Winamp Logo
Minh Niệm Cover
Minh Niệm Profile

Minh Niệm

Vietnamese, Personal health, 3 seasons, 401 episodes, 3 days, 22 hours, 40 minutes
About
Radio: “BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG”/Radio FINDING PEACE IN TURMOIL Chương trình do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu - Miền Tỉnh Thức thực hiện./Produced by Master Minh Niem & Meditation Psychotherapy Communities – Mindful Living Land.
Episode Artwork

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh l Văn Mai Hương | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh l Văn Mai Hương | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại
10/2/202311 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Thương l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Thương l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại
10/2/20235 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Chỉ tình thương ở lại l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Chỉ tình thương ở lại l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại
10/2/20236 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại l Ngày 02.07.2023 l NH Hoà Bình

Thầy Minh Niệm | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại l Ngày 02.07.2023 l NH Hoà Bình
10/2/20233 hours, 27 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Những con đường bình minh l Phạm Thu Hà | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Những con đường bình minh l Phạm Thu Hà| Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại
10/2/202310 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Nhìn những mùa thu đi l Phạm Anh Duy | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Nhìn những mùa thu đi l Phạm Anh Duy | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại
10/2/20237 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Một ngày tôi quên hết l Văn Mai Hương | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Một ngày tôi quên hết l Văn Mai Hương | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại
10/2/20238 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Một ngày l Phạm Anh Duy | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Một ngày l Phạm Anh Duy | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại
10/2/20235 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Kịch: Làm mẹ đâu có dễ | Hồng Đào - Thuận Nguyễn | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Kịch: Làm mẹ đâu có dễ | Hồng Đào, Thuận Nguyễn| Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại
10/2/202330 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Kịch "Chỉ còn em vẫn còn đây" l Vân Trang - Huỳnh Đông l Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

Kịch "Chỉ còn em vẫn còn đây" l Vân Trang & Huỳnh Đông l Talkshow: Chỉ tình thương ở lại
10/2/202329 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đêm nhạc Vu Lan - Cha mẹ ơi, hãy luôn là điểm tựa cho đời con l 19.08.2018

Thầy Minh Niệm l Đêm nhạc Vu Lan - Cha mẹ ơi, hãy luôn là điểm tựa cho đời con l 19.08.2018
7/30/20232 hours, 21 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nghịch duyên là nhân duyên l Tu viện Khánh An l Ngày 29.12.2020

Thầy Minh Niệm l Nghịch duyên là nhân duyên l Tu viện Khánh An l Ngày 29.12.2020
7/26/202354 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Saxophone Một cõi đi về & Ru em từng ngón xuân nồng l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019

Saxophone Một cõi đi về & Ru em từng ngón xuân nồng l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019
7/24/202313 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Piano Moonlight & Diễm Xưa l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019

Piano Moonlight & Diễm Xưa l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019
7/24/20234 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Lời bình & bài hát Rong chơi cuối trời quên lãng l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019

Lời bình & bài hát Rong chơi cuối trời quên lãng l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019
7/24/20235 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Lời bình & Bài hát Những điều nhỏ nhoi l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019

Lời bình & Bài hát Những điều nhỏ nhoi l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019
7/24/20238 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Lời bình & Bài hát Tôi đang lắng nghe l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019

Lời bình & Bài hát Tôi đang lắng nghe l Nhạc thiền Tôi đang lắng nghe l Nhà hát Hoà Bình l 27.01.2019
7/24/202310 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Tôi ru em ngủ & Ru tình l Đại thiền trà Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập l 09.03.2019

Tôi ru em ngủ & Ru tình l Đại thiền trà Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập l 09.03.2019
7/19/202312 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Biết đâu nguồn cội & Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui l Đại thiền trà Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập l 09.03.2019

Biết đâu nguồn cội & Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui l Đại thiền trà Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập l 09.03.2019
7/19/202313 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Saxophone Ru ta ngậm ngùi & Mưa hồng l Đại thiền trà Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập l 09.03.2019

Saxophone Ru ta ngậm ngùi & Mưa hồng l Đại thiền trà Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập l 09.03.2019
7/19/202315 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đại thiền trà Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập l 09.03.2019

Thầy Minh Niệm l Đại thiền trà Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập l 09.03.2019
7/19/20232 hours, 23 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh l Thái Trinh l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh l Thái Trinh l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021
7/19/20234 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Sài Gòn mùa thương l Cẩm Vân, Khắc Triệu, Cece Trương l BNT: Tình thương giữa biến động

Sài Gòn mùa thương l Cẩm Vân, Khắc Triệu, Cece Trương l BNT: Tình thương giữa biến động
7/19/202315 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Em hãy ngủ đi l Khắc Triệu l BNT: Tình thương giữa biến động

Em hãy ngủ đi l Khắc Triệu l BNT: Tình thương giữa biến động
7/17/202311 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Con đường bình minh l Ngọc Ánh l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021

Con đường bình minh l Ngọc Ánh l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021
7/17/20233 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Hành hương trên đồi cao l Cẩm Vân l BNT: Tình thương giữa biến động

Hành hương trên đồi cao l Cẩm Vân l BNT: Tình thương giữa biến động
7/17/202310 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nhạc thiền Ngày chưa giông bão 2020

Thầy Minh Niệm l Nhạc thiền Ngày chưa giông bão 2020
7/17/20233 hours, 8 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Thơ và bài hát Xin lỗi l Hồ Tiến Đạt l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021

Thơ và bài hát Xin lỗi l Hồ Tiến Đạt l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021
7/17/20238 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Thơ: Em có thấy mùa xuân giữa tiết đông l Hồng Ánh & Piano: Bình Yên - Tuấn Mạnh l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021

Thơ: Em có thấy mùa xuân giữa tiết đông l Hồng Ánh & Piano: Bình Yên - Tuấn Mạnh l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021
7/11/202311 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021

Thầy Minh Niệm l Đại thiền trà Giữ an lành cho nhau l 10.01.2021
7/11/20232 hours, 43 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Buổi nhạc thiền: Tình thương giữa biến động 2022 l Sài Gòn

Thầy Minh Niệm l Buổi nhạc thiền: Tình thương giữa biến động 2022 l Sài Gòn
7/11/20231 hour, 21 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Tay Phật trong tay con l Chùa Minh Đạo l 01.06.2023

Thầy Minh Niệm l Tay Phật trong tay con l Chùa Minh Đạo l 01.06.2023
7/5/20231 hour, 21 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm | Talkshow & Nhạc chữa lành: Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh | Hà Nội | 16.04.2023

Thầy Minh Niệm | Talkshow & Nhạc chữa lành: Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh | Hà Nội | 16.04.2023
7/5/20232 hours, 8 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm | Talkshow & Nhạc chữa lành: Mỗi vết thương lành một nỗi vui | Chùa Minh Đạo | 31.03.23

Thầy Minh Niệm | Talkshow & Nhạc chữa lành: Mỗi vết thương lành một nỗi vui | Chùa Minh Đạo | 31.03.23
7/5/20231 hour, 57 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Liveshow Offline Radio Dìu con vào đời l PV. Minh Đăng Quang l 24.09.2022

Thầy Minh Niệm l Liveshow Offline Radio Dìu con vào đời l PV. Minh Đăng Quang l 24.09.2022
7/5/20231 hour, 39 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đi về phía mặt trời trí tuệ l Chùa Long Hưng l 05.11.2022

Thầy Minh Niệm l Đi về phía mặt trời trí tuệ l Chùa Long Hưng l 05.11.2022
7/2/202348 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thương yêu trong tỉnh thức l Chùa Long Hưng l 05.11.2022

Thầy Minh Niệm l Thương yêu trong tỉnh thức l Chùa Long Hưng l 05.11.2022
7/2/20231 hour, 10 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Chăm sóc phiền não bằng năng lực tỉnh thức l Pháp viện Minh Đăng Quang l 22.09.2022

Thầy Minh Niệm l Chăm sóc phiền não bằng năng lực tỉnh thức l Pháp viện Minh Đăng Quang l 22.09.2022
7/2/20231 hour, 50 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Phải biết lãnh đạo chính mình trước l Thiền & Lãnh đạo l 15.01.2021

Thầy Minh Niệm l Phải biết lãnh đạo chính mình trước l Thiền & Lãnh đạo l 15.01.2021
7/2/202333 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Trăng đưa lối ta về l Chùa Hội Khánh l 26.07.2020

Thầy Minh Niệm l Trăng đưa lối ta về l Chùa Hội Khánh l 26.07.2020
7/2/202350 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Có mặt trọn vẹn cho nhau l Lâm Đồng l 22.01.2023

Thầy Minh Niệm l Có mặt trọn vẹn cho nhau l Lâm Đồng l 22.01.2023
7/2/202321 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đâu là ý nghĩa cuộc sống l Chùa Minh Đạo l 28.08.2022

Thầy Minh Niệm l Đâu là ý nghĩa cuộc sống l Chùa Minh Đạo l 28.08.2022
7/2/20231 hour, 34 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Bảo vệ sinh mạng chung bằng lối sống tỉnh thức l 12.01.2020

Thầy Minh Niệm l Bảo vệ sinh mạng chung bằng lối sống tỉnh thức l 12.01.2020
7/2/20232 hours, 47 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Không bùn cũng không sen l Chùa Minh Đạo l 30.10.2022

Thầy Minh Niệm l Không bùn cũng không sen l Chùa Minh Đạo l 30.10.2022
7/2/20231 hour, 26 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Quyền lực đích thực là quyền làm chủ chính mình l "Thiền & Lãnh đạo" l 16.01.2021

Thầy Minh Niệm l Quyền lực đích thực là quyền làm chủ chính mình l "Thiền & Lãnh đạo" l 16.01.2021
7/2/20231 hour, 56 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Ngồi yên nhìn cuộc thịnh suy l Chùa Minh Đạo l 22.12.2019

Thầy Minh Niệm l Ngồi yên nhìn cuộc thịnh suy l Chùa Minh Đạo l 22.12.2019
6/28/20231 hour, 43 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Mở rộng trái tim bằng sức mạnh chánh niệm l Quan Âm tu viện l 21.12.2019

Thầy Minh Niệm l Mở rộng trái tim bằng sức mạnh chánh niệm l Quan Âm tu viện l 21.12.2019
6/28/20231 hour, 18 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thương yêu với trái tim tỉnh thức và hiểu biết l Chùa Xá Lợi l 20.12.2019

Thầy Minh Niệm l Thương yêu với trái tim tỉnh thức và hiểu biết l Chùa Xá Lợi l 20.12.2019
6/28/20231 hour, 57 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đánh thức sự bình yên chân thật bên trong l Tu viện Khánh An l 08.12.2019

Thầy Minh Niệm l Đánh thức sự bình yên chân thật bên trong l Tu viện Khánh An l 08.12.2019
6/28/20231 hour, 30 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nuôi dưỡng tâm tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh l Chùa Long Quang l 01.12.2019

Thầy Minh Niệm l Nuôi dưỡng tâm tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh l Chùa Long Quang l 01.12.2019
6/28/202357 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Khơi dậy tình thương đích thực l Cần Thơ l 30.11.2019

Thầy Minh Niệm l Khơi dậy tình thương đích thực l Cần Thơ l 30.11.2019
6/28/20231 hour, 26 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Làm sao để có thể "Đối cảnh vô tâm" l Chùa Minh Đạo l 25.11.2019

Thầy Minh Niệm l Làm sao để có thể "Đối cảnh vô tâm" l Chùa Minh Đạo l 25.11.2019
6/28/20231 hour, 12 minutes
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Chữa lành tâm hồn bằng thái độ sống tích cực l TT Tuệ Đức SG l 17.01.2019

Thầy Minh Niệm l Chữa lành tâm hồn bằng thái độ sống tích cực l TT Tuệ Đức SG l 17.01.2019
6/28/20231 hour, 57 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Trích thơ Thầy và câu chuyện về 2 mẹ con l Chùa Xá Lợi l 20.12.2019

Thầy Minh Niệm l Trích thơ Thầy và câu chuyện về 2 mẹ con l Chùa Xá Lợi l 20.12.2019
6/21/202311 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Hạnh phúc trong từng bước tiến l Doanh nhân Sài Gòn - Nhà hát VOH l 19.12.2019

Thầy Minh Niệm l Hạnh phúc trong từng bước tiến l Doanh nhân Sài Gòn - Nhà hát VOH l 19.12.2019
6/21/20232 hours, 24 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nhìn nhau bằng con mắt tỉnh thức và thương yêu l TTYK Hợp Nhân l 19.12.2019

Thầy Minh Niệm l Nhìn nhau bằng con mắt tỉnh thức và thương yêu l TTYK Hợp Nhân l 19.12.2019
6/14/20231 hour, 35 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Hạnh phúc trên đường đến thành công l Vidotour, Sài Gòn l 02.12.2019

Thầy Minh Niệm l Hạnh phúc trên đường đến thành công l Vidotour, Sài Gòn l 02.12.2019
6/14/202356 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Giữ gìn tâm bình an giữa những thử thách xung quanh l Chùa Long Quang l 01.12.2019

Thầy Minh Niệm l Giữ gìn tâm bình an giữa những thử thách xung quanh l Chùa Long Quang l 01.12.2019
6/14/20231 hour, 8 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l An lạc từng bước chân l Chùa Quan Âm, Phan Rang l 16.11.2019

Thầy Minh Niệm l An lạc từng bước chân l Chùa Quan Âm, Phan Rang l 16.11.2019
6/14/202357 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thư giãn, chậm lại và nhìn sâu trong từng phút giây l Trúc Lâm Tuệ Đức l 09.11.2019

Thầy Minh Niệm l Thư giãn, chậm lại và nhìn sâu trong từng phút giây l Trúc Lâm Tuệ Đức l 09.11.2019
6/14/202355 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Phòng hộ sự thấm nhiễm của hoàn cảnh l Trúc Lâm Tuệ Đức l 09.11.2019

Thầy Minh Niệm l Phòng hộ sự thấm nhiễm của hoàn cảnh l Trúc Lâm Tuệ Đức l 09.11.2019
6/14/202359 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đối cảnh vô tâm mới là cốt tuỷ của Thiền l Trúc Lâm Tuệ Đức l 01.11.2019

Thầy Minh Niệm l Đối cảnh vô tâm mới là cốt tuỷ của Thiền l Trúc Lâm Tuệ Đức l 01.11.2019
6/14/202356 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nhìn khổ đau bằng con mắt tỉnh thức l Chùa Minh Đạo l 27.10.2019

Thầy Minh Niệm l Nhìn khổ đau bằng con mắt tỉnh thức l Chùa Minh Đạo l 27.10.2019
6/14/20231 hour, 28 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thành công phải gắn liền với hạnh phúc l Hà Nội l 26.10.2019

Thầy Minh Niệm l Thành công phải gắn liền với hạnh phúc l Hà Nội l 26.10.2019
6/14/20231 hour, 30 minutes
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Không đồng nhất - con đường đưa tới sự giải thoát đích thực l 29.09.2019

Thầy Minh Niệm l Không đồng nhất - con đường đưa tới sự giải thoát đích thực l 29.09.2019
6/14/202346 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thẩm nghiệm lại những gì ta đã thấy l 02.06.2019

Thầy Minh Niệm l Thẩm nghiệm lại những gì ta đã thấy l 02.06.2019
6/7/202344 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vết lăn trầm & Cũng sẽ chìm trôi l TT Tuệ Đức 2 l 01.2019

Thầy Minh Niệm l Vết lăn trầm & Cũng sẽ chìm trôi l TT Tuệ Đức 2 l 01.2019
6/7/20239 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Ngày tinh khôi & Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui l ĐHKHXH&NV Sài Gòn l 15.01.2019

Thầy Minh Niệm l Ngày tinh khôi & Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui l ĐHKHXH&NV Sài Gòn l 15.01.2019
6/7/20239 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Con đang bước đi trên con đường tỉnh thức l 12.05.2019

Thầy Minh Niệm l Con đang bước đi trên con đường tỉnh thức l 12.05.2019
6/7/202338 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đi nhẹ vào đời bằng bước chân tỉnh thức l Chùa Xá Lợi l 10.01.2019

Thầy Minh Niệm l Đi nhẹ vào đời bằng bước chân tỉnh thức l Chùa Xá Lợi l 10.01.2019
6/7/20231 hour, 53 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nâng dậy tâm hồn bằng nếp sống tỉnh thức l 05.01.2019

Thầy Minh Niệm l Nâng dậy tâm hồn bằng nếp sống tỉnh thức l 05.01.2019
6/7/202356 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Sự chấp nhận - Chất liệu quan trọng để chuyển hoá l 19.05.2019

Thầy Minh Niệm l Sự chấp nhận - Chất liệu quan trọng để chuyển hoá l 19.05.2019
6/7/202332 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Phải luôn nhìn lại tâm mình trong mọi hoàn cảnh l 22.09.2019

Thầy Minh Niệm l Phải luôn nhìn lại tâm mình trong mọi hoàn cảnh l 22.09.2019
6/7/202346 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nhìn lại đi, thấy vậy mà không phải vậy l 26.05.2019

Thầy Minh Niệm l Nhìn lại đi, thấy vậy mà không phải vậy l 26.05.2019
6/7/202343 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Quay về an trú vững vàng mơi chính mình l Chùa Minh Đạo l 04.01.2019

Thầy Minh Niệm l Quay về an trú vững vàng mơi chính mình l Chùa Minh Đạo l 04.01.2019
6/7/202352 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Chỉ có tình thương còn lại mãi l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Chỉ có tình thương còn lại mãi l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20239 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Sau giông bão l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Sau giông bão l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20237 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Bình yên ở nơi đâu? l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Bình yên ở nơi đâu? l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20235 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình l Charlieb Chaplin - Dịch giả Minh Phan Lê l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình l Charlieb Chaplin - Dịch giả Minh Phan Lê l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20239 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Thành phố ngày đi vắng l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

Thành phố ngày đi vắng l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20234 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Lòng phải bình yên mới bước tiếp l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Lòng phải bình yên mới bước tiếp l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202318 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Ta yêu quê hương l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Ta yêu quê hương l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202312 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Hãy chỉ cho chúng ta một con đường l Nguyễn Phong Việt l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"

Hãy chỉ cho chúng ta một con đường l Nguyễn Phong Việt l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20236 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thương quá quê hương ơi! l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Thương quá quê hương ơi! l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20236 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đời cần gì nơi ta l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Đời cần gì nơi ta l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202319 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay l Trích Radio số 17 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay l Trích Radio số 17 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202313 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Bình an sẽ biết cách bắt đầu l Trương Xuân Hạnh l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"

Bình an sẽ biết cách bắt đầu l Trương Xuân Hạnh l Trích Radio số 19 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202311 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Đời là hành trình l Trích Radio số 18 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Đời là hành trình l Trích Radio số 18 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20237 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Tuỳ duyên bất biến l Trích Radio số 18 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Tuỳ duyên bất biến l Trích Radio số 18 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202315 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Tâm thức nhiệm mầu, thế giới nhiệm mầu l Trích Radio số 18 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Tâm thức nhiệm mầu, thế giới nhiệm mầu l Trích Radio số 18 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202322 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Bức thư tưởng tượng từ Covid-19 gửi đến loài người l Kristin Flyntz - Dịch giả: Yên Như l Trích Radio số 18 "Chỉ tình thương ở lại"

Bức thư tưởng tượng từ Covid-19 gửi đến loài người l Kristin Flyntz - Dịch giả: Yên Như l Trích Radio số 18 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202311 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Chỉ cần em vẫn còn đây l Trích Radio số 17 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Chỉ cần em vẫn còn đây l Trích Radio số 17 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20237 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Đừng chờ hết năm Covid-19 l Nguyễn Quốc Toàn l Trích Radio số 17 "Chỉ tình thương ở lại"

Đừng chờ hết năm Covid-19 l Nguyễn Quốc Toàn l Trích Radio số 17 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202314 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Ta đến cuộc đời này để làm gì? l Trích Radio số 17 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Ta đến cuộc đời này để làm gì? l Trích Radio số 17 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202319 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Khát sống l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Khát sống l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20236 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Cùng bước bên nhau l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Cùng bước bên nhau l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20235 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Bà mẹ Sài Gòn l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Bà mẹ Sài Gòn l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20236 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Sắm đôi giày tốt để đi qua chông gai l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Sắm đôi giày tốt để đi qua chông gai l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202310 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Trưởng thành nhanh nhất phải từ trong gian khó l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Trưởng thành nhanh nhất phải từ trong gian khó l Trích Radio số 16 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202321 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Phải sống thật rực rỡ l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Phải sống thật rực rỡ l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20237 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Lá thư xúc động của Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương l BS Võ Đức Chiến l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"

Lá thư xúc động của Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương l BS Võ Đức Chiến l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202310 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Dược tính trong tâm l BS Phạm Nguyên Quý l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"

Dược tính trong tâm l BS Phạm Nguyên Quý l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202311 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Viết về em tôi l BS Phạm Công Khánh l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"

Viết về em tôi l BS Phạm Công Khánh l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/20238 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Y đức cũng cần nội lực và niềm tin mới rực sáng l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Y đức cũng cần nội lực và niềm tin mới rực sáng l Trích Radio số 15 "Chỉ tình thương ở lại"
5/26/202320 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Hướng dẫn thiền toạ

Thầy Minh Niệm l Hướng dẫn thiền toạ
5/25/202339 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Thầy Minh Niệm và bé Gia Bình

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Thầy Minh Niệm và bé Gia Bình
5/25/20236 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Thầy Minh Niệm trả lời 4 câu hỏi của bé Gia Bình

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Thầy Minh Niệm trả lời 4 câu hỏi của bé Gia Bình
5/25/202313 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Tập đương đầu với những điều kiện khó khăn

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Tập đương đầu với những điều kiện khó khăn
5/21/20231 hour, 16 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Thầy Minh Niệm chia sẻ câu chuyện "cây phượng tím" với cô bệnh nhân ung thư

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Thầy Minh Niệm chia sẻ câu chuyện "cây phượng tím" với cô bệnh nhân ung thư
5/21/202313 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Sài Gòn lúc này ra sao rồi anh? l Cù Mai Công l Trích Radio số 13 "Chỉ tình thương ở lại"

Sài Gòn lúc này ra sao rồi anh? l Cù Mai Công l Trích Radio số 13 "Chỉ tình thương ở lại"
5/17/20236 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Nếu chúng ta là F l BS Trương Hữu Khanh l Trích Radio số 13 "Chỉ tình thương ở lại"

Nếu chúng ta là F l BS Trương Hữu Khanh l Trích Radio số 13 "Chỉ tình thương ở lại"
5/17/202310 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vượt qua được chính mình mới đẩy lùi được nghịch cảnh l Trích Radio số 13 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Vượt qua được chính mình mới đẩy lùi được nghịch cảnh l Trích Radio số 13 "Chỉ tình thương ở lại"
5/17/202322 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Trao nhau sự vững chãi l Trích Radio số 14 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Trao nhau sự vững chãi l Trích Radio số 14 "Chỉ tình thương ở lại"
5/17/202310 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Phải bước tiếp l Trích Radio số 13 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Phải bước tiếp l Trích Radio số 13 "Chỉ tình thương ở lại"
5/17/20239 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Để niềm tin và hy vọng luôn rực sáng l Trích Radio số 14 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Để niềm tin và hy vọng luôn rực sáng l Trích Radio số 14 "Chỉ tình thương ở lại"
5/17/202320 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Hướng dẫn Thiền buông thư

Thầy Minh Niệm l Hướng dẫn Thiền buông thư
5/14/202339 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Hướng dẫn Thiền toạ: Thay đổi nhiều đối tượng thiền quán khác nhau

Thầy Minh Niệm l Hướng dẫn Thiền toạ: Thay đổi nhiều đối tượng thiền quán khác nhau
5/14/202330 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Những tế bào khoẻ mạnh l Bình Bồng Bột l Trích Radio số 11 "Chỉ tình thương ở lại"

Những tế bào khoẻ mạnh l Bình Bồng Bột l Trích Radio số 11 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/202315 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Khát sống l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Khát sống l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/20236 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Tình yêu đích thực có thể chiến thắng mọi nỗi sợ l Trích Radio số 11 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Tình yêu đích thực có thể chiến thắng mọi nỗi sợ l Trích Radio số 11 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/202321 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Sài Gòn "kỳ cục" l Hồng Phúc l Trích Radio số 11 "Chỉ tình thương ở lại"

Sài Gòn "kỳ cục" l Hồng Phúc l Trích Radio số 11 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/202310 minutes, 1 second
Episode Artwork

Bước trong tâm bão l BS Phương Trinh l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"

Bước trong tâm bão l BS Phương Trinh l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/202317 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Cùng bước bên nhau l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Cùng bước bên nhau l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/20235 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Tiếp sức cho nhau bằng nhiều phương cách l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Tiếp sức cho nhau bằng nhiều phương cách l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/202323 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Tôi dễ dàng hơn cậu một chút l William James l Trích Radio số 11 "Chỉ tình thương ở lại"

Tôi dễ dàng hơn cậu một chút l William James l Trích Radio số 11 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/202311 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Sài Gòn "bao" thương l Dương Ngọc Thái l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"

Sài Gòn "bao" thương l Dương Ngọc Thái l Trích Radio số 12 "Chỉ tình thương ở lại"
5/10/202310 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Khơi dậy tình yêu đích thực

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp: Khơi dậy tình yêu đích thực
5/7/202345 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Phỏng vấn: Có hiểu biết đúng mới thương yêu đúng l Trích Radio số 10 "Dìu con vào đời"

Thầy Minh Niệm l Phỏng vấn: Có hiểu biết đúng mới thương yêu đúng l Trích Radio số 10 "Dìu con vào đời"
5/7/202347 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Đi l Nguyễn Thiên Ngân l Trích Radio số 10 "Chỉ tình thương ở lại"

Đi l Nguyễn Thiên Ngân l Trích Radio số 10 "Chỉ tình thương ở lại"
5/3/20234 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Chấp nhận để đi tới l Trích RadioRadio số 10 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Chấp nhận để đi tới l Trích RadioRadio số 10 "Chỉ tình thương ở lại"
5/3/202323 minutes, 1 second
Episode Artwork

Những ngày mai khác l Đỗ Hải Yến l Trích RadioRadio số 10 "Chỉ tình thương ở lại"

Những ngày mai khác l Đỗ Hải Yến l Trích RadioRadio số 10 "Chỉ tình thương ở lại"
5/3/20237 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Thập kỷ yêu l Hà Trần l Trích Radio số 10 "Chỉ tình thương ở lại"

Thập kỷ yêu l Hà Trần l Trích Radio số 10 "Chỉ tình thương ở lại"
5/3/20236 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Để có một trái tim bình đẳng l Trích RadioRadio số 09 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Để có một trái tim bình đẳng l Trích RadioRadio số 09 "Chỉ tình thương ở lại"
5/3/202318 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Kỳ thị, định kiến và sự sợ hãi l Nguyễn Phương Mai l l Trích RadioRadio số 09 "Chỉ tình thương ở lại"

Kỳ thị, định kiến và sự sợ hãi l Nguyễn Phương Mai l l Trích RadioRadio số 09 "Chỉ tình thương ở lại"
5/3/202313 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nhìn nhau trong mắt trong l Trích RadioRadio số 09 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Nhìn nhau trong mắt trong l Trích RadioRadio số 09 "Chỉ tình thương ở lại"
5/3/20237 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Sư tử không ăn cỏ l Nguyễn Ngọc Tư l Trích RadioRadio số 09 "Chỉ tình thương ở lại"

Sư tử không ăn cỏ l Nguyễn Ngọc Tư l Trích RadioRadio số 09 "Chỉ tình thương ở lại"
5/3/20238 minutes, 1 second
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Hướng dẫn thiền toạ

Thầy Minh Niệm l Hướng dẫn thiền toạ
4/30/202344 minutes
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Hành thiền đúng cách sẽ thay đổi phẩm chất đời sống

Thầy Minh Niệm l Hành thiền đúng cách sẽ thay đổi phẩm chất đời sống
4/30/202352 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Cuộc sống nào mới đáng sống? l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Cuộc sống nào mới đáng sống? l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/20237 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Dù hoàn cảnh ra sao, vẫn luôn làm người tử tế l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Dù hoàn cảnh ra sao, vẫn luôn làm người tử tế l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/202319 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Bài học từ gian khó l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Bài học từ gian khó l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/202312 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Nếu khổ đau không đến đây l Trích Radio số 07 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Nếu khổ đau không đến đây l Trích Radio số 07 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/20236 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Mượn thương nương đỡ l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"

Mượn thương nương đỡ l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/20239 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Sức mạnh của sự tha thứ l Đặng Hoàng Giang l Trích Radio số 07 "Chỉ tình thương ở lại"

Sức mạnh của sự tha thứ l Đặng Hoàng Giang l Trích Radio số 07 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/202321 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Ôm giữ hiềm hận trong lòng hay muốn được tự do? l Trích Radio số 07 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Ôm giữ hiềm hận trong lòng hay muốn được tự do? l Trích Radio số 07 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/202316 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Sài Gòn, thở đi em l Trương Bảo Châu l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"

Sài Gòn, thở đi em l Trương Bảo Châu l Trích Radio số 08 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/20236 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Sài Gòn bịnh & Sài Gòn đang giãn cách. Lòng người không giăng dây l Hạ Nguyên & Cù Mai Công l Trích Radio số 07 "Chỉ tình thương ở lại"

Sài Gòn bịnh & Sài Gòn đang giãn cách. Lòng người không giăng dây l Hạ Nguyên & Cù Mai Công l Trích Radio số 07 "Chỉ tình thương ở lại"
4/26/20239 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Giờ vấn đáp

Thầy Minh Niệm l Giờ vấn đáp
4/23/202359 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Giờ vấn đáp

Thầy Minh Niệm l Giờ vấn đáp
4/23/20231 hour, 5 minutes
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Gây tổn thương cho người là làm tổn đức cho mình l Trích Radio số 05 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Gây tổn thương cho người là làm tổn đức cho mình l Trích Radio số 05 "Chỉ tình thương ở lại"
4/19/202315 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Dung lượng trái tim l Trích Radio số 06 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Dung lượng trái tim l Trích Radio số 06 "Chỉ tình thương ở lại"
4/19/20239 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thương nhau đừng làm tổn thương nhau l Trích Radio số 05 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Thương nhau đừng làm tổn thương nhau l Trích Radio số 05 "Chỉ tình thương ở lại"
4/19/202315 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Đau gì như thể l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 05 "Chỉ tình thương ở lại"

Đau gì như thể l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 05 "Chỉ tình thương ở lại"
4/19/202323 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giải khuây l Đặng Hoàng Giang l Trích Radio số 06 "Chỉ tình thương ở lại"

Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giải khuây l Đặng Hoàng Giang l Trích Radio số 06 "Chỉ tình thương ở lại"
4/19/202316 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Sức mạnh của sự dịu dàng l Mai Hồng Huy l Trích Radio số 05 "Chỉ tình thương ở lại"

Sức mạnh của sự dịu dàng l Mai Hồng Huy l Trích Radio số 05 "Chỉ tình thương ở lại"
4/19/20239 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vững chãi trước sự huỷ nhục l Trích Radio số 06 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Vững chãi trước sự huỷ nhục l Trích Radio số 06 "Chỉ tình thương ở lại"
4/19/202319 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Khi không thể bao dung l Trích Radio số 06 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Khi không thể bao dung l Trích Radio số 06 "Chỉ tình thương ở lại"
4/19/20236 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Hành thiền đúng cách sẽ mở rộng dung lượng trái tim

Thầy Minh Niệm l Hành thiền đúng cách sẽ mở rộng dung lượng trái tim
4/16/20231 hour, 3 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thiền toạ: Chấp nhận mọi hiện tượng diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nó

Thầy Minh Niệm l Thiền toạ: Chấp nhận mọi hiện tượng diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nó
4/16/202347 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Tiến về phía trước l BS Trần Văn Phúc l Trích Radio số 03 "Chỉ tình thương ở lại"

Tiến về phía trước l BS Trần Văn Phúc l Trích Radio số 03 "Chỉ tình thương ở lại"
4/12/20238 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Bảo hộ nhau trước biến động bằng năng lượng phước đức l Trích Radio số 04 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Bảo hộ nhau trước biến động bằng năng lượng phước đức l Trích Radio số 04 "Chỉ tình thương ở lại"
4/12/202316 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Bởi thương yêu l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 03 "Chỉ tình thương ở lại"

Bởi thương yêu l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 03 "Chỉ tình thương ở lại"
4/12/202321 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Để có thể sớt chia nỗi khổ niềm đau l Trích Radio số 04 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Để có thể sớt chia nỗi khổ niềm đau l Trích Radio số 04 "Chỉ tình thương ở lại"
4/12/202313 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Điều tốt đẹp nhất cho nhau l Trích Radio số 03 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Điều tốt đẹp nhất cho nhau l Trích Radio số 03 "Chỉ tình thương ở lại"
4/12/202318 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Chỉ để lòng được xót xa l Trích Radio số 04 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Chỉ để lòng được xót xa l Trích Radio số 04 "Chỉ tình thương ở lại"
4/12/20239 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thương yêu có cần phải hy sinh l Trích Radio số 03 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Thương yêu có cần phải hy sinh l Trích Radio số 03 "Chỉ tình thương ở lại"
4/12/202311 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Loài người "tiến hoá" đến đâu rồi? l Nguyễn Hàng Tình l Trích Radio số 04 "Chỉ tình thương ở lại"

Loài người "tiến hoá" đến đâu rồi? l Nguyễn Hàng Tình l Trích Radio số 04 "Chỉ tình thương ở lại"
4/12/202314 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp khoá thiền "Vững chãi trong từng bước chân"

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp khoá thiền "Vững chãi trong từng bước chân"
4/9/202344 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp l 2016

Thầy Minh Niệm l Vấn đáp l 2016
4/9/202344 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Thế hệ nào cũng cần được thấu hiểu và thương yêu sâu sắc l Trích Radio số 01 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Thế hệ nào cũng cần được thấu hiểu và thương yêu sâu sắc l Trích Radio số 01 "Chỉ tình thương ở lại"
4/5/202321 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Làm sao để khơi dậy và nuôi dưỡng lòng từ ái? l Trích Radio số 01 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Làm sao để khơi dậy và nuôi dưỡng lòng từ ái? l Trích Radio số 01 "Chỉ tình thương ở lại"
4/5/202314 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Làm người tử tế có khó không? l David Robson l Trích Radio số 01 "Chỉ tình thương ở lại"

Làm người tử tế có khó không? l David Robson l Trích Radio số 01 "Chỉ tình thương ở lại"
4/5/202313 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Một bàn tay cần nắm một bàn tay l Trích Radio số 02 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Một bàn tay cần nắm một bàn tay l Trích Radio số 02 "Chỉ tình thương ở lại"
4/5/20237 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Chúng ta, một thế hệ lạc lõng l Hà Thuỷ Nguyên l Trích Radio số 02 "Chỉ tình thương ở lại"

Chúng ta, một thế hệ lạc lõng l Hà Thuỷ Nguyên l Trích Radio số 02 "Chỉ tình thương ở lại"
4/5/202313 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Thầy Minh Niệm l Em cần được thương yêu l Trích Radio số 02 "Chỉ tình thương ở lại"

Thầy Minh Niệm l Em cần được thương yêu l Trích Radio số 02 "Chỉ tình thương ở lại"
4/5/202312 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Làm mẹ l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 01 "Chỉ tình thương ở lại"

Làm mẹ l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 01 "Chỉ tình thương ở lại"
4/5/202320 minutes, 1 second
Episode Artwork

Càng gần trí tuệ càng xa bản ngã | Bài tập 12 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Càng gần trí tuệ càng xa bản ngã | Bài tập 12 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
10/16/202254 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Thành ý & Chính tâm trong thiền tập Vipassana | Bài tập 11 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Thành ý & Chính tâm trong thiền tập Vipassana | Bài tập 11 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
10/16/20221 hour, 3 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Tầm quan trọng của việc bảo hộ Tâm Ý | Bài tập 7 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Tầm quan trọng của việc bảo hộ Tâm Ý | Bài tập 7 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
10/16/202245 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Từ khóa rực rỡ nhất

Từ khóa rực rỡ nhất
10/12/202210 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Slow down Mummy

Slow down Mummy
10/12/20225 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Lặng lẽ

Lặng lẽ
10/12/20225 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Làm cha mẹ tỉnh thức

Làm cha mẹ tỉnh thức
10/12/202212 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Để được lành lặn

Để được lành lặn
10/12/20229 minutes, 1 second
Episode Artwork

Có hiểu biết đúng mới thương yêu đúng

Có hiểu biết đúng mới thương yêu đúng
10/12/202247 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

The last time

The last time
10/12/202217 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Thương yêu con đừng làm khổ con

Thương yêu con đừng làm khổ con
10/12/202216 minutes, 1 second
Episode Artwork

Ngâu và mẹ

Ngâu và mẹ
10/12/202214 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây

Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây
10/12/202210 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Con trai và má

Con trai và má
10/12/202214 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Ba ơi, ba không được nhắm mắt

Ba ơi, ba không được nhắm mắt
10/12/202218 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Cách vật & Chí tri trong thiền tập Vipassana | Bài tập 10 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Cách vật & Chí tri trong thiền tập Vipassana | Bài tập 10 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
10/9/202239 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Vượt qua bể khổ bằng con thuyền Hiểu biết | Bài tập 9 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Vượt qua bể khổ bằng con thuyền Hiểu biết | Bài tập 9 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
10/9/202239 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Mẹ vẫn luôn bên con

Mẹ vẫn luôn bên con
10/5/202211 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Con ta thật ra nào phải là con của ta

Con ta thật ra nào phải là con của ta
10/5/202223 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Ngủ đi con

Ngủ đi con
10/5/20224 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Mẹ ơi, lắng nghe và hiểu con một lần cuối cùng

Mẹ ơi, lắng nghe và hiểu con một lần cuối cùng
10/5/202222 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Đau lòng, rồi sao nữa?

Đau lòng, rồi sao nữa?
10/5/20229 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Tùy hỷ với phiên bản khác biệt của con

Tùy hỷ với phiên bản khác biệt của con
10/5/202218 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Hai thế hệ nắm tay nhau

Hai thế hệ nắm tay nhau
10/5/202212 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Giấc mơ con cuộc đời con

Giấc mơ con cuộc đời con
10/5/20227 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Con hãy sống cuộc đời của chính con

Con hãy sống cuộc đời của chính con
10/5/202210 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Chỉ là mình muốn được là chính mình

Chỉ là mình muốn được là chính mình
10/5/20225 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Chắp cánh cho con

Chắp cánh cho con
10/5/20226 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Nhìn đời bằng Mắt trong | Bài tập 8 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Nhìn đời bằng Mắt trong | Bài tập 8 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
10/2/202240 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Với con cái, cha mẹ nên buông tay?

Với con cái, cha mẹ nên buông tay?
9/28/202210 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Đừng sống thay cuộc đời con

Đừng sống thay cuộc đời con
9/28/202223 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Đã đến lúc buông tay con ra

Đã đến lúc buông tay con ra
9/28/202210 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Nói với con trai…

Nói với con trai…
9/28/202210 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Mẹ sẽ cùng con đi

Mẹ sẽ cùng con đi
9/28/20225 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Hãy trở thành nhà chữa lành của con

Hãy trở thành nhà chữa lành của con
9/28/202220 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Ngày con sinh ra đời

Ngày con sinh ra đời
9/28/20225 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Mẹ là điểm tựa bình an khi con vấp ngã

Mẹ là điểm tựa bình an khi con vấp ngã
9/28/20228 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Má, con và…

Má, con và…
9/28/20228 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Vững chãi bên con

Vững chãi bên con
9/28/20225 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Quan sát & Chấp nhận để chạm vào bản chất của phiền não | Bài tập 6 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Quan sát & Chấp nhận để chạm vào bản chất của phiền não | Bài tập 6 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
9/25/202245 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Sức mạnh của lời nói Tỉnh thức | Bài tập 5 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Sức mạnh của lời nói Tỉnh thức | Bài tập 5 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
9/25/202244 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Trời sinh ra thế

Trời sinh ra thế
9/22/202217 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Cha mẹ bất ổn dễ làm tổn thương con cái

Cha mẹ bất ổn dễ làm tổn thương con cái
9/22/202222 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Vai diễn cuộc đời

Vai diễn cuộc đời
9/22/20228 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Chỉ vì thương

Chỉ vì thương
9/22/20225 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Ai làm tổn thương con nhiều nhất?

Ai làm tổn thương con nhiều nhất?
9/22/202210 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Buông tự ái để hiểu và thương con

Buông tự ái để hiểu và thương con
9/22/202222 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Thương con sao để con thương

Thương con sao để con thương
9/22/202215 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Nhẫn nhục đưa con về

Nhẫn nhục đưa con về
9/22/20229 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Qua rất nhiều tháng năm

Qua rất nhiều tháng năm
9/22/20226 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Chỉ số yêu thương

Chỉ số yêu thương
9/22/20229 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Làm mẹ đâu có dễ

Làm mẹ đâu có dễ
9/21/20226 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Chấp nhận con cái là trách nhiệm hàng đầu của bậc cha mẹ

Chấp nhận con cái là trách nhiệm hàng đầu của bậc cha mẹ
9/21/202219 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Tận hưởng niềm vui với con cái

Tận hưởng niềm vui với con cái
9/21/20229 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Những thiên thần mắc đọa

Những thiên thần mắc đọa
9/21/20227 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Cha mẹ hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của các bé

Cha mẹ hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của các bé
9/21/202213 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Chạm ngay vào Hạnh phúc bằng bước chân Tỉnh thức | Bài tập 4 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Chạm ngay vào Hạnh phúc bằng bước chân Tỉnh thức | Bài tập 4 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
9/18/202235 minutes, 1 second
Episode Artwork

Sức mạnh của sự Im lặng và Lắng nghe | Bài tập 3 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Sức mạnh của sự Im lặng và Lắng nghe | Bài tập 3 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
9/18/202241 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Lời xin lỗi chân thành với con (Tác giả: Tánh Như Đất)

Lời xin lỗi chân thành với con (Tác giả: Tánh Như Đất)
9/14/20229 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Lời xin lỗi tỉnh thức (Tác giả: Trương Xuân Hạnh)

Lời xin lỗi tỉnh thức (Tác giả: Trương Xuân Hạnh)
9/14/202212 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Cảm ơn con, món quà cuộc sống (Tác giả: Tánh Yên Như)

Cảm ơn con, món quà cuộc sống (Tác giả: Tánh Yên Như)
9/14/20229 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Làm mới lại tình cảm giữa cha mẹ và con cái

Làm mới lại tình cảm giữa cha mẹ và con cái
9/14/202223 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Hơi thở tự nhiên, hơi thở an lành | Bài tập 2 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Hơi thở tự nhiên, hơi thở an lành | Bài tập 2 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
9/11/202241 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Có mặt, Thư giãn & Mỉm cười | Bài tập 1 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

Có mặt, Thư giãn & Mỉm cười | Bài tập 1 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"
9/11/202244 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 10 | Số cuối đặc biệt | Làm Cha Mẹ Tỉnh Thức

Kính thưa Đại chúng ! Trở thành cha mẹ tỉnh thức là món quà tuyệt vời và thiêng liêng nhất mà các bậc sinh thành trao tặng cho con. Hành trình trở thành cha mẹ tỉnh thức phải đi qua những trải nghiệm sống thấu đáo, thầm lặng và sâu sắc của cá nhân từng bậc sinh thành. Kính mời quý vị đến với radio số rất đặc biệt với chủ đề “Làm cha mẹ tỉnh thức”, cũng là số cuối cùng của chuỗi “Dìu con vào đời”. Bên cạnh những tác phẩm, bài viết, nhạc được chọn lựa và dàn dựng khá công phu, kỹ lưỡng, đội ngũ thực hiện radio số 10 này đã dành riêng một thời lượng lớn để thỉnh nguyện Thầy Minh Niệm giải đáp những băn khoăn, trăn trở do các bậc cha mẹ gửi đến cho chương trình xoay quanh việc nuôi dạy con cái trong thời đại hiện nay. Đến đây, đội ngũ làm chương trình xin thông báo khép lại chuỗi radio “Dìu con vào đời”, cũng là khép lại dự án đồng hành cùng các bậc sinh thành. Kính chúc quý vị chân cứng đá mềm, tiếp tục đồng hành cùng con với hành trang đầy ắp giá trị tỉnh thức để mỗi đứa trẻ đều được sinh ra với quyền được sống chân thật với bản ngã của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong thời gian sớm nhất!
8/22/20221 hour, 44 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 9 | Đặc biệt - Vu Lan | Cho Con Tình Thương Đẹp Đẽ Nhất

Kính thưa Đại chúng ! Nuôi dạy trẻ là một sứ mệnh cao cả và thiêng liêng, nhưng chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Tại những thời điểm biến động không ngừng như hiện nay, dù gánh nặng mưu sinh quấn quanh từng bậc sinh thành, nhưng tình thương mà họ dành cho con vẫn đang vượt qua mọi ranh giới, cố gắng không đính kèm điều kiện gì, cũng như không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì. Tình thương không điều kiện đó là hiện thân của sự thấu hiểu và là gốc rễ quan trọng nhất của giáo dục gia đình, để từ đó, con trẻ sẽ tự kiến tạo nên chính mình. Kính mời qu‎í vị đến với radio số 9 của chuỗi “Dìu con vào đời” mang chủ đề: “Cho con tình thương đẹp đẽ nhất” để cùng trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc thiêng liêng của tình mẫu tử vốn không thể so sánh với bất kì những gì đã đến, đã qua đi trong cuộc đời mỗi người con. Đây cũng là một món quà tri ân ấm áp mà chương trình xin được thay mặt những người con gửi tặng đến tất cả các bậc sinh thành của mình nhân mùa Vu Lan này.
8/8/20221 hour, 45 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 8 | Nếu Con Bay Về Trời

Kính thưa Đại chúng! Nỗi đau mất con đột ngột là một trải nghiệm cá nhân vô cùng khó khăn, thậm chí có thể làm thay đổi cuộc đời của cha mẹ vĩnh viễn. Chúng ta phải làm gì để con trẻ thêm yêu cuộc đời và yêu chính bản thân mình? Chúng ta phải làm gì để trân quý sự có mặt mầu nhiệm của con mà không cần lý do? Mỗi câu hỏi là một bài học tiếc nuối và là hồi chuông thức tỉnh các bậc cha mẹ trên hành trình dìu con vào đời. Kính mời qu‎í vị đến với radio số 8 mang chủ đề: “Nếu Con Bay Về Trời”. Rất tin rằng, thông điệp từ số radio này có thể giúp các bậc cha mẹ mất con được ủi an, chữa lành phần nào để có thể kiên cường sống một cuộc sống “bình thường mới” với nhiều giá trị quý báu khác dần đơm hoa kết trái trở lại. Và cũng mong rằng, radio số này sẽ giúp nhiều bậc cha mẹ sống tỉnh thức hơn để cùng con chứng thực hạnh phúc là có thật trong cõi nhân sinh này.
7/25/20221 hour, 24 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 7 | Thương Con Chắp Cánh Cho Con

Kính thưa Đại chúng! Chỉ cần một sớm mai nào đó, cha mẹ ngồi yên soi rọi lại mình sẽ thấy, có phải ta đã từng làm tất cả mọi thứ cho con, trừ việc để con được là chính mình. Cha mẹ có lần nào ngạc nhiên thú vị khi phát hiện ra rằng, không ít tình huống xảy ra trong cuộc sống con cái không hề ở phía sau ta mà đang chạy phía trước ta một quãng khá xa. Thật ra, khoảng cách thế hệ vẫn luôn là vấn đề muôn thuở. Nhưng dường như khi xã hội ngày càng hiện đại, khoảng cách vô hình này càng dài hơn và càng được minh chứng một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một khi cha mẹ chịu bỏ bớt quang gánh trên vai mình xuống, đặt trọn vẹn niềm tin tưởng và sớm cấp quyền làm con cho con của mình, là cha mẹ đã bước lên một tầng nhận thức và hiểu biết mới. Kính mời quý vị đến với radio số 7 mang chủ đề “Thương con hãy chắp cánh cho con”. Mong rằng thông điệp từ số này sẽ tiếp tục mang lại thêm niềm lạc quan giúp các bậc sinh thành vững tin nơi con trẻ, làm chủ được trạng thái như nhiên của từng trải nghiệm trên hành trình dìu con vào đời.
7/12/20221 hour, 15 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 6 | Buông Tay Để Con Trưởng Thành

Kính thưa Đại chúng! Trên hành trình dìu con vào đời, cha mẹ cần ý thức rằng, thử thách chính là một phần không thể tách rời khi nuôi dạy một đứa trẻ. Vì vậy, điều mà các bậc sinh thành cần làm lúc này, đó là sớm buông tay cho con trẻ có cơ hội bước ra bên ngoài học cách đối diện thử thách và tự giải quyết những vấn đề đúng lứa tuổi. Vì một tinh thần không qua thử thách thì sẽ không thể kiên định và vững chãi để nghênh diện với phong ba của cuộc đời. Buông tay con không hề dễ dàng bởi cha mẹ sẽ tự đặt mình vào cuộc đấu tranh cân não giữa khối óc và con tim. Buông tay con không chỉ giúp con, mà giúp cả cha mẹ chiến thắng được nỗi sợ hãi để đi được thăng bằng trên dây. Khi buông tay con, cha mẹ cũng phải chuẩn bị một tinh thần và một niềm xác tín thật rõ ràng rằng, lùi lại sẽ giảm bớt gánh nặng trên vai mình, cũng như vai con cái. Kính mời quý vị đến với radio số 6 mang chủ đề “Buông tay để con trưởng thành” thuộc chuỗi radio “Dìu con vào đời”.
6/27/20221 hour, 12 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 5 | Con Ngã Ai Nâng?

Kính thưa Đại chúng ! Cuộc đời của mỗi người là một hành trình dài và hẳn nhiên khó tránh khỏi đôi lần vấp ngã. Và, ngay thời khắc chông chênh đó, nếu không được nâng đỡ kịp thời, đôi khi con trẻ sẽ không thể đứng lên đi tiếp, đành khép lại chặng đường tương lai ngay khúc ngoặt cuộc đời này. Cha mẹ tỉnh thức là khi con ngã ở đâu, sẽ có mặt kịp thời ở đó để nâng con đi qua những khúc khuỷu, gồ ghề. Tuy nhiên, muốn nuôi dạy con trở thành những đứa trẻ sẵn sàng tâm thế đối mặt với thách thức, biết cách đứng dậy từ thất bại để trưởng thành, cha mẹ phải chấp nhận đó là một hành trình dấn thân đi qua không ít phép thử. Phải tận tụy và kiên nhẫn, phải học hỏi liên tục và thay đổi bản thân rất nhiều… mới có thể mong mỗi khi chấp chới, chênh chao, người mà con nghĩ đến đầu tiên chính là cha mẹ. Kính mời quý vị đến với radio số 5 mang chủ đề “Con ngã ai nâng?” thuộc chuỗi radio "Dìu con vào đời".
6/12/20221 hour, 1 minute, 58 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 4 | Ai Làm Tổn Thương Con Nhiều Nhất?

Kính mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe radio số 4 mang chủ đề: “Ai làm tổn thương con nhiều nhất?”. Hy vọng, số radio này sẽ phần nào giúp các bậc sinh thành biết cách nhận diện những hạnh phúc giản dị nhất trên hành trình dẫn đường cho thế hệ sau.
5/30/20221 hour, 15 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 3 | Cúi Xuống Thật Gần Với Con

Kính mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe radio số 3 mang chủ đề: “Cúi xuống thật gần với con”. Mong rằng, thông điệp được trao gửi qua số radio này sẽ giúp được các bậc sinh thành biết cách chấp nhận, mở rộng trái tim, đặc biệt luôn ý thức mình không chỉ là nơi nương tựa an toàn mà còn là nhà chữa lành của con trẻ nữa.
5/15/20221 hour, 16 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số thứ 2: Chấp Nhận Con Dù Con Có Như Thế Nào

Kính mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe radio số 2 với chủ đề: “Chấp nhận con dù con có như thế nào”. Mong rằng hành trình cùng con trưởng thành của tất cả chúng ta sẽ là hành trình nuôi dưỡng, duy trì và khắc sâu tình cảm tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái.
5/1/20221 hour, 8 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI | Số đầu tiên | CẢM ƠN VÀ XIN LỖI CON

Kính mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe radio số 1 với chủ đề: “Cảm ơn và xin lỗi con”. Mong rằng, với mỗi thông điệp được trao gửi qua từng chủ đề, chuỗi radio “Dìu con vào đời” sẽ trở thành một phần tâm thức cá nhân và gia đình chúng ta. Hy vọng, con trẻ nào cũng được cũng được yêu thương vô điều kiện và được chứng nghiệm hạnh phúc trên cõi nhân sinh này.
4/17/20221 hour, 8 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Số thứ 20 – Số đặc biệt cuối cùng | BÌNH YÊN SAU GIÔNG BÃO

Số thứ 20 – Số đặc biệt cuối cùng | BÌNH YÊN SAU GIÔNG BÃO
9/26/20211 hour, 15 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Số thứ 19 – ĐƯA YÊN BÌNH VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG

Số thứ 19 – ĐƯA YÊN BÌNH VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG
9/19/20211 hour, 7 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Số thứ 18 – BƯỚC ĐI TỰ TẠI GIỮA CUỘC ĐỔI THAY

Số thứ 18 – BƯỚC ĐI TỰ TẠI GIỮA CUỘC ĐỔI THAY
9/12/20211 hour, 6 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Số thứ 17 – CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY

Số thứ 17 – CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
9/5/20211 hour, 19 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Số 16 – Kỷ Niệm Hành Trình 100 Số Radio | CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM

Số 16 – Kỷ Niệm Hành Trình 100 Số Radio | CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM
8/29/20211 hour, 29 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Số thứ 15: CẢM ƠN NHỮNG CHIẾN BINH THẦM LẶNG

Số thứ 15: CẢM ƠN NHỮNG CHIẾN BINH THẦM LẶNG
8/22/20211 hour, 8 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Số thứ 14: RỰC SÁNG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Số thứ 14: RỰC SÁNG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
8/14/202159 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Số thứ 13: BÊN NHAU KHÔNG CHÙN BƯỚC

Số thứ 13: BÊN NHAU KHÔNG CHÙN BƯỚC
8/8/20211 hour, 7 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Số thứ 12: SẴN SÀNG TIẾP SỨC CHO NHAU

Số thứ 12: SẴN SÀNG TIẾP SỨC CHO NHAU
7/31/20211 hour, 13 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Số thứ 11: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG NỖI SỢ

Số thứ 11: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG NỖI SỢ
7/26/20211 hour, 8 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Số phụ 10: Cho mầm sống vun lên

Số phụ 10: Cho mầm sống vun lên
7/21/202154 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Số thứ 10 – Số đặc biệt: CÙNG TÌM HƯỚNG ĐI LÊN

Số thứ 10 – Số đặc biệt: CÙNG TÌM HƯỚNG ĐI LÊN
7/18/20211 hour, 4 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Số phụ 9: ĐỊNH TĨNH TRƯỚC MỌI ĐỔI THAY

Số phụ 9: ĐỊNH TĨNH TRƯỚC MỌI ĐỔI THAY
7/15/202155 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Số thứ 9: THÁO XUỐNG BỨC TƯỜNG NGĂN CÁCH

Số thứ 9: THÁO XUỐNG BỨC TƯỜNG NGĂN CÁCH
7/12/202156 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Số phụ 8: VƯỢT QUA NỖI HOANG MANG

Số phụ 8: VƯỢT QUA NỖI HOANG MANG
7/8/202156 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Số thứ 8: GIAN KHÓ CÓ NHAU

Số thứ 8: GIAN KHÓ CÓ NHAU
7/4/20211 hour, 5 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Số phụ 7: AN NHIÊN VÀ BẤT ĐỘNG

Số phụ 7: AN NHIÊN VÀ BẤT ĐỘNG
7/1/202153 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Số thứ 7: BUÔNG NHẸ NỖI ĐAU

Số thứ 7: BUÔNG NHẸ NỖI ĐAU
6/26/20211 hour, 4 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Số phụ 6: TÂM AN NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY AN

Số phụ 6: TÂM AN NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY AN
6/25/202156 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Số thứ 6: THA THỨ CHO NHAU

Số thứ 6: THA THỨ CHO NHAU
6/23/20211 hour, 11 seconds
Episode Artwork

Số phụ 5: MỈM CƯỜI VỚI VÔ THƯỜNG

Số phụ 5: MỈM CƯỜI VỚI VÔ THƯỜNG
6/17/202154 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Số thứ 5: ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG NHAU

Số thứ 5: ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG NHAU
6/13/20211 hour, 13 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Số phụ 4: GỬI NĂNG LƯỢNG AN LÀNH CHO NHAU

Số phụ 4: GỬI NĂNG LƯỢNG AN LÀNH CHO NHAU
6/13/202156 minutes, 1 second
Episode Artwork

Số thứ 4: CÙNG SỚT CHIA NỖI KHỔ NIỀM ĐAU

Số thứ 4: CÙNG SỚT CHIA NỖI KHỔ NIỀM ĐAU
6/7/20211 hour, 55 seconds
Episode Artwork

Số phụ 3: QUAY VỀ ĐIỂM TỰA AN TOÀN NHẤT

Số phụ 3: QUAY VỀ ĐIỂM TỰA AN TOÀN NHẤT
6/7/202145 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Số thứ 3: ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO NHAU

Số thứ 3: ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO NHAU
6/7/20211 hour, 7 minutes
Episode Artwork

Số phụ 2: CÓ BIẾT ƠN MỚI CÓ LÒNG TỪ ÁI

Số phụ 2: CÓ BIẾT ƠN MỚI CÓ LÒNG TỪ ÁI
5/31/202154 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Số thứ 2: AI CŨNG CẦN ĐƯỢC THƯƠNG YÊU

Số thứ 2: AI CŨNG CẦN ĐƯỢC THƯƠNG YÊU
5/24/202157 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Số phụ 1: CÒN ĐÓ TRONG TA LÒNG TỪ ÁI

Số phụ 1: CÒN ĐÓ TRONG TA LÒNG TỪ ÁI
5/24/202143 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

ĐI SÂU VÀO NỖI ĐAU BẰNG NĂNG LỰC CHÁNH NIỆM

ĐI SÂU VÀO NỖI ĐAU BẰNG NĂNG LỰC CHÁNH NIỆM
3/29/202124 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

EM CÓ THẤY MÙA XUÂN GIỮA TIẾT ĐÔNG?

EM CÓ THẤY MÙA XUÂN GIỮA TIẾT ĐÔNG?
3/29/20219 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

MỘT TRÁI TIM KHÔ

MỘT TRÁI TIM KHÔ
3/29/202117 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

BÌNH YÊN LÀ CHẤT LIỆU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ HÀN GẮN VÀ CHỮA LÀNH MỌI NỖI ĐAU

BÌNH YÊN LÀ CHẤT LIỆU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ HÀN GẮN VÀ CHỮA LÀNH MỌI NỖI ĐAU
3/29/202115 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

CHỮA LÀNH ĐỨA BÉ TRONG TA

CHỮA LÀNH ĐỨA BÉ TRONG TA
3/29/202115 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

BỐN GIAI ĐOẠN CHỮA LÀNH NHƯ TÔI BIẾT

BỐN GIAI ĐOẠN CHỮA LÀNH NHƯ TÔI BIẾT
3/29/202114 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

THƯ GỬI CHỒNG

THƯ GỬI CHỒNG
3/29/20219 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO

CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO
3/21/202115 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

DÌU NHAU QUA GIÔNG TỐ BẰNG CHẤT LIỆU CHÁNH NIỆM

DÌU NHAU QUA GIÔNG TỐ BẰNG CHẤT LIỆU CHÁNH NIỆM
3/21/202119 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

YÊU NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG

YÊU NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG
3/21/20219 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

MẸ ƠI, HÃY LẮNG NGHE VÀ HIỂU CON MỘT LẦN CUỐI

MẸ ƠI, HÃY LẮNG NGHE VÀ HIỂU CON MỘT LẦN CUỐI
3/21/202122 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

KIÊN NHẪN LÀ CHỨNG TÍCH CỦA TÌNH THƯƠNG ĐÍCH THỰC

KIÊN NHẪN LÀ CHỨNG TÍCH CỦA TÌNH THƯƠNG ĐÍCH THỰC
3/21/202119 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

CÙNG NHAU ĐỐI MẶT VỚI TRẦM CẢM

CÙNG NHAU ĐỐI MẶT VỚI TRẦM CẢM 
3/21/202120 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

GỬI VỢ ANH, NGƯỜI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI LO ÂU VÀ TRẦM CẢM

GỬI VỢ ANH, NGƯỜI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI LO ÂU VÀ TRẦM CẢM
3/21/20219 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

TÌNH YÊU KHÔNG ĐỦ MẠNH DỄ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU

TÌNH YÊU KHÔNG ĐỦ MẠNH DỄ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU
3/21/202118 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

NHỮNG NỤ CƯỚI UẤT NGHẸN NƯỚC MẮT

NHỮNG NỤ CƯỚI UẤT NGHẸN NƯỚC MẮT
3/21/202113 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

ĐƯỜNG VỀ CÒN XA

ĐƯỜNG VỀ CÒN XA
3/21/202111 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

HÃY CHĂM SÓC TRẦM CẢM NHƯ MỘT CON CÚN CƯNG

HÃY CHĂM SÓC TRẦM CẢM NHƯ MỘT CON CÚN CƯNG
3/11/202122 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

VIẾT CHO NGƯỜI EM TRẦM CẢM

VIẾT CHO NGƯỜI EM TRẦM CẢM
3/11/202118 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

XIN LỖI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU

XIN LỖI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU
3/11/20219 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

PHẢI THẬT SỰ VỮNG VÀNG MỚI CÓ THỂ NÂNG ĐỠ NHAU

PHẢI THẬT SỰ VỮNG VÀNG MỚI CÓ THỂ NÂNG ĐỠ NHAU
3/11/202122 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

HÃY LẮNG NGHE ĐIỀU TÔI CHƯA NÓI

HÃY LẮNG NGHE ĐIỀU CHƯA TÔI NÓI
3/11/20218 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

TÔI KHÔNG HỔ THẸN

TÔI KHÔNG HỔ THẸN
3/11/202129 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

KHÔNG CÓ THÁI ĐỘ ĐÚNG THÌ KHÔNG THỂ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG

KHÔNG CÓ THÁI ĐỘ ĐÚNG THÌ KHÔNG THỂ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG
3/11/202117 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

TÂM BÃO & MỘT LỖ ĐEN BÊN LỀ TÔI ĐI

TÂM BÃO & MỘT LỖ ĐEN BÊN LỀ TÔI ĐI
3/11/20219 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

NHẬT KÝ CỦA NGƯỜI TRẦM CẢM

NHẬT KÝ CỦA NGƯỜI TRẦM CẢM
3/11/202117 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

THỪA NHẬN MÌNH TRẦM CẢM LÀ BƯỚC CHỮA LÀNH ĐẦU TIÊN

THỪA NHẬN MÌNH TRẦM CẢM LÀ BƯỚC CHỮA LÀNH ĐẦU TIÊN
3/11/202117 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

TRỞ THÀNH NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI VỚI 4 TRIẾT LÝ CỦA CƯ DÂN BẮC ÂU

TRỞ THÀNH NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI VỚI 4 TRIẾT LÝ CỦA CƯ DÂN BẮC ÂU
2/22/202112 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

TRIẾT LÝ SỐNG CỦA TRỊNH

TRIẾT LÝ SỐNG CỦA TRỊNH
2/22/202116 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Ý NGHĨA CUỘC SỐNG

Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
2/22/202114 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

UY QUYỀN LỘNG LẪY

UY QUYỀN LỘNG LẪY
2/22/202120 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

THÀNH CÔNG PHẢI GẮN LIỀN HẠNH PHÚC

THÀNH CÔNG PHẢI GẮN LIỀN HẠNH PHÚC
2/22/202115 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP BẰNG SỨC MẠNH CỦA UY VÀ ÂN

LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP BẰNG SỨC MẠNH CỦA UY VÀ ÂN
2/22/202153 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

ĐI SÂU VÀO BÊN TRONG ĐỂ LÃNH ĐẠO PHIỀN NÃO

ĐI SÂU VÀO BÊN TRONG ĐỂ LÃNH ĐẠO PHIỀN NÃO
2/22/202154 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

VẺ ĐẸP CỦA SỰ DỪNG LẠI

VẺ ĐẸP CỦA SỰ DỪNG LẠI
2/22/202112 minutes, 1 second
Episode Artwork

THA THỨ CHO NGƯỜI LÀ CHỮA LÀNH CHO CHÍNH MÌNH

THA THỨ CHO NGƯỜI LÀ CHỮA LÀNH CHO CHÍNH MÌNH
2/22/202115 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

ĐÃ ĐỦ QUYẾT TÂM ĐỂ QUAY VỀ PHÁT TRIỂN NỘI LỰC CHƯA?

ĐÃ ĐỦ QUYẾT TÂM ĐỂ QUAY VỀ PHÁT TRIỂN NỘI LỰC CHƯA?
2/22/202154 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

ĐIỀU LÀM NÊN Ý NGHĨA CUỘC SỐNG

ĐIỀU LÀM NÊN Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
2/22/202114 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

ĐẾN BAO GIỜ MỚI THỰC SỰ CHO ĐI?

ĐẾN BAO GIỜ MỚI THỰC SỰ CHO ĐI?
2/22/202114 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

CÒN SỐNG LÀ CÒN TẤT CẢ

CÒN SỐNG LÀ CÒN TẤT CẢ
2/22/202113 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

BƯỚC CHÂN HUYỀN THOẠI

BƯỚC CHÂN HUYỀN THOẠI
2/22/202114 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

CHO ĐI ĐỪNG ĐỢI LÚC GIÀU

CHO ĐI ĐỪNG ĐỢI LÚC GIÀU
2/22/202113 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

BÌNH TĨNH SỐNG

BÌNH TĨNH SỐNG
2/22/202111 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

SỐNG BÌNH DỊ

SỐNG BÌNH DỊ
2/22/202112 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

NHỮNG MÙA CỦA CUỘC SỐNG

NHỮNG MÙA CỦA CUỘC SỐNG
2/22/202115 minutes, 1 second
Episode Artwork

MẸ ƠI, MÌNH SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ?

MẸ ƠI, MÌNH SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ?
2/22/202110 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

HÃY CỨ LÀ CHÍNH MÌNH

HÃY CỨ LÀ CHÍNH MÌNH
2/22/20219 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Số phụ 10: BƯỚC CHÂN CHỮA LÀNH

Kính thưa quý vị! Chuỗi radio “Nâng dậy tâm hồn” được ra đời bằng tình thương lớn và sự dẫn dắt của Thầy Minh Niệm, dành cho những ai đang còn khổ tâm, loay hoay chưa tìm được cho mình con đường đúng đắn để cân bằng một tâm hồn đang kiệt quệ. Trải qua 10 số radio chính và 9 số radio phụ, chúng ta đã thừa hưởng được vô vàn những chia sẻ vô cùng bổ ích đến từ nhiều góc nhìn khác nhau, để hiểu rõ hơn về bệnh trầm cảm cũng như các phương thức trị liệu lành tính. Radio số phụ 10, có chủ đề “Bước chân chữa lành”, cũng là số cuối cùng của chuỗi radio “Nâng dậy tâm hồn” xin được giới thiệu lại các bài thơ và bài viết của Thầy Minh Niệm về đề tài chữa lành tâm hồn, như một món quà tạm biệt giàu giá trị nuôi dưỡng với hy vọng sẽ tiếp dẫn thật nhiều năng lượng tích cực trước khi chia tay quý vị. Một lần nữa, xin tri ân quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Xin tạm biệt, và hẹn gặp lại.
10/21/202057 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Số 10 - Đặc biệt: BÌNH YÊN SAU GIÔNG BÃO

Kính thưa quý vị! Thấm thoát mà chuỗi radio “Nâng dậy tâm hồn” của chúng ta đã trải qua chặng đường 10 tuần liên tục với 10 số chính và 10 số phụ. Tuy đây chỉ là tác phẩm đầu tay, là bước sơ khởi giúp mọi người tiếp cận dễ dàng hơn với đề tài trầm cảm, nhưng qua chuỗi radio này Thầy Minh Niệm đã hiến tặng cho đại chúng rất nhiều thông tin quý giá về bệnh trầm cảm, cũng như những bài học vô cùng bổ ích, giúp cho cả người đang bị tổn thương lẫn những người thân đang muốn nâng đỡ họ. Số radio đặc biệt hôm nay có chủ đề “Bình yên sau giông bão”, với mong muốn khơi gợi cho ta thấy được chất liệu quan trọng để chữa lành mọi vết thương, hay hàn gắn mọi đổ vỡ chính là “bình yên”. Hy vọng rằng số 10 đặc biệt hôm nay, với những nội dung cũng rất đặc biệt, sẽ tiếp tục nâng đỡ và nuôi dưỡng tinh thần cho đại chúng, mang đến cho đại chúng năng lượng bình yên và giúp quý vị có thể tự chế tác năng lượng bình yên cho mình. Mong rằng đại chúng tiếp tục dành thời gian nghe lại 10 số radio vừa qua, vì mỗi lần nghe, chắc chắn chúng ta sẽ có được nhiều cái thấy mới. Rất mong đại chúng tinh tấn thực hành các bài thiền tập mà Thầy đã hướng dẫn trong các số phụ, lấy đó làm nền tảng vững chắc để có thể tiếp nhận và đào sâu hơn những liệu pháp chữa lành tâm lý trong những chuỗi, hay chương trình sắp tới, như Thầy Mình Niệm đã hứa là sẽ tiếp tục đồng hành cùng đại chúng. Xin chào tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Chúc quý vị được nhiều bình yên và thảnh thơi.
10/21/20201 hour, 32 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Số phụ 09: ĐỨNG BÊN NGOÀI NỖI ĐAU

Kính thưa quý vị, Một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc chữa lành tâm hồn, đó là làm sao để ta không đồng nhất với nỗi đau của mình. Tức là ta không trở thành nỗi đau ấy, không bị nỗi đau ấy khống chế và nhấn chìm. Mà thách thức thay, người bị tổn thương tâm lý lại yếu đuối, lo sợ, nên việc chữa lành tâm lý vẫn luôn rất cần sự đồng hành, nâng đỡ của những người thân. Radio số phụ thứ 9 kỳ này có chủ đề: “Đứng bên ngoài nỗi đau” xin giới thiệu đến quý vị buổi trò chuyện vô cùng thú vị của Thầy Minh Niệm và những bạn trẻ đang bị tổn thương tâm lý. Trong những câu chuyện này, Thầy có chia sẻ một số liệu pháp để đối trị với chứng Rối loạn lo âu và Rối loạn hưng trầm cảm. Dù chúng ta đang không mắc hội chứng tâm lý nào, nhưng những bài học trong đây thật sự giúp ta khai mở rất nhiều góc khuất về bản thân và cuộc sống. Đặc biệt là chúng ta sẽ có thêm hiểu biết về hai hội chứng này, để nhờ đó mà biết cách giúp đỡ những người xung quanh.
10/21/20201 hour, 17 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Số phụ 08: THẢ NỖI ĐAU THEO MÂY TRỜI

Kính thưa quý vị! Trong Thiền trị liệu, “tâm xả” vô cùng cần thiết để giúp người bị tổn thương tạm xa rời quá khứ đau buồn, không bị những hình ảnh và âm thanh của những câu chuyện đau buồn ám ảnh mãi. Chúng ta phải được thực tập nuôi dưỡng “tâm xả” liên tục trong suốt quá trình trị liệu, vì nếu không thì dù có dùng bao nhiêu liệu pháp chữa trị cũng trở nên vô dụng. Bởi “tâm bất xả” cũng chính là tâm bấu víu, cố chấp, mất tự do. Radio số phụ thứ 8 kỳ này với chủ đề: “Thả nỗi đau theo mây trời” xin được giới thiệu đến quý vị 2 bài thiền tập gồm Thiền toạ và Thiền buông thư, qua đó hy vọng sẽ giúp quý vị nhận ra rằng, sự không nắm giữ cũng mang lại hạnh phúc, mà có khi còn hạnh phúc hơn cả nắm giữ.
10/21/20201 hour, 2 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Số phụ 07: ĐỪNG CHỜ AI CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG CHO MÌNH

Kính thưa quý vị, Thầy Minh Niệm vẫn thường cho rằng, việc quay vào bên trong là bước quan trọng đầu tiên của tiến trình chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, con người càng dễ đặt hết đời sống và tâm ý của mình ở bên ngoài rồi mắc kẹt luôn ở đó. Chưa bao giờ con người thấy khó để quay về chăm sóc chính mình như bây giờ. Vì vậy, việc nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn là vô cùng cần thiết. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ chính chúng ta mới là người có thể chữa lành vết thương của mình. Và chúng ta cũng hãy giúp cho người thân yêu của mình hiểu được điều này. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Trên tinh thần chia sẻ này, radio số phụ thứ 7 có chủ đề : “Đừng chờ ai chữa lành vết thương cho mình”, xin giới thiệu đến quý vị buổi trò chuyện vô cùng sâu sắc và giá trị giữa Thầy Minh Niệm và các bạn trẻ – những người đang cố gắng giúp bản thân mình và người thân yêu của mình vượt qua những vấn đề tâm lý. Hy vọng buổi vấn đáp sẽ mang lại nhiều cái thấy mới, qua đó giúp quý vị biết lúc nào mình nên dùng giải pháp gì thì mới có thể giúp mình và giúp nhau được trọn vẹn, đích thực.
10/21/20201 hour, 30 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Số phụ 06: CHỈ MANG ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CHO NHAU

Kính thưa quý vị ! Năng lượng tích cực thường được sinh ra khi tâm lý đã thật sự ổn định, thư giãn, bình an, hoan hỷ, và sẻ chia, yêu thương… Tức là khi những hạt giống lành trong mảnh đất tâm được kích hoạt thì năng lượng tích cực sẽ được sản sinh ra. Vì năng lượng có khả năng lan tỏa và tác động đến những hạt giống trong tâm thức của những người xung quanh, nên khi ta đón nhận một nguồn năng lượng tích cực của một ai hay của một nhóm người, thì nguồn năng lượng đó cũng có công năng đẩy lùi những năng lượng tiêu cực đang có mặt trong ta. Do đó, để giúp đỡ một người đang bị tổn thương tâm lý, không nhất thiết là ta phải có những kỹ năng chuyên môn của một bác sĩ hay chuyên gia tâm lý, mà chỉ cần ta có khả năng chế tác ra năng lượng tích cực mỗi khi tiếp xúc hay có mặt bên người bị tổn thương. Vì vậy, radio số phụ thứ 6 với chủ đề: “Chỉ mang đến năng lượng tích cực cho nhau” kỳ này xin được giới thiệu đến quý vị 2 bài thiền tập có tính chất vừa tạo sinh cũng vừa lan toả năng lượng tích cực đến những người đang bị tổn thương.
10/12/20201 hour, 1 minute, 41 seconds
Episode Artwork

Số phụ 05: NGỒI CHƠI VỚI NỖI ĐAU MANG TÊN TRẦM CẢM

Kính thưa quý vị! Mỗi số radio ra đời, Ban biên tập chương trình luôn cố gắng mang tới những nội dung mới mẻ và những giá trị cao đẹp. Và một trong những nội dung được mọi người yêu quý, nghe đi nghe lại rất nhiều lần, đó là các bài thơ của những tác giả đã từng bị tổn thương tâm lý hay đã từng  tham gia chăm sóc những người bị tổn thương tâm lý. Những vần thơ hay, sâu sắc, trên nền những giai điệu âm nhạc minh hoạ phù hợp, rất dễ khiến cho chúng ta ghi nhớ, thuộc lòng, và ứng dụng vào đời sống thực tế. Radio số phụ lần này xin phép được gửi đến quý vị cả 5 bài thơ đã được giới thiệu trong các số radio vừa qua, như một tuyển tập thơ nhỏ với hy vọng có thể mang đến cho quý vị những giây phút thật thư giãn và sâu lắng, như một công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho quá trình chữa lành tâm hồn. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn đi về hướng mặt trời tỉnh thức mỗi ngày, và lan toả năng lược bình yên đến những người thân yêu, nhất là những người đang còn mắc kẹt trong khổ đau, tổn thương tâm lý.
9/29/202047 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Số phụ 04: KHÔNG ĐỒNG NHẤT VỚI BẤT ỔN BÊN TRONG

Kính thưa quý vị! Mỗi khi trong ta có những bất ổn – bị những cảm xúc tiêu cực, những phiền não, hay những cơn trầm cảm xâm chiếm, ta thường không thể nhận diện kịp thời sự có mặt của chúng. Do thói quen của hầu hết chúng ta là phóng tâm ra bên ngoài, suy nghĩ miên man về quá khứ hoặc tương lai, chứ ít khi nào có mặt thường trực trong hiện tại hay với chính mình. Thật may mắn trong thiền tập Vipassana hay Thiền Hiểu Biết, ta được thực tập cách lùi lại quan sát chính mình, quan sát mọi phiền não mà không đồng nhất với chúng. Khi đó, phiền não phải chịu rút lui hoặc tan biến trước sự có mặt đầy uy lực của vị chủ nhà – tức năng lực tỉnh thức của ta. Sau đây, kính mời quý vị đến với bài Thiền toạ và Thiền buông thư, với cùng chủ đề: “Không đồng nhất với bất ổn bên trong”, dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
9/29/202053 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Số phụ 03: CHỈ CẦN YÊN LẶNG BÊN NHAU

Kính thưa Quý vị ! Khi người thân yêu của chúng ta đang rơi vào tình cảnh khó khăn hay đang bị tổn thương tâm lý đến mức trầm cảm, dĩ nhiên chúng ta rất muốn giúp họ. Tuy nhiên, trong thực tế không phải bất cứ sự giúp đỡ nào cũng được đón nhận và thành công. Thậm chí, càng cố gắng giúp đỡ càng làm cho người kia hoảng sợ và khổ đau thêm. Đó là do chúng ta chỉ có tấm lòng, thiện chí muốn giúp đỡ, mà chúng ta lại không chuẩn bị kỹ tinh thần và những kỹ năng cơ bản nhất. Với chủ đề:“Chỉ cần yên lặng bên nhau”, radio số phụ thứ 3 của chuỗi “Nâng dậy tâm hồn” hy vọng sẽ giúp chúng ta giải đáp điều trăn trở này, và nhiều vấn đề khác nữa liên quan đến việc giúp đỡ người bị tổn thương, trầm cảm. Đây buổi trò chuyện rất cởi mở và chân thành giữa thầy và các bạn trẻ đang gặp phải khó khăn trong việc giúp đỡ hay nhận sự giúp đỡ từ những người thân yêu của mình.
9/15/202057 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Số phụ 02: RU VẾT THƯƠNG LÒNG BẰNG NĂNG LƯỢNG AN LÀNH NHẤT

Kính thưa quý vị ! Như Thầy Minh Niệm đã chia sẻ trong radio số 2 vừa qua, khi một con hổ bị trúng thương thì nó sẽ lập tức rút lui về hang để tự chữa lành vết thương. Con người cũng có khả năng tự chữa trị không khác gì còn hổ. Thật may mắn khi chúng ta biết tới truyền thống thiền tập, đặc biệt là dòng quán tâm của thiền Vipassana, mà từ đó chúng ta có được những bí quyết chăm sóc vết thương như thế nào để không những không bị chúng nuốt chửng, mà còn có thể ôm ấp và chuyển hoá được chúng. Sau đây, kính mời quý vị đến với bài Thiền buông thư, tức Thiền nằm, với chủ đề: “Ru vết thương lòng bằng năng lượng an lành nhất”, dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm. Qua bài thiền tập này, chúng ta nhận ra rằng để có thể “liếm vết thương” một cách hiệu quả, ngoài việc quyết tâm quay về với chính mình, thì chúng ta còn phải chế tác ra năng lượng thật thư giãn và an lành. Chúc quý vị sớm có được một bí quyết quan trọng từ bài thực tập này, đó là phải có “thái độ đúng” thì mới có thể chữa lành.
8/27/202055 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Supp - Episode 5: Returning and tending to our anger

Dear everyone, Meditation is not only sitting still for hours in a quiet space but it is also observing and conquering defilements, which are negative reactions in our minds. However, recognising and observing our defilement, such as anger, while it is happening is a great challenge for each student. Therefore, we need to constantly return within to maintain our mindful and peaceful energy to be strong enough to cope with defilements. Let us now invite you to join a relaxation mediation practice titled “Returning and tending to our anger” guided by master Minh Niem.
8/17/202051 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Episode 9: Heaven has guarded us for today

Dear everyone, As of today, global COVID-19 cases have reached over 19 million with 700 thousand deaths. One can’t help shivering when just hearing the number itself, let alone seeing them or having relatives among them. Presumably, on top of the upheavals caused by the pandemic, people have also been suffering from the turmoils resulted from their reactions driven by their own self-defense and survival instincts. António Guterres, Secretary-General of the United Nations, used to call for urgent actions from governments to address another crisis, which is the mental health crisis caused by the pandemic. It includes grief at the loss of loved ones; anxiety at the loss of jobs; shock by lockdown rules; uncertainty for the future… The worst case scenario did not happen to us or our loved ones but seeing the sufferings of others around us has given us an insight that being still alive and having the ones we love by our side are a tremendous blessing. Radio Episode 9 titled “Heaven has guarded us for today” would like to use a poem verse in “The Story of Kieu” by the greatest poet Nguyen Du that is all familiar to most Vietnamese people. We hope it will remind you to appreciate the precious values of happy gathering with the loved ones that we are fortunate to have after the turbulence.
8/17/202051 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Số phụ 20: Đi vào biến động bằng sức mạnh tỉnh thức

Thưa quý vị, Bản năng con người là luôn tìm kiếm, nắm bắt những điều kiện thuận lợi để sinh tồn. Luôn phòng ngự, chống trả lại những gì được cho là tổn hại đến bản thân hay quyền lợi bản thân. Chính vì thế mà tâm ý của con người lúc nào cũng chạy lang thang ở bên ngoài, ít khi nào chịu dừng lại, an trú trong hiện tại, nên rất khó để xây dựng năng lực tỉnh thức. Nhưng con người sống mà thiếu sự tỉnh thức thì sẽ dễ chìm vào u mê, hành xử theo bản năng, và không còn nhìn thấy đâu là sự thật, chân lý. Theo đó, một khi có nghịch duyên, nghịch cảnh ập tới, chúng ta sẽ không biết nương tựa vào đâu và dùng sức mạnh nào để chống chọi và vượt qua. Hy vọng bài thiền tập của số phụ thứ 20 của chuỗi radio “Bình yên giữa biến động” này mang đến cho quý vị thêm nhiều năng lượng bình an và tỉnh thức, đặc biệt truyền cảm hứng cho quý vị quyết tâm quay về hành thiền, nuôi dưỡng tỉnh thức.
8/17/202059 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Số phụ 19: Ngồi yên với tâm không lo lắng và sợ hãi

Thưa quý vị, Trong lúc dịch bệnh đang có mặt ở đâu đó xung quanh chúng ta, ai mà không lo lắng và sợ hãi. Nhưng càng lo lắng và sợ hãi thì “hệ miễn dịch của tâm hồn” sẽ càng suy yếu, và “hệ miễn dịch của cơ thể” cũng sẽ suy yếu theo – vì thân với tâm là một, nên cái gì xảy ra cho tâm là xảy ra cho thân, và ngược lại. Tuy nhiên, nhờ thiền tập, nhờ chánh niệm, thân và tâm sẽ cùng phát ra một thứ năng lượng đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ, mà những thế lực nguy hại bên ngoài khó có thể xâm nhập được. Nhờ “hệ miễn dịch thân tâm” này, ta có thể đẩy lùi, chuyển hoá được nỗi lo lắng và sợ hãi, thậm chí có thể làm cho nó tan biến đi, trả tâm hồn ta về với trạng thái bình an, tĩnh lặng và đầy hỷ lạc. Sau đây, mời quý vị cùng đến với bài thực tập “Ngồi yên với tâm không lo lắng và sợ hãi” với sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
8/17/202055 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Số phụ thứ 18: “Thả trôi những muộn phiền”.

Thưa quý vị! Sống trong đời sống luôn có những điều bất như ý và biến động xảy ra, nên chắc chắn sẽ có những nỗi muộn phiền khiến cho ta không thể nào hạnh phúc trọn vẹn. Đó cũng là lẽ tự nhiên của đời sống. Vì thử nghĩ, nếu đời sống chỉ toàn là những điều như ý, lúc nào cũng yên bình và suôn sẻ thì ta sẽ như thế nào? Có phải ta sẽ ỷ lại, sẽ thiếu nỗ lực cố gắng, sẽ không có cơ hội để phát triển cao hơn những phẩm chất trong tâm hồn? Cho nên, theo đức Phật, thay vì cố gắng tránh né hay loại trừ những điều bất như ý hay những khó khăn bao quanh, thì ta hãy học cách chấp nhận. Và, không gì tuyệt vời cho bằng khi ta có thể buông xả được những muộn phiền để an vui trong từng giây phút của đời sống. Sau đây, mời quý vị cùng đến với radio số phụ thứ 18 với chủ đề, “Thả trôi những muộn phiền”.
7/30/20201 hour, 11 minutes, 1 second
Episode Artwork

Số 19: Sống tối giản để xây dựng lại tình cảm gia đình

Kính thưa quý vị, Gia đình là vô giá vì đó là điểm tựa vững chắc, là nơi che mưa chắn bão, là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi chúng ta. Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và dòng chảy yêu thương không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, xã hội hiện đại khiến cho rất nhiều cha mẹ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc mưu sinh, khiến họ bận bịu hơn và thường vin lấy vai trò trụ cột gia đình để bao biện cho việc không thể ở bên con. Trong vòng xoáy thời cuộc ấy, cha mẹ thường quên rằng, ngày qua ngày, bầu trời của các con sẽ càng rộng lớn hơn, thì khoảng cách giữa chúng và cha mẹ sẽ ngày xa thêm. Số radio kỳ này sẽ xoay quanh mối liên hệ tình cảm, sự tác động tương hỗ qua lại giữa cha mẹ và con cái thời xưa và thời nay. Để qua đó, ta thấy được vai trò nền tảng của một gia đình hạnh phúc sẽ quyết định cho xã hội hiện tại và tương lai như thế nào.
7/27/20201 hour, 10 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Số phụ 17: “Chỉ quan sát và ghi nhận là đẩy lùi được phiền não”.

Thưa quý vị! Các vị thiền sư thường nhắc nhở rằng, việc có được chánh niệm không khó, mà giữ cho chánh niệm liên tục mới khó. Và phiền não cũng không đáng sợ. Vấn đề là ta có chánh niệm kịp thời, có thái độ đúng đắn khi quan sát chúng hay không thôi. Một trong những bí quyết quan trọng của thiền tập mà không được ghi chép phổ biến trong kinh điển, đó là “sự quan sát và ghi nhận thuần khiết”. Chỉ chừng ấy thôi là có thể đẩy lùi được phiền não. Dĩ nhiên, phiền não càng lớn mạnh thì mức độ “quan sát và ghi nhận” phải càng liên tục và mạnh mẽ thì mới đủ sức đối đầu và chuyển hoá chúng. Sau đây, mời quý vị đến với radio số phụ thứ 17 có chủ đề, “Chỉ quan sát và ghi nhận là đẩy lùi được phiền não”.
7/27/20201 hour, 9 minutes
Episode Artwork

Số phụ 16: Nằm yên với tâm không sân hận

Thưa quý vị! Nhờ thiền tập mà ta luôn quay về để nuôi dưỡng tâm hồn, ngay cả khi mình đang không có phiền não hay đang rất ổn. Phải có năng lượng chánh niệm dự trữ thì tâm sân hận mới không có cơ hội trồi dậy hay chiếm trọn tâm thức ta, để biến ta thành kẻ đầy sân hận. Điều tuyệt vời của thiền tập Vipassana và Thiền Hiểu Biết đó là chỉ tập trung phát triển chánh niệm thôi, còn mọi đối tượng đi ngang qua chánh niệm có là gì hay như thế nào cũng không quá quan trọng. Theo đó, ta vẫn có thể xem tâm sân hận là một đề mục của thiền quán, mà không cần phải tránh né hay tìm cách đàn áp nó. Thậm chí, ta còn dùng cả tâm thương yêu để chăm sóc tâm sân hận, và đó chính là phương cách hữu hiệu nhất để có thể chế phục và chuyển hoá tâm sân hận. Sau đây, mời quý vị đến với radio số phụ 16 với chủ đề “Nằm yên với tâm không sân hận”.
7/20/20201 hour, 9 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Episode 8: If now is the time to depart

Dear everyone, It is crucial to stay optimistic in critical periods of time because it can enhance our strength to cope with and overcome the difficulties. However it is also essential to anticipate the worst-case scenario in order to strengthen our mind or prevent us from panicking when it happens. The 8th Radio Episode titled “If now is the time to depart” will remind you of a crucial truth of human life which can happen anytime yet we tend to deliberately not think about it. We hope it will motivate you to live more positively in each present moment.
7/20/202055 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Số phụ 15: Kiên trì phát triển định lực

Thưa quý vị! Tâm chúng ta thường hay lao xao, chộn rộn, lo lắng, tưởng tượng đủ điều… chứ khi nào chịu đứng yên một chỗ. Trong tình trạng xã hội ngày càng có quá nhiều hấp dẫn lực, đặc biệt là tác động sâu nặng của nền công nghệ hiện đại, với các thiết bị điện tử như các loại điện thoại thông minh, đã góp phần lấy đi một nguồn năng lượng to tát và quý giá của con người. Nó khiến cho con người lúc nào cũng ở trong tình trạng kiệt quệ, mệt mỏi, và không thể tập trung vào một điều gì sâu sắc Có thể nói việc luyện tập để tâm ý an định trên một đối tượng là bài tập cơ bản nhất của thiền tập. Tuy nhiên, phải mất một thời gian khá lâu thiền sinh mới có thể hoàn toàn ở yên trong định, phát triển định lực cho sâu sắc và lâu bền, và có thể đưa định lực vào trong sinh hoạt đời sống. Điều này còn tuỳ thuộc vào sự quyết tâm rèn luyện và kiên trì của mỗi người. Sau đây, mời quý vị cùng đến với bài radio số phụ thứ 15 có chủ đề: “Kiên trì phát triển định lực”.
7/13/202058 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Supp - Ep 4: Sitting in stillness

Dear everyone, We practise meditation in order to become relaxed, tranquil, peaceful, free and particularly able to make our heart more open and vigorous. Therefore, in addition to the static meditation exercises introduced in the previous supplementary episodes, the Meditation Master Minh Niem will guide you through a practice of meditating in a moving environment. You will be able to extend your meditation time and space and then form a new habit of meditating wherever and whenever you are. Let us now invite you to listen and follow the guidance of Master Minh Niem in the 4th Supplementary Radio Episode titled “Sitting in Stillness”.
7/10/202053 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Số phụ 14: Nằm yên với trái tim bao dung, độ lượng

Thưa quý vị! Việc tha thứ cho lầm lỡ hay sai trái của ai đó quả thật là khó khăn hơn gấp nhiều lần so với việc chấp nhận những khó khăn hay yếu kém của họ. Bởi vì những lầm lỡ hay những sai trái ấy đã làm phương hại hay làm tổn thương ta. Hạnh phúc thay, ta đã biết tới thiền tập. Ta đã biết quay vào bên trong, đặc biệt là những khi ta thấy năng lượng của mình bị suy giảm. Ta đã ý thức mình cũng có vấn đề, không nhỏ, và cần được giúp đỡ. May mắn hơn, nhờ tiếp xúc được dòng thiền Vipassana chú trọng về phần ‘quán tâm’, mà ta đã không ngừng nhận diện và chăm sóc những phản ứng tâm ý của mình. Qua đó, mà ta đã ngày một thiện xảo hơn trong việc làm chủ tâm ý, hay nâng dậy những hạt giống lành vốn nằm sâu kín trong tâm hồn. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe và thực tập theo sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm trong radio số phụ 14 có chủ đề: “Nằm yên với trái tim bao dung, độ lượng”.
7/10/202057 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Episode 7: Only love remains

Dear everyone, In moments of upheaval, human kindness and solidarity are even more evident. In Vietnam, we have also seen heart-touching acts of altruism in the community during the epidemic period. Also, there have been countless examples of unsung sacrifices, like the medical workers - who are 'fighting' on the front line risking their lives all the time; or the teams of volunteers who are serving thousands of people in isolation centres... And there are many other silent sacrifices that we don’t hear about or cannot be named. This radio episode number 7 titled "Only Love Remains" serves as our deep gratitude to those who are making silent sacrifices for the community and the society and we hope to partly acknowledge some of the arduous effort of the frontline workers.
7/6/202055 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Số phụ 13: Nhìn phiền não bằng con mắt bình yên và trong trẻo

Thưa quý vị! Khi đã thực sự quay vào bên trong để thiền tập, thì ta mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện thường trực và sự chi phối khôn lường của những khối phiền não sâu kín trong ta. Hằng ngày, ta chỉ nhìn thấy những cái hay cái đẹp và cả sự lung linh qua sự trình diễn thật khéo léo mà chính ta cũng không hề nhận ra. Nó như một ‘lệnh’ đã được cài đặt sẵn từ trong vô thức, từ sự lây nhiễm của tâm thức xã hội, hoặc từ tập khí nhiều đời của những thế hệ trước. Nhưng may thay, ta đã biết đến thiền tập. Ta đã có được bảng chỉ dẫn cặn kẽ làm sao để có thể đối diện với những thế lực dữ dằn đó mà không bị nó đè bẹp hay nuốt chửng. Để rồi mỗi ngày ta lại thấy mình mạnh mẽ hơn hay lớn rộng hơn vì ta đã chiến thắng được bóng tối phiền não. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với radio số phụ 13 có chủ đề: “Nhìn phiền não bằng con mắt bình yên và trong trẻo”.
6/27/20201 hour, 13 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Episode 6: Contributing to subduing adversity

Dear everyone, During this time, though there are many positive signals, the reality shows that the upcoming days still have many challenges waiting for us to face. Although everyone is eager to get back to a normal life, there are still many hidden risks and we must change many habits so that we can adjust to this new life - living with the pandemic. Therefore, in this time, there is a real need from each individual for the contribution—and above all, from the community—for self-awareness so that we can safely overcome the storm. The 6th radio episode titled "Contributing to subduing adversity" has been completed in the context that our country and many other places are gradually bringing the rhythm of life back to normal with caution. We hope to continue to accompany you on this challenging journey.
6/27/202056 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Số phụ 12: “Nằm yên với tâm hồn rộng mở”

Thưa quý vị! Một trong những tín hiệu cho thấy sự thực tập của chúng ta đi đúng hướng, đó là tâm hồn của chúng ta ngày càng rộng mở hơn. Ngày hôm nay phải lớn hơn ngày hôm qua. Vấn đề còn lại là làm sao để trái tim ta có thể rộng mở. Giải pháp hay nhất đó là dành nhiều thời gian để chăm sóc trái tim của mình. Bằng cách nào đó, ta hãy làm cho trái tim của mình mềm lại, thư giãn, an trú, bình yên, tràn trề năng lượng… thì tự nhiên nó sẽ rộng lớn ra. Dù là rất khó khăn, nhưng càng quay vào bên trong để rèn luyện thì ta càng phát hiện ra khả năng chịu đựng của con người là vô hạn. Tiếp nối đề tài thẩm nghiệm về cái tôi của số phụ trước, bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe và thực tập theo radio số phụ thứ 12 có chủ đề “Nằm yên với tâm hồn rộng mở”, dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm
6/27/202057 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Supp - Ep 3: Deep concentration in every step

Through deep reflection, we can clearly see that within any adversities there exist opportunities. If we consider it impossible to turn outward to go to work, pursue projects, or develop a career, then it is also a good condition that helps us turn inward to nurture and lift up our mind. In this third supplementary episode entitled "Deep concentration in every step", Master Minh Niem will present to you a walking meditation practice of great value in nourishing and healing the mind. Let us invite you to listen deeply and practise with the guidance from our Master.
6/27/202038 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Số phụ 11: Ngồi yên với cái tôi bé nhỏ

Thưa quý vị! Như đã nhiều lần đề cập trước đây, chúng ta có thể thực hành thiền ở bất cứ nơi nào mà chúng ta cảm thấy có thể tận dụng được. Thậm chí, chúng ta còn có thể ngồi thiền ngay giữa nơi cảnh vật và con người đang xôn xao. Dù không cần nhắm mắt lại nhưng ta vẫn có thể quan sát được những gì đang xảy ra bên trong chính mình. Và điều quan trọng nữa là phải nắm vững ‘kỹ thuật hành thiền đúng đắn’, cũng như ‘thái độ hành thiền đúng đắn’, từ từ ta sẽ thấy rõ công năng chuyển hoá bất ngờ của thiền tập. Trong radio số phụ thứ 11 này, mời quý vị cùng lắng nghe và thực tập bài Thiền tọa có chủ đề: “Ngồi yên với cái tôi bé nhỏ” với sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
6/17/202056 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Supp - Ep 2: Letting Go of Worries

Dear everyone, Worries and sorrows are rooted in the mind, so there is no better way to be able to transform those negative energies than turning inward. Now let us invite you to listen to the second supplementary radio episode titled “Letting go of worries”and practise with the guidance from Master Minh Niem.
6/17/20201 hour, 11 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Số phụ 10: Bước Đi Điềm Tĩnh Giữa Xôn Xao

Thưa quý vị! Như chúng ta đã biết, thiền tập không chỉ gói gọn trong hình thức ngồi thiền, mà còn trong mọi uy nghi, động thái, và cả trong những sinh hoạt trong đời sống hằng ngày. Thiền hành, tức là thiền đi, là một trong những bài tập khá quan trọng, chuyển giao giữa trạng thái rất tĩnh là thiền toạ và trạng thái rất động là những sinh hoạt hằng ngày. Bởi vì, trong thiền hành có chứa đựng sự tĩnh lặng, và đồng thời cũng chứa đựng cả sự di động, dịch chuyển. Hơn nữa, thiền hành còn là bài thực tập rất dễ chịu và cũng rất hiệu nghiệm, nhất là mỗi khi chúng ta đang có sự căng thẳng hay bị cảm xúc khống chế. Bây giờ, mời quý vị cùng thực tập bài Thiền hành có chủ đề: “Bước đi điềm tĩnh giữa xôn xao”. Đây là bài thiền tập mở rộng, có thể ứng dụng trên mỗi nẻo đường chúng ta đi. Bài Thiền hành 45 phút này sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Minh Niệm.
6/8/202054 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Số phụ 9: Thực Tại Không Đáng Sợ Như Ta Tưởng

Thưa quý vị! Các nhà khoa học ngày nay đã nhận định rằng “Thế giới mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có”, còn Đức Phật ở 26 thế kỷ trước cũng đã nói rằng “Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy”. Như vậy, những gì mà chúng ta thấy, cảm nhận, dự đoán… đều có thể sai, thậm chí là hoàn toàn sai với những gì đang xảy ra trong thực tại. Đó có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng quá mức của chúng ta mà thôi. Theo đó, hầu hết những nỗi khổ niềm đau của chúng ta là do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải là do hoàn cảnh đưa tới. Vậy nên, con đường chấm dứt khổ đau chính là con đường quay vào bên trong – chuyển hóa phiền não, vượt qua giới hạn bản thân. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với radio số phụ thứ 9 với chủ đề “Thực tại không đáng sợ như ta tưởng”, để chúng ta có cơ hội xét lại tâm tưởng và những nỗi sợ hãi sâu kín bên trong.
5/31/202055 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Số phụ 8: An Trú Kiên Định Trong Thực Tại

Thưa quý vị! Như chúng ta đã biết, Chánh Niệm là trái tim của thiền tập. Chánh Niệm tức là khả năng quan sát một đối tượng, xung quanh hay bên trong chúng ta, với một thái độ đúng đắn. Tức là quan sát với tâm thuần khiết, còn gọi là “Nhận diện đơn thuần”. Tuy Định không phải là phần thực tập chính của thiền Vipassana hay Thiền Hiểu Biết, nhưng nó cũng là chất liệu vô cùng quan trọng, không thể thiếu để giúp cho Niệm được duy trì và phát huy. Nếu như Niệm là quan sát, thì Định là chuyên chú. Thiền sinh mới bắt đầu hành thiền thì cần dành nhiều thời gian để phát triển Định, để đối trị lại tâm lao xao, vọng động. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe và thực tập theo sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm trong radio số phụ thứ 8 với chủ đề: “An trú kiên định trong thực tại”
5/31/202059 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Episode 3: Do Not Reinforce Adversity

Welcome everyone to our radio series "Finding peace in turmoil". This program is brought to you by the joint effort of Meditation Master Minh Niệm and the Meditation Psychotherapy Communities - Mindful Living Land in several places. Dear everyone, The number of cases and deaths due to COVID-19 increasing in many countries is leading to several social isolation and distancing orders in some countries with large world economies. Economic experts have therefore predicted that a global economic downturn is inevitable. Besides the fear of the risk of infection, all this information undoubtedly leaves us worried about the picture of the future. However, according to economic experts, this excessive fear has led to many actions that exacerbated the existing situation. Therefore, this radio episode number 3 under the theme of "Do Not Reinforce Adversity" hopes to continue being your companion on the journey of overcoming the dangerous pandemic, as well as surpassing psychological turbulence in which anxiety and fear are the most typical.
5/17/202048 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Episode 2: We Need To Be Quarantined At Times

Dear everyone, Welcome to our second Radio Episode titled "We Need To Be Quarantined At Times" which is brought to you by the joint effort of Meditation Master Minh Niem and the Meditation Psychotherapy Communities - Mindful Living Land in many places. We are now in a historic period as together, the government and we are determined and unanimous in our social distancing practice to fight against COVID-19 pandemic. We need to stay at home during this time and not go out except for some absolutely essential circumstances. These are memorable days as our life has been very much different from before. But not to let distance separate us, we need to be proactive in new situations, even though our daily routines might have turned upside-down and filled with more challenges. With this radio episode, Master Minh Niem and everyone in the production team have pushed forward to have it on the air in time to be our companion with peace of mind as we go through the quarantine period alongside with our loved ones in our very own home. Tomorrow will come when we shall go outside again, hugging friends, shaking hands, and living our lives with so much more love, care, and responsibilities toward one another. So now, we would like to invite you to listen to the second episode of the series, "We Need To Be Quarantined At Times".
5/17/202050 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Supp - Ep 1: Bringing The Mind Back and Relaxing Deeply

Dear everyone, The ultimate purpose of this radio series “FINDING PEACE IN TURMOIL” is to remind us to turn this unstable time into a chance to return and connect with ourselves. Therefore, besides the main radio episodes, we also broadcast supplementary episodes in which Master Minh Niem will give us clear and specific instructions of meditation techniques so that we can practice at home to develop our inner strength and enhance our spiritual immune system. Now let us invite you to listen to the first supplementary radio episode: “Bringing The Mind Back and Relaxing Deeply”
5/17/20201 hour, 6 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Số phụ 7: Đứng Yên Nhìn Cuộc Đổi Thay

Kính thưa quý vị! Khi ta đã đi sâu vào thực tập dòng thiền Vipassana hay Thiền Hiểu Biết, thì ta đã gỡ bỏ được một nhận thức chưa đúng đắn, đó là thiền tập chỉ là trạng thái ngồi yên bất động. Mà thật ra, khi rời khỏi gối ngồi thiền, bước ra khỏi không gian tĩnh lặng, thì ta mới có nhiều bài thực tập lớn, thực tiễn, giúp ta mau chóng vượt qua được những giới hạn của mình. Vì trái tim của thiền tập là Chánh niệm, và đề mục chính của Chánh niệm lại chính là tâm. Thế nên, công việc của thiền sinh không phải là cố gắng để phát triển định lực hay đi sâu vào các tầng định, mà là phát triển khả năng quan sát tinh tường và đúng đắn về mọi hiện tượng tâm lý đang diễn ra – bao gồm những vọng tưởng và những cơn cảm xúc. Bây giờ, xin mời quý đại chúng cùng lắng nghe và thực tập theo sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm trong radio số phụ thứ 7 với chủ đề: “Đứng yên nhìn cuộc đổi thay"
5/17/20201 hour, 26 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Số phụ 6: Nhìn Dòng Cảm Giác Trôi Qua

Kính thưa quý vị! Khi bắt đầu thiền tập, quay vào bên trong, là chúng ta đã bắt đầu nhận ra tâm mình vô cùng rộng lớn, phức tạp, và không ngừng biến chuyển. Và một trong phần biến chuyển dễ nhận ra nhất đó là những dòng cảm giác, hay còn gọi là những dòng cảm thọ. Đây là một trong những yếu tố chi phối chúng ta rất nhiều nhưng ít khi nào chúng ta dám ngồi xuống đối mặt với những cảm giác đó, để xem tại sao mình lại có nó và tại sao nó cứ biến đổi không ngừng như vậy. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe và thực tập dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm trong radio số phụ thứ 6 với chủ đề: “Nhìn dòng cảm giác trôi qua”.
5/11/20201 hour, 10 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Số phụ 5: Quay Về Chăm Sóc Cơn Giận

Thưa quý vị! Thiền tập không chỉ là ngồi yên hàng giờ trong không gian tĩnh lặng, mà còn là quan sát và chế phục được phiền não – những phản ứng tâm lý tiêu cực của mình. Tuy nhiên, việc nhận diện và quan sát được phiền não hay chính cơn giận của mình khi nó đang diễn ra, luôn là thách thức lớn cho mỗi thiền sinh. Vì vậy, ta phải luôn thường trực quay về để duy trì năng lượng tỉnh thức, bình an thì mới đủ sức đương đầu với phiền não. Sau đây, xin mời quý vị cùng bước vào bài thực tập của radio phụ số 5 có chủ đề: “Quay về chăm sóc cơn giận”, dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
5/1/202056 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SỐ THỨ 6: CHUNG TAY ĐẨY LÙI NGHỊCH CẢNH

Kính thưa Đại chúng, Thời gian này, tuy có nhiều tín hiệu vui nhưng thực tế cho thấy những ngày tháng sắp tới vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ chúng ta đối mặt. Mặc dù mọi người đang háo hức muốn cùng nhau khôi phục lại nhịp sống như cũ, nhưng vì vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn nên tất cả chúng ta buộc phải thay đổi nhiều thói quen để có thể thích nghi với một cuộc sống mới - một cuộc sống chung với dịch. Do đó, thời gian này rất cần sự chung tay góp sức của mỗi cá nhân và trên hết vẫn là ý thức tự giác của cộng đồng để chúng ta có thể thật sự vượt qua cơn bão một cách an toàn. Radio thứ 6 với chủ đề “Chung tay đẩy lùi nghịch cảnh” được thực hiện trong bối cảnh tại nước ta và nhiều nơi khác đang từng bước cẩn trọng đưa nhịp sống trở lại bình thường. Hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng đại chúng trên chặng đường không ít thách thức này.
4/27/202056 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Số phụ 4: Ngồi Yên Trong Thảnh Thơi

Kính thưa Quý Đại chúng, Mục đích của việc hành thiền là để chúng ta có được sự an trú, bình yên, thư giãn và thảnh thơi. Đặc biệt là sao cho trái tim ngày càng vững chãi và rộng mở. Vì vậy, ngoài các bài thiền tập có tính chất tĩnh mà quý vị đã được thực hành ở các số phụ trước, ở số radio kỳ này, Thầy Minh Niệm sẽ hướng dẫn quý vị một bài thiền tập trong khung cảnh hơi động để quý vị có cơ hội mở rộng thời gian và không gian hành thiền của mình, để rồi từ đó chúng ta có được thói quen hành thiền ở mọi lúc mọi nơi. Sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe và thực hành bài thiền tập theo sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm với chủ đề “Ngồi yên trong thảnh thơi”.
4/26/202051 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Episode 1: The Best Time to Return

Welcome everyone to our radio series "FINDING PEACE IN TURMOIL". This program is brought to you by the joint effort of Meditation Master Minh Niem and the Meditation Psychotherapy Communities - Mindful Living Land in many places. Dear audience, as you're listening to this first radio series, right now the Coronavirus has spread to more than 200 countries, that's 99% of the total nations around the world. Other than the risks posed to our health and life, and the significant casualty to the economy, humankind on this planet is experiencing psychological damage as they witness several tragedies unfolding every day. It is not to mention that everyone is also suffering from all their self-made panics. This radio podcast has been created with the intention to soothe, heal, and provide mental support so that we can all join hands, stay strong and surpass this upheaval together. Our production team is working with several challenges. For instance, as everyone has been unable to come together for recording in the studio, we make do with our unprofessional and simple equipment from home. Master Minh Niem, as well as other members, has also been collaborating over the internet being geographically dispersed. However, everyone is putting in their best effort to deliver in time a really special and indispensable radio program during this period of too many psychological crises. The radio series will be broadcast every week and will be your companion on this journey as we surpass the turmoil and restore peace together. So now, we would like to invite you to join us with the first episode of the series, "THE BEST TIME TO RETURN".
4/20/202030 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

SỐ 05: RỒI NGÀY MAI SẼ KHÁC

Kính thưa quý đại chúng, Chào đón quý vị – cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới – cùng đến với chương trình radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu - Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên youtube và podcast, tại kênh chính thống và duy nhất là: Minh Niệm. Kính thưa quý vị, Chúng ta có thể thấy, thế giới ngoài kia đang biến đổi liên tục. Đặc biệt là trong thời gian này, sự biến đổi đó có thể dễ dàng thấy trong từng phút, từng giây qua những con số thống kê trên mặt báo. Nhưng qua đó, ta lại có cơ hội quý giá để chiêm nghiệm sự vô thường hơn lúc nào hết. Sự vô thường, không chỉ theo nghĩa phổ biến, hạn hẹp mà mọi người vẫn hiểu là cái chết, mà nó thực ra là sự biến đổi không ngừng của vạn vật xung quanh. Và qua đó, ta lại có dịp chứng kiến một sự vô thường khác - đó là sự thay đổi liên tục của thế giới nội tâm - thế giới bên trong của chúng ta. Radio số 5 này với chủ đề: "Rồi ngày mai sẽ khác", tiếp nối chủ đề số radio trước, hy vọng có thể nhắc nhớ quý đại chúng về quy luật đổi thay tất yếu của cuộc sống để chúng ta có thể lúc nào cũng vững niềm tin vào những điều tốt đẹp sắp tới.
4/20/202052 minutes, 1 second
Episode Artwork

Số phụ 3: Quay về ôm ấp nỗi đau

Thưa Đại chúng, Nếu chúng ta nhìn kỹ thì quả thật trong bất cứ cái nghịch nào cũng đều chứa cái thuận cả. Nếu như xem việc không thể hướng ra bên ngoài để mưu sinh, theo đuổi các dự án, hoặc phát triển sự nghiệp, là một nghịch duyên, thì cũng chính nó lại là thuận duyên giúp ta quay vào bên trong để nuôi dưỡng và nâng dậy tâm hồn. Trong radio phụ số thứ 3 này với chủ đề ‘Quay về ôm ấp nỗi đau’, Thầy Minh Niệm sẽ gửi đến quý vị 2 bài thiền tập có giá trị rất cao trong việc nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe và thực tập theo sự hướng dẫn của Thầy.
4/17/20201 hour, 9 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Số phụ 2: Buông Xả Những Nỗi Lo Âu

Những nỗi lo lắng, phiền muộn đều xuất phát từ trong tâm, nên không có con đường nào tốt hơn để có thể chuyển hóa những năng lượng tiêu cực ấy bằng con đường quay vào nội tâm. Sau đây, kính mời quý đại chúng cùng lắng nghe và thực tập theo sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm trong radio số phụ thứ 2 với chủ đề: "Buông xả những nỗi lo âu".
4/10/20201 hour, 12 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Số phụ 1: Đưa Tâm Trở Về Và Thư Giãn Sâu

Kính thưa quý đại chúng, Như tinh thần của chuỗi radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG, nhằm nhắc nhở đại chúng tận dụng quãng thời gian biến động này như một cơ hội để mỗi người có thể quay về kết nối với chính mình. Vì vậy, bên cạnh các số radio chính thì trong các radio số phụ, Thầy Minh Niệm sẽ hướng dẫn cụ thể các phương pháp Thiền tập để quý đại chúng có thể tự thực tập tại nhà nhằm phát triển nội lực của mình và tăng sức đề kháng của tâm hồn. Sau đây, xin mời quý đại chúng cùng lắng nghe radio số phụ đầu tiên: Đưa tâm trở về và Thư giãn sâu.
4/8/20201 hour, 15 minutes, 38 seconds