Winamp Logo
Osobiste rozmowy holistyczne Cover
Osobiste rozmowy holistyczne Profile

Osobiste rozmowy holistyczne

Polish, Personal health, 5 seasons, 38 episodes, 1 day, 11 hours, 55 minutes
About
Aktorka Orina Krajewska rozmawia z terapeutami, lekarzami i autorami książek o zdrowiu, równowadze wewnętrznej i zdrowiu psychicznym.
Episode Artwork

Edukacja seksualna. Dlaczego o seksie warto rozmawiać?

Seksualność to obszar zdrowia. To złożona część naszego życia, która w ogromnej mierze stanowi o naszym dobrostanie. Czy potrafimy o niej rozmawiać? Czym właściwie jest seksualność i jaką pełni rolę? Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), zdrowie seksualne to fizyczny, emocjonalny i społeczny dobrostan, związany z naszą seksualnością. To znaczy, że zdrowie seksualne nie jest jedynie brakiem choroby czy zaburzeń, ale stanowi integralną część naszej ogólnej kondycji. Jako obszar zdrowia, jest często pomijany lub źle rozumiany. Warto podkreślić, że zdrowie seksualne nie dotyczy wyłącznie fizycznych aspektów seksualności, ale też emocjonalnych i społecznych, takich jak nasze relacje z innymi ludźmi, nasze pojęcie o sobie i nasze prawa. Jak stworzyć seksualną relację ze sobą? Czy każdy powinien odbyć wizytę do seksuologa? Jak przyjemność wpływa na nasze zdrowie?Agata Stola – seksuolożka, psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień, zdrowia publicznego i polityki społecznej. Wykładowczyni i współzałożycielka Instytutu Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej SPLOT. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami  Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zasiada w radzie naukowej Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Konsultantka ds. HIV i AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS i doradczyni ds. HIV/AIDS.
5/25/20241 hour, 1 minute, 6 seconds
Episode Artwork

Kryzys i przemiana

Określenie „kryzys” pochodzi z języka greckiego i w sensie ogólnym oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się. Jednak kryzys można rozumieć też jako punkt zwrotny, kiedy pewna narracja się kończy i wypala, a otwiera się przed nami pole do myślenia o nowej narracji. To cenny moment niezdefiniowania, który daje możliwości pójścia w różnych kierunkach. Kryzys może więc prowadzić do transformacji. Co jest ostatecznie najbardziej pomocne w przejściu przez ten życiowy punkt zwrotny? Jak rozumieć przemianę? Na ile uniwersalne duchowe prawdy mogą w dzisiejszych czasach stanowić dla nas wsparcie? W czym szukać wewnętrznej siły? Nie ma wątpliwości, że kryzysy coraz liczniej dotykają naszego życia – prywatnego, społecznego i globalnego – eksperci zaś mówią, że doszliśmy do momentu nieusuwalnego wielokryzysu. Jak odnaleźć się w turbulentnych czasach polikryzysu? Czy kryzysy możemy uprzedzić? Nauczyć się na zaś? Czy każdy z nas musi ich w swoim życiu doświadczyć?Bartłomiej Dobroczyński – psycholog, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ. Członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ oraz zespołu miesięcznika „Znak”. Zajmuje się historią psychologii, psychopatologii i psychoanalizy, irracjonalizmem, relacją między duchowością a psychiką, a także sztuką i alternatywnymi ruchami kulturowymi. Autor m.in.: „New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’” (1997), „Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem” (2005), „Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii” (2009). Współautor książek: „Historia polskiej myśli psychologicznej” (2009, z Teresą Rzepą), „Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918. Wybór tekstów” (2016, z Pawłem Dyblem), „Czyje jest nasze życie?” (2017, z Olgą Drendą) oraz „Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy” (2018, z Mirą Marcinów).
5/11/20241 hour, 14 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Somatic Experiencing. Transformacja życia poprzez leczenie traumy

Odcinek otwierający piąty sezon „Osobistych rozmów holistycznych” to spotkanie z amerykańskim psychoterapeutą somatycznym i fizjoterapeutą Dave’em Bergerem. Z jednym z najbliższych współpracowników dr. Petera Levine’a, legendarnego twórcy metody pracy z traumą Somatic Experiencing, rozmawiam o tym, co możemy robić na co dzień, aby leczyć i transformować traumy, które nas dotknęły. Odcinek specjalny nagrany jest w języku angielskim. Na YouTubie dostępny jest videocast z napisami. (ENG)Somatic Experiencing. Transforming lives through healing traumaReactions to overwhelming experiences, danger and mortal threat are adaptive physiological functions of necessity but if the physiological processes cannot return to baseline in a reasonable timeframe the result can impact our future on physiological, cognitive, behavioral, spiritual and relational level. It is called trauma reaction. What are basis for understanding these maladaptive patterns? How they can change to become less rigid, more stable and flexible? What is the differences between acute danger and pervasive trauma? What can we do on daily basis to heal and transform traumas?Somatic Experiencing is a body-oriented modality that helps heal trauma and other stress disorders. Developed by Peter Levine, Ph.D., it is the result of the multidisciplinary study of stress physiology, psychology, ethology, biology, neuroscience, indigenous healing practices, and medical biophysics, with more than 45 years of successful application. SE resolves symptoms of stress, shock, and trauma that accumulate in our bodies. When we are stuck in patterns of fight, flight, or freeze, SE helps to release, recover, and become more resilient. The large majority of people worldwide have traumatic experiences in their lifetime, which can have major impacts on their health and well-being.Dave Berger, MFT, PT, MA, SEP. Somatic Psychotherapist, Physical Therapist, Integrative Bodyworker, Developer of Bodywork and Somatic Education™ for Trauma Therapists (BASE™). Dave has been in the field of Somatics for over 42 years having first found his way into it by developing his own undergraduate program, somatopsychology, at the University of Maryland. He went on to obtain graduate degrees in physical therapy at Stanford University and somatic psychology at California Institute of Integral Studies.He has been significantly influenced by Peter Levine and Somatic Experiencing®, Marion Rosen and Rosen Method® bodywork, Paul Linden’s Being In Movement® and other somatics practices, as well as family systems, psychodynamic psychotherapy, manual physical therapy, visceral manipulation, and craniosacral therapy.Dave is a faculty member of Somatic Experiencing International teaching the Somatic Experiencing Professional Training and has developed BASE™: Bodywork and Somatic Education™ for trauma therapists. His clinical work spans work with PTSD, couples, individuals, anxiety, chronic pain, medical syndromes/chronic distress, and acute musculoskeletal problems.(PL)Reakcje na przytłaczające doświadczenia, niebezpieczeństwo i śmiertelne zagrożenie są z konieczności adaptacyjnymi funkcjami fizjologicznymi, ale jeśli procesy fizjologiczne nie mogą powrócić do stanu wyjściowego w rozsądnych ramach czasowych, wynik może mieć wpływ na naszą przyszłość na poziomie fizjologicznym, poznawczym, behawioralnym, duchowym i relacyjnym. Nazywa się to reakcją na traumę.Jakie są podstawy zrozumienia tych nieprzystosowawczych wzorców? I jak mogą się one zmienić, aby stać się mniej sztywne, a bardziej stabilne i elastyczne? Jaka jest różnica między ostrym zagrożeniem a nieustająco trwającą traumą? Co możemy robić na co dzień, aby leczyć i transformować traumy, które nas dotknęły?Somatic Experiencing to metoda zorientowana na ciało, która pomaga leczyć traumę i inne zaburzenia stresowe. Opracowana przez dr. Petera Levine’a, jest...
4/27/202458 minutes, 39 seconds