Winamp Logo
رادیو راه با مجتبی شکوری Cover
رادیو راه با مجتبی شکوری Profile

رادیو راه با مجتبی شکوری

Persian, Education, 1 season, 141 episodes, 3 days, 11 hours, 35 minutes
About
برای همه ی آن هایی که میخواهند با چشمان بسته یاد بگیرند! در این پادکست، صحبت های دکترشکوری در زمینه روانشناسی منتشر می‌شود. با اشتراک گذاری اپیزودها به رشد یا توسعه فردی خود و اطرافیانتون کمک کنید (: - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: zil.ink/toseefardi
Episode Artwork

رود: قسمت بیستم: تقصیر تو نبود(8)

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
3/18/202440 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت نوزدهم: تقصیر تو نبود(7)

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
3/15/202439 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت هجدهم: تقصیر تو نبود(6)

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
3/12/202441 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت هفدهم: تقصیر تو نبود(5)

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
3/9/202453 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت شانزدهم: تقصیر تو نبود(4)

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند ///  پیشنهادی برای انجام دادن: خود را مشاهده کنیم: چه رفتارهایی در زندگی روزمره‌ی ما بازآفرینی ناخودآگاهِ زخم‌های کودکیمان است؟ این چهارچوب خوبی برای فهم خود است: "با توجه به تاریخچه‌ی کودکی من،قابل درک است که ... "
3/7/202427 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت پانزدهم: تقصیر تو نبود(3)

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند ///  پیشنهادهای مهمی برای انجام دادن: ۱- این عبارت را با سرگذشت خود ادامه دهید: "روزی روزگاری کودکی در خانه‌ای زندگی می‌کرد ..." ۲- یک نامه به کودک درونتان بنویسد... هرچه دل تنگتان میخواهد بنویسید.هرچه که باید میشنیده و نشنیده را به او بگویید.به این فکر کنید :به کودکی که سالهاست تنها رها شده چه باید گفت تا آرامش بگیرد؟رنجش را تصدیق کنید،ترسهایش را به رسمیت بشناسید،آنچه از سر گذرانده را با شفقت بازگو کنید،ببینیدش،آرامش کنید،هرچه شفقت در قلب مجروحتان هست به او بدهید.بعد از سالها قرار است خود را در کودکی ملاقات کنید.به خود،به کودکی خود چه خواهید نوشت؟
3/5/202454 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت چهاردهم: تقصیر تو نبود(2)

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند ///  پیشنهاد: تماشای فیلم های Good Will Hunting(1997) و مشق شب(1989) ساخته‌ی عباس کیارستمی 
3/3/202427 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت سیزدهم: تقصیر تو نبود(1)

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
3/1/202433 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت دوازدهم: ملاقات با سایه

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت:سایه‌ات را مالک شو اثر رابرت الکس جانسون -ترجمه سیمین موحد-  نشر بنیاد فرهنگ زندگی
2/27/202448 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت یازدهم: موضوع مرگ و زندگی

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت:موضوع مرگ و زندگی اثر اروین د یالوم و مریلین یالوم -ترجمه سپیده حبیب-  نشر قطره
2/24/20241 hour, 13 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت دهم: بیرون دیوارهای جمجمه

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: ذهن توسعه‌یافته اثر  آنی مورفی هال -ترجمه فاطمه امیدی-  نشر نوین
2/21/20241 hour, 13 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت نهم: فیلسوف و گرگ

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: فیلسوف و گرگ اثر مارک رولندز -ترجمه شهاب‌الدین عباسی-  نشر خزه
2/18/20241 hour, 5 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت هشتم: چَندلِربینگ

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: فرندز اثر متیو پری -ترجمه کیمیا فضایی-  نشر میلکان
2/15/20241 hour, 10 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت هفتم: ذهن وراج

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: وراجی اثر ایتن کراس -ترجمه نسیم حسینی-  نشر ترجمان
2/12/202455 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت ششم: آری به زندگی

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: آری به زندگی اثر ویکتور فرانکل -ترجمه ضحی حسینی نصر-  نشر گوتنبرگ
2/9/202457 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت پنجم: یک قصه‌ کوتاه درباره‌ زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند،نوشته کلاریسا پینکولا استس،ترجمه سیمین موحد،نشر پیکان. ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
2/6/20248 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت چهارم: آنچه در مدرسه به ما یاد نداده اند

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: آنچه در مدرسه به شما یاد نمی‌دهند اثر آلن دوباتن - ترجمه توران عالی - نشر کتاب سرای نیک ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
2/3/20241 hour, 4 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت سوم: افسردگی نهفته

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: افسردگی نهفته اثر دکتر مارگارت رابینسون رادرفورد  - ترجمه شبنم درویش - نشر میلکان ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
1/30/202458 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت دوم: چطور مثل سقراط حیرت کنیم؟

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: سقراط اکسپرس اثر اریک وینر - ترجمه شادی نیک رفعت - نشر گمان ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
1/27/202423 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

رود: قسمت اول: قدرتِ خواندن

نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: قدرت خواندن اثر فرانک فوردی - ترجمه محمد معماریان - نشر ترجمان ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
1/24/202438 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

اطلاعیه موقت| رود

رود اینجا جاریست: یوتیوب
1/22/20242 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل چهارم، قسمت دوم: پیرمرد و دریا

کارگردان صوتی: محسن رحمانی. گرافیست: بهزاد نوحسینی. امور آی‌تی: علی آقایی. ||| حمایت از رادیو راه: یوتیوب رود ||| منابع این اپیزود: پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگ وی - ترجمه نجف دریابندری - نشرخوارزمی / در باب انتظار اثر هارولد شوایتزر - ترجمه مهیارآقایی - نشر بیدگل / گریزی از شکست نیست اثر جو موران - ترجمه علیرضا شفیعی نسب - نشر ترجمان / اسطوره‌ سیزیف اثر آلبرکامو - ترجمه مهستی بحرینی - نشر نیلوفر / آری به زندگی اثر ویکتور فرانکل - ترجمه شهاب الدین عباسی - نشر کتاب پارسه / آنچه در مدرسه یاد نگرفته اید اثر آلن دوباتن - ترجمه علیرضا نظری انامق - نشر اندیشه آگاه / حسرت اثر آدام فیلیپس - ترجمه میثم سامان‌پور - نشر بیدگل / نیچه اثر اشتفن تسوایک - ترجمه لیلی گلستان - نشر مرکز / تراژدی کافی نیست اثر تراژدی کافی نیست - ترجمه البرز حیدرپور - نشر مرکز / فیلسوف و گرگ اثر مارک رولندز - ترجمه شهاب الدین عباسی - نشر خزه / اشعار فروغ فرخزاد - نشر نگاه  |||||| با تشکر از اسپانسر این اپیزود: آب‌معدنی دی‌دی(سایت , اینستاگرام) 
8/3/20232 hours, 59 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل چهارم، قسمت اول: آرتور

کارگردان صوتی: محسن رحمانی. گرافیست: بهزاد نوحسینی. امور آی‌تی: علی آقایی. ||| حمایت از رادیو راه: یوتیوب رود ||| منابع این اپیزود: درمان شوپنهاور اثر اروین دی یالوم - ترجمه سپیده حبیب - نشر قطره / اسطوره ی جام مقدس اثر رابرت الکس جانسون - ترجمه تورج رضا بنی صدر - نشر لیوسا /مادری که کم داشتم اثر جاسمین لی کوری - ترجمه فهیمه سادات کمالی - نشر ترجمان/ این هم مثالی دیگر اثر دیوید فاستر والاس - ترجمه معین فرخی - نشر اطراف / شوپنهاور اثر جولیان یانگ - ترجمه حسن امیری آرا - نشر ققنوس/ آشنایی با شوپنهاور اثر پل استراترن - ترجمه کاظم فیروزمند - نشر مرکز / عقده‌ ی مادر و روابط زن و مرد‬‏‫ اثر رابرت جانسون - ترجمه تورج رضابنی صدر - نشر لیوسا / هنر رفتار با زنان اثر آرتور شوپنهاور - ترجمه علی عبدالهی - نشر مرکز / هنر زنده ماندن اثر شوپنهاور - ترجمه علی عبدالهی - نشر مرکز / هنر خودشناسی اثر آرتور شوپنهاور - ترجمه علی عبداللهی - نشرمرکز  |||||| با تشکر از اسپانسر این اپیزود: آب‌معدنی دی‌دی(سایت , اینستاگرام) / هلدینگ رایزکو(سایت , خیریه راز)
6/24/20232 hours, 29 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل سوم، قسمت ششم: خویشتن(3)

قسمت سوم از سه گانه ی دیدار - خویشتن ||| کارگردان صوتی: محسن رحمانی. گرافیست: بهزاد نوحسینی. امور آی‌تی: علی آقایی. ||| حمایت از رادیو راه: یوتیوب / اینستاگرام ||| منابع این اپیزود: مصایب حلّاج اثر لویی ماسینیون - ترجمه سیدضیاءالدین دهشیری - نشر جامی / حسین بن منصور حلّاج و آثار او اثر یاشار نوری اوزترک - ترجمه توفیق سبحانی - نشر روزنه / حلّاج شهید تصوف اسلامی اثر طه عبدالباقی سرور - ترجمه حسین درایه - نشر اساطیر / حلّاج اثر علی میرفطروس - نشر شباهنگ / چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار اثر بابک احمدی - نشر مرکز/ تذکره الاولیاء اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری - نشر اساطیر / سفر قهرمان اثر جوزف کمپل - ترجمه عباس مخبر - نشر مرکز / قدرت اسطوره اثر جوزف کمبل - ترجمه عباس مخبر - نشر مرکز / تو. آن هستی اثر جوزف کمبل - ترجمه مینا غرویان - نشر دوستان / راز گل زرین اثر هرمز ریاحی - نشر نی / خاطرات رویاها. اندیشه ها اثر کارل گوستاو یونگ - ترجمه پروین فرامرزی - نشر به نشر / یونگ خدایان و انسان مدرن اثر آنتونیو مورنو – ترجمه داریوش مهرجویی – نشر مرکز / چگونه یونگ بخوانیم اثر-دیوید تیسی- ترجمه سپیده حبیب - نشر نی / یونگ شناسی کاربردی اثر رابین رابرتسون - ترجمه ساره سرگلزایی - نشر بنیاد فرهنگ زندگی  |||||| با تشکر از اسپانسر این اپیزود:  فرزانگان فارس نیکو(سایت)
2/25/20231 hour, 48 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل سوم، قسمت پنجم: مادر(2)

قسمت دوم از سه گانه ی دیدار - مادر ||| کارگردان صوتی: محسن رحمانی. گرافیست: بهزاد نوحسینی. امور آی‌تی: علی آقایی. ||| حمایت از رادیو راه: یوتیوب / اینستاگرام ||| منابع این اپیزود: عقل مذکر اثر ژنویو لوید - ترجمه محبوبه مهاجر- نشر نی / زنانی که با گرگ ها می دوند اثر کلاریسا پینکولا استس - ترجمه سیمین موحد - نشر پیکان / الهه ها: اسرار الوهیت زنانه اثر جوزف کمبل - ترجمه عباس مخبر - نشر پیکان / آنیما و آنیموس، دو مقاله اثر اما یونگ - ترجمه مهدی سررشته داری - نشر مهراندیش / یونگ می گوید اثر کارول گوستاو یونگ - ترجمه سیروس شمیسا – نشر قطره / کهن الگوهای یونگی اثر رابین رابرتسون - ترجمه بیژن کرمی – نشر دف / یونگ اثر آنتی استور – ترجمه مهیار علینقی – نشر بینش نو / یونگ خدایان و انسان مدرن اثر آنتونیو مورنو – ترجمه داریوش مهرجویی – نشر مرکز / زندگی و باورهای یونگ اثر آنتونی استیونس - ترجمه محمد اسماعیل فلزی - نشر هیرمند / خودآموز یونگ اثر روت اسنودن - ترجمه نورالدین رحمانیان - نشر آشیان / یونگ شناسی کاربردی اثر رابین رابرتسون - ترجمه ساره سرگلزایی - نشر بنیاد فرهنگ زندگی / چگونه یونگ بخوانیم اثر-دیوید تیسی- ترجمه سپیده حبیب - نشر نی/  عشق، زن و زیبایی اثر محیی الدین ابن عربی – ترجمه قاسم میرآخوری – نشر کوهسار / ناچیزی مرگ اثر محمد حسن علوان – ترجمه امیرحسین الهیاری – نشر مولی / من و نازی اثر حسین پناهی – نشر دارینوش / رنگ های رفته ی دنیا اثر گروس عبدالملکیان – نشر چشمه |||||| با تشکر از اسپانسر این اپیزود:  فرزانگان فارس نیکو(سایت)    
1/24/20231 hour, 12 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل سوم، قسمت چهارم: نامه به پدر(1)

قسمت اول از سه گانه ی دیدار - نامه به پدر -- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: بهزاد نوحسینی امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب:   1- نامه به پدر اثر فرانتس کافکا - ترجمه الهام دارچینیان - نشر نگاه(*) * این اپیزود شامل بخشی از محتوای این کتاب است. 2- کافکا در آینه یونگ اثر داریل شارپ - ترجمه ارسطو میرانی - نشر کتاب پارسه 3- یونگ شناسی کاربردی اثر رابین رابرتسون - ترجمه ساره سرگلزایی - نشر بنیاد فرهنگ زندگی 4- چگونه یونگ بخوانیم اثر-دیوید تیسی- ترجمه سپیده حبیب - نشر نی 5- یونگ خدایان و انسان مدرن اثر آنتونیو مورنو - ترجمه داریوش مهرجویی- نشر مرکز 6- زندگی و باورهای یونگ اثر آنتونی استیونس - ترجمه محمد اسماعیل فلزی - نشر هیرمند 7- خودآموز یونگ اثر روت اسنودن - ترجمه نورالدین رحمانیان - نشر آشیان *** با تشکر از اسپانسر این اپیزود:  فرزانگان فارس نیکو  سایت گروه فرزانگان فارس نیکو  
12/22/202249 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل سوم، قسمت سوم: پیدایش

-- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: بهزاد نوحسینی امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب:   1- جهان چگونه مدرن شد اثر استیون گرین بلت - ترجمه مهدی نصرالله زاده - نشر بیدگل  
11/22/202250 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل سوم، قسمت دوم: عقلِ کُل

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: بهزاد نوحسینی امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب:   1- بشر ساده لوح نیست اثر هوگو مرسیه - ترجمه مژگان جهانگیر - نشر نشانه   2- خرد جمعی اثر جیمز سوروویکی - ترجمه مصطفی رضیئ - نشر کتابسرای تندیس   3- دام نبوغ اثر دیوید رابسن - ترجمه مرتضی امیرعباسی - نشر ترجمان   4- نظریه نظم خودانگیخته اثر نورمن بری - ترجمه خشایار دیهیمی - نشر نی          
10/23/202233 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

ویدیو راه: قسمت دهم: آلیس سرکش

این قسمت "دهم" و اپیزود پایانی فصل اول ویدیوراهه که توش به مرور ایده‌های کتابی به نام "آلیس سرکش" می‌پردازیم. من ویدیوراه رو با همکاری رفیقم محسن رحمانی می‌سازم. منابع مکتوب: آلیس سرکش اثر ریچارد برایان دیویس- ترجمه یاسمین یزدانی - نشر خوب حامی ویدیوراه هم فیدیبوئه. فیدیبو یه اپلیکیشن پُر از کتاب‌های صوتی و الکترونیکیه. کتاب این قسمت رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. نصب فیدیبو
10/20/20228 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

ویدیو راه: قسمت نهم: فرزانگی در عصر تفرقه

این قسمت "نهم" ویدیوراهه که توش به مرور ایده‌های کتابی به نام "فرزانگی در عصر تفرقه" می‌پردازیم. من ویدیوراه رو با همکاری رفیقم محسن رحمانی می‌سازم. منابع مکتوب: فرزانگی در عصر تفرقه اثر الیف شافاک- ترجمه پگاه فرهنگ مهر - نشر میلکان حامی ویدیوراه هم فیدیبوئه. فیدیبو یه اپلیکیشن پُر از کتاب‌های صوتی و الکترونیکیه. کتاب این قسمت رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. نصب فیدیبو
10/12/202214 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

ویدیو راه: قسمت هشتم: رخداد

این قسمت "هشتم" ویدیوراهه که توش به مرور ایده‌های کتابی به نام "رخداد" می‌پردازیم. من ویدیوراه رو با همکاری رفیقم محسن رحمانی می‌سازم. منابع مکتوب: رخداد اثر اسلاوی ژیژک - ترجمه امیررضا گلابی - نشر نی حامی ویدیوراه هم فیدیبوئه. فیدیبو یه اپلیکیشن پُر از کتاب‌های صوتی و الکترونیکیه. کتاب این قسمت رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. نصب فیدیبو
10/6/20229 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ویدیو راه: قسمت هفتم: سلطنت ترس

با عرض پوزش، به دلیل اختلال در اینترنت ناچار به بارگذاری قسمت هفتم ویدیوراه در اپ های پادکست شدیم. به محض رفع مشکل، ویدیوی این قسمت بر روی اینستاگرام و یوتیوب قرار خواهد گرفت. منابع مکتوب: سلطنت ترس اثر مارتا سی. نوسبام - ترجمه حامد قدیری - نشر ترجمان حامی ویدیوراه هم فیدیبوئه. فیدیبو یه اپلیکیشن پُر از کتاب‌های صوتی و الکترونیکیه. کتاب این قسمت رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. نصب فیدیبو
9/28/202212 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل سوم، قسمت اول: اینک چرا آرنت بخوانیم؟

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: بهزاد نوحسینی امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: 1- اینک چرا آرنت بخوانیم؟ اثر ریچارد جی. برنشتاین - ترجمه شیرین کریمی - نشر کراسه 2- درآمدی بر هانا آرنت فیلسوف آزادی اثر آنته ووینکل - ترجمه امین الدین ابطحی - نشر پیله 3- توتالیتاریسم اثر هانا آرنت - ترجمه محسن ثلاثی - نشر ثالث    
9/23/202213 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل دوم، قسمت دهم: خواب های جهان

رادیو راه، قسمت پایانی فصل دوم --- کارگردان صوتی و آهنگساز قطعه مادر: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: قهرمان هزار چهره اثر جوزف کمبل – ترجمه شادی خسرو پناه – نشر گل آفتاب قدرت اسطوره اثر جوزف کمبل – ترجمه  عباس مخبر – نشر مرکز سفر قهرمان اثر جوزف کمبل – ترجمه عباس مخبر – نشر مرکز روزها در راه اثر شاهرخ مسکوب – نشر فرهنگ جاوید --- موسیقی های استفاده شده: Mother – Mohsen Rahmani Too Far Gone - Oscuro Journey Within - Dean Evenson The Golden Spiral - Yi Nantiro All For You - Melany Thompson Distance- Michael FK Autumn Leaves - Nicholas Gold, Jack Jezzro No More Running Awayb – Whitesand Sorrow – AshamaluevMusic     *** با تشکر از اسپانسر این اپیزود: ایرانسل و زرماکارون   بازدید از صفحه اینستاگرامی زرماکارون /// مشاهده طرح ویژه ایرانسل            
6/22/20221 hour, 23 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل دوم، قسمت ششم: درباره چهارنفر

کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: *محتوای این قسمت بر اساس مدل شخصیت شناسی DISC مطرح شده است Surrounded by Idiots(2014) By Thomas Erikson - Penguin Publishing(*) --- موسیقی های استفاده شده: The Maze - Metaxas New York, New York - Frank Sinatra Jailhouse Rock - Elvis Presley Someone like you - Adele My Oh My - Leonard Cohen Don't Know - Paqx Kiss and Tell - LEBRON bad guy - 2CELLOS Daroone Ayeneh - Homayoun Shajarian --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: دیجی کالا اطلاعات بیشتر طرح دیجی کالا
2/20/202252 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل دوم، قسمت پنجم: روزمُردگی

کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: 1- روانشناسی ملال اثر جان ایستوود و جیمز دانکر – ترجمه مریم حیدری- نشر نوین(در دست انتشار) 2- در اهمیت کاری نکردن اثر جنی اودل – ترجمه فاطمه مدیحی – نشر خوب 3- چگونه به استقبال بطالت برویم اثر ایوا هافمن – ترجمه سما قرایی – نشر هنوز 4- در ستایش اتلاف وقت اثر آلن لایتمن – ترجمه شهاب الدین عباسی- نشر چشمه 5- فلسفه ملال اثر لارس اسونسن- ترجمه افشین خاکباز – نشر نو --- با اشعاری از: گروس عبدالملکیان احمد شاملو حسین پناهی --- موسیقی های استفاده شده: The Golden Spiral - Yi Nantiro Leaf - Infraction Music Hafteye khakestari - Farhad Ayeneh - Dariush Sarab - Hayedeh Came to dance acoustic - Soheil Nafissi Mirror symmetry --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: ایران‌تلنت و شیرآلات كى دبليو سی ساخت رزومه در ایران‌تلنت فرصت‌های کارآموزی با تلنت‌کوچ تخمین حقوق و دستمزد با ایران‌سلری *** KWC اینستاگرام KWC سایت
1/21/20221 hour, 3 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل دوم، قسمت چهارم: هراس از احساس

با تشکر از همراهی مهربانانه ی «آقای اردشیر رستمی» --- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: 1- چرا آن کار را کردم؟ اثر جوزف برگو – ترجمه حامد حکیمی – نشر بینش نو 2- فصلنامه‌ آنگاه(15): غم بزرگ، کار بزرگ، مقاله احسان عبدی پور: در ستایش بطالت. 3- مشکل همیشه افسردگی نیست اثر هیلاری جیکوبز هندل – ترجمه آرش منجم، محمدعرفان معماریان – نشر بینش نو 4- هنر همه فن حریف شدن در احساسات اثر مارکت براکت – ترجمه نهال سهیلی فر – ترجمه میلکان 5- پیوند دوباره با جوهره خویشتن اثر کریستین نایب – ترجمه الهام موسویان – نشر بینش نو 6- دلایل خوب برای احساس های بد اثر راندولف ام نسه – ترجمه بنفشه شریفی خو – نشر پندار تابان --- با اشعار و نوشته‌هایی از: اردشیر رستمی آکوتا کریستف (ترجمه اصغر نوری) فائقه جعاله زهرا محمودی حسین صفا --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: باسلام ورود به باسلام
12/26/202155 minutes
Episode Artwork

رادیو راه: فصل دوم، قسمت سوم: ایستگاه هایِ فراموش شده

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: ایستگاه ها اثر سوِند برینکمن - ترجمه علیرضا صالحی - نشر ترجمان --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: داروسازی دکتر عبیدی جهت مشاهده تصاویر خانه‌های امید و همه فعالیت‌های مجموعه دکتر عبیدی کلیک کنید.
11/22/202134 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل دوم، قسمت دوم: درونگرایی

با تشکر ویژه از آقای «حسن معجونی عزیز و گرامی» --- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: قدرت سکوت اثر سوزان کین- ترجمه ناهید سپهرپور- نشر نوین --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: شرکت داروسازی دکتر عبیدی جهت مشاهده تصاویر خانه‌های امید و همه فعالیت‌های مجموعه دکتر عبیدی کلیک کنید.
10/23/202149 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل دوم، قسمت اول: ماهی‌ها وجود ندارند

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: ۱- چرا ماهی ها وجود ندارند اثر لولو میلر- ترجمه محمدرضا شفاهی- نشر میلکان ۲- بودن در عصر پیچیدگی و ابهام اثر جنیفر گاروی برگر - ترجمه محمد حسین نقوی - نشر میلکان *** با تشکر از اسپانسر این اپیزود: شرکت داروسازی دکتر عبیدی سایت داروسازی دکتر عبیدی
9/23/202146 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت دهم: اجاره نشین‌ها

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: Why Nations Fail (2012) by Daron Acemoğlu, James A. Robinson - Published by Crown Business چرا ملت ها شکست می خورند؟ اثر دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون– ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور – نشر روزنه --- با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: طاقچه و دکتر تو سایت «دکتر تو» *** خرید کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می‌تونید تا پایان بهمن۱۴۰۰ در هنگام خرید کتاب از پنجاه درصد تخفیف برخوردار بشید. کد تخفیف: ta10 دانلود اپلیکیشن طاقچه
9/22/202139 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت نهم: هزارتویِ آگاهی

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: ۱- مغز: داستان شما اثر دیوید ایگلمن – ترجمه محمداسماعیل فلزی – نشر مازیار ۲- ناشناخته: زندگی اسرارآمیز مغز – ترجمه معصومه ملکیان – نشر سایلاو ۳- تفکر زائد اثر محمدجعفر مصفا – نشر پریشان ۴- بدن: راهنمای ساکنان اثر بیل برایسن – ترجمه قاسم کیانی مقدم – نشر مازیار ۵- مغز سخن چین: جست و جوی یک عصب شناس برای کشف آنچه ما را انسان می سازد اثر راماچاندران – ترجمه معصومه ملکیان – نشر سایلاو ۶- بازداشتگاه صورتی اثر آدام آلتر- ترجمه هوشمند دهقان – نشر ترجمان ۷- روان شناسی تکاملی (دانشی نوین در کاوش ذهن) اثر دیوید باس- ترجمه آرش حسینیان – نشر مثلث ۸- مغز اجتماعی اثر متیو لیبرمن – ترجمه جواد حاتمی و محمدحسن شریفیان – نشر بینش نو ۹- مغزی که خود را تغییر می‌دهد اثر نورمن دویج – ترجمه سعید خانکشلو – نشر ارجمند ۱۰- هفت و نیم درس درباره مغز اثر لیزا فلدمن بارت – ترجمه میرجواد سیدحسینی – نشر کتاب پارسه ۱۱- مغز پویا اثر دیوید ایگلمن - ترجمه قاسم کیانی مقدم – نشر مازیار ۱۲- توهم آگاهی اثراستیو اسلومن و فیلیپ فرنباخ – ترجمه مینا تربتی و محسن فشی - نشر کتاب کوله پشتی ۱۳- پرسیدن مهم‌تر از پاسخ دادن است اثر دنیل کلاک – ترجمه حمیده بحرینی – نشر هرمس ۱۴- دوباره فکر کن؛‌ قدرت دانستن چیزهایی که نمی‌دانیم اثر آدام گرانت – ترجمه تیم نشرنوین – نشرنوین --- با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: طاقچه و دکتر تو با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می‌تونید تا پایان شهریور۱۴۰۰ در هنگام تهیه اشتراک سه ماهه طاقچه بی‌نهایت از سی درصد تخفیف برخوردار بشید. کد تخفیف: tgrahs دانلود اپلیکیشن طاقچه *** سایت «دکتر تو»
9/21/202153 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت هشتم: هیچِ ملایم

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: ۱- هشت کتاب اثر سهراب سپهری- نشر طهوری ۲- کتاب صوتی صدای پای آب با صدای خسرو شکیبایی -نشر دارینوش (*) *برای تهیه نسخه کامل و قانونی این اثر می‌تونید به کتاب فروشی های معتبر سراسر کشور یا فروشگاه های اینترنتی مراجعه کنید. ۳- واژه در قفس اثر حسین کاویانی- نشر جوانه رشد ۴- دویدن تا ته بودن اثر پگاه مصلح- نشر ققنوس ۵- - ماهنامه وزن دنیا (شماره ۱۴)- پرهای زمزمه - مصاحبه دکتر کامیار عابدی ۶- درس‌گفتار های دکتر کاکاوند درباره سهراب سپهری در برنامه کتاب باز ۷- درس‌گفتار های دکتر سروش دباغ درباره سهراب سپهری در دانشگاه تورنتو کانادا ۸- واحه ای در لحظه اثر داریوش شایگان- نشر فرزان روز ۹- نیهیلیسم اثر نولن گرتز- ترجمه تورج حوری- نشر مازیار ۱۰- چرا فیلسوفان نمی‌توانند بخندند؟ اثر کاترین فروزه - ترجمه علی سیاح- نشر چشمه ۱۱- ذن، گوشت و استخوان اثر پال رپس- ترجمه سهراب دریابندری- نشر نو ۱۲- در باب مشاهده و ادراک اثر آلن دوباتن – ترجمه امیر امجد – نشر نیلا ۱۳- وابی سابی اثر بث کمپتن- ترجمه فرزانه حاج خلیلی- نشر میلکان ۱۴- ایچی گو ای چی یه اثر هکتور گارسیا- ترجمه آزاده مسعودنیا- نشر ثالث ۱۵- عمیق ترین پذیرش اثر جف فوستر- ترجمه وحید مهدیخانی- نشر ترنگ --- با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: طاقچه و دکتر تو خرید کتاب «هشت کتاب اثر سهراب سپهری» با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می‌تونید تا پایان شهریور۱۴۰۰ در هنگام خرید کتاب از هشتاد درصد تخفیف برخوردار بشید. کد تخفیف: tgrah دانلود اپلیکیشن طاقچه *** سایت «دکتر تو»
9/20/20211 hour, 19 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت هفتم: انسانِ کافی

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: ۱- هنر ظریف رهایی از دغدغه ها اثر مارک منسن - ترجمه میلاد بشیری - نشر میلکان ۲- کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری اثر پاملا س‌ | دیگران. - ترجمه بنفشه فرزین‌راد، فرزاد داودی - نشر ارجمند ۳- چگونه کمال گرا نباشیم؟ اثر استفان گایز - ترجمه نرگس محمدی - نشر شمشاد ۴- وسوسه های کمال گرایی اثر میریام آدرهولد - ترجمه حسین مسنن فارسی - نشر پیدایش ۵- مطلق در ذهن ایرانی اثر آذردخت مفیدی - نشر قطره ۶- زندگی تاب آورانه اثر برنه براون - ترجمه آزاده و فرح رادنژاد - نشر قطره ۷- شجاع باش دختر اثر ریشما سوجانی - ترجمه شبنم اسماعیلی - نشر میلکان ۸- موهبت کامل نبودن اثر برنه براون - ترجمه اکرم کرمی - نشر صابرین ۹- غلبه بر کمال خواهی اثر رز شافران | دیگران. - ترجمه سارا کمالی فروغ ادریسی - نشر ارجمند ۱۰- دردسرهای کمال طلبی اثر مارتین ام.آنتونی | دیگران. - ترجمه مینو پرنیانی - نشر آشیان ۱۱- اضطراب موقعیت اثر آلن دوباتن - ترجمه سیدحسن رضوی- نشر میلکان --- با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: طاقچه و مدرسه اشتغال شریف دانلود اپلیکیشن طاقچه *** سایت مدرسه اشتغال شریف اینستاگرام مدرسه اشتغال شریف
9/19/202156 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت ششم: راهِ سروش

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: طاقچه و زی‌ارگانیک با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می‌تونید در هنگام تهیه اشتراک ۱ساله طاقچه بی‌نهایت، از۴۰درصد تخفیف برخوردار بشید. ta6: کد تخفیف دانلود اپلیکیشن طاقچه *** سایت زی‌ارگانیک پانزده درصد تخفیف روی همه محصولات زی‌ارگانیک، ویژه مخاطبان رادیو راه: Radiorah: کد تخفیف
9/18/202143 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت پنجم: نشانیِ نبوغ

--- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- منابع مکتوب: ۱- نبوغ اثر دین کیت سیمونتون – ترجمه حوری بافته چی – نشر پارسه ۲- کاش وقتی بیست‌ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ – ترجمه مینا صفری – نشر میلکان ۳- کشف توانمندی ها اثر مارکوس باکینگهام ، دونالد کلیفتون – ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد – نشر فرا ۴- خودشناسی اثر آلن دوباتن – ترجمه محمدهادی حاجی بیگلو – نشر کتاب سرای نیک ۵- شغل مورد علاقه اثر آلن دوباتن – ترجمه محمدهادی حاجی بیگلو - نشر کتاب سرای نیک ۶- هنر کار کردن اثر جف گوینز – ترجمه سارا گلچین – نشر مهرگان خرد ۷- گستره اثر دیوید اپستین – ترجمه مهدی بغدادی – نشر نوین ۸- یافتن جوهر درون اثر کن رابینسون، لو آرونیکا – ترجمه فرناز تیمورازف – نشر آسمان نیلگون ۹- بازی هایی برای خودشناسی اثر حمیدرضا بلوچ – نشر آینده درخشان ۱۰- راه خودت را پیدا کن اثر کارلی فیورینا - ترجمه مریم جعفری – نشر هورمزد ۱۱- سر‌سختی اثر آنجلا داکورث – ترجمه سمانه سیدی – نشر نوین ۱۲- طرز فکر اثر کارول دوک – ترجمه شهلا ثریاصفت – نشر نوین ۱۳- ایران جامعه کوتاه مدت اثر محمدعلی همایون کاتوزیان – ترجمه عبدالله کوثری – نشر نی --- با تشکر از اسپانسرهای این اپیزود: طاقچه و ایران تلنت خرید کتاب «کاش وقتی بیست‌ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ» با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می‌تونید در هنگام خرید کتاب از ۵۰درصد تخفیف برخوردار بشید. ta5: کد تخفیف دانلود اپلیکیشن طاقچه *** سایت ایران تلنت لینک ثبت نام در ایران تلنت
9/17/20211 hour, 19 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت چهارم: یک تاریخِ امیدبخش

منابع مکتوب: Humankind: A Hopeful History(2020) BY Rutger Bregman- Bloomsbury Publishing آدمی: یک تاریخ نویدبخش اثر روتخر برخمان - ترجمه مزدا موحد- نشر نو تاریخ امید بخش نوع بشر اثر روتخر برخمان - ترجمه میرجواد سیدحسینی و سکینه تقی زاده - نشر پارسه --- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: طاقچه با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می‌تونید در هنگام تهیه اشتراک طاقچه بی‌نهایت از۳۰درصد تخفیف برخوردار بشید. کد تخفیف: tgs1 دانلود اپلیکیشن طاقچه
9/16/20211 hour, 33 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت سوم: مسئله‌ی مرگ و زندگی

منابع مکتوب: انسان و مرگ اثر غلامحسین معتمدی - نشر مرکز مرگ اثر تاد می - ترجمه رضا علیزاده - نشر گمان روان درمانی اگزیستانسیال اثر اروین د یالوم - ترجمه سپیده حبیب - نشر نی کتاب فیلسوفان مرده اثر سایمون کریچلی - ترجمه عباس مخبر - نشر مرکز هنر مردن اثر پل موران - ترجمه اصغر نوری - نشر مرکز مرگ با تشریفات پزشکی اثر آتول گاواندی - ترجمه حامد قدیری - نشر ترجمان جان دادن در راه ایده‌ها اثر کاستیکا براداتان - ترجمه محمد معماریان - نشر ترجمان در انتظار آخرین اتوبوس اثر ریچارد هالووی – ترجمه شیوا مظاهری – نشر کتاب پارسه خیره به خورشید اثر اروین یالوم - ترجمه مهدی غبرایی - نشر نیکونشر --- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: طاقچه خرید کتاب « مواجهه با مرگ اثر براین مگی » با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می تونید در هنگام خرید کتاب از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار بشید. کد تخفیف: marg دانلود اپلیکیشن طاقچه
9/15/20211 hour, 9 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت دوم: جادوی راه

کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: طاقچه خرید کتاب اعتراف با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می تونید در هنگام خرید کتاب از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار بشید. کد تخفیف: ETERAF دانلود اپلیکیشن طاقچه
9/14/20211 hour, 51 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

رادیو راه: فصل اول، قسمت اول: عشق

منابع مکتوب: محکم در آغوشم بگیر اثر دکتر سو جانسن - ترجمه سمانه پرهیزکاری - نشر میلکان چرا عاشق می‌شویم؟ اثر هلن فيشر - ترجمه سهيل سمّی - نشر ققنوس عشق بحثی غیر عاشقانه اثر مری ایوانز - ترجمه پروین قائمی - نشر آشیان سیر عشق اثر آلن دوباتن - ترجمه زهرا باختری - نشر چترنگ همه چیز درباره‌ عشق اثر بل هوکس - ترجمه آزاده اتحاد - نشر خزه عشق در عمل اثر راس هریس - ترجمه میلاد خواجه پور - نشر ارجمند جستارهایی در باب عشق اثر آلن دوباتن - ترجمه گلی امامی - نشر نیلوفر --- کارگردان صوتی: محسن رحمانی گرافیست: حامد بهتاش امور آی‌تی: علی آقایی --- با تشکر از اسپانسر این اپیزود: طاقچه خرید کتاب «محکم در آغوشم بگیر» دانلود اپلیکیشن طاقچه
9/13/20211 hour, 17 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

اطلاعیه موقت

9/12/20213 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۳۱: استعداد نافرمانی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- استعداد نافرمانی و شکستن قوانین کار و زندگی اثر فراسسکا جینو - ترجمه یاسمین شاکری - نشر کتاب پارسه
9/11/20211 hour, 12 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۳۰: چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه می‌کنیم

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- کی بود کی بود؟ اثر کرول توریس و الیوت ارونسن - ترجمه سما قرایی - نشر گمان
9/10/202157 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۹: حرف‌هايی با دخترم درباره اقتصاد

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- حرف هایی با دخترم درباره ی اقتصاد اثر یانیس واروفاکیس - ترجمه فرهاد اکبرزاده - نشر بان
9/9/202155 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۸: دانستن چیزهایی که نمی دانیم

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- دوباره فکر کن اثر آدام گرانت - ترجمه تیم نشر نوین - نشر نوین
9/8/202142 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۷: روانشناسی انگیزه

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- پاداش اثر دن آریلی - ترجمه امیرحسین میرابوطالبی - نشر ترجمان
9/7/202138 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۶: شجاعت در برهوت

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- شجاعت در برهوت اثر برنه براون - ترجمه فرزانه حسینی - نشر میلکان
9/6/202157 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۵: فرضیه خوشبختی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- فرضیه ی خوشبختی اثر جاناتان هایت - ترجمه ساناز فرشیدفر - نشر نوین توسعه
9/5/202136 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۴: این راهش نیست

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- این راهش نیست اثر اریک بارکر - ترجمه زهرا جهانفریان - نشر کوله پشتی
9/4/202137 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۳: پدر بودن و فلسفه

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- پدر بودن و فلسفه (دائوي بابا بودن) اثر لون اس و ديگران - ترجمه محمد شكري - نشر نگارستان اندیشه
9/3/202137 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۲: ایده عالی مستدام

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- ایده عالی مستدام اثر چیپ هیث و دن هیث - ترجمه سید رامین هاشمی و مجتبی اسدی - نشر آریانا قلم
9/2/202137 minutes
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۱: در ستایش بخشندگی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- بده و بستان اثر آدام گرانت - ترجمه مریم حیدری - نشر نوین توسعه
9/1/202142 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲۰: چگونه پیر شویم

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- چگونه پیر شویم اثر آن کارف - ترجمه مهرناز شیرازی عدل - نشر هنوز
8/31/202144 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۹: فیلسوفی در تعمیرگاه

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- فیلسوفی در تعمیرگاه اثر متیو بی کرافورد - ترجمه کمیل سوهانی - نشر ترجمان
8/30/202132 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۸: تولستوی و مبل بنفش

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- تولستوی و مبل بنفش اثر نینا سنکویچ - ترجمه لیلا کرد - نشر کتاب کوله پشتی
8/29/202137 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۷: خرده عادت ها

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- خرده عادت ها اثر جیمز کلیر - ترجمه زهرا صادقی - نشر میلکان
8/28/202133 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۶: توهم آگاهی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- توهم آگاهی اثر استیو اسلومن و فیلیپ فرنباخ - ترجمه مینا تربتی محسن فشی - نشر کوله پشتی
8/27/202131 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۵: فلسفه تنهایی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- فلسفه ی تنهایی اثر لارس اسوندسن - ترجمه شادی نیک رفعت - نشر گمان ۲- هیچ کس تنها نیست- فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۱۳
8/26/202139 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۴: رنج و التیام در سوگواری- بخش دوم

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱-خاطرات سوگواری اثر رولان بارت - ترجمه محمدحسین واقف - نشر حرفه هنرمند ‏‫ ۲- سوگ اثر علیرضا عابدین - نشر قطره ۳- سوگ مادر اثر شاهرخ مسکوب- نشر نی
8/25/202144 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۳: رنج و التیام در سوگواری- بخش اول

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- رنج و التیام اثر ج. ویلیام وردن - ترجمه محمد قائد - نشر نو
8/24/202133 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۲: کار مهم در زندگی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- بیست و یک کار مهم بعد از سی سالگی اثر جیمز هالیس - ترجمه مرضیه مروتی - نشر بنیاد فرهنگ زندگی
8/23/202140 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۱: نقشه‌هایی برای گم شدن

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- نقشه‌هایی برای گم شدن اثر ربکا سولنیت - ترجمه نیما م. اشرفی - نشر اطراف
8/22/202156 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱۰: ذهن کامل نو

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- ذهن کامل نو اثر دانیل پینک - ترجمه رضا امیررحیمی - نشر کندوکاو
8/21/202134 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۹: گندزدایی از مغز

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- گندزدایی از مغز اثر فیث جی. هارپر - ترجمه علی دیمنه - نشر کتاب پارسه
8/20/202134 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۸: روی دیگر شرم:خودشیفتگی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- خودشیفته ای که می شناسی اثر جوزف برگو - ترجمه کورش کامیاب - نشر کرگدن ۲- پیامبر و دیوانه اثر جبران خلیل جبران - ترجمه نجف دریابندی - نشر کارنامه
8/19/202130 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۷: زندان شرم

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- زندگی تاب آوارانه اثر برنه براون- ترجمه آزاده رادنژاد و فرح رادنژاد- نشر آموزه
8/18/202152 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۶: صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی اثر الیزابت تووا بیلی - ترجمه کاوه فیض اللهی - نشر نو
8/17/202127 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۵: سکوت در زمانه‌ی هیاهو

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- پیاده روی و سکوت ، در زمانه ی هیاهو اثر ارلینگ کاگه - ترجمه شادی نیک رفعت - نشرگمان ۲- عبور از دیوارها اثر مارینا آبراموویچ- ترجمه سحر دولتشاهی- نشر اورکا
8/16/202138 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۴: غربت جهان، ایمان و زیبایی

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- پسرک، موش کور، روباه و اسب اثر چارلی مکسی - ترجمه وحید کریمیان - نشر میلکان ۲- اعتراف اثر لئو تولستوی - ترجمه آبتین گلکار - نشر گمان ۳- مرگ کسب و کار من است اثر روبر مرل - ترجمه احمد شاملو - نشر نگاه ۴- درس های کی یر کگور برای زندگی اثر رابرت فرگوسن - ترجمه صالح نجفی - نشر هنوز ۵- نام ناپذیر اثر ساموئل بکت - ترجمه سهیل سمی - نشر ثالث ۶- تجربه مدرنیته اثر مارشال برمن- ترجمه مراد فرهادپور- نشر طرح نقد
8/15/202137 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۳: دلایلی برای زنده ماندن- بخش دوم

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر علمی و فرهنگی
8/14/202121 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۲: دلایلی برای زنده ماندن

‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر علمی و فرهنگی ۲- انسان ها اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر هیرمند ۳- چگونه زمان را متوقف کنیم اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر هیرمند ۴- یادداشت هایی درباره ی سیاره ای ناآرام اثر مت هیگ - ترجمه گیتا گرکانی - نشر کتاب سده
8/13/202121 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

کتاب‌باز: فصل‌ پنجم: قسمت۱: درباره‌ی افسردگی

با عرض پوزش، این قسمت به دلیل مشکل فنی در صدابرداری و تدوین دارای نویز می‌باشد. از این که تحمل می‌کنید ممنونیم. ‌کتاب های معرفی شده در این قسمت: ۱- صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی اثر الیزابت تووا بایلی - ترجمه کاوه فیض‌اللهی - نشر نو ۲- هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی - ترجمه زیبا گنجی و پریسا سلیمان زاده - نشر مروارید ۳- مغازه ی خودکشی اثر ژان تولی - ترجمه احسان کرم ویسی - نشر چشمه ۴- بچه هایمان به ما چه می آموزند اثر پیرو فروچی - ترجمه مهسا ملک مرزبان - نشر نی
8/12/202153 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

اطلاعیه موقت

8/11/20211 minute, 30 seconds
Episode Artwork

ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت چهارم/فقر و نابرابری

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-مادراپور اثر روبر مرل - ترجمه مهدی سمسار - نشر خوارزمی 2-فرزندان سانچز اثر اسکار لوییس - ترجمه حشمت الله کامرانی - نشر هرمس 3-همه دروغ می گویند اثر ست استیونز دیویدویتس - ترجمه ریحانه عبدی - نشر گمان 4-دائو د جینگ اثر لائوتزو - ترجمه احسان عباسلو - نشر ثالث - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
5/21/202014 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت سوم/فقر

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-نردبان شکسته اثر کیت پین - ترجمه سمانه پرهیزکاری - نشر میلکان 2-فقر احمق می کند اثر الدار شفیر و سندهیل مولاینیتن - ترجمه امیرحسین میرابوطالبی - نشر ترجمان 3-کمبود اثر الدار شفیر و سندهیل مولاینیتن - ترجمه حسین علیجانی‌رنانی - نشر ققنوس - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
5/14/202018 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت دوم/اخبار

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-اخبار را دنبال نکنید اثر رولف دابلی - ترجمه امیدکریم پور- انتشارات مهرگان خرد 2-اخبار، راهنمای کاربر اثر آلن دوباتن - ترجمه شقایق نظرزاده - نشر فرمهر - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
5/8/202017 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

برنامه اتفاق، افسردگی

اتفاق" یه برنامه است که از شبکه ۳ پخش میشه.از من دعوت کردند که در یه ارائه‌ی خیلی کوتاه در مورد حال خوب توصیه‌هایی بکنم.من اما به دو دلیل مهم تصمیم گرفتم در مورد افسردگی "خودم" حرف بزنم.با چند نفر که مشورت کردم تقریبا همگی مخالف بودند که اینطور بی‌پرده از ضعف‌ها و ناتوانی‌های خودم بگم.دلیل مشترکشون هم این‌ بود که چرا مردم از این به بعد باید حرف‌های کسی رو گوش بدن که خودش اینقدر ناتوانه و ماه‌ها در افسردگی گیر کرده بوده؟دلیلشون درسته و قطعا بعد از پخش این برنامه خیلی‌ها به این نتیجه می‌رسند و حق هم دارند که برسند.من اما به دو دلیل مهم از افسردگی خودم حرف زدم :اول) این‌که قاطعانه و بدون روتوش نشان بدهم پر از نقص و ایرادم.یک معلم، یک دانای کل نیست، یک انسان کامل نیست، بلکه فقط یک انسانه.ناقص بودن اشکال ما نیست،واقعیت ماست.این یک تعارف یا تواضع نیست،این یک اعتقاد بنیادین برای منه دوم) دلیلم برای اعتراف، دادن شجاعت به هزاران نفر از انسان‌هائیه که در این درد با من مشترکند.دوست داشتم بدونند در رنجشان تنها نیستند.بدونند میشه افسرده بود و البته ادامه داد زندگی رو.در این برنامه راه‌حل ارائه ندادم،فقط درددل کردم.خواستم صدا بدم به خویشاوندان روحی بی‌صدام.به همه‌ی آن‌ها که افسردگی را مثل یک داغ ننگ پنهان میکنند و به همین دلیل التیام زخم‌هاشون براشون دشوارتر شده.فقط همین.
5/2/202013 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت اول/تله‌ی پیشرفت

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1- تله‌ی پیشرفت اثر رونالد رایت- ترجمه محسن صفاری- نشر چشمه - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
5/1/202019 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت بیستم، جمع بندی مباحث فصل چهارم

قسمت پایانی فصل چهارم
2/16/202016 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت نوزدهم، عکاسی ، بالن سواری، عشق و اندوه

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه اثر جولین بارنز - ترجمه عماد مرتضوی - نشر گمان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/6/202018 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت هجدهم، زندگی پنهان ذهن

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-زندگی پنهان ذهن اثر ماریانو سیگمان - ترجمه ماندانا فرهادیان - نشر نو - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/2/202018 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

2فصل چهارم، قسمت سیزدهم، علیه تربیت فرزند

ادامه بحث جلسه قبل
2/2/202019 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت هفدهم، امید بدون خوشبینی

خوشبینی و بدبینی تضاد امید و قطعیت
2/2/202014 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت شانزدهم، مواجهه با سوگ :عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست2

ادامه بحث قسمت قبل
2/2/202015 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت پانزدهم، مواجهه با سوگ :عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست اثر مگان دیواین - ترجمه سیده‌ سارا ضرغامی و آرزو مومیوند- نشر میلکان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/2/202023 minutes
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت دوازدهم، علیه تربیت فرزند

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-علیه تربیت فرزند اثر آلیسون گوپنیک - ترجمه مینا قاجارگر - نشر ترجمان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/2/202021 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج

تعریف کمدی و تراژدی
2/2/202017 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت یازدهم، زخم‌های کودکی و تله‌های زندگی

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری ای. یانگ - ترجمه ساره حسینی عطار - نشر شمشاد - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/2/202015 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت دهم، حیوان قصه‌گو

قصه ها و...
2/2/202014 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت نهم، درباره‌ی معنای زندگی

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-درباره معنی زندگی اثر ویل دورانت - ترجمه شهاب الدین عباسی - نشر کتاب پارسه 2-قهرمانان تاریخ اثر ویل دورانت - ترجمه زرین فنائیان - نشر کتاب پارسه 3-لذات فلسفه اثر ویل دورانت - ترجمه عباس زریاب خوئی - نشر علمی و فرهنگی - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/2/202010 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت هشتم، پارادایم علم نیوتونی و مرگ معنا

روانشناسی، جامعه شناسی و...
2/1/202014 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت هفتم، جامعه‌ی فرسودگی

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-جامعۀ فرسودگی؛ جامعۀ شفافیت اثر بیونگ چول هان - ترجمه محمد معماریان - نشر ترجمان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/1/202021 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت ششم، مینیمالیسم

سم زدایی شبکه های اجتمائی لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-مینیمالیسم دیجیتال: یافتن زندگی متمرکز در یک جهان پر هیاهو اثر کال نیوپورت - ترجمه سمانه پرهیزکاری - نشر میلکان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/1/202018 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت پنجم، فلسفه تکنولوژی

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-اینترنت با مغز ما چه می‌کند؟ اثر نیکلاس کار - ترجمه محمود حبیبی - نشر گمان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/1/202014 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت چهارم، مینیمالیسم

رژیم رسانه ای لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-حواس پرتی مرگبار اثر جین واینگارتن - ترجمه مجتبی هاتف - نشر ترجمان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/1/202016 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت سوم، امید واقع بینانه

اسطوره ها امید واقع بینانه، پذیرندگی+عمل امل و عمل لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر کن کیسی - ترجمه سعید باستانی - نشر هاشمی
2/1/202016 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت دوم، مرگ معنا/ خلاقیت/ ارتباط

سرمایه داری و مرگ تنوع لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-مصیبت‌های شاغل بودن اثر آلن دوباتن - ترجمه محمد کریمی - نشر کتاب سرای نیک 2-جامعه مصرفی اثر ژان بودیار - ترجمه پیروز ایزدی - نشر ثالث - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/1/202015 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

فصل چهارم، قسمت اول، رنج

افسانه پاندورا امید لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-اوضاع خیلی خراب است! کتابی درباره‌ی امید اثر مارک منسون - ترجمه سمانه پرهیزکاری - نشر میلکان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
2/1/202015 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت چهاردهم، خطاهای شناختی3

خودفریبی و مکانیزم های روان لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-زندگی در باتلاق فریب اثر دنیل گلمن - ترجمه رامین بختیاری - نشر نسل نواندیش - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/202015 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت سیزدهم، خطاهای شناختی2

ادامه مبحث اقتصاد رفتاری و... لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی - ترجمه عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، علی شهروز - نشرچشمه - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/202013 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت دوازدهم، خطاهای شناختی

اقتصاد رفتاری، ژنتیک و... لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-کی؛ ترفندهای علمی زمانسنجی عالی اثر دنیل اچ پینک - نشر نوین 2-تفکر، سریع و کند اثر دانیل کانمن - ترجمه فروغ تالوصمدی - نشر دردانش بهمن - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/202014 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت یازدهم، آرامش

رمانتیسم، هالیوود، روانشناسی موفقیت نگاه کلی، تاریخ، موسیقی... لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-آرامش اثر آلن دوباتن - ترجمه محمد کریمی - نشر کتابسرای نیک - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/202011 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت دهم، نقشه راه

ادامه مبحث کهن الگوها
1/31/202019 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت نهم، مدرنیسم

ادامه مبحث موهبت کامل نبودن لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/20208 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت هشتم، کهن الگوها

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-نقشه راه اثر کارول. اس. پیرسون - ترجمه مرتضی نظری - نشر بنیاد فرهنگ زندگی - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/202014 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت هفتم، سایه ها

ادامه بحث سایه ها
1/31/202011 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت ششم، آسیب پذیری

سایه و نیمه تاریک وجود لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-جوجه اردک زشت درون اثر دبی فورد - ترجمه فرشید قهرمانی - نشر بنیاد فرهنگ زندگی - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/202012 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت پنجم، موهبت کامل نبودن

لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-شجاعت در برهوت اثر برنه براون - ترجمه فرزانه حسینی - نشر میلکان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/202010 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت چهارم، اضطراب موقعیت

توزیع نابرابری ثروت و شهرت هنر، تراژدی و... لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-اضطراب موقعیت اثر آلن دوباتن - ترجمه سیدحسن رضوی - نشر میلکان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/31/202022 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت سوم، تله شادمانی2

التیام رنج با معنا انواع رنج تفکیک رنج های اندوهگین و رنج های قابل تغییر
1/30/202015 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت دوم، تله شادمانی

درمان مبتنی بر پذیرش صنعت مثبت نگری و شادمانی لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-تله شادمانی اثر دکتر راس هریس - ترجمه دکتر علی صاحبی ، مهدی اسکندری - نشر سایه سخن - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/30/202015 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

فصل سوم، قسمت اول، ناخودآگاه

مقدمه شروع فصل جدید حال خوب کنش ها و واکنش ها در ناخودآگاه
1/30/202015 minutes, 1 second
Episode Artwork

فصل دوم، قسمت هفتم، سیلی واقعیت

مواجهه با رنج مکانیزم های دفاعی روان (انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی، پذیرش) برخورد با ذهن سرزنش کننده افسردگی تا پذیرش لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-سیلی واقعیت اثر دکتر راس هریس - ترجمه دکتر علی صاحبی ، مهدی اسکندری - نشر سایه سخن - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/30/202018 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

فصل دوم، قسمت ششم، زندان خودپنداری

زندان خودپنداری بازآفرینی تله های کودکی تربیت فرزند لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-زندگی خودرا دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ، ژانت کلوسکو - ترجمه الناز پیرمرادی و ناهید گلی زاده - نشر ارجمند 2-جرئت بسیار اثر برنه براون - ترجمه مریم تقدیسی - نشر آسمان نیلگون - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/30/202015 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

فصل دوم، قسمت پنجم، خودپنداری

خودپنداری نظام آموزشی لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-ایده ی خلاق اثر ادوارد دوبونو - ترجمه بنفشه آشنا قاسمی - نشر قطره 2-مدرسه کیفی اثر دکتر ویلیام گلسر - ترجمه دکتر علی صاحبی - نشر سایه سخن - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/30/202016 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

فصل دوم، قسمت چهارم، جنگجوی اندوهگین

افسردگی آرزو و اظطراب لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-چگونه از تنهايي لذت ببريم اثر سارا ميتلند - ترجمه سما قرايي - نشرهنوز 2-یافتن معنا در نیمه دوم عمر اثر جیمز هالیس - ترجمه سید مرتضی نظری- نشر بنیاد فرهنگ زندگی - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/30/20209 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

فصل دوم، قسمت سوم، حال خوب/ تنهایی/ اندوه...

حال خوب یونگ و ناخودآگاه (رنج ها، حسرت ها...) مواجهه با تنهایی اندوه پذیرش لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-دال دوست داشتن اثر حسین وحدانی - نشر ویدا - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/30/202012 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

فصل دوم، قسمت دوم، داستان زندگی عزیز/ رنج/ معنای زندگی

داستان زندگی عزیز تحمل پذیری رنج، معنای زندگی آدما افسانه سیزیف و تکرار افسردگی لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-انسان در جستجوی معنی اثر ويكتور فرانكل - ترجمه مهين ميلانی ، نهضت صالحيان - نشر درسا 2-زندگی با تمام وجود اثر برنه براون - ترجمه مریم تقدیسی - نشر آسمان نیلگون 3-برج غار اثر علی صداقتی خیاط - نشر ناهید 4-ای کاش وقتی بیست ساله بودم میدانستم اثر پرفسور تینا سیلیگ - ترجمه مینا صفری - نشر میلکان - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/30/202031 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

فصل دوم، قسمت اول، داستان زندگی دکترشکوری

تعریف داستان زندگی مجتبی شکوری دبیرستان، کنکور، دانشگاه ماجرای لحظه دارچین و... لینک و مشخصات کتاب های معرفی شده در این قسمت: 1-مرداب روح (رنج ها حرف های جذابی برای گفتن دارند) اثر جیمز هولیس - ترجمه فریبا مقدم- نشر بنیاد فرهنگ زندگی 2-جزء از کل اثر استیو تولتز - ترجمه پیمان خاکسار - نشر چشمه 3-کشف توانمندی ها اثر مارکوس باکینگهام-دونالد کلیفتون - ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد - نشر فرا 4- خداحافظ گاری کوپر اثر رومن گاری - ترجمه سروش حبیبی - نشر نیلوفر 5- در باب حکمت زندگی اثر آرتور شوپنهاور - ترجمه محمد مبشری - نشر نیلوفر - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: https://zil.ink/toseefardi
1/30/202032 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

پایان پادکست نوروزی

هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام
1/29/20202 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

هشت گانه توسعه فردی - گام هشتم: ایستادن در رنج

گام هشتم از هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام ------------- music: You're Beautiful - Kenny G Jadeye Yek Tarafeh - Morteza Pashaei
1/29/202010 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

هشت گانه توسعه فردی - گام هفتم: قصه مردی که لب نداشت

گام هفتم از هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام ------------- music: Gülümcan - Ahmet Mustafa Özgül(Köprü)
1/29/202014 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

هشت گانه توسعه فردی - گام ششم: اثرمرکب 2

گام ششم از هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ‌ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام ------------- music: Fragile - 2CELLOS (Sulic & Hauser) Winters Deepest Sleep - Kathryn Kaye (Reflected in a Flowing Stream)
1/29/20206 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

هشت گانه توسعه فردی - گام پنجم: اثرمرکب 1

گام پنجم از هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ‌ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام ------------- music: Paradise - Kenny G Tender Moments - Danny Wright(Soul Mates)
1/29/20208 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

هشت گانه توسعه فردی - گام چهارم: جرات زیستن

گام چهارم از هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ‌ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام ------------- music: Moving On - Nick Cave & Warren Ellis (White Lunar) A Year Ago - Kenny G (Kenny Gorelick)
1/29/20207 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

هشت گانه توسعه فردی - گام سوم: برنامه ریزی

گام سوم از هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ‌ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام ------------- music: In The Hands Of Love - Ottmar Liebert Always - Michael Hoppé (Grace)
1/29/20207 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

هشت گانه توسعه فردی - گام دوم: اولویت بندی

گام دوم از هشت گام برای موفقیت در سال جدید . ‌ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام
1/29/20204 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

هشت گانه توسعه فردی - گام اول: نگرش

گام اول از هشت گام برای موفقیت در سال جدید ‌ ‌ما را در شبکه های اجتمائی دنبال کنید: تلگرام اینستاگرام ------------- music: January · Jon Harald (Time to Relax)
1/29/202014 minutes, 43 seconds