Winamp Logo
Mabaleng Cover
Mabaleng Profile

Mabaleng

English, Sports, 1 season, 235 episodes, 3 days, 5 hours, 26 minutes
About
The show redefines radio sports show by providing a platform for sports discussions not only about “who scored the goal” but boardroom sports politics. Sports lovers and followers are continually intrigued with most in-depth, insightful and entertaining sports content. MAMEPE provides sharp, witty and eager platform to lock opinions with any and all whether be sports followers, players, managers, experts and executives, expect your voice to be heard.
Episode Artwork

Mo sekhutlwaneng sa bagaka re laleditse Tiyani “Suger” Mabunda motshameka gare wa maloba wa Memelodi Sundowns FC, Arcadia Shepherds le Black Leopards FC @Bafana Bafana

Mo sekhutlwaneng sa bagaka re laleditse Tiyani ·Suger· Mabunda motshameka gare wa maloba wa Memelodi Sundowns FC, Arcadia Shepherds le Black Leopards FC @Bafana Bafana
11/18/202123 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Re buisana le mokatise wa @Bafana Bafana Hugo Broos, e leba tiro ya gagwe morago ga go tsaya marapo a go katisa setlhopha sa naga

Re buisana le mokatise wa @Bafana Bafana Hugo Broos, re leba tiro ya gagwe morago ga go tsaya marapo a go katisa setlhopha sa naga, mekgwa eo a e dirisang go tsweletsa setlhopha ga mmogo le ka moo a tlhophang batshameki ka gone, le go leba kwa morago tiragatso ya setlhopha mo metshamekong ya 2020 Qatar FIFA World Cup Qualifiers
11/16/202116 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Re seka seka tshimologo ya ICC T20 World Cup le Aaron Phangiso motshameki wa maloba wa Proteas, gajana a tshamekela Lions, le Lesedi Motshabi Cricket Analyst

Re seka seka tshimologo ya ICC T20 World Cup le Aaron Phangiso motshameki wa maloba wa Proteas, gajana a tshamekela Lions, le Lesedi Motshabi Cricket Analyst
10/19/20218 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Kaizer Chiefs FC Vina Maphosa Corporate Communications Manager, re leba kwa morago setlha se se fetileng le ipaakanyo ya bona go leba setlha se se tlang

Kaizer Chiefs FC Vina Maphosa Corporate Communications Manager, re leba kwa morago setlha se se fetileng le ipaakanyo ya bona go leba setlha se se tlang
8/17/202125 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

mogaka mo metshamekong Mme Ria Ledwaba, yo o kileng a tlhama setlhopha Ria Stars “Manyora”, mma kgwebo le leloko la SAFA.

Re tswelela go keteka kgwedi ya basadi mme gompieno re laleditse mogaka mo metshamekong Mme Ria Ledwaba, yo o kileng a tlhama setlhopha Ria Stars “Manyora”, mma kgwebo le leloko la SAFA.
8/5/202133 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Maimane Alfred Phiri motshameki wa maloba wa Bafana Bafana, Alexandra United, Jomo Cosmos, Ajax Cape Town, Moroka Swallows le Supersport United. Gençlerbirliği, Vanspor Samsunspor

Maimane Alfred Phiri motshameki wa maloba wa Bafana Bafana, Alexandra United, Jomo Cosmos, Ajax Cape Town, Moroka Swallows le Supersport United. Gençlerbirli·i, Vanspor Samsunspor
7/29/202120 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Re gopola Coudjoe Amankwa, mokaloba mo lefapheng la kgaso yo a tlogetseng lefatshe le le kokwano, baeng ba rona ke Kwena Moabelo mogasi, wa radio le television le Timothy Molobi

Re gopola Coudjoe Amankwa, mokaloba mo lefapheng la kgaso yo a tlogetseng lefatshe le le kokwano, baeng ba rona ke Kwena Moabelo mogasi, wa radio le television le Timothy Molobi mokwadi wa dikgang tsa metshameko
7/29/202122 minutes, 1 second
Episode Artwork

Motshameka gare wa setlhopha sa Cape Town City FC Aubrey Ngoma.

motshameka gare wa setlhopha sa Cape Town City FC Aubrey Ngoma.
7/21/202123 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Dr Jerome Mampane o tlhalosa gore #Covid-19 e amile jang metshameko ga mmogo le ba athlete ba ba ikatisang ka thata go ipaakanyetsa Tokyo Olympics

Covid-19 e amile jang metshameko ga mmogo le ba athlete ba ba ikatisang ka thata go ipaakanyetsa Tokyo Olympics, re laleditse Dr Jerome Mampane o re tsholetse dintlha ka botlal
7/21/202119 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

ABC Motsepe League graduates Rovers extend PSL national footprint.

Re etela kampa ya setlhopha Platinum City Rovers FC, re laleditse Tlou Segolelo e leng motsamaise, Thebe Sekoto president ya Sport Confederation ya North West, Tsotso Tlhapi MEC wa methameko, botsweretsi le setso North West.  
7/21/202115 minutes, 16 seconds