Winamp Logo
Liv og Louise - Sammen Til Tro Cover
Liv og Louise - Sammen Til Tro Profile

Liv og Louise - Sammen Til Tro

Danish, Religion, 1 season, 16 episodes, 13 hours, 19 minutes
About
Liv og Louise taler åbent og ærligt om livet som unge kristne i Danmark. De deler forundring, frustration og fryd forbundet med troen for sammen at erkende den bredere og dybere. Samtalerne tager afsæt i temaerne fra KFS-magasinet ”Til Tro”, som udkommer hvert kvartal. Læs det seneste magasin her: https://issuu.com/til_tro
Episode Artwork

Forventning 2/2 | "Forventninger til livet med Gud"

På kristne lejre kan der opstå en særlig forventning til, hvad Gud vil gøre - og på lejren kan der opstå en forventning til, hvordan den efterfølgende hverdag med Gud vil komme til at være. Liv og Louise snakker blandt andet om, hvilken rolle bøn og faste kan spille, når det kommer til vores forventninger til livet med Gud. - Samtalen er inspireret af Til Tro's magasin "Forventninger" (1. kvartal 2024)
3/23/202452 minutes, 1 second
Episode Artwork

Forventning 1/2 | "Forventningspres"

Hvad skal vi gøre med de forventninger, vi har til os selv? Og hvor er det, det går galt, når forventninger går fra at være motiverende til at føles knusende? Hvis man forventer at være perfekt, er det virkelig svært at blive bedre til noget som helst. Så måske er løsningen i virkeligheden bare at være lige der, hvor man er. - Samtalen er inspireret af Til Tro's magasin "Forventninger" (1. kvartal 2024)
3/8/202443 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Karakter 1/3 | Hvorfor er det så svært at hvile?

Vi skal tage hvilen seriøst. Det har Gud sagt, og vores kroppe fortæller os det, når vi glemmer det. Vi brænder ud fysisk og mentalt - og bliver som regel også til en dårligere version af os selv - når vi ikke prioriterer at hvile. Så HVORFOR er det så svært? Vi minder hinanden om hvilens værdi - og hvorfor den er værd at kæmpe for.
10/13/20231 hour, 2 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Splittelse 2/3 | Ords magt til at nedbryde og opbygge

Ord former det vi tænker om andre, og det vi tænker om os selv. Det vi siger, og det vi hører har magt til at forene eller splitte, til at gøre usikker eller selvsikker, til at såre eller til at hele. Tungen er den mægtigste del af legemet - og den viden bør skabe både ydmyghed, ansvarsbevidsthed og motivation.
7/29/202354 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Splittelse 1/3 | Enhed blandt splittede kirker

Forskellige mennesker, forskellige holdninger, forskellige kirker. Liv og Louise snakker om det smukke ved diversiteten og det problematiske ved at fokusere for meget på, det der adskiller os. Men måske kan netop de sekundære ting, der adskiller os, hjælpe os til at få øje på det, der forener os på trods?
7/14/20231 hour, 25 seconds
Episode Artwork

Splittelse 0/3 | “En introduktion til... det måske vigtigste tema?”

Splittelse. Av, den er ikke rar. Faktisk er det nok noget af det værste for os mennesker - både i os selv, i vores nære relationer og på samfundsplan. Men hvad kan vi gøre, når noget splitter os? Louise fortæller om en episode, hvor splittelse blev skabt, konfronteret og ledte til styrkede relationer på ét døgn. Og Liv kommer med et eksempel på, hvordan samfundssplittelse kan modarbejdes ét møde ad gangen. Der er håb. Selv for splittede mennesker. Og det skal vi snakke meget mere om. Samtalen er inspireret af artikler fra Til Tro’s magasin 'Splittelse' (2. kvartal 2023)
6/30/202319 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Vækst 3/3 | “Hvem er Helligånden?”

Hvordan forklarer man Treenigheden på under 10 minutter? Hvem er Gud, og hvad betyder det, at både Faderen, Sønnen og Helligånden er Gud? Det overgår vores forstand, men det er et af de vigtigste mysterier, vi kan dvæle ved. Vi opmuntres (igen) over, hvordan Helligånden kan hjælpe os til at forstå, det vi ikke forstår, og til at gøre det, vi tror, vi har forstået, endnu større.
4/8/202343 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Vækst 2/3 | “Helligånden viser vej”

Hvordan viser Helligånden vej, og hvordan har vi oplevet det? Og hvordan hænger det sammen med åndelig vækst? Vi supplerer Til Tros nyeste magasin med et emne, som I vil kunne høre (og se på afsnittets længde) lægger vores hjerter meget nært.
3/31/20231 hour, 14 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Vækst 1/3 | “Fra selvudvikling til Livskrise”

Vi snakker om, at verden både bliver lille og uoverskuelig, når man får det hele til at handle om ens egen personlige udvikling. Og midt i det hele begynder Liv at lufte sine usikkerheder, som knytter sig til det meste af det, hun er og gør lige for tiden. Louise taler sandhed ind i Livs lille og uoverskuelige verden, der på det tidspunkt var kommet til at handle mest om hendes egen selvudvikling (eller nærmere, frustration over den manglende udvikling). Ja, paradoksalt nok kunne vi efter optagelsen se, at vi nok begge sad i den fælde, vi gerne ville advare imod.  Samtalen er inspireret af følgende artikler fra Til Tro’s magasin 'Vækst' (1. kvartal 2023): “Er der forskel på Peterson og Paulus?" af Kristoffer Hummelmose Enevoldsen & Michael Agerbo Mørch, "Mission i en postkolonial tid" af Bodil Skjøtt og "En mening om meninger" af Signe Oehlenschläger Petersen.
3/17/202357 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Retfærdighed 3/3 | “Gjort retfærdig og fri”

Vi forsøger at tackle det lidt tunge teologiske begreb “retfærdiggørelse”. Vi er på én gang gjort retfærdige foran Gud gennem Jesus OG ligeså utilstrækkelige som altid. Men hvor meget (og hvorfor) skal vi fokusere på synd og ondskab? Og hvordan hænger det sammen med frihed? Dét leder til en snak om Helligåndens afgørende rolle i vores liv. Samtalen er inspireret af følgende artikler fra Til Tro’s magasin “Retfærdighed” (4. kvartal 2022): “Gud gør sig forståelig gennem Melkisedek” af Jørgen Sejergaard og “Portræt” af Jonathan Kaas.
1/13/202347 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Retfærdighed 2/3 | “Guds gode retfærdighed”

Guds retfærdighed kan have en ambivalent smag og være svær at fordøje. Men det er værd at forsøge. Vi taler om værdien af et oprigtigt ønske om at kende Gud - og af at insistere på, at han vil give svar på de spørgsmål, vi har om ham. Og vi kommer frem til, at hans retfærdighed er et opgør med ondskab. Et opgør han udelukkende roder sig ind i, fordi han ikke er ligeglad med os; fordi hans kærlighed til mennesker motiverer ham til at gribe ind. Samtalen er inspireret af følgende artikel fra Til Tro’s magasin “Retfærdighed” (4. kvartal 2022): “Andagten: Troen, tidsånden og Guds retfærdighed” af Andreas Villumsen, “Portræt” af Jonathan Kaas og “Hvorfor nogle og ikke andre?” af Jakob Valdemar Olsen.
12/30/202247 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Retfærdighed 1/3 | “Slaveri, økonomi og fast fashion”

I dette afsnit fokuserer vi på social uretfærdighed. Vi forarges over vores egen uvidenhed om slaveri og menneskehandel i 2022. Lettere magtesløse taler vi om, hvordan vi kan bruge bøn, tid og penge i kampen mod uretfærdigheden. Men hvis vi vil hjælpe den sociale uretfærdigheds ofre, bliver vi nødt til at ofre en del af vores bekvemmelighed. Og det er svært. Lige indtil vi bliver mindet om, hvem der har bragt det største offer. Samtalen er inspireret af følgende artikler fra Til Tro’s magasin “Retfærdighed” (4. kvartal 2022): “Slaveri er her stadig, og kun få gør noget ved det” af Philip Hyldgaard og “Giv af din kærlighed” af Mie Kjær Knudsen.
12/16/202257 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Drømme 3/3 | “At drømme om at andre skal kende Gud”

Hvad støder vi os på, og hvad støder andre sig på, når vi fortæller om vores tro? Vi drømmer om, at alle vi kender skal kende Gud. Men ligesom det ikke er det samme at høre om en god burger, som det er selv at smage den, kan evangeliet klinge hult, når det siges højt. Vi minder hinanden om, at det også er Guds drøm, at andre skal kende ham, og at vi må lade ham vejlede os i at lede andre til ham. Samtalen er inspireret af følgende artikler fra Til Tro’s magasin “Drømme” (3. kvartal 2022): “Night Light Café vil være et lys i natten” af Ida Söderholm og “Jesus møder muslimer i deres søvn” af Astrid Melkær Andersen.
11/18/202251 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Drømme 2/3 | “Er jeg lykkelig nu?”

Drømmes mål er ofte lykke. Men det kan være slidsomt at jagte lykken - især når den afhænger af skiftende omstændigheder og flygtige følelser. Vi taler om, hvordan Guds sandhed skaber et urokkeligt fundament af lykke i vores liv, fordi vi kan stole på, hvad han siger om os, og på at det han har gjort står fast. Guds sandhed sætter os fri fra hele tiden at skulle mærke efter og spørge “Er jeg lykkelig nu?”. Samtalen er inspireret af følgende artikel fra Til Tro’s magasin “Drømme” (3. kvartal 2022): “Lykken findes ikke i dig selv” af Hanne Terp Legarth.
11/11/202245 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Drømme 1/3 | "Min drøm og/eller Guds drøm"

For Louise kan drømme ikke blive store nok, og Liv får præstationsangst, hvis hun bliver bedt om at drømme større. Men Guds drøm er meget større og bedre - og nogle gange en helt anden end vores egen. Samtalen er inspireret af følgende artikler fra Til Tro's magasin "Drømme" (3. kvartal 2022):  “Jeg fandt ikke Gud bag drivende sommerskyer” af Niels Jørn Fogh, “Guds drøm for dig” af Andreas Kammersgaard Ipsen, “Portræt” om Frederik Østrem Friis.
11/3/202241 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

INTRO: Liv og Louise - Sammen Til Tro

I dette første afsnit fortæller vi lidt om os selv, vores nye relation og om samarbejdet med Kristeligt Forbund for Studerendes Til Tro-magasin. Førstegangsstemningen ledte desuden til en snak om bekymringer. Vi minder os selv og hinanden om, at vi kan tage Gud på ordet og overlade bekymringerne til ham - både i livets store valg og når kalenderen ikke går op.
10/27/202240 minutes, 7 seconds