Winamp Logo
På jobben Cover
På jobben Profile

På jobben

Norwegian, Cultural, 3 seasons, 29 episodes, 16 hours 14 minutes
About
Hvordan vi har det på jobben påvirker livene våre, helsen vår og kvaliteten på arbeidet. Derfor har vi laget podkasten «På jobben». Enten du er leder eller ansatt vil du få nyttige tips og råd du kan ta med deg til din arbeidsplass.
Episode Artwork

Hvordan vil korona påvirke arbeidslivet fremover?

På grunn av koronakrisen står arbeidslivet i en alvorlig situasjon med utfordringer i kø. Hvordan går vi dette i møte på best mulig måte? Og hvordan vil arbeidslivet utvikle seg i årene som kommer? Fremtidens arbeidsliv er tema for denne episoden, og gjest i studio er Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Programleder er Cato Lorentz.
19/06/202032 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Hvordan skape rom for kreativitet på jobben?

Kreative initiativ som utfordrer det etablerte i en organisasjon kan skape utvikling. Men hvordan forvalter vi kreativitet på den korrekte måten? Og hvordan kan man som kreativ person på best mulig måte spille en utviklende rolle i en organisasjon? Gjest i denne episoden er jazzpianist og høgskolelektor Ole Fredrik Norbye. Programleder er Cato Lorentz.
12/06/202031 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Hvordan samarbeide best mulig på arbeidsplassen?

Arbeidsgivere og arbeidstakere som går hånd i hånd for å skape utvikling og økt verdi på arbeidsplassen er det vi jobber for. Men hvordan bør man da gå frem for å lykkes med å skape et optimalt samarbeid mellom partene i arbeidslivet? Denne episoden handler om partssamarbeid i arbeidslivet, og vi har fått med oss Lisbeth Øyum, seniorforsker ved SINTEF. Programleder er Cato Lorentz.
05/06/202036 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Hvordan få det beste ut av folka dine på jobben?

Det virker til å være stor enighet om at det å investere i menneskelige ressurser er lønnsomt. Så på hvilken måte kan da virksomheter ruste seg for å få det beste ut av sine ansatte? Og hvordan kan man gjennom fornuftig HR skape rammer som legger til rette for god ledelse? I denne episoden snakker vi med administrativ leder i LO-forbundet Industri Energi og forfatter av HR-boka, Åshild Egerdal. Programleder er Cato Lorentz og produsent er Eirik Stordrange.
26/05/202029 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Arbeidsmiljøet i krisetid - hva bør vi tenke på?

Arbeidsdagene våre har endret seg mye de siste månedene. Og krisen vi står i har utvilsomt testet oss på hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet. Hvordan har hjemmekontor, sosial isolasjon og ledelse på avstand påvirket arbeidsmiljøene våre? Og må vi tenke annerledes på hvordan vi jobber med arbeidsmiljø i en tid hvor usikkerhet og frykt preger oss? I denne episoden prater vi med direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander. Programleder er Cato Lorentz.
19/05/202033 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Hvordan lede i en krise?

Kriser kan sette både ledere og organisasjoner under et enormt press. Kravene til god ledelse øker og forventningene til lederne blir større. Så på hvilken måte leder man best i en tid hvor man blir kraftig utfordret på det etablerte og det vante? Og hvordan kan en lede både i den akutte fasen, og samtidig tenke strategisk mot den tiden som kommer etter krisen? I denne episoden prater vi om hvordan lede i en krise med daglig leder i Storform, Svein Hjorthaug. Programleder er Cato Lorentz.
12/05/202033 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Hvordan lykkes med hjemmekontor?

Veldig mange mennesker jobber hjemmefra i disse dager. Jobbhverdagen har endret seg radikalt, og vi er tvunget til å skape nye rutiner. Så hva betyr denne endrede hverdagen for oss, og hvordan påvirker den oss psykisk når den vedvarer over tid? I denne episoden prater vi med psykologspesialist Sondre Risholm Liverød om hvordan best lykkes med å jobbe hjemmefra. Programleder er Cato Lorentz.
05/05/202035 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Bør vi være åpne om sykdom på jobben?

Hva bør man si dersom en kollega blir syk? Og hvor støttende kan man være uten at det skaper press og ubehag for den som er syk eller har vært gjennom en lengre sykdomsperiode? Det å snakke om sykdom på jobben kan være en god støtte for den syke, men det kan også være en stor belastning som, i verste fall, fører til enda lenger sykmelding. I denne episoden skal vi prate om sykdom og hvordan forholde seg til dette på arbeidsplassen. Og for å bli en god del klokere, så har vi invitert Silje Endresen Reme, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Programleder er Cato Lorentz og produsent er Eirik Stordrange.
16/02/202025 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Åpent kontorlandskap – hva gjør det med oss?

Trives vi egentlig best i åpent kontorlandskap, eller det er cellekontor som sørger for at du er mest effektiv og mindre syk? For hvordan påvirker stedene der vi arbeider sykefravær og effektivitet? Dette tar vi opp i denne utgaven av podkasten «På jobben». Gjester i studio er forskningsdirektør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Stein Knardahl, og tidligere hovedverneombud ved Bufetat – region øst, Finn Kåre Aasheim. Programleder er Cato Lorentz og produsent er Eivind Kaasin.
02/02/202040 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Gjøre endringer på jobben? Da bør dere unngå dette

Hvordan lykkes man best med krevende endringer på sin arbeidsplass? Er det tilstrekkelig å bare kopiere suksessen til store og velkjente virksomheter? Og hva skal til for at de ansatte både ser og forstår endringene best mulig slik at utfallet blir et vellykket resultat? For å prate om endring og endringskommunikasjon har vi fått besøk i studio av førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Bergen, Mads Nordmo Arnestad. Programleder er Cato Lorentz og produsent er Eivind Kaasin.
26/01/202030 minutes 25 seconds