Winamp Logo
Lao X Podcast Cover
Lao X Podcast Profile

Lao X Podcast

Lao, Education, 1 season, 10 episodes, 3 hours, 15 minutes
About
ສູນລວມ ພອດແຄສ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
Episode Artwork

ນາງ ຜົມຫອມ ບັ້ນທີ3 “ນາງ ຜົມຫອມຊີງສຸກກ່ອນເຫີ່ມ” | ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast EP17

lao x podcast ...
2/16/20239 minutes, 1 second
Episode Artwork

ນາງ ຜົມຫອມ ບັ້ນທີ2 “ນາງ ຜົມຫອມສ່ຽງຜົມຫາຄູ່” | ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast EP16

lao x podcast ...
2/16/202324 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

ນາງ ຜົມຫອມ ບັ້ນທີ1 “ນາງ ສີດາຫຼົງປ່າ” | ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast EP15

lao x podcast ...
2/16/202327 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ “ອ້າຍຕຶກຄຶກ”| EP14

lao x podcast ...
10/19/202215 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ “ນົກກູ້ຫູກ”| EP13

lao x podcast ...
10/14/202213 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ “ພະຍາແຖນແບ່ງປັນອະໄວຍະວະ”| EP12

lao x podcast ...
9/30/202221 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ “ປັນຍາ”| EP11

lao x podcast ...
9/27/202214 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ ” ພື້ນພະຍາຄັນຄາກເລວແຖນ”| EP10

lao x podcast ...
9/23/202220 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast ເລື່ອງ ” ພະຍາງູເຫຼືອມຄາຍພິດ”| EP9

ແມ່ຕູ້ເລົ່າ Podcast ເປັນລາຍການທີ່ເລົ່າເລື່ອງຕຳນານຂອງບ້ານເມືອງ ແລະ ນິທານພື້ນເມືອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍໆເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ດຳເນີນລາຍການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ມີການບັນທຶກຈົດກ່າຍ ຫຼື ພິມອອກເປັນປຶ້ມ. •ຕິດຕາມ ...
9/20/202225 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

ອີ່ບູ່-ອີ່ຜັ່ນ ຕອນທີ6 “ບົດສະຫຼຸບຄວາມແຄ້ນ ຄືແຄ້ນທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ”| ແມ່ຕູ້ເລົ່າ – Podcast EP8

ຢາກໃຫ້ຜູ້ຟັງຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ຫາເຫດ-ຜົນວ່າ ປົມອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວລະຄອນທັງໝົດໃນເລື່ອງຈຶ່ງມີພຶດຕິກໍາເຊັ່ນນີ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກນິທານ ຫຼືຊ່ວຍແນະນໍາຕອນຈົບຂອງນິທານ ອີ່ບູ່ອີ່ຜັ່ນໃນແບບສະບັບທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເປັນນໍາທີມງານພວກເຮົາດ້ວຍ. •ຕິດຕາມ Podcast ທັງໝົດຈາກ ...
9/16/202225 minutes, 7 seconds