Winamp Logo
Klasik Düşünce Okulu Cover
Klasik Düşünce Okulu Profile

Klasik Düşünce Okulu

Turkish, Education, 1 season, 951 episodes, 3 days, 4 hours, 18 minutes
About
Klasik Düşünce Okulu (KDO), İslam düşüncesinin kurucu eserlerinin Türkçe işlendiği bir yazı okuludur. Okulumuzda verilen bütün derslerin podcast kayıtları burada paylaşılmaktadır.
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 187: Mansup Muttasıl Gâib Zamirlerin Cümlede Kullanımı

2/29/202438 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 15. Seminer

2/29/20241 hour, 26 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Faslu’l-Makâl, 7. Seminer

2/28/20241 hour, 2 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 17. Seminer

2/28/20241 hour, 15 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 13. Seminer

2/27/20241 hour, 8 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 10. Seminer

2/27/20241 hour, 37 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 186: Mansup Muttasıl "Gâib ve Gâibe" İsimler

2/26/202434 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 13. Seminer

2/24/20241 hour, 17 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 185: Metin Okuma - Tercüme ve Tahlil VIII

2/23/202416 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 14. Seminer

2/22/20241 hour, 17 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 047: Pronomina Relativa III (Alıştırmalar)

2/22/202443 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 184: Maksûr İsimler - Mecrur Olarak Gelişi

2/22/202434 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 25. Seminer

2/22/20241 hour, 18 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 16. Seminer

2/21/20241 hour, 14 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 25. Seminer

2/21/20241 hour, 5 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 183: Maksûr İsimler - Mansup Olarak Gelişi

2/21/202423 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Faslu’l-Makâl, 6. Seminer

2/21/20241 hour, 6 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 182: Maksûr İsimler

2/20/202434 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 9. Seminer

2/20/20241 hour, 19 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 181: Emir Kipi: Emr-i Hâzırın Cümlede Kullanımı

2/19/202434 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Soner Gündüzöz, Arap Dil Bilimi ve Dil Felsefesi Okumaları, 6. Seminer

2/19/20241 hour, 5 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 12. Seminer

2/17/20241 hour, 21 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 180: Emir Kipi: Emr-i Hâzırın Şahıslara Göre Çekimi

2/15/202424 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 13. Seminer

2/15/20241 hour, 25 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 179: Emir Kipi: Emr-i Hâzır - Muzâri'den Emir Fiil Oluşturma

2/14/202426 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 43. Seminer

2/14/20241 hour, 12 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 15. Seminer

2/14/20241 hour, 18 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 178: Esmâ-i Hamse'nin (Beş İsim) Cümlede Kullanımı

2/13/202430 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 177: Esmâ-i Hamse II: "فو" ve "ذو" İsimleriyle Tamlama Oluşturma

2/12/202421 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Soner Gündüzöz, Arap Dil Bilimi ve Dil Felsefesi Okumaları, 5. Seminer

2/12/20241 hour, 37 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 176: Esmâ-i Hamse I: "حم , أخ , أب" İsimleriyle Tamlama Oluşturma

2/11/202425 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 175: "لن" ile Kurulu Cümle Örnekleri

2/10/202428 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Descartes'ta 'Ben'in Mahiyeti - Aliye Kovanlıkaya

Aliye Kovanlıkaya, Descartes Okumaları: Meditasyonlar, 3. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=2BatD9JgSR0
2/10/202426 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 174: "لن" ile Gelecek Zamanda Olumsuzluk

2/9/202429 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 173: Metin Okuma - Tercüme ve Tahlil VII

2/8/202419 minutes, 1 second
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 046: Hint ve Yunan Düşüncesinde θυμός Kavramı - Pronomina Relativa II

2/8/202429 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 12. Seminer

2/8/20241 hour, 10 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 172: Mübteda İşaret İsimlerinin İki Farklı Kullanımı

2/7/202425 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 14. Seminer

2/7/20241 hour, 13 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 171: Müşârun-ileyhli İşaret İsimlerinin İzâfet ile "Mecrûr" Olarak Kullanımı

2/6/202437 minutes
Episode Artwork

KDO KISALAR | Müslüman Düşüncede Bilgi Üzerine İlk Tartışmalar - Ekrem Demirli

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma' Okumaları, 2. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=PnLtz0LnGJ0
2/6/202420 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 170: Müşârun-ileyhli İşaret İsimlerinin Harf-i Cer ile "Mecrûr" Olarak Kullanımı

2/5/202430 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Hasan Sabbah'ın İddiaları ve Gazzâlî'nin Eleştirileri - Eşref Altaş

Eşref Altaş, Râzî Okumaları: Muhassal,11. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=UhyXBzFSzUg
2/2/202422 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 169: Müşârun-ileyhli İşaret İsimlerinin Cümlede "Mansup" Olarak Kullanımı

2/2/202427 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Politeizm ve Deizm Karşısında Tevhid İnancının Anlaşılması - Ekrem Demirli

Ekrem Demirli, Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları, 1. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=1ojvhnOPswQ
2/1/202414 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 168: Müşârun-ileyhli İşaret İsimlerinin Cümlede "Merfû" Olarak Kullanımı

2/1/202427 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Sabetayist Hareketin Doğuşu - Salime Leyla Gürkan

Salime Leyla Gürkan, Dinler Tarihi Okumaları: Yahudilik/Erken Modern Dönem, 6. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=1OLcZz31ywU
1/31/202421 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 167: Uzak İşaret İsimlerinin "Müşârun-ileyhli" Kullanımı

1/31/202425 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Mâverdî'de Toplumsal Düzen - Tahsin Görgün

Tahsin Görgün, Maverdi Okumaları, 37. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=rfO9RoXIg3g
1/30/202425 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 166: Yakın İşaret İsimlerinin "Müşârun-ileyhli" Kullanımı

1/30/202425 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 165: Yakın ve Uzak İşaret İsimlerinin Cümlede "Müstakil Öğe" Oluşu

1/29/202424 minutes
Episode Artwork

KDO KISALAR | Heidegger'de Varlık ve Tapınak - Saygın Günenç

Saygın Günenç, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Heidegger, 1. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=d8vzU4HqRTQ
1/29/202417 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | İbn Rüşd'e Göre Kadim Birikimle İlişki - Ömer Türker

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Faslu’l-Makâl, 2. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=HuD2iRSlEkU
1/28/202424 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Aristoteles'te Geometrik ve Fiziksel Büyüklüklerin Kuruluşu - Ayhan Çitil

Ayhan Çitil, Aristoteles, Metafizik Okumaları, 60. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=YqB3LIX5lVc
1/26/202434 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 045: Pronomina Relativa ve Medium Aoristi Indicativi

1/25/202420 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Gösterilemeyecek Olanı Göstermek - Oğuz Haşlakoğlu

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 5. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=Pm5ZNxwoKn4
1/25/202412 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 044: βούλει ve οἴει Fiil Formları

1/24/202433 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 164: Muzâri Fiilin "لا" ile Olumsuz Yapılması

1/23/202418 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Gılgamış Destanı'nda Kelimelerin Tarihsel İncelemesi - Kürşat Demirci

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 28. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=tiJXJ435DbU
1/23/202419 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Soner Gündüzöz, Arap Dil Bilimi ve Dil Felsefesi Okumaları, 4. Seminer

1/22/20241 hour, 17 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 163: Muzâri Fiilin "ما" ile Olumsuz Yapılması

1/22/202415 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Müslüman Düşünce Geleneğinde Aklın Mahiyeti ve Fârâbî'nin Eleştirisi - Ekrem Demirli

Ekrem Demirli, Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler, 9. Seminer'den: https://youtu.be/JEEYJhwsTfw?feature=shared
1/20/202420 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 162: Metin Okuma: Tercüme ve Tahlil VI

1/20/202417 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 043: Şahıs ve İyelik Zamirleri - ὅλος Sıfatının Kullanımı

1/19/202434 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | İmam Şâfiî'yi er-Risâle'yi Yazmaya Sevk Eden Sorular - Abdürrahim Kozalı

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 2. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=gRoU7LQAW8w
1/19/202419 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 161: Zamire Muzâf "Cemi Müzekker Salim" İsimlerin Cümlede Kullanımı

1/19/202424 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Sudûr Teorisi ve Fahreddin er-Râzî'nin Teoriye Dair Eleştirileri - Eşref Altaş

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Allah Teâlâ'nın Fiilleri, 49. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=nNbCcqb9Pa4
1/18/202424 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 160: Cemi Müzekker Sâlim İsimlerin Zamire Muzâf Oluşu

1/18/202417 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Fârâbî'de Metafizik Tasavvur - Ömer Türker

Ömer Türker, Fârâbî, Medînetü'l-Fâzıla Okumaları, 1. Seminer'den: https://youtu.be/apAGf1OyzQ8?feature=shared
1/17/202420 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 159: Muzâf Cemi Müzekker İsimlerin Cümlede Kullanımı

1/17/202421 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Meditasyonlar'da Asıl Mesele - Aliye Kovanlıkaya

Aliye Kovanlıkaya, Descartes Okumaları: Meditasyonlar, 2. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=2bykFzXY0jg&list=PLADMQ9VgSO5n163EGqu6JFkD9kmQ0MZ7b&index=2
1/16/202419 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | İsrail ve Siyonist İdeoloji - Salime Leyla Gürkan

Salime Leyla Gürkan, Dinler Tarihi Okumaları: Yahudilik/ Modern Yahudilik II,10. Seminer'den: https://www.youtube.com/live/lTzrGI-3NEo?feature=shared
1/15/202432 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Ferruh Özpılavcı, Mantık Okumaları: Kâtibî, eş-Şemsiyye, 6. Seminer

1/13/20241 hour, 27 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 11. Seminer

1/13/20241 hour, 20 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 8. Seminer

1/12/20241 hour, 30 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 158: Cemi Müzekker Sâlimlerde "ن" Harfinin Düşüşü

1/11/202418 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 12. Seminer

1/11/20241 hour, 13 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 10. Seminer

1/11/20241 hour, 15 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 11. Seminer

1/11/20241 hour, 27 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 157: "لم" ile Olumsuz Yapılan Cümle Örnekleri

1/10/202425 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 24. Seminer

1/10/20241 hour, 9 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Faslu’l-Makâl, 5. Seminer

1/10/202454 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 13. Seminer

1/10/20241 hour, 16 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 156: "لم" ile Geçmiş Zamanda Olumsuzluk

1/9/202421 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Sözlük Biliminde Anagram Sistemi: Dilde Olmayan Kelimelerin Toplanması- Soner Gündüzöz

Soner Gündüzöz, Arap Dil Bilimi ve Dil Felsefesi Okumaları, 1. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=xa8zRbI9UZo
1/8/202421 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 155: "ما" ile Geçmiş Zamanda Olumsuzluk

1/8/202422 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Soner Gündüzöz, Arap Dil Bilimi ve Dil Felsefesi Okumaları, 3. Seminer

1/8/20241 hour, 25 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 154: Zamire Muzâf Tesniye İsimlerin Cümlede Kullanımı

1/6/202423 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 10. Seminer

1/6/20241 hour, 21 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 153: Tesniyelerin Muzâf Yapılışı: Zamire Muzâf Tesniye İsimler

1/4/202422 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 11. Seminer

1/4/202458 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 9. Seminer

1/4/202459 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 24. Seminer

1/4/202459 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 10. Seminer

1/4/20241 hour, 17 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 24. Seminer

1/3/20241 hour, 8 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Faslu’l-Makâl, 4. Seminer

1/3/20241 hour, 2 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 12. Seminer

1/3/20241 hour, 16 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Ferruh Özpilavcı, Mantık Okumaları: Kâtibî, eş-Şemsiyye, 5. Seminer

12/30/20231 hour, 33 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 9. Seminer

12/30/20231 hour, 25 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 7. Seminer

12/29/20231 hour, 25 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 9. Seminer

12/28/20231 hour, 38 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 23. Seminer

12/28/20231 hour, 19 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 10. Seminer

12/28/20231 hour, 14 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 8. Seminer

12/28/20231 hour, 9 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 22. Seminer

12/27/20231 hour, 10 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Faslu’l-Makâl, 3. Seminer

12/27/202358 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 11. Seminer

12/27/20231 hour, 16 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 152: Muzâf Tesniye İsimlerin Cümlelerde Kullanımı

12/26/202322 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 106: Şefî’i-yi Kedekenî Biyografisi II ve İşaret Zamiri Kullanımı

12/26/202319 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Mesut Kaya, Tefsir Okumaları: Taberî, Câmiu’l-beyân, 8. Seminer

12/26/20231 hour, 15 minutes
Episode Artwork

Soner Gündüzöz, Arap Dil Bilimi ve Dil Felsefesi Okumaları, 2. Seminer

12/25/20231 hour, 26 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Bildiğimiz Kelimeler I - Saygın Günenç

"KDO Klasik Yunanca Dersleri" oynatma listesine ulaşmak için: https://www.youtube.com/playlist?list=PLADMQ9VgSO5m-dZt2fHxZpwrIDSjOjw7Q
12/25/20232 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 042: Acl ve Ncl Üzerine Alıştırmalar

12/25/202338 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 151: Tesniyelerin Muzâf Yapılışı - "ن" Harfinin Düşüşü

12/25/202319 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 150: Uzak Gelecek Zaman - Muzâri Fiilin Başına "سوف"nin Gelişi

12/24/202317 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 105: Zaman Çizelgeleri - Şefî’i-yi Kedekenî Biyografisi

12/24/202319 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 149: Yakın Gelecek Zaman - Muzâri Fiilin Başına "س" Harfinin Gelişi

12/23/202317 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 9. Seminer

12/23/20231 hour, 3 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ferruh Özpilavcı, Mantık Okumaları: Kâtibî, eş-Şemsiyye, 4. Seminer

12/23/20231 hour, 33 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 7. Seminer

12/23/20231 hour, 28 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 041: Verba Composita (Aoristum Ind.)

12/22/202339 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 21. Seminer

12/22/20231 hour, 8 minutes
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 6. Seminer

12/22/20231 hour, 28 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 148: Muzâfun İleyh Öğesinin Sıfatlı Olarak Gelişi

12/21/202318 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 8. Seminer

12/21/20231 hour, 9 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 20. Seminer

12/20/20231 hour, 4 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 10. Seminer

12/20/20231 hour, 17 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 22. Seminer

12/19/20231 hour, 25 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Soner Gündüzöz, Arap Dil Bilimi ve Dil Felsefesi Okumaları, 1. Seminer

12/18/20231 hour, 18 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Mesut Kaya, Tefsir Okumaları: Taberî, Câmiu’l-beyân, 7. Seminer

12/18/20231 hour, 17 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Müslümanların Farklı Kültürlerle İlk Etkileşimi - Hasan Hacak

Hasan Hacak, 2022-2023 Lisans Programı: er-Risâle Okumaları, 1. Seminer'den: https://www.youtube.com/live/z2qJRyVk6iI?feature=shared
12/18/202321 minutes
Episode Artwork

Ferruh Özpılavcı, Mantık Okumaları: Kâtibî, eş-Şemsiyye, 3. Seminer

12/16/20231 hour, 27 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 040: Preasens ve Aoristum İnd. Farkı - αἴτιον/αἰτία Kavramları

12/15/202323 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 5. Seminer

12/15/20231 hour, 32 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 8. Seminer

12/14/20231 hour, 27 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 42. Seminer

12/14/202357 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Faslu’l-Makâl, 2. Seminer

12/13/20231 hour, 4 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 9. Seminer

12/13/20231 hour, 15 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 104: Cümle Dizimi İçin Çeşitli Zamanlardan Örnekler

12/12/202319 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 21. Seminer

12/12/20231 hour, 24 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 103: Zaman Çizelgeleri Oluşturma ve Cümle Dizimi

12/11/202319 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Ferruh Özpılavcı, Mantık Okumaları: Kâtibî, eş-Şemsiyye, 2. Seminer

12/9/20231 hour, 29 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 7. Seminer

12/9/20231 hour, 13 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 4. Seminer

12/8/20231 hour, 3 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 7. Seminer

12/7/20231 hour, 45 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 20. Seminer

12/7/20231 hour, 5 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 7. Seminer

12/7/20231 hour, 11 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 41. Seminer

12/7/202356 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Faslu’l-Makâl, 1. Seminer

12/6/20231 hour, 1 minute, 52 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 20. Seminer

12/6/20231 hour, 8 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 8. Seminer

12/6/20231 hour, 17 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 039: 1. Aoristum Activum - τίς/τί

12/5/202352 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Mesut Kaya, Tefsir Okumaları: Taberî, Câmiu’l-beyân, 6. Seminer

12/4/20231 hour, 12 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 102: Şimdiki Zaman ve Zaman Çizelgeleri

12/2/202319 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Ferruh Özpılavcı, Mantık Okumaları: Kâtibî, eş-Şemsiyye, 1. Seminer

12/2/20231 hour, 33 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 6. Seminer

12/2/20231 hour, 15 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 038: Genetivus/Dativus Temporis

12/1/202331 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 2. Seminer

12/1/20231 hour, 34 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 19. Seminer

12/1/202359 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 6. Seminer

11/30/20231 hour, 12 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 6. Seminer

11/30/20231 hour, 3 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 6. Seminer

11/30/20231 hour, 25 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 40. Seminer

11/30/202358 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 037: 3. İsim Çekimi - Liquida Gövdeliler (-ν)

11/29/202337 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’l-Mille, 5. Seminer

11/29/202356 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 7. Seminer

11/29/20231 hour, 15 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 19. Seminer

11/28/20231 hour, 15 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Mesut Kaya, Tefsir Okumaları: Taberî, Câmiu’l-beyân, 5. Seminer

11/27/20231 hour, 16 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 036: περὶ τῶν θεῶν - νομίζω Fiilinin Kullanımı

11/26/202323 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 5. Seminer

11/25/20231 hour, 22 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 18. Seminer

11/25/20231 hour, 26 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 2. Seminer

11/24/20231 hour, 25 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 5. Seminer

11/23/202358 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 5. Seminer

11/23/20231 hour, 16 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 5. Seminer

11/23/20231 hour, 9 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 035: ἡ τοῦ δήμου φωνή

11/22/202328 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 17. Seminer

11/22/20231 hour, 4 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 101: Geniş Zamanda Soru Sorma - Olumlu/Olumsuz Yanıtlama

11/22/202319 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’l-Mille, 4. Seminer

11/22/20231 hour, 5 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 6. Seminer

11/22/20231 hour, 14 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Transandantal Felsefe - Ayhan Çitil

Ayhan Çitil, Kant Okumaları: Saf Aklın Eleştirisi, 6. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=riQQLUr_iQU
11/21/202328 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 034: 3. İsim Çekimi (-λ, -ρ Gövdeliler)

11/20/202332 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 4. Seminer

11/18/20231 hour, 26 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2023-2024 Lisans Programı: Phaidon, 1. Seminer

11/17/20231 hour, 28 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 17. Seminer

11/17/20231 hour, 22 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 033: Verba Contracta (Futurum)

11/16/202338 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 4. Seminer

11/16/202350 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 4. Seminer

11/16/202351 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 39. Seminer

11/16/20231 hour, 7 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 17. Seminer

11/16/20231 hour, 18 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’l-Mille, 3. Seminer

11/16/20231 hour, 3 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 032: Ἀθηναῖος καὶ Λακεδαιμόνιος - Περὶ Κροίσου

11/14/202337 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Hegel Mantığında Herakleitos'un İçselleştirilmesi - Oğuz Haşlakoğlu

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi | Hasat Dersi, 20. Seminer'den: https://www.youtube.com/live/wdN9pZBHja0?feature=shared
11/13/202320 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 031: Futurum Activum-Medium / εἰ fut + fut conditionalis

11/11/202331 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 3. Seminer

11/11/20231 hour, 32 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Asabiyetin Nihai Gayesi Olarak Mülk - Mehmet Akif Kayapınar

Mehmet Akif Kayapınar, Mukaddime Okumaları, 16. Seminer'den
11/10/202320 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Suat Mertoğlu, Tefsir Okumaları: Mukâtıl b. Süleyman, et-Tefsîrü’l-Kebîr, 3. Seminer

11/10/20231 hour, 32 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 3. Seminer

11/10/20231 hour, 11 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 3. Seminer

11/10/20231 hour, 12 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 030: ἡ τῶν Ῥοδίων νῆσος

11/9/202353 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 16. Seminer

11/8/20231 hour, 12 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 16. Seminer

11/8/20231 hour, 14 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 5. Seminer

11/8/20231 hour, 9 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Kül Tėgin Yazıtlarında Yönler: ilgerü, bėrigerü, kuurıgaru ve yırıgaru - Mehmet Ölmez

Mehmet Ölmez, Kök Türk Yazıtları: Kül Tegin Okumaları, 3. Seminer'den: https://www.youtube.com/live/xLobeBS8f2g?feature=shared Kül Tėgin Yazıtı - Güney Yüzü: ilgerü : kün : tugsıkka : bėrigerü : kün : ortosıŋaru : kuurıgaru : kün : batsıkıŋa : yırıgaru : tün : ortosıŋaru : anta : içreki : bodun : koop : maŋa : körür :
11/7/202323 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Mesut Kaya, Tefsir Okumaları: Taberî, Câmiu’l-beyân, 4. Seminer

11/6/20231 hour, 7 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 029: -ος ile Biten Femininum Kelimeler ve Genetivus Objectivus

11/5/202330 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Mukâtil Tefsiri'nde Bağdat ve Horasan Rivayetlerinin Özellikleri - Suat Mertoğlu

Suat Mertoğlu, Tefsir Okumaları: Mukâtil b. Süleyman, et-Tefsîrü’l-Kebîr, 2. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=qqy7xVuv_o0
11/4/202320 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 100: “Gemiler” Şiiri Çözümlemesi

11/4/202319 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 2. Seminer

11/4/20231 hour, 28 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Suat Mertoğlu, Tefsir Okumaları: Mukâtil b. Süleyman, et-Tefsîrü’l-Kebîr, 2. Seminer

11/4/20231 hour, 38 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Fıkıh ve Fıkıh Usulü - Abdürrahim Kozalı

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 1. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=AficQnli42s
11/3/202330 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 028: Imperfectum ve Participium Üzerine Alıştırmalar

11/3/202327 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 99: Cemal Süreya'nın “Fotoğraf” Şiiri Çevirisi- Türkçe “Gemiler” Şiir ve Sözlüğü

11/3/202316 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 2. Seminer

11/2/20231 hour, 19 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 98: “İki Kova” Metni ve Çözümlemesi

11/2/202316 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 2. Seminer

11/2/20231 hour, 14 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 4. Seminer

11/2/20231 hour, 9 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 15. Seminer

11/2/20231 hour, 7 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’l-Mille, 2. Seminer

11/2/20231 hour, 21 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 4. Seminer

11/1/20231 hour, 4 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 97: “Kırmızı Tüy” Metni ve Çözümlemesi - II

11/1/202318 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Fârâbî'de "Mille"nin Üç Özelliği - Ömer Türker

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’l-Mille, 1. Seminer'den: https://www.youtube.com/live/uOqNBgU0rVo?feature=shared
10/31/202320 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 027: Imperfectum Medium/Passivum

10/31/202339 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 15. Seminer

10/31/20231 hour, 27 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 96: “Kırmızı Tüy” Metni ve Çözümlemesi

10/31/202316 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Mesut Kaya, Tefsir Okumaları: Taberî, Câmiu’l-beyân, 3. Seminer

10/31/20231 hour, 11 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | "Ben"in Varlığının Kesinliği - Aliye Kovanlıkaya

Aliye Kovanlıkaya, Descartes Okumaları: Meditasyonlar, 3. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=2BatD9JgSR0
10/30/202321 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 95: “Bursa'da Dört Mevsim” Adlı Metin ve Sözlüğü - II

10/30/202318 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 026: Alıştırmalar (1. ve 2. İsim Çekimleri)

10/29/202325 minutes, 1 second
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 94: “Bursa'da Dört Mevsim” Adlı Metin ve Sözlüğü

10/29/202316 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

M. Taha Boyalık, Tefsir Okumaları: Zemahşerî, el-Keşşâf, 1. Seminer

10/29/20231 hour, 11 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Filozoflarda Tanrı'nın Varlığı ve Sıfatları - Ekrem Demirli

Ekrem Demirli, 2022-2023 Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd Okumaları 10. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=mzWpKDwGuFY
10/27/202323 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Suat Mertoğlu, Tefsir Okumaları: Mukâtil b. Süleyman, et-Tefsîrü’l-Kebîr, 1. Seminer

10/27/20231 hour, 18 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 3. Seminer

10/26/20231 hour, 27 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 025: -ας ve -ης ile Biten Masculinum İsimler

10/26/202338 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Keşfü’l-Mahcûb, 1. Seminer

10/26/202355 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Homeros'da İdeolojik Bağlam ve Şiirsel Hakikat - Erman Gören

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 3. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=dVkJlJgAb1o
10/26/202323 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Abdürrahim Kozalı, 2023-2024 Lisans Programı: er-Risâle, 1. Seminer

10/26/20231 hour, 11 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’t-Tevhîd, 14. Seminer

10/25/20231 hour, 59 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, 2023-2024 Lisans Programı: Kitâbü’l-Mille, 1. Seminer

10/25/20231 hour, 11 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 3. Seminer

10/25/20231 hour, 14 minutes
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 024: Alıştırmalar (Participium Coniunctum)

10/23/202327 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Mesut Kaya, Tefsir Okumaları: Taberî, Câmiu’l-beyân, 2. Seminer

10/23/20231 hour, 19 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 023: Imperfectum II (Augmentum Temporale)

10/21/202341 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

V. Metin Demir, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Hegel, 6. Seminer

10/21/20231 hour, 24 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Fahreddin er-Râzî'nin Şerh Geleneğine Etkileri ve Bazı Eleştiriler - Eşref Altaş

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 1. Seminer'den: https://www.youtube.com/live/cRyuiTNN7Bk?feature=shared
10/20/202326 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

M. Ertan Kardeş, Schmitt’in Üç Klasiği: Machiavelli, Hobbes ve Clausewitz | Clausewitz, 4. Seminer

10/19/202349 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 14. Seminer

10/19/20231 hour, 25 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 2. Seminer

10/19/20231 hour, 22 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 2. Seminer

10/18/20231 hour, 10 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 022: ᾰ purum/impurum - AcI ve NcI

10/18/202342 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 93: Geniş Zaman ve Kullanım Alanları III - Cümle Çözümlemeleri

10/18/202316 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 92: Geniş Zaman, بن مضارع ve Kullanım Alanları - II

10/17/202316 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 13. Seminer

10/17/20231 hour, 4 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

M. Ertan Kardeş, Schmitt’in Üç Klasiği: Machiavelli, Hobbes ve Clausewitz, Machiavelli, 3. Seminer

10/16/202354 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 91: Edilgen Çatı Tekrarı, Düzenli/Düzensiz Fiiller - Geniş Zaman

10/16/202316 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Mesut Kaya, Tefsir Okumaları: Taberî, Câmiu’l-beyân, 1. Seminer

10/16/20231 hour, 19 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 021: Περὶ Πεισιστράτου - Imperfectum II

10/15/202328 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 90: Etken - Edilgen Çatılı Fiiller ve Birbirlerine Dönüştürülmesi

10/15/202317 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

V. Metin Demir, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Hegel, 5. Seminer

10/14/20231 hour, 16 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 89: Etken - Edilgen Çatılı Fillere Giriş (افعال مجهول)

10/14/202318 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 020: Imperfectum - Pronomina Possesiva

10/12/202330 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî Okumaları: Şerhu’l-İşârât, 1. Seminer

10/12/20231 hour, 33 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Dursun Ali Aykıt, Dinler Tarihi Okumaları: Hıristiyanlık, 1. Seminer

10/11/202355 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 019: Participium Medium - Passivum Praesentis II

10/10/202332 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 018: Participium Medium - Passivum Praesentis

10/8/202348 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 017: "Φίλιππε, ἄνθρωπος εἶ" - Accusativus cum Infinitivo

10/6/202327 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 016: 1. İsim Çekimi (α Çekimi) - 3 Bitimli Sıfatlar III

10/4/202343 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 015: Üç Bitimli Sıfatlar II ve αὐτὸ τὸ καλόν / τὰ καλά / καλόν

9/29/202342 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 12. Seminer

9/29/20231 hour, 7 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 014: Üç Bitimli Sıfatlar ve Felsefi Açıdan ἀγαθός - καλός - κακός

9/28/202329 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 013: Medium - Passivum Karşılaştırması (Indicativus Praesens)

9/24/202319 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Gılgamış Destanı İlk 10 Satır - Kürşat Demirci

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 3. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=ESA-l6nCHU8
9/23/202325 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 012: Genera Verbi: 5 Medium Türü

9/22/202320 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Antik Yunan'dan Kant'a Uzay ve Zamanın Kısa Tarihi - Ayhan Çitil

9/21/202319 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l-Arabî Cevapladı, 11. Seminer

9/21/20231 hour, 42 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 011: Genera Verbi: Passivum ve -ον ile Biten Neutrum İsimler

9/20/202331 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 010: 2. İsim Çekimi (Masc. Proparoxytona)

9/16/202324 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 009: 2. İsim Çekimi (Masc. Oxytona) ve Imperativus

9/15/202324 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 10. Seminer

9/14/20231 hour, 6 minutes
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 008: Bazı Linguistik Açıklamalar ve Tekrar

9/12/202336 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 007: 2. İsim Çekimi ve Praesens Activum Fiil Çekimi

9/11/202326 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 9. Seminer

9/9/20231 hour, 23 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 006: İsim ve Fiil Çekimleri Giriş II

9/8/202324 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 005: İsim ve Fiil Çekimleri Giriş

9/4/202339 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 147: Metin Okuma - Tercüme ve Tahlil

9/2/202318 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 32. Seminer

9/1/202344 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 004: Ünlüler - Ünsüzler, Vurgu ve Tonlama

8/29/202327 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 146: Sıfat & Mevsufun Tesniye ve Cemi Müzekker Salim Olarak Gelişi

8/26/202319 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 145: Fiil Cümlesinde Mecrur İsmin Sıfatlı Gelişi

8/25/202325 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 31. Seminer

8/25/202347 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 003: Okuma Alıştırmaları II

8/24/202330 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 8. Seminer

8/24/20231 hour, 35 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 144: İsim Cümlesinde Mecrur İsmin Sıfatlı Gelişi

8/23/202321 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 88: Etken-Edilgen & Bağlaçlar (وقتی که / همینکه)

8/23/202317 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 002: Okuma Alıştırmaları

8/21/202333 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 143: Mefûlün Bih Öğesinin Sıfatlı Gelişi

8/21/202324 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 87: Çünkü / -dığı için (چون) Bağlacının Kullanımı & Etken-Edilgen (کرد / شد)

8/19/202316 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 142: Fâil Öğesinin Sıfatlı Gelişi

8/18/202333 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 25. Seminer

8/18/202359 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

KDO Klasik Yunanca Dersleri 001: Alfabe

8/17/202325 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 7. Seminer

8/17/20231 hour, 25 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 29. Seminer

8/11/202343 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 28. Seminer

8/4/202343 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 86: “بعد از” (-den sonra) & “قبل از” (-den önce) İfadelerinin Kullanımı

7/27/202316 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 38. Seminer

7/27/20231 hour, 1 minute, 43 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 27, Seminer

7/25/20231 hour, 2 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 26. Seminer

7/18/20231 hour, 8 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 37. Seminer

7/5/20231 hour, 2 minutes, 1 second
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 85: Metin Tahlili (Genel Tekrar)

7/2/202319 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları, 38. Seminer

6/23/20231 hour, 12 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 84: Öğrenilen Geçmiş Zaman (-miş/-mış) & Rivâyeti (-mişti/-mıştı)

6/22/202318 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 25. Seminer

6/19/202359 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 6. Seminer

6/16/20231 hour, 36 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 60. Seminer

6/15/202359 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 36. Seminer

6/15/20231 hour, 7 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 24. Seminer

6/13/20231 hour, 1 minute, 28 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları, 37. Seminer

6/9/20231 hour, 18 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 59. Seminer

6/8/20231 hour, 16 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 12. Seminer

6/8/20231 hour, 23 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 35. Seminer

6/7/202359 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 23. Seminer

6/6/20231 hour, 2 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 141: Haber Öğesinin Sıfatlı Gelişi

6/2/202329 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 58. Seminer

6/1/202343 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 13. Seminer

6/1/20231 hour, 26 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

M. Ertan Kardeş, Schmitt’in Üç Klasiği: Machiavelli, Hobbes ve Clausewitz, Machiavelli, 2. Seminer

5/29/202348 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Platon'da Episteme Tasnifi - Oğuz Haşlakoğlu

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 9. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=YUA8xv9vfbI&list=PLADMQ9VgSO5l0Y2UDoTIZUzHccpL1fVgT&index=9
5/29/202312 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Platon'da Episteme Tasnifi - Oğuz Haşlakoğlu #shorts

5/29/202350 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 5. Seminer

5/26/20231 hour, 19 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 57. Seminer

5/25/20231 hour, 22 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 11. Seminer

5/25/20231 hour, 3 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 12. Seminer

5/25/20231 hour, 12 minutes
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 34. Seminer

5/24/202352 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Filozoflarda Nefs - Beden İlişkisi - Ömer Türker #shorts

5/23/202349 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Filozoflarda Nefs - Beden İlişkisi - Ömer Türker

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 7. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=pyjZwDOWDFs
5/23/202317 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 83: Şiir Tahlili - IV (Fürûg-ı Ferruhzâd - Ba‘dhâ) & Ön Ekli Fiiller

5/22/202315 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Yükümlü İnsandan Allah'ın Halifesine - Ekrem Demirli #shorts

5/18/202351 seconds
Episode Artwork

KDO KISALAR | Yükümlü İnsandan Allah'ın Halifesine

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 1. Seminer'den: https://www.youtube.com/watch?v=eTliqH8K_0w
5/18/202313 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 11. Seminer

5/18/20231 hour, 16 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 10. Seminer

5/18/20231 hour, 2 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 33. Seminer

5/17/20231 hour, 12 minutes
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 82: Şiir Tahlili - III (Fürûg-ı Ferruhzâd - Ba‘dhâ) & Kelime Çalışması

5/17/202317 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 140: Akılsız Çoğul Mübtedanın Sıfatlı Gelişi

5/16/202320 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 81: Şiir Tahlili - II (Hâtif-i İsfahânî - 35. Gazel)

5/16/202317 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

"Erken Dönem İslam Düşüncesinde Kader" Sempozyumu | 2023 - Tartışma ve Değerlendirme, 2. Bölüm

5/15/20231 hour, 9 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

"Erken Dönem İslam Düşüncesinde Kader" Sempozyumu | 2023 - Sunumlar, 1. Bölüm

- TIMECODES - 00:00 - Halit Çelikyön - Moderatör 02:49 - Hayrettin Nebi Güdekli, “Erken Mu’tezile’de İnsanın Failliği Sorunu” 45:02 - Ömer Türker, “Ehli Sünnet Düşüncesinde İnsan Özgürlüğünün Temellendirilmesi” 01:21:55 - Osman Demir, “İslam Düşüncesinde Özgürlük: Hasan Basrî’nin Kader Risalesi” 02:00:00 - Ekrem Demirli, “Dini Düşüncenin Kuruluşu: İrade Tartışmaları” Hayrettin Nebi Güdekli, Hasan-ı Basrî, Kader Risalesi Okumaları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLADMQ9VgSO5nsP-KqdPp-7TbZoVP0-6Bo Ömer Türker, Hasan-ı Basrî, Kader Risalesi Okumaları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLADMQ9VgSO5n5vA6SneFee1tykPF6u0X5 Ekrem Demirli, Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-ekber Okumaları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLADMQ9VgSO5ncpdLwRXg-mfrXxIw8h02s Osman Demir, Hasan-ı Basrî, Kader Risalesi Okumaları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLADMQ9VgSO5l3iQSHcWOSmLIJW7MSkJTg
5/15/20232 hours, 38 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 80: Şiir Tahlili (Hâtif-i İsfahânî - 35. Gazel)

5/15/202316 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 79: Gelecek Zaman - VII (Metin Tahlili) & Özne-Yüklem Uyumu

5/12/202317 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 4. Seminer

5/12/20231 hour, 25 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları, 36. Seminer

5/11/20231 hour, 18 minutes
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 56. Seminer

5/11/20231 hour, 37 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 10. Seminer

5/11/20231 hour, 5 minutes
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 9. Seminer

5/11/20231 hour, 19 minutes
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 32. Seminer

5/10/20231 hour, 1 minute, 40 seconds
Episode Artwork

M. Ertan Kardeş, Schmitt’in Üç Klasiği: Machiavelli, Hobbes ve Clausewitz, Schmitt, 1. Seminer

5/10/202351 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 139: Mübteda Öğesinin Sıfatlı Gelişi

5/9/202320 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 3. Seminer

5/5/20231 hour, 29 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 55. Seminer

5/4/20231 hour, 29 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 8. Seminer

5/4/202357 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 9. Seminer

5/4/20231 hour, 17 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 31. Seminer

5/3/20231 hour, 10 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları, 35. Seminer

5/2/20231 hour, 12 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

V. Metin Demir, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Hegel, 4. Seminer

4/30/20231 hour, 14 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 2. Seminer

4/28/20231 hour, 18 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 54. Seminer

4/27/20231 hour, 29 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 7. Seminer

4/27/20231 hour, 2 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 8. Seminer

4/27/20231 hour, 20 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 30. Seminer

4/26/20231 hour, 9 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 78: Gelecek Zaman - VI (Metin Tahlili)

4/25/202317 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 53. Seminer

4/20/20231 hour, 33 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, İslam Düşüncesinde Velayet: Hakîm et-Tirmizî Sordu İbnü’l Arabî Cevapladı, 1. Seminer

4/20/20231 hour, 17 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 6. Seminer

4/20/20231 hour, 7 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 7. Seminer

4/20/20231 hour, 9 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 77: Gelecek Zaman - V (Girift Yapılar)

4/19/202315 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 76: Gelecek Zaman - IV (Etken & Edilgen ve Nîm Fasıla)

4/19/202316 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 75: Gelecek Zaman - III (Birleşik ve Edatlı Fiiller)

4/19/202316 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Hasan Hacak, Lisans Programı: er-Risâle, 5. Seminer

4/15/20231 hour, 22 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 74: Gelecek Zaman - II

4/15/202316 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 73: Gelecek Zaman

4/15/202313 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 52. Seminer

4/13/20231 hour, 32 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 5. Seminer

4/13/202355 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 6. Seminer

4/13/20231 hour, 28 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları, 34. Seminer

4/13/20231 hour, 27 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 72: Metin Tahlili (Sınav) - III

4/12/202316 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 71: Metin Tahlili (Sınav) - II

4/12/202314 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 70: Cümle Türetme & Metin Tahlili (Sınav)

4/12/202316 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 69: Dilin İmkân Dairesi - Dil Bilgisi Bağlamında Bir Mukayese

4/11/202316 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

V. Metin Demir, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Hegel, 3. Seminer

4/9/20231 hour, 22 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 41. Seminer

4/8/20231 hour, 42 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Hasan Hacak, Lisans Programı: er-Risâle, 4. Seminer

4/8/20231 hour, 22 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 51. Seminer

4/6/20231 hour, 41 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 4. Seminer

4/5/202350 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 5. Seminer

4/5/20231 hour, 17 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

V. Metin Demir, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Hegel, 2. Seminer

4/4/20231 hour, 15 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 68: Metin Tahlili - II (Genel Tekrar)

4/3/202316 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 67: Şiir Tahlili (Nizâmî-i Gencevî) ve Metin Tahlili (Genel Tekrar)

4/3/202318 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 40. Seminer

4/1/20231 hour, 34 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Hasan Hacak, Lisans Programı: er-Risâle, 3. Seminer

4/1/20231 hour, 21 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 50. Seminer

3/30/20231 hour, 26 minutes
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 3. Seminer

3/29/202354 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 3. Seminer

3/29/20231 hour, 14 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 13. Seminer

3/27/20231 hour, 31 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 12. Seminer

3/27/20231 hour, 18 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 11. Seminer

3/27/202357 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 39. Seminer

3/25/20231 hour, 34 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Hasan Hacak, Lisans Programı: er-Risâle, 2. Seminer

3/25/20231 hour, 22 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât, 2. Seminer

3/22/20231 hour, 9 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 3. Seminer

3/22/20231 hour, 20 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 66: Çeviri Tekniği - II (Klasik Metin) ve Şiir Tahlili (Nizâmî-i Gencevî)

3/22/202315 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 65: Çeviri Tekniği (Klasik Metin)

3/22/202315 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Mehmet Yılmaz Akbulut, 2022-2023 Lisans Programı: Yazı Atölyesi, 6. Seminer

3/20/202343 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 10. Seminer

3/20/20231 hour, 36 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: Medînetü'l-Fâzıla Okumaları, 10. Seminer

3/20/20231 hour, 4 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 10. Seminer

3/20/20231 hour, 44 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

V. Metin Demir, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Hegel, 1. Seminer

3/19/20231 hour, 15 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 38. Seminer

3/18/20231 hour, 30 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Hasan Hacak, Lisans Programı: er-Risâle, 1. Seminer

3/18/20231 hour, 24 minutes
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 49. Seminer

3/16/20231 hour, 32 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: el-İşârât ve’t-tenbîhât Okumaları, 1. Seminer

3/15/20231 hour, 14 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 2. Seminer

3/15/20231 hour, 11 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 29. Seminer

3/14/20231 hour, 23 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 43. Seminer

3/14/20231 hour, 34 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 37. Seminer

3/11/20231 hour, 29 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 42. Seminer

3/10/20231 hour, 8 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları, 33. Seminer

3/9/20231 hour, 10 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 48. Seminer

3/9/20231 hour, 29 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Kitâbu’t-Tevhîd, 1. Seminer

3/8/20231 hour, 27 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Saygın Günenç, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Heidegger, 5. Seminer

3/6/20231 hour, 14 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 9. Seminer

3/6/20231 hour, 17 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 9. Seminer

3/6/20231 hour, 38 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: Medînetü'l-Fâzıla Okumaları, 9. Seminer

3/6/20231 hour, 5 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 41. Seminer

3/4/20231 hour, 11 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 36. Seminer

3/4/20231 hour, 32 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 64: Çeviri Çalışması (Klasik Metin)

3/2/202315 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 63: Bileşik Bağlaçlar (-dığında, -dığı zaman, -ınca, -ken)

3/2/202315 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 47. Seminer

3/2/20231 hour, 28 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 40. Seminer

2/28/20231 hour, 20 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 28. Seminer

2/28/20231 hour, 8 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 8. Seminer

2/27/20231 hour, 10 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Mehmet Yılmaz Akbulut, Lisans Programı: Yazı Atölyesi, 5. Seminer

2/27/202336 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 8. Seminer

2/27/20231 hour, 35 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: Medînetü'l-Fâzıla Okumaları, 8. Seminer

2/27/20231 hour, 14 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 35. Seminer

2/25/20231 hour, 25 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları,32. Seminer

2/23/20231 hour, 15 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 46. Seminer

2/23/20231 hour, 27 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 62: Klasik Metin Okumalarına Giriş - II (Esrârü’t-tevhîd)

2/22/202314 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 39. Seminer

2/21/20231 hour, 20 minutes
Episode Artwork

Mehmet Yılmaz Akbulut, Lisans Programı: Yazı Atölyesi, 4. Seminer

2/20/202348 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 7. Seminer

2/20/20231 hour, 34 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 7. Seminer

2/20/20231 hour, 22 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: Medînetü'l-Fâzıla Okumaları 7. Seminer

2/20/20231 hour, 11 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Saygın Günenç, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Heidegger, 4. Seminer

2/19/20231 hour, 20 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 34. Seminer

2/4/20231 hour, 46 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 45. Seminer

2/2/20231 hour, 38 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Mehmet Yılmaz Akbulut, Lisans Programı: Yazı Atölyesi, 3. Seminer

1/30/202337 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 6. Seminer

1/30/20231 hour, 33 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: Medînetü'l-Fâzıla Okumaları, 6. Seminer

1/30/20231 hour, 11 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 6. Seminer

1/30/20231 hour, 38 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 61: Klasik Metin Okumalarına Giriş - I (Esrârü’t-tevhîd)

1/30/202315 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 33. Seminer

1/30/20231 hour, 36 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 60: Şimdiki ve Geniş Zamanın Hikayesi - VI (Birleşik Fiiller)

1/26/202314 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Saygın Günenç, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Heidegger, 3. Seminer

1/26/20231 hour, 18 minutes
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları, 31. Seminer

1/26/20231 hour, 17 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 44. Seminer

1/26/20231 hour, 40 minutes
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 38. Seminer

1/24/20231 hour, 21 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 5. Seminer

1/23/20231 hour, 29 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: İhsâü’l-Ulûm Okumaları, 5. Seminer

1/23/20231 hour, 3 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 5. Seminer

1/23/20231 hour, 20 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 32. Seminer

1/21/20231 hour, 25 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 59: Şimdiki ve Geniş Zamanın Hikayesi - V (Karşılaştırma)

Ödevler için mail adresi: [email protected]
1/21/202317 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 27. Seminer

1/19/20231 hour, 16 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Sübûti Sıfatlar 5: Sem'-Basar-Kelam, 43. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Sem' ve Basar Sıfatlarına İlişkin İki Farklı Yaklaşım 04:20 - Sem' ve Basarı İlme İrca Etmeyenlerin Delili 07:38 - Delile Yönelik İtirazlar 24:45 - Eş'arilerin ve Mu'tezile'nin Kelam Sıfatına Yaklaşımları 35:55 - Eş'arilerin Delilleri ve Mu'tezile'nin Delile Yönelik İtirazları 57:47 - Adudüddin el-Îcî'nin Kelam Sıfatı Hakkındaki Risalesinin Takriri 01:20:14 - Dersin Genel Özeti
1/19/20231 hour, 27 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 37. Seminer

1/18/20231 hour, 17 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Saygın Günenç, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Heidegger, 2. Seminer

1/18/20231 hour, 11 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 58: Şimdiki ve Geniş Zamanın Hikayesi - IV (-yordu)

Ödevler için mail adresi: [email protected]
1/17/202317 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Mehmet Yılmaz Akbulut, Lisans Programı: Yazı Atölyesi, 2. Seminer

1/16/202343 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 4. Seminer

1/16/20231 hour, 29 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: İhsâü’l-Ulûm Okumaları, 4. Seminer

1/16/20231 hour, 9 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma’ Okumaları, 4. Seminer

1/16/20231 hour, 10 minutes
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 57: Çeviri Çalışması (Genel Tekrar) - IV

1/15/202313 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 56: Çeviri Çalışması (Genel Tekrar) - III

1/15/202314 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 55: Çeviri Çalışması (Genel Tekrar) - II

1/14/202314 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 54: Çeviri Çalışması (Genel Tekrar) - I

1/14/202314 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 53: Şimdiki ve Geniş Zamanın Hikayesi - III & “...از… تا” Kalıbı

1/14/202315 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları,30. Seminer

1/12/20231 hour, 14 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 52: Şimdiki ve Geniş Zamanın Hikayesi - II & Sıklık Zarfları

1/10/202314 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 51: Birleşik ve Edatlı Fiillerle -yor (می) Ekinin Kullanımı

1/9/202315 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: İhsâü’l-Ulûm Okumaları, 3. Seminer

1/9/20231 hour, 10 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma' Okumaları, 3. Seminer

1/9/20231 hour, 5 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 3. Seminer

1/9/20231 hour, 26 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 36. Seminer

1/7/20231 hour, 16 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Sübûti Sıfatlar 4: İrade, 42. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - İrade Sıfatı Hakkındaki Farklı Görüşler 09:47 - Eş'arilerin İrade Sıfatına Yönelik Delilleri 14:51 - Delile Yönelik İtirazlar 43:58 - Razi'nin İtirazlara Yönelik Cevapları
1/6/20231 hour, 9 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Saygın Günenç, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Heidegger, 1. Seminer

1/5/202353 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 26. Seminer

1/5/202358 minutes
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 50: Şimdiki ve Geniş Zamanın Hikayesi

1/2/202318 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Mehmet Yılmaz Akbulut, Lisans Programı: Yazı Atölyesi, 1. Seminer

1/2/202351 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Lisans Programı: Politeia Okumaları, 2. Seminer

1/2/20231 hour, 28 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Lisans Programı: Lüma' Okumaları, 2. Seminer

1/2/20231 hour, 29 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Lisans Programı: İhsâü’l-Ulûm Okumaları, 2. Seminer

1/2/20231 hour, 8 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 31. Seminer

12/31/20221 hour, 24 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 49: Edatlı Fiillerin Çevirisi & Dönüşlülük Zamiri

12/30/202217 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 25. Seminer

12/29/20221 hour, 5 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları/Tebettül ve Dereceleri, 29. Seminer

12/29/20221 hour, 11 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, 41. Seminer

12/29/20221 hour, 27 minutes
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 35. Seminer

12/27/20221 hour, 26 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 48: Kelime Çalışması (Fiiller)

12/27/202215 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, 2022-2023 Lisans Programı: Politeia Okumaları, 1. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 01:34 - Sokratik Diyaloğun Özellikleri - “ágnoia”- bilmemek/not knowing ve “amathia” - cehalet/ignorance Kavramları 08:01 - Politeia’nın Diğer Diyaloglardan Temel Farkı ve Adalet Meselesi 14:43 - Politeia ve Philosophia Nedir ve “paideia” – eğitim/education ile İlişkileri 17:44 - Aristoteles’in Terimleriyle Platon’u Anlamaya Çalışmak 24:11 - Masa İdeası ve “telos”- amaç/purpose 32:19 - Platon’da Model Oluşturma ve İçinde Adaletin Gerçekleştiği Şehir 38:21 - Seminerlerin Planı (Stephanus Numaraları ile) ve Diyaloglardaki Figürlerin Tanıtılması 50:35 - “polis” - kent/city - Platon’da Birey ve Toplum Kavramları 53:30 - Sokrates’te Tenzih-Teşbih Sorunu - Yönetici ve Asker Sınıfları 01:05:06 - Kentin Erdemleri 01:12:25 - Sokrates’te Kadın ve Erkek Eşitliği 01:15:14 - Filozof Kral ve Aristokrasi 01:22:37 - Mağara İstiaresi
12/26/20221 hour, 28 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, 2022-2023 Lisans Programı: Lüma' Okumaları, 1. Seminer

12/26/20221 hour, 5 minutes
Episode Artwork

Ömer Türker, 2022-2023 Lisans Programı: İhsâü’l-Ulûm Okumaları, 1. Seminer

12/26/20221 hour, 7 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

V. Metin Demir, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Okumak Üzerine, 2. Seminer

12/24/202257 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 47: Kelime Çalışması (Renkler)

12/23/202213 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 34. Seminer

12/22/20221 hour, 30 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 46: Sıfatlarda Derecelendirme III & Çeviri Tekniği

12/22/202213 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 24. Seminer

12/22/20221 hour, 13 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Sübuti Sıfatlar 2: Kudret, 40. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 08:14 - el-Metâlibü'l-Âliye'ye Göre Tanrı'nın Fâil-i Muhtar Oluşunun Delilleri : (I) Tanrı Mucib bi'z-Zât Olamaz. 26:16 - (II) Cisimlerin Denk Olmalarına Rağmen Farklı Zaman ve Mekanlara Tahsis Edilmeleri 39:42 - (III) Tanrı Mucib Olsaydı Hadisler Yok Olduğunda Tanrı da Yok Olurdu 46:46. - (IV) Tanrı'nın Mucib Olmasının Alemin Kıdemine ve Bu Durumda Kadim ve Baki Olanın Müessire İhtiyacının "Hâsıl Olanı Tahsile" Sebebiyet Vermesi 52:22 - (V) Tanrı'nın Mucib Olmasının Alemin Kıdemine, Bunun ise Birden Çok Kadimin Olmasına Yol Açması 55:30 - (VI) Tanrı Mucib Olursa Ondan ya Bir ya Çok Çıkar/ Çok Çıkması "Birden Bir Çıkar" İlkesine Aykırı /Bir Çıkarsa Alemde Yatay Boyuttaki Çeşitlilik Anlaşılamaz. 01:03:03 - Delillere Genel Bir Bakış 01:06:20 - Mucib bi'z-Zât'ın Delilleri: (I) Müessirin Tam İllet Olup Olmaması Üzerinden Delil 01:25:16 - (II) Tanrı'nın Her Şeyi Bilmesi Üzerinden Delil 01:33:27 - (III) Alemin Kıdem ve Hudusu Üzerinden Delil 01:39:40 - (IV) Müessirden Çıkan Fiilin İmkanı Üzerinden Delil 01:45:54 - (V) Kâdir'in Fiilinde "Terk"in Mümkün Olmaması Üzerinden Delil
12/22/20221 hour, 52 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 45: Sıfatlarda Derecelendirme - II & Çeviri Çalışması

12/21/202214 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 44: Sıfatlarda Derecelendirme

12/20/202215 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 65. Seminer

Seminerin Konusu: Genel Değerlendirme
12/20/20221 hour, 18 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

V. Metin Demir, Modernler Klasikleri Neden/Nasıl Okudu?, Okumak Üzerine, 1. Seminer

12/16/202248 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 43: Edatlı Fiillerin Kullanımı - V & Çeviri Çalışması

12/16/202216 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 23. Seminer

12/15/20221 hour, 18 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları/Vera' ve Dereceleri, 28. Seminer

12/15/20221 hour, 11 minutes
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Sübuti Sıfatlar 1: Kudret, 39. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Razi'nin Tanrı'nın Fâil-i Muhtar Oluşuna İlişkin Delili 46:14 - Delile Yönelik İtiraz ve Muarazalar 01:17:03 - İtiraz ve Muarazalara Razi'nin Cevapları
12/15/20221 hour, 28 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 33. Seminer

12/13/20221 hour, 5 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 64. Seminer

Seminerin Konusu: Priamos’un Geçirdiği Gece ve Anabasis’i: Kassandra’nın Kehanetleri ve Hektor’un Cenazesi [Ilias Ω(24)643-804]
12/13/20221 hour, 27 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Klasik Yunanca Dersleri başlıyor! Çok yakında YouTube kanalımızda...

12/12/202254 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 42: Dinleme & Yazma Alıştırması

12/11/202212 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 41: Edatlı Fiillerin Kullanımı - IV & Çeviri Çalışması

12/11/202216 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 30. Seminer

12/10/20221 hour, 27 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 40: Edatlı Fiillerin Kullanımı - III & Çeviri Çalışması

12/9/202213 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 32. Seminer

12/9/20221 hour, 32 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 39: Edatlı Fiillerin Kullanımı - II

12/8/202212 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 22. Seminer

12/8/20221 hour, 21 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 38: Edatlı Fiillerin Kullanımı

12/7/202215 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 63. Seminer

Seminerin Konusu: Priamos’un Akhilleus’a Yalvarışı, Naaşın Devir Teslimi, Yenilen Yemek [Ilias Ω(24)469-642]
12/6/20221 hour, 22 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 37: Kelime ve Çeviri Çalışması

12/6/202211 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 36: Tarihler & Farsça - Farsça Sözlük Kullanımı

12/5/202213 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 35: Sayılar & Sıra Sayı Sıfatı

12/3/202214 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 29. Seminer

12/3/20221 hour, 8 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 34: Çeviri Çalışması

12/2/202215 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 33: Kelime Çalışması - Örnek Cümleler

12/1/202212 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 21. Seminer

12/1/20221 hour, 10 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Selbi Sıfatlar II, 38. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Derslerin Özeti 17:58 - Hâdis Olanların Allah'ın Zatı İle Kaim Olmasının Caiz Olmaması 01:07:53 - Acı ve Hazım Allah Hakkında Caiz Olmaması 01:28:08 - Allah'ın Renklerle, Tatlarla ve Kokularla Nitelenemezliği
12/1/20221 hour, 33 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 31. Seminer

11/30/20221 hour, 1 minute, 32 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 32: Ek Fiil - IV (هستن)

11/30/202212 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 31: Ek Fiilin Olumsuzu & Belgisiz Sıfatlar

11/29/202216 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 62. Seminer

Seminerin Konusu: Priamos’un Katabasis’i: Hediyeler, Akan-Takdime, Hermes’in Rehberliği [Ilias Ω(24)228-468]
11/29/20221 hour, 22 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 30: Belirli ve Belirsiz İsim (اسم معرفه و نکره) & Olumsuzluk Eki (نا)

11/29/202213 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 28. Seminer

11/26/20221 hour, 32 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 30. Seminer

11/25/20221 hour, 17 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 20. Seminer

11/24/20221 hour, 10 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları/Zühd ve Dereceleri, 27. Seminer

11/24/20221 hour, 22 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Selbi Sıfatlar, 37. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 03:15 - Allah Teala Yer Kaplamaz / (Mütehayyiz Değildir) 16:47 - Allah Teala'nın Mahiyeti Başkasıyla İttihat Etmez 22:10 - Allah Teala Herhangi Bir Şeye Hulul Etmez 46:05 - Allah Teala Herhangi Bir Yönde Değildir 55:17 - Haberi Sıfatlara Yaklaşımlar: Tefviz ve Tevil Tavrı
11/24/20221 hour, 29 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 61. Seminer

Seminerin Konusu: Tanrılar Meclisi Priamos’un Fidyesini Akhilleus’un Kabul Etmesine Hükmeder [Ilias Ω(24)1-227]
11/22/20221 hour, 22 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 27. Seminer

11/19/20221 hour, 28 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 19. Seminer

11/17/202256 minutes
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları/İhbât ve Dereceleri, 26. Seminer

11/17/20221 hour, 14 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Sıfatlar Hakkında, 36. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 03:30 - Yaratıcıya "Mevcud"un Yüklenmesine İlişkin İtirazlar ve Cevapları 31:28 - Sıfatlar Hakkında: Selbi Sıfatlar 53:15 - Allah Teala'nın Mahiyeti Diğer Mahiyetlerden Farklıdır 01:19:08 - Allah Teala'nın Mahiyeti Bileşik Değildir
11/17/20221 hour, 24 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 29. Seminer

11/15/20221 hour, 20 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 26. Seminer

11/12/20221 hour, 26 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 29: Çeviri Çalışması

11/9/202221 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 28: Soru Zamirleri

11/9/202217 minutes, 1 second
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 28. Seminer

11/8/20221 hour, 28 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 60. Seminer

Seminerin Konusu: Patroklos İçin Cenaze Oyunları: Yumruk Dövüşü, Güreş, Koşu, Teçhizatlı Dövüş, Ağırlık Atma, Ok Atma, Mızrak Atma [Ilias Ψ(23)653-897]
11/8/20221 hour, 27 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 27: Çeviri Çalışması: İyelik Ekleri, İsmin -i Hâli ve Geçişli Fiiller

11/7/202219 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 25. Seminer

11/5/20221 hour, 33 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 18. Seminer

11/3/20221 hour, 7 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Zorunlu Varlığın İspatı, 35. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - "Zat Hakkında" Bölümüne Genel Bir Bakış 07:12 - Zorunlu Varlığın İspatı 15:29 - Devrin (Kısırdöngü) Geçersiz Oluşu, Buna Yönelik İtirazlar ve Cevapları 43:06 - Teselsülün Geçersiz Oluşu, Buna Yönelik İtirazlar ve Cevapları
11/3/20221 hour, 31 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 27. Seminer

11/1/20221 hour, 16 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 59. Seminer

Seminerin Konusu: Patroklos İçin Cenaze Oyunları: Araba Yarışının Ödülleri, Menelaos ile Antilokhos’un İhtilafı, Nestor’un Hikâyesi [Ilias Ψ(23)499-652]
11/1/20221 hour, 22 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Oğuz Haşlakoğlu, Herakleitos ve Parmenides Atölyesi, 24. Seminer

10/29/20221 hour, 38 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Kindî Okumaları: Fi'l-felsefeti'l-ûlâ, 8. Seminer

10/28/20221 hour, 13 minutes
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 26. Seminer

10/28/20221 hour, 4 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 17. Seminer

10/27/20221 hour, 2 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları/Huşû ve Dereceleri, 25. Seminer

10/27/20221 hour, 20 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 25. Seminer

10/25/20221 hour, 14 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 58. Seminer

Seminerin Konusu: Patroklos İçin Cenaze Oyunları: Nestor’un Öğüdünde Mētis ve Araba Yarışı [Ilias Ψ(23)257b-498]
10/25/20221 hour, 52 minutes
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 26: Çeviri Çalışması (است / بودن / شدن) & İsmin -i Hâli

10/23/202221 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 25: Birleşik Fiiller & Fiillerde Olumsuzluk

10/22/202219 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Kindî Okumaları: Fi'l-felsefeti'l-ûlâ, 7. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Nesnelerde Birlik Olmadan Kategorik Anlamda Saf Çokluk Olmasının İmkânsızlığı 07:32 - Kelam ve Felsefe Geleneğine Göre Metafizikte Akıl Yürütmenin Mahiyeti ve İşlevine Dair Tartışmalar 18:03 - Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Eşyanın Hakikatinin Mantıksal Olması 32:57 - Metafiziğin Aşağı Bilimlerle Ta’lîmî ve Mantıksal İlişkisi 40:03 - Nesnelerde Çokluk Olmadan Kategorik Anlamda Birlik Olmasının İmkânsızlığı 48:30 - İlletin Birlik ve Çokluğu Temellendirmesi 52:27 - Hâdis, Müşterek ve Mürekkeb Nesnelerde Kurucu İlletin Aşkın Olması 01:02:09 - Tanrı ve Âlem Arasındaki Nominal/İtibarî Ortaklık 01:06:02 - İlâhî Fail Konusunda Kindî ve Kelamcılar ile Sudûrcu Filozoflar Arasındaki Temel Fark 01:08:49 - Birliğin Diğerlerinin Birliğinden Farklı Olması
10/21/20221 hour, 11 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 24. Seminer

10/21/20221 hour, 26 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 16. Seminer

10/20/20221 hour, 8 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları/İşfâk ve Dereceleri, 24. Seminer

10/20/20221 hour, 7 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Yaratıcının Varlığına Delil Getirmenin Dört Yolu, 34. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Muhassal'ın Üçüncü Ana Bölümü: İlahiyyat Hakkında 03:32 - İlahiyyat'ın Birinci Kısmı: Zat Hakkında 12:08 - Yaratıcının Varlığına Delil Getirmenin Dört Yolu: (I) Cisimlerin Hudusu 48:04 - (II) Cisimlerin İmkanı 54:50 - (III) Arazların Hudusu 01:06:10 - (IV) Arazların İmkanı 01:12:04 - Dersin Özeti
10/20/20221 hour, 16 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 23. Seminer

10/18/20221 hour, 21 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Nedim Tan, Menâzilü’s Sâirîn Okumaları/Havf ve Dereceleri, 23. Seminer

10/13/20221 hour, 24 minutes
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Birlik-Çokluk ve İllet-Malul, 33. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 05:37 - Cisimlerin Taksimi: (IV) Ruhani Cevherler, Melekler, Cin ve Şeytanlar Hakkında 08:53 - Mevcutların Hükümleri Hakkında: (I) Birlik ve Çokluk - (a) Herhangi İki Mevcudun Kendi Taayyünleri ile Birbirinden Ayrılması Gerekir 29:10 - (b) Birbirinden Başka İki Şey ya Denk ya da Farklı Olur 38:21 - (c) Mu'tezile'nin Aksine İki Dengin (Misleyn) Bir Araya Gelmesi İmkansızdır 39:36 - (d) İki Başka (Ğayrayn), İki Denk (Misleyn), İki Zıt ve İki Farklı 44:04 - (II) İllet ve Malul - (a) Bir Şeyin Başkası Üzerinde Müessir Oluşu Bedihi Olarak Tasavvur Edilir. 49:59 - (b) Yokluk Malul Değildir ve İllet Değildir 59:03 - (c) Şahıs Bakımından Bir Malulün Bağımsız İlletinin Olması İmkansızdır 59:36 - (d) Birbirine İki Benzer İki Malulün İki Farklı İlletle İlletli Kılınmaları Mümkündür 01:05:20 - (e) Bir İlletten Birden Çok Malulün Çıkması Mümkündür 01:12:06 - (f) Akli İlletin Eserini Gerektirmesinin Ayrık Bir Şarta Bağlanması Mümkündür 01:12:53 - (g) Akli İlletin Bileşik Olması Mümkündür
10/13/20221 hour, 20 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Kindî Okumaları: Fi'l-felsefeti'l-ûlâ, 6. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Tanrı ve Alem Arasındaki İlişkinin Tesisinde Hudûs Delilinin Tahlili 05:52 - Kindî’de Hudûsa Dair Akıl Yürütmenin Ana Önermeleri 18:57 - Kozmolojideki Akılların Hudûs Delili Bağlamında Açıklanması 24:40 - Alemin Hudûsu Tartışmasının Süreç İçerisinde Tanrı’nın Hakikati Tartışmasına Dönüşmesinin Açıklanması 37:15 - Kindî’nin Metninin Devamı: Sebebe Muhtaç Olan Şey Mutlaka Kendinden Başka Bir Sebebe Muhtaçtır 40:55 - Kindî’de Anlamlı Lafızların Tahlili 48:02 - “Bir” Teriminin Çeşitli Karşılıkları ve Anlamlı Lafızlarla İlişkisi 01:04:07 - Kindî’nin Fertteki (Şahıstaki) ve Genel Arazdaki Birlik Açıklamalarının Tahlili ve Genel Değerlendirme
10/13/20221 hour, 10 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 15. Seminer

10/12/20221 hour, 13 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 22. Seminer

10/11/20221 hour, 12 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 24: Çeviri Çalışması & Edatlar - IV

10/10/202216 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 23: Yaygın Fiiller & Edatlar - III

10/10/202219 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 22: Kelime Çalışması & Edatlar - II

10/10/202215 minutes, 1 second
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 21. Seminer

10/7/20221 hour, 29 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 14. Seminer

10/6/202254 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Cisimler Hakkında, 32. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 02:50 - Cisimlerde Tedâhül (İç İçe Geçme) İmkansızdır 05:46 - Cisimlerin Renk, Tat ve Kokulardan Hâli Kalması Mümkündür 10:54 - Cisimler Filozofların Görüşünün Aksine Görülür 16:10 - Aristoteles ve Ona Tabi Olanların Görüşünün Aksine, Bize ve Eski Filozofların Çoğuna Göre Boşluk (Halâ) Mümkündür 33:27 - Cisimler Hintlilerin Görüşünün Aksine Sonludur 40:38 - Alemin Ebedi Olması Zorunlu Değildir 54:25 - Cisimlerin Taksimi: (I) Feleğe Ait Cisimler 01:18:52 - (II) Unsurlar 01:23:27 - (III) Bileşikler
10/6/20221 hour, 25 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Kindî Okumaları: Fi'l-felsefeti'l-ûlâ, 5. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Bir Nesnenin Faile Muhtaç Olmasının Gerekçesi: Kelam ve Felsefe Açısından Değerlendirme 07:07 - Kelam Âlimleri ve Filozofların Âlemin Ezelî veya Hâdis Olması ile Sıfatlar Meselesine Dair Görüşlerinin Karşılaştırılması 13:04 - Tanrı ile Âlem İrtibatını Sağlamada İmkân ve Hudûs Kavramlarının Birbiriyle İlişkisi 18:20 - Nesne ile Fail Arasındaki İlişki: Fail Nesnenin Dışında Bir Şey Midir Yoksa Nesnenin Kendisi Midir? 28:24 - Metin Tahlili: Nesnenin Kendi İlleti Olmasının İmkânsızlığı 40:07 - İllet-Malûl İlişkisinden Bahsedebilmenin İmkânı 47:26 - Metin Tahlili: Lafzın Delâlet Ettiği Anlamların Birimlere Ayrılması 56:00 - Birliğe Delâlet Eden Lafızlar: Beş Tümel 01:00:05 - Birlik Türleri: Tabiî ve Sınâî 01:04:38 - Küll ve Cemî ile Cüz’ ve Ba’z Terimlerinin Anlam Farkı 01:10:41 - Birliklerin “Bir”in Eseri Olması
10/6/20221 hour, 17 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 57. Seminer

Seminerin Konusu: Akhilleus’un Rüyası ve Patroklos’un Cenazesi [Ilias Ψ(23)1-257a]
10/4/20221 hour, 29 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 22. Seminer

9/30/202245 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 20. Seminer

9/30/20221 hour, 36 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Kıdem ve Hudus Tartışmaları, 31. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 06:24 - Hareket ve Sükun Üzerinden Hudus Delili: (I) Alemin Ezelde Hareketli Olamayacağı 17:10 - (II) Alemin Ezelde Sâkin (Durağan) Olamayacağı 24:40 - Alemin Hâdis Olduğuna İlişkin Filozofların İtirazları ve Razi'nin Buna Yönelik Cevapları 49:35 - Alemin Kadîm Olduğuna Dair Filozofların Delilleri ve Razi'nin Buna Yönelik Eleştirileri 01:13:07 - Cisimlerin Mütemasil (Türdeş) Oluşuna Yönelik Deliller ve İtirazlar 01:25:22 - Cisimler Baki Oluşuna İlişkin Deliller
9/29/20221 hour, 29 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Kindî Okumaları: Fi'l-felsefeti'l-ûlâ, 4. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Metnin Yapısının Hatırlatılması: Temel İlkelerden İlki “Ezeli Olan Herhangi Bir Şekilde Değişim Kabul Etmez”in Tahlili 05:30 - Miktarlar Üzerine Kurulan Kanıtlamalar: Tatbik Delili 07:55 - Tatbik Delili ile İlgili Konular: Yirminci Yüzyılda Matematikte Sonsuz Büyüklükler Tartışması 15:23 - Kindî’nin Miktarın Sonlu Olmasına Dayandırdığı Ezelî - Hâdis Kanıtlaması 30:55 - Ezelî - Hâdis Tartışmasına Dair Metindeki Özetleyici Paragrafın Tahlili 36:07 - Kindî’nin Metninin Devamı: Değişimin Çeşitleri ve Zaman, Cisim ve Hareketin Sonlu Olması 01:01:21 - Kindî’nin Sonsuzluk ile İlgili Cümlelerinin Tahlili 01:08:06 - Kindî’nin Şimdiye Kadar Söylediklerinin Genel Özet
9/28/20221 hour, 10 minutes
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 13. Seminer

9/27/20221 hour, 8 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 21: Basit Geçmiş Zaman - II & Edatlar

9/24/202218 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 19. Seminer

- TIMECODE - 00:00 - Giriş 01:10 - Varlık Mertebeleri Düşüncesinin İlahi İsimler ile İrtibatı ve Filozofların Dil Eleştirisi 11:50 - Talep ve Teveccüh Arasında Dua 15:32 - Tasavvufta Hadis Yorumculuğunun Sınırları ve Varlık Mertebelerinin Dili Olarak Peygamber 22:40 - Sufi Otoritelerin Yorum Yöntemine Etkisi 26:00 - Tasavvufta Bir Mesele Olarak “Yemen” Hadisinin Yorumlanması 31:16 - Mahiyetlerin Mekansızlığı 35:37 - Bilgi Kaşiftir: Ayn-ı Sabite’nin Ezeliliği 37:00 - Rahman’ın Nefesi: İnsanın Tanrı’nın Suretinden Olması 41:30 - Varlıklar Hakk’ın Kelimeleridir - Logos Teorisi ve Eş'ari Kelamı’nda İlahi Kelamın Ayrıcalığı 50:45 - İnsanın Tanrı’ya Delil Olması 55:33 - “Allah Latif ve Habir’dir”: Tanrı Her Şeydedir 01:05:23 - Rahman'ın Nefesine Dair Telakkiler 01:16:28 - Nikah Mertebeleri
9/23/20221 hour, 26 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 21. Seminer

9/22/20221 hour, 45 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Cisimlerin Mukavvimâtı ve Hudusu Hakkında, 30. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 12:16 - Filozofların Bölünmeyi Bilkuvve Kabul Eden Bir Varlık Görüşünün Eleştirisi 24:06 - Filozofların Cevher-i Ferdin İmkansızlığına İlişkin Delilleri 32:30 - Madde - Suret Teorisi ve Eleştirisi 42:00 - Cismin Yalnızca Arazlardan Oluştuğu Görüşü ve Eleştirisi 45:00 - Cismin Mahiyetine Dair Genel Bir Değerlendirme: İbn Meymun'un Atomculuk Anlatısı 01:00:00 - İlişenler (Avârız) Hakkında: (I) Cisimlerin Hudusuna İlişkin Farklı Görüşler
9/22/20221 hour, 22 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 20: Mastar & Basit Geçmiş Zaman - I

9/21/202215 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 12. Seminer

9/21/20221 hour, 7 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 56. Seminer

Seminer Konusu: Akhilleus’un Hektor’la Teke Tek Dövüşü ve Hektor’un Mağlubiyeti [Ilias Χ(22)248-515]
9/20/20221 hour, 30 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 18. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Fizik Kavramlarıyla İlâhi İsimler Metafiziği Yapmak 03:57 - “Sünni Düşüncede Hudûs Delili Bir Tanrı Kanıtlaması Değil, Tevhid Kanıtlamasıdır” 13:40 - Bir Fizik Kavramı Olarak Meyl ve Eşdeğer Kavramları: “Varlıkta İhtilaf Yoksa Meyil Yoktur” 17:46 - İbnü’l Arabî’de Kimya Dilinin Ahlak İle İrtibatı 24:30 - Fizik Dilinin Metafiziğe Taşınmasında İlâhi İsimlerde İçtima Problemi 32:11 - Konevî’de Edatların Kullanımı 37:31 - Tasavvuf’u Bir Dil Eleştirisi Olarak Okumak 46:38 - Tanrı’da İradenin Zorunlu Olması 52:33 - Bir İrade Türü Olarak Muhabbet: Tanrı’nın Bilinme Sevgisi ve Sıfatların Kemallerinin Zuhurunu İstemeleri 57:50 - Tanrı’nın Alemi Yaratmasında, Sıfatların Kemâlinde Noksanlık Sorunu 01:01:21 - İzâfiyet İlişkisinin Metafiziğe Taşınması 01:06:17 - Tecellinin Mertebesi Olan Peygamberin Mazharlığı 01:12:50 - Varlığın Zuhur Etmesinde Rahman İsmi
9/16/20221 hour, 17 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 20. Seminer

9/15/202245 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Arazların Hükümleri, 29. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 04:29 - Arazların Hükümleri (I) Arazların İntikali İmkansızdır 21:40 - (II) Arazın Arazla Kaim Olması Kelamcıların İttifakıyla İmkansızdır. 33:50 - (III) Arazın Baki Olması Eş'arilerin İttifakıyla İmkansızdır. 51:35 - (IV) Bir Araz İttifakla İki Mahalle Yerleşmez 01:01:50 - Cisimleri Kaim Kılan Unsurlar (el-Mukavvimât) ve İlişenleri Hakkında İnceleme (I) Bölünemeyen Parça (el-cüz'ü'llezi lâ yetecezzâ) 01:11:14 - Bölünemeyen Parçanın Varlığının Delilleri (a) Nokta Delili 01:15:25 - (b) Hareketin Varlığı Üzerinden Delil 01:20:20 - (c) Hareketin İmkanı Üzerinden Delil
9/15/20221 hour, 24 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 11. Seminer

9/14/20221 hour, 2 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Kindî Okumaları: Fi'l-felsefeti'l-ûlâ, 3. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - İslam Düşüncesinde "Eşyanın Hakikatine Dair İdrak" Terkibinin Anlam Genişlemesine Uğraması 08:45 - Erken Dönem İslam Bilimleri Tarihi Yazımının Ana Problemi: Yeni Ekol ve Görüşlerin, Kur'an ve Sünnet ile İrtibatının Kurulması 13:00 - Metafizikte Tanrı Bilgisinin En Son Gelmesine Rağmen, Dinin Tanrıdan ve İradesinden Haber Vermeyle Başlaması 19:40 -Tecrübe Ortaklığının Olmadığı Yerde Nesnelliğin Olamayışı ve İsrâiliyatın Kullanılmaya Başlanması 26:00 - Sahabe Neslinin Zihnindeki Hakikatin Tebliğ Edilmesinde Anlam ve Kapsam Değişmesine Uğramasının İmkanı 42:10 - Klasik Felsefi İlimlerin Nihai Maksadı Olarak Tanrının Bilgisine Ulaşmak 45:55 - Kindî’de Fiziksel Nesnenin Hakikatinin Matematiksel Değil Mantıksal Olması 50:00 - Metafiziksel Olanın Cismani Olana İndirgenmesini Yol Açacağı Sorunlar 52:15 - Metne Giriş - Metafizik Disiplininde İhtiyaç Duyulan Kuralların Anlatılması 57:55 - Ezelînin Heyûlâsız Olduğu ve Oluş ve Bozuluşa (Kevn-ü Fesad) Konu Olmadığı/ Olamayacağı 1:15:20 - Kindî’de Hudûs Savunmasının Gereği Olarak Kevn-ü Fesad Düşüncesi ve İbn Sina’da Karşılığı
9/12/20221 hour, 21 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Kindî Okumaları: Fi'l-felsefeti'l-ûlâ, 2. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Hikmeti Taşıyan Ana Unsur Olarak Dilin Kaynağı Problemi 08:06 Hakikate Ulaşmada ve Hakikatin Kamusallaştırılmasında Dilin Ana Rolü 17:22 - Metin Tahlili: Hakikat Nübüvveti Önceler Mi? (Kindî, Felsefî Risâleler, s.128/8) 32:22 - Din ile Felsefe Arasındaki İlişki: Hakikat ile Nübüvvet Özdeşliği 41:54 - Kelam, Tasavvuf ve Fıkıh Açısından Hakikati Bilme Çabasının Kaynağı 51:25 - Felsefe Eserlerinin Tercümesiyle Felsefenin Cemaatleşmesi ve İslam Dünyasındaki Hakikat Araştırmasının Felsefe Cemaatinin Alt Kümesi Olarak Vaz’ Edilmesi 56:25 - İnsanî Varlık Tarzının Kuşatıcılığı: Duyu Algıları ve Aklın İdraki 01:03:33 - Metin Tahlili: Temsilli ve Temsilsiz İdrak (Kindî, Felsefî Risâleler, s.132) 01:11:13 - İnsan Aklının Duyu Algısına Konu Olmayan Nesneleri Araştırması Bağlamında Peygamberin Konumu 01:18:47 - Felsefî Düşüncede Metafizik Bilgiye Ulaşma Hususunda Nübüvvet Teorisi Yerine Nefs Teorisinin Tesis Edilmesi 01:20:39 - Saf Nazarî Olanın Temsil Edilmesinin İmkânsızlığı 01:23:26 - Bilgi Teorisi Kapsamında Hissî, Hayalî ve Aklî Âlem 01:31:25 - Duyu Alanları Arasındaki Farklılığın Yöntem Farklılığını Gerektirmesi
9/9/20221 hour, 32 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 17. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 01:21 - Kelam’da Kadîm ve Hâdis Arasında İrtibatın Sağlanma İmkanı 07:27 - Kıdem ve Hudûs İlişkisini Temellendirmede İlâhi Kelâm’ın Konumu 12:24 - Tanrı’nın Fiillerindeki Keyfiyetinde Kelam'ın İrade ve Kudret Savunusu 17:34 - Meşşaîlik'te Teolojinin İmkanı: Tanrı ve Din Arasındaki İlişki 22:23 - İlâhi İsimlerin Mazharı Olarak Makrokozmos ve Mikrokozmos 29:32 - İnsanın Varlıklardan Ayrışmasında Kevn-i Câmi Oluşu 36:29 - İlâhi İsimlerin İçtimasında Galibiyet - Mağlubiyet İlişkisi 43:20 - Tasavvufun Dönemlerine Göre Kavramların Farklılaşması: Tahkik Kavramının Ayn-ı Sâbite’nin Kabulü ile Mümkün Olması 49:08 - Sudur Teorisinde Feyezanın Sonu Var mıdır? 55:17 - Bilmenin İmkanında İhata Edilemezliğin Farkına Varmak 01:05:38 - Zâhir ve Bâtındaki Değişimin Keyfiyeti 01:13:46 - Konevî’de İlâhi İsimlerde Bileşiklik: Bir Terkipte Hakim Olan İsme Birlik Denmesi
9/9/20221 hour, 21 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 19: Ek Fiil - III

9/8/202212 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 19. Seminer

9/8/20221 hour, 22 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Eşref Altaş, Râzi Okumaları: Muhassal, Kelamcılara Göre Arazlar (IV), 28. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Geçen Dersin Özeti 05:45 - Sadece Diri (Hayy) Olanların Nitelendiği Arazlar - d) İrade ve Kerahet 58:31 - e) Kelâmü'n-nefs (Nefsin Sözü) 01:02:08 - f) Acı ve Haz (Elem ve Lezzet) 01:12:33 - e) Algılar (Duyu İdrakleri) (I) İlim ile İdrak Arasındaki Fark 01:16:20 - (II) Görme İdrakine İlişkin Tartışmalar 01:27:10 - (III) Ses ve Koku İdrakine İlişkin Tartışmalar
9/8/20221 hour, 30 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 10. Seminer

9/7/20221 hour, 22 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 18: Ek Fiil - II

9/6/202217 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 55. Seminer

Seminer Konusu: Akhilleus’un Hektor’u Kovalayışı [Ilias Χ(22)1-247]
9/6/20221 hour, 28 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ömer Türker, Kindî Okumaları: Fi'l-felsefeti'l-ûlâ, 1. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Kindî Kimdir? - İslam’ın Diğer Gelenekler ile Etkileşimi 07:14 - Peygamber Tecrübesinin Özelliği ve Aktarılmasının İmkanı 10:29 - Fakihlerde Bilginin Takip Edilebilirliği 14:30 - Tasavvufta Marifetin Sıhhatine Dair Yöntemin Belirsizliği 20:36 - Erken Dönem İslam Düşüncesinde Âlem Tasavvuru - Taberî Tarihi Örneği 24:51 - Kelamda Sınırlı Âlemin İmkanı ve Kozmolojik Tasavvurun Bulunmaması 31:56 - İlk Felsefi Çalışmaların İslam Dünyasındaki Tartışmalara Eklemlenmesi 36:06 - Erken Dönem Müslüman Filozoflarda Yoktan Yaratma Savunusu ve Sudur Reddi 43:03 - Metne Giriş | İnsanda Bilginin Sınırsızlığı: Tüm Âleme Denk Aklî Bir Âlem Olarak İnsan 52:23 - Filozoflarda “Metafiziğin Konusu Tanrı’dır” Tartışması 58:30 - Bir Bilim Olarak Metafiziğin Sınırlarının Belirlenmesinde Tereddütler 01:11:40 - Rivayet Zinciri Problemi: İslam Bilim Geleneğinde Geçmişe Şükran Duymak
9/2/20221 hour, 16 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 16. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 03:33 - Göksel ve Yersel Olanın İrtibatında Metafiziksel Bir Kavram Olarak Nikah 13:03 - Sudur Sisteminde Erillik ve Dişillik İlişkisi 17:49 - Tevhidin Temellendirilmesi ve Varlıkta Düalizmin Reddi 23:41 - Mebde ve Akıl Arasındaki İlişkide İtibarın Öznesinin Bilinme İmkanı 27:27 - İbnü’l Arabî Düşüncesinde Bazı Kilit Kavramlar 31:54 - Silsile ve Nedenselliğin Reddi ve Tevhidin Korunması: Tikelin Tanrı ile Mutlak İlişkisi 42:40 - Her Bir Şeye Eşlik Eden Varlık Tecellisinin Mahiyet ile İlişkisi 46:45 - Varlık Kavramını Kullanmadan Metafizik Yapmanın İmkanı 51:14 - Varlıklar Arasında Derecelenme 59:30 - Hakikatlerde Çift Yönlülük: Talep ve Kabul 01:06:58 - Konevî Metafiziğinde Tanrı’da İstiğna ve İhtiyaç Diyalektiği 01:12:50 - Erken Dönemde ve Metafizikte Fark ve Gına Kavramları: Tanrının İsimlerinin Asarını İzhara İhtiyacı | 01:13:17 - Bahsi Geçen Podcast: "Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye Kitabından Şiir Tahlili" https://www.vavradyo.com.tr/podcast/podekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat/podekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat 01:20:18 - “Nispet Yoksa Bilgi Yoktur”
9/2/20221 hour, 25 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 17: Zamirler - II & Ek Fiil

8/30/202217 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 18. Seminer

8/30/20221 hour, 18 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 54. Seminer

Seminer Konusu: Tanrıların Birbiriyle Muharebesi ve Agenor ile Akhilleus’un Karşılaşması [Ilias Φ(21)383-611]
8/30/20221 hour, 30 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 15. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 01:32 - İbn-i Sîna Metafiziğinde Tanrı Hakkında Düşünmenin İmkanı 06:05 - Konevî’de İlahi İsimler ve Birlik Türleri 11:20 - Birliğin Kemal İle İrtibatı: “Biri Bir Bilir” 18:56 - Ayn-ı Sâbite’de İlk Akıl ve İstidat İlişkisi 24:30 - İlahi İsimler ve Mertebeler Arasındaki İlişki 28:22 - Uluhiyyet - Meluhiyyet İrtibatında İzafetin Zorunluluğu 37:17 - Uluhiyyet Bilgisinin Tasavvuf Düşüncesindeki Konumu 42:06 - Bilmede “Benzerlik” Kavramının Merkeziliği: “Nurdan Nur Çıkar” 45:46 - Müslüman Toplumda Metafizik Bilginin İmkanı 49:01 - Sonsuz Yaratılmışlar Ve Sonsuz İsimler Düşüncesi 51:55 - Metafiziğin Tedris ve Taliminde Miftâhu’l Gayb’ın Bir Vesile Olarak Telakki Edilmesi 01:03:05 - Bilinen ve İsimlendirilen İlk Mertebe: Cem ve Vücud Kavramları 01:13:19 - Mutlak Birlik Olarak Ahadiyyet ve Görece Birlik Olarak Vahidiyyet | 01:17:33 - Bahsi Geçen Podcast: "Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye Kitabından Şiir Tahlili" https://www.vavradyo.com.tr/podcast/podekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat/podekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat
8/26/20221 hour, 25 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 16: Zamirler - I

8/25/202216 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Şiir ve Metin Tahlilleri 1: Etme - Mevlana (I. Kısım)

8/24/202218 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 15: Tamlamalar

8/23/202218 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 17. Seminer

8/23/20221 hour, 11 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 14. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 00:33 - Vücudun Mutlaklığı ve Tecellide Bulunması 04:13 - İlahi Varlığın Zuhûru 07:03 - Dış Varlıkların Ayrılması: Doğrudan Var Olanlar/ Tanrı’nın Birliğine En Çok Benzeyenler 12:50 - Kur’ân ile İlişkide Müteşabih Kavramının Sınırlayıcılığı 16:39 - Konevî Metafiziğinde Kosmosa Dair Kavramların Tanrı ile İrtibatta Kullanımı 24:03 - Kalem-i Âla’yı ve Melekleri Yaratılmış Varlıklar Olarak Düşünmek 28:04 - Tikellerin Tanrı ile Doğrudan İlişkisinde Vech-i Has Kavramı 33:28 - Yaratılışta Terkip Nüzulu ve Tasavvufun Amacı Olarak Tahlil Miracı: Basitten Bileşikliğe, Letafetten Kesafete, Birlikten Çokluğa 42:27 - Bir Mikrokosmos Olarak İnsanın Mertebelerle İlişkisi 55:40 - Galibiyet ve Mağlubiyet Kavramları ile “Kendini Bilen Rabbini Bilir” 01:02:46 - Her İsim Bir Açıdan Zâta, Bir Açıdan Kendi Müsemmasına İşaret Eder 01:06:12 - İlahi İsimlerin Tasnifi: Tanrı ve Alem İrtibatında Zat, Sıfat ve Fiil İsimleri 01:14:27 - Ayn-ı Sâbite’de Totoloji Sorunu 01:25:00 - “Tanrı’nın Bilmesi Yaratması Demektir”
8/22/20221 hour, 31 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 13. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Önceki Derslerin Özeti 06:43 - Halk Oluşu Bakımında Varlık’ı Bilmek: Mevcut Nisbetlerin Fark Edilmesi 14:00 - Ayn-ı Sâbite ile Edatların Yeniden Tanımlanması - Seyr-i Sülûk’un Amacı Olarak Tanrı’yı Tanrı ile Bilmek 18:28 - Bize Göre Tanrı’yı Bilmek ve Tanrı’ya Göre Tanrı’yı Bilmek 22:24 - Tanrı’ya Dair Tenzihçi Telakkiler 30:59 - Hakk’ın Perdelenmesinde Celâl ve Cemâl İrtibatı 34:37 - Tanrı’nın İhata Edilme İmkanı 41:04 - Zatın ve Sıfatın Kemali 46:46 - Birlikte Çokluğun, Çoklukta Birliğin İdrak Edilmesi 51:18 - Mümkünün, Yokluktan Varlığa Tercih Edilmesi Olarak İnayet 56:44 - “Zuhur Hükmünü Mazhardan Alır” 59:53 - İbnü’l Arabî’de Müessir Bir Özne Olarak Zaman | 01:00:24 - Bahsi Geçen Yazı: “Zamanın Ruhu ve Ruhun Zamanı: Zamanlı Varlığın ve Zaman Hakkında Düşünmesi” https://www.sabahulkesi.com/2019/01/02/zamanin-ruhu-ve-ruhun-zamani-zamanli-varligin-zaman-hakkinda-duesuenmesi/ 01:07:03 - İbnü’l Arabî’de “Şeyin Birliği” Meselesi 01:09:54 - Tanrı’nın Birliği Meselesinde Tenzih ve Teşbih Sorunu 01:12:27 - Tanrı’nın İsimlerine Dair Telakkiler 01:19:50 - Yaratma Fiilinin Mahali Olarak Arş ve Kürsü 01:21:23 - Konevî’de Şeyler ile Tanrı Arasında Nisbetin Yokluğu
8/17/20221 hour, 30 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 12. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş/ Kaidelere Dair Özet 02:30 - Vahdet-i Vücûd Düşüncesinin İbnü'l Arabî'ye Mahsûsiyeti 10:00 - Bilmenin İmkanı İçin Vasıfların Varlığa Eklenmesinin Zorunluluğu 15:07 - İdrakin İmkanı İçin Münasebetin Zorunluluğu - "İtidal Bir Birlik Türüdür" 21:25 - Metafizik Düşüncede Varlık ve Mahiyet Ayrımı 30:17 - Ayn-ı Sâbite'nin Temellendirilmesi: Eşyanın Hakikatinin Tanrı'nın Bilgisinde Taayyünü 36:25 - "Tanrı'nın Bilgisinde Bulunmak" VS "Tanrı'nın Bilmesi" 41:11 - Tanrı Bilgisinin Edilgenliği Sorunu: "İlim Maluma Tabidir" 45:31 - Kadîm ve Hâdis İrtibatı Sorunu 54:30 - "Vesileci Sudur" Düşüncesinin Temellendirilmesinde Varlıklar Arasındaki Hiyerarşinin Reddi 01:01:40 - Fark Varlıkta Değil Mahiyette Ortaya Çıkar - "Tanrı'nın Alemi Yaratmasıyla Bir Sivrisineği Yaratması Eşittir" 01:06:12 - Hakikatler Yaratılmış mıdır? - Kadim ve Hadis Ayrışması | 01:16:41 - Bahsi Geçen Yazı: "Süt Bozulur: Terk ve Unutmak Ahlakı" https://www.fikriyat.com/cuma-yazilari/2022/08/12/sut-bozulur-terk-ve-unutmak-ahlaki 01:16:50 - Varlık Mertebelerinde Varlık'ın Birliğinin Korunması 01:19:50 - İlk Ayrışmanın Makamı: Amâ Mertebesi | 01:22:48 - Bahsi Geçen Podcast: "Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye Kitabından Şiir Tahlili" https://www.vavradyo.com.tr/podcast/podekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat/podekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat
8/12/20221 hour, 27 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 16. Seminer

8/9/20221 hour, 27 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 11. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 01:52 - Metafiziğin Başlangıcı Olarak Tanrı'nın Salt Varlık Olması 07:17 - Nablusî'de Riyazet ve Mücahedenin Amacı: Duyulur Dünyanın İstilasından Kurtulmak 14:45 - Tanrı Telakkisinin Merkeziliği: Ehl-i Sünnet Kelamıyla Uzlaşmanın İmkansızlığı 19:15 -Felsefe ve Sünni Kelamdan Ayrışma: İbnül Arabi Metafiziğinin Biricikliği 29:51 - Karşıt Kavramlar Kullanmadan Metafizik Yapmak | 34:52 - Bahsi Geçen Yazı: "Sevmenin Nefrete Borcu Yoktur" - https://www.fikriyat.com/yazarlar/ekrem-demirli/2018/09/28/sevmenin-nefrete-borcu-yoktur#:~:text=O%20zaman%20sevgi%20ile%20nefret,s%C3%B6vg%C3%BCye%20borcu%20olmayan%20sevgi%20demektir. 39:55 - Varlık ve Birlik Kavramlarını Tenzih Ederek Düşünmek 45:12 - Alemin Tanrı Karşısında Delil Olma Değeri: "Tanrı Mazharlar ile İlişkisi Bakımından İdrak Edilir" 54:53 - Konevî'de Dış Gerçekliğin İspatı 01:01:49 - Bir Şeyin Birliğinin Akıl ve Sezgi ile Bilinmesi: "Her Şeyde Bir Ayet Vardır, Onun Bir Olduğunu Gösteren" 01:06:40 - Alemin Birlik Sebebi Olarak İnsan
8/5/20221 hour, 17 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 15. Seminer

8/2/20221 hour, 3 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 53. Seminer

Seminer Konusu: Akhilleus’un Skamandros ve Simoeis Nehirleriyle Mücadelesi [Ilias Φ(21)205-382]
8/2/20221 hour, 23 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 10. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 01:24 - Salt Varlığın Tesir ile İlişkisinde Niteliğin Zorunlu Olması | KAİDE IX:" Bir Şeyin Sadece Varlığı Cihetinden Tesiri Olamaz, Gizli Başka Bir Şeyin Onun Varlığına Bitişmesi Gerekir. Bu Durumda Kendisine Bitişen Şey Müessir ve ya Tesirin Dayanağı Olur." 11:32 - İnsanın İdrakte Yetersizliği ve Zât-ı İlâhiye'nin İhatasızlığı: "İdrak Edemeyeceğini İdrak Etmek, İdrakin Kendisidir" 15:59 - Ehl-i Sünnet Düşüncesinden Ayrışma: Konevî'de İlahi Sıfatlar 20:50 - İbnü'l Arabî'de Madumun Tesir ile İrtibatı: "Meluh Yok İse İlah Yoktur" 27:10 - Tesirin Mertebeye Ait Olması: Saltanat Örneği 36:35 - Tercih ve Talep Etme Arasında Tanrı'nın İradesine Dair Telakkiler 41:42 - İbnü'l Arabî'de "Zat-ı İlahiye'de Kemal - Sıfatlarında İstikmal" Düşüncesi 47:59 - KAİDE X: Tenzih - Teşbih Düşüncesi: Tanrı'nın Bilinmesinin Zorunluluğu 01:00:12 - Cem Kavramının Metafiziğe Taşınması 01:05:23 - Tanrı'nın Nitelenmesinde Tenzihin Sınırlayıcılığı 01:08:22 - Tenzihçi ve Teşbihçi Yorumların Nesnel Gerçeklikle İrtibatı: Melekler örneği 01:17:11 - Kaidelerin Özetlenmesi
7/29/20221 hour, 18 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 14. Seminer

7/26/202258 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Erman Gören, Homeros Okumaları: Ilias, 52. Seminer

Seminer Konusu: Troialılar’ın Skamandros Boylarında Katledilişi, Lykaon’un ve Astropaios’un Öldürülmesi [Ilias Φ(21)1-204]
7/26/20221 hour, 25 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 138: Metin Okuma: Tercüme ve Tahlil IV

7/23/202221 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 137: Sıfat Tamlaması ile İsim Cümlesini Ayırt Edebilme

7/21/202231 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 9. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 01:33 - KAİDE VII: "Bir Şey İçinde Kendi Parçasının Bulunduğu ve Onunla Birlikte Bir Nispetinin Olduğu Bir Şeye Tesir Ettiğinde, Bu Nispet Tesirin Mahalli ve Onu Davet Eden Şeydir." | Zihnin Dış Dünya ile İlişkisi 04:41 - Hakikat Arayışında Mutlak Kesinlik Mümkün mü? 11:00 - "Varlık Bir Perdedir" ya da "Varlık Bir Günahtır" 18:10 - Sünni Düşüncede Tanrı ve İnsan İrtibatında Dilin Yeterliliği 23:11 - Tasavvufta Dilin Aşılması Teşebbüsü ve Batınilik Eleştirisi 25:11 - Bilen ve Bilinen Arasında Nispetin İmkanı: Bir Şeyin Kendini Bilmesi 28:02 - Konevî'de Tesir ve Teessür Düşüncesi: İnsanın Mikro Alem, Alemin Makro İnsan Olması 33:43 - İbnü'l Arabî ve Konevî'de Zorunlu Nispetin Mahalli Olarak İnsan-ı Kamil 47:55 - Konevî'nin Münasebet Düşüncesinde Mecz Kavramlar 54:01 - Şeylerin Birbiriyle İrtibatında Tesirin Sebebi: "Her Şey Her Şeydedir" 01:01:13 - İdrak Araçlarının Birliği: Azaların Dil Olması 01:03:11 - İbnü'l Arabî'de Farklılaşmanın Yok-var Olması 01:12:52 - Dini Hayatta Tanrı-İnsan Münasebetini Sağlayan Kavramlar: İbnü'l Arabî'de Heva Kavramı Örneği 01:17:33 - Konevî Metafiziğinde Mensubiyetin Sabit Ve Vücudî Olması: Ahlaklanmanın Amacı Olarak Tesiri Fark Etmek 01:20:28 - "Müteessir Müessiri Önceler" - Ayn-ı Sâbite'nin İlk Tesir Edici Olması
7/21/20221 hour, 32 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 13. Seminer

7/19/20221 hour, 40 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 136: Sıfat Tamlaması - Akılsız Çoğul İsimlerde

7/18/202227 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 135: Sıfat Tamlaması - Akıllı Cemi (Çoğul) Müennes İsimlerde

7/15/202220 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 8. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 00:53 - KAİDE V Devamı: Mazhar Neden Değildir 05:56 - İbn-i Sina'da Tekaddüm ve Teahhür İrtibatında Astrolojinin İmkanı 10:47 - Tasavvuf Düşüncesinde Batıni ve Fideist Yorum İkircikliği 17:48 - Konevî'de Sudurcu Nedenselliğin Reddi: Tanrı'nın Tikellerle İlişkisi 22:38 - Silsileler ile Tanrıyı Bilmek ve Vech-i Has ile Tanrı'yı Bilmek | 28:00 - Bahsi Geçen Yazı / https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/910B7B6597F34B86BCC5709CC753A211 30:34 - İbnü'l Arabî'de Vech-i Has Düşüncesi: "Allah Her Bir Semaya Emrini Vahiy Eyledi" (Fussilet, 12) 33:35 - "Müsebbibul'l Esbab / مُسَبِّبَ اْلاَسْبَابِ": Sebeplerin İlga Edilmesi 38:30 - Tanrı Her Şeyin Varlığında Müessirdir, Her Şey Tanrı'ya Ulaşabilir 41:51 - KAİDE VI: "Bir Şey Zıt ve Farklı Olduğu Yönden Kendisinden Başka Bir Şey Vasıtasıyla Bilinemez."
7/15/202248 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 134: Sıfat Tamlaması - Akıllı Cemi (Çoğul) Müzekker İsimlerde

7/13/202229 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları, 7. Seminer

- TIMECODES - 00:00 - Giriş 01:09 - Uluhiyyet Aleminde İlkeler: "Rahman Arşa İstiva Eyledi İse Rahmet Her Şeye Nüfuz Etmiştir" 06:11 - Tasavvuf Kavramlarını Tanımlamak 10:16 - KAİDE III: "Herhangi Bir Şeyden Bütünüyle Kendine Benzer Bir Şey Meydana Gelmez" 14:58 - İbnü'l Arabî'de Taayyün ve Lâ Taayyün Arasında Bilinebilirlik 18:11 - İbnü'l Arabî'de Birlik Türleri: Ahadiyet ve Vâhidiyet Ayrıştırması 21:13 - İbnü'l Arabî'de Ayniyyet ve Gayrıyyet Düşüncesi: Allah'ın Esması Cihetiyle Kendini Görmesi 31:58 - Ehl-i Sünnet Düşüncesinin Agnostik Yaklaşımı 35:50 - Yeryüzünde Gökyüzü Metafiziği Yapmanın İmkanı 40:28 - "Tanrı'nın Bilmesi Yaratması Demektir" 45:26 - Konevî'de Sabitlik ve Değişkenlik: "Tecelli Hükmünü Mazhardan Alır" 01:02:58 - KAİDE IV: "Çokluğun ve Çok Olanın Varlığına Sebep Olan Şey Kendisi Olmak Bakımında Bulunduğu Haldedir" 01:08:56 - Felsefede Vücudun Zorunlu ve Mümkün Olarak Bölünmesi VS İbnü'l Arabî'de Vücudun Hak ve Halk Yönü 01:13:30 - KAİDE V: "Bir Hakikate Mazhar Olan Bir Şeyin, O Şeye Mazhar Olması Cihetinden Zuhur Edici Olması ve Zatıyla ve ya Başka Bir Şeyde Zuhur Etmesi Mümkün Değildir" 01:14:30 - İllet - Malul İrtibatının Sonucu Olarak Şeyler Arasındaki Benzerlik 01:18:33 - Tanrı'nın Tikellerle İlişkisi Problemi: "Vesileci Sudur" Anlayışı
7/8/20221 hour, 22 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

KDO Arapça Dersleri 133: Tesniye İsimlerde Sıfat Tamlaması

7/5/202227 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

KDO Farsça Dersleri 14: İsimler

7/5/202215 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Abdurrahim Kozalı, el-Muvâfakât Okumaları, 9. Seminer

7/5/20221 hour, 15 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Kürşat Demirci, Gılgamış Okumaları, 12. Seminer