Winamp Logo
Osmanlı Padişahları Cover
Osmanlı Padişahları Profile

Osmanlı Padişahları

Turkish, History, 1 season, 25 episodes, 3 hours, 18 minutes
About
Osmanlı Padişahlarının hayatlarını konu alan Podcast serisi
Episode Artwork

IV. Murad Bölüm 2 - Osmanlı Padişahları 25. Bölüm

4. Murad'ın ikinci büyük seferi Bağdat üzerine yapıldı. 8 Mayıs 1638 tarihinde büyük fetihler devrini hatırlatan ve sefer boyunca miktarı artacak olan muazzam ordusuyla Bağdat'a doğru hareket etti. 6 Kasım 1638 de Musul'a ulaştı. Padişah 15 Kasım günü İmam-ı Azam Türbesi karşısındaki otağına indi. 4. Murad Bağdat önünde kuşatmanın bütün safhalarını yakından takip etti. 24 Aralık 1638 Cuma günü fetih gerçekleşti. 4. Murad fethin ardından kalenin ve İmam-ı Azamla Abdulkadir Geylani türbelerinin tamiriyle meşgul oldu. 17 Ocak 1639 da İstanbul'a doğru hareket etti.
3/14/20237 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

IV. Murad - Osmanlı Padişahları 24. Bölüm

Sultan IV. Murad, 27 Temmuz 1612'de İstanbul'da doğdu. I. Ahmed ile Mahpeyker Kösem Sultan'ın oğludur. Şehzadelik hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Amcası I. Mustafa'nın akli dengesi yerinde olmadığından küçük yaşta olmasına rağmen muhtemelen annesi Kösem Sultan'ın tesiriyle 10 Eylül 1623'te tahta çıkarıldı. Ertesi gün Eyüp Sultan Türbesinde Aziz Mahmut Hüdaî eliyle kılıç kuşandı. Saltanatının ilk yıllarında idare daha çok annesinin etkisi altındaki devlet adamlarının elinde kaldı. 1632 yılına kadar devam eden bu 9 yıllık süre boyunca devrin olaylarında herhangi bir tesiri olmadı. Yönetimi tam anlamıyla Mayıs 1632'den itibaren ele aldı... Allah Sultan IV. Murad'a ve nesline rahmet eylesin.
3/14/20236 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

II. Osman - Osmanlı Padişahları 23. Bölüm

Sultan Genç Osman, 3 Kasım 1604 Çarşamba günü İstanbul'da doğdu. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Sultan'dır. Babası I. Ahmed'in vefatı üzerine tahta çıkabilecek durumdaki büyük şehzade olmasına rağmen Osmanlı saltanat sisteminde ilk defa vuku bulan bir uygulamayla amcası I. Mustafa'nın tahta çıkarılmış olması onun üzerinde büyük etki yaptı. Amcası akli dengesizliği sebebiyle 96 gün süren ilk saltanatının sonunda tahttan indirilince 26 Şubat 1618'de II. Osman, tahta çıktı. Allah II. Osman'a rahmet eylesin.
3/14/20237 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

I. Mustafa - Osmanlı Padişahları 22. Bölüm

Sultan I. Mustafa, 1592 yılında babası III. Mehmed'in Saruhan Sancak Beyi olarak bulunduğu Manisa'da doğdu. Annesi Handan Sultan'dır. Babasının 1595'te tahta geçmek için Manisa'dan ayrılmasının ardından diğer kardeşleriyle birlikte İstanbul'a götürüldü. İlk temel eğitimini sarayda aldı. I. Ahmed'in beklenmedik şekilde genç yaşta vefatı Mustafa'ya taht yolunu açtı... Allah Sultan I. Mustafa'ya ve nesline rahmet eylesin.
3/14/20237 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Birinci Ahmed - Osmanlı Padişahları 21. Bölüm

Sultan Birinci Ahmed babası Üçüncü Mehmed'in Saruhan Valiliği sırasında 28 Nisan 1590'da Manisa'da doğdu. Annesi Hamdan Sultandır. Babasının 22 Aralık 1603'de ölümü üzerine 14. Osmanlı Padişahı olarak 14 yaşında tahta geçti. İlk işi 3. Murad ve 3. Mehmed devirlerinde devlet işlerine müdahaleleriyle çeşitli olaylara sebebiyet veren Safiye Sultanı eski saraya göndermek oldu. Bu sırada İran ve Avusturya ile olan savaş hali devam ediyordu.
3/14/20237 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Üçüncü Mehmed - Osmanlı Padişahları 20. Bölüm

Üçüncü Mehmed 26 Mayıs 1566 da Manisa'da doğdu. Babası Üçüncü Murad annesi Safiye Sultandır. Rivayete göre adını doğum haberini çıktığı Sigetvar seferi sırasında alan büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koymuştur. İlk çocukluk yıllarını babasının Saruhan Sancak Beyliğiyle bulunduğu Manisa'da geçirdi. Dedesi İkinci Selimin Padişahlığı döneminde babasının veliaht olması daha çocukluk yıllarında üzerindeki gözetimin sıklaştırılmasına yol açtı. Babasının 1574'te Padişah olup Manisa'dan ayrılışından yaklaşık bir yıl kadar sonra harem halkıyla beraber İstanbul'a getirildiğinde 9 yaşlarında bulunuyordu.
3/14/20238 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Üçüncü Murad - Osmanlı Padişahları 19. Bölüm

Üçüncü Murad 4 Temmuz 1546 tarihinde babası İkinci Selimin Saruhan Sancak Beyliğiyle Manisa'da bulunduğu sırada doğdu. 12. Osmanlı padişahı olan Üçüncü Murad Han Nur Banu Sultanın oğludur. Küçük yaşta iken Aydın ili sancak beyliğine tayin edildi. Babasının 1558 yılında Karamam eyaletine nakli üzerine onunla birlikte gitti ve kendisine Akşehir sancak beyliği verildi. Mart 1562 de Saruhan Sancak Beyliğine gönderildi. Padişah oluncaya kadar burada idarecilik yaptı.
3/14/20238 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

İkinci Selim - Osmanlı Padişahları 18. Bölüm

İkinci Selim, Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultandan doğan oğludur. On birinci Osmanlı padişahıdır. 28 Mayıs 1524 de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da doğup saltanat makamına geçen ilk padişahtır. Çocukluğu idari tecrübe kazanmak üzere sancağa gönderilmesine kadar sarayda geçmiş ve iyi bir eğitim almıştır. Babası tarafından 1538 deki Karaboğdan ve 1541 deki Macaristan seferine götürüldüğü bilinmektedir. 1542ye kadar İstanbul'da kalan Şehzade Selim bu tarihte sancak beyi sıfatıyla Konya'ya gönderildi.
3/14/20238 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Kanuni Sultan Süleyman 3 - Osmanlı Padişahları 17. Bölüm

6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim annesi Hafsa Sultandır. Bugün isminden çok Kanuni unvanıyla tanınmaktadır. Dönemin Osmanlı ve batılı kaynakları Kanuni Sultan Süleyman'ı genelde birbirine benzer ifadelerle tarif eder. Tahta çıkışından itibaren yakından takip edildiği için fiziki yapısı çok iyi bilinmektedir. Kaynaklarda gençlik çağında babası gibi sakalsız fakat uzun bıyıklı iken daha sonra sakal bıraktığı söylenmektedir. 1520'de tahta çıktığında uzun boylu, narin fakat dayanaklı, ince ve kemikli yüzlü, zorlukla seçilebilen sakalı ve bıyığı olan, cana yakın, nurani yüzlü ve iyi huylu bir genç padişahtı.
3/14/20238 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Kanuni Sultan Süleyman 2 - Osmanlı Padişahları 16. Bölüm

6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim annesi Hafsa Sultandır. Bugün isminden çok Kanuni unvanıyla tanınmaktadır. Dönemin Osmanlı ve batılı kaynakları Kanuni Sultan Süleyman'ı genelde birbirine benzer ifadelerle tarif eder. Tahta çıkışından itibaren yakından takip edildiği için fiziki yapısı çok iyi bilinmektedir. Kaynaklarda gençlik çağında babası gibi sakalsız fakat uzun bıyıklı iken daha sonra sakal bıraktığı söylenmektedir. 1520'de tahta çıktığında uzun boylu, narin fakat dayanaklı, ince ve kemikli yüzlü, zorlukla seçilebilen sakalı ve bıyığı olan, cana yakın, nurani yüzlü ve iyi huylu bir genç padişahtı.
3/14/20238 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Kanuni Sultan Süleyman 1 - Osmanlı Padişahları 15. Bölüm

6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim annesi Hafsa Sultandır. Bugün isminden çok Kanuni unvanıyla tanınmaktadır. Dönemin Osmanlı ve batılı kaynakları Kanuni Sultan Süleyman'ı genelde birbirine benzer ifadelerle tarif eder. Tahta çıkışından itibaren yakından takip edildiği için fiziki yapısı çok iyi bilinmektedir. Kaynaklarda gençlik çağında babası gibi sakalsız fakat uzun bıyıklı iken daha sonra sakal bıraktığı söylenmektedir. 1520'de tahta çıktığında uzun boylu, narin fakat dayanaklı, ince ve kemikli yüzlü, zorlukla seçilebilen sakalı ve bıyığı olan, cana yakın, nurani yüzlü ve iyi huylu bir genç padişahtı.
3/14/20238 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Yavuz Sultan Selim 3 - Osmanlı Padişahları 14. Bölüm

Yavuz Sultan Selim'in 8 yıldan biraz fazla süren saltanatı dönemi, Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası teşkil eder. Özellikle doğu meselelerini ele alışı ve bunlara kesin çözüm bulma çabalarıyla dikkati çekmiştir. Safevi tehdidini önlemesi ve Memlük Sultanlığı'na son verişi ise İslam dünyasının tek bir bayrak altında toplanması projesinin ilk adımını teşkil etmiştir. Böylece Osmanlılar önemli bir dini misyonun temsilcisi sıfatıyla şöhret kazanmıştır. Yavuz Sultan Selim'in İslam dünyası üzerinde bütünleştirici bir lider sıfatına haiz olması dönemin bazı kaynaklarınca "Hilafet Tahtının Sultanı" şeklinde anılmasına yol açmıştır. Resmi belgelerde ise "Mekke ve Medine'nin koruyucusu / Hâdimü'l Harameyn" ünvanıyla zikredilmiştir. Hayatını ümmetin birliğine ve dirliğine adayan Yavuz Sultan Selim Han ve nesline Allah rahmet eylesin.
3/14/20237 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Yavuz Sultan Selim 2 - Osmanlı Padişahları 13. Bölüm

Yavuz Sultan Selim 24 Nisan 1512 de 9. Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıktı ve resmen saltanatını ilan ettikten sonra ilk iş olarak iktidarını sağlamlaştırmaya çalıştı. Bundan sonraki hedefi ise Osmanlı Devleti için ciddi bir dini ve siyasi tehdit unsuru olan Şah İsmail'di.
3/14/20239 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Yavuz Sultan Selim 1 - Osmanlı Padişahları 12. Bölüm

Yavuz Sultan Selim 1470'te babası II. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da doğdu. Annesi Dulkadiroğlu Âlâü-d Devle Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Hatun'dur. Sert mizacı, cesareti ve ataklığı sebebiyle "Yavuz" lakabıyla tanınmıştır. Hayatını ümmetin birliğine ve dirliğine adayan Yavuz Sultan Selim Han ve nesline Allah rahmet eylesin.
3/14/20238 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Sultan II. Bayezid (Velî) - Osmanlı Padişahları 11. Bölüm

Sultan II. Bayezid-i Velî, 1448'de Dimetoka'da doğdu. Fatih Sultan Mehmed'in Gülbahar Hatun'dan doğan büyük oğludur. 7 yaşındayken Amasya sancakbeyliğine gönderildi. Allah Sultan Bayezid'e ve nesline rahmet eylesin.
3/14/20238 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Fatih Sultan Mehmed 2 - Osmanlı Padişahları 10. Bölüm

Bizans'ın düşüşüyle neticelenen son saldırı 29 Mayıs salı günü sabaha karşı gerçekleşti. Allah resulünün müjdesine ulaşmak gayesiyle çıkılan yolda Sultan II. Mehmed Han İstanbul'u fethetmiş ve fatih unvanını almıştır. Allah Peygamberimizin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmed'e ve nesline rahmet eylesin.
3/14/20238 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Fatih Sultan Mehmed 1 - Osmanlı Padişahları 9. Bölüm

Osmanlı devletinin 7. padişahı 2. Mehmed 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. 2. Muradın 4. oğludur. 1443 baharında 2 lalasıyla Manisa'ya vali gönderildiği bilinmektedir. Aynı yılın sonlarında abisi Amasya valisi Şehzade Alaaddin Ali Çelebinin vefatı üzerine tahtın tek varisi durumuna geldi.
3/14/20239 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

II. Murad - Osmanlı Padişahları 8. Bölüm

Sultan II. Murad Haziran 1404'te Amasya'da doğdu. I. Mehmed'in bir cariyesinden olma oğludur.
3/14/20238 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

1. Mehmed Çelebi - Osmanlı Padişahları 7. Bölüm

Osmanlı devletinin 5. Sultanı 1. Mehmed Çelebi, 1386 veya 1387 yılında dünyaya geldi. 1. Bayezid'in Devlet Hatun adlı bir cariyesinden doğma 4. oğludur. Çelebi veya Kirişçi lakabıyla tanınır.
3/14/20236 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Yıldırım Bayezid - Osmanlı Padişahları 6. Bölüm

Osmanlı devletinin 4. padişahı olan Yıldırım Bayezid 1354 yılında doğdu. 1. Murad'ın büyük oğlu olup annesi Gülçiçek Hatun'dur.
3/14/20237 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

1. Murad Hüdavendigâr - Osmanlı Padişahları 5. Bölüm

Osmanlı devletinin 3. sultanı 1. Murad Han 1326'da doğdu. Babası Orhan Bey, Annesi Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer hatundur. Osmanlı tarihinde Gazi Hünkar ve Hüdavendigar olarak anılır.
3/14/20237 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Orhan Gazi - Osmanlı Padişahları 4. Bölüm

Osmanlı Devletinin ikinci sultanı olan Orhan Gazinin tam olarak hangi yıl doğduğu bilinmemekle birlikte kayıtlar onun Miladi 1281 yılında doğduğunu göstermektedir. Babası Osman Gazi Annesi Malhun Hatundur.
3/14/20236 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Osman Gazi 2 - Osmanlı Padişahları 3. Bölüm

"Ey Oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Bu bölümde; Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatleri ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti anlatılmaktadır. Allah Osman Gazi'ye ve nesline rahmet eylesin.
3/14/20237 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Osman Gazi 1 - Osmanlı Padişahları 2. Bölüm

Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Annesi Halime Hatun'dur... Bu bölümde; Osman Gazi'nin çocukluğu, gençliği, hocası Şeyh Edebali ile tanışması, Kayı Bey'i olması ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ele alınmıştır.
3/14/20238 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Ertuğrul Gazi - Osmanlı Padişahları 1. Bölüm

İslâm dünyasının türlü sıkıntılarla uğraştığı Moğol zulmünün her tarafı kasıp kavurduğu yıllarda, İslâm aleminin her yerine ve özellikle de Anadolu'muza taptaze bir diriliş ümidi olan Ertuğrul Gazi 12. yüzyılın sonlarında dünyaya gelmiştir. Babası Gündüz Alp annesi Hayme Hatun'dur.
3/14/20235 minutes, 47 seconds