Winamp Logo
Rádio Mária Slovensko Cover
Rádio Mária Slovensko Profile

Rádio Mária Slovensko

Slovak, Religion, 1 seasons, 991 episodes, 18 hours 54 minutes
About
Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.
Episode Artwork

Dogma Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Záznam katechézy zo dňa 08.12.2023. Hosťom bol doc. ThDr. Anton Adam, PhD. foto zivotopisysvatych.sk
08/12/202347 minutes 1 second
Episode Artwork

Počneš a porodíš syna

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 08.12.2023.
08/12/20238 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Znova objavovať radosť zo vzájomnej lásky – duchovná obnova pre manželov 1. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 22.11.2023. Hosťom bol P. Ladislav Csontos, SJ,
07/12/202338 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Odovzdanosť Božej vôli

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 07.12.2023.
07/12/202325 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Klub Carlo 9. diel - Svätci a mladí

Záznam relácie Klub Carlo zo dňa 11.11.2023. Predstavenie Carla - relácia pre deti a mladých a všetkých duchom mladých s deťmi a mladými, ktorej súčasťou je novovznikajúci Klub Carlo a mnohé pripravované aktivity slúžiace k tomu, aby sme sa učili správne s IT technológiami kráčať za Pánom Ježišom tak, ako to dokázal bl. Carlo Acutis za svojich 15 rokov života vedie: Zuzana Mária Švecová a deti
07/12/202334 minutes 14 seconds
Episode Artwork

"Neboj sa, som s Tebou!" - nádej u Izaiáša

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 30.11.2023. Hosťom bol doc. SSD: Blažej Štrba, PhD.
07/12/202345 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - P. Michal Zamkovský, CSsR

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 28.11.2023. Hosťom bol P. Michal Zamkovský, CSsR. vedie: Mária Gáliková
07/12/202347 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Čo na to Tomáš Akvinský? 9. diel

Záznam relácie Čo na to Tomáš Akvinský? zo dňa 07.11.2023. Hosťom bol P. Irenej Maroš Fintor, OP.
07/12/202359 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - Lucia Kráľová a Jaromír Mikulec

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 14.11.2023. Fotograf Peter Marek sa rozprával s Lucioi Kráľovou a Jaromírom Mikulcom zo spoločenstva kresťanských fotografov Človek a viera.
07/12/202343 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Klub Carlo 4. diel - „Panna Mária je jediná žena môjho života“

Záznam relácie Klub Carlo zo dňa 04.08.2023. Predstavenie Carla - relácia pre deti a mladých a všetkých duchom mladých s deťmi a mladými, ktorej súčasťou je novovznikajúci Klub Carlo a mnohé pripravované aktivity slúžiace k tomu, aby sme sa učili správne s IT technológiami kráčať za Pánom Ježišom tak, ako to dokázal bl. Carlo Acutis za svojich 15 rokov života vedie: Zuzana Mária Švecová a deti
07/12/202331 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Cleopas – projekt zameraný na prehĺbenie poznania Svätého písma

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 13.11.2023. Hosťom bol Doc. SSD. Blažej Štrba, PhD., člen Pápežskej biblickej komisie.
06/12/202350 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Poklad viery vo svetle Adventnej výzvy

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 06.12.2023.
06/12/202318 minutes
Episode Artwork

Ježiš uzdravuje mnohých a rozmnožuje chleby

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 06.12.2023.
06/12/20236 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Adventné žalmy - Žalm 102

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 05.12.2023. Počas adventného obdobia sa opäť spoločne ponoríme do hĺbky žalmov a ich praktickej aplikácie do nášho života. vedie: P. ThDr. Ján Ďurica, SJ, PhD.
05/12/202331 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Ďakujme Bohu za milosť čítať, počuť Božie slovo a povedzme svoje „áno“

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 05.12.2023.
05/12/202315 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Ježiš zaplesal v Duchu Svätom

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 05.12.2023.
05/12/20236 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Čo na to Tomáš Akvinský? 8. diel

Záznam relácie Čo na to Tomáš Akvinský? zo dňa 03.10.2023. Hosťom bol P. Irenej Maroš Fintor, OP.
04/12/202342 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Vstaň - Svetové dni mládeže v Lisabone 5. diel

Záznam relácie Vstaň zo dňa 27.09.2023. Hosťami boli Mária Budzáková.
04/12/202342 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Homília P. Bruno 03.12.2023

Záznam homílie zo dňa 03.12.2023.
04/12/202316 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (december 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 04.12.2023.
04/12/202320 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Prídu mnohí od východu i západu do nebeského kráľovstva

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 04.12.2023.
04/12/20239 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Like pre organ 03.12.2023 - Oslava storočnice organu v kostole sv. Barbory v Žiline

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 03.12.2023.
04/12/20231 hour 28 seconds
Episode Artwork

Tolerancia, nenávistné a extrémistické prejavy, rasizmus a xenofóbia

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 15.11.2023. Hosťom bol Mgr. Miroslav Schlesinger, koordinátor v oblasti prevencie kriminality,
04/12/202343 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Pod olivovníkom - Sára

Záznam relácie Pod olivovníkom zo dňa 01.12.2023. Hosťom bol P. Michal Milan Krovina, OP, vedie: Monika Martinkovičová.
04/12/202354 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Koreniny podľa sv. Hildegardy 1. diel

Záznam relácie zo dňa 06.11.2023. foto hildegarda.sk
04/12/202324 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Parúzia - druhý príchod Krista

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 01.12.2023.
01/12/202310 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Mariánske piesne v adventnom období, 2. časť

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 29.11.2023.
29/11/202333 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 29.11.2023.
29/11/20238 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - Barbora Molnárová

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 24.10.2023. Hostkou bola Barbora Molnárová, koordinátorka Miva Slovensko vedie: Mária Gáliková
28/11/202346 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Aktivity Dominikánskej mládeže

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 16.11.2023. Hosťami boli Tomáš Briška, sr. Giorgia.
28/11/202343 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Mariánske piesne v adventnom období, 1. časť

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 28.11.2023. Hosťom bol Peter Cyprich.
28/11/202342 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Nezostane kameň na kameni

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 28.11.2023.
28/11/202310 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Mariathon, beh lásky – Radostní v nádeji – svedectvá a dojmy

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 27.11.2023.
27/11/202321 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Ježiš videl chudobnú vdovu, ako vhodila dve drobné mince

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 27.11.2023.
27/11/20238 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Like pre organ 05.11.2023 - sv. Vít Praha 3. diel

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 26.11.2023.
27/11/202359 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Adopcia ako jedna z ciest u bezdetných párov

Záznam relácie Manželstvo ako dar zo dňa 09.11.2023. Hostkou bola Mária Ivanovičová.
23/11/202340 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Mariathon - Radostní v nádeji - Lucas Bonelli

Záznam rozhovoru zo dňa 23.11.2023. Hosťom bol Lucas Bonelli.
23/11/202327 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Mariathon - Radostní v nádeji - P. Andreas Schätzle

Záznam rozhovoru zo dňa 23.11.2023. Hosťom bol P. Andreas Schätzle.
23/11/202320 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Mariathon - Radostní v nádeji

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 22.11.2023.
22/11/202333 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Homília P. Bruno 22.11.2023

Záznam homílie zo dňa 22.11.2023.
22/11/20236 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Prečo si nedal moje peniaze peňazomencom?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 22.11.2023.
22/11/20235 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Pozvánka k účasti na Mariathone

Záznam rozhovoru zo dňa 21.11.2023. Hosťom bol Bernhard Mitterrutzner.
21/11/202320 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Život a posolstvo Anky Kolesárovej

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 21.11.2023. Mgr. Mária Aľušíková nám rozprávala o bl. Anke Kolesárovej.
21/11/202329 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Svedectvo otca rodiny, kňaza a vojaka

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 03.11.2023. Hosťom bol Mons. plk. PaedDr. Jozef Michalov.
20/11/202352 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Dejiny Cirkvi 17.10.2023

Vsdp. Ľuboslav Hromják nám 17.10.2023 porozprával o dejinách Cirkvi.
20/11/202350 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Eden pre mužov - Je Panna Mária a modlitba ruženca aj pre muža?

Záznam relácie Eden pre mužov zo dňa 31.10.2023. Hosťom boli P. Matej Juraj Šulik, OP, a Matej Herezan. vedie: Ivan Pribičko
20/11/202350 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Cliptime – stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 17.10.2023. Hosťom bol Martin Monsberger.
20/11/202323 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Svetový deň chudobných

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 20.11.2023.
20/11/202315 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Like pre organ 05.11.2023 - sv. Vít Praha 2. diel

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 19.11.2023.
20/11/202347 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Pane, aby som videl

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 20.11.2023.
20/11/202310 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Like pre organ 05.11.2023 - sv. Vít Praha 1. diel

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 12.11.2023.
20/11/202353 minutes 22 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 103. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 16.11.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
20/11/202349 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Verbisti a ich 100-ročné pôsobenie na Slovensku

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 08.11.2023. Hosťom bol P. Marek Vaňuš, SVD vedie: Alena Jancurová.
20/11/202345 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Online komunikácia alebo je na internete všetko dovolené?

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 31.10.2023. Hosťom bol Mgr. Miroslav Schlesinger, koordinátor v oblasti prevencie kriminality.
16/11/202348 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Mariathon - beh lásky - Radostní v nádeji

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 14.11.2023.
15/11/202337 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Vlastnou Cestou - vdp. Martin Jarábek

Záznam relácie Vlastnou cestou zo dňa 13.09.2023.
15/11/202343 minutes 11 seconds
Episode Artwork

sv. Albert Veľký, vedec a svätec

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 15.11.2023.
15/11/202320 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu chválu?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 15.11.2023.
15/11/20238 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Spiritualita Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony – Ružové sestry

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 06.10.2023. Hostkou bola sr. Stella Mária. foto sspsap.sk
13/11/202350 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Pastierske listy a homília k sviatku sv. Martina

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 13.11.2023.
13/11/202328 minutes 56 seconds
Episode Artwork

„Daj nám väčšiu vieru!“

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 13.11.2023.
13/11/202314 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Sv. Martin, náš patrón a ochranca

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 10.11.2023.
10/11/202320 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Pochválenie poctivého správcu

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 10.11.2023.
10/11/202316 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Duchovná služba v nemocnici

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 02.11.2023. Hosťom bol P. Pius Jaroslav Majerovič, OP.
09/11/202350 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Ako môžeme pomáhať dušiam v očistci, 3. diel

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 08.11.2023.
08/11/202334 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Kto sa nezriekne všetkého, nemôže byť mojím učeníkom

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 08.11.2023.
08/11/202312 minutes 46 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 102. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 02.11.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
07/11/202350 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Počiatky úcty k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí

Záznam prednášky vsdp. Ľuboslava Hromjáka v Spišškom Podhradí v rámci 11. ročníka púte k sv. Filoméne.
07/11/202349 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (november 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 07.11.2023.
07/11/202339 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Kto môže byť Ježišovým učeníkom?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 07.11.2023.
07/11/202313 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Kurz základov kresťanstva - Kto je kresťan?

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 24.10.2023. Prednášal vdp. Ondrej Michalec na tému Kurz základov kresťanstva - Kto je kresťan?
06/11/202342 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Skutky milosrdenstva - pomoc dušiam v očistci

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 06.11.2023.
06/11/202311 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Ježišovo pozvanie k stolu

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 06.11.2023.
06/11/202311 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Like pre organ 05.11.2023 - Wiedermann

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 05.11.2023.
06/11/202349 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Pomoc dušiam

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 03.11.2023.
06/11/202324 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Naplnením zákona je láska

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 03.11.2023.
06/11/20236 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Existuje očistec?

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 02.11.2023.
06/11/202318 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 02.11.2023.
06/11/202311 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Zlatobyľ obyčajná a kanadská, vres obyčajný

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 21.08.2023 foto wikipedia
31/10/202330 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Zdravo a chutne - Tehotné a dojčiace ženy

Záznam novej relácie Zdravo a chutne zo dňa 19.09.2023. Hosťom bola výživová poradkyňa Ing. Katarína Chomová.
31/10/202341 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - Jana Šturdíková

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 12.09.2023. Fotograf Peter Marek sa rozprával s fotografkou Janou Šturdíkovou.
31/10/202337 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Pápeži o ruženci

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 30.10.2023.
30/10/202335 minutes 39 seconds
Episode Artwork

„Žena, si oslobodená od svojej choroby,“

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 30.10.2023.
30/10/20239 minutes 26 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 29.10.2023 - Ferdinand Klinda

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 29.10.2023. Hosťom bol Ferdinand Klinda.
30/10/20231 hour 3 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Pod olivovníkom - Zo záhrady Eden

Záznam relácie Pod olivovníkom zo dňa 27.10.2023. Hosťom bol P. Michal Milan Krovina, OP, vedie: Monika Martinkovičová.
28/10/202335 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Radosť zo života aj v jeseni života

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 25.10.2023. Hostkou bola speváčka a moderátorka Mája Velšicová. vedie: Alena Jancurová
28/10/202345 minutes 31 seconds
Episode Artwork

List Božiemu ľudu

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 27.10.2023.
27/10/202317 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 27.10.2023.
27/10/202310 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Duchovná obnova Svetovej Rodiny Rádia Mária vo Fatime

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 25.10.2023.
25/10/202340 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 25.10.2023.
25/10/202310 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Klub Carlo 7. diel - IT a škola

Záznam relácie Klub Carlo zo dňa 06.09.2023. Predstavenie Carla - relácia pre deti a mladých a všetkých duchom mladých s deťmi a mladými, ktorej súčasťou je novovznikajúci Klub Carlo a mnohé pripravované aktivity slúžiace k tomu, aby sme sa učili správne s IT technológiami kráčať za Pánom Ježišom tak, ako to dokázal bl. Carlo Acutis za svojich 15 rokov života. vedie: Zuzana Mária Švecová a deti
25/10/202336 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Inak obdarovaní - Kamarát autizmus 8. diel

Záznam relácie Inak obdarovaní zo dňa 11.10.2023. Hostkou bola Mgr. Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko, vedie: Alena Jancurová.
25/10/202351 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Studňa múdrosti - Peter Mach

Záznam novej relácie Studňa múdrosti zo dňa 20.09.2023. Hosťom bol Peter Mach zo Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Vedie Marta Galbáčová.
24/10/202350 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Svedectvo odpustenia

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 19.10.2023.
23/10/202353 minutes
Episode Artwork

LikePreOrgan 22.10.2023 - Organár Martin Šaško a jeho žiaci 4. diel

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 22.10.2023.
23/10/202352 minutes
Episode Artwork

Kňazský život

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 20.10.2023. vdp. Mário Orban rozprával na tému Kňazský život.
20/10/202328 minutes 23 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 101. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 19.10.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
20/10/202351 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - Naša (moja) misia pokračuje

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 27.09.2023. Hostkou bola Mária Gáliková.
19/10/202348 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 17.10.2023. doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD prednášal na tému Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník. foto wikipedia
19/10/202343 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Sebaúcta a sebapoznanie

Záznam prednášky zo dňa 18.10.2023 Mgr. Miroslava Schlesingera na tému Sebaúcta a sebapoznanie.
18/10/202335 minutes 32 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 15.10.2023 - Organár Martin Šaško 3. diel

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 15.10.2023.
18/10/20231 hour 16 seconds
Episode Artwork

Fatimské posolstvo

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 13.10.2023.
13/10/202338 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 13.10.2023.
13/10/202312 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Synoda biskupov v Ríme

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 12.10.2023.
12/10/202320 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 12.10.2023.
12/10/20237 minutes 59 seconds
Episode Artwork

sv. Ján XXIII., koncilový pápež

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 11.10.2023.
11/10/202334 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Pane, nauč nás modliť sa

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 11.10.2023.
11/10/20238 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Klub Carlo 7. diel - Moje milované Assisi

Záznam relácie Klub Carlo zo dňa 04.10.2023. Predstavenie Carla - relácia pre deti a mladých a všetkých duchom mladých s deťmi a mladými, ktorej súčasťou je novovznikajúci Klub Carlo a mnohé pripravované aktivity slúžiace k tomu, aby sme sa učili správne s IT technológiami kráčať za Pánom Ježišom tak, ako to dokázal bl. Carlo Acutis za svojich 15 rokov života. Hosť vdp. Rastislav Zelenay. vedie: Zuzana Mária Švecová a deti
10/10/202336 minutes 19 seconds
Episode Artwork

List sv. Jána Pavla II - O posvätnom ruženci 2. diel

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 10.10.2023. Vedie Vdp. Juraj Augustín.
10/10/202335 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Svedectvo Raymund Nader - 05.10.2023

Záznam svedectva Raymunda Nadera zo dňa 05.10.2023 pri príležitosti otvorenia Domu úľavy sv. Charbela.
09/10/202337 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Svedectvo Abuna Charbel - 05.10.2023

Záznam svedectva Abuna Charbela zo dňa 05.10.2023 pri príležitosti otvorenia Domu úľavy sv. Charbela.
09/10/202355 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Svedectvo Myrna Nazzour - 05.10.2023

Záznam svedectva Myrny Nazzour zo dňa 05.10.2023 pri príležitosti otvorenia Domu úľavy sv. Charbela. foto grkatpo.sk
09/10/202342 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Poklad modlitby posvätného ruženca

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 09.10.2023. Vedie Vdp. Juraj Augustín.
09/10/202338 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Homília Mons. Tomáš Galis - 16. púť ružencových bratstiev v Šaštíne

Záznam homílie zo dňa 30.09.2023 v rámci 16. púte ružencových bratstiev v Šaštíne. foto bazilika.sk
09/10/202323 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto – Rajecká Lesná

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 30.08.2023 na tému Pútnické miesto – Rajecká Lesná. Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP, foto farnosť Rajecká Lesná
09/10/202346 minutes 3 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 08.10.2023 - Organár Martin Šaško 2. diel

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 08.10.2023.
09/10/20231 hour 10 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Sv. Bruno – Kríž stojí, svet sa rúca

Záznam katechézy P. Rafael Marek Tresa, OP zo dňa 06.10.2023 na tému sv. Bruno. foto wikipedia.sk
06/10/202338 minutes 7 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 100. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 05.10.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
06/10/202350 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Sv. Faustína, apoštolka milosrdenstva

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 05.10.2023. Hostkou bola sr. Clareta Fečová, KMBM. foto milosrdenstvo.sk
05/10/202344 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Život v Božom milosrdenstve

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 05.10.2023. Hostkou bola Jolka Domová zo združenia Faustínum. foto milosrdenstvo.sk
05/10/202323 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Lisabon 2023 – spomienky v našich srdciach

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 23.08.2023. Hosťami boli mladí z farského spoločenstva v Pezinku, Veronika Mrázová a Oliver Udvárdy.
04/10/202351 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Arónia, brusnica

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 14.08.2023 foto wikipedia
04/10/202331 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Vlastnou cestou - Mária Budzáková

Záznam relácie Vlastnou cestou zo dňa 16.08.2023. Hostkou bola Mária Budzákova.
04/10/202339 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Uhorka, alchemilka žltozelená, čučoriedka obyčajná

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 07.08.2023 foto wikipedia
04/10/202324 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Kresťan a reality - Ako úspešne kúpiť nehnuteľnosť

Záznam relácie Kresťan a reality zo dňa 15.08.2023.
04/10/202345 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto – Klokočov

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 09.08.2023 na tému Pútnické miesto – Bobrov. Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP, foto Klokocov.sk
04/10/202342 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - Matúš Zajac

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 08.08.2023. Fotograf Peter Marek sa rozprával s fotografom Matúšom Zajacom.
02/10/202351 minutes 1 second
Episode Artwork

Sezónny receptár - Majorán záhradný, koriander siaty a rumanček kamilkový

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 31.07.2023. foto wikipedia
02/10/202322 minutes 9 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 01.10.2023 - Organár Martin Šaško

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 01.10.2023.
02/10/202347 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (október 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 02.10.2023.
02/10/202337 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto – Vranov nad Topľou

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 23.08.2023 na tému Pútnické miesto – Bobrov. Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP, foto wikipedia
02/10/202342 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Ich anjeli ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 02.10.2023.
02/10/20238 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Pod olivovníkom - Život starozákonných ľudí

Záznam relácie Pod olivovníkom zo dňa 29.09.2023. Hosťom bol P. Michal Milan Krovina, OP, vedie: Monika Martinkovičová.
29/09/202348 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - Monika Kováčová

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 22.08.2023. Hostkou bola Monika Kováčová, misionárka v Rwande.
29/09/202349 minutes 38 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 99. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 28.09.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
28/09/202350 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Spiritualita sv. Vincenta de Paul

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 27.09.2023. Páter Peter Majerčík, CM, rozprával o Spiritualite sv. Vincenta de Paul.
27/09/202339 minutes 3 seconds
Episode Artwork

25. rokov encykliky Fides et Ratio a odkaz sv. Jána Pavla II. pre Slovensko

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 27.09.2023. Hosťom bol Dimitrij Olšovský.
27/09/202323 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 27.09.2023.
27/09/20239 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - don Štefan Kormančík, SDB

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 25.07.2023. Hosťom bol don Štefan Kormančík, SDB.
27/09/202349 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Odkaz Matky Elvíry, zakladateľky Komunity Cenacolo

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 31.08.2023. Hosťom bol Andrej Trulik.
26/09/202348 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 26.09.2023.
26/09/20238 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Pozvánka na 16. púť Ružencových bratstiev v Šaštíne

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 25.09.2023. Hosťom bol fr. Matej Juraj Šulik, OP. foto dmc.sk
26/09/202319 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Mariathon - Vstaň a vykroč do školy viery

Záznam relácie Poklad vieryzo dňa 25.09.2023 na tému Mariathon - Vstaň a vykroč do školy viery.
25/09/202331 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Sviecu postavila na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 25.09.2023.
25/09/20237 minutes 20 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 24.09.2023 - Organár Samuel Wagner 1.diel

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 24.09.2023.
25/09/202337 minutes
Episode Artwork

Mariathon septeber 2023 - Svedectvo a ovocie modlitby

Záíznam relácie zo dňa 22.09.2023 na tému: 25 rokov Rádia Mária Rakúsko a 5 rokov Rádia Mária Slovensko. Hosť Lukas Bonelli, predseda OZ Rádia Mária.
22/09/202336 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Mariathon septeber 2023 - beh lásky

Záznam rozhovoru zo dňa 22.09.2023. Hosťom bol Lucas Bonelli.
22/09/202313 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Mariathon septeber 2023 - Lucas Bonelli

Záznam rozhovoru zo dňa 21.09.2023. Hosťom bol Lucas Bonelli.
22/09/202324 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Mariathon september 2023 - svedectvo poslucháčky Márie

Záznam svedectva zo dňa 22.09.2023.
22/09/20233 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Niektoré ženy im vypomáhali zo svojich prostriedkov

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 22.09.2023.
22/09/202312 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Poď za mnou

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 21.09.2023.
21/09/20234 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Sv. Pio z Pietreciny - patrón Mariathonu

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 20.09.2023.
20/09/202323 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Armáda ako farnosť

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 15.09.2023. Hosťom bol st. kaplán 22. mechanizovaného práporu v Michalovciach - Mgr. Ján Čupalka.
20/09/202355 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 20.09.2023.
20/09/20234 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Divozel, echinacea, rebríček obyčajný

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 10.07.2023. foto zdravopedia.sk
19/09/202329 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Svedectvo Mária Dudášová

Záznam relaácie Radosť z viery zo dňa 23.06.2023. Hostkou bola Mária Dudášová.
19/09/202319 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Mariathon „Vstaň a vykroč do školy viery“

Záznam rozhovoru zo dňa 18.09.2023 na tému Mariathon „Vstaň a vykroč do školy viery“
19/09/202342 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Homília P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm na hore Butkov

Záznam homílie Pátra Vojtěcha Kodeta, O.Carm zo dňa 16.09.2023 zo Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva z hory Butkov.
19/09/20237 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Odkaz od P. Vojtěcha Kodeta pre poslucháčov Rádia Mária

Záznam rozhovoru zo dňa 16.09.2023.
18/09/20234 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Katechéza P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm

Záznam katechézy P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. v rámci Púte k ucteniu svätého kríža na hore Butkov.
18/09/202348 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Sv. Hildegarda z Bingenu, učiteľka Cirkvi

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 18.09.2023.
18/09/202310 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 18.09.2023.
18/09/202310 minutes 20 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 98. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 14.09.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
18/09/202347 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Homília sv. Jána Pavla II. prednesená v Bratislave (2003)

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 14.09.2023.
18/09/20238 minutes 39 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 17.09.2023 - Slatina nad Bebravou

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 17.09.2023.
18/09/20231 hour 9 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Homília sv. Jána Pavla II. prednesená v Rožňave (2003)

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 13.09.2023.
18/09/202310 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháči

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 13.09.2023.
13/09/20239 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Klub Carlo 3. diel - Využi svoj čas

Záznam relácie Klub Carlo zo dňa 21.07.2023. Predstavenie Carla - relácia pre deti a mladých a všetkých duchom mladých s deťmi a mladými, ktorej súčasťou je novovznikajúci Klub Carlo a mnohé pripravované aktivity slúžiace k tomu, aby sme sa učili správne s IT technológiami kráčať za Pánom Ježišom tak, ako to dokázal bl. Carlo Acutis za svojich 15 rokov života vedie: Zuzana Mária Švecová a deti
12/09/202337 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto – Bobrov

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 16.08.2023 na tému Pútnické miesto – Bobrov. Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP, foto spisska dieceza
12/09/202345 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Olej z olív ako prejav Božej priazne

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 18.08.2023. Hostkou bola Anna Banášová, vedie: Monika Martinkovičová,
12/09/202344 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Homília sv. Jána Pavla II. v Banskej Bystrici (2003)

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 12.09.2023.
12/09/202311 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Škola a rodina - Škola nie je výchovný tábor

Záznam relácie Škola a rodina zo dňa 11.09.2023. Hostkou bola doc. Mgr. Mária Belešová, PhD., vedie: Marta Galbáčová,
12/09/202355 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Eden pre mužov - Zo zákulisia tábora pre miništrantov

Záznam relácie Eden pre mužov zo dňa 22.08.2023. Hosťom boli účastníci a animátori tábora pre miništrantov zo spoločenstva verbistov, vedie: Ivan Pribičko,
11/09/202343 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Homília Mons. Jozef Haľko - púť k Panne Márii Kráľovnej všetkých svätých a k Matke milosrdenstva

Záznam homílie zo dňa 19.08.2023 v rámci púte k Panne Márii Kráľovnej všetkých svätých a k Matke milosrdenstva na hore Butkov.
11/09/202325 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Príhovor Svätého Otca Jána Pavla II. po prílete na Slovensko v roku 2003

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 11.09.2023.
11/09/202311 minutes 34 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 10.09.2023 - Monika Bažíková

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 10.09.2023.
11/09/20231 hour 2 minutes
Episode Artwork

Panna Mária, dcéra Joachima a Anny

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 08.09.2023.
08/09/202317 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Narodenie Panny Márie

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 08.09.2023.
08/09/20239 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Svedectvo košických mučeníkov

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 07.09.2023.
07/09/202316 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Opustili všetko a išli za ním

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 07.09.2023.
07/09/20239 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Homília páter Bruno Donoval, OP - 06.09.2023

Záznam homílie pátra Bruna zo dňa 06.09.2023
06/09/20237 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Ikony a ich význam

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 30.06.2023. Hosťom bol vdp. Ivan Moďoroši.
06/09/202340 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Čo na to Tomáš Akvinský? 7. diel

Záznam novej relácie Čo na to Tomáš Akvinský? zo dňa 05.09.2023. Hosťom bol P. Samuel Peter Lovás, OP.
06/09/202357 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Ľubovník bodkovaný, lipa malolistá, slez maurský, levanduľa

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 03.07.2023. foto zdravopedia.sk
06/09/202341 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Dejiny Cirkvi 20.06.2023

Vsdp. Ľuboslav Hromják nám 20.06.2023 porozprával o dejinách Cirkvi.
06/09/202351 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Ako dať svoju nehnuteľnosť do prenájmu

Záznam relácie Kresťan a reality zo dňa 17.07.2023. Hostka bola Klára Kollárová, realitná maklérka.
05/09/202341 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Duchovná obnova pre neplodné páry

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 04.09.2023. Hostkou bola Katarína Svitanová, organizátorka duchovnej obnovy.
05/09/202346 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Matka Tereza, svätica 20. storočia

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 05.09.2023. foto wikipedia
05/09/202311 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (september 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 04.09.2023.
05/09/202348 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Poslal ma hlásať evanjelium chudobným

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 04.09.2023.
05/09/202314 minutes 22 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 03.09.2023 - farnosť Liptovský Michal

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 03.09.2023.
05/09/202359 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - Jena Šimková

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 11.07.2023. Fotograf Peter Marek sa rozprával s Jenou Šimkovou.
01/09/202345 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Vstaň - Svetové dni mládeže očami slovenských dobrovoľníčok

Záznam relácie Vstaň zo dňa 15.08.2023. Hosťami boli Natália Nociarová, Tereza Čačíková, Lívia Pristáčová. vedie: Patrik Struk
01/09/202341 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - br. Masseo Golha, OFM

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 27.06.2023. Hosťom bol br. Masseo Golha, OFM. foto frantiskani.sk
01/09/202350 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Hrach siaty, vlašské orechy a kešu orechy

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 12.06.2023. foto zdravopedia
01/09/202327 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Tri roky misionárom v Čade

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 31.08.2023. vedie vdp. Juraj Augustín. foto papezskemisijnediela.sk
31/08/202354 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Z pastoračných diel sv. Augustína 2. diel

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 30.08.2023. vedie vdp. Juraj Augustín.
30/08/202342 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Prevencia kriminality u seniorov v letnom období

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 27.06.2023. Hosťom bol Mgr. Miroslav Schlesinger, koordinátor v oblasti prevencie kriminality,
30/08/202344 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Škola a rodina - Osobnosť učiteľa – Fázy povolania. Čo ovplyvňuje syndróm vyhorenia?

Záznam relácie Škola a rodina zo dňa 26.06.2023. Hostkou bola doc. Mgr. Mária Belešová, PhD., vedie: Marta Galbáčová,
30/08/202349 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Studňa múdrosti - Ostrov pomoci v Dunajskej Lužnej

Záznam relácie Studňa múdrosti zo dňa 03.07.2023. Hosťami boli Lukáš Hauzer, Mirka Alexyová a Zdenka Frčková.
30/08/202350 minutes 8 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 27.08.2023 - Vlkolínec

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 27.08.2023.
30/08/202346 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Z pastoračných diel sv. Augustína

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 28.08.2023. vedie vdp. Juraj Augustín.
28/08/202339 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Klub Carlo 5. diel - špeciál

Záznam relácie Klub Carlo zo dňa 21.08.2023. Predstavenie Carla - relácia pre deti a mladých a všetkých duchom mladých s deťmi a mladými, ktorej súčasťou je novovznikajúci Klub Carlo a mnohé pripravované aktivity slúžiace k tomu, aby sme sa učili správne s IT technológiami kráčať za Pánom Ježišom tak, ako to dokázal bl. Carlo Acutis za svojich 15 rokov života vedie: Zuzana Mária Švecová a deti
28/08/202326 minutes 8 seconds
Episode Artwork

List pápeža Františka ku Kalazanskému jubilelnému roku

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 25.08.2023. Téma: List pápeža Františka ku Kalazanskému jubilelnému roku zo dňa 27.11.2016.
25/08/202314 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Milovať budeš Pána, svojho Boha, a svojho blížneho ako seba samého!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 25.08.2023.
25/08/20239 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Rok kresťanskej kultúry

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 24.08.2023. Hosťom bol František Bartek, tajomník Mons. Františka Rábeka pre kultúru.
24/08/202329 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 24.08.2023.
24/08/202315 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Dokument kongregácie pre náuku viery - Normy ohľadne postupu pri posudzovaní súkromých zjavení

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 23.08.2023.
23/08/202318 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Panna Mária v Božej vôli - 5. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 22.08.2023. Cieľom všetkých Božích diel, stvorenia a spasenia je to, aby človek žil v Božej vôli. Potrebujeme zanechať svojvôľu a otvoriť sa pre žitie v Božej vôli. Veľkým vzorom a darom je nám v tomto Panna Mária a jej celoživotné „Fiat“ vedie: fr. Tadeáš Horváth, OP.
22/08/202329 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Panna Mária Kráľovná

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 22.08.2023. foto Opus Dei
22/08/202313 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Uchom ihly?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 22.08.2023.
22/08/20236 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Festival Hontfest 2023

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 17.08.2023 na tému festival Hontfest 2023. foto hontfest.sk
22/08/202336 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Ako si vytvoriť domáci repelent a zubnú pastu?

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 26.06.2023. foto mojerastliny.sk
21/08/202327 minutes 58 seconds
Episode Artwork

O príprave na 1. sväté prijímanie

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 21.08.2023.
21/08/202325 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Bohatý mladík

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 21.08.2023.
21/08/202322 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto Butkov a jeho história

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 14.08.2023. Hosťom bol Ing. Anton Barcík.
17/08/202330 minutes 1 second
Episode Artwork

Pútnické miesto – Staré hory

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 19.07.2023 na tému Pútnické miesto – Staré hory. Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP, foto clovekavira.cz
17/08/202343 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Nanebovzatie Panny Márie

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 16.08.2023. foto wikipedia.sk
16/08/202315 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 16.08.2023.
16/08/20239 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Homília vdp. Vladimír Skyba - 15.08.2023

Záznam homílie - vdp. Vladimír Skyba zo dňa 15.08.2023.
16/08/202327 minutes 21 seconds
Episode Artwork

27. ročník púte k Madone Žitného ostrova

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 15.08.2023.
15/08/202311 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Posledná mariánska dogma

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 15.08.2023.
15/08/202315 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Panna Mária v Božej vôli - 4. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 15.08.2023. Cieľom všetkých Božích diel, stvorenia a spasenia je to, aby človek žil v Božej vôli. Potrebujeme zanechať svojvôľu a otvoriť sa pre žitie v Božej vôli. Veľkým vzorom a darom je nám v tomto Panna Mária a jej celoživotné „Fiat“ vedie: fr. Tadeáš Horváth, OP.
15/08/202327 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Velebí moja duša Pána

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 15.08.2023.
15/08/202317 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto – Uhorná

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 02.08.2023 na tému Pútnické miesto – Marianka. Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP,
15/08/202342 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Homília páter Bruno Donoval, OP - 11.08.2023

Záznam homílie zo dňa 11.08.2023 v Spišskom Podhradí.
14/08/202318 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Homília páter Polykarp JACOŠ, O.S.B.M. - 10.08.2023

Záznam homílie zo dňa 10.08.2023 v Spišskom Podhradí.
14/08/202328 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Usnutie Presvätej Bohorodičky

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 14.08.2023. foto Greckokatolicka eparchia Bratislava
14/08/202323 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Homília Vsdp. Martin Kakalej - 09.08.2023

Záznam homílie zo dňa 09.08.2023 v Spišskom Podhradí.
14/08/202320 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Homília dp. Matúš Knižacký - 08.08.2023

Záznam homílie zo dňa 08.08.2023 v Spišskom Podhradí.
14/08/20236 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Homília vdp. Ján Hudák - 07.08.2023

Záznam homílie zo dňa 07.08.2023 v Spišskom Podhradí.
14/08/20235 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Homília Vsdp. Ľuboslav Hromják - 06.08.2023

Záznam homílie zo dňa 06.08.2023 v Spišskom Podhradí.
14/08/202319 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Homília dp. Matúš Knižacký - 05.08.2023

Záznam homílie zo dňa 05.08.2023 v Spišskom Podhradí.
14/08/202310 minutes 1 second
Episode Artwork

Homília vdp. Ján Hudák - 04.08.2023

Záznam homílie zo dňa 04.08.2023 v Spišskom Podhradí.
14/08/202310 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 14.08.2023.
14/08/20236 minutes 2 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 13.08.2023 - Štefan Varga

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 13.08.2023.
14/08/202347 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Homília vdp. Peter Kičin

Záznam homílie zo dňa 12.08.2023 v rámci 11. ročníka púte k sv. Filoméne.
12/08/202313 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto – Marianka

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 12.07.2023 na tému Pútnické miesto – Marianka. Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP, foto zahorie.info
10/08/202335 minutes 23 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 96. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 10.08.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
10/08/202346 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Panna Mária v Božej vôli - 3. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 08.08.2023. Cieľom všetkých Božích diel, stvorenia a spasenia je to, aby človek žil v Božej vôli. Potrebujeme zanechať svojvôľu a otvoriť sa pre žitie v Božej vôli. Veľkým vzorom a darom je nám v tomto Panna Mária a jej celoživotné „Fiat“ vedie: fr. Tadeáš Horváth, OP.
10/08/202321 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Svätá Klára z Assisi

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 10.08.2023. foto redemptoristi.sk
10/08/202315 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Panna Mária sa ponáhľa, aby nám bola nablízku

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 10.08.2023. Príhovor Svätého Otca Františka účastníkom SDM 2023, ktorý odznel vo Fatime 5.8.2023 foto vaticannews.va
10/08/202310 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Veselého darcu Boh miluje

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 10.08.2023.
10/08/202313 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Príhovor pápeža Františka počas sobotnej vigílie na SDM 2023

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 09.08.2023. foto vaticannews.va
09/08/202314 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Výročná ďakovná púť na Nitrianskej Kalvárii

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 03.08.2023. Hosťom bol P. Igor Kráľ, SVD. foto Farnosť Nitra Kalvária
09/08/202319 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 09.08.2023.
09/08/202317 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Pavlíni na Slovensku

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 19.06.2023. Hosťom bol P. Ondrej Kentoš, OSPPE.
08/08/202346 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Homília pápeža Františka počas SDM 2023

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 08.08.2023. foto vaticannews.va
08/08/202310 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Skorocel väčší, skorocel kopijovitý a jahoda

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 05.06.2023. foto wikipedia.sk
07/08/202332 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Letné aktivity a služba združenia Domka

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 21.06.2023. Hostkami boli Terézia Haydenová a Katka Pudišová.
07/08/202342 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Príhovor pápeža Františka na uvítacom ceremoniáli SDM: Boh ťa volá po mene

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 07.08.2023. foto vaticannews.va
07/08/202314 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Zdravo a chutne - Výživa detí

Záznam relácie Zdravo a chutne zo dňa 24.05.2023. Hosťom bola výživová poradkyňa Ing. Katarína Chomová.
07/08/202347 minutes 8 seconds
Episode Artwork

„Pane, zachráň ma!“

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 07.08.2023.
07/08/20237 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Dejiny Cirkvi 18.04.2023

Vsdp. Ľuboslav Hromják nám 18.04.2023 porozprával o dejinách Cirkvi.
07/08/202348 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto – Buková Hôrka

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 26.07.2023 na tému Pútnické miesto – Buková Hôrka Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP, foto wikipedia.org
07/08/202337 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Homília páter Bruno Donoval, OP 02.08.2023

Záznam homílie zo dňa 02.08.2023.
07/08/202318 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Panna Mária v Božej vôli - 2. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 01.08.2023. Cieľom všetkých Božích diel, stvorenia a spasenia je to, aby človek žil v Božej vôli. Potrebujeme zanechať svojvôľu a otvoriť sa pre žitie v Božej vôli. Veľkým vzorom a darom je nám v tomto Panna Mária a jej celoživotné „Fiat“ vedie: fr. Tadeáš Horváth, OP.
07/08/202343 minutes 13 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 06.08.2023 - Alenka Dorothea

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 06.08.2023.
07/08/202355 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Premenenie Pána

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 06.08.2023.
05/08/202311 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Vari to nie je tesárov syn?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 04.08.2023.
04/08/20239 minutes 19 seconds
Episode Artwork

S Máriou v ústrety k svetovým dňom mládeže

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 03.08.2023. foto zdroj svetovednimladeze.sk
03/08/20236 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Odkaz mamy Elvíry

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 03.08.2023. foto comunita cenacolo
03/08/20235 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Pozvánka na púť k sv. Filoméne

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 02.08.2023. Hosťom bol vsdp. Ľuboslav Hromják.
03/08/202327 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 03.08.2023.
03/08/20235 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Moja cesta ku kňazstvu

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 02.08.2023. Hosťom bol P. Lukáš Hanúsek, SVD, novokňaz. vedie Klára Kollárová.
02/08/202335 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Čo je Porciunkula?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 02.08.2023. foto wikipedia.org
02/08/20235 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Zdravo a chutne - Malé kroky k veľkým zmenám

Záznam novej relácie Zdravo a chutne zo dňa 27.04.2023. Hosťom bola výživová poradkyňa Ing. Katarína Chomová.
01/08/202341 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Eden pre mužov - Odpustenie ako cesta k slobode

Záznam relácie Eden pre mužov zo dňa 13.06.2023. Hosťom bol Robert de Hoxar z tímu Otcovho srdca. vedie: Ivan Pribičko,
01/08/202351 minutes 1 second
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (august 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 01.08.2023.
01/08/202342 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Panna Mária v Božej vôli - 1. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 25.07.2023. Cieľom všetkých Božích diel, stvorenia a spasenia je to, aby človek žil v Božej vôli. Potrebujeme zanechať svojvôľu a otvoriť sa pre žitie v Božej vôli. Veľkým vzorom a darom je nám v tomto Panna Mária a jej celoživotné „Fiat“ vedie: fr. Tadeáš Horváth, OP.
01/08/202336 minutes 57 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 95. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 27.07.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
01/08/202346 minutes 26 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 30.07.2023 - Otto Albert Tichý

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 30.07.2023.
01/08/202357 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Svet náboženskej slobody 8. diel - ppk. Mgr. Peter Nižník

Záznam relácie Svet náboženskej slobody zo dňa 21.06.2023. Hosť: ppk. Mgr. Peter Nižník, vedie: Michal Považan.
25/07/202350 minutes 27 seconds
Episode Artwork

CAMPFEST 2023 - Lýdia Rišová

Záznam relácie Radosť z viery o Campfeste 2023 s Lýdiou Rišovou. Vedie: Patrik Struk.
25/07/202333 minutes 28 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 23.07.2023 - Príbeh strateného organu

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 23.07.2023.
24/07/20231 hour 1 minute 26 seconds
Episode Artwork

Posolstvo pápeža Františka k svetovému dňu starých rodičov a seniorov 2022

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 21.07.2023.
21/07/202311 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Posolstvo pápeža Františka k svetovému dňu starých rodičov a seniorov 2021

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 21.07.2023.
21/07/202313 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Syn človeka je pánom aj nad sobotou

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 21.07.2023.
21/07/20235 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Dedičstvo otcov

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 20.07.2023. foto zivotopisysvatych.sk
20/07/202332 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Poďte ku mne všetci

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 20.07.2023.
20/07/202320 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Posolstvo pápeža Františka k svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 19.07.2023.
19/07/202319 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 19.07.2023.
19/07/202312 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Kongregácia sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 02.06.2023. Hostkou bola sr. Klára Krnáčová z Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho.
18/07/202330 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Zdravo a chutne - Dovolenkové nástrahy v stravovaní

Záznam novej relácie Zdravo a chutne zo dňa 15.06.2023. Hosťom bola výživová poradkyňa Ing. Katarína Chomová.
18/07/202334 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Poklad viery: Mravný poriadok

Katechézu prerozprával vdp. Juraj Augustín podľa P. Hroznatu.
18/07/202332 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Poklad viery: Základné životné otázky

Katechézu prerozprával vdp. Juraj Augustín podľa P. Hroznatu.
18/07/202329 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Poklad viery: Problém zla – Vykúpenie – Ježiš Kristus

Katechézu prerozprával vdp. Juraj Augustín podľa P. Hroznatu.
18/07/202334 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, biskup a mučeník

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 18.07.2023. foto zdroj zivotopisysvatych.sk
18/07/202315 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Týru, Sidonu a Sodome bude v deň súdu ľahšie ako vám

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 18.07.2023.
18/07/202310 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Pútnické miesto – Levoča

Záznam relácie Mariánske pútnické miesta na Slovensku zo dňa 28.06.2023 na tému Pútnické miesto – Levoča. Hosťom bol P. Marek Rafael Tresa, OP,
18/07/202344 minutes 1 second
Episode Artwork

Festival Slovenské historické organy 32. ročník

Záznam relácie Radosť z viery z 13.07.2023. Hostia: Marieta Puhovichová a Martin Puhovich - organizátori. Vedie: Matúš Hrnčiar
17/07/202357 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Svedectvo o sile modlitby a zasvätenia Panne Márii

Záznam relácie poklad viery zo dňa 17.07.2023. Hosťom bol P. Svorad Ján Duda, OP, misionár na Ukrajine,
17/07/202342 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 14.07.2023. Hosťom bol Peter Šuvada, organizátor festivalu, vedie: Soňa Ráceková,
17/07/202337 minutes 5 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 16.07.2023 - Organ v Kremnici - kostol sv. Kataríny

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 16.07.2023.
17/07/202358 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Panna Mária Karmelská

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 14.07.2023.
14/07/202314 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 14.07.2023.
14/07/20239 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - vdp. Peter Majerník

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 23.05.2023. Hosťom bol vdp. Peter Majerník.
13/07/202349 minutes 56 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 94. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 13.07.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
13/07/202347 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Život OZ Likvidace lepry

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 13.07.2023. Hosťom bol Bc. Lubomír Hajas, riaditeľ OZ, vedie: P. Bruno Donoval, OP
13/07/202335 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Alfonz Paulen - hrdina lásky

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 13.07.2023. foto zdroj www.alfonzpaulen.sk
13/07/20239 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 13.07.2023.
13/07/20237 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Patróni Svetových dní mládeže - Lisabon

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 12.07.2023.
12/07/202329 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Choďte k ovciam strateným z domu Izraela

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 12.07.2023.
12/07/20239 minutes 16 seconds
Episode Artwork

sv. Benedikt, opát, patrón Európy

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 11.07.2023.
11/07/202320 minutes 1 second
Episode Artwork

„My sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 11.07.2023.
11/07/20239 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Ako deťom odovzdávať vieru a lásku k literatúre?

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 29.06.2023. Hostkou bola Katarína Jančišinová, prekladateľka a knižná editorka. vedie: Alena Jancurová,
10/07/202349 minutes 18 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 09.07.2023 - Týždeň kresťanskej kultúry

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 09.07.2023.
10/07/20231 hour 7 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (júl 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 10.07.2023.
10/07/202344 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Neboj sa, len ver!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 10.07.2023.
10/07/20238 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Láska - srdce - šťastie

Katechézu prerozprával vdp. Juraj Augustín podľa P. Hroznatu
04/07/202332 minutes 31 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 02.07.2023 - Ing. Peter Gombár

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 02.07.2023.
03/07/202349 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Cooltime - Ako ostať cez prázdniny blízko pri Bohu?

Záznam relácie Cooltime zo dňa 06.06.2023. Hostia: Dominik Žažo, Jozef Kollár a mladí zo ZMM.
01/07/202350 minutes 18 seconds
Episode Artwork

sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 29.06.2023.
29/06/202313 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Prevencia kriminality u mladých v letnom období

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 21.06.2023. Hosťom bol Miroslav Schlesinger, koordinátor v oblasti prevencie kriminality.
28/06/202347 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Sv. Irenej, biskup, mučeník - učiteľ jednoty

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 28.06.2023.
28/06/202314 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Po ovocí ich poznáte

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 28.06.2023.
28/06/20239 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 27.06.2023. foto redemptoristi.sk
27/06/202323 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Zlaté pravidlo

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 27.06.2023.
27/06/202314 minutes 1 second
Episode Artwork

Vstaň - Svetové dni mládeže v Lisabone 4. diel

Záznam relácie Vstaň zo dňa 20.06.2023. Hosťami boli Mária Budzáková, Pavol Danko a Jozef Kollár.
27/06/202348 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - Rudolf Baranovič

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 13.06.2023. Fotograf Peter Marek sa rozprával s Rudolfom Baranovičom.
27/06/202341 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Opus Dei – Božie dielo

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 26.06.2023.
26/06/202324 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Nesúďte, aby ste neboli súdení

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 26.06.2023.
26/06/20235 minutes 10 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 25.06.2023 - František Xaver Brixi

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 25.06.2023.
26/06/202346 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Narodenie Jána Krstiteľa

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 23.06.2023.
23/06/202314 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 23.06.2023.
23/06/20239 minutes 27 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 93. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 22.06.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
22/06/202350 minutes 6 seconds
Episode Artwork

sv. Ján Fisher a Tomáš More, mučeníci

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 22.06.2023.
22/06/202314 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Vy sa budete modliť takto

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 22.06.2023.
22/06/202313 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Eucharistický, kňazský a liturgický apoštolát

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 24.05.2023. Hostka bola sr. Alžbeta, PIAE DISCIPULAE DIVINI MAGISTRI (Brno. foto vaticannews.va
21/06/202342 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Homília pátra Bruna Donovala - 21.06.2023

Záznam homílie zo dňa 21.06.2023.
21/06/20235 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Medovka lekárska, mäta pieporná a nevädza poľná

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 22.05.2023. foto wikipedia.sk
21/06/202330 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Sv. Alojz Gonzága, patrón mládeže

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 21.06.2023.
21/06/202310 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 21.06.2023.
21/06/20239 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Z bludiska k víťazstvu

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 30.05.2023. Hosťom bol Martin Klimo, odchovanec Komunity Cenacolo.
21/06/202346 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Patróni Svetových dní mládeže - sv. Ján Pavol II.

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 20.06.2023.
20/06/202310 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Sv. pustovníci zo Skalky - Andrej Svorad a Beňadik

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 19.06.2023.
19/06/202315 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Ja vám hovorím: Neodporujte zlému

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 19.06.2023.
19/06/20237 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Oslava výročia objavenia pozostatkov sv. Filomény

Záznam relácie zo dňa 30.05.2023. Hosťom bol vsdp. doc. HEDr. ĽuboslavHromják, PhD., vedie: Eva Zitawa.
19/06/202342 minutes 13 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 18.06.2023 - Eva Kyšková

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 18.06.2023. Hosťom bola Eva Kyšková.
19/06/20231 hour 4 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Klenoty našich predkov - Pravá úcta k Božskému Srdcu v našom živote

Záznam relácie Klenoty našich predkov zo dňa 16.06.2023. Monika Martinkovičová sa rozprávala s pátrom Jánom Ďačokom, SJ o pravej úcte k Božskému Srdcu v našom živote.
19/06/202333 minutes 42 seconds
Episode Artwork

O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 4. diel

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 16.06.2023.
16/06/202334 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 16.06.2023.
16/06/202310 minutes 38 seconds
Episode Artwork

O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 3. diel

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 15.06.2023.
15/06/202318 minutes
Episode Artwork

Choď sa najprv zmieriť so svojím bratom

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 15.06.2023.
15/06/20238 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Vlastnou cestou - Roman Pomajbo

Záznam relácie Vlastnou cestou z 14.06.2023. Hosťom bol herec Roman Pomajbo. Vedie Patrik Struk.
15/06/202344 minutes 18 seconds
Episode Artwork

MUDr. Svetlana Hadvabová - Respiračné alergie, atopické ekzémy, prejavy alergie u bábätiek

Záznam relácie zo dňa 16.05.2023. MUDr. Svetlana Hadvabová nám rozprávala alergiách.
14/06/202339 minutes 21 seconds
Episode Artwork

O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 2. diel

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 14.06.2023.
14/06/202332 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 14.06.2023.
14/06/20234 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Čím aktuálne žije Medžugorie?

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 09.06.2023. Hostkou bola p. Oľga Merkovič, sprievodkyňa pútnikov, tlmočníčka v Medžugorí.
13/06/202343 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Studňa múdrosti - Divadlo SELAVI – seniorské ochotnícke divadlo pre seniorov

Záznam relácie Studňa múdrosti zo dňa 15.05.2023. Hosťami boli Darina Stellerová, manažérka divadla a Vladimír Karina, režisér. vedie: Marta Galbáčová,
13/06/202342 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Svätý Anton Paduánsky, evanjeliový doktor

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 13.06.2023.
13/06/202317 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Kresťan a reality - Ako úspečne predať nehnuteľnosť

Záznam relácie Kresťan a reality zo dňa 28.04.2023.
13/06/202344 minutes 41 seconds
Episode Artwork

MINIdigi týždeň s témou TVORIVOSŤ

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 30.05.2023. Hosťami boli Mgr. Boris Kollár, koordinátor pre komunikáciu a fundraising, združenie eRko a Dominika Bujdáková, koordinátorka pre projekt MINIdigi.
13/06/202340 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Škola a rodina - Osobnosť žiaka a faktory, ktoré ju ovplyvňujú

Záznam relácie Škola a rodina zo dňa 12.06.2023. Hostkou bola doc. Mgr. Mária Belešová, PhD., vedie: Marta Galbáčová,
13/06/202344 minutes 48 seconds
Episode Artwork

O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 1. diel

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 12.06.2023.
13/06/202325 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Blahoslavení chudobní v duchu

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 12.06.2023.
13/06/202310 minutes 15 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 11.06.2023 - Radek Rejšek

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 11.06.2023. Hosťom bol Radek Rejšek.
13/06/202337 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Bratislavské Hanusove dni 2023

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 07.06.2023, v ktorej hosťom bol Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa. vedie: P. Bruno Donoval, OP
09/06/202329 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Klub Carlo 2. diel - špeciál

Záznam relácie Klub Carlo zo dňa 01.02.2023. Predstavenie Carla - relácia pre deti a mladých a všetkých duchom mladých s deťmi a mladými, ktorej súčasťou je novovznikajúci Klub Carlo a mnohé pripravované aktivity slúžiace k tomu, aby sme sa učili správne s IT technológiami kráčať za Pánom Ježišom tak, ako to dokázal bl. Carlo Acutis za svojich 15 rokov života vedie: Zuzana Mária Švecová a deti
09/06/202334 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Sv. Efrém, citara Ducha Svätého

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 09.06.2023.
09/06/202315 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 09.06.2023.
09/06/202310 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Moodrovačky 20. diel špeciál - Medzinárodný deň detí

Záznam relácie Moodrovačky zo dňa 01.06.2023.
09/06/202344 minutes 16 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 92. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 08.06.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
09/06/202347 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Cirkev žije z Eucharistie - Encyklika pápeža Jána Pavla II., 2. časť

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 08.06.2023.
08/06/202333 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky; a ja ho vzkriesim v posledný deň

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 08.06.2023.
08/06/202318 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Čo na to Tomáš Akvinský? 6. diel

Záznam novej relácie Čo na to Tomáš Akvinský? zo dňa 06.06.2023. Hosťom bol P. Damián Juraj Mačura, OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku.
08/06/202353 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Cirkev žije z Eucharistie - Encyklika pápeža Jána Pavla II., 1. časť

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 07.06.2023.
07/06/202329 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Vstaň sestra a modlíme sa

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 07.06.2023.
07/06/20237 minutes 57 seconds
Episode Artwork

sv. Norbert a jeho spiritualita

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 06.06.2023.
06/06/202318 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 06.06.2023.
06/06/20239 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Škola a rodina - Čo je to pedagogika?

Záznam relácie Škola a rodina zo dňa 29.05.2023. Hostkou bola doc. Mgr. Mária Belešová, PhD., vedie: Marta Galbáčová,
06/06/202347 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Svätý Bonifác, apoštol Germánov

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 05.06.2023.
05/06/202315 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Podobenstvo o nájomníkoch

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 05.06.2023.
05/06/202319 minutes 5 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 04.06.2023 - Vladimír Roubal

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 04.06.2023. Hosťom bol Vladimír Roubal.
05/06/202353 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (jún 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 02.06.2023.
02/06/202333 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Môj dom sa bude volať domom modlitby

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 02.06.2023.
02/06/202311 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Bl. Carlo Acutis - vzor mladých

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 01.06.2023.
01/06/202331 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Moja duša je smutná až na smrť

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 01.06.2023.
01/06/202310 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Vstaň - Svetové dni mládeže v Lisabone 3. diel

Záznam relácie Vstaň zo dňa 18.05.2023. Hosťami boli Mária Budzáková a Martin Šifalovič.
31/05/202341 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Cesta synodálnej Cirkvi 3. diel

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 31.05.2023.
31/05/202340 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Učeníci upadli do ľudskej slabosti

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 31.05.2023.
31/05/202312 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Život a posolstvo sv. Filipa Neriho

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 25.05.2023. Hosťom bol vdp. PhDr. Juraj Vittek, PhD. foto wikipedia
30/05/202340 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Klenoty našich predkov - Loretánska Panna Mária

Záznam relácie Klenoty našich predkov zo dňa 26.05.2023. Monika Martinkovičová sa rozprávala s pátrom Brunom o Lorete.
30/05/202340 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Cesta synodálnej Cirkvi 2. diel

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 30.05.2023.
30/05/202326 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Stonásobne viac

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 30.05.2023.
30/05/202312 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Dotyk Boha - manželia Lucia a Michal Szabovci (Cenacolo),

Záznam zo dňa 24.05.2023 v rámci akcie Dotyk Boha. Hosťami boli manželia Lucia a Michal Szabovci.
29/05/202313 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Dotyk Boha - Mária Budzáková, organizačný tím SDM

Záznam zo dňa 24.05.2023 v rámci akcie Dotyk Boha.
29/05/20239 minutes 1 second
Episode Artwork

Dotyk Boha - svedectvo p. Schlesinger

Záznam zo dňa 24.05.2023 v rámci akcie Dotyk Boha. Sebaúcta a manipulácia – prevencia pre mladých, vedie: p. Schlesinger.
29/05/202335 minutes 24 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 28.05.2023 - Mária Koňuchová

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 28.05.2023. Hostkou bola Mária Koňuchová.
29/05/202334 minutes 46 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 91. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 25.05.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
29/05/202352 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Dotyk Boha - svedectvo Martin Klimo

Záznam svedectva Martina Klima zo dňa 24.05.2023 v rámci akcie Dotyk Boha.
29/05/20239 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Dotyk Boha- homília Mons. Nicola Girasoli

Záznam homílie Mons. Nicola Girasoli zo dňa 24.05.2023 v rámci akcie Dotyk Boha.
29/05/202325 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Cesta synodálnej Cirkvi

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 29.05.2023.
29/05/202324 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Hľa tvoj syn! Hľa, tvoja matka!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 29.05.2023.
29/05/202311 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - manželia Piatrikovci - Mária a Stanislav

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 09.05.2023. Fotograf Peter Marek mal hostí, manželov Piatrikovcov.
29/05/202345 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Moodrovačky 19. diel - Mama, v nebi i na zemi

Záznam relácie Moodrovačky zo dňa 28.04.2023.
29/05/202326 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Kyslička obyčajná, pečeňovník trojlaločný, čerešňa višňová

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 17.04.2023. foto mojerastliny.sk
27/05/202331 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Duchovná služba vo farnosti Žilina- Solinky

Záznam relácie radosť z viery zo dňa 18.04.2023. Hosťami boli vdp. Dušan Pecko a dp. Jakub Melo. foto dcza.sk
26/05/202345 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Mediálny svet mladých

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 17.04.2023. Hosťami boli žiaci a pedagógovia Cirkevnej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov.
26/05/202341 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Dokonalé praktizovanie úcty k Panne Márii

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 26.05.2023.
26/05/202324 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Pas moje baránky! Pas moje ovce!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 26.05.2023.
26/05/202318 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Hovoriť srdcom

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 25.05.2023.
26/05/202315 minutes 45 seconds
Episode Artwork

30. výročie Cirkevného konzervatória v Bratislave

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 05.05.2023. Hosťom bol Mgr. Art. Marek Vrábel, ArtD. riaditeľ cirkevného konzervatória.
24/05/202337 minutes 19 seconds
Episode Artwork

vdp. Rastislav Čižik - Liturgický odev

Záznam zamyslenia bratov gréckokatolíkov zo dňa 24.04.2023 na tému Liturgický odev.
24/05/202342 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Svedectvo kňazského života - P. František Kovaľ, SJ

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 26.04.2023. Hosťom bol páter František Kovaľ, SJ. foto jezuiti.sk
24/05/202346 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Mariathon "Radostní hľadači Boha"

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 23.05.2023.
23/05/202329 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Otče, osláv svojho Syna!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 23.05.2023.
23/05/202311 minutes 56 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 21.05.2023 - Rudolf Šepták

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 21.05.2023. Hosťom bol Rudolf Šepták.
22/05/20231 hour 29 seconds
Episode Artwork

Sviatosť krstu

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 20.05.2023.
22/05/202321 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Projekt - školiace stredisko pre kňazov Rwanda - Lucas Bonelli

Záznam rozhovoru počas Mariathonu zo dňa 19.05.2023. Hosťom bol Lucas Bonelli.
20/05/202319 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Mocné znamenie z Fatimy

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 20.05.2023.
20/05/202313 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Projekt - školiace stredisko pre kňazov Rwanda - Jean Paul

Záznam rozhovoru počas Mariathonu zo dňa 19.05.2023. Hosťom bol Jean Paul Kayihura.
20/05/202330 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Projekt - školiace stredisko pre kňazov, riaditeľov Rádií Mária v Rwande

Záznam rozhovoru počas Mariathonu zo dňa 19.05.2023. Hosťom bol vdp. Bernhard Mitterutzner.
19/05/202328 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Projekt - Rádio Mária Libanon - vdp. Jozef Poláček

Záznam rozhovoru počas Mariathonu zo dňa 18.05.2023. Hosťom bol vdp. Jozef Poláček.
19/05/202324 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Projekt - Rádio Mária Libanon - vdp. Roman Haško

Záznam rozhovoru počas Mariathonu zo dňa 19.05.2023. Hosťom bol vdp. Roman Haško.
19/05/202311 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Projekt - Rádio Mária Libanon - vdp. Matúš Marcin

Záznam rozhovoru počas Mariathonu zo dňa 18.05.2023. Hosťom bol vdp. Matúš Marcin.
18/05/202326 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Projekt - Rádio Mária Libanon - Joseph Nassar

Záznam rozhovoru počas Mariathonu zo dňa 18.05.2023. Hosťom bol Joseph Nassar.
18/05/202326 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Fatimské posolstvá

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 18.05.2023.
18/05/202324 minutes 54 seconds
Episode Artwork

"Aj keď ich bolo toľko, sieť sa neroztrhla"

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 18.05.2023.
18/05/202314 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Mariathon - "Radostní hľadači Boha"

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 17.05.2023.
17/05/202332 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 17.05.2023.
17/05/202311 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Zádušník brečtanovitý, pšeno, smrekové výhonky

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 03.04.2023. foto mojerastliny.sk
16/05/202331 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Katechéza P. Ladislava Csontosa - Reflexia nad rodinnou výchovou

Záznam katechézy P. Ladislava Csontosa na tému Zmierenie – sviatosť Božej nehy zo dňa 05.04.2023.
16/05/202346 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Úcta k Panne Márii očami sv. Ľudovíta Máriu Grigniona, 4. časť

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 16.05.2023.
16/05/202331 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 16.05.2023.
16/05/202316 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Úcta k Panne Márii očami sv. Ľudovíta Máriu Grigniona, 1. časť

Záznam katechézy zo dňa 09.05.2023. vedie vdp. Juraj Augustín.
16/05/202331 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - Branislav Štěpánek

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 11.04.2023. Fotograf Peter Marek sa rozprával s Branislavom Štěpánkom,
15/05/202351 minutes 11 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 90. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 11.05.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
15/05/202350 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Úcta k Panne Márii očami sv. Ľudovíta Máriu Grigniona, 3. časť

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 15.05.2023.
15/05/202321 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Duch pravdy vydá o mne svedectvo

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 15.05.2023.
15/05/202311 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Like pre organ - Organová hudba severného Nemecka

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 07.05.2023.
15/05/202341 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Klub Carlo 1. diel

Záznam relácie Klub Carlo zo dňa 03.05.2023. Predstavenie Carla - relácia pre deti a mladých a všetkých duchom mladých s deťmi a mladými, ktorej súčasťou je novovznikajúci Klub Carlo a mnohé pripravované aktivity slúžiace k tomu, aby sme sa učili správne s IT technológiami kráčať za Pánom Ježišom tak, ako to dokázal bl. Carlo Acutis za svojich 15 rokov života vedie: Zuzana Mária Švecová a deti
05/05/202341 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Posolstvo sv. Ľubovíta Máriu Grigniona - O pravej úcte k Panne Márii 2

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 05.05.2023.
05/05/202343 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Inak obdarovaní - Kamarát autizmus 7. diel

Záznam relácie Inak obdarovaní zo dňa 05.04.2023. Hostkami boli manželia Ing. Mária Štubňová a JUDr.Ivan Štubňa, PhD. ,riaditeľ OZ SPOSA – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom s celoslovenskou pôsobnosťou, vedie: Zuzana Mária Švecová,
04/05/202350 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - Veronika Ďuricová

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 20.04.2023. Hosťom bola Veronika Ďuricová.
04/05/202350 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Posolstvo sv. Ľubovíta Máriu Grigniona - O pravej úcte k Panne Márii 1

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 04.05.2023.
04/05/202323 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 04.05.2023.
04/05/202312 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Svet náboženskej slobody 7. diel - Náboženská sloboda v zdravotníctve

Záznam relácie Svet náboženskej slobody zo dňa 26.04.2023. Hosť páter Marián Chovanec, CM, duchovný v nemocnici Ružinov.
03/05/202340 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Eden pre mužov - Obžerstvo nielen v jedle, ale aj v živote muža.

Záznam relácie Eden pre mužov zo dňa 29.03.2023. Hosťom bol brat Martin Borkovský, OFMCap.
03/05/202354 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Moodrovačky 18. diel - Veľká noc v našej rodine

Záznam relácie Moodrovačky zo dňa 14.04.2023.
03/05/202320 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Čo na to Tomáš Akvinský? 5. diel

Záznam novej relácie Čo na to Tomáš Akvinský? zo dňa 02.05.2023. Hosťom bol P. Damián Juraj Mačura, OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku.
03/05/202346 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Katechéza P. Ladislava Csontosa - ako sa cvičiť v zmierení

Záznam katechézy P. Ladislava Csontosa na tému Zmierenie – sviatosť Božej nehy zo dňa 29.03.2023.
03/05/202347 minutes 1 second
Episode Artwork

Portál Nové mesto

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 28.03.2023. Hosťom bol Ján Heriban.
02/05/202348 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Vstaň - Svetové dni mládeže v Lisabone 2. diel

Záznam relácie Vstaň zo dňa 18.04.2023. foto svetovednimladeze.sk
02/05/202345 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Združenie katolíckeho apoštolátu

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 27.03.2023. Hosťom bol integratívny kouč Tomáš Rusňák.
02/05/202342 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Borovica lesná, medvedí cesnak, fazuľa mungo a pšeno

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 27.03.2023. foto wikipedia.sk
02/05/202331 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Dejiny Cirkvi 21.03.2023

Vsdp. Ľuboslav Hromják nám 21.03.2023 porozprával o dejinách Cirkvi.
02/05/202344 minutes 44 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 30.04.2023 - Mgr. Peter Franzen

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 30.04.2023. Hosťom bol Mgr. Peter Franzen.
02/05/202355 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Čo na to Tomáš Akvinský? 4. diel

Záznam novej relácie Čo na to Tomáš Akvinský? zo dňa 04.04.2023. Hosťom bol P. Damián Juraj Mačura, OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku.
28/04/202343 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Život a posolstvo sv. Kataríny Sienskej

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 28.04.2023.
28/04/202319 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 28.04.2023.
28/04/202312 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Cirkev žije z Eucharistie

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 27.04.2023.
27/04/202325 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 27.04.2023.
27/04/202319 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Katechéza P. Ladislava Csontosa - Zmierenie – sviatosť Božej nehy

Záznam katechézy P. Ladislava Csontosa na tému Zmierenie – sviatosť Božej nehy zo dňa 22.03.2023.
26/04/202348 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Pohánka, fialka voňavá, púpava lekárska

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 20.03.2023. foto wikipedia.sk
26/04/202337 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Mariathon – „Radostní hľadači Boha“

Záznam relácie Poklad viery zo dňa 26.04.2023.
26/04/202331 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Ja som chlieb života

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 26.04.2023.
26/04/202312 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Sviatosť zmierenia – ako sa na ňu dobre pripraviť?

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 24.03.2023. Hosťom bol P. Ján Ďačok, SJ.
25/04/202349 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Pastores dabo vobis - o formácii kňazov v súčasnom svete

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 25.04.2023. Zamyslenie nad apoštolskou exhortáciou pápeža Jána Pavla II. – Pastores dabo vobis – o formácii kňazov v súčasnom svete.
25/04/202343 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Klenoty našich predkov - Karlovice a Zašová

Záznam relácie zo dňa 21.04.2023.
25/04/202357 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 25.04.2023.
25/04/20235 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Potravinové intolerancie – ako si poradiť s histamínom a laktózou

Záznam relácie Zdravo a chutne zo dňa 23.03.2023. Hosťom bola výživová poradkyňa Ing. Katarína Chomová.
25/04/202349 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Vstaň - Svetové dni mládeže v Lisabone

Záznam relácie Vstaň zo dňa 21.03.2023. Hosťom bol dp. Mário Jančovič. Reláciu vedie Patrik Struk.
25/04/202336 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Veľká noc vo Vatikáne

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 21.04.2023. Hosťom bol vdp. Martin Jarábek.
24/04/202344 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Prorok pravého chleba

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 21.04.2023.
24/04/202318 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Katechéza P. Ladislava Csontosa - Ako urobiť z manželskej hádky „zdravý konflikt,

Záznam katechézy P. Ladislava Csontosa na tému Hádky v rodine zo dňa 15.03.2023.
24/04/202344 minutes 34 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 23.04.2023 - G.Frescobaldi versus A.Vivaldi

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 23.04.2023.
24/04/202354 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Snežienky a koriander

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 13.03.2023. foto mojerastliny.sk
20/04/202338 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Pojem milosrdenstva v Starom zákone

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 20.04.2023.
20/04/202317 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Čo na to Tomáš Akvinský? 3. diel

Záznam novej relácie Čo na to Tomáš Akvinský? zo dňa 07.03.2023. Hosťom bol katolícky kňaz PhDr. Juraj Vittek, PhD.
19/04/202350 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Celostný rast - Tomáš Rusňák

Záznam relácie Celostný rast zo dňa 07.03.2023.
19/04/202346 minutes 30 seconds
Episode Artwork

O Božom milosrdenstve

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 19.04.2023.
19/04/202317 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - vdp. Benjamín Kosnáč

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 20.03.2023. Hosťom bol vdp. Benjamín Kosnáč.
18/04/202347 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Moodrovačky 17. diel - Kto je pre nás hrdinom?

Záznam relácie Moodrovačky zo dňa 03.03.2023.
18/04/202328 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Buďte milosrdní ako je milosrdný váš nebeský Otec

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 18.04.2023.
18/04/20239 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Ako postupovať pri nárokovaní zdravotníckych pomôcok?

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 06.03.2023. Hosťom bol Ing. Vladimír Heriban, PhD. MBA, MSc.,
17/04/202343 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Stanislav Bujda - Myropomazanie v byzantskom obrade

Záznam zamyslenia bratov gréckokatolíkov so Stanislavom Bujdom zo dňa 13.03.2023.
17/04/202322 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária?

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 17.04.2023.
17/04/202328 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - Petra Bošanská

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 14.03.2023. Fotograf Peter Marek sa rozprával s Petrou Bošanskou.
17/04/202339 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 17.04.2023.
17/04/202321 minutes 41 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 16.04.2023 - Talianska duchovná tvorba v baroku

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 16.04.2023.
17/04/202347 minutes 28 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 87. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 13.04.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
13/04/202348 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Svedectvo života - vdp. Pavol Reisel

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 28.03.2023. Hosťom bol vdp. Pavol Reisel. foto mojatrnavska.sk
12/04/202347 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Breza previsnutá

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 06.03.2023. foto wikipedia.sk
12/04/202323 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Svet náboženskej slobody 6. diel

Záznam relácie Svet náboženskej slobody zo dňa 22.02.2023. Michal Považan rozpráva o náboženskej slobode.
12/04/202316 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Ako si vybrať dobrého realitného makléra?

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 28.02.2023. Hostka bola Klára Kollárová, realitná maklérka.
12/04/202342 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Týždeň manželstva vo farnostiach a svedectvo Kohutiarovcov

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 17.02.2023. Hosťami boli manželia Kohutiarovci.
11/04/202340 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Vlastnou Cestou - Sima Magušinová

Záznam relácie Vlastnou cestou zo dňa 29.03.2023. Hostka bola speváčka a pesničkárka Sima Magušinová, Reláciu vedie Patrik Struk.
11/04/202343 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Tajomstvo Veľkej noci

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 11.04.2023.
11/04/202314 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Žena prečo plačeš?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 11.04.2023.
11/04/20239 minutes 55 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 09.04.2023 - Peter Franzen

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 09.04.2023. Hosťom bol Peter Franzen.
11/04/20231 hour 3 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Sederova večera - jej symbolika a odkaz pre dnešnú Cirkev

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 06.04.2023. vedie: Doc. SSL. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
06/04/202325 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Svätý týždeň

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 05.04.2023.
05/04/202322 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Tretia pieseň o Pánovom Služobníkovi

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 05.04.2023.
05/04/202311 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Kajúce žalmy 4. diel - žalm 51

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 28.03.2023.
05/04/202337 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Celostný rast - vdp. Róbert Neupauer

Záznam relácie Celostný rast zo dňa 04.04.2023. Tomáš Rusňák sa rozprával s vdp. Róberomt Neupauerom.
05/04/202350 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Veľká noc a jej prežívanie z pohľadu veľvyslanca Svätej stolice na Slovensku

Záznam relácie Radosť z viery zoé dňa 03.04.2023. Hosťom bol Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
04/04/202318 minutes 18 seconds
Episode Artwork

„Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 04.04.2023.
04/04/202311 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (apríl 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 03.04.2023.
03/04/202344 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Vôňa Betánie

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 03.04.2023.
03/04/202310 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Klenoty našich predkov - Pútnické miesto Skalka

Záznam relácie zo dňa 31.03.2023. Hostkou bola Ing. Katarína Darvašová,
03/04/202336 minutes 48 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 02.04.2023 - Peter Bračok

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 02.04.2023. Hosťom bol Peter Bračok.
03/04/202349 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Nedeľa utrpenia Pána

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 31.03.2023. vdp. Radoslav Šaškovič prednášal o nedeľnom evanjeliu. foto wikipedia
31/03/202347 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Exodus 90 pre mužov

Záznam ranného vysielania.
31/03/202316 minutes 47 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 86. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 30.03.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
30/03/202347 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Prv ako bol Abrahám, Ja Som

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 30.03.2023.
30/03/202315 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Pokánie a sviatosť zmierenia

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 29.03.2023
29/03/202340 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Pravda vás vyslobodí

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 29.03.2023.
29/03/202311 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Katechéza P. Ladislava Csontosa - Hádky v rodine 2. diel

Záznam katechézy P. Ladislava Csontosa na tému Hádky v rodine zo dňa 08.03.2023.
28/03/202346 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Tajomstvo viery

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 28.03.2023 nad katechézou kardinála Cantalamessa.
28/03/202327 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja som

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 28.03.2023.
28/03/202319 minutes 16 seconds
Episode Artwork

vdp. Rastislav Čižik - Pokánie

Záznam zamyslenia bratov gréckokatolíkov zo dňa 27.03.2023 na tému Pokánie.
28/03/202339 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Sviatosť zmierenia očami spovedníka z vatikánskej baziliky

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 15.03.2023. P. Lucián Bogucki, OFMConv.,
27/03/202339 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Osoba blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča 3. diel

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 01.03.2023. Hosťom bol Mons. Prof. Peter Šturák, dekan, gréckokatolícky kňaz.
27/03/202346 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Kajúce žalmy 3. diel - žalm 38

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 14.03.2023.
27/03/202338 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Zakorenení a otvorení

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 27.03.2023. Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mládežou na Slovensku v septembri 2021.
27/03/202320 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 27.03.2023.
27/03/202313 minutes 51 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 19.03.2023 - J. S. Bach

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 26.03.2023.
27/03/202359 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Raduj sa, Bohorodička, Pán je s tebou - pôstne zamyslenie

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 24.03.2023. vsdp. Vladimír Skyba sa zamýšľal na nedeľným evanjeliom.
24/03/202348 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Boh je láska

Záznam katechézy Pátra Bruna zo dňa 24.03.2023 nad katechézou kardinála Cantalamessa.
24/03/202325 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Poľníček, pľúcnik a cícer

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 27.02.2023. foto zdravopedia.sk
23/03/202321 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Kapely Smaily – hudba plná úsmevu

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 16.02.2023. Hosťami boli členovia kapely Smaily z Popradu.
23/03/202335 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Inak obdarovaní - Kamarát autizmus 6. diel

Záznam relácie Inak obdarovaní zo dňa 01.03.2023. Hostkami boli Mgr. Mária Kopčíková - detská psychologička, Lýdia Podobná -autorka knihy Keď dva a dva je päť. vedie: Zuzana Mária Švecová,
22/03/202352 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 22.03.2023.
22/03/202313 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Katechéza P. Ladislava Csontosa - Hádky v rodine 1. diel

Záznam katechézy P. Ladislava Csontosa na tému Hádky v rodine zo dňa 01.03.2023.
22/03/202346 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Zhodnotenie Mariathonu

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 21.03.2023.
21/03/202333 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Vstaň, vezmi si lôžko a choď

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 21.03.2023.
21/03/202311 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Kajúce žalmy 2. diel - žalm 32

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 07.03.2023.
21/03/202337 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Rehoľa paulínok - sr. Anna Matiková

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 27.02.2023. Hostkou bola sr. Anna Matiková, paulínka,
20/03/202341 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Patris Corde - Zo srdcom Otca

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 20.03.2023.
20/03/202337 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 20.03.2023.
20/03/202323 minutes 46 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 19.03.2023 - Matúš Hrnčiar

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 19.03.2023. Hosťom bol Matúš Hrnčiar.
20/03/202356 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Mariathon - P. Andreas Schätzle

Záznam rozhovoru v rámci Mariathonu zo dňa 16.03.2023.
17/03/202330 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Služba v Rádiu Mária

Záznam katechézy P. Bruna počas Mariathonu zo dňa 17.03.2023.
17/03/202335 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 17.03.2023.
17/03/202316 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Mariathon - P. Peter Ackermann

Záznam rozhovoru v rámci Mariathonu zo dňa 16.03.2023.
17/03/202317 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 16.03.2023.
16/03/20239 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Kto nie je so mnou, je proti mne

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 16.03.2023.
16/03/20239 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Dejiny Cirkvi 21.02.2023

Vsdp. Ľuboslav Hromják nám 21.02.2023 porozprával o dejinách Cirkvi.
15/03/202346 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Osobný vzťah s Kristom

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 15.03.2023. Zamyslenie nad homíliou kard. Cantalamessu.
15/03/202326 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Kto ich zachová a bude tak aj učiť, ten bude veľký

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 15.03.2023.
15/03/202312 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Jarné byliny

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 20.02.2023. foto zdravopedia.sk
15/03/202317 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Môj život ako dar pre druhých

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 04.02.2023. Hostia: Nikolka Horváthová a Janík Ovšák, vedie: Juraj Zlocha.
13/03/202335 minutes 56 seconds
Episode Artwork

10. výročie zvolenia pápeža Františka

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 13.03.2023.
13/03/202313 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Ježiš nebol podobne ako Eliáš a Elizeus poslaný iba k Židom

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 10.03.2023.
13/03/202312 minutes 14 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 12.03.2023 - Marta Wierzgoń

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 12.03.2023. Hostka bola Marta Wierzgoń.
13/03/202344 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Prameň vody prúdiacej do večného života - pôstne zamyslenie

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 10.03.2023. vsdp. Vladimír Skyba sa zamýšľal na nedeľným evanjeliom.
10/03/202347 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 10.03.2023.
10/03/202312 minutes 15 seconds
Episode Artwork

To je dedič. Poďte, zabime ho

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 10.03.2023.
10/03/202319 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Srdce pre misie - dp. Mário Jančovič

Záznam relácie Srdce pre misie zo dňa 20.02.2023. Hosťom bol dp. Mário Jančovič.
09/03/202343 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Fotografia a my - Ján Viazanička

Záznam relácie Fotografia a my zo dňa 14.02.2023. Fotograf Peter Marek sa rozprával s Jánom Viazaničkom.
09/03/202353 minutes 19 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 85. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 09.03.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
09/03/202347 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Podbeľ liečivý

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 13.02.2023. foto wikipedia
09/03/202316 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Katechéza pápeža Františka o boháčovi a Lazárovi

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 09.03.2023.
09/03/202319 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Dostal si dobré a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 09.03.2023.
09/03/202315 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Kajúce žalmy 1. diel - žalm 6

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 28.02.2023.
08/03/202327 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Mariathon - beh lásky

Záznam relácie zo dňa 08.03.2023.
08/03/202326 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Odsúdia ho na smrť

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 08.03.2023.
08/03/202315 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Prečo by sme mali zaradiť do nášho života adoráciu

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 10.02.2023. Vladyja Ján Babjak nám rozprával o adorácii. foto www.grkatpo.sk
08/03/202342 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Homília Vsdp. Ľuboslava Hromjáka - 10.02.2023

Záznam homílie Vsdp. Ľuboslava Hromjaka z 10.02.2023.
08/03/202322 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Čo má nové Nové meno?

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 09.02.2023. Hosťami boli manželia Andrea a Šimon Škovierovci,
07/03/202345 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Svet náboženskej slobody 5. diel

Záznam relácie Svet náboženskej slobody zo dňa 08.02.2023. Michal Považan rozpráva o náboženskej slobode.
07/03/202321 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Čím žijeme v Rádiu Mária? (marec 2023)

Relácia s P. Brunom Donovalom, riaditeľom Rádia Mária z 07.03.2023.
07/03/202352 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Hovoria, a nekonajú

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 07.03.2023.
07/03/202313 minutes 17 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 05.03.2023 - Prečo zachraňovať staré organy?

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 05.03.2023.
06/03/202356 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Dojmy z Erby

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 06.03.2023.
06/03/202350 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Odpúšťajte a odpustí sa vám

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 06.03.2023.
06/03/202319 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Na ceste s Otcom 8. diel - Spoznáte po ovocí (ovocie zdravej spirituality)

Záznam seminára Na ceste s Otcom zo dňa 03.03.2023. Prednášal Mirón Duda.
06/03/202330 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Premenenie Pána - pôstne zamyslenie

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 03.02.2023. vdp. Radoslav Šaškovič prednášal o nedeľnom evanjeliu.
06/03/202342 minutes 5 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 84. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 02.03.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
06/03/202347 minutes 52 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 26.02.2023 - Organárstvo za čias Rakúsko - Uhorska

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 26.02.2023.
06/03/202357 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 27.02.2023.
06/03/202320 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Čo na to Tomáš Akvinský? 2. diel

Záznam novej relácie Čo na to Tomáš Akvinský? zo dňa 06.02.2023. Hosťom bol P. Hilár.
25/02/202346 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Repík lekársky

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 06.02.2023. foto zdravopedia.sk
25/02/202315 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Cooltime - Soňa a Lukáš Valachovci

Záznam relácie Cooltime. Hostia: Soňa a Lukáš Valachovci.
25/02/202349 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Na ceste s Otcom 7. diel - Útecha a neútecha

Záznam seminára Na ceste s Otcom zo dňa 24.02.2023. Prednášal Mirón Duda.
25/02/202325 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Zachejovo pozvanie - pôstne zamyslenie

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 24.02.2023. vsdp. Vladimír Skyba nám rozprával o pôste.
24/02/202346 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Prevencia požiarov v domácnosti

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 06.02.2023. Hosťom bol pplk., Ing., Dušan Macášek, PhD.,
24/02/202347 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Eden pre mužov - Kto som ja?

Záznam relácie Eden pre mužov zo dňa 01.02.2023. Hosťom bol vdp. Juraj Sedláček.
24/02/202346 minutes 12 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 83. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 23.02.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
24/02/202349 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Studňa múdrosti - Svedectvo sviatosti manželstva

Záznam relácie Studňa múdrosti zo dňa 13.02.2023. Hosťami boli manželia Eleonóra a Ján Klepáčoví, Reláciu vedie Marta Galbáčová.
23/02/202349 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Modlitba, pôst a almužna

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 23.02.2023
23/02/202312 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 23.02.2023.
23/02/202311 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Posolstvo pápeža Františka k pôstnemu obdobiu, 1. časť

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 22.02.2023
22/02/202328 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Zmierte sa s Bohom! Hľa, teraz je milostivý čas

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 22.02.2023.
22/02/202314 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Klenoty našich predkov - Stredoveké pútnické mesto Košice

Záznam relácie zo dňa 21.02.2023. Hosťom bol prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. foto wikipedia
22/02/20231 hour 7 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Inak obdarovaní - Kamarát autizmus 5. diel

Záznam relácie Inak obdarovaní zo dňa 01.02.2023. Hostkami boli Nicol Omyliaková - mladá dobrovoľníčka pracujúca s autistami v OZ SPOSA - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava, Katarína Šimkovičová, spoluatorka relácie, hlas rodičov detí s PAS, vedie: Zuzana Mária Švecová,
21/02/202351 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Katedra sv. Petra

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 21.02.2023.
21/02/202323 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Syn človeka bude vydaný... Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 21.02.2023.
21/02/20237 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Pôstna aktivita "Ježišu, som tu pre Teba"

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 20.02.2023.
20/02/202331 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Verím, Pane, pomôž mojej nevere!

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 20.02.2023.
20/02/202315 minutes 35 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 19.02.2023

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 19.02.2023.
20/02/202353 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Na ceste s Otcom 6. diel - Sebastrednosť a podoby pokušenia

Záznam seminára Na ceste s Otcom zo dňa 17.02.2023. Prednášal Mirón Duda.
20/02/202326 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Veronika lekárska

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 30.01.2023. foto wikipedia.org
17/02/202311 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Dôležitosť komunikácie v manželstve

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 17.02.2023.
17/02/202336 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 17.02.2023.
17/02/202310 minutes 19 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 82. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 16.02.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
16/02/202347 minutes 34 seconds
Episode Artwork

O sviatosti manželstva v Katechizme, 1. diel

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 16.02.2023.
16/02/202337 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Za koho ma pokladajú ľudia

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 16.02.2023.
16/02/202315 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Ženská Godzone konferencia – Krajina

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 03.02.2023. Hosťom bola Tereza Kmotorková z organizačného tímu konferencie,
15/02/202328 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Odkaz dona Bosca a saleziánska storočnica

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 31.01.2023. Hosťom bol Jozef Luscoň, saleziánsky kňaz.
14/02/202342 minutes 51 seconds
Episode Artwork

vdp. Rastislav Čižik - Identita kresťana

Záznam zamyslenia bratov gréckokatolíkov zo dňa 30.01.2023 na tému Identita kresťana.
14/02/202343 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Povolanie k manželstvu

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 14.02.2023.
14/02/202327 minutes 34 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 12.02.2023

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 12.02.2023. Hostkou bola Mgr. Kristína Šimurdová.
13/02/202347 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Na ceste s Otcom 5. diel - Úvod k rozlišovaniu

Záznam seminára Na ceste s Otcom zo dňa 10.02.2023. Prednášal Mirón Duda.
13/02/202323 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Sviatosť manželstva

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 13.02.2023.
13/02/202321 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Prečo toto pokolenie žiada znamenie?

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 13.02.2023.
13/02/202317 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Životný príbeh kňaza Andreja Ondrejku

Záznam relácie Rozhovory zo štúdia zo dňa 31.01.2023. Hosťom bol dp. Andrej Ondrejka. foto fara-kezmarok.sk
09/02/202342 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Zasvätený život ako dar

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 30.01.2023. Hosťom bol brat Filip Andrej Čierny, františkán.
09/02/202339 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Zdravo a chutne - Bielkoviny a tuky

Záznam relácie Zdravo a chutne zo dňa 26.01.2023. Hosťom bola výživová poradkyňa Ing. Katarína Chomová.
09/02/202346 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Dôstojnosť človeka

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 09.02.2023.
09/02/202325 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Celostný rast - sr. Veronika Katarína Baráthová

Záznam relácie Celostný rast zo dňa 07.02.2023. Tomáš Rusňák sa rozprával so sr. Veronikou Katarínou Baráthovou z Komunity Blahoslavenstiev,
08/02/202351 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Sv. Bakhita - patrónka zotročených

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 08.02.2023.
08/02/202323 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 08.02.2023.
08/02/202312 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Svet náboženskej slobody 4. diel

Záznam relácie Svet náboženskej slobody zo dňa 25.01.2023. Michal Považan rozpráva o náboženskej slobode.
08/02/202314 minutes 30 seconds
Episode Artwork

S Radosťou na oslavu Boha

Záznam relácie Radosť z viery zo dňa 25.01.2023. Hosťom bol František Podolský, saleziánsky spolupracovník, zakladateľ zboru Radosť.
08/02/202341 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Moodrovačky 16. diel - Ježiš a jeho detstvo

Záznam relácie Moodrovačky zo dňa 27.01.2023.
07/02/202325 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu chorých

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 07.02.2023.
07/02/202312 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 07.02.2023.
07/02/202313 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Na ceste s Otcom 4. diel - Rozbaľujme svoje dary

Záznam seminára Na ceste s Otcom zo dňa 03.02.2023. Prednášal Mirón Duda.
07/02/202326 minutes 38 seconds
Episode Artwork

LikePreOrgan 05.02.2023

Záznam relácie LikePreOrgan s p. učiteľkou Martou Gáborovou zo dňa 05.02.2023.
07/02/202359 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Sviatosť pomazania chorých

Záznam katechézy P. Bruna zo dňa 06.02.2023.
06/02/202329 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 06.02.2023.
06/02/202314 minutes 30 seconds
Episode Artwork

To vstal zmŕtvych Ján, ktorého som dal stať

Zamyslenie P. Bruna nad evanjeliom zo dňa 03.02.2023.
03/02/20237 minutes 23 seconds
Episode Artwork

P. Branko Jozef Tupý - Spiritualita sv. Terezky z Lisieux 81. diel

Záznam relácie Horčičné zrnko zo dňa 02.02.2023. P. Branko Jozef Tupý rozprával o sv. Terezke z Lisieux.
03/02/202351 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Sezónny receptár - Praslička roľná

Záznam relácie Sezónny receptár zo dňa 23.01.2023.
02/02/202323 minutes
Episode Artwork

Srdce pre misie - Zuzana Šurianská