Winamp Logo
NAHLAS O DEŤOCH | VUDPaP.sk Cover
NAHLAS O DEŤOCH | VUDPaP.sk Profile

NAHLAS O DEŤOCH | VUDPaP.sk

Slovak, Children-Kids, 1 seasons, 160 episodes, 2 days 2 hours 14 minutes
About
VÚDPaP uskutočňuje základný výskum v oblasti psychológie a patopsychológie detí a žiakov s dôrazom na psychický, osobnostný, emocionálny, somatický a sociálny vývin detí a žiakov a rozvoj psychologickej a pedagogickej výskumnej metodológie. Tiež realizuje aplikovaný výskum v oblasti vývinovej, pedagogickej, školskej, poradenskej a sociálnej psychológie so zameraním na praktické využívanie získaných poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese a poradenskej praxi, ako aj výskum, analýzy, prognózy a expertízy v súlade s poslaním Ústavu.
Episode Artwork

Čo robiť, aby si dieťa nesiahlo na život 2. časť

Ako reagovať, ak sa nám dieťa zdôverí, že si chce siahnuť na život? Čo môžeme urobiť, ak nechce ísť k odborníkovi? A ako môže pomôcť okolie, ak si suicidiálne prejavy všimne? Aj to sú otázky, ktoré preberáme v ďalšej časti podcastu Nahlas o deťoch so psychologičkou VÚDPaP doktorkou Evou Smikovou, PhD.   K téme odporúčame odborným a pedagogickým zamestnancom: -Odborný postup Dieťa s depresiou, sebapoškodzovaním a so samovražedným správaním ( https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2023/07/dieta-s-depresiou-sebaposkodzovanim-a-so-samovrazednym-spravanim.pdf ) -Podstránku ku krízovej interencii ( https://vudpap.sk/vudpap/krizova-intervencia/ )a prevencii ( https://vudpap.sk/vudpap/prevencia/ ) Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
04/12/202310 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Čo robiť, aby si dieťa nesiahlo na život 1. časť

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa medziročný nárast samovrážd u detí vo veku 15 – 19 rokov zvýšil o vyše 72 %. Upozorňuje nás dieťa svojím správaním na to, že o samovražde premýšľa? Aké vety by rodičov mali upozorniť na to, že je to naozaj vážne? O tomto probléme sa zhovárame s PhDr. Evou Smikovou, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. K téme odporúčame odborným a pedagogickým zamestnancom: Odborný postup Dieťa s depresiou, sebapoškodzovaním a so samovražedným správaním ( https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2023/07/dieta-s-depresiou-sebaposkodzovanim-a-so-samovrazednym-spravanim.pdf ) Podstránku ku krízovej interencii ( https://vudpap.sk/vudpap/krizova-intervencia ) a prevencii ( https://vudpap.sk/vudpap/prevencia/ ) Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
28/11/202318 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Deti a inteligentné hodinky

V dnešnom podcaste Nahlas o deťoch sa opäť venujeme mobilným technológiám v rukách našich detí. Potrebujú inteligentné hodinky? „Dostali sme sa do bodu, keď potrebujeme všetko príliš kontrolovať, vrátane našich detí. To sa však odráža aj na ich osobnostnom vývine a na tom, ako veľmi ostávajú závislé na svojich rodičoch,“ myslí si psychológ Mgr. Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ Mgr. Michal Božík
20/11/20239 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Deti a mobily

„Ak budeme našim deťom príliš prísne regulovať prístup k technológiám, môžeme im poškodiť. V rámci istej sociálnej skupiny budú totiž outsidermi. Neznamená to však, že máme rezignovať a že im nemáme nastavovať hranice,“ hovorí Mgr. Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vypočujte si nový podcast Nahlas o deťoch. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ Mgr. Michal Božík
13/11/202317 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Akú máte s deťmi vzťahovú väzbu? 2. časť

V podcaste Nahlas o deťoch sa budeme so psychologičkou VÚDPaP Mgr. Juditou Malík opäť venovať téme vzťahovej väzby. V prvej časti sme hovorili o tom, aké znaky má fungujúca vzťahová väzba a ako sa prejavuje to, keď nefunguje. Dnes si povieme viac aj o tom, ako dokážeme vzťahovú väzbu s dieťaťom upevniť.
06/11/202329 minutes 1 second
Episode Artwork

Halloween a sviatok všetkých svätých - ako to vysvetliť deťom?

Sme obklopení tekvicami, maskami, strašidelnou výzdobou, ktorej sa v týchto dňoch dožadujú dokonca samotné deti. Ako im vysvetliť Halloween, Pamiatku zosnulých a to, že zapaľujeme sviečky na cintorínoch? Rozoberáme v najnovšom podcaste so psychologičkou Mgr. Juditou Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
31/10/202323 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Sebaobrana detí

Zvažujete pre svoje dieťa krúžok bojového umenia alebo kurz detskej sebaobrany? Čo prináša tento typ krúžkov a čo naň hovoria psychológovia? Rozoberáme so psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológia a patopsychológie Mgr. Juditou Malík. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
23/10/202319 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Osamelí aktéri v extrémizme

Minulý utorok  uplynul už rok od  útoku na Zámockej ulici, pri ktorom  iba 19 ročný študent zastrelil  v bare Tepláreň  dvoch mužov - Matúša a Juraja. Zločin z nenávisti voči LGBTI+ komunite napokon ukončil samovraždou. Jeho čin je označený za teroristický útok  a on za osamelého aktéra ktorý konal z ideologických dôvodov. O tejto téme sa v podcaste Nahlas o deťoch rozprávame s Mgr. Jarmilou Zsírosovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová
16/10/202318 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Dieťa s poruchou sluchu 2. časť

V podcaste Nahlas o deťoch sa opäť venujeme deťom s poruchami sluchu a ich rodinám. Ako im pomáhajú psychológovia a ako môžeme pomôcť my všetci? „Určite nie je na mieste ľútosť. Je dôležité chovať sa prirodzene – netreba na dieťa s poruchou sluchu nahlas rozprávať, ani kričať. Stačí artikulovať výraznejšie a spýtať sa, ako môžeme byť nápomocní,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Katarína Zborteková. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Katarína Zborteková
09/10/202317 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Dieťa s poruchou sluchu 1. časť

„Je dôležité si veľmi dobre všímať, ako dieťa reaguje na našu reč a či rozumie všetkému. Treba vnímať aj to, ako hlasno počúva hudbu, rozhlas či televíziu,“ hovorí v podcaste Nahlas o deťoch psychologička PhDr. Katarína Zborteková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V prvej časti podcastu hovoríme o tom, čo prežívajú rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu i to, prečo je pre vývoj dieťatka taká dôležitá komunikácia. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Katarína Zborteková
02/10/202320 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Starší žiaci a ich prvý mesiac v škole

Minulý týždeň sme sa venovali prvákom a prváčkam, si dnes v podcaste Nahlas o deťoch povieme o tom, ako vieme nový školský rok čo najviac uľahčiť starším žiakom. „Dôležité je, aby mali deti v tomto vývinovom období vyčlenený čas   pre seba. Nevadí, ak sa niekedy pár hodín do týždňa aj nudia - nuda umožňuje deťom v tichu objavovať svoje skutočné záujmy, poskytuje im čas na relax, snívanie,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Ľubica Kövérová. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Ľubica Kövérová
25/09/202320 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Máte doma prváka alebo prváčku?

V podcaste Nahlas o deťoch sa tentokrát zhovárame o tom, čo je pre prvákov a prváčky v prvých týždňoch nového školského roka najdôležitejšie. Ako nastaviť režim a koľko by mali prváci a prváčky oddychovať? „Začínajúci školáci by v prvom ročníku nemali mať žiadne krúžky mimo školy, nakoľko sú dostatočne zaťažení novými povinnosťami,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Ľubica Kövérová. Podľa nej musia deti  najskôr zvládnuť adaptáciu na školské prostredie a na nový režim, ktorý sa výrazne líši od režimu v materskej škole. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Ľubica Kövérová
19/09/202321 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Akú máte s deťmi vzťahovú väzbu? 2. časť

V podcaste Nahlas o deťoch sa budeme opäť venovať téme vzťahovej väzby. Minulý týždeň sme hovorili o tom, aké znaky má fungujúca vzťahová väzba a ako to vyzerá, keď vzťahová väzba nefunguje. Dnes si povieme viac o teste, akým ju vieme otestovať. Hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a psychopatológie Mgr. Judita Malík. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
11/09/202311 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Akú máte s deťmi vzťahovú väzbu? 1. časť

Počuli ste už o vzťahovej väzbe? Veľa sa o nej hovorí, málokto z nás však vie, čo to presne je.  Aká je fungujúca a aká nefungujúca vzťahová väzba? Prezradí v podcaste Nahlas o deťoch psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a psychopatológie Mgr. Judita Malík. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
04/09/202314 minutes
Episode Artwork

Nový školský rok u budúcich prvákov

Už o týždeň sa začne nový školský rok a my sa v našom podcaste Nahlas o deťoch sústreďujeme na to, ako naň pripraviť budúcich prvákov. Čo im o škole hovoriť a ako ich pripraviť na prvé školské dni? Hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
28/08/202312 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Treba sa už pripravovať na začiatok nového školského roka?

„Nie som zástancom toho, aby sa dieťa učilo dopredu ešte pred nástupom do školy,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej Mgr. Beáta Sedláčková. Podľa nej je oveľa dôležitejšie postupne upravovať denný režim ako si s deťmi  na konci prázdnin opakovať učivo.  Vypočujte si ju v podcaste Nahlas o deťoch. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedláčková
21/08/202311 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Poďte si s nami oddýchnuť pri riadenej relaxácii

Počas prázdnin zvyknú rodičia myslieť hlavne na spokojnosť svojich detí. Nemenej dôležité  je  však myslieť aj na vlastný oddych. „Dovolenku často  vnímame ako míľnik, ku ktorému sa potrebujeme prebojovať. Po návrate z dovolenky nás však  čaká ďalší boj s množstvom práce, ktorá si na nás počkala. Misia dovolenky sa spája s oddychom a relaxom, ten však  môžeme nadobudnúť aj inak,“ hovorí v podcaste Nahlas o deťoch psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Judita Malík. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
01/08/202324 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Rozmaznávate svoje dieťa? 2. časť

Môžu mať rozmaznané deti neskôr v živote problémy? Rozmaznávame dieťa, ak mu zo života stále odstraňujeme bežné stresové situácie?  Odpovedá psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a psychopatológie Mgr. Judita Malík. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
25/07/202320 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Rozmaznávate svoje deti? 1. časť

Všetci občas rozmaznávame svoje deti. Kde sú hranice a čo robiť, ak sa z rozmaznanosti stane problém? Týmto témam sa budeme venovať v nasledujúcich dvoch častiach podcastu Nahlas o deťoch. Odpovedá psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Judita Malík. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
17/07/202315 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Prečo je kariérová výchova dôležitá už v predškolskom veku?

Na začiatku prázdnin máme pre vás odľahčenú, no veľmi dôležitú tému. V podcaste Nahlas o deťoch hovoríme o tom, čo je to kariérová výchova, ale aj o tom, prečo je dôležité rozvíjať ju už od predškolského veku dieťaťa. Okrem toho ponúkneme tip na prázdninovú aktivitu, pri ktorej je možné kariérovú výchovu rozvíjať. Rozprávame sa s Ing. Helenou Klepáčovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá bola internou lektorkou pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva národného projektu Štandardy. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: internou lektorkou pre vzdelávanie Ing. Helena Klepáčová
03/07/202322 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Pôjde vaše dieťa do letného tábora? 2. časť

V našom podcaste sme sa pred týždňom venovali výberu letného tábora. Už vieme, kedy pre naše dieťa tábor nie je vhodný. Dnes budeme hovoriť o tom, ako zabrániť detskej táborovej šikane a pozrieme sa aj na denné tábory. Radí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
27/06/202313 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Pôjde vaše dieťa do letného tábora? 1. časť

Odrátavame dni do letných prázdnin, a tak budeme spolu v dnešnom podcaste vyberať letný detský tábor. Povieme vám, ktoré tábory rozhodne nie sú vhodné a čo treba zohľadniť, ak chcete vybrať ten najlepší. Radí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
19/06/202316 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Zdieľate na sociálnych sieťach fotky svojich detí? 2. časť

V dnešnom podcaste Nahlas o deťoch sa vraciame k téme sharentingu. Mnohí rodičia majú totiž tendenciu zdieľať na sociálnych sieťach takmer všetko o svojich deťoch, no častokrát si neuvedomujú dôsledky. Čo robiť, ak chceme na internete spätne skontrolovať už zverejnené fotky ci videá svojich detí? Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ Mgr. Michal Božík
12/06/202314 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Zdieľate na sociálnych sieťach fotky svojich detí? 1. časť

Mnohí rodičia majú tendenciu zdieľať  na sociálnych sieťach takmer všetko o svojich deťoch,  no častokrát si  neuvedomujú dôsledky. V zahraničí sa už v tejto súvislosti skloňuje pojem sharenting.  V dnešnom podcaste sa o tejto téme  rozprávame so psychológom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Michalom Božíkom. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ Mgr. Michal Božík
05/06/202315 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Hovorme spolu o detskej úzkosti

Minulý týždeň sme vám v podcaste Nahlas o deťoch predstavili novinku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorou je bezplatná mobilná aplikácia Sanity na podporu duševného zdravia detí. Tá je zameraná na ovplyvňovanie úzkosti a práve o úzkosti sa budeme dnes rozprávať so psychologičkou PhDr. Evou Smikovou, PhD.  z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
29/05/202324 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Predstavujeme bezplatnú mobilnú aplikáciu na podporu duševného zdravia detí

V podcaste Nahlas o deťoch vám tentokrát predstavíme novinku, s ktorou prišiel Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Tou novinkou je bezplatná mobilná aplikácia na podporu duševného zdravia detí Sanity. Podrobne nám ju predstaví psychologička Mgr. Katarína Vaněček.  Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Katarína Vaněček
22/05/202318 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Sociálne siete a duševné zdravie detí - 2. časť

Minulý týždeň sme v podcaste o vplyve sociálnych sietí na naše deti, aj o tom, že väčšina ľudí pridáva na sociálne siete najmä pozitívny obsah. Výsledkom toho je prikrášľovanie reality a skrášľovacie filtre, ktoré majú zlý dopad na psychické zdravie detí. Ako na deti a mladých ľudí vplývajú hoaxy a dezinformácie? Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: Mgr. Michal Božík
15/05/202317 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Sociálne siete a duševné zdravie detí - 1. časť

Prečo si nás tak získali sociálne siete a čím oslovujú naše deti? V našom podcaste budeme so psychológom Mgr. Michalom Božíkom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie hovoriť o tom, aký majú vplyv na detské duševné zdravie a do akej miery môžu deti a mladých ľudí ohroziť skrášľovacie filtre a internetové výzvy.
09/05/202319 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Čo potrebujete vedieť k zápisu do materskej školy?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo aktuálne usmernenie k predprimárnemu vzdelávaniu a zápisom detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024. Čo všetko potrebujete vedieť k zápisu do materskej školy? Odpovedá v podcaste predškolská a špeciálna pedagogička Mgr. Jana Kružliaková, ktorá je vedúcou úseku Integrovanej skupiny detí predškolského veku vo VÚDPaP. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: Mgr. Jana Kružliaková, špeciálna pedagogička
02/05/202328 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Keď sa stane členom rodiny závislosť alebo psychická choroba

Nedávno sme v podcaste Nahlas o deťoch hovorili o tom, ako byť dosť dobrým rodičom a dnes sa zameriame na to, ako byť dobrým rodičom vtedy, ak sa členom našej rodiny stane závislosť alebo psychická choroba. Ako zvládnuť problémy tak, aby deti netrpeli? Odpovedá psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD., ktorá je zástupkyňou riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
18/04/202324 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Je moje dieťa pripravené na školu?

Keďže mnohí rodičia riešia v tomto období otázku školskej pripravenosti svojich detí, budeme sa v našom podcaste venovať tejto téme. Aký je rozdiel medzi školskou zrelosťou a školskou pripravenosťou a čo má vedieť budúci školák? Hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: PhDr. Eva Smiková, PhD., psychologička
03/04/202313 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Vyberáte pre svoje dieťa materskú školu

Mnohé materské školy už na svojich webových stránkach zverejnili informácie o zápisoch detí, preto sa v dnešnom podcaste budeme venovať práve tejto téme.  Nástup do materskej školy je prvým veľkým míľnikom v živote dieťaťa. Podľa psychologičky Mgr. Beáty Sedláčkovej ide o skúšku z odlúčenia, na ktorú by sme mali dieťa postupne pripravovať. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedláčková
28/03/202322 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Ako môžu rodičia svoje deti motivovať? 2. časť

V našom podcaste Nahlas o deťoch sa vraciame k sľúbenej téme o motivácii. V predchádzajúcej časti sme si s PhDr. Evou Smikovou, PhD. tento pojem vysvetlili a dnes bude reč o tom, na čo by mal rodič pamätať pri príprave detí do školy, aby motiváciu nestratili. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
20/03/202318 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Ako môžu rodičia svoje deti motivovať? 1. časť

Ak deti nemajú motiváciu, spolupracujú ťažko. Ako ich môžeme motivovať k učeniu a čo ich naopak demotivuje? A aké techniky môže rodič využiť na motiváciu svojho dieťaťa? Odpovedá v novom podcaste Nahlas o deťoch PhDr. Eva Smiková, PhD., psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
06/03/202321 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Ste dosť dobrým rodičom?

Prečo sa tak veľmi snažíme byť perfektnými rodičmi a prečo sa nám to nie vždy darí? A prečo niekedy stačí byť dosť dobrým rodičom, nie rodičom úplne dokonalým? V novom podcaste Nahlas o deťoch sa zhovárame so psychologičkou PhDr. Alenou Kopányiovou, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
27/02/202324 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Prečo si deti ubližujú? 2. časť

Upozorňujeme na to, že nasledujúci podcast obsahuje tému, ktorá môže byť nevhodná pre osoby s traumou a pre citlivé povahy. V ďalšom z podcastov Nahlas o deťoch, ktorý vzniká vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, sa opäť venujeme téme sebapoškodzovania detí. Ako správne reagovať, keď ako rodičia zistíme, že si dieťa ubližuje? „Problém treba podchytiť skôr, než prejde do chronického štádia,“ hovorí psychologička Mgr. Beáta Sedláčková. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedláčková
20/02/202316 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Prečo si deti ubližujú sebapoškodzovaním? 1. časť

„Po pandémii sa my, odborníci v oblasti duševného zdravia detí a mladých stretávame naozaj s nárastom sebapoškodzovania,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Beáta Sedláčková.  V podcaste hovorí, že kým  pred  pandémiou  si poraneniami ubližovalo asi desať percent mladých ľudí,  aktuálne čísla prudko stúpli a uvažuje sa až o štyridsiatich percentách.  Väčšina mladých ľudí  si pritom začína ubližovať vo veku 12 rokov, no sebapoškodzovanie sa neraz týka aj osemročných detí. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedláčková
13/02/202316 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Čo je to skríning rozvoja detí a ako môže pomôcť?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zverejnil metodiku - Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Jeho cieľom je priebežné sledovanie rozvoja jednotlivých oblastí u detí v období pred nástupom na základnú školu. Kedy je dieťa pre školu nezrelé a Ako postupovať, ak sa nám dieťa javí zrelé na školu skôr? Hovorí v najnovšom podcaste Nahlas o deťoch antropologička VÚDPaP Mgr. Karin Belovičová. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: antropologička Mgr. Karin Belovičová
16/01/202311 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Ako zvládnuť chorobu s dieťaťom?

Na Slovensku sme mali v posledných dňoch extrémne vysokú detskú chorobnosť. Podľa pediatrov takáto situácia už dávno nebola. Hoci sa po vianočných prázdninách opäť začala škola a škôlka, niektoré deti zostávajú doma s respiračnými či inými ochoreniami a podľa hygienikov sa treba pripraviť na druhý chrípkový vrchol. Ako zvládnuť chorobu s dieťaťom? Pýtame sa v najnovšom podcaste psychologičky Mgr. Judity Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
09/01/202317 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Nosí aj u vás darčeky Ježiško?

Už o pár dní tu máme Štedrý deň, preto sa v dnešnom podcaste budeme rozprávať práve o Vianociach. Veria vaše deti tomu, že darčeky nosí Ježiško? Ako s nimi komunikovať, keď nie ste veriacou rodinou? V podcaste Nahlas o deťoch hovoríme aj o tom, ako prežiť Vianoce, ak vám počas nich bude chýbať milovaný človek, ktorý vás opustil a rozoberieme aj to, čo v prípade, ak sa na Vianoce netešíte. Odpovedá psychologička Mgr. Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
19/12/202221 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Ako sa dobre pripraviť na Vianoce?

„Deti si nebudú pamätať na hračky, ktoré ste im na Vianoce kúpili, no budú spomínať na nádherné minúty, ktoré s vami prežili,“ hovorí v podcaste Nahlas o deťoch psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Podľa nej by sme počas sviatkov mali deťom venovať svoj čas naplno a byť s nimi nielen fyzicky, ale najmä srdcom. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
12/12/202221 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Aké hračky sú vhodné pre deti? 2. časť

Ak premýšľate nad vianočnými darčekmi pre svoje deti, určite vám padne vhod pokračovanie nášho  podcastu. Ako vybrať vhodné hračky? Môžeme deťom kupovať zbrane? A majú sa chlapci hrať iba s autíčkami a dievčatá iba s bábikami? Zhovárame sa so psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Luciou Lenickou. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Lucia Lenická
05/12/202211 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Aké hračky sú vhodné pre deti? časť 1.

Včera sme zapálili prvú adventnú sviečku a ak premýšľate nad vianočnými darčekmi pre svoje deti, určite vám padne vhod náš aktuálny podcast. Ako vybrať vhodné hračky? A nemajú ich naše deti priveľa? Zhovárame sa so psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Luciou Lenickou. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Lucia Lenická
28/11/202219 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Otcovská dovolenka

Od prvého novembra majú muži možnosť ísť na platenú otcovskú dovolenku. Okrem toho sa zaviedla aj možnosť poberať materské napríklad pre policajtov a hasičov. Dokáže každý otec zostať na otcovskej dovolenke alebo sú kategórie mužov, ktorí túto možnosť nebudú chcieť využiť? Na čo sa majú muži pripraviť pred nástupom na otcovskú dovolenku? Hovoríme so psychologičkou Mgr. Beátou Sedlačkovou. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedlačková
21/11/202214 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Agresivita v deťoch a mladých ľuďoch

Začiatkom novembra zaútočil  na svojich spolužiakov 16 ročný študent Strednej odbornej školy v Novákoch. Len pár dní predtým priniesol do školy sekeru s úmyslom vraždiť aj 14-ročný chlapec v okrese Gelnica. Vraždu dvoch queer ľudí na Zámockej ľudí v Bratislave mal na svedomí 19- ročný študent gymnázia pre nadané deti. Prečo v našich deťoch rastie agresivita?  Odpovedá psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a psychopatológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
14/11/202216 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Moje dieťa má inú sexuálnu orientáciu

PhDr. Hana Smitková, PhD. je externou expertkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a dlhodobo sa venuje psychologickému prežívaniu LGBTI komunity. V aktuálnom podcaste vysvetľujeme, čo je to coming out a ako by mali rodičia reagovať, ak sa im s inou sexuálnou orientáciou zdôverí dieťa. Budete počuť žiaľ aj to, že mnohí túto informáciu neprijmú: „Nezriedka sa stáva, že rodič vyženie svoje dieťa z domu. Výnimkou nie je ani domáce násilie alebo vety typu: ´budem sa za teba modliť, radšej by som prišla o svoje zdravie než mať takéto dieťa, ako si nám to mohol/mohla urobiť a podobne,“ hovorí Hana Smitková v podcaste Nahlas o deťoch. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Hana Smitková, PhD.
07/11/202228 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Ako pracovať s deťmi, ktoré sa radikalizujú?

Aj v dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o extrémizme. Ako pracovať s deťmi, ktoré k nemu inklinujú? Vysvetľuje psychológ PaedDr. Erik Papp z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ PaedDr. Erik Papp
27/10/202211 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Mladí ľudia a extrémizmus

Tragickú streľbu v Bratislave, pri ktorej zahynuli Juraj a Matúš prekvalifikovali na teroristický útok. Ako uviedol na svojej sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď, vraha zo Zámockej ulice sme medzi extrémistami neevidovali, medzinárodná extrémistická komunita, ku ktorej sa hlásil, je pre nás však známa. Prečo sa mladí ľudia radikalizujú? Pýtame sa v dnešnom podcaste s výskumnou pracovníčkou Jarmilou Zsírosovou, ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová
24/10/202223 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Čo teraz prežívajú ľudia z LGBTI komunity a ich rodičia?

Čo  po vražde Juraja a Matúša cítia ľudia, ktorí sa hlásia k LGBTI komunite? A čo prežívajú ich rodičia a ich blízki príbuzní? „Neviem si predstaviť ten strach, ktorí teraz majú. To, čo sa stalo, pôsobí veľmi ohrozujúco a môže ich to veľmi vyľakať. Môže to vyvolať úzkosti, strachy a depresie,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Judita Malík. V najnovšom podcaste hovoríme aj o tom, ako po tejto tragédii upokojiť dieťa, ktoré sa hlási k LGBTI komunite. Venujeme sa aj téme, ako reagovať, keď sa nám dieťa zdôverí, že má inú sexuálnu orientáciu. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
14/10/202229 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Ako zlepšiť grafomotoriku dieťaťa?

Prečo je dôležité, aby si dieťa vždy  pred kreslením  alebo pred písaním domácej úlohy uvoľnilo ruku? Aj o tom hovoríme v novom podcaste Nahlas o deťoch so psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Ľubicou Kövérovou. Reč bude aj o tom, ako naučiť dieťa správny úchop ceruzky a povieme, ako  sa dá zistiť, ktorá ruka je u dieťaťa dominantná. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Ľubica Kövérová
10/10/202219 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Čo je grafomotorika a prečo ju treba rozvíjať?

V dnešnom podcaste budeme hovoriť o grafomotorických zručnostiach našich detí. Ako ich zlepšiť a prečo je grafomotorika tak veľmi dôležitá? Hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Ľubica Kövérová. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Ľubica Kövérová
03/10/202211 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Nechce vaše dieťa chodiť do školy?

Bolesti hlavy, brucha a nechuť ísť do školy. Majú to aj vaše deti? Prečo niektoré nechcú chodiť do školy a čo s tým môžeme robiť ako rodičia? Radí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Beáta Sedlačková. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedlačková
26/09/202219 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Ako upevniť sebavedomie u dieťaťa?

Sebavedomie si viacerí automaticky spájajú s nadnesenosťou, pýchou alebo dokonca aj so zlou výchovou, jeho význam je však úplne iný. Aké je to zdravé sebavedomie a prečo je dôležité, aby bolo dieťa sebavedomé? Odpovedá psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Judita Malík. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
12/09/202223 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Alkohol a deti – hovorme o jeho škodlivosti – 2. časť

O tom, že je alkohol škodlivý, počúvame zo všetkých strán. A hoci o škodlivosti alkoholu vedia aj deti, napriek tomu s  ním  často experimentujú. Ako naše deti ovplyvňuje to, aký máme vzťah k alkoholu my? A aké je to "zodpovedné pitie"? Hovorí psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová
05/09/202213 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Ide vaše dieťa do škôlky či do jaslí?

Minulý týždeň sme vám radili, na čo pamätať pred návratom detí do škôl a teraz sa zameriame na škôlky a na jasle. Ide tam dieťa prvý raz? Alebo sa vracia? Čo mu najviac pomôže tieto dni? Hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Beáta Sedlačková. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedlačková
30/08/202216 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Návrat do škôl – na čo treba myslieť najviac?

Prázdniny sa končia, a tak je najvyšší čas  upraviť  deťom denný režim, aby návrat do škôl zvládli. Ako ich pripraviť na prvý školský deň? Bude pre ne tento školský rok návrat do tried  jednoduchší, keďže do lavíc zasadnú bez rúšok a respirátorov? Aj o tom je dnešný podcast Nahlas o deťoch, v ktorom sa zhovárame so psychologičkou Mgr. Beátou Sedlačkovou. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedlačková
22/08/202213 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Alkohol a deti - hovorme o jeho škodlivosti - 1. časť

O tom, že je alkohol škodlivý, počúvame zo všetkých strán. A hoci o škodlivosti alkoholu vedia aj deti, napriek tomu s  ním  často experimentujú. O tom,  ako vážne  môže alkohol poškodiť detský mozog, hovorí v našom podcaste psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová
15/08/202212 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Rodič s narcistickou poruchou osobnosti

„Narcisti z dieťaťa robia osobu, ktorá nemá žiadne sebahodnotenie,“ hovorí výskumný pracovník a metodológ Výskumného ústavu detskej psychológie PaedDr. Robert Tomšik, PhD. "Často sa stáva, že narcistické matky podsúvajú deťom pokazené alebo staré hračky. Robia to, aby sa deti identifikovali s tým, že niečo s nimi nie je v poriadku, že nie sú dostatočne hodnotné a významné." Viac sa dozviete v aktuálnom podcaste Nahlas o deťoch. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ PaedDr. Robert Tomšik, PhD.
25/07/202216 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Porucha autistického spektra u dieťaťa – 2. časť

Minulý týždeň sme v našom podcaste hovorili o poruche autistického spektra, najmä  o tom, ako ju rozpoznať. Dnes budeme hovoriť o tom, ako ju odborne diagnostikovať, no aj o tom, či ju u detí môžeme prehliadnuť. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ Mgr. Ivan Belica
18/07/202213 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Porucha autistického spektra u dieťaťa – 1. časť

„Niektorí rodičia si myslia, že dieťa nemôže mať autizmus, lebo prežíva a prejavuje emócie. Deti s autizmom však emócie bežne prežívajú a prejavujú, majú  ich však často problém regulovať a identifikovať emócie u iných ľudí,“ hovorí psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Ivan Belica, ktorý sa venuje diagnostike a výskumu autizmu. O tom, ako sa prejavuje porucha autistického spektra a čo je to autizmus, hovoríme v aktuálnom podcaste Nahlas o deťoch.
11/07/202213 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Vyberáme letný detský tábor- 2. časť

V našom podcaste sme sa pred týždňom venovali výberu letného tábora, ale aj tomu, kedy pre naše dieťa tábor nie je vhodný. Dnes budeme hovoriť o tom, ako zabrániť detskej táborovej šikane a pozrieme sa aj na denné tábory. Radí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
27/06/202213 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Vyberáme letný detský tábor- 1. časť

Premýšľate nad tým, že svoje dieťa dáte do tábora? V dnešnom podcaste vám povieme o tom, ktoré tábory rozhodne nie sú vhodné a čo treba zohľadniť, ak chcete vybrať ten najlepší. Radí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
20/06/202218 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Artefiletika – môže pomôcť aj môjmu dieťaťu?

Nemá vaše dieťa rado výtvarnú výchovu? Artefiletika by ho mohla zaujať. Čím sa odlišuje od arteterapie a ako môže maľovanie či kreslenie našim deťom pomôcť? Aj o tom sa dozviete z nášho podcastu Nahlas o deťoch s liečebnou pedagogičkou a artepsychoterapeutkou Mgr. Zuzanou Krnáčovou, MA, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: liečebná pedagogička a artepsychoterapeutka Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD.
13/06/202223 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Skúsenosti s alkoholom majú už malé deti – čo s tým?

Už jedenásťročné deti majú skúsenosti s alkoholom! „Zážitok opitosti aspoň raz za posledný mesiac priznali v prieskume dve percentá 11-ročných detí,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Jarmila Zsírosová. Nepriamu skúsenosť s alkoholom evidujeme podľa nej však už aj u predškolákov. Tí ho vnímajú ako súčasť života dospelých a pri hre častokrát napodobňujú štrnganie či tackavú chôdzu. Vypočujte si nový podcast Nahlas o deťoch. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová
06/06/202217 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Ako spoznať na deťoch sexuálne násilie? 2. časť

Opäť otvárame tému, o ktorej sa hovorí ťažko ale o ktorej sa rozprávať musí. Čo je to sexuálne násilie a aké sú jeho prejavy? Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Jana Bezáková
30/05/202232 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Ako spoznať na deťoch sexuálne násilie? 1. časť

Téma sexuálneho násilia detí je veľmi ťažká, častokrát tabuizovaná, je však nutné o nej hovoriť. Najbližšie dva podcasty sa jej preto budeme venovať. Aké sú prejavy sexuálneho zneužívania detí a mládeže a aký bol vplyv pandémie na výskyt sexuálneho zneužívania v rodinách? Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká
23/05/202219 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Čo potrebujete vedieť k zápisu do škôlky?

V našom podcaste sme sa už zápisu do materských škôl venovali, tentokrát sa chceme sústreďovať najmä na praktické informácie. Čo nám radí predškolská a špeciálna pedagogička, ktorá je zároveň vedúcou úseku Integrovanej skupiny detí predškolského veku (ISKA)? Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: špeciálna pedagogička Mgr. Jana Kružliaková
16/05/202229 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Zapísali ste už dieťa do škôlky?

Nástup do materskej školy je prvým veľkým míľnikom v živote dieťaťa. Podľa psychologičky Mgr. Beáty Sedláčkovej ide o skúšku z odlúčenia, na ktorú by sme mali dieťa postupne pripravovať.  Často sa však stáva, že zápis do škôlky zvládajú horšie samotní rodičia. Čo s tým? Počúvajte v našom podcaste. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedláčková
09/05/202222 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Zapísali ste dieťa do školy?

Viacerí rodičia riešia v týchto dňoch zápisy do základných škôl. Aký je rozdiel medzi školskou zrelosťou a školskou pripravenosťou? A je možné požiadať opäť o odklad školskej dochádzky? Odpovedá psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
27/04/202230 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Prečo deti úmyselne užívajú lieky?

V posledných týždňoch bijú na poplach pediatri. Podľa nich stúpa počet detí, ktoré sa otrávili liekmi. Fakt, že ide o takzvanú „paracetamolovú výzvu“ na internete, síce nepotvrdil, detských otráv liekmi je však skutočne viac. Diskutujeme so psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Evou Smikovou. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
25/04/202214 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Prečo cítime bezmocnosť a beznádej a čo nám môže pomôcť? 2. časť

V jednej z predchádzajúcich častí podcastu Nahlas o deťoch sme sľúbili, že sa budeme opäť venovať bezmocnosti a beznádeji, ktoré v tomto náročnom období viacerí cítime. Hovoríme so psychologičkou Mgr. Juditou Malík. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Judita Malík
04/04/202217 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Ukrajinské deti na Slovensku – ako im môžeme pomôcť?

Majú aj vaše deti v týchto dňoch nových spolužiakov z Ukrajiny v školách alebo v škôlkach? Ako sa s nimi o ukrajinských deťoch rozprávať a čo môže deťom, ktoré k nám utiekli pred vojnou pomôcť najviac? Hovoríme so psychologičkou Mgr. Máriou Jaššovou. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedajú: psychologička Mgr. Mária Jaššová
21/03/202213 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Vysvetľujeme dokument Úrovne podpory

Ste rodičmi a potrebujete sa viac dozvedieť o takzvaných úrovniach podpory? Ako súvisia s aktuálnymi zmenami v školstve a čo od nich môžeme očakávať? V aktuálnom podcaste Nahlas o deťoch hovoria psychologičky PhDr. Alena Kopányiová, PhD. a PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedajú: PhDr. Alena Kopányiová, PhD., psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD., psychologička
18/03/202226 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Cítite sa v aktuálnej situácii beznádejne a bezmocne?

„Mala som telefonát, keď som na druhej strane krízovej linky nepočula nič iné, len plač. A potom slová: Povedzte mi, naozaj príde vojna až k nám? Zomrieme tu všetci? Musela som oceniť toho človeka, že zavolal a nezostal na svoju bezmocnosť sám,“ hovorí psychologička Judita Malík v najnovšom podcaste Nahlas o deťoch. Pýta sa Darina Mikolášová Odpovedá psychologička Judita Malík
14/03/202218 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Prijímate rodinu z Ukrajiny?

„Je dôležité nezabudnúť v tejto situácii na svoje vlastné deti. A rovnako ani na seba.  Aj keď prijmeme rodinu, ktorá je na úteku pred vojnou do našej rodiny, mali by sme mať dostatok času na svoje vlastné deti. Keď idú spať, sadnime si na ich posteľ a spýtali sa ich, ako sa majú a čo prežívajú,“ hovorí Marek Roháček z občianskeho združenia Návrat. V Návrate aktuálne ponúkajú podporu a sprevádzanie tým, ktorí príjmu z Ukrajiny rodiny s deťmi alebo deti samotné. -Pýta sa: Darina Mikolášová -Odpovedá: Marek Roháček, zakladateľ OZ Návrat
07/03/202229 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Ako o vojne hovoriť s tínedžermi?

„Telefonujú nám tínedžeri, ktorých rodičia držia doma zavretých. Boja sa ich pustiť z domu, pretože majú strach, že by mohla byť naša krajina napadnutá. Niekedy dokáže však tínedžer situáciu oveľa lepšie vyhodnotiť  a koná konštruktívnejšie ako rodičia,“ hovorí v podcaste Nahlas o deťoch psychologička Beáta Sedláčková o telefonátoch na linku pomoci, ktorú zriadil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: Beáta Sedláčková
04/03/202213 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Ako hovoriť o vojne na Ukrajine pred deťmi?

Už pár dní všetci sledujeme vojnový konflikt na Ukrajine a keďže nás zaujíma najmä ľudsky, venujeme mu aj dnešný podcast Nahlas o deťoch. Čo môže urobiť blízkosť vojny s naším dieťaťom? Ako máme o vojne hovoriť pred škôlkarom a ako pred tínedžerom? A ako im vysvetliť prílev utečencov? V dnešnom podcaste sa pýta Darina Mikolášová. odpovedajú: Alena Kopányiová a Eva Smiková
26/02/202223 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Čo trápi našich tínedžerov?

Máte dieťa v tínedžerskom veku a neviete s ním nájsť spoločnú reč? Skúsime vám poradiť v dnešnom podcaste, pretože práve o problémoch našich väčších detí budeme hovoriť. pýta sa Darina Mikolášová odpovedá psychologička Beáta Sedláčková
21/02/202220 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Máte žiarlivé dieťa?

Každé dieťa vraj v určitom období žiarli – čo to však signalizuje pre nás – rodičov? Robíme niečo zle? A čo ak dieťa začne žiarliť na súrodenca alebo na nového partnera, ktorý nám príde do života napríklad po rozvode? Počúvajte novú časť nášho podcastu. -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá psychologička Beáta Sedláčková
07/02/202216 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Čo keď je moje dieťa agresorom?

Možno si viacerí myslíme,  že agresorom dokáže byť iba  dieťa, ktoré má zlé známky, potrebuje veľa pozornosti a má duševné problémy. „Asi vás prekvapí, keď poviem, že jeden z hlavných aktérov v Miloslavove bol premiantom v triede. Boli to deti, ktoré mali oboch rodičov, nepochádzali z rozvedených rodín. Agresorom môžu byť deti, ktoré sú z usporiadaných rodín ale nevedia pomenovať, čo im chýba,“ tvrdí v podcaste Nahlas o deťoch psychologička Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vypočujte si celú časť: -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá psychologička Judita Malík
31/01/202222 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Počuli ste už o programe Buddy? - 2. časť

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny, ktorými sú bývalé detské domovy. Ako deťom, ktoré nemôžu vyrastať v rodinách, pomáha program Buddy? Hovoríme v podcaste Nahlas o deťoch so psychológom Matejom Borovským. pýta sa Darina Mikolášová odpovedá Matej Borovský
24/01/202214 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Počuli ste už o programe Buddy?

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny, ktorými sú bývalé detské domovy. Ako deťom, ktoré nemôžu vyrastať v rodinách, pomáha program Buddy? Hovoríme v podcaste Nahlas o deťoch so psychológom Matejom Borovským. -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Matej Borovský
17/01/202214 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Máme na Slovensku detské gangy?

Celým Slovenskom otriasol prípad z Miloslavova, keď sa obeťou agresivity tínedžerov stalo iba 11 ročné dievča. Prečo sú k sebe deti agresívne a prečo majú potrebu šikanovať a ponižovať iných? V dnešnom podcaste budeme rozdávať darčeky. Koľko ich je tak akurát a mali by darčeky dávať aj deti? Treba ich k tomu viesť? -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Eva Smiková
10/01/202224 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Koľko darčekov je tak akurát?

V dnešnom podcaste budeme rozdávať darčeky. Koľko ich je tak akurát a mali by darčeky dávať aj deti? Treba ich k tomu viesť? Odpovedá psychologička Eva Smiková. -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Eva Smiková
21/12/202122 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Ako vyberať hračky pre svoje dieťa?

V podcaste Nahlas o deťoch sa budeme v tomto predvianočnom čase rozprávať o hračkách. Ako ich vyberať a koľko ich je tak akurát? Môžu sa chlapci hrať iba s autíčkami a dievčatá iba s bábikami? Vypočujte si viac. -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Lucia Lenická
13/12/202129 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Ako podporiť talent nášho dieťaťa?

V dnešnom podcaste sa budeme venovať tomu, ako odhaliť talent dieťaťa a ako ho viesť tak, aby sme ho v nadaní podporovali. Ako môžeme rozvíjať talent? Od akého veku je to vhodné? -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Vladimír Dočkal
06/12/202123 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Mám dieťa v extrémistickej skupine – čo s tým?

Vedeli ste, že byť v extrémistickej skupine je podobné, ako dostať sa do náboženskej sekty? A že sa nám radikalizujú nielen chlapci, ale aj veľa dievčat? Minulý týždeň sme sa venovali tejto téme a dnes vám v podcaste povieme, ako môžu rodičia deťom pomôcť dostať sa z extrémistickej skupiny. -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Jarmila Zsírosová
29/11/202112 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Prečo sa mladí ľudia prikláňajú k extrémizmu?

Veľa sa dnes hovorí o tom, že sa nám mládež radikalizuje. Čo to znamená a aké sú motivácie mladých ľudí vstúpiť do radikálnej / extrémistickej skupiny? Čo tam hľadajú? Počúvajte v novom podcaste Nahlas o deťoch. -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Jarmila Zsírosová
22/11/202114 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Ako prežívajú pandémiu rodičia a ako deti?

Dnes sa budeme rozprávať o zaujímavom výskume, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v súvislosti s pandémiou COVID 19 a s tým, ako  ju prežívajú rodičia a deti. Viac o aktuálnych výsledkov všetkých našich výskumov nájdete na stránke www.vudpap.sk -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Petra Ferenčíková
15/11/202113 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Detská kresba – čo z nej dokážeme vyčítať?

Máte dieťa, ktoré nechce kresliť? Ako ho motivovať, aby si ku kresleniu našlo vzťah? A čo všetko dokážu z detskej kresby vyčítať psychológovia? Počúvajte v aktuálnej časti nášho  podcastu pre rodičov. -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá Ľubica Kövérová
08/11/202120 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Ako vybrať krúžok pre svoje dieťa?

Minulý týždeň sme sa v podcaste pre rodičov venovali záujmovým krúžkom a v tejto téme budeme aj pokračovať. Je v poriadku, keď má dieťa hneď niekoľko krúžkov naraz? A podľa čoho ich máme vyberať? -pýta sa Darina Mikolášová -odpovedá psychologička Dagmar Kopčanová
02/11/202114 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Kedy a ako začať so záujmovými krúžkami?

Baby cvičenie, baby plávanie, baby balance… na krúžky chodia už trojmesačné deti. Je to v poriadku? Kedy je dieťa pripravené ísť na krúžok samé, bez rodiča? Počúvajte v najnovšom podcaste. -odpovedá Dagmar Kopčanová -pýta sa Darina Mikolášová
25/10/202117 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Klamete svojim deťom alebo deti klamú vám?

Poznáme to takmer všetci – malé rodičovské milosrdné lži. Aké však majú vplyv na náš vzťah s dieťaťom? Ako dieťaťu povedať o Ježiškovi, alebo o tom, že nám niekto blízky zomrel? A čo robiť, ak začne dieťa klamať nám? Počúvajte v ďalšej časti nášho podcastu pre rodičov. -odpovedá psychologička Judita Malík -pýta sa Darina Mikolášová
18/10/202117 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti?

Prečo sú sociálne siete medzi našimi deťmi také populárne a ako im môžeme rozumieť my – rodičia? Počúvajte náš dnešný podcast Nahlas o deťoch. -odpovedá psychologička Eva Smiková -pýta sa Darina Mikolášová
11/10/202123 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Ako si poradiť s detskými úzkosťami?

„Nedávno som riešila úzkosti dieťaťa, ktorého obaja rodičia sú zdravotníci. Hoci sa doma snažia o COVIDE nehovoriť, dieťa má také nočné desy, že ho v noci nie je možné zobudiť. Raz susedia volali k rodine políciu, pretože dieťa tak kričalo, že si mysleli, že ho rodičia týrajú,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Judita Malík. Čo robiť, ak sa u dieťaťa prejavia úzkosti? Vypočujte si ďalší diel podcastu Nahlas o deťoch. -odpovedá Judita Malík -pýta sa Darina Mikolášová
04/10/202115 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Extrémy vo výchove detí - Kedy robíme pre deti dosť a kedy až príliš veľa?

Do slovenských kín prišiel dokument Každá minúta života, ktorý rozvíril diskusie o tom, kedy robíme pre deti dosť a kedy až príliš veľa. „Ako detský psychológ som vo filme vnímala Miška ako veľmi smutného. Namiesto spontánneho a veselého dieťaťa vidím chlapca, ktorý sa smutnými očami pozerá na svojich rodičov a pýta si uistenie, či robí veci dobre. Cítila som ľútosť a samozrejme aj hnev na jeho rodičov,“   hovorí zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Alena Kopányiová. Vypočujte si podcast o extrémoch vo výchove detí. -odpovedá psychologička Alena Kopányiová -pýta sa Darina Mikolášová
27/09/202117 minutes 1 second
Episode Artwork

Majú sa rodičia báť inklúzie?

Mnohí sa nás pýtate na to, čo je to  vlastne inklúzia, keďže sa toto slovíčko veľmi často skloňuje hlavne v poslednej dobe. Treba sa jej báť? Odpovedať bude dnes psychológ Vladimír Dočkal z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. -odpovedá psychológ Vladimír Dočkal -pýta sa Darina Mikolášová
13/09/202117 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Máte bojazlivé dieťa?

V našom podcaste sa tentokrát zameriame na detský strach. Budí vás dieťa so strachom v očiach, že vidí strašidlá? Kedy je v poriadku, ak sa bojí  a kedy by sme už s jeho úzkosťami mali vyhľadať odborníka? -radí psychologička Judita Malík  -pýta sa Darina Mikolášová
06/09/202121 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Treba už deti pripravovať na školu?

Prázdniny sa nám krátia – treba už školákov začať pripravovať na školu alebo je ešte čas?  Aký bude pre deti návrat do škôl po dvoch vlnách pandémie? V dnešnom podcaste o tom hovoríme so psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beatou Sedlačkovou. -radí psychologička Beata Sedlačková -pýta sa Darina Mikolášová
23/08/202113 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Bojím sa dať zaočkovať dieťa proti COVIDU, aby ma neodsúdilo okolie – čo s tým? 2. časť

Opäť po týždni odpovedáme v podcaste Nahlas o deťoch na vaše otázky, týkajúce sa očkovania detí zo psychologického aspektu. Čo sa stane, keď sa rozhodne jeden rodič bez vedomia druhého dať dieťa zaočkovať? A ako v rodine hovoriť o očkovaní s tými, ktorí majú naň iný názor? Odpovie nám zástupkyňa riaditeľky VÚDPaP Alena Kopányiová.  Diskutujú: Alena Kopányiová Darina Mikolášová
16/08/202111 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Bojím sa dať zaočkovať dieťa proti COVIDU, aby ma neodsúdilo okolie – čo s tým?

Minister školstva Branislav Gröhling vyzval rodičov, žiakov a učiteľov, aby v auguste využili očkovanie, ktoré je momentálne dostupné aj bez registrácie. Podľa neho vyššia zaočkovanosť pomôže školám vyhnúť sa ohniskám nákazy. Mnohí rodičia by svoje deti zaočkovať dali, no majú strach. Nie však z nežiaducich účinkov vakcíny ale z reakcií okolia. Čo s tým? Odpovedá zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Alena Kopányiová.  Diskutujú: -Alena Kopányiová -Darina Mikolášová
09/08/202122 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Ako pripraviť na školu budúceho prváčika?

V dnešnom Nahlas o deťoch sa budeme venovať podnetu našej poslucháčky Martiny. Prosí nás, aby sme sa venovali budúcim prváčikom. Najmä tomu, na čo sa pripraviť, ako im prechod zo škôlky uľahčiť, prípadne na čo dávať pozor. -odpovedá psychologička Eva Smiková  -pýta sa Darina Mikolášová
02/08/202119 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Prečo lekári evidujú nárast detských intoxikácií?

„Pribúda prípadov, keď nám deti povedia, že si chceli po požití alkoholu a liekov vziať život a mrzí ich, že sa im to nepodarilo, lebo sme ich zachránili,“ hovorí v podcaste Nahlas o deťoch primár urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb – MUDr. Marcel Brener. Reakcie rodičov sú podľa neho rôzne. „Väčšina sa o dieťa bojí,  máme však aj prípady, keď nám rodič v telefóne povie, aby sme sa o dieťa postarali, lebo nemá čas za ním prísť pre iné záujmy."  Tento podcast jednoducho treba počuť. -odpovedá primár Oddelenia urgentného príjmu NÚDCH MUDr. Marcel Brener -pýta sa Darina Mikolášová
26/07/202125 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Ako povedať deťom, že sa rozchádzame?

„To, že sa rozchádzate, nikdy neoznamujte deťom sami. Počkajte si na vhodnú chvíľu, aby ste im to mohli povedať v pokoji obaja,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová. Podľa nej majú rozchod aj rozvod výrazný dopad na psychiku dieťaťa. Deti často obviňujú seba, že sa rodičia rozchádzajú preto,  že sa zle správali a neboli poslušné. Vypočujte si náš nový podcast. -odpovedá Ľubica Kövérová -pýta sa Darina Mikolášová
19/07/202123 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Budeme namiesto známkovania hodnotiť v školách slovne?

„Rodičia vnímajú slovné hodnotenie pozitívne, starší žiaci však preferujú známky,“ hovorí Veronika Pekárová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V dnešnom podcaste hovoríme  o zaujímavom výskume slovného hodnotenia, ktoré prišlo do našich škôl s pandémiou a dištančným vyučovaním. -odpovedá Veronika Pekárová -pýta sa Darina Mikolášová
12/07/202115 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Vyberáte letný tábor na poslednú chvíľu?

„Najdôležitejšie je, aby dieťa šlo do letného tábora dobrovoľne. Mali by ste ho vyberať spolu. Nesmie mať pocit, že tam ide preto, lebo ho chcete odložiť,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová. Pozývame vás započúvať sa do ďalšieho podcastu Nahlas o deťoch. -odpovedá psychologička Ľubica Kövérová -pýta sa Darina Mikolášová
06/07/202123 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Koniec školského roka a začiatok prázdnin

Začal sa nám týždeň, v ktorom sa končí náročný školský rok a rozdávajú sa vysvedčenia. Ako sa cítia deti v týchto dňoch? Odľahlo rodičom? Ako môžeme pomôcť deťom, ak známky nevyšli podľa ich predstáv? Hovoríme so psychologičkou Beátou Sedláčkovou. -odpovedá psychologička Beáta Sedlačková -pýta sa Darina Mikolášová
28/06/202120 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Šikana - ako reagovať, keď sú deti jej svedkami?

V našom podcaste opäť otvárame tému šikany, tentokrát to však bude nielen z pohľadu obete, ale aj z pohľadu tých, ktorí napríklad v škole o šikane vedia a nevedia, čo robiť. -odpovedá psychológ Michal Božík -pýta sa Darina Mikolášová
21/06/202126 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Ako zvládnuť záver náročného školského roka?

Máme za sebou veľmi náročné obdobie a končí sa nám asi najťažší školský rok za posledných niekoľko desiatok rokov. Ako ho ukončiť bez stresu? Hovoríme s riaditeľkou VÚDPaP – Janette Motlovou. -odpovedá Janette Motlová -pýta sa Darina Mikolášová
14/06/202122 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Vývin reči u predškoláka

Ako by malo rozprávať dieťa vo veku 3 až 7 rokov? Aké hry, činnosti, knihy, môžu podporiť rozvoj jeho slovnej zásoby a ako by sme so starším dieťatkom mali komunikovať? -radí logopedička Emília Lazová -pýta sa Darina Mikolášová
31/05/202119 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Ako podporiť vývin reči u batoľaťa?

Pred dvoma týždňami sme sa venovali  vývinu reči u bábätka. Hovorili sme o tom, čo ho ovplyvňuje, aj o tom, ako s dieťatkom komunikovať. Dnes sa budeme rozprávať o reči v období prvého až tretieho roka  dieťaťa. -radí logopedička Emília Lazová -pýta sa Darina Mikolášová
17/05/202119 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Tínedžeri a pandémia – čo cítia a prežívajú?

„Na mladých sa počas pandémie zabudlo.  Sú označovaní za tých, ktorí roznášajú nákazu, nemysleli sme na nich ani pri termínoch očkovania.  Počas pandémie pribudlo prípadov ich sebapoškodzovania, ale aj porúch príjmu potravy, závislosť od počítači a agresívne správanie,“ tvrdí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beata Sedlačková. Aj o tom je aktuálny podcast Nahlas o deťoch. -radí psychologička Beáta Sedlačková -pýta sa Darina Mikolášová
10/05/202113 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Zažilo vaše dieťa kyberšikanu?

Ak sa vaše dieťa stretne s kyberšikanou, máte veľa vo svojich rukách, ak vám dôveruje. V našom podcaste sa dozviete, prečo je kyberšikana nebezpečnejšia ako šikana, aké má formy a či vzrástla počas pandémie. Ak sa s ňou vaše dieťa stretlo, dajte nám vedieť na [email protected] -radia psychológovia Eva Smiková a Michal Božík -pýta sa Darina Mikolášová
03/05/202120 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Ako podporiť rozvoj reči u bábätka?

Najnovší podcast venujeme logopedickej téme – chceme sa venovať vývinu reči, aj tomu, ako máme  my dospelí komunikovať s deťmi, keď sú celkom malé a ako neskôr, keď sú väčšie. Dozviete sa: - Čo je pre vývoj bábätka a pre vývoj jeho reči najdôležitejšie? - Čo všetko vplýva na rozvoj komunikácie nášho dieťaťa? - Ako by mala vyzerať komunikácia medzi dospelým a dieťatkom v jeho prvom roku života? -odpovedá logopedička Emília Lazová -pýta sa Darina Mikolášová
26/04/202118 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Čo vás a vaše deti najviac trápi v období lockdownu? 2. časť

Zozbierali sme vaše otázky tak, ako prichádzali na náš Facebook a na adresu [email protected]. Opäť sme vám dali možnosť pýtať sa našich psychológov na všetko, čo sa týka vašich detí a lockdownu. Ten bol náročný naozaj pre všetkých a aj po uvoľňovaní opatrení sa vyplavujú problémy, ktoré spôsobil. -odpovedá psychologička Alena Kopányiová -pýta sa Darina Mikolášová
19/04/202119 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Čo vás a vaše deti najviac trápi v období lockdownu?

Zozbierali sme vaše otázky tak, ako prichádzali na náš Facebook a na adresu [email protected]. Pred niekoľkými dňami sme vám dali možnosť pýtať sa našich psychológov na všetko, čo sa týka vašich detí a lockdownu. Ten je náročný naozaj pre všetkých a ešte pokračuje, aj keď sa deti postupne vracajú do škôl a škôlok.  -odpovedá psychologička Alena Kopányiová -pýta sa Darina Mikolášová
12/04/202119 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Deti cudzincov

Stále častejšie sa odborní a pedagogickí zamestnanci v školách a centrách stretajú s deťmi cudzincov. Môže ísť o deti, ktoré sa na Slovensko prisťahovali alebo aj také, ktoré sa tu narodili ale žili v svojej komunite a neosvojili si slovenský jazyk. Ťažkosti, s ktorými sa potom v tradičnej škole musia vyrovnať sú podobné a neexistuje na nich systémové riešenie či prístup. V aktuálnom podcaste nám psychologička Eva Krupová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vysvetlí na čom treba zakladať pri práci s týmito deťmi a aké zásady je vhodné dodržiavať. -odpovedá Eva Krupová -pýta sa Darina Mikolášová
07/04/202122 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Zrušené maturity - dopad na psychiku mladých

Toto obdobie je náročné pre všetkých – pre rodičov, pre deti, pre učiteľov, ale aj pre starších žiakov a študentov. Tým aktuálne zrušili maturity. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Dozviete sa, ako môže na študentov vplývať to, že sa maturity zrušili už druhýkrát. -odpovedá psychologička Beáta Sedláčková -pýta sa Darina Mikolášová
29/03/202114 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Čo by mal vedieť budúci prvák?

V aktuálnom podcaste Nahlas o deťoch budeme radiť vám, ktorí máte doma budúceho školáka. Otázka vstupu dieťaťa do školy sa dostáva do popredia hoci máme stále náročné obdobie koronavírusu, možno ešte o to viac, pretože riešime aj to, ako školu zvládne, keď napríklad dlho nechodilo do škôlky. -odpovedá psychologička Eva Smiková -pýta sa Darina Mikolášová
22/03/202117 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Deti a hoaxy

Prečo sa práve obdobie pandémie koronavírusu stalo obdobím, keď sa začali vo veľkom šíriť hoaxy a dezinformácie? Prečo venujú hoaxom a dezinformáciám pozornosť mladí ľudia? Aj o tom bude reč v našom najnovšom podcaste. Dozviete sa aj to, čo robiť, ak sa k hoaxom dostanú deti. -odpovedajú Estera Kövérová -pýta sa Darina Mikolášová
15/03/202119 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Kedy môžeme s dieťaťom navštíviť poradňu?

„V tejto situácii je toho už na všetkých veľa. Deti vykazujú známky depresie – nechutí im jesť, horšie spia, stratili motiváciu a vidíte ich často bez energie. Ak rodičia nevedia, ako s nimi o tom hovoriť ako im pomôcť, odporúčam kontaktovať poradňu,“ tvrdí psychologička Lucia Lenická v našom novom podcaste Nahlas o deťoch. -odpovedajú Lucia Lenická a Martina Uríková -pýta sa Darina Mikolášová
08/03/202117 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Ako mať láskyplný vzťah so svojimi deťmi?

V tomto neľahkom období prechádzajú veľkou skúškou aj naše vzájomné vzťahy. Sprísnenie lockdownu, ktoré nás opäť čaká, ich môže upevniť, alebo aj naopak naštrbiť.  Čím všetkým si teraz prechádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi? Ako si vybudovať pekný a kvalitný vzťah s dieťaťom? -radí psychológ Michal Čerešník -pýta sa Darina Mikolášová
01/03/202123 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Vyberáte školu pre svoje dieťa?

V podcaste Nahlas o deťoch rozoberáme tému, ktorá je aktuálna aj napriek tomu, že prežívame náročné a neisté covidové časy. Ako v tomto období správne vybrať školu pre dieťa? Riešite to tiež? Ak áno, poradí psychologička Mária Jaššová. -radí psychologička Mgr. Mária Jaššová -pýta sa Mgr. Darina Mikolášová
22/02/202116 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Čo robiť, ak dieťa nadáva a je vulgárne?

Situáciu, keď dieťa použilo nadávku, zažil určite už každý rodič. Čo je za tým, keď dieťa začne používať neslušné slová? A čo robiť, keď sa naše ratolesti začnú vyjadrovať vulgárne? -radí psychologička Lucia Lenická -pýta sa Darina Mikolášová
15/02/202123 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Aký bude návrat detí do škôl?

„Na prvom mieste teraz nie je učenie, memorovanie vedomostí a skúšanie. Predovšetkým by sme si mali uvedomiť,  že je prioritou zistiť, ako sa žiaci, ktorí prišli do školy, cítia. Učitelia by sa ich mali pýtať, čo prežívajú a s akými pocitmi do školy prichádzajú,“ myslí si psychológ VÚDPaP Erik Papp. Čo radí rodičom, ktorí dieťa dali do školy a čo tým, ktorí sa rozhodli nechať deti doma? Počúvajte náš pravidelný podcast Nahlas o deťoch. -odpovedá psychológ Erik Papp -pýta sa Darina Mikolášová
08/02/202119 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Čo robiť, keď sa dieťa hnevá?

Je hnev dobrou emóciou? Alebo ho treba u detí potláčať? Ak ste sa ako rodičia stretli s radami, že hnevajúce sa dieťa treba poslať upokojiť sa do izby, alebo mu hodiť výchovnú po zadku, počúvajte náš najnovší podcast. Hovoríme aj o tom, čo robiť, ak sa deti hnevajú na dlhotrvajúci lockdown. -radí: psychologička Lucia Lenická -pýta sa: Darina Mikolášová
01/02/202125 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Ako pomôcť rodičom v náročnom lockdowne?

„Je v poriadku, keď ako rodičia cítime, že v tomto náročnom období už nevládzeme,“ potvrdzuje psychologička Alena Kopányiová. Ako si môžeme pomôcť a ako nám môžu pomôcť odborníci? Počúvajte aktuálny podcast Nahlas o deťoch. -odpovedá: Alena Kopányiová -pýta sa: Darina Mikolášová
25/01/202123 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie detí?

Naše deti sa do lavíc tak skoro nevrátia. Školy zostali zatvorené a my rodičia sa budeme opäť trápiť pri dištančnom vzdelávaní našich detí. V našom novom podcaste sa dozviete, že: - Žiaci prišli o svoje pracovné návyky a režim dňa, ktorý mali vytvorený. - Deti sa stávajú apatickými, strácajú pracovné návyky. - Zaznamenali sme zvýšený výskyt depresívnych prejavov u mládeže ako dôsledok izolácie
18/01/202118 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Náročný lockdown – ako ho zvládnuť?

Po prvý raz v novom roku sa vám prihovárame z podcastu Nahlas o deťoch. Dozviete sa v ňom, či sa dá v období lockdownu spoľahnúť na odbornú pomoc,  čo sú procesné štandardy a ako môžu pomôcť rodinám. -odpovedá psychologička Katarína Nagy Pázmany -pýta sa Darina Mikolášová
11/01/202110 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Podcast - Odmeny a tresty v našej výchove

Odmeny a tresty sú kľúčovými pojmami  v novom podcaste Nahlas o deťoch potom, čo sme v minulej časti spomínali, ako deti môžeme motivovať.  Náš podcast je určený vám – rodičom, pripravuje ho Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a svoje otázky nám môžete adresovať na [email protected].
07/12/202016 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Ako motivovať naše deti?

V tejto náročnej dobe sa nám zdá, že mnohé deti pôsobia demotivovane. Môžu byť unavené, skleslé... Ako im s tým vieme pomôcť? Vypočujte si nový podcast so psychologičkou Juditou Malík.
30/11/202018 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Súrodenecké spory - čo s nimi?

Kedy začínajú súrodenci na seba žiarliť? Ako riešiť ich spory? Aj o tom je náš najnovší podcast Nahlas o deťoch.
18/11/202026 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Ako vysvetliť dieťaťu, že bude mať súrodenca?

Milí rodičia, máte otázku, s ktorou by vám naši odborníci mohli pomôcť? Napíšte nám ju na [email protected] a odpoveď budete počuť v našom podcaste tak, ako poslucháčka Anka. Pýtala sa nás, ako vysvetliť 2,5 ročnému dieťaťu, že nemá žiarliť na svojho mladšieho súrodenca.
02/11/202023 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Ako utužiť vzťahy v tomto náročnom období?

„Môj trojročný syn, ktorý pre mimoriadne opatrenia od augusta nevidel starých rodičov, sa ma pýta, či ho už neľúbia, keď nás nenavštevujú,“ píše nám poslucháčka nášho podcastu Nahlas o deťoch. Ako mu to vysvetliť? A ako stmeliť rodinné vzťahy v tomto náročnom období? Vypočujte si náš nový podcast. Vaše otázky radi privítame na adrese [email protected]
19/10/202014 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Prvých šesť rokov dieťaťa - čo je najdôležitejšie?

Prečo je v živote našich detí tak veľmi dôležitých prvých šesť rokov ich života? A ako môžeme posilniť ich silné stránky v jednotlivých obdobiach? Radí psychologička Judita Malík, pýta sa Darina Mikolášová.
12/10/202021 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Moje dieťa stále nechce chodiť do škôlky. Čo s tým?

Sú deti, ktoré si ani po mesiaci nezvykli na škôlku. Na adresu [email protected] nám napísala mamička, ktorá rieši presne tento problém. Jej dcérka pred škôlkou stále plače a odmieta vojsť do triedy. Vypočujte si náš najnovší podcast Nahlas o deťoch.
02/10/202012 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Cukrovka a iné neviditeľné choroby u našich detí. Ako ich zvládnuť v škole a škôlke?

Má vaše dieťa chorobu, pre ktorú sa s ním deti v škole či škôlke odmietajú hrať? Deti s cukrovkou a inými metabolickými ochoreniami vedia, čo je stáť mimo kolektívu. Ako im môžu pomôcť rodičia a ako učitelia? Odpovedá naša psychologička Petra Ferenčíková.
25/09/202016 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Prečo potrebujeme inklúziu?

Vedeli ste, že podľa prieskumov patria slovenské deti v škole medzi najmenej šťastné? Vyplynulo to aj z výsledkov medzinárodného porovnania PISA. Ako nám môže pomôcť inklúzia? Odpovedá Magdaléna Špotáková
12/09/202024 minutes 5 seconds
Episode Artwork

S dieťaťom k lekárovi

Čaká vaše dieťa testovanie na COVID 19, návšteva u lekára alebo hospitalizácia? Nehovorte mu, že to „nič nebude“, ani že nemá plakať, keď ho niečo bolí. Prečo? Poradí Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
08/09/202024 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Návrat do škôl

Ako deti pripraviť na návrat do škôl v tejto mimoriadnej situácii? Ako sa s nimi v týchto dňoch rozprávať, ako ich podporiť? Radí špeciálna pedagogička Beáta Likeová. Pýta sa Darina Mikolášová.
29/08/202015 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Aký je prínos školských psychológov?

Zaujíma vás, ako vie byť školský psychológ nápomocný žiakom, ich rodičom aj učiteľom? Čo je jeho náplňou práce a v čom tkvie jeho prínos? Sú školskí psychológovia pripravení na druhú vlnu pandémie? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v našom podcaste.
19/08/202010 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Máte mimoriadne nadané dieťa?

Podcast o tom, kedy je dieťa mimoriadne nadané. Akými podnetmi ho stimulovať a ako mu neublížiť zbytočným rodičovským preceňovaním, ale ani podceňovaním.
10/08/202023 minutes 9 seconds
Episode Artwork

O negatívach, ale aj pozitívach virtuálnej reality

A ak aj vy patríte medzi rodičov, ktorí sa zamýšľajú nad tým, či ich dieťa nie je príliš dlho pri počítači, alebo pri videohrách, ste tu správne. O negatívach, ale aj pozitívach virtuálnej reality hovoríme v našom najnovšom podcaste Nahlas o deťoch.
28/07/202017 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Čo môžeme očakávať od prázdnin po korone?

Radí PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD.
13/07/202015 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Pôjdu vaše deti do letného tábora?

Hoci si rodičia do poslednej chvíle neboli istí, či bude po korone možné uvažovať o detských táboroch, nakoniec letné tábory budú. Čo letný tábor prináša deťom? Ako vybrať ten najvhodnejší? V najnovšom podcaste radí Slavomír Lalík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
01/07/202018 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Ste vyčerpaným rodičom?

Vypočujte si rady projektovej manažérky národného projektu Štandardy Kataríny Nagy Pázmány.
23/06/202013 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Ako komunikovať s deťmi o tragédii, ktorá sa stala vo Vrútkach?

Aj na túto otázku vám odpovie naša psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.
15/06/202010 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Aké sú dopady koronavírusu na vzdelávanie detí?

Robili sme výskum, ktorý sa zameral na dopady koronavírusu - špeciálne na to, ako sa deti počas pandémie vzdelávali. Vypočujte si, ako výsledky hodnotí PaedDr. Robert Tomšik, PhD.
08/06/202010 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Striedavá starostlivosť a COVID-19

„Ak dieťa dlhší čas nevidelo jedného zo svojich rodičov, môže to mať vplyv na ich vzťah. Ak však mali pevné puto, budú ho mať aj po dlhej odluke,“ tvrdí v našom podcaste PhDr. Alena Kopányiová, PhD. Ak riešite striedavú starostlivosť, pustite si rozhovor.
12/05/202015 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Bude mať vaše dieťa tento rok odklad?

Bude mať vaše dieťa tento rok odklad? by NAHLAS O DEŤOCH | VUDPaP.sk
04/05/202020 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Aká je situácia v rómskych osadách?

Aká je situácia v rómskych osadách? by NAHLAS O DEŤOCH | VUDPaP.sk
24/04/202019 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Prečo sa svojim deťom vyhrážame?

odpovedá psychologička Mgr. Judita Malík
16/04/202020 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Karanténa a domáce násilie - čo s tým?

Radí psychologička Mgr. Beáta Sedláčková
03/04/202022 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Ako zvládnuť s deťmi túto náročnú situáciu?

Odpovedajú Mgr. Ľubica Kövérová a PhDr. Alena Kopányiová, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
25/03/202026 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?

odpovedá PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
16/03/202021 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Vízia nového oddelenia štandardizácie diagnostických nástrojov

„Na Slovensku aktuálne nemáme inštitúciu, ktorá by sa aktívne zaoberala produkciou psychodiagnostických nástrojov. VÚDPaP v tomto smere vidí príležitosť, keďže na to má expertov aj možnosti,“ hovorí PaedDr. Robert Tomšik, PhD.
10/03/202014 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Extrémizmus na školách

„Na Slovensku zatiaľ nemáme preventívny program pre ľudí, ktorí chcú na školách pracovať s extrémizmom a radikalizmom,“ hovorí bývalý školský psychológ Erik Papp, ktorý je súčasťou tímu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a národného projektu Štandardy.
03/03/202012 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Ako na obdobie vzdoru u dieťaťa? Radí Mgr. Judita Malík

Ako na obdobie vzdoru u dieťaťa? Radí Mgr. Judita Malík by NAHLAS O DEŤOCH | VUDPaP.sk
25/02/202021 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Vyberáte v týchto dňoch školu pre vaše dieťa?

"Stretávam sa s deťmi, ktoré mi so smútkom hovoria, že ich nezobrali do prvej triedy. Nerozumiem tomu, prečo má byť dieťa neúspešné, keď ešte nikde ani nevkročilo," tvrdí PhDr. Eva Smiková, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Podcast Nahlas o deťoch sa tentokrát venuje školskej pripravenosti.
18/02/202014 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Aké výskumné úlohy má VÚDPaP za sebou a aké pred sebou?

Aké výskumné úlohy má Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie za sebou a aké pred sebou? Odpovedá zástupkyňa riaditeľky VÚDPaP - PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
10/02/202014 minutes 32 seconds