Winamp Logo
Lajavi Krelac Cover
Lajavi Krelac Profile

Lajavi Krelac

Serbian, Cultural, 1 season, 24 episodes, 6 hours, 55 minutes
About
Lična audio terapija. Izbacivanje misli o raznim temama. Spajanje nespojivog. Slušajte na sopstvenu odgovornost. U slučaju nuspojava obratite se izabranom lekaru. Support this podcast: https://anchor.fm/lajavikrelac/support
Episode Artwork

Goci Bend i Gavro - Korona (ANALIZA PESME)

Pokušaj analize lirske pesme Korona  od strane potpunog amatera. Psihološko tumačenje poruke pesme. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/lajavikrelac/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/lajavikrelac/support
8/10/20206 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Jele - Snajka sa Manjače (ANALIZA PESME)

Pokušaj analize lirske pesme Snajka sa Manjače od strane potpunog amatera. Psihološko tumačenje poruke pesme. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/lajavikrelac/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/lajavikrelac/support
8/9/202010 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Relja x Rasta - GENGE (ANALIZA PESME)

Pokušaj analize lirske pesme GENGE od strane potpunog amatera. Psihološko tumačenje poruke pesme. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/lajavikrelac/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/lajavikrelac/support
7/31/202016 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Tijana eM - Žena od sultana (ANALIZA PESME)

Pokušaj analize lirske pesme Žena od sultana od strane potpunog amatera. Psihološko tumačenje poruke pesme. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/lajavikrelac/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/lajavikrelac/support
7/24/202022 minutes, 39 seconds