Winamp Logo
pravEK, podcast o práve a ekonómii Cover
pravEK, podcast o práve a ekonómii Profile

pravEK, podcast o práve a ekonómii

Slovak, Education, 2 seasons, 14 episodes, 10 hours, 15 minutes
About
Radi sa rozprávame a diskutujeme o veciach. Ja o práve a sestra o peniazoch, účtovníctve a poistení. A samozrejme o mnohých iných veciach. Sme členmi Spoločenstva poznania o.z. Katarína je znalkyňa, účtovníčka, cestovateľka, spisovateľka a Peter je advokát. Spolu sa venujeme vzdelávaniu vo finančnej a právnej gramotnosti. Knihy a pexesá finančnej a právnej gramotnosti si môžete zakúpiť tu: https://www.spolocenstvopoznania.sk/e-sklep/ Úvodná a záverečná zvučka: Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Katarína Serinová
Episode Artwork

12§ Cirkev a štát súputníci/protivníci. A čo občan s tým?

Dnes s Martinom Čičom rozoberáme vieru, ľudské práva, postavenie cirkví v SR a právne vzťahy. -postavenie cirkvi v SR -zrealizovaná odluka štátu od cirkvi -nezrealizovaná odluka cirkvi od štátu -vatikánske zmluvy a povinnosti štátu a povinnosti cirkvi -ľudské práva a ich nepochopenie vo vzťahu k viere -o netolerantnosti a diskriminácii v prístupe k miliónu občanov -o nepochopiteľnom strachu a servilite k cirkevným hierarchiám -o nepoznaní vlastných práv vo vzťahu k cirkvám -o podivnom prístupe k deťom ako kvázi majetku rodičov -o diskriminácii detí vo vzťahu nie len k viere -o základných ľudských právach detí a ich neuplatňovaní v SR -o nerešpektovaní práva dieťaťa neveriť alebo veriť niečomu inému ako rodičia -o vystúpení detí a mladistvých z cirkvi a problémy s tým súvisiace -o konštrukcii vzťahov v rodine vo vzťahu k právam detí a viere -o asignácii dane pre cirkev -o ideálnom modele vzťahu štátu a cirkví -o platnom práve v SR a internými predpismi cirkví -o nepochopení vzťahu platného práva a interných predpisov cirkví -o neexistencii donucovacej právomoci cirkvi -o neexistencii legislatívnej právomoci cirkvi voči veriacim -o zdroji moci a vplyvu cirkvi nad veriacimi -o rešpekte k veriacim v SR zo strany ateistov -o úlohe cirkví v spoločnosti a konkurencia na poli vierí §§§ Taktiež na Spotify https://open.spotify.com/show/6BQU32LCrRmBj0MFfQ8G8o www.podmaz.sk https://podmaz.sk/podcast/pravek-podcast-o-prave-a-ekonomii Úvodná a záverečná zvučka: Tempus est Iocundum  Codex Buranus, 179 Interpret: Artefactum, Jose Manuel Vaquero Ruiz, Vicente Gavira Album: De la Taberna a La Corte Strih a úprava: Peter Serina
6/16/20231 hour, 40 minutes, 52 seconds