P2-fågeln Cover
P2-fågeln Profile

P2-fågeln

Swedish, Ornithology, 1 seasons, 30 episodes, 4 hours 17 minutes
About
Pausfågeln. Lyssna på fåglar och samtal kring dem. Ansvarig utgivare: MARCUS SJÖHOLM
Episode Artwork

Samtal om lundsångaren, P2-fågeln

Samtal om lundsångaren, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. December 2003. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.
31/12/201011 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Samtal om nordsångaren, P2-fågeln

Samtal om nordsångaren, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. December 2002. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.
17/12/201012 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Samtal om dvärgsparven, P2-fågeln

Samtal om dvärgsparven, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.
03/12/201010 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Samtal om gyllensparven, P2-fågeln

Samtal om gyllensparven, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.
26/11/201011 minutes 1 second
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Fåglarna skulle välja kung

Ur "Aftonsånger", 2010 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Fåglarna skulle välja kung.Den som kunde flyga högst skulle få kungavärdigheten.Örnen flög högt men när den inte orkade längre hördes ett fint pipande: en kungsfågel flög upp från örnens rygg och hävdade, med rätta, att den varit högst. På kungsfågelns rygg satt, emellertid, en dikt, halvsovande.
29/03/200937 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Vid stationen

Ur "Aftonsånger", 2010 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Vid stationen.Allt är alltid på väg.Där är lokstallarna, tömda.Ladusvalorna har rest.Här kommer tåget. - - - Nej, ladusvalorna har gått till botten.Kall vind över perrongen. Till botten har de gått med sina liv, som de alltid gör, och allestädes. Tal, gester och rörelser på spelplatsen.En kylig vind. Men – där flyger ju en!
27/03/200944 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Det uppstod inte en duett

Ur Aftonsånger, 2010 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Det uppstod inte en duettmellan nötväckaoch sothöna. Det var bara jagsom hörde efter.
26/03/20093 hours 9 minutes 23 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: En alldeles fågelfri lokal

Ur "Aftonsånger", 2010 Bengt Emil Johnson (1936-2010) En alldeles fågelfri lokal.Det gäller att vakta stegen. Tyst, tyst, tyst.Sedan: rödhakens öga.
25/03/200922 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Denna fågel, sjungande i gryningens kyla

Ur Lika, 1991 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Denna fågel, sjungande i gryningens kyla, kännerjag till namnet: järnsparv. Jag vet också att toppsången äger rum långt frånfågelns vardagsliv: lågt bland ris och buskarsmyger den; dit dimper den ur kronan som en skiffersten. Med egna ögon har jag även sett att äggen i detgrässpunna nästet är klart blåa. Och vid detta syn-minne häftar erinringen av en hel sommar, enav livets hetaste. På ett foto stödde jag mig mot en numera bortforsladskorstensruin. Här kunde en av berättelserna ta början, fast denville inte.
24/03/20091 minute
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Gröngölingungars fräna skrik

Ur Lika, 1991 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Gröngölingungars fräna skrik från en annan värld här, mellan husen. Ett irrande dock bland stammarna, hela den här dagen och mer än så. Det är här man spjälkas. Helas. Och spjälkas. Utan slut.
23/03/200930 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Några sätt att betrakta eller betraktas av skator

Ur Bland orrar och kor, 1989 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Skata i blommande äppelträd.Japanskt? – Näädu, svenska Faen bor i henne! - - - Bra torkväder i dag, tre skatungar på klädstrecket. - - - Skatklassens skrattlektion börjar kl 04.30. Hur vet dom att just den björken står utanför vårt sovrum? - - - Betraktad av en skata.Nog för att vi ser varandra, nog ser vi vad vi ser, nog ser hon särskilt noga efter. - - - Skata i rönn: svart, vitt, rött och något som förflyter – tid?
21/03/20091 minute 17 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Ett par tranor färdas genom klar septemberrymd

Ur "I grannskapet", 2001 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Ett par tranor färdas genom klar septemberrymd, ropen avlägsnar sig, förändras akustiskt av distansen, tonar småningom bort. Hur låter ropen? Det självpåtagna, orimliga ”uppdraget” gör sig påmint igen, det borde ”fästas på papper”. Trumpetande? Nej, det har jag aldrig gillat, stämmer inte med lätenas skrovlighet. Skorrande? För grovt, å andra sidan. Rungande? Njaa… Man borde låta ropen vara vad de är, något som drar förbi och färgar den sinnliga helhetsupplevelsen med känslor av uppbrott, avstånd, rymd. En vanlig septembermorgon, allt är som det skall vara, och samtidigt alldeles särskilt. Varje möte mellan ett kännande subjekt och det man kallar omgivning är unikt och kan aldrig återkallas. Men måste trotsas, väcker driften att ”fästa på papper”. Fascinationen inför det oöverskådliga all-liv som människan är samtidigt delaktig i och genom sitt medvetande utestängd ifrån driver fr
20/03/20092 minutes 47 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Det oväntade är nära

Ur Om öster, 1999 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Det oväntade är nära.I myrhalsen: en skarp tillsägelse. Blickar möts. Och jag ser rött – röd mössa på karl i grå arbetsrock – trana, styltar skorrande undan, ungen skymtar i synvinkelns utkant. Rödhaken. Sörplar i sig, nej: sörplar glödgnistrande ur sig sommarens essens.
19/03/200938 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Bergfinkarna

Ur Om öster, 1999 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Bergfinkarna, som de lät, den mycket sena våren1971. Vad är det man gör när man minns ett läte?Varfågelungarna, deras skriande: nästansom smågrisar. Och så den här tystnaden.Skogsdungen ute i mossen(Liknar inte Dödens ö, men…)Skillnader, överallt skillnader.Rutten är: skillnad. Icke hypotetisk. ”Återseende” – vilket fånigt ord.
18/03/200952 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Första plikten

Ur Om öster, 1999 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Första plikten: att vara, inte bara närvarande.Yttersta plikten: uppnå glömska av plikt, skyldighet. Att vara i kanten av mossen, här. Inventeringar kan utföras under hela häckningssäsongen från april till juni.Det är nu juli. Sifferkod 1: till fots. Icke-hypotetisk fotvandring. (Begreppsgränsen mellan försenad närvaro och rekognoscering?) Linje, punkter, ris, hällmark, myr, göl, början, pågång. Det pågår, det har inte upphört. Grönbenan genomför en inventering.På denna punkt bör jag, enligt grönbenan, inte befinna mig. ”Rädsla” bör en fågel kunna sägas förnimma? Grönbenan är inte rädd. ”Förbannad” lär man knappast kunna säga om en fågel? Grönbenan här verkar förbannad. Exponerar sig i torrtallen.Jiffar skarpt och ihållande. Hänger, illskriande, kring huvudet på mig. Jag är i grönbenans revir det som är för mycket. Överbliven <b
17/03/20091 minute 47 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: ”Gökropet känner man på huden”

Ur Om öster, 1999 Bengt Emil Johnson (1936-2010) ”Gökropet känner man på huden”, sa Harry Martinson. Och: ”Sommaren är generös– den kan man leva och dö på…” Kort. Kort. Kortare än mannaminne. Juli nu, gökhinnan dunstar. Det blev inte så många gökrop i år. Det var Olsjögöken, Gropgöken, han vid Tors-Karis. Och i Nybodalen, förstås, tolv minuter i åtta, det skulle bli gökotta. Nog för att polera upp gökytan över landskapet, jag tänker den som något slags blått. Något blå-långt. Ihop med vetskapen om att också något annat… Dårhinnan, gökhinnan, juli nu, den börjar förångas. Snåren tätnar. I snåren, inte ”kny och knätt”, något annat i snåren, säg liv, säg död, säg där: emellan. Tillvaron mätes ej längre med gökmått, ropdistans; gökdistanserna vidgas, egendomligt nog, fast här trivialiseras. Gökropet övergår i sin egentliga form: frånvaro och längtan. Förväxla inte detta med någon snöplighet! Kortare än mannaminne. Nära nu: stanken ur unkna k
16/03/20092 minutes 9 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Allhelgonadagen avslöjas plötsligt

Ur "För resten", 1987 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Allhelgonadagen avslöjas plötsligt när molnen rivs isär. Helgonen har hamnar av Corvus och Garrulus; en Herrans glädje i flyktlekande kråksvärm, knarrande korp, skrattspeglande skata, gnekande skrika… På dagens vind, i det flyktiga ljuslånet, i den himmelsskriande klyftan mellan mörkren.
15/03/200943 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: I grantätningarna silas gammalt ljus mellan grenar

Ur "Efter vanligheten", 1978 Bengt Emil Johnson (1936-2010) I grantätningarna silas gammalt ljus mellan grenar, hejdas och faller till marken för att bilda förna. Ett visst slags mörker, det mörker som finns i grantätningar, är ljusets förna. Där går koltrasten kvar, där, i det förmultnande ljuset; läser långt ifrån den finstilta skriften, men vänder tankfullt på löv, vänder tankfullt och försiktigt på torra löv.
14/03/200949 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Det blir inte annorlunda

Ur "Efter vanligheten", 1978 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Det blir inte annorlunda.Jag erinrar mig, jag påstår att bakom, kanhända igenom, musiken syntes ljus av ett visst slag. Eller: förnams det, i en lövskogsglänta, som – bortsett från det som brukar anses bilda gläntan – är själva gläntningen. Idel mellan, av omsorg. Ett ljus som egentligen endast kan ses på östsluttningar av vissa berg och vid vissa solstånd.(Grönsångaren vet.)
13/03/200946 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Högt över kärret glider silhuetter

Ur "För resten", 1987 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Högt över kärret glider silhuetter av vilda fåglar, lyfta över boet av ris och grenar, färdiga till rov och även spända till en avspänd lek i nästan naket ljus; en bild av makt men också ”ett par fåglars liv”.Och ljuset börjar avspegla sig självt och tiden bleknar in i själva tiden och gjusen vinklar sina långa vingar – hötter med svärtad knoge – som ett hot mot allt som måste hotas – dyker plötsligt ur kikarns synfält, lysande av vitt som skriet som blir hängande i rymden.
12/03/20091 minute
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Något drog bort genom den tunngröna vinterkvällen

Ur "Vinterminne", 1980 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Något drog bort genom den tunngröna vinterkvällen och det var inte ljuset och inte kråkorna, inget som var med kråkorna eller bakom dem, men på en viss höjd bildade kråkorna en cirkel, ett hjul med en nyss synligbliven stjärna som nav, och det hade, med väldig skärpa, ingen särskild betydelse.
11/03/200936 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Mattabergets vägg, åt öster till

Ur "Vinterminne", 1980 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Mattabergets vägg, åt öster till.Tidigt, bergssidan avflådd, fryst. Även luften har stelnat. Tre korpar drar söderut, tecknar mot väggen kors. Hugin, Munin och den tredje – han, som tog solen och som håller den i förvar bakom Storstensberget: ruvar den, svartnande av makt. Han upptar inga förhandlingar. Men vid niotiden sipprar han det bleka ljuset genom horisontspringan.
10/03/200955 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Meståget

Ur "Vinterminne", 1980 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Meståget, lika säkert som oregelbundet, mellan skog och kärr. Jag släpas med genom det bedrägliga vinterljuset som förefaller begagnat, till yttersta myrkanten. Här finns det alltid vind, även när det inte blåser. Korsnäbbar klipper sig väg genom snöaningar.
09/03/200935 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Dagen är kort

Ur "Vinterminne", 1980 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Dagen är kort. Den räcker bara ett stycke bortom granngården.Där reser diset en otät mur, en sipprande påtaglig oavgränsning, där börjar det sväva, där finns det möjligheter. In i det gråa diffunderar sakta ett lärkträds gulnad. Dagen är kort och obesviken.Den räcker. Det blåser en flock över åkern, upp i björken, nyss ner igen och bort – gråsiskor, deras läten knottrande bland vinterståndare.Det börjar här.
08/03/200954 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Nötskrikans häxiga skrän

Ur Över Oxbrobäcken, 1996 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Nötskrikans häxiga skrän sliter sönder tystnaden. Nästa ögonblick: glider tyst blå vingspegeln glänsande i ett annat väder- streck..
07/03/200920 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Körvägen syns, går att följa

Ur Över Oxbrobäcken, 1996 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Körvägen syns, går att följa.Berget: en erfarenhet, dold i allhelgonatjock dimma.Dagen går trögt. Dubbeltrastarna drar upp dess knarrande urverk. Gärdsmyg sjunger i dimman.Den ligger kvar, men lättar också.
06/03/200933 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Nu tömmer ett gäng jättar sina skottkärror

Ur Över Oxbrobäcken, 1996 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Nu tömmer ett gäng jättar sina skott- kärror, fyllda av smärre berg. Jag står i Vasskärret.Svarthättan överröstar åskan.
05/03/200918 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Skytteln slinker ur väven

Ur Över Oxbrobäcken, 1996 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Skytteln slinker ur vävenav bladgrönt, solsplitter,dallrande skugga. Jag möterlövsångarens blick, ser ögon-brynsteckningen som aldrig,en halv meter nära,i en alldeles annan värld.Under några sekunder är vigränsen.
04/03/200933 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Stora sten, december (och apropå Lord Grey of Fallodon)

Ur Över Oxbrobäcken, 1996 Bengt Emil Johnson (1936-2010) Vintersolståndets gryningsljus; sparlåga är rätta ordet; ett annat slags ljus sipprar upp ur den vattensjuka marken; gransnåren delar smeksamt med sig av sin genomträngande drypväta. Här är vårt eget Stonehenge i kärrkanten; ingen tvekan om vem som byggde det; den stora isen lade ifrån sig bumlingarna här när den senast drog norrut. Så här års faller ingen vintersol in – korpen har gömt den bakom bergskrönet. Hundratals björktrastar har vaknat; deras var för sig sträva, gnisslande läten vävs samman i ett ringande, på avstånd silverklingande, nästan ljusgnistrande sorl. Snöskatorna, rönntrostarna, skittrastarna, glottertrastarna på väg västerut? Samförståndet blev en orimlighet.Släktgodset skall härjas av eld.Synen sviktar; allt längre mellan stunderna då ”tanken insomnar i glädje”.Björktrastarna är en tid i hans närhet. ”Varför sjunger de icke innan de lämnar oss
02/03/20091 minute 55 seconds
Episode Artwork

P2 Fågeldikter: Björnhyttan, november (och apropå Gullbergs häger på bryggan)

Ur Över Oxbrobäcken, 1996 Bengt Emil Johnson (1936-2010) ”En ordning bortom människans?…”Jamen, bäste Hjalmar, och med allrespekt – annat fanns välnästan inte?                    Här kommer den nu knyckandegenom snöyran, korsande landsvägen,grå i det gråa, hemma härså mycket som vi, i yrsnön, men ocksåflygande över en ångande sumpmarkorimligt långt borti tiden och brygganden slår – nej, ingen brygga – öppnarett schakt ner mot ödlehjärnansgenetiska dunkel.Vi hör till den här provinsen.
01/03/20091 minute