-03.09.2021 - Политически Акценти на Седмицата 27.08-03.09.2021
9/3/20217 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 27th August 2021 - Радио SBS новини на български език - 27-ми август 2021

Weekly Bulgarian News – 27th August 2021 - Новини на български – 27-ми август 2021
8/27/202113 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

The vision of the new church board in Melbourne's St Cyril and Methodius Church - Нова страница в работата на църковното настоятелство в Мелбърн

Interview with Dobromir Nikolov, Mancho Manchev and Yavor Konstantinov - Добромир Николов, Манчо Манчев и Явор Константинов разказват за щедро вложения доброволен труд за подръжка на църквата в Мелбърн и за предстоящите планове на Църковното настоятелство.
8/27/202110 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Cleaning staff shortage in Australia during Covid-19 pandemic - Как локдауните в Австралия създадоха сериозен недостиг на чистачи?

The NSW government says cleaners -- including contracted cleaning staff – are considered for prioritisation in phase 1A of the vaccine rollout - Правителството на Нов Южен Уелс обяви, че наетите служители за почистване се разглеждат като приоритетни в групова фаза 1А на ваксинирането.
8/27/20216 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Bulgarian President Rumen Radev presents the third mandate to BSP to form a government - Президентът Румен Радев връчи третия мандат за съставяне на правителство на БСП

Weekly Political Highlights 20-27.08.2021 - Политически Акценти на Седмицата 20-27.08.2021
8/27/20216 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

The Great Europeans - Marchello Mastroianni - Великите Европейци - Марчело Мастрояни

The fenomenal actor, who in 39 years made 116 films and became a living legend of European cinema - Истинско явление е актьорът, който за 39 години снима 116 филма и стана жива легенда на европейското кино
8/26/20219 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

The Great Europeans - Pericles - Великите Европейци - Перикъл

The period of Classical Greece is the time known as the Age of Pericles - В центъра на Класическия период на Гърция е разцветът на Атина през времето, известно като Епохата на Перикъл
8/26/202113 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

The Great Europeans - Andre-Marie Ampere - Великите Европейци - Андре-Мари Ампер

A genius scientist without any formal education - Гениален учен без никакво формално образование
8/26/20219 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 20th August 2021 - Радио SBS новини на български език - 20-ти август 2021

Weekly Bulgarian News – 20th August 2021 - Новини на български – 20-ти август 2021
8/20/20219 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

65 thousand years old Neanderthal paintings found in a cave in Spain - Пещерното изкуство е на 65 хиляди години

In the Ardales Cave near the seaside town of Malaga, scientists are exploring the "artistic past" of humanity - В пещерата Ардалѐс, в близост до крайморския град Малага, учените изследват „художественото минало“ на човечеството
8/20/20217 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Why Bulgarian President Rumen Radev delayed handing in the second cabinet mandate? - Защо президентът Румен Радев забави връчването на втори мандат за съставяне на правителство?

Weekly Political Highlights 13-20.08.2021 - Политически Акценти на Седмицата 13-20.08.2021
8/20/20216 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 13th August 2021 - Радио SBS новини на български език - 13-ти август 2021

Weekly Bulgarian News – 13th August 2021 - Новини на български – 13-ти август 2021
8/13/202114 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Lily Bogeff - How does COVID-19 affect students in Australia? - Лили Богева - Как Ковид-19 се отразява на учениците в Австралия?

Interview with 18-year-old Lily Bogeff from Sydney - Интервю с 18-годишната Лили Богева от Сидни
8/13/20217 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Bulgaria's chances to form a regular government are minimal - Шансовете България да сформира редовно правителство са минимални

Weekly Political Highlights 07-13.08.2021 - Политически Акценти на Седмицата 07-13.08.2021
8/13/20217 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Why It's Important to Take Part in CENSUS 2021? - Защо е важно да участваме в предстоящото на 10 август преброяване на населението в Австралия?

Bulgarian Community is an important part of the demographic landscape in Australia. - Мислите ли че трябва да се идентифицираме като австралийци с български произход?
8/6/202113 minutes
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 6th August 2021 - Радио SBS новини на български език - 6-ти август 2021

Weekly Bulgarian News – 6th August 2021 - Новини на български – 6-ти август 2021
8/6/202111 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

A 100-year-old Bulgarian in Sydney has written three books about the wars of the 20th century - 100-годишен българин в Сидни пише три книги за войните на 20-ти век

“I proudly consider Australia my second home” - „Гордо смятам Австралия за моя втора родина“
8/6/202111 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

The fourth Covid-19 wave or forming a new government - which one is more of a concern in Bulgaria? - Кое предизвиква повече тревоги в България - четвърта вълна от Ковид 19 или преговорите за ново правителство?

Weekly Political Highlights 31.07-06.08.2021 - Политически Акценти на Седмицата 31.07-06.08.2021
8/6/20217 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 30th July 2021 - Радио SBS новини на български език - 30-ти юли 2021

Weekly Bulgarian News – 30th July 2021 - Новини на български – 30-ти юли 2021
7/30/202110 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Bulgarian students are reaping success at the Olympiads around the world - Какви медали е получила Б-я от олимпиади които не се показват по телевизията?

Curiosities and oddities from around the world selected by Dr Maria Staykova - Любопитни факти и истории от цял свят, избрани и представени от д-р Мария Стайкова
7/30/202110 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

How big is the Bulgarian Community in Australia? - Колко сме българите в Австралия и каква е демографията на българската общност?

The first organised group of Bulgarians numbered 100 and arrived in 1907, settling in different parts of Australia. - За първи път българи са се заселили в Австралия през 1907г.
7/30/20216 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

President to Hand Government Mandate to There Is Such a People on Friday, 30 July - Как се развиват преговорите за ново правителство в България?

Weekly Political Highlights 24-30.07.2021 - Политически Акценти на Седмицата 24-30.07.2021
7/30/20216 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Australia's census will take place despite the COVID-19 pandemic - Преброяването на нaселението в Австралия ще се състои въпреки пандемията от КОВИД-19

August 10 is the day set for the Census 2021 - 10-ти август е денят определен за провеждането на Census 2021
7/30/20215 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 23th July 2021 - Радио SBS новини на български език - 23-ти юли 2021

Weekly Bulgarian News – 23th July 2021 - Новини на български – 23-ти юли 2021
7/23/202113 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

The Less Known Australia – Windsurfing capital of Australia - Geraldton - По-малко познатата Австралия – Сърфистката столица Джерълтън

Virtual trip with Dr Maria Staikova - Виртуална разходка с д-р Мария Стайкова
7/23/20215 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Political landscape changes in Bulgaria are noticeable - Започна разместване на политическите пластове в България

Weekly Political Highlights 17-23.07.2021 - Политически Акценти на Седмицата 17-23.07.2021
7/23/20216 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Will Bulgaria have a coalition government? - Каква е динамиката на отношенията между избраните в НС партии?

Weekly Political Highlights 10-16.07.2021 - Политически Акценти на Седмицата 10-16.07.2021
7/17/20217 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 16th July 2021 - Радио SBS новини на български език - 16-ти юли 2021

Weekly Bulgarian News – 16th July 2021 - Новини на български – 16-ти юли 2021
7/16/20219 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Festive mood in Melbourne on election day - Празнично настроение в Мелбърн в деня на изборите

Pencho Zahariev - Chairman of the Melbourne Election Commission - Пенчо Захариев - председател на изборната комисия в Мелбърн
7/16/20212 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

COVID-19 in Australia makes it difficult to send ballots to Bulgaria - КОВИД-19 в Австралия затруднява изпращането на изборните бюлетини в България

Sylvia Lozeva is a volunteer from the Perth polling station - Силвия Лозева - доброволец от избирателната секция в Пърт
7/16/20216 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Bulgarians in Australia voted for "Democratic Bulgaria" - Българите в Австралия гласуваха за "Демократична България"

Yavor Konstantinov - coordinator of the polling stations in Australia and New Zealand - Явор Константинов - координатор на изборните секции в Австралия и Нова Зеландия
7/16/202114 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SBS Radio Bulgarian News – 9th July 2021 - Радио SBS новини на български език - 9-ти юли 2021

Weekly Bulgarian News – 9th July 2021 - Новини на български – 9-ти юли 2021
7/9/20218 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Australia Celebrates NAIDOC Week - Австралия отбелязва седмицата NAIDOC

The NAIDOC 2021 theme is “Heal Country!” - Темата на NAIDOC 2021 е „Излекувай страната!“