Winamp Logo
Pháp Âm Phật Giáo Cover
Pháp Âm Phật Giáo Profile

Pháp Âm Phật Giáo

Vietnamese, Religion, 31 seasons, 384 episodes, 3 days, 16 hours, 17 minutes
About
Nơi chia sẻ những bài thuyết giảng của quý sư thầy thuộc Phật Giáo Việt Nam
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Hạnh Nguyện Quán Thế Âm

- Chủ đề: Hạnh Nguyện Quán Thế Âm - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yFqb-yYY3Io
11/20/202148 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Đường Dài Luân Hồi

- Chủ đề: Đường Dài Luân Hồi - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ANW14fIUGqI
11/19/202139 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Bạn Tăng Thượng

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 35 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NDQoP4aZsyk
11/18/202138 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 35)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 35 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4Q_UYOXzZ_E
11/17/20211 hour, 23 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 34)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 34 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=sgK4ss0IwsA
11/16/20211 hour, 32 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 33)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 33 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_EUAnG492i8
11/15/20211 hour, 19 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 32)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 32 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YyJwy6VtFpo
11/14/20211 hour, 34 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Biết, Hiểu, Làm

- Chủ đề: Biết - Hiểu - Làm - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=nPkbYVNA0gU
11/13/202135 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Tận Dụng Sinh Tử

- Chủ đề: Tận Dụng Sinh Tử - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wOC-PczqXSk
11/12/202140 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 36

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 36 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=u_12ayEz8Yc
11/11/20211 hour, 1 minute, 31 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 35

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 35 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0qoQhGfAzuk
11/10/202155 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 34

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 34 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=aoZbR5RRS6w
11/9/202155 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 33

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 33 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ps-FpOupbA4
11/7/202150 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 32

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 32 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jCrZyZlRmH0
11/7/202156 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 31

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 31 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BQoRSiHHGdM
11/5/202154 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 30

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 30 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LR_MCaXmPH4
11/4/20211 hour, 4 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 29

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 29 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6GhDpcGpxWM
11/3/202156 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 28

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 28 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=d1q9x9VYjbo
11/2/202156 minutes, 1 second
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 27

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 27 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qV5Lpw4Yuiw
11/1/202156 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 29) Tổng Kết

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 29 - Tổng Kết - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=cW7pGrBrJz4
11/1/20211 hour, 10 minutes, 1 second
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 26

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 26 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=KGiiuoa-wJM
10/31/202158 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 28) Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 28 - Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DNL9OSlTQ6g
10/31/202143 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 25

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 25 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=OuSNQiZ3YMU
10/30/202153 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 27) Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 27 - Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Xerw0f2DTWg
10/30/202141 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 24

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 24 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=U6dpDD0gCVU
10/29/202153 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 26) Phẩm Đà La Ni

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 26 - Phẩm Đà La Ni - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BP-Gzg_Y9u4
10/29/202112 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 23

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 23 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=S1RbCnqXGhQ
10/28/202148 minutes
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 31)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 31 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Gy8WCBsaUtU
10/28/20211 hour, 30 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 25) Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 25 - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=EchumNBTwm8
10/28/202153 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 22

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 22 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vte6Zd1CF_8
10/27/202154 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 30)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 30 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=JqZ7aDUnHzA
10/27/20211 hour, 12 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 24) Phẩm Diệu Âm Bồ Tát

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 24 - Phẩm Diệu Âm Bồ Tát - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kgzd46gtpqA
10/27/202150 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 21

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 21 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HfbvquhXIjM
10/26/202143 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 29)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 29 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BETGqXH75F8
10/26/20211 hour, 5 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 23) Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 23 - Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1G53c2wUF4o
10/26/20211 hour, 3 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 20

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 20 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iAD0mSAzndg
10/25/202155 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 28)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 28 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vSaf40JKZu8
10/25/20211 hour, 15 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 22) Phẩm Chúc Lụy

Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 22 - Phẩm Chúc Lụy - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HIAREwkHzyQ
10/25/202114 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 19

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 19 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=j-jxDC3W7cE
10/24/202150 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 27)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 27 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qSNvp1xnGXk
10/24/20211 hour, 10 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 21) Phẩm Như Lai Thần Lực

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 21 - Phẩm Như Lai Thần Lực - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TTvrjDzkohw
10/24/202125 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 18

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 18 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=778HYkvruWY
10/23/202150 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 26)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 26 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=45u3tyNso8g
10/23/20211 hour, 23 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 20) Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 20 - Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=l0w2MXWoP6o
10/23/202128 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 17

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 17 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3lKtfrPjoEc
10/22/202146 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 25)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 25 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yjUrrNYCCt0
10/22/20211 hour, 16 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 19) Phẩm Pháp Sư Công Đức

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 19 - Phẩm Pháp Sư Công Đức - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=WPGBLA1v2h0
10/22/202141 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 16

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 16 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mAnTZTdc8nI
10/21/202151 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 24)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 24 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=T_M2eKALBaA
10/21/20211 hour, 10 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 18) Phẩm Tùy Hỷ Công Đức

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 18 - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ciNCKH0ViYo
10/21/202128 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 15

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 15 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=48CxiG8Ig5A
10/20/202145 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 23)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 23 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=hy8xk6dI3j0
10/20/20211 hour, 35 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 17) - Phẩm Phân Biệt Công Đức

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 17 - Phẩm Phân Biệt Công Đức - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3u4ModHMwAA
10/20/202141 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 14

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 14 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XUNdeNj4tLE
10/19/202154 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 22)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 22 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vsncc2MOkEI
10/19/20211 hour, 34 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 16) - Phẩm Như Lai Thọ Lượng

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 16 - Phẩm Như Lai Thọ Lượng - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1XI7h4KnYw4
10/19/202132 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 13

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 13 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vticOD8IvnY
10/18/202151 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 21)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 21 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=scXcONbVEuE
10/18/20211 hour, 25 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 15) Phẩm Tuần Địa Dũng Xuất

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 15 - Phẩm Tuần Địa Dũng Xuất - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=R8jMThfpfXk
10/18/20211 hour, 1 minute, 49 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 12

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 12 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MfOAnQqhAxQ
10/17/202150 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 20)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 20 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=eixoPKlIV5Y
10/17/20211 hour, 22 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 14) - Phẩm An Lạc Hạnh

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 14 - Phẩm An Lạc Hạnh - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=cp8bikmqUoU
10/17/20211 hour, 44 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 11

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 11 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=SIXawNuH4ZQ
10/16/20211 hour, 1 minute, 18 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 19)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 19 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HBL81X0Dmho
10/16/20211 hour, 13 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 13) - Phẩm Trì

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 13 - Phẩm Trì - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Vo9q4yhw3RY
10/16/202120 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 10

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 10 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Q1wVzIjm44E
10/15/202157 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 18)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 18 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IEzpr3NJeZ8
10/15/20211 hour, 35 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 12) - Phẩm Đề Bà Đạt Đa

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 12 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TwjgALjDjjs
10/15/202151 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 09

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 09 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=GJhZ7eXTXI8
10/14/20211 hour, 1 minute, 41 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 17)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 17 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wXC4JMzKVYQ
10/14/20211 hour, 23 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 11) - Phẩm Hiện Bảo Tháp

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 11 - Phẩm Hiện Bảo Tháp - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-ViCWODgBIk
10/14/20211 hour, 6 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 08

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 08 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Hwk_2m2M-5A
10/13/202155 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 16)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 16 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iywXgFPPxNs
10/13/20211 hour, 23 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 10) - Phẩm Pháp Sư

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 10 - Phẩm Pháp Sư - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=L_GdP9J_5XQ
10/13/202139 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 07

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 07 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=WiDYUjS7Elg
10/12/20211 hour, 46 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 15)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 15 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Ejo6NOPXlMc
10/12/20211 hour, 41 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 9) Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 9 - Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=A4g435Sy2Hk
10/12/202122 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 06

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 06 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yo4nViv8pzk
10/11/20211 hour, 4 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 14)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 14 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lAHJtBgLtqc
10/11/20211 hour, 30 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 8) Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 8 - Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gjuu2LkzGHQ
10/11/202156 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 05

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 05 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=66FqQgy7DVk
10/10/202155 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 13)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 13 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=WMOdqWwzdUE
10/10/20211 hour, 32 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 7) Phẩm Hóa Thành Dụ

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 7 - Phẩm Hóa Thành Dụ - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_YZJUWf1hLs
10/10/20211 hour, 52 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 04

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 04 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=akInSaiNhdk
10/9/20211 hour, 2 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 12)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 12 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=CEbv4JWlUnY
10/9/20211 hour, 15 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 6) Phẩm Thọ Ký

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 6 - Phẩm Thọ Ký - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2yHMJlA5_Ck
10/9/202144 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 03

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 03 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qXVCtK8X-20
10/8/20211 hour, 3 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 11)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 11 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bjGrdX2gyUk
10/8/20211 hour, 22 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 5) Phẩm Dược Thảo Dụ

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 5 - Phẩm Dược Thảo Dụ - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bduIdPqWKGQ
10/8/202139 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 02

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 02 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Y_fMoD7hzTU
10/7/20211 hour, 9 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 10)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 10 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=UpKDpjZZivg
10/7/20211 hour, 27 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 4) Phẩm Tín Giải

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 4 - Phẩm Tín Giải - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mf89t9NuSAs
10/7/20211 hour, 23 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Tịnh An Quý Phi (Phần 2)

- Chủ đề: Tịnh An Quý Phi - Phần 2 - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4_WbeYBYkbU
10/7/202153 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sen Nở Ban Mai 01

- Chủ đề: Sen Nở Ban Mai 01 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1Ugjr6p_0-M
10/6/202146 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 9)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 9 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=pw5r8NhIyLQ
10/6/20211 hour, 12 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 3) Phẩm Thí Dụ

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 3 - Phẩm Thí Dụ - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YAcgf90iuIg
10/6/20212 hours, 2 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Tịnh An Quý Phi (Phần 1)

- Chủ đề: Tịnh An Quý Phi - Phần 1 - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=u6CvSEk1XXg
10/6/202149 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - Chúng Ta Chết Là Còn Hay Hết?

- Chủ đề: Chúng Ta Chết Là Còn Hay Hết? - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qUAouHJpmHg
10/6/20211 hour, 30 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 8)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 8 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=KQ1HNKW80YU
10/5/20211 hour, 25 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 2) Phẩm Phương Tiện

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 2 - Phẩm Phương Tiện - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=JPeRPTbQmIE
10/5/20212 hours, 6 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Quan Âm Như Mẹ Hiền

- Chủ đề: Quan Âm Như Mẹ Hiền - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=KgfbDRwrJQs
10/5/20211 hour, 37 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - Biết Ơn và Đền Ơn

- Chủ đề: Biết Ơn và Đền Ơn - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=D8hUe8Z9cRY
10/5/20211 hour, 31 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 7)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 7 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bSgpkjrDAzw
10/4/20211 hour, 30 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - (Kinh Pháp Hoa - Phần 1) Ý Nghĩ Tên Kinh & Phẩm Tựa

- Chủ đề: Giảng Kinh Pháp Hoa, Phần 1 - Ý Nghĩ Tên Kinh & Phẩm Tựa - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=tLEklmWw8Fg
10/4/20211 hour, 37 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Tuệ Hải - Kinh Phước Đức (Phần 4)

- Chủ đề: Kinh Phước Đức - Phần 4 - Thầy: TT. Thích Tuệ Hải - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=UmTNAFSxYrk
10/4/20211 hour, 38 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Đạo Đế Và Chánh Kiến

- Chủ đề: Đạo Đế Và Chánh Kiến - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=x50bcdLCHUM
10/4/20211 hour, 37 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 6)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 6 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ww3iUAss95E
10/3/20211 hour, 12 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - Mình Là Cái Gì?

- Chủ đề: Mình Là Cái Gì? - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lmD86V4V1JA
10/3/202154 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Tuệ Hải - Kinh Phước Đức (Phần 3)

- Chủ đề: Kinh Phước Đức - Phần 3 - Thầy: TT. Thích Tuệ Hải - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QBO7H8TZ9Kg
10/3/20211 hour, 35 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Lắng Nghe Sự Sống

- Chủ đề: Lắng Nghe Sự Sống - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=WN3jNChdbNU
10/3/20211 hour, 9 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 5)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 5 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lo0a24fHfF4
10/2/20211 hour, 10 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Thanh Từ - Tập Nghiệp

- Chủ đề: Tập Nghiệp - Thầy: HT. Thích Thanh Từ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ON5gkF6fXzc
10/2/20211 hour, 40 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Tuệ Hải - Kinh Phước Đức (Phần 2)

- Chủ đề: Kinh Phước Đức - Phần 2 - Thầy: TT. Thích Tuệ Hải - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9IS7LMTLwuM
10/2/20211 hour, 31 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Lần Đầu & Lần Cuối

- Chủ đề: Lần Đầu & Lần Cuối - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=PEjAudfi3xg
10/2/20211 hour, 43 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 4)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 4 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=EBwooZ_YVeY
10/1/20211 hour, 21 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Nhận Diện Phiền Não

- Chủ đề: Nhận Diện Phiền Não - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=607SDynE-2Y
10/1/20211 hour, 4 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Tuệ Hải - Kinh Phước Đức (Phần 1)

- Chủ đề:  Kinh Phước Đức - Phần 1 - Thầy: TT. Thích Tuệ Hải - Nguồn:https://www.youtube.com/watch?v=swOiHT8qTEc
10/1/20211 hour, 30 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Học Kinh Điển Phải Khôn Ngoan

- Chủ đề: Học Kinh Điển Phải Khôn Ngoan - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_f_X9Jg5HCE
10/1/20211 hour, 16 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 3)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 3 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=OVLzeQtUwGU
9/30/20211 hour, 14 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Đường Vào Kinh Pháp Hoa (Phần 2)

- Chủ đề:  Đường Vào Kinh Pháp Hoa - Phần 2 - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ydZ9yNn8D_k
9/30/20211 hour, 18 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Đường Vào Kinh Pháp Hoa (Phần 1)

- Chủ đề:  Đường Vào Kinh Pháp Hoa - Phần 1 - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=H9l3l047tcg
9/30/20211 hour, 11 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Tứ Diệu Đế (Phần 2)

- Chủ đề: Tứ Diệu Đế - Phần 2 - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1PK2ND7zbIc
9/30/20211 hour, 36 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 2)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 2 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Vsh86Hyo6fc
9/29/20211 hour, 24 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Câu Chuyện Về Kỹ Nữ CÁT TƯỜNG (Phần 2)

- Chủ đề: Câu Chuyện Về Kỹ Nữ CÁT TƯỜNG (Phần 2) - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gjxt9ljarVM
9/29/202149 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Câu Chuyện Về Kỹ Nữ CÁT TƯỜNG (Phần 1)

- Chủ đề: Câu Chuyện Về Kỹ Nữ CÁT TƯỜNG (Phần 1) - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AtddbgEK1JM
9/29/20211 hour, 4 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Tứ Diệu Đế (Phần 1)

- Chủ đề: Tứ Diệu Đế - Phần 1 - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Pl0-9YYBF70
9/29/20211 hour, 28 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Báo Ân Rộng Lớn (Phần 1)

- Chủ đề: Báo Ân Rộng Lớn - Phần 1 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=N2cAgdh2JIk
9/28/20211 hour, 16 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Chánh Ngữ "Cách Nói Nhiều Khi Quan Trọng Hơn Điều Cần Nói"

- Chủ đề: Chánh Ngữ "Cách Nói Nhiều Khi Quan Trọng Hơn Điều Cần Nói" - Thầy: Thiền Sư Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MgGexaHgFVQ
9/27/20211 hour, 16 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Đọc Chú Đại Bi Sai Có Tội Gì Không?

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Đọc Chú Đại Bi Sai Có Tội Gì Không? - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=__YyZ8fF_g0
9/26/202121 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Xuân - Niềm Vui Và Nỗi Sợ Hãi

- Chủ đề: Niềm Vui Và Nỗi Sợ Hãi - Thầy: Thích Thiên Xuân - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0JUet4qF7pU
9/26/20211 hour, 3 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Giác Hạnh - Thân Người Mà Tâm Chó

- Chủ đề: Thân Người Mà Tâm Chó - Thầy: HT. Thích Giác Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HkTtSJ1s55g
9/26/20211 hour, 25 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Cách Sống Ít Gặp Sai Lầm

- Chủ đề: Cách Sống Ít Gặp Sai Lầm - Thầy: HT. Thích Trí Tịnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TepA6jaU84k
9/26/202157 minutes, 1 second
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Hộ Trì Cho Nhau

- Chủ đề: Hộ Trì Cho Nhau - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=SFb-3zxyV-8
9/25/20211 hour, 2 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Tuệ Hải - Sự Vi Diệu Của Âm Dương

- Chủ đề: Sự Vi Diệu Của Âm Dương - Thầy: TT. Thích Tuệ Hải - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gfHNxQ8L6vw
9/25/20211 hour, 21 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Nghĩ Về Chữ "THAM"

- Chủ đề: Nghĩ Về Chữ "THAM" - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=N-qm8OGrNnI
9/25/202155 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Làm Chủ Bản Thân

- Chủ đề: Làm Chủ Bản Thân - Thầy: Làm Chủ Bản Thân - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5u1UOLyANXE
9/25/202156 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Người Lãnh Đạo

- Chủ đề: Người Lãnh Đạo - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=onRcwsAdA2A
9/24/20211 hour, 34 minutes
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Vài Ý Kiến Về Tịnh Độ

- Chủ đề: Vài Ý Kiến Về Tịnh Độ - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=J3Mnx5cMjZI
9/24/20211 hour, 53 seconds
Episode Artwork

Sư Cô Như Lan - Nợ Ai Nấy Trả - Nghiệp Ai Nấy Mang

- Chủ đề: Nợ Ai Nấy Trả - Nghiệp Ai Nấy Mang - Thầy: Sư Cô Như Lan - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=cRaKLVn7NuA
9/24/20211 hour, 23 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - 5 Thần Chú Uy Lực Nhất

- Chủ đề: 5 Thần Chú Uy Lực Nhất - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qb2b1xrdEGo
9/24/202155 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Tâm Bị Động

- Chủ đề: Tâm Bị Động - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=k3Cw1IkHm8M
9/23/202140 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Ăn Chay

- Chủ đề: Ăn Chay - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=t82uQt2Dh6w
9/23/20211 hour, 43 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Thích Đồng Thành - Lợi Ích To Lớn Của Việc TRÌ CHÚ ĐẠI BI

- Chủ đề: Lợi Ích To Lớn Của Việc TRÌ CHÚ ĐẠI BI - Thầy: Thích Đồng Thành - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=V-BRyucRQG0
9/23/20211 hour, 30 seconds
Episode Artwork

Thích Trí Huệ - Ý Nghĩa Thần Chú Đại Bi

- Chủ đề: Ý Nghĩa Thần Chú Đại Bi - Thầy: Thích Trí Huệ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=pvzD9CuLdLU
9/23/20211 hour, 9 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sân Hận Sanh Chướng Ngại 2

- Chủ đề: Sân Hận Sanh Chướng Ngại 2 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4MIJbnGFgy8
9/22/20211 hour, 15 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sân Hận Sanh Chướng Ngại 1

- Chủ đề: Sân Hận Sanh Chướng Ngại 1 - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XKmGTv4ZkOs
9/22/20211 hour, 29 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Tuệ Hải - Độ Tuổi 50 Nên Làm Gì?

- Chủ đề: Độ Tuổi 50 Nên Làm Gì? - Thầy: TT. Thích Tuệ Hải - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BiMnT5d7KzE
9/22/202139 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Nghiệp Của Mỗi Người

- Chủ đề: Nghiệp Của Mỗi Người - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=z2BCnLCPIA8
9/22/20211 hour, 9 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sống Đẹp Như Hoa

- Chủ đề: Sống Đẹp Như Hoa - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NdwWvcjWwX0
9/21/202138 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Tuệ Hải - Vượt Qua Nghiệp Chướng

- Chủ đề: Vượt Qua Nghiệp Chướng - Thầy: TT. Thích Tuệ Hải - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vf3IBXU2e9U
9/21/20211 hour, 42 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Ứng Xử Khôn Ngoan Trong Cuộc Sống

- Chủ đề: Ứng Xử Khôn Ngoan Trong Cuộc Sống - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=H99Ufv0ae0s
9/21/202154 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

TT. Thích Thiện Thuận - Hạnh Nguyện Địa Tạng Bồ Tát

- Chủ đề: Hạnh Nguyện Địa Tạng Bồ Tát - Thầy: TT. Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rKXfnevQ9sk
9/21/202147 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Xuân - Nhìn

- Chủ đề: Nhìn - Thầy: Thích Thiện Xuân - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jY5sUCAQz24
9/20/20211 hour, 48 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Chuyển Mê Khai Ngộ

- Chủ đề: Chuyển Mê Khai Ngộ - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=zqO8qXwQeoE
9/20/20211 hour, 30 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Tử Thần Cuốn Trôi

- Chủ đề: Tử Thần Cuốn Trôi - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5SxgusWR6Cg
9/20/202140 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Kiến Tánh

- Chủ đề: Kiến Tánh - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=aTq3CACiDlY
9/20/20211 hour, 22 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Mọi Người Trên Đời Gặp Được Nhau Cũng Bởi Chữ "DUYÊN"

- Chủ đề: Mọi Người Trên Đời Gặp Được Nhau Cũng Bởi Chữ "DUYÊN" - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=UfGzO7DwpHg
9/19/202158 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Gươm Trí Chống Ma

- Chủ đề: Gươm Trí Chống Ma - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XNbF0idMwYE
9/19/202142 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Học Cách Bớt Nghĩ Nhiều

- Chủ đề: Học Cách Bớt Nghĩ Nhiều - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QtxnlUdHK60
9/18/20211 hour, 42 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Thích Tuệ Hải - Vấn Đáp "Khung Giờ Vàng Khi Ngủ Giúp Bạn Trẻ Lâu và Khỏe Mạnh"

- Chủ đề: Vấn Đáp "Khung Giờ Vàng Khi Ngủ Giúp Bạn Trẻ Lâu và Khỏe Mạnh" - Thầy: Thích Tuệ Hải - Nguồn https://www.youtube.com/watch?v=HJtokBZ7dMk
9/18/202150 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Xuân - Hạnh Bố Thí Của Người Tu Phật

- Chủ đề: Hạnh Bố Thí Của Người Tu Phật - Thầy: Thích Thiện Xuân - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=r67gDx73k0U
9/18/20211 hour, 3 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Cốt Lỗi Pháp Hoa

- Chủ đề: Cốt Lỗi Pháp Hoa - Thầy: HT. Thích Trí Quảng  - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lP6kRTFnld0
9/18/202157 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Tịnh - Phương Thức Sám Hối GIÚP NGƯỜI THÂN ĐÃ KHUẤT Được Siêu Thoát

- Chủ đề: Phương Thức Sám Hối GIÚP NGƯỜI THÂN ĐÃ KHUẤT Được Siêu Thoát - Thầy: HT. Thích Trí Tịnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2oo9Bj-Lca0
9/17/202153 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Xuân - Đời Sống Người Phật Tử

- Chủ đề: Đời Sống Người Phật Tử - Thầy: Thích Thiện Xuân - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ynycIVEMLPQ
9/17/20211 hour, 43 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Thích Tâm Nguyên - Người Đi Ngược Dòng

- Chủ đề: Người Đi Ngược Dòng - Thầy: Thích Tâm Nguyên - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=A7c_adFENCQ
9/17/20211 hour, 46 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Sức Mạnh Niềm Tin

- Chủ đề: Sức Mạnh Niềm Tin - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ckAMFMpIijo
9/17/202159 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Quán Niệm Về Vô Thường

- Chủ đề: Quán Niệm Về Vô Thường - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=xiOP1Ahbumo
9/16/20211 hour, 15 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thích Tuệ Hải - Giá Trị Câu Niệm Phật

- Chủ đề: Giá Trị Câu Niệm Phật - Thầy: Thích Tuệ Hải - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wOpat3xeXL0
9/16/20211 hour, 23 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Bảy Phật Dược Sư

- Chủ đề: Bảy Phật Dược Sư - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=SEM6I_PGoHc
9/16/20211 hour, 33 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Phật Dạy VỢ CON Ở Kiếp Này Là Mối Nhân Duyên Từ Kiếp Trước

- Chủ đề: Phật Dạy VỢ CON Ở Kiếp Này Là Mối Nhân Duyên Từ Kiếp Trước - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4otpJvU4k60
9/16/20212 hours, 45 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Thích Minh Thiền - Phép Mầu Của Việc LẠY PHẬT MỖI NGÀY

- Chủ đề: Phép Mầu Của Việc LẠY PHẬT MỖI NGÀY  - Thầy: Thích Minh Thiền - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=i_4NBHvlc44
9/15/202146 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Thích Phước Tiến - Vòng Xoáy Đời Người

- Chủ đề: Vòng Xoáy Đời Người - Thầy: Thích Phước Tiến - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wTxtFqxw-lE
9/15/202157 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Nếu Chỉ Còn 1 Ngày Để Sống

- Chủ đề: Nếu Chỉ Còn 1 Ngày Để Sống - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9EAw1A0Mlf8
9/15/20211 hour, 5 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Cách SÁM HỐI MỖI NGÀY

- Chủ đề: Cách SÁM HỐI MỖI NGÀY - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=azHVHWG84Q4
9/15/20211 hour, 2 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - 5 Thứ Càng Nhiều Càng Khổ

- Chủ đề: 5 Thứ Càng Nhiều Càng Khổ - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=8hwcQaH9QYY
9/14/202149 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Giải Thích Về TỤNG CHÚ ĐẠI BI Mỗi Ngày

- Chủ đề: Giải Thích Về TỤNG CHÚ ĐẠI BI Mỗi Ngày - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yCbx9mJbwq0
9/14/20211 hour, 28 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Sự Liên Hệ Giữa Cõi Âm Và Cõi Dương

- Chủ đề: Sự Liên Hệ Giữa Cõi Âm Và Cõi Dương - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bJpdo67hV3U
9/14/20211 hour, 2 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Vòng Đời

- Chủ đề: Vòng Đời - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bxIF_Nb7Ff0
9/14/202139 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Người Khéo Hái Hoa

- Chủ đề: Người Khéo Hái Hoa - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=PArPkfgLwMU
9/13/202146 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Cách Thức Tụng Kinh Của Phật Tử Tại Gia (Kinh Pháp Hoa)

- Chủ đề: Cách Thức Tụng Kinh Của Phật Tử Tại Gia (Kinh Pháp Hoa)  - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2P7oeajOS6U
9/13/20211 hour, 1 minute, 4 seconds
Episode Artwork

Thích Minh Thiền - Vì Sao Lúc NGUY NAN Nên NIỆM QUAN THẾ ÂM?

- Chủ đề: Vì Sao Lúc NGUY NAN Nên NIỆM QUAN THẾ ÂM? - Thầy: Thích Minh Thiền - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=8D-EB3g9biA
9/13/202143 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Vấn Đáp "Mê Tín Dị Đoan"

- Chủ đề: Vấn Đáp "Mê Tín Dị Đoan" - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Tcw1Xz8v-04
9/13/202134 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Trách Nhiệm Không Thuộc Riêng Ai

- Chủ đề: Trách Nhiệm Không Thuộc Riêng Ai - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=q-Tj1NZp1Us
9/12/20211 hour, 6 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Giác Hạnh - Sự Mầu Nhiệm Của Chú Đại Bi

- Chủ đề: Sự Mầu Nhiệm Của Chú Đại Bi - Thầy: HT. Thích Giác Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1gi9K2Ue0Dk
9/12/202148 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Trong Lúc Ngủ Mê Linh Hồn Đi Đâu?

- Chủ đề: Trong Lúc Ngủ Mê Linh Hồn Đi Đâu? - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=pG8EqAWxre4
9/12/20211 hour, 1 minute, 10 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Nơi Về Mãi Mãi

- Chủ đề: Nơi Về Mãi Mãi - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=uGqj4vqnWio
9/12/202138 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Thích Tuệ Hải - ĂN UỐNG CÁCH NÀY Bệnh Nặng Đến Đâu Cũng Hết, Nghiệp Lớn Đến Đâu Cũng Tan

- Chủ đề: ĂN UỐNG CÁCH NÀY Bệnh Nặng Đến Đâu Cũng Hết, Nghiệp Lớn Đến Đâu Cũng Tan - Thầy: Thích Tuệ Hải - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=k4kxITKnGDc
9/11/20211 hour, 22 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thích Trí Huệ - Bòn Phước

- Chủ đề: Bòn Phước - Thầy: Thích Trí Huệ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=J35wOZdLfSg
9/11/202139 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Chúng TA Nên Làm Gì Để VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

- Chủ đề: Chúng TA Nên Làm Gì Để VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9NY09TZzngM
9/11/202141 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Sư Cô Thủy Nghiêm - Trờ Về Chăm Sóc Chính Mình

-Chủ đề: Trở Về Chăm Sóc Chính Mình - Thầy: Sư Cô Thủy Nghiêm - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NOQwe3_FEfg
9/10/20211 hour, 18 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Pháp Tu Chữa Trị Mọi Bệnh, Giải Thoát Khổ Đau

- Chủ đề: Pháp Tu Chữa Trị Mọi Bệnh, Giải Thoát Khổ Đau - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=l80ORmmiJiU
9/10/202157 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Tâm Vô Trụ

- Chủ đề: Tâm Vô Trụ - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=b-w2gQ9OxMs
9/10/20211 hour, 18 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Biết Tâm Để Điều Tâm

- Chủ đề: Biết Tâm Để Điều Tâm - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Y72YZ1YsLK4
9/10/202142 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Ăn Ngon Ngủ Yên

- Chủ đề: Ăn Ngon Ngủ Yên - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=JYZIV8AT4AU
9/9/202141 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Người Biết Sống Một Mình

- Chủ đề: Người Biết Sống Một Mình - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=s1LP2yoj3do
9/9/202148 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Cách Để Khai Mở Con Mắt Thứ 3

- Chủ đề: Cách Để Khai Mở Con Mắt Thứ 3 - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bOpFGbhHXeo
9/9/20211 hour, 13 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Thích Phước Tiến - Quán Sâu Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh Thời Covid-19

- Chủ đề: Quán Sâu Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh Thời Covid-19 - Thầy: Thích Phước Tiến - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XI5Qh6KWaHI
9/9/202158 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Chuyện Ngủ Ngon

- Chủ đề: Chuyện Ngủ Ngon - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3nOVSAd28M8
9/8/20211 hour, 15 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Tự Mình Trị Hết Bệnh Tật

- Chủ đề: Tự Mình Trị Hết Bệnh Tật - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Omt0bB1BlV0
9/8/202154 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Ai Cũng Vậy

- Chủ đề: Ai Cũng Vậy - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Ec-o1mYMkkU
9/8/20211 hour, 20 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Xuân - Cười

- Chủ đề: Cười - Thầy: Thích Thiện Xuân - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=nKdHtNMcAW4
9/8/20211 hour, 33 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Pháp Làm Cho Cư Sĩ Lợi Lạc

- Chủ đề: Pháp Làm Cho Cư Sĩ Lợi Lạc - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=pPmsGbKhx_g
9/7/20211 hour, 7 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Đừng Lụy "mọi thứ chỉ là Duyên"

- Chủ đề: Đừng Lụy - mọi thứ chỉ là Duyên - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=f5SVQvm2CTY
9/7/20211 hour, 23 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Xuân - Năng Lượng

- Chủ đề: Năng Lượng - Thầy: Thích Thiện Xuân - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=a010iG3jbco
9/7/20211 hour, 15 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Cách Thắp Hương Cúng Phật

- Chủ đề: Cách Thắp Hương Cúng Phật - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=n6mtXMXp48w
9/7/202140 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Thích Trí Huệ - Duyên Nghiệp Khó Lường

- Chủ đề: Duyên - Nghiệp Khó Lường  - Thầy: Thích Trí Huệ - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Y8dC9nRQ5Lc
9/6/20211 hour, 24 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Sướng Khổ Tại Tâm Mình

- Chủ đề: Sướng Khổ Tại Tâm Mình  - Thầy: Thích Thiện Thuận - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=PQXCpU7fvP8
9/6/20211 hour, 41 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - 16 Phép Quán Niệm Hơi Thở

- Chủ đề: 16 Phép Quán Niệm Hơi Thở  - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=GAbIA9ibLqM
9/6/20211 hour, 23 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Chấp Nhận Để Hạnh Phúc

- Chủ đề: Chấp Nhận Để Hạnh Phúc  - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=RajQUJRTNwc
9/6/202136 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

HT. Thích Trí Quảng - Vô Thường

- Chủ đề: Vô Thường  - Thầy: HT. Thích Trí Quảng - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Xsft6y_7rqI
9/5/202156 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Xuân - Đi Chơi

- Chủ đề: Đi Chơi  - Thầy: Thích Thiện Xuân - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=pUHcqrCrcHA
9/5/20211 hour, 7 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Bạn Muốn Làm Gì Cho Cuộc Đời Mình?

- Chủ đề: Bạn Muốn Làm Gì Cho Cuộc Đời Mình?  - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9Rlae3OJeBY
9/5/20211 hour, 35 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Bài Học từ Đại Dịch Covid-19

- Chủ đề: Bài Học từ Đại Dịch Covid-19  - Thầy: Thích Pháp Hòa - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rwQpHDHGpCo
9/5/20211 hour, 23 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Buông Bỏ Căng Thẳng

- Chủ đề: Buông Bỏ Căng Thẳng - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=84k5Lk4cW7w
9/3/20211 hour, 34 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 20 - Đi vào biến động bằng sức mạnh tỉnh thức

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 20 - Đi vào biến động bằng sức mạnh tỉnh thức - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/202159 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 20 - Sống tối giản để giữ lấy hồn quê hương

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 20 - Sống tối giản để giữ lấy hồn quê hương - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/20212 hours, 37 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 19 - Ngồi yên với tâm không lo lắng và sợ hãi

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 19 - Ngồi yên với tâm không lo lắng và sợ hãi - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/202155 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số 19 - Sống tối giản để xây dựng lại tình cảm gia đình

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số 19 - Sống tối giản để xây dựng lại tình cảm gia đình - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/20211 hour, 11 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 18 - Thả trôi những muộn phiền

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 18 - Thả trôi những muộn phiền - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/20211 hour, 11 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 18 - Sống tối giản để thuận thảo với đất trời

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 18 - Sống tối giản để thuận thảo với đất trời - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/20211 hour, 19 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 17 - Chỉ quan sát và ghi nhận là đẩy lùi được phiền não

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 17 - Chỉ quan sát và ghi nhận là đẩy lùi được phiền não - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/20211 hour, 9 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số 17 - Sống tối giản để nuôi dưỡng lòng từ ái

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số 17 - Sống tối giản để nuôi dưỡng lòng từ ái - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/20211 hour, 13 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 16 - Nằm yên với tâm không sân hận

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 16 - Nằm yên với tâm không sân hận - Thầy: Sư Minh Niệm
9/15/20201 hour, 9 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 16 - Sống tối giản để nâng dậy khí chất phi phàm

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 16 - Sống tối giản để nâng dậy khí chất phi phàm - Thầy: Sư Minh Niệm
9/14/20201 hour, 19 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 15 - Kiên trì phát triển định lực

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 15 - Kiên trì phát triển định lực - Thầy: Sư Minh Niệm
9/13/202058 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 15 - Sống tối giản để làm chủ cuộc đời mình

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 15 - Sống tối giản để làm chủ cuộc đời mình - Thầy: Sư Minh Niệm
9/12/20201 hour, 9 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 14 - Nằm yên với trái tim bao dung độ lượng

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 14 - Nằm yên với trái tim bao dung độ lượng - Thầy: Sư Minh Niệm
9/11/202057 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 14 - Sống tối giản để gần nhau hơn

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 14 - Sống tối giản để gần nhau hơn - Thầy: Sư Minh Niệm
9/10/20201 hour, 14 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 13 - Nhìn phiền não với con mắt bình yên và trong trẻo

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 13 - Nhìn phiền não với con mắt bình yên và trong trẻo - Thầy: Sư Minh Niệm
9/9/20201 hour, 13 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 13 - Sống tối giản để hạnh phúc được gần hơn

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 13 - Sống tối giản để hạnh phúc được gần hơn - Thầy: Sư Minh Niệm
9/8/20201 hour, 5 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 12 - Nằm yên với tâm hồn rộng mở

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 12 - Nằm yên với tâm hồn rộng mở - Thầy: Sư Minh Niệm
9/6/202057 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 12 - Sống tối giản - tại sao không

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 12 - Sống tối giản - tại sao không - Thầy: Sư Minh Niệm
9/6/20201 hour, 20 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 11 - Ngồi yên với cái tôi bé nhỏ

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 11 - Ngồi yên với cái tôi bé nhỏ  - Thầy: Sư Minh Niệm
9/5/202056 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 11 - Bình Tĩnh Sống

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 11 - Bình Tĩnh Sống - Thầy: Sư Minh Niệm
9/4/20201 hour, 2 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 10 - Bước Đi Điềm Tĩnh Giữa Xôn Xao

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 10 - Bước Đi Điềm Tĩnh Giữa Xôn Xao - Thầy: Sư Minh Niệm
9/3/202054 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 10 - Phải Bước Tiếp

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 10 - Phải Bước Tiếp - Thầy: Sư Minh Niệm
9/2/20201 hour, 36 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 9 - Thực Tại Không Đáng Sợ Như Ta Tưởng

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 9 - Thực Tại Không Đáng Sợ Như Ta Tưởng  - Thầy: Sư Minh Niệm
9/1/202055 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - Nghệ thuật nói chuyện

- Chủ đề: Nghệ thuật nói chuyện - Thầy: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
8/31/20201 hour, 33 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 9 - Trời Còn Để Có Hôm Nay

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 9 - Trời Còn Để Có Hôm Nay - Thầy: Sư Minh Niệm
8/31/202051 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số phụ 02 - Ru vết thương lòng bằng năng lượng an lành nhất

- Chủ đề: Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số phụ 02 - Ru vết thương lòng bằng năng lượng an lành nhất - Thầy: Sư Minh Niệm
8/31/202055 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 8 - An Trú Kiên Định Trong Thực Tại

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 8 - An Trú Kiên Định Trong Thực Tại - Thầy: Sư Minh Niệm
8/30/202059 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số phụ 01 - Chữa lành tâm hồn bằng năng lượng tích cực

- Chủ đề: Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số phụ 01 - Chữa lành tâm hồn bằng năng lượng tích cực - Thầy: Sư Minh Niệm
8/30/20201 hour, 2 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Tu thế nào cho đúng Pháp

- Chủ đề: Tu thế nào cho đúng Pháp - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/29/20201 hour, 23 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 8 - Nếu Bây Giờ Phải Ra Đi

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 8 - Nếu Bây Giờ Phải Ra Đi - Thầy: Sư Minh Niệm
8/29/20201 hour, 5 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Thích Trí Huệ - Gieo duyên lành

- Chủ đề: Gieo duyên lành - Thầy: Thích Trí Huệ
8/29/20201 hour, 27 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số 03 (đặc biệt) - Xin hãy thương con bằng trái tim an lành

- Chủ đề: Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số 03 (đặc biệt) - Xin hãy thương con bằng trái tim an lành - Thầy: Sư Minh Niệm
8/29/20202 hours, 20 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 7 - Đứng Yên Nhìn Cuộc Đổi Thay

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 7 - Đứng Yên Nhìn Cuộc Đổi Thay - Thầy: Sư Minh Niệm
8/28/20201 hour, 26 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 7 - Chỉ Tình Thương Ở Lại

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 7 - Chỉ Tình Thương Ở Lại - Thầy: Sư Minh Niệm
8/27/20201 hour, 3 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Ai đầu độc ta?

- Chủ đề: Ai đầu độc ta? - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/26/20201 hour, 30 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 6 - Nhìn Dòng Cảm Giác Trôi Qua

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 6 - Nhìn Dòng Cảm Giác Trôi Qua - Thầy: Sư Minh Niệm
8/26/20201 hour, 10 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Tình người Phật Tử

- Chủ đề: Tình người Phật Tử - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/25/20201 hour, 27 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 6 - Chung Tay Đẩy Lùi Nghịch Cảnh

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 6 - Chung Tay Đẩy Lùi Nghịch Cảnh - Thầy: Sư Minh Niệm
8/25/202056 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Nỗi khổ của người tu

- Chủ đề: Nỗi khổ của người tu - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/24/20201 hour, 37 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 5 - Quay Về Chăm Sóc Cơn Giận

Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 5 - Quay Về Chăm Sóc Cơn Giận Thầy: Sư Minh Niệm
8/24/202056 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Ân tình

- Chủ đề: Ân tình - Thầy: Thích Thiện Thuận & Thích Hạnh Bảo
8/23/20201 hour, 38 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 5 - Rồi Ngày Mai Sẽ Khác

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 5 - Rồi Ngày Mai Sẽ Khác - Thầy: Sư Minh Niệm
8/23/202052 minutes, 1 second
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Hóa giải muộn phiền

- Chủ đề: Hóa giải muộn phiền - Thầy: Thích Thiện Thuận & Thích Hạnh Bảo
8/22/20201 hour, 27 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 4 - Ngồi Yên Trong Thảnh Thơi

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 4 - Ngồi Yên Trong Thảnh Thơi - Thầy: Sư Minh Niệm
8/22/202051 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số 02 - Tội nghiệp vết thương của tôi ơi!

- Chủ đề: Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số 02 - Tội nghiệp vết thương của tôi ơi! - Thầy: Sư Minh Niệm
8/22/20201 hour, 9 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Đối cảnh vô tâm

- Chủ đề: Đối cảnh vô tâm - Thầy: Sư Minh Niệm
8/21/202056 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 4 - Cho Hoa Đào Nở Lúc Xuân Về

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 4 - Cho Hoa Đào Nở Lúc Xuân Về - Thầy: Sư Minh Niệm
8/21/202046 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Nước mắt người tu

- Chủ đề: Nước mắt người tu - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/20/20201 hour, 33 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Cúng tháng 7 và khấn vái đúng cách

- Chủ đề: Cúng tháng 7 và khấn vái đúng cách - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/20/20201 hour, 17 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 3 - Quay Về Ôm Ấp Nỗi Đau

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 3 - Quay Về Ôm Ấp Nỗi Đau - Thầy: Sư Minh Niệm
8/20/202047 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Vui sống giữa nghịch duyên

- Chủ đề: Vui sống giữa nghịch duyên - Thầy: Sư Minh Niệm
8/19/20201 hour, 16 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 3 - Đừng Ban Thêm Sức Mạnh Cho Nghịch Cảnh

Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 3 - Đừng Ban Thêm Sức Mạnh Cho Nghịch Cảnh - Thầy: Sư Minh Niệm
8/19/202047 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Cách tính vận hạn tốt xấu

- Chủ đề: Cách tính vận hạn tốt xấu - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/18/202055 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 2 - Buông Xả Những Nỗi Lo Âu

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 2 - Buông Xả Những Nỗi Lo Âu - Thầy: Sư Minh Niệm
8/18/20201 hour, 12 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 2 - Có Lúc Cũng Cần Được Cách Ly

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 2 - Có Lúc Cũng Cần Được Cách Ly - Thầy: Sư Minh Niệm
8/17/202049 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 1 - Đưa Tâm Trở Về Và Thư Giãn Sâu

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 1 - Đưa Tâm Trở Về Và Thư Giãn Sâu - Thầy: Sư Minh Niệm
8/16/20201 hour, 15 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Đối mặt với Trầm cảm

- Chủ đề: Đối mặt với Trầm cảm - Thầy: Sư Minh Niệm
8/15/20201 hour, 50 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 1 - Thời Gian Tốt Nhất Để Quay Về

- Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 1 - Thời Gian Tốt Nhất Để Quay Về - Thầy: Sư Minh Niệm
8/15/202052 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Với người ghét mình

- Chủ đề: Với người ghét mình - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/15/20201 hour, 43 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Học cách im lặng

- Chủ đề: Học cách im lặng - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/14/20201 hour, 39 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số 01 - Về nghe biến động trong lòng

- Chủ đề: Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN - Số 01 - Về nghe biến động trong lòng - Thầy: Sư Minh Niệm
8/14/20201 hour, 3 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Điều ai cũng muốn

- Chủ đề: Điều ai cũng muốn - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/14/20201 hour, 49 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Con cái

- Chủ đề: Con cái - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/14/20201 hour, 20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Tâm không mong cầu

- Chủ đề: Tâm không mong cầu - Thầy: Sư Minh Niệm
8/12/20201 hour, 22 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Cách loại bỏ cái Tôi

- Chủ đề: Cách loại bỏ cái Tôi - Thầy: Sư Minh Niệm
8/12/20201 hour, 17 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Tu học giữa đời thường

- Chủ đề: Tu học giữa đời thường - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/12/20202 hours, 27 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Đi tìm hạnh phúc

- Chủ đề: Đi tìm hạnh phúc - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/11/20201 hour, 39 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Người ngoại đạo hỏi thầy

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Người ngoại đạo hỏi thầy - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/11/202037 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Cách tạo phước cho con cháu

- Chủ đề: Cách tạo phước cho con cháu - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/11/20201 hour, 14 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Giá trị của cuộc sống

- Chủ đề: Giá trị của cuộc sống - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/11/20201 hour, 37 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Mùa trăng tháng tư

- Chủ đề: Mùa trăng tháng tư - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/11/20201 hour, 6 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Thích Trí Huệ - Thản nhiên trước nghịch cảnh

- Chủ đề: Thản nhiên trước nghịch cảnh - Thầy: Thích Trí Huệ
8/11/20201 hour, 7 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Nhân duyên Giàu & Nghèo

- Chủ đề: Nhân duyên Giàu & Nghèo - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/20201 hour, 16 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Sống chỉ một lần thôi (P2)

- Chủ đề: Sống chỉ một lần thôi (P2) - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/20201 hour, 36 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Sống chỉ một lần thôi (P1)

- Chủ đề: Sống chỉ một lần thôi (P1) - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/20201 hour, 37 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Bình yên trong cuộc sống

- Chủ đề: Bình yên trong cuộc sống - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/20201 hour, 28 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Thay đổi chính mình

- Chủ đề: Thay đổi chính mình - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/20201 hour, 30 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Giàu và Nghèo

- Chủ đề: Giàu và Nghèo - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/20202 hours, 6 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Đi tìm bình yên

- Chủ đề: Đi tìm bình yên - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/202051 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Trăng đưa lối ta về

- Chủ đề:  Trăng đưa lối ta về - Thầy: Sư Minh Niệm
8/8/202050 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Chế ngự phiền não

- Chủ đề: Chế ngự phiền não - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/20201 hour, 6 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn đáp) Niệm Phật có vượt qua được đại nạn dịch bệnh không?

- Chủ đề: (Vấn đáp) Niệm Phật có vượt qua được đại nạn dịch bệnh không? - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/8/20201 hour, 6 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Phước đức

- Chủ đề: Phước đức - Thầy: Sư Minh Niệm
8/8/202055 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Thích Pháo Hòa - Giải tỏa phiền não

- Chủ đề: Giải tỏa phiền não - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/8/20201 hour, 12 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Đánh thức sự bình yên chân thật bên trong

- Chủ đề: Đánh thức sự bình yên chân thật bên trong - Thầy: Sư Minh Niệm
8/8/20201 hour, 30 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Sự nhẫn nhục tuyệt đối

- Chủ đề: Sự nhẫn nhục tuyệt đối - Thầy: Sư Minh Niệm
8/8/20201 hour, 29 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Duyên nợ vợ chồng

- Chủ đề: Duyên nợ vợ chồng - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/202056 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Sư Minh Niệm - Sống nhân từ

- Chủ đề: Sống nhân từ - Thầy: Sư Minh Niệm
8/8/202054 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Chuyển hóa cơn giận

- Chủ đề: Chuyển hóa cơn giận - Thầy: Thích Thiện Thuận
8/8/20201 hour, 39 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Vì sao thầy chưa về Việt Nam

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Vì sao thầy chưa về Việt Nam - Thầy: Thích Pháp Hòa
8/8/20201 hour, 18 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Thắp nhang trên bàn thờ Ông Địa & Thần Tài

Chủ đề: Thắp nhang trên bàn thờ Ông Địa & Thần Tài Thầy: Thích Pháp Hòa
8/8/20201 hour, 25 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Tu trong nghịch cảnh

- Chủ đề: Tu trong nghịch cảnh - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/31/20201 hour, 47 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Biết chướng, vượt chướng

- Chủ đề: Biết chướng, vượt chướng - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/31/20201 hour, 59 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Thích Thiện Thuận - Bóng mây

- Chủ đề: Bóng mây - Thầy: Thích Thiện Thuận
7/31/20201 hour, 14 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Phước và Nghiệp

- Chủ đề: Phước và Nghiệp - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/31/20201 hour, 35 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Nhân quả báo

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Nhân quả báo - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/31/202021 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Ít ham muốn, Ít khổ đau

- Chủ đề: Ít ham muốn, Ít khổ đau - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/31/202038 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Nhân duyên nghiệp quả

- Chủ đề: Nhân duyên nghiệp quả - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/31/202045 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Làm chủ cơn nóng giận

- Chủ đề: Làm chủ cơn nóng giận - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/31/202058 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Nổ lực kiếm tiền nhưng quên mất điềunày

- Chủ đề: Nổ lực kiếm tiền nhưng quên mất điềunày - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 20 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Những chuyện tâm linh

- Chủ đề: Những chuyện tâm linh - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 6 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Nhẫn nhịn

- Chủ đề: Nhẫn nhịn - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 38 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Kiểm soát cơn tức giận

- Chủ đề: Kiểm soát cơn tức giận - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 26 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Phật Di Đà, Phật Di Lặc có thật không

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Phật Di Đà, Phật Di Lặc có thật không - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 51 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Để dễ thấy Phật

- Chủ đề: Để dễ thấy Phật - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/202056 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Chỉ mong cuộc sống được yên ổn

- Chủ đề: Chỉ mong cuộc sống được yên ổn - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 8 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Người có số hưởng tài lộc

- Chủ đề: Người có số hưởng tài lộc - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 11 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Cái khổ trong địa ngục

- Chủ đề: Cái khổ trong địa ngục - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 1 minute, 49 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Chúc đại chúng bình an trước đại dịch covid -19

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Chúc đại chúng bình an trước đại dịch covid -19 - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 57 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Nhìn tướng biết tâm

- Chủ đề: Nhìn tướng biết tâm - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/29/20201 hour, 3 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Tu Khẩu

- Chủ đề:  Tu Khẩu - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/28/20201 hour, 32 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Ăn chay & ăn mặn

- Chủ đề: Ăn chay & ăn mặn - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/28/20201 hour, 23 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Hiểu và làm được 5 điều

- Chủ đề: Hiểu và làm được 5 điều - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/28/20201 hour, 38 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Khóc không hẳn là khổ

- Chủ đề: Khóc không hẳn là khổ - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/28/20201 hour, 55 minutes, 1 second
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Bóng đè, Chiêm bao gặp ác mộng

- Chủ đề: Bóng đè, Chiêm bao gặp ác mộng - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/28/20201 hour, 34 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Đi chùa, thờ Phật

- Chủ đề: Thích Pháp Hòa - Đi chùa, thờ Phật - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/28/20201 hour, 13 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Đừng cố chấp

- Chủ đề: Đừng cố chấp - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/28/20201 hour, 25 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Tụng chú Đại Bi như thế nào?

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Tụng chú Đại Bi như thế nào? - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/28/202052 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Tại sao tôi khổ

- Chủ đề: Tại sao tôi khổ - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/25/20201 hour, 12 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Để tình yêu bền chặt

- Chủ đề: Để tình yêu bền chặt - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/25/20201 hour, 24 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Suy nghĩ tích cực

- Chủ đề: Suy nghĩ tích cực - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/24/20201 hour, 7 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Đường tình duyên lận đận

- Chủ đề: Đường tình duyên lận đận - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/24/20201 hour, 4 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Chuyện tình yêu

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Chuyện tình yêu - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/24/20201 hour, 13 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sống đúng nghĩa

- Chủ đề: Sống đúng nghĩa - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/24/20201 hour, 28 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - HOẠ từ đâu mà ra

- Chủ đề: HOẠ từ đâu mà ra - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/202056 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Đại nạn của nhân loại

- Chủ đề: Đại nạn của nhân loại - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/202034 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - VIỆC KHÔNG NÊN LÀM trước bàn thờ Phật

- Chủ đề: VIỆC KHÔNG NÊN LÀM trước bàn thờ Phật - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/20201 hour, 39 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Nỗi khổ niềm đau

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Nỗi khổ niềm đau - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/20202 hours, 15 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - NGHIỆP đến làm sao trả

Chủ đề: NGHIỆP đến làm sao trả Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/20201 hour, 14 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Bài học ĐẮT GIÁ cho người hay Phóng Sanh

- Chủ đề: Bài học ĐẮT GIÁ cho người hay Phóng Sanh - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/20201 hour, 26 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Làm sao Bỏ Ngoài Tai những lời Thị Phi, Hơn Thua, Ganh Ghét để tâm An Lạc

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Làm sao Bỏ Ngoài Tai những lời Thị Phi, Hơn Thua, Ganh Ghét để tâm An Lạc - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/20201 hour, 26 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Yêu Mà Không Lụy

- Chủ đề: Yêu Mà Không Lụy - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/20201 hour, 31 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Thích Pháo Hòa - Vì sao người NHIỀU CHUYỆN thì gọi là BÀ 8

- Chủ đề: Vì sao người NHIỀU CHUYỆN thì gọi là BÀ 8 - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/22/20201 hour, 9 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Vượt qua Sắc Dục và Tham Dục

- Chủ đề: Vượt qua Sắc Dục và Tham Dục - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/21/20201 hour, 13 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sống ở đời hễ KHOE CÁI GÌ thì sẽ MẤT CÁI ĐÓ

- Chủ đề: Sống ở đời hễ KHOE CÁI GÌ thì sẽ MẤT CÁI ĐÓ - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/18/20201 hour, 4 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - 6 lý do bị BÓNG ĐÈ và CHIÊM BAO ÁC MỘNG

- Chủ đề: 6 lý do bị BÓNG ĐÈ và CHIÊM BAO ÁC MỘNG - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/18/20201 hour, 34 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Chấm dứt NGHIỆP NÓNG NẢY

- Chủ đề: Chấm dứt NGHIỆP NÓNG NẢY - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/18/20202 hours, 23 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - (Vấn Đáp) Làm sao nhìn rõ được lòng người

- Chủ đề: (Vấn Đáp) Làm sao nhìn rõ được lòng người - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/18/20201 hour, 13 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Thích Pháp Hòa - Sống Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã

- Chủ đề: Sống Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã - Thầy: Thích Pháp Hòa
7/18/202037 minutes, 49 seconds