Winamp Logo
Kros Sveto Pismo @ttb.twr.org/serbian Cover
Kros Sveto Pismo @ttb.twr.org/serbian Profile

Kros Sveto Pismo @ttb.twr.org/serbian

Serbian, Religion, 1 season, 432 episodes, 6 days, 4 hours, 12 minutes
About
Опис - Програм Кроз Свето писмо је део светске службе поучавања Библије службе Кроз Свето писмо. Серију је првобитно сачинио др Ј. Вернон МекГи и преведена је и прилагођена на преко 100 језика и дијалеката. Циљ је да се у 30-минутним радио-програмима слушалац систематски проведе кроз читаво Свето писмо. Сада вам је овај исти програм доступан и онлајн. Хвала вам што сте одлучили да научите више о Божјој Речи слушајући ове програме. Препоручујемо вам да слушате бар један програм дневно од понедељка до петка. Уколико то чините у наредних пет година проучићете читаво Свето писмо или Библију.
Episode Artwork

Јован 4,48-5,18

1/1/120 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Јован 6,31-71

1/1/121 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Јован 5,19-47

1/1/120 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Јован 6,1-30

1/1/121 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Јован 7,1-43

1/1/120 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Јован 8,17-59

1/1/120 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Јован 7,44-8,16

1/1/120 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Јован 9,13-10,3

1/1/120 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Јован 9,1-12

1/1/120 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Јован 10,4-26

1/1/120 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Јован 10,27-11,6

1/1/120 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Јован 12,20-36

1/1/120 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Јован 11,47-12,19

1/1/120 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Јован 11,7-46

1/1/121 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Јован 12,37-13,11

1/1/121 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Јован 13,12-38

1/1/120 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Јован 14,1-5

1/1/120 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Јован 15,1-5

1/1/120 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Јован 14,10-14

1/1/119 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Јован 15,6-16,3

1/1/120 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Јован 16,4-27

1/1/120 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Јован 16,28-17,5

1/1/121 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Јован 17,6-18,2

1/1/120 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Јован 18,3-24

1/1/121 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Јован 18,25-19,9

1/1/120 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Јован 19,13-42

1/1/120 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Јован 20,1-17

1/1/120 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Јован 21,4-17

1/1/118 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Јован 20,18-21,3

1/1/120 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Јован 21,18-25

1/1/113 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони Увод 1,33

1/1/120 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 1,34-3,2

1/1/119 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 3,3-4,27

1/1/120 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 4,28-5,17

1/1/120 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 5,18-6,12

1/1/120 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 6,13-8,9

1/1/120 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 8,10-9,18

1/1/121 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 12,1-13,10

1/1/120 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 13,11-15,5

1/1/120 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 9,19-11,28

1/1/119 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 17,6-18,19

1/1/119 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 15,6-17,5

1/1/120 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 18,20-20,7

1/1/119 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 22,9-24,4

1/1/120 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 20,8-22,8

1/1/120 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 24,5-26,10

1/1/119 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 26,11-28,48

1/1/120 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 28,49-30,3

1/1/120 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 31,9-32,9

1/1/118 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 30,4-31,9

1/1/121 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Поновљени закони 32,10-34,8

1/1/116 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 1,1-11

1/1/120 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 3,1-5,9

1/1/119 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 1,12-2,24

1/1/120 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 5,10-6,20

1/1/120 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 6,22-7,21

1/1/120 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 7,22-9,18

1/1/121 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 9,19-11,4

1/1/120 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 11,5-14,14

1/1/119 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 15,1-20,3

1/1/120 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 20,4-22,34

1/1/121 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Исус Навин 23,1-24,33

1/1/118 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Судије Увод 3,7

1/1/120 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Судије 3,9-4,15

1/1/119 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Судије 4,16-5,31

1/1/119 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Судије 6,1-15

1/1/120 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Судије 6,16-7,22

1/1/120 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Судије 7,23-9,5

1/1/120 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Судије 9,6-11,3

1/1/119 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Судије 11,4-12,6

1/1/121 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Судије 12,7-14,9

1/1/120 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Судије 14,10-16,23

1/1/119 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Судије 16,25-18,6

1/1/117 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Судије 18,9-21,25

1/1/116 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Рута Увод 1

1/1/120 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Рута 1,4-17

1/1/120 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Рута 2,4-10

1/1/120 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Рута 1,18-2,3

1/1/121 minutes, 1 second
Episode Artwork

Рута 2,11-20

1/1/120 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Рута 2,21-3,1

1/1/120 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Рута 3,2-10

1/1/120 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Рута 3,11-4,2

1/1/120 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Рута 4,3-11

1/1/118 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Рута 4,12-20

1/1/118 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Дела Увод 1,1-3

1/1/121 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Дела 1,4-20

1/1/120 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Дела 1,21-2,5

1/1/119 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Дела 2,6-38

1/1/120 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Дела 2,38-3,20

1/1/120 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Дела 3,21-4,24

1/1/119 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Дела 4,25-5,19

1/1/120 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Дела 5,20-6,15

1/1/120 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Дела 7,1-6,15

1/1/120 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Дела 7,47-8,16

1/1/120 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 17,3-18,28

1/1/120 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Дела 8,17-40

1/1/120 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Дела 9,1-20

1/1/119 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Дела 9,21-10,3

1/1/120 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Дела 10,4-40

1/1/120 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Дела 10,41-12,6

1/1/120 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Дела 12,7-13,5

1/1/120 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Дела 13,6-49

1/1/120 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Дела 13,50-14,28

1/1/121 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Дела 15,13-41

1/1/121 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Дела 15,1-12

1/1/120 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Дела 16,1-27

1/1/120 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Дела 16,28-17,15

1/1/119 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Дела 17,16-30

1/1/120 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Дела 17,31-18,18

1/1/120 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Дела 18,19-19,17

1/1/120 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Дела 19,18-17

1/1/120 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Дела 21,5-32

1/1/120 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Дела 20,10-21,4

1/1/120 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Дела 21,33-22,30

1/1/120 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Дела 23,1-35

1/1/119 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Дела 24,1-25

1/1/120 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Дела 24,26-25,15

1/1/120 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Дела 26,2-32

1/1/120 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Дела 25,16-26,2

1/1/120 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Дела 27,1-44

1/1/121 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Дела 28,1-44

1/1/118 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова Увод 1

1/1/120 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 17,9-18,22

1/1/121 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 2,1-36

1/1/120 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 3,1-4,22

1/1/119 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 5,1-7,17

1/1/120 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 8,1-9,27

1/1/120 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 10,1-12,18

1/1/120 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 12,49-14,28

1/1/121 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 14,29-15,37

1/1/120 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 16,1-17,58

1/1/120 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 18,1-20,17

1/1/121 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 20,18-22,2

1/1/120 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 22,3-24,22

1/1/120 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 25,1-44

1/1/120 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 26,1-28,14

1/1/121 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 28,15-30,3

1/1/120 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

1. Самуилова 30,4-31,31

1/1/117 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова Увод 2,2-17

1/1/121 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 2,18-5,5

1/1/120 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 5,6-6,4

1/1/119 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 6,5-7,6

1/1/120 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 7,8-9,6

1/1/121 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 9,7-11,4

1/1/121 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 11,5-12,4

1/1/120 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 12,15-14,13

1/1/120 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 14,14-16,8

1/1/121 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 16,9-18,8

1/1/120 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 18,9-19,36

1/1/121 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 20,1-22,51

1/1/120 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

2. Самуилова 23,1-25

1/1/121 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

1. Царевима Увод 1,1

1/1/120 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 2,4-34

1/1/120 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 2,35-4,25

1/1/120 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 4,26-6,7

1/1/121 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 7,1-8,46

1/1/119 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 8,46-10,13

1/1/119 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 10,14-12,11

1/1/120 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 12,12-13,32

1/1/120 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 13,33-15,27

1/1/120 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 16,3-17,12

1/1/120 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 18,29-19,4

1/1/120 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 19,5-20,42

1/1/120 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 21,1-22,18

1/1/120 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

1. Царевима 22,19-5

1/1/120 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 2,6-24

1/1/120 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 5,11-6,5

1/1/120 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 3,1-5,10

1/1/121 minutes
Episode Artwork

2. Царевима 6,6-31

1/1/120 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 7,1-8,29

1/1/120 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 9,1-10,11

1/1/120 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 10,12-12,3

1/1/121 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 12,4-14,4

1/1/120 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 14,4-17,8

1/1/120 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 18,23-19,23

1/1/120 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 19,33-20,21

1/1/122 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 21,1-22,8

1/1/120 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 22,9-23,28

1/1/117 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 23,29-24,20

1/1/116 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

2. Царевима 25,1-30

1/1/110 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Римљанима увод

1/1/120 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Римљанима 1,1-4

1/1/120 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Постање 46,6-47,10

20 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Смернице 3

19 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Постање 1,1-1

21 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Излазак 12,9-51

21 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Постање 48,10-49,10

21 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Излазак 38,9-39,5

17 minutes
Episode Artwork

Матеј 6,1-13

19 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Излазак 14,13-15,3

21 minutes
Episode Artwork

Излазак 18,19-19,8

20 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Постање 37,1-28

21 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Излазак 32,1-35

20 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Матеј 27,25-66

20 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Матеј 13,19-29

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Матеј 8,18-9,7

21 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Постање 21,1-13

20 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Матеј 7,15-20

21 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Матеј 23,34-24,8

21 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Излазак 9,12-10,24

20 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Излазак 25,23-40

20 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Постање 3,8-4,3

21 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Постање 7,23-8,22

21 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Матеј 2,2-23

20 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Постање 24,12-56

20 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Смернице 9

21 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Марко увод

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Постање 25,23-26,2

20 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Постање 12,1-11

21 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Смернице 4

20 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Постање 26,3-35

20 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Постање 41,42-42,8

20 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Матеј 15,15-16,13

20 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Постање 4,4-26

20 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Матеј 5,16-48

20 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Постање 32,32-33,20

21 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Постање 28,1-17

21 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Постање 17,1-16

20 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Постање 42,9-43,15

20 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Матеј 4,14-5,1

21 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Постање 35,1-18

20 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Постање 43,16-44,26

20 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Матеј 8,1-17

20 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Матеј 6,14-7,14

19 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Матеј 11,24-12,28

20 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Постање 5,1-6,9

20 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Излазак 23,1-24,18

20 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Излазак 6,1-26

20 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Матеј 21,1-38

20 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Постање 37,29-38,24

20 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Постање 14,1-24

20 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Матеј 1,2-19

20 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Постање 18,19-19,5

22 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Излазак 7,1-8,5

20 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Постање 39,11-40,19

20 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Излазак 29,1-30,16

20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Постање 2,1-20

21 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Излазак 3,1-22

21 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Матеј 26,57-27,25

21 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Излазак 20,3-26

20 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Излазак 17,8-18,18

20 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Излазак 26,1-27,21

21 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Смернице 1

23 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Матеј 28,1-20

19 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Постање 22,11-23,9

21 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Постање 9,26-11,4

20 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Излазак 33,1-14

20 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Постање 1 увод

20 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Матеј 10,1-31

21 minutes
Episode Artwork

Матеј 24,28-25,1

21 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Матеј 1,20-2,2

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Постање 11,5-12,1

21 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Излазак 36,8-38,8

20 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Постање 34,1-32

20 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Излазак 16,4-17,7

20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Матеј 1,1-1

20 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Постање 1,9-31

21 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Матеј 25,2-26,9

20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Матеј 3,1-17

21 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Излазак 15,4-16,3

20 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Матеј 16,14-28

20 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Постање 40,20-41,41

21 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Излазак 8,6-9,11

20 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Матеј 22,41-23,33

20 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Смернице 5

20 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Постање 15,30-16

19 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Излазак Увод 1,12

20 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Постање 6,11-7,17

21 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Постање 21,14-22,10

20 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Матеј увод

20 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Постање 24,57-25,22

21 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Излазак 19,9-20,2

20 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Матеј 26,10-56

20 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Матеј 19,1-22

20 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Постање 29,27-31,12

21 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Постање 15,1-12

21 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Излазак 25,1-22

20 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Постање увод

20 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Матеј 13,30-45

21 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Постање 1,2-8

20 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Постање 23,10-24,11

20 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Постање 49,11-50,26

21 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Постање 31,13-49

21 minutes, 1 second
Episode Artwork

Матеј 17,1-18,3

21 minutes, 1 second
Episode Artwork

Смернице 2

20 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Излазак 33,15-36,7

20 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Постање 27,1-46

20 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Матеј 9,8-38

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Матеј 13,46-14,17

20 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Излазак 30,17-31,17

20 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Матеј 12,29-13,18

20 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Смернице 6

21 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Матеј 4,1-13

21 minutes, 1 second
Episode Artwork

Постање 38,25-39,10

20 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Постање 28,18-29,26

20 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Излазак 1,13-2,25

20 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Постање 17,17-18,18

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Излазак 21,1-22,31

20 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Излазак 39,6-40,38

16 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Постање 35,19-36,43

21 minutes
Episode Artwork

Матеј 19,23-20,34

20 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Излазак 13,1-14,12

20 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Постање 9,1-25

21 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Излазак 4,1-31

20 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Постање 12,12-13,18

20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Излазак 10,25-12,8

20 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Постање 32,1-31

21 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Постање 44,27-46,5

20 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Смернице 10

17 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Смернице 7

20 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Матеј 18,4-35

20 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Матеј 5,1-15

20 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Постање 19,6-20,18

20 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Излазак 5,1-24

20 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Матеј 14,18-15,14

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Марко Увод 1-1,15

20 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Смернице 8

19 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Матеј 21,39-22,40

20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Матеј 10,32-11,23

21 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Излазак 28,1-29,4

20 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Матеј 24,9-27

20 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Постање 47,11-48,9

21 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Постање 2,21-3,7

20 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Јован 3,7-4,4

20 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Јован 4,4-47

21 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Јован 1,40-2,12

20 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Јован 2,13-3,6

21 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Јован 1,3-39

21 minutes, 1 second
Episode Artwork

Јован увод

21 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Јован Увод 1,2

20 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Бројеви 27,12-30,8

21 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Бројеви 30,9-36,13

22 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Бројеви 25,1-27,11

20 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Бројеви 22,14-24,25

21 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Бројеви 20,25-22,13

21 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Бројеви 18,27-20,24

20 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Бројеви 15,1-16,30

21 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Бројеви 16,31-18,26

21 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Бројеви 13,4-45

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Бројеви 11,10-13,3

21 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Бројеви 9,12-11,9

21 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Бројеви 7,19-9,21

20 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Бројеви 5,11-7,18

21 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Бројеви 3,39-5,10

20 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Бројеви 1,21-2,38

20 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Бројеви Увод 1,20

21 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Лука 23,53-24,53

19 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Лука 22,60-23,52

21 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Лука 22,28-59

21 minutes
Episode Artwork

Лука 21,16-22,27

21 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Лука 20,1-21,15

22 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Лука 19,1-48

21 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Лука 18,2-43

20 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Лука 16,26-18,1

21 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Лука 16,2-25

21 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Лука 14,12-15,14

21 minutes
Episode Artwork

Лука 13,1-14,11

21 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Лука 15,15-16,1

21 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Лука 11,5-54

21 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Лука 12,1-59

21 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Лука 9,18-10,2

21 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Лука 10,3-11,4

21 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Лука 8,26-9,17

20 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Лука 7,20-8,25

20 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Лука 6,24-7,20

21 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Лука 5,14-6,23

21 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Лука 4,3-21

21 minutes
Episode Artwork

Лука 4,22-5,13

21 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Лука 3,3-4,2

21 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Лука 2,13-3,2

20 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Лука 1,46-2,12

20 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Лука 1,6-45

20 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Лука Увод 1-1,5

20 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Левитска 27,2-34

14 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Левитска 26,13-27,1

20 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Левитска 25,11-26,12

21 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Левитска 24,13-25,10

20 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Левитска 23,26-24,12

20 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Левитска 23,6-25

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Левитска 22,10-23,5

21 minutes
Episode Artwork

Левитска 21,1-22,9

21 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Левитска 19,1-1,37

20 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Левитска 20,1-27

20 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Левитска 17,1-18,5

21 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Левитска 18,6-30

20 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Левитска 16,15-14

20 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Левитска 15,31-16,14

20 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Левитска 15,1-30

20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Левитска 14,8-57

21 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Левитска 13,31-14,7

20 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Левитска 13,4-30

20 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Левитска 13,1-3

21 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Левитска 11,37-12,8

21 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Левитска 10,10-11,2

21 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Левитска 11,3-36

21 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Левитска 8,22-9,16

20 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Левитска 9,17-10,9

20 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Левитска 8,1-21

20 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Левитска 7,13-38

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Левитска 5,5-6,7

21 minutes
Episode Artwork

Левитска 6,8-7,12

21 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Левитска 4,28-5,4

20 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Левитска 4,3-27

20 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Левитска 3,11-4,2

20 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Левитска 3,1-10

20 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Левитска 1,1-4

20 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Левитска 2,2-16

21 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Левитска 1,5-2,1

20 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Марко 15,39-16,20

22 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Левитска увод

21 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Марко 15,14-38

20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Марко 14,63-15,13

21 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Марко 14,3-31

20 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Марко 13,8-14,2

21 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Марко 14,32-62

20 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Марко 12,32-13,7

20 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Марко 12,1-31

20 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Марко 11,1-12,31

20 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Марко 10,13-52

20 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Марко 8,11-38

20 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Марко 9,28-10,12

19 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Марко 9,1-27

20 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Марко 7,24-8,10

20 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Марко 7,1-23

21 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Марко 6,7-56

20 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Марко 5,21-6,6

20 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Марко 4,3-34

21 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Марко 4,35-5,20

20 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Марко 2,10-3,5

20 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Марко 3,6-4,2

20 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Марко 1,45-2,9

20 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Марко 1,16-44

20 minutes, 31 seconds