Winamp Logo
הפודקאסט המשפטי Cover
הפודקאסט המשפטי Profile

הפודקאסט המשפטי

Hebrew, Social, 1 season, 5 episodes, 5 hours, 57 minutes
About
פודקאסט על משפט, חברה ואקטואליה
Episode Artwork

פרופ’ יניב רוזנאי (פרק חדש) - על פסקת ההתגברות

דיברתי עם פרופ' יניב רוזנאי על כוונתן של סיעות הקואליציה העתידית לחוקק "פסקת התגברות", באמצעותה הכנסת תוכל להתגבר על פסיקות בג"ץ. דיברנו על הטיעונים המצדדים בצעד כזה, על הטיעונים נגד, על המשמעויות וההשלכות של מתן אפשרות להתגבר על פסיקות בג"ץ, ועל שלל הפייק ניוז בנושא פסק הדין בעניין קיום בכבוד:  https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C04/620/106/n44&fileName=04106620.n44&type=4  
12/14/202253 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

פרופ’ יניב רוזנאי (פרק ישן) - על ביקורת חוקתית

דיברתי עם פרופ' יניב רוזנאי, מומחה למשפט חוקתי, על ביקורת שיפוטית חוקתית – המודלים השונים בעולם, המודל הישראלי על חסרונותיו ויתרונותיו, ומחקר המדיניות שפרסם השנה, ובו הצעה מפורטת לעיגון הביקורת השיפוטית בישראל הפרק עלה לראשונה בחודש נובמבר 2021  -קישור למחקר השלם https://www.idi.org.il/media/16194/constitutional-review-evolution-models-and-a-proposal-for-anchoring-judicial-review-in-israel.pdf
12/14/20221 hour, 29 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

חן מענית (פרק חדש) - כיצד חויב יאיר נתניהו בתשלום מאות אלפי שקלים לאבי אלקלעי ומדוע הפסיד אולמרט למשפחת נתניהו

דיברתי עם חן מענית, כתב המשפט של הארץ, על השבוע העמוס של משפחת נתניהו בבתי המשפט (האזרחיים, הפעם) - כיצד חויב יאיר נתניהו בתשלום מאות אלפי שקלים לאבי אלקלעי מבלי שהגיש כתב הגנה, וכיצד ניצחה משפחת נתניהו בתביעתה את אהוד אולמרט, לאחר שכינה אותם "חולי נפש", ומדוע הופחת הפיצוי ליאיר
11/22/202256 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

ד”ר אדם שנער (פרק חדש) - על ההליכים המשפטיים בעניין שיקלי, סילמן ובל”ד

דיברת עם ד"ר אדם שנער על ההליכים המשפטיים במערכת הבחירות לכנסת ה-25 בעניינם של חכ"ל שיקלי וסילמן, ובעניינה של רשימת בל"ד 
10/16/20221 hour, 8 minutes, 1 second
Episode Artwork

ד”ר אדם שנער (פרק ישן) - על פסילת רשימות ומועמדים לכנסת מטעמים אידיאולוגיים

דיברתי עם ד"ר אדם שנער על פסילת רשימות ומועמדים לכנסת מטעמים אידיאולוגיים: סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, הפסיקה לפני תיקון החוק ואחריו, השיקולים בפסילת רשימות ומועמדים, הביקורת השיפוטית והפיכת הפרוצדורה לכלי ניגוח פוליטי
10/16/20221 hour, 29 minutes, 12 seconds