Winamp Logo
مثنوی معنوی (الف لام ميم) Cover
مثنوی معنوی (الف لام ميم) Profile

مثنوی معنوی (الف لام ميم)

Persian, Religion, 1 season, 120 episodes, 2 days, 7 hours, 58 minutes
About
بسم الله الرحمن الرحیم / این پادکست سعی دارد که پرتو تازه ای بر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی (رومی) بیندازد و در برخی موارد که شرح های موجود درمانده اند با توسل به تفکر فلسفی-عرفانی تا اندازه ی ممکن گره ها را بگشاید ... تنها توضیحی که شایسته مثنوی معنوی است دیباچه خود مثنوی است از زبان مولانا بشنویم ... AlifLamMim.ir
Episode Artwork

قسمت صدو شانزدهم - قصۀ آنکه درِ یاری بکوفت

بسم الله الرحمن الرحیم یکی در خانه یارش را می زند و از درون خانه می شنود که او می پرسد کیست؟ پاسخ می دهد : منم و می شنود که : اینجا جای خامان نیست
5/31/202437 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

قسمت صد و پانزدهم- امتحان کردنِ شیر گرگ را

بسم الله الرحمن الرحیم شیر ، گرگ را به خاطر تقسیم ناعادلانه عقوبت می کند ...
5/5/202418 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

قسمت صد و چهاردهم - رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار

بسم الله الرحمن الرحیم/ مولانا در ادامه بخش قبل حکایتی را آغاز می کند که شیر ، گرگ و روباهی را برای شکار به سوی کوهستان همراهی می کند اما با طمع آنان مواجه می شود ..
4/16/202420 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

قسمت صدو سیزدهم- کبودی زدنِ قزوینی بر شانگاه صورتِ شیر و پشیمان شدنِ او به سبب زخمِ سوزن

بسم الله الرحمن الرحیم مولانا برای بیان وشرح اینکه در مسیر سلوک الی الله و مرید پیر بودن تحمل رنج ضروری است این حکایت زیبا را نقل می کند و در نهایت از بین بردن خود و نفس خود را در خدا راه رهایی می داند...
3/22/202418 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

قسمت صد و دوازدهم- وصیت کردنِ رسول علیه السّلام علی را کرّم الله وجهه

بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه پیروی از پیر، نصیحت پیامبر علیه السلام به علی علیه السلام می آید درباره همین امر و در این زمینه مولانا مواردی را شرح می دهد
3/20/202419 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

قسمت صدو دهم- قبول کردنِ خلیفه هدیه را -بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم/ مولانا دراینجا به حکایت مرد و زن اعرابی به ظاهر پایان می دهد اگرچه در حقیقت برای این معنا پایانی نیست
1/29/202430 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

قسمت صدو نهم- قبول کردن خلیفه هدیه را

بسم الله الرحمن الرحیم خلیفه نه تنها سبوی مرد اعرابی را می پذیرد بلکه آن را پر از زر کرده به مرد عرب می دهد و او را از راه دجله رهسپار می کند و اعرابی در می یابد که خلیفه چه بخشنده و مهربان بوده که در کنار دجله سبوی او را پذیرفته
1/18/202434 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

قسمت صد و هشتم - ماجرای نحوی و کشتیبان

بسم الله الرحمن الرحیم حکایت مشهور مولانا برای این می آید که بگوید هنگام فنای دنیا هیچ علمی به کار نمی آید جز علم محو و فنای فی الله
1/2/202413 minutes, 1 second
Episode Artwork

قسمت صد و هفتم- در بیانِ آنکه عاشقِ دنیا بر مثالِ عاشق دیواریست که برو تابِ آفتاب زند

بسم الله الرحمن الرحیم عشق تنها راه است ، اما عشق امر جزیی نابخردانه است چرا که او نیز زمانی به کل خود بر می گردد
12/5/202324 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

قسمت صد و ششم - پیش آمدنِ نقیبان و دربانانِ خلیفه از بهرِ اِکرامِ اعرابی

بسم الله الرحمن الرحیم در این گفتار مولانا نشان می دهد که چگونه مرد بادیه نشین که به خاطر دنیا به قصر خلیفه آمده بود شیفته خلیفه شده و بخشش دنیا را از یاد می برد
11/12/202330 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

قسمت صد و پنجم- در بیانِ آنکه چنانکه گدا عاشق کرم است و عاشقِ کریم کرمِ کریم هم عاشق گداست

بسم الله الرحمن الرحیم مولانا در اینجا اسرار این امر را شرح می دهد که صفت الهی نیازمند وجود گداست تا معنا پیدا کند همان گونه که گدا محتاج کرم خداست و البته برخی در صورت گدایانند و درویش حقیقی نیستند
11/11/202335 minutes
Episode Artwork

قسمت صدو سوم- تعیین کردنِ زن طریقِ طلبِ روزی کدخدای خود را و قبول کردنِ او

بسم الله الرحمن الرحیم در این جا مولانا پاسخ زن به شوهر اعرابیش را بیان می کند که او از مرد می خواهد تا به سوی خلیفه بخشنده ی زمان در بغداد برود و مرد از او می پرسد چگونه می تواند بدون بهانه و نسبت خویشی به درگاه شاه راه یابد ؟
8/30/202323 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

قسمت صدو دوم – دل نهادنِ عرب برالتماسِ دلبرِ خویش و سوگند خوردن که در این تسلیم مرا حیلتی و امتحانی نیست

بسم الله الرحمن الرحیم مرد اعرابی می پذیرد که به خواست زن تن در دهد ، مولانا در این جا اشاراتی به آیات آفرینش آدم در قرآن کریم می کند و درباره آن تفسیری می آورد
8/11/202331 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

قسمت صد و یکم- مَخلَصِ ماجرای عرب و جفت او

بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا مولانا به ماجرای مرد و زن اعرابی بر می گردد که درآنجا مرد را مثالی برای عقل و زن را مثال نفس می گیرد ، هردو را برای معیشت این دنیا ضروری می داند ، در ادامه می خواهد صورت قصه مرد وزن را بیان کند چرا که بیان معنوی را کافی نمی داند و از همین جاست که می گوید صورت نماز و روزه برای عاشق خدا واجب است در عین حال که تمام معنا در این صورت نیست
7/11/202326 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

قسمت صدم- در معنیِ آن که مَرَجَ البَحرَينِ يَلتقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا مولانا به این اشاره می کند که اهل دوزخ و بهشت گرچه در کنار هم زندگی می کنند اما با هم تفاوتی دارند که اهل دل آن را در می یابد ، با چشم حقیقی می توان زهر آغشته در شیرینی را دریافت و هر کسی در این ادراک در درجه ای قرار دارد. همین زهر ممکن است در مقامی نوش و شیرین باشد که این مقام، مقام انسان والا و ولی خداست
6/30/202333 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

قسمت نود و ششم - مراعات کردن زن شوهر را و استغفار نمودن از گفته خویش

بسم الله الرحمن الرحیم در این گفتار می بینیم که پس از تهدید مرد زن به گریه وزاری روی آورده و  به این وسیله سعی در خشنودی و رضای مرد دارد.. در ادامه مولانا درباره  جایگاه زن سخن می راند
3/13/202323 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

قسمت نود و پنجم - در بیان آنکه هر کسی از آنجا کی ویست هر کس را از چنبره وجود خود بیند

بسم الله الرحمن الرحیم «در بیان آنکه جنبیدن هر کسی از آنجا کی ویست هر کس را از چنبره وجود خود بیند تابه کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید چون تابه از رنگ ها بیرون آید سپید شود از همه تابه های دیگر راست گوی تر باشد و امام باشد» دید احمد را ابوجهل و بگفت زشت نقشی کز بنی هاشم شکفت گفت احمد مر ورا که راستی راست گفتی گرچه کار افزاستی دید صدیقش بگفت ای آفتاب نی ز شرقی نی ز غربی خوش بتاب گفت احمد راست گفتی ای عزیز ای رهیده تو ز دنیای نه چیز
3/1/202319 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

قسمت نود و چهارم- نصیحت کردنِ مرد مر زن را که در فقیران به خواری منگر و در کارِ حق به گمانِ کمال نگر

بسم الله الرحمن الرحیم/ مرد بار دیگر شکوه و شکایت زن را پاسخ می دهد و فقر را فخر می شمارد..
2/3/202322 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

قسمت نود و سوم- نصيحت كردن زن مر شوى را كه سخن افزون از قدم و از مقام خود مگو لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون

بسم الله الرحمن الرحیم زن شوهر خود را فردی خودبین می داند که از قناعت حقیقی خبر ندارد ..
1/10/202322 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

قسمت نود و یکم- ابتدای قصه اعرابی و خلیفه

بسم الله الرحمن الرحیم در این جا مولانا به معرفی خلیفه ای می پردازد که عطا و بخشش او از حاتم طائی بیشتر بود و بدین گونه شخصیت داستان خود را معرفی می کند و در ادامه به سراغ شکایت زنی می رود که از شوهر اعرابی خود گله می کند و در میان این گلایه ها نقد شیوخ ریاکار را نیز می گنجاند
12/2/202227 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

قسمت نودم- تفسیر دعایِ آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می کنند که اللّهمَّ اَعطِ کلَّ مُنفقٍ خَلَفاً اللّهمَّ اَعطِ کلَّ مُمسکٍ تَلَفاً و بیان کردنِ که آن منفق مجاهد راه حق است نی مسرفِ را

بسم الله الرحمن الرحیم / در این گفتار ،بیان می شود که بخشش کسی که در راه خدا انفاق نمی کند ارزشی ندارد.
11/3/202226 minutes, 1 second
Episode Artwork

قسمت هشتاد و نهم-گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه که هستیست به مقام استغراق که نیستیست

بسم الله الرحمن الرحیم در این قسمت خلیفه دوم به پیر که به زاری نشسته می گوید که حتی همین زاری تو نیز نشانه ی است برای هشیاری تو و حجاب راه است
9/8/202224 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

قسمت هشتاد و هشتم-اظهار معجزه پیامبر علیه السلام و بقیه قصه مطرب

بسم الله الرحمن الرحیم/ مولانا در ادامه نشان دادن تسبیح جماد به  معجزه دیگری از پبامبر علیه السلام می پردازد و بعد از آن قصه چنگی و خلیفه  دوم را ادامه می دهد جایی که ندای غیبی به یاری پیر چنگی می آید
8/20/202226 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

قسمت هشتاد و ششم- بقیه قصه پیر چنگی و بیان مَخلَصِ آن

بسم الله الرحمن الرحیم / پیر چنگ نواز که دیگر  خریداری ندارد چنگش را بر می دارد و به سوی گورستان مدینه می  رود تا برای خدا چنگ بنوازد...
7/22/202231 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

قسمت هشتاد و پنجم- در معنیِ این حدیث که اِغْتَنِموا بَرْدَ الرَّبیعِ اِلی آخِرِهِ

بسم الله الرحمن الرحیم/ در ادامه گفتار قبل مولانا به این می پردازد که در جان ما باغ و بوستانی است که از سخنان اولیا زنده می شود
7/6/202223 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

قسمت هشتاد و چهارم- قصه سؤال کردن عایشه رضی الله عنها از مصطفی علیه السلام که امروز باران بارید چون تو سوی گورستان رفتی جامه های تو چون تر نیست

بسم الله الرحمن الرحیم در درون دوستان و اولیا باغ و بوستانی است که به کوری چشم منکران نشانه محبوب است و دلیل آفرینش تازه هر زمان
6/22/202223 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

(بخش دوم)قسمت هشتاد و سوم- در بیان این حدیث که اِنَّ لِرَبِّکُمْ فی اَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٍ اَلا فَتَعَرَّ ضوا لَها

بسم الله الرحمن الرحیم در این گفتار می آید که نسبت به خدا هیچ خطایی معنا ندارد...
6/1/202218 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

قسمت هشتاد و دوم- در بیان این حدیث که اِنَّ لِرَبِّکُمْ فی اَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٍ اَلا فَتَعَرَّ ضوا لَها

بسم الله الرحمن الرحیم/ نسیمی از سوی پروردگار در ایام روزگار ما مدام می آید باید به گوش باشیم تا آن که از آن جان یابیم و زنده شویم ...
5/21/202230 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

گفتار ۸۱- داستان آن پیر چنگی کی در عهد عمر رضی اللّه عنه از بهرخدا روز بینوایی چنگ زد درمیان گورستان

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ حکایت تازه ای که مولانا آغاز می کند داستان مردی است نوازنده چنگ، مولانا به بهانه نواختن شورانگیز او ما را به یاد اسرافیل و نوای او می اندازد که مردگان را زنده می کند همچنان که نغمه درون اولیا جان مرده ی ما را ...
4/8/202236 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

گفتار ۷۴- شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و‌ نوحهٔ خواجه بر وی

بسم اللّه الرحمن الرحیم/ بازرگان ماجرایی که در هندوستان اتفاق افتاد را  برای طوطی محبوس خویش بازگو کرد و در این گفتار می بینیم پس از شنیدن طوطی  چه اتفاقی می افتد..‌در این میان مولانا با ارتباط دادن طوطی با جان و روح  انسان و سخن گفتن از رنجی که خداوند باریتعالی در قرآن کریم از آن گفته است  و حرف زدن درباره غیرت خداوند بزرگ رنگ دیگری به حکایت می بخشد  ..
9/12/202130 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

گفتار ۳۲- قصّهٔ باد که در عهدِ هود عليه السّلام قومِ عاد را هلاك كرد

بسم اللّه الرحمن الرحیم / مولانا از انبياء و اوليا مي گوید و از رفتارهای متفاوت عناصر چهارگانه در برابر آن گرانمایگان و نشان می دهد که آب و خاک و آتش و هوا بر طبق فرمان باریتعالی عمل می کنند ونه بر اساس ذات خویش
10/13/201921 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۹- به سخن آمدنِ طفل در میان آتش و تحریض کردنْ خلق را در افتادن به آتش

بسم الله الرحمن الرحیم / در این گفتار داستان پادشاه یهود دیگری که مومنان را در آتش می سوخت دنبال می شود و گفتار حول نوزادی است که در آن حین به سخن درآمده خلق را به افتادن در آتش ترغیب می کند...
9/15/201933 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۸- آتش کردن پادشاهِ جهود و بت نهادن پهلوی آتش که هر که این بت را سجود کرد از آتش برَست

بسم الله الرحمن الرحیم / مولانا این حکایت را به گونه ای پیش می برد تا با طرح بت نهادن و اجبار مومنان به سجده به بت واقعی که نفس است بپردازد
9/8/201922 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۷ - حکایت پادشاهِ جهودِ دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود

بسم الله الرحمن الرحیم / در این گفتار مقدمه حکایت جدیدی گفته می شود و ارتباط پادشاه با پادشاه یهود حکایت پیشین شرح داده می شود که ارتباط جسمانی نیست، همانطور نسل پیامبرصلوات الله و سلامه علیه با قرابت معنوی رخ می دهد ( اگرچه ائمه علیهم السلام علاوه بر قرابت جسمانی از قرابت معنوی نیز برخوردارند)
9/2/201931 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۶- منازعت امرا در ولی عهدی + تعظیمِ نعتِ مُصْطفی عَلَيهِ السَّلام كه مذكور بود در انجیل

بسم الله الرحمن الرحیم / این گفتار تقریبا پایان داستان وزیر فریبکار و پادشاه جهود است که با ذکر رسول الله صلوات الله وسلامه علیه و نام او در انجیل به پایان می رسد...
8/25/201928 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۵- مثنوی معنوی - دفتر اول - نومید کردنِ وزیرْ مُریدان را از رَفْضِ خلوت

بسم الله الرحمن الرحیم / در اين گفتار علاوه بر عنوان مذکور به عناوین زیر نیز پرداخته خواهد شد: ولی عهد ساختنِ وزیر هر یک امیر را جُدا جُدا، کشتنِ وزیرْ خویشتن را در خلوت، طلب کردنِ امّتِ عیسی عَلَيه السَّلام از امرا كه ولي عهد از شما كدامست
8/19/201935 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

فلسفه ۲- جبر و اختیار

بسم الله الرحمن الرحیم / در این گفتار فلسفی با نگاهی به اسپینوزا و افلاطون به شرحی کوتاه اما ژرف درباره ی جبر و اختیار پرداخته شده است ...
8/12/201929 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۴-مثنوی معنوی - دفتر اول - اعتراضِ مریدان بر خلوتِ وزیر-بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم / این بخش گفتار دوم درباره جبر و اختیار است لطفا پیش از شنیدن به گفتار ۲۳ گوش بسپارید...
8/6/201930 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۳- مثنوی معنوی - دفتر اول - اعتراضِ مریدان بر خلوتِ وزیر-بخش اول

بسم الله الرحمن الرحیم / این بخش گفتار نخست درباره جبر است که در آن به مفاهیم جبر و اختیار در کنار وحدانیت خدواندگار پرداخته خواهد شد...
8/6/201929 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۲-مثنوی معنوی - دفتر اول - مکرِ دیگر انگیختنِ وزیر در اِضلالِ قوم

بسم الله الرحمن الرحیم / در این بخش به چهار عنوان زیر پرداخته می شود که درونمایه آن ها خلوت اختیار کردن وزیر فریبکار است: مکر دیگر انگیختنِ وزیر در اِضلالِ قوم /دفع گفتنِ وزیرْ مریدان را/ مکرّر کردنِ مریدان که خلوت را بشکن/ جوابْ گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم ...
7/28/201933 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

گفتار ٢١-مثنوی معنوی - دفتر اول - بیان خسارت وزیر در این مکر

بسم الله الرحمن الرحیم / مولانا به بهانه شرح زیان و خسارت وزیر مفاهیم ژرفی را بیان می کند که یکی از آن ها همان مبحث علیت است....
7/22/201930 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲۰ - مثنوی معنوی - دفتر اول - بیان آنکه این اختلاف در صورتِ روشست نی در حقیقتِ راه

بسم الله الرحمن الرحیم / در این بخش خواهیم دید که مولانا اصل همه ادیان را به وحدتی الهی بر می گرداند و اختلاف را امری عرضی می داند که وزیر فریبکار گرفتار آن بود...
7/14/201927 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

گفتار ١٩ – مثنوی معنوی – دفتر اول – تخلیطِ وزیر در احکامِ انجیل

بسم الله الرحمن الرحیم/ وزیر پس از سال ها زندگی در میان مسیحیان و به دست آوردن اعتماد بسیاری از آنان به دوازده امیر مسیحی طومارهایی می فرستد که در آن ها احکام انجیل را به گونه ای بیان می  کند تا میان آن امیران اختلاف بیندازد و این آغاز فتنه است  ...
7/7/201931 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

گفتار ١٨-مثنوی معنوی - دفتر اول- بیان حسد وزیر

بسم الله الرحمن الرحیم / در این اپیزود به این چند عنوان پرداخته می شود : بیان حسد وزیر- فهم کردن حاذقانِ نصارا مکرِ وزیر را - پیغام شاهْ پنهان مر وزیر را - و - بیان دوازده سبط از نصارا
7/1/201918 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

گفتار ۱۷ - مثنوی معنوی - قصه دیدنِ خلیفه لیلی را

بسم الله الرحمن الرحیم / در این اپیزود می بینیم که پس از بیان کوتاه حکایت خلیفه و لیلی، مولانا چگونه حکیمانه از این دنیا سخن می گوید و نهایتا این بخش را با ذکر حسد به پایان می برد... این قسمت که گویا تافته جدا بافته ای از داستان پادشاه جهود است در دل این حکایت قرار گرفته و دارای ارتباط های ظریفی نیز با این داستان است
6/23/201939 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

گفتار ۱۶-مثنوی معنوی - دفتر اول - قبول کردن نصارا مکر وزیر را و متابعت نصارا وزیر را

بسم الله الرحمن الرحیم / صد هزاران دام و دانه ست ای خدا  ما چو مرغان حریص بی نوا  هر دمی ما بسته دام نویم  هر یکی گر باز و سیمرغی شویم
6/16/201939 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

گفتار ۱۵- مثنوی معنوی - دفتر اول - داستان آن پادشاه جُهود که نصرانیان را می کشت از بهرِ تعصب

بسم الله الرحمن الرحیم / از این اپیزود داستان تازه ای آغاز می شود که درون مایه آن دشمنی یک پادشاه یهود و مکر وزیر او برای از میان برداشتن مسیحیان است...
6/9/201927 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

گفتار ۱۴ - مثنوی معنوی- دفتراول- حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان بخش سوم

بسم الله الرحمن الرحیم  در این اپیزود تفاوت میان حس دنیا و حس عالم بالا شرح داده خواهد شد و در ادامه جدایی میان منافق و موافق مولانا توضیح می دهد که میان پشمینه پوشان و پیران حقیقی و یا در میان اولیا و آن ها که حرف بزرگان را می دزدند و همچنین دونان و درویشان تفاوتی است و ...
5/31/201924 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

گفتار ۱۳- مثنوی معنوی- دفتر اول - حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم / در این بخش ادامه حکایت بقال و طوطی و گفتار مولانا در باب قیاس شرح داده خواهد شد 
5/30/201924 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

گفتار ۱۲-مثنوی معنوی-دفتر اول- حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

بسم الله الرحمن الرحیم - این حکایت در ادامه شرح مولانا درباره ی قیاس بسط می یابد
5/23/201923 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

گفتار ۱۱- مثنوی معنوی - دفتر اول- بیان آن که کشتن و زهر دادنِ مرد زرگر به اشارتِ الهی بود نه به هوای نفس

بسم الله الرحمن الرحيم / دیدیم که پیر با ریختن زهر به غذای زرگر او را به تدریج کشت این رفتار به ظاهر ناروا به قول مولانا رحمتی بود از جانب خدا و مولانا سعی در توضیح این ماجرا و حقیقت عمل پیر دارد   ... کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی اومید بود و نه ز بیم او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله ...
5/17/201926 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

فلسفه ۱- درباره عشق - افلاطون

بسم االله الرحمن الرحیم / به بهانه ی آن که مولانا درباره ی عشق حکایتی را بیان کرد ودر نتیجه ی آن سخنانی گرانبار را بر زبان راند ما به یکی از بنیانی ترین متون فلسفی درباره عشق پرداختیم تا پس از این اپیزود به مثنوی برگشتی آگاهانه تر داشته باشیم ...
5/13/201948 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

گفتار ۹- مثنوی معنوی- دفتر اول - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک جهت دریافتن رنج کنیزک

بسم الله الرحمن الرحیم / در این اپیزود خواهیم دید که چگونه حکیم به بیماری کنیزک پی برده معشوق او را می یابد 
4/26/201917 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

گفتار ۸- مثنوی معنوی- دفتر اول- بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم / در این اپیزود کشاکش میان گفتن و نگفتن از شمس تبریزی محور ماجراست   واجب آید چون که آمد نام او شرح  رمزی گفتن از انعام او این نفس جان دامنم بر تافتست بوی پیراهان یوسف یافتست کز برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوش حالها تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد چندان شود لاتکلفنی فانی فی الفنا کلت افهامی فلا احصی ثنا کل شیء قاله غیرالمفیق ان تکلف او تصلف لا یلیق من چه گویم یک رگم هشیار نیست شرح آن یاری که او را یار نیست شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فالوقت سیف قاطع صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق تو مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسیه خیزد نیستی گفتمش پوشیده خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوش‌دار خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران گفت مکشوف و برهنه بی‌غلول بازگو دفعم مده ای بوالفضول پرده بردار و برهنه گو که من می‌نخسپم با صنم با پیرهن گفتم ار عریان شود او در عیان نه تو مانی نه کنارت نه میان آرزو می‌خواه لیک اندازه خواه بر نتابد کوه را یک برگ کاه آفتابی کز وی این عالم فروخت اندکی گر پیش آید جمله سوخت فتنه و آشوب و خون‌ریزی مجوی بیش ازین از شمس تبریزی مگوی این ندارد آخر از آغاز گوی رو تمام این حکایت بازگوی
4/25/201917 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

گفتار ۷- مثنوی معنوی - دفتر اول - بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند

بسم الله الرحمن الرحیم / پس از توضیحات مولانا درباره ادب و شرح دیدار پادشاه و حکیم... او توضیح می دهد که پادشاه مهمان خود را بر بالین بیمار برده و حکیم به بررسی حال کنیز می پردازد... ماجرا به گونه ای ادامه می یابد که یاد شمس تبریزی معشوق دیرینه مولانا در خاطر او زنده می شود    قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند بعد از آن در پیش رنجورش نشاند رنگ و رو نبض و قاروره بدید هم علاماتش هم اسبابش شنید گفت هر دارو که ایشان کرده‌اند آن عمارت نیست ویران کرده‌اند بی‌خبر بودند از حال درون استعیذ الله مما یفترون دید رنج و کشف شد بروی نهفت لیک پنهان کرد وبا سلطان نگفت رنجش از صفرا و از سودا نبود بوی هر هیزم پدید آید ز دود دید از زاریش کو زار دلست تن خوش است و او گرفتار دلست عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقی گر زین سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر رهبرست هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگرست لیک عشق بی‌زبان روشنترست چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب از وی ار سایه نشانی می‌دهد شمس هر دم نور جانی می‌دهد سایه خواب آرد ترا همچون سمر چون برآید شمس انشق القمر خود غریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقیست او را امس نیست شمس در خارج اگر چه هست فرد می‌توان هم مثل او تصویر کرد شمس جان کو خارج آمد از اثیر نبودش در ذهن و در خارج نظیر در تصور ذات او را گنج کو تا در آید در تصور مثل او چون حدیث روی شمس الدین رسید شمس چارم آسمان سر در کشید واجب آید چونک آمد نام او شرح  رمزی گفتن از انعام او
4/24/201921 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

گفتار ۶ - مثنوی معنوی- دفتر اول - از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب

بسم الله الرحمن الرحیم / این اپیزود در بر دارنده ی دو عنوان :  " از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حال ها و بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی" و همچنین " ملاقات پادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت داده بودند به ملاقات او " می باشد  در این اپیزود مفهوم ادب و نوع پرداخت مولانا به این موضوع و نحوه ی برخورد پادشاه با حکیم الهی توضیح داده می شود ...  از خدا جوییم توفیق ادب بی‌ادب محروم شد از لطف رب بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلک آتش در همه آفاق زد مایده از آسمان در می‌رسید بی‌شری و بیع و بی‌گفت و شنید درمیان قوم موسی چند کس بی‌ادب گفتند کو سیر و عدس منقطع شد نان و خوان آسمان ماند رنج زرع و بیل و داس‌مان باز عیسی چون شفاعت کرد حق خوان فرستاد و غنیمت بر طبق باز گستاخان ادب بگذاشتند چون گدایان زله‌ها برداشتند لابه کرده عیسی ایشان را که این دایمست و کم نگردد از زمین بدگمانی کردن و حرص‌آوری کفر باشد پیش خوان مهتری زان گدارویان نادیده ز آز آن در رحمت بریشان شد فراز ابر بر ناید پی منع زکات وز زنا افتد وبا اندر جهات هر چه بر تو آید از ظلمات و غم آن ز بی‌باکی و گستاخیست هم هر که بی‌باکی کند در راه دوست ره‌زن مردان شد و نامرد اوست از ادب پرنور گشته‌ست این فلک وز ادب معصوم و پاک آمد ملک بد ز گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیلی ز جرات رد باب  ...
4/22/201922 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

گفتار ۵ - مثنوی معنوی - دفتر اول- ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا

بسم الله الرحمن الرحیم /ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا و در خواب دیدن شاه ولی را-- پادشاه تا ناتوانی طبیبان را می بیند پابرهنه به سوی مسجد می دود و در ناله و زاری از خدا می خواهد تا حاجتش را روا کند... در این میان و در گریه خواب او را فرا گرفته پیری مژده برطرف شدن حاجتش را داده و خبر می دهد که اگر فردا کسی به دیدارت آمد از ماست.... در این ماجرا و هنگام دیدار شاه با پیر از زبان مولانا بیتی گفته می شود که نیازمند شرحی بیش از ابیات دیگر است که تفصیلا به شرح این بیت مذکور در این اپیزود پرداخته می شود : آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست
4/21/201929 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

گفتار ۴- مثنوی معنوی- دفتر اول - حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را

بسم الله الرحمن الرحیم / آغاز داستان سرایی مولانا با این حکایت است و در این حکایت  پادشاه بر کنیزی عاشق شده و در آن هنگام کنیز بیمار می شود ، طبیبان مغرور سودای درمان کنیز را دارند که چون انشاء الله نمی گویند خدا آن ها را مجازات می کند و رابطه ی علیت میان چیز ها گسسته می شود ، به این بهانه در بخش دوم این اپیزود توضیح مختصری درباره این نظریه ی غزالی-هیوم در باب علیت آمده است بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن بود شاهی در زمانی پیش از این  ملک دنیا بودش و هم ملک دین اتفاقا شاه روزی شد سوار  با خواص خویش از بهر شکار  یک کنیزک دید شه بر شاهراه شد غلام آن کنیزک پادشاه مرغ جانش در قفس چون می‌طپید داد مال و آن کنیزک را خرید چون خرید او را و برخوردار شد آن کنیزک از قضا بیمار شد آن یکی خر داشت و پالانش نبود یافت پالان گرگ خر را در ربود کوزه بودش آب می‌نامد به دست آب را چون یافت خود کوزه شکست شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهلست جان جانم اوست دردمند و خسته‌ام درمانم اوست هر که درمان کرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش که جانبازی کنیم فهم گرد آریم و انبازی کنیم هر یکی از ما مسیح عالمیست هر الم را در کف ما مرهمیست گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترک استثنا مرادم قسوتیست نه همین گفتن که عارض حالتیست ای بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت هرچه کردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن کنیزک از مرض چون موی شد چشم شه از اشک خون چون جوی شد از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می‌نمود از هلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت
4/20/201920 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

گفتار ۳- مثنوی معنوی- دفتر اول - بیت ۱۹ تا ۳۵

بسم الله الرحمن الرحیم/ در این اپیزود  بیت هایی را از نظر می گذرانیم که پلی است میان نی نامه و آغاز داستان های مولانا ... در این ابیات مولانا به نکوهش حرص می پردازد و راه رهایی از رنج و خواست را به ما معرفی می کند ... بند بگسل باش آزاد ای پسر چند باشی بند سیم وبند زر  گر بریزی بحر را در کوزه ای  چند گنجد ؟ قسمت یک روزه ای  ....  
4/19/201929 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

گفتار ۲- مثنوی معنوی- دفتر اول- نی نامه بیت ۱ تا ۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم / هستند کسانی که معتقدند تمامی مثنوی شرحی بر این 18 بیت است/ گویا مولانا پیش از آن که حسام الدین چلپی درخواست سرودن مثنوی را به او دهد این ابیات را سروده بوده است...
4/12/201921 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

گفتار۱- مثنوی معنوی -دفتر اول- مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم / در اکثر قریب به اتفاق شرح های مثنوی معنوی، مقدمه این کتاب نادیده گرفته می شود در حالی که در این مقدمه است که مولانا می گوید کتابش درباره ی چیست برای کیست و به پیشنهاد چه کسی نوشته شده، در نتیجه شاید مهم ترین قدم برای فهم مثنوی معنوی مقدمه مثنوی است ... 
4/11/201920 minutes, 3 seconds