Winamp Logo
LYpodden Cover
LYpodden Profile

LYpodden

Norwegian, Education, 1 season, 36 episodes, 20 hours
About
Lærernes Yrkesforbund I Delta sin offisielle pod. Vi presenterer dagsaktuelle tema for lærere og vil også tilby noen faglige godbiter underveis.
Episode Artwork

Elevundersøkelsen viser at mobbetallene er økende, hvordan kan vi møte utfordringen ? DEL 1

Vi har invitert med oss Petter Lona leder for elevorganisasjonen. Selma Therese Lyng, seniorforsker med en PhD-grad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har bred erfaring fra ulike typer forsknings-, evaluerings- og utviklingsdesign, og har særlig kompetanse på kvalitative metoder. Hennes kjerneområder er arbeid-familie-tilpasninger og skoleforskning, med vekt på skolemiljø, mobbing og krenkelser og tverrprofesjonelt samarbeid i skolen. Lyng leder evalueringen av ny modell for kompetanseutvikling i skolen (2020-2025) Og Ingunn Eriksen, forsker ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Hun har PhD i kulturstudier fra UiO (2013). Hennes forskningsinteresser inkluderer ungdoms jevnalderrelasjoner, psykisk helse og mobbing, unges fritidsaktiviteter og foreldrerelasjoner, samt betydning av klasse, kjønn og etnisitet. Hun jobber med kvalitative forskningsmetoder og leder det longitudinelle kvalitative forskningsprogrammet Ungdom i endring. Sammen med Mira Aaboen Sletten er hun ansvarlig redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.
3/25/202427 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Del 2, de tre bena å stå på når vi arbeider med mobbing.

Dette er del 2 av podden som ser på hva vi kan gjøre med økende mobbetall. Medvirkende : Petter Lona, leder for elevorganisasjonen. Selma Therese Lyng, seniorforsker med en PhD-grad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har bred erfaring fra ulike typer forsknings-, evaluerings- og utviklingsdesign, og har særlig kompetanse på kvalitative metoder. Hennes kjerneområder er arbeid-familie-tilpasninger og skoleforskning, med vekt på skolemiljø, mobbing og krenkelser og tverrprofesjonelt samarbeid i skolen. Lyng leder evalueringen av ny modell for kompetanseutvikling i skolen (2020-2025) Og Ingunn Eriksen, forsker ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Hun har PhD i kulturstudier fra UiO (2013). Hennes forskningsinteresser inkluderer ungdoms jevnalderrelasjoner, psykisk helse og mobbing, unges fritidsaktiviteter og foreldrerelasjoner, samt betydning av klasse, kjønn og etnisitet. Hun jobber med kvalitative forskningsmetoder og leder det longitudinelle kvalitative forskningsprogrammet Ungdom i endring. Sammen med Mira Aaboen Sletten er hun ansvarlig redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.
3/25/202431 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Digital mobbing-hva kan vi gjøre ?

Sammen med Ida Risanger Sjursø, førsteamanuensis i pedagogisk psykologi og Hildegunn Fandrem, professor. Begge fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, tar vi praten. hva er og hvordan kan vi få gjort noe med digital mobbing ?
3/25/202429 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Uteskole og praktisk undervisning, hva har det å si elevenes læringsmiljø ?

Vi har invitert med oss Ulrich Dettweiler, professor i pedagogikk og leder for doktor programmene ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforkning. UIS. Og Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, NTNU. Dettweiler forsker på uteskole og hvordan praktisk læring , påvirker de underliggende psykologiske prosessene. Sammen med Farstad Djupedal som forsker på endringer i timeplanene, mot en mer teoretisk skole, forsøker vi å si noe om: Hvorfor er det så viktig at skolen er praktisk, og hvilken rolle kan uteskole ha i det ?
3/25/202433 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Ungdom og Rus del 2

I denne podden om ungdom og rus snakker vi med Kåre Løvstakken, med erfaring fra politiet og innenfor helsetjenesten. Merete Taksdal, prosjektleder ved Nasjonal Kompetansetjeneste TSB. Klara Øverland, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved læringsmiljøsenteret, avd Stavanger. Det er andre del av to podder som vi håper kan gi noen råd og innspill på hvordan vi i skolen kan se, gripe inn og hjelpe ungdommer som enten ruser seg selv, lever i familier eller er en del av miljøer der rus er en del av hverdagen.
10/11/202328 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Ungdom og rus Del 1

I denne podden om ungdom og rus snakker vi med Kåre Løvstakken, med erfaring fra politiet og helse. Og Klara Øverland, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved læringsmiljøsenteret, avd Stavanger. Det er første del av to podder som vi håper kan gi noen råd og innspill på hvordan vi i skolen kan se, gripe inn og hjelpe ungdommer som enten ruser seg selv, lever i familier eller er en del av miljøer der rus er en del av hverdagen.
10/11/202328 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Digital Mobbing

Vi har med Petter Longva, leder av elevorganisasjonen og Ida Sjursanger, førsteamanuensis i pedagogisk psykologi fra UIS. Antallet elever som mobbes digitalt er økende. Hva bør vi som voksne være obs på, hvordan kan vi hjelpe og bidra for at alle også skal kunne oppleve nettet som et mobbefritt miljø ?
10/11/202329 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Folkehelse

Sammen med Egil Nygård, professor helse-utviklings og personlighetspsykologi ved PSI, UIO og leder for HeaLS forskningen som Ly er med i, har vi med Anne Thorild Klomsten, førsteamanuensis pedagogisk psykologi , institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Folkehelse og livsmestring som en del av både overordnet del og spesifikt i fagplanene kan gi elevene verdifull kompetanse for å mestre eget liv. Fokuset på livsmestring og mental helse kommer fote litt foran folkehelse som begrep. Hva er det ? Vi forsøker å komme frem til en god forståelse sammen med to av forskerne som er involvert i HeaLS.
10/11/202325 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

HeaLS- folkehelse og livsmestring i skolen

Vi har med Egil Nygård, Professor helse-utvikling og personlighetspsykologi UIO. Anne Thorild Klomsten, Pedagogisk psykologi, ved institutt fr pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Einar Hanisch, spesialrådgiver i Delta og Petter Andreas Longva fra elevorganisasjonen. Sammen med flere andre er LY med i et EU finansiert forskningsprosjekt. Vi er med for å finne ut om Folkehelse og livsmestring slik det er i overordnet del, og fagplanene har den effekten som er ønsket. En ønsket er effekt er økt kompetanse for å mestre eget liv både mentalt og fysisk.
10/11/202320 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Yrkesfag inn på ungdomsskolen og flere læreplasser.

Regjeringen har lovet en storsatsing på yrkesfag. Elevorganisasjonen organiserer mange elever i det yrkesfaglige løpet, Aslak Berntsen Husby og vår egen Bjørn Harald Iversen, leder av vernepleier forbundet men også sittende Y-nemnd medlem, gjør seg noen tanker om dette. Yrkesopplæringsnemndene (y-nemnder) er rådgivende partssammensatte samarbeidsorgan for fag- og yrkesopplæringen på fylkeskommunalt nivå. Y-nemnda uttaler seg i saker om kvalitet, læreplasser og dimensjonering av yrkesfagene i hvert enkelt fylke.
4/4/202326 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Tidlig innsats også på yrkesfag i skolen ?

Timeplanene har endret seg mye siden 1960 tallet. Elise Farstad Djupedal fra NTNU forsker på i hvilken retning de har endret seg. Hvor er det blitt av de praktisk estetiske fagene ? Er skolen rigget for de " praktiske" elevene ? Gir det meningsfulle læringsmiljø for alle når skolen er så teoritung ? Einar Hanisch er spesialrådgiver i Delta og arbeider blant annet med skolepolitikk i Delta. Elise Farstad Djupedal er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hun har en bred interesse for spørsmål om politikk, skole, ulikhet og inkludering. For tida jobber hun med et doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen grunnskolen som kunnskapspolitikk: politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016.
4/4/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Psykisk helse og livsmestring for å øke nærvær i skolen.

Ly podden har invitert med Ingeborg Lykseth som brenner ekstra for barn og unge som av ulike grunner ikke mestrer skole. Vi har også med Anne Thorild Klomsten som er førsteamanuensis Pedagogisk psykologi, institutt for pedagogisk og livslang læring ved NTNU.
4/4/202330 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Tilhørighet, elevmedvirkning og inkludering av elevene.

Hva er det som gjør at noen elever ikke trives på skolen ? Hvordan møter vi at elever opplever at skolen er meningsløs ? Inger Bergkastet, er tilknyttet Høyskolen i Innlandet. Med sin over 20 års erfaring som pedagog, spesialpedagog og veileder, gir hun skoler god støtte og veiledning gjennom ulike prosjekter. Elise Farstad Djupedal er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hun har en bred interesse for spørsmål om politikk, skole, ulikhet og inkludering. For tida jobber hun med et doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen grunnskolen som kunnskapspolitikk: politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016.
4/4/202329 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Utvikling av Sosial kompetanse.

Klara Øverland ; Førsteamanuensis fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Øverland har veiledet Erlend Megaard Jensen i hans masteroppgave : Hvilke erfaringer har lærere i spesialskole med sosial kompetanseutvikling hos elever som utøver eksternalisert atferd i 5-7. klasse? ( vår 2020) Vi ser på resultatene sammen og gjør oss noen tanker om hvilke grep som kan overføres til arbeidet innenfor den mer generelle elevgruppen for å utvikle sosial kompetanse.
11/8/202237 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Uønsket skolefravær-skolevegring. Hva kan vi gjøre ?

Uønsket fravær som utvikler seg til skolevegring er et voksende problem. Ly podden har derfor invitert Trude Havik, førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Havik har doktorgrad i spesialpedagogikk, med tema skolens rolle i skolevegring. Hun har erfaring fra PP-tjenesten og har jobbet i grunnskolen som lærer og spesialpedagog.
11/8/202227 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Skolemåltid- hvordan ser vi det for oss ?

Leder av kost og ernæringsforbundet i Delta, Arnt Steffensen og Lys leder Janne Øksnes, var i vår på møte med departementet for å snakke om Skolemat. Med vår interesse generelt for god mat og drikke så måtte dette utarte seg til en pod. Steffensen har bakgrunn som kokk, Øksnes som matelskende lærer, med lunsjen som dagens høydepunkt.  Med oss har vi også Nina Cecilie Øverby. Professor ved Universitetet i Agder, ved institutt for folkehelse og ernæring. Øverby leder  det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition med fokus på mat og ernæring fra tidlig utvikling.
11/8/202221 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Yrkesfaglig satsing ?

Vi har tatt en prat med Grete Haaland, professor ved Høyskolen i Østfold. Hun er medforfatter av artikkelen: Ti års satsing på yrkesfag-null resultat og forfatter av blant annet, Vurdering i Yrkesfag (2018). Med oss er også Bjarne Lindhøy Jacobsen, lærer bygg og anlegg ved Åssiden Vgs, med bakgrunn som Blikkenslager med mesterbrev.
11/8/202229 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Relasjonskompetanse

Cecilie Evertsen fra Læringsmiljøsenteret ved UIS og Anne Thorild Klomsten fra NTNU tar en prat med oss om betydningen av relasjonskompetanse i utviklingen av et godt skolemiljø- 
4/23/202247 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Gjensidige vår 2022

Per Kristian Larsen begynner å bli kjent for oss i Ly,  vår Gjensidige forsikringsmann. Han tar oss gjennom noen tips råd og nye medlemstilbud. 
4/8/202215 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

ER lærere sytete ?

Syter lærere mer enn andre ? Vi har snakket med Rolf Høisæter fra status lærer, Vibeke Gwendoline Fængsrud fra House of Math og Bengt Eliassen. Syter vi ? Eller er det en dårlig aprilspøk ?
4/1/20221 hour, 5 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Livsmestring i skolen

Sammen med Anne Thorild Klomsten fra NTNU , og Klara Øverland fra UIS tar vi en inspirerende samtale om Livsmestrings arbeidet i skolen.
3/25/202234 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Kompetansebasert læreplanverk

Vi har snakket med Elise Farstad Djupedal ved NTNU om overgangen fra et kunnskapsbasert til et kompetansebasert læreplanverk. Spennende !
3/18/202244 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Praktisk-estetiske fag og metoder som egenart i norsk skole.

Vi har med oss Elise Farstad Djupedal , hennes PHD prosjekt har arbeidstittelen Grunnskolen som kunnskapspolitikk. Avhandlingens første artikkel heter da yrkesfag forsvant fra ungdomsskolen. Vi har invitert henne med for en løs prat om de praktisk estetiske fagene og deres plass iden nye læreplanen.
3/11/202235 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Prestasjonsorienteringen i skolen, hva gjør den med elevene våre

Ly podden har tatt en prat med Anne Thorlid Klomsten, førsteamenuensis i pedagogisk psykologi ved NTNU.  Hvordan påvirker kravet om mestring, læring, prestasjoner og kompetanse elevenes psykiske helse. ? Hvorfor har livsmestring en plass i skolen ? Og snakker vi alt for lite om føleser ? og ikke minst, viser vi for lite av dem ?! 
10/28/202144 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Mobbing og Krenkelser, de voksnes ansvar !

Vi har tatt en prat med Jostein Alberti-Espenes. Forfatteren av boken: Krenkelse i skolen- mobbingens bakteppe. Vi er alle enige om at det er de voksnes ansvar å arbeide med og for elevene på en slik måte at skolen er et godt sted å være såvel faglig som sosialt. Hvordan fungerer det i praksis, fungerer det ? Hva med skolens møte med §9a ? Vårt rettsvern ?
10/14/202131 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Kunnskapsløftet og læreplanene

Vi har en prat med Elise Farstad Djupedal. Hun har god oversikt over læreplanene helt fra 60 tallet. Hva sier hun om de nye læreplanene ? Hvordan kan vi som lærere arbeide for å få til intensjonene i dem ? Vi tar med oss noen gode råd fra en som har laget dem ;) 
9/30/202152 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Valg og ny farge...Hva nu ?

Vi har tatt en prat med lærer og moderator av Status Lærer Rolf Høisæter og assisten og kan bli lektor Bengt Eliassen, to over gjennomsnittet engasjerte menn i barn og unge. Hva tror vi skjer nå, med valgløftene fra en rød grønn koalisjon ? 
9/28/202159 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Status Lærer

Hva er det som rører seg i det digitale profesjonsfelleskapet ? Vi har snakket med Rolf Høisæter , en av moderatorene og stifterene av Status Lærer. 
9/17/20211 hour, 12 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Bli tillitsvalgt ! Kjersti tar deg med på en liten , sånn ble jeg tillitsvalgt reise.

Å bli tillitsvalgt i Delta anbefales. Du får god oppfølging og muligheter for personlig utvikling. 
6/3/202124 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Trond Ellefsen. Vår 1.nestleder.

Ly podden tok en kjapp prat med en fra Ålesund. Hva tenker politisk ledelse om oss lærere, hvor er vår plass i LY. Hvorfor skal man egentlig være organisert hos Delta/LY. På tross av uenigheter omkring om det er Ålesund som er verdens navle. Så er det en hyggelig prat :) 
6/3/202131 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Gjensidige, vår forsikringspartner.

Vet dere hvorfor forsikrings og fagforeningsbransjen arbeider sammen ? Hvordan begynte det egentlig ? Vi har tatt en prat med Per Kristian Larsen i Gjensidige. Han kan også fortelle oss hvordan vi best kan benytte oss av gjensidiges tilbud til oss medlemmer i Delta.
6/1/202117 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Vernepleiere i skolen ?

Vi har tatt en prat med Bjørn Harald Iversen, leder for vernepleiere i Delta. Hvordan kan denne yrkesgruppen bidra inn i skolen. Har du en vernepleier på din skole ? Bruk ressursen :) 
5/22/202119 minutes
Episode Artwork

Vold og trussler i skolen, hva kan vi gjøre ?

Knut Gundersen, Dosent (Professor) Ermeritus, VID vitenskapelige høgskole og  Klara Øverland, Førsteamanuensis/psyk.spes, Læringsmiljøsenteret (UiS)/RKBU-Vest, Norce.  Tar oss med i en samtale omkring hvordan vi kan møte vold og trusler i skolen. 
5/14/202138 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Clemens Saers

Clemens Saers deler sin historie med oss. Han opplevde vold på egen arbeidsplass og opplever i etterkant at arbeidsgiver ikke tar ansvar. Hva tenker vi i Ly om dette ? Hør historien og tidligere og nåværende forbundsleders samtale omkring hva det er som foregår i norsk skole. Hvorfor klarer vi ikke å avverge vold og trussler og hvilket ansvar har arbeidsgiver.
5/7/202134 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Michel Matheos. Ingen utenfor.

Vi har snakket med Michel Matheos om hvordan vi som lærere kan arbeide for å skape gode relasjoner til elevene våre, for å unngå at noen faller utenfor. Sosiale medier, rus, avhengighet og samarbeid er noen av temaene vi kommer inn på. 
4/30/202139 minutes, 2 seconds