Winamp Logo
Prawnik na budowie Cover
Prawnik na budowie Profile

Prawnik na budowie

Polish, Finance, 1 season, 255 episodes, 5 days, 13 hours
About
Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Mówimy o zamówieniach publicznych i inwestycjach sektora prywatnego. Znajdziesz tu zarówno rozmowy z przedstawicielami branży, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, jak i odcinki, w których my dzielimy się tym, jak roboty budowlane wyglądają z perspektywy prawa.Ryczałt, roboty dodatkowe, kary umowne, odstąpienia, aneksowanie umów, wady robót i nieprawidłowe wykonywanie kontraktu, odbiory - niezależnie od tego czy jesteś wykonawcą, podwykonawcą czy inwestorem znajdziesz tu dla siebie wartościowe treści.Prowadzący - Łukasz Mróz, radca prawny, partner Mróz Radcy Prawni Sp. p.
Episode Artwork

Pytania wykonawców do SWZ #255

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/17/20249 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Roboty dodatkowe możliwe do wyceny #253

W odcinku omawiam temat robót dodatkowych. Mówię o nich z perspektywy istotnego wyroku, w którym sąd pochylił się nad możliwością przewidzenia i oszacowania robót dodatkowych przez wykonawcę. Sąd stwierdził, że dla przyjęcie, że dla objęcia spornych robót ryczałtem nie wystarczy, aby możliwe było przewidzenie konieczności ich realizacji. Wykonawca musi mieć też możliwość konkretnego ubrania ich w złotówki. A co w ocenie sądu jest do tego potrzebne? Możliwość ustalenia przed wykonywaniem inwestycji konkretnej technologii i  konkretnej ilości robót nie przewidzianych wprost w dokumentacji, które trzeba będzie zrealizować. W nagraniu znajdziesz cytaty z wyroku oddające detale sposobu rozumowania sądu.Najważniejsze wnioski z odcinkaRoboty dodatkowe mogą być objęte ryczałtem, jeśli były możliwe do przewidzenia i oszacowania w złotówkach.Przewidzenie określonych prac oznacza możliwość określenia ich zakresu, technologii i kosztów.Sądy coraz częściej przyjmują bardziej realistyczne podejście do ryczałtu i rozważają konkretną możliwość przewidzenia prac dodatkowych. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/26/202420 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Sądy krytykują inwestorów #254

Skoro inwestor twierdzi, że błędy przygotowanej dokumentacji projektowej były banalne do wyłapania dlaczego sam ich nie wykrył?Sposób działania zamawiającego był w istocie próbą przerzucenia na wykonawcę własnej niekompetencji w przygotowaniu inwestycji.Akceptacja przerzucania wszelkich ryzyk na wykonawcę dałaby możliwość celowego działania na jego szkodę przez inwestora.To kilka myśli sądów, które da się wyczytać z wyroków, które omawiam w tym odcinku. Wyroków, które szczęśliwie przykładając się do stworzenia bardziej racjonalnego rynku. Takiego, w którym przyjmujemy, że nie tylko inwestor potrzebuje ochrony przed ewentualnym nadużyciami kontrahenta. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/26/202427 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Sądy - nie fetyszyzujmy formalizmów umownych #252

W odcinku prezentuję część materiału, który przygotowaliśmy dla firm, z którymi mamy i mieliśmy okazję współpracować. Materiał to pięć cytatów z wyroków dotyczących tematów budowlanych, które na pewno będę w 2024 troku powoływał w prowadzonych tematach.Ten odcinek poświęcony jest cytatom pokazującym, że nie należy fetyszyzować prawnych formalizmów umownych. Omawiam to na przykładzie FIDICowego powiadomienia o roszczeniu oraz polecenia zmiany. Pozwoliłem sobie też na trochę uwag ogólnych na temat kultury współpracy na rynku budowlanym, a nawet w biznesie jako takim. Kluczowe WnioskiNie należy fetyszyzować formalizmów w umowach budowlanych.Ważność notyfikacji roszczeń wykonawcy nie zawsze zależy od formalnego trybu notyfikacji.Warunki kontraktowe filikowskie nie są popularne wśród wykonawców.Alternatywne scenariusze mogą pomóc w uniknięciu prawniczych problemów.Polecenie zmiany może mieć skutki prawne, nawet jeśli nie jest formalnie uznane.Rozdziały00:00 Wprowadzenie01:25 Materiał dla klientów05:12 Zaspokajanie roszczeń wykonawcy06:29 Ważność notyfikacji roszczeń08:17 Warunki kontraktowe FIDIC10:15 Alternatywne scenariusze11:52 Nie fetyszyzujmy formalizmów - podsumowanie14:08 Polecenie zmiany19:23 Brak formalizmów po stronie zamawiającego20:42 Broń zamawiającego - formalizmy i rygoryzmy umowne22:03 Konieczność działania bez aneksu23:28 Zastrzeżenie: Rób teraz, kłóć się później24:28 Rozwiązania nieakceptowalne w praktyce25:31 Rozstrzyganie sporów o duże sumy26:49 Cel mechanizmów umownych27:41 Perspektywa rynku budowlanego28:39 Kara umowna a ingerencja sądu30:04 Rynek stawiania pułapek31:58 Standard uczciwego traktowania35:12 Błąd w dokumentacji projektowej Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/25/202433 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Brak odbioru przez wybory #249

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/28/202446 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Postanowienia noworoczne inwestorów na 2024 rok #248

Wyobraziliśmy sobie jakie postanowienia noworoczne przyjęlibyśmy na 2024, gdybyśmy działali w branży budowlanej jako inwestor, generalny wykonawca i podwykonawca. W tym odcinku znajdziesz postanowienia inwestorów:Gabriela - nie będę wierzył wykonawcy na słowo, zawrę z nim umowę, która określi wzajemne obowiązki  Szymon - moja rola nie kończy się na zleceniu robót i zapłacie wynagrodzenia ChatGPT - integracja z planami rozwoju lokalnego i regionalnego  Łukasz - pogodzę się z tym, że nie ma czegoś takiego jak inwestycja z gwarancją ceny Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/21/202436 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Wykonawca wykonawcy wilkiem #247

Dobra wiadomość jest taka, że znalazł się zamawiający, który zrezygnował z naliczania wykonawcy kary umownej, której dochodzenie uznał za kanonadę z armaty do wróbla.Zła jest taka, że temat wrócił później w innym przetargu jako źródło sporu. Wrócił z inicjatywy innego wykonawcy.  Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/12/202435 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Postanowienia noworoczne podwykonawców na 2024 rok #246

Wyobraziliśmy sobie jakie postanowienia noworoczne przyjęlibyśmy na 2024, gdybyśmy działali w branży budowlanej jako inwestor, generalny wykonawca i podwykonawca. W tym odcinku znajdziesz postanowienia dla generalnych wykonawców:Gabriela - nie podpiszę umowy, którą narzuca mi generalny wykonawca jeżeli wiem (lub podejrzewam), że jest ona dla mnie niekorzystna Szymon - zadbam o swoją widoczność na budowieChatGPT - skupię się na efektywności energetycznej i zrównoważonym budownictwie Łukasz - będę sceptycznie podchodził do oferowania mi złotych biznesów Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/7/202425 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Postanowienia noworoczne generalnych wykonawców na 2024 rok #244

Wyobraziliśmy sobie jakie postanowienia noworoczne przyjęlibyśmy na 2024, gdybyśmy działali w branży budowlanej jako inwestor, generalny wykonawca i podwykonawca. W tym odcinku znajdziesz postanowienia dla generalnych wykonawców:Gabriela - Nie będę realizował spornych robót dodatkowych bez zabezpieczenia swoich interesówSzymon - Przyłożę większą wagę do wyceny swoich pracChatGPT - Wdrożę nowe technologie. Zastanowię się nad branżą prefabrykcji.Łukasz - Będę jeździł przez inwestycję z zasadą ograniczonego zaufania  Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/24/202428 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Wieczna rękojmia #243

"Strony ustaliły w umowie, że rękojmia za wady dokumentacji obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu wykonanego na jej podstawie".Tylko czy mogły? Takie pytanie podniósł projektant, od którego inwestor domagał się zwrotu całego wynagrodzenia w związku z wadami projektów wykonawczych. Odpowiedzią projektanta było "nie" i do tej opcji starał się przekonać sąd. Stała za tym prosta logika:Udzielam tak naprawdę rękojmi bezterminowo, ponieważ nie wiadomo kiedy i czy w ogóle inwestycja na podstawie stworzonej przeze mnie dokumentacji powstanie. A na wieczne zobowiązania umawiać się nie można.W odcinku znajdziesz wyjaśnienie jak do tematu podszedł sąd i jakie wnioski płynął z tego wyroku dla firm wykonawczych - podwykonawców udzielających rękojmi, której upływ liczony jest od odbioru całej inwestycji czy udzielających na tej samej zasadzie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/18/202415 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Obniżenie wynagrodzenia w ramach rękojmi #245

Nie zawsze stronie zlecającej roboty może zależeć na usunięciu wady. Może się okazać, że uciążliwość prac naprawczych jest większa, niż korzystnie z obiektu z istniejącymi niedociągnięciami. W takim przypadku przydatnym uprawnieniem z rękojmi jest obniżenie wynagrodzenia wykonawcy czy podwykonawcy adekwatnie do popełnionej przez niego fuszerki. Jednak problematyczne w praktyce bywa przełożenie tego "adekwatnie" na konkretną kwotę. W odcinku opowiadam o wyroku, w którym sąd udzielił wskazówek co do tego, jak skalkulować pomniejszenie pieniędzy należnych autorowi nieprawidłowych robót. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/18/202411 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Określenie wady w protokole odbioru #250

Zamawiający wzywa wykonawcę do usunięcia wady. Na ozdobnej bramie, którą ten zrealizował pojawiają się zacieki. Wykonawca karnie stawia się przy bramie i przywraca jej pełny blask usuwając zacieki. Te jednak wracają jak spamowe mejle firmy, która KONIECZNIE chce Ci pomóc w pozyskiwaniu większej liczby klientów. Okazuje się jednak, że korekta zacieków była jedynie leczeniem objawowym. Ich źródłem były bowiem poważniejsze błędy popełnione przez wykonawcę w trakcie robót. Dopiero wyciągnięcie tych uchybień bramy na prostą było definitywnym usunięciem problemu i pożegnaniem zarówno obecnych, jak i przyszłych zacieków.W związku z tym zamawiający nalicza wykonawcy karę za nieterminowe usuwanie wad w długim okresie czasu: od pierwotnego zgłoszenia problemu z zaciekami do czasu pozbycia się przyczyny, która je wywoływała. Zamawiający stosuje przy tym prostą logikę. Jeżeli chciałem usunięcia zacieków, a żeby zrobić to naprawdę skutecznie na przyszłość należało zająć się ich praprzyczyną to dopiero taka "pełna" naprawa może zostać uznana za usunięcie zgłoszonej wady. Wykonawca temu sposobowi rozumowania przeciwstawił własną logikę, Można oddać ją zdaniem "Skoro wezwano mnie do usunięcia wady w postaci zacieków, to karać można by mnie, gdybym w wyznaczonym terminie nie usunął zacieków".Te konkurencyjne podejścia musiały ocenić sądy. Ocena sprowadziła się do tego, że w pewnym stopniu rację miał i zamawiający, i wykonawca. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/18/20247 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Prawidłowe zgłoszenie wady #251

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/18/20248 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Formalizmy w FIDIC #242

Zamawiający pisze do inżyniera kontraktu, że w związku ze zmianą normy dotyczącej barier ochronnych wypadałoby ruszyć temat z wykonawcą, gdyż dobrze byłoby mieć te nowe w realizowanej inwestycji.Inżynier kontraktu pisze do wykonawcy, że w związku ze zmianą norm wypadałoby zmienić zakładany uprzednio model barier ochronnych. Podkreśla przy tym, że nie jest to w żadnym wypadku polecenie zmiany.Wykonawca po wielu miesiącach dyskursu z zamawiającym i inżynierem realizuje bariery wg nowych standardów, chociaż ofertę składał jeszcze w realiach starych. Od kontrahenta dowiaduje się, że nie ma co liczyć na dopłatę z tego tytułu. Występuje po zapłatę do sądu.W sądzie zamawiający broni się m.in. tym, że w jego ocenie z uwagi na brak odhaczenia wymogów formalnych polecenia zmiany w ogóle nie doszło do skutecznego jego przekazania, więc wykonawca nie może domagać się dopłaty. W odpowiedzi sąd pisze kilka istotnych rzeczy: "Niezależnie od tego, nie sposób podzielić forsowanego przez pozwanego stanowiska, zgodnie z którym niedochowanie warunków formalnych powodowało nieskuteczność polecenia zmiany i brak związania wykonawcy tym poleceniem. w warunkach kontraktu postanowiono wprawdzie, że zwiększenie zaakceptowanej kwoty kontraktowej wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże przyjęcie stanowiska pozwanego prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania skutków w postaci uznania, że nielojalne i niestaranne postępowanie zamawiającego, który konsekwentnie domagał się od wykonawcy wykonania wydanego polecenia, nie wiąże się dla niego z żadnymi obowiązkami.""Gdyby bowiem przyjąć, że brak pisemnego polecenia zmiany i zawarcia stosownego aneksu do umowy powoduje, że zobowiązanie zamawiającego nie powstało, mimo że zamawiający osiągnął zamierzony efekt, rodziłoby to poważne pole do nadużyć w stosunku do wykonawców"."Nie można w rozpoznawanej sprawie mówić o bezskuteczności ustaleń co do zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ze względu na niesporządzenie pisemnego aneksu do Umowy w sytuacji, gdy Zamawiający odmawiał do przystąpienia do takich ustaleń bądź z nich się wycofywał".    Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/8/20241 hour, 2 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Zdrowa urbanistyka - dr Marta Promińska #241

Doktor Marta Promińska, autorka książki "Zdrowa urbanistyka", Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Strabag, opowiada o wpływie urbanistyki na zdrowie człowieka. Kluczowe wnioski z odcinka:Zdrowa urbanistyka to przestrzeń o zdrowych parametrach, która wpływa pozytywnie na zdrowie człowieka.Stres urbanistyczny, związany z hałasem i nieprzyjaznym otoczeniem, może negatywnie wpływać na zdrowie.Projektowanie powinno uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych, takich jak dzieci i seniorzy.Zdrowie architektury i urbanistyki determinuje nasze życie i powinno być priorytetem.Edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowej urbanistyki jest ważna, aby zwiększyć świadomość i zmienić podejście do projektowania. Badania nad wpływem środowiska na zdrowie są istotne, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychologicznym.Kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.Wieloskalowe myślenie i projektowanie regionalne są ważne dla tworzenia zdrowego środowiska miejskiego. Zrównoważony rozwój to koncepcja, która ma na celu zapobieganie zmianom klimatycznym i epidemiom oraz tworzenie zdrowego i zrównoważonego środowiska. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/3/20241 hour, 15 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Ryzyko wykonawcy vs ryzyko podwykonawcy #239

Najpopularniejszą metodą zarządzania ryzykiem w budownictwie jest delegowanie go na innych podmiot. Inwestor spycha ryzyko na wykonawcę. Ten spycha je na podwykonawcę. Jednak w istotnym wyroku sąd podkreślił, że jeżeli wykonawca działa w formule zaprojektuj i buduj a podwykonawca zawiera klasyczną umowę buduj wykonawca nie przerzuci na podwykonawcę ryzyk w proporcjach 1:1. Obie formuły różnią się bardzo zakresem odpowiedzialności strony, która podejmuje się realizacji zadania. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/6/202350 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Spłata kar umownych przez konsorcjanta #240

Dwóch konsorcjantów ogłosiło upadłość. Od trzeciego, "najmniejszego" zamawiający żąda kar umownych, które nałożyła na konsorcjum. Sądy uznają, że takie zachowanie jest nadużyciem prawa. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/30/202317 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Racjonalne przygotowanie inwestycji przez zamawiającego #238

Wyrok z kategorii must-have. Sąd podkreślił w nim, że jeżeli oceniamy jakość przygotowania inwestycji przez zamawiającego to mniejsza o przepisy przewidujące wymogi co do projektowania. Jeżeli przy konkretnej inwestycji dane opracowania czy badania są potrzebne dla prawidłowego określenia zakresu robót do realizacji przez wykonawcę zamawiający powinien je zapewnić. Chociażby wykraczały poza standard wyznaczany treścią przepisów.Dodatkowe wątki, które omówiłem w odcinku:1. zmawiający nie może żądać miarkowania kary umownej, jeżeli sam taką samą chciał nałożyć na wykonawcę,2. zamawiający nie może odstąpić od umowy przez brak przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli nie podpisał z wykonawcą aneksu wydłużającego termin realizacji,3. możliwość obniżenia do zera kary umowne za brak terminowej zapłaty podwykonawcom. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/30/202321 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Pytania do SWZ #237

Ten odcinek to nagranie mikrowebinaru, czyli krótkiego lajwa na fejsbukowej stronie Prawnik na budowie, w którym opowiadałem o kilku ważnych wątkach dotyczących występowania przez wykonawcę zamówienia publicznego o wyjaśnienia treści specyfikacji.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/20/202310 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Remediacja, rekultywacja, rewitalizacja - Norbert Kurek REMEA #235

Pan Norbert Kurek jest członkiem zarządu i dyrektorem generalnym spółki Remea. Nie jest to jedyne słowo na „r”, które pojawia się w tym odcinku. Rozmawiamy bowiem o remediacji, rekultywacji i rewitalizacji, czyli projektach, które realizuje Remea. Projektach złożonych i interdyscyplinarnych.Pan Norbert podzielił się sporą dawką konkretnej wiedzy, opowiadając o tym jak w praktyce wygląda przywracanie przestrzeni lokalnej społeczności czy umożliwianie korzystania z niej przez inwestora – to właśnie inwestorzy wg mnie znajdą w tym odcinku najwięcej przydatnych treści.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/2/20231 hour, 30 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

ChatGPT omawia ważny wyrok #236

Od materiałów, które do tej pory opublikowałem ten różni się tym, że inteligencją, która stoi za jego powstaniem nie jest moja własna. Napracowała się nad nim w zdecydowanie większym stopniu ta sztuczna, w postaci CHatGPT. Swoje krótkie przemyślenia na temat samego tworzenia zawarłem na końcu odcinka. Podobnie jak swoją ocenę jego jakości, pozostawiając Tobie wyrobienie własnej opinii na ten temat.Nie przedłużając dłużej - oto i omówienie istotnego wyroku przez ChatGPT. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/24/202330 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Zastrzeżenie bezusterkowego odbioru robót budowlanych #234

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/24/202317 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

ChatGPT - porady dla inwestora, wykonawcy i podwykonawcy #233

"Podaj trzy najważniejsze wskazówki dotyczące tego na jakich konkretnie paragrafach umowy powinien skupić się X negocjując umowę o roboty budowlane. Do każdego punktu dodaj przykład konkretnego zapisu, który warto zastosować w umowie. Podaj krótkie (od jednego do trzech zdań) wyjaśnienie dlaczego akurat ten punkt jest istotny".O wykonanie takiego zadania poprosiłem ChatGPT. W miejsce X wstawiłem po kolei trzech uczestników procesu inwestycyjnego - inwestora, wykonawcę i podwykonawcę.W odcinku usłyszysz jakich rekomendacji udzieliła sztuczna inteligencja oraz jak ja oceniam efekt jej pracy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/9/202355 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Pani kierowniczka - na budowie i w social media #232

Magdalena Różycka z budownictwem związana jest od ponad dekady.  Najpierw jako kierowniczka robót działająca na froncie robót, w okopach… wróć! W wykopach.A od jakiegoś czasu jako dziewczyna od storytellingu budowlanego, czyli marketingowej strony pracy inżyniera. Jej konto na instagramie to @pani__kierowniczko. O obu tych wątkach rozmawialiśmy  sporo. Zarówno o kobiecym spojrzeniu na pracę na placu budowy, jak i wartości mediów społecznościowych w branży budowlanej.Ale to nie wszystko. Poruszyliśmy też wątek społeczności inżynierskiej. Magdalena jest współorganizatorką eventu Networking Budowlany. Na najbliższą edycję, 30 września w Warszawie, dostałem nawet zaproszenie jako prelegent. Jeżeli chcesz się spotkać ostatnie bilety są jeszcze dostępne na stronie networkingbudowlany.plWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/25/20231 hour, 17 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Odstąpienie inwestora przez jakość robót (art. 636 k.c.) #231

Fragment webinaru dotyczącego odstąpienia od umowy o roboty budowlane. W tej części mówię o zerwaniu współpracy przez zastrzeżenia inwestora co do jakości realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/19/202342 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Pytania Prawnobudowlanych (sierpień '23) #230

Lajw, na którym odpowiadałem na pytania osób obserwujących mój profil na Facebooku.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/12/20231 hour, 2 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Działalność firmy geotechnicznej - Łukasz Dziadoń #229

W tej rozmowie coś dla siebie znajdzie każdy uczestnik procesu inwestycyjnego. Podwykonawcy będą mieli okazję sprawdzić czy mają podobną optykę na swoją rolę i specyficzne wyzwania przy udziale w budowie.Inwestorzy dostają wgląd w to na ile realistyczne jest oczekiwanie, że przed wbiciem pierwszej łopaty zidentyfikowane zostanie 100% robót „w gruncie”, a co za tym idzie, że możliwe w ogóle jest sztywne zakreślenie budżetu projektu.Wykonawców zainteresuje pewnie wątek karania profesjonalistów za dobre know-how, czyli bolączka pt. „Jestem w stanie lepiej rozpoznać zadanie = proponuję wyższą, ale bardziej realną cenę = nie zostaję wybrany do wykonania robót”.Ze swojej strony mogę szczerze podziękować Łukaszowi Dziadoniowi, Dyrektorowi Oddziału Południe w Keller Polska za merytoryczną i przede wszystkim bardzo otwartą rozmowę. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dzięki temu jest to jeden z najciekawszych odcinków, jakie miałem okazję nagrać. Aha, żebyśmy nie wyszli na malkontentów, którzy przez czas odpowiadający meczowi piłkarskiemu utyskują na to na czym ten budowlany świat stoi: w ocenie mojego rozmówcy nie jest wcale tak, że trawa jest pod tym względem w sąsiednich krajach jakoś szczególnie bardziej zielona.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/6/20231 hour, 33 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Najpopularniejsze posty - sierpień 2023 (część 2) #228

Posty z sierpnia 2023, które wzbudziły największe zainteresowanie na moich profilach społecznościowych w social media - na LinkedIn, Facebooku, TikToku i Instagramie.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/28/202347 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Najpopularniejsze posty - sierpień 2023 (część 1) #227

Posty z sierpnia 2023, które wzbudziły największe zainteresowanie na moich profilach społecznościowych w social media - na LinkedIn, Facebooku, TikToku i Instagramie.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/28/20231 hour, 2 minutes
Episode Artwork

Odstąpienie inwestora przez zagrożenie terminu wykonania robót (art. 635 k.c.) #226

Fragment webinaru poświęconego kwestii odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Mówię w nim krótko o różnicach definicyjnych pomiędzy odstąpieniem, wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy. A główna część odcinka to wyjaśnienie tego kiedy inwestor może wyrzucić wykonawcę z placu budowy przez to, że tempo jego brak zagraża dowiezieniu umówionego terminu realizacji. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/23/202326 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

O dobrych inwestorach i złych wykonawcach #225

W dzieciństwie zdążyłem jeszcze załapać się na okazjonalne spotkanie z czarno-białym telewizorem. Nostalgia za czasami minionymi jest zjawiskiem. Jeżeli zaś chodzi o kineskopy, biały szum i dwubarwną paletę kolorów na ekranie odnoszę wrażenie, że nuty „kieeedyś to było…” grają szczególnie głośno w sądach. Kiedy bowiem czytam kolejne wyroki często nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ich ekranizacja byłaby właśnie czarno-biała. Przynajmniej w zakresie podziału ról. Z zamawiającym w czystej bieli oraz wykonawcą w niecnej czerni. Chociaż – jak każde uproszczenie – takie ujęcie mocno odbiega od rzeczywistości. Ba! Co grosza taka optyka przekłada się na kreowanie bardzo niepożądanej rzeczywistości budowlanej.  Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/16/202316 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Pytania wykonawcy do specyfikacji #224

Odcinek jest fragmentem webinaru "Niechciane skarby wykonawcy. O roszczeniach w związku z warunkami podpowierzchniowymi odbiegającymi od dokumentacji zamawiającego".Opowiadam w nim o wyroku Sądu Najwyższego sprzed niemal dekady, który ogromnie przełożył się na praktykę rynku zamówień publicznych. Zamawiający oraz ogromna rzesza sądów wyciągają z niego wniosek, że wykonawcy muszą pytać o wszelkie potencjalne wątpliwości odnośnie SWZ, a jeżeli tego nie zrobią - płacą za problemy powstałe na etapie realizacji. Sęk jednak w tym, że tak naprawdę nie takie było stanowisko SN.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/8/202315 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Ryczałt a warunki podpowierzchniowe #223

Odcinek jest fragmentem webinaru "Niechciane skarby wykonawcy. O roszczeniach w związku z warunkami podpowierzchniowymi odbiegającymi od dokumentacji zamawiającego".Opowiadam w nim o tym, jak sądy w kontekście problemów z warunkami gruntowymi czy wodnymi podchodzą do obrony przez inwestora żelaznym argumentem "Ale przecież mamy ryczałt".Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/2/202320 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Budownictwo w wydaniu cyfrowym - Piotr Przybysz #222

Piotr Przybysz jest założycielem i CEO BinderLess, dedykowanej budownictwu platformy do cyfrowego obiegu dokumentów. Siłą rzeczy o takiej cyfrowej zmianie analogowej budowlanej rzeczywistości rozmawiamy. Jednak nie jest to jedyny temat, wokół którego się obracamy.Zdań kilka poświęcamy wątkom takim jak:hamulcowi zmian w budownictwie,korzyści COVIDu w przejściu budów do chmury,edukacja obecnych studentów politechnik.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/25/20231 hour, 18 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Przebudowa obiektów zabytkowych - Magda Jarczykowska #221

Ćwierć wieku. Tyle doświadczenia zawodowego jako architekt ma pani Magda Jarczykowska, Architekt Prowadzący w firmie Demiurg. Gros z tego doświadczenia nabyła przy przebudowach. O nich właśnie porozmawialiśmy dłużej. Poruszyliśmy wątki takie jak specyfika inwestycji polegających na przebudowie, przywracanie blasku obiektom zabytkowym i adekwatność ryczałtu do tego typu realizacji (SPOILER ALERT – adekwatny nie jest). Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/20/202356 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Miarkowanie kar umownych w praktyce sądowej #220

Omówienie wyników badania wyroków, w których sądy zajmowały się miarkowaniem kar umownych.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/5/202320 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Waloryzacja z perspektywy firmy konsultingowej - Vintage Consulting #219

Vintage Consulting zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania technicznego i kontraktowego. Łączna wartość projektów, w których brali udział eksperci firmy, przekracza 1 miliard euro. W portfolio projektów ma inwestycje realizowane w Polsce, Ukrainie czy Kuwejcie. W rozmowie panowie Jakub Białachowski (partner) oraz Tomasz Maza (koordynator zespołu roszczeń i analiz) dzielą się swoimi przemyśleniami na temat waloryzacji kontraktów budowlanych.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/4/20231 hour, 37 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

PRLowski FIDIC #218

Ogólne warunki umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. Pod tym przydługim tytułem kryje się wzór kontraktu budowlanego wynikający bezpośrednio z przepisów prawa stosowany w czasach gdy na ulicach można była spotkać zdecydowanie więcej panów z wąsem i pań po ondulacji.  I chociaż rzucane przez każde pokolenie "kieeedyś to było" jest zwyczajowo naciągane w tym przypadku rzeczywiście było. Pod warunkami wynikającymi z tego wzoru chętnie podpisałoby się wielu wykonawców działających w budownictwie A.D. 2023. Dlaczego? Opowiadam o tym w tym odcinku.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/30/202352 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Ryzyko budowy potencjalne vs wycenialne #217

Niepewność vs ryzyko Rozróżnienie na niepewność i ryzyko jest ugruntowane w teorii zarządzania. Jednak tego samego nie można powiedzieć o salach rozpraw. Tam regularnie praktykowane jest wrzucanie do worka z napisem „ryzyko wykonawcy” wszelkich potencjalnych kosztów mogących powstać w trakcie budowy. Dlatego tak istotne miejsce w mojej orzeczniczej skrzynce z napisem „W razie sporu ryczałtowego zbić szybkę” zajmuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który problem ryzyk wykonawcy ocenił w bardziej zniuansowany sposób. Sposób BARDZO korzystny dla wykonawców. Ryzykiem wykonawcy jest to, co może on policzyćPrzede wszystkim sąd kategorycznie stwierdził, że nie można stawiać znaku równości pomiędzy tym, co zdarzyć się może oraz tym, co nadaje się do kalkulacji. Krąg potencjalnych problemów, które mogą zmaterializować się na placu budowy jest szeroki niczym krąg firm zainteresowanych waloryzacją. Jednak oczywiście nie oznacza to, że każdy z nich można na etapie kontraktowania ubrać w konkretne pieniądze. Biorąc to pod uwagę warszawski SA uznał, że prace, które wykonawca uznaje za dodatkowe będą mieściły się w ryzyku ryczałtu o ile spełnią dwa wymogi. Na etapie składania oferty możliwe będzie stwierdzenie:1.     technologii robót,2.     zakresu robót.Tylko bowiem przy tych elementach wykonawca będzie miał faktyczną możliwość skalkulowania konkretnych kosztów, które powinien dodać do swojej oferty jako narzut ryzyka. Opis zamawiającego > pytania wykonawcyChyba nawet ważniejszym wątkiem poruszonym przez sąd jest relacja między dwoma argumentami chronicznie pojawiającymi się w sporach o dopłatę za roboty. Rzucanym przez wykonawcę „Obowiązkiem zamawiającego jest dokładne opisanie przedmiotu zamówienia” i ripostą zamawiającego w postaci „Wykonawca nie zadał pytań na etapie przetargu”. Sprawa była o tyle dobrym polem do zajęcia stanowiska w tym zakresie, że biegły potwierdził, że bezsprzecznym jest zarówno to, że zamawiający nie ujął w OPZ potrzebnych do kompleksowej wyceny informacji, jak też to, że wykonawca na pierwszy rzut oka powinien ten deficyt zauważyć.Do jakiego wniosku doszedł sąd? Ok, niewinnych tu nie było, jednak to precyzyjne zdefiniowanie robót do realizacji ma fundamentalne znaczenie. W związku z tym nie można premiować zamawiającego za nie wywiązanie się z tego obowiązku i zwalniać go z odpowiedzialności za uchybienie przez to, że uchybienia tego wykonawca mu nie wytknął.Wyznaczenie złotego środka pomiędzy obowiązkiem właściwego opisu przedmiotu zamówienia i współdziałaniem wykonawcy przez wyjaśnianie wątpliwości jest zadaniem, które nie zazdroszczę sądom. Sądzę, że nie tyle szukamy tu jednoznacznie dobrej odpowiedzi, co wybieramy tą obarczoną najmniejszą liczbą minusów. Swoim podejściem do tego wątku podzieliłem się szerzej w odcinku.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/20/202349 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Ryczałtowe Q&A #216

Na tapet wzięliśmy pytania dotyczące ryczałtu, które folołersi zadali w moich mediach społecznościowych. W efekcie rozmawiamy o tym:czy inwestor może domagać się obniżania wynagrodzenia przy stosowaniu rozwiązań zamiennych?jak wygląda procedura zerwania współpracy przez wykonawcę w przypadku, gdy inwestor bezpodstawnie odmawia podpisania aneksu na roboty dodatkowe?czy inwestor może żądać standardu robót wyższy, niż zakładany przez wykonawcę, jeżeli nie został on sprecyzowany w dokumentacji projektowej?roboty dodatkowe - szansa czy zagrożenie? Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/1/202356 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Za nieprawidłowe wyjaśnienia odpowiada zamawiający #215

Nieporozumienie.Takiego słowa użył Sąd Najwyższy oceniając podejście zamawiającego, który utrzymywał, że wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, pomimo tego, że na etapie przetargu zamawiający udzielił mu błędnych wyjaśnień.Zdawałoby się, że rozstrzygnięcie sporu jest oczywiste. Jednak w sprawie musiał się wypowiedzieć Sąd Najwyższy. I to dwukrotnie.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/23/202334 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Błąd projektanta, koszty inwestora, problem wykonawcy #214

"Kto z trójkąta inwestor-wykonawca-projektant jest w najlepszej sytuacji, kiedy powstanie spór o błąd projektu i dlaczego jest to projektant". To podtytuł, pod którym moglibyśmy nagrać ten odcinek.Opowiadamy o bardzo ciekawym sporze. Sporze, który wprawdzie toczył się na linii projektant główny vs projektant-podwykonawca (a dokładniej jego ubezpieczyciel), ale w rzeczywistości dotykał interesów wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Od mikrofonów wstaliśmy z Szymonem z następującymi wnioskami:siłowe spychanie problemu błędów projektowych wykrytych w trakcie realizacji jest jedynym pragmatycznie uzasadnionym działaniem inwestora,rozróżnienie pomiędzy szkodą wynikają z błędu projektu i kosztami inwestycyjnymi jest bardzo sensowne; do czasu kiedy te koszty mogą wywrócić całą inwestycję,sądy zdają się nie zawsze zauważać, jaką pracę mogą zafundować same sobie rzucając określoną myśl w uzasadnieniu wyroku; chociażby ten,  o którego orzeczeniu rozmawialiśmy zapraszał de facto strony do toczenia symulacji procesu o zapłatę za roboty dodatkowe na linii inwestor-wykonawca w ramach procesu dotyczącego roszczeń wykonawcy wobec projektanta.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/16/202358 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Scenariusze działań przy robotach dodatkowych #213

Fragment szkolenia Akademia Kontraktów Budowlanych. Opowiadam w nich o scenariuszach działań, które wykonawcy podejmują po wystąpieniu robót dodatkowych. W nagraniu znajdziesz fragment dotyczący dwóch z trzech takich scenariuszy:1. dominującego, czyli "Zróbcie teraz, pozwijcie nas później"2. hamulcowego, w którym wykonawcy czuli się pewni swoich kart i nie godzili się na realizację scenariusza dominującego.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/9/202322 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Marta Olejnik - Budownictwo drewniane w wydaniu modułowym #212

Czy Kazimierz Wielki nie przewraca się w grobie? Zastał drewnianą, zostawił budowaną, a teraz pojawia się fala budownictwa drewnianego, które chce odwrócić ten trendy. Sądzę jednak, że nasz niegdysiejszy władca nie miałby z tym problemu.O budownictwie drewnianym, w wydaniu modułowym, rozmawiam z Martą Olejnik z MOD21. Ta spółka dba o to, żeby wymiana handlowa z naszymi zachodnimi sąsiadami nie polegała tylko na ściąganiu od nich mercedesów i bmw eksportując na niemiecki rynek swoje konstrukcje. W rozmowie poruszamy wątki takie jak:proces produkcji budynku modułowego w nowoczesnej polskiej fabrycemity na temat budownictwa drewnianegorealia niemieckiego rynku budownictwa modułowegorynek polski - jego perspektywy i wyzwaniaWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/4/20231 hour, 21 seconds
Episode Artwork

Porozmawiajmy o waloryzacji #211

Fragmenty rozmowy dotyczącej waloryzacji kontraktów budowlanych. Do podzielnia się swoimi doświadczeniami zaprosił mnie dr Jarosław Kola, świetny specjalista z zakresu zamówień publicznych. Cały materiał znajdziesz na jego kanale na YouTube. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/23/202330 minutes
Episode Artwork

Niedoszacowanie robót w dokumentacji projektowej #210

"Nie są robotami dodatkowymi prace w dokumentacji projektowej przewidziane, ale w mniejszym zakresie, niż rzeczywiście potrzebny do realizacji". To klasyczna myśl, która stale pojawia się w wyrokach dotyczących dopłaty do ryczałtu. Jednak jak każda zasada także ta ma swoje wyjątki. Ich właśnie dotyczy ten odcinek.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/17/202313 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Ryczałt ryczałtowi nierówny #209

Ryczałtowy model wynagrodzenia można spotkać zarówno na najmniejszych placach budów, jak i tych największych. Pomimo tego, że inwestycje budowlane różnią się od siebie diametralnie zupełnie nie różnią się od siebie argumenty, które można usłyszeć w sporach dotyczących ryczałtów. Niezależnie od skali projektu inwestorzy używają tej samej ryczałtowej amunicji na naradach koordynacyjnych, w pismach czy mowach końcowych na salach rozpraw. Sam zdrowy rozsądek skłania jednak do wniosku, że przy ogromnym zróżnicowaniu budów nie powinniśmy mierzyć jedną miarą ryczałtu na wszystkich inwestycjach. Szczęśliwie ten zdrowy rozsądek coraz częściej zabiera głos w wyrokach sądów.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/4/20237 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Zaprojektuj i buduj w ryczałcie #208

Kolejna część ryczałtowej szkoły magii. Czy może antymagii, ponieważ odczarowuję w niej mity ryczałtu.Tym razem bierzemy się za barki z kombinacją zaprojektuj i buduj + ryczałt. Kombinacją, którą zamawiający mylnie utożsamiają ze zwolnieniem ich z konieczności ustalenia jakiego efektu finalnego oczekują od wykonawcy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/26/20237 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Ryczałt tylko pod warunkiem precyzyjnego opisu robót #207

Pierwszy z serii odcinków, w których z pomocą sądów odczarowuję mity dotyczące ryczałtu w robotach budowlanych. Startujemy od założenia, że inwestor nie ma w tej formule właściwie obowiązków. Owszem, ma. Przede wszystkim - musi precyzyjnie określić, co chce kupić od wykonawcy za umówiony ryczałt. Jeżeli tego nie sprecyzuje nie będzie mógł korzystać z głównego dobrodziejstwa ryczałtu, czyli sztywności kwoty należnej wykonawcy. Ten przy deficytach jednoznaczności opisu zadania jak najbardziej może domagać się dopłaty ponad umówioną sumę.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/20/20235 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Awizo nie wydłuża terminów #206

Spodziewasz się niekorzystnego pisma od inwestora, np. oświadczenia o odstąpieniu. Dzięki dobry stosunkom z listonoszem dostajesz magiczny papierek z nagłówkiem "awizo". Przyjmujesz, że właśnie zgarnąłeś bonusowe 14 dni i wykorzystujesz ten czas na zagranie z własnej strony, chociażby złożenie własnego oświadczenia o odstąpieniu. Po swoim strzale maszerujesz na pocztę i odbierasz zaległe pismo, w głowie odgrywając marsz tryumfalny.Takie awizowe tango nie jest sytuacją specjalnie wyjątkową. Problem w tym, że skuteczność doręczeń wcale nie wygląda tak, jak zakłada gros firm ruszających w ten taniec. Dlaczego?Ponieważ to, kiedy coś przeczytałeś nie ma pierwszoplanowanego znaczenia. Bardziej istotne jest to, kiedy MOGŁEŚ to przeczytać. Wynika to z art. 61 § 1 k.c.A awizowe tango?Niedawno wypowiedział się co do niego Sąd Najwyższy: "(...) nie ma podstaw do takiej interpretacji tego przepisu [art. 61 § 1 k.c.], że przyznaje on adresatowi tego oświadczenia uprawnienie do odebrania pisma je zawierającego w dowolnym, dogodnym dla niego terminie". "Nie można bowiem uzależniać daty złożenia oświadczenia od subiektywnej woli adresata, który może zwlekać z odbiorem przesyłki(...)".W tym odcinku prezentuję fragment webinaru "Odstąpienie wykonawcy przez brak gwarancji zapłaty", w którym opowiadam o problemach związanych z awizowaniem przesyłek wymienianych przez strony umowy o roboty budowlane.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/13/20234 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Roszczenia wykonawcy po odstąpieniu przez brak gwarancji #205

Nagranie webinaru z 28.02.2023 r., poświęconego odstąpieniu przez wykonawcę od umowy przez brak przekazania mu gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Fragment dotyczy roszczeń wykonawcy po tym, jak już odstąpi skutecznie od umowy. Poruszam dwa główne wątki:wynagrodzenie umowne pomimo niewykonania robót,kara umowna za odstąpienie.Wideo całego webinaru dostępne jest w fejsbukowej grupie "Z prawnikiem na budowie".Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/3/202317 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Wprowadzenie wykonawcy w błąd przedmiarem #204

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/20/202326 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Dlaczego w pozwie najmniej piszę o prawie? #203

W tym tygodniu czeka mnie pierwsza rozprawa przed sądem okręgowym w sprawie kar umownych naliczonych przez zamawiającego za nieterminowe usuwanie wad. Co mógł przeczytać sąd w naszym pozwie?Z 41 stron:9 zawiera argumentację prawną (co jest sporą liczbą biorąc pod uwagę moje standardy).9 stron zajmują wnioski dowodowe (11, jeżeli dodamy wniosek dowody, który złożyliśmy już po wniesieniu pozwu)22 karty to przedstawienie faktów dotyczących sprawySkąd te proporcje? Mogłby się zdawać, że w sądzie toczymy spór prawny, więc część paragrafowa powinna ważyć zdecydowanie więcej na kołowym wykresie części składowych pozwu. Stoi za tym kilka powodów. Opowiadam o nich szerzej w tym odcinku.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/13/202312 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Zawsze ktoś podpisze umowę #202

"Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie".To postanowienie z projektu umowy do wcale niemałego przetargu. Ledwie 10 słów, a potencjał na generowanie dodatkowych kosztów w zasadzie nieograniczony.A oprócz kosztów wygenerowało także po mojej stronie trochę wolnych myśli o kulturze tworzenia umów w zamówieniach publicznych.Link do rejestracji na webinar "Odstąpienie od umowy przez wykonawcę przez brak gwarancji" - https://bit.ly/3XZG3LrWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/6/20237 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Kara umowna tak nieuczciwa, że aż niemożliwa do dochodzenia #201

W sytuacjach, kiedy rzeczywiście wystąpiły podstawy do naliczenia kary umownej, ale jej kwota wydaje się przesadzona zwyczajowym rozwiązaniem jest miarkowanie wysokości kary przez sąd. Niestety dla wykonawców praktyka jego stosowania prowadzi często do niezbyt satysfakcjonującego kwotowo rezultatu. Nie jest to jednak jedyne narzędzie ochrony wykonawców.W wyrokach można znaleźć też sytuacje, w których sąd uznał, że żądanie zapłaty kary jest tak oderwane od rzeczywistości, że strona która jej dochodzi nie powinna dostać ani złotówki. Ujmując problem w prawniczą nomenklaturę powiedzielibyśmy, że działanie wierzyciela (inwestora obciążającego wykonawcę czy generalnego wykonawcę obciążającego podwykonawcę) narusza art. 5 k.c. i stanowi nadużycie prawa podmiotowegoWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/2/202313 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Bezpodstawne odstąpienie od umowy przez zamawiającego #200

Tym razem o wyselekcjonowanym przez siebie wyroku opowiada Szymon. Oddając mu głos:"Spór rozegrał się między zamawiającym publicznym, a wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotem robót było wykonanie zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na etapie projektowania zamawiający nabrał wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań projektowych, które w jego ocenie mogły spowodować utratę dofinansowania. Wobec braku porozumienia z wykonawcą, zamawiający uznał, że nie jest możliwe dotrzymanie terminu, dlatego odstąpił od umowy i naliczył karę umowną z tego tytułu. Jako podstawę wskazał art. 635 w zw. z art. 656 k.c. Głównym problemem okazała się skuteczność odstąpienia (a raczej brak skuteczności). Odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. wywołuje skutek, jeśli odstępujący wykaże, że nie jest prawdopodobne, aby wykonawca zdołał ukończyć prace w czasie umówionym. Jak się okazało zamawiający nie podjął próby wykazania powyższego. Sąd II instancji nie miał więc wątpliwości, że odstąpienie oparte o art. 635 k.c. było co najmniej przedwczesne. Sąd doszedł do przekonania, że choć oświadczenie nie wywołało skutku zamierzonego przez zamawiającego, to jednak jakiś skutek wywołało. Zakwalifikował złożone oświadczenie jako przypadek z art. 644 k.c. W końcowym rozrachunku zamawiający nie otrzymał efektu finalnego prac, nie otrzymał naliczonych kar umownych, ale także musiał zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do dnia odstąpienia prace. " Na kanwie tego scenariusza poruszamy wątki takie jak:zasada czystych rąk przy odstąpieniu przez nieterminowość robót, czyli co w sytuacji gdy inwestor przyłożył rękę do opóźnień przepisowe i umowne zasady zrywania współpracy przy naruszeniach harmonogramu roszczenia finansowe wykonawcy w przypadku bezpodstawnego przypisania mu przez inwestora uchybień w zakresie terminowości skutki oświadczenia o odstąpieniu przy złej ocenie przez inwestora podstaw do zerwania współpracy formułowanie oświadczenia o odstąpieniuWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/24/202352 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Błędy projektu + błędy wykonawcze - kto odpowiada za wady? #199

Z placem budowy jest jak z więzieniem. Kogo nie spytasz on akurat jest niewinny.  A po bliższym przyjrzeniu się z tą niewinnością bywa różnie.W ten scenariusz wpisuje się wyrok, który do omówienia wybrała Gabriela. Źródłem problemu były w nim wady obiektu. Wady, w przypadku których projektant wskazywał palcem na wykonawcę, a ten rewanżował się tym samym. Co ciekawe w jeszcze zanim sprawa trafiła do sądu zamawiający rzucił na stół ekspertyzę wskazującą, że za problem odpowiadają wady z etapu realizacji. Wykonawca przebił ją swoją ekspertyzą dowodzącą, że to projektant popełnił błąd. Do tego eksperckiego trio dołączyła opinia biegłej, która już w procesie ustaliła, że wykonawca ma wprawdzie swoje za uszami, ale pierwsze skrzypce w elegii jakości obiektu zagrał zdecydowanie projektant. [swoją drogą podlinkuję to następnemu inżynierowi, który wzdychając stwierdzi, że co prawnik to inna ocena] I na kanwie takiego przerzucania odpowiedzialności na linii projektant-wykonawca sąd musiał znaleźć odpowiedź na to czy zamawiający mógł zatrzymać kaucję wykonawcy w związku z powstałymi wadami czy też powinien mu zwrócić te sporne pół miliona złotych.Przy okazji rozstrzygania sporu sąd pochylił się nad kilkoma ciekawymi wątkami, a my pochyliliśmy się nad mikrofonami, żeby o nich opowiedzieć. W menu znalazły się:brak stwierdzenia błędów projektowych przez inspektora nadzoru jako argument wykonawcy za tym, że on tym bardziej nie był w stanie ich wykryćpołączenie błędów projektowych i błędów wykonawczych jako źródło wad obiektu - kto ponosi odpowiedzialność wobec inwestora?propozycja podwykonawcy co do zmian projektowych przekazana projektantowi sprawującemu nadzór autorski jako spełnienie przez wykonawcę standardu uprzedzenia inwestora o ryzyku wystąpienia wad obiektubrak odnotowania w dzienniku budowy kwestii problematycznych a powoływanie ich w procesie sądowymprawidłowe skorzystanie przez inwestora z kaucji gwarancyjnejWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/17/202341 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Pożar budynku a zapłata za roboty #198

Wykonawca był już na finiszu robót, kiedy pożar zmienił efekt jego prac w popiół. Stwierdził, że pomimo tego powinien dostać wynagrodzenie od zamawiającego. Ten był skrajnie odmiennego zdania i obie strony spotkały się w sądzie.W odcinku usłyszysz o tym:jak wykonawca dzień po pożarze zorganizował podpisanie protokołu odbioru robótjak sądy oceniały protokół prac, które de facto były pogorzeliskiemczy wykonawca przekonał sąd, że należy opłacić roboty, które poszły z dymemjak wyglądają ryzyka wykonawcy w związku z prowadzeniem budowyWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/9/202324 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Błędy wykonawców przy waloryzacji #197

W odcinku na cztery głosy omawiamy to, co wykonawcy mogą zrobić lepiej, żeby zwiększyć swoją szansę na waloryzację nierentownego kontraktu.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/1/20231 hour, 9 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

5 mitów na temat ryczałtu #196

Mit nr 1Zakładany przez inwestora efekt finalny wyznacza zakres robót do wykonania.Mit nr 2 Inwestor ma tylko oględnie określić czego oczekuje i ile za to zapłaci.Mit nr 3 Przedmiary pozbawione są jakiegokolwiek znaczeniaMit nr 4 Defekty dokumentacji projektowej nie pozwalają na zwiększenie wynagrodzeniaMit nr 5 "Polski ryczałt"Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/27/20221 hour, 15 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Umowne wyłączenie waloryzacji sądowej #195

„Jak oszczędzić 7 mln zł dzięki kombinacji klawiszy – ctrl+u” albo „Wykonawcy go nienawidzą. Odkrył jeden prosty trik, żeby uniknąć waloryzacji w sądzie”.  Takie click-baitowe tytuły mógłby nosić ten odcinek. Opowiem w nim bowiem o pewnym procesie sądowym dotyczącym waloryzacji, w którym zamawiający nie musiał dopłacić 7 mln zł wykonawcy. Procesie, który jest też dobrym tłem dla rzucenia kilku szerszych uwag o praktyce wyłączania możliwości modyfikacji wynagrodzenia wyrokiem sądowym.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/19/202210 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Bajka o "Bardziej opłaca nam się zapłacić karę, niż dokończyć inwestycję" #194

Wbrew temu co często powtarzają wykonawcy kara umowna za odstąpienie od porzuconego kontraktu nie jest opłacalną alternatywą dla dokończenia realizacji inwestycji w warunkach rosnących kosztów.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/12/20229 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Dopłata za błąd przedmiaru #193

Nawet bez zwyczajowego poruszenia tego wątku w umowie z samej konstrukcji ryczałtu wynika, że przedmiar pełni tym modelu rozliczenia wyłącznie znaczenie pomocnicze. ALE... Sądy konsekwentnie podkreślają, że przy ryczałcie nie są robotami dodatkowymi roboty przewidziane w dokumentacji, ale w mniejszym zakresie, niż faktycznie zrealizowany.ALE...Te ALE można w ostatnich latach zaobserwować coraz częściej w rozstrzygnięciach sądów. Rozstrzygnięciach, w których sądy uznają, że błąd przedmiarowy jednak skutkuje koniecznością przyznania wykonawcy robót dodatkowych. Wyrokach takich jak te: wartość kontraktu: 19 mln zł; rozjazd pozycji z rzeczywistością: 50%, 3 mln zł zamiast 2 mln zł do poniesienia przez wykonawcę; rezultat: zasądzenie dopłaty przez sąd wartość kontraktu: 19 mln zł; rozjazd pozycji z rzeczywistością - od kilkunastu do 50%, łącznie na kwotę 880 tys. zł; rezultat: zasądzenie dopłaty przez sąd wartość kontraktu: 2,6 mln zł: rozjazd pozycji z rzeczywistością: 160%, przekładające się na dodatkowe ok. 300 tys. zł kosztów; rezultat: potwierdzenie przez sąd, że były to roboty dodatkowe, wykonawca miał prawo przerwać realizację do czasu powierzenia mu ich aneksem, a zamawiający nie miał prawa odstąpić przez tą przerwę od umowy, naliczyć wykonawcy karę z tego tytułu i wyegzekwować ją z zabezpieczenia Oczywiście w żadnym z tych przypadków w umowach i specyfikacjach NIE zabrakło klauzul, z których zamawiający wywodzili, że rozjazd przedmiarowy nie może być traktowany jako źródło wynagrodzenia dodatkowego. Jednak podejście sądów do tego wątku dobrze oddaje ten cytat z jednego z wyroków:"(...) oferenci układają oferty tak, aby zoptymalizować koszty, zachowując jednak pewne rezerwy, związane z ryzykiem gospodarczym, jednak nie można wymagać od wykonawcy uwzględnienia w ofercie ryzyka sięgającego 50% wartości pozycji kosztorysowej (...)"Jest to kierunek, z którym się zgadzam. Czym innym jest uznanie, że przedmiar nie dyktuje zakresu robót, a czym innym przyjmowanie, że po oprawieniu go w okładki mógłby stanąć w księgarni w dziale "sci-fi/fantastyka". Byłoby to zielone światło dla aprobaty ponoszenia przez wykonawcę kosztów błędów nawet w tak skrajnych przypadkach jak mój ulubiony przykład inwestycji GDDKiA, w której niedoszacowanie mas ziemnych przekroczyło 1000% (nie, to nie literówka). Jeżeli już na horyzoncie pojawił się przedmiar w sporze o roboty dodatkowe będzie jednym z puzzli składających się na ostateczny obrazek wyniku. W najnowszym orzecznictwie sądom zdarza się pójść nawet krok dalej i przyjmować, że przekazanie wykonawcy błędnego przedmiaru stanowi nielojalne zachowanie zamawiającego (niezależnie od jego winy w takim rezultacie) i nie może być premiowane ochroną. ---Jeżeli interesują Cię wątki ryczałtu w budownictwie zapraszam na ostatnie w tym roku szkolenie Akademia Kontraktów Budowlanych, na którym dogłębnie go omawiamy - 16 grudnia, Poznań. Szczegóły i rejestracja - [email protected] moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/8/20227 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Kredytowanie się podwykonawcami #192

Coraz więcej firm podwykonawczych mówi o tym, że (generalni) wykonawcy ewidentnie kredytują się ich kosztem. Powołując się różne rzekome podstawy możliwie odsuwają w czasie spełnienie warunków, z którymi umowa podwykonawcza wiąże zapłatę wynagrodzenia, żeby poprawić swoją płynność finansową.Ten odcinek to nagranie krótkiego, spontanicznego lajwa dedykowanego problemom podwykonawców.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/28/202222 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Daniel Hojniak - certyfikacja budynków #191

Dlaczego opłaca się eksponować w budynku biurowym schody i przesuwać windy na drugi plan?Co decyduje o tym, że raczej powinniśmy poprzestać na jednej palmie - tej przy Rondzie de Gaulle'a?Jaki % budynków na świecie może poszczycić się BREAAM na poziomie „outstanding”?Czy wykonawcy robót budowlanych powinni obawiać się realizacji certyfikowanych inwestycji?To tylko kilka z kwestii, których dowiesz się słuchając odcinka podcastu poświęconego certyfikacji budynków. W świat tef certyfikacji wprowadzał mnie Pan Daniel Hojniak, Starszy Inżynier ds. Budownictwa Zrównoważonego w Sweco. Szlify zawodowe zdobywał zarówno nad Wisłą, jak i nad Tamizą.  Jego praca ma trochę punktów wspólnych z zawodem nauczyciela. Pracuje bowiem przy certyfikacji budynków, a ta w największym uproszczeniu jest jak ocena inwestycji i przyznanie jej świadectwa – z paskiem albo bez.Rozmawialiśmy o wątkach takich jak Czym tak naprawdę jest certyfikacja budynków?Jak wygląda ona w polskim wydaniu? Jakie korzyści płyną z procesu certyfikacji?Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/22/20221 hour, 42 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Zakaz wrzucania na wykonawcę błędów dokumentacji #190

W jednym ze swoich wyroków KIO podkreśliła, że zamawiający nie może przerzucić na wykonawcę odpowiedzialności za błędy dostarczonej przez siebie dokumentacji.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/14/20228 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Waloryzacja przez wzrost kosztów #189

Nawet jeżeli wykonawcy nie uda porozumieć się z inwestorem co do waloryzacji kontraktu nie ma definitywnie zamkniętej drogi do podwyższenia wynagrodzenia. Dopłatę może mu przyznać sąd. Na przestrzeni lat, przy kolejnych edycjach skokowych wzrostów cen materiałów, wykonawcy uzyskiwali w takich sytuacjach korzystne wyroki.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/7/20226 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

UZP - wykluczenie przez kary umowne #188

"Innymi słowy, sam fakt naliczenia kary umownej nie stanowi automatycznie podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania". Takie stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych w opinii poświęconej wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.Zdawać by się mogło, że wykonawcy mogą strzelić korkami od szampana, zaczynając nieco wcześniej weekend. Problem  w tym, że biorąc pod uwagę kiedy wg UZP ten automatyzm nie chwyci w praktyce mamy jednak do czynienia z równaniem kara umowna = podstawa wykluczenia. Ze stanowiska Urzędu wynika bowiem, że tylko kary umowne nie mające charakteru odszkodowawczego nie mieszczą się w kategorii "odszkodowanie", do którego odwołuje się art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. A na znalezienie takich kar w umowach o zamówienie nie za bardzo można liczyć. Czytaj - wykonawco, kara umowna, którą Ci naliczono jest odszkodowaniem, o którym mowa w podstawach wykluczenia.Oczywiście zupełnie odrębnym wątkiem jest wypełnienie przez nierzetelnego wykonawcę kompletu przesłanek wykluczenia, w tym przede wszystkim odpowiedniego ciężaru gatunkowego jego uchybienia. Jednak w ocenie UZP nie ma on co liczyć na pozamiatanie tematu prostym "Obciążono mnie karami umownymi a nie odszkodowaniem, więc w ogóle nie łapię się na art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.UZP wskazał też jak podejść do wypełnienia JEDZ w związku z naliczeniem kar. W telegraficznym skrócie - wykonawca powinien pochwalić się tym faktem przed zamawiającym, nawiązując do odpowiednich przesłanek z art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/3/202213 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Wyłączenie waloryzacji w umowie #187

Nawet wpisanie w umowie "wynagrodzenie nie podlega waloryzacji" nie oznacza, że sąd nie będzie mógł podwyższyć wynagrodzenia wykonawcy. Osiągnięcie takiego rezultatu jest wprawdzie możliwe, ale wymaga bardzo precyzyjnego i jednoznacznego doboru słów.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/30/20225 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Przemysław Janiszewski - budownictwo energetyczne #186

Przemysław Janiszewski jest Dyrektorem Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego w Unibep S.A. Z inwestycjami w energetyce – i to tymi największego kalibru – związany jest od wielu lat. Rozmawiamy o tym jakie perspektywy ma przed sobą ten sektor budownictwa (SPOILER ALERT – są duże) oraz jakie wyzwania przed nim stoją (SPOILER ALERT – także są duże).Poruszyliśmy wątki takie jak🏭 co tak naprawdę buduje się w Polsce w energetyce,🚧 jak na działalność wykonawców wpływa brak wypracowania standardów realizacji projektów oraz brak ujednoliconej, długofalowej strategii zlecania inwestycji tego rodzaju,🔋 atom nad Wisłą.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/23/20221 hour, 10 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

KIO - realność klauzuli waloryzacyjnej #185

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/16/202211 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Wyroki KIO w sprawach klauzul waloryzacyjnych #184

Wkrótce klauzule waloryzacyjne trafią do wszystkich umów zamówieniowych zawieranych na okres dłuższy niż pół roku. Warto więc sprawdzić jak wygląda dotychczasowa praktyka KIO w ocenie klauzul tworzonych przez zamawiających.Wykonawcy regularnie próbuję przekonać Izbę, że przez sposób sformułowania klauzuli jest ona tylko pozorna i pozbawia ich możliwości uzyskania adekwatnej dopłaty. Z odcinka dowiesz się czy wracają z KIO z tarczą czy na tarczy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/12/202238 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Minister - obowiązkowa waloryzacja nie jest potrzebna #183

"(...) zamawiającym zależy na waloryzacji tak samo, jak wykonawcy, jak nie bardziej.".To słowa Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii. Słowa, które padły w wywiadzie udzielonym Business Insider Polska po pytanie o to dlaczego w przepisach waloryzacyjnych nie przewidziano obowiązku waloryzowania kontraktów publicznych.Można postawić wiele diagnoz braku hurtowego waloryzowania umów zamówieniowych. Stoję jednak na stanowisku, że ta przyjęta w ministerstwie jest przestrzelona. A to z kolei sprawia, że panaceum dobrane na jej podstawie nie uzdrowi sytuacji.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/7/202236 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Elementy klauzuli waloryzacyjnej #182

Ten odcinek to fragment webinaru dotyczącego klauzul waloryzacyjnych. Mówię w nim o tym, co powinno znaleźć się w takiej klauzuli, żeby była ona realnym narzędziem reagowania na zmiany rynkowe w trakcie realizacji inwestycji.----Info o szkoleniach znajdziesz tutaj - Akademia Kontraktów BudowlanychWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/3/202245 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

KIO - waloryzacja nie musi być sensowna ekonomiczne #181

Z wyroków KIO wyłania się obraz klauzul waloryzacyjnych z art. 439 p.z.p., które na dobrą sprawę nie służą utrzymaniu wynagrodzenia płaconego przez zamawiającego i robót realizowanych przez wykonawcę na równym poziomie. Wystarczy, że takie postanowienie umowne odhacza elementy wymienione w przepisie. W praktyce sprowadza to klauzule do elementu, który ma co najwyżej ułatwić wykonawcy wycenę ryzyka wzrostu kosztów. Jednak czy rzeczywiście taki cel przyświecał wprowadzeniu w nowym p.z.p. obligatoryjnych mechanizmów korekty wynagrodzenia?----Szerzej na temat waloryzacji rozmawiamy w trakcie szkoleń cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych.Najbliższe spotkania:Warszawa 21.10Gdańsk 18.11Katowice 02.12Poznań 16.12Z okazji Dnia Budowlańca do końca 26.09 ceny szkoleń są o 5% niższe.Szczegóły - https://prawniknabudowie.com/akademia/Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/26/202216 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Jak przekonać zamawiającego do waloryzacji? #180

"Jaki dowód będzie wystarczający dla zamawiającego publicznego, żeby mógł dopłacić do nierentownego przez wzrosty kontraktu?"Takie pytanie otrzymałem pod jednym z postów. I usiadłem z nim za mikrofonem, żeby podrążyć temat przekonywania zamawiającego do waloryzacji. Główne wątki tego drążenia:Część zamawiających po prostu nie ma zamiaru dopłacać. W takich przypadkach szkoda czasu na walkę z wiatrakami. Wykonawca może skupić się nad rozmowami o zgodnym wyjściu z kontraktu przez jego rozwiązanie albo mniej zgodnymi opcjami - odstąpieniem czy uzyskaniem zgody sądu na wstrzymanie realizacji robót.Przebieg rozmów i to co należy przedstawić zamawiającemu wyznacza ścieżka podwyższenia wynagrodzenia,  której chce skorzystać wykonawca. Każda z nich pociąga za sobą inne działania - w końcu innym autem wyjedziesz na tor F1, a innym na trasę rajdu Dakar.W przypadkach korzystania z opcji umownych sposób działania wyznacza [uwaga, bardzo odkrywcze stwierdzenie] umowa. Klauzula waloryzacyjna odnosi się do rzeczywistych kosztów czy może wyraża mechanizm wskaźnikowy?Dogadywać możemy się również wskazując palcem na przepisy p.z.p. W ich przypadków krąży sporo błędnych przekonań odnośnie tego jak powinna wyglądać droga od przeczytania przepisu do podpisania aneksu.Brak możliwości osiągnięcia konsensusu nie oznacza braku możliwości uzyskania przez wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. Musi on jednak liczyć się z tym, że czeka go rozwiązywanie rebusów w sądzie. SPOILER ALERT - zawsze będzie to najmniej korzystna droga, ale w braku alternatyw...Jest kilka powtarzających się bolączek w procedowaniu zmian wynagrodzenia przez wykonawców. Sprowadzają się one w ogólności do ogólnikowości - ogólnikowości wystąpień wykonawców.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/21/202250 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Jerzy Sawicki - CPK #179

Niezależnie od tego jak oceniasz pomysł realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego zgodzisz się, że skala tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest ogromna. O tym, jak wygląda od kuchni rozmawiałem z Jerzym Sawickim Dyrektorem Biura Prawnego spółki CPK odpowiadającej za powstanie Portu.„Musimy postarać się być atrakcyjnym partnerem dla wykonawców.” Nie są to słowa, których oczekiwałbym w rozmowie z przedstawicielem zamawiającego publicznego. Padły jednak z ust mojego rozmówcy.Nie był to jedyny ciekawy wątek, który poruszyliśmy w rozmowie. Sporo czasu poświęciliśmy rozwiązaniom, które są do rozważenia w ramach potencjalnych zasady współpracy proponowanych wykonawcom, np.:  1️⃣ Quo vadis, ryczałcie? Czy ryczałtowy model wynagrodzenia jest optymalnym rozwiązaniem dla projektu infrastrukturalnego? A może czas już wyrazić większą otwartość dla drogi środka - hybrydy łączącej ryczałt i jakąś formą open book. 2️⃣ Piętrowy tort vs muffinki Na mocnym fundamencie stoi w naszym budownictwie tradycja realizacji inwestycji na zasadzie przekazania wykonawcy pięciopiętrowego tortu weselnego z intencją wydzielenia przez niego mniejszych bądź większych kawałków do uszczknięcia przez podwykonawców. Może jednak czas, aby zeszła ona z piedestału na rzecz pakietowania projektu tak, aby do ugryzienia były także muffinki, z których konsumpcją poradzą sobie mniejsi gracze? 3️⃣ Lista zakupów  Czy maszerowanie z koszykiem materiałów budowlanych do kasy powinno być obowiązkiem wykonawcy? A może jednak inwestora? Rozkład tego podstawowego obowiązku do odhaczenia (szczególnie w obecnych czasach) ma w końcu potencjał być jednym z istotniejszych czynników stabilizujących współpracę stron. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/13/20221 hour, 37 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Koniec zakazu potrąceń kar umownych #178

Stało się - art. 15r(1) ustawy covidowej przeszedł do historii. Tym samym składamy ochronny parasol rozłożony nad wykonawcami. Zamawiający nie będą mieli dłużej związanych rąk w dokonywaniu potrąceń kar umownych z wynagrodzenia.W ustawie uchylającej przepis przewidziano kalendarz otwarcia potrąceń: kary, których podstawy wystąpiły w 2020 roku - potrącenie możliwe będzie od 01.10.2022 r.  kary, których podstawy wystąpiły w 2021 roku - potrącenie możliwe będzie od 01.01.2023 r. kary, których podstawy wystąpiły w 2022 roku (do uchylenia zakazu potrąceń) - potrącenie możliwe będzie od 01.04.2023 r.W tych samych terminach ruszy przedawnienie roszczeń zamawiających.Przepisy uchylające art. 15r(1) przewidują także szczegółowe rozwiązania co do terminów korzystania przez zamawiających z zabezpieczeń wykonawców.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/30/202235 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Prokuratoria Generalna RP - waloryzacja (część II) #177

Druga część odcinka, w którym przedstawiam, co Prokuratoria Generalna RP sądzi na temat zmian wynagrodzenia kontraktów publicznych.Przemyślenia Prokuratorii znajdziesz w dokumencie "Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) - podstawowe zagadnienia".Najciekawszym wątkiem wydaje mi się ocena podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy pod kątem gospodarności działań zamawiającego: 1. Brak podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli były do tego podstawy, może być uznany za naruszenie przez zamawiającego zasady gospodarnościTak, nawet pomimo tego, że zawarcie aneksu jest prawem a nie obowiązkiem zamawiającego. Życzyłbym sobie, aby ta zasada weszła do kanonu rynku zamówień publicznych. Działania, których realną podstawą jest myśl o zapewnieniu sobie poduszki na miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę powinny być sankcjonowane równie stanowczo, jak inne przypadki wyrzucania publicznych pieniędzy w błoto. 2. Oceniając opcję zmiany umowy pomyśl o szerszym kontekście celu, który realizujesz kontraktemCzy brak waloryzacji może doprowadzić do:- upadłości wykonawcy?- porzucenia przez niego budowy?- odstąpienia od umowy?- konieczności ponowienia procedury zamówieniowej?Te (i inne) pytania powinien zadać sobie zamawiający. Nie może umykać mu perspektywa podwyższonych kosztów realizacji inwestycji przez inny podmiot czy wydłużenia czasu prowadzenia robót, co średnio współgra z interesem publicznym.Argumenty bardzo wartościowe, ale do rozsądnego stosowania. Nie powinny stać się liną do wyciągania z bagna nierzetelnego wykonawcy. 3. Popatrz na całe swoje portfolio kontraktówCzy aneksując umowę zabezpieczasz realizację innych kontraktów? Może wykonawca działa dla Ciebie na więcej niż jednym projekcie? A może jego inwestycja wpływa na możliwość przeprowadzenia innych, które już czekają w blokach startowych?Działasz na lokalnym rynku? Jak odmowa zwiększenia wynagrodzenia i potencjalne wykoszenie części wykonawców wpłynie na możliwość realizacji Twoich przyszłych inwestycji? Czy nie piłujesz gałęzi na której siedzisz i rykoszetem wprowadzasz monopol jednej czy dwóch firm, które jako jedyne zostaną z potencjałem do składania ofert i będą mogły dość swobodnie dyktować Ci warunki cenowe?Przyznam, że do tego elementu dokumentu Prokuratorii mam największy dystans. Myślenie w szerokiej perspektywie ma ogromną wartość. Jednak wejście w perspektywę tak szeroką odbierałbym już jako wyraz przesadnie pro-wykonawczego podejścia.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/14/202240 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Prokuratoria Generalna RP - waloryzacja (część I) #176

Prokuratoria Generalna RP podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat zmian wynagrodzenia kontraktów publicznych.Przemyślenia Prokuratorii znajdziesz w dokumencie "Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) - podstawowe zagadnienia".A w odcinku znajdziesz moje przemyślenia na temat tego odcinka. A dokładniej ich pierwszą część. Druga dostępna będzie za tydzień - 15.08.2022 r. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/8/202247 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Q&A - umowy podwykonawcze #175

Kolejny odcinek w formule Q&A. Tym razem z  r. pr. Anetą Mróz bierzemy na warsztat komentarze spod znaku umów podwykonawczych.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/31/202243 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Limit kar umownych w nowym p.z.p. #174

Jednym z elementów umów zamówieniowych, które wprowadziło nowe p.z.p. jest określenie łącznego limitu kar umownych 🛑Na etapie prac nad przepisami proponowano, żeby ustanowić go na sztywnym poziomie 20% wynagrodzenia. Opcja nie znalazła się ostatecznie w ustawie. Mamy więc limit, ale nie mamy już określenia jego maksymalnego poziomu. Od razu wskazywano, że będzie to budziło pokusę strzelania mocno arbitralnymi liczbami, które mają za cel jedyne formalne odhaczenie wymaganego elementu umowy. Jak wygląda praktyka?Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/27/20229 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Mariusz Szmyd - Realia pracy firmy projektowej w Polsce #173

Moim gościem w tym odcinku jest Pan Mariusz Szmyd, Dyrektor Operacyjny SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce. Sądzę, że ta firma nie wymaga przedstawiania słuchaczom podcastu. To jeden z wiodących graczy w kraju, jeżeli chodzi o szeroko pojmowane doradztwo i nadzór w zakresie inwestycji budowlanych. Z Panem Mariuszem rozmawiamy o realiach pracy firmy projektowej nad Wisłą. 36 lat doświadczenia w budownictwie dało mojemu rozmówcy bardzo dużo wiedzy na temat tych realiów. A ponieważ Safesz ma w swoim portfolio projekty z różnych gałęzi budownictwa, o różnej skali i realizowanych z różnymi inwestorami mogliśmy porozmawiać przekrojowo o tym, z czym borykają się projektanci przy realizacji rodzimych inwestycji. Rozmowa obfituje w złote samorodki bardziej niż rzeki w Kalifornii przed rozpoczęciem gorączki złota. Wątki, które mnie wydały się szczególnie interesujące to skomplikowany (a momentami nawet toksyczny) związek projektant – administracja publiczna, bolączki w zakresie ujęcia w umowie kwestii tak podstawowej jak to co w ogóle chce zlecić projektantowi zamawiający,praktyka w zakresie jakości badań prowadzonych na potrzeby projektowania.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/24/20221 hour, 41 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Obowiązek współdziałania inwestora z wykonawcą #172

Jeden z moich ulubionych cytatów z orzecznictwa:"Narusza ustawowy obowiązek współdziałania z dłużnikiem [wykonawcą] przy wykonaniu zobowiązania (art. 354 § 2 k.c.), wierzyciel [inwestor/zamawiający], który pomimo wielu działań podejmowanych przez dłużnika [wykonawcę], opieszale wykonuje czynności nadzorcze nad realizacją kontraktu."Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/17/20226 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Q&A - podwykonawcy #171

Wy pytacie - my odpowiadamy, w 3 minuty.Nowy format odcinków Q&A zaczynamy od bloku poświęconego podwykonawcom:Czy podwykonawca, który nie zgłosi się przed rozpoczęciem robót traci solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę jego wynagrodzenia?Kim właściwie jest dalszy podwykonawca?Czy podwykonawca musi mieć kierownika robót, żeby można było przyjąć, że zawarł umowę o roboty budowlane?Kto ponosi ryzyko niezinwentaryzowanych sieci - inwestor, generalny wykonawca czy podwykonawca?Czy jeżeli podwykonawca skończy prace wcześniej, niż zakładały strony jego ryczałt powinien zostać obniżony?Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/13/202220 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Upadłość generalnego wykonawcy a zapłata podwykonawcy przez inwestora #170

Czy w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy inwestor z automatu staje się odpowiedzialny za wynagrodzenia podwykonawców i mogą oni od razu żądać od niego zapłaty?Sąd Najwyższy - tak.Także Sąd Najwyższy - nie.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/11/20229 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe #169

Możemy posłużyć się zapożyczonym z korpomowy "kosztorys ze sztywnym capem" bądź też bardziej placobudowlanym "polski ryczałt". Istota pozostaje ta sama. Ustalamy rozliczenie typowo kosztorysowe - z jego stawkami, jednostkami i rzeczywistym zakresem zrealizowanych robót. Dodajemy do tego jednak charakterystyczne ryczałtowi zamknięcie wynagrodzenia sztywną, z góry oznaczoną kwotą. Na temat niesławnego z perspektywy wykonawców modelu rozliczenia ponownie wypowiedział się Sąd Najwyższy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/6/202217 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Porozmawiajmy o... ryczałcie (II) #168

Druga część webinaru dotyczącego najpopularniejszego modelu rozliczenia wynagrodzenia w kontraktach budowlanych.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/3/20221 hour, 12 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Specustawa waloryzacyjna #167

Pojawiają się pierwsze informacje o konkretach specustawy waloryzacyjnej, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/28/202217 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Porozmawiajmy o... ryczałcie (I) #165

Pierwsza część webinaru dotyczącego najpopularniejszego modelu rozliczenia wynagrodzenia w kontraktach budowlanych.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/26/20221 hour, 3 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Kobiety w budownictwie (lajw) #164

Nagranie lajwa, który zorganizowałem wspólnie z Erbud. O sytuacji kobiet w branży budowlanej rozmawiałem z z panią Agnieszką Gawryluk oraz panią Dagmarą Sobolewską. Obie pracują w Erbudzie. Pierwsza jako Kierownik Kontraktu, druga jako Dyrektor Pionu HR i Prokurent.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/19/20221 hour, 39 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Kobiety w zarządach polskich spółek budowlanych #163

1. Jaki % członków zarządu TOP15 polskiego budownictwa to kobiety? 2. Jak często kobiety pełnią funkcję prokurenta w polskich spółkach budowlanych? 3. Na którym miejscu TOP50 polskiego budownictwa znajduje się pierwsza spółka zarządzana przez kobietę? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w nagraniu. To fragment spotkania online "Kobiety w budownictwie".Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/15/202212 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Bartosz Sierakowski - restrukturyzacja i upadłość firmy #162

Porozmawiajmy o brzydkich słowach na „R” i „U”. Restrukturyzacji i upadłości. W dobie dużych turbulencji gospodarczych te wątki często przechodzą ze sfery teoretycznego czarnego scenariusza do praktyki prowadzenia firmy. W budownictwo zalicza się niestety do branż, którymi w ostatnich miesiącach trzęsie niczym awionetką, która wleciała w nawałnicę.O tym, jak wyglądają realia naprawy firmy, która nabiera wody rozmawiałem z Bartoszem Sierakowskim, partnerem w Zimmerman Sierakowski & Partners, topowej kancelarii zajmującej się restrukturyzacją i upadłością. Pan Bartosz od dekady zajmuje się tą działką występując jako doradca restrukturyzacyjny, nadzorca sądowy, zarządca i syndyk. W odcinku podzielił się wiedzą i doświadczeniami, które zebrał w tym okresie.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/13/20221 hour, 27 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Katarzyna Przybylska - Mieszkalnictwo w Polsce #161

Katarzyna Przybylska jest Kierowniczką ds. rzecznictwa w Habitat for Humanity. Ta fundacja od 30 lat na wielu frontach podejmuje wysiłki zmierzające do jednego celu - poprawy sytuacji mieszkalnictwa. Nasza rozmowa dotyczyła tego, jak wygląda możliwość zapewnienia sobie dachu nad głową w Polsce.  Krążąc wokół tego wątku poruszyliśmy tematy takie jak luka mieszkaniowa, komunalne zasoby mieszkaniowe, rodzimy rynek najmu, kooperatywy mieszkaniowe, społeczne agencje najmu czy odnawianie pustostanów.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/5/20221 hour, 5 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Odstąpienie od umowy przez wykonawcę a utrata finansowania inwestycji #160

Boimy się, że jeśli ta wiedza dotrze do wykonawców, wówczas ich pozycja negocjacyjna niebotycznie wzrośnie.”, powiedział DGP samorządowiec z gminy, która zorientowała się, że jeżeli nie dogada się z wykonawcą co do waloryzacji umowy może utracić finansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.O tym o co chodzi w detalach Dziennik Gazeta Prawna opisuje na dzisiejszej jedynce oraz w artykule "Inflacyjna mina w programie dla gmin", a ja na podstawie tekstu podzieliłem się swoimi przemyśleniami w podkaście.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/2/202219 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Udowodnienie braku szkody przy miarkowaniu kary umownej #159

Zapytałem na fejsbukowej stronie Prawnik na budowie o czym opowiedzieć w kontekście kar umownych.Odpowiedź pana Konrada:Praktyczne aspekty rozkładu ciężaru dowodu w procesie o zapłatę kary umownej w przypadku podniesienia zarzutu braku szkody po stronie wierzyciela.Moja odpowiedź? Poznasz ją w tym odcinku.----W kolejnych odcinkach cyklu:Kary za terminy etapów a kara za termin końcowy.Limit kar umownych po uchwale SN z grudnia 2021.Kary umowne a wykluczenie z przetargu.Kary od wykonawcy na rzecz podwykonawcy.Rażące wygórowanie - co sądy przyjmują jako jego podstawy i o ile są skłonne miarkować karę?Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/1/202216 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Ernest Szydelski - Cyfryzacja budownictwa #158

Z Ernestem Szydelskim, CEO i współzałożycielem Hustro, rozmawialiśmy o cyfryzacji budownictwa. Ernest jest dobrym partnerem do takiej pogadanki, ponieważ jego firma dostarcza firmom budowlanym narzędzie do zarządzania jakością robót, bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska.Mimo, że mówiliśmy o wątkach cyfryzacji, narzędzi informatycznych i innych chmurach odniosłem wrażenie, że tak naprawdę cały czas mówiliśmy o ludziach. Kilka wątków, na które zwróciłem uwagę w trakcie rozmowy:Rozwiązania mogą być cyfrowe, ale użytkownicy będą z krwi i kości. Wciąż mówimy więc o ludzkim rozwiązywaniu ludzkich problemów.Komunikacja, głupcze!W budowlanym MŚP wcale nie jest tak źle. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/29/20221 hour, 50 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Jak wykonawcy oceniają kary umowne? (raport JDP) #157

Kancelaria JDP zapytała wykonawców o to, jak oceniają kary umowne, które serwują im zamawiający publiczni. Nie będzie zdziwieniem odpowiedź - nie oceniają przesadnie pozytywnie. Wraz z Gabrielą Szuberską wymienialiśmy się tym, co zwróciło naszą uwagę w detalach wyjaśnień, których udzielili ankietowani wykonawcy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/25/202245 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Aneta Ceglińska - rekrutacja pracowników w budownictwie #156

W artykułach o rękach, których budownictwu brakuje do pracy zmieniają się tylko liczby. 100, 150 czy 200 tysięcy. Niezmienny pozostaje ich wydźwięk – branża budowlana potrzebuje pracowników. O nich właśnie rozmawiam z panią Anetą Ceglińską, Koordynatorką ds. Rekrutacji i Adaptacji w Skanska.  Mówimy o tym:🏗 co musi mieć firma budowlana, żeby być pożądanym adresem zawodowym dla inżyniera🏗 jakich cech firmy szukają u pracowników i kogo dokładniej im brakuje 🏗 co skłania pracowników budownictwa do zmiany barw firmowych 🏗 jak wygląda rekrutacja i współpraca z pokoleniem wchodzącym obecnie na rynek pracy 🏗 on-boarding/off-boarding/employer branding – z czym to się je?Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/22/20221 hour, 43 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Porozmawiajmy o... waloryzacji (cz. II) #155

Druga część nagrania spotkania online, na którym rozmawialiśmy o najbardziej palącym dla budownictwa temacie - waloryzacji wynagrodzenia wykonawców.Pierwszą część znajdziesz w odcinku #135----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/18/202242 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Dariusz Wietrzyński - bezpieczeństwo w budownictwie #154

Pod względem wyświechtania słowo „autentyczność” może śmiało stawać w szranki z takimi tuzami jak „synergia” czy „przekazywanie wartości”. Jednak w odniesieniu do mojego rozmówcy mogę powiedzieć – człowiek, który autentycznie wierzy w to, czym się zajmuje. Rzeczonym człowiekiem jest pan Dariusz Wietrzyński, Członek Zarządu Porr S.A., a rzeczonym zajęciem – bezpieczeństwo w budownictwie. W rozmowie poruszyliśmy wątki takie jakjaki plac budowy jest placem bezpiecznym?jak dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa, kiedy traktowane jest jako hamulec pracy?jak zadbać o to, żeby bezpieczeństwo było codzienną praktyką, a nie zbiorem wydruków wrzuconych w najgłębszą szufladę w biurze budowygdzie byliśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w budownictwie, kiedy pan Dariusz rozpoczynał pracę w branży, gdzie jesteśmy teraz i gdzie powinniśmy zmierzać?Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/15/20221 hour, 21 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Tomasz Kamiński - kryzys a inwestycje gazowe #153

Kolejna z serii rozmów poświęconych ryzyku porzucania kontraktów przez wykonawców.Tym razem moim gościem jest Pan Tomasz Kamiński, Dyrektor ds. handlowych w PGNiG Gazoprojekt.Rozmawiamy o:doniosłości infrastruktury gazowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju,istotności inwestycji w magazynowanie obok samego wydania środków na sieci przesyłowe,prowadzeniu inwestycji gazowych w niepewnych czasach.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/11/202216 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Marcin Zeszutek - budowanie spalarni odpadów w Polsce #152

Gdańska spalarnia odpadów to inwestycja z budżetem oscylującym w granicach 0,5 mld zł. O tym jak w praktyce wygląda prowadzenie tak specyficznego projektu rozmawiałem z Panem Marcinem Zeszutkiem, project managerem pracującym przy tej inwestycji w ramienia wykonawcy - PAPREC.W rozmowie usłyszysz wątki:perspektyw "powiatowych" spalarni odpadów,roli spalarni w polityce energetycznej państwa,modelu biznesowego, w którym realizuje się takie inwestycje (PPP),odwiecznego problemu "super, ale zbudujcie to pod oknami kogoś innego",prowadzenia inwestycji z międzynarodowym zespołem,części tortu, którą mogą uszczknąć polskie firmy przy realizacji spalarni.Realizacja takich inwestycji jest wprawdzie domeną firm bardzo wyspecjalizowanych w tej niszy, ale już rola, którą mogę odegrać spalarnie w polskim krajobrazie to już temat dotykający nas wszystkich. Dlatego sądzę, że każdy wyniesienie z tej rozmowy wartościowe info.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/8/20221 hour, 3 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Maciej Kajrukszto - spory w budownictwie #151

Budownictwo jest bardzo sporogenną gałęzią gospodarki. Regularność odwiedzania przez wykonawców i inwestorów sal sądowych ustępuje nieznacznie częstotliwości ich obecności na placach budów. O tym, jak wygląda krajobraz sporów w budownictwie A.D. 2021 i jakie są jego perspektywy na rok 2022 rozmawiałem z Maciejem Kajrukszto, ekspertem ds. analiz terminowych i kosztów, Partnerem Zarządzającym w Construction Advisory Services. Poruszyliśmy wątki takie jakwzrost kosztów realizacji kontraktów wywołany pandemią,skala i czas trwania sporów budowlanych,przyczyny sporów na linii wykonawca - zamawiający,praktyka radzenia sobie z kwestiami problematycznymi,segmenty rynku i rodzaje kontraktów najbardziej narażone na wystąpienie konfliktów.Pan Maciej podzielił się się ogromnym ładunkiem wiedzy ze swojego bogatego doświadczenia. Polecam odcinek każdemu, kto jest narażony na prowadzenie sporu budowlanego (czyt. każdemu, kto działa na rynku budownictwa).Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/3/20221 hour, 34 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Samo pokazanie poniesionych kosztów nie wystarczy dla waloryzacji #150

"Spotkałem się z wnioskiem wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia, do którego po prostu załączony był gruby na dwa centymetry plik faktur na materiały - z ostatnich dwóch lat. Na tej podstawie wykonawca zażądał podwyższenia wynagrodzenia o 50 procent.Inny dostawca z kolei napisał wprost, że paliwo wzrosło o tyle procent, a gaz o tyle, więc on jednostronnie zmienia ceny dostarczanych produktów.Wykonawcy niby wiedzą, że mogą domagać się waloryzacji, ale nie mają pojęcia, jak się do tego zabrać."Ten komentarz pana Grzegorza z fejsbukowej grupy "Wykonawcy robót budowlanych" dobrze obrazuje bolączki rozmów o waloryzacji kontraktów w sektorze MŚP. W odcinku dodaję do niego nieco swoich własnych obserwacji oraz wyjaśnień dlaczego wzór 2cm faktur kosztów = +50% wynagrodzenia" raczej nie zapewni wykonawcy miejsca w budowlano-matematycznym Hall of Fame.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/3/202210 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

#148 Julia czyta "Klara buduje"

Erbud wydał książkę, którą chce przekonać dziewczynki, że plac budowy jest jak najbardziej miejscem dla nich. Czy mu się to udało? Pozwoliłem to ocenić najfajniejszej dziewczynce, jaką znam - Julii Mróz. Pełną ocenę recenzentki usłyszysz w podlinkowanym odcinku podcastu. Oprócz podzielenia się oceną książki, dzielimy się też samą książką. BARDZO przekonuje mnie idea utwierdzania dziewczynek w przekonaniu, że mogą zająć się tym, co im się podoba. Dlatego oprócz swojego egzemplarza kupiłem dwa dodatkowe - jeden w języku polskim i jeden w ukraińskim. Wyślemy je dziewczynkom, które pochwalą się z nami pracami wpisującymi się w tytuł "Dziewczyny na budowie". Chwalić można się w:1. mediach społecznościowych, w komentarzach pod postem, w którym publikujemy nagranie,2. mejlowo - na [email protected] moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/1/202215 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Dobre zmiany po kryzysie? #149

Ostatnie tygodnie pokazały, że jednak można negocjować elementy, które do tej pory były kwitowane krótkim "brak zgody". Rozmawiamy o tym na jakim poziomie ustalamy ryzyko wzrostu cen poszczególnych materiałów, inflacji, kursów walut czy kosztów paliw.Pytanie czy te zmiany zostaną z nami na dłużej czy pożegnamy je, kiedy tylko na horyzoncie zamajaczy względna stabilizacja?Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/29/20225 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Marcin Zeszutek - wykorzystanie wiedzy do przyszłych inwestycji #147

Prawie 30 spalarni odpadów spiętych softem. Stała aktualizacja danych z działania każdej z nich. Efekt? Problem na dowolnej spalarni jest wykorzystywany do: (a) weryfikacji czy podobne zagrożenie nie występuje na innych obiektach, (b) zmiany sposobu budowy nowych zakładów. O tym, jak w praktyce stosowana jest przez PAPREC zasada continous improvement opowiedział mi Marcin Zeszutek, project manger pracujący przy inwestycji Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku (osobiście wolę używać zdecydowanie bardziej lirycznego określenia "Port Czystej Energii").  Przykład? Przegląd zakładu w Anglii. W trakcie oceny stopnia wyeksploatowania pewnych materiałów bazując na know-how podjęto decyzję o zwiększeniu zakresu przeglądu. Koszt całej operacji oczywiście wzrósł. Jednak w konsekwencji zakład nie miał ŻADNEJ przerwy od maja 2021 (czyt. przez rok nie wystąpiły straty finansowe spowodowane przestojami).Na mnie taki sposób działania zrobił duże wrażenie. Sądzę, że każdy segment budownictwa - nie tyko inwestycje środowiskowe, takie jak spalarnie czy oczyszczalnie - wyszedłby mocno na plus na tak praktycznym wykorzystywaniu własnego know-how. -----Cała rozmowa z Marcinem dostępna będzie w podkaście 9 maja. Usłyszysz w niej wątki- perspektyw "powiatowych" spalarni odpadów- modelu biznesowego, w którym realizuje się takie inwestycje (#PPP)- odwiecznego problemu "super, ale zbudujcie to pod oknami kogoś innego"- prowadzenia inwestycji z międzynarodowym zespołem- części tortu, którą mogą uszczknąć polskie firmy przy realizacji spalarniWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/28/20224 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Maciej Kajrukszto - sensowna klauzula waloryzacyjna #146

Jaka powinna być sensowna klauzula waloryzacyjna? To jedno z pytań, które zadałem panu Maciejowi Kajrukszto, ekspertowi ds. analiz terminowych i kosztów oraz partnerowi zarządzającemu CAS sp. z o.o., z którym rozmawialiśmy o realiach sporów budowlanych w Polsce.  Pan Maciej wskazał 4 uniwersalne rady:1. Nie wymyślaj koła na nowoObecna górka to nie pierwsze takie rodeo, a sama waloryzacja wynagrodzenia także nie jest nowym tematem. Sięgnij po inspirację do rozwiązań, które zostały już wypracowane.2. Less is morePisz prosto i zrozumiale. Jeżeli do klauzuli waloryzacyjnej potrzebna będzie instrukcja obsługi jest spora szansa, że coś pójdzie nie tak.3. Zrób crash-testPrzeprowadź przykładowe wyliczenia, żeby zobaczyć jak w praktyce zadziała Twoje rozwiązanie zanim wypchniesz efekt swojej pracy w świat. Możesz sięgnąć do danych historycznych.4. Sztuka dla sztuki?Klauzula, która nie ma sensu ekonomicznego, nie ma go w ogóle. Elementy takie jak próg wejścia czy maksymalny poziom waloryzacji nie dostosowane do realiów rynku sprawią, że Twoje rozwiązanie nie pomoże Ci w żaden sposób w zapewnieniu stabilnej realizacji inwestycji.-----Pełne nagranie dostępne będzie w poniedziałek, 4 maja.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/28/20223 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

#145 Adam Kuśmirek - pokazujmy konkrety wzrostu kosztów

Kolejna z serii rozmów poświęconych ryzyku porzucania kontraktów przez wykonawców.Tym razem moim gościem jest Pan Adam Kuśmirek, radca prawny CML Construction Services.Rozmawiamy:o tym dlaczego nie będzie masowego porzucania kontraktów przez wykonawców; i dlaczego taka ocena nie ma nic wspólnego z optymizmem,o konieczności zmiany prawa, bez której trudno oczekiwać, że branża zdoła uporać się z obecnymi trudnościami w realizacji umów, o deficytach warsztatowych w wykazywaniu wzrostu kosztów prowadzenia robót.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/27/202222 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

#144 Co wskazać we wniosku o waloryzację?

Zamawiający (słusznie) wymagają od wykonawców konkretów, żeby rozmawiać o waloryzacji. Wskazujemy czym konkretnie mogą być te konkrety.PS Jeżeli ktoś śledzi moje zmagania z nawiązaniami do "Gwiezdnych Wojen":moje żarty 2 : 0 zespół kancelarii----Link do informacji o naszym modelu pracy przy waloryzacji.----Link do informacji o szkoleniu Umowy budowlane 2.0-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/27/202210 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

#143 Jan Styliński - rozwiązanie problemu rosnących kosztów w budownictwie

Kongres Budownictwa Polskiego to impreza branżowa, na której pojawiło się wielu ludzi, którzy mają wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o realia branży budowlanej. Z Janem Stylińskim, Prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, organizatora Kongresu, rozmawiamy na temat tego:czy na Kongresie był jakiś temat bardziej gorący, niż rosnące koszty i dlaczego nawet bankiet nie emocjonował uczestników bardziej,ile konkretów urodziło się z długich paneli dyskusyjnych,jakich działań potrzebują (i oczekują) wykonawcy, aby poradzić sobie z realizacją inwestycji w obecnych czasach,czy powiedzenie Zagłoby o ruszanie kupą sprawdza się także w przypadku prowadzenia organizacji branżowej.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/24/20221 hour, 45 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

#142 Wykonawca musi założyć przeszkody w prowadzeniu robót

Kilka słów o tym, dlaczego wykonawca powinien wchodzić na plac budowy jak bokser do ringu, czyli zakładając, że jakieś ciosy będzie musiała przyjąć.----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU -----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/22/20227 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

#141 5 rzeczy do sprawdzenia przed waloryzacją

1. Z kim zawarłeś umowę?2. Kiedy podpisałeś umowę?3. Co masz w umowie?4. Jakie masz konkrety?5. Ile straciłeś?Tych 5 pytań wykonawca powinien zadać sobie, zanim rozpocznie pisanie do inwestora pisma zaczynającego się od słów "Szanowni Państwo, w związku z nieprzewidywalnym wzrostem kosztów realizacji robót konieczne jest dokonanie waloryzacji umówionego wynagrodzenia".----Link do informacji o naszym modelu pracy przy waloryzacji.----Link do informacji o szkoleniu Umowy budowlane 2.0-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/21/202234 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

#140 Paweł Małota - dywersyfikacja zleceń i rosnące koszty projektantów

Kolejna z serii rozmów poświęconych ryzyku porzucania kontraktów przez wykonawców.Tym razem moim gościem jest Pan Paweł Małota, CEO Wirtmann Engineering.Rozmawiamy o tym: jak projektanci w zakresie kosztów realizacji projektów trafili między młot a kowadło. Młot w postaci presji wynagrodzeń pracowników wywołanych inflacją. Kowadło w postaci rosnących cen oprogramowania spowodowanych wahaniami kursów walutjak firmy projektowe mogą szukać stabilizacji w większym oparciu portfela zleceń na średnich i mniejszych zadaniach co się buduje - i w związku z tym projektuje - a co stanęłoWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/20/202214 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

#139 Miłosz Wiesiołek - budownictwo magazynów i logistyki w niepewnych czasach

Rozmowy na temat ryzyka porzucania kontraktów przez wykonawców dotarły do segmentu budownictwa magazynów i logistyki. Segmentu, który działał prężnie przed wybuchem wojny w Ukrainie. I będzie działał prężnie nadal. Przynajmniej tak sytuację ocenia Pan Miłosz Wiesiołek, Head of PM w Project Management, spółki zajmującej się projektowaniem i zarządzaniem realizacjami budowlanymi.Oprócz samej oceny perspektyw "magazynowego" wycinka budownictwa poruszyliśmy też to, na ile w nowych realiach gospodarczych zmieniła się praca osoby odpowiadającej za zarządzanie realizacją inwestycji. SPOILER ALERT - do zrobienia jest to samo, tylko bardziej.----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU -----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/19/202229 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

#138 Bartłomiej Sieradzki - sytuacja na rynku z perspektywy firmy geotechnicznej

Kolejna z serii rozmów poświęconych ryzyku porzucania kontraktów przez wykonawców.Tym razem moim gościem jest Pan Bartłomiej Sieradzki, Dyrektor Oddziału Ścian Szczelinowych w Keller Polska. Rozmawiamy o spojrzeniu specjalistycznej firmy geotechnicznej na obecne warunki rynku budowlanego. Pan Bartłomiej odwrócił też nieco nasze role i zadał mi pytanie o perspektywy zmiany zasad współpracy na linii generalny wykonawca - podwykonawca.----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU -----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/15/202232 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

#137 Jarosław Cholewiński - sytuacja na rynku stali

Czy brak waloryzacji kontraktów doprowadzi w obecnej sytuacji rynkowej do ich porzucania przez wykonawców?Takie pytanie zadałem na swoim profilu na LinkedIn. Jedną z osób, które udzieliły odpowiedzi był Pan Jarosław Cholewiński, Dyrektor Sprzedaży Wyrobów Segmentu Profili w Stalprodukt S.A. W jego ocenie branża udźwignie obecne problemy.W nagraniu znajdziesz wiele ciekawych uwag na temat tego, na czym stoi rynek stali na początku kwietnia 2022 r., czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości oraz do jakich działań powinny skłonić nas na przyszłość obecna sytuacja.----Link do informacji o szkoleniu -----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/14/202226 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

#136 Kamil Furman - ryzyko wykonawcy porzucającego kontrakt publiczny

Czy brak waloryzacji kontraktów doprowadzi w obecnej sytuacji rynkowej do ich porzucania przez wykonawców?Takie pytanie postawiłem w ankiecie na swoim profilu na Linkedin. Dostępne odpowiedzi?Tak, będzie tego sporoTak, ale nie w dużej skaliNie, branża (znowu) wytrzymaGłos oddało 368 osób, więc mamy całkiem pokaźną grupę do oceny. Jak odpowiadali ankietowani?55% uznało, że dojdzie do wielu przypadków zerwania współpracy. 33% widzi takie ryzyko, ale nie w znacznej skali. 12% stoi na stanowisku, że porzucania kontraktów nie będzie, a branża poradzi sobie z obecną zawieruchą w realizacji robót.Część z osób, które zagłosowały w ankiecie podzieliła się ze mną szerzej swoją opinią na temat ryzyka porzucania konaktów. Jedną z nią usłyszysz w tym odcinku. Jest nią Pan Kamil Furman, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance w Eurovia S.A.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/12/202233 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

#135 Porozmawiajmy o... waloryzacji (część I)

Nagranie spotkania online, na którym rozmawialiśmy o najbardziej palącym dla budownictwa temacie - waloryzacji wynagrodzenia wykonawców.----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/11/202257 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

#134 Od czego można uzależnić zapłatę wynagrodzenia wykonawcy?

1. Prawidłowo wystawiona faktura własna wykonawcy,2. Protokół odbioru podpisany przez wykonawcę i inspektora nadzoru,3. Faktury wystawione wykonawcy przez podwykonawców,4. Potwierdzenia zapłaty faktur podwykonawców.Takie cztery rodzaje dokumentów konieczne dla zapłaty wynagrodzenia umowa łącząca wykonawcę z zamawiającym. Pakiet całkiem standardowy w realiach rynkowych. Kiedy jednak ten pakiet wziął na tapet Sąd Najwyższy okazało się, że nie wszystkie z tych elementów mogą być skutecznie podnoszone przez inwestora jako podstawa odmowy zapłaty. SN przy okazji przekrojowo odniósł się do tego, gdzie przebiega granica zastrzegania warunków, które musi spełnić wykonawca, aby jego faktura została opłacona.----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/7/202240 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

#133 dr Rafał Cieślak - Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Miałem ogromną przyjemność spotkać się online z dr Rafałem Cieślakiem jednym z najlepszych prawników w Polsce od Partnerstwa Publiczno-Prywatnego., Rozmawialiśmy o PPP właśnie. Urodziło się z tego 90 minut wyładowanych wiedzą o realiach tego modelu w Polsce.  Rozmawialiśmy m.in. o tym - czym NIE jest PPP - z czym w praktyce powinni się liczyć zamawiający myśląc o tym modelu działania - w jakich inwestycjach PPP jest wykorzystywane w Polsce - co blokuje szersze stosowanie PPP przez zamawiających (a nie powinno) - czy rodzime firmy są zainteresowane wejściem w rolę partnera prywatnego i - co ważniejsze - jak wyglądają ich kompetencje do wystąpienia w tej roli  Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że odsłuchanie materiału będzie dobrze wykorzystanym czasem.----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/2/20221 hour, 31 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

#132 Piotr Mazuro - problemy budownictw A.D. marzec 2022

W trakcie lajwa dotyczącego waloryzacji mój znamienity kolega Piotr Mazuro z kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy był na tyle uprzejmy, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami co do obecnej sytuacji na rynku budowlanym. -----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/31/202210 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

#131 UZP - wojna w Ukrainie może uzasadniać waloryzację

„Konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego transgraniczne, gospodarcze skutki, przejawiające się np. przerwaniem łańcucha dostaw, niedostępnością materiałów, wzrostem cen materiałów i kosztów robocizny, a także wyjazdem z Polski pracowników będących obywatelami Ukrainy, zakwalifikować można jako zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności i mieszczące się w dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp”.To fragment opinii Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącej możliwości modyfikacji umów o zamówienie publiczne. Fragment, który jak zakładam będzie cytowany przez wielu wykonawców w pismach, które będą kierowali do zamawiających w sprawie waloryzacji swojego wynagrodzenia. Zresztą sami zamawiający z uśmiechem mogą też przyjąć to, że mogą palcem wskazać w dokumencie, gdzie UZP napisał, że Ukraina = możliwość aneksowania umowy.Link do opinii - https://bit.ly/35fGvz5-----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/28/202223 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

#130 Potrącenie mimo zakazu covidowego? Nieskuteczne!

Dobra wiadomość – zarówno dla wykonawcy, który wygrał przed sądem 215.000 zł, jak i wszystkich innych, którym zamawiający potrącił kary z wynagrodzenia, pomimo covidowego zakazu. Kolejny sąd okręgowy opowiada się za kategorycznym stosowaniem zakazu i potwierdza nieskuteczność potrąceń dokonanych pomimo przepisu art. 15r(1) ustawy covidowej.-----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/26/202218 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

#129 Łatwe obejście zakazu cesji

Zakaz cesji jest klasykiem klauzul umownych w kontraktach budowlanych. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że zakaz cesji wpisany w umowę to często bardzo dziurawy płot, przez który bez problemu przejdzie osoba, która rzuci okiem na kilka wyroków polskich sądów. W odcinku opowiadam o tych dziurach. Czy z nich skorzystasz/załatasz je, zależy już od Ciebie.-----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/21/202214 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

#128 Odstąpienie od umowy przez nieterminowość robót

Ten odcinek to fragment webinaru charytatywnego. Zbieraliśmy w nim środki na pomoc dzieciom z ukraińskich domów dziecka. Wsparcie zapewnia im Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Możesz wesprzeć tą akcję dokonując darowizny tutaj.Pełne nagranie webinaru znajdziesz na moim kanale na youtube-----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/16/202212 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

#127 Wojna w Ukrainie - siła wyższa

W kolejnym odcinku mówię o wojnie w Ukrainie jako sile wyższej. Co wykonawca powinien wziąć pod uwagę w kontekście prowadzonych inwestycji?☑️ umowy często zawierają zarówno definicję siły wyższej, jak i procedury związane z jej wystąpieniem – zobacz czy i jak kwestie te rozpisano w Twoich kontraktach☑️ umowa nie mówi nic na ten temat? zrób szybki test – czy można powiedzieć o zdarzeniu, które jest: (1) zewnętrzne, (2) niemożliwe do przewidzenia, (3) o skutkach, którym nie można zapobiec?☑️ istotne jest miejsce, w którym wystąpił wpływ wojny na umowę, a nie to, w jakim kraju trwa wojna☑️ wpływ w kontekście polskich wykonawców to przede wszystkim wyjazdy ukraińskich pracowników oraz kwestie dostaw (zarówno pod względem dostępności, jak i cen), także w postaci „łańcucha wpływu” o dużej ilości ogniw pomiędzy wojną a sytuacją na polskiej budowie; doniosłe znaczenie mają też koszty „mniej budowlane”, jak chociażby ceny paliw☑️ siła wyższa otwiera wykonawcy drzwi do uniknięcia odpowiedzialności za naurszenie umowy (np. kary umowne za nieterminowe zakończenie robót) oraz negocjowania zmiany umowy (przede wszystkim co do terminów oraz wynagrodzenia)-----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/7/202221 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

#126 Wojna w Ukrainie - zawiadomienie inwestora

KIlka uwag na temat tego czy i w jakim zakresie wykonawca powinien zawiadamiać inwestora o wpływie wojny w Ukrainie na prowadzenie robót budowlanych.-----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/4/202222 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

#125 Nie wykonanie 100% robót - brak realizacji umowy czy wada?

Rzecz wydaje się oczywista. Jeżeli wykonawca nie zrealizował 100% robót umowa nie jest zakończona. W takim kontekście przedwczesne są rozmowy o odbiorze i wadach robót. Wykonawca wciąż realizuje umowę.Jednak teoria ma to do siebie, że zdarza jej się zebrać ciężkie ciosy w konfrontacji z rzeczywistością. Jak wygląda to w tym przypadku? Wykonawca nie pomalował jednej ściany w jednym z pomieszczeń wybudowanego przez siebie biurowca. Wykonawca nie zamontował jednego z kilkunastu tysięcy krzesełek na trybunach zrealizowanego stadionu. Wykonawca nie zamontował parapetu przy jednym z okien w rozbudowanym budynku urzędu.Trzymając się żelaznej logiki – umowa zakładała odpowiednio (1) pomalowanie 100% ścian, (2) montaż 100% krzesełek, (3) montaż 100% parapetów. Jednak chyba nie tylko mnie będzie uwierała w tym zestawieniu adekwatność szafowania zwrotem „roboty nie zostały wykonane”.W odcinku mówię o detalach tego problemu oraz swojej propozycji jego ugryzienia.-----Link do informacji o szkoleniu - https://bit.ly/3LRYxrU-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/21/202212 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

#124 Zamawiający odpowiada za szkody wykonawcy

Czy p.z.p. zabrania zamawiającemu naprawienia szkody, którą wyrządził wykonawcy?Sądzę, że po odpowiedź na to pytanie wystarczyłoby udać się do piaskownicy okupowanej przez grupę przedszkolaków. W końcu świadomość tego, że jeżeli zrobisz komuś coś złego, powinieneś zadbać o tym, żeby znowu było mu dobrze, to jedna z fundamentalnych zasad, które urządzają nasze życie.Okazuje się jednak, że nie stało to na przeszkodzie powstania wątpliwości po stronie zamawiającego. Zamawiającego, który jak sam przyznaje doprowadził swoim działaniem do wydłużenia czasu realizacji robót. W związku z tym wydłużeniem wykonawca dostał po kieszeni wzrostem kosztów realizacji robót. I po wyrównanie tych kosztów zwrócił się do zamawiającego. Jaką wątpliwość miał w tym kontekście zamawiający? "Czy pozasądowe porozumienie między stronami umowy w sprawie odszkodowania dla wykonawcy będzie naruszeniem przez zamawiającego ustawy p.z.p.?"Mniejsza więc o elementarne zasady i zdrowy rozsądek. Ważne, żeby p.z.p. się zgadzało. A - jak wnioskuję z pytania - w ocenie zamawiającego, który zadał pytanie, p.z.p. ma jeden święty i nadrzędny cel: ani kroku od warunków ustalonych w umowie, nawet jeżeli to zamawiający dał ciała.O tej i kilku innych myślach, które nasunęły mi się po lekturze pytania zamawiającego mówię w kolejnym odcinku.-----Link do info o szkoleniu Umowy budowlane 3.0 - https://bit.ly/3EIn3Xp-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/14/202224 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#123 Zamawiający odpowiada za błędny przedmiar

Kolejne sprawa, w której wykonawca wychodzi z tarczą z potyczki z ryczałtem, zamawiającym i błędem przedmiaru. Kilka istotnych wątków, które przewijają się w wyroku:- w ocenie ryzyka ryczałtu należy wziąć poprawkę na stopień skomplikowania inwestycji- błędy przedmiaru są przejawem nielojalnego działania zamawiającego i on powinien ponieść koszty tych nieprawidłowości- nawet jeżeli wykonawca złożył w umowie oświadczenie o zbadaniu dokumentacji i wyłączeniu roszczeń z tytułu jej niedociągnięć weźmy pod uwagę: (1) czy błędy były w ogóle możliwe do wykrycia na papierze, (2) z jak dużym nakładem czasu wiązałoby się stwierdzenie błędów, (3) ile czasu miał wykonawca pomiędzy otrzymaniem dokumentacji a złożeniem oferty.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2021 r., V ACa 473/21-----Link do info o szkoleniu Umowy budowlane 3.0 - https://bit.ly/3EIn3Xp-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/7/202229 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

#122 Kary za naruszenie terminów etapów - 3 uwagi praktyczne

Jestem zwolennikiem stosowania kar umownych za naruszenie terminów danych etapów robót. Bardziej przekonują mnie jako narzędzie stałego skłaniania wykonawcy do trzymania się harmonogramu prac.W odcinku dzielę się 3 elementami, na które warto zwrócić uwagę negocjując konkretną treść postanowienia, które reguluje takie kary.-----Link do info o szkoleniu Umowy budowlane 3.0 - https://bit.ly/3EIn3Xp-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
2/3/202212 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

#121 Bezpodstawne wzbogacenie inwestora robotami podwykonawcy

Podwykonawcy nie zawsze są dostatecznie zdeterminowani, żeby zgłosić się inwestorowi. Nie brakuje im jednak determinacji, żeby szukać możliwych sposobów uzyskania od niego zapłaty, jeżeli generalny wykonawca okaże się niewypłacalny.Rozglądając się za ostatnimi deskami ratunku podwykonawcy zwracają się czasami w kierunku bezpodstawnego wzbogacenia inwestora. O rozliczeniach wg bezpodstawnego wzbogacenia na trójkącie INW-GW-PW wielokrotnie wypowiadały się sądy. Wypowiadały się dość powściągliwie i w sposób niezbyt satysfakcjonujący dla podwykonawców.W kolejnym odcinku podcastu opowiem o świeżym wyroku, w którym sąd stwierdził kategorycznie, że nawet jeżeli podwykonawca nie mógłby żądać od inwestora zapłaty na podstawie solidarnej odpowiedzialności (art. 647[1] k.c.) to z pewnością mógłby się o nią upomnieć powołując się na bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 i n k.c.).-----Link do info o szkoleniu Umowy budowlane 3.0 - https://bit.ly/3EIn3Xp-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/30/202219 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

#120 Waloryzacja przez wzrost cen materiałów budowlanych (cz. 2)

Waloryzacja" jest słowem, które w mojej skrzynce mejlowej walczy od pewnego czasu o topowe miejsce, śmiało rzucając wyzwanie takim klasykom jak "kary umowne" czy "roboty dodatkowe".Obecna sytuacja cen materiałów budowlanych nie jest debiutem tego problemu na sądowych salach rozpraw. Chociażby w 1924 r. Sąd Najwyższy pisał o zdjęciu odpowiedzialności z wykonawcy dzieła, któremu cena materiału wzrosła o 200%. W odcinku odwiedzam zdecydowanie świeższe rejony orzecznicze. Opowiadam o dwóch wyrokach SN, które można zaliczyć do klasyki gatunku, jeżeli chodzi o domaganie w sądzie się zwiększenia wynagrodzenia za roboty budowlane.Będąc bardziej precyzyjnym - opowiadam o jednym z nich. Materiał okazał się na tyle obszerny, że podzieliłem całość na dwa nagrania.-----Link do info o szkoleniu Umowy budowlane 3.0 - https://bit.ly/3EIn3Xp-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/25/202231 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

#119 Waloryzacja przez wzrost cen materiałów budowlanych (cz. 1)

"Waloryzacja" jest słowem, które w mojej skrzynce mejlowej walczy od pewnego czasu o topowe miejsce, śmiało rzucając wyzwanie takim klasykom jak "kary umowne" czy "roboty dodatkowe". Obecna sytuacja cen materiałów budowlanych nie jest debiutem tego problemu na sądowych salach rozpraw. Chociażby w 1924 r. Sąd Najwyższy pisał o zdjęciu odpowiedzialności z wykonawcy dzieła, któremu cena materiału wzrosła o 200%. W odcinku odwiedzam zdecydowanie świeższe rejony orzecznicze. Opowiadam o dwóch wyrokach SN, które można zaliczyć do klasyki gatunku, jeżeli chodzi o domaganie w sądzie się zwiększenia wynagrodzenia za roboty budowlane.Będąc bardziej precyzyjnym - opowiadam o jednym z nich. Materiał okazał się na tyle obszerny, że podzieliłem całość na dwa nagrania. -----Link do info o szkoleniu Umowy budowlane 3.0 - https://bit.ly/3EIn3Xp-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/21/202235 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

#118 Zmniejszenie kary umownej do symbolicznej kwoty

Czy sądy powinny miarkować kary umowne naliczane przez inwestorów do symbolicznych kwot? A może w ten sposób pozwolilibyśmy wykonawcom na lekceważące podejście do ich obowiązków "Bo sąd i tak zmniejszy mi tą karę do mikropoziomu"?Kiedy przygotowaliśmy kilka lat temu dla DGP zestawienie ciekawszych wyroków w sprawach budowlanych wzięliśmy przy okazji na tapet kwestię miarkowania. Sprawdziliśmy w kilkudziesięciu wyrokach jakimi konkretnymi liczbami kończyło się zmniejszanie kar przez sąd. W przypadku sądów apelacyjnych średnia oscylowała w okolicach 50%. Czy można to uznać za uczciwe podejście do tematu? W końcu dzielenie się po równo to proporcja, którą nawet przedszkolak uznałby za bardzo sprawiedliwą.Nieszczególnie przekonuje mnie to w kontekście zmniejszania kar. Sądzę, że jego granica powinna zostać zdecydowanie przesunięta w kierunku zera, a symboliczne kary umowne nie są niczym złym.-----Link do opisu szkolenia "Umowy budowlane 3.0" -----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/12/202211 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

#117 Ratalne przekazywanie dokumentacji i kary umowne

1. Czy nie zachowanie przez wykonawcę umownej procedury zmiany terminu końcowego oznacza, że powinien być on obciążony karami umownymi za przekroczenie tego terminu?2. Czy wykonawca musi formalnie zawiadomić inwestora o problemie w realizacji robót, nawet jeżeli inwestor ma świadomość jego wystąpienia?3. Czy z faktu braku wpisania jakiejś okoliczności w dzienniku budowy wynika urzędowe zaświadczenie, że nie miała ona miejsca?4. Czy ratalne przekazywanie dokumentacji przez inwestora zwalania wykonawcę z kar za naruszenie terminu zakończenia robót?Te cztery wątki pojawiły się w jednym wyroku, który omawiam w podcastowym zakończeniu 2021 r. -----Link do info o szkoleniu Umowy budowlane 3.0 - https://bit.ly/3EIn3Xp-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/31/202120 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

#116 Dziennik budowy nie jest dokumentem urzędowym

Jest to jeden z wątków, które najbardziej rozgrzewają sekcję komentarzy pod moimi postami. Dlatego zanim ktoś przypisze mi dybanie na świętą księgę świata inżynierskiego chciałem uspokoić - tak, dziennik jest ważny i sądy nie twierdzą, że jest inaczej.Jednak, żeby jakiś dokument otrzymał łatkę "urzędowy" w kontekście procesu sądowego na linii inwestor-wykonawca (a tego właśnie kontekstu dotyczy ten tekst) musi wpisać się w wymogi określone w przepisach k.p.c. A z wpisywaniem się dziennika budowy w owe wymogi jest jak z rzetelnym umieszczaniem wpisów w dzienniku na bieżąco przy realizacji inwestycji - nieszczególnie.-----Link do info o szkoleniu Umowy budowlane 3.0 - https://bit.ly/3EIn3Xp-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/31/202116 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

#115 Gwarancja odstąpienia przez wykonawcę

Idea była prosta i słuszna zarazem. Realizacja inwestycji budowlanej jest przedsięwzięciem wiążącym się ze znacznymi kosztami. Koszty te awansem pokrywa wykonawca, realizując roboty. Dajmy mu więc narzędzie zapewniające bezpieczeństwo jego interesom finansowym. Jednak teoria rozminęła się z praktyką.-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/23/202115 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

#114 Odbiór/oddanie/zakończenie robót - ostrożnie z terminologią w umowach

Oddanie/odbiór/zakończenie robót budowlanych. To pojęcia, których w prawniczym słowniku synonimów nie znaleźlibyśmy pod tą samą pozycją.W umowach lubią jednak pojawiać się w takiej roli. Albo występować w różnych konfiguracjach, którym ucieka konsekwencja.O potencjalnych konsekwencjach takiego braku konsekwencji mówię w tym fragmencie webinaru poświęconego bezusterkowym odbiorom robót budowlanych.-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/17/202110 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

#113 Dlaczego nie będziemy mieli standardowych umów budowlanych?

SPOILER ALERT - nie, to nie wina prawników.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/7/20217 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

#112 Inwestor musi opłacić też dostawę prefabrykatów (omówienie wyroku)

Sądy w swoich wyrokach dość liberalnie podchodzą do tego, jakie firmy mogą zgłosić się do inwestora po solidarną zapłatę. Oczywistym jest, że może sobie na to pozwolić podwykonawca robót budowlanych. W ostatnim czasie zapadło jednak kilka wyroków na korzyść firm, które do tej pory traktowaliśmy raczej jako dostawców, nie mogących liczyć na dobrodziejstwo zapłaty przez inwestora.Przykład takiego wyroku omawiam w tym odcinku. Dotyczy on firmy, która na potrzeby budowy realizowała prefabrykaty z żelbetu. Z nagrania dowiesz się, co przekonało sąd do tego, że może ona sięgnąć do portfela inwestor. A na zachętę do odsłuchania ciekawy argument, po który sięgnął sąd uzasadniając dlaczego prefabrykacja też powinna być traktowana jako roboty budowlane:"Dla kwalifikacji przedmiotu umowy nie ma również znaczenia, że roboty budowlane zostały zrealizowane poza palcem budowy (...). Istotne jest bowiem, czy przedmiotowe prace składają się na wykonanie obiektu, stanowiąc część składową finalnego rezultatu. Należy podkreślić, że prefabrykacja elementów żelbetowych konstrukcyjnych to technologia mająca zastąpić potrzebę wykonywania tego rodzaju robót na placu budowy, co służy przyspieszeniu inwestycji, nieuzależnieniu jej od czynników pogodowych oraz zmniejszeniu ilości osób koniecznych do wykonania prac na budowie."Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48tWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/18/202120 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

#111 Zapłata wykonawcy dopiero po przedstawieniu oświadczeń podwykonawców

Czy strony mogą w umowie uzależnić zapłatę wynagrodzenia od przedstawienia przez wykonawcę kompletu oświadczeń podwykonawców o rozliczeniu ich wynagrodzeń?W praktyce w paragrafach umów regularnie spotkać można postanowienia zmierzające do wywołania tego skutku. Co ciekawe, od sądów oceniających spory można usłyszeć zarówno, że takie rozwiązanie jest nieważne, jak również, że jego zastrzeżenie było w pełni skuteczne. Diabeł, swoim zwyczajem, tkwi w szczegółach.O tych szczegółach opowiadam biorąc na tapet dwa wyroki tego samego sądu, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać sprzeczne o 180 stopni. W jednym z nich sąd przyjął bowiem nieważność klauzuli umownej, a w drugim uznał, że nie narusza ona prawa.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/10/202122 minutes
Episode Artwork

#110 Roboty dodatkowe/zamienne - co wpisać w umowie?

Nieprzewidziane prace są na tyle powszechnym elementem procesu budowlanego, że w umowach często możemy przeczytać zdanie albo nawet kilka na ich temat. W odcinku mówię o 3 przykładach elementów, na które warto zwrócić uwagęm czytając takie paragrafy.Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48tWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/10/20217 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

#109 Żądanie od zamawiającego detali przygotowania PFU

Wykonawca zwrócił się do PKP PLK o przekazanie szeregu informacji dotyczących tego, na czym bazował zamawiający pracując nad określeniem przedmiotu zamówienia w zaprojektuj i buduj. Wśród nich były rzeczy takie jak: źródła wiedzy o cenach poszczególnych czynników i okoliczności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz mających wpływ na jego wykonanie wykaz inwestycji, z którymi zamawiający porównywał prace, których dotyczył przetarg elementy składowe wartości szacunkowej zamówieniaPKP PLK stwierdziła, że nie widzi dlaczego miałaby przekazywać takie dane. W jej ocenie nie były to bowiem informacje publiczne.Ponieważ wykonawca miał na ten temat diametralnie inne zdania strony spotkały się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z odcinka dowiesz się, co od niego usłyszały.Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48tWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/8/202111 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

#108 Odpowiedzialność wykonawcy i zarządcy drogi za śmiertelny wypadek

Kto odpowiada za śmierć motocyklisty na remontowanej drodze?Wykonawca? Ten twierdzi, że w momencie wypadku przejął jedynie formalnie odcinek drogi i nie rozpoczął na nim jeszcze jakichkolwiek robót.Może zatem zarządca? On z kolei wskazuje, że przekazał już fragment drogi wykonawcy i to ten podmiot jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo.W odcinku opowiadam o tym, jak tą kwestię oceniły sądy.Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48tWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/4/202118 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

#107 Kto realizuje roboty na styku dwóch branż?

art. 649 K.c.W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.Czy podwykonawca ma obowiązek realizacji robót na przecięciu dwóch branż (swojej i innego podwykonawcy/samego wykonawcy) przez domniemanie z przepisu, który przytoczyłem?Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48tWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/3/202119 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

#106 Gotowość do odbioru zgłaszaj natychmiast

Wykonawca, pędzący na złamanie karku z końcówką robót budowlanych, żeby dowieźć je w terminie, ma na głowie cały szereg bolączek bardziej istotnych, niż doczytanie w umowie komu, gdzie i co musi oznajmić, żeby można było uznać, że zaraportował gotowość do odbioru końcowego. Chociaż traktowanie formalności jako... no, formalności właśnie, jest całkowicie zrozumiałe, to niestety pozostawienie ich na niższym priorytecie może okazać się kosztowne. W kolejnym odcinku podcastu poruszam konkretny aspekt tej kosztowności - kary umowne za nieterminową realizację. Wyjściową kwestią sporu o kary umowne za przekroczenie terminu jest ustalenie, o ile dni został naruszony termin. Ustalenie daty początkowej, czyli umownego terminu końcowego, nie nastręcza zazwyczaj problemu. To sama zasada nie zawsze jednak będzie dotyczyła końca okresu naliczenia kar. Przyczynia się do tego szeroko reprezentowany w umowach trend niespójnego pisania postanowień dotyczących terminów realizacji oraz kar umownych. Dzięki niemu zasady naliczania kar umownych mieszają na tle jednego kontraktu pojęcia takie jak zakończenie, oddanie czy odbiór robót.Jeżeli takie niespójności już wystąpią pomocne z perspektywy wykonawca może okazać się właśnie dopełnienie formalności zgłoszenia gotowości do odbioru. Taki moment będzie bowiem mógł zostać uznany (pod pewnymi warunkami, o których mówię w odcinku) za chwilę oddania robót. A to z kolei ma wartość, jeżeli sięgniemy chociażby do wyroku (tak, zgadłeś - o którym mówię w odcinku), w którym sąd przyjął, że karę umowną za opóźnienie/zwłokę wykonawcy w spełnieniu świadczenia kończymy naliczać z momentem, kiedy deklaruje on oddanie świadczenia i udostępnienie inwestorowi możliwości jego odebrania.Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48tWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/26/20219 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

#105 Obniżenie ryczałtu przez nie wykonanie całości robót

Czy nie wykonanie wszystkich pozycji z kosztorysu ofertowego powinno prowadzi do obniżenia ryczałtu? Nie. Albo Tak. W zależności od tego, przed jaki sąd trafimy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/22/20216 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

#104 Całodobowa praca podwykonawcy

Zatrzymaj się przy tym, czytając umowę - całodobowa praca podwykonawcy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/12/20215 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

#103 Rozstrzyganie sporów o treść umowy (część I)

Nagarnie webinaru poświęconego temu, jak radzić sobie w sytuacji, gdy obie strony umowy siedzą nad tym samym dokumentem, ale widzą w nim rozbieżne treści. Posługując się terminologią mojej branży w ruch idzie machina kombinowanej wykładni oświadczeń woli. Jeżeli sądzisz, że ta nazwa sugeruje, że trzeba się trochę przy tym nakombinować... cóż, masz rację.II część webinaru dotyczyć będzie roli wyjaśnień zamawiającego w kontekście sporów o treść umowy. Mówiąc prościej - poszukamy odpowiedzi na pytanie "Czy musimy przyjąć korzystne dla zamawiającego rozumienie tekstu, jeżeli wykonawca nie zapytał na etapie przetargu, jak zamawiający rozumie konkretny paragraf umowy?". Zapraszam 05.10 o 11.00 na transmisję na facebookowej stronie "Prawnik na budowie".-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/30/202142 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

#102 Kto płaci za projekt zamienny?

Problem, który musiał rozstrzygnąć Sąd Apelacyjny w Krakowie. Inwestor utrzymywał, że już na etapie negocjowania umowy wiadomym było, że będą musiała powstać dokumentacja zamienna, a ustalenia stron sprowadzały się do tego, że wykonawca powinien załatwić wszystko co potrzebne dla oddania budynku do użytkowania. Wykonawca natomiast zaprzeczał, żeby strony w ten sposób ustaliły zasady współpracy. Wiedział wprawdzie, że ma uzgodnić zmiany z architektem, ale oznaczało to jedynie, że ma z nim współpracować, a nie płacić za jego usługi.Ten odcinek to kolejna odsłona ankiet, które prowadzę na facebooku i instagramie. W tym przypadku 59% osób wybrało odpowiedź "inwestor". Jaką odpowiedź wybrał sąd i jak to uzasadnił? Tego dowiesz się słuchając nagrania. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/28/20219 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

#101 Raport NIK - waloryzacja przez GDDKiA oraz PKP PLK

Najwyższa Izba Kontroli pochyliła się nad tym, czy działania największych zamawiających infrastrukturalnych na polu waloryzacji służą interesom Skarbu Państwa.Ja natomiast pochyliłem się nad 70 stronami informacji o wynikach kontroli w tym zakresie. A później w podkaście podzieliłem się tym, jakie główne wątki zwróciły moją uwagę. W skrócie:🏗 stosowane mechanizmy waloryzacyjne najzwyczajniej się nie sprawdzają - w odcinku przytaczam jak na konkretnych liczbach NIK pokazuje problemy z ich stosowaniem🏗 z informacji z kontroli pobrzmiewa wiara w sprawczą moc dokumentów kontraktowych oraz mikrozarządzania🏗 trudno stwierdzić, jaki sposób działania w przypadku waloryzacji jest tym, który chroni publiczne pieniądze - czy chodzi o stabilną realizację inwestycji czy może realizację zasady "less is more" w zakresie kwot wypłacanych wykonawcom?🏗 Minister Infrastruktury nie "wycisnął" z Rad Ekspertów wartościowych rozwiązań kontraktowych, które rozwiązywałyby problem waloryzacji🏗 autorzy dokumentu dość śmiało używali słów nielegalny, niecelowy i niegospodarny komentując działania GDDKiA🏗 jeżeli coś już trafi do umowy niemal na 100% zamawiający będzie się tego trzymał🏗 PKP PLK uwzględniło 72% wartości zgłoszonych jej roszczeń podwykonawców, GDDKiA poczuwała się do odpowiedzialności w przypadku 49% roszczeń; obaj zamawiający odzyskali od wykonawców średnio po ok. 70% kwot wypłaconych podwykonawcomLink do informacji NIK - https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kin~p_20_031_202101271613491611760429~01,typ,kk.pdf-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/24/202153 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

#100 Odmowa kontynuacji prac przez brak aneksu

"Czy wykonawca może odmówić kontynuowania robót do czasu przekazania mu aneksu wydłużającego termin zakończenia robót?". Takie pytanie postawiłem na swoich kontach na instagramie i fejsbuku. Wyniki? TAK 62:60 NIE.W odcinku mówię o tym, którą opcję sam bym wybrał i dlaczego byłoby to NIE.-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/22/202113 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

#99 błędny projekt + błędne wytyczenie = ?

Zamawiający przekazał wykonawcy wadliwy projekt budowlany - niewłaściwie sporządzono projekt zagospodarowania terenu. Wykonawca natomiast zlecając geodecie wytyczenia nie uzyskał odniesienia obiektów względem granic nieruchomości, choć z projektu wynikało, że budowane boiska mają w całości znaleźć się w nieruchomości inwestora.W efekcie dzieci chcąc zagrać na wuefie akcję skrzydłem musiałyby wyjechać z piłką na działkę sąsiadującą ze szkołą. Problem został wyłapany dopiero na 90% zaawansowania robót. Wywołał szereg kosztów dodatkowych, przekroczenie terminu zakończenia robót, a w rezultacie też obciążenie wykonawcy karami umownymi z tego tytułu.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/19/202117 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

#98 Jednostronne wrzucenie ryzyk na wykonawcę jest niedopuszczalne (omówienie wyroku)

Czy zamawiający może skutecznie zastrzec, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wszystkie ryzyka powstania dodatkowych kosztów spoczywają na wykonawcy? Praktyka rynku pokazuje, że trudno znaleźć umowę o zamówienie publiczne czy SWZ, które nie zawierałyby tego rodzaju żonglerki odpowiedzialnością. Jednak na tą scenę rozpaczy i darcia szat przez wykonawców wjechały białostockie sądy (całe na biało), stwierdzając, że nie można skutecznie wrzucić wszystkich ryzyk na barki wykonawcy. Nawet, jeżeli w umowie czy specyfikacji znajdują się postanowienia, które mogłyby wskazywać, że taki ciężar wykonawca na siebie przyjął.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/16/20211 hour, 9 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

#97 Wykaz osób? Tajne/poufne!

Wykonawcy często decydują się na zastrzeżenie informacji o osobach skierowanych do skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia jako tajemnicy przedsiębiorstwa. KIO w swoim orzecznictwie regularnie zgadza się z taką praktyką, chętnie posługując się przy tym złowieszczo brzmiącym słowem "podkupowanie". W podkaście opowiadam jednak o wyroku KIO, w którym Izba w zdecydowanie bardziej zniuansowany sposób podeszła do tego problemu. I nie będę ukrywał, że pod takim sposobem podpisałbym się zdecydowanie chętniej, niż pod hasłowym "Nasi pracownicy to nasz skarb, więc nic o nich nie powiemy".Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/13/202117 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

#96 Umowa-chusteczka

Jeżeli jesteś budowlanym mikroprzedsiębiorcą i wolałbyś inwestować swoje pieniądze w inne wydatki, niż umowa od prawnika, zamiast bawić się w dra Frankensteina i sklejać coś własnymi siłami z kilku wzorów z internetu weź w dłoń serwetkę i zapisz na niej 3 rzeczy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/10/20218 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

#95 W kosztorysowym TERz kłócimy się o wynagrodzenie dodatkowe

Wykonawca - W Tabeli Elementów Rozliczeniowych wprost napisaliście, że podbudowę betonową wykonujemy bez dylatacji. Okazało się, że musimy ją wykonać więc prosimy o dopłatę.Zamawiający - Ale w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót napisaliśmy, że podbudowa wymaga jednak dylatacji. Nie ma więc podstaw do dopłaty.-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/29/20218 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

#94 Prawnik w pracy - cz. 3 biuro [media społecznościowe]

Kolejna część cyklu, w którym opowiadam o tym, jak pracuję. Tym razem na tapecie media społecznościowe.Kilka disclaimerów:- mimo, że rozpoznawalność swojej marki zbudowałem na social mediach nie jestem ich fanem czy orędownikiem,- o LinkedIn czy Facebooku myślę czysto transakcyjnie – korzystam z nich tylko w takim stopniu, w jakim jest to zawodowo niezbędne,- intensywnie działam na różnych platformach jako Prawnik na budowie, ale nie korzystam z nich jako Łukasz Mróz- nie mam na telefonie zainstalowanych aplikacji platform, na których mam konta (do samych aplikacji i relacji z nimi wrócę w ostatnim odcinku cyklu),- mimo, że dzielę się dużą ilością treści, nie tworzę contentu na potrzeby publikacji,- świadoma rezygnacja z optymalnego wykorzystywania społecznościówek jest moim optymalnym ich wykorzystaniem.-----Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/23/202139 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

#93 Zmiana składu w trakcie przetargu

Perspektywa jakichkolwiek modyfikacji oferty w relacji do jej pierwotnej treści budzi palpitacje serca zarówno u wykonawców, jak i zamawiających. Pierwsi budzą się w nocy z krzykiem "Czy stracę wadium?!", drudzy od razu wyglądają za swoimi drzwiami osób witających się słowami "Dzień dobry, my na kontrolę."W niedawnym wyroku KIO stanęła na stanowisku, które może być zaskakujące dla części uczestników rynku zamówień publicznych. Stwierdziła mianowicie, że ma przeszkód, żeby wykonawca zmienił osoby wskazane do realizacji zamówienia, czy informacje ich dotyczące. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/20/202111 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

#92 Zamawiający nie powinien uciekać do depozytu sądowego

Oprócz psa stróżującego na placu budowy może pojawić się okazjonalnie także pies ogrodnika. A przynajmniej pod takim hasłem można streścić działanie podwykonawcy, który ma świadomość tego jak słabe są jego karty w rozgrywce z wykonawcą, ale mimo to decyduje się skierować do zamawiającego wezwanie do zapłaty wynagrodzenia. Główną motywacją takiego kroku bywa chęć zablokowania płatności wykonawcy w myśl zasady "Skoro ja nie dostanę swoich pieniędzy, Ty też na razie ich nie zobaczysz".W tym odcinku mówię o istotnym wyroku, których dotyczy tego problemu. Wyroku, w którym sąd wskazał, że zamawiający nie może pozwolić sobie na traktowanie możliwości przekazania pieniędzy do depozytu sądowego jako szeroko otwartego wyjścia awaryjnego, z którego może korzystać z zupełną dowolnością, spychając z siebie jakąkolwiek decyzyjność.Link do artykułu - https://legalbusiness.pl/koniec-szantazu-ze-strony-podwykonawcow-prawnicy-jdp-doprowadzili-do-podwazenia-przez-sad-praktyki-naduzywania-przez-zamawiajacych-wplat-wynagrodzen-do-depozytu/ Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/18/202117 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

#91 Rekomendacje Prokuratorii Generalnej co do zawierania ugód przez zamawiających [3]

Ostatnia część cyklu poświęconego rekomendacjom Prokuratorii Generalnej dotyczących polubownego rozwiązywania sporów. Poruszam w niej wskazane przez Prokuratorię konkretne elementy do uwzględnienia w ocenie zasadności zawarcia ugody.Link do pobrania rekomendacji ze strony Prokuratorii - https://www.gov.pl/web/prokuratoria/rekomendacje-i-wzory-postanowien-umow2---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/16/202139 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

#90 Dlaczego (od razu) nie słucham klientów?

"Jeżeli wyrobicie sobie opinię na podstawie słabych dowodów, trudno Wam będzie zinterpretować późniejsze informacje sprzeczne z tą opinią, nawet jeśli te nowe informacje będą znacznie dokładniejsze." N.N. Taleb "Czarny łabędź".Teza bardzo ciekawa z perspektywy prawnika. W końcu działając w procesach sądowych posługujemy się, dosłownie, dowodami. Jeszcze ciekawsze są rezultaty eksperymentu przeprowadzonego na psychologach klinicznych, które autor przytacza dla poparcia swojego stanowiska.W odcinku mówię o tym, na czym polegał ten eksperyment, jakie były jego wyniki i jak uniwersalne przesłanie dają one niezależnie od tego czy mówimy o perspektywie prawnika czy kierownika kontraktu. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/15/202110 minutes, 1 second
Episode Artwork

#89 Roboty dodatkowe bez aneksu, ale z VATem

VAT w sprawach o zapłatę za roboty dodatkowe w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia to kwestia o doniosłości równej 46%. W końcu mieć 23% i nie mieć 23% to łącznie 46%. O ile NSA nie ma wątpliwości, że fiskus może uśmiechnąć się do wykonawcy w trakcie wizyty w celu uzyskania należnego mu udziału w robotach dodatkowych, o tyle w orzecznictwie sądów powszechnych z zasądzaniem VATu na rzecz wykonawcy bywa różnie.Link do całego tekstu na stronie kancelarii - https://kancelariamroz.pl/porady-prawne/72-dochodzenie-zaplaty-za-roboty-dodatkowe-wykonane-bez-aneksuWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/13/202110 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

#88 Prawnik w pracy - cz. 3 biuro [2]

Kolejna część serii, w której opowiadam o tym, jak organizuję na co dzień swoją pracę. Tym razem na tapecie: mejl i telefon spotkaniaWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/11/202132 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

#87 Rekomendacje Prokuratorii Generalnej co do zawierania ugód przez zamawiających [2]

W drugiej części cyklu poświęconego rekomendacjom Prokuratorii Generalnej omawiam poszczególne, przedstawione przez Prokuratorię etapy procesu zawierania ugody: bieżące monitorowanie kwestii spornych i zasadności podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu rekomendacja co do tego, czy uzasadnione jest podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu negocjacje ugodowe analiza waloru "korzystności" ugody zawarcie ugody---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/9/202146 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

#86 Content marketing dla firm budowlanych

Jako amator-praktyk content marketingu treści dzielę się kilkoma uwagami dotyczącymi wykorzystania treści przez firmy budowlane w rozwoju działalności.Rozmowa z Mateuszem Gdowskim, Head of SC Communications w Porr - https://anchor.fm/prawnik-na-budowie/episodes/2-Marketing-firmy-budowlanej-w-social-media---Prawnik-na-budowie-e436iiWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/8/202133 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

#85 Rekomendacje Prokuratorii Generalnej co do zawierania ugód przez zamawiających [1]

Pierwsza część trzyodcinkowego omówienia przygotowanego przez Prokuratorię Generalną RP dokumentu "Rekomendacje dot. postępowania w zakresie polubownego rozwiazywania sporów".Znajdziesz w nim uwagi na temat podstaw zawierania ugód co do pieniędzy publicznych oraz fundamentalnych zasad, które dotyczą procedury kończącej się podpisaniem porozumienia.---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/2/202117 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

#84 4dniowa kancelaria [2]

Pierwsze podsumowanie eksperymentu z 4dniowym tygodniem pracy w kancelarii. Dwa tygodnie za nami. Były wzloty, było też sporo upadków.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/1/202141 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

#83 Prawnik w pracy - cz. 3 biuro [1]

Kolejna część cyklu, w którym opowiadam o swojej pracy. Tym razem przechodzę do konkretów dotyczących rozwiązań, zasad i narzędzi, które pomagają mi w codziennym wykonywaniu obowiązków.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/30/202124 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

#82 Brak frontu robót nie zawsze pozwoli podwykonawcy odstąpić od umowy

Trójmiastowy spór budowlany ciekawy zarówno z perspektywy project managera, jak i prawnika.Project manager może być zainteresowany posłuchaniem dlaczego sądy uznały, że podwykonawca nie mógł skutecznie zerwać współpracy z wykonawcą, pomimo tego, że przed długi czas nie miał dostępnego frontu robót i nie było w ogóle wiadome, kiedy owa dostępność będzie... no cóż, dostępna. W tle sporu podwykonawca-wykonawca mamy dodatkowy smaczek w postaci tego, że brak frontu podwykonawcy wynikał z kolizji dwóch inwestycji prowadzonych na tej samej nieruchomości przez dwa odrębne podmioty.Z perspektywy prawnika natomiast warto posłuchać dlaczego sąd stwierdził dość kategorycznie, że klasyczne postanowienie przewidujące 10% kary umownej za odstąpienie to "Zapis (...) bardzo rygorystyczny.". Ciekawe jest również metodologiczne podejście sądu do miarkowanie sprowadzające się do myśli "skoro wykonałeś 16% przerobu, obniżę Ci karę właśnie do 16%".___Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/30/202131 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#81 Kary umowne - pełnomocnictwa do gwarancji i podwykonawca widmo

Wyroki Sądów Apelacyjnych są wartościową lekturą, ponieważ często zawierają odniesienie do konkretnych, praktycznych problemów. Takie wnioski można pożyczyć później do budowania argumentacji we własnych sporach. Dobrym przykładem jest orzeczenie, które omawiam w podkaście. Jakimi perełkami dotyczącymi kar umownych podzielił się w nim sąd? twierdzenie inwestora, że bez przedstawienia pełnomocnictw udzielonych pracownikom banku nie można przyjąć, że wykonawca złożył gwarancję bankową SA skomentował następująco: "Żądanie przez pozwanego pełnomocnictw uznać należy zatem za zbędny i niepotrzebny formalizm, wykorzystany w celu naliczenia ogromnej kwoty kary umownej" braku podstaw do zapłaty kary za nieprzedłużenie gwarancji sąd dopatrzył się w tym, że wykonawca przedłużył zabezpieczenie w terminie, a jedynie nie przekazał inwestorowi odpowiedniego dokumentu wykonawca nie musiał zapłacić kary za niezgłoszenie podwykonawcy, ponieważ najzwyczajniej nie wiedział, że ktoś taki bierze udział w procesie budowlanym___Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/23/202114 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

#80 Webinar - potrącenie kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy

W tym odcinku znajdziecie fragment webinaru, który przeprowadziłem 21.07.2021 r. Rozmawialiśmy o potrąceniu kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.W tym fragmencie mówię o jednym z dwóch najważniejszych wątków, które poruszyliśmy - nieskuteczności stosowanych powszechnie w umowach o roboty budowlane klauzul dotyczących potrącenia. W kontraktach regularnie pojawiają się klauzule mniej lub bardziej zbliżone do "Inwestor będzie dokonywał potrąceń kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę". W takim postanowieniu autorzy umowy często upatrują możliwości odstąpienia od ustawowych przesłanek potrącenia. W ostatnim czasie w orzecznictwie można jednak znaleźć wyroki, w których sądy biorąc pod lupę treść klauzuli uznają, że nie daje ona zielonego światła dla stosowania reguł potrącenia odmiennych, od przewidzianych w przepisach prawa. W wyroku omawiam dwa takie orzeczenia, w których sądy uznały, że strona naliczająca kary umowne nie dokonała skutecznie potrącenia, powołując się na treść umowy. Wskazuję też dlaczego taki podejście sądów mnie przekonuje. ___Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/22/202115 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

#79 4dniowa kancelaria [1]

Kilka następnych tygodni będzie w naszej kancelarii eksperymentem 4dniowego tygodnia pracy. W odcinku mówię o tym: czym jest idea 4dniowego tygodnia pracy jak wyglądał rozwój czasu pracy od rewolucji przemysłowej dlaczego zdecydowałem się spróbować tego rozwiązania w naszej firmie jakie założenia przyjąłem na wejściu i jakie główne ryzyka zauważałemMateriały, o których mówię w odcinkuCal Newport "Praca głęboka" - https://www.empik.com/praca-gleboka-jak-odniesc-sukces-w-swiecie-w-ktorym-ciagle-cos-nas-rozprasza-newport-cal,p1187764017,ksiazka-pEksperyment z krótszym tygodniem pracy w Islandii - https://www.bbc.com/news/business-57724779Eksperyment z 4dniowym tygodniem pracy w japońskim microsofcie - https://www.npr.org/2019/11/04/776163853/microsoft-japan-says-4-day-workweek-boosted-workers-productivity-by-40?t=1626530879400Case study Perpetual Guardian - https://www.4dayweek.com/access-white-paperWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/17/20211 hour, 31 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

#78 Prawnik w pracy 2 - poranek

Po wstępie przechodzimy do pierwszego narzędzia, które przekłada się na moją pracę - dobrego rozpoczęcia dnia.Odwołania z odcinka:Tim Ferriss "Narzędzia tytanów"Charles Duhigg,“Siła Nawyku”Podcast Poza Prawem #48 Mindfulness w firmie prawniczejaplikacja HeadspaceWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/11/202147 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

#77 Prawnik w pracy 1 - kontekst

Wywołany do tablicy opowiadam o tym, jak organizuję swój dzień. Temat potraktowałem jako dobre tło do podzielenia się tym, jak widzę swoje życie zawodowe i jak chcę układać je w szerszym kontekście swojego życia jako takiego.Ten odcinek to pierwsza część cyklu. Mówię w nim o rzeczach dość ogólnikowych - celach, które mi przyświecają i kontekście, w którym się obracam.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/11/202123 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

#76 Zapłać za poprzednią umowę albo nie wykonam tej nowej

Krok 1 – Dalszy podwykonawca (DPW) w ramach stałej współpracy wykonuje na rzecz podwykonawcy (PW) montaż rozdzielni. Nie ma uwag do prac, powinny zostać opłacone. Powinny, ale nie są.Krok 2 – PW prosi o ofertę na kolejną inwestycję. DPW składa ją. Jednak później dodaje zastrzeżenie, że dostarczy rozdzielnie po pełnym opłaceniu poprzedniej umowy.Krok 3 – Strony przepychają się co do rozliczenia starej umowy i realizacji nowej oferty.Krok 4 – Ostatecznie PW zleca montaż innej firmie i obciąża DPW różnicą kosztów pomiędzy wynagrodzeniem tej firmy a kwotą z oferty DPW. PW potrąca tę różnicę z wynagrodzeniem DPW z poprzedniej umowy.Krok 5 – Sąd Okręgowy: Przykro mi Panie DPW, to PW ma rację.Krok 6 – Sąd Apelacyjny: Przykro mi Panie PW,  to DPW ma rację.---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/1/202137 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

#75 Czy warto być sędzią? I dlaczego nie.

Pytanie, które otrzymałem w skrzynce na jednej ze społecznościówek skłoniło mnie do zastanowienia się nad tym, dlaczego ktoś posiadający odpowiednie kompetencje, aby być sędzią, zdecydowałby się na pełnienie tej funkcji.---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/27/202124 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

#74 Bartosz Dąbrowski - kosztorysowanie inwestycji budowlanych

Bartosz Dąbrowski jest CEO Techbud Kosztorysy, firmy która przygotowuje kosztorysy na potrzeby inwestycji prywatnych i publicznych. W odcinku rozmawiamy m.in. o: renowacji Sali Kongresowej, przy której pracuje Techbud Kosztorysy współpracy kosztorysanta z architektem i inwestorem przygotowaniu rzetelnego kosztorysu wpływie obecnej sytuacji cen i dostępności materiałów budowalnych na tworzenie kosztorysu inwestycji rozbieżnościach pomiędzy kosztorysami inwestorskimi a ofertami wykonawców------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/16/202157 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

#73 Waloryzacja w inwestycjach prywatnych

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/15/202132 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

#72 Nie dla wykonawców w modelu "Firma-teczka"

Sąd zamówień publicznych w niedawnym wyroku uznał, że możliwość korzystania z pomocy podwykonawców nie oznacza, że wykonawca może delegować na nich 100% kontraktu, który chciałby uzyskać.---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/14/20214 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

#71 Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 439 p.z.p. (webinar)

Nagranie webinaru poświęconego obligatoryjnej klauzuli waloryzacyjnej w dłuższych kontraktach budowlanych. Mówimy o:1. elementach, które muszą znaleźć się w klauzuli,2. praktyce jej stosowania,3. przykładach klauzul z konkretnych umów o zamówienie publiczne.Cały dochód z webinaru trafił do dwuletniego Mikołaja z Białegostoku, który walczy z SMA. Darowizny wspomagającej Mikołaja możesz dokonać klikając tutaj. ------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/9/20211 hour, 26 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

#70 Zakaz potrąceń kar umownych tylko fasadowy?

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/8/202110 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

#69 Waloryzacja IN Ryczałt OUT?

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/7/20216 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

#68 Julia Mróz - Czy zajmują się prawnicy na budowie?

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
6/1/202118 minutes
Episode Artwork

#67 Korzyści waloryzacji dla zamawiającego

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/31/202111 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

#66 Odbiór robót niezgodnych z umową

Czy zamawiający może przegrać proces o zapłatę za roboty drogowe, które ewidentnie wykonano niezgodnie z umową? Okazuje się, że tak, jeżeli złoży podpisy na załączonych przez wykonawcę do faktury dokumentach potwierdzających zakres wykonania inwestycji.___Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/30/202133 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

#65 Rzeczpospolita - drogie drogi

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/28/20217 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

#64 Ryzyko vs niepewność

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/27/20217 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

#63 Odchodzi epidemia, wracają kary umowne

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/26/20215 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

#62 Za uchybienia w płatnościach podwykonawcy wykonawca powinien oberwać tylko raz

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/25/20215 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

#61 Praktyczne problemy czasowe waloryzacji

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/24/20217 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

#60 Więcej nie zawsze znaczy lepiej

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/23/20215 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

#59 UZP - zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy (5/5)

Poprzednie odcinki cyklu:4/5 - https://anchor.fm/prawnik-na-budowie/episodes/UZP---zagadnienia-partnerstwa-i-wyrwnania-pozycji-stron-umowy-45-e1162ni3/5 -  https://anchor.fm/prawnik-na-budowie/episodes/UZP---zagadnienia-partnerstwa-i-wyrwnania-pozycji-stron-umowy-35-e10s5mk2/5 - https://anchor.fm/prawnik-na-budowie/episodes/UZP---zagadnienia-partnerstwa-i-wyrwnania-pozycji-stron-umowy-25-e10pp861/5 - https://anchor.fm/prawnik-na-budowie/episodes/UZP---zagadnienia-partnerstwa-i-wyrwnania-pozycji-stron-umowy-15-e10nov8------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/22/202115 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

#58 Zakaz kary umownej za opóźnienie może ułatwić jej wprowadzenie

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/22/20217 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

#57 Restrukturyzacja, zamówienia publiczne i sprawiedliwość

Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/20/202126 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

#56 UZP - zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy (4/5)

mikropodcast 20210519------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/19/202119 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

#55 Ryzyko kontraktowe powinno być sprawiedliwiej dzielone

mikropodcast 20210518------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/18/20215 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

#54 UZP - zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy (3/5)

mikropodcast 20210514------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/14/202122 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

#54 UZP - zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy (2/5)

mikropodcast 20210513------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/13/202110 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

#53 UZP - zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy (1/5)

mikropodcast 20210512------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/12/202115 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

#52 Adam Białachowski - Inżynier Kontraktu i WK FIDIC w Polsce

Adam Białachowski jest prezesem zarządu B-Act Sp. z o.o., partner zarządzającym Vintage Consulting oraz przewodniczącym Rady Liderów Przyszłości FIDIC. Oprócz tematów widocznych w tytule odcinka rozmawiamy o tym:- Fran czy 500m na wiosłach - jaki trening crossfitowy jest lepszym sposobem odreagowania stresów okołoprojektowych,- jakie wino najlepiej otworzyć po ciężkiej naradzie koordynacyjnej,- kształceniu na Harvardzie,- na ile sensowne jest mówienie o prowadzeniu inwestycji na WK FIDIC po istotnej ingerencji w modelowe warunki kontraktowe,- czy ktoś, kto sam potrafi szczekać, potrzebuje psa,- stosowaniu Zielonej Książki do mniejszych, lokalnych inwestycji------Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/11/20211 hour, 33 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

#51 Pensje prezesów największych spółek budowlanych

mikropodcast 20210510---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/10/20214 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

#50 Kolej na 120 mld zł na kolei

mikropodcast 20210509---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/9/202112 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

#49 Wykonawco, bądź świadomym sadomasochistą

mikropodcast 20210508---Kontakt:[email protected] 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/8/202112 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

#48 Przedłużenie czasu realizacji inwestycji a zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu

Do której z ról bliżej jest Inżynierowi Kontraktu, który zawiera umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym? Zamawiający widzą go bardziej jako ojca Panny Młodej. On sam postrzega siebie raczej jako opiekunkę do dziecka.Nie tylko wykonawcy robót budowlanych borykają się z bolączkami ryczałtu. W przypadku Inżyniera Kontraktu odpowiednikiem wykonawczego „Macie ryczałt, więc macie te roboty ujęte w wynagrodzeniu” jest „Macie ryczałt, więc macie przedłużone pilotowanie inwestycji ujęte w wynagrodzeniu”. W obu przypadkach, jeżeli dojdzie do sporu z zamawiającym co do rozliczenia współpracy, punktem wyjścia jest udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytanie – na co właściwie umówiły się strony?W odcinku omawiam kilka sporów na linii Inżynier Kontraktu – zamawiający, w których sądy szukały odpowiedzi na to właśnie pytanie. W wyrokach punktuję elementy, które przekonały sądy do przyjęcia oceny na korzyść IK bądź zamawiającego.---Kontakt:[email protected] 577 665 077LinkedInFacebookInstagramWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/7/20211 hour, 30 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

#47 Brzegowe warunki współpracy

mikropodcast 20210506Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/6/20214 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

#46 Przerzucenie ryzyk na wykonawcę nie jest najkorzystniejsze finansowo dla inwestora

mikropodcast 20210505Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/5/20215 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

#45 Wykonawca, który zasiada do pokera nie znając swoich kart

mikropodcast 20210504Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/4/20214 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

#44 Dobry bumerang nie wraca

mikropodcast 20210503Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/3/202111 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#43 Wartościowe innowacje nie muszą mieć ogromnej skali

mikropodcast 20210302Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/2/20213 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

#42 Za obligatoryjne mediacje podziękuję

mikropodcast 20210430Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/30/20215 minutes, 1 second
Episode Artwork

#41 Miarkowanie kary umownej za nieterminowe wykonanie robót (webinar)

Nagranie webinaru z 29.04.2021 r., dotyczącego miarkowania kar umownych za nieterminowe wykonanie robót.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/29/20211 hour, 7 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

#40 Podwykonawca powinien wiedzieć, ile inwestor płaci generalnemu wykonawcy

mikropodcast 28.04.2021Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/28/20215 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

#39 Odszkodowanie zamiast zwiększenia ryczałtu

mikropodcast 28.04.2021Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/28/20215 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

#38 GUS nie jest najlepszym adresem przy waloryzacji

mikropodcast 27.04.2021Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/27/20218 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

#37 Legendarne "wysokie koszty procesu sądowego"

mikropodcast 26.04.2021Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/26/20214 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

#36 1,5 mld zł na waloryzację - lista zakupów

mikropodcast 25.04.2021Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/25/20218 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

#35 Schron dla przedszkolaków i inne niespodzianki prowadzące do kary umownej

Kolejny odcinek sądowy, czyli podcastowe omówienie sporu budowlanego. Tym razem wykonawca, który w trakcie adaptacji pomieszczeń budynku na przedszkole napotkał niespodzianki takie jak zlokalizowany pod budynkiem schron czy nie istniejący węzeł cieplny wskazany w dokumentacji. Te niespodzianki doprowadziły do innej niemiłej niespodzianki - naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokości 60% wynagrodzenia.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/24/20211 hour, 25 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

#34 Przedłużające się podpisywanie umowy przy robotach wykonywanych w tle

mikropodcast 23.04.2021Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/23/20214 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#33 Czym ryzykuje wykonawca dostając bezpodstawnie aneks?

mikropodcast 22.04.2021 r.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/22/20214 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

#32 Kara za usuwanie wad liczona do całego kontraktu

mikropodcast 21.04.2021Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/21/20216 minutes
Episode Artwork

#31 Zamawiający, który przeszacował opóźnienie odstępując zapłaci wykonawcy

mikroPODCAST 20.04.2021Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/20/20213 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

#30 KIO - 7% kary dziennie nie jest stawką rażąco wygórowaną

mikroodcinek - 19.04.2021 r.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/19/20215 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

#29 Kara za nie przekazanie placu budowy?

mikroPODCAST, czyli krótki odcinek z jednym wątkiem.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/19/20213 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

#28 10 rzeczy do uregulowania w umowie o roboty budowlane

Po raz kolejny miałem przyjemność zaprosić do mikrofonu Anetę Mróz, z którą wspólnie prowadzimy kancelarię Mróz Radcy Prawni Sp. p. Postanowiliśmy ubrać ten odcinek w formę narzędziową - każde z nas podaje po jednej propozycji rozwiązania do uregulowania w umowie o roboty budowlane. Przechodzimy krok po kroku przez typowe paragrafy w takim kontrakcie, czyli:1. przedmiot umowy,2. terminy realizacji,3. roboty dodatkowe,4. wykonanie zastępcze,5. zabezpieczenie,6. odbiory,7. wynagrodzenie,8. kary umowne,9. odstąpienie,10. rękojmia.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/18/20211 hour, 10 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

#27 Zamawiający, który maczał palce w naruszeniu terminu zakończenia robót, nie dostanie kar umownych

W odcinku omawiam spór budowlanych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą powstały na tle wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej tłocznej wraz z linią energetyczną. Pomiędzy rozważaniami sądów można znaleźć kilka ciekawostek wartych odnotowania, np.:- zamawiający odpowiada za aktualność dokumentacji i wskazywanego w niej stanu terenu prowadzenia robót,- możliwe jest przyjęcie, ze strony rozliczają się ryczałtowo, pomimo że w umowie wyraźnie mowa jest o modelu kosztorysowym,- wykonawcę mogą zaboleć koszty dokończenia i poprawienia inwestycji przez innego wykonawcę, po odstąpieniu przez zamawiającego od umowywyr. SN z 28.10.2020 r., IV CSK 74/19Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/14/20211 hour, 8 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

#26 Aneta Mróz - Praca prawnika budownictwa i prowadzenie kancelarii z mężem

Aneta Mróz jest partnerem kancelarii Mróz Radcy Prawni Sp. p. Na co dzień doradza firmom budowlanym przy negocjowaniu umów, rozwiązywaniu problemów w czasie realizacji robót oraz procesach sądowych. W owej codzienności pełni również nie mniej istotną rolę mojej żony. Rozmawiamy o specyfice pracy prawnika budownictwa, sytuacji kobiet na placu budowy oraz prowadzeniu wspólnej kancelarii jako małżeństwo.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/12/20211 hour, 21 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

#25 Konflikt interpersonalny kosztujący Inżyniera Kontraktu 144k zł

Odcinek dedykowany osobom pracującym po stronie Inżyniera Kontraktu. Chociaż wartość w nim znajdzie każdy, kto zajmuje się zarządzaniem projektami, nie tylko tymi opartymi o FIDIC. Namiary na wyrok, który omawiam - wyr. SA w Poznaniu z 07.10.2020 r., I AGa 71/19Linki do rejestracji na szkolenia:Ryczałt w robotach budowlanych, 22.04.2021 - https://evenea.pl/pl/wydarzenie/ryczalt2204Kary umowne w budownictwie, 30.04.2021 - https://evenea.pl/pl/wydarzenie/kary3004Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/10/202153 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

#24 Zwrot kaucji gwarancyjnej podwykonawcy przez inwestora

W odcinku omawiam temat, który prezentuję na V Polskim Kongresie Prawa Budowalnego, czyli spory pomiędzy podwykonawcami a inwestorami o zapłatę przez tego drugiego kwot, które generalny wykonawca zatrzymał jako zabezpieczenie z wynagrodzenia podwykonawcy i nie wypłacił mu pomimo upływu przewidzianych umową terminów.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/21/202136 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

#23 Raport CAS o sporach budowlanych w Polsce 2020

Contract Advisory Services zapytała rynek budowlany o wpływ pandemii koronawirusa na spory związane z inwestycjami. W odcinku opowiadam o elementach, które wydały mi się interesujące.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/11/202150 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

#22 Niezaniechane roboty zaniechane i kreatywne podejście do dokumentów kontraktowych

Spór zamawiającego z wykonawcą o zapłatę za roboty rzekomo niewykonane w ramach przewidzianego ryczałtu. W tle naciski na wykonawcę w toku odbiorów i bardzo negatywna ocena działań przedstawicieli wykonawcy przez sąd.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/13/202030 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

#21 Brak zapłaty wynagrodzenia jako przeszkoda w prowadzeniu robót oraz skutki słabej dokumentacji

Opis sporu sądowego wykonawcy i zamawiającego o rozliczenie inwestycji po odstąpieniu od umowy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/2/202040 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

#20 Koryto rzeki w drodze i niewzruszalny protokół przekazania placu budowy

Opis sporu sądowego wykonawcy i zamawiającego. Ze strony zamawiajacącego - 180k zł kary za odstąpienie. Ze strony wykonawcy - 36k zł kary za nieterminowe przekazanie placu budowy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/10/202025 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

#19 Zmiana umowy na podstawie Tarczy Antykryzysowej

Omówienie procedury zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie specustawy koronawirusowej.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/1/20201 hour, 10 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

#18 Tarcza Antykryzysowa a roboty budowlane w zamówieniach publicznych (cz. 2)

Druga część omówienia przepisów prawa mających chronić strony procesów inwestycyjnych. Tym razem omówienie wersji przepisów z 24.03Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/25/202048 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

#17 Tarcza Antykryzysowa a roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Omówienie projektowanych przepisów Tarczy Antykryzoswej, które mają wspomóc budownictwo w zakresie robót realizowanych w zamówieniach publicznych.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/23/20201 hour, 6 seconds
Episode Artwork

#16 Koronawirus a kontrakty budowlane

O czym powinny pamiętać firmy budowlane w dobie zagrożenia epidemicznego?Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
3/20/202041 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

#15 Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych 2019

Trzy elementy, które zwróciły moją uwagę w Raporcie na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych 2019.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
1/2/202021 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

#14 Co wykonawca powinien negocjować w umowie?

Przekrojowy rajd po kontrakcie budowlanym, z propozycjami konkretnych rozwiązań do użycia w ich treści.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/21/20191 hour, 2 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

#13 Rafał Bałdys Rembowski - Nowoczesne narzędzia w budownictwie

Nie, mówiąc o nowoczesnych narzędziach nie mamy na myśli młota udarowego najnowszej generacji. Rozmawiamy o tym, jaki jest stan gry w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań w branży oraz jakie przeszkody musimy pokonać w drodze do budowlanej doliny krzemowej. Pada także kilka słów o budowlanym hackatonie.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
12/14/201924 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

#12 Grzegorz Piskorz - młodzi inżynierowie w projektach budowlanych

Rozmowa z Grzegorzem Piskorzem, członkiem zarządu SIDiR, w której poruszamy m.in. to, czego młodzi inżynierowie mogą nauczyć się od swoich starszych kolegów oraz jaki wkład własny chcieliby wnieść do branży.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/27/201920 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

#11 Odstąpienie od umowy przez nieterminowość robót

Odcinek stanowi nagranie części szkolenia "Umowy budowlane 2.0", które miałem przyjemność poprowadzić 22.11 w Poznaniu.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
11/23/201931 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

#10 Wyroki z zestawienia dla DGP

Omówienie trzech z wyroków, które zespół mojej kancelarii przygotował do publikacji dla Dziennika Gazety PrawnejWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/24/201933 minutes
Episode Artwork

#9 Wykonanie zastępcze

Jak wymienić wykonawcę robót budowlanych na lepszy model? O procedurze z tym związanej oraz praktycznych konsekwencjach wykonania zastępczego usłyszysz kolejnym odcinku.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/13/201936 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

#8 Kumulowanie kar za nieterminowość robót i odstąpienie

Co łączy dużego lotka i kary umowne oraz jak nowy wyrok SN dotyczący kumulacji kar wpływa na sytuację uczestników inwestycji budowlanych - odpowiedzi na te pytania w tym odcinku podcastu.Prezentacja z opisem szkolenia - https://sway.office.com/oyucwndNktyeFFEQ?ref=LinkRejestracja Łódź, 18.10 - https://evenea.pl/event/umowybudowlane-lodz/Rejestracja Warszawa, 25.10 - https://evenea.pl/event/umowybudowlane-warszawa/Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
10/2/201922 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

#7 Polski ryczałt

Przegląd istotnych wyroków sądów oraz KIO dotyczących problemów stosowania ryczałtu w budownictwie.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
9/25/201946 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

#6 Brak negocjowania "opóźnienia" może dać karę umowną za zwłokę

Kary umowne za przekroczenie terminu wykonania robót są jednym z najczęściej negocjowanych postanowień kontraktu. Okazuje się jednak, że wykonawca może zapewnić sobie obciążenie go karą za zwłokę nawet nie podejmując próby zmiany w umowie słowa "opóźnienie".Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
8/14/201913 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

#5 Bezpośrednie potrącenie kar podwykonawcy przez inwestora

Omówienie wyroku dotyczącego rozliczeń w trójkącie inwestor-generalny wykonawca-podwykonawca.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/10/201912 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

#4 Odstąpienie od umowy przez nieterminowość

Omówienie jednego z wyroków zawartych w przygotowanym przez moją kancelarię zestawienia najciekawszych wyroków i kontraktów budowlanych, zapadłych w 2018 r.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
7/1/201917 minutes
Episode Artwork

#3 Gwarancja zapłaty wykonawcy a odstąpienie od kontraktu - Prawnik na budowie

Co jakiś czas w branżowych newsach pojawia się informacja, że wykonawca kontraktu budowlanego nie uzyskał od inwestora gwarancji zapłaty wynagrodzenia i w związku z tym zerwał współpracę. Na czym właściwie polega ten problem? O tym w kolejnym odcinku podcastu. Co w nim usłyszysz?1. Jak GDDKiA pokłóciła się z Rubau Polska o realizację S7 i S612. Czym jest gwarancja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy3. W jaki sposób wykonawca może wykorzystać gwarancję do odstąpienia od umowy4. Dlaczego inwestorzy publiczni cierpią na duży ból głowy w związku z gwarancjamiLink do odcinka, w którym omawiałem ciekawe wyroki zapadłe na tle sporów o gwarancję - http://bit.ly/2EIOdRUWszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/30/201928 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

#2 Marketing firmy budowlanej w social media - Prawnik na budowie

Z Mateuszem Gdowskim (Head of SC Communication Porr S.A.) rozmawiamy o tym czy obecność firmy budowlanej w social media jest dla niej wartościowa, jak można wykorzystać SM do budowania przewagi nad konkurencją i o tym jak remont Mostu Łazienkowskiego sprawił, że Twitter wzbogacił się o content budowlany.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
5/20/201943 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

#1 Negocjowanie kontraktu budowlanego a tenis

22.06.2010 r. Nicolas Mahut oraz John Isner zapisali się na kartach historii tenisa. Firmy budowlane często negocjują umowy w sposób, który może im zagwarantować podobne miejsce w historii kontraktów budowlanych. Jednak w tym drugim przypadku nie jest to powód do dumy.Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.comZajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram
4/30/201814 minutes, 3 seconds