Winamp Logo
Podcasten uten navn Cover
Podcasten uten navn Profile

Podcasten uten navn

Norwegian, Education, 71 seasons, 156 episodes, 4 days, 3 hours, 14 minutes
About
Samtaler som forhåpentligvis interesserer flere enn bare meg selv
Episode Artwork

Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Koordinator for Norge først; Alliansen - Alternativ for Norge

Hans Jørgen Lysglimt Johansen, Lysglimt er siviløkonom, koordinator og partileder for Norge først partiet, folkebevegelsen; Alliansen - Alternativ for Norge. Partiet Alliansen ble skapt i kjølvannet av at Donald Trump vant valget i 2016. Alliansen stiller helt uavhengige frie kandidater, som sier det slik det er hver på sin måte. Alliansen er derfor et helt annerledes type parti uten partiprogram, uten partipisk og uten årsmøter landsmøter og derfor uten alt det som er dårlig med de andre vanlige partiene. I Alliansen står hver kandidat helt fritt, og det som blir sagt av sannheter da er fantastisk. Alliansen stiller kandidater som er mest tydelig sannferdige, som kan og tør å si ting slik det er. Alliansens kandidater er mest tydelig antiglobalistiske og sier det mest tydelige Nei til EU EØS - Ja til Norge. Alliansen er det eneste partiet som faktisk leverer nye nytt i norsk politikk, en ny måte å gjøre politikk på. Alliansen er det mest tydelige og det mest radikale partiet i Norge. Proteststemmen går til Alliansen.
7/27/20233 hours, 6 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Oppgjør med tradisjonell kristendom. En ny forståelse av Bibelen og Jesu Kristi frelsesverk

Jan Barstad har skrevet boken Kjærlighetens vei. Her skriver han om sin forståelse av Bibelens beretninger om skaperverket, skaperen og Jesu Krist frelsesverk. Forestillingen om reinkarnasjon står helt sentralt. Han forteller om sin egen søken og deler sin forståelse av grunnleggende antroposofiske forestillinger. Han knytter også tråder til naturvitenskap teologi og Kabbala.   Han har også skrevet boken Veiskille  Som tar for seg de kreftene som virker i samfunnet og som gir muligheter og setter begrensninger på menneskets mulighet til selvutfoldelse.   Begge bøkene kan bestilles i bokhandelen. Jan Barstad kan kontaktes på mail. [email protected]
7/13/20232 hours, 10 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Likestilling fra mannsperspektiv - Utelater vi gutter, fedre og menn i likestillingsprosessen?

Tommy Karlsen fra MannsForum deltar i en prat om det å være mann i Norge i 2023. Vi snakker om fakta og følelser, betraktninger rundt mannsrollen, samt dilemmaer og utfordringer mange menn opplever.Tommy er en engasjert likemann og kamerathjelper i MannsForum. Kamerathjelpen er en gratis tjeneste for MannsForums medlemmer, og får i 2023 ca 5000 henvendelser fra menn og kvinner i livskrise, oftest relatert til samlivsbrudd og konflikter knyttet til hvordan barna skal ivaretas etter bruddet. Gjennom 15 år med kamerathjelp har MannsForum etablert mye erfaring rundt problemstillingene, og hvordan de kan håndteres på best mulig måte i hver enkelt sak. Kamerathjelpen bistår også uavhengig av kjønn. Organisasjonen drives utelukkende på frivillig basis, og kamerathjelpsgruppa anslås alene å bidra med 5-6 årsverk. MannsForum er Norges største medlemsbaserte likestillingsorganisasjon med fokus på gutter, fedre og menn. Et fokus på maskulint relaterte utfordringer er intet hinder for organisasjonens likestillingsarbeid, og en representativ andel av medlemmene er kvinner. Som kvinne har du gjerne relasjoner til sønner, brødre, fedre og mannlige venner som står i eller risikerer å havne i en eller flere problemstillinger som organisasjonsn jobber for å løse. Arbeidet foregår lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og involverer kursing, informasjonsvirksomhet, og politisk uavhengig samarbeid med alle partier. Se mer på https://mannsforum.no Kamerathjelpen: https://mannsforum.no/kamerathjelpen, telefon 33 33 70 00 eller epost [email protected] Likestillingsbarometeret i digital utgave: https://mannsforum.no/nyheter/mannsforums-likestillingsbarometer-med-mannsperspektiv/ Organisasjonen er avhengig av medlemmene for å kunne fortsette sitt virke. Det er ingen krav om å være aktiv, aktivist eller bidragsyter, men både kontingent og medlemsmasse bidrar til styrke i politiske prosesser og til å øke gjennomslagskraft. Du kan derfor velge å være vanlig medlem, støttemedlem eller supermedlem om du virkelig brenner og ønsker å bidra økonomisk. Et medlemskap koster ikke mer enn fra 200.- pr år.Bli medlem her: https://mannsforum.no/bli-medlem
7/6/20232 hours, 10 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Gjerdrum skredet - Ekspertenes manglende kunnskap vil ikke forhindre fremtidige nye kvikkleireskred. En podcast med Tore Larsen Grønås

Tore Larsen Grønås og familien ble evakuert etter kvikkleireskredet i Gjerdrum, 30. desember 2020, hvor 10 mennesker og et ufødt barn mistet livet.Han har brukt svært mye tid på å sette seg inn i ekspertenes metoder for vurdering av kvikkleirefare da han etter bare 1 måned ble bedt om å flytte tilbake på oversiden av skredgropen. Han har i tiden etter skredet hatt kontakt med advokat og forfatter av boka "Kvikkleire - Farlige teorier", Rune Østgård, og han har laget en egen kanal på Youtube hvor han nå legger ut filmer som beskriver det han har funnet.https://www.youtube.com/@kvikkleirefare
6/30/20232 hours, 55 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Christian Paaske. Velkommen til jorden, astrologi, meditasjon, kunnskapens yoga, konspirasjoner og mye mer.

Christian Paaske, en ekte sannhetssøker med mange innfallsvinkler til livets drama. Filosof, astrolog, samfunnskritiker og forfatter med meningers mot om det meste. Aktuelle bøker: Meditasjon - Fra de opprinnelige kildene Bhagavad Gita - Veier til frihet Mat som medisin - nøkkelen til sunnhet Jorden er flat - Våkn fra livets matrix Gratis e-bøker: Corona - Myter og fakta Praktisk astrologi Bibelens skjulte kunnskap Hvem er jeg? Livsreisen Forlag: https://www.idaogpingala.no/ Blogg: https://christianpaaske.wordpress.com/
6/28/20231 hour, 42 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Prigozjins kuppforsøk har styrket Putin, Med Bjørn Nistad

Ingen krefter i Russland støttet Jevgenij Prigozjins kuppforsøk, som har falt totalt sammen. Stikk i strid med hva vestlige massemedier hevder viser det mislykkede kuppforsøket hvor sterk Putins stilling er. Bjørns videoer kan du se her: https://www.youtube.com/@bjornditlefnistad6406/videos
6/26/20231 hour, 7 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Maren fri fra Me. Den usynlige sykdommen. Med Geir-Ståle Angeltveit.

Hvorfor har jeg hatt et ønske om å skrive denne boken? Det er fordi jeg har sett og opplevd at det er lite hjelp å få for personer som sliter med utmattelse og mange med den såkalte ME diagnosen. Jeg tror oppriktig at det kan være håp for folk å bli mye bedre fra sykdommen, til og med det å kunne bli helt frisk igjen. Den store utfordringen er at i det tradisjonelle systemet der man søker hjelp, så er man ikke flinke nok til å lete etter de underliggende faktorene som det må letes etter for å bli frisk. Er det først blitt en autoimmun tilstand, så må årsaken til hvorfor man ble syk letes etter. Og her er vi ikke gode nok. Jeg har forsøkt å virkelig dykke ned i dette, og funnet noen svar jeg ønsker å dele. www.marenfriframe.nohttps://instagram.com/marenfriframe?igshid=ZWQyN2ExYTkwZQ==
6/22/20231 hour, 5 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Partileder Gyda Ulrike Oddekalv om utviklingen av neste generasjons demokrati.

Gyda Ulrike Oddekalv er partileder for Generasjonspartiet, har 10 år bak seg i helsevesenet og tar nå en master i Rettsvitenskap for å forstå systemet som hun en dag håper å komme i possisjon til å endre på. Hun mener større grep må tas for at Norge også skal være et godt land for folket i fremtiden med store utfordringer som truer som AI, kanselleringskultur, hat og klimaflyktninger. Hun er også datter av den avdøde miljøkrigeren Kurt Willy Oddekalv. Les mer om partiet hennes på www.generasjonspartiet.no
6/2/20231 hour, 52 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Hans Eirik Olav. Global tvangstrøye versus frihet og menneskeverd?

Hjemmeside og nyhetsbrev: www.rebelyellpublishing.comBøker: Det store selvbedraget (2014) og Farvel Menneske (2020)
5/25/20231 hour, 54 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Hvorfor er kraftmarkedet så problematisk?

Samfunnsøkonom og forsker Eric Nævdal forklarer hvorfor kraftmarkedet er så komplekst at vanlig samfunnsøkonomisk teori kun har begrenset gyldighet og at en derfor må være forsiktig med å regulere dette markedet på samme måte som en regulerer andre markeder. Det betyr ikke at vi kan se bort fra økonomi. For eksempel er det slik at om vi bygger ut mye vindkraft for å øke Norges kraftoverskudd vil det automatisk utløse etterspørsel etter bygging av nye kraftkabler.
5/18/20231 hour, 21 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Hvorfor har USA sitt forsvar fått myndighet til å kunne bryte norsk lov i deler av Norge ? Med Gerald Folkvord Amnesty international.

Gerald Folkvord fra Amnesty forklarer dette og dele en sunn bekymring for at Norge har gitt fra seg muligheten til å vite hva USA oppbevarer i sine områder. Type Våpen mm. Han forteller også om Amnestys sitt arbeid for ytringsfriheten, og menneskerettighetene.. Og viktigheten av at folk protesterer og stiller spørsmål når våre lovpålagte rettigheter trues.
5/10/20231 hour, 40 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Hvem er NOREXIT og hvorfor må Norge ut av EØS avtalen? Tor Petter Ekroll (leder NOREXIT) forteller om hans økende motstand mot en udemokratisk EØS-avtale.

Her får vi høre en historie fra en ikke politisk tilværelse som flyger i Forsvaret til heltidspolitiker som uavhengig varaordfører i Moss. Etter 6 års medlemskap Senterpartiet, meldte Tor Peter Ekroll seg ut da det ble klart at EØS avtalen skulle legges til grunn for regjeringsplattformen i 2021. Deretter ble han en av initiativtakerne til en landsdekkende forening/parti med målsetning at NORGE må si opp EØS-avtalen. Han har tidligere hatt ulike stillinger i Forsvaret hvor han blant annet har arbeidet med militær luftfartsmyndighet. Det var i disse funksjonene han fikk se noen av konsekvensene med Norges overføring av luftfartsmyndighet til EU. Det var også da han bestemte seg for å studere rettsvitenskap på Universitetet i Oslo. Under denne utdannelsen fikk han god kunnskap om EØS-avalen, noe som igjen førte han inn i politikken. I denne podcasten kan du bli med på hans reise og tanker.
5/3/20231 hour, 37 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Er adopsjon skjult menneskehandel? Marius Reikerås tilbake fra jordenrundtreise. Han snakker her om hva han oppdaget og opplevde på reisen .

I lang tid har Marius vært på reise over hele kloden for å dele sine erfaringer om norske menneskerettsbrudd. Blant annet var han nylig i Sør Korea der han fikk kunnskap om det han ser på som menneskehandel gjemt som "adopsjon" . Nå er han kommet hjem og i dagens podcast deler han noen av sine tanker om veien videre, og viktigheten av å heie frem de som tør å heve stemmen mot maktmisbruk og korrupsjon.
4/27/20231 hour, 21 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Møt den tøffeste damen i Norge, Siv Harstad.

Hun har besteget de 7 høyeste fjellene i verden, kitet på Sydpolen og vært på ekspedisjon på Nord Polen. Siv er ivrig etter å fullføre målet sitt om å nå begge polpunkter. Hun er nektet innreise for 2 år på rad til begge poler. Covid19 første året. Luftrommet stengt pga krig i Nord 2 året. Hvorfor er Sydpolen stengt for Siv? Har flateartherne rett? Hør en dame med et perspektiv og livserfaring svært få i verden har, snakke om ekspedisjoner, uhell, mental styrke og livsglede..
4/20/20231 hour, 55 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Irrasjonelle Vesten, slutten på dollaren, angrepet på Nord Stream og Krig med Kina.

Nothing.
4/13/20232 hours, 17 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

«En samtale om WHO-helse og demokratiet» med Hege Norden.

Hege Norden er ernæringsterapeut, driver en helseklinikk i Oslo, og er frivillig i Foreningen Lov og Helse. En samtale om WHO - helse og demokratiet. En ny traktat fra verdens Helse-organisasjon er under arbeid og som, hvis den implementeres, kan få store konsekvenser for landene som går med i den. WHO har dirigert hvordan Norge, Europa og det meste av verden har håndtert covid-pandemien. En pandemi-håndtering som har vært nærmest unik i historisk sammenheng når det gjelder å påføre samfunnet skade når det gjelder folks helse og økonomi. Ønsker vi å gi WHO så stor makt til å håndtere fremtidige pandemier? Samtidig er et forslag om å gjøre forskriftene som ble implementert under pandemien permanent, oppe til høring på Stortinget. Vil vi ha en permanent smittevernstat i Norge? https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/ www.lovoghelse.no www.nouvelleclinic.no
4/6/20231 hour, 59 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Kom på spotLIGHT conference i Stavanger! 15.4 June K Bendiksen

Arr. Binders- org. for sannhet, frihet og demokrati, en internasjonal konferanse med tema: "Discover global narratives. We will shine a light on the most pressing issues of our time".
3/30/20231 hour, 36 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Krig, som bestilt? Lars Birkelund presenterer sin nye bok.

Bokas undertittel er "Nato, Ukraina, Russland, russofobi og andre årsaker til krigen i (om) Ukraina". For krigen i Ukraina er også en krig om Ukraina: Russland og Vestens krig om innflytelse på landet, samt Vestens krig for å svekke Russland med bruk av Ukraina. Den første proxy-krigen i den nye kalde krigen, som krigen også har blitt kalt, samt at den er en borgerkrig.   Det er dessuten en krig om verdensordenen. For store deler av verden ønsker en multipolar verdensorden, mens USA håper å beholde det hegemoniet landet har hatt siden andre verdenskrig, med hjelp av NATO og EU. Krig som bestilt, når man tar i betraktning at det ble varslet at NATO-utvidelser kunne føre til krig allerede på 1990-tallet, og i 1997 av ingen ringere enn Joe Biden?   Boka tar utgangspunkt i USA, Storbritannia og andre lands militære intervensjon i den russiske borgerkrigen ( 1918-22 ). Det finnes dermed en over 100 år lang rød tråd med vestlige forsøk på å svekke Russland, med unntak av det kortvarige "fornuftsekteskapet" under andre verdenskrig. Norske politikere og norske medier skaper imidlertid et inntrykk av at Russlands invasjon av Ukraina var uprovosert og at Ukraina nærmest var en demokratisk mønsterstat, fri og uavhengig, da Russland invaderte.   Boka kan kjøpes direkte gjennom forfatter pr email: [email protected] eller gjennom Facebook. Du kan vippse kr 430 til 4701 5737 eller du kan overføre til konto 1224 46 94886. Jeg må ha navn, adresse og telefonnr. "Norges krig mot Syria" kan fåes på kjøpte mot et tillegg på kr 100. https://falkenforlag.no/Norges-Krig-mot-Syria-p515940094   Boka kan ellers kjøpes/bestilles hos Tronsmo i Oslo og andre bokhandlere.
3/23/20231 hour, 45 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Forfatter og filmregissør Grethe Bøe besøker Poden uten navn

Grethe Bøe er ute med ny bok Snøleoparden, oppfølgeren til debuten Mayday som gikk så det suste for to år siden. Bøe er opptatt av sikkerhetsspørsmål og nordområdene, men i denne pod-casten snakket vi om alt mellom himmel og jord inkludert: forsoning mellom kjønnene, hvordan finne styrke i tøffe tider, hvorfor totalitære regimer igjen ser ut til vokse frem i verden, hvordan bekjempe dette? og ikke minst hvem tjener på å sette vesten opp mot resten? Bøkene får du tak i her: https://cappelendamm.no/forfattere/Grethe%20Bøe-scid:45981 https://www.ark.no/forfattere/grethe-boe https://www.bestselgerklubben.no/forfattere/Grethe%20Bøe-scid:45981 https://www.norli.no/boker/skjonnlitteratur/krimboker/mayday-4 Snøleoparden https://www.boktips.no/krimboker/thriller/snoleoparden-grethe-boe-anmeldelser/
3/9/20232 hours, 36 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Forfatter Jo Johnsen, regjeringsnavn Jo Anders Johnsen, AKA Svartepetter besøker Poden uten navn!

Jo Anders Johnsen, kjent under forfatterpseudonymet Jo Johnsen og rapnavnet Svartepetter har gitt ut bøkene «Blodsbror», skrevet for Per Heimly (kan kjøpes på https://www.norli.no/boker/dokumentar-og-fakta/historie-og-dokumentar/biografier-og-memoarer/blodsbror-2) , «Beredskapsboka - prepping for eksperter og idioter» (kan kjøpes på ( Beredskapsboka - prepping for eksperter og idioter av Jo Anders Johnsen (Pocket) - Norli Bokhandel ) , og for Aron Jahnsen «Nabovarsleren – overgripernes nemesis» (kan kjøpes på www.jojohnsen.no). Han er også kjent som rapperen Svartepetter (Du kan høre musikken på https://open.spotify.com/playlist/0BTsjvuE4NDM93EG5Smi0T?si=8e0243f9cb284066eller ved å søke Svartepetter på din favoritt strimingtjeneste. Han har godt over hundre låter på Spotify, hvor han også nærmer seg 20 millioner plays, og er sistebossen i dataspillet «Total recall». I dag er han her for å snakke om pedofili, og hans nyeste bok «Nabovarsleren». Dette blir fucking galskap! Han er forresten også en av verdens vakreste mennesker, ekstremt intelligent, absolutt ikke så overvektig som han ser ut – og det er han som har skrevet denne teksten. Du kan følge Svartepetter på Facebook, Instagram og Youtube @svartepetterdd , tiktok joandersjohnsen og Snapchat @mrsvartepetter . Ikke forvent deg mye.
2/23/20231 hour, 19 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Marielle Leraand "Det er blitt "tabu" å være mot våpenleveranser til Ukraina"

Samtale med tidligere nestleder i Rødt, Marielle Leraand om krigsmotstand, ensretting i mediene og hvorfor vi trenger vi et nytt parti på venstresida." Kontaktinfo: [email protected]  og på Facebook:https://www.facebook.com/marielle.leraand/
2/16/20231 hour, 26 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Menneskerettigheter og norsk tvangspsykiatri med advokat Stine Moen.

Dagens gjest er advokat Stine Moen fra Føniks Advokater. Vi snakker blant annet om menneskerettighetene og norsk tvangspsykiatri, herunder en viktig rettssak hvor overlevere av tvangspsykiatrien har saksøkt staten. Vi snakker også om hvordan Norge  kan endre behandlingspraksisen som gis til personer som rammes av psykose og andre psykiske sammenbrudd, slik at behandlingen både blir i tråd menneskerettighetene og tilfriskningsraten forbedres.   Dato for ankebehandling: 18-20.april
2/9/20231 hour, 43 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Folkevalgte Susanne Heart om korrumpert makt og globalismens grep.

Susanne Heart er parti-uavhengig folkevalgt på fylkestinget i Rogaland og har nesten vært den eneste folkevalgte i Norge som gjennom pandemien offentlig har stått på barrikadene for å forsvare retten til å bestemme over egen kropp og frontet skepsis til vaksinesikkerheten i mRNA-vaksinene. I denne podcasten snakker hun om hvordan systemene våre har blitt korrumpert gjennom stadig mer sentralisering av makt globalt. En makt som ikke lenger er demokratisk - altså styrt av folket. Susanne forteller om hva som driver henne og hva hun tenker vi nå må gjøre for å beholde et ekte demokrati der vi mennesker får leve frie liv. Hun har startet initiativet Folkestyret for å samle alle som mener at systemet har blitt korrumpert og at makten må tilbake til folket. I desember holdt hun en tale om vaksinesikkerhet på fylkestinget i Rogaland som fikk det til å gå en kule varmt. Videoen med talen har nå spredd seg til hele verden og skapt stort engasjement.   Linker: Folkestyret.org SusanneHeart.no SusanneHeart.Substack.com
2/1/20231 hour, 39 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Marie Gunnestad, lyslegen som gir deg lys og glede!

Hør denne spennende og annerledes samtalen med Dag Thomas, som kanskje aldri burde vært publisert? Her snakker Dag Thomas med lyslegen, Dr. Marie Gunnestad, om Law of Attraction, fastlegeordningen, legemidler vs. medisiner, og hvordan og hvorfor hun jobber helhetlig med folk og får fantastisk gledelige resultater. Som vanlig tar Dag Thomas oss med på en reise via sine spørsmål som åpner opp for en uvanlig hjertelig samtale!    Du kan lese mer om Maries klinikk her: www.cnhelse.no, eller følg hennes splitter nye YouTube- kanal @Lyslegen
1/25/20231 hour, 23 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Nipe Torsteinson Naturligvis: Sivilisasjonen sett fra seterbua.

Nipe (Nils Leidal) uten filter naturligvis. Naturterapeut, dikter og dissident forteller om stråling, biofysikk, reflexologi og helsepolitikk med mer. Nils Leidal brant passet og tok avstand fra statan i 2016, og har siden bodd 1000 moh på strøm og veiløs seter i Tinn.
12/15/20221 hour, 39 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Kjønn og gener, fugler og folk - en prat med professor i Biologi Glenn-Peter Sætre.

At vi kommer i to utgaver, kvinner og menn, var lenge en selvfølge, men det var før. Glenn-Peter Sætre er professor i biologi blir av mange oppfattet som kontroversiell for å påpeke at vi kun har to kjønn. Jeg tok en prat med ham, og samtalen tok mange spennende og uventede retninger om kjønn, natur, gener og historie. Her er det mye å lære
12/12/20221 hour, 14 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Andreas Ribe-Nyhus om drap, fengsel og forsoning

Andreas Ribe-Nyhus har sonet en 14 års dom for drap. De siste årene av dommen skrev han en doktorgradsavhandling om fengsel og soning (Indre og ytre soning), hvor han er kritisk til måten fengsel gjennomføres på. En grunn er at fengsel er et ytre stimulus - respons system som ikke fører til indre endring. I høst utgav Andreas den dokumentariske boken "Fengslet" om sitt fengselsopphold. Her viser han hvordan det er å være i et norsk fengsel, noe som slettes ikke ligner på hotell eller er særlig humant. Lenke til boken for de som vil kjøpe:  https://bok.norli.no/fengslet
12/1/20222 hours, 23 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Med Astrid Stuckelberger og Torkel Snellingen. Astrid jobbet WHO med å undervise land i pandemihåndtering i fra 2009 til 2013. Hun fikk sjokk når hun så hva som skjedde i 2020. Alt var snudd på hodet

Astrid Stuckelberger og Torkel Snellingen diskuterer her rundt hvordan verdens helseorganisasjon (WHO) hadde fra 2005 styrket sitt arbeid med å bygge et omfattende regelverk for internasjonale kriser knyttet til epidemier, forgiftninger av næringskjeder og radioaktive nedfall. Dette var et arbeid som Gro Harlem Brundtland som Gen Sekretær i organisasjonen satt i gang etter det såkalte SARS I utbruddet.  IHR prosjektet var bygget på relevant kunnskap for å håndtere de nevnte kriser. I 2009 ble det etablert et prosjekt for å bygge kursvirksomhet til alle EHO sine representasjoner i organisasjonens medlemsland samt deres institusjonelle samarbeidspartnere   som var relevante for dette. Astrid Stuckelberger fikk jobben med å bygge kursmateriale med koordinering av dette på vegne av Universitetet i Geneve som fikk det viktigste oppdraget. Dette ga henne et unikt perspektiv for å forstå det som skjedde i 2020 når den såkalte «pandemien» ble erklært for de nye virus utbruddet som fikk navnet Covid-19/ SARS CoV-2. Astrids hjemmeside. https://www.astridstuckelberger.com/
11/27/20221 hour, 12 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Rune Fardal, om barnevern, menneskeretter og narsissistisk sårbarhet.

Rune Fardal, alias «Mannen i den hvite frakken» som VG  prøvde begå karakterdrap på, går dypere inn i problematikken rundt barnevern, menneskeretter og narsissistisk sårbarhet.  Her går vi dypt, nesten  filosofisk til verks. Vi snakker om psykologi og vegen til en dypere forståelse av menneskelig selvkontroll og komplekse problemstillinger. Vi snakker om krenkelsens terskler og narsissistisk sårbarhet.   Rune Fardals hjemmeside http://www.sakkyndig.com/   Rune Fardals oversikt og premisser fra EMD http://www.sakkyndig.com/ECHR/_premisser.html Familiekanalen https://www.facebook.com/familiekanalennorge
11/23/20222 hours, 18 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Eva Fjeldstad om tarmen, tarmbakteriene, maten og vår fysiske og psykiske helse.

Eva Fjeldstad er terapeut, foredragsholder og forfatter av bøkene «Takk for maten?» og «Takk for maten!» som handler om sammenhengen mellom maten vi spiser og vår helse. Tore Midtvedt som var her på podden i juli, skrev forordet til den første boka hennes. Eva er sosionom, har tatt lederutdanning på BI og hadde ulike lederstillingen i Kriminalomsorgen i over 20 år før hun begynte å studere medisin og utdannet seg til homeopat. Vi snakker litt om homeopati og mye om hvordan hjernen kommuniserer med mikrobene i tarmen, om lekk tarm og hva som kan være årsakene og konsekvensene av dette. Videre snakker vi om hva som er sprøytet på maten og tilsatt ferdigmaten i tillegg til hvordan den er prosessert og hva den er pakket inn i. Eva tok kontakt etter at Stein Lund Halvorsen snakket om TFT i oktober og fortalte at hans datter fikk angst av hvete. Eva er opptatt av hvordan ulike matvarer, blant annet melk og hvete, kan være medvirkende årsak til psykiske problemer og adferdsproblemer hos barn. Hun forteller om Karl Ludvig Reichelt som forsket på dette på Rikshospitalet i over 40 år. Han hjalp tusenvis av barn ved å påvise fragmenter – peptider - fra melk (kasein) og/eller gluten i urinen. Og er peptidene i urinen, vil det si at de kommer seg gjennom tarmslimhinna og ut i blodet – og det kan gi mange ulike problemer. Foreningen «Mat og Atferd» jobber videre ut i fra blant annet hans arbeid og Eva oppfordrer alle som er opptatt av sammenhengen mellom psykisk helse og maten til å ta kontakt/melde seg inn i denne foreningen for å få kunnskap, hjelp, tips og råd. Forutsetningene for å ha tilsetningsstoffer i maten er blant annet at de ikke skal innebære en helserisiko og at det skal være et teknisk behov. Vi snakker om hvorvidt det er en helserisiko og brudd på reglene når bakteriedrepende stoffer tilsettes i og med at det nå foreligger så mye forskning på bakteriene og de andre mikrobenes viktighet for vår helse. Og er det et teknisk behov når flere av disse konserveringsmidlene verken finnes i økologisk mat eller i den tyske maten? Det er interessant å se eksempler på ulikheten av tilsetningsstoffer i norsk og tysk mat. Akseptabelt Daglig Inntak (ADI) er den mengde tilsetningsstoffer vi kan spise hver dag hele livet uten helserisiko. Men hva når ADI brytes hver dag? For selv om Mattilsynet sier at selv storforbrukere ikke kan komme over ADI ved å spise butikkmaten, viser Eva blant annet hvordan en jente på 25 kg overskrider ADI hver dag ved å spise butikkmaten. Aktuelle lenker: Informasjonsside til «Mat og Adferd: www.matogatferd.no. Innmelding i «Mat og Adferd»: https://matogatferd.no/bli-medlem/ Om boka «Takk for maten?» med forordet til professor Tore Midtvedt: https://takkformaten.biz/om-boken/ Utvalgte sider fra «Takk for maten!» https://takkformaten.biz/om-boka-takk-for-maten/ Lenke om du ønsker å kjøpe bøkene (De kan også bestilles i alle bokhandlere og nettbutikker). https://bokhandel.kolofon.no/s/Takk%20for%20maten Om du ønsker å kjøpe flere enn to bøker (snart er det jul) kan du få et godt tilbud ved å henvende deg til [email protected] Lenke til Youtube-filmen om melk: https://www.youtube.com/watch?v=ATneyiYL8zw Youtube-filmen om hvete: https://www.youtube.com/watch?v=rnUHZwf8Fv0
11/20/20222 hours, 19 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Systemsammenbrudd ved Domstolen? Jarl-Gunnar Lier - titusenvis av ulovlige umyndiggjøringer forties!

I denne episoden forteller Jarl-Gunnar Lier om metoden han i løpet av kun fire år, anvendte i over 600 saker mot offentlig forvaltning og over 500 saker ved domstolen (hvorav 89 saker ved høyesterett alene), og til slutt avdekket saksbehandlingsfeil som omfatter titusenvis av feil domstolsavgjørelser som ble ugyldige helt automatisk, i en praksis som fremdeles pågår, der nær 5000 mennesker er umyndiggjort den dag i dag, fordi ingen dommere tør være den som behandler sakene først, fordi det er så stort. Isteden for å behandle og ta et oppgjør, har staten siste fire år forsøkt å fortie alle sakene, selv om de vet at umyndiggjøringen er omtrent det mest ulovlige en nasjon kan gjøre mot sine innbyggere! Jarl-Gunnars nettsider:   https://www.ruleoflaw.no/  https://www.domstolensvenner.no/  https://www.bostyrertilsynet.no/   Dokumentmal for å kreve tilbakebetaling fra Skatteetaten:   https://drive.google.com/file/d/1G4hTHNqlol5LYIRiCxrMtNsmMx3GdiSs/view?usp=drivesdk
11/17/20222 hours, 18 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Kristoffer Høisæther om politisk indoktrinering i utdanningssystemet.

Kristoffer Høisæther er utdannet lektor og har gjennomført flere forskningsprosjekt med kritisk syn på innholdet i norske lærebøker, spesielt i historie og samfunnsfag. Da han i 2019 skrev om sine funn i nettavisen Resett ble han erklært uskikket som lærer og utestengt fra lærerutdanningen, en beslutning han etter lang juridisk kamp fikk opphevet og ugyldiggjort. Da hadde denne utestengelsen kostet han 2 år av arbeidslivet, men retten kom likevel frem til at han ikke hadde krav på en krone i erstatning fra Universitetet i Bergen. Dette gir et stygt innblikk i hvor dårlig det står til med ytringsfriheten i norsk akademia, noe vi går i dybden på.   Forskningen hans viser at lærebøkene innenfor historie og samfunnsfag har mange gjennomgående tendenser, blant annet at hvis man for eksempel snakker om “hvite” eller “europeere” så er dette utelukkende i en negativ kontekst, at ekstrem ordbruk som “folkemord” eller “blodbad” kun brukes hvis det er europeere som står bak og mange andre eksempler på at lærebøkene i norske skoler har en ekstremt anti-europeisk agenda som er svært lik Critical Race Theory i USA.  Utover dette flyter praten over i alt fra rettssystemet, tilstanden i norske skoler, anti-rasisme, krigene i Ukraina, Afghanistan og Irak, “sentrumsekstremisme”, karrierepolitikere og mye mer. Her gjelder det å henge med i svingene!  Kristoffer Høisæther kan kontaktes via epost eller facebook, og har også twitter: Epost: [email protected] Twitter: https://twitter.com/ChrisHighseat  Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=746558470   Han har også spilt inn eget podcast med episoder som handler om alt fra plastforsøpling til om samene egentlig er Norges urbefolking, som kan lyttes til her: https://open.spotify.com/show/5ec6UQ9YMILtaPvBQ0YODq?si=a3f1f6ea1f9a48e7
11/12/20222 hours, 29 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Pål-Henrik Hagen om pandemi, woke, klima, konspirasjoner og farlige menn.

Pål-Henrik Hagen er filosof, musiker og spaltist i Subjekt. Hagen er en av få i norsk media som har skrevet konsekvent kritisk om pandemihåndteringen, og har nylig publisert to kommentarer om boka til Bent Høie. Han har også skrevet kritiske analyser om blant annet kjønnsteori, woke, feminisme, klimaforkjempere, metoo, krigen i Ukraina, og norsk media generelt. Vi snakket om korona, woke, klima, konspirasjonsteorier, utdanning, innvandring, dialekt, arbeidere og utlendinger, by og bygd, farlige menn og viktigst av alt: forskjellen på Drammen og Mjøndalen.   Pål-Henrik Hagens spalter i Subjekt: https://subjekt.no/author/paalhhagen/
11/9/20223 hours, 4 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Helge Lurås: etterretningsoffiser og redaktør for iNyheter.no

I denne podkasten snakker vi om konspirasjonsteorier, 9/11, Qanon, slåssing, menn, innvandring, The Great Reset, Nord Stream, etterretning, Israel, islam, politikk, MSM, alternative medier, feminisme, kvinner, bullshit-jobber og veldig mye mer.
11/3/20223 hours, 29 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

En samtale med Steinar Ellingsen, forhenværende sjaman.

Opptaket er tatt opp for flere måneder siden.
10/30/20221 hour, 39 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

"Om Ukraina-krigen, effekter for Norge og konspirasjonsteorier – med konfliktforsker Cecilie Hellestveit".

Cecilie er konflikt- og folkerettsforsker som nylig har kommet med bok om Ukraina-krigen. Hun har tidligere arbeidet i Russland, USA, og en rekke land i Midtøsten. Cecilie har også skrevet bøker om Syria-krigen og Jemen-krigen.  Link til hennes nye bok: https://www.norli.no/boker/dokumentar-og-fakta/historie-og-dokumentar/debatt-og-samfunn/darlig-nytt-fra-ostfronten.
10/26/20221 hour, 27 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Hva er sammenhengen mellom inflasjon, pengepolitikk, krig, og imperienes vekst og fall? Med Rune Østgård

Rune Østgård har nettopp lansert det jeg mener er den viktigste boka de siste 10 årene. Den heter "Fraudcoin: 1000 år med inflasjon som politikk".  Ved hjelp av blant annet en historiefortelling som starter med vikingtidens pengesystem, forklarer boka hva inflasjon er, at det er en politikk, at politikken forårsaker en kolossal omfordeling av økonomiske verdier, at omfordelingen skjer til fordel for staten og finansbransjen, at nesten alle andre taper, og at det historisk sett er en nær sammenheng mellom inflasjon og krig.  I tillegg til at jeg og Rune diskuterer boka, forteller han hvorfor han fattet interesse for forholdet mellom individ og stat, samt for økonomi og politikk, mens han jobbet i EU-kommisjonen i Brussel.  Boka kan du kjøpe på denne nettsiden https://www.gullerpenger.no/boker/fraudcoin-1000-ar-med-inflasjon-som-politikk/ og i bokhandlene.  En engelsk oversettelse er å få kjøpt som e-bok på Amazon.  På slutten av podkasten snakker vi også om Runes første bok "Kvikkleire" og om samarbeidet med Tore Grønås om en podkast som skal handle om leirras. Tore og hans familie var blant de som ble evakuert under Gjerdrumskredet. Han hadde ikke tillit til at det var trygt å flytte tilbake, og ble kjent med Rune etter å ha lest boka hans, som blant annet kan skaffes fra Embla Forlag. https://www.emblaforlag.no/products/kvikkleire--farlige-teorier
10/22/20221 hour, 49 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Ny verdensorden - nå kommer den. Men utfallet? Overlever vi?

Lars Birkelund, forfatter og debattant med særskilt interesse for geopolitikk, om krigene som forandrer verden og bakgrunnen for dem. Særlig er det krigen i, eller rettere sagt om Ukraina, som forandrer verden på en måte som snur nærmest opp-ned på mye av det vi har regnet som selvsagt siden andre verdenskrig. I beste fall får vi en ny og mer rettferdig verdensorden. I verste fall overlever ingen av oss på to bein.   Birkelund debuterte med "Norges krig mot Syria" i 2020 og har levert manus til ny bok, "Krig som bestilt", om krigen i Ukraina, som også er en krig om innflytelse over Ukraina og USA/NATO/EUs krig for å svekke, eventuelt dele opp Russland ala måten Jugoslavia ble delt opp på 1990-talet. https://epic.no/produkt/norges-krig-mot-syria-lars-birkelund/
10/20/20221 hour, 28 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Psykosomatisk tapping og Avtraumatisering; en revolusjon innen helse! Med Stein Lund Halvorsen

Stein Lund Halvorsen, Mental Optimaliserer og Spesialist i TankeFeltTerapi (TFT) med over 20 års erfaring med TFT på fulltid som terapeut og underviser. Grunnlegger av 2 nye begreper innen mental og psykisk helse: Mental Optimalisering som beskriver hva tankefeltterapi egentlig handler om og Avtraumtisering som tydeliggjør kraften i metoden som ble utviklet etter en «tilfeldig» oppdagelse i 1980. Den amerikanske psykologen Roger Callahan oppdaget hva som mangler når naturlige og nødvendige helningsmekanismer ikke starter eller stopper opp og ikke fullbyrdes. Kvaliteten på vår mentale programvare er helt avgjørende for at det fantastiske «selvreparerende» menneskelige systemet skal fungere optimalt. Problemer adresseres vha tanken, kinesiologi benyttes for å årsaksdiagnostisere det aktuelle problemet (fullversjonen av TFT) og «kroppens tastatur» (akupunkturpunkter) aktiveres med tapping (lett fingerbanking) som på et touchpanel. Den største utfordringen med metoden er å formidle den på en troverdig måte; avstanden mellom et tilsynelatende beskjedent virkemiddel (tappingen) og den som oftest sterke og hurtige effekten er utfordrende å forstå. Når man opplever den positive endringen, er det helt vanlig at man søker mer logiske forklaringer selv om man på forhånd hadde stor tro på at metoden ville virke (antiplacebo). Det er på høy tid at vi endrer det utslitte uttrykket «for godt til å være sant» når det gjelder TFT til en oppdatert versjon; «det er for godt til å være usant!» TFT befrir deg fra lidelsene etter vonde opplevelser! Etter å ha arbeidet med Tankefeltterapi-TFTsom metode på full tid siden 2002, har jeg ennå ikke opplevd at traumer dvs. minner om vonde opplevelser er vanskelige å befri mennesker fra. Det er fordi minnet i seg selv ikke er problemet, men det at programmet som ble aktivert under hendelsen som fortsetter å kjøre selv om selve hendelsen for lengst er over: For deg som sliter med tanker og følelser, er det som om hendelsen på mange måter fortsatt pågår. TFTer oppdagelsen av hvordan man deaktiverer programmer som optimalt sett ikke lenger skulle være aktive! Det er det samme som skjer dersom du er heldig og det vonde en dag har gått over «helt av seg selv»! Da vi også vet at traumer er det viktigste man kan gjøre noe med, da de gjennom sin negative «programmering» er årsak til en mengde lidelser og forstyrrelser som reduserer livskvaliteten til så alt for mange, er det på høy tid at alle får greie på at Avtraumatiseringikke bare er mulig, men at hjelpen er like nær som du skulle håpet! Det å være traumatisert er ikke i seg selv en sykdom (selv om du i høyeste grad kan føle deg syk), men blir problemene store nok kvalifiserer du til en diagnose. Husk at Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) ikke betyr at noe er varig ødelagt, men at man helt klart kan pådra seg ulike sykdommer dersom man over tid opplever en psykisk belastning som kroppen vår ikke lenger orker å bære. Befri deg derfor så hurtig som mulig fra følelsene knyttet til vonde opplevelser! Det er på høy tid og med stolthet vi innfører et nytt begrep som alle forstår: Avtraumatiseringgjennom  Mental Optimalisering er den mest effektive og skånsomme måten vi kjenner i dag: Ingen åpne sår – Stopp traumene og sett deg selv fri! For mer informasjon kan du besøke www.optimalytelse.no , www.nakotip.no eller kontakte Stein direkte på 45664004 eller [email protected]
10/15/20222 hours, 10 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Glenn Diesen : "Ukraina krigen vil nå eskalere"

Informasjonskrigen forenkler og fordummer en kompleks konflikt.
10/12/20221 hour, 59 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Psykolog Silje Schevig sitt syn på pandemihåndteringen og totalitære tendenser i samfunnet

Silje Schevig er psykologspesialist som engasjerer seg mye i samfunnsmessige tema, som ruspolitikk og menneskers frihet til å bestemme over sin egen kropp, men også mediers ansvar for å gi en avbalansert fremstilling av det som skjer i verden i dag. Hun har reagert sterkt på de inngripende tiltakene og det sosiale presset til å ta den eksperimentelle mRNA-injeksjonen.   Hennes far Kjell Schevig, som står bak bloggen avdekt.no, bidro til at hun begynte å utforske hvorvidt vaksinen er så trygg og effektiv som myndighetene har gitt inntrykk av.  Hun har skrevet debattinnlegg i blant annet Dagens medisin og Subjekt. Hun ytrer seg  også på Instagram, Facebook og Twitter og har lagt merke til hvordan debattklimaet har endret seg i sosiale medier. Likevel har samtaler med alle slags mennesker i den virkelige verden gitt henne håp for samfunnet i tiden fremover. Uansett hva som skjer, så trenger vi hverandre.
10/8/20222 hours, 15 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Human Design og det store skiftet i 2027.

Gorm Bruland forteller om hvordan man kan bruke Human Design til å kartlegge sine iboende kvaliteter, samt om det store skiftet som ifølge Human Design vil inntreffe i år 2027.   Nettsted med mye informasjon om Human Design: https://jovianarchive.com/Filmsnutter om Human Design: https://www.youtube.com/c/JovianArchi...Her kan du få detaljert informasjon om ditt og andres design. Denne tjenesten koster penger: https://www.mybodygraph.com/Film om hvordan informasjon bak Human Design kom i en åpenbarelse: https://youtu.be/FxdFUBNofMY  Anbefalt litteratur:  Human Design: The Definitive Book of Human Design, The Science of Differentiation av Ra Uru Hu Human Design System - The Centres av Peter Schoeber Boken til Peter Schoeber er et godt sted å starte for de som ønsker en kortfattet innføring i Human Design. Boken til Ra Uru Hu er langt mer omfattende og detaljert, alle seriøse studenter av Human Design bør ha denne boken.
10/5/20221 hour, 45 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Fremmedlegionen og internasjonal sikkerhet med Charles Støeng.

Charles Støeng har over en mannsalder med erfaring innenfor internasjonalt sikkerhetsarbeid på det Afrikanske kontinentet og Midtøsten. Vi snakker litt om hans 15 års karriere i den franske Fremmedlegionen, samt hans senere oppdrag over en tjueårsperiode i utsatte konfliktsoner. I tillegg en vi litt inne på maskulinitet og hva det betyr å være mann.
10/2/20221 hour, 54 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Common Law Court har en kunngjøring. Med Vivi-Ann Sandnes.

Common  Law Court er i gang i Norge!  Første møtet er gjennomført - og nå anmodes alle lokalmiljø med CLC og LLC våkne medlemmer å bidra til at saker tas opp - for å skynde på direkte folkestyre miljø.  Lytt til Vivi-Ann - en av initiativtakerne i Norge.
9/28/20221 hour, 12 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Politikk og livsfilosofi uten PK-filter, fra en av Norges tøffeste politikere Geir Ugland Jacobsen!

Geir Ugland Jacobsen er siviløkonom fra NHH. Han har jobbet med endringsledelse og snuoperasjoner i næringslivet i snart 40 år, stort sett som toppleder. Han har jobbet for Schibsted, Ford, Telenor, FilmNet, Vålerenga Fotball m.fl, og har også etablert og drevet flere virksomheter innenfor en rekke bransjer. Han har hatt flere tillitsverv i Fremskrittspartiet fra midten av 80-tallet og frem til 2020, da han ble ekskludert i et forsøk på å dreie FrP i en mer nasjonalkonservativ retning. Deretter gikk han over til Demokratene, og ble sentral i relanseringen av dette partiet som et ekte nasjonalkonservativt og antiglobalistisk parti. Få uker etter overgangen, hadde Demokratene tidoblet sin oppslutning. (2,5% i februar 2021). Geir ble partileder i mai 2021, og partiet økte til 3,1% på partimålinger i juli samme år. Det var norgesrekord i rask partivekst, men i selve valget endte de på 1,2% - uvisst av hvilken grunn. Total mediablackout kan være noe av årsaken. For tiden ligger partiet på ca 2% på landsbasis. Nasjonale medier med NRK i spissen har boikottet partiet siden sommeren 2021, trolig pga partiets raske vekst og nasjonalkonservative profil, som ikke er "politisk korrekt" for media. Geir er vant til tøffe tak, og har en forkjærlighet for risikosport. I mange år var han lidenskapelig sportsdykker, ofte med dykk litt på grensen av det sportsdykkere er komfortable med. Han liker kampsport, og konkurrerte i kickboksing fram til 2015. Han har også deltatt i flere nasjonale og nordiske mesterskap i roadracing (motorsykkel), og kjører fremdeles fort og langt på gate-MC. Geir er en sann Norgespatriot, og blir aldri lei av folk og land. Han er kjent for sine lange turneer landet rundt på MC, som leder for Demokratene, ofte sammen med partifeller på MC, som f.eks partiets organisatoriske nestleder Tom Øhman. Få partiledere kjenner grasrota i partiet sitt bedre enn disse karene.
9/24/20221 hour, 45 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

The Great Resets Episode 4: Time for Our own Reset - on Our terms.

Jeg er endelig tilbake med Mr X. Her er Episode 4 av 'The Great Resets'. Vi ble advart. Det som skjer er enda større enn vi trodde. Vi kan ikke kjempe imot det. Men vi kan bygge noe på vår egen måte. Og vi kan selv gjøre det. Hør om Madonna. Vår nye tidsalder. Og 7 ting vi må gjøre bruk av for å lage våre egne samfunn. Her er Madonna videoen. https://youtu.be/VG3WkiL0d_U
9/21/20222 hours, 27 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Strøm markedets Robin Hood forteller om svindel og offentlig sløsing i strøm verden.

Podcast med Strømmarkedets Robin Hood Mathias Nilsson som har utdannet over 70000 til strømsjef. Har plyndra meløy energi på 10 milioner kr, avslørt juksing der strømselskapene har stjålet penger, og forklarer hva energifattigdom er.  Link til fb gruppa hans med over 70000 medlemmer:  https://www.facebook.com/groups/1055189454988378
9/17/20221 hour, 34 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Rusreform og rettighetskamp: Om rettsstat, politisk svik, og sivil ulydighet med Roar Mikalsen

Den 22. september klokken 16 vil forfatter og samfunnsdebattant Roar Mikalsen lede en cannabisaksjon utenfor Stortinget. Bakgrunnen for demonstrasjonen er en politisk prosess som har sviktet, og i denne podkasten får vi vite mer om kampen for rettigheter i ruspolitikken. Her er link til pressemelding om sivil ulydighet: Pressemelding | AROD (arodpolicies.org) Her er video av fjorårets aksjon, hvor Mikalsen arresteres med cannabisplanter utenfor Oslo Politihus: https://www.youtube.com/watch?v=CwkYd-ajH8UHer er nettsiden til Mikalsens forfatterskap: https://lifelibertybooks.com/Roar https://www.arodpolicies.org/pressemelding
9/14/20221 hour, 51 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Gro Hillestad Thune Norges mest anerkjente menneskeretts jurist med 16 år i EMD snakker barnevern.

Norsk barnevern bryter med menneskerettighetene og er Norges største problem. Hør hva slags erfaringer Gro Hillestad Thune har med barnevernet etter å ha vært i EMD i 16 år, og med i etterkant å ha forsøkt å forandre Norsk praksis på området.
9/10/20221 hour, 22 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Muldvarp i Siemens! Hør varsleren Per-Yngve Monsens spennende beretning!

Per-Yngve Monsen snakker om hvordan varslere behandles i Norge, og hvordan domstolene legger premissene for et arbeidsliv med dårligere vilkår for ansatte til å ytre seg. Hva hjelper lovverket når domstolene ignorerer dem?  Per-Yngve Monsen er en av Norges mest kjente varslere. Han er varsleren bak Siemens-skandalen, som omfattet varsling om økonomisk utroskap og korrupsjon. Etter en lang og hard kamp medførte varslingen at Siemens blant annet måtte tilbakebetale Forsvaret ca. 80 millioner kroner. Ledere i selskapet ble både avsatt og bøtelagt, etter blant annet å ha innrømmet korrupsjonshandlinger. Monsen ble tilkjent erstatning på historiske 1,5 millioner kroner, og daværende Siemenssjef uttalte at Monsen hadde handlet i tråd med selskapets interne retningslinjer.  Monsen ble tildelt Zola – prisen for år 2007. Prisen deles ut i Nobelinstituttet av Foreningen til fremme av sivilt mot. Den gis til personer som «åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnverdier i det norske samfunn: Menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet. Monsen ble videre vinner av Fritt Ords pris i 2008, etter å ha utgitt boken Muldvarp i Siemens. Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse, og i juryens begrunnelser heter det blant annet: "Fritt Ords pris for 2008 tildeles Per-Yngve Monsen for at han som ansatt i et internasjonalt storkonsern har varslet om urettmessige faktureringer knyttet til offentlige oppdrag. Varslingen har medført store personlige belastninger, og Monsen har i denne situasjonen utvist mot og utholdenhet." Monsen er økonomiutdannet fra Norges Handelshøyskole. Etter Siemens-skandalen arbeidet han mange år som økonomi- og administrasjonssjef i Fretex. Gjennom foredrag og bloggen «Monsens Revelje» fortsetter han kampen for bedre vilkår for varsling og ytringsfrihet i Norge.  Han er vokst opp på Skullerud i Oslo sammen med sine brødre Erik, Lars og Jan. Monsen bor i dag nær Østmarka i Oslo, sammen med kone, barn og hunder.
9/7/20221 hour, 42 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Dagens gjest er professor, journalist, filmskaper, forfatter og samfunnsdebattant Erling Borgen.

Han har vært NRKs korrespondent i Latin-Amerika og Asia og har laget 100 dokumentarfilmer. Erlings hjemmeside er: www.erlingborgen.com
9/3/20221 hour, 6 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Nytt liv med CBD - Cannabis som medisin

Elisabeth Bye fra Moss fikk livet sitt snudd på hodet da hun ble alvorlig syk i 2015. Året etter reiste hun og mannen Ronald til Tenerife med fire kofferter og enveisbillett. Klimaet gjorde godt, men vendepunktet kom da Elisabeth oppdaget cannabis som medisin. 
Via sosiale medier og blogg: https://elisabethbye.com/ deler Elisabeth tanker, historier, erfaringer med cannabis og kunnskap om denne fantastiske planten, i håp om at myndighetene legger til rette for at flere kan bli inspirert, få hjelp og bedre helse.  Som Elisabeth sier det: 
- Denne planta er en Guds gave til oss mennesker, og gir livskvalitet til mange.   Blogg: https://elisabethbye.com/Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057187520046Boka hennes kan kjøpes på Amazon: https://www.amazon.com/s?k=elisabeth+bye&crid=3O6BNS4VRR8SD&sprefix=%2Caps%2C328&ref=nb_sb_ss_recent_1_0_recent
8/31/20221 hour, 30 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Professor Halvor Næss, om rasjonell medisinsk tenkning og mangelfull pandemihåndtering.

Medisinsk tenkning skal være rasjonell med respekt for enkeltmennesker verdighet. Myndighetenes pandemihåndtering brøt med dette og representerte et overgrep mot befolkningen. Energikrisen og det grønne skiftet er lignende overgrep mot befolkningen.
8/27/20222 hours, 8 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Fiks tarmen og resten fikser seg selv

Margit Vea har under hele pandemien etterlyst tiltak og oppfordringer fra myndighetene til folket om hva de selv kan gjøre for å få et godt og friskt immunforsvar. Tiltak som gjør folk i stand til å ta større ansvar for egen helse.   Margit Vea har i flere år holdt matkurs for mennesker som ønsker å forbedre tarmfloraen sin, hagen i magen som hun liker å kalle det. I løpet av pandemien har hun hørt forskere registrerer at flere long-covid pasienter har utfordringer og problemer med tarmen. Av erfaring vet vi at mange kronisk syke har samme utfordringene. Dette må det forskes mer på.
8/24/20221 hour, 45 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Årets viktigste podcast? Mikkel Tronsrud om Baneheia saken.

Hør hva Mikkel sier på denne podcasten og forstå at vi har et ikke fungerende rettsystem. Denne saken er så ekstrem på alle mulige måter, at jeg ser ikke hvordan dette ikke kommer til å snu opp ned på hele rettsystemet. Et av verdenshistoriens verste justismord, og det å få rettet opp i dette har blitt motarbeidet på alle mulige måter. Mikkel Tronsrud: Ellers nevnte jeg min egen blogg. Hvis du er interessert finner du den her:  https://dykslektrikeren.wordpress.com/ Her er det også en serie med videointervjuer jeg gjorde med Bjørn Olav Jahr. Det ligger i saken som heter "På innsiden av kriminalsakene".  Jeg har også skrevet en lang artikkel om mitt engasjement i Baneheia-saken. Den artikkelen heter "Når en bok forandrer livet."
8/21/20222 hours, 41 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Jubileumspod nummer 100 med August Nord, Ove Andre Johansen, Chris-Michael Sannes og meg.

Ove og Chris er noen av de som har hjulpet meg med podcasten.
8/17/20222 hours, 14 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Tidsskriftet Sivilisasjonen vil bringe kultur tilbake til folket. En podcast med Adara Ryum Og Carl Korsnes.

www.sivilisasjonen.no Her fikk jeg sjansen til å bli bedre kjent med noen av de unge folkene bak tidsskriftet Sivilisasjonen: Adara Ryum og Carl Korsnes. Jeg ble først kjent med Sivilisasjonen gjennom tekstene de publiserte om koronarestriksjonene, men oppdaget fort at de skriver om mye annet viktig også - alt fra klassisk arkitektur til ytringsfrihet. * https://sivilisasjonen.no/samfunn/53069/juridisk-og-moralsk-nodhjelp-til-smittevernbrytere/ https://sivilisasjonen.no/samfunn/57991/bohemene-som-forsvant-pa-statens-regning/ https://sivilisasjonen.no/kultur/58379/det-holder-ikke-a-bevare-nationaltheatret-som-en-etterlevning-her-ma-det-spilles-teater-for-svingende/ https://sivilisasjonen.no/samfunn/53260/en-seier-for-trump-er-en-seier-for-klassisk-arkitektur/ https://sivilisasjonen.no/produkt/sivilisasjonen-magasin/
8/10/20221 hour, 27 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Økende inflasjon i Norge – det hadde ikke behøvd å være sånn

Har det noen betydning for et samfunn hva slags penger det bruker? Finnes det noe som heter sunne penger? Og hva er egentlig definisjonen på penger?  Historien om penger er interessant, men samtidig tankevekkende og til tider skremmende. I dag er det staten som har bestemt pengene for oss. Vi bruker såkalte fiat-penger – penger som utelukkende er basert på tillit, men som i seg selv er verdiløse. Og med fiat-penger følger inflasjon, som ikke er noe annet enn en skjult skatt. Men det har ikke alltid vært sånn. Forut for Richard Nixons beslutning om å ta dollaren og dermed alle verdens valutaer av gullstandarden i 1971, var det gull og sølv som fungerte som penger i 5000 år. Når alt kommer til alt er det kvaliteten på pengene bestemmer kvaliteten på et samfunn. Du kan lese mer om dette på nettsiden til Gull er Penger: gullerpenger.no
8/3/20221 hour, 30 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Kent Andersen: Et varslet energisjokk og den grønne pengemølla bak

I løpet av 2021 opplevde de fleste nordmenn at strømprisen mangedoblet seg fra nivået de hadde vært vant til. Hvordan var dette mulig i Norge, som takket være vannkraften er selvforsynt med strøm?
7/28/20221 hour, 39 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Aina Mumbi cannabisdoktoren.

Legen med alternative metoder til behandling av mennesker. Tok over arbeidet etter at Sverre Eika døde med å hjelpe narkomane på en verdig måte. Aina har også vært en aktiv debattant om rusreformen. Hun er også en del av EmmaSofia klinikken som driver med ketamin behandling. Vi diskuterte bla problemer med medisinsk cannabis og retten til å kjøre bil, og psykoaktive stoffer. Dette er en samtale jeg satte stor pris på og Aina er absolutt rett person på rett sted med sin menneskelighet og forståelse overfor mennesker som sees på som en byrde for samfunnet.
7/20/20221 hour, 52 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Tvangsinnlagt og tvangsmedisinert!

Dagens gjester selvstendig næringsdrivende Grete Rasta Wenstad og advokat Barbro Paulsen. Saken er at Gretes datter Pernille ble for to uker siden tvangsinnlagt på Ahus i Lørenskog. For tre dager siden rømte de. Lenker som belyses i denne podden.   www.nlhf.no @villasnekkermoen på Instagram
7/16/20221 hour, 8 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Nick Sheriff som er gründeren bak Media Monday er opptatt av endre menneskehetens skjebne med teknologi.

Teknologi er som en tsunamien, hvis vi forstår den ikke, så har vi ikke muligheten for å unngå å være slave til de som kan. Hvis du vil lære mer, besøk www.disrupt.noOg https://www.facebook.com/groups/Media.Mondays.Oslo/
7/13/20221 hour, 5 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ole Blente: Telepatisk traumebehandling er veien gjennom det geopolitiske kaoset!

Ole Blente avslører hvordan sykdom virker og hvordan en best kan oppnå trivsel og glede. Bli med på kurs til høsten og lær hvordan du kan ta ansvar for eget liv og helse! Diagnoser er uvitenskapelig akademisk navnelek. Årsaken til såkalte sykdomstilstander er å finne i påvirkninger vi ikke kan fordøye eller avverge. Les mer på www.innate.one og i boka: ”Trauma is a thing of the past”.   Ole Blente har tidligere utgitt en serie bøker, som kan kjøpes gjennom www.ravn-roede.net: ”Vi Guder”:  Litt hjernevask for voksne, som kan hjelpe en med å komme til seg selv.  ”Nasjonalstatens oppløsning. Norge mellom EU og Islam.”  Et historisk kåseri om hvordan folk og land nyttes i et kynisk geopolitisk spill, som strekker seg over århundreder.  ”Født til trivsel og glede”: En bok om oppvekstvilkår i Norge. Hvordan staten festet sitt grep om barna med tvungen skolegang i 1739, og hvordan dette har ført frem til dagens knuste familie og et eneveldigt barnevern.
7/9/20221 hour, 26 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Tore Midtvedt professor ved Karolinska Institutet, forteller om Det Brune Bergenske Gullet.

Tore Midtvedt, f 1934, norsk lege, spesialist i medisinsk mikrobiologi. Etter noen år ved Bakteriologiske Institutt på Rikshospitalet i Oslo var han midt på 1960-tallet i 3 år «visiting scientist» ved Karolinska Institutet hvor han også disputerte. I 1967 publiserte han sin første artikkel om «Tarmfloraens fysiologiske betydning» i Tidsskrift for Den Norske Legeforening» og dette har senere blitt hans forskningsmessige hovedfelt med over 200 artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter. I 1983 ble han professor i medisinsk mikrobiell økologi ved Karolinska Institutet med ansvar for en stor avdeling med bakteriefrie rotter og mus. Han er blitt invitert til å holde foredrag ved tallrike internasjonale møter i 5 verdensdeler. På 1990 tallet initierte han professor Arnold Berstad ved Haukeland Sykehus i Bergen til å gjøre de første fecestransplantasjonene i Norge ved en tilstand hvor tarmfloraen var kommet i ubalanse (dysbiose) på grunn av antibiotabruk. «Det brune bergenske gullet» virket og resultatene ble publisert. For å kunne tilfredsstille etterspørselen, begynte man å dyrke bakteriene i «gullet» med en teknologi utviklet av Midtvedt midt på 1960-tallet. Dette produktet (Anaerobic Cultivated Human Intestinal Microbiota = ACHIM) er blitt gitt til flere tusen individer med antatt ubalanse i tarmfloraen, som antibiotika-assosiert diare og irritable tarm, men også andre tilstander, som autisme og systemisk sklerose. Ingen alvorlige bivirkninger er blitt rapportert. Resultatene er omtalt i en rekke publikasjoner, postere og foredrag både nasjonalt og internasjonalt Hva skiller ACHIM fra vanlig feces? 1.Standardisert produkt. 2. Inneholder ingen humane gener. 3. Fritt for antibiotika-resistente-gener, etablert i klinikken etter år 1999. 4. Fritt for spesifikke, patogene bakterier som tyfus, paratyfus, dysenteri, Campylobacter og Yersinia.5. Fritt for humane virus, også CoV2. 5 Billigere enn feces. Podkasten gir også opplysninger om framtidige muligheter.
7/6/20221 hour, 14 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Dag Viljen Poleszynski er redaktør i stiftelsen vitenskap og fornuft, som eier Helsemagasinet.

Dagens gjest Dag Viljen Poleszynski har en allsidig bakgrunn med formelle studier i økonomi, ernæringsfysiologi og medisinsk historie/sosiologi. I 2010 opprettet han Stiftelsen vitenskap og fornuft, som eier Helsemagasinet  og en nettbutikk med helsefremmende produkter. Dag er styreleder for stiftelsen og ansvarlig redaktør og jobber  uten lønn. Stiftelsen har ni medarbeidere med ulik bakgrunn, noe som gjør magasinet i stand til å dekke en rekke  ulike temaer – alt fra evolusjonsteori via kosthold og trening til ortomolekylær medisin og internasjonal politikk.  Artiklene baserer seg på forskning og oppgir vitenskapelige referanser, mens språkdrakten er populærvitenskapelig.   Besøk gjerne vof.no og bli abonnent her: https://vof.no/shop/digitalt-abonnement og få sju utgaver per år og/eller digital tilgang til flere tusen artikler, samt nettbutikken her: https://vof.no/shopStiftelsen selger en rekke kvalitetsprodukter, både kosttilskudd og nyttige apparater og treningsutstyr, og holder moderate priser slik at flere skal kunne handle.
6/29/20221 hour, 53 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

HVORFOR STILLER VI IKKE FORMELLE KRAV TIL POLITIKERE?

Jon Gulbrandsen er biolog/dr. philos. fra Universitetet i Bergen og har arbeidet i mange år som forsker og foreleser i inn- og utland, men falt ut av arbeidsmarkedet i 2003 etter en dramatisk barnevernssak hvor han fikk aleneansvaret for to tenåringsdøtre.    Siden har han vært idrettsleder og prosjektansatt, men han har i hovedsak markert seg som samfunnskritiker i boka «Norske ruiner i utvalg» (Lanser Forlag, 2010) og diverse artikler bl.a. i Morgenbladet, Dagbladet, Bergens Tidende og Resett, og nå også på podcast i samtale med Dag Thomas Rogstad.  Temaet er hvordan samfunnet er i ferd med å politiseres i stykker, som Jon summerer opp i følgende spørsmål; hvorfor stilles det ikke formelle krav til politikere mht. intelligens, kunnskap og personlige egenskaper, slik som mot, ærlighet, redelighet og ansvarsfølelse?    Jon har burundisk kone og har oppholdt seg mye i utlandet, bl.a. i Burundi og USA. https://www.ark.no/boker/Jon-Gulbrandsen-Norske-ruiner-i-utvalg-9788273282149
6/22/20221 hour, 14 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Hva gjør Ukraina konflikten så viktig og hva er det som virkelig står på spill? Samtale med Ole Blente.

Ole Blente arbeider egentlig med telepatisk traumebehandling, men telepati kan brukes til så mye mer. Med telepati kan man stille spørsmål til alle vesener, og i den verden er det vanskelig å lyve.  Det vil si at det i praksis er mulig å gå bak mediene og spørre geopolitikkens aktører hva de driver på med og hva de ønsker å oppnå med sine handlinger. Det kan hjelpe oss til å bedre forstå, hva som foregår og dermed gjøre det enklere å unngå selv å bli offer i en kaotisk verden.  Et av tidens store emner er krigen i Ukraine. Det har vært mange konflikter de senere årene som har kostet mye mer blod, men som likevel ikke har tiltrukket seg særlig oppmerksomhet i våre medier.  I samtalen kommer vi inn på hva som gjør Ukrainekonflikten så viktig og hva som virkelig står på spill.  ... Les mer om telepatisk traumabehandling på www.innate.one og i boka: ”Trauma is a thing of the past”.  Ole Blente har tidligere utgitt en serie bøker, som kan kjøpes gjennom www.ravn-roede.net: ”Vi Guder”:  Litt hjernevask for voksne, som kan hjelpe en med å komme til seg selv.  ”Nasjonalstatens oppløsning. Norge mellom EU og Islam.”  Et historisk kåseri om hvordan folk og land nyttes i et kynisk geopolitisk spill, som strekker seg over århundreder.  ”Født til trivsel og glede”: En bok om oppvekstvilkår i Norge. Hvordan staten festet sitt grep om barna med tvungen skolegang i 1739, og hvordan dette har ført frem til dagens knuste familie og et eneveldigt barnevern.
6/15/20221 hour, 59 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Hvordan vekke folk? Hvordan få andre til å se at de blir lurt? Podcast med Line Strandvik

I et forhold med en narsissist blir du manipulert ved hjelp av lovebombing, gaslighting, projeksjon og andre hersketeknikker. Etter at du selv har «skjønt det», kan det være frustrerende å se, at de du er glad i, fortsatt befinner seg i narsissistens grep. Hva kan du gjøre for å vekke dem? Line Strandvik jobber som coach og hjelper skilte til et godt liv med glade barn etter brudd med en narsissist.
6/8/20221 hour, 48 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Viktigheten av å ta vare på familien, samfunnet og landet og hvorfor Norge trenger modige menn mer enn noen gang.

Paul Stupkin er en australier bosatt i Norge som er aktiv i ulike beredskapsmiljøer. Hans erfaring innen teknologi har vist ham hvor skjøre mange av systemene vi er avhengige av er. Etter å ha jobbet som brannmann og overlevd naturkatastrofer har han vist viktigheten av fellesskap og hvorfor prepper-konseptet "ensom ulv" ikke er realistisk. Paul snakker om motivasjonen bak Youtube- kanalen og  hvorfor han ber nordmenn om å ta action. Vi har alle hørt folk si, "ting var annerledes da jeg var barn - folk var åpne og hadde mer omsorg for hverandre". Hvordan får vi Norge tilbake til dette og hvorfor er det viktig? Betydningen av fellesskap og felles verdier har ofte blitt tilsidesatt og resultatet er et splittet samfunn fokusert på luksus i stedet for ansvar. https://www.norskprepper.no/   https://www.youtube.com/channel/UCgF21E2vSW1JyyGUY1OJxmw
6/4/20222 hours, 4 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Vi KAN forandre verden. Det er mye enklere enn vi tror, sier Ronny Grindstein

"Demokratiet er pill råttent» sa han som ordfører i 2015.   I dag, 7 år senere står han fortsatt inne for disse ordene, men er mer optimistisk enn noen gang. Etter å ha utfordret det etablerte demokratiet som folkevalgt i 12 år så han tydelig hvorfor politikere lover og lyver,  samt hvorfor tilliten til demokratiet synker og politikerforakten øker.   Vi har i generasjoner hørt at det er umulig å forbedre demokratiet, men i følge den tidligere ordføreren og fylkespolitikeren ligger løsningen rett foran nesen på oss -og det er mye enklere enn vi tror! På hans webside http://www.suscon.no/ kan du lære mer om demokratiet.
5/31/20221 hour, 43 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, forteller om den såkalte tungpsykiatrien inn, ut og på vranga.

Sørensen er utdannet ingeniør i kjemiteknikk. Jobber som organisasjonsleder, samt kurs og foredragsholder. I 1994 ble Sørensen rammet av en såkalt psykose under tiden som student ved Gøteborgs Tekniska Institut, han ble innlagt i psykiatrien. Det som burde ha vært hjelp var en svært undertrykkende behandling. Medisinering med sterkt sløvende antipsykotika gjorde ham ikke frisk. Etter hvert tok Sørensen skjeen i egne hender, leste seg opp, forsket og viklet seg ut av de underliggende problemene som forårsaker psykose. Dette ble en vekker i forhold til at noe er riktig galt med hvordan mennesker med psykiske diagnoser blir behandlet. Noe som videre førte til at han tok initiativet til å starte Hvite Ørn som er en bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse. www.hviteorn.no
5/26/20221 hour, 36 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Høyt og lavt med historiker Sturla Ellingvåg

Sturla Ellingvåg arbeider med nye måter å se historie på, blant annet ved hjelp av ny DNA-forskning. I denne samtalen snakker vi høyt og lavt om forskjellige narrativer og måter å se både vår fortid og nåtid på.
5/18/20223 hours, 7 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Lege Rodgeir Vinsrygg med krav om Riksrett etter Grunnloven §86

Rodgeir Vinsrygg: "Innsettelsen av Torill Øie som leder av Høyesterett var omstridt. Ansvarlig justisminister er Anders Anundsen, og utnevnelsen strider mot Grunnloven § 95. Man ser i dag de største rettskandalene noensinne, Norge taper et stort antall saker vede EMD i Strasbourg hvor det avdekkes grove brudd på menneskerettighetene. Høyesterett produserer justismord på løpende bånd. Torill Øie er ansvarlig for fengsling av 40-50 uskyldige i NAV-rettskandalen. Torill Øie har brutt sine konstitusjonelle plikter. Kriteriene etter Ansvarlighetsloven § 17 er oppfylt, slik at det er grunnlag for riksrett etter Grunnloven § 86. Habilitet er avgjørende i hennes stilling. Da Øie er leder av både Høyesterett og Riksretten, de to høyeste domstolene i Norge, er det grunnlag for å suspendere henne fra stillingen. mens undersøkelsene pågår."
5/14/20221 hour, 8 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Howard Fritzon Widding: "Norge er Slangens hode - både demokrati og rettsstaten er illusjoner."

Howard er dagens gjest. Han bråvåknet til virkelighetens Norge i 2003, og har siden den gang brukt store deler av sin tid til eget grave-arbeide, opplysningsvirksomhet og aktivisme med fokus på menneskerettigheter. Howard har drevet rettssikkerhets-arbeide siden 2010, og deltok som den eneste fra Norden i etableringen av The International Tribunal for Natural Justice i 2015 (itnj.org).  Han er også initiativtakeren til Folkedomstolen for Norge 2022.   Bloggen hans, som er tilknyttet Folkedomstolen for Norge, finner du her: https://howardsopinion.wpcomstaging.com/folkedomstolen-for-norge/
5/11/20221 hour, 32 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Mudsir Ali om kuppet i Pakistan.

Er det en sammenheng med avsettelsen av Imran Kahn og hans motvillighet med å ha Amerikanske baser i Pakistan, at de ikke stemte i FNs Ukraina resolusjon, og Imran Kahns reise til Russland.
5/7/202249 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Hva er det egentlig med 5g, jeg fikk Ragna Heffermehl til å komme og fortelle litt.

Mange slides i denne podcasten, Youtube er et alternativ. Ragna Heffermehl: "I motsetning til det mange tror, er majoriteten av forskerne innen feltet overbevist om at mikrobølger fra trådløse nettverk utgjør en betydelig helserisiko. Her legger tidligere 5G-aktivist i Miljøvernforbundet fram noe av det forskningen har vist, samt noen av mange eksempler på hvordan bransjen manipulerer vitenskapelige og byråkratiske fora. Ragna Heffermehl har bakgrunn i fluidmekanikk fra Universitetet i Oslo, og har jobbet som lærer i ungdoms-og videregående skole."
5/4/20222 hours, 22 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Russiskfødte Janna Johnsen om russofobi i massemedia og fordommer hos folk.

Vi prater hva hun har opplevd og om mobbing av vanlige russere i Norge og grunner til det.
4/27/202258 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Helbred deg selv med Medical Medium. Kristina Maria Borgestad og Morten Dahle forteller sin historie

Om hvordan de fant Anthony William - Medical Medium, der de endelig fikk svarene de hadde lett etter! I dag har de reversert flere av sine kroniske plager med informasjon som Anthony har fått gjennom en ren kilde som har fulgt han siden han var 4 år gammel. “The spirit of compassion.”   Medical Medium blogg: https://www.medicalmedium.com/:   Omega-MM900HDS juicer: https://glimja.com/no/produkt/omega-mm900hds-medical-medium-slow-masticating-celery-juicer/     Instagram:  Kristina: https://www.instagram.com/kristinamariaborgestad/   Morten: https://instagram.com/mort1dahle/
4/24/20221 hour, 33 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Oppsagt lege Sjur Even Aunmo prater om mRNA-vaksiner, mat, frihet, rusmidler og forskning mm.

De medisinske temaene i denne samtalen underbygges av forskningen i denne linken. Det er såpass mange studier at det ble for mange tegn, og vi måtte derfor lage en nedlastningslink: https://docs.google.com/document/d/1k9hQl7YbHG2hO0A6oBwicZtNRlRGIIY0DZxo8iSzdU0/edit?usp=sharing
4/20/20221 hour, 24 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Hans Eirik Olav: Krigen i Ukraina - Den historiske kontekst - Økonomisk sammenbrudd og hungersnød?

Farvel Menneske (600 sider) - Veien fra Napoleon til Ukraina - Bank og pengesystemet forklart på en enkel måte i et historisk perspektiv  Hvordan venstresiden brukes helt kynisk av pengemakten for å gjennomføre The Great      Reset - En forklaring på hvorfor det politiske system og våre folkevalgte har blitt fullstendig  korrumpert; moralsk, rettslig, økonomisk og samfunnsmessig. - Hvordan kunstig intelligens og legemiddelindustrien brukes som verktøy for å "skape  oss" i fascisten Klaus Schwabs og World Economic Forums bilde Boken kan kjøpes her: Flott innbundet versjon: Farvel menneske (giutbok.no) – kr 399,- Elektronisk versjon: Farvel menneske – e-bok (giutbok.no) – kr 250,- Du kan bestille den innbundne boken hos de fleste bokhandlere, så som nettboksiden til Ark eller Tanum Du kan kjøpe den elektroniske utgaven hos de aller fleste e-bokhandlere på nettet.
4/13/20221 hour, 19 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Jon Holden kjent fra " Hvis jeg var statsminister" på youtube, gir oss sitt syn på dagens situasjon.

Jon stoppet innom meg på turen fra Kristiansand til Valdres
4/6/20221 hour, 17 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Hendrik Weber: Rødt kastet han ut fordi han demonstrerte mot fascisme i Ukraina.

I denne samtalen snakker vi bla. om Ukraina, Krim, Donbass og vestlige medias ensidige fremstilling av konflikten.
3/31/20221 hour, 26 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Torkel Snellingen en lege med nok faglig tyngde til å tørre å si hva han mener.

Hva er det med legemiddelindustrien?  Hør hva Torkel sier. Her er litt mer om hvem Dr. Snellingen er: Torkel har medisinsk grunnutdannelse fra Universitetet i Grenoble, Frankrike og gjennomførte kliniske utdanning ved Universitetet i Oslo (can med). Torkel var over 24 år tilknyttet Universitetsykehuset og Universitetet i Tromsø og fra 2000 fram til 2007 som førsteamanuensis ved Øyeavdelingen, Institutt for Klinisk Medisin, Medisinske Fakultet. Torkel har bak seg en omfattende internasjonal karriere innen klinisk forskning knyttet til forebyggelse og behandling av blindhet. I 1989 beskrev han forekomsten av gråstær i en studie gjennomført i deltaområdet i Bangladesh (can fh) og ledet en prosjektgruppe for etablering av mobile kirurgiske enheter på elvene der (diplom grad ved Universitetet i London). I 2000 forsvarte han sin doktorgrad som bygget på data fra en omfattende internasjonal klinisk studie av gråstær kirurgi i sørlige Asia (South Asian Cataract Management Study) med fem publikasjoner i de fremste internasjonale tidskrifter. Han ledet så arbeidet for sammenfatning av medisinsk literatur publisert om gråstær kirurgi for den presisjetunge Cochrane Collaboration (Eyes and Vision Group) og har siden sittet på dere internasjonal rådgivende panel. Fra 2001 har han støttet sine kollegaer i Beijing med å bygge forskningskompetanse knyttet til sykdommer i øyets bakre segment med en større befolkningstudie rundt forekomsten av diabetes komplikasjoner såkalt diabetes retinopati. Under oppholdet i Kina fra 2007 til 2016 var han også gjesteforeleser ved Beijing University of Chinese Medicine og har bidratt med flere viktige publikasjoner knyttet til bevisføring av TCM.
3/23/20221 hour, 32 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Fredrik A. Juell, kokken på Berserk, om egenberedskap og tiden vi er inne i, om Nødpakka, Berserk Bastards og livet generelt.

https://nodpakka.no/   https://youtu.be/WN9qxXAJSVU  https://youtu.be/QifbWj-mP8o  https://youtu.be/nqlhSzp1K6w
3/19/20221 hour, 49 minutes
Episode Artwork

Torgrim Aartun omtaler Sveinung Gihle Raddums historiske verk – Norges jernalder - om Odins vandring og ankomst til Norden

Norge hadde sin bronsealder ved at et gresk kulturfolk fra Middelhavet, daner, kom hit 1550 fK i søken etter metaller. På øyer i Ryfylke i Rogaland lå kobber og tinnstein, kassiteritt, i dagen som enkelt kunne hakkes ut og lastes over i skip.   Norsk jernalder startet da et annet gresk kulturfolk, fokeere, fra Phokaia i nåværende Tyrkia, ledet av Pytheas ankom Norge fra 340 fK. Fremfor å seile rodde de helst sine skip fra sin by Massalia, nå Marseille. Etter Julius Cæcars erobring av det keltiske riket 55 fK ønsket også det oppadstigende romerriket tilgang til stål. Keiser Claudius deporterte keltiske hader til Hadeland i Norge for produksjon av stål for romerriket med den direkte prosess ut fra bergmalm, datidens ledende teknologi i Europa. Keiser Augustus og senere keiser Trajan ønsket etterhvert kvalitetsstål med den overlegne indirekte prosess ut fra myrmalm. I Norge og Sverige fantes det beste råstoffgrunnlag, myrmalm, men ingen folk i Europa hadde ennå kunnskap om den indirekte prosess.  Nord for Svartehavet hadde det ankommet et folk østfra som hadde denne teknologien og som produserte stål ut fra myrmalm av høyeste kvalitet. Keiser Trajan organiserte før sin død 117 eK dette folkets forflytning til Norden etter en avtale med kong Gylfe i Svealand (Sverige). Folkevandringen, ledet av Odin, startet fra 120 eK hvor toget med innvandrere med gresk opphav fra Vanaland og Dakia beveget seg oppover mot Østersjøen. I Danmark grunnla Odin byen Odense på Fyn. En flere hundre år varig storhetstid i Norden fulgte da verdens ledende stålteknologi hadde fått sitt europeiske senter – Norden – hvor romerriket fikk enerett på kjøp av deres stål.   Hos Snorre har Odin fire funksjoner; konge, krigsgud, vandringsleder og gud i dødsriket. Odins forfedre var greske innvandrere til Bactria (nå Afghanistan, da en del av Vanaland) med hovedstad Balke (i dag Mazar i Sharif). Folket vandret videre østover hvor Asatru ble æsernes konge i Magadha/Midgard (nå Bihar i Øst-India ved Ganges) 508 fK – 461 fK. Kong Asatru levde på Gautama Buddhas tid og ble påvirket av buddhismen. Hans filosofi kalles åsatruen i norrøn mytologi. Etter kamper med inntrengere vandret Asatrus sønn, Udayin, med sitt folk fra Bengal videre østover til Kina. Her lærte kineserne dem den indirekte prosess for produksjon av stål ut fra myrmalm. Fra Kina vandret folket tilbake vestover over steppene nord for India mot Europa, hvor de nord for Svartehavet ble kontaktet av romerrikets keiser Trajan.
3/9/20221 hour, 43 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Ukraina spesial v/Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie Bjørn Nistad snakker i denne videoen om krigen i Ukraina. Krigen begynte for 8 år siden som følge av den vestlig-støttede statskuppet, og det vi i dag opplever er forhåpentligvis slutten på den. Vestlige massemedier gir et såpass ensidig og fordreid bilde av konflikten at det må kunne betegnes som propaganda. Det er uhørt og et overgrep mot norske borgeres demokratiske rettigheter at russiske TV-kanaler blokkeres, og at det er blitt gjort vanskelig å kommunisere med personer bosatt i Russland.   Se også disse videoene: https://www.youtube.com/channel/UCnl_5IE_TTM8uJAA7O0HkUw/videos
3/4/20221 hour, 47 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Steven Maddix fra Husbonden AS, forteller om sopp for fremtiden.

Husbonden AS er en innovativ ny soppfabrikk i Sør-Odal kommune, som spesialiserer seg på sopp og sopprelaterte produkter. Soppenes utrolige egenskaper kan drastisk forandre vår fremtid. Husbonden forteller om hvordan du kan bli selvforsynt med dine egne mat og medisinsopper. Sjekk ut: www.husbonden.no
3/2/20221 hour, 54 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Uvaksinert og uredd - Truls Olufsen-Mehus er KrFs mye omtalte politiker som radikal og konservativ

Møt en av få markerte politikere fra Kristelig Folkeparti, Truls Olufsen-Mehus. Truls er en smilende og interessant type politiker med gründerbakgrunn, som har drevet reklamebyrå og vært kommunal næringssjef. De som har lest Dagbladet har sett at Truls mistet nylig jobben på grunn av at han nektet å vaksinere seg med mNRA-vaksine. Vi snakker om dette med vaksiner og tvang og om debattene rundt vaksinepass som han lenge har stått i. Hvordan var det å delta i direktesendt debatt på NRK-nyhetene da han gikk ut og ville stoppe vaksinering av barn og ungdom?  Vi kommer selvfølgelig inn på hvordan han ble kristen for 5 år siden etter å ha lest i Bibelen, og hvordan det er å være en kristen politiker i samfunnsdebatten. Truls har lenge vært en tydelig debattant rundt pride og kjønns-tematikk, og vi snakker om hva er egentlig problemet med flere enn to kjønn og hvem dette går ut over, hvilken behandling som gis og hva vitenskapen sier.   Og kjernekraft, vi snakker om at Truls havnet på forsidene under stortingsvalget etter å ha lansert kjernekraft som en fornuftig vei ut av energikrisen, og hvorfor dette er en troverdig løsning.  Følg gjerne siden hans for mer av dette på http://www.facebook.com/trul5
2/23/20222 hours, 5 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Irina Lee (Spis deg fri podcast) gikk rett igjennom testregimet på GM uten test eller maske med naturrett prinsippene.

Irina hadde hørt på The Great reset podcastene og tenkte hun skulle prøve dette ut på Gardemoen ved å hevde at hun var frisk, og hverken trengte maske eller testing. Hun gled rett igjennom. Så da fikk jeg lyst til å be henne på podcast. Det som er enda morsommere er at hun har sin egen podcast som heter (Spis deg fri) og tar opp tema som ligner på både det jeg og antijantepodden prater om.
2/17/20221 hour, 8 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Nav skandalen, coronapass og kan rettsvesenet gjøre den jobben de er satt til å gjøre? Nemlig og forhindre at den utøvende makten ikke begår maktmisbruk og begrenser borgernes frihet eller overstiger grensene som er pålagt ved lov.
2/10/20221 hour, 13 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Er ikke Grunnloven det vi har trodd? Hør hva Folket Direkte har å si om det.

Dette er hovedbudskapet til Folket Direkte: VI HAR IKKE EIENDOMSRETT I NORGE. DERFOR HAR VI INGEN RETTIGHETER. MAN MÅ HA RETTEN TIL Å EIE FOR Å HA EIENDOMSRETT. DEN RETTEN HAR VI IKKE. Vi tar derfor i dette programmet opp det enormt viktige med å ha Eiendomsrett, fordi eiendomsretten er kjernen i Demokratiet. Har vi ikke Eiendomsrett har vi ikke Demokrati. Og i Norge har vi IKKE Eiendomsrett. Og vi har derfor IKKEDemokrati. Gjennom Eiendomsrett får vi på plass et reelt demokrati For å få Eiendomsrett må vi ha en NY Grunnlov som gir oss Eiendomsrett. I 1814 Grunnloven er det kun Kongen som har Eiendomsrett, fordi Kongen eier landet. Norge er kongens land. I stedet for Eiendomsrett som gir oss klare rettigheter har vi fått Privilegier. Velferdssamfunnet er ingenting annet enn et Privilegiesamfunn. Slik kan vi ikke ha det. Vi snakker også om ytringsfriheten de påstår at vi har, og viser til paragrafens tekst som klart og tydelig sier at vi IKKE har ytringsfrihet. Vi forklarer hvorfor. Vi setter også fokus på at vi ikke har en Folkevalgt Regjering. Det må vi ha, og vi forklarer hvordan vi kan få det til. LES VÅRE ÅPNE BREV TIL HØYESTERETT OG JUSTISDEPARTEMENTET VEDRØRENDE EIENDOMSRETT. Disse brevene er en bekreftelse på at vi ikke har eiendomsrett. Åpent brev til Høyesterett: https://folketdirekte.com/wp-content/uploads/Dokumenter-PDF/til-hoyesterett-signert-15-11-2021.pdf Åpent brev til Justisdepartementet: https://folketdirekte.com/wp-content/uploads/Dokumenter-PDF/Til-Justisdepartementet-signert-10.12.2021.pdf Her er den konkrete løsningen for å få Ytringsfrihet og Folkevalgt Regjering. Gå til Folket Direkte sin historiske Juridisk Bindende Folkeavstemming for å få konstituert Norge som En Direkte Folkestyrt Nasjon. https://folketdirekte.com/folkeavstemming/
2/2/20222 hours, 17 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Forstå konflikten i Ukraina på et dypere nivå. M\prof. Glenn Diesen

Her går vi inn i Ukraina konflikten, og ser hvordan den til og med påvirker strømprisen i Norge. Det blir også tydelig hvordan makt hegemoniet nå skifter fra USA og over til Russland/ Kina. Før Glenn kom til meg kl. 13 Søndag, hadde han blitt intervjuet av både Al Jazeera og RT, så at han tar seg tid til å sitte å forklare meg dette hjemme hos meg selv ser jeg på som den største ære.
1/26/20221 hour, 41 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Farvel Menneske - Hans Olav om rettsstaten, justismord, demokrati, tyranni og økonomisk kollaps

Hans E. Olav om boka "Farvel Menneske"; pengemaktens og politikernes plyndring av folket; demokrati, rettsstat, justismord, dyp staten, kunstig intelligens, korrupsjon, tyranni, krypto, Covid og økonomisk kollaps. Veien mot diktatur fra Napoleon til Silicon Valley.  Olavs ukentlige nyhetsbrev: www.rebelyellpublishing.com Kjøp boka her: https://rebelyellpublishing.com/2020/01/farvel-menneske-2020/ Eller her: https://giutbok.no/asp-products/farvel-menneske/ Gi ditt bidrag til Norsk Hjelpefond (NHF):https://www.facebook.com/groups/4139806592790147
1/19/20222 hours, 8 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Min venn August Nord AKA Nordpodden kom for en prat.

August hadde vært på vaksinepass demo, og hadde litt å si om det. Ellers får vi forklaringa på hvorfor han hadde en lengre pause fra podcasten sin.
1/13/20221 hour, 22 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Thomas Hegge, AGF2030, om covid, demokratiet og fremtiden

Thomas Hegge snakker om covid, demokratiet, Edward Bernays, bevegelsen, menn og feminiseringen av samfunnet, samfunn og fremtiden, de lange linjene tilbake og fremover i tid, legeyrket, dating, introvert kommunikasjon, og det unevnelige. Han driver Aksjonsgruppen for Frihet 2030 - AGF 2030 https://www.facebook.com/thomas.hegge.73 http://balloon.nu https://www.instagram.com/norway2030org https://norway2030.orgTingenes Tilstand med Thomas: https://www.bitchute.com/channel/Oenqi48fgu3hMannekanalen: https://www.bitchute.com/channel/zaTtAXFTnaVJ
1/5/20221 hour, 39 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Ulf Erik Bjørn, kasta hasj verdt millioner i fanget mitt på 90 tallet , og sa prøv.

Tillit og ærlighet du ikke finner noe annet sted, fikk meg til å skjønne at i det kriminelle miljøet, finnes det alt fra de mest surrete idiota, til de mest seriøse ordentlige folka med en slags moral du ikke finner andre steder. Moral for meg er for meg ikke alltid relatert til lov.  Ulf har såvidt jeg vet aldri hatt en "vanlig" jobb, men pleide å si its a dirty job but someone`s got do do it. Hvordan har 50 år med kriminalitet i et miljø med mye rus vært. Easy money or just the opposite, you decide. Ulf er ganske tøff, og tør si det som det er. Når han har meninger om Jensen/Cappelen , ja, så hører jeg. Dårlig kvalitet på video, og litt for amatøraktig er grunnen til at den aldri ble gitt ut. Tatt opp Oktober 2020
1/1/202248 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Episode 3: The Great Reset(s) Ja, det har skjedd før. Og ja, vi kan gjøre noe med det. M\ Ingunn Sigurdsdatter som co host

M\ Ingunn Sigurdsdatter som co host.   Nedlastbare filer her https://docsend.com/view/s/xi8xtpme8bnbgrd5 + Handler pandemien om et smittsomt virus? + 'Covid-19: The Great Reset', nå tilgjengelig i bokform. Er dette elitens annonserte plan for endring av den sosiale kontrakten – hva det betyr å være menneske i samfunnet?  + Tar planen sikte på å endre lovsystemet, din identitet, styringsform, myndighetsutøvelse, økonomiske drivere, skattesystem og mye mer? + Hvordan vil det i så fall endre livene våre? Eller har det allerede gjort det?  Over noen episoder utforsker vi hvordan å ta selvråderetten i livene våre tilbake. Den retten som allerede er berøvet oss. Målet er et rikere liv med mindre bekymringer i et samfunn som gjør alle større.  I denne episoden titter vi på den forrige verdensomspennende Great Reset. Vi ser hvordan den formet hvordan vi i dag lever for å forstå hva som skjer og hvor dagens samfunnsmodell kommer fra. Vi får noen overraskende erkjennelser om hvordan vi kan undertrykkes og hvor maktesløse vi kan bli. Og hva vi må løse for å ta makten i våre liv tilbake.  Jeg ser ikke livet på samme måte etter denne podcasten. Gled deg! Så hører jeg gjerne om hva du tenker etterpå. Sees på den andre siden...  Dag Thomas+ Handler pandemien om et smittsomt virus? + 'Covid-19: The Great Reset', nå tilgjengelig i bokform. Er dette elitens annonserte plan for endring av den sosiale kontrakten – hva det betyr å være menneske i samfunnet?  + Tar planen sikte på å endre lovsystemet, din identitet, styringsform, myndighetsutøvelse, økonomiske drivere, skattesystem og mye mer? + Hvordan vil det i så fall endre livene våre? Eller har det allerede gjort det?  Over noen episoder utforsker vi hvordan å ta selvråderetten i livene våre tilbake. Den retten som allerede er berøvet oss. Målet er et rikere liv med mindre bekymringer i et samfunn som gjør alle større.  I denne episoden titter vi på den forrige verdensomspennende Great Reset. Vi ser hvordan den formet hvordan vi i dag lever for å forstå hva som skjer og hvor dagens samfunnsmodell kommer fra. Vi får noen overraskende erkjennelser om hvordan vi kan undertrykkes og hvor maktesløse vi kan bli. Og hva vi må løse for å ta makten i våre liv tilbake.  Jeg ser ikke livet på samme måte etter denne podcasten. Gled deg! Så hører jeg gjerne om hva du tenker etterpå. Sees på den andre siden...  Dag Thomas Nedlastbare filer her https://docsend.com/view/s/xi8xtpme8bnbgrd5
12/30/20212 hours, 21 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

August Nord mediagrunder og driver av podcasten Nordpodden

Min første podcast var jo som gjest hos August, etter det ble vi venner og han har vært en viktig faktor i at det ble noe av min egen reise som podcaster. Og da var det naturlig at han kom ned for å hjelpe meg i gang med å være min første gjest. Denne podcasten ble tatt opp i Oktober i fjor, men ble ikke gitt ut fordi videofila ble ødelagt. Blitt noen av dem.
12/25/20212 hours, 1 minute, 55 seconds
Episode Artwork

Episode 2: The Great Reset(s) Ja, det har skjedd før. Og ja, vi kan gjøre noe med det.

+ Handler pandemien om et smittsomt virus? + 'Covid-19: The Great Reset', nå tilgjengelig i bokform. Er dette elitens annonserte plan for endring av den sosiale kontrakten – hva det betyr å være menneske i samfunnet?  + Tar planen sikte på å endre lovsystemet, din identitet, styringsform, myndighetsutøvelse, økonomiske drivere, skattesystem og mye mer? + Hvordan vil det i så fall endre livene våre? Eller har det allerede gjort det?  Over noen episoder utforsker vi hvordan å ta selvråderetten i livene våre tilbake. Den retten som allerede er berøvet oss. Målet er et rikere liv med mindre bekymringer i et samfunn som gjør alle større.  I denne episoden titter vi på den forrige verdensomspennende Great Reset. Vi ser hvordan den formet hvordan vi i dag lever for å forstå hva som skjer og hvor dagens samfunnsmodell kommer fra. Vi får noen overraskende erkjennelser om hvordan vi kan undertrykkes og hvor maktesløse vi kan bli. Og hva vi må løse for å ta makten i våre liv tilbake. Jeg ser ikke livet på samme måte etter denne podcasten. Gled deg! Så hører jeg gjerne om hva du tenker etterpå. Sees på den andre siden...  Dag Thomas
12/21/20212 hours, 9 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Episode 1: The Great Reset(s) Ja, det har skjedd før. Og ja, vi kan gjøre noe med det.

+ Handler pandemien om et smittsomt virus? + 'Covid-19: The Great Reset', nå tilgjengelig i bokform. Er dette elitens annonserte plan for endring av den sosiale kontrakten – hva det betyr å være menneske i samfunnet?  + Tar planen sikte på å endre lovsystemet, din identitet, styringsform, myndighetsutøvelse, økonomiske drivere, skattesystem og mye mer? + Hvordan vil det i så fall endre livene våre? Eller har det allerede gjort det?  Over noen episoder utforsker vi hvordan å ta selvråderetten i livene våre tilbake. Den retten som allerede er berøvet oss. Målet er et rikere liv med mindre bekymringer i et samfunn som gjør alle større.  I denne episoden titter vi på den forrige verdensomspennende Great Reset. Vi ser hvordan den formet hvordan vi i dag lever for å forstå hva som skjer og hvor dagens samfunnsmodell kommer fra. Vi får noen overraskende erkjennelser om hvordan vi kan undertrykkes og hvor maktesløse vi kan bli. Og hva vi må løse for å ta makten i våre liv tilbake. Jeg ser ikke livet på samme måte etter denne podcasten. Gled deg! Så hører jeg gjerne om hva du tenker etterpå. Sees på den andre siden...  Dag Thomas
12/15/20211 hour, 53 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Sakte Flyt om påvirkningskraft i musikken og det å kunne stå for hva man mener.

Sakte Flyt er en norsk rap-artist som er aktuell med skiva "Hvite Skygger". Han har blant annet gjort seg bemerket ved sine samfunnskritiske, hardtslående tekster og dystopisk inspirerte musikkvideoer.  Finn all musikk og videoer gjennom www.digitalturing.no eller søk på Sakte Flyt der du strømmer musikk og musikkvideoer.
12/9/20211 hour, 40 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Hans Olav Brendberg. Den jødiske lobbyen

Vi diskuterer jødisk historie, og hvilken rolle jødiske nettverk og jødisk religion har spilt i ulike sammenhenger. Hva er myter, og hva er realiteter når en snakker om jødisk makt?
11/30/20211 hour, 28 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Jeg ville gjerne vite litt om Commonlaw/ Naturrett, og inviterte Vivi Ann Sandnes på besøk.

Når Støre forrige fredag åpnet opp for at Norske kommuner skulle kunne innføre vaksinepass, var Vivi Ann den første jeg tenkte på. Er det mulig å bruke Naturreten til å hindre at det blir begått maktmisbruk mot deg? jeg vet fremdeles ikke, men jeg vet at det finnes masse jurister, også i Norge som titter nærmere på dette, og jeg finner det ganske interessant.
11/23/20212 hours, 2 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Raymond er arrangør av demonstrasjonene mot høye strømpriser, første demo er 27\11 kl19 i Oslo.

Han er også admin i gruppa "Vi som krever billigere strøm" og en meget samfunnsengasjert lokalpolitiker fra Arendal.
11/22/202146 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Runar Hollerud. Hvordan fungerer egentlig banksystemet? Er alle penger gjeld?

Hør Runar fortelle om hvordan banksystemet fungerer. Han mener også at pengesystemet som vi kjenner det er ferdig, og at det vil få uante konsekvenser.
11/17/20211 hour, 25 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

En samtale med Jarl Rune Rosensverd som driver podcasten Fakta no

Jarl Rune forteller litt om hvem han er, og hvorfor han begynte podcasten sin. Og selvfølgelig glir samtalen inn på den alvorlige situasjonen vi befinner oss i.
11/10/20211 hour, 19 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Kjersti Rinde Omsted er en bonde som kun driver økologisk

Podcast med Kjersti Rinde Omsted Kjersti er levende opptatt av sammenhengen mellom jordhelse og human helse. Hun driver sammen med sin mann gårdene Bjerke og Opaker Gård i Solør. Her driver de økologisk og regenerativt, og målet er å bygge opp både økosystem og menneskene. På gården driver de gårdshotell, har grasfora storfe, urkorn, grønnsaker, juletrær, og sau. I tillegg byr de på opplevelser i skogen i form av jakt.  Kjersti har tidligere vært ME-syk, og er i dag full av liv takket være mat som medisin, god balanse i livet mellom aktivitet og hvile, pusteteknikker, og god søvn. Hun jobber med helhetlig helse og liv, og studerer Enhetsterapi og Mestringsmedisin ved Senter for Livshjelp. Velkommen inn i en verden tett på naturen. God lytt.   Linker: https://www.instagram.com/opakergard/ https://www.opaker.no/ https://butikk.opaker.no/
11/3/20211 hour, 34 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Politibetjent Simen Thorvaldsen fra foreningen lovoghelse.no kommer innom på kaffe. Vi prater om foreningen, pandemien og hvordan tiltakene påvirker oss som samfunn

Er ikke tiltakene forholdsmessige er de heller ikke lovlige. Vurderingene av virusets farlighet og smittsomhet må offentliggjøres og diskuteres, da de er hele premisset for smittevernlovens hjemler og at straffesanksjoner er hjemlet. Skriver Simen i debattinnlegget I Politiforum. Simen fant en feil i videoen som han gjerne vil rette opp. Det er ikke 6-800 000 som har fått påvist corona i Norge, men ca. 200 000.
10/28/20212 hours, 7 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Advokat Erlend Efskind vil ha stopp på vaksinering av barn.

Advokat Erlend Efskind snakker om prosessvarselet han har forfattet for å få stopp i vaksineringen av barn. Han snakker om hvordan samfunnet er styrt av frykt, og hvordan det kan løses.
10/20/20211 hour, 58 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Kamilla Hill og Kathrine Møller fra Forent på Telegram

Disse to damene har sammen med en gjeng andre damer satt i gang noe de har kallt for Forent kafe i Drammen. Etter det som skjedde Mars 2020 er det mange av oss som har møtt utrolig stor motstand for våre meninger, mange har mistet venner, og dette er en super mulighet til å få nye likesinnede venner hvor man kan finne styrke til å stå i sin egen sannhet. Dette har nå spredd seg over hele landet og sentralt ligger altså Forent på appen Telegram, hvor alle kan legge ut info om hvor og når det er samling.
10/14/20211 hour, 6 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Caroline Teigen fra Ahun, snakker om urtemedisin, naturens kraft, og dagens samfunn.

Gjennom mange år har Caroline studert naturen og hvilken kraft det er i å finne tilbake til røttene sine, samt hvor viktig det er å ta tilbake sin indre naturlige kraft. Og så er vi innom mange andre viktige temaer hun ønsker å belyse. Dere finner henne på Ahun.no
10/7/20211 hour, 54 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

En samtale med forfatteren av boka "Vaksinetvang i skyggen av koranakrisen" Trond Skaftnesmo

Er noe grafer med her som ikke vil vises for dere som bare hører på, tror ikke det gjør veldig mye. Men dette bør alle få med seg.
9/29/20211 hour, 16 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Tonje Omdahl 19 år, barnevernskritiker og aktivist.

Tonje har påtatt seg rollen som en av Norges fremste barnevernskritikere, noe som virkelig trengs. Det som er unikt med Tonje, er hennes unge alder og det at hun har vært utsatt for barnevernet på sitt verste selv. Det er mye lettere for barn i samme situasjon og kommunisere med henne enn med hvilken som helst annen voksen person. Barn og ungdom i en slik situasjon er selvfølgelig, og med god grunn skeptiske til alle voksne. Hvis dere vil støtte Tonjes arbeid kan dere vipse til Tonje selv. 46908759
9/22/202156 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Glenn Diesen er Professor i statsvitenskap ,politisk økonomi og sociologi, med fokus på Russland. Han har gitt ut flere bøker om emnet

Vi diskuterte hvordan Russland’s rolle i verden endrer seg. I de siste 300 årene har Russland fokusert primært på å finne sin plass i Europa og et format for sosio-økonomisk utvikling som passer Russlands geografi, tradisjoner og politisk kultur. Vestens eksludering av Russland fra Europa etter den kalde krigen har skapt konflikter med Vesten, men fremveksten av Kina og andre land i øst har skapt nye muligheter for samarbeid og økonomisk utvikling. Russland har derfor droppet sine ambisjoner om å skape et inklusivt Stor-Europa og sikter istedenfor mot å skape et økonomisk integrert Stor-Eurasia i samarbeid med Kina og andre stater. Dette vil fundementalt endre forholdet mellom Russland og Norge. Dette blir diskutert i Glenn Diesen's nye bok "Europe as the Western Peninsula of Greater Eurasia" - https://rowman.com/ISBN/9781538161760/Europe-as-the-Western-Peninsula-of-Greater-Eurasia-Geoeconomic-Regions-in-a-Multipolar-World
9/16/20211 hour, 47 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Professor Ole Henrik Ellestad fra klimarealistene gir en total undervisning om emnet klima.

Professor Ellestad er en nestor innen klimaforskning i Norge. det er vel ikke så mange som kan mer om klima og miljø enn han. Han er verdt å lytte til.
9/8/20213 hours, 28 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Pastor Jonathan Briggs fra podcasten Jonathans hjørne.

Vi snakker om hvor viktig det er å ha grunnleggende verdier, og hvor helt essensielt det er å tørre å stå i sannhet. Spesielt i disse tider hvor folk flest ikke tør å stikke nesa fram i redsel for hva andre tenker.
9/2/20211 hour, 38 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Julia Schreiner Benito utdannet journalist og redaktør i livstilsmagasinet Hemali har engasjert seg i C ov id debatten.

Vi prater om de to temaene som shadowbannes og sensureres flittig i alle medier, så da skjønner vel de fleste3 hva det handler om ;)
8/25/202158 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Advokat Helge Morset har engasjert seg i corona debatten, og er kritisk til mye av det som skjer.

Advokat Helge Morset mener at mange av tiltakene totalt mangler konsekvens analyse og derfor er ULOVLIGE, fordi hverken Stortinget, folket eller rettsvesen da har noen mulighet til å vurdere det i etterkant. Takk Helge for at du er en av de få som tør å si fra.
8/18/20211 hour, 37 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Jahn Bøhler, Senterpartiets mann i Oslo.

Jeg møtte Jahn på fotballkamp, og da måtte jeg selvfølgelig be han på podcast. Ville høre litt om hvorfor han byttet parti, og om SP virkelig vil ut av EU og EØS.
8/11/20211 hour, 13 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Kiropraktor Aleksander Bjargo jobber i helsetjenesten, men er grunnleggende uenig med statens koronastrategi og massevaksinasjon med en eksperimentell metode.

Bjargos kritiske innlegg på facebook har nådd ut til tusenvis av nordmenn men dette er første gang han uttrykker seg muntlig.  Vi hadde en løs og fin samtale om alt og ingenting.
7/31/20211 hour, 22 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Tittel Pål Steigan en av Norges tøffeste, mest kunnskapsrike og spennende mennesker.

Her fikk jeg endelig sjansen til å bli kjent med Pål Steigan, som jeg anser for å være en av de viktigste menneskene i Norge i en utrolig avgjørende epoke i menneskehetens historie. Så her har dere muligheten til det samme, å bli bedre kjent med denne fantastisk spennende mannen. Velbekomme.
7/27/20211 hour, 30 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Ingunn Sigurdsdatter, en hjertelig ex rebell

Ingunn Sigurdsdatter snakker om å leve utenfor systemet, og om hva som gjorde at hun tok dette valget. Hun snakker om hva det er som  gir oss kraft og mot til å stå i våre valg. Som hun sier, så er hun ikke lenger i opposisjon, men i sentrum av seg selv.
7/22/20211 hour, 36 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Når jeg så at Marius Reikerås var i Oslo, måtte jeg bare benytte anledningen til å få en up(date) ;)

Marius og jeg prater litt om menneskerettigheter, og om de nye dommene mot Norge i den Europeiske Menneskeretts Domstolen EMD. 11 ganger har Norge blitt dømt nå uten at det i det hele tatt har blitt nevnt i pressen. Hva skjer egentlig her i Norge? Bor vi ikke i verdens beste land?
7/13/20211 hour, 47 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

ADVARSEL !!! Denne podcasten med min venn gjennom 37 år Andree Finstad kommer kanskje til sjokkere noen av dere.

En av mine venner og en av Oslos mest notoriske kjeltringer forteller litt om hvordan livet ser ut gjennom hans øyne. Vi prater om forskjellige rusmidler og kriminalitet. Og det verste av alt, ikke veldig ydmyke og angrende noen av oss.
7/3/20211 hour, 22 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

En samtale med Mathias N. Jord om kristendom, banksystemet og Israel m.m.

En samtale med Mathias N. Jord om kristendom, banksystemet og Israel m.m.
7/3/20211 hour, 35 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Christer Norman healer og Joe Dispenza student og jeg har en samtale.

Crister forteller hvordan han etter Inkaskolen begynte som healer, og hvordan han begynte å følge Joe Dispenza.
6/16/20211 hour, 44 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Randi Rosenqvist er Norges mest kjente rettspykiater og ekspert på psykopati.

Randi forteller litt om hvordan hun kom inn i rettspsykiatrien, om hva en psykopat er, og at hun fant kvinnelige klienter mye vanskeligere å ha med å gjøre enn mannlige. Vi prater også om det bør gjøres en undersøkelse av mennesker før de klatrer til topps i makt hierarkiet.
6/9/20211 hour, 17 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

En podcast med kostholdsekspert Thor Foseid

Thor Foseid mannen bak olapakka har snudd helt om, og etter 6 år med forskning og 20 års med feedback fra kunder som benytter seg av Thors kostholdsplaner ser han nå hvordan kosthold kan gjøre syke folk friske av en hel del sykdommer. Han driver en facebookside med 66k medlemmer og har en egen nettside. Link: https://spisdegslankogfrisk.no/
6/2/20211 hour, 28 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Simon Friis Larsen, KRF politiker forteller bl.a hvorfor vaksine pass er en dårlig ide.

Da jeg leste at Simon var, som en av de eneste politikerene jeg visste om, totalt i mot det mye omdiskuterte vaksine passet måtte jeg bare få han inn på podcast. Vi snakker om situasjonen vi er inne i, kristendom og mye annet. Helt enige om alt var vi nok ikke, men at vi trenger folk som Simon er helt sikkert.
5/26/20211 hour, 50 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

En podcast med Trude Helén Hole

Trude Helén Hole er en velkjent norsk forfatter, blogger, sommelier, foredragsholder, modell og journalist. Hole fikk sin første artikkel på trykk som trettenåring. Artikkelen omhandlet naturforvaltning i Norge, og hun har siden den gang skrevet for flere magasiner og aviser, og skriver pdd om reiser, vin, film og bøker, samt politikk, næringsliv, ledelse og selvutvikling på bloggen sin.
5/19/20211 hour, 35 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Psykoterapeut Oskar Bull-Hansen benytter MDMA og psilocybin med forbløffende resultater i sin terapi

I denne episoden møter du Oskar Bull-Hansen, en terapeut som veileder sine klienter gjennom terapeutiske prosesser ved hjelp av substanser som MDMA og psilocybin(fleinsopp). Vi snakker om terapi, rusmidler og mye i mellom.
5/12/20212 hours, 10 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Anders Moe,forfatter av boka Knokkelstøv hvor handlingen er lagt til Tveita, og vi følger en torpedo

Samtale med Anders Moe, som debuterte med boka «Knokkelstøv» nå i mars 2021.   I boka møter vi torpedoen Tommy som forsøker å komme seg ut av det kriminelle livet, noe som krever et siste, desperat oppdrag av ham. Vi snakket også om mental helse, hva korona situasjonen og nedstengninger gjør med samfunnet og hvor viktig fysisk aktivitet er for en god mental balanse.
5/8/20211 hour, 13 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Miriam Ekelund Antijantepodden, Forfatter av Antijantelovboka, Redaktør i Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer

I denne utgaven av Podcasten uten navn møter du Miriam Ekelund som har skrevet boka: " Du skal lide for felleskapet"Hun har dypdykket i forskningen om norsk kultur og intervjuet 12 spennende personer, Visste du for eksempel at Norge er et av de mest konforme landene i verden+ Det bety at folk her frenstår som veldig likebåde i oppførsel, utseendeog meninger.Det er også så mange so 9 av 10 som ikke tør ytre segfritt på sosiale medier, eller på åpen nettside. for mer om boken til Ekelund.   https://antijanteboka.no/
5/8/20212 hours, 1 minute, 29 seconds
Episode Artwork

En podcast med Anne og Petter Harila fra Laserklinikken.

Laser er århundrets største og viktigste medisinske oppdagelse i 1960.  Hun har blitt regnet som en av de beste på sitt felt i verden, i tillegg til at hun besitter noe av det beste laserutstyret i sitt slag. Anne Harila var en populær foreleser i Vest Europa, og er det fortsatt. Til tross for dette har hun blitt trakassert av Norske myndigheter i alle år. Helt fra 1979 da hun ble kastet på glattcelle av politiet og fram til 2019 hvor hun vant en sak mot Forbrukertilsynet. VIS MINDRE
4/29/20211 hour, 31 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Mette Kalager, lege og professor i gruppen klinisk effektforskning ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Mette Kalager har etter mitt syn vært den viktigste stemmen i den meget viktige debatten om hvorvidt coronatiltakene koster mer enn de smaker. En debatt som har vært så aggressiv at alle vi som har prøvd å mene noe annet enn media virkelig har fått smake folkets vrede. Vi har mistet venner, vi har blitt kalt både det ene og det andre. Så jeg vil virkelig med dette si, TUSEN TAKK for at du har turt å stå opp og vært med på å snu stemningen, jeg vet det har kostet deg også. Vi er virkelig inne i en historisk tid.
4/21/20212 hours, 1 minute, 35 seconds
Episode Artwork

Marius Vetaas som driver markeringene mot Corona-tiltakene i Bergen tok seg en Oslo-tur.

Marius Vetaas driver markeringene mot Corona-tiltakene i Bergen, har kurert sine egne kroniske sykdommer uten legemidler og sluttet med rus ved hjelp av plantemedisinen Ayahuasca. Han kom en tur for å prate om livet, sin fortid og sitt syn på dagens situasjon.
4/13/20211 hour, 28 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Barbro Paulsen er advokatfullmektig og står på andre plass på Oslo lista til Generasjonspartiet.

Barbro er en av de fineste menneskene jeg har møtt, og en person som tør stå i sannhet selv om det koster. Etter å ha vært en del av den advokat gjengen som bare styrer etter penger, fikk hun nok. Fant ut at hun med den kunnskapen hun besitter virkelig kunne hjelpe folk, og gikk i samarbeid med en likesinnet advokat og dannet firmaet Helle Hansen AS. I tillegg er hun en med i Rettshjelpssentralen, som er en del av Bymisjonen i Oslo. Der jobber det per d.d 25  frivillige jurister og advokater som hjelper ca. 400 stykker gratis hvert år.
4/7/20211 hour, 16 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Tidligere lektor ved UiO, og Dr. i Russisk historie Bjørn Nistad, underviser meg i dag.

Bjørn er en mann med stor integritet, som på grunn av sine meninger om Russland mistet stillingen sin lektor ved UiO. Velger altså ære for penger. Tusen takk Bjørn for at du ikke viker, du er akkurat hva samfunnet i dag trenger. Så i Norge har vi altså ikke rom for fler meninger. Vi må altså bare godta de ekstremt negative og destruktive  meningene om Russland som media serverer og trøkker ned i halsen på oss hvis vi ikke svelger det fort nok.  Rart at vi har blitt det vi beskylder Russland for. Et udemokratisk land hvor folk mister jobben for anderledes meninger, og hvor all media er propaganda for en stat som betaler for dets eksistens.
4/1/20212 hours, 7 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

En samtale med den flinkeste og mektigste mannen i Norsk musikkbransje.

Managing Director i Universal, og min lillebror Bjørn Rogstad, og jeg prater litt om vår oppvekst, hans karriere og hans tanker om musikkbransjen.
3/25/20211 hour, 58 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Naema Noor forteller den utrolige historien sin.

Naema har hatt problemer med barnevernet fra hun var barn, helt fram til nå i godt voksen alder. Men denne historien inneholder så mye mer, alt fra å ha vært bort i mektige menn som Bikram Choudry og en av Norges rikeste menn med forgreninger til verdens farligste E-tjeneste. Til å ha blitt strippet for både ernæringsfysiologi og legeutdannelse. Podcasten er ganske lang, men det mest spennende er siste tredel.
3/18/20213 hours, 17 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Helene sjekker inn....Hos meg:)

Helene har jo vokst opp i samme gate som meg, så jeg kjenner henne litt fra før. Jeg tenkte kanskje flere hadde lyst til å bli litt mer kjent med henne også, så jeg inviterte henne på podcast.
3/10/202159 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Gunnar Halle X Leeds, og nå G16 landslagstrener forteller litt.

Det Gunnar har opplevd, først med Norges landslag, og etterpå med Leeds, er en suksess  kombinasjon som bare noen veldig få Nordmenn kan matche. Ikke tror jeg vi noen gang vil få flere heller.
3/3/202152 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Terje Toftenes forteller om den meget viktige filmen sin "Fri fra kreft" Link i beskrivelsen

For to måneder siden så jeg den en av de beste og viktigste dokumentafilmene jeg har sett, nemlig filmen "Fri fra kreft". Siden dengang har jeg visst at jeg bare måtte få Terje inn og gjøre en podcast om det han har opplevd. Det er mye som har blitt skrevet og lagd film om angående alternative måter å kvitte seg med kreft på, but THIS IS IT. Beste filmen om temaet, og så er den på Norsk. Kost på dere de 70kr det koster Det kan redde livet ditt, eller til noen du kjenner. Link: https://vimeo.com/ondemand/207515://vimeo.com/ondemand/207515
2/24/20211 hour, 53 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Marius Reikerås jurist, menneskerettsaktivist, og en av Norges store sønner fikk endelig en mulighet til å komme innom.

Maris Reikerås er en jurist som har fått dømt Norge mange ganger i den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Norge er ikke best i klassen som så mange tror, og det foregår mye grums i kulissene. Jeg tror ikke de helt visste hva de gjorde når de prøvde å knekke Marius, fordi det prøvde de på. Han har spilt fotball på høyt nivå, og han er spiss. En spiss på 195cm er en farlig mann, en mann som vet å holde hodet kaldt for å kunne sette inn de avgjørende støtene som avgjør en kamp. Når det i tillegg er en mann med hjertet på rettt plass, og som valgte menneskerett som spesialemne i jussen burde de sett det komme. Marius du er en helt :)
2/18/20211 hour, 9 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Advokat Erlend Efskind har gått til sak mot regjeringen for å få prøvd lovligheten av corona restriksjonene.

Advokat Erlend Efskind forteller litt om hvem han er, og om den uhyre viktigheten av å få prøvd lovligheten av de restriksjonene vi lever under nå, og som rammer så mange av oss så hardt i rettssystemet. Tusen takk til deg Erlend, du er en gjennomført bra person.
2/13/20211 hour, 37 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Stig Morten Seierstad fra Maritastiftelsen kom hit for å fortelle litt.

Stig Morten Seierstad x kriminell og tidligere torpedo, har snudd livet sitt helt om, og gjør nå en enestående innsats for å hjelpe folk som trenger det. Stig Morten er bare en helt gjennomført super fyr, og viser hva en egentlig kristen person er. Blir bare så glad og takknemlig av at det finnes sånne som han. Tusen takk for at du kom, og for det du delte med oss
2/4/20211 hour, 7 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Roald Ribe politisk nestleder i Liberalistene kom innom.

Liberalistene er et av de mest spennende partiene, med ideer som må samfunnet er nødt til å begynne å bevege seg mot. Dessverre er vi nå på motsatt vei, med mer og mer kontroll og mindre makt til individet. Mange av oss er voksne, og kan ta ansvar for oss selv, men de som styrer tror visst at vi alle er uansvarlige barn som trenger detaljstyring på alt mulig. Its gotta stop
1/26/20211 hour, 14 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Selveste Ingar Grøndahl kom for å fortelle oss litt om bl.a Grunnloven.

Ingar Grøndahl har brukt årevis på å sette seg inn i Grunnloven, og hvordan den kan brukes i ulike situasjoner. Viktig å få satt fokus på dette, fordi lover og regler som kommer i konflikt med Grunnloven må vike. Og den har mulighet til å sette oss fri.
1/20/20211 hour, 44 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Ann Helen fra "røde luer" kom innom og fortalte hva hun driver med.

Ann Helen, "Røde luer" er programleder og en av arrangørene av markeringene for "frihet fremfor frykt" hver lørdag foran Stortinget. Hun forteller blant annet hvordan gruppen Røde luer har vokst seg til en stor familie full av flotte mennesker der man tar vare på hverandre i en ofte tung Corona-hverdag. Og hun oppfordrer folk fra hele landet til å komme på markeringene som hun beskriver som fredelige sammenkomster.
1/13/20211 hour, 12 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Finn-Andre Nilsson tidligere kriminell og narkoman har funnet en ny mening med livet.

Finn- Andre og jeg hadde mer felles enn vi visste om. Finn har gått fra å være narkoman til å hjelpe narkomane, akkurat det vi trenger. Stolt av deg Finn :)
1/5/20211 hour, 18 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Shahid Rasool tidligere gjengleder for young guns, viser at det går an å få til noe med et langsiktig mål og en vilje som tåler motgang.

Shahid kom på besøk for å vise at det nytter, dessuten ville han kvitte seg med en liten byrde han bar på. Han ville strekke ut en forsonende hånd, og prøve å få slutt på den unødvendige splittelsen de to forbundene har klart å rote seg opp i, og som nå går utover utøverne. Noen av dem bare barn
12/30/20201 hour, 3 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Petter Amundsen. tempelridderne tok med seg menoraen da romerne brant tempelet. Men den er begravd på en øy hvor de har letet etter noe ukjent i 200 år. De kommer ikke inn før de hører på Petter

Den historien som Petter Amundsen forteller her er den råeste historien du noen gang kommer til å få høre Vi Snakker verdens største og lengste skattejakt etter en skatt som har potensial til å forandre verden. Og bare Petter vet hvor og hva
12/23/20201 hour, 10 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Lars Birkelund forteller om Norges skjulte krig mot Syria

Lars Birkelund forteller litt om boka si "Norges krig mot Syria" 
12/9/202050 minutes, 30 seconds