Winamp Logo
Kvantum ideí Cover
Kvantum ideí Profile

Kvantum ideí

Slovak, Sciences, 1 season, 109 episodes, 4 days, 4 hours, 18 minutes
About
Dialogický podcast o veľkých existenciách života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaro (vedec) a Jakub (filozof)
Episode Artwork

Nula a príbeh o ničom

106. EPIZÓDA / 0 (nula) je nič a práve preto niečo, a nielen niečo, ale niečo tak veľkého významu, až sa jej niektorí snažia ako myšlienkového nepriateľa zbaviť. Ako do nášho rozmýšľania nula prišla, prečo práve z východu, a prečo sa jej západ tak dlho stránil? Ako nad nulou uvažuje filozofia, matematika a fyzika? A akým spôsobom je bytostne, a paradoxne, previazaná s nekonečnom? Do diskusie o ničom vás pozýva fyzik Jaro, filozof Jakub a neurovedec Peter Jedlička. ----more---- + + + vypočujte si všetky extra časti a podporte tvorbu Kvanta ideí 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Charles Seife, Zero: The Biography of a Dangerous Idea (Viking Press, 2000) Closer To Truth, What Is Nothing? (2020) World Science Festival, Nothing: The Science of Emptiness (2014)
5/23/202456 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Vie umelá inteligencia tvoriť a zabúdať?

105. EPIZÓDA / Nástroje umelej inteligencie sa postupne dostávajú do čoraz viac častí spoločnosti a našich životov. Je ešte možné rozoznať čo napísal človek a čo chatGPT? Môže AI vytvoriť aj niečo originálne? Ako ďaleko sme od univerzálnej umelej inteligencie, ktorá by vedela, tak ako človek, riešiť diametrálne odlišné problémy? Aj o tom, či stále existujú principiálne rozdiely medzi mozgom a počítačovou neurónovou sieťou, sa v tomto Kvante ideí rozprávali fyzik Jaro, študentka filozofie a literatúry Zuna Hochelová a neurovedec Peter Jedlička. ----more---- + + + vypočujte si všetky extra časti a podporte tvorbu Kvanta ideí 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  článok Petra a Cliffa Abrahama o katastrofickom zabúdaní (In Trends in Neurosciences, 2022) článok Johannesa Jaegera o tom, prečo je náročné umelo dosiahnuť ľudskú inteligenciu predošlá epizóda Kvanta ideí o AI - Vie chatGPT, že nič nevie? 297. Pravidelná dávka, v ktorej sa Jakub a Peter rozprávali o AI  krátky dokumentárny film Beyond Binary Minds (2024), ktorí vytvorili študenti FMK UCM v Trnave a nájdete v ňom aj Petra
5/9/202452 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Sú aj abstraktné veci reálne?

104. EPIZÓDA / Najlepšie vysvetlenia materiálnych vecí sú niekedy úplne abstraktné. Zmyslami, ktoré fungujú fyzikálne pozorujeme skutočnosti, ktoré však dávajú zmysel len ak ich opíšeme číslami alebo slovami, ktoré už materiálne nie sú. Geniálny fyzik súčasnosti David Deutsch z Oxfordu sa vo svoje knihe The beginning of infinity zaoberá tým ako je to možné. A tiež tým, či je morálka objektívna a či čísla niekde existujú. O Deutschových riešeniach, a hlavne o tom, či môžeme aj abstraktné objekty považovať za reálne diskutuje kvantové trio- fyzik Jaro, filozof Jakub a neurovedec Peter Jedlička.----more---- + + + vypočujte si všetky extra časti a podporte tvorbu Kvanta ideí 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  David Deutsch, The Beginning of Infinity (2011, Penguin Books Ltd.)
4/25/202456 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ako rozmýšľať o nekonečne

103. EPIZÓDA / Je vesmír nekonečný? Je čas nekonečný? Ako ľudia premýšľali o nekonečne v dejinách? Ako s vecami bez konca narába matematika, fyzika, teológia a filozofia? Oxfordský filozof Adrian Moore napísal knihu s krásnym paradoxným názvom - História nekonečna, ktorá inšpirovala túto epizódu, kde diskutujú fyzik Jaro Varchola, filozof Jakub Betinský a neurovedec Peter Jedlička.----more---- + + + vypočujte si všetky extra časti a podporte tvorbu Kvanta ideí 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  BBC podcast Adriana Moora o filozofickom a vedeckom myslení o nekonečne za posledných dva a pol tisíc rokov prednáška Adriana Moora o matematike nekonečna kniha Petra Vopěnku o Bolzanovi kniha Martina Mojžiša, v ktorej má kapitolu o nekonečných číslach
4/11/202457 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Má evolúcia cieľ?

102. EPIZÓDA / Jednou z najväčších záhad dnešnej vedy je stále otázka ako sa z neživej chaotickej hmoty môžu vyvinúť organizmy, ktoré sa snažia zachovaváť. Geniálny mysliteľ dneška, evolučný biológ a neurovedec Terrence Deacon, napísal knihu Incomplete Nature, v ktorej načrtáva odpoveď. Podľa Deacona hrá dôležitú úlohu v procese vzniku života, okrem toku energie, aj nič. Áno, nič, absencia niečoho je kľúčová. Neurovedec Peter Jedlička a fyzik Jaro si pre vás naštudovali Deaconovu knihu a v tejto epizóde vysvetľujú ako sa od entropie môžeme dostať až k organizmom, ktoré stavajú samy seba.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Terrence Deacon, Incomplete Nature (2011, W. W. Norton & Co.) súhrn Deaconovej knihy na Wikipédii The Deactionary rozhovor s Deaconom o jeho knihe Incomplete Nature zhrnutie Deaconových myšlienok na stránke The Information Philosopher škola neurovedy na lodi
3/28/20241 hour, 2 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Začiatok nekonečna

101. EPIZÓDA / Zažiť svet nestačí. Nato aby naše poznanie rástlo a rástlo, potenciálne až do nekonečna, potrebujeme dobré vedecké vysvetlenia. Aspoň tak to tvrdí oxfordský fyzik David Deutsch vo svoje knihe: The Beginning of Infinity, o ktorej diskutujú fyzik Jaro a neurovedec Peter Jedlička. V epizóde sa tiež dozviete, aké vysvetlenia sú zlé a aké dobré, a ako čo ešte je dôležité preto, aby veda a myslenie napredovali.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  David Deutsch, The Beginning of Infinity (2011, Penguin Books Ltd.)
3/14/202452 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Hľadanie zmyslu života s Franklom

100. EPIZÓDA / Čo je najväčšou hnacou silou v živote človeka? Podľa rakúskeho psychiatra a filozofa Viktora Frankla je to túžba po zmysle. Frankl prežil tri roky v koncentračných táboroch, kde tiež pozoroval, že je dôležité a vždy možné nájsť zmysel života aj v ťažkom utrpení. Neskôr po vojne rozvinul tzv. logoterapiu, existenciálnu analýzu, ktorá sa zameriava na hľadanie zmyslu života. V 100. epizóde sa fyzik Jaro, filozof Jakub a neurovedec Peter Jedlička rozprávali o Franklovej najznámejšej knihe a celkovo o tom, či je možné nájsť zmysel našich životov.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Viktor Frankl, Man's Search for Meaning Petrov článok o Viktorovi Franklovi
3/2/202456 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Machiavelli a politika bez morálky

99. EPIZÓDA / Niccolo Machiavelli pred 500 rokmi napísal knihu Vladár, v ktorej hovorí, že politika nemá s morálkou nič spoločné. Jediným zdrojom autority je moc - kto drží v rukách moc, ten musí vládnuť tak, aby si ju udržal. Áno, dosť to pripomína dnešnú politickú situáciu a možno aj preto stále Machiavelliho meno spomíname. Filozof Jakub a vedec Jaro diskutujú o tom, ako Machiavelliho pohľad na moc rezonuje s pravdou o svete, kde sa mýli a či existujú aj riešenie von z číreho politckého pragmatizmu.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Moshkin Temkin, The Mythos Of Leadership (Aeon, 2024) Niccolo Machiavelli (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2005) Callicles And Thrasymachus (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004) Quentin Skinner, How Machiavellian Was Machiavelli? (University of York, 2013) Political Theory - Niccolo Machiavelli (The School Of Life, 2015)
2/15/202452 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Kde v mozgu vznikajú slobodné rozhodnutia?

98. EPIZÓDA / Môžeme sa rozhodovať slobodne napriek tomu, že naše mozgy sú biologické mechanizmy, ktoré navyše musia dodržiavať ešte aj fyzikálne zákony? V pokračovaní diskusie o novej knihe Free Agents od Kevina Mitchella uvádzame najsilnejšie argumenty pre existenciu slobodnej vôle. Diskutujú filozof Jakub, fyzik Jaro a neurovedec Peter Jedlička.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Mitchell, Kevin, Free Agents: How Evolution Gave Us Free Will (Princeton University Press, 2023) webstránka Kevina Mitchella - Wiring the Brain rozhovor s Kevinom Mitchellom (The Dissenter, YouTube)
2/1/202454 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Slobodná vôľa a evolúcia (1/2)

97. EPIZÓDA / V tejto dlho sľubovanej epizóde sa konečne pozrieme na najnovšiu knihu neurovedca Kevina Mitchella, Free Agnets: How Evolution Gave Us Free Will. Prečo sa ľudia vnímajú ako bytosti so slobodnou vôľou? Dáva nám tento fenomén nejakú evolučnú výhodu? Alebo, ako tvrdia deterministi, ide iba o ilúziu a v skutočnosti naše činy nezávisia od našich rozhodnutí? Na tieto otázky - a ako na ne odpovedá Kevin Mitchell - sa pozreli vedec Jaro, filozof Jakub a neurovedec Peter Jedlička.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Mitchell, Kevin, Free Agents: How Evolution Gave Us Free Will (Princeton University Press, 2023) webstránka Kevina Mitchella - Wiring the Brain rozhovor s Kevinom Mitchellom (The Dissenter, YouTube) rozhovor s Robertom Sapolskym (The Dissenter, YouTube) debata medzi Mitchellom a Sapolskym o slobodnej vôli (Philosophical Trials, YouTube)
1/18/202454 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Kvantový rok 2023

V prvej januárovej epizóde sme sa obzreli za "kvantovým" rokom 2023. Rozprávali sme sa v nej o vašich i našich najobľúbenejších epizódach, o hosťoch v Kvante ideí, ale aj o udalostiach vo vede a filozofii v roku 2023. Šťastný nový rok vám prajú vedec Jaro a filozof Jakub! ----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  
1/6/202418 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Ako Grinch ukradol Vianoce

96. EPIZÓDA / Dajú sa aj z detskej vianočnej rozprávky vytiahnuť zaujímavé filozofické otázky? Známa kniha od Theodora "Dr. Seussa" Geisla rozpráva príbeh o Grinchovi, ktorý neznáša Vianoce. Akou postavou Grinch je a prečo je pre mnohých z nás také jednoduché sa s ním stotožniť? Mohli by sme o ňom povedať, že je zlou alebo negatívnou postavou? A čo presne to zlo vlastne znamená? V tejto epizóde sa o Grinchovi a Vianociach rozprávali vedec Jaro, filozof Jakub a študentka filozofie Zuna Hochelová. ----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Knihu How the Grinch Stole Christmas od Theodora Geisla: https://www.goodreads.com/book/show/113946.How_the_Grinch_Stole_Christmas_ Film How the Grinch Stole Christmas (2000, dir. Ron Howard): https://www.imdb.com/title/tt0170016/?ref_=nv_sr_srsg_4_tt_6_nm_1_q_grinch Jakubovu vianočnú epizódu na Pravidelnej dávke: https://pravidelnadavka.podbean.com/e/233-nietzscheho-otazka-mozu-byt-vianoce-bez-boha/ Teóriu zla popísanú v knihe The Atrocity Paradigm od Claudie Card: https://academic.oup.com/book/2292
12/14/202350 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Má vesmír zmysel?

95. EPIZÓDA / Ak vesmír nemá stvoriteľa, ako potom môžeme vysvetliť prečo existuje niečo tak málo pravdepodobné ako život a vedomie? Filozof Philip Goff nie je spokojný s náboženským vysvetlením existencie, ale ani s ateistickým, a preto sa pýta, či je aj niečo medzi týmito dvoma pozíciami. V tejto epizóde hľadali v diskusii zmysel vesmíru fyzik Jaro, filozof Jakub a neurovedec Peter Jedlička. ----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Článok filozofa Philipa Goffa o zmysle vesmíru: https://aeon.co/essays/why-our-universe-can-have-cosmic-purpose-without-god Rozhovor s Philipom Goffom (Closer to truth): https://www.youtube.com/watch?v=-1VRYkaIfy0 Philip Goff vysvetľuje "inverse gambler's fallacy" a jej súvis s jemne vyladeným vesmírom: https://conscienceandconsciousness.com/2022/06/08/why-the-multiverse-cant-explain-fine-tuning/ Jemné vyladenie (fine-tuning) vesmíru: https://sk.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_universe
11/30/202351 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Vedomé návyky

94. EPIZÓDA / Vytvoríme si počas života zvyky, ktoré potom robíme automaticky, bez toho aby sme si ich uvedomovali? Aristoteles chápal zvyky aktívnejšie a slobodnejšie, zvyky ako dôležitú súčasť učenia sa a dôležité pre dosahovanie cieľov. Súčasná neuroveda ukazuje, že dynamické zvyky sú ozaj bližšie k pravde. O tom všetkom, ale aj o tom, aké zvyky majú, sa rozprávali Jakub a Jaro s neurovedcom Petrom Jedličkom.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Bernacer, Murillo, The Aristotelian conception of habit and its contribution to human neuroscience (Frontiers, 2014)
11/16/202352 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Konšpirácie a túžba po uznaní

93. EPIZÓDA / Je život príbeh alebo hra? Prečo sa dnes zdá, že sme súčasťou tzv. statusovej hry a našou základnou motiváciou je získať čím vyšší status, čo nám prinesie tým viac uznania? A ak je spoločnosť postavená len na báze statutových hier, je takéto nastavenie živnou pôdou pre konšpiračné teórie? O týchto a ďalších otázkach vás pozývajú spoludiskutovať filozof Jakub a vedec Jaro.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Brooks, Is Life a Story or a Game? (The New York Times, 2022) Byung-Chul Han, Vyhořelá společnost (Rybka Publishers, 2016) Počítačové hry a gamifikácia života (Kvantum ideí) O príbehu existencie (Kvantum ideí) Brooks, The Second Mountain (Penguin, 2020) Brooks, How to Know a Person (Random House, 2023)
11/2/202348 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Occamova britva

92. EPIZÓDA / Je jednoduchšie vysvetlenie vždy to lepšie? Ak sa dá nejaký fenomén vysvetliť rôzne, máme byť defaultne skeptickí voči zložitejšiemu vysvetleniu, ktoré predpokladá interakciu viacerých entít? Do diskusie o slávnej britve stredového filozofa Williama z anglického mestečka Ockhamu vás pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.  ----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Aeon článok o jednoduchosti vedeckých teórií: https://aeon.co/essays/are-scientific-theories-really-better-when-they-are-simpler Princíp Occamovej britvy: https://www.newscientist.com/definition/occams-razor/ William z Ockhamu: https://plato.stanford.edu/entries/ockham/ Jednoduchosť: https://plato.stanford.edu/entries/simplicity/
10/18/202349 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Aké sú hranice matematiky?

91. EPIZÓDA / Einsteinov kamarát, matematik Kurt Gödel medzi dvoma svetovými vojnami dokázal dve vety o neúplnosti. Gödelove vety majú silný presah aj do nášho rozmýšľania o realite, lebo ukazujú, že ak je nejaký logický systém (ako matematika) konzistentný, tak nie je úplný, a naopak, ak je úplný, tak je vnútorne nekonzistentný. V diskusii sme vychádzali z knihy Incompleteness od Rebeccy Goldstein, ktorú naštudoval neurovedec Peter Jedlička, a s ním diskutovalo naše stále filozoficko-vedecké duo: Jakub a Jaro. ----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Lucasov-Penroseov argument o tom, že ľudská myseľ nie je počítač (spomenutý je aj Gödelov pohľad): https://iep.utm.edu/lp-argue/ Kniha Rebeccy Goldstein "Incompletness": https://www.amazon.de/Incompleteness-Proof-Paradox-Kurt-G%C3%B6del/dp/B09XBY9JX4/ref=sr_1_5 Gödelova 1. veta o neúplnosti: https://sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6delova_veta_o_ne%C3%BAplnosti Russelov paradox, paradox holiča: https://sk.wikipedia.org/wiki/Russellov_paradox Stephen Hawking, Gödel a fyzikálna teória všetkého: https://www.damtp.cam.ac.uk/events/strings02/dirac/hawking.html Gödelovo číslovanie: https://skibinsky.com/godel-turing-and-cantor-the-math/
10/5/202348 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Sokrates, demokracia a voľby

90. EPIZÓDA / Parlamentné voľby sú za rohom, a preto sme sa rozhodli rozdiskutovať Platónov dialóg Kritón. Má Sokrates, ktorého medzičasom odsúdili na smrť sa korumpovanie mládeže a zavádzenie nových božstiev, utiecť z väzenia s pomocou jeho priateľa Kritóna? Ak nie, prečo? Je niečo, čo Sokrates dlží aténskemu (mestskému) štátu a jeho zákonom? Do spoločného rozmýšľania vás pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Plato, Crito (online v angličtine), http://classics.mit.edu/Plato/crito.html Great Books Prof (youtube), "Plato's Crito: Why Socrates Chose Death", https://www.youtube.com/watch?v=uFY4MTD2InE
9/20/202350 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Zničenie človeka

89. EPIZÓDA / Ako follow-up minulej diskusie o filme Oppenheimer sa dnes pobavíme o knihe od C. S. Lewisa "Zničenie človeka". Samozrejme, atómová bomba má potenciál zničiť ľudstvo, ale Lewis vidí aj inú a menej viditeľnú hrozbu. Do spoločného rozmýšľania vás pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  The Abolition of Man (celá kniha online v angličtine), https://archive.org/stream/TheAbolitionOfMan_229/C.s.Lewis-TheAbolitionOfMan_djvu.txt The Abolition of Man (Britannica), https://www.britannica.com/topic/The-Abolition-of-Man The Abolition of Man (CSLewis.com), https://www.cslewis.com/the-abolition-of-man/ 
9/7/202354 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Oppenheimer

88. EPIZÓDA / Film "Oppenheimer" od Christophera Nolena je pútavým zobrazením príbehu, ktorý stál za projektom Manhattan a vynájdením (a použitím) atómovej bomby. Aj my sme sa vybrali do kina a v dnešnej epizóde ho pre vás nesúhlasne rozdiskutoval neurovedec Peter, vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  .pod lampou o zázrakoch fyziky: Oppenheimer, jadrová reakcia a kvantá, https://bit.ly/3QSZ7KK Hríb, Mojžiš: Je jadrová fyzika kvantová?, https://bit.ly/45msV6Y  Mojžiš: Christopher Nolan: Muž, ktorý natočil klišé, https://bit.ly/3suqmku 
8/24/20231 hour, 39 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Neuroetika

87. EPIZÓDA / Aké etické obmedzenia a výzvy nám prinášajú neurotechnológie? A je možné, že prostredníctvom neurovedy budeme vedieť zodpovedať etické otázky či dokonca ovplyvniť naše správanie tak, aby sme konali len dobre a nikdy zle?----more---- Aj dnes vás do diskusie pozýva neurovedec Peter, vedec Jaro a filozof Jakub. + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Neuroethics (SEP), https://plato.stanford.edu/entries/neuroethics/ Petrov článok o neuroetike, https://philpapers.org/archive/JEDNRA.pdf 
7/27/202354 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Modely mysle

86. EPIZÓDA / Myslenie nejako spôsobuje či umožňujte mozog. Ako sme ale prišli na to, že je to práve mozog a jeho sieť neurónov, ktoré sú za to zodpovedné? Ako namodelovať fungovanie mozgu? A ako to všetko začalo so žabami, fľašami a elekrickými výbojmi? ----more---- Aj dnes vás do diskusie pozýva filozof Jakub, vedec Jaro a neurovedec Peter. + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Lindsay, Models of the Mind (2021) Lindsay, Models of the Mind (2021), audiobook neurón, wiki Conductance-based models, wiki Peter et al, článok o dendritickej konštantnosti Computational Neuroscience Resources, link stávka Kocha a Chalmersa
6/29/202356 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Simulacionizmus

85. EPIZÓDA / Náš svet smeruje k zániku a je len logické, aby sme sa snažili zachrániť aspoň v digitálnej podobe čím viac živočíšnych druhov, ktoré sú na prahu vyhynutia. Nemali by sme ale pri takejto simulácii reality pokračovať až do tej miery, že vytvoríme nový simulovaný svet, do ktorého, keď to bude možné, nasimulujeme aj naše vedomé prežívanie? A ako vieme, že už v takejto simulácii už dávno nežijeme?  Aj dnes vás do diskusie pozýva filozof Jakub a vedec Jaro. + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Is simulation theory a way to shirk responsibility for the world we’ve created? (Aeon) Simulation hypothesis (wiki) Bostrom, "Are You Living in a Simulation?" Wittgensteinov rebrík (wiki)
6/15/202348 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Skladačková teória reality

84. EPIZÓDA / Existuje čas na fyzikálnej úrovni? Ako čas súvisí s tým, ako vznikajú zložité látky a molekuly v našom vesmíre? Funguje naša realita po tejto stránke ako skladačka z lega? Ako vysvetliť čokoľvek komplexné? Ako sa takéto veci, medzi ktoré patríme aj my, vyskytli vo vesmíre? ----more----   Týmto otázkam sa venuje tzv. assembry theory a do diskusie o nej vás dnes pozýva fyzik Jaro a  neurovedec/neurofilozof Peter. + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Lee Cronin, “Time is not an illusion” Philip Ball, “A New Idea for How to Assemble Life”  
5/31/202350 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Longtermizmus

83. EPIZÓDA / Ako sa rozhovať? Nemali by sme dnes, konečne, začať brať ohľad v našom etickom rozhodovaní na budúce generácie? Ak bude štatisticky ľudí len pribúdať, ako ich budúce blaho už teraz ovplyvňuje a obmedzuje naše súčasné blaho? A ako s tým súvisí medzigeneračný efektívny altruizmus a optimalizácia našich etických volieb? Longtermizmus je utilitaristická pozícia, ktorá odpovedá na tieto a mnohé ďalšie pridružené otázky. ----more---- Aj dnes vás do diskusie pozýva fyzik Jaro a filozof Jakub. + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Steele, Longtermism – why the million-year philosophy can’t be ignored Fisher, Why we’re trapped in short-term thinking and how to take the long view MacSkill, What We Owe the Future Hamilton, The cold logic of doing good O'Connor, Talking Animal Ethics with Peter Singer Maritz, The Limits of Oikophilia
5/18/202344 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Panpsychizmus

82. EPIZÓDA / Ak materializmus posledné roky zlyháva v snahe vysvetliť povahu reality, uspeje naopak panpsychizmus, podľa ktorého sú aj základné zložky reality vedomé? Ako odpovedá panpsychizmus na tzv. ťažký problém vedomia, o čom vlastne je a aká je jeho základná kritika?----more---- Aj dnes vás do diskusie pozýva filozof Jakub a neurovedec/neurofilozof Peter. + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Philip Goff (podcastový rozhovor). "Is Everything Conscious?" Alex O'Connor - podcast/YouTube kanál CosmicSkeptic (ponovom: Within Reason)
5/5/202349 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Je aj fyzika o vzťahoch?

  81. EPIZÓDA / Pokračujeme v čítaní a diskusii knihy Helgoland od Rovelliho a s treťou kapitolou sa nám otvorila otázka chápania kvantovej teórie ako relacionálnej, teda vzťahovej. Ak je vzťah ten ontologický identifikátor dvoch objektov, existujú vôbec? Ak je vzťah medzi nimi tzv. udalosť, determinuje táto udalosť ich osobitnú identitu? Ak áno, ako? Ak nie, aké iné vlatnosti by mali objekty v realite mať, aby neboli úplne pohltené ich kvantovou vzťahovosťou?----more---- Aj dnes vás do diskusie pozýva fyzik Jaro a filozof Jakub. + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Carlo Rovelli, Helgoland (2021) Laudisa, Federico and Carlo Rovelli, "Relational Quantum Mechanics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2021)
4/19/202348 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Príbeh kvantovej fyziky

80. EPIZÓDA / O kvantovej fyzike ste už asi počuli, ale poznáte jej príbeh? A akú rolu v ňom hrá taliansky fyzik Carlo Rovelli a jeho teória relacionálnej kvantovej mechaniky? Aj dnes vás do diskusie pozýva fyzik Jaro a neurofyzik Peter.----more---- + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Carlo Rovelli, Helgoland (2021) Laudisa, Federico and Carlo Rovelli, "Relational Quantum Mechanics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2021)
3/30/202347 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Choroba a zdravie

79. EPIZÓDA / Čo je to choroba? A čo zdravie? Je vôbec chorobou v "pravom" slova zmysle aj duševné ochorenie? Existuje nejaký štandard zdravia, normalita, a ak áno, dá sa takýto štandard nájsť aj v oblasti duševného zdravia? Je defaultným nastavením nášho života zdravie alebo choroba?  Aj dnes vás do diskusie pozývajú fyzik Jaro a filozof Jakub, tentokrát o tzv. filozofii medicíny. ----more---- + Všetky EXTRA ČASTI len za cenu 2 káv mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  
3/16/202349 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Newton a gravitácia

78. EPIZÓDA / Ako Isaac Newton objavil gravitáciu? Ak aj vieme ako funguje, prečo stále úplne nevieme, čo to je? Prečo je nesprávne nazvať gravitáciu "váhou reality" a z akého uhla pohľadu sa podobá ľudskej duši? ----more---- Aj dnes vás do diskusie pozývajú fyzik Jaro a filozof Jakub. + Všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  
3/8/202340 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Vie ChatGPT, že nič nevie?

77. EPIZÓDA / Na akej báze funguje nový chatbot ChatGPT a ide o niečo revolučné? Sme konečne na ceste k vedomej umelej inteligencii? Kde sa skrýta inteligencia Chat(u)GPT a nejde len o digitálne plagiátorstvo? A ak sú jeho odpovede nielen zaujímavé ale zdanlivo pravdivé, môžeme povedať, že ChatGPT naozaj niečo vie a môžeme o ňom antropomofrne hovoriť ako o digitálnej osobe? Alebo, naopak, ChatGPT nielen že nič nevie, ale dokonca ani nevie, že nič nevie?----more---- Aj dnes vás do diskusie pozývajú fyzik Jaro, filozof Jakub a neurovedec a pravidelný hosť Peter Jedlička.  + Odporúčania z diskusie: prednáška Davida Chalmersa Vedátor o evolúcii ako učení + Všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI    
2/16/202354 minutes, 1 second
Episode Artwork

Električková (ne)dilema

76. EPIZÓDA / Čo spraviť s výhybkou? Nedotknúť sa jej a dovoliť, aby električka zabila 5 ľudí, alebo ju vyhodiť a nasmerovať ju na jedného? Ako sa k tejto morálnej dileme postavil Immanuel Kant, a prečo v nej záleží viac na tom, čo nevidíme? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI      
2/2/202349 minutes, 1 second
Episode Artwork

Ako byť dokonalý

75. EPIZÓDA / Ako byť dokonalý? Toto nie je len podnetná otázka, ale tiež aj podnetná kniha z pera Michaela Schura, producenta a scenáristu seriálov ako The Good Place či The Office. Ako byť dokonalý podľa tzv. etiky cnosti a utilitarizmu? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   +
1/19/202355 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

ŠPECIÁL: Novoročné bilancovanie

V novom roku sa patrí obzrieť sa späť a zhodnotiť uplynulý rok. Tejto tradícii sme verní aj v Kvante ideí, a naviac sme sa ešte pozreli na TOP udalosti z roku 2022 a taktiež nazreli trochu do budúcnosti.   Ďakujeme za vašu priazeň v 2022 a tešíme sa na spoločné bádanie a diskusie v 2023.
1/12/202344 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Príbeh objavenia evolúcie

74. EPIZÓDA / Počuli ste už niekedy príbeh o tom, ako sa anglickému prírodovedcovi Charlesovi Darwinovi podarilo objaviť evolúciu? Ako sa dostal na lodi Beagle až na Galapágy? A vedel o jeho evolučnej teórii aj otec genetiky a jeho súčasník Gregor Mendel? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Stewart, The Mathematics of Life (Basic Books, 2011) Scopes Monkey Trial begins (History.com)
12/15/202250 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Myslím, teda som a subjektívnosť pravdy

73. EPIZÓDA / Je francúzsky filozof a matematik René Descartes otcom subjektivizmu? O čom hovorí jeho myšlienkový experiment o démonovi a čo s tým má do činenia Boh? A ako nadväzuje na Descartesa írsky filozof George Berkeley s jeho experimentom o padajúcom strome? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + aktuálna extra časť odomknutá pre VŠETKÝCH!!! 👉 https://bit.ly/3XZMeQn + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Descartes, Meditace o první filosofii (OIKOYMENH, 2015) Descartes, Rozprava o metodě (OIKOYMENH, 2016)
12/1/202252 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

J. R. R. Tolkien a mytológia reality

72. EPIZÓDA / Aký stvoriteľský mýtus Tolkien vykresľuje v jeho knihe Silmarillion? V akom vzťahu je k iným mytologickým príbehom tohto typu a má niečo do činenia napríklad s teóriou superstrún? Čo bol podľa Jakuba najzaujímavejší aspekt nového seriálu Prstene moci a vedeli ste o tom, že Tolkienovo dielo bolo zneužité na fašistickú propagandu? Aj dnes do diskusie pozýva filozof Jakub a vedec Jaro.----more---- + + aktuálna extra časť odomknutá pre VŠETKÝCH!!! 👉 http://bit.ly/3TLZTqJ + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Tolkien, Silmarillion (Slovart, 2013), http://bit.ly/3EGIGLb Ladislav Kováč, O zmysle ľudského života (Absynt-Kalligram, 2018), http://bit.ly/3KTA9Gg rozhovor s historikom Jakubom Drábikom, http://bit.ly/3ulNH3f Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení I: Od doby kamenné po eleusinská mystéria, http://bit.ly/3OaZ0H7 hobitské tábory v dobách talianského fašizmu, http://bit.ly/3hRwZbz odznak „Gandalf for President“, http://bit.ly/3tAmmfV
11/17/202254 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Hegel a dejinnosť významov

71. EPIZÓDA / O Heglovej filozofii a jeho dielach sa často hovorí ako o obskúrnych a technických. Prečo je ale paradoxne Heglova filozofia na vzostupe? Čo sú jej hlavné kontúry? A je kompatibilná s vedeckým pohľadom na realitu? Aj dnes do diskusie pozýva filozof Jakub a vedec Jaro.----more---- + + aktuálna extra časť odomknutá pre VŠETKÝCH!!! 👉 https://bit.ly/3DZrD6o  + + všetky EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI   + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Hegel today (Aeon, 2021), https://bit.ly/3UhXS6e  
11/3/20221 hour, 5 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Vytvára mozgová aktivita vedomie?

70. EPIZÓDA / Mohli by sme odmerať vedomie? A potom si znova umelo vyvolať vedomý zažitok? Dokaže rozmýšľať aj rozkrájaný mozog? Diskutovali neurovedec Peter Jedlicka a fyzik Jaro.  ----more---- + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Arnold Zuboff, The Story of a Brain, https://bit.ly/3TJJhjC  Albert Gidon, Dendritic action potentials and computation in human layer 2/3 cortical neurons, https://bit.ly/3TMZDYN  Matthew Larkum, Cellular Mechanisms of Conscious Processing, https://bit.ly/3MXyjow  Matthew Larkum (podcast), The Dendrite Hypothesis, https://bit.ly/3TviYhA 
10/24/202246 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Einsteinov život a vesmír

69. EPIZÓDA / Aký je najväčší mýtus o Einsteinovej teórii relativity? Existoval podľa neho nejaký Boh, v ktorého by aj veril? Vyvrátila kvantova mechanika jeho teóriu? A podľa akého morálneho komparu sám žil?----more----  + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Alister McGrath, Teória všetkého (na čom záleží) Walter Isaacson, Einstein: Jeho život a vesmír Je všetko relatívne? (Kvantum ideí)
10/7/202241 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Koľko vrstiev má realita?

68. EPIZÓDA / Na koľkých úrovniach existuje a funguje realita? A aký je vzťah týchto úrovní a vrstiev? Sú jedna od druhej závislá či autonómna? Aký je rozdiel medzi emergentizmom a reduktivizmom? Aj dnes do diskusie pozýva fyzik Jaro a filozof Jakub.----more---- + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:  Emergent Properties (SEP), https://stanford.io/3LB7c29 What's Strong Emergence? (Closer to Truth), https://bit.ly/3LDTxqY  Emergence and Complexity (Stanford), https://bit.ly/3LH5MDm  Emergence (IEP), https://iep.utm.edu/emergence/  Kováč, O zmysle ľudského života (audiokniha / podcast Pravidelná dávka), https://bit.ly/3S7Fa0E 
9/23/202249 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Je informácia materiálna?

67. EPIZÓDA / Čo je to informácia? Je podstatou všetkých vecí? Ako vzniká? Je materiálnej alebo nemateriálnej povahy? A ako súvisí s informáciou teória kvantového mozgu? Do diskusie vás aj dnes pozýva fyzik Jaro a filozof Jakub je v hrdom zastúpení neurovedcom Petrom Jedličkom. ----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: článok Ladislava Kováča "Information and Knowledge in Biology", https://bit.ly/3RtbVF1  článok Petra Jedličku o informácii a poznaní v biológii a o kognitívnej biológii Ladislava Kováča, https://bit.ly/36Ts1Se  Kvantum ideí o entropii: https://kvantumidei.podbean.com/e/entropia/ 
9/8/202254 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

J. R. R. Tolkien a Richard Feynman

66. EPIZÓDA / Anglický lingvista, spisovateľ a autor epických príbehov a americký teoretický fyzik. V čom sú nám Tolkien a Feynman veľkou inšpiráciou? S odpoveďami na túto otázku sa s vami aj dnes podelí fyzik Jaro a filozof Jakub. ----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: Feynman, Vy asi žartujete! Príhody neobyčajného fyzika (Ikar, 2021), https://bit.ly/3b9uHBo Carpenter, J.R.R. Tolkien: Biography (HarperCollins, 2016), https://bit.ly/3S4An0j  Carpenter, J.R.R. Tolkien: Životopis (Argo, 2017), https://bit.ly/3vnuDVL  Zelený rytier (2021), https://www.csfd.cz/film/821507-zeleny-rytir/prehled/  Beowulf (2007), https://www.csfd.sk/film/223272-beowulf/prehlad/  miniséria filozofia Pána prsteňov (podcast Pravidelná dávka), https://bit.ly/3FpHBVB 
7/28/202250 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Predstavivosť ako liek na polarizáciu

65. EPIZÓDA / Rozkol medzi faktami a hodnotami, medzi rozumom a emóciami, prírodnými a humanitnými vedami a nakoniec medzi telom (mozgom) a mysľou. Podľa filozofa Stephen Asmu je to práve naša schopnosť predstavivosti (imagination), ktoré vie tento rozkol preklenúť. Len sa musíme predstavivosti venovať viac ako prakticky (predmety na školách), tak aj teoreticky (nový kurz imaginológie či „imagination studies“).----more----   V dnešnej epizóde diskutujeme o Asmových argumentov, jeho článok nájdete nižšie a do diskusie vás pozývajú vedec Jaro a filozof Jakub. + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + .. v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: Imaginology: Why we need a new kind of education, https://bit.ly/agH7 pošlite Mateja na Cambridge, https://bit.ly/3boYrKc Kvantum ideí #41, „Čo je to skutočné umenie?“, https://bit.ly/3fPmbpB Kvantum ideí #45 „Ako myseľ skresľuje realitu“, https://bit.ly/kvantum45
6/23/202258 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Filozofia čiernych dier

64. EPIZÓDA / Existuje filozofický pohľad na čierne diery? Odpoveďou je áno a filozofické aspekty (nielen čiernych dier) študuje tzv. filozofia kozmológie. Dnes si povieme niečo o samotných čiernych dierach a ich nedávnych „fotografiách“, ale tiež sa pozrieme na niekoľko otázok v filozofie kozmológie. Ako mení existencia čiernych dier naše chápanie konceptov ako čas, priestor, kauzalita, determinizmus, prírodné zákony či informácia a v čom poukazuje na naše epistemické limitácie? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more----   (Zdroj fotografie: EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION/AP/SITA)   + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: nový odbor „Philosophy of Cosmology“, https://bit.ly/3H5uKd0 Singularities and Black Holes (SEP), https://stanford.io/3xybilX Kvantum ideí, diskusia o filme Interstellar, https://bit.ly/3Qd71f6 Mojžiš, „Čierna diera v centre Galaxie“ (.týždeň, 2022), https://bit.ly/3QbyWft Mojžiš, „O čiernych dierach s nobelistom Kipom Thornom“ (.týždeň, 2021), https://bit.ly/3zrhM7H Mojžiš, „Sir Roger Penrose a vznik vesmíru“ (.pod lampou Science, 2019. v angličtine), https://bit.ly/39j2O99 Weingard, „Some Philosophical Aspects of Black Holes“ (1979), https://bit.ly/3xzo4AL
6/9/202243 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Zmena a dynamické systémy

63. EPIZÓDA / Dnes pokračujeme v diskusii o slobodnej vôli a determinizme a to z pohľadu povahy zmeny a dynamický systémov. V čom sú živé organizmy iné od zvyšku sveta? Sme schopní podieľať sa na vlastnej zmene? A tým pádom slobodnú vôľu? Ako do tejto diskusie vstupuje kubánska neurovedkyňa a filozofka Alicia Juarrero s jej neo-aristotelovským pohľadom na organizmy ako na dynamické seba-organizujúce sa systémy?----more----  Aj dnes vás do diskusie pozýva filozof Jakub a neurovedec Peter. + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: John Verveake, Ep. 6 - Awakening from the Meaning Crisis - Aristotle, Kant, and Evolution, https://bit.ly/3NBrKHA  Alicia Juarrero (profil), https://bit.ly/38KtjnS  P. F. Strawson, "Freedom and Resentiment" (1962) Galen Strawson, "The Impossibility of Moral Responsibility" (1994) BBC podcast In Our Time o slobodnej vôli (2011); diskutuje Galen Strawson, Simon Blackburn a Helen Beebee, moderuje Melvyn Bragg
5/26/20221 hour, 11 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Zodpovednosť a determinizmus

62. EPIZÓDA / Slobodná vôľa verzus determinizmus a možno únik vo forme kompatibilizmu. Je toto ale správny spôsob rozmýšľania nad touto kľúčovou filozofiou dilemou? Filozof Peter Strawson navrhuje prerámcovať túto diskusie cez prizmu pesimistov a optimistov - a ponúka istú formu zmierenia.----more---- Prečo podľa neho nevieme povedať, čo vlastne determinizmus je? Prečo máme namiesto slobodnej vôle radšej hovoriť o morálnej zodpovednosti? Čo sú to tzv. participatívne reaktívne postoje, bez ktorých nevieme byť, kým sme? A v čom so Strawsonom zásadne nesúhlasí jeho syn, tiež filozof, Galen Strawson?  Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: P. F. Strawson, "Freedom and Resentiment" (1962) Galen Strawson, "The Impossibility of Moral Responsibility" (1994) podcast Kvantum ideí ep#2 o slobodnej vôli podcast Pravidelná dávka ep#249 o Strawsonovej eseji "Freedom and Resentiment" podcast Pravidelná dávka ep#248 o Bohu v Tolkienovom svete Stredozeme BBC podcast In Our Time o slobodnej vôli (2011); diskutuje Galen Strawson, Simon Blackburn a Helen Beebee, moderuje Melvyn Bragg P. Hieronymi, "Freedom, Resentment, and the Metaphysics of Morals" (PUP, 2020) + podcast (2022)  
5/11/20221 hour, 2 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Wittgenstein, jazyk a realita

61. EPIZÓDA / Ako cez jazyk chápeme svet a ako svet ovplyvňuje náš jazyk? Má jazyk nejaké limity v zozmyslupňovaní reality? Kto bol rakúsko-britský filozof Ludwig Wittgenstein a aký je jeho prínos do filozofie jazyka? Prečo o tom, o čom nevieme hovoriť, by sme mali radšej mlčať? A znamená to, že ide nevyhnutne o nonsens? Je etika, estetika, umenie a náboženstvo bez zmyslu? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. ----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: Do you see a duck or a rabbit: just what is aspect perception? (Aeon, 2018), https://bit.ly/38xJGDN How playing Wittgensteinian language-games can set us free (Aeon, 2017), https://bit.ly/3Ls5E9L Can you step in the same river twice? Wittgenstein v Heraclitus (Aeon, 2019), https://bit.ly/3FbhzXj Ludwig Wittgenstein (SEP, 2021), https://plato.stanford.edu/entries/wittgenstein/  Wittgenstein (1993), film, https://www.imdb.com/title/tt0108583/  Wittgenstein: A Wonderful Life (1989), film, https://bit.ly/38xtodL  Daniel Bonevac, „Wittgenstein“, https://bit.ly/37Un2Fr Daniel Bonevac, „Wittgenstein‘s Tractatus“, https://bit.ly/38xuh65  Language & Meaning: Crash Course Philosophy #26, https://bit.ly/3KrCVR8 The School of Life, „PHILOSOPHY - Ludwig Wittgenstein“, https://bit.ly/3y0Ihjz  A. C. Grayling, „Wittgenstein's Games“, https://bit.ly/3vpRZdH  Bryan Magee with Ernest Gellner, „The Philosophy of Wittgenstein“, https://bit.ly/36WE713
4/28/202257 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Kvantový svet

60. EPIZÓDA / Čo je to kvantum? Prečo je kvantový svet neintuitívny a je tomu vlastne tak? Nie je náš „common sense“ (intuitívne vnímanie sveta, zdravý sedliacky rozum) zakotvený a vychádzajúci z „quantum sense“ (kvantové vnímanie sveta)? A o čom je vlastne tá kvantová teória? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: „Quantum common sense“ (Aeon), https://bit.ly/3M8OH4b kvantová fyzika v kocke, https://bit.ly/3uGMQO5
4/14/202249 minutes
Episode Artwork

Postfaktická doba

59. EPIZÓDA / Žijeme v postfaktickej dobe? Ak áno, ide o tvrdenie faktické? Inými slovami, je fakt, že žijeme v dobe postfaktickej? A čo sú to vlastne fakty? Odkedy sa toto slovo a koncept používa na označenie istého poznanie? Čo  predchádzalo faktom, a prečo dnes rozlišujeme medzi faktami a hodnotami? Nejedná sa o falošnú dichotómiu a môžu existovať aj morálne fakty? Aj dnes vás do diskusie pozýva filozof Jakub a vedca Jara zastupujeme neurovedec Peter Jedlička. ----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: Lipscomb, Women Are Up to Something (OUP, 2021), https://bit.ly/3j1ryUt Putman, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays (HUP, 2004), https://bit.ly/3iSycwm  článok z časopisu, v ktorom argumentujú, že filozofia je dôležitá pre biológiu, https://elifesciences.org/articles/44929 kolekcia relevantných článkov z toho istého časopisu o filozofii biológie, https://elifesciences.org/collections/7efbfb7a/philosophy-of-biology  
4/1/202257 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Pamäť

58. EPIZÓDA / Aké mechanizmy sú za fungovaním našej pamäti? Je pamäť len jedna alebo je ich viacej druhou? Prečo je potrebné si veci nielen pamätať alebo aj zabúdať? A ako súvisí pamäť s našou identitou? Sme tými, kým si pamätáme, že sme? Sme morálne zodpovední za veci, ktoré si nepamätáme, že sme spravili? A preto nemáme žiť vo vzdušných, ale mentálnych zámkoch? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub, a tiež náš vracajúci sa hosť: neurovedec Peter Jedlička.----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: Petrov článok "Ako funguje pamäť a učenie?", https://bit.ly/3KyJe5L  Petrov článok "Molekuly učenia", https://bit.ly/3MQvrJZ rozhovor s Petrom (SME), "Neurovedec: Všetky aspekty vedomia nevieme zredukovať na algoritmy", https://bit.ly/3sZb19r Memory (SEP), https://stanford.io/3Cw6gHz The Routledge Handbook of Philosophy of Memory, https://bit.ly/3pT4tYc Memory and Identity, https://bit.ly/3pT4wmQ rozhovor s Petrom (podcast Pravidelná dávka), https://bit.ly/3setED8  kniha "Moonwalking with Einstein: https://bit.ly/34wlIaj 
3/10/202254 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Neznesiteľná ľahkosť vegetariánstva

57. EPIZÓDA / Dnešná diskusia je inštanciou nášho pravidelného Q&A. Akému športu sa venuje? Sledovali ste Olympiádu a úspech našich hokejistov? Dielo ktorého antického Grécka sa vám najviac zapísalo do hlavy? S ktorým fyzikom/čkou by ste si chceli posedieť v kaviarni? Ako rozmýšľate nad budúcnosťou Kvanta ideí? Dokedy ho plánujete robiť? Čo bráni mnohým (nielen ale hlavne) intelektuálom prejsť na vegetariánstvo? Čo by ste podarili vášmu 15 ročnému ja? Žijeme podľa vás v hodnotovo neutrálnom svete? Podľa čoho sa rozhodujete, po ktorej knihe siahnete? Môže byť podľa vás vedec ako aj filozof veriaci? A ktorý vedec/vedkyňa a filozof/filozofka je váš vzor? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. ----more----+ + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: článok z Aeon: https://aeon.co/essays/if-you-care-about-animals-it-is-your-moral-duty-to-eat-them  kvantum o filozofii mäsa: https://kvantumidei.podbean.com/e/filozofia-masa/  kvantum o čítaní a knihách: https://kvantumidei.podbean.com/e/preco-citat-viac-a-niekedy-menej-letny-special-34/ 
2/24/20221 hour, 1 minute, 32 seconds
Episode Artwork

Kedy konám slobodne?

56. EPIZÓDA / Dve veľmi podobné slová, ale pritom každé z nich skrýva a odhaľuje inú realitu a metafyziku. Aký je rozdiel medzi „príčinou“ (cause) a „dôvodom“ (reason)? Spravil som to z toho-a-toho dôvodu (motivovalo ma to-a-to); na rozdiel od: Príčinou, prečo som to spravil (prečo sa to udialo) je, že... V dnešnej diskusii si priblížime spôsob, ako nad týmto rozdielom rozmýšľal nemecký osvietenský filozof Immanuel Kant, a prečo je podľa neho tento rozdiel esenciálny pre našu ľudskú slobodu a teda slobodné, morálne a autonómne konanie. Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. ----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: kurz "Justice" od filozofa Michaela Sandela, https://scholar.harvard.edu/sandel/justice  článok na Aeon s odkazom na Sandelovu prednášku o Kantovi, https://bit.ly/3GGiIVB  Sandelova kniha - Justice: What's the Right Thing to Do?, https://bit.ly/3BcUtxp  Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů (OIKOYMENH, 2014), https://bit.ly/3JlcrAx  oxfordský kurz filozofa Daniela Robinsona o Kantovej knihe Kritika čistého rozumu, https://bit.ly/3uC6Gue  princetonský cyklus troch prednášok filozofa Rogera Scrutona, ktorý stavia na Kantovej filozofii, https://bit.ly/3gGazWF 
2/11/202252 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Prečo je svet dobré miesto pre život?

55. EPIZÓDA / Dnes rozdiskutujeme tzv. antropický princíp. O čom presne hovorí, ako súvisí s Koperníkom, a prečo ide o nedávnu vec? Dá sa podľa antropického princípu dokázať existencia Boha, teda že svet "niekto" stvoril a veľmi presne nastavil tak, aby sme v ňom mohli žiť práve my? Aké sú najčastejšie námietky voči takémuto teistickému záveru? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI  + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: epizóda podcastu Pravidelná dávka o antropickom princípe, http://bit.ly/davka218 The Oxford Internet Institute, https://www.oii.ox.ac.uk   Luciano Floridi, Philosophy of Information, https://bit.ly/3IJQJWE  
1/29/202256 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Konzervatívci, liberáli a sociálna entropia

54. EPIZÓDA / Čo je to konzervativizmus a koľko ich existuje? Odkedy o tomto izme hovoríme a čo má do činenia s revolúciami v Británii a Francúzsku? A v akom vzťahu sú či mali by byť konzervatívci a liberáli? O čom v tomto kontexte hovorí sociálny psychológ Jonathan Haidt, a prečo by mali byť konzervatívci a liberáli spojencami v boji proti sociálnej entropii? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI + + + ... v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:   Jonathan Haidt (TED Talk), „The moral roots of liberals and conservatives“, https://bit.ly/3zZkGPq o rozdiele medzi morálkou a etikou (Pravidelná dávka), https://bit.ly/3IffJ8Q rozhovor aj o konzervativizme a liberalizme s diplomatom Rastislavom Káčerom (Pravidelná dávka), https://bit.ly/2OIbB6D
1/13/202249 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Novoročný pohľad späť

ŠPECIÁL / Aký bol náš uplynulý kvantový rok plný ideí? Aké epizódy boli vaše či naopak naše najobľúbenejšie? Dozviete sa viacero pikošiek z kuchyne podcastu, čo nás na podcastovní v 2021 najviac bavilo, a tiež aké výzvy nás čakajú. ----more---- + + + TRIČKÁ 👉 👉 https://bit.ly/KI_3cko 👕❤️ + + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI
1/6/202226 minutes
Episode Artwork

Filozofia vzdelávania

53. EPIZÓDA / Prečo sa vzdelávame? Len preto, aby sme zaplnili trh práce? Ak ide o niečo viac, o čo? Prečo je vzdelávanie celoživotný proces a ako s ním súvisí filozofia, umenie a kultúra? Prečo vzdelanie k "poznaniu, že niečo" (informácie, veda) a k "poznaniu ako" (zručnosti) nestačí, a prečo je potrebné učiť aj filozofickú stránku dobrého života (a to, že my a svet sme vzájomne previazaní) a tiež umeleckú stránku bytia (a to, že my a svet sme previazaní tým, že sme tzv. vtelené bytosti a naše telo nie je sekudárne, ale rovnako primárne ako naša myseľ a myslenie). Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- + + + TRIČKÁ 👉 👉 https://bit.ly/KI_3cko ❤️🎁🎄 + + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI + + + + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: .pod lampou z Oxfordu, https://bit.ly/320hxlc 
12/16/202157 minutes, 1 second
Episode Artwork

Sloboda slova

52. EPIZÓDA / Čo je to sloboda slova? Môže byť absolútna či nevyhnutne obmedzená? Ako sa na ňu pozerať otec liberalizmu John Stuart Mill a akými štyrmi argumentami ju podoprel? A aké nové dilemy sa otvoria, keď sa do diskusie o slobode slova primiešajú okrem nenávisti a urážok aj sociálne siete a šírenie hoaxov a očividných klamstiev? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. ----more---- + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy mesačne 👉 https://bit.ly/patreonKI + + + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: kniha "O slobode" od J.S.Milla, https://bit.ly/3rvGJee  rozhovor so šachistom Jánom Markošom, https://bit.ly/3poscyt  Jakubov podcast o rozdiele medzi mravom, morálkou a etikou, https://bit.ly/3IffJ8Q   
12/2/20211 hour, 1 minute, 28 seconds
Episode Artwork

Predstavivosť je bez hraníc

51. EPIZÓDA / Dnes máme pre vás ďalšie Q&A a odpovedali sme na tieto otázky: Prečo si dokážeme predstaviť aj to, čo napríklad ani fyzicky ani fyzikálne nie je možné? Na čo je nám takáto rozsiahla fantázia? Kde sú hranice fantázie? Aký vianočný darček by vás určite nepotešil? 
Keby príde fyzika s teóriou všetkého? A ako to ovplyvní naše vzťahy a životné sny?----more----
 Aké je najväčšia myšlienka vo filozofii?
 Prečo Jakub bilokuje medzi Kvantom ideí a Pravidelnou dávkou? Kde sa cíti viac doma? 
Ak by ste sa nenarodili na Slovensku, aká je vaša top krajina a kultúra?
 Ako ste sa dostali k tomu, čo teraz robíte? Chceli ste to vždy robiť? Aké knihy práve čítate a čo odporúčate? A čo hovoríte na kauzu ohľadne Simoni Magušinovej a akú rolu má mať náboženstvo v spoločnosti?  + + + EXTRA ČASTI za 2 odrieknuté kávy 👉 https://bit.ly/patreonKI + + + + v diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: Jakubov rozhovor so psychiatrom Michalom Patarákom, https://bit.ly/3FTWj8l  Jakubove rozprávanie o filozofii Iris Murdoch, https://bit.ly/davka228  film o Iris Murdochovej, https://www.imdb.com/title/tt0280778/  pieseň Prestavujem si krajinu, https://www.youtube.com/watch?v=lR3qcLSlRyE  Kvantum ideí o entropii, https://kvantumidei.podbean.com/e/entropia/  Kvantum ideí o filme Interstellar, https://kvantumidei.podbean.com/e/filozoficke-filmy-ii-avatar-interstellar/  online kurz "The Great Ideas of Philosophy", https://www.thegreatcourses.com/courses/great-ideas-of-philosophy-2nd-edition 
11/18/202152 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Je človek stroj?

50. EPIZÓDA / Je možné počítačom nasimulovať ľudskú myseľ? Sme len neurálne stroje a poznanie o tom, kto je to človek je plne zredukovateľné na prírodné vedy? Dá sa takto zredukovať aj ľudský zmysel pre humor? A je tento reduktivizmus naozaj validnou vedeckou teóriou alebo skôr jednou z viacerých filozofických pozícií? Aj do dnešnej diskusie ťa pozýva vedec Jaro a filozof Jakub a tentokrát aj s vracajúcim sa hosťom neurovedcom Petrom Jedličkom.----more----   V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame: Petrova prednáška na Noci výskumnikov, https://bit.ly/2ZQtSYr  rozhovor Petra s Ivanom Hulínom o výpočtových modeloch v biológii, https://bit.ly/3CP74XE  Petrov výpočtový model publikovaný v časopise Neuron, https://bit.ly/3GJdutw    + + + EXTRA ČASTI !!!  wooooooow 😱   Poďakujem  Podcasterom  Podporou ❤️ . . ... každá epizóda má bonusovú časť & ak si odriekneš 2 kávy mesačne, všetky doterajšie aj budúce bonusy sú ti hneď k dispozícii podpor našu tvorbu sumou 3,14€/mesačne cez Patreon.com/kvantumidei . . ... a najnovšie nájdeš extra časti ako aj celé epizódy na jednom RSS podcastovom feede, ktorý je prístupný len pre patrónov (Archimedes+)
11/4/202146 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Sloboda a podvedomie

49. EPIZÓDA / Sme slobodní, ak často konáme na základe podvedomých stimulov? O čom hovorí tzv. Lady Macbeth efekt, Florida efekt a Buridanov osol? V čom spočíva spor alebo rozdiel medzi behavioralizmom a kognitivizmom či medzi Johnom Lockeom a Immanuelom Kantom? A ako sa dá príklad Slavoja Žižeka s coca-colou použiť na vysvetlenie tzv. primingu?  Aj do dnešnej diskusie ťa pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:
   • nový merč podcastu Pravidelná dávka, https://bit.ly/mercPD  • Pravidelná dávka o Johnovi Lockeovi a Immanuelovi Kantovi, http://bit.ly/davka79 a http://bit.ly/davka89    • kognitívno-behaviorálna terapia, https://bit.ly/3aW5zdG   • Slavoj Žižek, The Pervert’s Guide to Ideology (2013), https://imdb.to/3aSjMIE  ..↘️ .....↘️  ........ každá epizóda má bonusovú časť ❤️ podpor našu tvorbu sumou 3,14€/mesačne (= dve odrieknuté kávy) na Patreon.com/kvantumidei a všetky doterajšie aj budúce bonusy sú ti hneď k dispozícii ✌️… a tiež hneď odporúčame stiahnuť si apku Patreonu, cez ktorú si ich môžeš rýchlo a jednoducho vypočuť na smartfóne
10/21/202150 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Čo je to dobrý život?

Závisí dobrý život od toho, čo si o ňom myslím ja sám alebo musím zobrať do úvahy aj názory a skúsenosť druhých? A ako môžeme pravdivo vedieť, čo je dobrý život? Ako o dobrom živote uvažuje súčasná česká filozofka Anna Hogenová, ranno-moderný filozof René Descartes, osvietenec Immanuel Kant, nihilista Friedrich Nietzche či existencialista Søren Kierkegaard a Martin Heidegger? Aj do dnešnej diskusie ťa pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. ----more----   V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:
   rozhovor s filozofkou Annou Hogenovou na podcast V ženskom rode, https://bit.ly/3ac8Zsr  knižný rozhovor s A. Hogenovou, Malvern, 2019, https://bit.ly/3FnqKna  Trochu inak s Adelou a A. Hogenvou, https://bit.ly/3lf4F1Q  The Good Place, filozofický seriál, https://imdb.to/3DjfCpu  rozhovor Dave Rubina s Richardom Dawkinsom, https://bit.ly/3Ai4WFy  Jakubov kurz o existencializme, https://bit.ly/3iepBBy  ⬇️ ..↘️ .....↘️  ........ každá epizóda má bonusovú časť ❤️ podpor našu tvorbu sumou 3,14€/mesačne (= dve odrieknuté kávy) na Patreon.com/kvantumidei a všetky doterajšie aj budúce bonusy sú ti hneď k dispozícii ✌️… a tiež hneď odporúčame stiahnuť si apku Patreonu, cez ktorú si ich môžeš rýchlo a jednoducho vypočuť na smartfóne
10/6/20211 hour, 21 seconds
Episode Artwork

Prečo myslenie bolí

Aký je rozdiel medzi intuitívnym myslením, ktoré sa zdá byť automatické a nevyžaduje od nás žiadnu námahu? — a medzi logickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré doslova bolí? Držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu, Daniel Kahneman, o nich hovorí ako o myslení rýchlom (systém 1) a myslení pomalom (systém 2) a vedec Jaro a filozof Jakub vás dnes pozývajú do diskusiu o jeho rovnomennej knihe.
----more---- V diskusii sme spomenuli alebo odporúčame:
 ⚪️ Kahnemanova kniha Myslenie rýchle a pomalé, https://bit.ly/2XJVwF6   ⚪️ Csikszentmihalyi Mihaly a jeho kniha Flow, https://bit.ly/3zu053T   ⚪️ rozhovor na podcaste N2 s neurovedcom Tomášom Hromádkom, https://bit.ly/3eveOV2  ⚪️ Komenského College, www.komenskehocollege.sk     : ⬇️ ..↘️ .....↘️  ........ každá epizóda má bonusovú časť ❤️ podpor našu tvorbu sumou 3,14€/mesačne (= dve odrieknuté kávy) na Patreon.com/kvantumidei a všetky doterajšie aj budúce bonusy sú ti hneď k dispozícii ✌️… a tiež hneď odporúčame stiahnuť si apku Patreonu, cez ktorú si ich môžeš rýchlo a jednoducho vypočuť na smartfóne
9/23/202151 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Pravdepodobnosť dobrého konca

V dnešnej epizóde pokračujeme v predstavení ďalších dôležitých kognitívnych skreslení (cognitive biases). O čom hovorí tzv. veľkostné zanedbanie (extension neglect) a ako súvisí so súčasnou pandémiou? Prečo nevieme pracovať s veľmi veľkými číslami a veľmi malými pravdepodobnosťami? A prečo máme tendenciu nekriticky skonštatovať, že dobré je to, čo je prirodzené? Ako sa tento naturalistický faul (naturalistic fallacy) prejavuje v našich denných životoch a ako vedie k otázke nedefinovateľnosti dobra? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. ----more---- V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame:
 ⚪️ zoznam všetkých mentálnych skreslení, https://bit.ly/3mjVq1l   ⚪️ extension neglect, https://bit.ly/3DZZ0US  ⚪️ base rate fallacy, https://bit.ly/3nbJJdE ⚪️ naturalistic fallacy, https://stanford.io/3hdG8bi   ⬇️ ..↘️ .....↘️  ........ každá epizóda má bonusovú časť ❤️Podpor našu tvoru sumou 3,14€/mesačne (= dve odrieknuté kávy) na Patreon.com/kvantumidei a všetky doterajšie aj budúce bonusy sú ti hneď k dispozícii ✌️… a tiež hneď odporúčame stiahnuť si apku Patreonu, cez ktorú si ich môžeš rýchlo a jednoducho vypočuť na smartfóne
9/9/202155 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Ako myseľ skresľuje realitu

Čo je to tzv. konfirmačné skreslenie (ang. confirmation bias) a ako sa konkrétne prejavuje napríklad pri vytváraní bublín na sociálnych sieťach alebo šírení fake news a dezinformácií? Je táto mentálna skratka vždy zlá alebo je naopak pre naše myslenie nevyhnutná, len si musíme dať pozor na to, kedy ju neaplikovať? A čo má s konfirmačným skreslením do činenia Immanuel Kant, Edmund Burke a konzervativizmus či dokonca Aristoteles? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.----more----  V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame:
 ⚪️ podcast s prof. Jonathanom Ellisom, ktorý hovorí o konfirmačnom skreslení ako o “premýšľaní so skrytou agendou”,  https://n.pr/3ARyISk  ⚪️ článok “How Philosophy Can Reduce Your Confirmation Bias”, https://bit.ly/3ARz7nO   ⚪️ zoznam všetkých mentálnych skrelení (vrátena konfirmačného skreslenie), https://bit.ly/3mjVq1l   ⬇️ ..↘️ .....↘️  ........ každá epizóda má bonusovú časť ❤️Podpor našu tvoru sumou 3,14€/mesačne (= dve odrieknuté kávy) na Patreon.com/kvantumidei a všetky doterajšie aj budúce bonusy sú ti hneď k dispozícii ✌️… a tiež hneď odporúčame stiahnuť si apku Patreonu, cez ktorú si ich môžeš rýchlo a jednoducho vypočuť na smartfóne
8/19/202155 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Čo je to veda?

Ako je možné rozoznať vedu od pseudovedy? Prečo na to filozof vedy Karl Popper navrhuje tzv. metódu falzifikácie a nie verifikácie? Je potom pravda povedať, že vedci nič netvrdia, ale len testujú platnosť rôznych hypotéz?----more---- Nevedie to potom k záveru, že prírodné vedy sú morálne neutrálne a vedec vlastne za nič nenesie zodpovednosť? O týchto a ďalších otázkach o povahe vedy diskutuje vedec Jaro a filozof Jakub a dnes aj s vracajúcim sa hosťom neurovedcom Petrom Jedličkom.   V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame: článok na Aeone o Popperovi a možných zneužitiach jeho teórie vedy: https://bit.ly/36hBVNB  Petrov článok o Popperovi a rozdiele medzi vedou a filozofiou: https://bit.ly/3jXhTQD  Cimrmanova popperovská teória poznania: https://bit.ly/3hokm4Z opis kritiky a rozvinutia Popperovej teórie vedy Lakatosom a Quineom: https://bit.ly/36hL7BV  *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK1583605207004205024979 🙏✌️
7/7/202157 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Filozofia Pána prsteňov

Aká filozofia sa skrýva za dielom Tolkienovho Pán prsteňov? Ako chápe dobro a zlo a s akou metafyzikou pracuje? V čom je psychologicky veľmi zaujímavá postava Glocha?----more---- Prečo Pán prsteňov nie je trilógia a v čom je film zavádzajúci? V akom zmysle Tolkien cez toto dielo vytvoril anglickú mytológiu a ako sa v ňom odráža aj jeho práca ako akademika? A podarí sa Jarovi (konečne) vysloviť meno „Tolkien“ správne? Aj dnes pre vás diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.   V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame:   Humphrey Carpenter, J.R.R. Tolkien: Životopis Podcast Pravidelná dávka (PD) #10: Úvod do filozofie Pána prsteňov, https://bit.ly/2Foh6Th PD#11: Filozofia Pána prsteňov – Neviditeľnosť, https://bit.ly/2tvNRvc PD#12: Filozofia Pána prsteňov – Nesmrteľnosť, https://bit.ly/35rdvP8 PD#13: Filozofia Pána prsteňov – Zotročenie, https://bit.ly/2ZTRLKx PD#36: J. R. R. Tolkien a ako sa s “rozprávkami” žije pravdivejšie, https://bit.ly/37xCRMC PD#45: Rozhovor s Pavlom Hraboveckým – Tolkien, Chesterton, Hra o tróny, Potter a Slavoj Žižek, https://bit.ly/3exaZeU  *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️   (foto: Google, Creative Common licenses)
6/24/202153 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ateizmus a drozofilky

Ktoré najdôležitejšie otázky vo filozofii a vede nemáme stále zodpovedné? Ako sa neutopiť v nihilizme? Odkiaľ sa z ničoho nič vynorí kopa drozofiliek a kam náhle zmizne svetlo po zhasnutí? Kde sa autori tohto podcastu nachádzajú na tzv. Dawkinsovej škále teizmus-agnosticizmus-ateizmus? Prečo ľudia túžia po večnosti? A nie je nevedecká filozofia na pokraji zániku? Dnešná epizóda je naše historicky prvé Q&A a aj nad vašimi otázkami sa aj dnes zamyslí vedec Jaro a filozof Jakub.----more----   V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame: Dawkinsova škála, https://bit.ly/3zmHd7O podcast o perfomatívnom fluide, https://bit.ly/davka207  vymysleli filozofiu Gréci?, https://bit.ly/2Uwn1wF  film Rytieri spravodlivosti (2020), https://bit.ly/3cAaHWb  *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️ (foto: unsplash)
6/11/20211 hour, 15 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Čo je skutočné umenie?

Aký je rozdiel medzi skutočným umením a gýčom? Alebo je všetko umenie skutočné vrátane gýča? Ako sa na tento rozdiel pozerať britský filozof a estetik Roger Scruton? ----more----Prečo rozlíšil medzi predstavou a predstavivosťou, teda "fantasy" a "imagination"? Aký je rozdiel medzi filmom a divadlom? Prečo sú voskové figuríny stereotypický gýč a čo s tým má všetkým do činenia prvá epizóda kultového seriálu Black Mirror? Aj dnes diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub. V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame: podporte Janovu cestu na St John's College v USA, https://bit.ly/3fowyS5  Jakub analyzuje a interpretuje Tolkienovu esej On Fairy Stories, http://bit.ly/davka36  naša diskusia bola prevažne založená na tejto Scrutonovej knihe: https://bit.ly/34ki7Z6, Chapter 6: Fantasy, Imagination and the Salesman prvá epizóda seriálu Black Mirror, "The National Anthem", https://bit.ly/3vs2BGB  filmy od Terrence Malicka, https://bit.ly/3oWuzYk  *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️ (foto: unsplash)  
5/27/202156 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Entropia

Čo je entropia? V čom je tento koncept neintuitívny na pochopenie ale stále nesmierne dôležitý? Prečo by muchy nelietali len v jednom rohu izby, ale zaplnia ju rovnomerne? Prečo sa kocka ľadu v pohári s teplejšou vodou roztopí a prečo pena na káve dlho nevydrží? Prečo starneme a prečo vlastne plynie čas len jedným smerom? Aj dnes s vedcom Jarom a filozofom Jakubom. ----more---- V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame: What is entropy? - Jeff Phillips (TED-ed), https://bit.ly/3eFj3gy Philosophy of Statistical Mechanics, 5. Irreversibility (SEP), https://stanford.io/3w7gEBp  Theodore Sider, Writing the Book of the World (2011), https://bit.ly/3hrQTHJ  The Dance of Life: Symmetry, Cells and How We Become Human (2021), https://bit.ly/3odZ6kn  *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️
5/13/202158 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Existujú farby?

Je voda mokrá a je obloha modrá? Ak padne v lese strom a nie je nablízku nikto, kto by ho počul padať, spraví dopad stromu nejaký zvuk?----more---- Čo sú to tie tzv. sekundárne vlastnosti vecí, čo má s nimi etika a ako sa vzťahujú na emergenciu a supervenienciu? Ak dnes s vami a pre vás diskutujú fyzik Jaro a filozof Jakub. *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️
4/29/202155 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Pokoj v duši

Čo je duša? Mnohí trpia duševnými poruchami a patológiami ako úzkosť či depresia, ale čo je to tá duša, ktorá trpí a má byť uzdravená? Je duša nemenná a podobná abstraktným číslam a dokonalým matematickým vzťahom? Alebo je niečo, čo sa mení a vyvíja a rastie k plnej sebarealizácii? A prežije duša smrť tela?----more---- Aj dnes diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub. *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️
4/15/202157 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Chaos, poriadok a mozog

V hlave máme síce jeden mozog, ale delí sa na dve hemisféry, ktoré fungujú odlišne. Prečo sa pri vnímaní jednej realite vyvinul mozog takto dvojako? Je to preto, že svet sa dá rozdeliť na chaos a poriadok?----more---- O evolučne novších a starších častiach mozgu, aj o tom, ako mozog dokáže simulovať realitu sa rozprával Jaro s neurovedcom Petrom Jedličkom.   V rozhovore sme spomenuli: nová teória vedomia M. Larkuma o kľúčovej úlohe pyramidálnych nervových buniek: https://bit.ly/31imrGM  Jordan Peterson o pravej a ľavej hemisfére (a o poriadku a chaose): https://bit.ly/3tW64fs  článok o prediktívnom kódovaní: https://bit.ly/3suMCGc  článok o rôznych stupňoch vedomia: https://bit.ly/2PcUNsd  *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️
3/26/202149 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Extáza a mystika

Je možné zažiť stav extázy aj bez drog a náboženstva? Čím sa tieto mystické zážitky vyznačujú a prečo pri nich najčastejšie ide o pocit zjednotenia, pokoja či akoby zabudnutia sa v prítomnom momente? Akým spôsobom táto transcedentná skúsenosť podľa naše ego? A je naše vnútorné ja vlastne nepriateľom či skôr spojencom? ----more----Aj dnes diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub a aj táto diskusia je založená na článku, ktorý nájdete nižšie.  V rozhovore sme spomenuli:  Nigel Warburton, "Dissolving the ego", Aeon, 2017: http://bit.ly/3v9FLE1 *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️
3/11/202156 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Počítačové hry a gamifikácia života

Sú počítačové hry dobré alebo zlé? V čom spočíva tzv. gamifikácia života a v ktorých oblastiach je dnes hlavne viditeľná? A čo nás vedia počítačové hry naučiť o svete, v ktorom žijeme? Aj dnes diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- V rozhovore sme spomenuli: Pam Weintraub, "Gamified Life", Aeon, 2018: http://bit.ly/3suJ2eX Ed Lake, "Hunger games", Aeon, 2015: http://bit.ly/2ZR9rqO *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️
2/25/202153 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Kierkegaard, prítomnosť a večnosť

Čo je to čas? Plynie lineárne od minulosti k prítomnosti až po budúcnosť? Ak je to prítomnosť, ktorá ukotvuje zmysluplnosť minulosti a budúcnosť, čo potom prítomnosť? Nemýli sa dánsky filozof Søren Kierkegaard, keď hovorí, že prítomnosť je večnosť?----more---- Aj dnes pre vás diskutujú Jaro Varchola a Jakub Betinský. V rozhovore sme spomenuli: Maria Popova, "Kierkegaard on Time, the Fullness of the Moment, and How to Bridge the Ephemeral with the Eternal", http://bit.ly/3tKPqA3  Maria Popova, "Why Can’t You Remember Your Future? Physicist Paul Davies on the Puzzlement of Why We Experience Time as Linear", http://bit.ly/2Z6Uh0d Naša staršia epizóda o čase a zmene: http://bit.ly/kvantum4  Jakubova kresba: *** Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️
2/11/202153 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Je všetko relatívne?

Einstein objavil, že čas a priestor nie sú absolútne. Ale podľa niektorých filozofov je relatívne skoro všetko. O tom, či je relatívna aj morálka a realita, ale aj o relativite času a priestoru, diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.----more---- *** Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo podnetné, budeme fest vďační, ak nás podporíš cez Patreon alebo priamo na SK1583605207004205024979. Ďakujeme a tešíme sa, že nás počúvaš :) 
1/28/202150 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Čo je nespochybniteľné?

Žijeme v turbulentných časoch a mnohé sa neustále mení a spochybňuje. Preto sa Jakub a Jaro pozreli na to, čo----more---- je podľa vedcov a filozofov nespochybniteľné, absolútne, nerelatívne. *** Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo podnetné, budeme fest vďační, ak nás podporíš cez Patreon alebo priamo na SK1583605207004205024979. Ďakujeme a tešíme sa, že nás počúvaš :) 
1/13/202155 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Začiatok vesmíru

Odkiaľ sa vzala celá naša realita? Vznikol vesmír z ničoho a náhodou? Čo o tom dokáže povedať moderná veda a filozofia? O tom, prečo je niečo a nie nič, diskutujú Jaro a Jakub.----more---- V rozhovore sme spomenuli: Sean Carroll a jeho podcast Mindscape: https://www.preposterousuniverse.com/podcast/ Lawrence Krauss a jeho kniha A Universe from Nothing (2012) Jim Holt a jeho kniha Proč existuje svět? Existenciálně detektivní pátrání (2014) *** Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo podnetné, budeme fest vďační, ak nás podporíš cez Patreon alebo priamo na SK1583605207004205024979. Ďakujeme a tešíme sa, že nás počúvaš :) 
12/3/202055 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Kvantový mozog

Ako chápal vznik ľudského vedomia čerstvý nositeľ nobelovej ceny za fyziku Sir Roger Penrose? Ako kvantové javy dokážu vysvetliť naše myslenie? O tom sme diskutovali s neurovedcom Petrom Jedličkom.----more---- V rozhovore sme spomenuli: rozhovor s Penroseom na Lex Fridman Podcast, https://bit.ly/3lOSmr8 strátená verzia rozhovoru: https://bit.ly/36TzlgZ  .pod lampou Science: Sir Roger Penrose a vznik vesmíru, https://bit.ly/32UA5kA  Penrosova a Hameroffova teoria vedomia, https://stanford.io/3ffYKVz  Gödelova veta o neuplnosti, https://bit.ly/2HjhRli  Penrosov (Lucasov) gödelovsky argument (a jeho kritika) o tom, že ľudská myseľ nie je počitač, https://iep.utm.edu/lp-argue/ Jedličkov článok o možnosti kvantového mozgu, https://bit.ly/32XlF3f  Jedličkov članok, v ktorom ku koncu spomína gödelovsky argument a jeho súvis s teóriou vedomia, https://bit.ly/36Ts1Se Hawking a gödelovsky argument proti Teorii všetkého, https://bit.ly/3lNcoC3  *** Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo podnetné, budeme fest vďační, ak nás podporíš cez Patreon alebo priamo na SK1583605207004205024979. Ďakujeme a tešíme sa, že nás počúvaš :) 
11/19/20201 hour, 4 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Čo živí filozofov?

Čo robia filozofi, keď doštudujú? Čo ich živí? Potrebujeme ich vôbec ešte v roku 2020? A čo užitočné urobili doteraz? O náplni práce súčasných filozofov a dôvode na ich existenciu diskutujú Jakub a Jaro----more----   *** Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo podnetné, budeme fest vďační, ak nás podporíš cez Patreon alebo priamo na SK1583605207004205024979. Ďakujeme a tešíme sa, že nás počúvaš :) 
10/28/202058 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

O inteligencii a génioch

Čo je to genialita a ako ju meria IQ test? Môžeme byť geniálni aj bez vysokého IQ? Aké črty by mal mať génius? A čo je to samotný intelekt, ktorý má génius rozvinutý na vysokej úrovni?----more----  Aj túto problematiku pre vás rozdiskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.   V diskusii sme spomenuli/odporučili: Malcolm Gladwell, Outliers: The Story of Success (2008), https://bit.ly/3197I1o 12 Signs You Have Genius Level Intelligence (YouTube), https://bit.ly/31boOM1 Shelly Kagan, "Death", Open Yale Course, https://bit.ly/2OfoSU9 *** Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo podnetné, budeme fest vďační, ak nás podporíš cez Patreon alebo priamo na SK1583605207004205024979. Ďakujeme a tešíme sa, že nás počúvaš :) 
10/15/202046 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Náboženstvo, veda a filozofia

Existujú náboženské praktiky, ktorých prospešnosť garantuje aj vedecký výskum? Čo je tzv. mindfulness či prerušovaný pôst? A čo je to vlastne náboženstvo a ako sa filozofia stavia ku konceptu 'B/boha'?----more---- Aj túto problematiku pre vás rozdiskutujú vedec Jaro a filozof Jakub. V diskusii sme odporučili: Jakubove online kurzy, https://bit.ly/34kxXlX kaviarenske debaty, https://bit.ly/3iqW0EQ, plus audioverzia na podcaste Pravidelná dávka, https://bit.ly/3cSZKxP Jim Holt, Proč existuje svět?, https://bit.ly/36rbmXH Karel Satoria, Veríme karikatúre Boha?, https://bit.ly/3cS8yE5 *** Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo podnetné, budeme fest vďační, ak nás podporíš cez Patreon alebo priamo na SK1583605207004205024979. Ďakujeme a tešíme sa, že nás počúvaš :) 
10/2/202059 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

O kráse a symetrii

Prečo vnímame niektoré veci ako krásne? Čo je to krása podľa vedcov a filozofov? Prečo je vo vesmíre toľko symetrií a platných toľko "pekných" teórií? Ukazuje krásna forma na niečo za ňou? A spasí krása svet? ----more---- *** Ak sa Ti naše diskusie páčia a sú pre Teba myšlienkovo podnetné, budeme fest vďační, ak nás podporíš cez Patreon alebo priamo na SK1583605207004205024979. Ďakujeme a tešíme sa, že nás počúvaš :) 
9/17/202057 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Antinatalizmus

Mali by sa ľudia prestať rozmnožovať, aby sme zachránili planétu? Je neexistencia ľudstva lepšia ako jeho existencia? Môže štát prikazovať rodinám koľko môžu mať detí? Je preľudnenie problém, a ako ho možno teda riešiť? ----more----Ďakujeme za spoluprácu v našej crowdfundingovej kampani, ktorá sa skončila úspešne, ak ste našu kampaň premeškali, stále môžete podporiť kvalitné filozoficko-vedecké diskusie na našom účte: SK15 8360 5207 0042 0502 4979 V epizóde sme spomínali: prednášku filozofa Jána Sokola "Rodina v proměnách času" (2015): https://bit.ly/2QTexyc jeho knihu "Etika, život, instituce" (2014): https://bit.ly/3aoLAmZ Kurzgesagt video o Overpopulation: https://bit.ly/3lLAmhJ
9/3/20201 hour, 5 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Prečo diskutovať? (letný špeciál 4/4)

Prečo Platón písal v dialógoch? Má zmysel diskutovať s každým a o všetkom? Aký je rozdiel medzi debatou a diskusiou? Ako čo najviac vyťažiť z medziľudskej interakcie? Aj o tom diskutujú Jakub a Jaro----more---- Počas diskusie sme spomenuli: Discussion, Debate, and Dialogue (1): https://bit.ly/3h9f8HL  Discussion, Debate, and Dialogue (2): https://bit.ly/31aCtDp  Irvin D. Yalom, Keď Nietzche plakal: https://bit.ly/3gbhGnn  Posledné dva dni ešte môžete podporiť našu crowdfundingová kampaň: http://bit.ly/Startlab_KI  Ďakujeme, že podporujete kvalitné filozofické-vedecké diskusie na ďalší rok.  
8/20/202057 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Prečo čítať viac, ale niekedy menej? (letný špeciál 3/4)

Prečo vlastne čítame a ako si vybrať, čo čítať vo svete presýtenom informáciami? Prečo bolo kedysi divné, keď si niekto v tichosti čítal sám pre seba a prečo je čítanie bez diskusie zbytočné?----more---- Na StartLabe stále beží naša crowdfundingová kampaň, ktorú nájdetu tu: www.startlab.sk/projekty/1310-kvantum-idei-podcast/ Ďakujeme, že podporujete kvalitné filozofické-vedecké diskusie na ďalší rok.
8/6/202050 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Prečo myslieť kriticky? (letný špeciál 2/4)

Prečo toľko ľudí verí konšpiračným teóriám? A prečo sú mnohí hypochondri? Čo je to Ockhamova britva a ako s ňou narábať? Môžeme sa inšpirovať vedeckým myslením aj v každodennom rozhodovaní sa? Je filozofia dobrým receptom na kritické myslenie?  ----more---- V štyroch letných epizódach budeme odpovedať na rôzne doležité "prečo" otázky. A budeme Vám veľmi vďační, ak podporíte našu crowdfundingovú kampaň na startlabe https://www.startlab.sk/projekty/1310-kvantum-idei-podcast/ a podporíte tak kvalitné filozofické-vedecké diskusie na najbližší akademický rok.
7/23/202059 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Prečo filozofovať? (letný špeciál 1/4)

Prečo má zmysel klásť si otázky, na ktoré neexistujú odpovede? Sú filozofovia darmožráči alebo čím sú vlastne prínosní pre spoločnosť? Čo vlastne takí filozofovia robia a aká je ich úloha v 21. storočí? Jakub a Jaro tiež diskutujú, že filozofia má v hĺbke veľmi blízko k modernej vede, ktorá nám prináša všetky tie vymoženosti a kľúče k realite.  ----more---- V štyroch letných špeciáloch budeme riešiť štyrikrát otázku "prečo". A tiež budeme veľmi vďační, ak podporíte našu crowdfundingovú kampaň na startlabe https://www.startlab.sk/projekty/1310-kvantum-idei-podcast/ a podporíte tak kvalitné filozofické-vedecké diskusie na najbližší rok.
7/9/202053 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Filozofia mäsa

Mali by sme byť všetci vegetariáni? Existujú aj morálne dôvody nejesť mäso? Majú zvieráta osobnosti ako ľudia alebo sú iba veci? O šťastí farmárských zvierat a skutočnej cene mäsa diskutujú filozof a vedec, Jakub a Jaro.  ----more---- Budeme vám veľmi vďační, ak podporíte Kvantum ideí a kvalitné vedecko-filozofické diskusie. Ďakujeme náš účet: SK15 8360 5207 0042 0502 4979 spomínané články a knihy v epizóde: Lori Marino, Eating someone (2019), https://aeon.co/essays/face-it-a-farmed-animal-is-someone-not-something Peter Singer, Animal Liberation (HarperCollins, 1975) Roger Scruton, Animal Rights and Wrong (Demos, 1998) Jonathon Safran Foer, Eating Animals (Penguin Books, 2009) Phiilip Lymbery with Isabel Oakeshot, Farmageddon: The Trues Cost of Cheap Meat (Bloomsbury, 2014) Jakubova epizóda z podcastu Pravidelná dávka o Singerovi a právach zvierat: https://pravidelnadavka.sk/130-peter-singer-maju-zvierata-prava-a-povinnosti/
6/25/20201 hour, 4 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Antropocén, koniec prírody

Je človek súčasťou prírody alebo jej nepriateľ? Sú ľudia vinní za globálne otepľovanie alebo sme iba robili iba nutné kroky pre naše prežitie? Je nemorálne používať fosílne palivá? Dá sa hovoriť o prírode ako o nejakom celku alebo dokonca o vedomej entite? Aj o tom, prečo sa ozývajú hlasy, že koronavírus je trestom prírody za činnosť človeka diskutujú filozof a vedec, Jakub a Jaro. ----more---- Budeme vám veľmi vďační, ak podporíte Kvantum ideí a kvalitné vedecko-filozofické diskusie. Ďakujeme náš účet: SK15 8360 5207 0042 0502 4979   aeon článok o globálnom otepľovaní a vzťahu človeka s prírodou, ktorý inšpiroval túto epizódu:  https://aeon.co/essays/even-the-anthropocene-is-nature-at-work-transforming-itself článok z Irish Times o Gaia hypotéze, o božstve v ktoré môžu veriť aj ateisti: https://bit.ly/37hsXQm  
6/11/202059 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Vedecké revolúcie

Môžeme veriť vedeckým teóriám, keď budú v budúcnosti takmer určite vyvrátené? Ako vedecké objavy menia náš celkový pohľad na realitu? Skresľuje to, čomu veríme, to, čo vidíme? Ako si človek domýšľa príčiny a následky za pozorovaným svetom podľa toho aká vedecká paradigma práve prevláda diskutujú filozof a vedec, Jakub a Jaro.   ----more---- Budeme vám veľmi vďační, ak podporíte náš podcast a kvalitné vedecko-filozofické diskusie. Ďakujeme účet Kvanta ideí: SK15 8360 5207 0042 0502 4979 článok, ktorý bol hlavnou inšpiráciou pre tento podcast: https://aeon.co/essays/science-needs-the-freedom-to-constantly-change-its-mind článok o potenciálnom objave paralelného vesmíru, ktorý spomínal Jaro: https://bit.ly/2B1ahYT film o paralelnom vesmíre, ktorý spomínal Jakub: https://imdb.to/2X811L4 ak sa chcete dozvedieť viac o tom, kto bol spomínaný Thomas Kuhn: https://stanford.io/2AiWg8Q
5/28/202053 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

O príbehu existencie

Je ľudský život príbeh alebo je to len množina skúseností bez celistvého deja? Je človek rovnaká osoba teraz a pred desiatimi rokmi? Má aj celý svet, celá existencia, nejaký príbeh? A tiež o narativizme a o tom, či musí mať naša existencia cieľ diskutujú Jakub a Jaro ----more---- Budeme vám veľmi vďační, ak podporíte náš podcast a vedecko-filozofické diskusie. Ďakujeme Náš účet: SK15 8360 5207 0042 0502 4979 námetom pre tento podcast bol tento filozofický článok: https://aeon.co/essays/let-s-ditch-the-dangerous-idea-that-life-is-a-story 
5/14/202057 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Zmysel poznávania

Aký zmysel má vzdelávať sa a snažiť sa pochopiť svet, keď sme tu len tak krátko? Dozvieme sa raz odpovede na všetko? Je niektoré poznanie dôležitejšie ako iné? A urobí nás porozumenie svetu šťastnejšími? Aj o skepticizme a vedeckom realizme diskutujú vedec a filozof, Jaro a Jakub.  ----more---- Podporte kvalitné vedecko-filozofickú diskusiu a podcast Kvantum ideí. Ďakujeme. Náš účet: SK15 8360 5207 0042 0502 4979 V tejto epizóde sme spomenuli najnovší článok z centra pre Quantum Gravity Research o supervedomí, ktoré generuje zmysel a informáciu pre náš vesmír, populárnu krátku verziu nájdete tu: https://bit.ly/2VTJfuy 
4/29/202059 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

O vzdelávaní a čítaní

Prečo by sme mali čítať knihy? Aké vzdelanie je najkvalitnejšie? Potrebujeme viac matematiky alebo filozofie? Jakub a Jaro sa rozprávali s Martinom Luteránom, ktorý sa intenzívne venuje vzdelávaniu už viac ako desať rokov a strávil päť rokov na univerzite v Oxforde, kde vyštudoval mastra aj doktorát. ----more---- Budeme vďační, ak tvorbu nášho podcastu podporíte finančným darom na účet: SK15 8360 5207 0042 0502 4979 .Ešte raz ďakujeme. V podcaste bolo spomenuté aj: príhovor britskej kráľovnej k pandémii koronavírusu: https://bit.ly/2XBGMWZ zoznam Great Books: https://bit.ly/3crnLe5 diskusia o vylúčení Homéra zo syllabu: https://bit.ly/3aePnBE prírodné vs. humanitné vedy, Two Cultures: https://bit.ly/3agnJUG rozhovor o tom ako motivovať deti viac čítať: https://bit.ly/2RI1IYs  
4/16/202058 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Filozofické filmy III - Temný rytier, Joker a Avengers

Prečo sú filmy o super-hrdinoch také populárne? Aké vysvetlenie sa skrýva za našou potrebou po superhdinoch? A čo na Avengerov a Batmana hovoria vedec a filozof? ----more---- Jaro s Jakubom sa rozprávali o fenoméne superhrdinov a nevyhli sa otázke povahy a psychológie zla, prečo smrť dodáva príbehom hĺbku alebo tiež otázke slobodnej vôle a nezvratnosti deterministického osudu. Odporúčame: Temný rytier / The Dark Knight (2008), https://bit.ly/39Cv7cE Joker (2019), https://bit.ly/341jJpE Avengers, Infinity Wars (2018), https://bit.ly/2yue0gB Avengers, Endgame (2019), https://bit.ly/2USWqK *** Budeme veľmi vďační, ak tvorbu nášho podcastu podporíte na SK15 8360 5207 0042 0502 4979. Ešte raz vďaka.
4/1/202057 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Filozofické filmy II - Avatar, Interstellar

Možno sa nad tým budete čudovať, ale tieto filmy predsa len niečo spája. Oba posúvajú a rozširujú našu predstavivosť. Avatar nás vracia k premýšľaniu nad panteistickým svetom, ktorý riadi civilizáciou nepoškvrnená matka príroda. Interstellar je na druhej strane o prežití ľudstva mimo našej planéty a naše rozmýšľanie dostáva až do bude, kde si máme predstaviť, že nie sme závislý ani od času, ani od priestoru. ----more----Vedeckým a filozofickým pohľadom vás budú cez tieto filmy opäť sprevádzať Jaro a Jakub.    Budeme veľmi vďační, ak našu tvorbu podporíte na SK15 8360 5207 0042 0502 4979. Trvalý príkaz čo i len 5€ mesačne je topka.   Avatar (2009), https://bit.ly/3ancqLx Interstellar (2014), https://bit.ly/3dC4WX4  
3/27/202050 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Filozofické filmy I - Matrix, Inception

Ako si môžeme byť istí, že nežijeme v sne? Čo majú filmy Matrix a Inception spoločné? Akou filozofiou sa tvorcovia inšpirovali? Je možné vnuknúť niekomu cudziu myšlienku? Prečo sú myšlienky týchto dvoch filmov stále viac ako aktuálne diskutujú z vedeckého a filozofického pohľadu Jakub a Jaro v tejto špeciálnej filmovej epizóde. ----more---- Matrix (1999) - https://www.csfd.cz/film/9499-matrix/prehled/ Inception (2010) - https://www.csfd.cz/film/254156-pocatek/prehled/
3/19/202051 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Nietzsche, evolúcia a morálka

Sú dobro a zlo výsledkom evolúcie alebo je možné, aby bol sám vesmír vo svojej podstate morálny? A ako s tým súvisia Homérove eposy, kresťanstvo a Nietzscheho nadčlovek? Jakub (filozof) a Jaro (vedec) diskutujú ako zmena paradigmy určuje to, čo vidíme a ako potom odpovedáme na otázku odkiaľ sa morálka a hodnoty objavili. ----more---- krátke video o tom, kto bol Nietzsche: https://www.youtube.com/watch?v=wHWbZmg2hzU podrobnejší opis Nietzscheho morálnej filozofie: https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche-moral-political/ Morálka a evolučná biológia: https://plato.stanford.edu/entries/morality-biology/ John Polkinghorne - Jeden Svet :https://www.martinus.sk/?uItem=52724
3/12/202059 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Pôvod morálky

Odkiaľ sa vzalo dobro a zlo? Je morálka dôsledkom evolúcie, vlastnosťou samotnej reality alebo iba ľudským vynálezom? Môžu aj zvieratá konať dobré skutky a byť altruistické? A sme vôbec my ľudia altruistickí alebo iba sa sebecky snažíme zachovať naše gény pre budúcnosť? Diskutujú vedec Jaro a filozof Jakub----more---- V rozhovore sme spomenuli: diskusia s Richardom Dawkinsom a inými o altruizme, https://bbc.in/2T6RKAX kniha od Michael Thomasello, A Natural History of Human Morality (Harvard, 2016), https://bit.ly/39aU4fZ epizódy podcastu Pravidelná dávka o Darwinovi a jeho teórii: PD#84: Svet pred Darwinom: myšlienka meniacej sa Zeme, https://bit.ly/2waHkHE PD#88: Charles Darwin: Život a myseľ viktoriánskeho velikána, https://bit.ly/2Tlpiu8 PD#92: O pôvode druhov: Darwinovo životné dielo, https://bit.ly/2wbCmdG
2/27/202052 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Umelá inteligencia

Je umelá inteligencia ozaj inteligentná? Rozumejú neurónové siete tomu, čo robia? Môžu počítače nadobudnúť vedomie? V čom sa umelá inteligencia odlišuje od tej našej "prírodnej"?  AI je veľká téma dneška, a preto sa o nej často preháňa. O tom, aký je skutočný stav poznania a o tom, čo je a čo nie je možné ohľadne umelého myslenia diskutujú Jakub (filozof) a Jaro (vedec) ----more---- film Ona, ktorý sa v podcaste spomína: https://www.imdb.com/title/tt1798709/ film Hugo a jeho veľký objav: https://www.csfd.cz/film/242004-hugo-a-jeho-velky-objev/prehled/ stránka, kde si môžete vyskúsať rozoznávanie vami zvoleného obrázku a neurónová sieť vám vyhodí v slovách, čo sa na obrázku nachádza a deje: https://www.clarifai.com/models myšlienkový experiment - Čínska Izba: https://www.youtube.com/watch?v=39EdqUbj92U video o tom, čo je to Turingov test: https://www.youtube.com/watch?v=3wLqsRLvV-c John Searle ako hosť v Talks at Google: https://www.youtube.com/watch?v=rHKwIYsPXLg
1/30/20201 hour, 8 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Vedomie

Prečo si vesmír zrazu cez ľudské vedomie uvedomil, že existuje? Čo je potrebné nato, aby vedomie vzniklo? Je možné vedomie pochopiť a potom ho umelo vytvoriť? A čo s tým má spoločné Zaklínač? Diskutujú Jakub (filozof) a Jaro (vedec) ----more---- Máriina izba- myšlienkový experiment (video): https://bit.ly/2TBwC6R filozof John Searle v diskusii na ČT (english): https://bit.ly/2trQvlQ s českým dabingom: https://bit.ly/371Zg4D David Chalmers (TED talk o vedomí): https://bit.ly/3ajU7ab Integrated Information Theory (intro): https://bit.ly/3agUqm6
1/16/20201 hour, 47 seconds
Episode Artwork

O neurovede a filozofii

O vedomí, slobodnej vôli a o tom, čo všetko vieme a čo nevieme o mozgu, diskutovali Jakub a Jaro s neurovedcom Petrom Jedličkom, ktorý je súčasťou rozsiahlej výskumnej siete Human Brain Project a súčasne pôsobí v Nemecku, kde sa mu darí dosahovať vynikajúce vedecké výsledky. ----more---- Petrov a Jarov článok o kvantovom mozgu: https://www.postoj.sk/40388/preco-vie-veda-predpovedat-pohyb-planet-ale-nie-spravanie-cloveka Human Brain Project: https://bit.ly/2tjBcLL rozhovor s Petrom Jedličkom: https://www.postoj.sk/9929/slobodna-vola-a-predsa-existuje kritika Otakara Horáka: https://dennikn.sk/354760/vzdajme-sa-slobodnej-vole-trestnemu-systemu-iba-prospeje-reakcia/ Quantum Brain Hypothesis (Jedlička, anglicky): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5681944/ Petrova recenzia knihy First Minds: https://philpapers.org/rec/JEDROT Thomas Pink, Free Will: A Very Short Introduction: https://bit.ly/2QDnhIA Thomas Pink, Free Will and Determination (spomínaný článok): https://bit.ly/39wydjH Thomas Pink na podcast Philosophy Bites: https://bit.ly/36esfSx    
1/2/20201 hour, 14 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Čas a zmena

Ako rýchle plynie čas? Prečo čas ide vždy len do budúcnosti a nikdy nie naopak? Je čas a zmena to isté? Je čas vlastnosťou sveta alebo existuje iba v našich mysliach? A čo keď čas je iba ilúzia a nič sa nikdy nemení. Diskutujú Jakub (filozof) a Jaro (vedec) ----more---- Linky spomenuté v podcaste:  Sean Carroll, What is time?, https://bit.ly/2Y9C29r film Inception, https://bit.ly/2L3EFE3
11/29/20191 hour, 19 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Kauzalita

Čo hýbe vecami? Čo je skutočnou príčinou udalostí a zmien vo svete? O tom, čo je to kauzalita diskutujú Jaro (vedec) a Jakub (filozof)
11/14/20191 hour, 19 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Slobodná vôľa

Zdá sa, že nikto nemôže porušiť fyzikálne zákony, dovoľuje nám teda štruktúra reality slobodne sa rozhodovať? Bolo už na začiatku vesmíru jasné ako sa všetko vyvinie alebo existuje aj nejaká náhoda, či dokonca ľudská voľba? Diskutujú Jaro (vedec) a Jakub (filozof).
10/31/20191 hour, 22 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Realita

Je naša realita materialistická alebo idealistická, skladá sa všetko z atómov, myšlienok alebo je za všetkým nejaká informácia, ultimátny kód reality? Ako si môžeme pokojne žiť vo svete, ktorého povahu nepoznáme?
10/20/20191 hour, 30 minutes, 31 seconds