Winamp Logo
Moderne Profeten Cover
Moderne Profeten Profile

Moderne Profeten

Dutch, Spirituality, 3 seasons, 22 episodes, 17 hours, 15 minutes
About
Wat is wijsheid in deze gistende tijd, waarin zoveel in beweging is? Hoe kom je waarheid op het spoor bij zoveel talkshows en tweets? Welke stemmen vertrouwen we? Acht moderne profeten uit de recente christelijke traditie wijzen ons de weg. Ze leefden allemaal in maatschappelijke crises. Hun leven had een geheim, een profetische kracht. Kunnen we daar de vinger op leggen: waar haalden ze het lef vandaan? Waarom zeiden ze wat ze zeiden, en deden ze wat ze deden?  Theoloog Kees van Ekris nodigt je uit voor een gezamenlijke zoektocht. We hopen geestkracht en hoop bijeen te sprokkelen - voor de dagen waarin wij te leven hebben.
Episode Artwork

Bonus | Hein Pieper over klimaatdisruptie, stilte en goed bestuur

Kees van Ekris en Daan Molenaar voeren een gesprek met Hein Pieper. Hein is dijkgraaf, katholiek en politicus. Het gesprek gaat over de grote uitdagingen van deze tijd, goed bestuur en de geestelijke bronnen om persoonlijk en collectief een weg te vinden. 
1/17/20241 hour, 16 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Bonus | Jos Wienen over de burgemeester als herder

Kees van Ekris en Daan Molenaar voerden een gesprek met burgemeester Jos Wienen van Haarlem over o.a. het burgemeesterschap als herderschap, hoe de klappen van het leven hem hebben gevormd en over moed als het erop aankomt. 
12/8/20231 hour, 19 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Kom 6 oktober naar de Moderne Profeten Dag

Meer informatie en tickets bestellen? Ga naar de website www.moderneprofeten.nl (https://www.eo.nl/artikel/6-oktober-moderne-profeten-dag)
6/22/202348 seconds
Episode Artwork

#8 Angela Merkel | Vrij Zijn

2015, eind augustus, begin september. Het was de tijd van de bootvluchtelingen, de dobberende mensen op de Middellandse Zee, de volgepakte boten, de zeebodem als graf, de uitgeputte blikken van de overlevenden. En ook: de honger naar vrijheid en veiligheid. Zo trokken ze verder in Europa in.  De regeringen overlegden koortsachtig. Wat te doen? Terugsturen? Grenzen dichtgooien? Achter de schermen was er in ieder geval één iemand die steeds zei: wij hebben hier een opdracht, wij mogen dit niet laten escaleren in verdriet en bloedvergieten: Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland.  Als er in zo’n crisissituatie zoveel vluchtelingen voor de deur staan die snakken naar een plek van vrijheid, wat doe je dan? Als je dan ook nog eens domineesdochter bent, en bijbelstudies hebt gehouden over profetenteksten, wat betekent dat dan voor de keuzes die je maakt? De quotes van Angela Merkel worden voorgelezen door Talitha Muusse.  Bij deze podcastserie is ook een boek gemaakt. Om door te denken en praten over de hoofdpersonen uit deze serie. Kijk voor meer informatie op www.moderneprofeten.nl (http://www.moderneprofeten.nl)
12/13/202136 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

#7 Jacques Ellul | Waarschuwen

Kun je inzicht krijgen in de toekomst? Kun je patronen van vandaag zo scherp observeren en doorzien dat je kunt uitleggen wat dat waarschijnlijk gaat uitwerken? Als je het nu goed begrijpt, weet je wat ons te wachten staat. Profeten hebben iets met de toekomst. Ze waarschuwen vaak. Kijk uit met dit!  In onze tijd: Kijk uit met techniek bijvoorbeeld, en met technologie. Kijk uit, want voor je het weet tuig je iets op dat sterker wordt dan jou. Want wij mensen kunnen in de greep komen van dingen die we zelf hebben gemaakt. Machines, kunstmatige intelligentie, wapens, bureaucratieen. Wat kun je doen? De Franse Jacques Ellul zag al vroeg wat de aard van techniek. Het gaat, zo zegt hij, altijd over: sneller, beter, meer, goedkoper, slimmer… Dat lijkt mooi, maar in the end gaat dat wel ten koste van mens en natuur. Welk perspectief wijst Ellul ons? Wat heeft zijn geloof in Jezus daarmee te maken? De quotes van Jacques Ellul worden voorgelezen door Frank Mulder. Hij woont in leefgemeenschap Overhoop in het Utrechtse Overvecht en laat zich persoonlijk inspireren door het het denken en leven van Ellul.  Bij de podcastserie is ook een boek gemaakt. Om verder te denken en te praten over het leven van de mensen uit deze serie. Ga voor meer informatie naar www.moderneprofeten.nl
12/6/202139 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

#6 Dietrich Bonhoeffer | Roeping

Roeping is ongrijpbaar. Je kunt iets of iemand horen roepen, aandringen. Je weet: ik moet er iets mee. En ook dat je leven zin heeft, als je gehoorzaamt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een baan of dat je de zorg voor iemand op je moet en wilt nemen.  Moderne Profeten gaat deze aflevering over de kracht van een roeping. Dietrich Bonhoeffer wist wat dat was: geroepen worden door God en gehoorzamen. Of heeft hij ook geprobeerd om te vluchten?  De quotes van Dietrich Bonhoeffer worden voorgelezen door Gert-Jan Segers, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. 
11/29/202135 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#5 Bisschop Tiny Muskens | Provoceren

Is het profetische bijzonder? Gaat het altijd om bijzondere figuren in de profetische traditie, getalenteerde en gedurfde mensen. Deze aflevering laat zien dat het profetische ook heel gewoon kan zijn. Tiny Muskens was een heel gewoon iemand. Een boerenzoon uit het kleine Brabantse dorp Elshout.  Zijn gewoonheid is zijn kracht. Met die gewoonheid durfde hij de opgeblazenheid van mensen door te prikken en te provoceren. Hij was ook bijzonder: hij werd bisschop van Breda. En juist als bisschop durfde hij gewoon te blijven én te provoceren. 
11/22/202136 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

#4 Dorothy Day | Radicaliteit

Wat is radicaliteit? Wie is radicaal? Is dat een woord dat je uitnodigt, of fascineert? Of zit het in de hoek van fanatisme, van: ‘radicalisering’. Is er ook een radicaal leven mogelijk waarin je kiest voor goede dingen, voor wie in armoede leeft, voor geweldloosheid, voor gerechtigheid? Profeten zijn radicale mensen, maar op een heel eigen manier. Dorothy Day was zo iemand.  De quotes van Dorothy Day worden voorgelezen door Margriet Bos. Zij woont in de Catholic Worker-gemeenschap in Amsterdam, geinspireerd op het leven en werk van Dorothy Day. 
11/15/202135 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

#3 Desmond Tutu | Spreken en (soms) zingen

Toen begin jaren ’90 Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijkwam en later president zou worden, kreeg Zuid-Afrika hoop. Maar ook werd duidelijk hoe getraumatiseerd het land was. Vijftig jaar apartheidspolitiek had zoveel stuk gemaakt. Er was zoveel angst gezaaid, er was zoveel geweld gebeurd, al die martelingen, zoveel doden… niemand was onschuldig gebleven. Hoe bouw je dán aan een gemeenschappelijke toekomst? In 1995 werd besloten tot een Truth & Reconciliation Comittee, een proces van waarheid en verzoening. Bisschop Desmond Tutu was voorzitter van deze commissie.  Zuid-Afrika bleek leek verstomd door het trauma. Profeten zijn mensen die juist dan iets te zeggen hebben. Soms zingen ze het. Desmond Tutu kon dat. Hoe kwam hij aan die woorden? De quotes van Desmond Tutu worden voorgelezen door Minella van Bergeijk.  Bij deze podcastserie is ook een boek gemaakt. Om door te denken en te praten over het leven van acht moderne profeten uit deze serie. Bestel dit boek via www.moderneprofeten.nl
11/8/202136 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

#2 Frère Christian de Chergé | Liefde

Samen met zeven andere monniken bouwde broeder Christian de Chergé een kloostergemeenschap in Algerije in de jaren '90. Algerije was in die tijd levensgevaarlijk door oorlog en geweld.  Ondanks doodsbedreigingen bleef Christian iedereen zijn broeder noemen. En ondanks dat hij wist dat hij en zijn mede kloosterbroeders in gevaar waren bleef hij in het klooster om de dorpsgemeenschap om hem heen te helpen. Hij koos in een ontvlambare, gepolariseerde omgeving voor liefde. Liefde voor God, liefde voor mensen, liefde voor zijn vijanden... Henk Bouma van het Huis van Vrede in het Utrechtse Kanaleneiland vertolkt de stem van Christian de Chergé als hij wordt gequoot in de podcast. Bij deze podcastserie is ook een boek gemaakt met dezelfde titel. Om verder te lezen, denken en praten over wat de woorden en daden van de acht moderne profeten uit deze serie voor jou en voor onze tijd betekenen. Bestel deze via www.moderneprofeten.nl 
11/1/202132 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

#1 Martin Luther King | Lijden

Stakende vuilnismannen in Memphis waren bij elkaar gekomen, en MLK sprak hen toe, sprak over het visioen dat hij zag. Heel veel uit zijn leven komt hier samen. Deze aflevering draait om de laatste dag uit het leven van Martin Luther King. De dag van: I've been to the mountaintop, and I have seen the promised land. But I may not get there with you.  Martin Luther King was een uitzonderlijk begaafd spreker die zijn toehoorders in vervoering wist te brengen. Maar als je goed naar zijn leven kijkt, zie je dat er meer was dan uitmuntende retoriek. Zijn spreken kwam voort uit het vermogen om goed te luisteren. Zijn toespraken hadden kracht omdat ze contact maakten met de lijdenden.  Samuel Lee, voorganger in de Bijlmer, vertolkt de stem van Martin Luther King als hij wordt gequoot in de podcast. Bij deze podcastserie is ook een boek gemaakt met dezelfde titel (https://www.eo.nl/artikel/bestel-het-boek-moderne-profeten). Om verder te lezen, denken en praten over wat de woorden en daden van de acht moderne profeten uit deze serie voor jou en voor onze tijd betekenen. 
10/24/202130 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Trailer

Moderne Profeten met Kees van Ekris
10/20/20211 minute, 25 seconds