Winamp Logo
Luangta PodCast Cover
Luangta PodCast Profile

Luangta PodCast

Thai, Religion, 2024 seasons, 179 episodes, 3 days, 13 hours, 6 minutes
About
พระธรรมเทศนา องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด และพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน ลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Episode Artwork

ปีใหม่

ปีใหม่ให้แก้ไขดัดแปลงตัวเอง #พรปีใหม่ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
12/30/202350 seconds
Episode Artwork

ถามตอบปัญหาธรรม

2546-11-20 อย่าประมาทศาสดาองค์เอก หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
12/24/202325 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

เจริญด้วยวัตถุซึ่งเป็นเครื่องหลอกจิตใจของโลก

เจริญด้วยวัตถุซึ่งเป็นเครื่องหลอกจิตใจของโลก
3/18/20234 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

อายตนะนิพพานกับอายตนะของรูปธรรม

อายตนะนิพพานกับอายตนะของรูปธรรม
3/18/20233 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ (00.31.24) อบรมด้านจิตภาวนา

หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ  (00.31.24) หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ 27 มิถุนายน 2510 ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
1/18/202331 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

EP.3 กิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวาน (อบรมพระ)

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ  เวลา 19:00 น. ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
6/24/202059 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

EP.2 ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมา (อบรมพระ)

หลวงตาพระมหาบัว ญ าณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ วัดป่าเขาดินวนาราม อ.น้ำพอง ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อบ่ายวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
6/23/20201 hour, 11 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

EP.1 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์ตามอัธยาศัย ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์ตามอัธยาศัย ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549
6/23/202025 minutes, 10 seconds