Winamp Logo
Juridisk ABC Cover
Juridisk ABC Profile

Juridisk ABC

Norwegian, Social, 1 seasons, 63 episodes, 2 days 3 hours 34 minutes
About
Juridisk ABC er podcasten for deg som vil lære mer om praktiske og viktige juridiske temaer innen blant annet arbeidsrett, familierett og eiendom, samt forretningsjuss for små og mellomstore bedrifter. Du behøver ikke å ha noen juridiske forkunnskaper for å ha glede av denne podcasten. I hver episode snakker vi om ett utvalgt juridisk tema der en erfaren advokat eller jurist forklarer jussen, samtidig som vi gir deg praktiske tips og forteller hvilke juridiske feller du må unngå.
Episode Artwork

Praktisk Håndtering av varsling i arbeidslivet

I denne episoden av "Juridisk ABC", har vi gleden av å ønske velkommen til Jan-Erik Sverre og Mari Verling, forfattere av boken "Varsling: Praktisk håndbok om håndtering av varsler etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven". Denne episoden vil fokusere på den praktiske håndteringen av varsling i arbeidsmiljøet, et emne som er av stor betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere.I denne episoden lærer du om relgene for varsling og hvordan varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten bør håndteres, i tråd med arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven. Vi diskuterer hva som karakteriserer et kritikkverdig forhold og hvilke plikter virksomheter har når det gjelder å etablere varslingsrutiner.I tillegg ser vi på praktiske eksempler og for å gi deg et klarere bilde av hvordan teori anvendes i praksis. Jan-Erik og Mari vil dele sin ekspertise om hvordan arbeidstakere bør gå frem ved varsling, og vi vil se på steg-for-steg prosesser for effektiv håndter
01/12/20231 hour 17 minutes 38 seconds
Episode Artwork

AI i næringslivet - juridiske og teknologiske perspektiver

Det er umulig å ignorere det: Kunstig Intelligens (AI) blir stadig mer populært, og det er nå på tide å forstå hva dette innebærer for din virksomhet: AI- kunnskap er nå uunngåelig for suksess. I denne episoden tar vi et dypdykk i AI-verdenen med partner i Kvale, og viktigere, IT-ekspert, Per-Kaare Svendsen. Her anbefales det å spisse ørene!I den episoden av podkasten dekker Per-Kåre Svendsen og Eivind Arntsen blant annet:👉🏻 Hva må du kjenne til om kunstig intelligens? - Få en grundig forståelse av AI, dens muligheter og begrensninger.👉🏻 Fallgruver - Lær om vanlige feil og utfordringer ved AI-implementering i din virksomhet og hvordan du skal gå frem for å unngå disse.👉🏻 Forbehold for ledere – Hva bør du som leder foreta deg, og passe på, når du vurderer å implementere AI i din virksomhet?👉🏻 Veien til suksess – Hvordan lykkes? Hosted on Acast. See <a style=
24/10/20231 hour 19 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Kan man skille butikk og sikkerhetspolitikk?

Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022 er Norges sikkerhetsmessige omgivelser gått gjennom store endringer. PST antar* at land som særlig Russland, Kina, Iran og Pakistan vil utsette norske virksomheter for skjulte og fordekte forsøk på anskaffelse av varer, teknologi og informasjon. Hvordan kan det norske næringslivet bidra til å sikre norske interesser?&nbsp;Gjester i denne episoden er Hedvig Moe som er tidligere assisterende sjef i PST og nåværende Specialist Counsel i Thommessen og Tron Dalheim som er partner i Thommessen. I denne episoden diskuteres det blant annet hvordan det arbeidsrettslige regler er tilpasset den nåværende sikkerhetssituasjonen, hvordan man bør gå frem ved ansettelser av personer med bakgrunn fra en fremmed stat og hva som skjer hvis det viser seg at man har ansatt en innsider.&nbsp;(Kilde: PSTs trusselvurdering 2023)&nbsp;Meld deg på nyhetsbrevet for å få gratis nyheter, invitasjon
28/09/202350 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Åpenhetsloven i praksis

I 2022 fikk vi en ny lov med navnet Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)I lovens første paragraf heter det at&nbsp;"Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold."Det høres jo ut som et godt formål, men men hva betyr egentlig dette i praksis?&nbsp;I denne episoden har vi med oss Ole Andre Oftebro og Mads K. Haugse fra advokatfirmaet CMC Kluge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/03/20231 hour 22 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Selv om vi i Norge har kommet langt når det gjelder likestilling, har vi fortsatt en vei å gå. Statistikk viser at en høy andel kvinner jevnlig opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen. Vi ønsker å kaste lys på dette temaet med denne episoden som publiseres 8. mars, nettopp fordi vi mener at disse tallene er altfor høye. Økt oppmerksomhet på temaet kan bidra til at flere blir oppmerksomme på problematikken, og at man lettere kan identifisere og håndtere problemene knyttet til dette. Vi har også sett flere rettssaker de siste årene der dette er tema. Vi håper og tror at det økte fokuset vil bidra til et mer verdig arbeidsliv for begge kjønn på sikt.&nbsp;I dagens podkast vil arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen, sammen med kollegaer Vegard Hagen og Åste Sandsberg, ta for seg temaet seksuell trakassering på arbeidsplassen. Her vil du få nærmere innsikt i hvilke handlinger som utgjør seksuell trakassering, hva man som arbeidstaker bør gjøre dersom man opplever dette
07/03/202353 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Innleie fra bemanningsbyråer

Advokay (H) Nicolay Skarning er i studio og snakker om de nye reglene i arbeidsmiljøloven om innleie som er snart trer i kraft.På slutten får du også høre om det nye e-læringskurset Arbeidsrettsakademiet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
06/03/202349 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Tiktok på arbeidsgivers mobiltelefon, quiet quitting og trakasseringssaker i forsvaret

I denne episoden får Eivind besøk av en gammel venn av podcasten, advokat (H) Nicolay Skarning. Dette er en litt uformell prat der vi er inne på Tiktok vs styringsretten, hvordan man følger opp "quiet quitting", samt litt om varslingssakene som dominerer media igjen. På slutten får du også høre om det nye e-læringskurset Arbeidsrettsakademiet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
05/03/202331 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Sykefravær - oppfølging, tilrettelegging eller oppsigelse?

Alle kan bli syke, og en arbeidstaker som er syk har et sterkt vern etter arbeidsmiljøloven. Men hvor lenge varer dette vernet? Må arbeidsgiver akseptere at den ansatte er borte i flere år? Og hva hvis den ansatte har omfattende og hyppig sykefravær over lang tid - kan dette gi grunnlag for oppsigelse?I denne episoden har Eivind Arntsen besøk av kollega Åste Sandsberg fra Advokatfirmaet Varder. Åste jobber mye med sykefraværsproblematikk, og har skrevet avhandling om temaet.Dette er en episode der du får gjennomgang av reglene, eksempler på dommer og gode råd for hvordan du skal håndtere de vanskelige sykefraværsakene.Meld deg på nyhetsbrevet for å få gratis nyheter, invitasjoner til kurs og webinarer og annet verdifullt innhold for deg som er leder eller jobber med HR. Hosted on Acast. See <a
14/02/202353 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Arbeidsrettslig compliance

I denne episoden av podcasten introduserer vi begrepet arbeidsrettslig compliance. Advokatene Christel Søreide, Jan Fougner og Eivind Arntsen har en samtale rundt hva compliance i arbeidslivet innebærer, hvorfor dette arbeidet er viktig, og hva som skal til for å lykkes. Podcasten ble spontant innspilt fredag 03.02. under det årlige arbeidsrettskurset i Sandefjord.Dette er en episode som egner seg godt for alle som har interesse for arbeidsrett, ledelse og virksomhetsstyring. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
05/02/202325 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Arbeidsrettsåret 2023 - Hvilke trender og nye lovregler kan vi vente oss?

Gjester i studio er Jan-Erik Sverre og Mari Verling fra Kvale Advokatfirma. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
01/02/202356 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Tilbakeblikk på arbeidsrettsåret 2022

Gjester i studio er Jan-Erik Sverre og Mari Verling fra Kvale Advokatfirma. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
01/02/20231 hour 20 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Hvordan håndtere rus på arbeidsplassen? - Besøk fra AKAN

Med Camilla Lynne Bakkeng og Elisabeth Ege Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
25/11/202249 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Hvordan gjennomføre en vellykket transaksjon?

Den viktigste årsaken til at ting går skeis i transaksjonsprosessen er at det gjøres for dårlig forarbeid. Kompetanse og forarbeid rundt transaksjonsprosessen gjør at de som vurderer å selge eller kjøpe virksomhet får mer ut av både salg og kjøp. Man møter gjerne på problemstillinger knyttet til verdsettelse av foretak, gjennomføring av due diligence og klarlegging av partenes underliggende interesser og behov.&nbsp;&nbsp;I lys av denne prosessen har advokat- og revisjonsfirmaet Varder AS utviklet den såkalte «Varder-modellen». Det er en modell utviklet i samspill mellom rådgivere og advokater på bakgrunn av gjennomførte transaksjonsprosesser. Modellen identifiserer flere problemstillinger og bidrar med å kartlegge hvordan den ideelle transaksjonen skal gjennomføres. Den deler salgsprosessen inn i fire deler: en strategisk-, forberedende- og tilretteleggende prosess og avslutningsvis selve transaksjonsprosessen. Tanken bak modellen er å gjøre et godt forarbeid for å fo
21/04/202256 minutes 35 seconds
Episode Artwork

E050 - Arbeidsrettslig årskavalkade

I denne episoden har jeg satt med ned med en erfaren arbeidsrettsadvokat (og god venn av meg i over 25 år), for å snakke om noen av de viktigste rettssakene og utviklingstrekkene innen arbeidsretten det siste året. Du møter Jan-Erik Sverre fra Kvale Advokatfirma. Denne episoden passer best for deg som er leder eller HR-ansvarlig, eller rett og slett interessert i å holde deg oppdatert om nyheter innen arbeidsrett og personaljuss. Episoden er tatt opp med et mobilt studio som dessverre gir noe dårligere lyd enn vanlig. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
29/12/20211 hour 13 minutes 43 seconds
Episode Artwork

E49 Rettsmekling - med lagdommer Tine Kari Nordengen

Selv om en sak havner i retten, kan den fortsatt løses gjennom et forlik. Rettsmekling er en praktisk og viktig tvisteløsningsordning der partene kan finne gode løsninger i stedet for å vente på en rettskraftig dom. I denne episoden møter du en av Norges mest erfarne rettsmeklere, Tine Kari Nordengen fra Borgarting lagmannsrett. I tillegg til å være dommer og mekler i lagmannsretten, er Tine Kari også særskilt mekler hos Riksmekleren. I denne episoden lærer du om rettsmekling og sivilprosess, samtidig som stifter nærmere bekjentskap med Tine Kari Nordengen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
21/12/20211 hour 9 minutes 58 seconds
Episode Artwork

E048 Permittering

Permittering er dessverre igjen et aktuelt tema. Når arbeidsgiver må permittere er det viktig at prosessen skjer på en ryddig måte, både av respekt for den ansatte og det viktige partssamarbeidet vi har i Norge. I denne episoden har vi besøk av avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester og advokat (H) Margrethe Meder. I podcasten lærer du både hvor reglene finnes, hvordan de har kommet til, og ikke minst hvordan de skal anvendes. Denne podcasten er spesielt aktuell for deg som er arbeidsgiver, men vil være av interesse for alle som ønsker å vite mer om disse viktige reglene i norsk arbeidsliv.    Programleder: Advokat Eivind Arntsen Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
14/12/202144 minutes
Episode Artwork

E047 Erstatningsrett

Erstatningsrett er et viktig juridisk fagområde, og noe av det første studentene lærer om på universitetet. I denne episoden får du en innføring i grunnleggende erstatningsrett, illustrert med viktige dommer fra Høyesterett. Gjest i studio er Henrik Bjørnebye som er professor på Nordisk Institutt for sjørett ved det juridisk fakultet i Oslo.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
06/06/202137 minutes 35 seconds
Episode Artwork

E46 - Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda ble opprettet 1. januar 2018, som følge av den nye likestillings- og diskrimineringsombudsloven. Nemda er eit nøytralt forvaltningsorgan som avgjer klager på diskriminering og trakassering, inkludert seksuell trakassering.  I denne podcasten møter du Diskrimineringsnemndas direktør Ashan Nishantha. Vi snakker om nemdas arbeid og du får høre praktriske eksempler på saker nemda har avgjort Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
01/11/202043 minutes 2 seconds
Episode Artwork

E045 - Hvordan skape en god virksomhetskultur?

I denne episoden får vi besøk av Rune Semundseth fra Businessmastering AS. For mer informasjon om "Arbeidsrett for ledere og HR-ansvarlige" se http://juridiskabc.no/hr Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
28/01/202041 minutes 26 seconds
Episode Artwork

E044 Den vanskelige samtalen

"Den vanskelige samtalen". Når du for eksempel må konfrontere en ansatt med at du tror vedkommende har et avhengighetsproblem. Eller du kanskje må snakke med et nært familiemedlem eller en enn om et vanskelig tema.  I denne episoden møter du Camilla Lynne Bakkeng som har 20 års erfaring med å rådgi ledere om hvordan de skal gå fram for å snakke med ansatte om vanskelige temaer. Hennes utgangspunkt er fra Akans arbeid innen rus og spilleavhengighet, men det du lærer i webinaret kan selvsagt brukes på mange andre situasjoner også. Vi inviterer også til webinar for ledere og HR-ansvarlige. For informasjon om hvordan du kan få tilgang, se denne siden.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
04/01/202035 minutes 28 seconds
Episode Artwork

E043 - Kollektiv arbeidsrett - med advokat (H) Jan Fougner

For å forstå norsk arbeidsliv må du også kjenne norsk tariffrett og "Den norske modellen", og organisasjonene rolle. I denne podcasten får vi besøk av Jan Fougner, som anses som en av norges aller fremste arbeidsrettsadvokater og juridiske forfattere. Jan gir oss en pedagogisk og spennende innføring i den kollektive arbeidsretten. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
30/08/201958 minutes 9 seconds
Episode Artwork

E042 - Eivind blir intervjuet om forhandlingsteknikk

I denne episoden er det Eivind som blir intervjuet av en annen podcaster, nemlig Christina Skreiberg fra podcasten Frilanslivet. Temaet er forhandlingsteknikk. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
30/08/201959 minutes 8 seconds
Episode Artwork

E041 - Personskade

Verden der ute er farlig. I dag skal vi lære litt om personskader.Verden der ute er farlig. I dag skal vi lære litt om personskader. I denne episoden skal vi inn på et dramatisk område i jussen.  Vi har mange situasjoner i livet der folk skader seg. Det kan være i trafikken, på arbeidsplassen eller hjemme. Folk kræsjer, noen faller ned fra et stillas, mens andre snubler i teppekanten. I slike sammenhenger går vi til et underområde i erstatningsretten der vi finner temaet personskader. Nylig hadde jeg en prat med Thomas Wangen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co på Lillestrøm. (Nei, alle advokater trenger ikke å jobbe i Oslo…) Han jobber med personskadesaker og har hatt møterett for Høyesterett i ti år. Vi snakket litt generelt om erstatningsretten, og Thomas kunne fortelle om tre grunnregler for at du skal kunne få erstatning i etter norsk rett:● Ansvarsgrunnlag. Du må kunne rette pekefingeren mot noen som skal betale erstatning.● Årsakssammenheng. Altså mellom det som skjer, den skaden
15/08/20181 hour 26 minutes 27 seconds
Episode Artwork

E040 - Styreansvar

Ethvert aksjeselskap plikter å ha et styre. Påtar man seg denne rollen aksepterer man også et personlig ansvar for at styret overholder de oppgaver aksjeloven tillegger styret. Kravene til styremedlemmer og ledelse blir stadig mer omfattende. Manglende overholdelse av disse kravene kan føre til både erstatningsansvar og strafferettslig ansvar. Vi har nylig sett eksempler på at styremedlemmer kreves for titalls millioner kroner i erstatning under henvisning til reglene om styreansavar.   Materiale fra podcasten: Sammendrag av innholdet: Styreverv i selskaper av nasjonal størrelse er gjerne forbundet med status for de enkelte, men også i mer lokale selskaper har det gjerne en høy stjerne å tiltre et styreverv i et profilert selskap. For andre selskaper kan styrevervet mer oppleves som et pliktløp, hvor vi dessverre ser at styremedlemmer alt for sjelden forholder seg til det faktum at de sitter i styret. De vet i alle fall ikke hva som foregår utover å signe
22/06/20181 hour 18 minutes 51 seconds
Episode Artwork

E039 - Datatilsynet om GDPR

GDPR - de nye EU-reglene om personvern - er nå under innføring i Norge.   Med GDPR vil det framover stilles store krav til alle virksomheter som behandler persondata (det betyr i praksis så godt som alle norske virksomheter). Reglene kommer også med nye sanksjoner, med mulighet for skyhøye bøter (opptil 20 millioner euro!) hvis reglene brytes.    Det er mye usikkerhet knyttet til GDPR, og jeg håper å hjelpe deg litt på veien ved å gi deg en liten «GDPR-førstehjelp« i dag:   Sist uke hadde jeg gleden av å tilbringe en time med Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon. Resultatet ble denne episoden av Juridisk ABC podcast. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
03/05/20181 hour 10 minutes 49 seconds
Episode Artwork

E038 - Styringsrett og endringsoppsigelse

Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av ny teknologi, endrede markedsforhold, og politiske vedtak. Slike endringer kan også få betydning for den enkelte virksomhet, som kanskje finner det nødvendig å bruke bruke de ansatte på andre måter.    Når kan arbeidsgiver pålegge den ansatte nye arbeidsoppgaver eller betingelser?  Hva ligger i begrepet endringsoppsigelse, og hvordan gjennomføres en endringsoppsigelse?  Arbeidsgivers styringsrett er vanligvis definert som retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Det er ikke tvil om at mindre endringer i arbeidsforholdet kan gjennomføres i kraft av styringsretten som en ensidig beslutning fra arbeidsgivers side, for eksempel tildeling av nye oppgaver, nytt kontor mv.   Men når omplasseringen eller endringene er så omfattende at endringene ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, må arbeidsgiver gå frem ved hjelp av en endringsoppsigelse.   I denne podcasten snakker
30/10/20171 hour 1 minute 55 seconds
Episode Artwork

E037 - Ferie og feriepenger

Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere: Faktisk arbeidsfri/feriefritid Feriepenger Reglene om ferie og feriepenger er ganske kompliserte. Det er lett å gå seg vill. I denne maratonepisoden av Juridisk ABC podcast får du høre om: Ansattes rett og plikt til å ta ferie Hvor lang ferien skal være? Hvordan tidspunktet for ferieavvikling bestemmes? Om ferien kan flyttes? Ferie ved sykdom Ferie ved oppsigelse og inngåelse av sluttpakker Beregning og utbetaling av feriepenger Det er en lang episode denne gangen, men fullpakket med kunnskap og praktiske råd! Gjesten i podcasten er Ole André Oftebro, som leder Ræders faggruppe for arbeidsrett. I det daglige bistår han arbeidsgivere i spørsmål knyttet til alle sider ved arbeidsforhold. Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener
13/06/20171 hour 36 minutes 26 seconds
Episode Artwork

E036 - Skjulte lydopptak

Hvilke regler gjelder for hemmelige lydopptak? Er det stengt forbud å ta hemmelige eller skjulte opptak, eller er det tvert i mot helt fritt frem? Finnes det noen som helst god eller aktverdig grunn for at du skal gå rundt og ta opp samtaler med andre? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/06/201751 minutes 7 seconds
Episode Artwork

E035 - Nedbemanning - ny dom fra Høyesterett

I den såkalte «Posten-saken» fra 2017 kom Høyesterett med viktige avklaringer om oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning av en virksomhet. Spørsmålet i saken var særlig om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet var saklig begrunnet. Retten aksepterte at to og to divisjonsenheter ble slått sammen og hver av de sammenslåtte enhetene ble sett på som en utvalgskrets. Arbeidstaker vant imidlertid frem med argumentasjonen om at oppsigelsen var usaklig ut fra en interesseavveining. Retten viste her til strukturelle forhold ved hele prosessen sett samlet over en lengre tidsperiode. Vi har fått med oss advokat Advokat Thomas Talén som prosederte saken for Posten. Thomas er i tillegg til å være en flink og hyggelig kar, også partner i Deloitte, der han jobber med forretningsjuss og arbeidsrettslige spørsmål.       <b
16/05/201758 minutes 14 seconds
Episode Artwork

E034 - Kjøp av nybygget bolig

Hvilke regler gjelder for kjøp av nybygget bolig? Hvilke krav kan kjøper stille til utbyggers leveranse av boligen? Hva må du vite om dagbøter, overtakelse, og hvilke krav som stilles til deg som kjøper?    I denne episoden er advokat Christina Moestue tilbake på podcasten og lærer deg de viktigste reglene du må vite ved kjøpe av nybygg. Du får gode tips og advares mot fallgruver.   Loven vi snakker om i denne episoden er bustadoppføringslova  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
03/05/20171 hour 2 minutes 34 seconds
Episode Artwork

E033 - Mobbing og negativitet som oppsigelsesgrunn

Nicolay Skarning gjester studio (igjen!) og vi snakker om når arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grunn av negativitet og mobbing. Du får også høre om hvilke spennende planer vi har for hva vi vil ha med deg på til høsten ...   Husk å høre hele episoden...det vil si helt til ETTER "rulleteksten"    Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
24/03/20171 hour 4 minutes 56 seconds
Episode Artwork

E032 - Å forhandle

Når forhandler vi? Hvorfor forhandler vi? Hvordan forhandler vi?    Forhandlinger er ikke bare en utveksling av mer eller mindre relevant argumentasjon. De skjer mellom mennesker som har flere agendaer, som ikke alltid er synlige og åpenbare, og som kan ha en “inadekvat” adferd. Hva er forholdet mellom påvirkning av rasjonell argumentasjon og intuisjon? Vi glemmer ofte at det nettopp er vi selv som er mest påvirket av de menneskelige sidene.    I denne episoden av Juridisk ABC podcast dykker vi dypt ned i forhandlingsteknikkens verden, mens vi prøver å gjøre deg som til en forhandlingsekspert.    Hvilken forhandlingsstrategi du velger i forhandlingene er avgjørende for resultatet, men også for forholdet partene imellom og effektiviteten i forhandlingene.    Dagens gjest er Sigurd Knudtzon, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma. Knudtzon har også skrevet boken «Å forhandle.»   Dette er den tredje episoden i en miniserie om forhandlingsteknikk. Hvis du ikke har hørt de for
07/12/20161 hour 25 minutes 10 seconds
Episode Artwork

E031 - Negotiation Master Class

You are a negotiator. Everyday you negotiate, whether at home or at work. In this episode you will learn from one of the worlds leading experts in conflict resolution. William Ury is an American author, academic, anthropologist, and negotiation expert. He co-founded the Program on Negotiation at Harvard Law School. Together with former US president Jimmy Carter, he co- founded the International Negotiation Network, a non-governmental body seeking to end civil wars around the world. - Former PRESIDENT JIMMY CARTER once said that . “Bill Ury has a remarkable ability. to get to the heart of a dispute. and find simple but innovative. ways to resolve it.” Over the last 30 years, William has served as a negotiation adviser and mediator in conflicts ranging from corporate mergers to ethnic wars in the Middle East, the Balkans, and the former Soviet Union. During the 1980s, he helped the US and Soviet governments create nuclear crisis centers design
07/12/201648 minutes 37 seconds
Episode Artwork

E030 - Forhandlinger (introduksjonsepisode)

Vil du oppnå raskere og bedre resultater i forhandlinger? Da må du lære deg forhandlingsteknikk! I denne episoden får du vite om hvordan jeg har jobbet gjennom dette året både for å studere forhandlingsteknikk, blant annet på Harvard Law School, samtidig som jeg har snakket med to eksperter i faget både i Norge og i USA. Dette er en kort «oppvarmingsepisode» som blir fulgt av to «masterclass» podcaster i de påfølgende episodene. Jeg anbefaler og håper at du tar deg tid til å høre alle tre episodene! PS  Neste episode av podcasten er engelsk, og vi bytter da for anledning navn til ABC Legal. Enjoy! DS Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
07/12/201613 minutes 29 seconds
Episode Artwork

E029 - Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

I denne episoden snakker vi om et nytt sett med regler som kom inn i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2016. Da fikk loven nemlig et helt nytt kapittel som handler om konkurransebegrensende klausuler. Gjest i dag er advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort. Advokat Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett og prosesjons- og styreansvar, men har også bred erfaring innen andre rettsområder. Han har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og voldgift. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
21/11/20161 hour 1 minute 14 seconds
Episode Artwork

E028 - Juss på jakt - disse reglene må alle jegere kunne!

Jakt er populært som aldri før, og 10 % av alle voksne nordmenn står i Jegerregisteret. Noen regler må man kunne før man legger ut på jakt, og den sentrale loven her er Viltloven. Det er mange spennende problemstillinger knyttet til jakt og vilt, og her tar vi for oss noe av det viktigste; hvem kan jakte, hva kan vi jakte på, når kan vi jakte, hvor kan vi jakte, og litt om hvordan vi kan jakte. Vi kommer inn på både storvilt- og småviltjakt, og tar opp temaer som grunneiers rettigheter og aktsomhetsplikten, men også litt om våpen, hunder og kjøretøy i forbindelse med jakt, for å nevne noe. Dagens gjest er Håvard Holdø, som nylig fått utgitt sin kommentarutgave til Viltloven. I tillegg til å være advokat hos Regjeringsadvokaten med møterett for Høyesterett, har han vært ivrig jeger i over 20 år, og har derfor både solide faglige og praktiske kvalifikasjoner for å skrive boken om
18/09/201649 minutes 37 seconds
Episode Artwork

E027 - Ledende eller særlig uavhengig stilling

Har du en ledende eller særlig uavhengig stilling? I så fall er du blant annet unntatt mange av arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og rett til overtidsbetaling. Veldig mange har i dag slike fleksible stillinger. Men arbeidsmiljølovens regler er strenge, og det er strenge vilkår som må må være oppfylt før en ansatt kan unntas arbeidstidsreglene. Trår arbeidsgiver feil kan dette få store økonomiske konsekvenser. I denne podcasten får du en skikkelig gjennomgang av reglene, eksempler fra tidligere avgjørelser, og gode for hvordan du skal forholde deg til disse reglene i praksis. Vi snakker også litt om de nye reglene som er ventet på området, og du får høre hva vi tror er de mest sannsynlige lovendringene fremover. Selv om temaet er innenfor arbeidstid og stillingskategorier og kan høres litt tørt og kjedelig ut, lover jeg deg at dette er en spennende og nyttig podcast! Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma.<
31/07/201647 minutes 30 seconds
Episode Artwork

E026 - Personvern på arbeidsplassen

I denne episoden vil du lære mye om praktiske personvernspørsmål på jobben. Vi snakker om blant annet: - Når kan arbeidsgiver lese de ansattes e-post? - Er det greit å Google søkerne ved en ansettelsesprosess? - Hvilke regler gjelder for behandling av personopplysninger ved interne granskninger? - Hvilke rettigheter har ansatte til innsyn i personopplysninger? - Kan arbeidsgiver bruke data fra GPS til - kontrolltiltak i bedriften? - Hva må arbeidsgivere tenke på ved innføring av ny teknologi? - Hvor finner vi reglene for personopplysninger på arbeidsplassen? Gjest i studio er Cecilie Lorvik Bodtker Rønnevik fra advokatfirmaet DLA Piper. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
17/06/201637 minutes 21 seconds
Episode Artwork

E025 - Hvilket ansvar har produsentene for produktene de lager?

Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å være farlige, eller forårsake materielle skader. Hvilke regler gjelder for produsentens ansvar for den skade produktene volder på person eller eiendom eller andre gjenstander? Dagens gjest i Juridisk ABC podcast har bokstavelig talt skrevet boken om Produktansvar, som forfatter av lovkommentaren til produktansvarsloven som kom ut i 2015.  Han har tidligere jobbet som advokat i Kluge Advokatfirma, vært dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett og ikke minst advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Ole André Oftebro er i dag partner i Advokatfirmaet Ræder. Der jobber han foruten med produktansvar, også mye med arbeidsrett og generell tvisteløsning. Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no Hosted on Acast. See <a
05/04/201655 minutes 58 seconds
Episode Artwork

E024 - Hvordan vinne en sak i retten?

Hvordan forbereder en erfaren prosedyreadvokat seg til en rettssak?Hvordan gjennomfører du en sivil rettssak på en slik måte at du har størst mulighet til å vinne saken?Hvordan opptrer man i retten, og hva kjennetegner en god prosedyre?I denne praktiske episoden deler advokat Carl Bore av sine kunnskaper og råd for hvordan du vinner i retten. Episoden er del to av et minikurs i sivilprosess, det vi si reglene for gjennomføring av sivile saker i norske domstoler. Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no (C) 2016 Juridisk ABC AS Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
29/02/201654 minutes 56 seconds
Episode Artwork

E023 - Hvordan gjennomføres en sivil rettssak?

Lurer du på hvordan en rettssak gjennomføres i praksis?I denne podcasten har jeg besøk av Carl Bore som har ført to av de største sakene som gikk i Høyesterett i 2014 og 2015, og vi går gjennom hvordan sivile saker gjennomføres - skritt for skritt.Dette er en veldig praktisk og nyttig podcast for alle som lurer på hvordan rettssystemet fungerer.Podcasten er del 1 av en miniserie med to episoder. I denne episoden ser vi på hvordan saker gjennomføres… i neste episode lærer du hvordan en sak vinnes! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
20/02/20161 hour 10 minutes 14 seconds
Episode Artwork

E022 - Tomtefestereglene etter lovendringene i 2015

I 2015 ble tomtefesteloven endret. Advokat Thomas Andersen gir oss en oppdatert forklaring på hva tomtefeste er, og reglene for forlengelse og innløsning av festekontrakter.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
31/01/201635 minutes 34 seconds
Episode Artwork

E021 - Midlertidige ansettelser, innleie og bruk av vikarer. Hvordan er reglene?

Med stadig tøffere tider øker behovet for fleksibilitet i arbeidsstokken. Hvilke alternativer har arbeidsgiver til fast ansettelse? I denne episoden ser vi på reglene for blant annet midlertidig ansettelse, innleie og kjøp av tjenester. Når kan man leie inn arbeidskraft fra et vikarbyrå, og er det mulig å leie inn ansatte fra en annen produksjonsbedrift? Podcasten gir deg viktig kunnskap om de forskjellige ansettelses- og tilknytningsformer, Dagens gjest er Lill Christin Egeland som er assosiert partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik. Hun er fast juridisk rådgiver for personalavdelingene i flere norske selskap og en Nasjonal ekspert som rapporterer om norsk arbeidsrett til EU-kommisjonen. Egeland er medforfatter på arbeidsrett.no ------- Dette er en produksjon fra www.juridiskabc.no Juridisk ABC er et registrert varemerke. (C) Juridisk ABC og advokat Eivind Arntsen 2015<p style='color:gre
07/12/20151 hour 1 minute 23 seconds
Episode Artwork

E020 - Nedbemanning i praksis med advokat Per Benonisen

Nedbemanninger er kompliserte og krevende prosesser.    I denne episoden har vi besøk av advokat Per Benonisen som bistår arbeidsgivere med store omstillings- og nedbemanningsprosesser.    Vi går gjennom de aktuelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som arbeidsgivere må kunne. Videre ser vi på hvordan en nedbemanning skjer i praksis - og går gjennom hele prosessen fra start til slutt.    Eksperten i studio, advokat Per Benonisen er en erfaren arbeidsrettsadvokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper - et av verdens største advokatfirmaer. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/11/201538 minutes 31 seconds
Episode Artwork

E019 - Arverett og praktisk gjennomføring av arveoppgjøret

I denne episoden får du grunnleggende informasjon om arvereglene, med fokus på hvordan arveoppgjøret skjer i praksis.Gjest i denne episoden er advokat Jon Norvald Evensen, som er en erfaren advokat og fast bostyrer for Oslo byfogdembete Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/11/201536 minutes 26 seconds
Episode Artwork

E018 - Juridisk ABC besøker Høyesterett

I Norge har vi tre statsmakter: Stortinget, Regjeringen, og Høyesterett. Men hva vet du egentlig om Høyesterett?  I denne episoden har vi gleden av å møte Tore Schei som er Høyesterettsjustitiarius - det vil si den øverste dommeren i Høyesterett. Vi får høre om hvilke saker domstolen behandler, hvordan retten er organisert, og et innblikk i utviklingstrekkene til denne viktige statsmakten som feirer 200 års jubileum i år. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
07/05/201554 minutes 53 seconds
Episode Artwork

E017 - Arbeidsrett: Oppsigelser på 1-2-3

Når kan arbeidsgiver gå til oppsigelse, og hvordan skal man gå fram?  Riktig håndtert kRiktig håndtert kan en oppsigelse gjøres på en rettferdig og ryddig måte. Går arbeidsgiver feil frem kan det ende med en stygg rettsig prosess. I denne episoden ser tar vi deg med på hele oppsigelsesprosessen. Vi begynner med å se på grunnlaget, og går gjennom alle møtene og dokumentene som skal på plass.   Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
19/03/201549 minutes 41 seconds
Episode Artwork

E016 - Arbeidsgivers styringsrett: Hvem har makten i arbeidsforholdet?

 Hvor mye kan arbeidsgiver egentlig bestemme over sine ansatte?  Arbeidsgivers styringsrett dreier seg nettopp om dette helt sentrale spørsmålet innen arbeidsretten. Styringsrettens grenser går som en rød tråd gjennom så godt som alle arbeidsrettslige spørsmål. Som arbeidsgiver må man kjenne til hovedinnholdet av rammene for styringsretten.  Med oss i studio har vi en av Norges fremste arbeidsrettsadvokater. Advokat Jan Fougner har skrevet doktoravhandling med tittelen «Endring i arbeidsforhold, Styringsrett og arbeidsplikt». Han er spesialist på prosedyre og arbeidsrett, og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer rettslige, politiske og omdømmemessige risikoer der han har bistått styre og ledelse i private og offentlige virksomheter.  I podcasten tar Fougner oss med gjennom de mest sentrale spørsmålene innen styringsretten, og illustrerer stoffet med en rekke eksempler fra rettspraksis.  
11/02/201537 minutes 11 seconds
Episode Artwork

E015 - Eiendomsrett: Hvilke tiltak kan du gjøre på egen eiendom?

Hvor fritt står du til å bygge, endre, rive, grave og hugge på egen tomt? Kan du sette fritt sette opp flaggstang, gjerder, bygge garasje eller utepeis, eller kanskje hugge ned trærne? Marianne Reusch er tilbake i studio og guider oss gjennom praktiske juss-spørsmål som dukker opp for alle  med hus og hage.   Lenker til byggeregler på lovdata: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)  Du kan også lese mer på Mariannes blog Juss for gjerder Flaggstangregler Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/priva
31/01/201525 minutes 52 seconds
Episode Artwork

E014 - Ærekrenkelser i media - Med advokat Carl Bore

Hvor går grensen mellom hva pressen kan skrive om personer og hendelser innenfor ytringsfriheten, og hvilken omtale som er ærekrenkende og kan medføre krav om erstatning?  I 2014 har det vært to store rettssaker i Høyesterett der privatpersoner har gått til søksmål mot kjente norske aviser - og vunnet. Avisene har blitt idømt flere hundre tusen kroner i erstatninger - i tillegg til at sakene har kostet millioner av kroner i sakskostnader.  Advokat Carl Bore førte disse to store Høyesterettssakene i 2014. Og han vant begge. Carl er derfor den perfekte gjest i denne episoden av Juridisk ABC podcast, der vi ser på jussen i saker om ærekrenkelser og injurierett. Bli med på en spennende podcast der vi forklarer hva disse sakene dreide sg om, og hvorfor pressen ble felt av Høyesterett. Vi ser også på forholdet mellom Pressens Faglige Utvalg (PFU), og domstolenes vurderinger - og hvordan avgjørelsene fra PFU kan avvike fra de rettslige vurderingene
22/12/201456 minutes 48 seconds
Episode Artwork

E013 - Han beskytter deg mot urett fra staten: Møt Sivilombudsmann Aage Falkanger

Hva gjør du hvis du opplever en urett fra forvaltningen eller staten? Når NAV, kommunen eller fylkeskommunen tar feil - eller kanskje rett og slett bruker alt for alt tid på å avgjøre en sak som er viktig for deg? - Visste du at Sivilombudsmannen er alle borgers beskytter når statsapparatet feiler? Visste du at du kan kontakte Sivilombudsmannen og få gratis hjelp?  - Sivilombudsmannen oppgave er nemlig å kontroller forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. I denne episoden har vi snakket med Sivilombudsmannen. Og da mener vi Sivilombudsmannen i egen person. Aage Thor Falkanger er egentlig Høyesterettsdommer, men for denne stortingsperioden leder han Sivilombudsmannens kontor, der et korps av skarpskodde jurister arbeider med å kontrollere staten og f
12/11/201429 minutes 58 seconds
Episode Artwork

E012 - Ektefellers økonomi - og hvorfor du bør ha en ektepakt!

Er du gift eller planlegger du å gifte deg? Trodde du at felleseie var det samme som sameie, og at skjevdelingsregelen gjør at dere ikke trenger ektepakt? Da må du høre dagens podcast, og få oversikt over reglene som gjelder for de økonomiske forholdene mellom ektefeller - ikke minst med tanke på deling den dag ekteskapet tar slutt. Dagens gjest er advokat Anne Tingstad. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
29/10/201429 minutes 39 seconds
Episode Artwork

E011 - Friluftsjuss og allemannsrett - med Marianne Reusch

Hvilke regler gjelder for bruk av skog og mark? Kan du sykle i skiløypene, eller hugge ditt eget juletre i marka? Er jakt en allemannsrett? Hva er reglene for å telte nær bebyggelse? Marianne Reusch (1969) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i rettsvitenskap (ph.d.) fra 2012 med en avhandling om allemannsretten.I dagens episode av Juridisk ABC podcast gir Marianne oss et fugleperspektiv på allemannsretten.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
02/09/201421 minutes
Episode Artwork

E010 - Sykefravær og sykepenger (del 2) - med advokat Nicolay Skarning

Del 2 av episoden om sykefravær. Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser.  - Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt? - Kan man omplassere langtidssykemeldte?- Hvordan skal en sykemeldt ansatt følges opp?- Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV?  Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden.  Episoden er fullastet med nyttig informasjon om regler som angår de aller fleste av oss - enten som arbeidsgivere eller ansatte.. Podcasten er del 2 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
26/08/201420 minutes 16 seconds
Episode Artwork

E009 - Sykefravær og sykepenger (del 1) - med advokat Nicolay Skarning

Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser.  Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt? Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV? Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden. Episoden er fullastet med nyttig informasjon om relger som angår de aller fleste av oss - enten du er på arbeidsgivers eller arbeidstakers side.Podcasten er del 1 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
19/08/201435 minutes
Episode Artwork

E008 - Ekspropriasjon av eiendom - med advokat Håkon Mathiesen

Ekspropriasjon av eiendom er et inngrep i den private eiendomsrett, og reglene kan gi både offentlige og private mulighet til å ekspropriere eiendom - enten helt eller delvis. Formålene kan være mange, som bygging av vei, skoler og barnehager - eller for å få adkomst til eiendommer. Ekspropriasjon er derfor et viktig rettsområde, og konsekvensene for de som er omfattet av ekspropriasjonsprosessen kan være store.  I denne episoden av Juridisk ABC podcast har vi besøk av advokat Håkon Mathiesen i DALAN advokatfirma. Håkon har over 20 års erfaring med ekspropriasjon, og gir oss oversikten over hvilke regler som gjelder. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
15/08/201419 minutes 36 seconds
Episode Artwork

E007 - Tomtefeste med advokat Thomas Andersen

Tomtefeste er en relativt vanlig eierform for eiendom i Norge. Siden tomtefeste dreier seg om retten til grunnen der hus og hytter står, dreier det seg om store verdier. Konflikter kan oppstå både med tanke på regulering av leiesum og dersom fester ønsker å overta (løse inn eiendommen.) I denne podcasten ser vi nærmere på alle de sentrale tomtefestereglene, samt hva som er status etter at  Den europeiske menneskerettsdomstol i 2012 kom til at en bestemmelse i tomtefesteloven var i strid med menneskerettighetene. Gjest i studio er advokat Thomas Andersen, som nylig har avsluttet arbeidet med en kommentarutgave til tomtefesteloven.   Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
06/08/201429 minutes 25 seconds
Episode Artwork

E006 - Advokatforeningens Merete Smith

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen.  I denne episoden er Merete vår gjest i studio, og hun forteller om Advokatforeningens arbeide og gratis tjenester til publikum. Merete gir konkrete råd om når du bør bruke advokat og hvordan du kan unngå en stor advokatregning.  Episoden er fullastet med nyttig informasjon og gode råd, og bør høres av alle som har behov for juridisk bistand, eller ønsker å vite mer om hvordan advokatbransjen fungerer. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/07/201426 minutes 49 seconds
Episode Artwork

E005 - Starte eget selskap - AS, ENK eller NUF?

Hvilken selskapsform skal du velge når du starter en bedrift? Er aksjeselskap det beste valget? Hva betyr selskapsform med tanke på skatt og personlig ansvar? Advokat Hans Petter Sverdrup er dagens gjest. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
30/06/201423 minutes 8 seconds
Episode Artwork

E004 - Barnefordeling med advokat Anne Tingstad

Hvilke regler gjelder for barnefordeling ved samlivsbrudd? Hvordan håndtere tvist om barna på en god måte? Advokat Anne Tingstad har lang erfaring fra kompliserte barnefordelingssaker, og deler sine best råd med lytterne. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
28/06/201418 minutes 29 seconds
Episode Artwork

E003 - Arbeidsrett: Midlertidige ansettelser med Nicolay Skarning

OBS: Reglene om midlertidig ansettelser ble endret i 2015. Deler av redegjørelsene i denne episoden er derfor ikke lenger i samsvar med regelverket.    ---- Midlertidige ansettelsesforhold er et unntak fra hovedregelen om at alle ansettelser skal være faste. Advokat Nicolay Skarning har skrevet bok om midlertidige ansettelser, og forklarer hovedinnholdet i reglene i denne episoden av Juridisk ABC podcast. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
27/06/201423 minutes 34 seconds
Episode Artwork

E002 - Kjøp av eiendom i Spania

Er du en av de mange nordmenn som vurderer å kjøpe feriehus eller leilighet i Spania?  I denne episoden har vi intervjuet advokat Einar Askvig fra hans kontor i Marbella. Askvig har 15 års erfaring som norsk advokat i Spania, og kjenner markedet og reglene inngående. Han forklarer hvordan boligsalg skjer rent praktisk og hvilke regler som gjelder for både eiendomsoverføring, skatter og avgifter og viser deg hvilke fallgruver du må unngå. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
25/06/201430 minutes 22 seconds
Episode Artwork

E001 - Eiendomsrett: Kjøp av bolig

Hvilke rettigheter har du ved kjøp av brukt bolig? Og hva gjør du hvis boligen viser seg å ha mangler? Advokat Christina Moestue forklarer reglene som gjelder og kommer med praktiske eksempler og verdifulle råd for boligkjøpere.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
24/06/201423 minutes 59 seconds