Winamp Logo
Rruga drejt Allahut Cover
Rruga drejt Allahut Profile

Rruga drejt Allahut

Albanian, Religion, 1 season, 99 episodes, 3 days, 16 hours, 59 minutes
About
Seria e ligjeratave islame 'Rruga drejt Allahut' nga hoxhë Enis Rama.
Episode Artwork

62 - Kështu lutej i Dërguari (IV)

Seria: Rruga drejt Allahut
56 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

78 - Morali Islam (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 4 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

33 - Gjërat që ndihmojnë në ndikimin e veprave të mira

Seria: Rruga drejt Allahut
54 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

83 - 11 shkaqe qe të ndihmojnë t`i përballosh mundimet e njerëzve

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 2 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

45 - Vazhdimi i shpërblimit pas vdekjes

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 2 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

64 - Obligimet tona ndaj Islamit (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 1 minute, 44 seconds
Episode Artwork

05 - Gjërat që na nevojiten në rrugën drejt Allahut

Seria: Rruga drejt Allahut
48 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

80 - Morali Islam (III)

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

41 - Prej Islamit të mirë ... (IV)

Seria: Rruga drejt Allahut
51 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

91 - Dobitë e të mësuarit për të parët tanë (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
47 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

52 - Thirrja e Pejgamberëve (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
59 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

67 - Lidhja ndërmjet njerëzve sipas Islamit

Seria: Rruga drejt Allahut
56 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

42 - Dijetarët rreth zgjatjes së jetës

Seria: Rruga drejt Allahut
54 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

11 - Kur mjedisi bëhet pengesë për fisnikërimin e shpirtit

Seria: Rruga drejt Allahut
57 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

13 - Pastrimi nga injoranca

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

26 - Besimtari në mes kësaj bote dhe ahiretit (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
43 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

88 - Përmallimi për Allahun

Seria: Rruga drejt Allahut
48 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

09 - Ballafaqimi me nefsin

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 9 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

20 - Rëndësia e të kuptuarit të drejtë të fesë

Seria: Rruga drejt Allahut
51 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

38 - Prej Islamit të mirë ... (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
54 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

58 - Mënyrat e dhikrit

Seria: Rruga drejt Allahut
52 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

71 - Shembuj nga edukata e sahabeve (III)

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

73 - Shembuj nga edukata e sahabeve (V)

Seria: Rruga drejt Allahut
51 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

61 - Kështu lutej i Dërguari (III)

Seria: Rruga drejt Allahut
48 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

19 - Mjetet e shërimit

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

36 - Shkaqet e plogështisë në besim

Seria: Rruga drejt Allahut
54 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

85 - Bujaria

Seria: Rruga drejt Allahut
55 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

92 - Dobitë e të mësuarit për të parët tanë (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
57 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

17 - Shërimi nga injoranca

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

59 - Kështu lutej i Dërguari (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

27 - Besimtari në mes kësaj bote dhe ahiretit (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
52 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

06 - Shpirtin që e blenë Allahu (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

22 - Ta njohim Allahun (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

10 - Shejtani - Pengesë në rrugën e fisnikërimit të shpirtit

Seria: Rruga drejt Allahut
40 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

48 - Veçoritë e pejgamberëve

Seria: Rruga drejt Allahut
54 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

46 - Rreziku i humbjes së veprave

Seria: Rruga drejt Allahut
54 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

01 - Raportet tona me Allahun

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 3 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

40 - Prej Islamit të mirë ... (III)

Seria: Rruga drejt Allahut
48 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

07 - Shpirtin që e blenë Allahu (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 3 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

29 - Teuhidi si shembull (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

43 - Zgjatja e drejtpërdrejtë e jetës

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

84 - Turpi

Seria: Rruga drejt Allahut
56 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

57 - Llojet e dhikrit

Seria: Rruga drejt Allahut
57 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

15 - Rregullimi i kaosit te muslimanët

Seria: Rruga drejt Allahut
59 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

55 - Dhikri (përmendja e Allahut)

Seria: Rruga drejt Allahut
54 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

39 - Prej Islamit të mirë ... (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
51 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

75 - Edukata e Imanit (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
52 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

44 - Veprat e shpërblyera shumëfish

Seria: Rruga drejt Allahut
57 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

56 - Dobitë e dhikrit (përmendjes së Allahut)

Seria: Rruga drejt Allahut
59 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

97 - Begatitë e Xhenetit

Seria: Rruga drejt Allahut
51 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

49 - Pejgamberët dhe dija

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

82 - Morali Islam (V)

Seria: Rruga drejt Allahut
58 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

03 - Rreziqet në rrugën drejt Allahut

Seria: Rruga drejt Allahut
55 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

53 - Thirrja e Pejgamberëve (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 8 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

31 - Namazi

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

25 - Të kuptuarit e kësaj bote

Seria: Rruga drejt Allahut
49 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

98 - Përshkrimi i Xhehnemit

Seria: Rruga drejt Allahut
54 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

23 - Ta njohim të Dërguarin

Seria: Rruga drejt Allahut
47 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

32 - Shenjat e ndikimit të veprave të mira

Seria: Rruga drejt Allahut
52 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

12 - Mos ta di askush pos Allahut

Seria: Rruga drejt Allahut
47 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

34 - Rreziku i plogështisë në besim

Seria: Rruga drejt Allahut
45 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

79 - Morali Islam (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

47 - Pejgamberët, mësuesit e njerëzimit

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

02 - Rruga drejt Allahut

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 11 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

14 - Joserioziteti në kuptimin e fesë

Seria: Rruga drejt Allahut
51 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

74 - Thirrje për meditim të mësimeve islame

Seria: Rruga drejt Allahut
46 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

69 - Shembuj nga edukata e sahabeve (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
56 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

95 - Përshkrimi i Xhenetit (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

21 - Ta njohim Allahun (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
47 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

66 - Thirrja në fenë e Allahut

Seria: Rruga drejt Allahut
56 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

89 - Vetëllogaritja (el-Muhasebe)

Seria: Rruga drejt Allahut
51 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

51 - Sjellja e Pejgamberëve me njerëzit

Seria: Rruga drejt Allahut
57 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

86 - Frenimi i mllefit

Seria: Rruga drejt Allahut
56 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

94 - Përshkrimi i Xhenetit (I)

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

99 - Dënimi i banorëve të Xhehnemit

Seria: Rruga drejt Allahut
50 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

87 - Modestia

Seria: Rruga drejt Allahut
49 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

96 - Dallimet në mes begative të dunjasë dhe Xhenetit

Seria: Rruga drejt Allahut
51 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

28 - Rëndësia e veprave të mira dhe veçoritë e tyre

Seria: Rruga drejt Allahut
58 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

50 - Pejgamberët dhe duaja

Seria: Rruga drejt Allahut
56 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

08 - Shpirtin që e blenë Allahu (III) - Llogaritja e vetvetes

Seria: Rruga drejt Allahut
53 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

68 - Emaneti

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 3 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

93 - Besimi i drejtë në Xhenet

Seria: Rruga drejt Allahut
46 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

35 - Shenjat e plogështisë në besim

Seria: Rruga drejt Allahut
47 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

16 - Disa cilësi të bartura nga injoranca

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 3 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

90 - Pendimi

Seria: Rruga drejt Allahut
47 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

63 - Hyrje në shpjegimin e moralit Islam

Seria: Rruga drejt Allahut
47 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

30 - Teuhidi si shembull (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
47 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

81 - Morali Islam (IV)

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 1 minute, 26 seconds
Episode Artwork

65 - Obligimet tona ndaj Islamit (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 24 seconds
Episode Artwork

76 - Edukata e Imanit (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
59 minutes
Episode Artwork

77 - Edukata e Imanit (III)

Seria: Rruga drejt Allahut
49 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

70 - Shembuj nga edukata e sahabeve (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
56 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

60 - Kështu lutej i Dërguari (II)

Seria: Rruga drejt Allahut
1 hour, 2 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

24 - Obligimet tona ndaj të Dërguarit

Seria: Rruga drejt Allahut
46 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

37 - Shërimi i plogështisë në besim

Seria: Rruga drejt Allahut
49 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

04 - Nisja drejt Allahut

Seria: Rruga drejt Allahut
44 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

72 - Shembuj nga edukata e sahabeve (IV)

Seria: Rruga drejt Allahut
52 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

18 - Fillimi i shërimit

Seria: Rruga drejt Allahut
48 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

54 - Thirrja e Pejgamberëve (III)

Seria: Rruga drejt Allahut
57 minutes, 50 seconds