Winamp Logo
Naat Geceleri Cover
Naat Geceleri Profile

Naat Geceleri

Turkish, Music, 1 season, 26 episodes, 1 hour, 26 minutes
About
Biricik Sevgilimiz`e (SAV) iştiyakımız en büyük tesellimiz.
Episode Artwork

Ummanlar Gibi / 2012

Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsunİnançla geril, insana sevgi duyKalmasın el uzatmadığın bir mahsun gönül****Dünyada her kim varsa sevgiye muhtaçO’nun hayatını anlat bilsinki ilaçAç herkese aç sineni onun gibi aç****Sev kardeşim O güzelin gönlü ile sevSev kardeşim Gül Yüzlü’nün sevgisiyle sev****Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsunİnançla geril, insana sevgi duyKalmasın el uzatmadığın bir mahsun gönül****Gidenlere selam olsun birleri bin olsunDağılalım tüm dünyaya her yer gül olsunKılavuzun son peygamber gönlü şad olsun****Git kardeşim o güzelin gül yolundan gitGit kardeşim Gül Yüzlü’nün gül yolundan git****Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsunİnançla geril, insana sevgi duyKalmasın el uzatmadığın bir mahsun gönül
1/9/20192 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Tevfizname / 2012

Hak şerleri hayr eylerZan etme ki ğayr eylerÂrif ânı seyr eylerMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Sen Hakka tevekkül kılTefvîz it ve râhat bulSabr eyle ve râzı olMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Kalbin Âna berk eyleTedbîrini terk eyleTakdîrini derk eyleMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Hallâk-ı Rahîm OldurRezzâk-ı Kerîm OldurFa’âl-i Hakîm OldurMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Bil kâdî-i hâcâtıKıl Âna münâcâtıTerk eyle murâdâtıMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Bir işi murâd etmeOlduysa inâd etmeHaktandır o red etmeMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Hakkîn olıcak işlerBoşdur gam u teşvişlerOl hikmetini işlerMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Hep işleri fâikdırBirbirine lâyıkdırNeylerse muvâfıkdırMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Dilden gamı dûr eyleRabbinle huzûr eyleTefvîz-i ümûr eyleMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Sen adli zulüm sanmaTeslim ol oda yanmaSabr et sakın usanmaMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Deme şu niçin şöyleYerincedir ol öyleBak sonuna sabr eyleMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Hiç kimseye hor bakmaİncitme gönül yıkmaSen nefsine yan çıkmaMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Mü’min işi reng olmazÂkıl huyu ceng olmazÂrif dili teng olmazMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Hoş sabr-ı cemîlimdirTakdîr-i kefîlimdirAllah kim vekîlimdirMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Her dilde Ânın adıHer canda Ânın yâdıHer kuladır imdâdıMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Nâçâr kalıcak yerdeNâgâh açar ol perdeDermân eder ol derdeMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Her kuluna her ândaGeh kahr u geh ihsândaHer ânda O bir şândaMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Geh mu’tî u geh mânî’Geh dârr u gehî nâfî’Geh hâfid u geh râfî’Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Geh bay ider geh miskinGeh hurrem ü geh ğamgînGeh şûh u gehî sengînMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler...Geh ‘abdin ider ârifGeh eymen u geh hâifHer kalbi odır sârifMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Geh kalbini boş eylerGeh hulkını hoş eylerGeh ‘ışkına dûş eylerMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Az ye az uyu az içTen mezbelesinden geçDil gülşenine gel göçMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Bu nâs ile yorulmaNefsinle dahî kalmaKalbinden ırağ olmaMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Geçmişle geri kalmaMüstakbele hem dalmaHâl ile dahî olmaMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Her dem Ânı zikr eyleZeyrekliği koy şöyleHayrân-ı Hak ol söyleMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Gel hayrete dal bir yolKendin unut Ânı bulKoy gafleti hâzır olMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Her sözde nasîhat varHer nesnede zînet varHer işte ganîmet varMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Hep remz ü işârettirHep ğamz ü beşâretdirHep ayn-ı inâyetdirMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Her söyleyeni dinleOl söyleteni anlaHoş eyle kabul canlaMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Bil elsine-i halkıAklâm-ı Hak ey HakkîÖğren edeb ü hulkıMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler…Vallâhi güzel etmiş,Billâhi güzel etmiş,Tallâhi güzel etmiş,Allah görelim netmiş,Netmişse güzel etmiş…
1/9/201955 seconds
Episode Artwork

Ya Imama Ruslina / 2012

يا إمام الرسل ياسندیYaa imaamar-rusli yaa sanadiiأنت باب الله معتمدیAnta baabullaahi mu’tamadiiفبدنياي وآخرتيFabidunyaaya wa aakhirotiiيا رسول الله خذ بيدیYaa Rosuulallaahi khudz biyadiiقسما بالنجم حين هویQosaman bin-najmi hiina hawaaماالمعافا والسقيم سواMaal mu’aafaa was-saqiimu sawaaفاخلع الگونين عنك سویFakhla’il kaunaini ‘anka siwaaحب مولی العرب والعجمHubba maulaal ‘urbi wal ‘ajamiسيد السادات من مضرSayyidus-saadaati min mudloriغوث أهل البدو والحضرGhoutsu ahlil badwi wal hadloriصاحب الأيات والسورShoohibul aayaati was-suwariمنبع الأحگام والحگمManba’ul ahkaami wal hikamiقمر طابت سريرتهQomarun thoobat sariirotuhuوسجاياه وسيرتهWa sajaayaahu wa siirotuhuصفوة الباری وخيرتهShofwatul baarii wa khiirotihiعدل أهل الحل والحرم‘Ad-lu ahlil halli wal haromiمارأت عين وليس تریMaa ro-at ‘ainun wa laisa tarooمثل طه فی الوری بشراMitsla Thooha fiil waroo basyaronخير من فوق الثری أثراKhoiru man fauqots-tsaroo atsrooطاهر الأخلاق والشيمThoohirul akhlaaqi wasy-syiyami
1/9/20192 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Uyan Ey Gözlerim / 2012

Uyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyanAzrail'in kastı canadır inanUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyanSemâvâtın kapıların açarlarAlemlere rahmet suyun saçarlarSeherde kalkana hülle biçerlerUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyanSeherde uyanırlar cümle kuşlarDill-u dillerince tesbihe başlarTevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlarUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyanBu dünya fanidir sakın aldanmaMağrur olup tac-u tahta dayanmaYedi iklim benim diye güvenmeUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyanBenim, murad kulun, suçumu affetSuçum bağışlayıp günahım ref'etRasûl'ün sancağı dibinde haşretUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyan
1/9/20191 minute, 56 seconds
Episode Artwork

Sayesi Düşmez Yere / 2012

Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tûr'sunMihr-i âlem-gîrsin baştan ayağa nûrsunTârik-ı gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i ademMünkirine mahz-ı mâtem mü'minîne sûrsunSensin ol şâh kim Süleymanlar kapında mûrdurOn sekiz bin âleme hükmetmeye me'mûrsunEl benim dâmen senin ey rahmeten li'l-âlemînŞöhretim isyân benim sen afv ile meşhûrsunPâdişâh-ı evvelin ü kıblegâh-ı âhirinEvvel ü âhir imâmü'l-enbiyâ mezkûrsunYâ Resûlallah umarım diyesin rûz-i cezâGerçi cürmüm çoktur ammâ, Itrî'ya mağfûrsun!.
1/9/20196 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Sen Mevlayı Sevende / 2012

Sen Mevlayı sevende Mevla seni sevmez mi? Sen Mevla'yı sevende Mevla seni sevmez mi Rızasına ivende rızasını vermez mi Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda eylesen Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi Şer'-i Şerif yolunda havf-i Huda diline Ehl-Ullah'ın halinde Allah halin sormaz mı Variyyetin mahv edüp Kur'an yolunda gidüp Yar ile yaran olsan yarin yaver olmaz mı Derd ile cangahinda ateş yansa ahında Ah u feryadlar etsen derden derman vermez mi Canın canan elinde canan canın dilende Yarelensen yolunda yaran merhem urmaz mı LUTFİ’ye lutf-i Mevla rahm eyleye Te'ala Allah deyu çağırsan Kerîm kerem kılmaz mı Sen Mevla'yı sevende Mevla seni sevmez mi Rızasına ivende rızasını vermez mi Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda eylesen Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi Varlığın mahveylesen terk-i vücud eylesen Bu sahra-ı ademde yar yanma varmaz mı Şer-i Şerif yolunda Peygamberin halinde Allah desen dilende bin kez halin sormaz mı Derd ile can-gahından canan diye çağırsan Derdin derman ederler yaran merhem urmaz mı Sular gibi çağlasan Eyyüb gibi ağlasan Ciğer-gahın dağlasan ahvalini sormaz mı ; LUTFÎYA yari gözle can u gönülden sızla Dergaha dönder yüzün duan kabul olmaz mı
1/9/20192 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Tecellayi Cemalinden / 2012

Tecellâyı cemalinden Habibim nevbahar âteş,Gül ateş, bülbül âteş, sümbül âteş, Hak ü hâr âteş.Şuây-ı âfitâbındır yakan bil-cümle uşşâkı,Dil âteş, sîne âteş, hem dü çeşm-i eşk-i bâr âteş.Hayal-i şem-i rûyinle acep mi yansa can ü dil,Nigârım gel de gör kalbimde âteş, ah ü zâr âteş.Ne mümkün bunca âteşle, şehid-i aşkı gasl etmek,Cesed âteş, kefen âteş, hem âb-ı hoşgüvar âteş.Ben el çektim safay-ı hâtır u ârâm-ı cânımdan,Safâ âteş, cefâ âteş, firâr âteş, karar âteş...Ne yapsam bu dil-i mahzununu mesrûr eylemem şâhımGam âteş, gam-küsar, temennây-ı mesâr âteş...Ümîd-i âfiyet besler mi Es’ad yârdan hâşâ,Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gül'izar âteş...
1/9/20192 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Seher Vakti Bülbüller / 2012

Seher vakti bülbüler Nede güzel öterler(2)Açınca tüm çiceklerBirlikte zikredeler(2)Aman allah ya AllahDertlere derman AllahGönüle şifa verenLa ilahe illalahAkşam olur giderlerBoyun büker çiçeklerKim bilir ne söylerlerFeryad eder bülbüllerAman allah ya AllahDertlere derman AllahGönüle şifa verenLa ilahe illalahSen allahı seversenAllah seni sevmez miEmrince hizmet etsenHak ecrini vermez miAman allah ya AllahDertlere derman AllahGönüle şifa verenLa ilahe illalahSen rıza kapısındaAman allahım dersenBu alemler sultanıLebbeyk kulum demez miAman allah ya AllahDertlere derman AllahGönüle şifa verenLa ilahe illalah.
1/9/20191 minute, 6 seconds
Episode Artwork

Ruhum Sana Aşık / 2012

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.Ecrâm ü felek, levh-u kalem, mest-i nigâhım,Dîdârına âşık ulu Yezdân'dır Efendim.Mahşerde nebîler bile senden medet ister,Rahmet, diyen âlemlere, Rahman'dır Efendim.Kıtmîriniz ey Şâh-ı rüsûl, kovma kapından,Âsîlere lûtfun yüce fermândır Efendim.Tâ arşa çıkar her gece âşıkların âhı,Medheyleyen ahlâkını Kur'an'dır Efendim.Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalb im,Sensiz bana cennet bile hicrândır Efendim.Doğ kalbime bir lahzacık ey Nûr-i dilârâNûrun ki gönül derdime dermândır Efendim.Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârınFeryâdı bütün âteş-i sûzândır Efendim._____________________________________________________Ecrâm ü felek: Gök cisimleri, yıldızlarLevh-u kalem: Allah tarafından takdir edilip yazılmış olanMest-i nigâh: Hayran olarak bakmaDîdâr: Yüz, çehreYezdân: Allah, hayırları yaratan mâbûdMahşer: Kıyametten sonra insanların yeniden dirilip toplanacağı yerNebiler: PeygamberlerMedet: YardımKıtmîr: Ashâb-ı Kehfin köpeğinin adıŞâh-ı rüsûl: Peygamberlerin şahıBuhurdan: TütsüHicrân: AyrılıkLahzâ: Kısa zaman, bir bakışDilârâ: Gönül alan Âşık-ı zâr: Ağlayan aşıkÂteş-i sûzân: Yanan ateş
1/9/20195 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Medine'nin Gülü / 2012

Andım yine Sen'i her şey yâdımdan silindi, Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi; Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi... Andım yine Sen'i her şey yâdımdan silindi. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam, Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam; Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam... Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Anladım vaslına ermek için artık çok geç, Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek; İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek... Anladım vaslına ermek için artık çok geç... Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından, Ne olur Sana ulaşmam için kanadından; Bana bir tüy ver pervaz edeyim hep ardından... Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından.
1/9/20195 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Nurel Gulubi / 2012

Nurel Gulubi
1/9/20194 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Salavat / 2012

Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd
1/9/20191 minute, 21 seconds
Episode Artwork

Gönül Seni Bulmuş İse / 2012

Gönül Sen”i bulmuş iseBaşkasını arar mı hiçAteşine yanmış iseBaşka nara yanar mı hiçVar eden Sen""sin cihanıVarlığın canların canıBulanlar Sen”de ummanıBaşka göle dalar mı hiçAdı her yerde okunanSinede dertlere dermanGönülden O”na inananBaşka Rab”ler ara mı hiçSen”i bulanlar bulmuşturAkıp akıp durulmuşturArif (aşık) Sen”inle doymuşturBaşkasıyla kanar mı hiçO”nu görüp O”na yananYolunun delisi olanArayup özünde bulanBaşkasını sorar mı hiçVar eden Sen""sin cihanıVarlığın canların canıBulanlar Sen”de ummanıBaşka göle dalar mı hiç
1/9/20193 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Maula Wa Sallim / 2012

Maulaya salli wassalim da-iman abadanAla habi bika khairil khalqi kulli hi miMaulaya salli wassalim da-iman abadanAla habi bika khairil khalqi kulli hi miMuhammadun.Muhammadun sayyidul kawnayni wa thaqalainMuhammadun sayyidul kawnayni wa thaqalainWal fareeqain min urbin wa min-ajamiWal fareeqain min urbin wa min-ajamMaulaya salli wassalim da-iman abadanAla habi bika khairil khalqi kulli hi miHuzita fil lahilam tuzham wa-lam tahimiHuzita fil lahilam tuzham wa-lam tahimiHataa ghuwadad ummatal islami finjoomiMaulaya salli wassalim da-iman abadanAla habi bika khairil khalqi kulli hi miMaulaya salli wassalim da-iman abadanAla habi bika khairil khalqi kulli hi miMaulaya salli wassalim da-iman abadanAla habi bika khairil khalqi kulli hi miMaulaya salli wassalim da-iman abadanAla habi bika khairil khalqi kulli hi miHabiballah rasoolallah imam-al mursaleenHabiballah rasoolallah imam-al mursaleenHabiballah rasoolallah imam-al mursaleenHabiballah rasoolallah imam-al mursaleenAllahumma salli ala sayyidinaMuhammadin wa ala aliSayyidina muhammadinWabarik wa sallim
1/9/20191 minute, 38 seconds
Episode Artwork

N’ola Tacım Gibi / 2012

N’ola Tacım Gibi Başımda Getürsem Daim (Allah Allah Ya Ya Allah)Kadem-i Resmidir Ol Hazreti Şah-ı Resul’ünGül-i Gülzar-ı Nübüvvet O Kadem SahibidirAhmed’i Durma Yüzün Sür Kademine O Gülün
1/9/20192 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Gönlümün Sultanı / 2012

Güneş sensin ay sensinGökteki yıldız sensinDünyalara değişmemSen herşeyden güzelsinGönlümün sultanısınSen başımın tacısınTutunacak dalımsınCanımsın, canımsınBahar sensin yaz sensinKırda kelebek sensinDünyalara değişmemSen herşeyden güzelsin
1/9/20192 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Efendim / 2012

İki elim kanda olsa gelirimYeter ki çağır sen beni efendimAşkdan öte bir tutkusun içimdeHer isteğin bir emirdir efendim Sen bir yana bütün alem bir yanabendeki aşk bir Allah-a bir sanaÇekilecek derdin varsa ver banaBu can senin ben seninim efendimBenim için sen her şeyden kutsalsınSesin bir nur sen bir nursun efendimDualarım sana varmak içindirErişilmez bir yerdesin efendim
1/9/20195 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

İndi ruhlarına Rahmet-i Rahmân bu gece / 2012

Yine diller deme geldi şükranla bu gece,Esti bâd-ı saba revh u reyhânla bu gece!Bu gece kullara Hak’tan ihsanlar ulaştıVe coştu gönüller feyz-i Yezdân’la bu gece.****Hicrânla yanıp inleyen sînelere birdenYetişti ol ulu dîvandan dermân bu gece.****Cem oldu bütün rûy-i siyah ne kadar varsa,İndi ruhlarına Rahmet-i Rahmân bu gece.****Esti bâd-ı saba revh u reyhânla bu gece!Ve coştu gönüller feyz-i Yezdân’la bu gece****Yetişti ol ulu dîvandan dermân bu gece.İndi ruhlarına Rahmet-i Rahmân bu gece.
1/9/20192 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Acizim, Aciz Olanı Istemem / 2012

Fâniyim, fâni olanı istemem.Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman’a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim.’’
1/9/20194 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Ey Dide Nedir Bu Uyku Gel Uyan Gecelerde / 2012

Ey Dide Nedir Bu Uyku Gel Uyan GecelerdeKevkeblerin Et Seyrini Seyran GecelerdeBak Heyet-İ Âlemde Bu Hikmetleri SeyretBul Sanini Ol Ona Hayran GecelerdeGafletle Uyumak Ne Reva Abd-I HakireŞefkatle Nida Eyleye Rahman GecelerdeGün Gündüz Olursun Nice Ağyar İle GafilKoy Gafleti Dildardan Utan GecelerdeAz Ye Az Uyu Hayrete Var Fani OlandaBul Canı Beka Ol Ona Mihman GecelerdeDil Beyt-İ Hüdadır Onu Pak Eyle SivadanKasrına Nuzul Eyler Ol Sultan GecelerdeAllah İçin Ol Hakka Mukarrin Gece GündüzEy Hakkı Nihan Aşk Oduna Yan Gecelerde
1/9/20191 minute, 12 seconds
Episode Artwork

Insaligin Efendisi / 2012

Yine hicranla Sen’i andı gönül, Tende cânım, rûh-u revânım Cânân.Andıkça hasretlere yandı gönül;Ne olur kıl artık vuslata şâyân.!Seven ve ağlayan bir bîçâreyim, Kararsız, derbeder hep âvâreyim, Yıkılıp dökülmüş bir virâneyim; Hâl-i hazînim tam mevsim-i hazan..Güller gülse de ağlıyor hep bülbül, Bir dert küpü sanki şimdi şu gönül; Bilmem mümkün mü bu hâle tahammül? Rûhumda âh u zâr, dilimde figân.Yanıp kebap oldum, ümidim yıkma!İtâb et, ama, ağyâra bırakma!Vefâsız bir kulum cürmüme bakma! Tavsîfe ne gerek, her şeyim ayân...Bilirsin gayri imdat edecek yok;Gönlümü dertten âzâd edecek yok;Kıtmîr’i başka âbâd edecek yok, Hatırım virâne, gözlerim giryân...Gel vur mızrabını kalbimi söylet!Vur rûhûma nağmelerini dinlet!Bu gönlüme geleceğini vâdet!Vâdet ki, kalmadı dizimde dermân..!
1/9/20194 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Dün Gece / 2012

Tomurcuklar açıyorkenBaşaklar bağlanmışkenTitredim efendimSeni andım dün geceOnun geçtiği sokaklarGüller kokar dedilerÖtelerden kokularla Geldin sandım dün geceTitredim EfendimSeni andım dün geceBiz hiç yazı görmedik Kışta doğdun dedilerNevbaharda geleniSensin sandım dün geceBir gülün kokusundaSeni duydum dün geceBu bahçeler onundurBazen uğrar dedilerBir gülün kokusundaSeni duydum dün geceTitredim EfendimSeni andım dün gece
1/9/20195 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Bir Gece Muhammede / 2012

Bir gece Muhammed’e,Çalab’dan geldi burak,Seni okur Zülcelal,Ne durursun kıl hazırlık.***Sallallahu ala Muhammed,Sallallahu aleyhi ve sellem,***Geldi Cibril hazreti,Getirdi burak atı,Nurdan idi hilati,Gözü gevher, yüzü ak.***Sallallahu ala Muhammed,Sallallahu aleyhi ve sellem,***Nice bin yıllık yola,Bir anda vara gele,Yunus ey dür kim ola,Ol Muhammed’dir mutlak.***Sallallahu ala Muhammed,Sallallahu aleyhi ve sellem,
1/9/20192 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Allah Ya Allah / 2012

Allah Ya Allah / 2012
1/9/20191 minute, 46 seconds
Episode Artwork

Dua / 2012

Dua / 2012
1/9/20198 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Ya ResulAllah / 2012

Ya ResulAllah / 2012
1/9/20194 minutes, 50 seconds