Winamp Logo
ITGELRADIO Cover

ITGELRADIO

Mongolian, Religion, 1 seasons, 650 episodes, 5 days 7 hours 59 minutes
About
Библийн боловсрол олгох радио үйлчлэл
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/30

ЭЗЭН бол миний хад, Миний цайз, Миний аврагч, Миний Бурхан, Миний хоргодох хад, Миний бамбай, Миний авралын эвэр, Миний бэхлэлт юм. Дуулал 18:2 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
30/11/202329 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/29

ЭЗЭН, Мосед айлдахдаа — Израилийн хөвгүүдийн даяар хотол түмэнтэй ярин “Та нарын Бурхан ЭЗЭН Би ариун учраас та нар ариун байгтун. Левит 19:1-2 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
29/11/202328 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Нэгдмэл байдал

Нэгдмэл байдал by Itgelradio
28/11/202351 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/28

Тэр Нэгэн нь ЭЗЭНий тэнгэрэлч байсныг Гидеон хараад —А-яа, Эзэн БУРХАН минь! Би ЭЗЭНий тэнгэрэлчийг харав. Түүнтэй нүүр нүүрээрээ тулав гэсэнд ЭЗЭН —Амар тайван байгтун. Бүү ай. Чи үхэхгүй хэмээн түүнд айлдав. Гидеон тэнд ЭЗЭНд зориулан тахилын ширээ босгож, түүнийгээ ЭЗЭН бол амар тайван гэж нэрлэв. Тэр нь энэ өдрийг хүртэл абиезричуудын Офрад байгаа билээ. Шүүгчид 6:22-24 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
28/11/202329 minutes 51 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханд амьдралаа сайжруулахыг зөвшөөрч эхлээрэй

“Эзэний мэлмий Өөрөөс нь эмээгчдийг, хайр энэрэлд нь найдагчдыг хардаг. Амийг нь үхлээс аварч, Тэднийг өлсгөлөн дундаас амьд үлдээхийн тулд ажгуу”. (Дуулал 33:18-20).
28/11/20233 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Ариун Та мөнхөд

Ариун Та мөнхөд by Itgelradio
27/11/20236 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/27

Чи өөр ямар ч бурханд мөргөж болохгүй. Учир нь Хардагч нэртэй ЭЗЭН нь хартай Бурхан билээ. Гэтлэл 34:14 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
27/11/202328 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/24

Мосе тахилын ширээ барьж, түүнийгээ “ЭЗЭН миний туг” гэж нэрлэв. Гэтлэл 17:15 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
24/11/202329 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/23

Тэр —Хэрэв та нар Бурхан ЭЗЭНийхээ дуу хоолойг анхааралтай сонсож, Түүний мэлмийд зөв зүйтэйг үйлдэж, Түүний тушаалуудад чих тавьж, бүх зарлигийг нь сахивал Би египетчүүдэд буулгасан өвчнүүдээс нэгийг нь ч та нарт буулгахгүй. Учир нь ЭЗЭН Би та нарыг эдгээгч билээ гэв. Гэтлэл 15:26 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
23/11/202329 minutes
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/22

Би ЭЗЭНд "Та миний Эзэн Танаас өөр сайн сайхан гэж надад үгүй" гэж хэлэв. Дуулал 16:2
22/11/202328 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Орон нутаг болон хамт олонг ойлгох нь

Хүчит Үр нэвтрүүлэг
21/11/202346 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/21

Тэгээд Абрахам тэр газрыг “ЭЗЭН хангана” гэж нэрлэсэн учир хүмүүс өнөөг хүртэл “ЭЗЭНий ууланд хангагдах болно” гэж хэлдэг болжээ. Эхлэл 22:14 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
21/11/202328 minutes 40 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурхан үнэхээр жижиг зүйлд ч гэсэн санаа тавьдаг гэж үү?

“Би чамтай хамт байж, хаана ч явсан чамайг хамгаална” хэмээн Бурхан амласан. Амьдралд тохиолдох том үйл явдал, жижиг зүйлс гээд бүх үеүдэд хамт байдаг Бурхандаа баярлалаа. 🙏
21/11/20233 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/20

Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. Эхлэл 1:1 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
20/11/202328 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/17

Абрахам Беершебад сухай мод тарьж, Мөнхөд оршигч Бурхан ЭЗЭНий нэрийг тэнд дуудав. Эхлэл 21:33 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
17/11/202330 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/16

Абрамыг ерэн есөн настай байхад ЭЗЭН, Абрамд үзэгдэж —Би бол Төгс Хүчит Бурхан. Чи Миний өмнө явж, гэм зэмгүй байгтун. Эхлэл 17:1 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
16/11/202328 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/15

Хагар “Түүнийг харсны дараа би энд амьд үлдлээ гэж үү?” гээд өөртэй нь ярьсан ЭЗЭНийг “Та бол хардаг Бурхан” гэж нэрлэжээ. Тиймээс тэр булгийг Беер-лахаи-рои гэж нэрлэсэн бөгөөд тэр нь Кадеш, Беред хоёрын хооронд байжээ. Эхлэл 16:13-14 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
15/11/202329 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Эзэмшил гэж юу вэ?

Эзэн нь хэн юм бэ? Эзэмшил гэж юу вэ? #ХүчитҮр нэвтрүүлэг
14/11/202348 minutes 45 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Мөнхийн Улсад мөнхөд амьдрахуй

Танд мөнхийн улс дахь гэрийн тань түлхүүр байгаа юу? Та хэзээ нэгэн өдөр бидэнд зориулан бэлтгэгдэж байгаа газар руу Есүстэй харилцаатай байснаар орох болно гэдгээ мэдэх үү? Өнөөдөр та Түүнээс миний амьдралд орж ирээч, мөнхийн улсад мөнхөд Тантай хамт байхыг хүсэж байна хэмээн гуйгаарай. Ингэвэл танд мөнхийн улс дахь гэрийн түлхүүр тань өгөгдөх болно гэдэгт итгээрэй.
14/11/20232 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/14

Цааш нь Бурхан, Мосед —Израилийн хөвгүүдэд чи “Эцэг өвгөдийн чинь Бурхан, Абрахамын Бурхан, Исаакийн Бурхан, Иаковын Бурхан ЭЗЭН намайг та нар уруу илгээв” гэж хэл. Энэ нь мөнхөд Миний нэр бөгөөд үеийн үед Миний дурсгалт нэр юм. Гэтлэл 3:15
13/11/202329 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/13

Би та нарын Эцэг болж Та нар Миний хөвгүүд, охид болно» гэж Төгс хүчит Эзэн айлддаг” гэжээ. 2Коринт 6:18 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
13/11/202330 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/10

2КОРИНТ 9:11 Та нар их өгөөмөр байдлын төлөө юм бүхэнд баяжих болно. Энэ нь биднээр Бурханд өргөх талархлыг бий болгодог.
10/11/202327 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/09

Та нар үг ба үйлсээрээ юу ч хийсэн, Түүгээр дамжуулан Эцэг Бурханд талархал өргөж бүгийг Эзэн Есүсийн нэрээр хийгтүн. Колоссай 3:17 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
09/11/202329 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/08

Юунд ч санаа бүү зов. Харин аливаа зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтээ Бурханд мэдүүл. Филиппой 4:6 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
08/11/202329 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Чуулганд хандсан Бурханы хараа

Хүчит үр нэвтрүүлэг
07/11/202352 minutes 19 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Хэрхэн зүрхээ амар тайван байлгах вэ?

Би өглөө бүр дадсан ёсоороо библиэ уншиж, залбирах цаг гаргаж байлаа. Гэхдээ энэ удаа миний сэтгэл нэг л амар тайван бус байв. Миний хувьд нэг бус удаа хийж дуусгах ёстой ажлаасаа болоо сэтгэл түгшиж, дарамт мэдэрч байсан удаатай. Библи бидэнд ийм нөхцөл байдалд орсон үедээ “Тэмцэлдээ больж, Бурхан гэдгийг минь мэд” гэж хэлдэг. Дуулал 46:10
07/11/20233 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/07

Харин ариун хүмүүст үл нийцэх аливаа садар самуун, бузар булай, шунал нь та нарын дунд бүү дурдагдаг. Садар булай, шалиг балай эсвэл самуун балиар яриа нь зохимжгүй. Харин оронд нь талархалаа өргө. Ефес 5:3-4 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
07/11/202328 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/06

Та нар хэн нэгнийг ямар нэг юмаар нь уучилбал, би бас уучилна. Хэрэв би хэн нэгнийг ямар нэг юмаар нь уучилсан бол та нарын төлөө Христийн оршихуйд уучилсан билээ. #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
06/11/202329 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/03

Та нар мөхөж устах хоолны төлөө бус, харин мөнх амь өөд хүргэх хоолны төлөө ажилла. Үүнийг Хүний Хүү та нарт өгөх болно. Учир нь Түүнийг Эцэг Бурхан тамгалсан юм гэлээ. Иохан 6:27 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
03/11/202329 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/02

Яг энэхүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр, итгэл дээрээ сайн чанарыг, сайн чанар дээрээ мэдлэгийг... 2Петр 1:5 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
02/11/202329 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/11/01

Есүс хараагаа өргөтөл, эрдэнэсийн санд бэлэг өргөж буй баячуудыг мөн хоёр жижиг зэс зоос хийж буй нэгэн бэлэвсэн үгээгүй эмэгтэйг Тэр харав. Тэр —Үнэнээр Би та нарт хэлье. Ядуу бэлэвсэн энэ эмэгтэй бүх хүмүүсээс ихийг хийлээ. Учир нь бүгд илүүдлээсээ хийсэн атал энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ амь зуулгадаа хэрэгтэй байсан бүхнээ хийлээ гэв. Лук 21:1-4 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
01/11/202329 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/31

...үнэнийг барьж, ингэхдээ харин хайранд, тэргүүн болох Түүн өөд, Христ өөд бүх талаар өсөцгөөе. Ефес 4:15 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
31/10/202329 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Бурхан Аавын зүрх сэтгэл

Бурхан Аавын зүрх сэтгэл by Itgelradio
31/10/202351 minutes 9 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханыг хайх цаг болжээ

Бидний зарим нь дэндүү эрт залбирлаа орхидог уу? Би “Тийм” гэж бодож байна. Бидний гуйж байгаа зүйл бидэнд маш хэцүү, бүр боломжгүй мэт санагдаж, залбирахаа больдог. Есүс “Гуй, тэгвэл та нарт өгөгдөнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ. Гуйдаг бүр авна, эрж хайдаг нь олно, тогшдогт нээгдэнэ” гэж хэлсэн. (Лук 11:9-10) Энэ үнэхээр товч бөгөөд тодорхой. Гэхдээ энэ амлалтын өмнөх Есүсийн хэлсэн түүхийг та санаж байна уу? Гэрт нь зочилж ирсэн найзаа дайлах юмгүй байсан тул шөнө дунд найзынхаа гэрт талх зээлэхээр очсон хүний тухай түүх гардаг шүү дээ. Найз нь орноосоо босож, түүнд талх өгсөн нь тэр хүний шаргуу байдлын улмаас гэж Есүс хэлсэн.Тасралтгүй залбирал! Энэ бол Бурханы шагнадаг залбирал юм. Битгий бууж өг!
31/10/20233 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/30

...адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн, нэгэн бодолтой байж, баярыг минь гүйцээ. Филиппой 2:2 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
30/10/202329 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/27

Зүрх чинь нүгэлтнүүдэд бүү атаархаг Өдөр бүр ЭЗЭНээс эмээж амьдар Ирээдүй чухамдаа буй тул Итгэл найдвар чинь үл тасарна. Сургаалт үгс 23:17-18
27/10/202327 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/26

Ухаарагчийн зүрх мэдлэгийг олж авдаг. Мэргэний чих мэдлэгийг эрдэг. Сургаалт үгс 18:15 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
26/10/202329 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/25

Та нар үнэнд дуулгавартай байснаараа сэтгэлээ ариусгаж чин сэтгэлээс ах дүүсээ хайрлах болсон учир бие биенээ зүрхний гүнээс хайрлагтун. 1Петр 1:22
25/10/202329 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Бурхан Аавын зүрх сэтгэлийг ойлгох нь

Сэдэв: Бурхан Аавын зүрх сэтгэлийг ойлгох нь #ХүчитҮр нэвтрүүлэг
24/10/202350 minutes
Episode Artwork

Үзэсгэлэнтэй

(Beautiful) - Stepping Stones Worship 2017
24/10/20235 minutes
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханд таны өнгөрснийг эдгээхийг зөвшөөр

Рахел дурсахдаа: Эзэн минь, Таны үгэнд “Учир нь Бурхан бидэнд айдсын бус, харин хүч, хайр ба биеэ захирах сүнсийг өгсөн.” ‭‭(2Тимот‬ ‭1‬:‭7‬) гэж хэлсэн байдаг гээд л би хашхирч байсан удаатай.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ “Би галзуурч байгаа юм шиг санагдаад байна” гэж өөртөө хэлнэ, удалгүй тэр өөрийгөө зүгээр гэдгээ мэдэрнэ. Гэвч богино хугацаанд ахиад л айдсын давлагаа түүнийг дахин бүрхэх мэт болно. Тэр дахиад л Их Эзэнд хандан хашхирч, эргэн тойрныхоо ханан дээрх судруудыг уншиж, “Эзэн, аймшигт бодлуудаа Танд захируулахад надад туслаач” гэж хэлдэг байв. Энэ бол агшин зуурын тулаан байсан бөгөөд бүтэн жилийн турш үргэлжилсэн үйл явц боловч эцэст нь эдгэрэл хийгдэж дууссан юм. Бурханы Үг таны амьдралд ч үүнтэй ижил эдгэрлийг хийж чадна.
24/10/20233 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/24

Ром 12:15 Баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт баярла, уйлж буй хүмүүстэй хамт уйл.
24/10/202328 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/23

Христ [Есүст] хамаатай хүмүүс өөрсдийн махбодыг бузар хүсэл, тачаалынх нь хамт загалмайд цовдолсон ажээ. Хэрэв бид Сүнсэнд амьд байгаа юм бол мөн Сүнс дотор явцгаая. Галат 5:24-25
23/10/202329 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/20

Бурханы нүдээр бусдыг харж сурцгаая. #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
20/10/202330 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/19

Лук 16:11 Иймээс хэрэв та нар шударга бус эд баялагт итгэмжтэй байгаагүй бол хэн та нарт жинхэнэ баялгийг даатгах билээ?
19/10/202326 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/18

Тийнхүү бидний хүн бүр өөрийнхөө тайланг Бурханд өгөх болно. Ром 14:12 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
18/10/202326 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Бурхантай хэрхэн харилцаагаа гүнзгийрүүлэх вэ?

Бурхантай хэрхэн харилцаагаа гүнзгийрүүлэх вэ? #ХүчитҮр нэвтрүүлэг #ИтгэлРадио
17/10/202351 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/17

Хэн маш бага юманд итгэмжтэй байна, тэр нь их юманд ч мөн итгэмжтэй байдаг. Хэн бага юманд шударга бус байна, тэр нь их юманд ч мөн шударга бус байдаг. Лук 16:10 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
17/10/202329 minutes 44 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бие биедээ анхаарал халамж тавих

Элч Паул 1 Коринт 12:12-т “Бие нь нэг атлаа олон эрхтэнтэй байдагчлан биеийн бүх эрхтэн хэдийгээр олон боловч нэг бие болдог. Христ ч мөн тийм билээ” гэж хэлсэн байдаг. Паул үргэлжлүүлэн, “...биеийн эрхтэн ганц биш, харин олон бөгөөд Бурхан Өөрөө хүссэнчлэн эрхтэн тус бүрийг биед байрлуулжээ. Хэрэв бүгдээрээ нэг эрхтэн байсан бол бие нь хаана байх билээ! Нүд “Чи надад хэрэггүй” гэж гарт эсвэл толгой “Та нар надад хэрэггүй” гэж хөлд хэлж чадахгүй юм… Эдүгээ та нар Христийн бие бөгөөд тус тусдаа эрхтнүүд нь юм” хэмээжээ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭"Нэг бие" гэсэн тушаалуудыг бодоход бид бүгд нэг биеийн нэг хэсэг гэсэн дүрслэл маш тохиромжтой байдаг. ‬‬‬‬‬‬ Тиймээс, бие биеэ халамжилцгаая.
17/10/20233 minutes 31 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ ҮГИЙН ӨМНӨ ЧИЧРЭХҮЙ - 1 хэсэг

Номын санд хэдэн мянган ном бий. Энэ номуудын зарим нь уран зохиолын ном байдаг бол зарим нь баримтат харин зарим нь уран зөгнөлт номууд байдаг. Гэхдээ ямар агуулгатай гэдгээс үл хамааран ном болгонд байдаг нийтлэг зүйл бол тэр бүх номыг хүмүүст зориулж, хүн бичдэг явдал юм. Үнэндээ Библиэс бусад бүх номыг ингэж тодорхойлж болно. Харин Библи бол энэ бүх номоос ялгарах гайхалтай онцгой ном юм. Тиймээс Др. Чарльз Стэнли өнөөдөр чухамдаа энэ л талаар онцлон өгүүлэх болно. Бурхан Өөрийн хайрын тухай, мөн бидэнтэй хэрхэн хувьчлан харилцдаг тухайгаа хүн төрөлхтөнд бичиж тэмдэглэн үлдээхийг хүссэн юм. Тийм ч учраас Бурхан Өөрийн сонгосон хүмүүсийг хөдөлгөж, Өөрийн үгийг тэднээр сийрүүлэн бичүүлсэн юм. Үүний дараа Бурхан тэдгээр үгсийг зуун зууны турш хамгаалан хадгалж, өнөөгийн бидэнд авчирсан юм. Чухамдаа Бурхан ийнхүү гайхамшигтайгаар хамгаалсан учраас бид хэрхэн амьдрах учиртайг зааж сургасан зааварчилгаа болох алдаа мадаггүй, төгс тэр л ном өнөөдөр бидний гар дээр ирсэн билээ. Ингээд х
16/10/202329 minutes 7 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ ҮГИЙН ӨМНӨ ЧИЧРЭХҮЙ - 2 хэсэг

Бүхий л түүхийн туршид Бурханы үгийг үгүйсгэж, няцаах гэсэн оролдлогууд хийгдсээр ирсэн байдаг. Тэр бүү хэл Еден цэцэрлэгт хүртэл Сатан Адам Ева 2-ыг мэхэлж, Бурханы үгэнд эргэлзэхэд хүргэсэн байдаг. Тэгвэл тэр цагаас хойш олон мянган жил өнгөрсөн ч Бурханы үгийг үгүйсгэж няцаах гэсэн оролдлого одоо ч хийгдсээр байгааг Др.Стэнли бидэнд сануулж байна. Хэрвээ хүмүүсийг Бичвэрийн эрх мэдэлд эргэлзүүлэх юм бол тэднийг уруу татан бүдрүүлэхэд амархан байх болно гэдгийг Сатан маш сайн мэддэг. Гэхдээ хэрвээ бид Библийг бидний амьдралд өгсөн Бурханы гайхамшигтай зааварчилгаа гэдгийг ойлгох юм бол Сатаны хууран мэхлэлтэд автахгүй байж чадна. Ингээд хамтдаа амьд Бурханы үг болсон Библийн талаар Др.Стэнли юу гэж өгүүлэхийг чих тавин сонсоцгооё.
16/10/202324 minutes 38 seconds
Episode Artwork

БИБЛИД ИТГЭХ ШАЛТГААН - 1 хэсэг

Танд байгаа хамгийн үнэ цэнтэй зүйл чинь юу вэ? Та хэсэг хугацаанд энэ тухай эргэцүүлэн бодоод үзээрэй. Ингээд асуухаар маш олон хүн хамгийн түрүүнд өөрт байгаа машин, байшин, хадгаламж гэх мэт эд хөрөнгийг бодох байх. Харин зарим нь дурсгалын зүйлсээ, зарим нь гэр бүлээ бодох байх. Тэгвэл та нарын хэд чинь Библийг өөрт чинь байгаа хамгийн үнэ цэнтэй хөрөнгө гэж боддог вэ? Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Лр.Чарльз Стэнли бидэнд Бурханы үг итгэгч хүмүүсийн хувьд ямагт үнэ цэнтэй болохыг сануулж өгөх болно. 2 Тимот 3-р бүлэгт, “Бичвэр бүр Бурханы амьсгалснаар бөгөөд заахуй, зэмлэхүй, залруулахуй, зөвд чиглүүлэхүйд тустай” хэмээн бичигдсэн байдаг. Тиймээс Христэд итгэгч бидний хувьд Библи нь өөрсдийнхөө талаар болон итгэлийн амьдралын талаар үнэн мөнийг олж мэдэх цорын ганц найдвартай эх сурвалж юм. Ингээд хамтдаа өнөөдөр “БИБЛИД ИТГЭХ ШАЛТГААН” гэсэн сэдвээр суралцацгаая.
16/10/202324 minutes 6 seconds
Episode Artwork

БИБЛИД ИТГЭХ ШАЛТГААН - 2 хэсэг

Олон хүн Библийг зүгээр нэг түүхийн ном мэт авч үздэг. Тиймээс ч тэд Библид ямар ч онцгой содон зүйл байхгүй гэж үздэг. Зарим хүмүүс Библийг уншихад сонирхолтой ч тэр чигээрээ хүний санаанаас зохиосон зохиол гэж үздэг. Тэгвэл ийм бодолтой байдаг хүмүүсийн үзэл бодлыг засаж залруулахын тулд Др.Стэнли өнөөдөр бидэнд Библи нь хүний зохиосон түүх эсвэл үлгэр домог биш харин Бурханы үг мөн болохыг тайлбарлан өгүүлэх болно. Угтаа бол Библи нь бүхэлдээ Бурханы гайхамшигтай үнэн бөгөөд үнэн зөвийг тодорхойлох хэм хэмжээ болж өгдөг. Цаашилбал энэ нь бидний амьдралыг удирдан дагуулах мэргэн удирдамж болдог бөгөөд бид хэрхэн аврагдаж, Бурхантай хэрхэн харилцахыг олж мэдэж болох цорын ганц үнэн зөв эх сурвалж юм. Тиймээс ч “Библи бол гарцаагүй Бурханы амьд үг мөн” хэмээн Др.Стэнли тунхаглаж байна. Ингээд хамтдаа бид Библид бүрэн итгэж болох шалтгаануудыг үргэлжлүүлэн олж мэдэцгээе.
16/10/202326 minutes 20 seconds
Episode Artwork

БИБЛИЙН АЧ ТУСЫГ ХЭРХЭН ХҮРТЭХ ВЭ? – 1 хэсэг

Олон хүн Библийг ойлгодоггүй учраас уншдаггүй гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ бол хүндэтгэх шалтгаан биш юм. Библид ариусгал, зөвтгөл, золилт гэх мэт нарийн төвөгтэй ойлголтууд гардаг нь үнэн. Гэхдээ эдгээр зүйлсийг ойлгоход амаргүй гэдэг нь бид Библиэс зайлсхийх шалтгаан биш юм. Харин ч Библийн үнэнийг ойлгоход бидэнд тустай маш олон арга замуудыг Бурхан бидэнд өгсөн. Түүгээр зогсохгүй тэр бүхнийг ойлгоход туслах мэргэн ухааныг хүртэл Бурхан бидэнд амласан байдаг. Хэдийгээр Библийн тайлбар толь, Библийн тайлбар хичээлүүд болон компьютерын программаар дамжуулаад бид Библиэс маш олон зүйлийг сурч болох ч юуны түрүүнд Библид бичигдсэн үнэн бидний амьдралд амин чухал гэдгийг ойлгож, үүнд итгэл үнэмшилтэй болох нь хамгийн чухал юм. Тиймээс ч Библийн үгс бидэнд ямар ач тустай болохыг Др.Стэнли бидэнд өнөөдөр дахин нэг удаа сануулах болно. Хамтдаа Др.Стэнлийг угтан авцгаая.
16/10/202324 minutes 46 seconds
Episode Artwork

БИБЛИЙН АЧ ТУСЫГ ХЭРХЭН ХҮРТЭХ ВЭ? – 2 хэсэг

Бурхан биднийг Өөрийг нь таньж мэдээсэй, Өөрт нь тааламжтай амьдралаар амьдраасай гэж хүсдэг. Христэд итгэгчид бид ч бас үүнийг адилхан хүсдэг. Гэхдээ харамсалтай нь итгэгчид бид Эзэн Бурханаа тэр бүр таньж мэдэж чаддаггүй. Бурхан биднээс юу хүсдэг болохыг ч төдийлөн ойлгож чаддаггүй. Харин бидний аз болоход Бурхан Өөрийн зан чанарыг болон бидний амьдралд хандсан Өөрийн заавар зөвлөгөөнүүдийг Өөрийн үг болох Библид маш тодорхой бичиж өгсөн байна. Тэгвэл Др.Чарльз Стэнли өнөөдөр бидэнд Бурханы үг болох Библийг хэрхэн ойлгож, Библийг ашиг тусыг амьдралдаа хэрхэн хүртэх вэ гэдгийг хэлж өгөх болно. Библи бидэнд хэрхэн мөнхийн амийг авах вэ гэдгийг хэлж өгөөд зогсохгүй санхүү мөнгөө хэрхэн захиран зарцуулах, зовлон бэрхшээл дунд хэрхэн амар тайван байх, бурханлаг үр хүүхдүүдийг хэрхэн өсгөж хүмүүжүүлэх гэх мэт амьдралын олон чухал заавар зөвлөгөөнүүдийг өгсөн байдаг. Тэгвэл Библид бичигдсэн тэр бүх гайхамшигтай зарчмуудыг хэрхэн олж мэдэж, хэрхэн амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг та мэдэх үү? Хэр
16/10/202327 minutes 8 seconds
Episode Artwork

СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН АМЬДРАЛЫН НУУЦ - 1 хэсэг

Заримдаа санаа зовнилд автах үе танд гардаг уу? Хэрвээ тийм бол санаа зовнил нь Бурханаас бидэнд бэлдсэн тэрхүү баяр хөөр, сэтгэл хангалуун байдлыг хулгайлдаг аюултай хулгайч гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй юм. Гэхдээ бидний аз болоход санаа зовнилоос ангижирч, Бурханы амар тайвныг хүлээн авах арга замыг Библи бидэнд зааж өгсөн байна. Тиймээс хэрвээ таны амьдрал санаа зовнил, тодорхойгүй нөхцөл байдал, айдас түгшүүрээр дүүрэн байгаа бол энэ цагт Бурханы үг рүү анхаарлаа хандуулаарай. Др.Стэнли бидэнтэй “СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН АМЬДРАЛЫН НУУЦЫГ” нээх болно.
16/10/202325 minutes 1 second
Episode Artwork

СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН АМЬДРАЛЫН НУУЦ - 2 хэсэг

Та Бурхантай хувьчилсан, ойр дотно харилцааг бий болгож чадсан уу? Энэ бол итгэгч бидний итгэлийн амьдралд амин чухал асуудал юм. Учир нь бид Бурханыг болон Түүний бидэнд хангаж өгсөн бүхнийг таньж мэдэхгүй юм бол айдас түгшүүртэйгээ ноцолдсоор байх болно. Харин бид Бурхан хэн бэ гэдгийг болон Христийн дотор бид хэн юм бэ гэдгийг ойлгож ухаарах үедээ жинхэнэ сэтгэл хангалуун байдлыг мэдэрдэг. Үнэндээ Бурхан биднийг санаа зовнилд автан амьдраасай гэж хүсдэггүй. Харин ч биднийг амар тайван амьдраасай гэж хүсдэг. Тиймээс биднийг санаа зовнилоо ялан дийлж, Бурханаас бидэнд өгсөн амар тайвныг хүлээн авахад маань туслахын тулд Др.Стэнли бидэнд зарим нэгэн практик зөвлөгөөг өгөхөөр бэлдсэн байна. Ингээд хамтдаа Др.Стэнлийг угтан авцгаая.
16/10/202322 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/16

Тэнгэрийн доорх бүх зүйлд тогтоогдсон цаг, бүх явдалд хугацаа буй. Номлогчийн үгс 3:1 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
16/10/202328 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/13

Эзэний боол мөргөлдөөнд оролцох ёсгүй. Харин бүгдэд эелдэг зөөлөн, заах чадвартай, тэвчээртэй байж... 2Тимот 2:24 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
13/10/202328 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/12

Түүгээр ч барахгүй мөн зовлонтойдоо баярладаг. Учир нь зовлон нь тэвчээрийг, тэвчээр нь батжилыг, батжил нь найдварыг төрүүлдгийг мэднэ. Ром 5:3-4 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
12/10/202329 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/11

Гэвч бүх юм зохистой, эмх журамтай байг. 1Коринт 14:40 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
11/10/202329 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/10

Бурханы мэдлэгийн эсрэг босогч алив бардамналыг устгаж, бодол бүрийг Христийн дуулгаварт олзолдог. 2Коринт 10:5 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
10/10/202327 minutes 36 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Хайрын жинхэнэ утга учир юу вэ?

Дэлхий дээр хайргүйгээр амьдралыг туулах бол боломжгүй. Гэхдээ хайрын ойлголт өөр өөр учраас харсан хайраа шаардах сонссон хайраа хүлээх шиг буруу зүйл байхгүй. Тэгвэл Христэд итгэгчид бид хайрыг юу гэж бодож ойлгож хайрын үр жимстэйгээр амьдрах вэ? Өөрөөсөө эхэлье. Таны хувьд хайр гэж юу вэ?
10/10/20233 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/09

Сэтгэл минь, Бурханыг л хүлээ Учир нь найдвар минь Түүнээс юм. Дуулал 62:5 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
09/10/202328 minutes 32 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ АГУУ ЗОРИЛГО - 2 хэсэг

Гагцхүү Бурханы Хүү Есүс Христэд итгэх итгэлээр л аврал ирдэг гэдгийг Библи бидэнд тодорхой өгүүлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл бидний авралд бидний үйлс ямар ч хамаагүй юм. Хэдийгээр Христэд итгэгчид үүнийг мэддэг ч тэдний тархины мухарт итгэлээр биш “үйлсээр” амьдрах гэсэн хандлага оршсоор байдаг. Хэдийгээр бид Христэд итгэх итгэлээр аврагдсан ч итгэлийн амьдралдаа амжилттай байхын тулд бид өөрсдөө л хичээх ёстой гэсэн хандлага итгэгчдийн дунд түгээмэл байдаг. Тэгвэл үнэндээ тийм биш болохыг Др.Стэнли бидэнд сануулж байна. Учир нь бурханлаг амьдралыг бий болгох нь бидний үүрэг биш юм. Үнэндээ бид яаж ч хичээсэн үүнийг хийж чадахгүй. Тэгвэл бид хэрхэн итгэлийн амьдралдаа амжилттай амьдрах вэ? Энэ асуултад Др.Стэнли хэрхэн хариулахыг хамтдаа сонсоцгооё.
07/10/202325 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/06

Нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас илүү агуу хайр байхгүй. Иохан 15:13 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
06/10/202329 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/05

Хэрэв би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч, биеэ шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм. 1Коринт 13:3 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
05/10/202330 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/04

Юу нь сайн болохыг, Хүн минь чамд Тэр айлдсан. Зөвийг үйлд, энэрлийг хайрла, Өөрийн Бурхантай даруухнаар алх гэхээс өөр Юуг Тэр чамаас шаарддаг вэ? Мика 6:8 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
04/10/202328 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/03

Өөрт минь Та амийн замыг таниулна Өөрийн тань оршихуйд л баяр хөөр дүүрэн Таны баруун мутарт Баяр жаргал үүрд байдаг. Дуулал 16:11 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
03/10/202329 minutes 11 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Хүнд хэцүү үед Бурхан танд туслаж чадах уу?

Есүс Галилийн тэнгисийн мандал дээгүүр алхаж байсан тухай Библийн түүхийг та санаж байна уу? Петр Есүстэй уулзахыг хүссэн бөгөөд Есүсийн урилгаар тэр завинаас гарч, Есүс рүү очихоор усан дээгүүр алхсан. “…Петр ширүүн салхи хараад айн живж эхлэв. Тэгээд —Эзэн, намайг авраач гэж орилоход нь Есүс тэр даруй гар сунган түүнийг зуурав.” Матай‬ ‭14‬:‭30‬-‭31‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Есүс таны төлөө ч үүний адил зүйлийг хийж чадна.
03/10/20233 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/10/02

Мууд бүү дийлд, мууг харин сайнаар дийл. Ром 12:21 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
02/10/202329 minutes 56 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ АГУУ ЗОРИЛГО - Хэсэг 1

Бид ямар нэгэн зүйлийг угсрах болохоороо шууд л өөрийнхөөрөө оролдож эхэлдэг шүү дээ. Тэгээд бүр болохоо болихоор нь угсрах зааврыг нь гаргаж ирж хардаг. Гэтэл заавар дээр бидний будилаад байсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхийг маш тодорхой зааж өгсөн байдаг шүү дээ. Харамсалтай нь Христэд итгэгчид амьдралдаа ихэвчлэн ингэж ханддаг. Бид Христэд итгэж Бурханы гэр бүлийн гишүүн болсон цагаас эхлэн итгэлийн амьдралыг өөрсдийнхөө хүчээр туулах гэж оролддог. Гэвч энэ нь эцсийн дүндээ ямагт ялагдал, бүтэлгүйтлээр төгсдөг. Учир нь биднийг итгэлийн амьдралаа өөрсдийнхөө хүчээр туулаасай гэж Бурхан хүсдэггүй. Тиймээс ч бидэнд хэрхэн амьдрах учиртайг зааж өгөхийн тулд Библийг гарын авлага болгон бидэнд өгсөн юм. Өнөөдөр Чарльз Стэнли бидэнд Бурханы үг болох Библи бидний амьдралд ямар чухал үүрэгтэй болохыг тайлбарлаж өгөх болно.
01/10/202325 minutes 27 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ ҮГИЙГ БЯСАЛГАХЫН АЧ ТУС – 2 хэсэг

Сургаалт үгс 3:5-6-д хэлэхдээ, [5] Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ Бүү түшиглэ, өөрийнхөө ойлголтод. [6] Түүнийг мэдэхэд зам бүхэн чинь байг Тэрээр зам харгуйг чинь шулуутгана.” гэсэн байдаг. Мэдээж бид бүгдээрээ амьдралынхаа зам харгуйг шулуун байгаасай гэж хүсдэг. Гэхдээ үүний тулд бид амьдралынхаа бүхий л замд Бурханд итгэж, Бурханыг түшилгэж, Бурханы ойлгож амьдрах учиртай гэдгийг Сургаалт үгс номд өгүүлсэн байна. Тэгвэл Бурханд итгэж, Бурханд түшиглэн амьдрахын гол түлхүүр нь Бурханыг таньж мэдэх явдал гэдгийг Др.Стэнли бидэнд сануулж байна. Харин Бурханыг таньж мэдэхийн тулд бид Бурханы үгийг тунгаан бодож сурах учиртай юм.
30/09/202324 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/29

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/29 by Itgelradio
29/09/202329 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/28

Еврей 13:2 Гаднынханд зочломтгой хандахаа бүү март. Учир нь зарим нь үүгээрээ тэнгэрэлчүүдийг мэдэлгүй зочилсон юм. #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
28/09/202328 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/27

1Коринт 4:7 Үнэндээ хэн чамайг илүү гээв? Чи байгаагаа хүлээж аваагүй гэж үү? Үнэхээр хүлээж авсан юм бол аваагүй юм шиг чи юунд сайрхана вэ?
27/09/202329 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/26

Лук 10:35 Маргааш нь тэр, хоёр денар авч буудлын эзэнд өгөөд, “Түүнийг асарч байгаарай. Та илүүг зарвал би буцахдаа танд дахин төлье” гэжээ.
26/09/202329 minutes 27 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурхан яагаад намайг хайрладаг юм бол?

“Бурхан цорын ганц Хүүгээ ертөнцөд илгээсэн нь Түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм. Үүгээр Бурханы хайр бидэнд илчлэгдсэн юм. Бид Бурханыг хайрласан бус, харин Тэр биднийг хайрлаж, бидний нүглийн улмаас Хүүгээ эвлэрүүлэл болгон илгээсэнд л хайр байгаа юм.” 1Иохан‬ ‭4‬:‭9‬-‭10‬‬‬‬‬‬‬ Найз минь, ямар ч нөхцөл байдлаас үл хамааран Бурхан танд хайртай гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй.
26/09/20233 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/25

2Коринт 9:6 Тэгэхлээр ийм байна. Хармыг тарьдаг хүн хармыг хураана. Өгөөмрөөр тарьдаг хүн өгөөмрөөр хураана. #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
25/09/202328 minutes 19 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ ҮГИЙГ БЯСАЛГАХЫН АЧ ТУС – 1 хэсэг

Хүн бүр л амжилттай байж, хөгжиж дэвжихийг хүсдэг. Энэ хүсэлдээ хөтлөгдөн бид амжилт ялалтыг амласан маш олон сургалт семинарт хамрагдаж, ном сэтгүүлүүдийг уншдаг. Тэгвэл өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд “амжилттай амьдралын гарын авлага” бол Бурханы үг гэдгийг үргэлжлүүлэн сануулах болно. Бурханы үгийг өдөр бүр тунгаан бодсоноор бүх зүйл дандаа бидний хүслээр болно гэсэн үг бишээ. Гэхдээ ингэснээрээ бид Бурханы арга замууд болон Түүний зарчмуудыг мэдэж авдаг билээ.
24/09/202325 minutes 59 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ ҮГИЙГ БЯСАЛГАХАД ТУСТАЙ АЛХМУУД – 2 хэсэг

Та өөрийн ажлын төлөвлөгөөг гаргаад нэг хараарай. Хурал уулзалт, спортын арга хэмжээ, тэмцээн уралдаан гэх мэт олон зүйлсийг та төлөвлөсөн байгаа байх. Тэгвэл таны ажлын хуваарьт Бурханд зориулах цаг багтсан байна уу? Мэдээж цуглаандаа явах, Библи судлалын цагт хамрагдах тухайгаа төлөвлөсөн байх л даа. Гэхдээ зөвхөн Бурхантай хоёулхнаа байх цагийг төлөвлөсөн болов уу? Тэгвэл өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд Бурхантай хамт байх цагийг тусгайлан гаргахын ач холбогдлыг бидэнд дахин сануулах болно. Ингэхдээ тэр бидэнд, “БУРХАНЫ ҮГИЙГ БЯСАЛГАХАД ТУСТАЙ АЛХМУУД”-ыг зааж өгөх болно.
23/09/202326 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/22

"Итгэлээр сул нэгнээ хүлээж ав. Ингэхдээ түүний үзэл бодлын талаар бүү маргалд." Ром 14:1 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
22/09/202329 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/21

Бурхан та нарыг Христ дотор уучилсны адил бие биенээ уучлан, нэг нэгнээ энэрч аядуу зөөлөн сэтгэлээр ханд. Ефес 4:32
21/09/202330 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/20

Еврей 11:1 Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа юм. #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
20/09/202327 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/19

Үргэлж баяртай бай. 1Тесалоник 5:16 Сүнсийг бүү бөхөө. 1Тесалоник 5:19 #ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөр #ИтгэлРадиоҮйлчлэл
19/09/202329 minutes 42 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Урам зоригийн хүч

Бурхан биднийг хамгийн зөв цаг үедээ энэ дэлхий дээр амьдруулж байгаа гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Ер нь бол Бурхан өөрийнхөө хүүхдүүдийн нэгэнд биднээр дамжуулан хийж өгөхийг хүссэн ямар нэгэн зүйл байгаа учраас л бид амьдарч байгаа. Тиймээс та нар үйлддэг шигээ л нэг нэгнээ тайтгаруулж, нэг нэгнээ барьж байгуулагтун. 1Тесалоник 5:11
19/09/20233 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/18

Сайныг үйлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. Галат 6:9
18/09/202329 minutes 26 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ ҮГИЙГ БЯСАЛГАХАД ТУСТАЙ АЛХМУУД – 1 хэсэг

Бясалгах гэдэг үгийг сонсохоор бид хамгийн түрүүнд Дорно дахины иогийн бясалгалын тухай боддог. Гэтэл үнэндээ Христэд итгэгч хүн бүр Бурханы үгийг бясалгахад суралцсан байх учиртайг Др.Стэнли бидэнд сануулж байна. Бясалгах гэдэг үгээс та бүү цэрвээрэй. Энэ нь ямар нэгэн нууцлаг зан үйл биш. Энэ нь зүгээр л Бурханд бүх анхаарлаа хандуулна гэсэн үг юм. Хэрвээ бид ийм цагийг тогтмол гаргаж сурах юм бол бид Христтэй илүү ойр дотно байж, Түүнийг хайрлах хайр маань улам бүр гүнзгийрэх болно. Тиймээс энэхүү чухал сүнслэг дасгалжуулалтыг амьдралдаа хэвшүүлэхэд маань туслахын тулд Др.Стэнли өнөөдөр бидэнтэй “БУРХАНЫ ҮГИЙГ БЯСАЛГАХАД ТУСТАЙ АЛХМУУД” гэсэн сэдвээр ярилцах болно. Ингээд Др.Стэнлийг угтан авцгаая.
17/09/202329 minutes 9 seconds
Episode Artwork

ТУНГААН БОДОХ ЦАГ ГАРГАХ НЬ: БУРХАНЫ ДУУ ХООЛОЙГ СОНСОХ ТҮЛХҮҮР

Та хамгийн сүүлд хэзээ Бурханы дуу хоолойг сонсоход цаг гаргасан бэ? Өнөө үед бидэнд Бурханы дуу хоолойг сонсоход тусгайлан цаг гаргахад улам бүр хэцүү болсоор байна. Тэгвэл Др.Стэнли бидэнд, “ТУНГААН БОДОХ ЦАГ ГАРГАХ НЬ БУРХАНЫ ДУУ ХООЛОЙГ СОНСОХ ТҮЛХҮҮР” гэдгийг сануулж байна. Бид Бурхантай хоёулхнаа байх чимээгүй цагийг гаргахаас нааш Бурханы удирдамжийг тодорхой ялгаж салгаж ойлгоход амаргүй байх болно. Харин тэр л анир чимээгүй дунд Бурхан бидэнд Өөрийнхөө хүслийг илчилдэг. Тиймээс бид Бурханд зориулан тусгайлан цаг гаргахад өөрсдийгөө дасгалжуулах нь чухал юм. Хэрвээ та Эзэн Бурханаа таньж мэдэхийг үнэхээр хүсэж байгаа бол Давидын амьдралын талаар өгүүлэх өнөөдрийн дугаарыг анхааралтай сонсоорой.
16/09/202322 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/15

Сургаалт үгс 22:3 Хэрсүү нь гамшгийг хараад нуугддаг. Гэнэн нь угтан явж эцэстээ шийтгэгддэг.
15/09/202329 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/14

1Самуел 16:7 Гэвч ЭЗЭН, Самуелд айлдан —Түүний гаднах байдлыг болон нурууных нь өндрийг бүү хар. Би түүнийг нь үл хэрэгсэв. Учир нь Бурхан мөхөс нэгэнтэй адил хүний гаднах төрхийг хардаггүй. ЭЗЭН зүрхийг нь хардаг гэв.
14/09/202329 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/13

Колоссай 3:23 Та нар юу ч хийсэн, хүмүүсийн төлөө бус, Эзэний төлөө чин зүрхнээсээ хийгтүн.
13/09/202328 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/12

Би сайн тэмцлээр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. Урьд минь зөв байдлын титэм надад зэхэгдсэн байна. Зөвт Шүүгч Эзэн намайг тэр өдөр, зөвхөн намайг ч биш, Түүний үзэгдэхийг хүсэгч бүгдийг бас түүгээр шагнах болно. 2Тимот 4:7-8 #ХермоныШүүдэр #itgelradio
12/09/202328 minutes 32 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Таныг гэсэн Бурханы хайрыг ойлгоорой

Бурхан бидний гэм нүглийн улмаас тэр мөчүүдийн төлөө Хүүгээсээ харцаа буруулах хэрэгтэй болсон. Түүнд итгэх итгэлээрээ дамжуулан “Нүглийг үл мэдэгч Түүнийг бидний төлөө Тэрээр нүгэл болгосны учир Түүний дотор бид Бурханы зөвт байдал болох юм.” ‭ (2 Коринт 5:21) гэдгийг та эндээс харж болно.‬ ‬‬ Есүс та биднийг цагаатгахын тулд Өөрөө бүх гэмийг үүрч, гэмийн бүх төлөөсийг амиараа төлөхөд бэлэн байсных нь төлөө та Түүнд талархдаг уу? Яг одоо та талархаарай.
12/09/20233 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/11

Түүний нүдэнд олиггүй нь жигшигддэг боловч ЭЗЭНээс эмээгчдийг тэрээр хүндэлдэг Тэр өөрөө хохирсон ч Андгайлснаасаа үл няцна. Дуулал 15:4
11/09/202328 minutes 48 seconds
Episode Artwork

ТА БҮРЭН ИТГЭЛТЭЙ БАЙЖ БОЛНО - 3 хэсэг

Есүс Христийг Аврагчаа болгон хүлээн авсан тэр л мөчид мөнхийн улс дахь бидний байр суурь бүрэн баталгаатай болсон гэдгийг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд дахин сануулах болно. Магадгүй нэгэн цагт Бурханд итгэдэг байсан ч итгэлээ орхин одсон хэн нэгнийг та санаж байж болох юм. Тэд цуглаандаа үйлчилж, Библи уншиж, залбирч, Бурханыг таньж мэдэхээр тэмүүлдэг байсан. Гэвч ямар нэгэн шалтгааны улмаас тэд итгэлээ орхиж, хуучин амьдралынхаа хэв маяг руу буцсан байна. Хэрвээ тэд үнэхээр Бурханд итгэж авралыг авсан байсан бол тэр авралаа алдах болов уу? Бурханаас нүүрээ буруулсных нь төлөө Бурхан тэднээс авралаа буцааж авах болов уу? Энэ асуултуудтай холбоотойгоор Др.Стэнли бидэнд Библийн чухал амлалтуудыг сануулах болно. Бидний зан байдал, үйл хөдлөл, бидний дотор төрж буй мэдрэмжүүдээс үл шалтгаалаад мөнхийн улс дахь бидний байр суурь хөдөлшгүй бат гэдгийг тэдгээр амлалтууд бидэнд сануулах болно. Бурханаас нүүр буруулж гэм нүгэлт амьдралын замыг сонгосон хүмүүс энэ
10/09/202325 minutes 41 seconds
Episode Artwork

ТА БҮРЭН ИТГЭЛТЭЙ БАЙЖ БОЛНО - 2 хэсэг

Бид Есүс Христийг Аврагчаа болгон итгэлээр хүлээж авсан тэр л мөчид бидний аврал баталгаатай болсон. Бидний дотор ямар мэдрэмж, ямар сэтгэл хөдлөл төрөхөөс үл шалтгаалаад бид мөнхийн авралыг хүлээж авсан. Тиймээс бидний сэтгэл хөдлөл бидний авралын баталгааг хэмжих хэмжүүр байж чадахгүй. Итгэлийн амьдралдаа бид янз бүрийн мэдрэмж, янз бүрийн сэтгэл хөдлөлийг мэдрэх болно. Харин бид авралын баталгаагаа тэр бүх мэдрэмжтэй холбож ойлгохоос зайлсхийх учиртай. Тиймээс өнөөдөр Др. Стэнли бидэнд Есүс Христтэй барилдсан бидний тасаршгүй мөнхийн барилдлагааг дахин сануулах болно. Энэ хувиршгүй мөнхийн харилцаа бидэнд Бурханаас хүлээн авсан авралдаа бүрэн итгэлтэй байх баталгаа болдог.
09/09/202324 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/08

Ром 8:32 Тэр Өөрийн Хүүг харамлалгүй, харин Түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл Тэр яаж бүх юмыг Түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх билээ?
08/09/202327 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/07

Харин та нарын хэн нэг нь мэргэн ухаанаар дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй өггөч Бурханаас гуйг. тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Иаков 1:5
07/09/202329 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/06

Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй, харин оюун санааныхаа шинэтгэлээр өөрчлөгдөж байгтун! Тэгвэл Бурханы сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр таалал юу болохыг таних болно. Ром 12:2
06/09/202328 minutes 45 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Хөгшрөлттэй тэмцэх гурван арга

2Коринт 4:18 дээр “Бид үзэгдэх юмсыг бус, харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол цаг зуурынх, харин үл үзэгдэх юмс мөнх билээ” гэжээ. Бурханы Үгийг унших, магтан хүндэтгэх, мөнхөд Түүн рүү анхаарлаа төвлөрүүлэх гэсэн гурван дасгал нь Бурханы хийх ёстой ажлын төлөө таны хүч чадлыг шинэчлэх болно.
05/09/20233 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/05

Харин итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа агуу ашиг мөн. Учир нь бид ертөнцөд юу ч авчраагүй, мөн юу ч авч гарч чадахгүй. Хэрэв хоол хүнс, хувцас хунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. 1Тимот 6:6-8
05/09/202329 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/04

Христийн элч нарынхаа хувьд шаардлага үзүүлж чадах байсан ч бид та нарын дунд эх хүн хүүхдүүдээ асрах мэт зөөлөн байсан. 1Тесалоник 2:7
04/09/202317 minutes 21 seconds
Episode Artwork

БИД ЮУГАА АЛДАХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ? - 2 хэсэг

Христэд итгэж авралыг авсан маш олон хүн өөрсдийгөө “мөнхийн улсад орсон л бол боллоо” гэсэн бодолтой амьдардаг. Гэтэл үнэндээ тийм биш болохыг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд сануулах болно. Учир нь ийм бодол, ийм хандлагатай амьдрах нь эцсийн дүндээ бидний амьдралд мөнхийн сөрөг үр дагавар авчирдаг байна. Бид өмнөх дугааруудаараа Христэд итгэгчид бид энэ дэлхий дээр хэрхэн амьдарснаас үл шалтгаалаад авралаа хэзээ ч алдахгүй гэдгийг ойлгож авсан. Гэхдээ бид энэ дэлхий дээр хэрхэн амьдарч байгаа маань бидний мөнхийн улсад очоод хүлээж авах шагналд шууд нөлөө үзүүлдэг байна. Учир нь энэ дэлхий дээрх итгэлийн амьдралдаа Бурханыг дагаж, Түүнд итгэмжтэй байсан хүмүүс хожим нь Түүнээс мөнхийн шагналыг авах болно. Харин авралыг авсан ч Бурханы хүслийг үл тоон амьдарсан хүмүүс авралаа алдахгүй ч шагналаа алдах эрсдэлтэй юм. Тиймээс өөрсдийн итгэлийн амьдралыг эргэн харж, Бурханд үйлчилж, Бурханы төлөө амьдарч чадаж байгаа эсэхээ эргэцүүлэн бодоцгооё. Ингээд итгэл
03/09/202324 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/09/01

Сургаалт үгс 19:2 Хүн мэдлэггүй байваас сайн бус хөл яарах аваас зам алдана.
01/09/202328 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/08/31

Үйлс 4:29 Одоо Эзэн, тэдний заналхийллийг хараач. Таны үгийг ярих зоригийг боолууддаа соёрхооч.
31/08/202329 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/08/30

Юуг ч аминч санаархал эсвэл ихэрхэг зангаар бүү хий. Харин даруугаар бие биенээ өөрөөсөө дээр гэж үзэж, хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг бус, харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. Филиппой 2:3-4
30/08/202331 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/08/29

Еврей 2:1 Тиймээс бид гулсаад өнгөрчихгүйн тулд сонссоноо тун анхаарах ёстой.
29/08/202328 minutes 55 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Есүс рүү анхаарлаа хандуулахад юу таныг сатааруулдаг вэ?

Энэ түүх Библийн Лук 10-р бүлэгт гардаг. Есүс шавь нартайгаа хамт Иерусалим руу явах замдаа “… нэгэн тосгоноор ороход Марта гэгч нэгэн эмэгтэй Түүнийг гэртээ хүлээн авав. Тэр эмэгтэй Мариа гэдэг охин дүүтэй бөгөөд дүү нь Эзэний хөлд суугаад үгийг нь сонсож байлаа. Марта үйлчлэх ажилдаа түүртсэн тул Есүс уруу очоод —Эзэн, дүү минь үйлчлэх ажилд намайг ганцаар орхисныг Та анзаарахгүй байна уу? Надад тусал гэж түүнд хэлээч гэв. Харин Эзэн —Марта, Марта, Үнэндээ ганцхан л юм хэрэгтэй. Өөрөөс нь булаагдашгүй сайныг Мариа сонгон авчээ гэв.” Лук‬ ‭10‬:‭38‬-‭42‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Эхлээд Есүсийг гэртээ урьсан нь Мариа биш Марта байсныг анзаараарай. Тиймээс Мартагийн бэлдэж байсан том оройн зоог бол дүү Мариагийнх биш түүний өөрийнх нь санаа байсан юм. Мөн ажил нь өчүүхэн биш байсныг анхаараарай. Лук үүнийг диакониа буюу Шинэ Гэрээний "үйлчлэх" гэсэн үг хэмээн тодорхойлсон. Энгийнээр хэлбэл, тэр ганцаараа даван туулж чадахаас илүү ихийг оролдож эхлүүлжээ. Есүс түүнийг "санаа зовсон, бухимдсан” буюу
29/08/20233 minutes 1 second
Episode Artwork

Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2023/08/28

Марк 14:38 Соригдохгүйн тулд сэргэг бай. Сүнс чухамдаа тэсэн ядаж байна. Харин махбод дорой юм гэлээ.
28/08/202327 minutes 38 seconds
Episode Artwork

БИД ЮУГАА АЛДАХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ? - 1 хэсэг

Христэд итгэгчид авралаа алдахгүй гэдэгт итгэх нь Христэд итгэгчид хүссэнээрээ нүгэл үйлдэж болно гэж итгэж байгаатай адилхан гэж зарим хүмүүс үздэг. Гэвч тийм биш болохыг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Чарльз Стэнли бидэнд тайлбарлаж өгөх болно. Учир нь хэрвээ бид Бурханы өмнө дуулгаваргүй байх сонголтыг хийх юм бол үр дагаврыг нь бид гарцаагүй амсах болно. Тийм ч учраас Бурханы эрх мэдлийн эсрэг аливаа сонголтыг хийх бүрдээ бид алдаа гаргаж байдаг гэдгээ ойлгох хэрэгтэй. Хэдийгээр бид нүгэл үйлдлээ гээд бид авралаа алдахгүй ч Бурханы эсрэг дуулгаваргүйгээр алхах сонголтыг зориудаар хийх нь бидэнд мөнхийн сөрөг үр дагаврыг авчрах болно гэдгийг бид ойлгох ёстой юм. Тэгвэл нүгэл үйлдэж, Бурханы эсрэг дуулгаваргүй байдал гаргахдаа “БИД ЮУГАА АЛДАХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?” Энэ асуултад Др.Стэнли хэрхэн хариулахыг хамтдаа сонсоцгооё.
27/08/202323 minutes 34 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханы хүслийг хэрхэн гүйцэлдүүлэх вэ?

Библийн багш, зохиолч Тозер бидэнд, Хуучин Гэрээнд “Иаков тангараг өргөсөн”, Даниел “зүрхэндээ зорьсон” гэж хэлдэг. …Хамгийн гол нь, Эзэн Есүс “Эцэгийнхээ хүслийг гүйцэлдүүлэхээр загалмайг чиглэн алхаж байсан”-г сануулдаг. Үе үеийн итгэлийн хүн бүр Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлэхийг сонгосон байдаг. Бурхан биднийг Өөрийн хүслийг биелүүлэхийг албаддаггүй. Амлагдсан нутагт Бурханы ард түмнийг удирдан орсон Иошуа өөрийгөө удахгүй үхнэ гэдгээ ойлгосон. Тэгээд Иошуа Израилийн удирдагчдыг цуглуулж, тэдэнд хандан: "Өнөөдөр та нар хэнд үйлчлэхээ сонго" гэсэн. Бурхан өнөөдөр ч бидний хүн нэг бүрд яг энэ сонголтыг өгдөг. Та хэнд үйлчлэх вэ? Хамгийн дээд, мөнхийн Бурхан уу эсвэл энэ дэлхийн шүтээн үү?
22/08/20233 minutes 1 second
Episode Artwork

АМИН ЧУХАЛ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ- 2 хэсэг

Зарим хүмүүс Христэд итгэгчдийн авралын баталгааг хүссэн үедээ гэм нүгэл үйлдэх эрхийн бичиг мэтээр ойлгодог. “Хэрвээ чи авралаа алдахгүй юм бол энэ нь чи хүссэнээрээ нүгэл үйлдэж болно гэсэн үг шүү дээ. Ийм юм байж болно гэж үү?” хэмээн тэд гайхдаг. Тэгвэл тийм биш гэдгийг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараараа Др.Чарльз Стэнли бидэнд тайлбарлаж өгөх болно. Еврей номын зарим хэсэгт итгэгч хүн авралаа алдах боломжтой мэтээр ойлгогдохуйц үгс бичигдсэн байдаг. Гэхдээ хэрвээ бид тэдгээр эшлэлүүдийн жинхэнэ утга санааг ойлгох юм бол энэ нь харин ч эсрэгээрээ, итгэгчид бид авралаа хэзээ ч алдахгүй гэдгийг баталж байдаг юм. Ингээд хамтдаа тэдгээр эшлэлүүдийг бидэнд тайлбарлаж ойлгуулж өгөх Др.Чарльз Стэнлийг угтан авцгаая.
20/08/202324 minutes 18 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Биднийг залбирах үед Бурхан хаана байдаг вэ?

Давид хаан, Бурхан оршдоггүй ямар газар байдаг тухай бодоод эцэст нь бууж өгч, Таны Сүнснээс би хаашаа одох вэ? Эсвэл Таны оршихуйгаас би хаашаа зугтах вэ? Хэрэв би тэнгэр өөд очвол, Та тэнд, Хэрэв би Үхэгсдийн оронд ор дэрээ засвал, Харагтун, Та тэнд. Үүрийн гэгээгээр жигүүрлэн Далайн хамгийн алсын хэсэгт суувал Тэнд ч мутар тань намайг удирдаж, Баруун мутар тань надаас зуурна. Дуулал 139:7-10 хэлсэн байдаг. Тиймээс, залбирахдаа Бурхан сонсож байгааг мартаж болохгүй. Мосе хэлэхдээ, “Дуудах бүрд минь бидний Бурхан ЭЗЭН ойрхон байдаг” гэжээ. Тэр залбирлын үг бүрийг анхаарч үздэг.
15/08/20233 minutes 20 seconds
Episode Artwork

АМИН ЧУХАЛ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ- 1 хэсэг

Бид Есүс Христэд итгэсэн тэр мөчид бидний бүх гэм нүгэл уучлагдаж, бидний мөнхийн хувь тавилан бүр мөсөн шийдэгдсэн. Энэ бол Бурханы бидэнд өгсөн хувиршгүй амлалт юм. Гэхдээ Христэд итгэгч хүн авралаа алдах боломжтой мэтээр ойлгогдохуйц эшлэлүүд мэр сэр бий. Тэгвэл бид тэдгээр эшлэлүүдийг хэрхэн зөвөөр тайлж ойлгох вэ? Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд Библид бичигдсэн тэдгээр “амаргүй” эшлэлүүдийг бид хэрхэн тайлж ойлгох учиртайг тайлбарлаж өгөх болно. Тиймээс хэрвээ та Библид бичигдсэн тэдгээр эшлэлүүдийг хэрхэн зөвөөр тайлж ойлгохоо мэддэггүй байсан бол өнөөдрийн дугаарт анхаарлаа хандуулаарай.
13/08/202323 minutes 35 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Чамаас том нөхцөл байдалтай тулгарах үед

Бурхан Мосегоор дамжуулан ард түмэндээ өөрөөсөө илүү том армитай тулгарахад урам зориг болох дөрвөн зарчимыг хэлсэн. Энэ нь танд ч бас туслах болно. • Хэрвээ таны асуудал танаас том бол 1. Та айж, сандарч магадгүй. Таныг отож буй тэр айдас зүрхийг тань үхүүлж, таныг зогсоохыг бүү зөвшөөр. • Хэрвээ таны асуудал танаас том бол 2. Та өөрийн хүчээр ялах нөөц боломж байхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Та нартай тулалдахаар ирж буй арми та нараас олон морьтой, олон тэрэгтэй, олон цэрэгтэй. Тэр арми таныг дийлэх айлгах бүрэн итгэлтэй үедээ довтолсон гэдгийг сана. • Хэрвээ таны асуудал танаас том бол үүнийг санаарай 3. Бурхан тантай хамт тулалдаанд явахаа амласан. • Эцэст нь хэлэхэд таны асуудал танаас том бол: 4. Бурхан таныг өмнө нь аварсан бөгөөд энэ удаад ч мөн “та нарт ялалтыг өгнө” гэж амласныг санаарай.
08/08/20233 minutes 8 seconds
Episode Artwork

ТА БҮРЭН ИТГЭЛТЭЙ БАЙЖ БОЛНО! – 4 хэсэг

Та хэзээ нэгэн цагт өөрийнхөө авралд эргэлзэж байсан уу? Эсвэл Христэд итгэгч болсон хойноо гэм нүгэл үйлдэх юм бол авралаа алдах болов уу? хэмээн тээнэгэлзэж байсан уу? Энэ дэлхийг орхин одох үедээ та мөнхийн улсад очих болно гэдэгтээ та бүрэн итгэлтэй байж чадах уу? Хэрвээ үгүй бол таныг мөнхийн авралдаа бүрэн итгэлтэй байж болно гэдгийг Др.Стэнли танд өнөөдөр сануулж өгөх болно. ХАМТДАА нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Др.Стэнли бидэнтэй Бурханы үгэнд бичигдсэн амлалтуудын талаар ярилцах болно. Христэд итгэгчдийг Библид, “дахин төрсөн хүмүүс”, “Христийн доторх шинэ бүтээлүүд”, “Бурханы хөвгүүд охид” хэмээн тодорхойлсон байдаг. Энэ бүх нэршил нь бидний мөн чанарт гарсан эргэлт буцалтгүй өөрчлөлт, Бурхантай барилдсан бидний мөнхийн барилдалгааг батлан харуулж байдаг билээ.
06/08/202323 minutes 50 seconds
Episode Artwork

ТА БҮРЭН ИТГЭЛТЭЙ БАЙЖ БОЛНО! – 1 хэсэг

Хэн нэгэн хүн танд амласан амлалтаа зөрчиж байсан тохиолдол бий юу? Ийм тохиолдолд бид маш их гомдож, сэтгэлдээ шархтай хоцордог. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар дамжуулаад Др.Стэнли бидэнд хэзээ ч зөрчигдөшгүй гайхамшигтай амлалтуудын талаар өгүүлэх болно. Эдгээр амлалтуудыг бид Бурханы үг болох Библиэс олж уншиж чадна. Бид Есүс Христэд итгэж Бурханы гэр бүлийн гишүүн болсон тэр мөчид мөнхийн улс дахь бидний байр суурь баталгаатай болсон гэдгийг Библи дэх амлалтууд гэрчилдэг байна. Өөрөөр хэлбэл, “Бидний аврал баталгаатай юу?” гэсэн асуултад ямар ч эргэлзээгүйгээр “Тийм” гэсэн хариултыг Библи бидэнд өгч байна гэсэн үг. Тэгвэл Др.Стэнли өнөөдөр бидэнд Бурханы хүүхэд болсон бидний мөнхийн хувь тавилан хөдөлшгүйгээр шийдэгдсэн гэдгийг батлах 2 баталгааг хэлж өгөх болно.
22/07/202322 minutes 41 seconds
Episode Artwork

ХАМГИЙН ЧУХАЛ ЗҮЙЛ – 2 хэсэг

ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд итгэлийн амьдралд маань хамгийн чухал тэр нэгэн асуудлын талаар өгүүлэх болно. Энэ бол бидний авралын баталгаа юм. Есүс Христэд итгэсэн хүн бүрийн аврал мөнхийн мөнхөд баталгаатай гэдгийг Др.Стэнли бидэнд өнөөдөр дахин сануулах болно. Христэд итгэгчид авралаа алдахгүй гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй байх нь тийм чухал асуудал мөн гэж үү? хэмээн зарим хүмүүс асуудаг. Тэгвэл энэ нь бидний итгэлийн амьдралын хамгийн чухал асуудлуудын нэг мөнөөсөө мөн болохыг Др.Стэнли бидэнд сануулж байна. Учир нь энэ итгэл нь бидний амьдралын талбар нэг бүрд нөлөөлж байдаг. Хэрвээ бид хүлээж авсан авралдаа бүрэн итгэлтэй байж чадахгүй бол бид Бурханд үр нөлөөтэйгөөр үйлчилж чадахгүйд хүрэх болно. Тэгвэл энэ ойлголт нь бидний амьдралын яг ямар талбаруудад онцгойлон нөлөөлдөг болохыг Др.Стэнли бидэнд өнөөдөр тайлбарлаж өгөх болно. Ингээд хамтдаа Др.Стэнлийн ярианд анхаарлаа хандуулцгаая.
15/07/202321 minutes 40 seconds
Episode Artwork

ХАМГИЙН ЧУХАЛ ЗҮЙЛ – 1 хэсэг

Цөөнгүй итгэгчид “бидний аврал үнэхээр мөнхөд баталгаатай гэж үү?” хэмээн эргэлздэг. Тэгвэл энэ эргэлзээг тайлах баталгаа бол Есүс Христийн загалмай юм. Учир нь Христийн загалмайгаар дамжуулаад бид төгс уучлалыг хүлээж авсан. Есүс Христийн загалмайн үхэл бидний бүх гэм нүглийн асуудлыг бүрэн шийдэж, бидэнд мөнх амийн баталгааг өгсөн юм. Магадгүй та дотроо, бидний аврал мөнхөд баталгаатай гэдэгт итгэж амьдрах нь тийм чухал гэж үү? хэмээн гайхаж байж болох юм. Тэгвэл бидний аврал мөнхөд баталгаатай гэдэгт итгэж амьдрах нь бидний амьдралд хандах хандлагад хэрхэн хүчтэйгээр нөлөөлдөг болохыг өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд тайлбарлаж өгөх болно. Ингээд хамтдаа “Авралын мөнхийн баталгаа – бидний амьдралын хамгийн чухал зүйл” гэсэн сэдвээр суралцацгаая.
08/07/202322 minutes 22 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Нурсан амьдралаа хэрхэн босгох талаар олж мэдээрэй

Хүний гараар бүтээгдсэн зарим зүйлс эвдэрч гэмтлээ гээд бид тийм ч их харамсдаггүй. Учир нь бид ихэнхдээ маш олон хувь хийсэн байдаг учраас орлуулж болно гэж боддог. Харин Бурханы хувьд эвдэрч гэмтсэн хүнийг орлуулах биш шинэчлэн засаж авдаг талаар нэгэн гайхамшигт түүхийг өнөөдөр сонсьё.
04/07/20234 minutes 25 seconds
Episode Artwork

ЭНЭ БҮХЭН ХААНААС ЭХТЭЙ ВЭ? - 2 хэсэг

Мөнхийн авралын тухай ойлголтыг бүрэн дүүрэн ойлгохын тулд бид Есүс Христэд итгэсэн тэр мөчид бидний амьдралд юу тохиолдсон болохыг сайтар ойлгох нь чухал юм. Тэгвэл Есүс Христэд итгэсэн тэр мөчид Бурхан бидний бүх гэм нүглийг уучилсан гэдгийг Др.Стэнли бидэнд дахин сануулж байна. Үнэхээр бидний өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн бүхий л гэм нүглийг уучлахын тулд Есүс Христ Өөрийнхөө амийг зориулсан. Тийнхүү бид Түүгээр дамжуулан Бурханы уучлалыг хүлээж авсан. Бидний уучлал биднээс биш Христээс хамааралтай учир бидний ямар ч үйлдэл энэ уучлалаас биднийг салгаж чадахгүй юм. Энэ энгийн атлаа чухал үнэн бидний мөнхийн амьдралын баталгаа болдог. Тэгвэл Др. Стэнли бидэнд энэ чухал үнэнийг үргэлжлүүлэн тайлбарлаж өгөх болно. Хамтдаа Др.Стэнлийн ярианд анхаарлаа хандуулцгаая.
01/07/202324 minutes 20 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Зогс, өнөөдөр Бурхан Эзэн рүү эргэн, хэрэгтэй бүхнийхээ төлөө Түүнд ханд

Бурхан биднийг яг энэ үед амьдруулахдаа амьдралдаа хэрэгцээтэй бүхнийг олж авч чадах зөв цагтаа амьдруулсан. Тиймээс бидэнд яг хэрэгтэй зүйлийг хэзээ ч олж авч чадахгүй байна гэж байхгүй. Бурхан бидэнд хэрэгтэйг хэдийнээ өгснийг, бид харин мэдээгүй байж магадгүй...
27/06/20234 minutes 35 seconds
Episode Artwork

ЭНЭ БҮХЭН ХААНААС ЭХТЭЙ ВЭ? - 1 хэсэг

Христэд итгэгчдийн хувьд өөрийнхөө авралд эргэлзэх, цаашилбал тэр аврал нь үнэхээр мөнхийн аврал мөн эсэхэд эргэлзэх тохиолдол цөөнгүй тохиолддог. Тэгвэл Др.Стэнли өнөөдөр бидний энэхүү эргэлзээг тайлж өгөх болно. Ингэхдээ Есүс Христэд итгэх итгэлээр бидний гэм нүгэл бүрэн уучлагдаж, Бурхан биднийг байгаагаар нь хүлээж авсан гэдгийг, мөн Тэр биднийг мөнхийн улсынхаа иргэд болгож, бидний мөнхийн ирээдүйг бүрэн дүүрэн баталгаатай болгосон гэдгийг тод томруунаар тайлбарлаж өгөх болно.
25/06/202320 minutes 8 seconds
Episode Artwork

ӨӨРИЙГӨӨ УУЧЛАХ НЬ

Христэд итгэгчдийн хувьд ихэнх нь Бурхан өөрсдийг нь уучилсан гэдэгт бат итгэдэг. Тэр бүү хэл өөрсдийг нь гомдоож хохироосон хүмүүсийг ч тэд уучилж чаддаг. Харамсалтай нь бусдыг уучилдаг шигээ өөрийгөө уучилж чаддаггүй итгэгчид цөөнгүй бий. Христэд итгэгчид бид өөрсдийнхөө үйлдсэн буруу үйлдлийг уучлахын аргагүй ноцтой хэмээн үзэж, өөрсдийгөө буруутган ялласаар байдаг. Гэтэл энэ нь бид Христийн загалмайн үйлсийг бүрэн дүүрэн ойлгож ухаараагүйтэй шууд холбоотой юм. Тэгвэл Др.Стэнли бидэнд өөрөө өөрийгөө уучилж чадахгүй байх нь ямар хор хөнөөлтэй болохыг тайлбарлаж өгөх болно. Мөн бидэнд “Өөрийгөө уучлах”-ын тулд ямар алхмуудыг хийх ёстойг зааж өгөх болно.
24/06/202322 minutes 3 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Танд зориулсан Бурханы зорилгыг олж мэдээрэй

Энэ дэлхий дээр байгаа бидний хүн нэг бүрт зориулагдсан зорилгыг бүхэлд нь, эвдэрч нурсан эсэхээс нь үл хамааран Библи тодорхой зааж өгдөг. Дуулал 138:8-д “ЭЗЭН миний төлөө гүйцэлдүүлнэ. Аяа ЭЗЭН, хайр энэрэл тань мөнхийн юм. Мутрынхаа бүтээлүүдийг бүү орхиоч” гэжээ. Тиймээс Бурханы энэхүү амлалтыг санан, чанд сахиарай.‬‬‬‬‬‬‬‬
20/06/20234 minutes 36 seconds
Episode Artwork

БИЕ БИЕЭ УУЧЛАХ НЬ – 3 хэсэг

Хэн нэгэн хүн биднийг гомдоож, хохироох үед бид заримдаа тэр бүхнийг үл тоож, тийм зүйл огт болоогүй юм шиг царайлах гэж оролддог. Хэдийгээр энэ нь өнгөн дээрээ үр дүнтэй арга мэт боловч гаднаа зүгээр мэт царайлж, асуудлыг дотроо хадгалснаараа бид өөрсдийгөө илүү ихээр зовоодог. Тэгвэл Др.Стэнли бидэнд “Бие биенээ уучлах нь” ямар чухал болохыг сануулж байна. Ингэхдээ Иосефын амьдралаар дамжуулаад бусдыг уучлахад маань туслах чухал зөвлөмжүүдийг өгөх болно. Хэрвээ таны амьдралд үл уучлалын ул мөр байгаа бол та өнөөдрийн дугаарыг анхааралтай сонсоорой. Др.Чарльз Стэнли таныг үл уучлал, уур хилэн, атаа хорсол, үзэн ядалтаасаа чөлөөгөдөхөд чинь туслах болно.
18/06/202323 minutes 32 seconds
Episode Artwork

БИЕ БИЕЭ УУЧЛАХ НЬ – 2 хэсэг

“Цаг хугацаа бүх шархыг анагаадаг” гэдэг үгийг та сонсож байсан байх. Гэхдээ энэ үнэн гэж үү? Уур хилэн, атаа хорсол, үзэн ядалт цагийн аясаар үнэхээр алга болдог гэж үү? ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд “БИЕ БИЕЭЭ УУЧЛАХ НЬ” ямар чухал болохыг тайлбарлан таниулах болно. Бид бие биеэ уучилдаг байх учиртайг Эзэн Есүс маш тодорхой сургасан байдаг. Ингэхдээ Тэр бидэнд үл уучлалаас ангижрах арга замуудыг зааж өгсөн юм. Ингээд “бие биеэ уучлах” талаар Библид юу гэж өгүүлсэн болохыг хамтдаа суралцацгаая.
17/06/202324 minutes 8 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханы цагийг хэрхэн хүлээж, найдах вэ?

Учир нь Бурхан бидэнд айдсын бус, харин хүч, хайр ба биеэ захирах сүнсийг өгсөн” (2Тимот 1:7)
13/06/20234 minutes 20 seconds
Episode Artwork

БИЕ БИЕЭ УУЧЛАХ НЬ – 1 хэсэг

ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт Др.Чарльз Стэнли бидний анхаарлыг итгэлийн амьдралын амин чухал нэгэн асуудал руу хандуулах болно. Энэ бол “БИЕ БИЕЭ УУЧЛАХ” явдал юм. Хүмүүс биднийг гомдоож, бидний сэтгэлийг шархлуулах үед бид уурлаж, сэтгэлдээ хорсол занал, үзэн ядалтыг тээж эхэлдэг. Хэрвээ бид тэр бүх сөрөг сэтгэл хөдлөлүүддээ автаж эхлэх юм бол энэ нь эргээд бидний итгэлийн амьдралын үр нөлөөг бууруулж, сэтгэл хөдлөл, бие махбод, оюун санаанд маш хортойгоор нөлөөлж эхэлдэг. Тэгвэл таныг үл тоож, гомдоон шархлуулсан нэгнийг та чөлөөтэйгөөр уучилж чаддаг уу? Эсвэл та уур хилэн, өс хонзон, үзэн ядалтыг тээдэг үү? Хэрвээ та бусдыг уучилж тэр бүр чаддаггүй бол “БИЕ БИЕЭ УУЧЛАХ НЬ” ямар чухал болохыг Др.Стэнли танд тайлбарлаж өгөх болно.
10/06/202324 minutes 24 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Соригдох үедээ эрдэнэс олоорой

Сорилтыг эрдэнэс гэж нэрлээд төсөөлөөд үз дээ. Эрдэнэс бол үнэ цэнтэй, маш өндөр үнэтэй, нандин зүйл. Элч Паул бидний сорилтыг "мөнхийн алдар" гэж нэрлэхдээ утга ижил зүйлийг хэлдэг. Тэрээр “Тиймээс бид зүрх алддаггүй… Учир нь агшин төдий ялихгүй зовлон нь бидэнд алдрын мөнхийн жинг үлэмж арвижуулж байна” ‭‭гэсэн байдаг. (2Коринт‬ ‭4‬:‭16‬-‭17‬)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
06/06/20234 minutes 9 seconds
Episode Artwork

ГЭМШИЛ БА УУЧЛАЛ

Та хэзээ нэгэн цагт Бурханы өмнө гэм нүглээ гэмшиж, Түүнээс уучлал өршөөлийг гуйж байсан уу? Бид Бурханы өмнө сайн гэмшиж, уучлал өршөөлийг сайн гуйхгүй бол Бурхан биднийг уучлахгүй гэж зарим хүмүүс боддог. Тэгвэл ийм бодол нь итгэгч хүмүүсийн итгэлийн амьдралыг тогтворгүй болгох нэг том шалтгаан болдог гэдгийг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд өгүүлэх болно. Бидний гэм нүглийн уучлал нь зөвхөн Есүс Христийн загалмайн үхлээр дамжуулан бидэнд өгөгдсөн гэдгийг Библид тодорхой өгүүлсэн байдаг. Хэрвээ тийм бол бидний гэмшил Бурханы уучлалтай ямар холбоотой юм бэ? гэсэн асуулт гарч ирнэ. Тэгвэл Др.Стэнли бидэнд “ГЭМШИЛ БА УУЧЛАЛ” хоорондоо ямар уялдаа холбоотой болохыг тайлбарлаж өгөх болно.
04/06/202327 minutes 10 seconds
Episode Artwork

ӨРШӨӨНГҮЙ БУРХАН ЭЦЭГ

Бурхан яагаад биднийг уучилдаг юм бол? гэж та бодож байсан уу? Библид хэлэхдээ Бурханыг, “уучлал өршөөл, хайр энэрлийн Бурхан” хэмээн тодорхойлсон байдаг. Энэ бол Бурханы уучлал өршөөлийн цаад шалтгаан юм. ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд Эзэн Есүсийн ярьсан нэгэн гайхамшигтай сургаалт зүйрлэлийн талаар өгүүлэх болно. Гэрээ орхин одсон хүүгээ эргэн ирэхэд нь баярлан угтаж буй эцгийн дүр зураг бол биднийг хайрладаг, бидний “ӨРШӨӨНГҮЙ БУРХАН ЭЦЭГ”-ийн дүр зураг юм шүү.
03/06/202324 minutes 28 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Хорт хавдар дундаас Бурханыг олохуй

“ЭЗЭН сайн гэдгийг амсацгаа, үзэцгээ! Дотор нь хоргоддог нэгэн Юутай ерөөлтэй вэ!” Дуулал‬ ‭34‬:‭8‬
30/05/20234 minutes 23 seconds
Episode Artwork

УУЧЛАЛ - ҮХЭЛ АМЬДРАЛЫГ ШИЙДЭХ АСУУДАЛ

Бид Есүс Христэд итгэх үедээ Бурханаас гэм нүглийн уучлалыг хүлээж авдаг. Харин уучлал гэдэг нь нарийндаа бол бидний “ҮХЭЛ АМЬДРАЛЫГ ШИЙДЭХ АСУУДАЛ” юм. Магадгүй та Бурханы уучлалыг ийм ноцтой асуудал гэж огт бодож байгаагүй байж болох юм. Тэгвэл та ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг анхааралтай сонсож, Бурханы уучлал таны амьдралд ямар чухал болохыг олж мэдээрэй. Нүглийн төлөөс бол үхэл гэдгийг Библид тодорхой өгүүлсэн байдаг. Харин Христэд итгэгч хүмүүст Бурхан уучлал болон мөнх амийг өгдөг. Тэгвэл та Бурханы энэ гайхамшигтай бэлгийг хүлээж авч амжсан уу? Та амийг сонгох уу, үхлийг сонгох уу? Др.Стэнли бидэнд Бурханы уучлал бидний амьдралд ямар чухал болохыг тайлбарлах зуур та энэхүү чухал шийдвэрийн талаар нухацтайгаар эргэцүүлэн бодоорой.
28/05/202324 minutes 30 seconds
Episode Artwork

БИДНИЙ УУЧЛАЛЫН ҮНДЭС

Др. Чарльз Стэнлийн Библийн цуврал хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ийнхүү эхэлж байна. Өнөөдөр бид Христитгэлийн нэгэн чухал үндэс суурь болсон ойлголтын талаар ярилцах болно. Энэ бол УУЧЛАЛ юм. Өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд Бурханы уучлалын тухай үндсэн ойлголтуудыг өгч, ингэхдээ бид бусдыг болон өөрсдийгөө уучлах бодит алхмуудын талаар өгүүлэх болно. Энэ нь эргээд биднийг Бурханы амар тайван, хайр энэрлийг мэдрэхэд саад болдог аливаа зүйлсээс чөлөөлөх болно. Ингээд хамтдаа “БИДНИЙ УУЧЛАЛЫН ҮНДЭС” нь чухал юу болохыг олж мэдэцгээе. Др.Стэнлийг угтан авцгаая.
27/05/202320 minutes 46 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурхан таны төлөө хэчнээн их зүйл хийснийг хэлээрэй

Та ойрд Бурханы таны төлөө хийсэн онцгой зүйлийн талаар гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцан ярилцсан уу? Замын түгжрэл ихтэй үед эсвэл магдгүй таныг яаралтай дуудлага хийх үед Бурхан таныг хэрхэн хамгаалж, яаж тусалсныг гэр бүлийнхэндээ хэлээрэй.
23/05/20234 minutes 27 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 10 хэсэг

1980-аад оны сүүлээр Зүүн Европ Коммунист дэглэмээс чөлөөлөгдсөн. Үүний үр дүнд мянга мянган хүн эрх чөлөөг эрэлхийлэн Баруунд ирсэн байдаг. Тэр хүмүүсийн зарим нь улс төрийн эрх чөлөөг эрэлхийлж байсан бол зарим нь нийгмийн эрх чөлөөг эрэлхийлж байсан юм. Тэгвэл өнөөдөр хүн төрөлхтөн бүхлээрээ үүнээс ч илүү дарлал боочлолын дор амьдарч байна. Энэ бол гэм нүглийн боолчлол юм. Др.Чарльз Стэнлийн Библийн цуврал хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ийнхүү эхэлж байна. “ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ” гэсэн энэхүү цувралаар дамжуулаад бидэнд жинхэнэ эрх чөлөөг өгдөг зүйл бол Бурханы үнэн юм байна гэдгийг бид ойлгож авч байна. Бид Бурханы энэхүү үнэнийг ойлгосноор энэ нь биднийг хянаж байдаг сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээсээ ангижрахад тусалдаг ажээ. Тиймээс хамтдаа Бурханы гайхамшигтай үнэнээс үргэлжлүүлэн суралцацгаая. Ингээд Др.Чарльз Стэнлийг угтан авцгаая.
21/05/202325 minutes 28 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 9 хэсэг

Бид нэг газраас нөгөө тийш явахын тулд тээврийн хэрэгсэл ашигладаг. Автомашины тусламжтайгаар бид ажил, сургуульдаа явж, дэлгүүр хэсэж, амарч зугаалж чаддаг. Автомашингүйгээр бидний амьдралыг төсөөлөхөд бэрх болсон байна. Тэгвэл автомашины энэхүү гайхамшигтай амжилт түүний дотоод шаталтын хөдөлгүүртэй шууд холбоотой юм. Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн хүчээр автомашин хөдөлж, хурдалж чаддаг. Тэгвэл үүний нэгэн адил Библийн үнэний цаана амьд Бурханы агуу хүч байгаа гэдэгт бид бүрэн итгэлтэй байж болно. Бид Бурханы энэхүү агуу үнэнд итгэж эхлэх үед түүний цаана буй Бурханы агуу хүч бидний төлөө ажиллаж эхэлдэг. ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар бид Бурханы энэ л агуу хүчийг таньж мэдэх болно. Ингээд Др.Чарльз Стэнлийг угтан авцгаая.
20/05/202324 minutes 40 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Есүсийн хэлсэн зүйл үнэн болохыг хэрхэн мэдэх вэ?

Та Библи бол сайн ном гэж сонсож байсан байх. Гэхдээ энэ нь үнэхээр үнэн эсэхийг та мэдэх хүслээр дүүрч гайхширан байна уу? Тэгвэл өөрөөсөө нэг асуулт асуугаарай. “Би амьдралдаа Бурханы хүслийг биелүүлэхийг үнэхээр хүсэж байна уу?
16/05/20234 minutes 17 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 8 хэсэг

Др.Стэнлийн Библийн цуврал хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг, Бурханы үгээр бусдын амьдралыг босгон байгуулдаг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ийнхүү эхэлж байна. Гэм нүгэл гэдэг бол маш харгис хэрцгий боолчлогч юм. Харамсалтай нь олон хүн тэсэж тэвчихийн аргагүй болж байж сая нүглийн хүлээснээс ангижрахыг эрмэлзэж эхэлдэг. Гэтэл гэм нүгэл бидний амьдралыг боолчлон хянаж ямар ихээр зовоож байгааг ухаарах хүртлээ бид Бурханаас тусламж гуйн хашхирдаггүй. Ийнхүү цөхөрч шаналсан тэр л үедээ бид гэм нүглийн дарангуйллын эсрэг бид өөрсдийгөө чөлөөлөх ямар ч хүчгүй болохоо ухаардаг. Харин Бурхантай хүмүүсийн хувьд аврал тусламж гуйсан залбирал маань бидний эрх чөлөөний эхний алхам болдог. Ингээд хамтдаа “ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ” цувралын дараагийн дугаарыг хүлээн авцгаая. Др.Стэнлийн ярианд анхаарлаа хандуулцгаая.
14/05/202324 minutes 13 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 7 хэсэг

Др.Чарльз Стэнлийн Библийн цуврал хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ийнхүү эхэлж байна. Өнөөдөр бид хамтдаа “ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ” гэсэн сэдвээр үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Үнэн үнэхээр биднийг чөлөөлөх хүчтэй юм. Гэхдээ тэглээ гээд биднийг автоматаар эрх чөлөөтэй болгодоггүй ажээ. Учир нь юуны түрүүнд бид энэ үнэнд хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт гэм нүгэл, хууран мэхлэлтийн хүлээс ганц шөнийн дотор бий болдоггүй шиг бид ч бас тийм амархан эрх чөлөөтэй болчихдоггүй гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс бид Ариун Сүнс Өөрийн үнэнийг бидний амьдралд асган буулгахыг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бас зарим тохиолдолд үр дүн урт хугацааны явцад гарах болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ингээд хамтдаа Бурханы үгийн үнэнээс суралцаж эрх чөлөөг хүлээн авцгаая. Др.Стэнлийг угтан авцгаая.
13/05/202323 minutes 46 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Амсхийгээд Бурханы гоо үзэсгэлэнг хараарай

Нэгэн ээж хүүтэйгээ нар жаргах үеэр уулан дээр тоглож байжээ. Гэнэт хүү нь маш ихээр догдлон, "Ээж ээ! Тэнгэрийг хар даа! Энэ дэндүү гоё үзэсгэлэнтэй юм аа!” гэж хашхирах шахам хэлээд, ээжийнхээ гараас нь хөтлөн баярлан хөөрөн гүйв. “Энэ урт үгийг бяцхан үр минь яаж сурсан юм бол, үнэхээр голыг нь олоод хэлчихлээ шүү дээ” гэж ээж нь бодохдоо баяр бахдал төрж, хайр нь ундарч байлаа. Балчирхан үрийнх нь хэлсэн тэдгээр үгс тэр л мөчөөс хойш ээжийнх нь сэтгэлд хоногшин үлджээ. Тиймээ, Бурхан энэ хорвоо ертөнцийг үгээр илэрхийлшгүй үзэсгэлэнтэйгээр бүтээсэн. Та энэ цагт хэдхээн хором өөрийнхөө амьдралын тухай бодоод үз дээ. Таны амьдарч буй газарт Бурхан үгээр илэрхийлшгүй ямар гоо үзэсгэлэнг авчирсан байна вэ?
09/05/20234 minutes 44 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Танд зориулсан Бурханы хүсэл рүү гүйж эхлээрэй

Дуулал 92:12-14 дээр: "Зөвт хүн далдуу мод шиг цэцэглэж, Ливан дахь хуш мод шиг ургана. ЭЗЭНий өргөөнд тэд суулгагдаж Бурханы маань хүрээнүүдэд тэд цэцэглэнэ. Тэд хөгширсөн ч жимс гаргана. Тэд шүүслэг ба ногоон байна” хэмээн бичжээ. Би энэ хэсэгт дуртай. Хөгшрөлтийн тухай хэлсэн эдгээр үгс миний амьдралд биелэх болно гэж найддаг. Та ч бас өтөлсөн ч үр жимсээ ургуулж, шүүслэг ногоон хэвээр байгаарай.
02/05/20233 minutes 39 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 6 хэсэг

Бид бүгд материаллаг дэлхий ертөнцөд амьдарч байна. Өдөр бүр бид аз жаргал, гуниг зовлон, амжилт ололт, уналт бүтэлгүйтлийг мэдрэн амьдардаг. Тэр бүхэн бидэнд маш бодитой мэт санагддаг. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Чарльз Стэнли бидэнд Бурханы үг бидний сэтгэл хөдлөл, бидний дотор төрдөг мэдрэмжээс ч илүү бодитой болохыг сануулан хэлж байна. “ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ” хэмээх энэхүү цувралаар дамжуулаад Др.Стэнли бидэнд Христэд итгэгчид бид гэм нүглийн хүлээсийг ялан дийлж, баяр хөөр, урам зоригтой амьдралаар амьдрах нууцыг танилцуулж байгаа билээ.
30/04/202323 minutes 18 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 5 хэсэг

Компьютерүүд гаднаас нь харахад бүгд адилхан мэт харагддаг ч өөр хоорондоо харилцан адилгүй байдаг. Учир нь тухайн компьютерт суулгасан программуудын улмаас компьютерүүд харилцан адилгүй байдаг. Тэгвэл Христэд итгэгчид бид ч бас гаднаа төстэй харагдаж байж болох ч бидний дотор буй програм бидний амьдралд хандах хандлага болон амьдралаа авч явах арга замд нөлөөлдөг болохыг сануулж байна. Учир нь Бурханы үнэнийг зүрх сэтгэл оюун санаандаа шингээсэн итгэгчид болон сэтгэл хөдлөл, өнгөрсөн амьдралдаа хөтлөгдсөн итгэгчдийн үг яриа, үйл хөдлөл хоорондоо тэнгэр газар шиг ялгаатай байдаг ажээ. Ингээд хамтдаа Бурханы үнэн биднийг хэрхэн чөлөөлдөг талаар үргэлжлүүлэн суралцацгаая.
29/04/202324 minutes 8 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурхан үнэхээр халамжилдаг уу?

“Есүс харин завины хитэгт дэрлэн дээр унтаж байлаа. Тэд Түүнийг сэрээж, Түүнд —Багш аа, бидний сүйрэх нь Танд хамаагүй гэж үү? гэлээ. Есүс сэрээд, салхийг зандарч, нуурт —Чимээгүй. Намд гэж хэлэв. Салхи зогсож бүр нам гүм болов.” ‭‭Марк‬ ‭4‬:‭38‬-39‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Амьдралын догшин хар шуурга чамайг хуу хамах үед, хамаг чадлаараа хичээсэн ч үл ойшоогдох үед, бухимдан шаналах бүрт чинь Бурхан чамайг анхааран халамжилж, санаа тавьдаг гэдгийг санаарай.
25/04/20234 minutes 55 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 4 хэсэг

Христэд итгэгч маш олон хүмүүс өөртөө төрж буй мэдрэмжиндээ хөтлөгдөн амьдардаг. Тэд өөрсдийгөө Бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн гэдгийг мэддэг ч өөрсдийгөө үнэ цэнгүй гэсэн мэдрэмжинд автан амьдардаг. Хэдийгээр Бурхан биднийг хайрладаг гэдгийг тэд толгойдоо мэддэг ч үл хайрлагдсан нэгэн мэт мэдрэмжинд автан амьдардаг. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд мэдрэмжиндээ хөтлөгдөн амьдрах нь бидний амьдралыг хэрхэн хүлээсэнд оруулдаг болохыг тайлбарлаж өгөх болно. Харин бид Бурханы үнэнээр дамжуулан эрх чөлөөтэй болох үедээ сая Бурханаас бидэнд бэлдсэн гайхамшигтай бүрэн дүүрэн амьдралаар амьдарч чаддаг ажээ. Тиймээс бид өөрсдийн дотор төрж буй мэдрэмжийг дарж, Бурханы хувиршгүй үгнээс зуурч, итгэлийн амьдралдаа баяр хөөр, урам зоригоор дүүрэн амьдрах учиртай юм. Энэ болон өөр олон чухал зүйлсийг Др.Стэнли бидэнд өнөөдөр хэлж өгөх болно.
23/04/202324 minutes 54 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 3 хэсэг

Та нэг зүйлийг төсөөлөөд үзээрэй. Нэгэн залуу хүү нэгэн томоохон хотод амьдардаг байжээ. Гэвч түүний цалин маш бага учраас арай ядан амьдралаа авч явдаг байжээ. Түүнд энэ нөхцөл байдлаасаа гарах ямар ч найдвар байсангүй. Тиймээс тэр аажмаар цөхөрч, сэтгэлээ унасаар байв. Гэтэл тэр нэгэн өдөр гэнэт маш чухал мэдээг хүлээж авсан байна. Тэр дэлхийд алдартай нэгэн одын хамаатан болохоо олж мэдсэн байна. Үүнийгээ олж мэдсэнээр амьдралыг харах түүний хараа эрс өөрчлөгджээ. Тэгээд тэр коллежид суралцаж, илүү дээр амьдралаар амьдрахаар тэмүүлж эхэлсэн байна. Тэгвэл юу энэ залуу хүүг өөрчлөгдөхөд хүргэсэн бэ? Түүний ур чадвар биш, нөхцөл байдал биш харин өөрийгөө харах хараа нь өөрчлөгдсөнөөр тэр амьдралаа өөрчилж чадсан юм. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд өөрсдийгөө Бурханы үнэний дагуу харах нь ямар чухал болохыг сануулан хэлж өгөх болно. Бид өөрсдийгөө Бурханы хүүхдүүд гэдгээ ойлгож ухаарах үед энэ чухал ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛӨХ БОЛНО.
22/04/202329 minutes 46 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Өгөөмөр сэтгэлийн нууц

Энэ үйлчлэлийг “Есүсийн төлөөх хүрэм” гэж нэрлэдэг. Ням гараг бүр пастор Эрик Дентон болон түүний багийнхан Калифорниагийн Риверсайдаас хөдөлж 80 орчим км зайг туулж, Лос Анжелесын гудамжин дахь орон гэргүй хүмүүст халуун хоол хүнс, дулаан хувцас аваачиж өгдөг байна. Тэдгээр орон гэргүй хүмүүсийн ихэнхийнх нь хувьд тэдний бэлэг үнэлж баршгүй үнэ цэнтэй юм.
18/04/20233 minutes 19 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 2 хэсэг

Дуулал 51-р бүлэгт Давид хаан, “Харагтун, сэтгэлийн гүнд үнэн байхыг Та хүсдэг бөгөөд дотоод чанадад минь Та мэргэн ухааныг мэдүүлнэ” гэсэн байдаг. Үнэхээр Бурхан Өөрийн төгс мэргэн ухааныг бидний зүрх сэтгэл, оюун санааны гүнд гүн нэвчин уусаасай гэж хүсдэг. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд “ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ” хэмээх цуврал хичээлээ үргэлжлүүлэн заах болно. Өнөөдрийн хичээлээр Др.Стэнли Христэд итгэгчдийн анхаарлыг Христийн доторх тэдний байр сууринд хандуулах болно. Христэд итгэгчид бид өөрсдийгөө хэн болохыг бүрэн дүүрэн ойлгож ухаарах үедээ өөрсдийнхөө үнэ цэнийг өөр хэн нэгэн хүнээр тодорхойлуулах гэж оролдохоо больдог. Учир нь бид бүгд Христийн дотор Бурханы гэр бүлийн гишүүд юм. Энэ нь биднийг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй үнэ цэнтэй болгодог. Тиймээс Др.Стэнлийн хичээлийг сонсох явцдаа энэ чухал үнэнийг та эргэцүүлэн бодоорой.
16/04/202324 minutes 39 seconds
Episode Artwork

ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ – 1 хэсэг

Бүхий л амьдралынхаа туршид эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцсэн хүмүүсийн түүх олон бий. Зарим хүмүүс эрх чөлөөнийхөө төлөө ажил хөдөлмөр, гэр бүл, амь амьдралаа хүртэл зориулдаг. Хэдийгээр асар их төлөөсийг төлсөн ч эрх чөлөөний төлөөх тэмцлээ тэд зогсоолгүй дарангуйллын эсрэг тэмцсэн байдаг. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараас эхлэн биднийг гэм нүглийн хүнд ачаанаас чөлөөлөгдөхөд туслах зорилготой 10 хэсэгт цуврал хичээл эхэлж байна. Др.Стэнли энэхүү хичээлээрээ дамжуулан итгэлийн амьдралдаа баяр хөөр, ялалтаар цанган амьдарч буй тэр л итгэгчдэд хандан ярих болно. Ингээд хамтдаа “ҮНЭН ТАНЫГ ЧӨЛӨӨЛНӨ” гэсэн сэдвээр суралцацгаая.
15/04/202324 minutes 28 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурхан бидэнд үргэлж хамгийн сайныг хүсдэг

Бурхан биднийг болон бидний үр хүүхдүүдийг “үүрд сайн сайхан байгаасай” гэж хүсдэг гэдгийг та мэдэх үү? Үнэндээ Тэр биднийг Өөрийг нь дуулгавартай дагаасай гэж хүсдэг нь бидний сайн сайхны төлөө юм.
11/04/20233 minutes 10 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫГ СОНСОХОД СААД БОЛДОГ ЗҮЙЛС - 2 хэсэг

Та хэзээ нэгэн цагт “амьдрал ямар дуу чимээтэй юм бэ?” гэж бодож байсан уу? Үнэхээр бид байнгын дуу чимээн дунд амьдардаг. Тиймээс маш олон итгэгчид Бурханы дуу хоолойг сонсож чаддаггүйд гайхах хэрэг үгүй юм. Тэгвэл Др.Стэнли бидэнд Бурхан Өөрийн үгийг бидэнд хэзээ ч хашхирч хэлдэггүй, бидний анхаарлыг татах гэж хэзээ ч биднийг татаж чангаадаггүй гэдгийг сануулж байна. Харин Өөрийг нь эрэн хайхыг Тэр тэвчээртэйгээр хүлээж байдаг. Хэрвээ бид Бурханы дуу хоолойг сонсохыг хүсвэл, бид өөрсдийгөө амьдралын аливаа дуу чимээнээс салгаж, Бурханд бүх анхаарлаа хандуулах учиртай юм. Тэгвэл БУРХАНЫГ СОНСОХОД СААД БОЛДОГ ЗҮЙЛСИЙГ амьдралаасаа хэрхэн зайлуулах вэ гэдгийг Др.Стэнли бидэнд хэлж өгөх болно.
09/04/202326 minutes 13 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫГ СОНСОХОД СААД БОЛДОГ ЗҮЙЛС - 1 хэсэг

Бурхан өнөөдөр ч хүмүүст үгээ айлдсаар байгаа гэдэгт, тэр дундаа танд үгээ айлдах боломжтой гэдэгт та үнэхээр итгэдэг үү? Бурханы айлдаж байгаа үгийг та тодорхой, оновчтойгоор сонсож чадна гэдэгтээ та итгэлтэй байдаг уу? Хамтдаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Бурхантай харилцахад бидэнд саад болдог хүчин зүйлсийн талаар бид ярилцах болно. Др.Стэнли бидний сүнслэг чихийг хатууруулж, Бурханы дуу хоолойг сонсоход бидэнд саад болдог 10 нийтлэг хүчин зүйлсийн талаар өгүүлэх болно. Таны амьдралд тэдгээр саад тотгорууд байна уу гэдгийг та анхааралтай ажиглаж, тэдгээрийг хэрхэн ялан дийлэхийг олж мэдээрэй. Өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэн танд Бурханы дуу хоолойг сонсоход чинь танд тусалж, “БУРХАНЫГ СОНСОХОД СААД БОЛДОГ ЗҮЙЛСийг” амьдралаасаа зайлуулахад чинь туслах болно гэдэгт бид итгэлтэй байна.
08/04/202323 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Есүсийн төлөө эргэж ирэх

Амилсны баярт зориулсан "Есүс дуудаж байна" нэвтрүүлэг Өнөөдөр Лук 22:31-34 эшлэлээс Есүс рүү эргэж ирсэн Симон Петрийн тухай үзэх болно.
07/04/202313 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Христтэй хамт цовдлогдсон гэмт хэрэгтний сүүлчийн сонголт

Амилсны баярт зориулсан "Есүс дуудаж байна" тусгай нэвтрүүлэг Өнөөдөр Лук 23 бүлгээс Христтэй хамт цовдлогдсон гэмт хэрэгтний сүүлчийн сонголтын тухай түүхээс суралцах болно.
06/04/202317 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Усан дээгүүр алхав

Амилсны баярт зориулсан "Есүс дуудаж байна" тусгай нэвтрүүлэг. Өнөөдөр Матай 14:22-32 эшлэлд өгүүлсэн "Усан дээгүүр алхсан Петр"-ийн түүхээс суралцах болно.
05/04/202317 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Иерихо хотын сохор эр

Амилсны баярт зориулсан "Есүс дуудаж байна" нэвтрүүлэг Өнөөдөр Лук 18:35-43 эшлэлд өгүүлсэн "Иерихо хотын сохор эр"-ийн түүхээс суралцах болно.
04/04/202314 minutes 46 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурхан хэр том бэ?

Дуулал 33:6-д хэлэхдээ, “ЭЗЭНий үгээр тэнгэрс, амных нь амьсгалаар тэдгээрийн Түг түмд бүгдээрээ бүтээгдсэн билээ” (Дуулал 33:6) гэсэн байдаг. Магадгүй бидний хувьд Бурханы агуу чанарыг таньж мэдэхийн тулд уншиж судалбал зохих Библийн дараа орох хамгийн чухал ном одон орон судлалын ном байж болох юм. Учир нь бидний итгэдэг Бурхан ямар агуу том болохыг ойлгож мэдэх нь бидний итгэлийг хүчирхэгжүүлж байдаг юм.
04/04/20232 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Хатингар гартай хүн

Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ, Над дээр ир. Би та нарыг амраая. Матай 11:28 Амилсны баярт зориулсан "Есүс дуудаж байна" тусгай нэвтрүүлэг Өнөөдөр Лук 6:6-10 эшлэлд өгүүлсэн "Хатингар гартай хүн"-ий түүхээс суралцах болно.
03/04/202315 minutes 37 seconds
Episode Artwork

БИДНИЙ ТУСЛАГЧ

Заримдаа бид гэрээ цэвэрлэж байхдаа эсвэл гэрийн даалгавраа хийж байхдаа хэн нэгнээс тусламж авахыг хүсдэг шүү дээ. Тэгвэл итгэлийн амьдралдаа та хэнээс тусламж авах вэ? Бидний аз болоход Бурхан биднийг ганцааранг маань үлдээгээгүй байна. Харин ч Тэр бидэнд бүх талаар тусалж чадах хамгийн агуу Туслагчийг өгсөн. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд Ариун Сүнсний тусламжийн талаар өгүүлэх болно. Харамсалтай нь ихэнх итгэгчид өдөр тутмын амьдралдаа Ариун Сүнсний тусламжийг тэр бүр анзаардаггүй. Гэтэл бид өөрсдийн хүчээр итгэлийн амьдралаар амжилттай амьдарч чадахгүй гэдгийг Бурхан мэддэг учраас бидэнд Ариун Сүнсийг туслагч болгон илгээсэн юм. Тиймээс хамтдаа БИДНИЙ ТУСЛАГЧ болсон Ариун Сүнсний талаар суралцацгаая.
02/04/202325 minutes
Episode Artwork

ХРИСТИЙН ЦУС: БИДЭНД ТУНХАГЛАГДСАН ҮНЭН

Христийг энэ дэлхий дээр амьдарч байх хугацаанд Түүнийг даган явах нь ямар байсныг та төсөөлөөд үзээрэй. Түүнийг дагаснаараа та Түүний үйлдэх гайхамшгуудыг харах байсан. Түүний үнэний сургаалуудыг сонсох байсан. Хамгийн гол нь Түүнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцах хувьчилсан цагуудыг гаргах боломжтой байх байсан. Гэтэл Түүнтэй тийм дотно байсан хүмүүсийн хувьд Түүнийг загалмайд хадагдан цусаа урсгахыг харах ямар аймшигтай байсныг та бас төсөөлж байгаа байх. Энэ аймшигт үзэгдлийг харж айж цочирдсон шавь нар нь тэрхэн мөчид тэдний нүдний өмнө ямар агуу гайхамшигтай үйл явдал өрнөж байгааг ойлгож ухаараагүй нь лавтай юм. Тэгвэл өнөөдөр ч маш олон хүн Есүс Христийн үхлийн үнэ цэн, утга учрыг бүрэн дүүрэн ойлгож чадаагүй л явна. Угтаа бол хүн бүрд мөнх амийн үүдийг нээхийн тулд Есүс Христ сайн дураараа амиа өгч, цусаа урсгасан юм шүү.
01/04/202324 minutes 57 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Зогсолтгүй урагшил

“Зөвт хүн далдуу мод шиг цэцэглэж, Ливан дахь хуш мод шиг ургана. ЭЗЭНий өргөөнд тэд суулгагдаж Бурханы маань хүрээнүүдэд тэд цэцэглэнэ. Тэд хөгширсөн ч жимс гаргана. Тэд шүүслэг ба ногоон байна” (Дуулал 92:12-14). Надад энэ үгс үнэхээр сайхан санагддаг. Хөгширсөн ч үр жимсээр дүүрэн, шүүслэг ногоон байна гэдэг сайхан хэрэг биш гэж үү? Бид ингэж л амьдрах учиртай.
28/03/20233 minutes 29 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы амлалтуудад итгэхийн учир

Иеремиа 29:11-д ийм нэгэн гайхамшигтай амлалт бичигдсэн байдаг: “Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг Би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшгийн бус, сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм» гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна”.
27/03/20236 minutes 12 seconds
Episode Artwork

ХРИСТИЙН ЦУС: ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГА

Тэртээ 2000 жилийн тэртээд Голготын толгод дээр босгосон загалмайд хүмүүс Есүс Христийг цовдолсон. Түүний шархадсан биеэс цус тасралтгүй урссаар байсан. Хэдийгээр энэ дүр зургийг төсөөлөхөд аймшигтай боловч хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхэд Христийн үхэл зайлшгүй шаардлагатай байсан юм. Хэрвээ бид Христийн үүрсэн загалмайг, Түүний урсгасан цусыг үгүйсгэх юм бол Христитгэлийг бүхэлд нь үгүйсгэж байгаагаас ялгаагүй юм. Учир нь Түүний урсгасан цусны гавьяагаар бидний гэм нүгэл цагаатгагдаж, Түүнд итгэх итгэлээр бид мөнхийн амийг авах боломжтой болсон юм. Учир нь бидний авралд Христийн цус ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛГАТАЙ байсан билээ. Тэгвэл Др.Стэнли өнөөдөр бидэнд бидний авралд Христийн цус яагаад заавал шаардлагатай байсан болохыг тайлбарлан өгүүлэх болно.
26/03/202323 minutes 45 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы дотроос өөрийгөө олох нь

Бидний амьдралд хүнд хэцүү асуудал тулгарч, уй гашуу нөмрөх үед бид өөрийн мэдэлгүй, “Бурхан минь, Та хаана байнаа? Намайг хаана явж байгааг Та мэдэж байна уу?” гэж асуудаг. Ингэж асуухдаа бид угтаа бол, “Бурхан минь, Та үнэхээр бүхнийг хянаж байгаа гэж үү? Энэ хүнд хэцүү цаг үеийг даван туулахад Та надад үнэхээр тусалж чадна гэж үү?” хэмээн асууж байдаг.
25/03/20235 minutes 55 seconds
Episode Artwork

БИДНИЙГ ХАЙРЛАСАНДАА БИДЭНД МӨНХИЙН УЛСЫГ БЭЛДСЭН БУРХАН

Эзэн Есүс баривчлагдсан тэр шөнөө шавь нартаа дараах үгсийг захисан байдаг. Иохан 14:3-г уншивал, [3] “Би явж, та нарт орон байр бэлдчихвэл, дахин ирж, та нарыг Өөртөө авна. Би хаана байна, та нар мөн тэнд байх болно. гэсэн байна. Энэ бол биднийг хайрлаж, бидэнд санаа тавьдаг, Бурхан Эзэний маань гайхамшигтай амлалт юм. Хожмын нэг өдөр энэ дэлхий дээрх бидний амьдрал дуусахад бид Эзэн Есүстэй уулзаж, түүнтэй мөнхийн мөнхөд хамт байх болно. Тэгвэл таны мөнхийн орон байр ямар байхыг та мэдэх үү? Мөнхийн улсад очно гэсэн бодол таны дотор баяр хөөрийг төрүүлж байна уу? Хэрвээ үгүй бол та мөнхийн улсыг ямар гайхамшигтай газар болохыг төдийлөн сайн мэдэхгүй байна гэсэн үг. Тиймээс Др.Чарльз Стэнли өнөөдөр бидэнд “биднийг хайрласандаа, бидэнд мөнхийн улсыг бэлдсэн” тэр агуу Бурханы талаар олон гайхамшигтай үнэнийг хуваалцах болно.
25/03/202322 minutes 18 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхан Христэд итгэгч үү?

“Хүндэт Др.Сала, танаас асуух асуулт байна. Есүс Христ, Бурхан хоёр Христэд итгэгч үү? Хэрвээ тийм биш бол Бурхан Христ хоёр нэгдмэл байж чадахгүй болох биш үү?” гэж 8 настай сонсогч маань асуусан байна. Энэ бол үнэхээр чухал бас хариулахад амаргүй асуулт. Ямартай ч би бяцхан сонсогчийнхоо энэ чухал асуултад өөрийнхөөрөө хариулт өгөх гэж хичээе.
24/03/20235 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Есүс дуудаж байна

Есүс дуудаж байна нааш ир Хүнд ачаа үүрсэн нэгэн Над руу ир Есүс дуудаж байна нааш ир Яд‍‍арсан нэгэн Над руу ирэгт‍‍үн Есүс дуудаж б‍‍айн‍‍а Хараагаа Эзэнд өр‍‍гөөч Эмтэрсэн зүрхнээс Тэр х‍‍ол биш Хараагаа Эзэнд өр‍‍гөөч Эмтэрсэн зүрхнээс Тэр х‍‍ол биш Чичирсэн гар, цөхөрсөн сэтгэл ээ Загалмайн өмнө авч ир‍‍ээч Есүс дуудаж байна нааш ир Хүнд ачаа үүрсэн нэгэн Над руу ир Есүс дуудаж байна нааш ир Яд‍‍арсан нэгэн Над руу ирэгт‍‍үн Есүс дуудаж б‍‍айна Та мэддэг миний бүх бодлуудыг Та мэддэг миний бүх залбирлыг Та мэддэг миний бүх асуултыг Та мэддэг миний бүх талархлыг Та мэддэг миний бүх бодлуудыг Та мэддэг миний бүх залбирлыг Та мэддэг миний бүх асуултыг Тэнгэр‍‍лэг Эцэг минь надад хариул‍‍на
22/03/20236 minutes 54 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Үхлээс амийг олох нь

Үхэлтэй нүүр тулсан хүн бүр ямар нэгэн онцгой зүйлийг хардаг эсэхийг би мэдэхгүй. Гэхдээ үхлийн ирмэгт хүрч тэр онцгой зүйлийг хараад, эргэж ирсэн хүмүүсийн хувьд амьдрал нь үүрд өөрчлөгддөг гэдгийг би мэднэ.
22/03/20235 minutes 58 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Үхлийн тухай чухал ойлголт

Есүсийг загалмайд цовдлогдох үед түүний дэргэд цовдлогдсон 2 гэмт хэрэгтний нэг нь Түүнд хандан, “Есүс ээ, Та Өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай” хэмээн хашхирсан байдаг. Харин Есүс түүнд хандан, “Үнэнээр Би чамд хэлье. Өнөөдөр чи Надтай хамт Диваажинд байх болно” хэмээн хариулсан байдаг.
21/03/20236 minutes 11 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Төгс байдал ба тогтмол байдал

Нэгэн эмэгтэй анхны хүүхдээ төрүүлэхдээ дотроо “төгс ээж байх” шийдвэр гаргажээ. Ингэхдээ тэрээр хүүхдийнхээ хэрэгцээг бүрэн хангасан, ухаалаг сурган хүмүүжүүлэгч байж, хүүхдээ Сургаалт үгс 22:6-д бичигдсэнчлэн Бурханы замаар дагуулах болно хэмээн шийджээ. Гэвч тэрээр удалгүй нэг чухал үнэнийг ухаарсан байна.
21/03/20232 minutes 45 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Стрессийг ялан дийлэх 7 арга зам

Шавь нартаа хандан Эзэн Есүс хэлэхдээ, “Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан” (Иохан 16:33) хэмээн айлдсан юм. Энэ үг танд ч бас хамаатай гэдгийг та санаарай.
20/03/20235 minutes 47 seconds
Episode Artwork

БИДНИЙГ ТАЙТГАРУУЛДАГ БУРХАН

Дэлхийн өнцөг булан бүрт буй Христэд итгэгчдийн өдөр тутмын амьдралд гэнэтийн таагүй үйл явдлууд тохиолдох нь ердийн үзэгдэл юм. Амьсгал хурааж буй эхнэрийнхээ орны дэргэд цөхрөнгөө баран сууж буй нөхөр, гэрээсээ оргосон охиноосоо дуудлага ирэхийг тэсэн ядан хүлээж буй эх, амьдралынхаа туршид зүттгэн байж босгосон бизнес нь нүдэн дээр нь нуран унаж байгааг ухаарсан бизнесмэн. Ийм байдалд орох үедээ бид хамгийн түрүүнд, “Бурхан минь, Та хаана байна аа?” хэмээн дуу алддаг. Магадгүй та яг одоо ч ийм нөхцөл байдалд орчихсон байж болох юм. Тэгвэл Христэд итгэгчид бид зовлон шаналал дундаа хэзээ ч цор ганцаараа зогсдоггүй гэдгийг Др.Стэнли бидэнд сануулж байна. Хэрвээ танд Бурхан Эцэгийн тань урам зориг, тайтгарлын үг хэрэгтэй байгаа бол өнөөдрийн дугаарыг маань анхааралтай сонсож, бидний итгэдэг Бурхан бол “БИДНИЙГ ТАЙТГАРУУЛДАГ БУРХАН” гэдгийг олж мэдээрэй.
19/03/202324 minutes 41 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Стрессийг Бурханы байр сууринаас харж сурах нь

Христэд итгэгчид бидэнд аливаа стресс дарамтыг даван гарах гайхамшигтай арга замуудыг Бурхан өгсөн гэдэгт бүрэн итгэлтэй байдаг. Тиймээс би танд дараах чухал зөвлөмжүүдийг өгмөөр байна.
18/03/20235 minutes 29 seconds
Episode Artwork

БИДНИЙГ ХАЙРЛАСАНДАА БИДНИЙГ ӨӨРТЭЙГӨӨ АДИЛ БОЛГОН ӨӨРЧИЛДӨГ БУРХАН

Сатан Еден цэцэрлэгтээ Еваг амжилттай хуурч “чи Бурхантай адил болно” хэмээн итгүүлж чадсан. Энэ худал хуурмагт нь Адам Ева 2 итгэсэн учраас Бурханы тушаалыг зөрчиж, Бурханы эсрэг нүгэл үйлдсэн юм. Тэр цагаас эхлэн хүн төрөлхтөн Бурхантай адил болох гэсэн адын хүсэлдээ автан амьдрах болсон юм. Үнэндээ бүхий л бардамналын цаана хүмүүний өөрийгөө бурханчлан өргөмжлөх гэсэн хүсэл нуугдаж байдаг. Харин Бурхан бидэнд хайртай учраас биднийг Өөрийн Хүү Есүс Христтэй адил дүр төрхийн дагуу өөрчлөхийг хүссэн. Есүс Христтэй адил дүр төрхийн дагуу өөрчлөгдөнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бид зөвхөн мөнхийн улсад очсон хойноо л Есүстэй адил болон өөрчлөгдөх үү? Эсвэл бид энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаандаа ч Христтэй адил дүр төрхийн дагуу өөрчлөгдөх боломжтой юу? Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Чарльз Стэнли бидэнд Еден цэцэрлэгт өрнөсөн үйл явдлын өөр нэгэн хэсгийг бидэнд тайлбарлаж, биднийг хайрласандаа “БИДНИЙГ ӨӨРТЭЙГӨӨ АДИЛ БОЛГОН ӨӨРЧЛӨХӨӨР ТОГТСОН БУРХАН”-ыг бидэнд дахин т
18/03/202329 minutes 10 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Стрессийг бид хэрхэн харж, хэрхэн ойлгох ёстой вэ?

Хэрвээ та Христэд итгэгчид бид стресстэх ёсгүй гэж боддог бол Библийн баатруудын амьдралд юу тохиолдож байсныг эргээд нэг санаарай. Жишээ нь арслантай нүхэнд хаягдсан Даниелыг санацгаая. Бурханы түүнийг авраагүй бол тэр арслангийн хоол болох байсан. Энэ нь түүнийг ямар их стресс дарамтанд оруулж байсныг та төсөөлж байгаа байх.
17/03/20236 minutes 22 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Стресс бидэнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Сэтгэл судлаач, пастор Др.Жак Моррис хэлэхдээ, “Стрессээс үүдэлтэйгээр маш их ядралт үүсдэг бөгөөд ядарсан хүн амархан түгшиж, түгшүүр нь санаа зовнилд хүргэн, хэтэрхий их санаа зовнил нь эцэстээ тухайн хүнийг сэтгэл гутрал руу түлхдэг” гэсэн байдаг. Стресс нь бидний сүнслэг амьдралд сөргөөр нөлөөлж байдаг.
16/03/20235 minutes 55 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Стрессийн сөрөг нөлөө

Эзэн Есүс шавь нартаа хандан, “Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан” хэмээн хэлж байсныг та битгий мартаарай.
15/03/20234 minutes 44 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Таны амьдралд хандсан Бурханы төлөвлөгөөг таньж мэд

Өнөөдөр танай гэрт Библи байсаар байтал та уншихгүй тоосонд даруулан хадгалсаар байгаа юм биш биз? Хэрвээ тийм бол энэ дэлхий дээрх хамгийн агуу зэвсэг таны гарт байгаа гэдгийг санаарай. Энэ бол Библи.
14/03/20236 minutes 19 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Хэрхэн бүхнийг гомдол, маргаан үгүйгээр хийх вэ?

Ердөө тавхан үг. Тэгээд л боллоо. Гэхдээ энэ 5 үг бол маш хүчтэй үгс. Энэ үгсийг би Библиэс олж уншсан юм. Энд ийнхүү бичигдсэн байна: “Бүхнийг гомдол маргаан үгүйгээр хийцгээ” (Филиппой 2:14).
14/03/20233 minutes 13 seconds
Episode Artwork

БИДНИЙГ ХАЙРЛАСАНДАА БИДЭНТЭЙ АМЬД ХАРИЛЦААГ ТОГТООСОН БУРХАН

Та халуун уураар дүүрэн угаалгын өрөөнд өөрийгөө толинд харж үзсэн үү? Халуун уур толийг бүрхэх үед бид толинд өөрийгөө харах ямар ч боломжгүй болдог шүү дээ. Та толио арчиж болох ч халуун уур үүсгэж байгаа шалтгааныг зогсоохгүй юм бол тэр толь дахиад л ууранд дарагдах болно. Үүний нэгэн адил бидний амьдралд буй гэм нүгэл бидний Бурхантай харилцах харилцаанд яг л ийм нөлөөг үзүүлдэг. Тэр тэрхүү уур мананг сайн үйлс, чуулганы үйлчлэл, Библи уншлагаар дамжуулан арчихыг оролдож болох ч цаад шалтгаан болсон гэм нүглийн асуудлаа шийдэхээс нааш Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл чинь уур мананд дарагдсан хэвээрээ байх болно. Тиймээс Др.Стэнли бидэнтэй өнөөдөр “БИДНИЙГ ХАЙРЛАСАНДАА БИДЭНТЭЙ АМЬД ХАРИЛЦААГ ТОГТООСОН БУРХАН”-ы талаар үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Ингээд хамтдаа Др.Стэнлийн ярианд анхаарлаа хандуулцгаая.
12/03/202323 minutes 16 seconds
Episode Artwork

БИДНИЙГ ХАЙРЛАСАНДАА БИДНИЙГ АВРАХААР ИРСЭН БУРХАН - 2 хэсэг

ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд хүн бүр эхээс мэндлэхдээ гэм нүглийн хүлээсэн дор мэндэлдэг гэдгийг сануулах болно. Биднийг хүлж боолчлогч нь Сатан бөгөөд бид өөрсдийнхөө хүчээр түүний хүлээс, гав гинж, боолчлолоос чөлөөлөгдөх боломжгүй юм. Гэвч Бурхан бидний энэ найдвар тасарсан нөхцөл байдлыг харахдаа биднийг чөлөөлүүлэхийн тулд Есүс Христийг илгээсэн. Харин Есүс энэхүү аврах тусгай ажиллагааг амжилттай явуулж, ёрын муугийн хүчийг нэг мөсөн нухчин дарсан билээ. Ингээд хамтдаа “БИДНИЙГ ХАЙРЛАСАНДАА БИДНИЙГ АВРАХААР ИРСЭН БУРХАН”-ы талаар үргэлжлүүлэн суралцацгаая.
11/03/202324 minutes 49 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхан бүгдийг уучилдаг гэж үү?

ЭЗЭН, хэрэв Та хилэнцийг тооцвоос, Аяа, Эзэн, хэн тэсвэрлэн зогсож чадах вэ? Харин Танаас эмээхийн тулд Уучлал нь Танд байдаг билээ. Дуулал 130:3-4 “Бид дайснаа уучлах хэрэгтэй. Гэхдээ дүүжлүүрт өлгөснийхөө дараа” хэмээн Зигмунд Фройд хэлсэн байдаг. Ийм үзэл бодолтой хүн хэзээ ч дайсантай болохгүй байхын төлөө залбирвал зохино. Учир нь бусдыг үл уучлагч нэгэн хэзээ нэгэн цагт өөрийнхөө гарах тэр гүүрийг өөрийн гараар нурааж байдаг.
10/03/20235 minutes 56 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Гэм нүглийн асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ?

“Гэмт үйлдэлээ далдлагч хэзээ ч үл дэвжюү. Гэвч улайгаад, орхигч хайр энэрлийг хүртюү” Сургаалт үгс 28:13 “Бүх юмс өөрчлөгддөг, гэхдээ юу ч өөрчлөгддөггүй” гэсэн үг байдаг. Цаг хугацааны явцад соёл иргэншлүүдэд томоохон өөрчлөлтүүд явагддаг боловч тэрхүү өөрчлөлт дунд амьдарч буй хүмүүс бид тэр бүр өөрчлөгддөггүй ажээ.
09/03/20236 minutes 2 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бага зүйлд ч сэтгэл хангалуун байх нь

Хэр ихийг “хангалттай” гэж үзэх вэ? Энэ асуултад Жон Рокфеллер хариулахдаа, “дахиад жаахан их” гэж хариулсан гэдэг. Шотландын нэрт зохиолч Жорж МакДоналд нэгэнтээ, “Мөнгөнд шунасан баян хүн л мөнгөний боол байдаг юм бишээ. Мөнгөгүй байна хэмээн шаналж мөнгөний төлөө улайран зүтгэж байгаа ядуу хүн ч бас мөнгөний боол гэсэн үг” хэмээн бичсэн байдаг. Тэгвэл би эхний асуултаа дахиад асууя. Бид бүхэн сэтгэл хангалуун байхад хэр их зүйл шаардлагатай вэ?
08/03/20236 minutes 16 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Эгэл амьдралын нууц

эгэл байдал нь бидэнд сэтгэл ханамжийг өгдөг. Өнөөгийн нийгэм биднийг аз жаргалтай байхын тулд илүү ихийг өөрийн болгох ёстой гэж итгүүлэх болсон байна. Энэ итгэл үнэмшил дээр дөрөөлөн ашиг хонжоо олдог салбарууд ч бий болсон байна. Харин эсрэгээрээ эгэл жирийн байдал нь биднийг байгаль дэлхийн хэмнэлтэй хөл нийлүүлэн алхахад тусалдаг
07/03/20236 minutes 7 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Нүсэр ажлын ард гарах гарын авлага

МЭӨ V зууны үед Иерусалим хотын хэрмийг хараахан сэргээн босгож амжаагүй байсан юм. Тиймээс хот ямар ч хамгаалалтгүй болсон байлаа. Харин Нехемиагийн удирдлага дор Израильчууд энэ асуудлаа шийдэж чадсан юм.
07/03/20232 minutes 58 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ичгүүр ямар тохиолдолд зөв байдаг вэ?

Христэд итгэгчид бид Бурханаар гэм нүглээ уучлуулсан учраас Бурханы оршихуйд ямар ч ичгүүргүйгээр зогсох боломжтой гэдгийг элч Петр, Паул нарын аль аль нь батлан хэлсэн байдаг. Энгийнээр хэлбэл Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөөсийг төлсөн учраас бидэнд ямар ч ичгүүр байхгүй юм.
06/03/20235 minutes 12 seconds
Episode Artwork

БИДНИЙГ ХАЙРЛАСАНДАА БИДНИЙГ АВРАХААР ИРСЭН БУРХАН - 1 хэсэг

Нэгэн туршлагатай усанд сэлэгч өглөө эртлэн босож, гэрийнхээ ойролцоох нуурт сэлж гэнээ. Гэтэл яг сэлж байх үед нь түүний шөрмөс татаж орхисон байна. Эрэг рүү буцахыг хүссэн ч эрэг дэндүү хол байлаа. Аж болоход түүний ойролцоо завьтайгаа хөвж явсан загасчин түүнийг хараад түүн рүү аврах цагариг шидсэн байна. Тэгвэл шөрмөс нь татаж живэхдээ тулсан сэлэгчийг бид ингээд аврагдчихлаа гэж үзэх үү? Үгүй ээ. Тэр эхлээд гараа сунгаж, тэрхүү аврах цагаригаас шүүрэн авах ёстой. Тэгж байж тэр живэх аюулаас бүр мөсөн мултарч чадна. Тэгвэл хүн төрөлхтнийг аврахаар ирсэн Есүс Христ бол хүн төрөлхтөн рүү Бурхан илгээсэн цорын ганц аврах цагираг гэдгийг Др.Стэнли бидэнд сануулж байна. Тэр биднийг гэм нүглийн тэнгист живэхээс аврах авралын цагариг юм. Харин бид Түүн рүү гараа сунгаж Түүнээс зуурах ёстой юм. Ингээд хамтдаа энэ цагт “БИДНИЙГ АВРАХААР ИРСЭН БУРХАН” гэсэн сэдвээр суралцацгаая.
05/03/202324 minutes 51 seconds
Episode Artwork

БИДЭНД ӨӨРИЙГӨӨ ИЛЧИЛСЭН БУРХАН

Магадгүй таны хувьд Бурханы талаар судалж, таньж мэднэ гэдэг бага зэрэг амаргүй зүйл мэт санагдаж байж болох юм. Энэ том сэдвийг бид хаанаас нь эхэлж барьж авах вэ? Бурханыг таньж мэдэх эрэл хайгуулаа яг хаанаас эхлэх нь зүйтэй вэ? Ингээд бодохоор Библийн Бурханыг таньж мэднэ гэдэг зарим хүмүүсийн хувьд хэтэрхий төвөгтэй, магадгүй бага зэрэг айдас төрүүлэм санагдаж байж ч болох юм. Учир нь олон хүн Бурханыг алс хол оршдог, хатуу хүйтэн сэтгэлтэй, биднийг үл тоодог нэгэн мэтээр төсөөлдөг. Тэгвэл энэ бүх ойлголт нь хий хоосон домог бөгөөд харин ч Бурхан биднийг хайрласандаа “БИДЭНД ӨӨРИЙГӨӨ ИЛЧИЛСЭН БУРХАН” болохыг Др.Стэнли батлан өгүүлж байна.
04/03/202326 minutes 23 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ичгүүр ямар тохиолдолд буруу байдаг вэ?

Таныг буруу зүйл хийж байгааг чинь хэн нэгэн зэмлэх үед эндээс та ичгүүрийг мэдрэх болно. Энэ бол зүйн хэрэг. Харин эсрэгээрээ та өөрийгөө байгаагаараа алдаа дутагдалтай, байгаагаараа гажиг согогтой нэгэн мэтээр санаж, үүнд итгэж эхэлбэл энэ ичгүүр маш нотой сөрөг үр дагавартай юм.
03/03/20235 minutes 15 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хэрхэн шинэ хүн болох вэ?

Гүн ухаантан Сократ “Өөрийгөө таньж мэд!” гэсэн үгээрээ алдаршсан бол түүнээс хойш 400 жилийн дараа мэндэлсэн Есүс Христ, “Өөрийгөө өг!” хэмээн сургасан юм. Өөрийгөө таньж мэдэх болон өөрийгөө өгөх хоёр хоорондоо эрс тэс ялгаатай гэдгийг би энд онцолмоор байна. Өөрийгөө таньж мэднэ гэдэг чухал. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бид өөрсдийгөө таньж мэдсэн ч олж мэдсэн зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж чаддаггүй. Тиймээс ч Сократ, “Өөрсдийгөө таньж мэднэ гэдэг тийм ч таатай хэрэг биш” хэмээн онцолсон байдаг.
02/03/20235 minutes 36 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Өөрийгөө таньж мэдэхэд чинь туслах 7 зөвлөмж

Та өөрийгөө хэр сайн мэдэх вэ? Хэрвээ та өөрийгөө таньж мэдэхийг үнэхээр хүсэж байгаа бол танд туслах дараах 7 асуултыг МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖөөс сонсоорой.
01/03/20236 minutes 8 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Итгэлийн амьдрал ба гүйлтийн уралдаан

Үнэхээр та гүйхгүй бол ялж чадахгүй. Гэхдээ та Бурханы төлөвлөгөөнөөс гадуур гүйвэл мөн л ялж чадахгүй гэдгийг ойлгоорой.
28/02/20235 minutes 24 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бүтэлгүйтлээ ардаа орхин урагшлах нь

Еврей номын 10-р бүлэгт л гэхэд итгэгчдэд хандан уриалахдаа, Бурхан руу “үнэн зүрхээр ойртон очицгооё”, “Найдвараа хүлээн зөвшөөрснөө гуйвалгүй бат баримталцгаая”, “Хайр болон сайн үйлсийг бадраахын төлөө нэг нэгнээ анхаарч...”, “хамтран цуглахыг умартан зуршил болгосон зарим хүмүүсийг үл дагаж...”, “бие биенээ улам илүү зоригжуулъя” гэсэн байдаг.
28/02/20235 minutes 16 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Байгаа бүхнээрээ Бурханд итгэх нь

Эзэн Есүс нэгэнтээ, “Та нарын толгой дээрх ширхэг үс чинь хүртэл тоологдсон” (Лук 12:7) хэмээн хэлсэн байдаг. Гэхдээ Бурхан зөвхөн бидний үсийг л тоолдог юм биш гэдгийг миний найз Луэн олж мэдсэн юм.
28/02/20233 minutes 2 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханы тухай эргэцүүлэх нь

Бодол санаагаа Бурханы орших газар болгоно гэдэг үнэхээр онцгой атлаа маш практик ойлголт юм. Учир нь бид өөрсдөө бодол санааныхаа бүтээгдэхүүн юм. Бид юуг бодож санана, түүнийхээ дагуу үйлддэг. Тиймээс бидний бодол санаа Эзэнд тааламжтай байвал, бидний амьдрал ч мөн Эзэнд тааламжтай байх болно.
28/02/20232 minutes 41 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ -Бидний амьдрал дахь Бурханы ивээл ерөөлүүд

Тэнгис далай, гол мөрөнд олон төрлийн, ийм олон хэлбэр хэмжээтэй загаснууд байдаг шиг бидний дээрээс асгардаг Бурханы ивээл ерөөл ч бас олон янз байдаг. Зарим ивээл нь аварга том, зарим нь жижигхэн байж болно. Заримдаа бидний огт бодоогүй цагт, огт төсөөлөөгүй арга замаар Бурхан биднийг ивээдэг. Тиймээс та амьдралдаа буй Бурханы ивээл ерөөлүүдэд анхаарлаа хандуулаарай.
27/02/20234 minutes 43 seconds
Episode Artwork

ӨӨРИЙН ХЭРЭГЦЭЭГЭЭ ХЭРХЭН БУРХАНЫ АРГА ЗАМААР ХАНГАХ ВЭ?

Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Др.Стэнли бидэнд Бурханы товлосон цаг болон Бурханы хангалтыг тэвчээртэйгээр хүлээх хэрэгтэй болохыг сануулах болно. Үнэндээ Бурхан бидний хүссэн бүхнийг дандаа өгөөд байдаггүй. Бас тэр бүр бидний хүсэн хүлээсэн арга замаар ажиллаад байдаггүй. Учир нь Бурханд Өөрийн төлөвлөгөө, Өөрийн арга зам бий. Тиймээс хэрвээ бид Бурханы товлосон цаг, Түүний арга замуудад анхаарлаа хандуулах юм бол Тэр бидний хэрэгцээг гайхамшигтайгаар хангах болно.
25/02/202326 minutes 21 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Галуунаас суралцах 6 чухал сургамж

Хүмүүс бид ихэнхдээ ан амьтдыг ухаан муутай гэж боддог. Гэтэл ихэнх тохиолдолд тэдний зөн совин болон тэдний бие биеэ гэх сэтгэл хүмүүс биднийхээ хавьгүй илүү байдаг. Тиймээс даруу байж чадвал бид галуунуудаас ч их зүйлийг сурч болно. Галуунаас суралцаж болох 6 чухал зүйлийг Мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлгээс сонсоорой.
24/02/20236 minutes 9 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Цаг хугацаагаа ухаалгаар ашигла

Цаг хугацаа үнэхээр нисэх мэт хурдан гэдгийг бид бүгд мэддэг. Орчин үед техник технологи өндөр хөгжсөн ч ямар ч мундаг технологи хоногийн 24 цагийг уртасгаж чадаагүй л байна. Тэгвэл хэн анх цаг хугацааг бий болгосон юм бол? Цаг хугацаа хаанаас ирээд хаашаа оддог юм бол?
23/02/20235 minutes 48 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Та Бурханы хувьд үнэ цэнтэй

Бурхан Эцэгийн хувьд бид ямар чухал үнэ цэнтэй болохыг бидэнд ойлгуулахын тулд жишээ авахдаа хүчирхэг бүргэд, эсвэл үзэсгэлэнт тогос бус харин эгэл жирийн бор шувууг сонгосон нь юутай гайхалтай хэрэг вэ? Заримдаа бид Бурхан бидний амьдралыг хэрхэн харж байгаа бол гэдэгт маш их анхаарал хандуулдаг. Бурхан үнэхээр бидэнд санаа тавьдаг гэж үү? Дэлхий дээр амьдарч байгаа олон тэрбум хүмүүсийг Бурхан үнэхээр нэг бүрчлэн мэддэг гэж үү?
22/02/20235 minutes 21 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Библи бол ер бусын ном

Хэрвээ Библи үнэхээр ер бусын ном юм бол энэ номыг бусад номоос өөр, онцгой болгодог ямар нэгэн шинж чанар байдаг болж таарна. Тэгвэл Библийг юу бусад номуудаас илүү онцгой, илүү өөр болгодог юм бэ? Олон зуун жилийн түүхтэй сонгодог зохиолуудаас Библи юугаараа ялгаатай юм бэ?
21/02/20234 minutes 22 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Тэнцвэртэй амьдралын нууц

Өнөөдөр бидний эргэн тойронд амьдарч буй хүмүүс санаа зовнил, буруутгал, сэтгэл гутрал, түгшүүрээр дүүрэн амьдарч байна. Учир нь Бурханы оршихуйгаас өөр хаанаас ч бид жинхэнэ тэнцвэртэй байдал, жинхэнэ тогтвортой байдлыг олж чадахгүй юм. Харин бид Христэд итгэж бидний итгэл бидний амьдралын зангуу болон хувирах үед сая бидний амьдрал ямар ч салхи шуурганд үл ганхах хөдөлшгүй багана болон хувирдаг.
20/02/20235 minutes 27 seconds
Episode Artwork

БЯЛХАМ ДҮҮРЭН АМЬДРАЛААР АМЬДРАХ НЬ – ХЭСЭГ 2

Есүс Христэд итгэж Бурханы хүүхэд болсон танд Бурхан онцгой сүнслэг бэлгүүдийг өгсөн юм. Тэгвэл бидний хувьд энэхүү сүнслэг бэлгээ таньж мэдэн, үүнийгээ Христийн биеийг босгон байгуулахын төлөө хэрхэн хэрэглэх учиртайг ойлгож ухаарах нь амин чухал юм. Тэгвэл энэ чухал зүйлийг ойлгож ухаарахад чинь туслахын тулд Библийн багш Др.Стэнли хүрэлцэн ирээд байна. Тэр бидэнтэй Ром 12-р бүлгээс хуваалцаж, “БЯЛХАМ ДҮҮРЭН АМЬДРАЛААР АМЬДРАХ НЬ” гэсэн сэдвээр ярилцах болно.
19/02/202328 minutes 12 seconds
Episode Artwork

БЯЛХАМ ДҮҮРЭН АМЬДРАЛААР АМЬДРАХ НЬ – ХЭСЭГ 1

Есүс Христэд итгэж Бурханы хүүхэд болсон хүн бүр Христийн биеийн нэгээхэн хэсэг болдог. Тэгвэл Бурхан Христийн биеийн нэг хэсэг болсон хүн бүрд Христийн биед үйлчлэх үйлчлэлийг тогтоож өгсөн байдаг. Тэгвэл Христийн бие доторх таны үйлчлэл юу вэ? Танаар дамжуулан бусдад хүрч, бусдыг босгон байгуулахыг та Бурханд зөвшөөрч байна уу? Энэ удаагийн дугаараараа бид Христэд итгэгчдэд өгөгдсөн 7 сүнслэг бэлгийн талаар үзэх болно. Ингэхдээ эдгээр сүнслэг бэлгүүдийн талаар итгэгчдэд байдаг буруу ойлголтуудын талаар болон, Сүнсээр удирдуулсан хүн болон махбодоор удирдуулсан хүний үйлдэл юугаараа ялгаатай байдаг болохыг үзэх болно. Хэрвээ та өнөөдрийн дугаарыг анхааралтай сонсож, энд яригдаж буй сүнслэг үнэнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол энэ нь таны итгэлийн амьдрал болон үйлчлэлд хүчтэй нөлөөг үзүүлэх болно гэдэгт би итгэлтэй байна.
18/02/202323 minutes 5 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хайр хамгийн чухал нь гэж үү?

Өнөө үед хүмүүс бид техник технологийн хөгжил дэвшил, сансар судлал, цөмийн энергийн асуудлаар амьсгалж байна. Тиймдээ ч маш олон хүн 1 Коринт 13-р бүлэгт элч Паулын өгүүлсэн тэр хайр өнөөгийн нийгэм соёлд нөлөөлж чадах эсэхт төдийлөн итгэлтэй байхаа больсон байна. Гэхдээ нөгөөтээгүүр цөөнгүй хүмүүс өнөөдөр дэлхий ертөнцөд хамгийн ихээр дутагдаж байгаа, хамгийн их хэрэгтэй байгаа зүйл бол хайр гэдэгтэй санал нийлсэн хэвээр байна. Тэгвэл энэ үнэхээр үнэн гэж үү?
17/02/20235 minutes 14 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ганцаардсан нэгэнд өгөх 3 зөвлөмж

Зүрхэнд тань буй тэр хоосон орон зайг энэ дэлхийн бүх эд хөрөнгө ч дүүргэж чадахгүй юм. Аз жаргалтай гэрлэлт ч, хүүхдийн инээд, найзын нөхөрлөл ч таны энэхүү дотоод хоосролыг дүүргэж чадахгүй. Учир нь Бурхан таныг бүтээхдээ Өөрийнхөө төлөө бүтээсэн юм. Тиймээс Бурханаас өөр хэн ч таны зүрхэнд буй тэр хоосон орон зайг дүүргэж чадахгүй.
16/02/20235 minutes 45 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханаар хайрлуулахын тулд би хэр сайн хүн байх ёстой вэ?

Та Бурхантай хувьчилсан ойр дотно харилцааг тогтоож чадна гэдгээ мэдэх үү? Бурхан таны гэм нүглийг бүрэн уучилсан гэдгийг батлах бодит баталгааг мэдэрч чадна гэдгээ мэдэх үү?
15/02/20235 minutes 48 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Жинхэнэ хайрыг таньж мэдэх нь

Та хэн нэгэнд хайртай болсноо хэрхэн мэдэх вэ? Хэн нэгэнд хайртай болсныг шалгаж мэдэх ямар нэгэн шалгуур бий гэж үү? Таны дотор буй сэтгэл хөдлөл жинхэнэ хайр уу эсвэл түрхэн зуурын хуурамч мэдрэмж үү гэдгийг та яаж мэдэх вэ? Үүнийг ялгаж салгах ямар нэгэн арга бий гэж үү?
14/02/20235 minutes 10 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Өрх толгойлсон эхчүүдэд өгөх зөвлөмж

Хэрвээ та өнөөдөр өрх толгойлон зүтгэж яваа бол эш үзүүлэгч Исаиагийн үгээр танд урам зориг өгмөөр байна. “Учир нь чамайг Бүтээгч нь чиний нөхөр мөн. Нэр нь түг түмдийн ЭЗЭН. Чиний Аврагч нь Израилийн Ариун Нэгэн бөгөөд Бүх дэлхийн Бурхан хэмээн нэрлэгдсэн билээ” (Исаиа 54:5) хэмээн тэрээр тунхагласан байдаг. Үнэхээр Бурхан Эзэн чинь чиний хэрэгцээг мэддэг юм шүү.
14/02/20233 minutes 6 seconds
Episode Artwork

ДАХИН ТӨРНӨ ГЭДЭГ НЬ ЮУ ГЭСЭН ҮГ ВЭ?

Есүс Христ нэгэнтээ, “Үнэнээр үнэнээр Би чамд хэлье. Хэн дээрээс эс төрнө, тэр Бурханы хаанчлалыг үзэж үл чадна” (Иохан 3:3) хэмээн хэлсэн байдаг. Хэдийгээр Есүс ийнхүү айлдсан ч өнөөдөр маш олон хүн сайн хүн байвал эсвэл цуглаанд явбал мөнхийн улсад очно гэж эндүүрдэг. Гэвч бид сайн үйлсээрээ мөнхийн улсад орж чадахгүй гэдгийг Библид тодорхой өгүүлсэн байдаг. Эсрэгээрээ бид зөвхөн Есүс Христийг Аврагчаа болгон хүлээн авч, загалмай дээр урсгасан Түүний цус биднийг гэм нүглээс маань аврах болно гэдэгт итгэснээр мөнхийн улсад орох боломжтой юм. Тийм ч учраас Есүс Христ бидэнд, “Хэн дээрээс эс төрнө, тэр Бурханы хаанчлалыг үзэж үл чадна” хэмээн айлдсан юм. Тэгвэл “дээрээс төрөх” буюу “ДАХИН ТӨРӨХ ГЭДЭГ НЬ ЮУ ГЭСЭН ҮГ ВЭ?” гэдгийг өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд тайлбарлаж өгөх болно.
12/02/202328 minutes 32 seconds
Episode Artwork

ШАШИНЛАГ БОЛОВЧ АВРАЛЫГ ОЛООГҮЙ НЭГЭН

Сайхан сэтгэлтэй, сайн үйлстэй, эелдэг дөлгөөн хүн шашин шүтлэг, итгэл бишрэлээсээ үл хамаараад амьдралынхаа төгсгөлд диваажинд очих нь гарцаагүй хэмээн ихэнх хүмүүс боддог. Үл итгэгч хүмүүс л ингэж боддог байх гэж та бодож байна уу? Тэгвэл Жорж Барнагийн хийсэн нэгэн судалгаа бидэнд хачирхалтай баримтыг илчлэн харуулж байна. Христэд итгэж, дахин төрсөн нийт итгэгчдийн гуравны нэг нь “аливаа хүн Есүс Христийг Аврагчаа болгон авсан эсэхээс үл шалтгаалаад зөв сайн амьдарвал хожим нь диваажинд очиж болно” гэдэгт итгэдэг ажээ. Тэгвэл ингэж бодох нь ноцтой алдаа болохыг Др.Стэнли бидэнд анхааруулж байна. Ингэхдээ “ШАШИНЛАГ БОЛОВЧ АВРАЛЫГ ОЛООГҮЙ НЭГЭН” авралыг авах боломжгүй гэдгийг батлан өгүүлэх болно.
11/02/202325 minutes 34 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ариун амьдралын нууц

Библийн хуудсыг сөхвөл “ариун” буюу “ариун байдал” гэсэн үг нийт 525 удаа гарсан байна. Ингэхдээ энэ үгийг ихэвчлэн Бурхантай холбож хэрэглэсэн байна. Гэтэл бид Библиэс заахдаа ариун байдал бидний амьдралд ямар чухал болохыг тэр бүр онцолдоггүй. Харин ч эсрэгээрээ бид “ариун хүн” гэдэг ойлголтыг ямар нэгэн даяанч, бясалгагч хүнтэй холбож ойлгох болсон байна.
10/02/20234 minutes 57 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ариун байдал гэж юу вэ?

Өнөөдөр хүмүүс “ариун хүн” гэдэг ойлголтыг ихэвчлэн урт сахалтай, цагаан дээлтэй, алсын бараа ширтсэн Энэтхэг маягийн гурутай холбож ойлгох болсон байна. Гэвч Библид ариун байдал гэдэг ойлголтыг үүнээс тэс өөрөөр тодорхойлсон байдаг. Тэднийг даяанч гэж нэрлэж болно. Шашинлаг хүн гэж нэрлэж болно. Харин Библийн утга санааны дагуу бол хэрхэвч “ариун хүн” гэж нэрлэх боломжгүй юм.
09/02/20235 minutes 3 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Итгэлийн амьдралаар дамжуулан ирэх өөрчлөлт

Хэрвээ бид галтай ойрхон суувал дулаацах болно. Харин галыг холоос харвал гал улалзан асаж байгааг харавч халуун дулааныг нь мэдэрч чадахгүй. Тэгвэл бидний итгэл ч мөн үүнтэй адилхан юм. Бид Бурхантай хэдий чинээ ойр байна Түүний өөрчлөгч хүч ч мөн бидэнтэй төдий чинээ ойр байх болно.
08/02/20234 minutes 49 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хов живээс зайлсхийхэд чинь туслах 3 асуулт

Миний охин Бонни, “Христэд итгэгчид хов жив ярьдаггүй. Тэд зүгээр л залбирлын сэдэв хуваалцдаг” хэмээн шоглон хэлэх дуртай. Тэгвэл таны чихэнд ирсэн баталгаатай бус мэдээлэлд та хэрхэн ханддаг вэ? Заримдаа би хов живийн шинжтэй зүйл ярьж байгаа хүнээс, “Чи үүнийг хөдөлшгүйгээр мэдэж байна уу? Эсвэл чамд өөр хэн нэгэн хүн хэлсэн үү?” гэж тулган асуудаг.
07/02/20235 minutes 2 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Сонголтыг Бурханд үлдээ

Амьдралдаа аливаа сонголтуудыг хийхдээ Эзэнээс асууж, сонголтыг Түүнд даатган үлдээж сурах нь чухал юм. Учир нь Тэр бол, “Чамд тустайг сурган чамайг явах замаар чинь удирддаг. Бурхан ЭЗЭН чинь Би байна” (Исаиа 48:17) хэмээн айлддаг Нэгэн билээ.
07/02/20233 minutes 5 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Анир чимээгүй байдал

Та 24 цагийн туршид бүх дуу чимээнээс холдоод, анир чимээгүй байж чадах уу? Үнэндээ анир чимээгүй газарт, Библиэс өөр ханьгүй, Ариун Сүнсний дуу хоолойноос өөр чимээгүй байх нь таны амьдралд урам зориг, мэргэн удирдамж, зорилго чиглэлийг өгөх болно. Тэгвэл бид анир чимээгүй байдлаас яагаад айдаг юм бэ?
06/02/20234 minutes 28 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Уучлалын түүх

Нэгэн удаа би Дэлхийн 2-р дайны үеэр Оросын шоронд хоригдож байсан нэгэн эмэгтэйн гэрт очсон юм. Тэрээр шоронд байхдаа зодуулж нүдүүлэн, маш их зовлон эдэлсэн байсан. Тэр эмэгтэй амьд үлдэхийн тулд хог түүн идэж, шоронгийн өрөөн дотроо жижигхэн гал түлж дулаацдаг байсан тухайгаа надад ярьсан юм. “Танд тэгж хандсан хүмүүсийг та үзэн яддаг уу?” гэж намайг асуухад тэр хэсэг зуур бодолхийлснээ, “Би тэднийг үзэн яддаггүй. Гэхдээ бид тэр бүхнийг хэзээ ч мартаж болохгүй” гэсэн билээ.
06/02/20235 minutes 41 seconds
Episode Artwork

БУРХАНЫ ТОДОРХОЙ УДИРДАМЖИЙГ ХЭРХЭН ХҮЛЭЭЖ АВАХ ВЭ?

Бидний гаргаж хийж байгаа сонголтууд, бидний гаргаж байгаа шийдвэрүүд бидний амьдралыг бүхлээр нь өөрчлөх хүчтэй байдаг. Тиймээс ухаалаг хүмүүс амьдралынхаа чухал шийдвэрийг гаргахдаа маш их бодож эргэцүүлдэг. Тэгвэл Христэд итгэгчид бид энэ мэт чухал шийдвэрүүдийг гаргахдаа Бурханы хүслийг эрэлхийлдэг байх нь хамгийн ухаалаг хэрэг юм. Гэвч зарим итгэгчдийн хувьд Бурханы хүслийг хэрхэн таньж мэдэх вэ гэдгээ тэр бүр мэддэггүй. Бурханы хүсэл гэдэг нь яг л учир нь үл олдох нууц мэт тэдэнд санагддаг. Гэвч тийм бишээ. Бурхан бидэнд Өөрийн төгс хүслийг илчилж өгөхийг хүсдэг. Тиймээс өнөөдөр Др.Стэнли бидэнтэй “БУРХАНЫ ТОДОРХОЙ УДИРДАМЖИЙГ ХҮЛЭЭЖ АВАХАД” маань туслах чухал 3 зарчмыг хуваалцах болно.
05/02/202326 minutes 49 seconds
Episode Artwork

ХРИСТИЙН САЙН ЦЭРЭГТ БАЙХ ЁСТОЙ ИТГЭЛ – ХЭСЭГ 2

Христэд итгэгч хүн нэг бүр лүү Сатан цаг ямагт довтолж байдаг. Заримдаа Сатан итгэгчдийн буулгаж авахын тулд зовлон бэрхшээл, бартаа саад, хавчлага дарамтыг ашиглах гэж оролддог. Улмаар бидний амьдралд хүнд хэцүү асуудлууд ар араасаа тулгарч эхлэх үед заримдаа бид Бурханд болон Түүний амлалтуудад эргэлзэж эхэлдэг. Тийнхүү бид эргэлзэж эхлэх үед бидний хамгаалалтын хамгийн эхний шугам нуран унаж байдаг. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Чарльз Стэнли бидний анхаарлыг 2 Тимот 4-р бүлэг рүү хандуулж, бидэнд зовлон бэрхшээлийн дунд итгэлээрээ бат зогсох шалтгаануудыг сануулах болно. Бидний амьдралд эрт орой хэзээ нэгэн цагт зовлон бэрхшээл тулгарах нь гарцаагүй. Тиймээс Христэд итгэгчид бидний хувьд “ХРИСТИЙН САЙН ЦЭРЭГТ БАЙХ ЁСТОЙ ИТГЭЛ”-ийг дотроо батжуулан бэхжүүлэх нь чухал юм.
04/02/202325 minutes 52 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Шаналсан зүрхээ тайвшруул

Нэрт яруу найрагч Жосеф Скривен нэгэнтээ, “Уруу татлага, сорилтод бүдэрч байна уу? Хаа саагүй асуудал зовлон нүүрлэчихсэн юм шиг санагдаж байна уу? Бид бүх зүйлээ Бурханд өргөн залбирдаггүй учраас л ийм байдал үүсдэг юм шүү дээ” хэмээн дуу алдсан байдаг.
03/02/20235 minutes 31 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Үнэнч шударга зан чанарын 4 чухал орц

Үнэнч шударга зан чанар гэдэг нь угтаа бол тухайн хүний дотор буй үнэлэмжийн системтэй шууд холбоотой юм. Гэвч өнөөдөр хүмүүс шударга бус байдал гаргаад ч болов ашиг хонжоо олохыг эрмэлзэх болсон учраас үнэнч шударга зан чанар өнөөдөр ховор зүйл болж хувираад байна.
01/02/20235 minutes 11 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Үнэнч шударгаар амьдрах нь

Сүүлийн үед бидний амьдарч буй нийгэмд аливаад чин сэтгэлээсээ ханддаг, шулуун шударга хүмүүс улам бүр цөөрсөөр байна. Өнөөдөр бид аливаа асуудалд чин сэтгэлээсээ хандахын оронд “урдах ажлаа л хийж байвал болно” гэсэн прагматик байдлаар хандах болжээ. Хэдийгээр үнэнч шударга чанар бидний амьдарч буй нийгмийн тулгуур багана боловч хүмүүс үнэнч шударга зан чанар ямар чухал болохыг улам бүр мартсаар байна.
31/01/20234 minutes 55 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурхан таныг хэзээ ч мартахгүй

Магадгүй өнөөдөр та ч бас ойлгоход хэцүү, амаргүй нөхцөл байдал дунд байгаа байж болох юм. Бурхан таныг мартчихсан юм шиг, танд ямар ч найдвар байхгүй юм шиг танд санагдаж байж болох юм. Магадгүй та хүнд өвчтэй хайртай дотнын хүнээ асрахад хамаг цаг заваа зориулдаг байж болох юм. Эсвэл та мөнгөний төлөө дургүй ажлаа хүчээр хийж байж ч болох юм. Гэхдээ аль нь ч байлаа гэсэн Бурхан Өөрийнхөө хүмүүст хандан, “Эдгээрийг санагтун. Би чамайг бүтээсэн. Чи Миний боол. Израиль аа, Би чамайг мартахгүй” (Исаиа 44:21) хэмээн айлддаг гэдгийг та санаарай.
31/01/20232 minutes 24 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Пасторт чинь таны залбирлын дэмжлэг хэрэгтэй

“Пасторуудад ч залбирлын дэмжлэг хэрэгтэй байдаг юм шүү” хэмээн Уилл Брьюс саяхны нэгэн нийтлэлдээ бичсэн байв. Түүний бичсэн уг нийтлэл надад маш онцгой сэтгэгдэл төрүүлсэн учир уг нийтлэлийн хэсгийг түүнээс зөвшөөрөл авсны дагуу та бүхэнд хүргэхээр шийдлээ.
30/01/20235 minutes 11 seconds
Episode Artwork

ХРИСТИЙН САЙН ЦЭРЭГТ БАЙХ ЁСТОЙ ИТГЭЛ – ХЭСЭГ 1

Спортын тэмцээнд ялагч ялагдагч нарыг нэг л чухал зүйл зааглаж байдаг. Энэ бол “итгэл” юм. Энэ л итгэлээр тамирчид өөрсдийгөө чинээнд нь тултал дайчилж, ядарч туйлдсан ч зогсолтгүй урагшилсаар ялалт байгуулж чаддаг. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Чарльз Стэнли бидэнд сүнслэг тулаанд ялалт байгуулахад шаардлагатай тэр итгэлийн талаар өгүүлэх болно. Гэхдээ энэ итгэл нь бидний авьяас бэлэг, ур чадвараас хамаардаггүй зөвхөн бидний Эзэн Есүс Христээс, Түүний хүч чадлаас хамаардаг юм.
29/01/202326 minutes 53 seconds
Episode Artwork

АНХААР! ХЭЦҮҮ ЦАГ ҮЕ

Сүүлийн хэдэн 10 жилийн хугацаанд бидний дэлхий ертөнцөд технологийн тэсрэлт болсон гэж хэлэхэд болно. Технологийн хөгжил дэвшлийн үр дүнд бидний дэлхий ертөнц улам бүр жижиг болсоор байна. Технологийн энэ их хөгжил дэвшлийг энэ дэлхий ертөнцийг илүү сайхан газар болгохын төлөө ашиглаж болно гэдэгт бид итгэхийг хүсдэг. Харамсалтай нь дэлхий ертөнц урьдынхаасаа илүү дээр болсонгүй. Бидний асуудлууд шийдэгдэх бус харин ч улам бүр төвөгтэй болсоор байна. Библи бидэнд хэлэхдээ эцсийн өдөр ойртох тусам бидний дэлхий ертөнц, гэр бүл, улс үндэстнүүд улам их зовлон бэрхшээлийг амсах болно гэсэн байдаг. Гэсэн ч бид зүрх алдан цөхрөх хэрэггүй юм. Хэрвээ бид энэ “ХЭЦҮҮ ЦАГ ҮЕД” анхааралтай байж чадвал тэр бүх зовлон бэрхшээлийг даван туулж чадна.
28/01/202329 minutes 35 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Зовлон бэрхшээл дундаа Бурхан руу ойртох нь

Өнөөдөр бид гэм нүгэлд унасан, төгс бус дэлхий ертөнц дээр амьдарч байна. Бурханы тогтоож өгсөн учир шалтгаан, үр дагаврын хууль болон Бурханы хайр энэрлийн хоорондын уялдаа холбоон дээр өнөөдөр бидний амьдрал оршин тогтнож байна гэж хэлж болно. Үнэхээр Бурхан Өөрийнхөө хүүхдүүдийн хувьд хоргодох газар нь юм. Гэхдээ тэглээ гээд Тэр биднийг буруу сонголт, алдаа дутагдлын маань үр дагавраас чөлөөлдөггүй.
27/01/20235 minutes 17 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы ариун байдал ба Түүнд өргөх хүндэтгэл мөргөл

Хүн төрөлхтөн араатан амьтдаас ялгаатай нь тэд Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн явдал. Мөн тэд өөрсдөөсөө илүү агуу, амьд Бурханыг хүндлэн дээдэлдэг. Хүндлэл мөргөл гэдэг бол эрэгтэй эмэгтэй, яс үндэс, баян ядуу үл шалтгаалаад дэлхий нийтээр түгээмэл тархсан үзэгдэл юм. Гэм нүгэлт хүмүүс бид зөвт ариун Бурхантай уулзсан тэр цагаас эхлэн үнэн Бурханыг дээдлэх хүндлэл мөргөл эхэлсэн юм.
26/01/20235 minutes 20 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөх нь

Зарим хүмүүс ерөөн адислах гэдэг үгийг сайн ойлгодог байхад зарим нь хүндэтгэл мөргөл гэдэг үгийг илүү сайн ойлгодог. Гэхдээ бидний олонх нь ивээл ерөөл болон хүндлэл мөргөл гэдэг хоёр үгийн утга санааг хольж сольж ойлгодог болохыг би анзаарсан юм. Ивээл ерөөл гэдэг бол таны хүлээж авдаг зүйл. Харин хүндлэл мөргөл бол таны Бурханд зориулан хийдэг зүйл. Бид үнэн сэтгэлээсээ Бурханыг хүндлэн мөргөх үед Бурхан бидний дээр ивээл ерөөлөө буулгадаг.
25/01/20235 minutes 35 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Тэмцэлдэхээ больж Бурханыг таньж мэдэх нь

Дуулал 46:10-д Бурхан, “Тэмцэлдэхээ больж Бурхан гэдгийг минь мэд” хэмээн айлдсан байдаг. Бид тэмцэлдэхээ больж, тайвшрах үеээ сая Бурханы дуу хоолойг сонсох сөхөөтэй болдог. Анир чимээгүй байдал бидэнд тайвшралыг өгдөг. Энэ бол Бурханы тогтоож өгсөн байгалийн хуулийн нэгээхэн хэсэг юм.
24/01/20236 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Есүс Христийн уучлал

Эрүүл саруул, баян чинээлэг амжилт бүтээлээр дүүрэн яваа хүмүүсийг бахдан биширдэг энэ дэлхий дээр бид энэ шалгуурт тэнцэж нийцэхгүй хүмүүсийг тэр бүр анзаараад байдаггүй шүү дээ. Бүх л түүхийн туршид нийгмээсээ гадуурхагдсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байсаар ирсэн. Гэр бүлийнхээ гарал угсаа, өвчин зовлон, амьдралдаа гаргасан буруу шийдвэрүүд зэрэг олон шалтгааны улмаас тэд нийгэмдээ гадуурхагдаж, бусдад шоовдорлогдсон байдаг. Ийм байдалд орсон хүмүүсийн хувьд “Бурхан намайг мартчихсан юм биш үү” гэх бодол өөрийн эрхгүй төрөх нь лавтай. Тэгвэл өнөөдөр та бидний үзэх “Хулгайч Араадын түүх” хэмээх энэхүү радио жүжиг асуултын хариултыг өгөх болно. Библийн Лук 23 бүлгээс сэдэвлэсэн “Есүс Христийн уучлал” хэмээх ангийг сонсъё.
24/01/202334 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Алдагдсан боломж

Эрүүл саруул, баян чинээлэг амжилт бүтээлээр дүүрэн яваа хүмүүсийг бахдан биширдэг энэ дэлхий дээр бид энэ шалгуурт тэнцэж нийцэхгүй хүмүүсийг тэр бүр анзаараад байдаггүй шүү дээ. Бүх л түүхийн туршид нийгмээсээ гадуурхагдсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байсаар ирсэн. Гэр бүлийнхээ гарал угсаа, өвчин зовлон, амьдралдаа гаргасан буруу шийдвэрүүд зэрэг олон шалтгааны улмаас тэд нийгэмдээ гадуурхагдаж, бусдад шоовдорлогдсон байдаг. Ийм байдалд орсон хүмүүсийн хувьд “Бурхан намайг мартчихсан юм биш үү” гэх бодол өөрийн эрхгүй төрөх нь лавтай. Тэгвэл өнөөдөр та бидний үзэх “Хулгайч Араадын түүх” хэмээх энэхүү радио жүжиг асуултын хариултыг өгөх болно. Библийн Лук 23 бүлгээс сэдэвлэсэн “Алдагдсан боломж” хэмээх ангийг сонсъё.
24/01/202327 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Буруу замаар будаа тээсэн нь

Эрүүл саруул, баян чинээлэг амжилт бүтээлээр дүүрэн яваа хүмүүсийг бахдан биширдэг энэ дэлхий дээр бид энэ шалгуурт тэнцэж нийцэхгүй хүмүүсийг тэр бүр анзаараад байдаггүй шүү дээ. Бүх л түүхийн туршид нийгмээсээ гадуурхагдсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байсаар ирсэн. Гэр бүлийнхээ гарал угсаа, өвчин зовлон, амьдралдаа гаргасан буруу шийдвэрүүд зэрэг олон шалтгааны улмаас тэд нийгэмдээ гадуурхагдаж, бусдад шоовдорлогдсон байдаг. Ийм байдалд орсон хүмүүсийн хувьд “Бурхан намайг мартчихсан юм биш үү” гэх бодол өөрийн эрхгүй төрөх нь лавтай. Тэгвэл өнөөдөр та бидний үзэх “Хулгайч Араадын түүх” хэмээх энэхүү радио жүжиг асуултын хариултыг өгөх болно. Библийн Лук 23 бүлгээс сэдэвлэсэн “Буруу замаар будаа тээсэн нь” хэмээх ангийг сонсъё.
24/01/202326 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Муутай нөхөрлөвөл могойн хор

Эрүүл саруул, баян чинээлэг амжилт бүтээлээр дүүрэн яваа хүмүүсийг бахдан биширдэг энэ дэлхий дээр бид энэ шалгуурт тэнцэж нийцэхгүй хүмүүсийг тэр бүр анзаараад байдаггүй шүү дээ. Бүх л түүхийн туршид нийгмээсээ гадуурхагдсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байсаар ирсэн. Гэр бүлийнхээ гарал угсаа, өвчин зовлон, амьдралдаа гаргасан буруу шийдвэрүүд зэрэг олон шалтгааны улмаас тэд нийгэмдээ гадуурхагдаж, бусдад шоовдорлогдсон байдаг. Ийм байдалд орсон хүмүүсийн хувьд “Бурхан намайг мартчихсан юм биш үү” гэх бодол өөрийн эрхгүй төрөх нь лавтай. Тэгвэл өнөөдөр та бидний үзэх “Хулгайч Араадын түүх” хэмээх энэхүү радио жүжиг асуултын хариултыг өгөх болно. Библийн Лук 23 бүлгээс сэдэвлэсэн “Муутай нөхөрлөвөл могойн хор” хэмээх ангийг сонсъё.
24/01/202326 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Диваажинд хүрэх зам

Библийн Ром болон Илчлэл 22 бүлгээс сэдэвлэсэн “Диваажинд хүрэх зам” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоно уу.
24/01/202331 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Диваажингийн илчлэл

Өнөөдөр библийн 1 Тесалоник 4 болон Илчлэл 21-22 бүлгээс сэдэвлэсэн “Диваажингийн илчлэл” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоно уу.
24/01/202328 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Диваажингийн амлалт

Ариун библийн Иохан 13,14 бүлгээс сэдэвлэсэн “Диваажингийн амлалт” дугаарыг хүлээн авч сонсоно уу.
24/01/202328 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Гетсемен цэцэрлэгт ганцаараа

Библийн түүхээр сэдэвлэсэн өнөөдрийн радио жүжиг эхэлж байна. ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН хэмээх радио жүжгийн библийн Лук 22:39-46 эшлэлээс сэдэвлэсэн “Гетсемен цэцэрлэгт ганцаараа” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоорой.
24/01/202330 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Гуйлтынхаа хариултыг авсан гуйлгачин

Библийн түүхээс сэдэвлэн бүтээсэн “ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН” радио жүжгийн “Гуйлтынхаа хариултыг авсан гуйлгачин” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоорой.
24/01/202329 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Есүсийн өмнө өвдөг сөгдсөн уяман өвчтэй эр

Библийн түүхээр сэдэвлэсэн өнөөдрийн радио жүжиг эхэлж байна. ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН хэмээх радио жүжгийн библийн Лук 5:12-16 эшлэлээс сэдэвлэсэн “Есүсийн өмнө өвдөг сөгдсөн уяман өвчтэй эр” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоно уу.
24/01/202328 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Бурханы эш үзүүлэгчийг цаазалсан нь

Библийн түүхээр сэдэвлэсэн өнөөдрийн радио жүжиг эхэлж байна. ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН хэмээх радио жүжгийн хэсгийн библийн Марк 6 бүлгээс сэдэвлэсэн “Библийн түүхээр сэдэвлэсэн өнөөдрийн радио жүжиг эхэлж байна. ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН хэмээх радио жүжгийн библийн Марк 6 бүлгээс сэдэвлэсэн “Бурханы эш үзүүлэгчийг цаазалсан нь” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоно уу.” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоно уу.
24/01/202327 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Өлсгөлөн арслангуудын дунд шөнийг өнгөрөөсөн нь

Библийн түүхээр сэдэвлэсэн өнөөдрийн радио жүжиг эхэлж байна. ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН хэмээх радио жүжгийн библийн Даниел 6 бүлгээс сэдэвлэсэн “Өлсгөлөн арслангуудын дунд шөнийг өнгөрөөсөн нь” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоно уу.
24/01/202327 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Хорон мууг хөндөлсөн зогссон хатан

Библийн түүхээр сэдэвлэсэн өнөөдрийн радио жүжиг эхэлж байна. ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН хэмээх радио жүжгийн библийн Естер 4 бүлгээс сэдэвлэсэн “Хорон мууг хөндөлсөн зогссон хатан”хэмээх дугаарыг хүлээж авч сонсоно уу.
24/01/202331 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Атгахан гурил ба жаахан тос

Библийн түүхээр сэдэвлэсэн өнөөдрийн радио жүжиг эхэлж байна. ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН хэмээх радио жүжгийн библийн 1 Хаад 17 бүлгээс сэдэвлэсэн “Атгахан гурил ба жаахан тос” хэмээх дугаарыг хүргэж байна.
24/01/202330 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Фараоны аймшигт тушаал ба сагсанд дахь хүү

Библийн түүхээр сэдэвлэсэн өнөөдрийн радио жүжиг эхэлж байна. ХАРАНХУЙ ШӨНӨ Ч ИТГЭЛ НАЙДВАРААР ДҮҮРЭН хэмээх радио жүжгийн библийн Гэтлэл 2 бүлгээс сэдэвлэсэн “Фараоны аймшигт тушаал ба сагсанд дахь хүү” хэмээх дугаарыг хүргэж байна.
24/01/202330 minutes 35 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Дэлгүүр хэсэхдээ залбирах залбирал

Дуулал номд, “Хуурмаг хоосныг харахаас хоёр нүдийг минь эргүүлэн Өөрийн замд намайг сэргээгээч!” (Дуулал 119:37) гэсэн залбирал гардаг. Би үүнийг “дэлгүүр хэсэхдээ залбирах залбирал” гэж нэрлэх дуртай.
24/01/20233 minutes 46 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Атаархлыг хэрхэн ялан дийлэх вэ?

Төөрсөн хүүгийн эцэг атаархуу хүүдээ хандан, “Хүү минь, чи үргэлж надтай хамт байсан. Минийх гэсэн бүхэн чинийх шүү дээ. Харин энэ дүү чинь үхсэн байсан. Гэтэл амилжээ. Алдагдсан боловч олдлоо. Иймээс бид баярлан цэнгэх ёстой” (Лук 15:31-32) хэмээн хариулсан гэдэг.
23/01/20235 minutes 26 seconds
Episode Artwork

ХРИСТИЙН САЙН ЦЭРЭГТ БАЙХ ЁСТОЙ ЧАНАРУУД - ХЭСЭГ 2

Бидний эсрэг чиглэсэн Сатаны дайралт маш олон янз байдаг. Түүний дайралт заримдаа анд нөхөд, хамтран ажиллагсдын шүүмжлэл хэлбэрээр биднийг чиглэдэг бол заримдаа биднийг сул дорой байдлаар маань уруу татах уруу татлага хэлбэрээр чиглэдэг. Тэр бүү хэл заримдаа бидний дотор өөрийгөө голох мэдрэмжийг төрүүлж байдаг. Гэхдээ Сатаны дайралт ямар ч хэлбэртэй байлаа гэсэн бидэнд энэ дайралтаас өөрсдийгөө хамгаалах бүрэн боломж бий. ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд “Христийн сайн цэрэг байх ёстой чанарууд”-ын талаар үргэлжлүүлэн заах болно.
22/01/202332 minutes 31 seconds
Episode Artwork

ХРИСТИЙН САЙН ЦЭРЭГТ БАЙХ ЁСТОЙ ЧАНАРУУД - ХЭСЭГ 1

Аливаа хүн цэрэгт татагдсан даруйдаа тусгай бэлтгэлд хамрагдаж эхэлдэг. Тийнхүү тусгай сургалтаар дамжуулан тухайн хүн сайн цэрэг болон бэлтгэгдэж эхэлдэг. Өндөр ачаалалтай, тэсвэр тэвчээр шардсан тэр л бэлтгэл сургуулилтаар дамжуулаад шинэ цэргүүд хүчтэй, сахилга баттай, хамтын ажиллагаанд бэлтгэгдсэн шилдэг цэргүүд болон өөрчлөгддөг. Учир нь эдгээр чанаруудад суралцаагүй цэргүүд дайн тулааны цагт анги нэгждээ сул тал нь болох болно. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд Сатаны эсрэг тэмцэлдэх сүнслэг тэмцэлдээ ялалт байгуулахын тулд Христэд итгэгчид бид ямар чанаруудыг өөртөө тээх ёстой вэ гэдгийг хэлж өгөх болно. Хэрвээ та Христэд итгэгч бол би танаас асууя. Танд Есүс Христийн сайн цэрэгт байх ёстой тэр л шинж чанарууд байна уу? Хамтдаа олж мэдэцгээе. Др.Чарльз Стэнли бидэнд САЙН ТЭМЦЛЭЭР хэрхэн тэмцэх учиртайг зааж өгөх болно.
21/01/202328 minutes 41 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Цаг хугацаа яагаад чухал вэ?

Элч Иаков нэгэнтээ, “Амь чинь маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зуур үзэгдээд дараа нь арилах уур манан шүү дээ” (Иаков 4:14) хэмээн сануулсан байдаг. Тиймээс найз минь, цаг хугацаагаа дэмий бүү өнгөрүүл.
20/01/20235 minutes 18 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хариуцлагаа үүрч сурах нь

Таны хийж байгаа сонголтууд таны үүрэг хариуцлагын хэмжигдэхүүн болдог гэдгийг та санаарай. Мөн хожмын өдөр тэр бүх сонголтуудынхаа тайланг тавих болно гэдгийг ч мөн бүү мартаарай.
19/01/20236 minutes 1 second
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхан руу эргэхэд хэзээ ч оройтохгүй

“Тэгээд тэр босож, эцэг уруугаа явжээ. Харин эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд, тэвэрч үнсэв. Хүү нь түүнд “Аав аа, би тэнгэрийн эсрэг, таны өмнө нүгэл үйлджээ. Би цаашид таны хүү гэгдэх нь зохисгүй” гэв. Харин эцэг нь боолууддаа “Хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч, түүнийг хувцасла. Гарт нь бөгж зүү, хөлд нь гутал өмсгө. Тарган тугал авчирч нядал. Бүгдээрээ найрлаж цэнгэе. Учир нь энэ хүү минь үхсэн боловч амь оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо” гэв. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв” (Лук 15:20-24).
18/01/20235 minutes 44 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхан таныг эрэн хайсаар байна

Бидний бүтэлгүйтэл, алдаа дутагдлаас үл шалтгаалаад Бурхан Эцэг маань биднийг хайрласаар байдаг. Биднийг Бурханаас холдон төөрч одох үед ч Тэр төөрсөн хонин сүргээ эрэн хайж буй хоньчин мэт биднийг эрж хайсаар байдаг. Тийм ч учраас Эзэн Есүс нэгэнтээ 99 хонио орхиод төөрсөн ганц хониныхоо хойноос явсан хоньчны тухай сургаалт зүйрлэлийг өгүүлсэн байдаг.
17/01/20235 minutes 41 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Баяр хөөрийн жинхэнэ эх сурвалж

“Тэр та нарын дээр баяр хөөртэйгөөр баясна. Тэр хайр дотроо чимээгүй байна. Тэр та нарын дээр баярын уухайгаар баясах болно” Зефаниа 3:17 Нэрт зохиолч, теологич Ж.К.Честертон нэгэнтээ, “Баяр хөөр бол Христэд итгэгчдийн агуу нууц юм” хэмээн дуу алдсан байдаг. Харамсалтай нь өнөөдөр ихэнх итгэгчид энэ нууцыг бусдад харуулах бус харин дотроо нуун амьдарч байна. Таны таних итгэгчдээс хэд нь баяр хөөрөөр дүүрэн амьдарч байна вэ?
17/01/20235 minutes 59 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Есүсийг амьдралаараа гэрчлэн харуулах нь

Бурханыг бид хэрхэн таньж мэдэх вэ? Шинэ Гэрээнээс үзвэл бид Бурханы Хүү Есүс Христийн амьдралаас Бурханыг таньж мэдэх бүрэн боломжтой. Гэвч бидний эргэн тойронд буй хүмүүс тэр бүр Библи уншдаггүй. Гэхдээ тэд бидний амьдралыг харж байдаг. Тиймээс тэд бидний амьдралаар дамжуулаад Бурханыг таньж мэдэх бүрэн боломжтой юм.
17/01/20233 minutes
Episode Artwork

ИТГЭГЧДЭД ТУЛГАРДАГ СОРИЛТ – ХЭСЭГ 2

Хэн нэгэн хүн бидний итгэлийг сөрөх үед бид ихэвчлэн ухарч няцдаг. Бид тэр хүмүүсийн үгийг үл тоох буюу тэдэнтэй зөрчилдөхөөс аль болох зайлсхийдэг. Заримдаа бид Бурханы үгийн улмаас гадуурхагдах вий гэж болгоомжилдог. Хэдийгээр энэ нь бидний хувьд илүү амар хялбар хариу үйлдэл байж болох ч Бурхан биднийг ийм байдалтай байгаасай гэж хүсдэггүй. Тиймээс ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд итгэлийнхээ төлөө хэрхэн бат зогсохыг зааж өгөх болно. Биднийг шүүмжлэх шүүмжлэлийн өмнө итгэлээр бат зогсох нь заримдаа амаргүй боловч эргэлзээ айдаст автахын оронд бид бидний өмнө тулгарч буй аливаа СОРИЛТЫГ итгэлтэйгээр сөрөн зогсох нь чухал юм. Учир нь бидний дуулгавартай байдлыг Бурхан харж, биднийг шагнадаг гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй.
15/01/202325 minutes 49 seconds
Episode Artwork

ИТГЭГЧДЭД ТУЛГАРДАГ СОРИЛТ – ХЭСЭГ 1

Ихэнх дунд сургуульд бусдыгаа дээрэлхдэг дээрэлхүү хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Ийм хүүхдүүд ихэвчлэн бусдаасаа биерхүү байдаг учир бусад хүүхдүүд нь тэдний гадаад байдлыг хараад амархан сүрддэг. Тэгвэл Христэд итгэгчид бид ч бас бидэн рүү довтолдог сүнслэг дайснаасаа маш амархан сүрдэж, хулчийдаг. Гэвч үнэндээ Сатан биднээс илүү том, илүү хүчтэй байж болох ч бидэнд түүнээс айж сүрдэх хэрэг байхгүй юм. ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бидэнд диаволын аюул заналын эсрэг Бурханы хүч дотор хэрхэн зоригтойгоор бат зогсохыг зааж өгөх болно.
14/01/202327 minutes 29 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханыг хаанаас олох вэ?

“Би Бурханыг эрж хайсан ч олоогүй” гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Саяхан нэг хүн надад ингэж хэлсэн. Харин би хариуд нь, “Магадгүй та Бурханыг яг л цагдаа ирж байгаа эсэхийг харж буй хулгайч шиг эрж хайсан байх” гэж хэлсэн. Үнэндээ бид Бурханыг хаанаас олох юм бэ? Байгаль дэлхийгээс үү? Замдаа таарсан бүхнийг устган сүйрүүлдэг үерийн ус, аянга цахилгаан, хүчит шуурганаас уу?
13/01/20235 minutes 3 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Санаа зовнилд автахгүй байх шалтгаан

Хоёр бор шувууг задгай зоосоор худалддаг бус уу? Эцэгийн чинь зөвшөөрөлгүйгээр тэдний нэг нь ч газарт унахгүй. Та нарын толгой дээрх ширхэг үс чинь хүртэл тоологдсон. Тиймээс бүү ай! Та нар олон бор шувуунаас ч эрхэм үнэтэй. Maтай 10:29-31 Америкийн нэрт шог зохиолч Марк Твейн нэгэнтээ, “Би өчнөөн олон зүйлд санаа зовсоор ирсэн ч тэдгээрээс ихэнх нь надад огт тохиолдоогүй юм даа” хэмээн хошигнон хэлсэн байдаг.
12/01/20235 minutes 53 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Санаа зовнилоос илүү дээр арга зам

“Уулс бий болохоос ч өмнө, Таныг дэлхий ба ертөнцийг төрүүлэхээс ч өмнө, үүрдээс үүрд мөнх хүртэл Та Бурхан” (Дуулал 90:2) хэмээн Дуулал номд өгүүлсэн байдаг. Үүнийг санах үед миний санаа зовнил ямар ч үр дүнгүй гэдгийг би ухаардаг.
11/01/20235 minutes 15 seconds
Episode Artwork

САЙН ТЭМЦЭЛ

Дайн тулааны хор хөнөөлийг мэдэрч үзээгүй улс орон гэж дэлхийд үгүй. Тиймээс ч улс орон бүр батлан хамгаалахын салбартаа анхаарч, гаднын халдлагад өртсөн тохиолдолд хэрхэн хамгаалах тусгай төлөвлөгөөг баталсан байдаг. Тэгвэл сүнслэг тулааны хувьд ч мөн үүнтэй адил зарчим үйлчилдэг гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли итгэгч хүн бүрийн эсрэг чиглэж байдаг сүнслэг дайралт руу бидний анхаарлыг хандуулах болно. Сатан Еден цэцэрлэгт Адам Ева хоёрыг мэхэлсэн шигээ одоо ч Христэд итгэж Бурханы хүүхэд болсон хүмүүсийн эсрэг сүнслэг дайралтаа үргэлжлүүлсээр байна. Тэгвэл таны эргэн тойронд өрнөж буй энэхүү сүнслэг тэмцэл тулаанд хэрхэн ялалт байгуулахаа та мэдэх үү? Хэрвээ үгүй бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дамжуулан энэхүү итгэлийн “САЙН ТЭМЦЭЛД” хэрхэн ялалт байгуулахыг олж мэдээрэй.
11/01/202328 minutes 50 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Урам зориг өгөхийн гайхамшиг

Нэрт зохиолч, Библийн багш Анн Ортлунд нэгэнтээ, “Энэ дэлхий дээр 2 төрлийн хүмүүс байдаг. Хүмүүсийг энэ хоёр төрлийн алинд нь хамаарах вэ гэдгийг бид өрөөнд ороод ирэхэд нь л мэдэх боломжтой юм. Учир нь нэг хэсэг хүмүүс “Би орж ирлээ” гэсэн хандлагатай байдаг бол нөгөө хэсэг хүмүүс “Чи энд байна уу?” гэсэн хандлагатай байдаг” хэмээн бичсэн байдаг. Заримдаа бид өөрсдийнхөө хэрэгцээнд хэтэрхий анхаараад бусдад хэрхэн ивээл ерөөл болж болох вэ гэдгээ мартчихдаг.
10/01/20233 minutes 19 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Айдсаас ангид амьдрал

Аюулгүй байдал гэдэг бол аюултай нүүр тулахгүй байхын нэр биш харин Эзэний оршихуйд байхын нэр юм. Тэр цагт таныг аюул занал хүрээлж байсан ч Бурханы оршихуй түүнээс ч илүү хүчтэй гэдгийг та мэдрэх болно.
10/01/20235 minutes 25 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхан үнэхээр оршин байдаг гэж үү?

Хэрвээ Бурхан үнэхээр байдаг бол, тэгээд Тэр Өөрийгөө бидэнд илчилж, бидний амьдралд хандсан Өөрийн хүслийг илэрхийлж, зөв бурууг бидэнд зааж өгсөн бол тэр бүхнийг нь үл хайхран амьдрах шиг том алдаа байхгүй гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Одоогоос 1900 гаруй жилийн өмнө Библид хэлэхдээ, “Эрт үед эш үзүүлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгөдөд олонтаа бас янз бүрийн замаар айлдсан Бурхан эдгээр эцсийн өдрүүдэд бүхний өвлөгчөөр томилсон, ертөнцийг бүтээсэн Хүүгийнхээ дотор бидэнд хандаж хэлэв” (Еврей 1:1-2) гэсэн байдаг.
10/01/20234 minutes 41 seconds
Episode Artwork

ЖИНХЭНЭ СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙДАЛ

Бидний амьдралд нүүрлээд буй айдас түгшүүр, санаа зовнилын ихэнх нь бид өөрийн байгаа байдалдаа, өөрт байгаа зүйлстээ, өөрийнхөө амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж чаддаггүйтэй холбоотой юм. Үнэндээ “ЖИНХЭНЭ СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙДАЛ” гэдэг бол Бурханы гайхамшигтай ивээл ерөөл юм. Харин энэ ивээл ерөөлийг Христэд итгэж, Бурханы хүүхэд болсон хүн бүр хүртэх боломжтой юм. Харамсалтай бид тэр бүр амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж чаддаггүй. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Стэнли бид амьдралдаа хэрхэн ЖИНХЭНЭ СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙДЛЫГ олох талаар бидэнтэй ярилцах болно.
09/01/202323 minutes 47 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амар тайван байх шалтгаан

Загалмайд цовдлогдохынхоо өмнөх орой Эзэн Есүс “Амар амгалангаа Би та нарт өгнө” гэж шавь нартаа айлдсан. Ингэхдээ Есүс шавь нартаа, “Өр зүрхээ бүү шаналга”, “Бүү түгшицгээ” гэсэн 2 тушаалыг өгсөн. Есүс ийнхүү хэлэхдээ зүгээр нэг санаа зовох тухай яриагүй харин сэтгэлдээ үймрээн, шаналал, хямралыг тээж амьдрах тухай өгүүлсэн юм. Харамсалтай нь өнөөдөр маш олон хүн нойрны эмгэгтэй, санаа зовнилд дарагдсан, айдас түгшүүрт дарагдсан байдалтайгаар амьдарч байна.
06/01/20235 minutes 37 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Тодорхойгүй дэлхий ертөнцөөс амар амгаланг олох нь

Эзэн Есүс шавь нартаа “Өр зүрхээ бүү шаналга. Бүү түгшицгээ” гэж айлдсан. Ингэж айлдахдаа Тэр Өөрт нь болон шавь нарт нь удахгүй юу тохиолдох гэж байгааг маш сайн мэдэж байсан. Тэр оройдоо Есүс баривчлагдан шүүгдэж, маргааш нь загалмайд цовдлогдсон юм. Тэгвэл бид Есүсийн айлдсан энэ үгэнд итгэж найдаж болох уу?
05/01/20235 minutes 40 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амар тайвны өвийг үлдээх нь

Тэр орой Есүс шавь нартаа хандан, “Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. Амар амгалангаа Би та нарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс өөрийг Би та нарт өгч байна. Өр зүрхээ бүү шаналга. Бүү түгшицгээ” (Иохан 14:27) хэмээн онцгойлон захисан байдаг. Есүс Өөрт нь цаг бага үлдсэнийг мэдэж байсан учраас ардаа үлдэж буй шавь нартаа амар тайвныг өвийг үлдээсэн юм. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай өв юм.
04/01/20235 minutes 36 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амьдралын шуурган дунд ч амар тайвныг олох нь

Өнөөдөр бидэнд нүүрлээд байгаа тодорхойгүй байдалтай бид хэрхэн нүүр тулах вэ? Энэ асуултад хариулт өгөхийн тулд бид өөр нэгэн илүү чухал асуултад хариулт өгөх ёстой болно. Энэ бол “Та Есүс Христэд итгэж Бурханы хүүхэд болсон уу?” гэсэн асуулт юм. Хэрвээ та Бурханы хүүхэд болсон бол би танд хэлье, “Бурхан бүхнийг хянаж байгаа. Тэр танд хайртай. Тэр таныг хэзээ ч орхихгүй”. Та үүнд итгэж байвал таны сэтгэлд буй санаа зовнил, айдас түгшүүр аяндаа амар тайвнаар солигдох болно.
03/01/20235 minutes 52 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Зөв цагтаа зөв газраа

Дуулал 43-р бүлэгт Дуулаач, “Гэрэл ба үнэнээ илгээж, намайг тэднээр удирдуулаач” хэмээн залбирсан байдаг. Үнэхээр Бурханы гэрэл биднийг удирдан чиглүүлдэг.
03/01/20233 minutes 17 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханаар хэрэглэгдэх нь

Өнөөдөр Бурхан таныг ямар ажилд дуудаж байна вэ? Магадгүй тэр зүйлийг хийхэд таны ур чадвар хүрэхгүй юм шиг танд санагдаж байж болох юм. Гэхдээ Бурхан таныг дуудсан л бол Тэр Өөрөө танд хүчийг өгөх болно.
02/01/20232 minutes 59 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ганцаардлыг эмчлэх ерөндөг

Есүс Христтэй харилцах харилцаагаар дамжуулаад Христэд итгэгчид хэзээ ч ганцаардахгүй гэдгийг Др.Шоус сайн мэдэж байсан юм. Учир нь Есүс бидэнд, “Би чамайг хэзээ ч орхихгүй мөн чамайг хаяхгүй” (Еврей 13:5) гэж айлдсан юм.
02/01/20236 minutes 9 seconds
Episode Artwork

ХАЙРЫН ХҮЧ

ХАМТДАА нэвтрүүлгээр дамжуулаад Др.Чарльз Стэнли бидэнд “СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛӨӨ ХЭРХЭН ЗӨВӨӨР УДИРДАН ЧИГЛҮҮЛЭХ” арга замуудыг цувралаар зааж байгаа билээ. Ингэхдээ тэр санаа зовнил, ганцаардал, айдас, буруутгал, уур хилэн, атаархал, сэтгэл гутрал болон өөрийгөө голох гэсэн сөрөг мэдрэмжүүдийн талаар бидэнд Библийн дагуух зөвлөгөөнүүдийг өгсөн. Тэгвэл өнөөдөр тэр бидэнтэй хайр бидний сэтгэл санааг хэрхэн өргөж өгдөг талаар ярилцах болно. Хайр нь бидний сэтгэл хөдлөлийн салшгүй чухал хэсэг юм. Тиймээс сэтгэл хөдлөлөө зөвөөр удирдан чиглүүлэхэд хайр ямар чухал үүрэгтэй болохыг бид ойлгох нь амин чухал юм.
31/12/202227 minutes 50 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Тодорхойгүй ирээдүйгээс бүү ай

Шинэ жилийг угтана гэдэг нэг талаасаа сэтгэл догдлом боловч нөгөө талаасаа бага зэрэг аймшигтай юм. Учир нь ирж буй шинэ жилд биднийг юу хүлээж байгааг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Үнэхээр бидний ихэнх нь тодорхойгүй ирээдүйгээс айж түгшдэг. Хэрвээ та ийм хүмүүсийн нэг бол би танаас асууя. Та хэзээ нэгэн цагт өөрөөсөө “Тодорхойгүй зүйлээс айх ямар хэрэгтэй юм бэ?” гэж асууж байсан уу?
30/12/20225 minutes 54 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Шинэ жилийн босгон дээрх эргэцүүлэл

Өнөөдөр бид шинэ оны босгон дээр зогсож байна. Саяхан л алс хол мэт санагдаж байсан өдөр хоногууд аль хэдийн түүх болон бидний ард үлджээ. Тэгээд хэдхэн хоногийн дараа бид өөрсдөөсөө, “Ингээд дахиад нэг жил эхэлчихлээ гэж үү?” хэмээн асуух болно. Тэгвэл би танаас асууя. Өнгөрсөн жилээс та ямар юуг сурч мэдэж авсан бэ?
29/12/20226 minutes 34 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Өнөөдрөөрөө амьдар

Ийм зах замбараа нь мэдэгдэхээ больчихсон дэлхий ертөнц дээр ирээдүйгээ төсөөлнө гэдэг бидний хувьд тийм ч амар хэрэг биш юм. Тэр утгаараа бид бүгд л тодорхойгүй ирээдүйгээс болгоомжилдог. Ирээдүйд юу болох бол? хэмээн битүүхэндээ түгшдэг.
28/12/20225 minutes 54 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ганцаардлаа ялан дийлэхэд чинь туслах 5 зөвлөмж

Амьдралд олон зүйл биднээс шалтгаалдаггүй. Бид эцэг эхээ сонгож ирээгүй. Бид гадаа дүр төрхөө сонгож мэндлээгүй. Бид хаана төрөхөө ч сонгоогүй. Бид цаг агаарыг өөрчилж чадахгүй. Бидний хийж чадахгүй зүйл энэ дэлхий дээр маш олон бий. Гэхдээ ганцаардлын хувьд гэвэл танд үүнийг өөрчлөх бүрэн боломж бий. Тиймээс хэрвээ та ганцаардлаасаа ангижрахыг хүсэж байгаа бол дараах зөвлөмжүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлээрэй.
27/12/20226 minutes 10 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Христмас баярын дараах эргэцүүлэл

Өнөөдөр танд юу ч тохиолдсон байж болно. Танд ямар ч мэдрэмж төрж байж болно. Гэхдээ би танд нэгэн сайхан мэдээ дуулгая. Есүс Христ энэ дэлхий ирэхдээ зөвхөн Христмас баярын төлөө бус харин Христмас баярын дараах өдөр хоногуудын төлөө ч мөн ирсэн юм.
26/12/20225 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #10

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв “Нүгэл ба түүнээс ангижрах ерөндөг” гэсэн сэдэв байна. Эдгээр асуултууд нь танд гэм нүглийн тухай болон түүний аймшигт үр дагаврын талаар тодорхой ойлголттой болоход чинь туслах болно. Мөн бид гэм нүглийн асуудлыг шийдэх төгс ерөндгийн талаар ярилцах болно.
24/12/202221 minutes 5 seconds
Episode Artwork

ГОЛОГДОХУЙ – СЭТГЭЛИЙН ГҮН ШАРХ

ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Др.Чарльз Стэнли бидэнд бусдыг голж гоочлох нь хүмүүсийн сэтгэлд ямар аймшигтай, гүн гүнзгий шарх үлдээдэг талаар тайлбарлан өгүүлэх болно. Мөн хэрвээ бид ийм шархыг зүрхэндээ тээж байгаа бол үүнийгээ хэрхэн эдгээж, хэрхэн даван гарах вэ гэдгийг ч мөн Др.Стэнли бидэнд зөвлөх боно. Бидний амьдралд байдаг сэтгэл хөдлөл бүр их бага ямар нэгэн хэмжээгээр асуудлыг дагуулж байдаг. Харин бид Бурханы үгийг судалж, Бурханы үгээс зөвлөгөө авснаараа тэр бүх асуудлыг амжилттайгаар шийдэж чаддаг билээ.
24/12/202225 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #9

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв маань “Мөнхийн улсад хүрэх зам” гэсэн сэдэв байна. Энэ бол таны амьдралтай холбоотой хамгийн чухал сэдэв гэдэгт би итгэлтэй байна. Өнөөдрийн дугаараараа бид мөнхийн улсын талаар ярилцах болно. Ингэхдээ бид Есүсийг дагах нь яагаад чухал болох талаар болон Есүсийг хэрхэн дагаж амьдрах талаар ярилцах болно. Мөн бид Есүсийг дагахаас татгалзах нь ямар сөрөг үр дагавартай болох талаар ярилцах болно.
23/12/202221 minutes 31 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Христмас баярын 10 гайхамшгийг таньж мэд

Библи дээр Есүс Христийг ойролцоогоо 365 янзаар нэрлэсэн байдаг. Гэхдээ тэдгээр нэрсийн дотроос хамгийн сэтгэл татам нэр бол эш үзүүлэгч Исаиагийн өгсөн “Гайхамшигт” хэмээх нэр юм (Исаиа 9:6). Үнэндээ бидний Аврагч Есүс Христийн гайхамшгийг бид дурдаад байвал дуусашгүй олон юм. Тиймээс өнөөдөр би өөрт байгаа цагтаа багтаагаад Христмас баяртай холбоотой дараах 10 гайхамшгийг танд хэлж өгөхийг хүссэн юм.
23/12/20226 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #8

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв “Залбирал таны амьдралыг өөрчилж чадна” гэсэн сэдэв байна. Эдгээр асуултууд нь танд Бурханы тухай болон Түүний агуу чанаруудын талаар илүү ихийг ойлгож мэдэхэд чинь туслах болно.
22/12/202222 minutes 15 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Иммануэл нэрийн утга

Есүсийг мэндлэхээс 700 жилийн өмнө Бурхан Ахаз хаанд тэмдэг өгч, эш үзүүлэгч Исаиагаар дамжуулан “Нэгэн онгон бүсгүй хөл хүндтэй болж, Хүү төрүүлж, Түүнийгээ “Иммануел” гэж нэрлэнэ” (Исаиа 7:14) хэмээн айлдсан байдаг. Харин Матай 1:23 дээр Исаиа номын энэ хэсгээс эш татаж, Есүс Христ мэндэлсэн нь Исаиагийн эш үзүүллэгийн биелэл байсан гэдгийг нотолсон юм. Тэгвэл энэ чухал үнэн та бидний амьдралд ямар хамаатай юм бэ?
22/12/20225 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #7

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв “Хэрхэн залбирах вэ?” гэсэн сэдэв байна. Эдгээр асуултууд нь танд залбирлын тухай болон залбирлын ач холбогдлын талаар илүү ихийг ойлгож мэдэхэд чинь туслах болно.
21/12/202219 minutes 31 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Түр зогсоод Христмас баярын дууг сонс

Хэрвээ та энэ хөгжмийг өмнө хэзээ нэгэн цагт сонсож байгаагүй бол энэ нь та сонсоогүй биш харин анзаараагүй өнгөрсөн гэсэн үг юм. Энэ ямар хөгжим бэ? гэж үү? Энэ дууг хамгийн анх Бетлехемийн талд тэнгэр элч нар, “Дээр өндөрт алдар нь Бурханд байх болтугай, Доор газарт амар тайван нь Түүний тааллыг олсон хүмүүст байх болтугай” (Лук 2:14) хэмээн дуулцгаасан юм.
21/12/20226 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #6

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв бол “Бурхантай ярилцах нь” гэсэн сэдэв байна. Өнөөдрийн асуултуудаар дамжуулан бид залбирал гэж юу болох, залбирал яагаад чухал болох талаар танд тодорхой ойлголтуудыг өгөх болно. Үнэхээр бидний итгэдэг Бурхан бол бидний залбирлыг сонсдог Бурхан. Тэр бидний залбирлыг үргэлж сонсох болно хэмээн амласан учраас бид Түүнд хандан залбирдаг юм шүү.
20/12/202219 minutes 15 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Христмас баярын баяр хөөр

Христмас баяр гээд бодохоор л өөрийн эрхгүй “баяр хөөр” гэсэн үг санаанд ордог. Дэлхийн хаана ч хүмүүс баярлаж хөөрөх дуртай байдаг. Тэгвэл Христмас баяр гээд бодохоор хайрцагтай бэлгээ задлахдаа нүд нь гялалзаж буй хүүхэд нүдэнд төсөөлөгддөг. Гэхдээ Христмас баяр зөвхөн хүүхдүүд л баярладаг баяр гэж ойлговол өрөөсгөл хэрэг болно. Учир нь Христмас баяр бол Бурханы агуу бэлгийн төлөө баярлан хөөрөх бүх хүмүүсийн баяр юм.
20/12/20226 minutes 7 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Уй гашуу дундаас ч итгэл найдварыг олох нь

Библид хэлэхдээ, “Бид бүгдээрээ нойрсохгүй, харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. Ингэхдээ нүд ирмэхийн зуур, нэг агшинд, сүүлчийн бүрээнээр. Учир нь бүрээ дуугарч, үхэгсэд үл муудахаар амилуулагдаж, бид өөрчлөгдөнө. Учир нь муудах нь үл муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд үхдэг нь үхэшгүйг өмсөх ёстой. Энэхүү муудах нь үл муудахыг өмсөж, үхдэг нь үхэшгүйг өмсөх үед “Үхэл ялалтад залгигдлаа” гэж бичигдсэн үг биелнэ...
20/12/20223 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #5

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв “Залбирлын тухай асуултууд” гэсэн сэдэв байна. Эдгээр асуултуудад бид Библийн дагуух хариултуудыг өгч, залбирал гэж юу болох, залбирал яагаад чухал болох талаар танд тодорхой ойлголтуудыг өгөх болно. Үнэхээр бидний итгэдэг Бурхан бол бидний залбирлыг сонсдог Бурхан. Тэр бидний залбирлыг үргэлж сонсох болно хэмээн амласан учраас бид Түүнд хандан залбирдаг юм шүү.
19/12/202212 minutes 55 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхантай хэрхэн холбогдох вэ?

Та өдөр бүр хоол иддэг, тогтмол усанд ордог биз дээ? Тэр бүү хэл эрүүл байхын тулд тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийдэг байх. Тэгвэл үүний нэгэн адил та таны амьдралд хандсан Бурханы зорилго болон төлөвлөгөөнд нийцүүлэн бодол санаагаа өдөр бүр шинэчилсээр байх нь амин чухал юм.
19/12/20226 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #4

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв бол өмнөх дугаараар биний ярилцсан “Есүсийн тухай асуултууд” гэсэн сэдвийн үргэлжлэл юм. Өнөөдрийн дугаараар бид Есүсийн тухай болон Түүнтэй хэрхэн харилцах тухай ярилцах болно. Нэвтрүүлэг маань асуулт хариулт хэлбэрээр явагдах болно. Ингэхдээ бид сонсогчдоос маань ирсэн асуултуудад хариулт өгөх болно.
18/12/202218 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #3

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв “Есүсийн тухай асуултууд” гэсэн сэдэв байна. Өнөөдрийн дугаараар бид Есүсийн тухай болон Түүнтэй хэрхэн харилцах тухай ярилцах болно. Нэвтрүүлэг маань асуулт хариулт хэлбэрээр явагдах болно. Ингэхдээ бид сонсогчдоос маань ирсэн асуултуудад хариулт өгөх болно.
17/12/202217 minutes 30 seconds
Episode Artwork

СЭТГЭЛ ГУТРАЛЫН ГҮН НҮХ

Хэрвээ та сэтгэл гутралд автсан бол, хэрвээ таны амьдралд сэтгэл гутрал байгаа бол та ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд “СЭТГЭЛ ГУТРАЛЫН ГҮН НҮХЭНД” унасан хэн бүхэнд туслах Библийн дагуух арга замуудыг зааж өгөх болно.
17/12/202229 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #2

Өнөөдрийн хөтөлбөрөөрөө бид өмнөх дугаараар ярилцсан “Бурханы тухай асуултууд” гэсэн сэдвээ үргэлжлүүлэх болно. Эдгээр асуултууд нь танд Бурханы тухай болон Түүний агуу чанаруудын талаар илүү ихийг ойлгож мэдэхэд чинь туслах болно.
16/12/202220 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Амьдралын тухай асуултууд #1

Манай хөтөлбөрийн өнөөдрийн сэдэв бол “Бурханы тухай асуултууд” гэсэн сэдэв байна. Эдгээр асуултууд нь танд Бурханы тухай болон Түүний агуу чанаруудын талаар илүү ихийг ойлгож мэдэхэд чинь туслах болно.
16/12/202218 minutes 20 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амьдарлаа өөрчлөх алхмуудыг хий

Христитгэлийн хамгийн гайхамшигтай чанар бол хүмүүсийн амьдралыг гайхамшигтайгаар өөрчилдөг хүч чадал юм. Үнэхээр Есүс Христэд итгэсэн хүн бүрийн амьдрал эрс өөрчлөгдөж тэр хүн Христтэй адил нэгэн болж аажмаар өөрчлөгдөж эхэлдэг.
16/12/20225 minutes 39 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Христийн дотроос амьдралаа өөрчлөх нь

Таны бие махбодыг захирахын төлөө тэмцэх тэмцэл таны оюун санаанд өрнөж байдаг гэдгийг та санаарай. Үнэндээ архи, тамхи, хар тамхи, завхайрал, садар самуун гэх мэт хүний биеийг бохирдуулан бузартуулах аливаа бүхэн бидний бодол санаанаас эхтэй байдаг. Тиймээс ч элч Паул Ромын итгэгчдэд хандан бичсэн захидалдаа, “Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй, харин оюун санааныхаа шинэтгэлээр өөрчлөгдөж байгтун!” хэмээн захисан байдаг юм.
15/12/20225 minutes 34 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бие махбодоороо Бурханыг алдаршуулах нь

Үнэхээр найз минь, чиний бие элч Паулын хэлсэнчлэн Бурханыг алдаршуулах гайхамшигтай амьд тахил байх учиртай юм шүү. Сонирхолтой нь Библид хүний биеийн талаар маш олон зүйлсийг өгүүлсэн байдаг. Тэр бүхнийг ярих цаг өнөөдөр надад алга. Тэгвэл бид өөрсдийн биеийг Бурханд амьд тахил болгон өргөнө гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ?
14/12/20225 minutes 40 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Та Бурханд ямар өртэй вэ?

Элч Паул Коринтын итгэгчдэд хандан бичсэн захидалдаа, “Та нарын бие бол Бурханаас та нарт буй, дотор чинь байдаг Ариун Сүнсний сүм бөгөөд та нар ч өөрсдөө өөрсдийнх бус гэдгээ мэддэггүй юм уу? Та нарыг үнэтэйгээр худалдан авсан тул биеэрээ Бурханыг алдаршуул” (1 Коринт 6:19-20) гэсэн байдаг. Үнэхээр Бурханаас авралыг авсан хүмүүс бид бүгд ийнхүү амьдрах учиртай юм.
13/12/20225 minutes 34 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Хаа байгаа газартаа Бурханыг алдаршуул

Магадгүй та яг одоо хүнд хэцүү үеийг туулж байж болно. Магадгүй таныг хэн ч анзаарахгүй байгаа мэт санагдаж байж болох ч Бурхан таныг харж байгаа. Бурхан танд санаа тавьж байгаа.
13/12/20223 minutes 9 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Нөхцөл байдал буруугаар эргэх үед ч Бурханд итгэсээр байх нь

Бидний амьдарч буй энэ дэлхий ертөнц бол гэм нүгэлд унасан, төгс бус ертөнц гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс бид өөрсдөдөө тохиолдож буй бүхний цаад шалтгааныг тэр бүр бүрэн ойлгож чаддаггүй. Яагаад нэг нь үр хүүхэдтэй болохын төлөө байдгаараа хичээсэн ч хүүхэдтэй болж чадахгүй байхад, өөр нэгэн эмэгтэй абортонд орж байдгийг бид мэдэхгүй. Яагаад олон хүүхэдтэй залуухан эх хавдрын улмаас амиа алдаж байхад, архи ууж, тамхи татахаас өөрийг мэдэхгүй, яхир хөгшин 90 гаруй насалж байгааг бид мэдэхгүй. Яагаад ядуу айлын хүүхдийн гаргасан амжилтыг баян айлын хүүхэд булааж болдгийг бид мэдэхгүй. Мэдээж энэ нь зөв сайн зүйл биш. Гэхдээ бид энэ бүхний цаад шалтгааныг хэлж мэдэхгүй ч, Библид хэлсэнчлэн, баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт баярлаж, уйлж буй хүмүүстэй хамт уйлж чадна (Ром 12:15).
12/12/20225 minutes 52 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Сайн үйл өглөгийг бид өвлөн үргэлжлүүлэх ёстой

Есүс Христийн гайхамшигт хайрын тухай авралын сайнмэдээ одоо ч өдөр бүр хүмүүсийг аварсаар байна. Сайнмэдээ болон сайн үйлс хоёр хамтдаа байх учиртай. Тэр үед Петрийн хүмүүст тараасан сайнмэдээ, Табитагийн аврагдсан хүний талархсан сэтгэлээр хуваалцсан сайн үйл үргэлжилсээр өнөө цагт ирлээ. Аврал Христэд итгээгүй бүх хүнд хэрэгтэй. Харин биднээс гарах сайхан сэтгэлийн өглөг нь итгээгүй болон аль хэдийнэ итгэсэн бүх хүнд хэрэгтэй.
12/12/20226 minutes 5 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Естер

Библийн Сургаалт үгс номонд “Хүүхдэд явах ёстой замыг нь багад нь заа. Тэгвэл тэр өтөл болсон ч тэр замыг орхихгүй” гэжээ. Хүүхдэд замыг нь зөвхөн эцэг эх нь заадаг юм биш ээ. Хүүхдийг байгаагаар нь хүлээн авч баярлуулж, хэрэгтэй зүлийг нь өгч, аюултай үед нөмөрлөн хамгаалсан хүн л ирээдүйд хэн байхыг нь зааж өгдөг. Естерт Мордихай ах байсан нь сайн хэрэг. Аймшигт цаг үед Израилчуудад Естер хатан байсан нь гайхалтай хэрэг.
12/12/20225 minutes 24 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Рода

Бурхан яагаад Үйлс номонд Рода охиныг нэртэй нь, хамт нөхцөл байдалтай нь хамт бичин үлдээсэн юм бэ? Есүс Христийг Бурхан хүн төрөлхтөний төлөө илгээсэн гэдэгт итгэдэг хүмүүс Бурхан Петрийг шоронгоос чөлөөлсөнийг гэрчилсэн охины үгэнд итгээгүй. Хэн ч Эзэн Бурханы гайхамшгийг гэрчилж болно. Харин бид гэрчилж байгаа хүний гаднах байдал болон нөхцөл байдлыг биш Бурхан түүний амьдралд юу хийснийг харж чаддаг байх ёстой.
12/12/20227 minutes 6 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Иоаш

Израилын хаант улсын он жилүүдэд Аталиа хатан өөрийн хүүгээ үхсэнд харамсан хэт гашуудахдаа хааны удмын бусад хөвгүүдийг харгисаар алж хядсан эмгэнэлт явдал болсон байдаг. Тэр үед хааны нэг гүнж бяцхан ханхүүг хядагдаж байсан хөвгүүдийн дундаас хулгайлсан. Ингээд тэрээр зургаан жилийн турш хүүг Эзэний өргөөнд нууж байсан. Тэр хүүг Иоаш гэдэг.
12/12/20224 minutes 29 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Тимот

Хүний амьдралд Паул шиг хүмүүс тэр болгон тааралддаггүй. Зарим багш нар зөвхөн чадвар мэдлэг заадаг бол харин Паул шиг багш нар зөвхөн хэрэгтэй байгаа чадвар мэдлэгийг биш хүн байхыг харин өнгөрсөн амьдралын дутагдсан талбар дээр эдгэрсэн байхыг хүсэж халамжилдаг. Тимот эцгийн нөлөө байхүй байсан бол Паулаар дамжуулан Бурхан Эцэгийг таньж мэдээд өөрөө жаран мянгаар тоологдох иргэнтэй Ефес хотын чуулганы сүнсний эцэг болсон. Тиймээс өнчин өссөн залуусыг дурсамж дотроо амьдрахаас сэргийлж, сэтгэлийнх нь хоосон орон зайг нөхөж өгөх нь итгэгч бидний хамтдаа хийж чадах Бурханаас өгөгдсөн үүрэг юм.
12/12/20226 minutes 9 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Бяцхан Самуелын ирээдүй

Эш үзүүлэгч Самуелын түүх мэндлэхээс нь ч өмнө эхэлдэгээрээ онцлогтой. Түүний эх Ханна үр хүүхэдгүйгээрээ дорд үзэгдсэн эмэгтэй байсан. Тэрээр нэг удаа сүмд уйлан залбирч байхад нь сүмийн тахилч хүртэл түүнийг согтуу байна гэж үздэг. Ханна залбирахдаа хүртэл ийнхүү бусдад доромжлуулж байсан ч Бурханд итгэсээр байсан гайхалтай итгэлтэй эмэгтэй юм. Бурхан түүний залбиралд хариулж, хүү төрүүлэн Самуел гэж нэрлэсэн. Ханна хүүгээ төрөхөөс нь өмнө Бурханд зориулна хэмээн амласан байсан. Ийнхүү ээж нь балчир хөвгүүн Самуелыг бага байхад нь сүмд авчирч өгсөн.
12/12/20226 minutes 26 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Хагар

Хагарын амьдралд Бурхан эхлээд уулзахдаа өөрийг нь харж байдаг гэдгээ ойлгуулсан. Харин хоёр дахь удаа уулзахдаа Би зөвхөн хардаг Бурхан биш. Чи болон чиний хүүд зориулсан төлөвлөгөөтэй Бурхан гэдгээ ойлгуулсан. Тиймээс та хүмүүсийн нөхцөл байдлыг хараад бүрэн өөрчилж л чадахгүй бол оролцох хэрэггүй гэж хойш бүү суугаарай. Олон жижиг зүйл нийлснээр агуу зүйл бий болдог. Бурхан агуу төлөвлөгөөнийхөө жижигхэн хэсэг болох тусламж хэрэгтэй хэн нэгний нэг өдрийг авруулахдаа таныг сонгосон байж болно шүү. Христ мэндэлсний баярт зориулсан #СайнҮйл нэвтрүүлэг
12/12/20225 minutes 41 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Итгэгчдэд өгсөн бэлэвсэн өнчдийг асрах тушаалын утга учир

Паул Тимотод, “Бэлэвсэн эмэгтэйчүүд бол чиний эмэг эх Лойтой адил. Хүүхдээ өсгөж байгаа эх хүн бол чиний эх Юниктэй ижил. Тиймээс тэднийг хайрлаж халамжил. Үнэхээр бэлэвсэн бол тэднийг хүндэл. Харин тэр бэлэвсэн нэгэн өөрийн хүүхэд болон ач гучид орхигдсон бол ач гучийнх нь хийж байгаа зүйл болоод амьдарч байгаа хэв маяг нь Бурханд тааламжгүй гэдгийг сануулж, өөртөө хамаарах настан, бэлэвснүүдийг асарч ачийг нь хариулахыг заа” гэж сургасан.
12/12/20225 minutes 21 seconds
Episode Artwork

САЙН ҮЙЛ - Байгаагаа хуваалцсан хүү

Хүүхдэд байгаа бүх зүйлийг томчуудын өгсөн гэж та сонссон байх. Гэхдээ бид яагаад хүүхдэд тийм их зүйл өгдөг юм бэ? Учир нь Бурхан тэднийг бидэнд хариуцуулж, тэр бяцхан хүүхдүүд бидэнд баяр баясгалан гэрэл гэгээ, хайр авчирдаг. Тийм учраас тэднийг том болох хүртэл нь хэрэгцээтэй бүхнийг өгөх нь бидний үүрэг. Харин өнөөдөр бид өөрт байгаа бүх зүйлээ харамгүйгээр хуваалцсан хүүгийн түүхээс суралцах болно.
12/12/20226 minutes 44 seconds
Episode Artwork

АТААРХЛЫН ЖАД

Өнөөдөр бид хамтдаа “атаархал” гэдэг сэтгэл хөдлөлийн талаар авч үзэх болно. Саул хаан болон Давид хоёрын хооронд өрнөсөн зөрчлийг 1 Самуел номын 18-р бүлэгт тодорхой өгүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ үйл явдлаар дамжуулаад Др.Стэнли бидэнд уур хилэн, атаа хорслын талаар олон чухал зүйлсийг ойлгуулах болно. Саул хаан Давидад атаархсандаа түүнд хорсож, түүнийг хөнөөхөөр жад шидэж байсан гэдэг. Тэгвэл та өөрөө хэзээ нэгэн цагт “Атаархлын жадыг” хэн нэгэн рүү шидэж байсан юм биш биз? Хэрвээ тийм бол 1 Самуел 18-р бүлэгт өгүүлэгдсэн түүхээр дамжуулаад хамтдаа атаархал болон уур хилэнгийн талаар суралцацгаая.
10/12/202227 minutes 10 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Библийг батлах түүхэн баталгаа

Эш үзүүлэгч Исаиа итгэлтэйгээр, “ЭЗЭНий амьсгал дээрээс нь үлээвээс Өвс хатдаг, цэцэг ганддаг. Өргөн түмэн гэгч өвс л юм. Өвс хатдаг, цэцэг ганддаг. Харин бидний Бурханы үг мөнхөд байна” (Исаиа 40:7,8) хэмээн тунхагласан юм. Тэгвэл бид өмнөх үеийнхнийхээ алдаанаас суралцаж болох уу?
09/12/20225 minutes 46 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Библийн үгэнд итгэх шалтгаан

Хэрвээ үнэн гэдэг субъектив ойлголт бол, хэрвээ энэ нь зүгээр л тухайн хүний үзэл бодолтой холбоотой ойлголт юм бол 2 хүн нэг зүйл дээр санал эрс зөрөлдсөн ч хоёулангийнх нь үнэн зөв байх боломжтой болж хувирна гэсэн үг юм. Гэвч эцсийн дүндээ бид аливаа зүйлийг нэг бол үнэн эсвэл худлаа хэмээн дүгнэх ёстой болдог нь жам юм. Тэгвэл аливаа зүйлийг үнэн эсвэл худлаа гэдгийг ямар баримтаар нотлох вэ?
08/12/20226 minutes 1 second
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Үнэнийг хаанаас олж мэдэх вэ?

Үнэндээ үнэн гэж юу вэ гэдгийг тодорхойлно гэдэг хүмүүний амьдралын хамгийн чухал асуудлуудын нэг юм. Нэгэн толь бичигт үнэн гэдгийг “бодит байдалтай нийцэх” гэж тодорхойлсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл “үнэн нь бодитойгоор оршин байдаг” гэсэн санааг энд илэрхийлсэн байна.
07/12/20225 minutes 10 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Библи үнэхээр үнэн гэж үү?

“Та яагаад Библид итгэдэг юм бэ?”. Энэ асуултад тодорхой хариулт өгч чадаагүй оюутан сурагчдыг шүүмжлэхээсээ өмнө та өөрөө эхлээд энэ талаар сайтар бодох нь зүйтэй юм. Магадгүй энэ асуултад итгэлтэйгээр хариулж чаддаггүй учраас л бид Христэд итгэгчдэд өгөгдсөн энэ гайхамшигтай номонд тийм ч итгэлтэй хандаж чаддаггүй биз ээ.
06/12/20225 minutes 43 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Асуудал тулгарсан үедээ үүнийг эргэцүүлэн бодоорой

Дэлхий өдөр бүр тэнхлэгээрээ нэг удаа эргэдэг. Өөрөөр хэлбэл экваторын бүсээс хэмжвэл дэлхий цагт 1670 км хурдтайгаар эргэж байна гэсэн үг. Тэгсэн хэр нь дэлхий нарыг тойрон жилд 1 удаа эргэхдээ 107,000 км цагийн хурдтайгаар эргэж байдаг. Гэтэл дэлхийн татах хүч биднийг ийм хурдтай эргэж буй дэлхийн гадаргаас сугараад явчихааргүй тогтоон барьж байдаг нь үнэхээр гайхалтай. Тэгвэл орчлон ертөнцийг ийм гайхамшигтайгаар бүтээсэн тэр л агуу Бурханд хандан бид залбирч байдаг юм шүү.
06/12/20222 minutes 47 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амьдрал бол сонголт

Бидний амьдралд тохиолддог асуудлууд, өвчин зовлон, сэтгэл гутрал, гомдол шарх гэх мэт олон шалтгаанаас болоод хүмүүс өөрийгөө цаашид амьдрах боломжгүй боллоо гэж боддог. Тиймээс ч тэд амиа хорлох харамсалтай сонголтыг хийдэг.
05/12/20225 minutes 24 seconds
Episode Artwork

УУР ХИЛЭНГИЙН ХҮЧИЛ

Уур хилэн. Уур хилэн хэмээх энэ зүйл яг л асар хүчтэй хүчил мэт бидний аз жаргал баяр хөөр, эрүүл мэндийг дотроос маань идэж устгаж байдаг. Тэгвэл ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар бид уур хилэнд автсанаасаа болоод амьдралаа сүйрүүлсэн хүмүүсийн жишээ болгож Хуучин гэрээний нэгэн хүний амьдралыг үзэх болно. Др. Чарльз Стэнли бидэнд 1 Самуел 18-р бүлэгт гарч буй түүхээр дамжуулан энэхүү “УУР ХИЛЭНГИЙН ХҮЧИЛ” бидний амьдралд хэрхэн сөргөөр нөлөөлдөг болохыг тайлбарлан, уур хилэнгээ ялан дийлэх Библийн дагуух арга замуудыг зааж өгөх болно.
03/12/202223 minutes 59 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амиа хорлох тухай бодлуудыг илтгэх шинж тэмдэг

Хүүгээ 19 нас хүрэх үед нь тэд түүнд хүссэн сургуульдаа ороход нь саад хийж, худалдааны сургуульд оруулж орхижээ. Гэвч энэ цагаас эхлэн хүүгийнх нь зам уруудаж эхэлсэн байна. Улмаар хүү нь архи тамхинд орж, зугаа цэнгэлд толгойгоо мэдүүлэх болжээ. Тэр үүнийгээ, “Надад сайхан байдаг юм” хэмээн тайлбарласан байна. Түүний гадаад байдал ч өөрчлөгдөж эхэлжээ. Тэр урьдынх шигээ жавхаатай, эрч хүчтэй байхаа больж биеэ гаргуунд нь гаргах болжээ. Тэр өрөөндөө хаалгаа түгжин сууж, өдрийг хөгжим сонсож юмуу унтаж өнгөрүүлэх болсон байна. Тэр бүү хэл “Болдог бол үхчих юмсан” гэж найздаа хэлж байхыг нь ээж нь сонсжээ. Эцэг эх нь түүнийг өрөөнөөсөө гарч ирэхийг шаардах үед тэр чангаар, “Намайг ганцааранг минь орхи, би зүв зүгээр байна” хэмээн хашхирдаг байв. Удалгүй тэр хамгийн хайртай эд зүйлсээ бусдад тарааж өгөх болжээ. Тэгээд нэг л өдөр тэр амиа хорлосон байна.
02/12/20225 minutes 9 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хүүхдэдээ шударга байдлыг заахад чинь туслах 4 зөвлөмж

Хүүхдүүд томчуудтай адил шалтгаанаар худлаа ярьдаг. Ингэхдээ тэд бусдын хүндэтгэлийг хүлээх гэж, эсвэл байгаагаасаа илүү дээр харагдах гэж худлаа ярьдаг. Мөн зарим тохиолдолд тэд цаад хүндээ үнэнээ хэлэх хэмжээнд итгэж чадахгүй байгаа учраас худлаа ярьдаг. Бас зарим тохиолдолд айж, сүрдсэндээ худлаа ярьдаг. Харамсалтай нь эцэг эхчүүд өөрсдөө ч мэдэлгүйгээр хүүхдүүддээ худлаа ярихыг зааж өгч байдаг. Тэгсэн атлаа хүүхдүүдээ худлаа ярилаа гэж шийтгэдэг. Тэгвэл бид хүүхдүүддээ худлаа ярих бус харин үнэнч шударга зан чанарыг чухалчилдаг хүмүүс болгон хүмүүжүүлэхийн тулд яах ёстой вэ?
01/12/20225 minutes 19 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Шударга бус амьдралаас зайлсхийх нь

Өнөө үед үнэнч шударга хүмүүс улам бүр цөөрч байгаа гэдэгтэй та санал нэгдэх байх. Үүний улмаас харилцаанууд сэвтэж, гэр бүлүүд салж, хүмүүс бие биедээ итгэх итгэлээ улам бүр алдсаар байна. Улмаар хүмүүс өөрсдийгөө хамгаалахын тулд бодит байдлаасаа өөр дүр эсгэх болжээ. Цаашилбал бид Библийг ёс суртахууны үндсэн хэм хэмжээ гэж үзэхээ больж, үр дүнд нь ёс суртахууны нэгдсэн хэм хэмжээ алдагдсан байна.
30/11/20225 minutes 24 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Чин сэтгэлийн талархал

Дэлхийн зарим оронд хэн нэгэн хүнээс ямар нэг зүйл авахдаа эсвэл ямар нэгэн ямар нэгэн бэлэг авахдаа “баярлалаа” гэж хэлдэггүй. Яагаад тэр вэ? Таны хийсэн зүйлд баярлаагүй учраас тэр үү? Үгүй ээ. Харин тэдгээр соёлуудад “Баярлалаа” гэсэн үг нь хий хоосон үгд тооцогддоггүй учир тэд баярласан сэтгэлээ илүү бодитой үйлдлээр илэрхийлэхийг илүүд үздэг байна. Гэтэл хэн нэгэн хүн танд хариу барихын аргагүй асар том тус хүргэвэл яах вэ? Та ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ? Мэдээж та насан туршдаа тэр хүнд талархаж явна шүү дээ.
29/11/20225 minutes 5 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Мөрөөдлөө биелүүлэх эхний алхам

Ариун Сүнс нэгэн цагт “Миний дуудсан үйлчлэлд Барнаб, Саул нарыг надад тусгаарлагтун” хэмээн айлдаж байсан шиг өнөөдөр Бурхан таныг ямар үйлчлэлд дуудаж байгааг та сонсож байна уу? Та зүрх сэтгэлээ чагнаарай.
28/11/20223 minutes 45 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Агуу амьдралын нууц

Нэгэн найз чинь захидалдаа танд саяхан уулзсан хүнээ дүрслэн хэлж байна гэж та төсөөлөөд үзээрэй. Тэр найз чинь ингэж хэлбэл та яах вэ? “Дунд зэргийн нуруутай, шингэхэн үстэй, хөл нь бага зэрэг тахир, өвдгөөрөө майжийсан. Том нүдтэй, хоёр хөмсөг нь хоорондоо нийлчихсэн, урт монхор хамартай”. Хэрвээ та ийм хүнийг дотроо зураглан төсөөлбөл танд нэг их онцгой сэтгэгдэл төрөх нь юу л бол. Гэхдээ түүхчид элч Паулыг ийм байдалтайгаар дүрслэн тодорхойлсон байдаг юм.
28/11/20225 minutes 42 seconds
Episode Artwork

БУРУУТГАЛЫН БУУЛГА

Өнөөдөр та “Буруутгалын буулган” дор дарагдан шаналж яваа юм биш биз? Буруутгалын хүнд ачаа таны нуруун дээрээс дарж, амьдралын эрч хүч, урам зоригийг чинь мохоож, баяр хөөр, итгэл найдварыг чинь үгүй хийсээр байгаа юм биш биз? Хэрвээ тийм бол та Др.Чарльз Стэнлигийн ярианд анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд “буруутгалын буулганаас” хэрхэн ангижирахыг заах болно.
26/11/202227 minutes 42 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Аюулгүй орон зайг хэрхэн олох вэ?

Бид эртний бэхлэлт цайзуудын үлдэгдэл балгасыг эртний хотуудын тууринаас, эсвэл өндөр уулын бэлээс олдог. Тэр бүх балгасууд нь тухайн бэхлэлт цайз анхны зорилгоо биелүүлж чадаагүйн илрэл юм. Тэгвэл өнөөдөр та ямар нэгэн дайралтад өртвөл хаашаа хандах вэ?
25/11/20225 minutes 32 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханд бүх зүрхээрээ итгэсэн хүний түүх

Миний хувьд урам зориг авч, бахархан дуурайдаг олон илгээлтийн эзэд байдаг ч хамгийн ихээр хүндэлж хайрлаж явдаг эрхэм бол Хадсон Тэйлор юм. Түүний тэр тууштай үйлчлэлийн цаад нууц нь юу байсан юм бол?
24/11/20225 minutes 59 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амьдралынхаа туйлын зорилгыг олж мэдэх нь

Түүний зүрхийг Африкт үлдээсэн ч биеийг нь Лондоны Вестминстерийн сүмд оршуулсан юм. Түүнийг нас барах үед нутгийн иргэд түүний зүрхийг болгоомжтой гэгч нь сугалж аваад түүний ихэд хайрладаг байсан Африкийнх нь хөрс шороонд нутаглуулж харин шарилыг нь Англи руу буцаажээ. Тэр хүний нэрийг Дэвид Ливингстон гэдэг байсан юм. Шотландын Блантайрд төрж өссөн тэрээр Африк дахь үйлчлэлээрээ алдаршсан нэгэн юм.
23/11/20225 minutes 33 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Эванжелин Бүүтийн амьдралаас суралцах нь

Олон мянган эрчүүд түүнд гэрлэх санал тавьж байжээ. Түүнд саятнууд, тариачид, бизнесменүүд, загасчид тэр бүү хэл тэнүүлчид хүртэл гэрлэх санал тавьж байсан гэдэг. Сонирхолтой нь түүнийг 70 нас хүрсэн хойно ч түүнд гэрлэх санал ирсээр байсан учир нарийн бичиг нь тэр бүх захидлуудыг түүнд огт уншуулдаггүй байсан гэдэг. Тэр эмэгтэй алдартай жүжигчин, кино од биш. Гэсэн ч тэрээр 38,000 эрчүүд эмэгтэйчүүдийг эгнээндээ нэгтгэсэн байгууллагын тэргүүний ажлыг хийж, 86 оронд сайн үйлсийн элчээр томилогдож байсан юм. Тэр хүний нэрийг Эванжелин Бүүт гэдэг.
22/11/20225 minutes 24 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Тодорхойгүй ирээдүй өөд итгэлтэйгээр алхах нь

Исаиа 41:10 бол миний хамгийн дуртай эшлэл. Энэ эшлэлд, “Би чамтай хамт, чи битгий ай! Би чиний Бурхан, чи бүү эмээ! Чамайг Би тэнхрүүлнэ. Чамд үнэхээр тусална. Зөвтийн баруун мутраараа заавал чамайг дэмнэнэ” хэмээн Бурхан амласан байдаг. Айдас түгшүүрт автах бүртээ би энэ эшлэлийг өөртөө сануулдаг.
22/11/20223 minutes 39 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Өвөө эмээ нараа хайрлах шалтгаан

Манай нэвтрүүлэгт хаяглагдсан захидлууд дунд ач зээ нар нь өөрсдийг нь огт хүндэлдэггүй, мөнгө шаардахаас өөрөөр огт харьцдаггүй талаар гомдоллон бичсэн өвөө эмээ нарын захидал цөөнгүй бий. Тэр хүмүүсийн хувьд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дугаар маань хэтэрхий оройтсон мэт санагдаж байж болох юм. Гэхдээ хараахан өвөө эмээ болж амжаагүй байгаа тэр хүмүүст өнөөдрийн дугаар маань нэгийг бодогдуулсан гэдэгт би итгэлтэй байна.
21/11/20225 minutes 36 seconds
Episode Artwork

АЙДСЫН МЭДРЭМЖ

Бурхан бидэнд “айдсын мэдрэмжээ” ялан дийлэх арга замыг өгсөн байна. Харин өнөөдөр бид хамтдаа тэр арга замыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар суралцах болно. Хамтдаа нэвтрүүлгээрээ бид хүмүүсийн дотор төрдөг сөрөг болон эерэг сэтгэл хөдлөлүүдийн талаар цуврал болгон үзэж байгаа билээ. Ингээд хамтдаа “Айдсын мэдрэмжээ” хэрхэн ялан дийлэх талаар суралцацгаая.
19/11/202224 minutes 50 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Жинхэнэ хайрын гол түлхүүр

Бусдыг хайрлах жинхэнэ хайрын түлхүүр бол цаад хүнээ өөрийнхөө хүсэлд нийцүүлэн өөрчлөх гэж оролдох бус харин "байгаагаар нь" хүлээж авах явдал юм. Зарим тохиолдолд бидний хооронд эвлэрэх аргагүй, өөрчлөх аргагүй ялгаатай талууд байсаар байдаг. Тэгвэл бие биенээ хайрлах хайраа хадгалахын тулд бид тэр бүх ялгаатай талуудыг хүлцэн тэвчиж, тэр бүхэнтэй мөр зэрэгцэн амьдарч сурах ёстой болдог. Тэгвэл ямар зүйлс бидний эгдүүцлийг төрүүлж, хамт амьдарч байгаа хүнээ тэсэхэд бэрх болгодог юм бэ?
18/11/20226 minutes 8 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Найдварыг хаанаас олох вэ?

Библид элч Паул “Эдүгээ итгэл, найдвар, хайр гурав үлддэг ч хамгийн агуу нь хайр мөн” (1 Коринт 13:13) хэмээн бичсэн байдаг. Бүх зүйл өөрчлөгдөж, амьдрал нь бүхлээрээ өөрчлөгдсөн тэр эгзэгтэй, тодорхойгүй цаг үе дунд Паул эдгээр үгсийг бичсэн юм. Энд Паулын өгүүлж буй “найдвар” гэдэг зүйл бол бидний амьдралын хувьд амьсгалах агаартай адилхан юм. Учир нь найдвар үгүй бол амьдрал үгүй. Учир нь найдвар тасрах тэр мөчөөс эхлэн амьдрал мөхөж эхэлдэг.
17/11/20225 minutes 49 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Цөхрөлөө итгэл найдвараар солих нь

Өнөөдөр амьдрах итгэл найдвараа алдсан маш олон хүн байна. Тэд бүгд амьдралд нь тохиолдсон хүнд хэцүү нөхцөл байдлаас болоод сэтгэлээр унаж, цөхрөлд автсан байдаг. Тэгвэл Есүс Христэд итгэгч хүмүүсийн хувьд ямар ч нөхцөл байдал дунд итгэл найдвараа алдахгүй байх хангалттай шалтгаан бий. Энэ бол Бурханд итгэх тэдний итгэл юм.
16/11/20225 minutes 28 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Нүглийн уучлалын үнэ цэн

Бидний эдлэх ёстой байсан зовлонг Есүс эдэлсэн. Есүс бидний өмнөөс төлөөсийг төлсөн учраас бидний гэм нүгэл бүхэлдээ уучлагдсан юм.
15/11/20223 minutes 4 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Итгэл найдварыг хаанаас олох вэ?

Еврей 6-р бүлэгт бидний итгэл найдвар Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан Бурханаас ирдэг гэдгийг онцолсон байдаг. Еврей 6:19-д хэлэхдээ, “Энэхүү найдвар бидэнд сэтгэлийн зангуу мэт бөгөөд найдвартай хөдөлгөөнгүй...” гэсэн байдаг. Тэгвэл найз минь би чамаас асууя. Итгэл найдварыг чинь 1-10 оноогоор хэмжвэл та өөртөө хэдэн оноо өгөх вэ?
15/11/20225 minutes 28 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Шуналаас ангижрах нь

Өнөөдөр өөрт хэрэггүй эд зүйлсийг хурааж хуримтлуулдаг, муухайгаар хэлбэл новш цуглуулдаг хүмүүс олон байна. Энэ бол нэг төрлийн сэтгэцийн эмгэг юм. Үүнээс болоод бидний орон гэр хэрэггүй хог новшоор дүүрээд зогсохгүй бидний зүрх сэтгэл, оюун санаа ч мөн бохирдож байдаг. Эзэн Есүс нэгэнтээ, “Сүнсэндээ ядуус ерөөлтэй еэ! Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм” (Maтай 5:3) хэмээн айлдсан байдаг.
14/11/20225 minutes 49 seconds
Episode Artwork

ГАНЦААРДЛЫН ГАШУУН ЗОВЛОН

Өнөөдөр ганцаардалд автсан хүмүүс улам бүр олширсоор байна. Ганцаардал гэгч энэ хар сүүдэр хүмүүсийг нөмөрч тэдний баяр хөөр, аз жаргал, эрч хүчийг сорсоор байна. Христэд итгэгч хүмүүсийн хувьд ч ганцаардал нь Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан хүлээн авсан эрч хүч урам зоригийг шавхаж байдаг хор хөнөөлтэй зүйл гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл бидэнд ганцаардлыг ялан дийлэх ямар арга зам байна вэ? Хэрвээ та энэ асуултын хариултыг авахыг хүсэж байгаа бол Чарльз Стэнлийн Библийн хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт анхаарлаа хандуулаарай.
12/11/202224 minutes 7 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы өмнө гашуудах нь

Хайртай дотнын хүнээ үхэлд алдаж, уй гашууд автан үлдэнэ гэдэг үнэхээр хэцүү. Гэтэл хүн бүр харилцан адилгүй учраас бидний харуусан гашуудах үйл явц ч өөр хоорондоо харилцан адилгүй байдаг. Зарим хүмүүс сэтгэл хөдлөлөө илүү илэрхийлдэг байхад зарим хүмүүс үүнийгээ дотроо хадгалахыг хичээдэг. Зарим хүмүүс уй гашуутайгаа амархан эвлэрдэг бол зарим нь тийм ч амархан эвлэрч чаддаггүй.
11/11/20226 minutes 15 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амиа хорлох нь шийдэл биш

Хэрвээ бид өөрийн амьдралыг ямар нэгэн санамсаргүй тохиолдол гэж боддог бол нөхцөл байдал хэцүү болох үед амиа хорлох нь тийм ч ноцтой асуудалд тооцогдохгүй гэсэн үг юм. Гэтэл эсрэгээрээ бид Бурхан хүнийг Өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн учраас хүмүүний амь амьдрал нь эрхэм нандин гэдэгт итгэдэг бол амиа хорлох нь бидний мэдэх асуудал биш гэдгийг ухаарах болно
10/11/20225 minutes 44 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хүний амийг хөнөөж болохгүйн шалтгаан

Бидний амь амьдрал Бурханаас эхтэй учраас хүмүүний амь өөрөө онцгой үнэ цэнтэй, эрхэм нандин юм. Гэтэл эсрэгээрээ бидний амь амьдрал Бурханаас эхтэй биш, хүмүүст хандсан онцгой төлөвлөгөө Бурханд байдаггүй, бидний амьдрал бол зүгээр л нэг санамсаргүй тохиолдол гэж итгэх нь бидэнд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Та үүнийг төсөөлж байсан уу?
09/11/20225 minutes 44 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж бүхний хариулт биш

Бид Библиэр дамжуулан Бурханыг таньж мэдэж, хүмүүсийг харах Бурханы харааг ойлгож мэдэхээс нааш хүмүүний мөн чанарыг ойлгох бидний ойлголт хэзээ ч тэнцвэртэй байж чадахгүй юм.
08/11/20224 minutes 53 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Тэсвэр тэвчээр гэж юу вэ?

Саяхан би нэгэн номыг уншиж эхэлсэн ч дундаас нь сонирхол буураад орхичихсон юм. Гэтэл яг тэр үед Библийн нэгэн эшлэл миний анхаарлыг татсан. Бараг л Библийн хуудаснаас үсрээд гараад ирэх мэт болсон. Энэ бол 2 Коринт 8:11. Энд, “Харин одоо хийж байгаагаа дуусга. Үүнийг хүсэж эхэлсэн шигээ өөрт байгаагаараа дуусга” (2 Коринт 8:11). Окей. Би Бурханы хэлэх гэсэн санааг ойлголоо. Тэгээд л би уншиж байсан номоо дуусгасан даа. Гэхдээ би тэндээс маш их зүйлийг ойлгож авсан. Хатуужилтай байх, шийдэмгий байх, шүд зуун тэсэх, эцсийг нь үзэх гэх мэт үгс бол мөн л тэсвэр тэвчээртэй байх гэдэг үгтэй адил төстэй үгс юм
08/11/20223 minutes 26 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хэмжээлшгүй эрх мэдэлт Бурханаас асуух асуулт

Үнэнийг хэлэхэд бидний амьдралд хариулт нь байхгүй “яагаад?” гэсэн асуулт маш олон байдаг. Гэхдээ тэр бүх асуултад хариулт өгч, тэр бүхнийг бидэнд тайлбарлаж өгөхгүй байлаа гээд Бурхан биднийг үл тоодог гэсэн үг бишээ. Энэ нь Бурхан биднээс алс хол гэсэн үг биш харин бид Бурханыг ойлгож чадахгүй байгаагийн нэг тод илрэл юм.
07/11/20226 minutes 7 seconds
Episode Artwork

САНАА ЗОВНИЛЫН ШАНАЛАЛ

Та хэр санаа зовомтгой хүн бэ? Санаа зовсон үедээ та ямар алхмуудыг хийдэг вэ? Бурхан хүмүүс бидэнд сэтгэл хөдлөлийг өгсөн бөгөөд бид өдөр бүр маш олон янзын сэтгэл хөдлөлийг мэдэрч байдаг. Тэгвэл Христэд итгэгчид бидний хувьд сэтгэл хөдлөлийн хүчтэй давлагааг хэрхэн амжилттай даван туулах вэ? Энэ асуултын хариултыг өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд өгч, “Санаа зовнилын шаналлаас” хэрхэн ангижрах аргыг зааж өгөх болно.
05/11/202227 minutes 1 second
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы тайлбарлаагүй зүйлс

Үнэхээр Бурхан бол Бурхан. Харин бид бол хүмүүс. Тиймээс бид аливаа зүйлсийг Бурхантай адил түвшинд бүрэн дүүрэн ойлгохыг хүсвэл нэг бол бид Бурханы түвшинд хүрэх эсвэл бид Бурханыг өөрсдийнхөө түвшинд авчрах шаардлагатай болно гэсэн үг.
04/11/20226 minutes 39 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Уй гашуу ба Бурхан

Бидний амьдралд цар тахал, осол, гамшиг, хямрал нүүрлэж, бид уй гашууд автах үедээ Бурхан хаана байгааг гайхан асуудаг. Хүүхэд нь хүнд өвчнөөр өвдөх үед, гэр бүлийнхэн нь автын ослоор бүгд нас барах үед, аймшигтай цунами босож хэдэн мянган гэмгүй хүний амийг авч одох үед бид бүгд Бурханаас “яагаад?” гэж асуудаг. Ийм тохиолдолд бидний төрөлх санаа бодол автоматаар 2 дүгнэлтийн нэгийг хийдэг.
03/11/20224 minutes 51 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амьдралын зорилго чиглэлээ хэрхэн олох вэ?

Замын хажууд “амьдар, хайрла, таашаа” гэсэн үгтэй самбар байхыг би харсан. Энэ хэдийгээр энгийн сонсогдож байж болох ч үүнийг хийхийн тулд тухайн хүн амьдралынхаа утга учир, зорилго чиглэлийг сайтар ойлгосон байх шаардлагатай юм. Тэгвэл таны амьдралын зорилго юу юм бэ?
02/11/20226 minutes 13 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ажлын ёс зүй

2 Тесалоник 3:10-д элч Паул, “Бид та нартай хамт байхдаа хүртэл “Хэн ажил хийхийг үл хүснэ, тэр нь бүү идэг” гэж тушаадаг байсан” гэсэн байдаг. Энд нэг зүйл маш тодорхой байна. Өнөөдөр бид ажил хөдөлмөрөөс улам бүр хойш сууж зугтах болжээ. Хөлсөө дуслуулан хөдөлмөрлөхийг дорд үзэх болсон энэ нийгэм соёлд бид нэгэн чухал үнэт зүйлээ алдаж байна. Энэ бол ажил хөдөлмөрийнхөө үр жимсийг харах бахархал, зорьсондоо хүрч байгаагаа мэдрэх мэдрэмж, авч буй цалиндаа бүрэн дүйцэхүйц ажил хийсэн гэдэгтээ сэтгэл хангалуун байх тэр мэдрэмж юм.
01/11/20226 minutes 2 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханд итгэл найдвараа бүрэн тавих нь

Библид хэлэхдээ, “Миний Бурхан алдар дахь баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана” (Филиппой 4:19) гэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр танд томоохон хэрэгцээ шаардлага тулгараад байна уу? Тэгвэл бидэнд ямар хэрэгцээ тулгарах вэ гэдгийг биднээс ч өмнө Бурхан мэдэж байдаг гэдгийг санаарай.
01/11/20223 minutes 28 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Сүнслэг дайсны эсрэг бат зогсох нь

Сатан өнөөдөр ч бидний замд саад болж, бидний хийхийг хүссэн ажлыг саатуулсаар байна. Гэхдээ бид нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Сатан Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр бидний эсрэг юуг ч хийж чадахгүй билээ.
31/10/20225 minutes 24 seconds
Episode Artwork

ӨӨРИЙГӨӨ ЭЕРГЭЭР ХАРАХ НЬ

Та өөрийнхөө талаар ямар бодолтой явдаг вэ? Өөрийгөө харах хараа чинь таныг Бурханы хүслийн дагуу өөрчлөгдөхөд чинь тус нэмэр болж байна уу? Эсвэл чөдөр тушаа болж байна уу? Өнөөдөр бид “Өөрийгөө эергээр харах нь” гэсэн сэдвээр ярилцах болно. Энэ нь эргээд биднийг сэтгэл хөдлөлтэй хэрхэн холбогддог болохыг ч мөн авч үзэх болно.
29/10/202228 minutes 48 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бидний амьдралд хандсан Бурханы төлөвлөгөөг таньж мэдэх нь

Бидэнд хандсан Бурханы төлөвлөгөө хэзээд бидний төлөвлөгөөнөөс илүү агуу байдаг. Учир нь бид ирээдүйд юу болохыг мэдэхгүй. Харин Бурхан өнгөрснөөс ирээдүйг хүртэл бүгдийг мэдэж байдаг. Тийм ч учраас амьдралын жинхэнэ утга учрыг бидэнд өгдөг Бурханаас ангид амьдарсныхаа улмаас амьдрал нь утга учиргүй мэт санагдаж эцэст нь амиа хорлоход хүрсэн хүмүүс цөөнгүй байдаг.
28/10/20226 minutes
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханд зүрх сэтгэлээ бүрэн зориулсан хүний 5 шинж

Библийн хуудсыг сөхвөл, “Өөрт нь бүрэн хандсан зүрхтэй хүмүүсийг хүчирхэгжүүлэх гэж ЭЗЭНий мэлмий дэлхий даяар хэрэн хэсэж явдаг юм” хэмээн 2 Шастир 16:9-д өгүүлсэн байдаг. Мөн Дуулал 86:11-д хэлэхдээ, “Таны нэрээс эмээхэд зүрхийг минь нэгтгээч!” гэсэн байдаг. Бурханд өөрийгөө бүрэн зориулсан хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ?
27/10/20225 minutes 11 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханд итгэхэд хэцүү гэж үү?

Та ямар ч үед Бурханд итгэж чадах уу? хэрвээ та Бурханы хүүхэд бол Бурханы амлалтуудад итгэж чаддаг байх учиртай. Учир нь Бурхан амлалтаа биелүүлэхгүй байж чадахгүй. Өнөөдөр бид гэр бүл, үр хүүхэд, ажил бизнес гэх мэт амьдралынхаа бүхий л талбарт нэг бол санаачилгыг өөрийн гартаа авч, өөрийн хүслийг дагаж болно. Эсвэл “Бурхан надаас юу хүсэж байна вэ?” хэмээн асууж, Бурханы удирдамжийг эрэн хайж болно.
26/10/20224 minutes 34 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Өнөөдрийн бартаа саадыг даван гарах хүчийг хаанаас олох вэ?

Хүнд хэцүү нөхцөл байдал дунд чинь Бурхан тантай гарцаагүй хамт зогсож, танд хүчийг өгөх болно. Хуучин гэрээний эш үзүүлэгч Даниел арслангийн үүрнээс амьд гарч ирсэн онцгой түүхтэй нэгэн. Түүнийг хүч тамираа барж, сульдан унах үед Бурхан хэрхэн хүч өгсөнийг дурсан бичихдээ, “надад дахин хүрч, намайг тэнхээтэй болгов” (Даниел 10:18) гэсэн байдаг.
25/10/20223 minutes 24 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханд бүхнээ зориул

Хэрвээ бид түүхийг судлаад үзвэл, бас Библийн баатруудыг судлаад үзвэл Бурхан авьяас чадвартай, нэр алдартай, хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүсээс илүү эгэл жирийн хүмүүсийг алдрынхаа төлөө гайхамшигтайгаар хэрэглэж ирсэн болохыг харж болно.
25/10/20225 minutes 28 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Сатаны эсрэг хэрхэн тэмцэх вэ?

Христэд итгэгч та өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг тэр чигтээ сүнслэг тэмцэл гэдгийг мэдэх үү? Хэрвээ та үүнийг мэдэхгүй байгаа бол та сүнслэг мэдрэмжээ дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж танд зөвлөмөөр байна. Гэтэл зарим хүмүүс бүх зүйлийг хэт сүнслэгжүүлж хардаг. Тэд хар бараан бүхнийг диаволтой холбож, Сатаныг дэндүү хүчтэй нэгэн мэтээр төсөөлдөг. Тэгэхээр бид Сатаныг давуулан үнэлэх ч хэрэггүй, бас дутуу үнэлэх ч хэрэггүй юм.
24/10/20225 minutes 26 seconds
Episode Artwork

СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛӨӨ ЭРГЭН ХАРАХ НЬ

Бидний амьдралд тохиолдсон аливаа нөхцөл байдлын дунд бид ямар хариу үйлдлүүд үзүүлдэг талаар өнөөдөр бид ярилцах болно. Ингэхдээ бидний дотор төрж байдаг сэтгэл хөдлөлүүдийг авч үзэх болно. Мөн бид сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн зөвөөр хянаж, зөвөөр удирдах вэ гэдгийг Др.Стэнли бидэнд зөвлөх болно. Үүний тулд эхлээд хамтдаа өөрсдийн дотор байнга төрдөг тэдгээр “СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛҮҮДЭЭ ЭРГЭН ХАРАХ НЬ” чухал юм.
22/10/202226 minutes 21 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Та хэр үнэ цэнтэй хүн бэ?

Ингэхэд та ер нь өөрийгөө хэр үнэ цэнтэй хүн гэж боддог вэ? Та очир эрдэнэ эсвэл бадмааргаар хэмжигдэхүйц үнэ цэнтэй юу? эсвэл ердөө л будаа, төмсхөнөөр хэмжигдэх үнэ цэнтэй нэгэн гэж өөрийгөө боддог уу? Өнөөдөр өөрийнхөө үнэ цэнийг ганц сүрэлний дайнд ч хүрэхгүй гэж боддог хүмүүс олон бий. Тэд өөрсдийгөө үнэ цэнгүй гэж бодоод зогсохгүй өөртөө сэтгэл дундуур байдалдаа бүрэн автсан байдаг. Тэд энэ талаар хэдий чинээ их бодно, нөхцөл байдал нь төдий чинээ дордсоор байдаг.
21/10/20225 minutes 22 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бусдыг хэрхэн хайрлах вэ?

Бид гэм нүглээр дүүрэн дэлхий ертөнц дээр амьдарч байна. Бидний алдаа дутагдал болон буруу үйлдлүүд биднийг бусдаас тусгаарлаж, бидний хайрыг хорсол үзэн ядалтаар сольж байдаг. Үнэхээр бид эргэн тойрноо харвал хайрлах зүйл дэндүү бага, үзэн ядах зүйл дэндүү их байгаа мэт санагддаг. Гэтэл үзэн ядалт нь хагарал хуваагдлыг үүсгэж байдаг бол уучлал нь эдгэрэл, сэргэлтийг авчирч байдаг билээ.
20/10/20225 minutes 15 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Уучлалыг сонгох шалтгаан

Уучлал гэж яг юу юм бэ? Энгийнхээр хэлэхэд, уучлал гэдэг нь намайг хохироосон хүнийг хохироох эрхээсээ би татгалзана гэсэн үг юм. Өнөөдөр та хэнийг ч гомдоогоогүй байж болно. Та ойр дотнын хүмүүстээ үргэлж сайн сайхныг хүсдэг байж болно. Гэхдээ эрт орой хэзээ нэгэн цагт бид бүгдээрээ хайртай дотын хүмүүсээ гомдоодог. Учир нь бид төгс биш. Бид бүгд алдаа гаргадаг. Бид бүгд бүтэлгүйтдэг. Санаатай болон санамсаргүй байдлаар бид нүгэл үйлддэг.
19/10/20225 minutes 54 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Өш хонзонгийн оронд уучлалыг сонгох нь

Бид яагаад хэн нэгнийг уучлах ёстой вэ? Энгийнээр хэлэхэд, танд Бурханы уучлал хэрэгтэй бол та ч бас бусдыг уучлах хэрэгтэй юм. Тиймээс ч Эзэн Есүс хэлэхдээ, “Хэрэв та нар хүмүүсийн алдааг уучилбал тэнгэрлэг Эцэг чинь та нарыг мөн уучилна” (Mатай 6:14) хэмээн айлдсан байдаг.
18/10/20226 minutes 4 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Уй гашуу дундаа баяр хөөрийг олох нь

Бидний амьдралд зовлон бэрхшээл тулгарах үед бид Есүсийн үлгэр дуурайллыг дагах учиртай юм. Бидний амьдралын нөхцөл байдал таагүй байж болох ч бид “Итгэлийг Эхлүүлэгч бөгөөд Төгсгөгч болох Есүс өөд харцгаах” үед бид урам зоригтой, баяр хөөртэй байж чаддаг. “Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийг эс тоомсорлон, загалмайг тэвчсэн бөгөөд Бурханы сэнтийн баруун гарт заларсан юм” (Еврей 12:2).
18/10/20222 minutes 55 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Шувуудын чуулганаас сурах сургамж

Эзэн Есүс нэгэнтээ, “Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд ээ, Над дээр ир” (Матай 11:28) гэж хэлсэн байдаг. Есүс бидэнд, “сүмд нэгд” эсвэл “хамгийн сайнаараа бай” эсвэл “чин сэтгэлтэй бай” гэж хэлээгүй. Зүгээр л “Над дээр ир” гэсэн. Та ямар ч шашны урсгал чиглэлийг баримталдаг бай, ямар ч сүм чуулганд хамрагддаг бай танд Есүс хэрэгтэй. Тиймээс Есүсийг амьдралдаа уриарай. Библитэй болж аваад Иохан номоос эхлэн уншиж эхлээрэй.
17/10/20226 minutes 4 seconds
Episode Artwork

НАЙДВАР ҮНЭХЭЭР БИЙ ГЭЖ ҮҮ?

Бурханы нигүүлсэл уучилж чадахааргүй гэм нүгэл гэж үгүй. Учир нь Бурханы уучлал болон хайранд хэмжээ хязгаар гэж үгүй.
15/10/202224 minutes 7 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханд хошин шогийн мэдрэмж байдаг гэж үү?

Хэрвээ бид Библийн конкорданс аваад үзвэл Библи дээр Бурхан инээсэн тухай 3 эшлэл бичигдсэн байгааг бид олж болно. Гэхдээ энэ 3 тохиолдолд гурвууланд нь Бурхан ёрын муу хүмүүсийн мунхаглалыг хараад шоолон инээсэн байдаг. Тэгвэл эндээс бид Бурханд ямар ч хошин шогийн мэдрэмж байдаггүй гэж дүгнэж болох уу?
14/10/20225 minutes 14 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы өгч буй хариултуудыг ойлгох нь

Олон зуун жилийн туршид хүмүүс “яагаад? яагаад?” хэмээн асуусаар ирсэн. Гэвч энэ бүх хугацаанд Бурхан бидний яагаад гэсэн асуултын хариултыг өгөөгүй л байна. Си.Эс.Льюис нэгэнтээ энэ талаар дурдсан байдаг. Сонирхолтой нь тэр бидэнд яагаад гэдэг асуултын хариултыг өгөхийн оронд биднийг “Бурханд дуулгавартай байхыг” уриалсан байдаг.
13/10/20225 minutes 53 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханд итгэж, хариуцлагатайгаар амьдрах нь

Таны амьдралд буй зовлон шаналалд Бурхан хэр их хамаатай юм бэ? Захидал бичсэн найзын маань хэлсэнчлэн бид ядуу эсвэл эрүүл биш гэр бүлд төрж өссөн нь Бурханы буруу юу? Бидний амьдралд тохиолдож буй шударга бус бүхэнд Бурхан хэр хамаатай юм бэ? Би ингэж төрсөн нь бүхэлдээ Бурханы буруу гэж хэлэх нь хэр үндэслэлтэй вэ?
12/10/20225 minutes 35 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Мөнхийн улсад хүрэх цорын ганц зам

Эзэн Есүс цовдлогдохынхоо өмнөх шөнө шавь нартайгаа сүүлчийн зоогоо барих үеэр мөнхийн улсын тухай нэгэн гайхамшигтай зүйлийг өгүүлсэн байдаг. Есүс тэдэнд, “Би та нарт орон байр бэлдэхээр явна. Би явж, та нарт орон байр бэлдчихвэл, дахин ирж, та нарыг Өөртөө авна. Би хаана байна, та нар мөн тэнд байх болно” (Иохан 14:2, 3) хэмээн айлдсан.
11/10/20223 minutes 14 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Сэтгэлийн шархаа эдгээх алхмууд

Есүс цэх зогсож, тэр эмэгтэйд —Эмэгтэй, тэд хаана байна? Чамайг хэн ч шийтгэсэнгүй юу? гэсэнд тэр —Эзэн, хэн ч шийтгэсэнгүй гэв. Есүс —Би ч чамайг шийтгэхгүй. Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү үйлд гэлээ.] Иохан 8:10-11 Таны тархи зүрх хоёр хоорондоо зөрчилдөж эхлэх үед та яадаг вэ?
11/10/20225 minutes 31 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Өдөр бүр үнэнч шударгаар амьдрах нь

Библийн Англи орчуулга дээр үнэнч шударга гэдэг үг нийт 27 удаа давтагдсан байдаг. Гэхдээ сонирхолтой нь энэ үгс бүгдээрээ Хуучин Гэрээнд бичигдсэн байдаг. Энэ үгийн еврей утга нь “бүхэл бүтэн, эрүүл, сэвтээгүй” гэсэн утгатай. Эдгээрээс 5 тохиолдол нь Иов гэдэг хүнийг тодорхойлохын тулд бичигдсэн байдаг. Хуучин Гэрээний итгэлийн баатруудын нэг болох Иов угтаа бол үнэ цэнтэй бүхнээ алдсан нэгэн. Тэр бүү хэл эхнэр нь хүртэл түүнд, “Бурханыг хараагаад, үх” (Иов 2:9) гэж хэлж байсан. Гэсэн ч Иов Бурханыг хараагаагүй, өөрийн үнэнч шударга байдлыг орхиогүй юм.
10/10/20225 minutes 20 seconds
Episode Artwork

БУРХАНД НӨХЦӨЛ БОЛЗОЛГҮЙГЭЭР БУУЖ ӨГӨХ НЬ

Толь бичгээс үзвэл “бууж өгөх” гэдэг нь “бусдын хүч чадалд өөрийгөө тавьж өгөх” гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. Гэтэл бидний хувьд өөрийн амьдралын жолоог бусдад атгуулна гэдэг санаанд багтамгүй хэрэг мэт санагддаг шүү дээ. Эсрэгээрээ бид амьдралаа өөрийнхөө хяналтад бүрэн авч, бүх шийдвэрээ бие даан гаргахыг хүсдэг. Гэтэл Бурханы төлөвлөгөө биднийг Бурханаас бүрэн хамааралтай амьдрахыг шаардаж байдаг. Тиймээс Бурханд үйлчлэх үйлчлэлдээ үр нөлөөтэй байхыг хүсвэл, цаашлаад итгэлийн амьдралдаа үр жимстэй байхыг хүсвэл бид өөрсдийн амьдралын жолоог Бурханд бүрэн атгуулж, Түүнд нөхцөл болзолгүйгээр буун өгч сурах учиртай юм. Өөрөөр хэлбэл гэр бүл, ажил хөдөлмөр, цаг зав, санхүү мөнгө гээд бүхий л талбараа бид Бурханд бүрэн дүүрэн өргөнө гэсэн үг. Тэгвэл өнөөдөр Др.Стэнли биднээс, “Та Есүс Христэд НӨХЦӨЛ БОЛЗОЛГҮЙГЭЭР БУУЖ ӨГӨХдөө бэлэн байна уу?” хэмээн асууж байна.
08/10/202224 minutes 14 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Мөнхийн амьдралын босгон дээр

Үнэндээ бидний ихэнх нь үхэлтэй ямар ойрхон байдгаа огт анзаардаггүй. Гэвч угтаа бол бидний амь нас зүрхний ганцхан цохилт дээр тогтож байдаг юм шүү дээ. Саяхан би зүрхний шигдээснээс болоод хэвтэрт орсон найзыгаа асарч орных нь дэргэд олон цагийг өнгөрүүлсэн юм. Найзын маань зүрхний хэмийг илэрхийлэх ногоон зураас бүхий дэлгэцийг харж суухдаа би, “Хүмүүний амьдрал гэдэг юутай хэврэг эд вэ?” хэмээн өөрийн эрхгүй бодож суусан юм. Бидний амь нас гэдэг үнэндээ зүрх хэмээх атгасан гарны хэмжээтэй булчингийн цохилтоос шууд хамаарч байдаг ажээ. Аз болоход найз маань хурдан тэнхэрсэн. Гэхдээ нөхцөл байдал муугаар эргэж найз маань өөд болсон ч түүнийг хаана очихыг би баттай мэдэж байсан юм.
07/10/20225 minutes 6 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы мэргэн ухааныг эрэлхийлэх нь

Копмьютер бий болохоос бүр өмнө Английн нэрт зохиолч, философич И.Каммингс нэгэнтээ, “Бидний мэдлэг улам бүр нэмэгдсээр байна. Харин мэргэн ухаан маань хаачив?” хэмээн асуусан байдаг. Английн өөр нэгэн нэрт зохиолч Самуел Жонсон өөрийн үеийнхнийг мэргэн ухаанаараа дутагдаж байна хэмээн дүгнээд, үүнийг “сэтгэцийн эмгэг” хэмээн тодорхойлсон байдаг. Тэгвэл үүнээс олон зуун жилийн өмнө Соломон хаан мэргэн ухааны тухай өгүүлэхдээ, “Мэргэн нь сонсог, мэдлэгээ тэлэг Ухаалаг нь мэргэн удирдамжийг мөн аваг” (Сургаалт үгс 1:5-6) хэмээн сургасан байдаг.
06/10/20225 minutes 11 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хайрын 5 хэл

Өнөөдөр бид дэргэдээ байгаа хүнээсээ хайрыг тэр бүр мэдэрдэггүй хамгийн гол шалтгаан нь бидний хайрын хэл өөр хоорондоо зөрж байдагтай холбоотой юм. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс өөр хоорондоо эрс ялгаатай. Тэдний бие махбод ч ялгаатай, сэтгэл зүй ч ялгаатай. Түүнийгээ дагаад хайраа илэрхийлэх хэл нь ч ялгаатай байдаг.
05/10/20225 minutes 43 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханы бэлдсэн хамгийн сайныг хүлээн авах нь

Нэрт зохиолч, профессор Си.Эс.Льюис нэгэнтээ “ихэнх хүмүүс амьдралдаа илүү ихийг хийж бүтээх боломжтой байдаг ч тэр потенциалаа бүрэн дүүрэн ашиглаж чаддаггүй” хэмээн бичсэн байдаг. Тэрээр үргэлжлүүлэн бичихдээ, “Бурхан бидэнд мөнхийн баяр хөөрийг амласан байтал бид зугаа цэнгэл, секс, хувийн амбиц төдийхнөөр сэтгэл ханачихдаг. Энэ нь зүйрлүүлбэл далайн эрэгт амрах гайхалтай амралтаас татгалзаад шавар шалбааг дунд тоглохыг илүүд үзэж буй хүүхэдтэй адилхан юм. Үнэхээр бид дэндүү бага зүйлд сэтгэл ханадаг ажээ” гэсэн байна. Дэндүү бага зүйлд сэтгэл ханадаг гэж үү?
04/10/20223 minutes 23 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Зүрхэндээ хорсол тээхээс хэрхэн зайлсхийх вэ?

Өөрийг нь хохироосон хүмүүсээс хариугаа авахыг хүсэх нь хүний төрөлх мөн чанар. Харин тэднийг уучлан өршөөх нь тэнгэрлэг чанар юм. Тиймээс ч Шинэ гэрээнд хоёр ч удаа, ““Өшөө авалт нь Минийх, Би буцааж төлнө” гэж Эзэн хэлэв” (Ром 12:19) гэсэн байдаг. Тиймээс ч Эзэн Есүс загалмайд цовдлогдох үедээ, “Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна” (Лук 23:34) хэмээн залбирсан юм.
04/10/20225 minutes 21 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханаас яагаад гэж асуух нь зөв үү?

Библийн сүүлийн ном болох Илчлэл номд өгүүлэхдээ, мөнхийн улсад Бурхан бидний нүднээс нулимс бүрийг арчих болно хэмээн тунхагласан байдаг. Үнэхээр мөнхийн улсын хаалгаар алхан орох үед бидний дотор ганцхан “Яагаад?” гэсэн асуулт үлдэх болно. Тэр нь “Та яагаад намайг ийм ихээр хайрласан юм бэ?” гэсэн асуулт байх болно.
03/10/20225 minutes 12 seconds
Episode Artwork

ХОРСОЛ - 4 хэсэг

Өнөөдөр маш олон хүн амьдралдаа атаа хорслыг тээн амьдарч байна. Энэ нь эргээд тэдний амьдралын талбар бүрийг хордуулж, эрүүл мэндийг нь ч доройтуулсаар байна. Цаашилбал аливаа хүний дотор нуугдаж буй уур хилэн, атаа хорсол нь эрт орой хэзээ нэгэн цагт ил гарч ирдэг. Улмаар тэр хүний эргэн тойронд буй хүмүүсийг ч хордуулдаг. Тэгвэл өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд Израилийн анхны хаан Саулын амьдралаар дамжуулаад нэгэн чухал сургамжийг өгч байна. Учир нь Саул хаан бол атаа хорсолдоо бүрэн автсан хүний тод жишээ байсан юм. Хэрвээ таны амьдралд ч мөн ийм зүйл байгаа бол та энэ дугаарыг анхааралтай сонсоорой. Ингэснээр та өөрийн амьдралд буй тэрхүү хор хөнөөлтэй аюулыг дотроосоо зайлуулан хаях чухал түлхүүрийг олж мэдэх болно.
01/10/202222 minutes 37 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Уй гашуу дундаа ч Бурханд итгэж найдах нь

Есөн сарын туршид хэвлийдээ тээсэн бяцхан үрээ үхлийн саварт алдах шиг аймшигтай зүйл гэж үгүй. Ийнхүү хайртай үрээ алдсан хүн бүр л уйлан байж, “Бурхан минь, яагаад?” хэмээн дуу алддаг. “Бурхан минь яагаад? Яагаад заавал миний хүүхэд гэж?” хэмээн бид уйлдаг. Үр хүүхдээ алдсан эцэг эхийн шаналалд Бурхан үнэхээр хайхрамжгүй ханддаг юм гэж үү? Үнэхээр гэм зэмгүй бяцхан хүүхэд амиа алдах үед яагаад? гэсэн асуултад хариулах бодитой хариулт бидэнд тэр бүр байдаггүй.
30/09/20225 minutes 20 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхан яагаад надад ийм зүйлийг зөвшөөрсөн юм бэ?

“Яагаад Бурхан минь? Ийм зовлонг Та надад яагаад зөвшөөрч байгаа юм бэ?”. Энэ бол хүн төрөлхтний хувьд Бурханаас асууж ирсэн хамгийн эртний асуултуудын нэг юм. Библийн Иов номонд ч мөн Иов Бурханаас ийнхүү асуусан тухай өгүүлсэн байдаг.
29/09/20225 minutes 24 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Ирээдүйн ханиа хэрхэн тэвчээртэйгээр хүлээх вэ?

“Бурхан минь, яагаад? Та яагаад миний гуйлтад хариулахгүй, миний гуйсан хүнийг надад өгөхгүй байгаа юм бэ?” гэж та асууж байж болох юм. Тэгвэл элч Паулын бичсэн үгийг би танд сануулмаар байна. Тэрээр, Филиппой захидалдаа, “Би тарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч, аливаа нөхцөл байдалд цатгалан болон өлсгөлөн байх, элбэг байх, дутагдахын аль алины нууцад би суралцсан. Намайг хүчирхэгжүүлэгч Түүгээр би бүгдийг хийж чадна” (Филиппой 4:12-13) гэсэн байдаг. Дашрамд дурдахад, тэр ч бас ганц бие илгээлтийн эзэн байсан юм шүү.
28/09/20225 minutes 9 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханыг хүлээхийн учир

Библийн нэрт багш Др.Ф.Б.Мэер (Dr. F.B.Meyer) олон жилийн өмнө ийнхүү бичсэн байдаг. “Хэрвээ та хаашаа явахаа мэдэхгүй байгаа бол Сайн Хоньчин болох Есүсээс тодорхой удирдамж ирэх хүртэл хүлээгээрэй...
27/09/20223 minutes 4 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бидний Бурханаас асуудаг асуултууд

Хэрвээ танд Бурханаас асуулт асуух боломж олдвол та юу гэж асуух байсан бэ? Өнөөдөр би, хүмүүс бидний зүрхний гүнд байдаг, Бурханаас “яагаад?” хэмээн асуухыг хүсдэг тэдгээр асуултуудад хариулт өгөхийг зорилоо.
27/09/20225 minutes 18 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Хуучин гэрээг стандартчилсан түүх

Өнөө үед хүмүүс өөр хоорондоо санал нийлэх тал дээр маш учир дутагдалтай байдгийг бид мэднэ. Гэтэл тэр үед бүр ч хэцүү байсан юм. Сонирхолтой нь чуулганы ямар ч зөвлөлөөр Шинэ Гэрээнд багтах номуудыг эцэслэн баталж, “Энэ номууд орно, энэ номууд орохгүй” гэж батлаагүй. Харин Шинэ Гэрээнд багтсан 27 номыг хүмүүс аажмаар бүгд хүлээн зөвшөөрөх болсон юм. Өөрөөр хэлбэл үүний цаана Ариун Сүнс ажилласан юм.
26/09/20225 minutes 1 second
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Библийн үнэн зөвийг батлах баримтууд

Өнөөдөр хүмүүсийн дунд Библийн эрх мэдлийг үгүйсгэх гэсэн, хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзах гэсэн оролдлогууд маш их байна. Тэр хүмүүс Библийн үгсийг үнэхээр Есүс Христийн үгс мөн эсэхийг олж мэдэхийг огт хүсдэггүй. Тэглээ гээд хожим нь ирэх үр дагавраас тэд чөлөөлөгдөж чадахгүй юм.
23/09/20224 minutes 59 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Библийн талаар таны мэдэх ёстой зүйлс

Мэдлэггүй харанхуй хүмүүсийг 2 төрөлд хувааж болно. Нэг хэсэг хүмүүс нь сурч боловсрох ямар ч боломж олдоогүй учраас мэдлэггүй байдаг бол нөгөө хэсэг хүмүүс нь мэдсээр байж бодит баримтыг үл тоох сонголтыг хийсэн хүмүүс байдаг. Өнөөдөр олон сая хүн ядуу зүдүү, боломжгүй байдлаасаа болоод мэдлэг боловсролгүй амьдарч байна. Гэтэл нөгөө талд магистр, докторын зэрэгтэй атлаа бодит баримтыг үл тоох сонголтыг хийсэн хүмүүс байна. Тэгвэл мэдсээр байж үнэнийг хүлээн авахаас татгалзаж буй тэр хүмүүс эхний хүмүүсээсээ илүү харамсалтай юм.
22/09/20225 minutes 30 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Итгэлээрээ хэрхэн бат зогсох вэ?

Зөвтийн замыг ЭЗЭН мэдмүй Буруутын зам сөнөж мөхмүй. Дуулал 1:6 Бусад хүмүүс худлаа ярих үед бид “чи худлаа яриад байна шүү дээ” гэж нүүрэн дээр нь хэлдэг. Тэгсэн атлаа замын цагдаагийн өмнө очоод, “Би хурд хэтрүүлээгүй шүү дээ” гэж мэлздэг. Энэ мэтчилэн бид аар саархан худлаа ярихдаа тэр бүр эмзэглэдэггүй. Ажилд орохдоо cv-гээ дөвийлгөж, өмнөх ажилдаа авдаг байсан цалингаа ихэсгэж бичих зэрэг нь байдаг л зүйл мэт боддог хүн олон болжээ.
21/09/20225 minutes 50 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Найдвар гэж юу вэ?

Итгэл найдвар хоёр юугаараа ялгаатай юм бэ? Энэ 2 үг хоёулаа Библид маш олон удаа давтагдсан байдаг. 1 Коринт 13-р бүлэгт, “Эдүгээ итгэл найдвар хайр 3 үлддэг” хэмээн бичигдсэн байдаг шүү дээ. Тэгвэл Библид “итгэл” гэдэг үг нь “эргэлзээгүй бат итгэх” гэсэн санааг илэрхийлдэг бол “найдвар” гэдэг үг нь “итгэлтэйгээр хүлээх” гэсэн санааг илүүтэйгээр илэрхийлдэг.
20/09/20224 minutes 5 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Худал хуурмаг нь бидний нийгэмд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

Бидний Бурханд итгэх итгэл биднийг зөв шударга амьдрал руу хөтөлж байдаг юм. Тэгвэл Бурхан шударга бус байдлыг хэрхэн хардаг юм бэ? Хамтдаа Библиэ нээгээд харцгаая. Худал хуурмагийг Бурхан үзэн яддаг болохыг батлах эшлэлүүд Библид олон бий. Жишээ нь Хуучин Гэрээний Дуулал номд хэлэхдээ, “Хууран мэхлэгч нэгэн гэрт минь эс сууна. Худал яригч нь хараанд минь үл тогтоно” (Дуулал 101:7) гэсэн байдаг.
20/09/20225 minutes 44 seconds
Episode Artwork

ХОРСОЛ - 3 хэсэг

17-р зууны үеийн дайн тулааны үед олон мянган хүн эмнэлгийн тусламж авч чадалгүй амиа алддаг байжээ. Тухайн үеийн эмч нар хэдийгээр шархадсан хүмүүсийн шархыг эмчилж чаддаг байсан ч шархнаас үүдэлтэй халдварын хэрхэн эмчлэхээ мэддэггүй байжээ. Ариун цэврийн шаардлага хангаагүй орчинд өчүүхэн шарх ч халдвар аван үрэвсэж үхэлд хүргэдэг байжээ. Тэгвэл Др. Стэнли өнөөдөр бидний зүрхэнд агуулагдаж байдаг ХОРСОЛыг тэрхүү халдвартай зүйрлэж байна. Бидний зүрхэнд агуулагдаж байдаг хорсол занал нь өчүүхэн төдий сэтгэл хөдлөлөөс эхлэлтэй байдаг бөгөөд тэрхүү шарх нь уур хилэн, үзэн ядалтаар үрэвсэж эхлэх үед бидний амьдралыг сүйрүүлэх чадвартай аюултай халдвар болон тархаж эхэлдэг. Хэрвээ үүнийг яаралтай эмчлэхгүй бол энэ халдвар маш хурдан тархаж бидний харилцаа хандлагыг хордуулж эцэст нь бидний амьдралыг бүхэлд нь сүйрэлд хүргэдэг. Харин ХОРСОЛын халдварыг эдгээгч цорын ганц ерөндөг нь уучлал ажээ.
19/09/202224 minutes 39 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Эрүүл зуршлуудыг бүтээх нь

Өнөөдөр та муу зуршлынхаа хохирогч болчихсон яваа юм биш биз? Энэ бол маш амаргүй даваа. Гэхдээ мэдээж зуршлыг өөрчилж, муу зуршлаасаа салж болно. Гэхдээ үүний тулд тэр зуршлын хүчнээс илүү хүч бидэнд хэрэгтэй болно. Өөрчлөлтийг авчрах илүү хүчтэй мотиваци хэрэгтэй болно. Тэгвэл та 2 Коринт 5:17-д бичигдсэн, “Тиймээс хэн нэг нь Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн. Харагтун, хуучин нь өнгөрч, шинэ болсон байна!” гэсэн үгийг санаарай. Шинэ хүн болно, шинэ бүтээл болно гэдэг нь мөн шинэ зуршлуудтай болно гэсэн үг.
19/09/20227 minutes 16 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханыг “Эцэг Бурхан” хэмээн дуудахын утга учир

Эцэг хүүгийн харилцаа ямар үед бий болдог вэ? Төрсөн хүү нь эцгийгээ “аав” гэж дууддаг. Мөн үрчлэлээр дамжуулаад бид хэн нэгнийг “аав, эцэг” хэмээн дуудах боломжтой болдог. Төрсөн эцэг ч бай, үрчилж авсан эцэг ч бай хуулийн өмнө яг адилхан эрх үүрэгтэй байдаг гэдгийг бид мэднэ. Эртний Ромын хуульд ч мөн ийм л байсан. Тэгвэл Бурхан биднийг үрчилж авсан. Үрчлэгдсэн гэдэг нь сонгогдсон гэсэн үг.
16/09/20226 minutes 29 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Жинхэнэ итгэгч болохыг чинь батлах шинж тэмдгүүд

“Хэрэв та Есүсийг Эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан Түүнийг үхэгсдээс амилуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл, аврагдах болно” (Ром 10:9) Есүс Христэд өөрийгөө зориулаагүй, Түүнийг Аврагчаа болгосон гэдгээ итгэлээрээ өчиж чадахгүй эргэлздэг нэгэн ихэвчлэн эргэлзээ тээнэгэлзэл, тодорхойгүй байдалд автсан нэгэн болж хувирдаг. Учир нь өөрийгөө хаана зогсож байгаагаа мэдэхгүй хүн хэзээ ч итгэлтэйгээр бат зогсож чадахгүй. Найз минь хэрвээ чи ийм эргэлзээ тээнэгэлзэл дунд байгаа бол зураасыг даван алхаж, Есүс Христийг Аврагч Эзэнээ болгосон гэдгээ чангаар тунхагла. Олны өмнө энэ итгэлээ зоригтойгоор ил гарга.
15/09/20226 minutes 10 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Жинхэнэ итгэгч байхын утга учир

Эзэн Есүс нэгэнтээ “Хэн дээрээс эс төрнө, тэр Бурханы хаанчлалыг үзэж үл чадна” хэмээн айлдсан байдаг (Иохан 3:3). Бид амьдралдаа олон зүйлсийг мэдэлгүй өнгөрч болно. Олон зүйлсийг үл тоон өнгөрч болно. Харин энэ зүйлийг л та үл тоож болохгүй. Бурхан таны амьдралд хүрсэн л бол таны амьдрал бүхлээрээ өөрчлөгдөх болно.
14/09/20226 minutes 21 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Есүсийн дотор гүн үндэслэх нь

Христийн дотор итгэлээр өсөхөд юу хамгийн чухал байдаг вэ? Бид Христийн дотор гүн үндэслэж, Христээс өөрсдийн сүнслэг шим тэжээлийг авч чаддаг байх нь хамгийн чухал юм. Гэтэл бид завгүй болоод ирэхээрээ хамгийн түрүүнд яадаг билээ дээ? Залбирахаа, Библи уншихаа мартчихдаг.
13/09/20223 minutes 37 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхан биднийг мэддэг

Хэн нэгэн хүн хааяахан цуглаанд явчихдаг, үе үе өргөл өргөчихдөг, тэр бүү хэл зарим үед сүмдээ үйлчилдэг байсан ч авралыг аваагүй явж байх боломжтой юу?
13/09/20225 minutes
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы дуу хоолойг сонсохын учир

Паул “Эзэн минь, Та надаар юу хийлгэхийг хүсэж байна вэ?” гэж асуусан. Ингэж асуухдаа Паул өөрт байсан олон хувилбаруудаас Бурханаар нэгийг нь сонгуулах гэж оролдоогүй. Харин Бурханы тушаасан бүхнийг хийхдээ бэлэн байсан. Тэр өөрийгөө Бурханы ажилд бүрэн зориулахад бэлэн байсан.
12/09/20226 minutes 17 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Жинхэнэ нөхөрлөлийг бий болгоход чинь туслах 6 зөвлөмж

Манай нэвтрүүлгийн нэгэн сонсогч бидэнд хандан бичсэн захидалдаа, “Хүндэт Др.Сала, намайг эсрэг хүйсийн хүнтэй найз нөхөр болох гэж оролдох бүрд тэд энэ үйлдлийг минь романтик харилцаа үүсгэх гэсэн оролдлого гэж бодоод байх юм. Энэ нь надад үнэхээр ядаргаатай санагддаг. Би ерөөсөө тийм зүйл бодоогүй шүү дээ. Бид зүгээр л энгийн сайн найзууд байж болохгүй гэж үү?” хэмээн өгүүлсэн байна. Хэрвээ та энэ асуултад хариулах ёстой болбол юу гэж хариулах вэ?
09/09/20225 minutes 8 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Жинхэнэ нөхөрлөлийг бий болгох жор

Бодит байдал заримдаа уран зохиолоос ч илүү хачирхалтай байх нь бий. Жишээ нь өстөн дайсан байх учиртай 2 залуу хоорондоо нөхөрлөж хамгийн дотнын найзууд болсон тохиолдлыг дурдаж болох юм. Тэдний нэг нь хааны ордонд төрсөн, тансаг амьдрал дунд өссөн, угсаа гарвал сайтай залуу. Харин нөгөөх нь боловсролгүй хоньчин залуу. Түүнийг хүмүүс хаан ширээ булаах хуйвалдаанд сэжиглэж байсан. Энэ хоёр залуугийн нэгийг нь Давид, нөгөөг нь Ионатан гэдэг байсан.
08/09/20225 minutes 35 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Анд нөхөр гэж ямар хүнийг хэлэх вэ?

Биднийг амжилттай явах үед бидэнтэй ойр дотно байхыг хүсдэг найзууд олон бий. Тэгвэл тэдгээр хүмүүсийг бид бүгдийг нь дотнын анд нөхөр гэж үзэж болох уу?
07/09/20225 minutes 32 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Бурханыг тэвчээртэйгээр хүлээх нь

Дэлбээлээгүй цэцгийн дэлбээг хүчээр нээх гэж оролдоод нэмэргүйн адил бид хүүхдүүдээ хүчээр төлөвшүүлж чадахгүй гэдгийг та ойлгоорой. Дуулал 27:14-д, “ЭЗЭНийг хүсэн хүлээгтүн! Тууштай байж, зүрхээ зоригжуулагтун! Тийм ээ, ЭЗЭНийг хүсэн хүлээгтүн!” хэмээн уриалсан байдаг.
06/09/20223 minutes 30 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Дотно нөхөрлөлийг хэрхэн бий болгох вэ?

Юу ч тохиолдож байсан танд эцсээ хүртэл үнэнч байж чадах дотнын найз нөхөд танд хэд байна вэ? Хэрвээ танд ийм сайн найзууд гарын таван хуруунд багтахуйц байгаа бол та азтай хүн юм. Хэрвээ гарын таван хуруунд багтахгүй олон байгаа бол та баяртайгаар хашхирч болно. Учир нь 3000 жилийн тэртээд Библийн Сургаалт үгс номонд, “Үерхэгчид нь хүнийг эвдэж болох. Үнэн хайрлагч нь ахаас ч илүү эвлэж болох” (Сургаалт үгс 18:24) хэмээн шүлэглэсэн байдаг.
06/09/20225 minutes 38 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Давидаас суралцах 6 сургамж

Библийн Дуулал номон дахь 150 дууллаас 73-ыг нь Давид хаан зохиосон гэж үздэг. Давид бол зоригтой дайчин эр, цэргийн их удирдагч, чадварлаг хөгжимчин, авьяаслаг яруу найрагч байсан. Гэхдээ түүний хамгийн агуу хүч чадал Бурханыг хайрлах хайранд нь оршиж байсан. Тэр үнэхээр Эзэн Бурханаа бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүчээрээ хайрладаг нэгэн байсан юм. Тэгвэл түүний амьдарч байсан цаг үеэс хойш даруй 3000 жилийн тэртээд амьдарч буй бид энэ агуу хүний амьдралаас юуг суралцаж болох вэ?
05/09/20225 minutes 59 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бүтэлгүйтлээсээ суралцах нь

Дуулал 130-р бүлэгт, “ЭЗЭН, хэрэв Та хилэнцийг тооцвоос, аяа, Эзэн, хэн тэсвэрлэн зогсож чадах вэ? Харин Танаас эмээхийн тулд уучлал нь Танд байдаг билээ” хэмээн өгүүлсэн байдаг нь үнэхээр үнэн үг. Гэхдээ Бурхан уучилсан гэдэг нь тэрхүү буруу үйлдлийн үр дагавар үгүй болно гэсэн үг биш гэдгийг бид санах учиртай.
02/09/20226 minutes 25 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Давидын амьдралаас авах сургамж

Мөхсөн тэнгисийн агуйнууд хэмээн нэрлэгдсэн эдгээр агуйнуудаас цааш хэсэгхэн яваад та 4 горхи зэрэгцэн ундарсан гайхалтай баян бүрдийг олж харах болно. Энэ бол Израиль-Ен геди хэмээх түүхэн дурсгалт газар юм. Энэ үзэсгэлэнтэй газарт 3000 жилийн тэртээд нэгэн сонирхолтой үйл явдал өрнөсөн нь Библид бичигдэн үлдсэн байдаг. Уг үйл явдал нь эртний Израилийн хаан Саул болон, 30 шүргэж авсан залуу болох Иессийн хүү Давидын хооронд өрнөсөн юм.
01/09/20225 minutes 36 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Давид аварга биет дайснаа хэрхэн ялсан бэ?

Давид хүү тэр аварга биет дайчныг ирүүл тулаанд дуудаж, улмаар дүүгүүрээ эргүүлэн ганцхан далайлтаар буулгаж авсан байдаг. Уг нь Голиат Давидыг ядах юмгүй ялах болно гэж хүмүүс бодож байсан. Гэвч Бурхан Давидад агуу ялалтыг өгсөн юм. Эцэст нь хэлэхэд, Давидад ялалтыг өгсөн тэр л Бурхан одоо ч амьд.
31/08/20225 minutes 51 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуух хүн

Түүнийг “Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуух хүн” гэж тодорхойлсон байдаг ч тэр хүнд алдаа дутагдал ч мөн цөөнгүй байсан юм. Тэр хүн хэн бэ? Тэр хүн бол Давид юм.
30/08/20225 minutes 33 seconds
Episode Artwork

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС - Наранцэцгээс суралцах нь

Наранцэцэг хэзээ ч өөрийгөө харж, өөрийнхөө иш шилбийг нарийхан байна эсвэл бүдүүн байна гэж голж шилдэггүй. Эсвэл бусад цэцэгсийг харж бусдаас илүү ургаж байна уу үгүй юу гэдгээ үзэж өрсөлддөггүй. Харин зүгээр л нар луу харж нарнаас аль болох их шим тэжээлийг авахыг хичээдэг. Үүний нэгэн адил бид ч бас өөрийгөө голж эсвэл бусадтай харьцуулахын оронд Бурханы Хүү, Есүс Христ рүү харцаа өргөх нь чухал юм.
30/08/20223 minutes 25 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Анна Франкийн амьдрал болон гэрчлэл

Анна охин нэгэн удаагийн тэмдэглэлдээ, “Дайн юунд хэрэгтэй юм бол?, Хүмүүс яагаад хамтдаа эв нэгдэлтэйгээр амьдарч болдоггүй юм бэ? Энэ их сүйрэл юунд хэрэгтэй юм бэ?” гэж бичсэн байдаг
29/08/20226 minutes 13 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Бурхан бидний амьдралд хэрхэн ажлаа хийдэг вэ?

Үнэндээ бид өөрийнхнөө ч сайн таньж дэмжиж чаддаггүй бололтой. Гэхдээ Бурханы хараа биднийх шиг явцуу биш нь сайн хэрэг. “Мөнхийн улсад ариун хүмүүстэй хамт амьдарна гэдэг сүр жавхлантай хэрэг байж болох ч энэ дэлхий дээр тэдэнтэй хамт амьдарна гэдэг тэс өөр хэрэг” хэмээн нэгэн мэргэн хүн хэлсэн байдаг.
26/08/20225 minutes 43 seconds
Episode Artwork

#22 Бурхан бүгдийг мэддэг үү?

#22 Бурхан бүгдийг мэддэг үү? by Itgelradio
25/08/20223 minutes 4 seconds
Episode Artwork

#15 Бурхан яагаад гэмтнүүдийг шийтгэдэг вэ?

#15 Бурхан яагаад гэмтнүүдийг шийтгэдэг вэ? by Itgelradio
25/08/20223 minutes 32 seconds
Episode Artwork

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ - Амьдралдаа товч замыг сонгохоос зайлсхий

Үнэндээ бидний амьдрал яг л эхлэл төгсгөл бүхий аялалтай адилхан юм. Өөрийнхөө амьдралыг аялалтай адилтган бодох бүртээ би Израильчууд цөлд 40 жил тэнүүчилсэн түүхийг эргэцүүлэн боддог. Үнэндээ тэд Негев цөлийн өмнөд хэсэг хүртэл аялах замыг 14 хоног ч хүрэхгүй хугацаанд туулж болох байсан (Дэд хууль 1:2-г үз). Гэсэн ч Бурхан өөр бодолтой байсан.
25/08/20224 minutes 44 seconds
Episode Artwork

#58 Есүс энэ дэлхийд хэзээ буцаж ирэх вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 55 seconds
Episode Artwork

#40 Есүс яаж нэг зэрэг Бурхан бас хүн байж чадах юм бэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 47 seconds
Episode Artwork

#24 Би Бурханыг хэрхэн хүндлэх вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 37 seconds
Episode Artwork

#11 Бурхан намайг ариун байхыг хүсдэг үү?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Гайхамшигт мөргөлийн ном

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/202240 seconds
Episode Artwork

#41 Есүс яаж төрсөн бэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 32 seconds
Episode Artwork

#50 Чулууг хэн хөдөлгөсөн бэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 5 seconds
Episode Artwork

#29 Бурхан намайг анхаардаг болов уу?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 56 seconds
Episode Artwork

#57 Есүс үнэхээр миний төлөө залбирч байгаа юу?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 4 seconds
Episode Artwork

#44 Есүсийг яагаад Үг гэж нэрлэдэг вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 33 seconds
Episode Artwork

#28 Миний амьдрал дахь зүйлсийн талаар Бурхан мэддэг болов уу?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 20 seconds
Episode Artwork

#6 Дэлхийд гэм хэрхэн орж ирсэн бэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 21 seconds
Episode Artwork

#37 Есүс ирээдүйд юу хийх бол?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes
Episode Artwork

#3 Бурхан хэдэн настай вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 32 seconds
Episode Artwork

#27 Би Бурханд талархдаг уу?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 36 seconds
Episode Artwork

#4 Бурхан хэр хүчирхэг вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 26 seconds
Episode Artwork

#10 Бурхан ариун гэдэг нь ямар утгатай вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 36 seconds
Episode Artwork

#34 Бурханы эш үзүүлэгчид Есүсийн талаар юу гэж хэлсэн бэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 14 seconds
Episode Artwork

#31 Бурхан өөрчлөгдөх болов уу?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 2 seconds
Episode Artwork

#20 Хэзээ нэгэн цагт Бурхан намайг хаях болов уу?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 56 seconds
Episode Artwork

#32 Эш үзүүллэг гэж юу вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 47 seconds
Episode Artwork

#56 Есүс диваажинд юу хийж байгаа вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 1 second
Episode Artwork

#51 Би өөрийгөө уучлагдсан гэдгийг баттай мэдэж чадах уу?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 3 seconds
Episode Artwork

#36 Есүс үнэхээр Бурханы амласан Аврагч мөн гэж үү?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 7 seconds
Episode Artwork

#60 Хэн хариуцах вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 20 seconds
Episode Artwork

#42 Есүс надтай адил байсан уу?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 45 seconds
Episode Artwork

#12 Бидэнд өгсөн Бурханы тушаал юу вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20223 minutes 17 seconds
Episode Artwork

#17 Бурханы ивээл гэж юу вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 54 seconds
Episode Artwork

#25 Бурхан миний төлөө юу хийдэг вэ?

Бурханыг мэдэх нь агуу адал явдал юм. Бурхан чамайг өдөр бүр Өөрт нь цаг гаргахыг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Бид үүнийг "чимээгүй цаг" гэж нэрлэдэг. Энэ бол Бурханы үгийг уншиж, Бурханы тухай бодож, Түүнтэй ярилцах цаг юм. Бурхан ямар вэ? Чи Түүний тухай мэдэхэд бэлэн үү? Гайхамшигт мөргөлийн номоор аялцгаая. CEF of Mongolia байгууллагатай хамтран бүтээв.
25/08/20222 minutes 37 seconds
Episode Artwork

#54 Есүсийн хамгийн сүүлийн захиас юу байсан бэ?