Winamp Logo
Përmes Biblës @ ttb.twr.org/albanian Cover
Përmes Biblës @ ttb.twr.org/albanian Profile

Përmes Biblës @ ttb.twr.org/albanian

Albanian, Religion, 1 season, 528 episodes, 9 hours, 55 minutes
About
Programi "Përmes Biblës" është pjesë e shërbesës "Përmes Biblës" të mësimit të Biblës në mbarë botën. Këto seri u planifikuan që në fillim nga Dr. J. Vernon McGee dhe janë përkthyer dhe përshtatur në më shumë se 100 gjuhë dhe dialekte. U planifikua që të ishte një program radiofonik ditor 30-minutësh, që në mënyrë sistematike ta udhëhiqte dëgjuesin përmes gjithë Biblës. Këto programe janë të disponueshme për ju në internet. Ne jemi mirënjohës që ju keni zgjedhur të mësoni më shumë për Fjalën e Zotit duke dëgjuar këto programe. Rekomandohet që ju të dëgjoni të paktën një program në ditë nga e hëna në të premte. Nëse do të vazhdoni ta bëni këtë çdo javë, për 5 vitet e ardhshme ju do të keni studiuar të gjithë Biblën.
Episode Artwork

Psalmet 22,15-23,2

1/1/121 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 23,1-28,6

1/1/118 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 19,1-21,3

18 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 21,4-30

18 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 15,27-16,43

19 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 17,1-18,11

18 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 14,9-15,26

19 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 11,15-14,3

19 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 10,1-11,9

20 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 1,1-9,33

21 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Romakëve 16,13-27

19 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Romakëve 15,30-16,12

18 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Romakëve 14,6-23

19 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Romakëve 15,1-13

19 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Romakëve 15,14-29

21 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Romakëve 13,1-14

20 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Romakëve 14,1-5

22 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Romakëve 12,1-8

20 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Romakëve 12,9-21

19 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Romakëve 11,22-36

21 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Romakëve 11,7-23

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Romakëve 10,6-11,6

20 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Romakëve 9,26-10,4

20 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Romakëve 9,1-5

22 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Romakëve 9,6-10,4

19 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Romakëve 8,29-39

20 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Romakëve 8,18-28

20 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Romakëve 8,7-17

20 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Romakëve 8,1-6

23 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Romakëve 7,7-25

19 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Romakëve 7,1-10

21 minutes, 1 second
Episode Artwork

Romakëve 6,13-23

20 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Romakëve 6,1-12

20 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Romakëve 5,1-8

19 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Romakëve 5,9-21

21 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Romakëve 4,1-25

22 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Romakëve 3,22-31

20 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Romakëve 2,20-3,9

20 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Romakëve 3,10-22

18 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Romakëve 1,18-32

18 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Romakëve 2,1-20

20 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Romakëve 1,6-17

20 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Romakëve 1,1-5

20 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 24,5-25,30

16 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 23,7-24,9

16 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 20,7-21,18

18 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 21,19-23,18

18 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 19,15-20,6

19 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 18,7-19,14

16 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 17,1-18,6

19 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 12,3-13,19

16 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 13,20-16,20

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 6,18-8,29

18 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 10,18-12,9

17 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 9,1-10,15

18 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 6,1-17

19 minutes, 1 second
Episode Artwork

2 i Mbretërve 5,1-27

21 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 4,9-5,27

13 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 2,23-4,7

19 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

2 i Mbretërve 1,2-22

20 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 20,1-22,4

15 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 22,1-53

19 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 18,1-40

22 minutes, 1 second
Episode Artwork

1 i Mbretërve 16,21-17,22

18 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 18,41-19,21

19 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 15,1-16,18

19 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 12,25-14,31

17 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 9,1-10,29

18 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 11,1-12,19

16 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 7,1-8,66

17 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 5,1-6,38

17 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 3,1-4,34

20 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 2,1-46

22 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

1 i Mbretërve 1,1-53

15 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 23,1-24,25

17 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 20,1-22,51

17 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 18,23-19,36

19 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 17,1-18,22

18 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 15,1-16,23

21 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 13,1-14,33

18 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 12,1-29

18 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 10,1-11,27

19 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 7,18-9,13

20 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 7,1-17

17 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 6,1-22

19 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 4,1-5,25

14 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 2,1-3,39

18 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

2 Samuelit 1,1-27

18 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 30,1-31,13

16 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 26,1-28,7

19 minutes, 1 second
Episode Artwork

1 Samuelit 28,8-29,11

18 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 25,1-44

19 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 22,11-24,22

16 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 21,1-22,10

17 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 18,1-20,42

20 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 16,1-17,58

19 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 15,1-35

16 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 13,1-14,52

14 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 10,1-12,25

17 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 8,1-9,28

16 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 5,1-7,17

18 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 3,1-4,18

16 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 2,1-35

16 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

1 Samuelit 1,1-2,1

14 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Veprat 28,1-32

17 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Veprat 27,1-44

18 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Veprat 26,1-32

18 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Veprat 25,1-27

17 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Veprat 24,1-26

19 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Veprat 23,1-33

14 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Veprat 22,1-23,5

17 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Psalmet 23,2-24,10

1/1/122 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 22,1-19

1/1/118 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 1,1-2,18

1/1/119 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

1 i Kronikave 28,1-29,23

1/1/119 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 3,1-6,11

1/1/120 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 26,12-7,8

1/1/120 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 7,12-8,11

1/1/122 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 9,1-10,19

1/1/118 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 14,1-16,9

1/1/120 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 11,1-13,22

1/1/117 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 18,1-33

1/1/118 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 16,1-18,2

1/1/119 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 21,1-22,12

1/1/120 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 19,1-21,6

1/1/121 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 23,1-24,27

1/1/118 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 25,1-26,21

1/1/119 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 29,1-31,21

1/1/119 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 26,22-28,27

1/1/120 minutes
Episode Artwork

2 i Kronikave 33,1-23

1/1/120 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 32,1-33

1/1/120 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 34,1-2, 2 i Kronikave 35

1/1/119 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

2 i Kronikave 36,5-33

1/1/119 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 1,1-9

1/1/124 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 2,1-16

1/1/123 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 1,10-31

1/1/124 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 3,1-23

1/1/124 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 5,1-13

1/1/123 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 4,1-21

1/1/122 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 6,1-20

1/1/121 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 7,1-20

1/1/122 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 7,21-40

1/1/121 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 8,1-9,4

1/1/119 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 10,7-11,1

1/1/117 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 9,5-10,6

1/1/122 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 11,2-18

1/1/121 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 12,1-11

1/1/122 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 11,17-34

1/1/122 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 14,1-40

1/1/123 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 12,12-30

1/1/119 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 13,1-30

1/1/120 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 15,1-11

1/1/123 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 15,12-38

1/1/111 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 16,1-24

1/1/119 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

1 Korintasve 15,39-58

1/1/120 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Esdra 1,1-2,65

1/1/121 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Esdra 5,1-6,22

1/1/119 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Esdra 3,1-4,24

1/1/119 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Esdra 7,1-9,1

1/1/121 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Esdra 9,2-10,44

1/1/121 minutes
Episode Artwork

Nehemia 1,1-2,1

1/1/118 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Nehemia 2,2-20

1/1/118 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Nehemia 3,1-13

1/1/121 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Nehemia 3,14-32

1/1/121 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Nehemia 4,1-23

1/1/118 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Nehemia 5,1-19

1/1/119 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Nehemia 6,1-7,1

1/1/118 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Nehemia 7,2-8,8

1/1/122 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Nehemia 8,9-9,10

1/1/122 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Nehemia 9,34-13,31

1/1/125 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 1,1-11

1/1/121 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 1,12-2,11

1/1/121 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 2,12-3,13

1/1/120 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 3,14-4,4

1/1/121 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 4,5-5,1

1/1/121 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 5,2-12

1/1/122 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 5,13-21

1/1/125 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 6,1-14

1/1/121 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 6,15-7,4

1/1/122 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 7,5-8,4

1/1/122 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 8,5-24

1/1/120 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 9,1-10,1

1/1/120 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 10,2-13,14

1/1/121 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 11,1-33

1/1/118 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 12,1-12

1/1/120 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

2 Korintasve 12,13-13,14

1/1/120 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ester 1,1-18

1/1/120 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ester 1,19-2,11

1/1/119 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ester 2,12-3,2

1/1/120 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Ester 4,1-17

1/1/119 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Ester 3,3-15

1/1/122 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Ester 5,1-6,1

1/1/120 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Ester 7,7-8,12

1/1/120 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Ester 6,1-7,6

1/1/119 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Ester 8,13-10,3

1/1/120 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Jobi 1,1-22

1/1/121 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Jobi 2,1-13

1/1/120 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Jobi 3,1-26

1/1/122 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Jobi 4,1-5,3

1/1/118 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Jobi 5,4-6,17

1/1/119 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Jobi 6,24-8,22

1/1/118 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Jobi 9,1-10,19

1/1/119 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Jobi 11,1-13,15

1/1/118 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Jobi 13,3-14,15

1/1/119 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Jobi 17,1-19,11

1/1/120 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Jobi 15,1-16,21

1/1/120 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Jobi 19,23-21,15

1/1/119 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Jobi 21,16-22,26

1/1/119 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Jobi 23,1-26,7

1/1/121 minutes
Episode Artwork

Jobi 26,13-28,28

1/1/121 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Jobi 29,1-30,31

1/1/119 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Jobi 31,1-32,13

1/1/119 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Jobi 32,16-34,6

1/1/120 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Jobi 34,8-37,24

1/1/120 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Jobi 37,22-40,8

1/1/119 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Jobi 40,6-42,17

1/1/120 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Galatasve 1,1-10

1/1/122 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Galatasve 1,10-2,4

1/1/120 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Galatasve 2,1-16

1/1/123 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Galatasve 2,17-3,4

1/1/121 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Galatasve 3,5-10

1/1/123 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Galatasve 3,11-23

1/1/121 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Galatasve 3,24-4,4

1/1/122 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Galatasve 4,19-31

1/1/119 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Galatasve 4,5-18

1/1/121 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Galatasve 5,1-11

1/1/120 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Galatasve 5,11-21

1/1/121 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Galatasve 6,6-9

1/1/125 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Galatasve 6,1-5

1/1/122 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Galatasve 5,19-26

1/1/120 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Galatasve 6,9-18

1/1/122 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Psalmet 2,1-6

1/1/122 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Psalmet 1,1-6

1/1/124 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Psalmet 2,7-12

1/1/122 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Psalmet 3,1-4,8

1/1/119 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Psalmet 5,1-6,9

1/1/120 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Psalmet 9,1-10,18

1/1/119 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Psalmet 7,1-8,9

1/1/122 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Psalmet 11,1-13,6

1/1/118 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Psalmet 14,1-16,4

1/1/119 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Psalmet 16,5-17,15

1/1/119 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Psalmet 18,1-19,6

1/1/120 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Psalmet 19,7-21,9

1/1/121 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Psalmet 21,10-22,14

1/1/121 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Psalmet 25,1-26,12

1/1/119 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Psalmet 27,1-28,9

1/1/120 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Psalmet 29,1-30,12

1/1/120 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Psalmet 31,1-32,2

1/1/120 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Psalmet 32,3-33,21

1/1/119 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Psalmet 34,1-35,16

1/1/119 minutes
Episode Artwork

Psalmet 34,1-35,16

1/1/117 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Psalmet 36,1-37,38

1/1/117 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Psalmet 38,1-40,3

1/1/119 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Psalmet 40,3-41,13

1/1/119 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Psalmet 45,1-46,7

1/1/117 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Psalmet 46,8-49,5

1/1/117 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Psalmet 49,6-50,23

1/1/119 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Psalmet 51,1-7

1/1/123 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Psalmet 51,8-52,9

1/1/120 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Psalmet 53,1-55,23

1/1/119 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Psalmet 56,1-60,10

1/1/119 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Psalmet 61,1-62,8

1/1/121 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Psalmet 67,3-69,8

1/1/120 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Psalmet 62,9-67,2

1/1/121 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Psalmet 69,9-72,20

1/1/118 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Psalmet 73,1-75,6

1/1/116 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Psalmet 76,1-78,72

1/1/120 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Gjoni 18,15-40

25 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Marku 3,13-4,12

21 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Levetiku 19,19-20,9

21 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 5,1-29

21 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Marku 1,1-31

21 minutes, 1 second
Episode Artwork

Eksodi 22,1-23,17

20 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Gjoni 11,16-57

20 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Mateu 26,17-62

20 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Numrat 15,1-16,22

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 11,1-40

18 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Gjoni 11,1-15

23 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Veprat 12,20-13,13

14 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Levetiku 18,1-30

23 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Levetiku 23,16-44

22 minutes, 1 second
Episode Artwork

Levetiku 3,12-4,12

21 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Gjoni 18,1-14

22 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Luka 5,4-39

21 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Veprat 9,32-10,8

14 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Levetiku 25,1-24

21 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Gjoni 8,20-59

23 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Gjoni 1,37-2,12

23 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 6,1-25

19 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Luka 2,25-3,3

20 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Luka 11,24-12,15

19 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Levetiku 26,14-46

19 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Eksodi 1,1-22

23 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Veprat 16,13-17,9

16 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Jozueu 13,1-17,18

23 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 2,1-3,28

16 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 27,1-28,67

20 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Gjoni 7,11-53

18 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Eksodi 25,10-30

22 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Levetiku 23,1-15

20 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Luka 23,44-24,12

21 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Jozueu 6,1-18

21 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Gjoni 6,53-7,10

20 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Ruthi 2,4-13

17 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Numrat 1,1-53

21 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Veprat 11,1-12,19

20 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 32,7-34,8

15 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Eksodi 15,1-27

22 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Levetiku 12,1-8

23 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 23,1-24,22

19 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Veprat 15,7-21

18 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Levetiku 3,1-11

22 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Levetiku 5,3-6,7

20 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ruthi 2,1-4

18 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Luka 8,41-9,26

16 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Gjoni1,1-3

22 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Luka 19,11-20,18

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Ruthi 1,7-22

20 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Eksodi 4,6-31

22 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Gjoni 10,22-42

18 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Numrat 9,1-10,36

24 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Luka 14,1-35

19 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Luka 21,8-22,6

21 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Levetiku 16,5-34

21 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Levetiku 15,1-16

19 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 9,1-29

18 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Numrat 21,1-35

18 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Jozueu 10,1-11,19

20 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Marku 7,1-37

21 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Marku 15,1-37

20 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Gjoni 16,21-17,5

27 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Gjoni 14,10-31

20 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Jozueu 4,1-5,15

17 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Levetiku 25,25-26,14

21 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 15,16-17,6

17 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Numrat 33,1-36,13

19 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Levetiku 10,1-20

22 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Numrat 16,23-17,33

19 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Gjoni 19,1-37

20 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Marku 12,18-13,2

19 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 10,1-11,12

19 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Marku 5,21-6,6

20 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 6,1-23

19 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 17,8-18,19

20 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Eksodi 33,7-34,7

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Veprat 4,1-37

18 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Levetiku 9,1-24

20 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Eksodi 36,1-38,27

23 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 25,1-26,13

19 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Jozueu 2,1-3,17

18 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Numrat 20,1-35

18 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Numrat 11,1-30

19 minutes, 1 second
Episode Artwork

Levetiku 14,1-54

30 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Veprat 8,1-25

15 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Jozueu 1,1-18

16 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Veprat 18,1-23

13 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Gjoni 6,22-58

24 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Levetiku Paraqitje

21 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Gjoni 13,1-18

22 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Numrat 14,1-45

20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Eksodi 9,1-10,7

21 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Numrat 18,1-19,22

20 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 8,22-9,57

19 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 6,24-7,22

19 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Veprat 1,12-26

21 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 29,1-30,20

23 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Marku 1,32-2,12

22 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Levetiku 27,1-34

24 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Gjoni 21,12-25

21 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Veprat 13,14-14,7

14 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Marku 14,22-72

21 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Eksodi 20,24-21,36

21 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Eksodi 30,21-32,7

19 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 3,12-4,21

18 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 10,1-11,28

17 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Gjoni 15,1-6

19 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Numrat 2,1-3,41

22 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Veprat 1,1-10

19 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Numrat 4,1-5,5

19 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Eksodi 27,1-28,14

20 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Luka 18,1-14

21 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 1,1-3,11

17 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 4,1-45

17 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Levetiku 24,1-23

20 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Gjoni 13,18-38

22 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Gjoni 1,3-36

23 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Numrat 11,31-13,30

20 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Eksodi 28,15-29,40

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Luka 3,3-31

19 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Gjoni 4,1-34

21 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Mateu 24,16-39

20 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Marku 4,13-5,20

20 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Veprat 9,10-31

15 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Eksodi 7,14-8,32

22 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Mateu 26,63-27,26

21 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 12,1-13,17

19 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Levetiku 6,8-7,18

20 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 18,1-21,44

16 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Eksodi 12,29-51

22 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Marku 15,38-16,20

21 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Levetiku 4,13-5,2

21 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Luka 1,34-80

18 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 12,1-13,25

18 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Veprat 19,22-20,12

16 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ruthi 2,13-23

19 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Eksodi 32,7-33,7

20 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Eksodi 16,1-36

21 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Eksodi 13,1-18

20 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Luka 17,1-37

19 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 18,20-20,12

18 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Eksodi 23,20-25,9

22 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Luka 24,13-53

21 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Eksodi 18,13-19,5

21 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Luka 22,39-72

21 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Jozueu 8,1-9,20

19 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Gjoni 5,10-39

17 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Eksodi 29,38-30,20

20 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Veprat 17,10-34

18 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Levetiku 21,16-22,30

18 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Luka 12,16-56

18 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Veprat 21,8-40

17 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Luka 4,16-5,3

19 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Marku 8,1-38

21 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 21,1-22,21

17 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Luka 10,1-22

21 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Mateu 27,62-28,20

22 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Veprat 7,1-60

22 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Numrat 23,1-24,25

18 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Gjoni 10,1-21

21 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Jozueu 22,1-23,16

18 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Gjoni 20,18-21,11

24 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Eksodi 39,1-43

20 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Marku 11,15-12,17

22 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Luka 11,1-23

18 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Eksodi 2,1-25

22 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Marku Paraqitje

21 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Numrat 25,1-26,65

18 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Gjoni 9,8-41

21 minutes, 1 second
Episode Artwork

Luka 22,7-38

17 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Gjoni 3,6-36

22 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Ruthi 4,12-22

19 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Veprat 3,1-26

18 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Eksodi 3,1-4,5

21 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Levetiku 1,1-17

23 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Eksodi 13,19-14,31

21 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Numrat 5,5-6,27

23 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Marku 9,36-10,25

21 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Luka 9,27-62

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Levetiku 13,1-4

20 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Veprat 2,1-47

16 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Eksodi 5,1-6,13

22 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Luka 7,1-35

22 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Luka 15,1-19

19 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Veprat 10,9-48

17 minutes, 1 second
Episode Artwork

Eksodi 17,1-18,12

21 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Numrat 22,1-41

20 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Luka 16,9-31

20 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Gjoni 5,40-6,21

20 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ruthi 3,1-3

19 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Luka 18,15-19,10

25 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Eksodi 25,31-26,37

22 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Eksodi 34,18-35,36

20 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Levetiku 11,4-47

23 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Veprat 8,26-9,9

16 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Jozueu 18,1-21,44

20 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Levetiku 2,1-16

22 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Luka 20,19-21,7

20 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Marku 9,1-35

20 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Levetiku 8,7-36

21 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Luka 2,1-24

20 minutes, 1 second
Episode Artwork

Ruthi 4,1-11

18 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Gjoni 15,6-27

22 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Levetiku 15,16-16,4

21 minutes
Episode Artwork

Gjoni 8,1-19

21 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Veprat 15,22-16,12

16 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Veprat 20,13-21,7

16 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Ruthi 3,4-18

17 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Levetiku 13,4-59

22 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Marku 14,1-21

20 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Veprat 5,1-42

18 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Ruthi 1,1-6

20 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 1,1-46

19 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Marku 2,13-3,12

21 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Numrat 30,1-32,42

23 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 7,1-8,20

19 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Marku 13,3-37

20 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Numrat 27,1-29,40

21 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Gjoni 2,13-3,5

23 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Levetiku 19,1-18

21 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Gjoni 17,6-26

18 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Veprat 6,1-7

17 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Luka 6,1-49

20 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Luka 15,20-16,8

24 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Gjoni 9,1-7

21 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Luka 1,1-34

21 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Gjoni 19,38-20,17

23 minutes
Episode Artwork

Eksodi 20,3-23

21 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 14,1-15,14

19 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 14,1-16,23

20 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Marku 6,7-56

20 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Luka 13,1-35

18 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Marku 10,26-11,14

20 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Gjoni 12,1-25

21 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 16,25-18,31

17 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ligji I Përtërirë 31,1-32,6

18 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Mateu 25,31-26,16

21 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Gjoni 14,1-9

22 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Mateu 27,26-61

21 minutes
Episode Artwork

Numrat 7,1-8,26

21 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Luka 4,1-21

23 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Levetiku 11,1-3

21 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Eksodi 10,11-11,10

21 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Jozueu 7,1-26

21 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Veprat 14,8-15,6

18 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Gjyqtarët 5,1-31

17 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Veprat 18,24-19,21

14 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Gjoni 12,26-50

19 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Eksodi 19,6-20,3

20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Levetiku 20,10-21,15

23 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Jozueu 23,1-24,33

16 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Eksodi 6,14-7,14

20 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Levetiku 7,19-8,6

21 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Luka 7,37-8,40

25 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Gjoni 16,1-20

27 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Mateu 24,40-25,30

20 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Levetiku 17,1-12

21 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Gjoni 4,35-5,9

23 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Luka 23,1-43

19 minutes