Winamp Logo
КХ ГОВОРИ Cover
КХ ГОВОРИ Profile

КХ ГОВОРИ

Bulgarian, Arts, 1 season, 14 episodes, 9 hours, 27 minutes
About
КХ ГОВОРИ е месечен видео и аудио подкаст на Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм. В него философът и културен журналист Николай Колев разговаря с различни събеседници за различни книги и идеи около тях. През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“. © Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм, февруари 2023
Episode Artwork

Еп. 14: За света на живеенето (върху Е. Хусерл)

Темата е „За света на живеенето“, а повод на разговора е българският превод и издание на сборник от текстове на Едмунд Хусерл, обединени около легендарната му работа „Произход на геометрията“. Повече за книгата можете да видите тук. Обичайният водещ на подкаста е Николай Колев - философ, културен журналист, университетски преподавател и театрал. Този път той разговаря с професор Кольо Коев – един от най-добрите български специалисти по идеите на бащата на феноменологията Хусерл. Професор Коев е съставител, преводач и автор на предговор в сборника, споменат по-горе. Разговорът отново надхвърля книгата като своя основна референция и отива включително към планирания втори том с кратки текстове на Хусерл. Интересен е за всеки хуманитарен и/или социален учен, изследовател, студент. Видео към подкаста може да намерите тук: https://youtu.be/pbJYHHJKCV8 Проектът стартира през 2023 г. и през първата си година се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.
3/1/202435 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Еп. 13: За силата на ненасилието (Бътлър)

Темата е „За силата на ненасилието", а повод на разговора дава българският превод и издание на почти едноименната книга на Джудит Бътлър „Силата на ненасилието", която публикувахме неотдавна и повече за която можете да видите тук. Обичайният водещ на подкаста е Николай Колев - философ, културен журналист, университетски преподавател и театрал. Този път той разговаря с двама души - Станимир Панайотов, философ, автор на философски и поетични книги, в конкретния случай преводач - заедно с Цвета Цанева - на книгата; и Антоанета Колева - философ, издател, преводач, в конкретния случай редактор на книгата на Джудит Бътлър. Разговорът отново надхвърля своята основна референция – книгата на Бътлър и се простира както до изборите в превода на понятието "пол", включително положени в кратката ни културна история на издания на специализирани книги в тази област, така и в посока на политическо контекстуализиране на тезите на Бътлър. Линк ютюб: https://youtu.be/2NuU5R3Shbs Проектът стартира и през 2023 г. се реализираше с подкрепата на Национален фонд „Култура“. © Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм, януари 2024.
2/12/202451 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Еп. 12: За „Употребата на телата“ (върху Д. Агамбен)

Темата е „За употребата на телата и други философски демони“, а повод на разговора дава българският превод и издание на възловата книга на Джорджо Агамбен „Употребата на телата“, с която италианският философ „закрива“ по собствените му думи цикъла от произведения, наречен "Homo sacer". Традиционният домакин на подкаста, философът, културен журналист, университетски преподавател и театрал Николай Колев разговаря с философа и психолог, университетски преподавател, автор на разкази и един роман, преводач на книгата на Агамбен Валентин Калинов.Както обичайно, разговорът надхвърля далеч своята основна референция – книгата на Агамбен, простира се върху цялата поредица "Homo sacer", обглежда основни за мисленето на италианския философ понятия, показва сблъсъка на „чисто“ философското с политическото, на актуалността с потенциалността. Видео към подкаста може да намерите тук. През 2023 г. проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
12/17/202344 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Еп. 11: Публичността (върху Ю. Хабермас)

Неговата тема е „Публичността“ и референцията му са идеите на Юрген Хабермас с акцент върху втората част на легендарната книга „Структурни изменения на публичността“: „Едно ново структурно изменение на публичността и делиберативната политика“, чието българско издание се появява в тези дни. Видео към подкаста може да намерите тук. Традиционният водещ на подкаста, културният журналист, философ и университетски преподавател, а отскоро и театрал Николай Колев разговаря със Стилиян Йотов, професор в катедра „История на философията“ в Софийски университет, преводач на книгата, експерт по идеите на Юрген Хабермас, който от десетилетия работи в контекста на лично познанство с големия германски социален мислител и философ. Разбира се, разговорът отново отива много отвъд книгата и изобилства с ретроспекции и биографични проблясъци. През 2023 г. проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
11/29/202346 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Еп. 10: Признания по Фуко (върху „Признанията на плътта“)

Темата е „Признания по Фуко“ и референцията му е 4 том на поредицата „История на сексуалността“ на Мишел Фуко, „Признанията на плътта“, а поводът е българското издание на тома. Традиционният водещ на подкаста, културният журналист, философ и университетски преподавател, а отскоро и театрал Николай Колев разговаря с Антоанета Колева, преводач на книгата, преводач на повечето от книгите на Мишел Фуко на български, автор на коментарни текстове върху Фуко и създадената от него традиция, директор на Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм. Разговорът отива много отвъд 4 том на „История на сексуалността“ и обхваща не само типичното за творчеството на късния Фуко, но и специфики на самия Фуко като мислител. Видео към подкаста може да намерите ⁠тук⁠. През 2023 г. проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
11/2/202352 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Еп. 9: Светът в Нов климатичен режим? (върху Бруно Латур)

Неговата тема е „Светът в Нов климатичен режим? (върху Бруно Латур)“ и тримата разговарящи се оттласкват от неотдавна публикувания на български език том на Латур, обединяващ две оригинални негови книги: „Къде да се приземим? (Как да се ориентираме в политиката) / Къде съм? (Уроци за земните от затварянето)“ (повече инфо тук). Николай Колев разговаря с Тодор Петков, преводач на книгата и преподавател по философия в Пловдивски университет, и професор Стоян Ставру, юрист, философ, ръководител на секция „Етически изследвания“ в Института по философия и социология на БАН. Какво е „земя“ и различава ли се от „Земя“ и Гея“? Какво означава за живота ни днес поредица от термини като „почва“, „територия“, „тероар“ на фона на видимите вече дори с просто око климатични промени? Как се съотнасят територия и история? Защо бива предизвикано понятието „граница“? Какво е „холобионт“? А „критична зона“? Какво е екстрактор и какво – закърпвач, в плана на глобалното, света и климата? Тези и още много въпроси се опитват да се опрат на текстовете и позицията на световноизвестния социолог, философ и автор на понятието „Нов климатичен режим“? Както във всеки от епизодите на подкаста, така и тук темите на разговора далеч надхвърлят публикувания том. Обсъжда се и началото на новата поредица от книги на издателството, която се открива с тази книга и си поставя амбициозната цел да обсъжда бъдещето на човечеството. През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
9/27/202338 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Еп. 8: Фрагментарен ли е животът? (върху Георг Зимел)

Темата е „Фрагментарен ли е животът? (върху Георг Зимел)“, а почти едноименната книга на български език (Г. Зимел, „Фрагментарният характер на живота“) е само отправна точка, но не и предел на разговора. Традиционният водещ на подкаста, културният журналист и философ Николай Колев разговаря с Теодора Карамелска, която е социолог и културолог, преподавател в Нов български университет и дългогодишен секретар, а вече и заместник главен редактор на списание „Социологически проблеми“. Тя е преводачът, но и съставителят на томчето есета на Зимел „Фрагментарният характер на живота“. Както във всеки от епизодите на подкаста, така и тук темите на разговора далеч надхвърлят публикувания том и поставят различни от неговите акценти, като особено вълнуващи са връзките, които разговарящите прокарват между идеите на Зимел и настоящето. Видео към подкаста може да намерите тук. През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
8/25/202333 minutes
Episode Artwork

Еп. 7: Техника ли е психоанализата?

Темата е „Техника ли е психоанализата?“, а основната референция е наскоро излязлата книга на издателството: Зигмунд Фройд, „Техниката на психоанализата“, съдържаща 16 класически текста в превод на Елица Цигорийна и съставителство на Антоанета Колева и Елица Цигорийна (2023). Водещият Николай Колев разговаря с един от най-авторитетните български психотерапевти с огромен опит, д-р Давид Иерохам, автор на също наскоро излязла книга, посветена на Фройд („Зигмунд Фройд: сценично и преживелищно“), и с Валентин Калинов, доктор по философия, магистър по клинична психология, университетски преподавател. Както обичайно, разговорът надхвърля далеч своята основна референция, сборника с текстове на Фройд. Видео към подкаста може да намерите тук. През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
7/16/202343 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Еп. 6: Мислене над екскременталното? (Сетива на близостта)

Темата е „Мислене над екскременталното? (Сетива на близостта)“, а основната му референция е почти едноименната книга на събеседничката: "Excrementum: Сетива на близостта". Водещият Николай Колев разговаря с Нина Николова, която е социолог, ръководител катедра „Социология и науки за човека“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, преводач и редактор на психология и социология от немски език. Разбира се, както във всеки от епизодите на подкаста, темите на разговора далеч надхвърлят публикувания том и поставят различни от неговите акценти. Видео към подкаста може да намерите тук. През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
6/18/202343 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Еп. 5: Мислене/Подреждане (върху Жорж Перек)

Темата е „Мислене/Подреждане“, а основната референция е току-що излязлата едноименна книга на Жорж Перек (2023). Водещият Николай Колев разговаря с Юлиан Жилиев, преводач на книгата, литературовед, автор на множество критически текстове по теми, които, както обичайно, надхвърлят публикувания том. През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
5/9/202341 minutes, 1 second
Episode Artwork

Еп. 4: Да (по)четем Фройд?

Темата е „Да (по)четем Фройд?“, а основната референция е току-що излязлата книга на д-р Давид Иерохам: „Зигмунд Фройд: сценично и преживелищно“ (2023). Водещият Николай Колев разговаря с един от най-авторитетните български психотерапевти – авторът на книгата д-р Давид Иерохам, по теми, които дори надхвърлят публикувания том. Видео към подкаста може да намерите тук: https://youtu.be/ul6cPOIReJ4 През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
4/7/202328 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Еп. 3: Що (ли) е литeратура?

Трети епизод на видео и аудио подкаста КХ ГОВОРИ. По темата „Що (ли) е литература?“, отскачаща към множество литературни текстове – включително такива, издавани от КХ, - но също и най-вече към новата студия на събеседника, „Фантазия на тема литература“, разговарят водещият Николай Колев и доцент Петър Горанов, философ и автор на есеистични текстове. Видео към подкаста може да намерите тук: https://youtu.be/5_tQfrDMsTQ През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
3/25/202343 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Еп. 2: Сюрреализъм (върху В. Бенямин)

Втори епизод на видео и аудио подкаста КХ ГОВОРИ. По темата „Сюрреализъм“, базирана върху текстове на Валтер Бенямин, включени в изданието „Сюрреализъм и критическа теория“ на КХ (2022), разговарят водещият Николай Колев и професор Стилиян Йотов, философ, преводач на Бенямин и автор на анализиращи го текстове. Видео към подкаста може да намерите тук: https://youtu.be/2H0jqxrcBEs През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
3/5/202336 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Еп. 1: Що е творчески акт?

Първи епизод на видео и аудио подкаста КХ ГОВОРИ. По темата „Що е творчески акт?“, базирана върху текстове на Джорджо Агамбен, разговарят водещият Николай Колев и философът, психолог и преводач на Агамбен Валентин Калинов. Видео към подкаста може да намерите тук: https://youtu.be/-97dXyjrP8g През 2023 г. проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант - 2022“.
2/5/202327 minutes, 59 seconds