Winamp Logo
Renungan Asmaul Husna Cover
Renungan Asmaul Husna Profile

Renungan Asmaul Husna

Malay, Religion, 1 season, 72 episodes, 21 hours, 19 minutes
About
Koleksi rakaman kuliah live Renungan Asmaul Husna
Episode Artwork

30. Penutup

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/20/20239 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

29. Allah

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/19/202314 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

28. Al-Bar, Al-Muhsin

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/18/202313 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

27. Al-Tayyib

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/17/202314 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

26. Al-Shafii

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/16/202313 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

25. Al-Mubin

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/15/202314 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

24. Al-Warith

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/14/202314 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

23. Al-Hafiz, Al-Mani', Al-Qawiyy, Al-Matiin

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/13/202314 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

22. Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zhohir, Al-Baatin

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/12/20239 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

21. Al-Muqaddim, Al-Mu'akkhir

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/11/202313 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

20. Al-Wakiil

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/10/202313 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

19. Al-Waliyy, Al-Mawla

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/9/202312 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

18. Al-Fattah

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/8/202313 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

17. Al-Naasir, Al-Ghalib

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/7/202314 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

16. Al-Manan

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/6/202314 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

15. Al-Jawad

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/5/202314 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

14. Al-Qaadir, Al-Qadiir, Al-Muqtadir

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/4/202314 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

13. Al-Hasib

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/3/202313 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

12. Al-Wasi'

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/2/202311 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

11. Al-Ghani

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
4/1/202314 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

10. Al-Wadud

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/31/202314 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

9. Al-Jamil

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/30/202314 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

8. Al-Haqq

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/29/202314 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

7. Al-Raqib, Al-Shahid

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/28/202314 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

6. Al-Sami', Al-Basir

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/27/202315 minutes
Episode Artwork

5. Al-Jami'

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/26/202314 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

4. Al-Qabid, Al-Basit

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/25/202314 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

3. Al-Halim, Al-Sabur

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/24/202314 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

2. Al-Nur

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/23/202314 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

1. Al-Karim, Al-Akram

Siri Audio Wahai Tuhan menceritakan maksud, keindahan dan kesan-kesan memahami dan mengamalkan Asma’ul Husna terhadap kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT begitu istimewa sehingga apabila kita mengenali dan memahaminya, kita dapat menggunakan dengan tepat Asma’ul Husna di dalam rintihan dan doa-doa kita kepada Tuhan sekalian alam.
3/22/202321 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Trailer Musim 2: Wahai Tuhan

Wahai Tuhan | Siri Audio Ramadan HijrahEd berada di musim kedua untuk Ramadan 1444H/2023. Nantikan episod setiap hari sepanjang ramadan.
3/21/20236 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

30. Al-Hamid & Al-Majid

Episod 30- Siri Wahai Tuhan
5/1/202212 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

29. Al-'Aliyy & Al-'Azim

Episod 29- Siri Wahai Tuhan
4/30/202214 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

28. Al-Hakam

Episod 28- Siri Wahai Tuhan
4/29/202210 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

27. Al-Hayy & Al-Qayyum

Episod 27- Siri Wahai Tuhan
4/29/202211 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Al-'Afuw

Episod 26- Siri Wahai Tuhan
4/27/202214 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

25. Al-'Alim

Episod 25- Siri Wahai Tuhan
4/26/202214 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

24. Al Ghaffar

Episod 24- Siri Wahai Tuhan
4/26/202212 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

23. Al-Tawwab

Episod 23- Siri Wahai Tuhan
4/24/202211 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

22. Al-Qarib & Al-Mujib

Episod 22- Siri Wahai Tuhan
4/24/202212 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

21. Al-Qahir & Al-Qahhar

Episod 21- Siri Wahai Tuhan
4/23/202212 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

20. Al-Wahid & Al-Ahad

Episod 20- Siri Wahai Tuhan
4/21/202212 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

19. Al-Latif & Ar-Rafiq

Episod 19- Siri Wahai Tuhan
4/20/202212 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

18. Al-Khaliq, Al-Baari' & Al-Mushawwir

Episod 18- Siri Wahai Tuhan
4/19/202213 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

17. As-Shakur

Episod 17- Siri Wahai Tuhan
4/18/202212 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

16. Al-'Adl & Al-Muqsith

Episod 16- Siri Wahai Tuhan
4/17/202212 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

15. Al-Mutakabbir

Episod 15- Siri Wahai Tuhan
4/16/202211 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

14. Al-Kabir & Al-Mutakabir

Episod 14- Siri Wahai Tuhan
4/16/202210 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

13. Al-Jabbar

Episod 13- Siri Wahai Tuhan
4/14/202211 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

12. Al-Aziz

Episod 12- Siri Wahai Tuhan
4/13/202213 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

11. Al-Muhaimin

Episod 11- Siri Wahai Tuhan
4/12/202210 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

10. Al-Mu'min

Episod 10 - Siri Wahai Tuhan
4/11/202212 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

09. As-Salam

Episod 9 - Siri Wahai Tuhan
4/10/202213 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

08. Al-Quddus

Episod 8 - Siri Wahai Tuhan
4/9/202214 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

07. Al-Malik & Al-Maalik

Episod 7, Siri Wahai Tuhan
4/8/202214 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

06. Al-Wahhab

Episod 6 - Siri Wahai Tuhan
4/7/202213 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

05. Ar-Razzaq

Episod 5 - Siri Wahai Tuhan
4/6/202214 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

04. Ar-Rahman & Ar-Raheem

Episod 4 - Siri Wahai Tuhan
4/5/202214 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

03. Al-rabb

Episod 3 - Siri Wahai Tuhan
4/4/202214 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

02. Al-Hadi & Ar-Rasheed

Episod 2 - Siri Wahai Tuhan
4/3/202214 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

01. Nama-nama Allah yang Indah

Episod pembukaan untuk Siri Wahai Tuhan
4/2/202215 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Trailer 2 - Bila tidak kenal siapa tuhan | Wahai Tuhan

Bila kita melalui waktu-waktu sukar, syaitan sentiasa datang dan membisikkan sangkaan-sangkaan yang buruk tentang Allah s.w.t.Bila kita tak kenal Allah swt, kita akan mudah terperangkap dengan bisikan syaitan.
4/1/20223 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Trailer - Wahai Tuhan

Trailer for first session
3/30/20222 minutes, 30 seconds