Winamp Logo
mi LEB do with D&B Couple Podcast Cover
mi LEB do with D&B Couple Podcast Profile

mi LEB do with D&B Couple Podcast

Khmer, Social, 1 season, 9 episodes, 5 hours, 32 minutes
About
mi LEB do(មី ឡិប ដូ) គឺជាpodcast គូស្នេហ៍របស់ដេបូរ៉ានិងប៊ុនឡេង ដែលយើងនឹងនិយាយពីជីវិតនិងស្នេហារបស់ពួកយើងទាំងពីរហើយនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលលឺ មិនដែលឃើញនៅលើវីដេអូរបស់ពួកយើង។ កុំភ្លេចតាមដានស្តាប់រៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង ៥:០០នាទី! mi LEB do is a couple's podcast hosted by Deborah & Bunleng. Here we'll talk everything about our relationship, life, etc, that you don't really see on our videos. Tune in every Thursday at 5:00pm to hear Deborah & Bunleng having real & natural conversations! Follow us on : https://liinks.co/bunleng.deborah #kobgoals
Episode Artwork

EP8: និយាយពីសត្វសុនខនិងឆ្មា // About Dog and Cat

[English Below] ខានជួបគ្នាយូរ សុខសប្បាយទេ? ពួកយើងចង់ចូលរួមនិយាយទាក់ទងនឹងការហូបសាច់ឆ្កែ ឆ្មា ពីការចិញ្ចឹមពួកគេ ទំនួលខុសត្រូវផ្សេងៗ ជាពិសេសការបង្កាត់ពូជខុសរបៀប និងធ្វើម៉េចដើម្បីបញ្ឈប់អំពើទាំងនោះ។​ ចូលរួមស្តាប់និងជួយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកផ្សេងផង! Long time no see, How are you? In this episode, we want to talk about people who eating dog and cat meat, how to adopt, responsibility, wrong breeding in Cambodia and more. Tune in and share to your friends about this! បរិច្ចាគទៅកាន់ Dirtypaws Kampot // Donation to Dirtypaws Kampot: ABA: 001910024 (Marie Thach) Dirtypaws Kampot Instagram: https://www.instagram.com/dirtypawskampot/ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ហើយមានអីចង់សួរ អាចទម្លាក់សារជាសម្លេងនៅលើ/If you have any questions, you can send us a voice message on: https://anchor.fm/milebdocouplepod/message Follow us on: https://www.liinks.co/bunleng.deborah --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
3/16/202238 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

EP7: ជំនឿនិងការរើសអើង // Beliefs and Criticisms

[English Below]  សប្តាហ៍មុនយើងអត់បានចេញpodcast ប៉ុន្តែយើងមានepisodeថ្មីសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយគិតពីអ្វីដែលយើងជឿហើយអ្វីដែលអ្នកដទៃមើលឃើញអត់? ចុះចំពោះការរើសអើងវិញ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកវាយ៉ាងម៉េចដែរ? We missed last week's episode but here's a new one for this week! Do you ever think about your personal beliefs in life and how others see it? Also how do you deal with criticism? បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ហើយមានអីចង់សួរ អាចទម្លាក់សារជាសម្លេងនៅលើ/If you have any questions, you can send us a voice message on: https://anchor.fm/milebdocouplepod/message Follow us on: https://www.liinks.co/bunleng.deborah --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
7/1/202140 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

EP6: ស្ត្រេស // Stress

[English Below] ជីវិតមិនងាយស្រួលរហូតទេ។ ប៉ុន្មានរយៈនេះយើងរវល់នឹងការងារខ្លាំងគួរអោយកត់សម្គាល់ ហើយវាក៏បានធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងផងដែរ! Life is not always easy. These past few weeks we’ve been dealing with a lot of stuff and it’s getting to us. បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ហើយមានអីចង់សួរ អាចទម្លាក់សារជាសម្លេងនៅលើ/If you have any questions, you can send us a voice message on: https://anchor.fm/milebdocouplepod/message Follow us on: https://www.liinks.co/bunleng.deborah --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
6/18/202134 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

EP5: ចិញ្ចឹមDisneyនិងស្នេហាផ្លូវឆ្ងាយ // Adopting Disney and Long Distance

[English Below] ដំបូងបង្អស់គឺជាសង្សារ បន្ទាប់មកមានកូនឆ្កែ ចុះអីគេបន្ទាប់ទៀត? ហេហេ។ ហើយពីរនាក់យើងគិតម៉េចអំពីស្នេហាដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នា First it's dating, then it's a puppy, and then what's next? Hehe. Also what's our opinion and experience with a Long Distance Relationship? បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ហើយមានអីចង់សួរ អាចទម្លាក់សារជាសម្លេងនៅលើ/If you have any questions, you can send us a voice message on: https://anchor.fm/milebdocouplepod/message Follow us on: https://www.liinks.co/bunleng.deborah --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
6/11/202126 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

EP4: បញ្ហាគូស្នេហ៍ពេលធ្វើការជាមួយគ្នា // Dating and Working Struggles

[English Below] មួយរយៈពេលនេះ ពួកយើងរវល់ការងារពេកធ្វើអោយយើងភ្លេចចាប់អារម្មណ៍លើទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកយើង។ មិនមែនពួកយើងឈប់ស្រលាញ់គ្នាទេ ប៉ុន្តែយើងពិបាកនឹងរកពេលវេលាសម្រាប់នៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់។ បើអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាបែបនេះ ជួយចែករំលែកជាមួយពួកយើងផង! Lately we've been busy with work and we've put our dating lives to one side. It's not that we are falling out of love but we can't seem to find quality time together. If you've experienced this before, please do share about it! បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ហើយមានអីចង់សួរ អាចទម្លាក់សារជាសម្លេងនៅលើ/If you have any questions, you can send us a voice message on: https://anchor.fm/milebdocouplepod/message Follow us on: https://www.liinks.co/bunleng.deborah --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
6/5/202130 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

EP3: ទទួលស្គាល់កំហុស // Admitting Mistakes

ហេតុអីបានការទទួលស្គាល់កំហុសពិតជាសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហា? មកស្តាប់ទាំងអស់គ្នា! Why is admitting our mistakes so important in a relationship? Well, listen to the podcast to find out! បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ហើយមានអីចង់សួរ អាចទម្លាក់សារជាសម្លេងនៅលើ/If you have any questions, you can send us a voice message on: https://anchor.fm/milebdocouplepod/message Follow us on: https://www.liinks.co/bunleng.deborah --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
5/27/202144 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

EP2: ស្នេហារឹងមាំ // A Strong Relationship

ពួកយើងបានស្រលាញ់គ្នាអស់រយៈពេល៣ឆ្នាំហើយ! ស្នេហាយើងមិនមែនស្រស់បំព្រងនិងសប្បាយរហូតទេ។ តែម៉េចបានយើងនៅតែស្រលាញ់គ្នា? យើងធ្លាប់បែកគ្នាអត់? តោះ! មកស្តាប់ទាំងអស់គ្នា! We have been dating for THREE YEARS now! It was not always rainbows and butterflies but we are still going strong. Why are we still dating? Have we ever broken up before? Tune in now to find out how our relationship is still strong! បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ហើយមានអីចង់សួរ អាចទម្លាក់សារជាសម្លេងនៅលើ/If you have any questions, you can send us a voice message on: https://anchor.fm/milebdocouplepod/message Follow us on: https://www.liinks.co/bunleng.deborah --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
5/20/202157 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

EP1: លើកដំបូងរបស់យើង // Our Firsts

[English Below] លើកដំបូងរបស់យើង នៅក្នុងpodcastដំបូងរបស់យើង យើងរំលឹកពីរឿងអតីតកាលដែលយើងបានស្គាល់គ្នាដំបូង និយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាលើកដំបូង ការណាត់ជួបលើកដំបូងនិងមូលហេតុដែលយើងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ទៅវិញទៅមក។ មកស្តាប់ថា តើពួកយើងក្លាយពីអ្នកមិនស្គាល់គ្នាទៅជាគូស្នេហ៍បានដោយរបៀបណា? Our Firsts. On our first episode on this podcast, we will be reminiscing all our firsts together. That means our first time seeing each other, our first call together, our first date, and even what made us fall in love with each other. Tune in now to hear about our experiences together from strangers to being in a relationship! បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្តាប់ហើយមានអីចង់សួរ អាចទម្លាក់សារជាសម្លេងនៅលើ/If you have any questions, you can send us a voice message on: https://anchor.fm/milebdocouplepod/message Follow us on: https://www.liinks.co/bunleng.deborah --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
5/13/202156 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

mi LEB do with Deb & Leng Couple Podcast TEASER

mi LEB do (មី ឡិប ដូ) គឺជាpodcast គូស្នេហ៍របស់ដេបូរ៉ានិងប៊ុនឡេង ដែលយើងនឹងនិយាយពីជីវិតនិងស្នេហារបស់ពួកយើងទាំងពីរហើយនិងរឿងជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលឃើញមិនដែលលឺនៅលើវីដេអូរបស់ពួកយើង។ កុំភ្លេចតាមដានស្តាប់រៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង ៥:៣០នាទី!​ mi LEB do is a couple's podcast hosted by Deborah & Bunleng. Here we'll talk everything about our relationship, life, etc, that you don't really see on our videos. Tune in every Thursday at 5:30pm to hear Deb&Bunleng having real & natural conversations! #kobgoals  --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/milebdocouplepod/message
5/4/20213 minutes, 43 seconds