Winamp Logo
پادکست داستانی هزینه رازداری Cover
پادکست داستانی هزینه رازداری Profile

پادکست داستانی هزینه رازداری

Persian, Arts, 1 season, 5 episodes, 1 hour, 53 minutes
About
پادکست هزینه رازداری مجموعه است داستانی در مورد رازهای مگو و هزینه ای که ما و اطرافیانمان بابت پنهان بودن آنها می پردازیم.
Episode Artwork

اپیزود پنج- داستان دنیای تنها

پادکست هزینه رازداری، مجموعه ای داستانی در مورد رازهای مگو. رازهایی که اینقدر لایه های عمیق و نهفته ای دارند که حتی خودت هم از وجودشون بی خبری. این داستان، دنیای تنها دنیا سعی می کند با تغییرناخواسته ای که در زندگی اش رخ داده کنار بیاید اما یادآوری اتفاقات تلخ گذشته این کار را برایش سخت و غیر ممکن می کند.
3/6/201928 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

اپیزود چهار- داستان ریشه ای عمیق و کهنه، قسمت دوم

پادکست هزینه رازداری، مجموعه ای داستانی در مورد رازهای مگو. رازهایی که حتی با وجود برملاشدنشون باز هم پنهانند چرا که تصور اینکه واقعیت دارن برای هیچکس قابل باور نیست. این داستان، ریشه ای عمیق و کهنه وقتی برادر مینا به طرز مشکوکی ناپدید می شود، مینا تمام سعیش را می کند تا قبل از اینکه کسی متوجه شود او را پیدا کند، اما بناچار بخاطر شرایط حساس خانوادگی مجبور به گفتن حقیقت می شود.
2/26/201921 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

اپیزود سه- ریشه ای عمیق و کهنه، قسمت اول

وقتی برادر مینا به طرز مشکوکی ناپدید می شود، مینا تمام سعیش را می کند تا قبل از اینکه کسی متوجه شود او را پیدا کند، اما بناچار بخاطر شرایط حساس خانوادگی مجبور به گفتن حقیقت می شود.
2/19/201921 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

اپیزود دو- داستان حق به جانب، قسمت دوم

The very first episode of پادکست داستانی هزینه رازداری!
2/12/201922 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

اپیزود یک- داستان حق به جانب، قسمت اول

داستان حق به جانب پاي خانواده هاي دو جوان برای اولین بار به کلانتری باز می شود. دغدغه یک خانواده خاتمه سریع ماجراست درحالیکه دیگری اصرار بر كشف حقیقت ماجرا دارد.
1/31/201918 minutes, 9 seconds